Stratené vynálezy a ohrození vedci ...

Freie Energie: Über Blockaden – verschollene Erfindungen und bedrohte Wissenschaftler Stratené vynálezy a ohrození vedci (10.November 2019)

Veröffentlicht am November 9, 2019von erstkontakt blog

Blockaden gegen die Freie Energie: Tote, bedrohte und unterdrückte Wissenschaftler

Blokády proti voľnej energii: mŕtvi, vyhrážaní a potláčaní vedci

 

Pre mnoho ľudí sú takzvané bezplatné energetické aplikácie čistou fantáziou. „Keby skutočne existovala, bola by k dispozícii už dávno,“ je ich krédom. Ale iba za predpokladu, že je k dispozícii použiteľná bezplatná energia - potom by tieto zariadenia prichádzali na trh bez prekážok? Ťažko.

Silný kartel veľkého podnikania a monopolného monopolu by proti tomu mali niečo. Ich metódy siahajú od obštrukcie médií, nákupu až po vynález „Einkellern“, oficiálne opatrenia, sabotáž, zastrašovanie až po fyzické násilie so smrteľnými následkami.

Potlačenie voľnej energie

Nie je ťažké pochopiť, že celý energetický priemysel - vrátane ropných a plynárenských spoločností - bude bojovať všetkými prostriedkami - legálne a v prípade potreby nelegálne - proti vynálezom, ktoré by mohli ohroziť ich trhovú silu. Predstavte si, že domácnosti a veľké časti priemyslu, dopravy, obchodu a remesiel by odstavili dostupné aplikácie bezplatnej energie, ako sú magnetické stroje a používaliby ich desaťročia bez paliva a mohli by tiež kupovať autá s vodnými motormi, ktorých nádrže by sa naplnil záhradnou hadicou.

Pre energetické spoločnosti to musí byť nočná mora, áno, zmenilo by sa to celé hospodárstvo a prerozdelili sa „mapy“. To by znamenalo revolúciu, proti ktorej by sa kartely, ktorých moc spočíva na centralistických štruktúrach, museli chvieť, akoby znovu zaviedli komunizmus. Bolo by naivné predpokladať, že postihnuté osoby by s tým nič neurobili.

Aby sa zabránilo nepríjemným vynálezom na trhu a tým sa stabilizovali štruktúry moci, sú k dispozícii rôzne, odstupňované metódy, ktoré sú čiastočne inštitucionalizované a, automaticky povedané, automaticky účinné. V prvom rade to zahŕňa profesionálny trest, napríklad odmietnutie nadchádzajúcej propagácie, ak sa vynálezca / vedec posunie mimo konvenčných hraníc svojej disciplíny (tj nezohľadňuje špecifickú dogmatiku svojej disciplíny). Príkladom je biofyzik Fritz-Albert Popp.

Ak „disidenta“ nemožno zastrašiť, bude ďalej izolovaný a môže prísť o prácu. Ďalšími vedľajšími účinkami inštitucionalizovaného blokovania sú stigmatizácia prostredníctvom mediálnych útokov, ktoré sú smiešne (zosmiešňovanie), zaradené do „ezoterického zoznamu“ atď.

Stanley Allen Meyer (1940 - 1998), americký fyzik a vynálezca. Od roku 1975 sa zaujímal o vodu ako o alternatívny zdroj energie a o vývoj automobilu poháňaného vodou.

Vo väčšine prípadov táto stena ortodoxie a násilie v médiách postačuje na vylúčenie inovatívnych prístupov a ich zničenie v zárodku. Existujú však náznaky obratu - energia z vákua sa nezdá byť modrookým eso-reverie ani medzi hlavnými výskumnými pracovníkmi, ale je čoraz viac zrejmá ako realistická možnosť (pozri nižšie). Predovšetkým existujú teoreticky rozvinuté oblasti vedomostí, ktoré tu pomaly kvitnú.     

Nebezpečné hlavice

Samotná teória (rovnako dôležitá ako pre pomalý posun paradigmy) však nie je akútnou hrozbou pre spoločnosť. Vákuová energia - dnes môžete získať niekoľko mikrovodov. Oveľa nebezpečnejšie sú doma pripravení drotári a fandovia, nerušení blokádami v hlave, tí to len vyskúšajú, čo by teoreticky najskôr nemalo fungovať.

Napríklad Stan Meyer, ktorý delí molekuly vody s podstatne menším energetickým výdajom pri určitých rezonančných frekvenciách, ako sa neskôr uvoľnilo, keď sa zmes plynov skombinovala (tzv. Brownov plyn). Keby sa takýto vynález dostal na trh, viedlo by to k nepredvídateľným otrasom.

Čo teda zasiahnuté spoločnosti robia? Najskôr (ak skutočne funguje bezplatná energetická aplikácia) sa pokúsite kúpiť stroj alebo koncept, ktorý je za ním, aby ste si zaistili svoju vlastnú trhovú silu. Korporácie nekonajú ako kupujúci sami, ale takzvané predné spoločnosti.

Vynálezcovi samozrejme nehovoríte o skutočnom úmysle (zabezpečiť si vlastnú trhovú silu). Naopak, bude konfrontovaný s ťažkosťami sériovej výroby a marketingu, ktoré by mali prevziať najlepší skutoční odborníci. Niekedy mu tiež ponúka vplyvné postavenie v nákupnej spoločnosti. Ak prevrat uspeje, inovatívny produkt sa „uloží“ a pravdepodobne nikdy nebude uvedený na trh.

Projekt Orion Energy, nezisková organizácia na podporu bezplatnej energie, získal vypršaný patent s úplnými výkresmi a technickými špecifikáciami pre magnetický motor s voľnou energiou, ktorý kúpila a „uložila“ (anglický termín pre tento proces je „black-shelved“-). priemyselná záujmová skupina pred viac ako 20 rokmi.


Existujú dokonca prípady, keď vedci z globálnej spoločnosti nemohli vyvinúť aplikáciu FE z „politických“ dôvodov. Inžinieri spoločnosti Hitachi Magnetics Corporation uviedli, že predstavili vedenie skupiny vedecky dokázaným konceptom pre magnetický stroj s vlastným pohonom, ale neboli schopní ho implementovať, pretože skupina nechcela vyvolať žiadne problémy s energetickými kartelmi.
Vynálezca vzdoruje predným spoločnostiam, ktoré spravidla sledujú ťažkosti s patentovým právom, ktoré sú (aspoň v USA) často opodstatnené skutočnosťou, že vynález ovplyvňuje národnú bezpečnosť a preto môže byť skonfiškovaný. Na webovej stránke Peswiki.com („Pure Energy Systems“) je možné prečítať, že v súčasnosti patentový úrad USA klasifikuje viac ako 5 000 vynálezov ako tajomstvo.
V projekte Orion Energy sa tiež uvádzajú zručné finančné dohody, ktoré zapletú vynálezcu alebo jeho spoločnosť do nejasných machinácií, ktoré nakoniec vedú k podvodom a zániku jeho spoločnosti.

