Verborgenes Wissen: Das Wissen alter Baumeister und warum es aus den Lehrplänen von Schulen und Universitäten verschwand (24.Juli 2021)

 Skryté vedomosti: Znalosti starovekých staviteľov a prečo zmizli zo školských a univerzitných osnov

Erstellt am Juli 24, 2021 von erstkontakt blog

 

Staroveké civilizácie a vyspelé kultúry predkresťanstva mali prístup ku geodetickým a kymatickým poznatkom, ktoré im dávali prístup k voľnej energii. Pomocou týchto poznatkov bolo možné starovekým civilizáciám zosúladiť budovy s prírodným poľom Zeme. Zdá sa, že tieto vedomosti sa stratili v priebehu mnohých tisícročí. Dnes ju pozná len veľmi málo pôvodných obyvateľov.

Od Franka Schwedeho

Jednoznačne najvýznamnejším príkladom geodetickej architektúry je Veľká pyramída, ktorá bola podľa oficiálnych dejín postavená pred viac ako 4 500 rokmi. V skutočnosti to však môže byť viac ako 50 000 rokov.

Už niet pochýb o tom, že pyramídy sú staršie, ako je uvedené v historických knihách. Existuje veľa dôkazov, že tieto stavby boli postavené dávno pred biblickou potopou.

Podľa arabských tradícií sa tam údajne nachádzali pyramídy v Gíze, keď Arabi prišli do Egypta. Stopy vodnej erózie na Chefrenovej pyramíde navyše naznačujú, že stavba je stará viac ako 12 000 rokov.

Teraz sa dá predpokladať, že veľa starých miest a budov je skutočne oveľa starších. Je pravdepodobné, že tieto čísla boli zámerne sfalšované, aby zapadali do darwinistického modelu histórie.

Oveľa zaujímavejšia je však skutočnosť, že tieto monumentálne stavby boli postavené podľa zákonov cymatiky a geodézie. Znalosti, ktoré dnes má iba veľmi málo staviteľov, a ak sa tak stane, už sa s nimi v praxi neuvažuje.

Cymatikov si nevie predstaviť ani veľa akademikov. Pojem cymatika pochádza zo starogréčtiny a znamená vlna. Preslávil ho okrem iných aj švajčiarsky učiteľ, lekár a prírodovedec Hans Jenny.

Cheopsova pyramída je zďaleka najznámejším pozostatkom technológie starých staviteľov a podľa fanúšikov cymatiky kedysi slúžila ako rezonátor harmonickej energie.

Štruktúra bola postavená na poludníku. V zemskom rastri je poludník polkruhový kruh na zemskom povrchu, ktorý vedie od jedného geografického pólu k druhému. (Starodávny text z roku 440 pred n. L. Ukazuje, že pokročilé stroje stavali pyramídy)

Poludník je čiara spájajúca všetky miesta na Zemi, kde je slnko v najvyššom bode svojej dennej dráhy na oblohe súčasne, t. J. kde je aj poludnie. Cheopsova pyramída bola napojená aj na mriežku v Gíze, ktorá je nielen hlavnou slnečnou bránou, ale aj hlavným poludníkom Zeme.

Úzke spojenie medzi geodéziou a posvätnými miestami

Cheopsova pyramída je rovnako ďaleko od stredu Zeme ako od severného pólu a je presne vyrovnaná so štyrmi hlavnými bodmi. Škótsky astronóm Charles Piazzi Smith zistil, že tri pyramídy v Gíze boli postavené podľa jednotkových pyramídových palcov, čo je božská jednotka merania, ktorá je v súlade s britskou jednotkou merania.

V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že geodézia sa používala najmä pri stavbe posvätných miest, napríklad na zisťovanie súradníc polôh poludníka a leylínií, na ktorých bola stavba postavená.

 

Geodézia je určenie geometrického tvaru Zeme, jej gravitačného poľa a orientácie Zeme v priestore, ako aj fyziky pohybu energie v priestore a čase. Geodézia tak vytvára spojenie medzi astronómiou a geofyzikou.

Každý, kto sa bližšie pozrie na sväté miesta, čoskoro zistí, že tieto štruktúry vibrujú podľa veľmi špecifického frekvenčného vzorca. Predovšetkým však boli frekvencie naladené starými staviteľmi na postupne sa meniace frekvencie v rámci evolučného rastového cyklu Zeme.

Hovoríme o vede o rezonancii, ktorá je predovšetkým vedou o harmónii veľkého obrazu, pretože tieto budovy a miesta slúžili vďaka špeciálnym vibračným vzorom ako miesta liečenia.

To je dôvod, prečo vedci v súčasnosti predpokladajú, že všetky pyramídy na Zemi boli kedysi liečiteľskými miestami, ktoré boli postavené na uzdravenie ľudí a Zeme pomocou frekvenčných energií.

To by vysvetľovalo, prečo tieto štruktúry možno nájsť takmer na celom svete. V tomto prípade hovoríme dokonca o pyramídovej sieti, ktorá kedysi slúžila na harmonizáciu energie na Zemi a na pomoc s planetárnou samoreguláciou.

Pyramídy fungujú ako akýsi lievik pre svetelnú a fotónovú energiu, ktorá je absorbovaná Zemou a špirálovými dráhami stúpa nahor do vesmíru. Týmto spôsobom sú pyramídy schopné koncentrovať a distribuovať fotonickú energiu. Pre dobré zdravie možno fotóny zhromažďovať a skladovať aj v molekulách DNA.

Pyramídy sú navyše schopné zachytiť vlny a polia, zoskupiť ich a znova ich emitovať cez vrchol. Tento efekt možno skutočne najintenzívnejšie pozorovať v prípade Cheopsovej pyramídy, pretože má sklon 51 ° 51.

Nikola Tesla použil zemskú elektrickú rezonančnú frekvenciu

Dá sa preto predpokladať, že pyramídy boli kedysi obrovskými elektrárňami, ktoré poskytovali neobmedzený prístup k voľnej energii. Znalosti o nej patrili k bežným znalostiam v starodávnych vysokých kultúrach, ako bola Atlantída.

Fyzik Nikola Tesla bol tiež oboznámený s týmito poznatkami a v rámci svojho výskumu spojil cymatiku a geodéziu pomocou kupol na svojich Teslových vežiach na použitie prirodzených zvukových vĺn, ktoré boli spojené s elektrickými rezonančnými frekvenciami Zeme.

Konštrukcia veží bola zameraná na začlenenie prirodzených akustických vibrácií, aby bolo možné generovať bezdrôtovú energiu vo veľkom polomere. Nikola Tesla vedel, že Zem je obrovský generátor energie, ktorý sa krúti okolo dvoch magnetických pólov, v ktorých je možný neobmedzený prístup k voľnej energii.

Tesla tiež vedel, že ionosféra je dôležitá pre využitie atmosférickej energie, do ktorej sa dá ľahko preniknúť. Je zrejmé, že Tesla navrhol svoje veže podľa matematických rozmerov pyramídy v Gíze.

Krátko po Teslovej smrti v roku 1943 zmizli veže voľnej energie a vyzerá to, že svet je ešte veľmi ďaleko od toho, aby mohol jedného dňa voľnú energiu opäť využívať.

Čím to je, že ľudia dnes už nechápu a nevedia používať zákony prírodných síl? Znalosti spoločnosti Tesla sa dodnes nevyučujú na žiadnej univerzite, pretože tieto znalosti nezapadajú do svetonázoru elity posadnutej mocou a financiami, ktoré chápu vzdelávací systém ako svoje sväté písmo.

Znalosti starých vysokých kultúr boli vedome zničené v priebehu veľkej knihy, ktorá horela v minulom storočí, pretože peniaze sa nedajú zarobiť pomocou energie zadarmo a zdravých ľudí.

Človek bol vyhlásený za obchodný model pre elity, v ktorom ľudia musia platiť za prístup k vode a energii, vodu a energiu poskytuje príroda rovnako slobodne.

Podobné je to so zdravím, ktoré je tiež zadarmo, ak sa dozvieme viac o liečivých účinkoch určitých frekvencií a vibrácií. Mnoho chorôb, najmä psychosomatických, je výsledkom nezdravého životného štýlu, ktorý je veľmi často spájaný s negatívnymi frekvenciami.

Takmer všetky budovy, ktoré postavili starí stavitelia, sú harmonicky zladené s prírodným poľom Zeme. Možno budete aj dnes schopní zvyšovať vyššie vedomie a podporovať liečivé vlastnosti, ktoré chránia energetickú rovnováhu, pomocou geometrických vzorov, ktoré zodpovedajú božským zákonom prírody.

Systém vzdelávania v zmysle elity

Táto veda sa nezhoduje s „ľudským obchodným modelom“, ktorý bol v minulom storočí rozšírený s cieľom využiť široké masy obyvateľstva. Najdôležitejším predpokladom bolo vytvorenie dokonalého vzdelávacieho systému zameraného na výučbu ľudí na školách a univerzitách v úplne prepísanej a sfalšovanej histórii a vede, ktorej jediným účelom bolo priblížiť spoločenskú triedu, ktorá nepatrí do trinástich satanských pokrvných línií, aby si udržali úlohu otroka a obete. Západný školský systém, ktorý v USA zaviedol v roku 1903 John D. Rockefeller, sa dnes v podstate stále považuje za opatrenie vzdelávania, pretože plní konkrétnu funkciu, a to pripravovať a vzdelávať žiakov a študentov podľa predstáv elity cvičia. Školský systém sa za posledných sto rokov vyvinul do systému kontroly mysle, ktorý odmeňoval žiakov za plnenie príkazov a obviňoval ich z kritického myslenia a spochybňovania. Človek bol vyhlásený za obchodný model pre elity, v ktorom ľudia musia platiť za prístup k vode a energii, vodu a energiu poskytuje príroda rovnako slobodne. Systém vzdelávania v zmysle elít Táto veda sa nezhoduje s „ľudským obchodným modelom“, ktorý bol v minulom storočí rozšírený s cieľom využiť široké masy obyvateľstva. Najdôležitejším predpokladom bolo vytvorenie dokonalého vzdelávacieho systému zameraného na výučbu ľudí na školách a univerzitách v úplne prepísanej a sfalšovanej histórii a vede, ktorej jediným účelom bolo obmedziť spoločenskú triedu, ktorá nepatrí do trinástich satanských pokrvných línií, aby si udržali úlohu otroka a obete. Západný školský systém, ktorý v USA zaviedol v roku 1903 John D. Rockefeller, je v súčasnosti stále v podstate mierou vzdelávania, pretože plní konkrétnu funkciu, a to pripravovať a vzdelávať žiakov a študentov podľa predstáv elít. vŕtať. Školský systém sa za posledných sto rokov vyvinul do systému kontroly mysle, ktorý odmeňoval žiakov za plnenie príkazov a obviňoval ich z kritického myslenia a spochybňovania.  Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.07.2021

 

Verborgenes Wissen: Das Wissen alter Baumeister und warum es aus den Lehrplänen von Schulen und Universitäten verschwand (24.Juli 2021)

 

Alte Zivilisationen und Hochkulturen des Vorchristentums hatten Zugang zu geodätischem und kymatischem Wissen, das ihnen Zugang zu freie Energie verschaffte. Mit Hilfe dieses Wissens war es alten Zivilisationen möglich, Gebäude harmonisch auf das natürliche Feld der Erde abzustimmen. Dieses Wissen scheint im Laufe vieler Jahrtausende verloren gegangen zu sein. Heute ist es nur noch ganz wenigen Naturvölkern bekannt. Von Frank Schwede

Das wohl mit Abstand prominenteste Beispiel geodätischer Architektur ist die Cheops-Pyramide, die laut der offiziellen Geschichte vor mehr als 4.500 Jahren errichtet wurde. In Wahrheit aber könnte sie mehr als 50.000 Jahre alt sein.

Dass die Pyramiden älter sind, als in den Geschichtsbüchern angegeben, darüber besteht kein Zweifel mehr. Es liegen viele Hinweise vor, nach denen diese Bauwerke lange vor der biblischen Sintflut errichtet wurden.

Arabischen Überlieferungen nach sollen die Gizeh-Pyramiden schon dort gestanden haben, als die Araber nach Ägypten kamen. Außerdem lassen Wassererosionsspuren an der Chephren Pyramide darauf schließen, dass das Bauwerk mehr als 12.000 Jahre alt ist.

Es ist mittlerweile davon auszugehen, dass viele alte Stätten und Bauwerke in Wirklichkeit wesentlich älter sind. Die Zahlen dürften bewusst gefälscht sein, dass sie in das darwinistische Geschichtsmodell passen.