       
Umožňuje zarobiť peniaze
Ak to znie príliš dobrodružne, odporúčame vám film „Poďme zarobiť peniaze“ (Austrian Documentary Award 2009) od rakúskeho Erwina Wagenhofera, v ktorom bývalý zamestnanec tajnej služby a dnešný informátor John Perkins blabuje o tom ako ekonomickí hitmania v mene tajných služieb ako posledná možnosť, ako zničiť hospodárstvo celých štátov, ak sa nechcú podriadiť záujmom veľkých štátov (napríklad na budúcej dokumentárnej výstave s hlasovaním OSN).
To, čo je vo veľkom rozsahu možné v prípade štátov, by však malo byť možné realizovať v menšom rozsahu s jednotlivcami a malými spoločnosťami s oveľa menším úsilím.
Ekonomickí darebáci sú pravdepodobne najbežnejšími prostriedkami proti „neinhibovaným“ vynálezcom. Existuje však aj veľa prípadov zastrašovania a hrozieb pre vynálezcu a jeho príbuzných, vrátane zneškodnenia v dôsledku núteného zadržania v uzavretej inštitúcii, uväznenia a skrytej alebo zjavnej vraždy. Napríklad psychológ a energetický vedecký pracovník Wilhelm Reich (objaviteľ orgónu) bol upokojený z dôvodu slabých dôvodov (krátko nato zomrel vo väzení).
Paul Pantone, vynálezca technológie GEET (pozri v tomto vydaní rezonanciu s vákuom), strávil tri a pol roka v uzavretej inštitúcii. Eugen Mallove, jeden z popredných vedcov výskumu v oblasti studenej fúzie, bol zavraždený. ​​Stanley Meyer (vodné auto) a Arie M. DeGeus (samonabíjacia batéria, v tomto čísle pozri „V rezonancii s vákuom“) boli pravdepodobne usmrtení lúčovými zbraňami ( pozri tiež „Žiadna ochrana pred žiarením zbraní“ v miestnosti a čas č. 161).
Http://www.peswiki.com
hovorí o 20 mŕtvych, zranených alebo zmiznutých vynálezcoch a aktivistoch v oblasti voľnej energie, 31 je údajne ohrozených smrťou (vrátane Mika Bradyho, vynálezcu magnetického stroja „Perendev“), Päť skončilo vo väzení, hoci neurobili nič nezákonné.

Do tejto kategórie samozrejme spadá veľa čitateľov, ktorí vynútia násilné zásahy vynálezcov do sféry fantázie a špekulácií a pravdepodobne budú niektoré prípady, ktoré boli vynesené alebo zaznamenané, tiež zaradené do tejto kategórie. Skutočnosť, že blokády sa zásadne stavajú proti inováciám sa však môže preukázať historicky. Napríklad parný stroj.
       
Odložený parný motor
Parný stroj, ktorý sa deti učia v škole, vynašiel v roku 1769 James Watt v Anglicku. Údajne, keď para v jeho panvici zdvihla veko, k nemu prišla rozhodujúca myšlienka. Posadil sa, skonštruoval parný stroj a začala mechanizácia západného sveta. V skutočnosti boli veci trochu komplikovanejšie.
Josef Gruber cituje vo svojej knihe „Raumenergie-Technik“ niektoré pasáže z eseje Philipa Valentiho s názvom „Leibniz, Papin a parný stroj“. Prípadová štúdia o sabotáži Britskej kráľovskej spoločnosti ". Valenti ukazuje, ako britský kráľovský spolok systematicky potlačil vynález (atmosférického) parného stroja Francúza Denis Papin (1647 - pravdepodobne 1712) v roku 1690. Papin dokonca navrhol malý nákladný automobil poháňaný parou. Angličania však zrejme nemali (Papin musel z politických dôvodov utiecť do Anglicka) nijakú zvláštnu dôveru vo vynálezcov, ktorí nepochádzali z ich vlastnej krajiny.
Francúz nemohol nechať svoj vynález preskúmať ani Britskou kráľovskou spoločnosťou a ani prostriedky (15 GBP) neboli schválené na ďalšie vyšetrovanie. Namiesto toho sa spoliehal na parnú technológiu britského Thomasa Newcomena, čo však znamenalo významný krok späť v porovnaní so strojom Papin a využil parnú energiu na zisk iba pre prevádzkovateľov uhoľných baní. Namiesto toho to podporovalo šírenie pary. Len o viac ako 100 rokov (1807) začal parný stroj víťazný vlak cez parné koleso amerického vynálezcu Roberta Fultona (1765 - 1815).

Parný motor nebol v žiadnom prípade izolovaným prípadom. Ďalšie príklady sú opísané v Dipl.-Ing. Horst Borowski vo svojom článku „Vznik novej technológie prostredníctvom objavovania vedeckých zásad, občianskej odvahy a konkurencie - ukázané na príklade rozvoja elektrickej trakcie“. Na príklade elektrického rušňa, električky a Transrapidu sa Borowski venuje otázke, ako a prečo boli niektoré technológie schopné prevládnuť nad konkurenčnými procesmi, hoci tieto by boli pre človeka a prírodu celkom lepšie.

Energia zadarmo nie vďaka

V súvislosti s prácou Nikola Teslu (1856 - 1943) príklady ukazujú, že užitočné vynálezy sa nevyhnutne neprijímajú s otvorenou náručou. Ako je známe, Tesla pracoval v prvých desaťročiach 20. storočia na bezdrôtovom prenose energie a súčasnom využívaní „sálavej energie“ (projekt „Wardencliff Tower“).

Potenciálni investori však odmietli finančne podporiť priekopnícku inovatívnu technológiu. Pretože už vložili veľa peňazí na výrobu a prenos konvenčnej energie (tiež vynašiel Tesla) a tieto investície by sa novou technológiou stali prakticky bezcenné.

Pre Teslu to bol pravdepodobne trpký zážitok. Keď neskôr s touto technológiou blokovaného prevodníka skonštruoval nový pohon vozidla a nainštaloval ho do Pierce Arrow, už nemal nádej, že prototyp bude možné ďalej rozvíjať a predávať. Čas na to nie je zrelý, zdajne rezignoval. Tesla sa tiež stal malým ne/priateľom v „akademickej nadstavbe“ technicko-vedeckého komplexu jeho otvorenou opozíciou voči Einsteinovým teóriám a jeho dodržiavaním éteru.

Odtiaľ sa nemohol spoľahnúť na žiadnu podporu, naopak: ignorovali ho a nezostalo mu veľa a pravdepodobne by upadol do zabudnutia. Tesla, napriek (možno lepšie: kvôli) svojej vonkajšej pozícii s mnohými vynikajúcimi vynálezmi, scéna s vesmírnou energiou ovplyvnila udržateľnosť a stal sa tam akýmsi patrónom.

Domáce problémy

Sú tu však aj domáce problémy so zavádzaním bezplatných energetických aplikácií. Zrejme to patrí k „dobrému zvuku“ na scéne, ktorý človek - ako kolektívne, ako aj individuálne - skúma offside (momo) a zariadi si svoj štatút intelektuálneho ostrova. (Vedecký autor Marco Bischof hovorí o „klube milovníkov vesmírnej energie“). Takáto mentalita sa však ťažko môže vyvinúť na skutočne profesionálnu stratégiu alebo lobovanie a sociálne uznanie.

A to je absolútne nevyhnutné vzhľadom na masívne vnímanie záujmu zo strany bánk a energetických spoločností. Bol by to dôležitý krok k príprave na prechod na nový energetický vek. Zdá sa, že stúpenci vesmírnej energie pochopili, že už niekoľko rokov: Čistý vynález to nerobí, musíte verejnosť získať!