Viel interessanter aber ist die Tatsache, dass diese monumentalen Bauwerke nach den Gesetzen der Kymatik und der Geodäsie errichtet wurden. Ein Wissen, über das heute nur sehr wenige Bauherren verfügen und wenn doch, findet es keine Beachtung mehr in der Praxis.

Unter Kymatik können sich selbst viele Akademiker nichts vorstellen. Der Begriff Kymatik kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Welle. Bekannt gemacht wurde er unter anderem durch den Schweizer Lehrer, Arzt und Naturforscher Hans Jenny.

Die Cheops-Pyramide ist das mit Abstand bekannteste Überbleibsel alter Baumeistertechnologie und diente nach Meinung von Anhängern der Kymatik einmal als harmonischer Energie-Resonator.

Das Bauwerk wurde auf den Meridian errichtet. Als Meridian bezeichnet man im Gradnetz der Erde einen halben Längenkreis auf der Erdoberfläche, der von einem geographischen Pol zum anderen verläuft. (Ein alter Text aus dem Jahr 440 v. Chr. enthüllt das fortschrittliche Maschinen die Pyramiden gebaut haben)

Der Meridian ist die Verbindungslinie aller Orte auf der Erde, an denen die Sonne zur gleichen Zeit den höchsten Punkt ihrer Tageslaufbahn am Himmel einnimmt, an denen also gleichzeitig Mittag ist. Die Cheops-Pyramide wurde außerdem mit dem Gitternetz von Gizeh verbunden, dass nicht nur das Hauptsolartor ist, sondern auch der Hauptmeridian der Erde.

Die enge Verbindung zwischen Geodäsie und heilige Stätten

Die Cheops-Pyramide ist genauso weit vom Mittelpunkt der Erde entfernt, wie vom Nordpol und sie ist exakt auf die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Der schottische Astronom Charles Piazzi Smith fand heraus, dass die drei Gizeh-Pyramiden nach der Maßeinheit Pyramidenzoll errichtet wurden, eine göttliche Maßeinheit, die übereinstimmend ist mit der britischen Maßeinheit Inch.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass die Geodäsie besonders bei der Errichtung heiliger Stätten Anwendung fand, um etwa die Koordinaten der Lagepunkte der Meridian und Ley-Linien zu finden, auf denen die Stätte errichtet wurden.

Geodäsie ist die Bestimmung der geometrischen Form der Erde, ihres Schwerefeldes und der Orientierung der Erde im Weltraum sowie der Physik der Energiebewegung in Raum und Zeit. Die Geodäsie stellt somit ein Bindeglied zwischen Astronomie und Geophysik her.

Wer sich näher mit heiligen Stätten beschäftigt, wird bald feststellen müssen, dass diese Bauwerke nach einem ganz bestimmten Frequenzmuster schwingen. Vor allem aber wurden die Frequenzen von den alten Baumeistern auf die sich allmählich verändernden Frequenzen im Rahmen des evolutionären Wachstumszyklus der Erde abgestimmt.

Wir sprechen hier von der Wissenschaft der Resonanz, die vor allem eine Wissenschaft der Harmonie des großen Ganzen ist, weil diese Bauwerke und Stätten durch ihr besonderes Schwingungsmuster als Orte der Heilung dienten.

Deshalb gehen Forscher mittlerweile von der Vermutung aus, dass sämtliche Pyramiden auf der Erde einmal Heilstätten waren, die erbaut wurden, um Menschen und die Erde mithilfe von Frequenzenergien zu heilen.

Das würde erklären, warum diese Bauwerke nahezu auf der ganzen Erde zu finden sind. In diesem Fall sprechen wir sogar von einem Pyramidennetzwerk, das einmal dem Zweck diente, die Energie auf der Erde zu harmonisieren und bei der planetaren Selbstregulierung zu helfen.

Pyramiden wirken als eine Art Trichter für Licht und Photonenenergie, die von der Erde absorbiert wird und nach oben in den Raum in Spiralbahnen aufsteigt. Auf diese Weise sind Pyramiden dazu in der Lage, Photonische-Energie zu konzentrieren und zu verteilen. Photonen können auch gesammelt und innerhalb der DNA-Moleküle zur Erhaltung der Gesundheit gespeichert werden.

Außerdem sind Pyramiden dazu imstande, Wellen und Felder einzufangen, zu bündeln und über die Spitze wieder abzustrahlen. Am intensivsten ist dieser Effekt in der Tat bei der Cheops-Pyramide zu beobachten, da diese über eine Neigung von 51°51 verfügt.

Nikola Tesla nutzte die elektrische Resonanzfrequenz der Erde

Somit ist davon auszugehen, dass Pyramiden einmal riesige Kraftwerke waren, die grenzenlosen Zugang freier Energie lieferten. Das Wissen darüber gehörte in alten Hochkulturen wie Atlantis zum Allgemeinwissen.

Auch der Physiker Nikola Tesla kannte dieses Wissen und kombinierte im Rahmen seiner Forschung Kymatik und Geodäsie durch die Verwendung von Kuppeln auf seinen Tesla-Türmen, um natürliche Schallwellen zu nutzen, die mit den elektrischen Resonanzfrequenzen der Erde verbunden waren.

Das Design der Türme war darauf ausgerichtet, natürliche akustische Schwingungen einzubeziehen, um drahtlose Energie in einem großen Radius erzeugen zu können. Nikola Tesla wusste, dass die Erde ein riesiger Energiegenerator ist, der sich um zwei magnetische Pole dreht, in denen grenzenloser Zugang zu freier Energie möglich ist.

Tesla wusste auch, dass die Ionosphäre wichtig ist, um die atmosphärische Energie nutzbar zu machen, die sich leicht anzapfen lässt. Auffällig ist, dass Tesla seine Türme nach den mathematischen Proportionen der Pyramide von Gizeh entwarf.

Bald nach Teslas Tod im Jahr 1943 verschwanden auch die Türme zur Erzeugung freier Energie wieder und wie es aussieht, ist die Welt noch weit davon entfernt, eines Tages wieder freie Energie nutzen können.

Woran liegt das, dass Menschen heute die Gesetze der Naturkräfte nicht mehr verstehen und einzusetzen wissen?  Teslas Wissen wird bis heute an keiner Universität gelehrt, weil dieses Wissen nicht  in das Weltbild der macht- und finanzbesessenen Elite passt, die das Bildungssystem als ihre heilige Schrift versteht.

Das Wissen alter Hochkulturen wurde ganz bewusst im Rahmen einer großen Bücherverbrennung im letzten Jahrhundert vernichtet, weil sich mit freier Energie und mit gesunden Menschen kein Geld verdienen lässt.

Der Mensch ist für die Eliten zu einem Geschäftsmodell erklärt worden, indem Menschen für den Zugang von Wasser und Energie zahlen müssen, gleichermaßen Wasser und Energie von der Natur frei zur Verfügung gestellt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Gesundheit, auch die ist kostenlos, wenn wir mehr über die heilende Wirkung bestimmter Frequenzen und Schwingungen erfahren. Viele Erkrankungen, vor allem psychosomatische, sind das Ergebnis einer ungesunden Lebensweise, die sehr oft in Verbindung mit negativen Frequenzen steht.

Nahezu alle Gebäude, die von den alten Baumeistern errichten  wurden, sind harmonisch auf das natürliche Feld der Erde abgestimmt. Sie sind möglicherweise noch heute dazu in der Lage, höheres Bewusstsein zu stärken und heilende Eigenschaften zu fördern, die das energetische Gleichgewicht schützen, indem sie geometrische Muster nutzten, die den göttlichen Gesetzen der Natur entsprechen.

Das Bildungswesen im Sinne der Eliten

Diese Wissenschaft passt nicht das „Geschäftsmodell Mensch“, das im letzten Jahrhundert immer weiter ausgebaut wurde, um die breite Bevölkerungsmasse auszubeuten. Die wichtigste Voraussetzung dafür war die Schaffung eines perfiden Bildungssystems, das darauf ausgerichtet wurde, Menschen an Schulen und Universitäten eine komplett umgeschriebene und verfälschte Geschichte und Wissenschaft zu lehren, die allein dem Zweck dient, die Gesellschaftsklasse, die nicht den dreizehn satanischen Blutlinien gehört, in der Sklaven- und Opferrolle zu halten.

Das westliche Schulsystem, dass 1903 in den USA von John D. Rockefeller auf die Beine gestellt wurde, gilt im Wesentlichen noch heute als das Maß der Bildung, weil es eine bestimmte Funktion erfüllt, nämlich Schüler und Studenten nach den Vorstellungen der Eliten auszubilden und zu drillen.

Das Schulsystem hat sich im Laufe der letzten hundert Jahre zu einem System der Gedankenkontrolle entwickelt, indem man Schüler und Studenten dafür belohnt, wenn sie Befehlen, folgen und sie tadelt, wenn sie kritisch denken und hinterfragen.

Der Mensch ist für die Eliten zu einem Geschäftsmodell erklärt worden, indem Menschen für den Zugang von Wasser und Energie zahlen müssen, gleichermaßen Wasser und Energie von der Natur frei zur Verfügung gestellt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Gesundheit, auch die ist kostenlos, wenn wir mehr über die heilende Wirkung bestimmter Frequenzen und Schwingungen erfahren. Viele Erkrankungen, vor allem psychosomatische, sind das Ergebnis einer ungesunden Lebensweise, die sehr oft in Verbindung mit negativen Frequenzen steht.

Nahezu alle Gebäude, die von den alten Baumeistern errichten  wurden, sind harmonisch auf das natürliche Feld der Erde abgestimmt. Sie sind möglicherweise noch heute dazu in der Lage, höheres Bewusstsein zu stärken und heilende Eigenschaften zu fördern, die das energetische Gleichgewicht schützen, indem sie geometrische Muster nutzten, die den göttlichen Gesetzen der Natur entsprechen.

Das Bildungswesen im Sinne der Eliten

Diese Wissenschaft passt nicht das „Geschäftsmodell Mensch“, das im letzten Jahrhundert immer weiter ausgebaut wurde, um die breite Bevölkerungsmasse auszubeuten. Die wichtigste Voraussetzung dafür war die Schaffung eines perfiden Bildungssystems, das darauf ausgerichtet wurde, Menschen an Schulen und Universitäten eine komplett umgeschriebene und verfälschte Geschichte und Wissenschaft zu lehren, die allein dem Zweck dient, die Gesellschaftsklasse, die nicht den dreizehn satanischen Blutlinien gehört, in der Sklaven- und Opferrolle zu halten.

Das westliche Schulsystem, dass 1903 in den USA von John D. Rockefeller auf die Beine gestellt wurde, gilt im Wesentlichen noch heute als das Maß der Bildung, weil es eine bestimmte Funktion erfüllt, nämlich Schüler und Studenten nach den Vorstellungen der Eliten auszubilden und zu drillen.

Das Schulsystem hat sich im Laufe der letzten hundert Jahre zu einem System der Gedankenkontrolle entwickelt, indem man Schüler und Studenten dafür belohnt, wenn sie Befehlen, folgen und sie tadelt, wenn sie kritisch denken und hinterfragen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.07.2021

Odhalenia: The Rockefellers - Príbeh globálnych zjavení: The Rockefellers -

September 28, 2020

Druhá svetová vojna mala dva hlavné faktory, bez ktorých by sa to nestalo. Na jednej strane Versailleská zmluva a na druhej strane IG Farben. Versailles vyplnil ríšu v prospech Poľska. Rockefellerovci nakoniec spojili sily na rozdelenie globálneho farmaceutického koláča.

Hitler bol prostriedok na dosiahnutie cieľa.

1911, 15. mája

Najvyšší súd USA uznáva Johna Rockefellera a jeho dôverníkov za vinných z korupcie, nezákonných obchodných praktík a vydierania. Na základe tohto rozhodnutia bola celá spoločnosť Rockefeller Standard Oil Trust, v tom čase najväčšia verejná obchodná spoločnosť na svete, odsúdená na demontáž. Rockefeller však už bol pred najvyšším súdom a toto rozhodnutie ho nezaujímalo.

1913

Na zmiernenie verejného a politického tlaku na neho a ďalších lúpežných barónov použil Rockefeller trik s názvom „filantropia“, pomocou ktorého využil nezákonné zisky zo svojich lúpežných praktík v ropnom priemysle na vytvorenie nadácie Rockefeller. Tento daňový raj bol použitý na strategické prevzatie zdravotníctva v USA.

Rockefellerova nadácia bola frontovou organizáciou pre nový globálny podnik vo vlastníctve spoločnosti Rockefeller a jej komplicov. Tento nový podnik bol známy ako Pharma Investment Business. Dary Rockefellerovej nadácie šli iba do lekárskych fakúlt a nemocníc. Tieto inštitúcie sa stali misionármi nového druhu podniku: výrobcov patentovaných syntetických drog.