Predovšetkým je dôležité vziať do úvahy podmienky výskumnej politiky a vzájomné vzťahy medzi výskumom a výučbou na jednej strane a hospodárstvom alebo priemyslom na strane druhej. Príklad Tesly ukazuje, že ak sú ohrozené obrovské hospodárske záujmy, tak tí, ktorých sa to týka, sa obrátia peniazom.

Keby však mal podporu v akademickom výskume, vtedy by mohol byť schopný dokončiť svoju skvelú životnú prácu pod svojou strechou a namiesto Einsteina Tesla by dnes bol geniálnou ikonou vedy par excellence. Inými slovami, bez akademickej podpory bude akákoľvek inovácia, ktorá si vyžaduje zmenu paradigmy veľmi, veľmi ťažká!

Ale to sa presne stalo. Vákuový výskum je v súčasnosti zavedený na celom svete, najmä prácami ako americký fyzik Hal Puthoff; žiaden vedec nemusí očakávať zosmiešňovanie, napríklad keď skúma oscilácie s nulovým bodom.

žiaden vedec nemusí očakávať zosmiešňovanie, napríklad keď skúma oscilácie s nulovým bodom.

To, čo bolo až donedávna nesporné je teraz hlavným prúdom. A zatiaľ čo väčšina metód vesmírnej technológie (napríklad magnetické stroje) sa oficiálne neberú vážne do úvahy, hlavná situácia v oblasti politiky výskumu sa zmenila v prospech nekonvenčných energetických technológií s účinkom nadmernej jednoty.

Obštruktívne krédo

Nastal čas začať ofenzívu proti niektorým z rozšírených predsudkov týkajúcich sa vesmírnej technológie na verejnosti. Človek teda znova a znova počuje, že akákoľvek vesmírno-energetická technológia porušuje zákon o šetrení energie, a teda predstavuje fyzicky nemožný trvalý pohyb. Toto je akýsi pohodlný argument zabitia, ktorý odľahčuje jeho používateľa od podrobnejšieho pohľadu na nekonvenčnú techniku.

A tu sa stáva účinnou ďalšia prekážka pre vesmírno-energetickú technológiu, ktorá je skôr psychologická: vedci v školách by museli prehodnotiť, že budú musieť počas svojho života spochybňovať časť toho, v čo veria.

Tu prichádza hlboko internalizované vedecké krédo, ktoré, rovnako ako v náboženstve, vytvára identitu a má sebestačnú dynamiku. Okrem toho by odborníci pri zmene paradigmy stratili svoje odborné postavenie; zrazu sa budú ignorovať ako veľké masy, ktoré sa k nim vždy úctivo dívali!

S týmito odborníkmi sa však vedie konzultácia v „expertocracii“, ako je tá naša, ako recenzenti inovácií a vynálezov. V prípade potvrdenia nového videli odhalenú vetvu, na ktorej sedia. Len málo vedcov je pripravených.

Technológie nadmernej jednoty sú založené na doteraz neznámych funkčných princípoch v prírode (ktoré zahŕňajú aj „prázdny priestor“), ktorých vedecké základy nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané a preto iba čiastočne pochopené a iba nedostatočne zosúladené s akceptovanými teóriami.

Väčšina techník OU vďačí za veľa empirickému prístupu vynálezcu, ktorý buď využíva známy anomálny fyzikálny efekt (ale ktorý bol viac-menej ignorovaný vedou), alebo sám objavil anomálny efekt a teraz sa ho snaží využiť.

Pomerne často však chýba podrobné technické know-how alebo teoretické pozadie na to aby bolo možné postupovať cieleným a efektívnym spôsobom. V rámci výskumnej politiky by sa tu mali využívať nezávislé orgány na oddelenie skutočne sľubných aplikácií OU od nepochybne existujúcich technických fantázií. Čo sa však vlastne stane? Tu je príklad.

Nemilovaná správa

V lete 2001 bol Federálnym ministerstvom pre hospodársku spoluprácu poverený Marco Bischof, aby napísal správu o nekonvenčných technológiách budúcnosti. O rok neskôr doručil Bishop správu, ktorá bola potom predložená na preskúmanie niekoľkým inštitútom. Zásah zo strany podniku bol predvídateľný. Ministerstvo preto správu ponechalo Dr. Ing. Thorsten Ludwig a Dipl.-Ing. Andreas Manthey z berlínskeho inštitútu pre inovatívne energetické technológie kontrolujúce technickú uskutočniteľnosť. V roku 2005 bola vydaná 61-stranová správa E 5001-1 „Budúce technológie pre trvalo udržateľný rozvoj: nekonvenčné prístupy k výrobe energie a aktivácii biologických procesov“.

Ministerstvo však pod tlakom „vystrašených“ inštitútov nezahrnulo do svojej knižnej série veľmi informatívny scenár a preto nie je k dispozícii v kníhkupectvách a nebol široko propagovaný. Vďaka internetu si môžete stiahnuť aspoň správu E 5001-1.

Medzi ďalšie vnútorné ťažkosti pri zavádzaní zariadení na voľnú energiu patrí zbytočné súperenie. Strach z duchovných krádeží privádza mnohých fanúšikov a drotárov k izolácii. Takisto mu chýbajú užitočné kontakty, ktoré by mohli vyvážiť deficit v podrobných znalostiach o aplikovanej technológii a vedeckých základoch. Mnohé technicky nezrelé ale dôkladne realizovateľné vynálezy zostávajú pozadu a nedosahujú štádium fungujúceho prototypu, ktorý je nevyhnutný na získanie financovania alebo rizikového kapitálu. Marketing je od začiatku nemožný.

        

Problém image

Marketing sa tu musí chápať v širokom zmysle. Úspešný marketing úzko súvisí s imidžom produktu alebo skupiny výrobkov a výrobcov a v sektore RET je ešte stále nutné veľa doháňania. Oponenti to majú jednoduché, potrebujú iba skutočné čierne ovce scény v teréne, aby s nimi mohli na verejnosti identifikovať celý RET. Za obzvlášť nepríjemný vývoj zodpovedajú tí „vynálezcovia“, ktorí používajú peniaze, ktoré im boli zverené, na iné účely.

Podvodné manévre sú určite výnimkou, ale nanešťastie to nie je absolútna vzácnosť (možno tu sú aj sabotážne akcie v hre, pozri vyššie). V každom prípade sú také prípady čistým jedom na zlepšenie obrazu. Tu sú potrebné samočistiace sily; Takéto priestupky sú verejne odsúdené aj na príslušných platformách.

Nedostatok podpory

Projekt Orion Energy odhaduje, že vývoj fungujúcej aplikácie FE predstavuje iba asi 10 percent z celkového objemu problému. Zvyšných 90 percent sa týka určitých záujmov, kartelov a energetických štruktúr, ktorých cieľom je zabrániť nahradeniu uhlia, ropy, plynu a jadrového paliva inými zdrojmi energie.

V tejto súvislosti je však zaujímavá interakcia zástupcov tzv. Alternatívnych energií (slnečná, veterná, geotermálna, atď.) s RET. Skutočnosť, že výrobca solárnych systémov nemusí nutne pozitívne reagovať na možnosť voľnej energie je pochopiteľná: košeľa sedí tesne bližšie ako bunda. Ale niekto už počul, že environmentálna organizácia je nejakým spôsobom zaviazaná k RET? Hoci ich hovorca a predstavitelia dôrazne argumentujú za „obnoviteľné zdroje energie“ pri každej príležitosti a chceli by to zdôvodniť ochranou klímy, novými pracovnými miestami, udržateľnosťou atď., zdá sa, že vesmírna energia „sa ani neignoruje“.