To bolo tiež obdobie, keď boli objavené prvé vitamíny. Čoskoro sa však ukázalo, že tieto prírodné molekuly majú prínosy pre zdravie zachraňujúce život a že môžu zabrániť mnohým chronickým zdravotným problémom. Vyšli prvé knihy, ktoré skúmali zdravotné prínosy vitamínov. Tieto novoobjavené molekuly mali pre farmaceutickú mafiu iba jednu nevýhodu: neboli patentovateľné.

V prvých rokoch svojej existencie preto čelila smrteľnej hrozbe: vitamíny a ďalšie mikroživiny, ktoré by sa mohli propagovať ako programy v oblasti verejného zdravia, by zabránili rozvoju rozsiahleho investičného podnikania založeného na patentovaných liekoch. Eliminácia tejto nežiaducej konkurencie prírodnými mikroživinami sa preto pre farmaceutický priemysel stala otázkou života a smrti.

1918

Rockefellerova nadácia využila výhodu epidémie španielskej chrípky - a médií (ktorá sa už v tomto okamihu kontrolovala) a zahájila hon na čarodejnice vo všetkých formách liekov, na ktoré sa nevzťahujú ich patenty.

Počas nasledujúcich pätnástich rokov sa všetky americké lekárske školy, väčšina nemocníc a Americká lekárska asociácia stali v podstate pešiakmi v Rockefellerovej stratégii monopolizácie celého sektoru zdravotnej starostlivosti z jeho farmaceutického investičného podnikania.

V prestrojení na „matku Terezu“ sa Rockefellerova nadácia tiež používala na dobytie zahraničných krajín a celých kontinentov pre farmaceutický investičný biznis - rovnako, ako to pred niekoľkými desaťročiami urobil sám Rockefeller so svojím petrochemickým investičným biznisom.

1925

Za Atlantikom vznikol prvý nemecký chemicko-farmaceutický kartel, ktorý konkuroval snahe spoločnosti Rockefeller o kontrolu nad globálnym trhom s drogami. Kartel IG Farben bol založený pod vedením nemeckých nadnárodných spoločností Bayer, BASF a Hoechst s celkovým počtom viac ako 80 000 zamestnancov. Závod o globálnu kontrolu pokračoval.

1929, 29. novembra

Rockefellerov kartel (USA) a I.G. Farbenkartell (Nemecko) sa rozhodol opäť rozdeliť celú zemeguľu na sféry záujmu. Za ten istý zločin, za ktorý bol Rockefeller odsúdený už pred 18 rokmi, keď jeho dôverníci rozdelili USA na „zóny záujmu“.

1932/33

Rovnako nenásytný kartel IG Farben sa rozhodol prestať dodržiavať obmedzenia z roku 1929. Podporujete nádejného nemeckého politika, ktorý sľubuje, že IG Farben pre vás vojensky dobyje svet. Politik s darmi na kampaň v hodnote miliónov dolárov prevzal moc v Nemecku, premenil nemeckú demokraciu na diktatúru a dodržal sľub, že začne svoju dobyvačnú vojnu, vojnu, ktorá sa čoskoro stala známou ako druhá svetová vojna.

Hitlerova Wehrmacht-vojenská moc napadla každú jednu krajinu, prvým činom bolo okradnutie chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu a ich začlenenie do ríše IG Farben.

1942-45

Za účelom upevnenia svojej globálnej vodcovskej úlohy patentovanými liekmi testoval kartel IG Farben svoje patentované farmaceutické látky na väzňoch v koncentračnom tábore v Osvienčime, Dachau a na mnohých ďalších miestach. Poplatky za uskutočnenie týchto nehumánnych štúdií boli prevedené priamo z bankových účtov spoločností Bayer, Hoechst a BASF na bankové účty SS, ktoré viedli koncentračné tábory.

1945

Plán spoločnosti IG Farben na kontrolu globálneho trhu s ropou a drogami zlyhal. USA a ďalšie spojenecké sily vyhrali druhú svetovú vojnu. Napriek tomu pri konflikte prišlo o život veľa amerických a spojeneckých vojakov a spojenecké odmeny boli v porovnaní s odmenami ostatných malé. Akcie spoločnosti porazeného, ​​I.G. Farben, prešiel do Rockefeller Trust (USA) a Rothschild / J.P. Morgan (Spojené kráľovstvo).

1947

Na norimberskom tribunáli pre vojnové zločiny bolo 24 manažérov zo spoločností Bayer, BASF, Hoechst a ďalších vedúcich pracovníkov kartelu IG Farben obvinených zo zločinov proti ľudskosti. Medzi tieto zločiny patrilo: vedenie agresívnych vojen, zavádzanie otroctva a hromadné vraždenie. Americký generálny prokurátor Telford Taylor vo svojom poslednom brífingu zhrnul zločiny spáchané týmito zločincami s bielymi goliermi týmito slovami: „Bez IG Farben by druhá svetová vojna nebola možná“.

Je prekvapujúce, že skutoční vinníci smrti 60 miliónov ľudí v druhej svetovej vojne - vedúci predstavitelia IG Farben - dostali najmiernejšie tresty. Dokonca aj tí riaditelia, ktorí boli priamo zodpovední za zločiny v IG Osvienčim, ​​dostali maximálne dvanásť rokov väzenia. Prekvapený? Nemali by ste byť.

V roku 1944 už Nelson Rockefeller vstúpil do výkonnej moci vlády USA. Začínal ako štátny tajomník a o niekoľko rokov neskôr bol menovaný za osobitného poradcu prezidenta Trumana pre zvláštne záležitosti. Inými slovami, v rozhodujúcich obdobiach 20. storočia boli priamo prevzaté Rockefellerove záujmy. Rozhodli o povojnovom tvare sveta a rozdelení jeho bohatstva.

Takže rozsudky proti manažérom IG Farben v Norimbergu sa dajú ľahko vysvetliť pod vplyvom amerického ministerstva zahraničia. Na oplátku za prevzatie akcií spoločnosti v IG Farben a tým za globálnu kontrolu nad ropným a drogovým biznisom, Nelson Rockefeller zabezpečil, aby neboli obesení skutoční vinníci druhej svetovej vojny. Skutočne, a ako uvidíme, boli potrebné (The Rothschilds and Rockefellers: The World's Only Trillionaires (videá)).