Mlčanie o RET môže samozrejme súvisieť s ignoranciou; Existuje však aj podozrenie, že ide o peňažné záujmy (investície do technológií obnoviteľnej energie alebo účasť na nich). Pred dvoma desiatkami rokov, keď sa „alternatívy“ zakladali na fenoméne ako „alternatívy“, samotné dnešné alternatívy predstavujú založenie a rozhodujú o podpore a zavádzaní inovatívnych technológií! "Najväčšími kritikmi losy boli oni sami."

Nielen určité skupiny a ich záujmy by sa však mali opísať ako nepriatelia pokroku. Samotná verejnosť zohráva dôležitú, ak nie ústrednú úlohu pri zavádzaní inovácií revolučného charakteru. Musí preukázať a požadovať svoju túžbu po nevyčerpateľnej energii, ako aj po neobmedzenej mobilite (dopravné prostriedky) a komunikácii (mobilný telefón, internet). Najlepším spôsobom ako to dosiahnuť je internet. Ovládanie nie je také ľahké ako lokalizované médiá a napriek určitému zločineckému potenciálu, ktorý ponúka - útočisko pre skutočnú slobodu myslenia a plodnú celosvetovú komunikáciu.

Je dôležité spomenúť projekty s otvoreným zdrojom, ktoré často (aspoň v oblasti informačných technológií) viedli k úspechu (pozri napríklad globálne úspešný operačný systém Linux, ktorého vývoj vytvoril nórsky Linus Thorwald ako projekt s otvoreným zdrojom). Princíp je taký, že spoločne vypracované myšlienky môžu byť použité podľa vlastnej vôle, ale sú povinní znovu urobiť komunitné vylepšenia (= projekt s otvoreným zdrojom).

Napríklad dánsky výskumník v oblasti energetiky Nicholas Moller vytvoril svoj MAHG (generátor atómového vodíka Moller, pozri článok „V rezonancii s vákuom“) ako projekt s otvoreným zdrojom a úspešne odolal pokusom o patentovanie svojho bývalého ruského zamestnanca. Rovnako ako čierne ovce sú v pranieri, ľudia ako Moller by mali byť vykreslení ako žiariace vzory. Pretože to nie je (ak vôbec) o peniazoch, ale o pokroku ľudstva (o ktorom, samozrejme, v žiadnom prípade o úprimnosti vynálezcov, ktorí chcú zarobiť peniaze, je potrebné pochybovať!).

Nevyužité zdroje

Vo verejnej diskusii o vzdelávaní, výskume a výučbe sa opakovane požaduje, aby sa podporovali osobitné talenty, schopnosti a talenty a to tak jednotlivcov ako aj talentov inštitútov (pozri napríklad „Iniciatíva excelentnosti“ federálnej vlády a Úrad pre publikácie). Krajiny propagujúce vedu a výskum). V tejto súvislosti sa často hovorí, že žiadna krajina si nemôže dovoliť nechať cenné zdroje ležať na ľade. Pravda, pravda. Zdá sa však, že štát znamená iba tie zdroje, ktoré sú v akademickom rámci.

Dôležitým zdrojom inovácií sú však teraz boční myslitelia a cudzinci, nekonvenční myslitelia bez prekážok v hlave, ktorí sú budovaní pevne pripojenými systémami. (Naša civilizácia založená na elektrine nemá skúsenosti

Prečo nezriadiť nezávislé inštitúty, ktoré skúmajú nekonvenčné vynálezy a ak pozitívne „zistenia“ podporujú ich ďalší vývoj - vytvorte dokumentáciu a dôležité kontakty s výskumom Produkovať výučbu a priemysel?

Obdobne ako v prípade tzv. Obchodných anjelov, ktorí pomáhajú pri zakladaní spoločností, by sa dala zaviesť aj inštitúcia „vynálezcovskí anjeli“, ktorá ponúka aj poradenstvo a pomoc v obchodných záležitostiach, s ktorými sú vynálezcovia nevyhnutne konfrontovaní.

        

V zásade už máme ideálne rozdelenie práce: na jednej strane organizované akademické vyučovanie a výskum, ktorý modifikuje existujúce aplikácie, princípy a teórie, na druhej strane neortodoxná, dogmatická vynálezcovská scéna s nevyhnutným množením. Akademická strana by ideálne hľadala túto proliferáciu na niečom užitočnom, na niečo, čo by sa sotva mohlo dariť pri uzatváraní regulovaného výskumu. Pretože to skutočne existuje, vedecký idiot (o ktorom hovorí Heisenberg), ktorý sa zaoberá tisíckami receptov v hlave, ale jednoducho sa stáva „slepým“.

Samozrejme, zavedené učenie by nemilosrdne odhalilo akékoľvek tanečné sny na strane vynálezcov. Ak však aplikácia funguje, to znamená, že v prípade, že vesmírna energia má účinok nadmernej jednoty, urobila by všetko, aby podporila rozvoj a pochopila svoje neznáme vedecké princípy.

Prírodný zákon o voľnej energii

Je načase, aby si ľudstvo uplatnilo svoje právo na bezplatnú energiu, ktorú nám príroda sprístupňuje rovnako „zbytočne/zdarma“ ako svetlo a vzduch. Vo vesmíre a na Zemi je nekonečná energia, takpovediac patrí do nášho božského dedičstva.

Vláda fosílnych a jadrových zdrojov energie je v podstate jedným z okov pre zotročenie ľudstva, pretože umožňuje prerozdelenie zdrojov zdola nahor. Znamená vládu bohatých nad chudobnými národmi a skutočne vládu bohatých a chudobnými par excellence.

 

 

Quellen:PublicDomain/raum-und-zeit.com am 09.11.2019

Share this:

 

 

 

Freie Energie: Über Blockaden – verschollene Erfindungen und bedrohte Wissenschaftler (10.November 2019)

Veröffentlicht am November 9, 2019von erstkontakt blog

Blockaden gegen die Freie Energie: Tote, bedrohte und unterdrückte Wissenschaftler

Für viele Menschen sind so genannte Freie-Energie-Anwendungen eine reine Phantasterei. „Wenn es die tatsächlich gäbe, wäre sie doch längst verfügbar“, so ihr Credo. Doch nur mal angenommen, es gäbe nutzbare Freie Energie – würden die Geräte dann unbehindert auf den Markt kommen? Wohl kaum.

Ein mächtiges Kartell aus Großindustrie und Geldmonopol hätte etwas dagegen. Deren Methoden reichen von medialer Obstruktion, Aufkaufen und „Einkellern“ der Erfindung, behördlichen Maßnahmen, Sabotageakten, Einschüchterung bis hin zu körperlicher Gewalt mit Todesfolge.

Unterdrückung von Freier Energie

Es fällt nicht schwer nachzuvollziehen, dass die gesamte Energiewirtschaft – inklusive der Öl- und Gasgesellschaften – Erfindungen, die ihre Marktmacht gefährden könnten, mit allen Mitteln – legal und zur Not auch illegal – bekämpfen würde. Man stelle sich vor, die Haushalte und große Teile von Industrie, Transport, Handel und Handwerk würden sich verfügbare Freie-Energie-Anwendungen wie Magnetmaschinen in den Keller stellen und diese Jahrzehntelang ohne Treibstoff nutzen, und könnten zudem Autos mit Wassermotoren kaufen, deren Tanks sie mit dem Gartenschlauch befüllen würden.

Das muss für die Energiekonzerne eine alptraumhafte Vorstellung sein, ja, es würde die gesamte Wirtschaft umkrempeln und die „Karten neu verteilen“. Das käme einer Revolution gleich, vor der die Kartelle, deren Macht auf zentralistischen Strukturen beruht, ebenso zittern müssten, als wolle man den Kommunismus wieder einführen. Es wäre naiv anzunehmen, die Betroffenen würden dagegen nichts unternehmen.

Um unliebsame Erfindungen vom Markt zu halten und so die Machtstrukturen zu stabilisieren, bieten sich diverse, abgestufte Methoden an, die teilweise institutionalisiert sind und sozusagen automatisch greifen. Dazu zählt zunächst die beruflich-fachliche Abstrafung, beispielsweise die Verweigerung einer anstehenden Beförderung, wenn der Erfinder/Wissenschaftler sich außerhalb der konventionellen Grenzen seiner Disziplin bewegt (also die spezifische Dogmatik seiner Disziplin missachtet). Ein Beispiel hierfür ist der Biophysiker Fritz-Albert Popp.

Lässt sich der „Dissident“ nicht einschüchtern, wird er weiter isoliert und verliert vielleicht seine Anstellung. Weitere Begleiterscheinungen einer institutionalisierten Blockierung sind Stigmatisierung mittels medialer Attacken wie lächerlich machen, auf die „Esoterik-Liste“ setzen etc.

Stanley Allen Meyer (1940–1998),amerikanischer Physiker und Erfinder. Sein Interesse galt seit 1975 dem Wasser als alternative Energiequelle und der Entwicklung eines Autos mit Wasserantrieb.

In den meisten Fällen genügt dieses Bollwerk aus Orthodoxie und medialer Gewalt, um innovative Ansätze auszugrenzen und im Keim zu ersticken. Es gibt hier allerdings Anzeichen für eine Trendwende – Energie aus dem Vakuum scheint auch unter Mainstream-Forschern keine blauäugige Eso-Träumerei mehr zu sein, sondern zeichnet sich immer deutlicher als realistische Möglichkeit ab (siehe dazu weiter unten). Es sind vor allem theoretisch erschlossene Wissensfelder, die hier langsam Blüten treiben.

Beschreibung: https://kopp-medien.websale.net/bilder/normal/936600.jpg Beschreibung: https://kopp-medien.websale.net/bilder/normal/126632.jpg Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3944176499&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Gefährliche Sprengköpfe

Von bloßer Theorie (so wichtig sie für den langsamen Paradigmenwechsel auch ist) geht aber erst mal keine akute Gefahr für das Establishment aus. Vakuumenergie – nun ja, da lassen sich heute vielleicht ein paar Mikrowatt gewinnen. Weitaus gefährlicher sind da die unvorbelasteten Tüftler und Bastler daheim, die unbehindert durch Blockaden im Kopf einfach mal ausprobieren, was theoretisch zunächst gar nicht funktionieren darf.

Zum Beispiel Stan Meyer, der mit bestimmten Resonanzfrequenzen Wassermoleküle mit erheblich weniger Energieaufwand spaltete, als dann später bei der Vereinigung des Gasgemisches (so genanntes Brown‘s Gas) wieder frei wurde. Wenn so eine Erfindung auf den Markt käme, hätte das unabsehbare Umwälzungen zur Folge.

Was tun die betroffenen Konzerne dann? Zunächst (falls die Freie-Energie-Anwendung tatsächlich funktioniert) wird man versuchen, die Maschine beziehungsweise das Konzept dahinter zu kaufen, um so die eigene Marktmacht zu sichern. Dabei treten die Konzerne nicht selber als Käufer auf, sondern das erledigen so genannte Front Companies.

Natürlich wird man dem Erfinder nicht die tatsächliche Absicht kundtun (die eigene Marktmacht zu sichern). Man wird ihm vielmehr die Schwierigkeiten einer Serienproduktion und Vermarktung ausmalen und dass das am besten echte Profis übernehmen sollten. Manchmal wird ihm auch eine einflussreiche Position innerhalb der aufkaufenden Firma angeboten. Gelingt der Coup, wird das innovative Produkt „eingelagert“ und wahrscheinlich niemals auf den Markt gebracht.

Das Orion Energy Project, eine Non-Profit-Organisation zur Förderung Freier Energie, hat ein abgelaufenes Patent mit kompletten Zeichnungen und technischen Spezifikationen für einen Freie-Energie-Magnetmotor erworben, der vor über 20 Jahren von einer industriellen Interessensgemeinschaft aufgekauft und „eingelagert“ worden war (der englische Fachausdruck für diesen Vorgang lautet „black-shelved“).

Es ist sogar ein Fall bekannt geworden, in denen wissenschaftliche Mitarbeiter einer Weltfirma aus „politischen“ Gründen daran gehindert wurden, eine FE-Anwendung zu entwickeln. So berichteten Ingenieure von Hitachi Magnetics Corporation, dass sie der Konzernleitung ein wissenschaftlich abgesichertes Konzept für eine selbst laufende Magnetmaschine präsentiert hätten, dieses jedoch nicht realisieren durften, weil der Konzern keine Schwierigkeiten mit den Energiekartellen provozieren wollte.

Trotzt der Erfinder den Avancen der Front Companies, folgen meist patentrechtliche Schwierigkeiten, die (zumindest in den USA) häufig damit begründet werden, dass die Erfindung die nationale Sicherheit tangiere und somit konfisziert werden kann. Auf der Website Peswiki.com („Pure Energy Systems“) ist nachzulesen, dass derzeit über 5000 Erfindungen vom US-Patentamt als geheim eingestuft werden.

Das Orion Energy Project berichtet zudem von geschickten finanziellen Arrangements, die den Erfinder oder sein Unternehmen in undurchsichtige Machenschaften verstricken, die schließlich zu einer Betrugsanklage und zum Niedergang seines Unternehmens führen.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=1518762867&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://kopp-medien.websale.net/bilder/normal/959900.jpg Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3930243660&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Lets make money

Wem das zu abenteuerlich klingt, dem sei der Film „Let‘s Make Money“ (Deutscher Dokumentarfilmpreis 2009) des Österreichers Erwin Wagenhofer empfohlen, in denen der frühere Geheimdienstmitarbeiter und heutige Whistleblower John Perkins ausplaudert, wie Wirtschaftskiller (englisch „economic hit men“) im Auftrag von Geheimdiensten als ultima Ratio die Wirtschaft ganzer Staaten ruinieren, wenn diese sich nicht den Interessen der Großen (zum Beispiel sich bei der nächsten UNO-Abstimmung gefügig zeigen) beugen wollen.

Was im Großen bei Staaten möglich ist, sollte mit wesentlich weniger Aufwand doch wohl auch im Kleinen bei Einzelpersonen und kleinen Firmen eingefädelt werden können.

Vermutlich sind wirtschaftliche Schurkereien die häufigsten angewandten Mittel gegen „uneinsichtige“ Erfinder. Jedoch gibt es auch zahlreiche Fälle von Einschüchterung und Bedrohung des Erfinders und seiner Angehörigen bis hin zum Unschädlichmachen durch Zwangseinweisung in eine geschlossene Anstalt, Inhaftierung und zu verdecktem oder offenem Mord. So hat man den Psychologen und Energieforscher Wilhelm Reich (Entdecker des Orgons) aus fadenscheinigen Gründen eingelocht (er verstarb kurz darauf im Gefängnis).