1949

Bola založená Spolková republika Nemecko. To bolo po prvýkrát v histórii, že ústava a spoločnosť industrializovaného národa mohli byť plánované a modelované ako pevnosť farmaceutického investičného biznisu - transatlantická základňa záujmov Rockefellerovcov.

Počas niekoľkých rokov boli manažéri IG Farben odsúdení v Norimbergu prepustení z väzenia a vrátení na svoje predchádzajúce pozície ako zástupcovia záujmov spoločnosti Rockefeller. Napríklad Fritz Ter Meer, ktorý bol za svoje zločiny v Osvienčime odsúdený na dvanásť rokov väzenia, bol do roku 1963 predsedom predstavenstva najväčšej nemeckej farmaceutickej nadnárodnej spoločnosti Bayer!

1945 - 49

Úloha bratov Rockefellerovcov sa neobmedzovala iba na prevzatie globálnych monopolov v ropnom a drogovom priemysle. Museli tiež vytvoriť politický rámec pre to, aby tieto spoločnosti prosperovali. Pod ich vplyvom bola v San Franciscu v roku 1945 založená OSN. Aby bolo možné prevziať politickú kontrolu nad povojnovým svetom, mali na starosti tri krajiny - popredných vývozcov drog - a ďalších 200 národov sa stalo iba náhodnými okoloidúcimi.

Agentúry pomoci OSN, ktoré boli založené ako organizácie, ktoré údajne slúžia blahu obyvateľov sveta, sa čoskoro ukázali ako nič iné ako politické zbrane svetových záujmov v oblasti ropy a drog. .

1963

V mene záujmov spoločnosti Rockefeller viedla vláda Nemeckej farmaceutickej banánovej republiky jedno z najslávnejších snáh v rámci OSN. Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa sa vydali na štvortýždňovú križiacku výpravu s cieľom zakázať liečbu vitamínmi a ďalšie prírodné, nepatentovateľné koncepty zdravia vo všetkých členských štátoch OSN.

Cieľom bolo jednoducho zakázať konkurenciu pre miliardové obchody s patentovanými liekmi. Plán bol jednoduchý: Kopírovali pre celý svet niečo, čo sa podarilo v Amerike dosiahnuť už v 20. rokoch 20. storočia - monopol zdravotnej starostlivosti pre investičný biznis s patentovanými liekmi.

Pretože trh pre farmaceutický investičný biznis závisí od perzistencie chorôb, nemali by vyvíjané lieky predchádzať chorobe, liečiť ju alebo ju eradikovať/vymazať. Cieľom globálnej stratégie bolo preto monopolizovať zdravie miliárd ľudí tabletkami, ktoré pokrývajú takmer všetky príznaky, ale sotva liečia hlavnú príčinu choroby (hrozné dedičstvo Davida Rockefellera)

Zbavenie miliárd ľudí prístupu k informáciám o zdravotných výhodách naturopatickej liečby, ktoré zachraňujú život, pri zachovaní monopolu na prevažne neúčinné a často toxické patentované lieky, ktoré spôsobujú choroby a smrť v genocídnom meradle.

Táto epidémia zbytočného zdravotného postihnutia a úmrtí farmaceutickej spoločnosti s chorobami nemá v histórii obdobu.

Quellen: PublicDomain/linkezeitung.de am 26.09.2020

 

 

Enthüllungen: Die Rockefellers – die Geschichte des weltweiten Pharma-Kartells (28.September 2020)

Veröffentlicht am September 28, 2020 von erstkontakt blog

Der Zweite Weltkrieg hatte zwei wesentliche Faktoren ohne die dieser nicht stattgefunden hätte. Zum einen den Vertrag von Versailles und zum anderen die IG-Farben. Versailles filetierte das Kaiserreich zu Gunsten Polens. Rockefellers machten schlussendlich gemeinsame Sache um sich den globalen Pharmakuchen aufzuteilen.

Hitler war dazu Mittel zum Zweck.

1911, 15. Mai

Der Oberste Gerichtshof der USA befindet John Rockefeller und seinen Trust der Korruption, illegaler Geschäftspraktiken und Erpressung für schuldig. Als Ergebnis dieser Entscheidung wurde der gesamte Rockefeller Standard Oil-Trust, die zu dieser Zeit weltweit grösste Aktiengesellschaft, zum Abbau verurteilt. Rockefeller war jedoch schon über dem Obersten Gerichtshof und kümmerte sich nicht um diese Entscheidung.

1913

Um den öffentlichen und politischen Druck auf ihn und andere Raubritter zu zerstreuen, benutzte Rockefeller einen Trick, der „Philanthropie“ genannt wird, wobei die illegalen Gewinne aus seinen Raubpraktiken im Ölgeschäft dazu verwendet wurden, die Rockefeller Foundation zu gründen. Diese Steueroase wurde genutzt, um den Gesundheitssektor in den USA strategisch zu übernehmen.

Die Rockefeller Foundation war die Frontorganisation für ein neues globales Unternehmen von Rockefeller und seinen Komplizen. Dieses neue Unternehmen wurde als Pharma-Investment-Geschäft bezeichnet. Spenden von der Rockefeller Foundation gingen nur an medizinische Schulen und Krankenhäuser. Diese Institutionen wurden zu Missionaren einer neuen Art von Unternehmen: den Herstellern patentierter synthetischer Medikamente.

Dies war auch die Zeit, als die ersten Vitamine entdeckt wurden. Es wurde jedoch bald klar, dass diese natürlichen Moleküle lebensrettende gesundheitliche Vorteile hatten und dass diese viele chronische Gesundheitsprobleme verhindern konnten. Die ersten Bücher erschienen mit Nachforschungen über den gesundheitlichen Nutzen von Vitaminen. Diese neu entdeckten Moleküle hatten nur einen Nachteil für die Pharma-Mafia: Sie waren nicht patentierbar.

In den ersten Jahren seines Bestehens sah sich diese daher einer tödlichen Gefahr ausgesetzt: Vitamine und andere Mikronährstoffe, die als öffentliche Gesundheitsprogramme gefördert werden könnten, würden die Entwicklung eines beträchtlichen Investitionsgeschäfts, das auf patentierten Medikamenten basiert, verhindern. Die Beseitigung dieser unerwünschten Konkurrenz durch natürliche Mikronährstoffe wurde daher für das Pharmageschäft zu einer Frage von Leben und Tod.