Paul Pantone, Erfinder der GEET-Technik (Global Environment Energy Technology; siehe „In Resonanz mit dem Vakuum“, in dieser Ausgabe), musste dreieinhalb Jahre in einer geschlossenen Anstalt verbringen. Eugen Mallove, einer der führenden Forscher in der Kalten Fusionsforschung, wurde ermordet, Stanley Meyer (Wasserauto) und Arie M. DeGeus (sich selbst aufladende Batterie; beide siehe „In Resonanz mit dem Vakuum“ in dieser Ausgabe) wurden vermutlich durch Strahlenwaffen getötet (siehe auch „Kein Schutz gegen Strahlenwaffen“ in raum&zeit Nr. 161).

Auf http://www.peswiki.com ist von 20 toten, verletzten oder verschwundenen Erfindern und Freie-Energie-Aktivisten die Rede, 31 sollen mit dem Tod bedroht worden sein (u. a. Mike Brady, Erfinder der „Perendev“-Magnetmaschine), fünf landeten im Gefängnis, obwohl sie nichts Gesetzwidriges getan hatten.

Natürlich wird es viele Leser geben, die ein gewaltsames Vorgehen gegen Erfinder ins Reich von Phantasie und Spekulation verbannen, und vermutlich sind auch einige Fälle, die überliefert beziehungsweise aufgezeichnet sind, in diese Kategorie einzuordnen. Dass jedoch grundsätzlich gegen Innovationen Blockaden errichtet werden, lässt sich historisch belegen. Zum Beispiel anhand der Dampfmaschine.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3746722829&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://kopp-medien.websale.net/knv/normal/6b/1a/06737731z.jpg Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3906571262&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Verzögerte Dampfmaschine

Die Dampfmaschine, so lernen Kinder in der Schule, wurde 1769 von James Watt in England erfunden. Angeblich soll ihm, als der Dampf in seinem Kochtopf den Deckel anhob, der entscheidende Gedanke gekommen sein. Er setzte sich also hin, konstruierte eine Dampfmaschine und die Technisierung der westlichen Welt begann. Tatsächlich waren die Dinge etwas komplizierter.

Josef Gruber zitiert in seinem Buch „Raumenergie-Technik“ einige Passagen aus einem Aufsatz von Philip Valenti mit dem Titel „Leibniz, Papin und die Dampfmaschine. Eine Fallstudie über die Sabotage durch die British Royal Society“. Valenti zeigt darin auf, wie die Erfindung der („atmosphärischen“) Dampfmaschine durch den Franzosen Denis Papin (1647 – vermutlich 1712) im Jahr 1690 von der British Royal Society systematisch unterdrückt wurde. Papin hatte sogar schon einen kleinen Wagen konstruiert, der von Dampfkraft bewegt wurde. Doch offenbar hatten die Engländer (Papin musste aus politischen Gründen nach England fliehen) kein besonderes Vertrauen in Erfinder, die nicht aus dem eigenen Land stammten.

Der Franzose konnte seine Erfindung weder von der British Royal Society untersuchen lassen, noch wurden ihm Gelder (15 Pfund) für weitere Untersuchungen bewilligt. Stattdessen setzte man auf die Dampftechnik des Briten Thomas Newcomen, die jedoch gegenüber Papins Maschine einen erheblichen Rückschritt bedeutete und die Nutzung der Dampfkraft nur für Kohlegrubenbetreiber rentabel machte. Sie behinderte eher die Verbreitung der Dampfkraft, statt dass sie sie förderte. Erst gut 100 Jahre später (1807) begann die Dampfmaschine ihren Siegszug durch das dampfgetriebene Schaufelradboot des amerikanischen Erfinders Robert Fulton (1765–1815).

Die Dampfmaschine war beileibe kein Einzelfall. Weitere Beispiele beschreibt Dipl.-Ing. Horst Borowski in seinem Artikel „Die Entstehung einer neuen Technologie durch Entdeckung naturwissenschaftlicher Prinzipien, Zivilcourage und Konkurrenz – gezeigt am Beispiel der Elektrozugentwicklung“.Borowski behandelt darin am Beispiel von Elektrolokomotive, Straßenbahn und Transrapid die Frage, wie und warum sich bestimmte Technologien gegenüber konkurrierenden Verfahren haben durchsetzen können, obwohl letztere insgesamt vorteilhafter für Mensch und Natur gewesen wären.

Freie Energie nein danke

Und auch im Zusammenhang mit dem Schaffen Nikola Teslas (1856–1943) lässt sich anhand von Beispielen demonstrieren, dass nützliche Erfindungen nicht zwangsläufig mit offenen Armen aufgenommen werden. So hat Tesla bekanntlich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an der drahtlosen Energieübertragung und der gleichzeitigen Nutzbarmachung von „radiant-energy“ gearbeitet (Projekt „Wardencliff Tower“).

Potenzielle Investoren weigerten sich aber, die Bahn brechende innovative Technologie finanziell zu unterstützen. Denn sie hatten bereits viel Geld in die konventionelle (von Tesla erfundene) Stromgenerierung und -übertragung gesteckt und diese Investitionen wären durch die neue Technologie quasi wertlos geworden.

Für Tesla war dies wohl eine bittere Erfahrung. Als er später mit dieser geblockten Konverter-Technologie einen neuartigen Fahrzeugantrieb konstruierte und in einen Pierce Arrow einbaute, hatte er jedenfalls nicht mehr die Hoffnung, der Prototyp könne sich weiter entwickeln und vermarkten lassen. Die Zeit sei noch nicht reif dafür, soll er resigniert festgestellt haben. Tesla hatte sich zudem durch seine offen ausgesprochene Gegnerschaft zu den Einsteinschen Theorien und seinem Festhalten am Äther wenig Freunde im „akademischen Überbau“ des technisch-wissenschaftlichen Komplexes gemacht.

Von dort konnte er also mit keinerlei Unterstützung rechnen, im Gegenteil: man ignorierte ihn und es hätte nicht viel gefehlt und er wäre wohl ganz in Vergessenheit geraten. Tesla hat aber trotz (vielleicht besser: wegen) seiner Außenseiterposition mit seinen zahlreichen genialen Erfindungen die Raumenergie-Szene nachhaltig geprägt und er ist dort zu einer Art Schutzheiligem geworden.

Hausgemachte Probleme

Es gibt aber auch hausgemachte Probleme bei der Einführung von Freie-Energie-Anwendungen. Scheinbar gehört es zum „guten Ton“ in der Szene, dass man – als Kollektiv wie auch individuell – im Abseits forscht und sich mit seinem intellektuellen Inselstatus arrangiert. (Der Wissenschaftsautor Marco Bischof spricht von einem „Raumenergie-Liebhaber-Verein“). Aus einer solchen Mentalität kann sich aber schlecht eine wirklich professionelle Strategie beziehungsweise Lobbyarbeit zur gesellschaftlichen Anerkennung entwickeln.

Und eine solche ist angesichts der massiven Interessenswahrnehmung durch die Banken und Energiekonzerne unbedingt erforderlich. Sie wäre ein wichtiger Schritt hin zur Vorbereitung eines Übergangs in ein neues Energie-Zeitalter. Das scheinen die Raum-Energie-Anhänger seit einigen Jahren auch begriffen zu haben: Die reine Erfindung macht es nicht, man muss auch die Öffentlichkeit für sich gewinnen!