1918

Die Rockefeller-Stiftung nutzte die spanische Grippe-Epidemie – und die Medien (die zu diesem Zeitpunkt bereits kontrolliert wurden) und startete eine Hexenjagd auf alle Formen von Medizin, die nicht durch ihre Patente abgedeckt waren.

Innerhalb der nächsten 15 Jahre wurden alle medizinischen Fakultäten in den USA, die meisten Krankenhäuser und die American Medical Association im wesentlichen Schachfiguren bei  Rockefellers Strategie, den gesamten Gesundheitssektor unter das Monopol seines pharmazeutischen Investmentgeschäfts zu stellen.

Als „Mutter Theresa“ verkleidet, wurde die Rockefeller-Stiftung auch dazu genutzt, fremde Länder und ganze Kontinente für das Pharma-Investmentgeschäft zu erobern – so wie es Rockefeller selbst einige Jahrzehnte zuvor mit seinem petrochemischen Investmentgeschäft getan hatte.

1925

Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde in Deutschland das erste chemisch-pharmazeutische Kartell gegründet, um mit Rockefellers Streben nach Kontrolle über den globalen Drogenmarkt zu konkurrieren. Unter Federführung der deutschen multinationalen Konzerne Bayer, BASF und Hoechst wurde das IG Farben-Kartell mit einer Gesamtzahl von über 80.000 Mitarbeitern gegründet. Das Rennen um die globale Kontrolle ging weiter.

1929, 29. November

Das Rockefeller-Kartell (U.S.A.) und die I.G. Farbenkartell (Deutschland) beschlossen, den gesamten Globus wiederum in Interessenssphären aufzuteilen. Eben das gleiche Verbrechen wofür Rockefeller 18 Jahre zuvor verurteilt worden war, als seine Vertrauten die USA in „Interessenszonen“ aufgeteilt hatten.

1932/33

Das ebenfalls unersättliche Kartell der IG Farben beschloss, sich nicht länger an die Beschränkungen von 1929 zu halten. Sie unterstützen einen aufstrebenden deutschen Politiker, der IG Farben verspricht, die Welt militärisch für sie zu erobern. Mit Millionen von Dollars als Wahlkampfspenden, ergriff der Politiker die Macht in Deutschland, verwandelte die deutsche Demokratie in eine Diktatur und hielt sein Versprechen, seinen Eroberungskrieg zu beginnen, ein Krieg, der bald als zweiter Weltkrieg bekannt wurde.

In jedem einzelnen Land fiel Hitlers Wehrmacht ein, der erste Akt bestand darin, die chemische, petrochemische und pharmazeutische Industrie auszurauben und sie dem IG-Farben-Imperium einzuverleiben.

1942 – 45

Um seine weltweite Führungsrolle mit patentierten Medikamenten zu festigen, testet das IG Farben-Kartell seine patentierten pharmazeutischen Substanzen bei KZ-Häftlingen in Auschwitz, Dachau und vielen anderen Standorten. Die Gebühren für die Durchführung dieser unmenschlichen Studien wurden direkt von den Bankkonten von Bayer, Hoechst und BASF auf die Bankkonten der SS, die die Konzentrationslager betrieb, überwiesen.

1945

Der Plan der IG Farben, die globalen Öl- und Drogenmärkte zu kontrollieren, scheiterte. Die USA und die anderen alliierten Streitkräfte gewannen den Zweiten Weltkrieg. Dennoch hatten viele US-Soldaten und alliierte Soldaten während des Konflikts ihr Leben verloren, und die Belohnung der Verbündeten war gering im Vergleich zu den Belohnungen anderer. Die Unternehmensanteile der Verlierer, I.G. Farben, ging an die Rockefeller Trust (U.S.A.) und Rothschild / J.P. Morgan (U.K.).

1947

Im Nürnberger Kriegsverbrechertribunal wurden 24 Manager von Bayer, BASF, Hoechst und anderen Führungskräften des IG Farben-Kartells wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Zu diesen Verbrechen gehörten: Aggressionskriege führen, Sklaverei einzuführen und Massenmord zu begehen. In seinem letzten Schriftsatz fasste US-Generalstaatsanwalt Telford Taylor die von diesen Wirtschaftskriminellen verübten Verbrechen mit folgenden Worten zusammen: „Ohne die IG Farben wäre der zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen“.

Erstaunlicherweise erhielten die wahren Schuldigen für den Tod von 60 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg – die IG Farben-Führungskräfte – die mildesten Urteile. Selbst diejenigen Direktoren, die für die Verbrechen in der IG Auschwitz direkt verantwortlich waren, erhielten nur maximal zwölf Jahre Gefängnis. Überrascht? Das solltest du nicht sein.

Bis 1944 war Nelson Rockefeller bereits in die Exekutive der US-Regierung eingetreten. Er begann als Unterstaatssekretär und wurde einige Jahre später zum Sonderberater von Präsident Truman für besondere Angelegenheiten ernannt. Mit anderen Worten, zu entscheidenden Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts wurden die Rockefeller-Interessen direkt übernommen. Sie entschieden die Nachkriegsform der Welt und die Verteilung ihres Reichtums.

So können die Urteile gegen die IG-Farben-Manager in Nürnberg unter dem Einfluss des US-Außenministeriums leicht erklärt werden. Im Gegenzug für die Übernahme der Unternehmensanteile der IG Farben und damit für die globale Kontrolle des Öl- und Drogengeschäfts sorgte Nelson Rockefeller dafür, dass die eigentlichen Schuldigen des Zweiten Weltkriegs nicht gehängt wurden. In der Tat, und wie wir sehen werden, wurden sie gebraucht (Die Rothschilds und Rockefellers: Die einzigen Billionäre der Welt (Videos)).

1949

Die Bundesrepublik Deutschland wurde gegründet. Dies war das erste Mal in der Geschichte, dass die Verfassung und die Gesellschaft einer industrialisierten Nation als eine Festung des Pharma-Investment-Geschäfts geplant und modelliert werden konnten – ein transatlantischer Außenposten der Rockefeller-Interessen.

Innerhalb weniger Jahre wurden die in Nürnberg verurteilten IG-Farben-Manager aus dem Gefängnis entlassen und in ihre früheren Positionen als Interessenvertreter der Rockefeller-Interessen zurückversetzt. Fritz Ter Meer beispielsweise, der wegen seiner Verbrechen in Auschwitz zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, war bis 1963 Vorsitzender des Vorstandes von Deutschlands größtem Pharma-Multinationalen Konzern Bayer!