Dabei gilt es vor allem auch, die forschungspolitischen Bedingungen und die Verflechtungen zwischen Forschung und Lehre auf der einen und der Wirtschaft beziehungsweise Industrie auf der anderen Seite zu berücksichtigen. Das Beispiel Tesla zeigt: sind massive wirtschaftliche Interessen gefährdet, drehen die Betroffenen den Geldhahn zu.

Hätte er aber Rückhalt in der akademischen Forschung gehabt, so hätte er unter deren Dach vielleicht sein grandioses Lebenswerk vollenden können, und statt Einstein wäre Tesla heute die geniale Ikone der Wissenschaft schlechthin. Will sagen: Ohne akademische Unterstützung wird es jede Innovation, die mit einem Paradigmenwechsel verbunden ist, sehr, sehr schwer haben!

Doch genau in diesem Punkt hat sich einiges getan. Besonders durch Arbeiten wie die des amerikanischen Physikers Hal Puthoff ist die Vakuumforschung heute weltweit etabliert; kein Wissenschaftler muss mehr damit rechnen, belächelt zu werden, wenn er beispielsweise Nullpunkt-Oszillationen erforscht.

Was noch vor nicht allzu langer Zeit als anrüchig galt, ist heute Mainstream. Und obwohl weiterhin die meisten raumtechnologischen Verfahren (zum Beispiel Magnetmaschinen) von offizieller Seite nicht ernsthaft erwogen werden, hat sich doch die forschungspolitische Großwetterlage zugunsten unkonventioneller Energietechnologien mit Over-Unity-Effekt verändert.

Hinderliches Credo

Es ist nun an der Zeit, eine Offensive gegen einige weit verbreitete Vorurteile gegenüber der Raum-Energie-Technik in der Öffentlichkeit zu starten. So hört man immer wieder, dass jedwede Raum-Energie-Technik gegen den Energieerhaltungssatz verstoße und mithin ein physikalisch unmögliches Perpetuum mobile darstelle. Das ist eine Art bequemes Totschlag-Argument, das seinen Benutzer davon entbindet, sich die unkonventionelle Technik einmal näher anzuschauen.

Und hier wird auch noch eine weitere Barriere gegen Raum-Energie-Technik wirksam, die eher psychologischer Natur ist: Die Schulwissenschaftler müssten umdenken, sie müssten einen Teil dessen, woran sie ihr Leben lang geglaubt haben, infrage stellen.

Hier greift das tief internalisierte wissenschaftliche Credo, das ähnlich wie auch in der Religion identitätsstiftend ist und eine selbst erhaltende Eigendynamik besitzt. Zudem würden die Experten bei einem Paradigmenwechsel ihren Expertenstatus verlieren; sie wären plötzlich Unkundige wie die große Masse, die zuvor doch immer ehrfurchtsvoll zu ihnen aufgeblickt hat!

Dennoch werden diese Experten in einer „Expertokratie“ wie der unsrigen als Gutachter von Innovationen und Erfindungen herangezogen. Im Falle der Bejahung des Neuen sägen sie am Ast, auf dem sie sitzen. Nur wenige Wissenschaftler sind dazu bereit.

Over-Unity-Technologien basieren auf bislang unbekannten Funktionsprinzipien in der Natur (zu der auch der „leere Raum“ gehört), deren wissenschaftliche Grundlagen noch nicht ausreichend erforscht sind und die daher erst ansatzweise verstanden und nur unzureichend mit den akzeptierten Theorien in Übereinstimmung gebracht werden können.

Die meisten OU-Verfahren verdanken sich einer empirischen Vorgehensweise des Erfinders, der entweder einen bekannten anomalen physikalischen Effekt (der aber von der Schulwissenschaft mehr oder weniger ignoriert wurde) ausnutzt, oder einen anomalen Effekt selbst entdeckt hat und nun nutzbar zu machen versucht.

Nicht selten fehlt dann aber das detaillierte technische Know-how oder ein theoretischer Hintergrund, um hier gezielt und effizient vorgehen zu können. Die Forschungspolitik sollte hier einmal unabhängige Gremien einsetzen, um die wirklich entwicklungsträchtigen OU-Applikationen von den zweifellos auch vorhandenen technischen Phantastereien zu scheiden. Doch was geschieht tatsächlich? Dazu ein Beispiel.

Ungeliebter Bericht

Marco Bischof wurde im Sommer 2001 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit beauftragt, einen Bericht über unkonventionelle Zukunftstechnologien zu schreiben. Ein Jahr später lieferte Bischof den Bericht ab, der anschließend mehreren Instituten zur Begutachtung vorgelegt wurde. Der Verriss durch das Establishment war absehbar. Das Ministerium ließ den Bericht daher von Dr. Thorsten Ludwig und Dipl.-Ing. Andreas Manthey vom Berliner Institut für innovative Energietechnologien auf technische Machbarkeit prüfen. 2005 wurde dann der 61 Seiten umfassende Bericht E 5001-1 „Zukunftstechnologien für nachhaltige Entwicklung: Unkonventionelle Ansätze zur Energiegewinnung und Aktivierung biologischer Prozesse“ frei gegeben.

Auf Druck seitens der „alarmierten“ Institute übernahm das Ministerium die sehr informative Schrift jedoch nicht in ihre Buchreihe, weshalb sie nicht im Buchhandel erhältlich ist und von kaum einem Medium bekannt gemacht wurde. Dem Internet sei Dank kann man Bericht E 5001-1 wenigstens downloaden.

Zu den weiteren internen Schwierigkeiten bei der Einführung von Freie-Energie-Geräten zählen unnütze Rivalitäten. Die Angst vor geistigem Diebstahl treibt viele Bastler und Tüftler weiter in die Isolation. Es fehlen dann auch nützliche Kontakte, die das Defizit an detaillierten Kenntnissen der angewandten Technik und der wissenschaftlichen Grundlagen ausgleichen könnten. Zahlreiche technisch unausgereifte, aber durchaus entwicklungsfähige Erfindungen bleiben so auf der Strecke und erreichen nicht das Stadium eines funktionierenden Prototyps, der aber unabdingbar für die Gewinnung von Fördermitteln oder Risikokapital ist. Eine Vermarktung wird so von vornherein unmöglich gemacht.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3959720076&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3937987177&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3741890812&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Imageproblem

Vermarktung muss man hier auch in einem weiten Sinne auffassen. Eine erfolgreiche Vermarktung hängt nämlich eng mit dem Image eines Produkts beziehungsweise der Produktgruppe und des Herstellers zusammen, und da besteht noch enormer Nachholbedarf im RET-Sektor. Die Gegner haben es leicht, sie brauchen nur die tatsächlich vorhandenen schwarzen Schafe der Szene ins Feld zu führen und so die ganze RET in aller Öffentlichkeit damit zu identifizieren. Besonders verwerfliche Entwicklungen haben solche „Erfinder“ zu verantworten, die die ihnen anvertrauten Gelder für andere Zwecke nutzen.

Betrugsmanöver sind sicher die Ausnahme, doch leider keine absolute Seltenheit (vielleicht sind hier auch Sabotageaktionen im Spiel, s. o.). Jedenfalls sind solche Fälle reines Gift für eine Imageverbesserung. Hier sind Selbstreinigungskräfte gefragt; Verfehlungen dieser Art gehören auch seitens der Szene auf den entsprechenden Plattformen öffentlich angeprangert.

Fehlende Unterstützung

Das Orion Energy Project schätzt, dass die Entwicklung einer funktionierenden FE-Anwendung am gesamten damit verbundenen Problemvolumen nur etwa 10 Prozent Anteil hat. Die restlichen 90 Prozent haben mit bestimmten Interessen, Kartellen und Machtstrukturen zu tun, die eine Ersetzung von Kohle, Öl, Gas und Kernbrennstoffen durch andere Energiequellen verhindern wollen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist aber auch der Umgang von Vertretern so genannter alternativer Energien (Solar, Wind, Geothermie etc.) mit der RET. Dass ein Hersteller von Solaranlagen nicht unbedingt positiv auf die Möglichkeit Freier Energie reagieren muss, ist nachvollziehbar: Das Hemd sitzt eben näher als die Jacke. Aber hat schon jemand mal gehört, dass eine Umweltschutzorganisation sich für RET irgendwie einsetzt? Deren Sprecher und Vertreter streiten zwar bei jeder Gelegenheit vehement für „Erneuerbare“ und begründen dies gerne mit Klimaschutz, neuen Arbeitsplätzen, Nachhaltigkeit etc., doch die Raumenergie scheinen sie „nicht einmal ignorieren“ zu wollen.

Das Schweigen bezüglich RET kann natürlich schlicht mit Unkenntnis zusammen hängen; es drängt sich aber auch der Verdacht auf, dass monetäre Interessen (Investitionen in oder Beteiligungen an Erneuerbaren Energietechniken) mit im Spiel sind. Wurden noch vor zwei Jahrzehnten die „Alternativen“ vom Establishment als die „Alternaiven“ verspottet, so bilden ebendiese Alternativen heute selber das Establishment und entscheiden über die Förderung und Einführung innovativer Technologien! „Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.“

Doch sollen nicht nur bestimmte Gruppierungen und ihre Interessen als Forschrittsfeinde bezeichnet werden. Eine wichtige, wenn nicht die zentrale Rolle bei der Einführung von Innovationen revolutionären Charakters spielt die Öffentlichkeit selber. Sie muss ihr Verlangen nach unerschöpflicher Energie ebenso wie das nach unbegrenzter Mobilität (Verkehrsmittel) und Kommunikation (Handy, Internet) manifestieren und einfordern. Das beste Mittel dazu bietet das Internet. Dieses ist eben nicht so leicht kontrollierbar wie lokalisierte Medien und trotz mancher krimineller Potenziale, die es bietet, ein Hort für wahre Gedankenfreiheit und fruchtbare, weltweite Kommunikation.

Man muss hier unbedingt Open Source Projekte erwähnen, die schon oft (zumindest in der Informationstechnik) zum Erfolg geführt haben (siehe zum Beispiel das weltweit erfolgreiche Betriebssystem Linux, dessen Entwicklung von dem Norweger Linus Thorwald als Open Source Projekt angelegt wurde). Das Prinzip lautet: jeder kann sich des gemeinsam erarbeiteten Gedankenguts nach Belieben bedienen, ist aber verpflichtet, eigene Verbesserungen der Gemeinschaft (= dem Open Source Projekt) wieder zur Verfügung zu stellen.

So hat beispielsweise der dänische Energieforscher Nicholas Moller seinen MAHG (Moller Atomic Hydrogen Generator, siehe Artikel „In Resonanz mit dem Vakuum“) als Open Source Projekt angelegt und sich erfolgreich gegen den Versuch einer Patentierung seines früheren russischen Mitarbeiters gewehrt. So wie schwarze Schafe an den Pranger gehören, sollten Leute wie Moller als leuchtende Vorbilder dargestellt werden. Denn ihnen geht es nicht so sehr (wenn überhaupt) ums Geld, sondern um den Forschritt der Menschheit (womit natürlich keinesfalls an der Aufrichtigkeit von Erfindern, die auch Geld verdienen wollen, gezweifelt werden soll!).

Brach liegende Ressourcen

Im öffentlichen Diskurs über Bildung, Forschung und Lehre wird immer wieder gefordert, dass man besondere Talente, Fähigkeiten und Begabungen fördern müsse, sowohl die von Individuen als auch die von Instituten (s. hierzu zum Beispiel die „Exzellenz-Initiative“ des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung). In dem Zusammenhang ist dann häufig die Rede davon, kein Land könne es sich leisten, wertvolle Ressourcen brach liegen zu lassen. Wohl wahr. Allerdings meint der Staat offenbar nur solche Ressourcen, die sich in einem akademischen Rahmen bewegen.

Eine wichtige Innovationsressource sind aber nun einmal Querdenker und Außenseiter, unkonventionelle Denker ohne Schranken im Kopf, die von fest gefügten Systemen errichtet werden. (Unsere auf Elektrizität aufgebaute Zivilisation ist ohne die Erfindungen eines Außenseiters wie Tesla undenkbar.) Warum richtet man nicht unabhängige Institute ein, die unkonventionelle Erfindungen unter die Lupe nehmen und bei positivem „Befund“ die weitere Entwicklung unterstützen – Dokumentationen erstellen und wichtige Kontakte zu Forschung, Lehre und Industrie herstellen?

Analog zu den so genannten Business-Angels, die bei Firmen-Neugründungen helfen, könnte man auch die Institution „Invention-Angels“ einführen, die mit Rat und Tat auch in kaufmännischen Angelegenheiten, mit denen Erfinder zwangsläufig konfrontiert werden, zur Seite stehen.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3898455173&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3981409833&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21 Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3746722829&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Im Grunde haben wir bereits eine ideale Arbeitsteilung: Auf der einen Seite die organisierte akademische Lehre und Forschung, die bestehende Anwendungen, Prinzipien und Theorien modifiziert, auf der anderen eine unorthodoxe, sich keinem wissenschaftlichen Dogma beugende Erfinder-Szene mit einem unvermeidbaren Wildwuchs. Im Idealfall würde die akademische Seite diesen Wildwuchs nach Nützlichem durchforsten, etwas, das im Gehege der reglementierten Forschung kaum gedeihen könnte. Denn es gibt ihn wirklich, den Wissenschaftsidioten (von dem Heisenberg spricht), der mit tausend Formeln im Kopf umgeht, dabei aber schlicht „betriebsblind“ wird.

Die etablierte Lehre würde natürlich jegliche Traumtänzerei auf Seiten der Erfinder unbarmherzig entlarven. Sollte aber eine Anwendung funktionieren, das heißt im Fall der Raumenergie einen Over-Unity-Effekt aufweisen, so würde sie alles tun, um die Entwicklung zu fördern und um ihre unbekannten wissenschaftlichen Prinzipien zu ergründen.

Naturrecht auf Freie Energie

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit ihr Recht auf Freie Energie einfordert, die uns von der Natur ebenso „verschwenderisch“ zur Verfügung gestellt wird wie Licht und Luft. Es gibt unendlich viel Energie im Kosmos und auf Erden, sie gehört so zu sagen zu unserem göttlichen Erbteil.

Die Herrschaft von fossilen und nuklearen Energieträgern ist im Grunde eine der Fesseln für die Versklavung der Menschheit, denn sie ermöglicht die Umverteilung von Ressourcen von unten nach oben. Sie bedeutet die Herrschaft der reichen über die armen Völker, ja genau genommen die Herrschaft von Reich über Arm schlechthin.

Quellen: PublicDomain/raum-und-zeit.com am 09.11.2019

Share this:

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37