1945 – 49

Die Rolle der Rockefeller-Brüder beschränkte sich nicht darauf, die globalen Monopole der Öl- und Drogengeschäfte zu übernehmen. Sie mussten auch den politischen Rahmen schaffen, damit diese Unternehmen florieren können. Unter ihrem Einfluss wurden die Vereinten Nationen daher 1945 in San Francisco gegründet. Um die politische Kontrolle über die Nachkriegswelt zu übernehmen, hatten drei Länder – führende Drogenexportländer – das Sagen und 200 andere Nationen wurden zu bloßen Zuschauern.

Gegründet als Organisationen, die angeblich dem Wohlergehen der Menschen in der Welt dienten, entpuppten sich die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Welthandelsorganisation (WTO), bald als nichts anderes als die politischen Waffen der globalen Öl- und Drogeninteressen.

1963

Im Namen der Rockefeller-Interessen führte die Regierung der pharmazeutischen Bananenrepublik Deutschland eine der berüchtigtsten Bemühungen innerhalb der Vereinten Nationen an. Unter dem Vorwand des Verbraucherschutzes starteten sie einen vier Jahrzehnte währenden Kreuzzug, um Vitamintherapien und andere natürliche, nicht patentierbare Gesundheitskonzepte in allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu verbieten.

Ziel war es, den Wettbewerb für das Milliardengeschäft mit patentierten Medikamenten einfach zu verbieten. Der Plan war einfach: Sie kopierten für die ganze Welt, etwas was bereits in den 1920er Jahren in Amerika erreicht wurde – ein Monopol auf die Gesundheitsversorgung für das Investmentgeschäft mit patentierten Medikamenten.

Da der Markt für das Pharma-Investment-Geschäft vom Fortbestehen von Krankheiten abhängig ist, sollten die von ihm entwickelten Medikamente Krankheiten nicht verhindern, heilen oder ausmerzen. Daher war das Ziel der globalen Strategie, die Gesundheit von Milliarden von Menschen zu monopolisieren, mit Pillen, die fast alle Symptome abdecken, aber die eigentliche Ursache der Krankheit kaum behandeln (David Rockefellers schauriges Vermächtnis)

Der Entzug von Milliarden von Menschen, die Zugang zu lebensrettenden Informationen über die gesundheitlichen Vorteile von Naturheilverfahren haben, während sie gleichzeitig ein Monopol mit weitgehend unwirksamen und häufig giftigen patentierten Drogen begründeten, verursachten Krankheit und Tod in völkermörderischen Ausmaßen.

Diese Epidemie von unnötiger Behinderung und Tod durch das Pharmaunternehmen mit Krankheit ist in der Geschichte beispiellos.

Quellen: PublicDomain/linkezeitung.de am 26.09.2020

Enthüllungen Aktuell: Der Covid-Plan des Rockefeller Institut, veröffentlicht 2010 (11.August 2020)

Covid-plán Rockefeller-inštitútu, zverejnená v roku 2010

Veröffentlicht am August 10, 2020von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Covid-plán Rockefellerovho inštitútu, zverejnená v roku 2010

10. augusta 2020 Martin Bartonitz Hinterlasse einen Kommentar prejsť na-Go to comments

Traugott Ickeroth prepisoval a prekladal časť podcastu Thomasa Williama. Malo to byť na Facebooku vírusové a tí, ktorí zdieľali text, boli okamžite zakázaní na Facebooku. Ak sú tieto informácie pravdivé, to znamená, že plán by mal byť správny a v súčasnosti by sa mal implementovať a ak tvorcovia majú v rukách sociálne médiá, bolo by to možné dobre ľuďom vysvetliť. Text som tiež dal na poličku. Čo všetci myslíte?

Majú podozrenie, že simulované globálne prepuknutie vyžaduje kroky, rôzne fázy, všeobecné plány a očakávané výsledky. Toto bolo zriadené v Rockefeller Lockstep 2010:

Covid Plan / Rockefeller Lockstep 2010

• Vymyslite veľmi nákazlivý vírus so super nízkou úmrtnosťou, ktorý sa hodí pre tento plán (Research Strain) kombináciou SARS, HIV, Hybrid Research Strain v laboratóriu Fort Dietrich Class 4, 2008-2013, ako súčasť výskumného projektu na zistenie prečo sa vírusy koróny šíria tak rýchlo u netopierov, ale nie u ľudí. Aby sa tomu zabránilo, vírus dostal 4 inzerty HIV. Chýbajúcim kľúčom na infikovanie ľudí je receptor Ace-2.

• Vymyslite nebezpečnejšiu verziu vírusu s oveľa vyššou úmrtnosťou ako plán zálohy (kmeň kmeňa Weaponized Tribit). Pripravený na uvoľnenie vo fáze 3, ale iba v prípade potreby. SARS / HIV / MERS (Research Strain) a Weaponized Tribit Strain boli vyvinuté v laboratóriu Fort Dietrich triedy 4 v roku 2015.

• Kmeň výskumu bol prepravený do iného laboratória triedy 4, do Národného laboratória mikrobiológie vo Winnipegu v Kanade a nechať ho „ukradnúť a prepašovať ho do Číny “, Xi Jang Lee, do jediného čínskeho laboratória triedy 4, virologického inštitútu Wuhan vo Wuhan v Číne. Pre ďalšiu prijateľnú odmietnuteľnosť a pre pomoc s cementom požadovaný skript pre verejné zálohovanie ako niečo, na čo sa dá v prípade potreby vrátiť. Primárny skript je jeho prirodzený pôvod. Zálohovací skript je ten, že ho Čína vytvorila a omylom ho rozšírila.

• Financovať všetkých vedúcich hovorcov: Fauci, Birx, Tedros a inštitúcie: Svetová zdravotnícka organizácia, NIAID, CDC a OSN, ktoré sa zúčastnili na pandemických reakciách pred plánovaným uvoľnením výskumného kmeňa, s cieľom kontrolovať požadovaný skript počas celej operácie.

• Vytvoriť a financovať vývoj vakcín a mať plán, ktorý je možné implementovať na globálnej úrovni.

Gates: Dekáda vakcín a akčný plán pre globálne akčné vakcíny na roky 2010 až 2020.

• Vytvorenie a financovanie protokolov vakcinácie, overovania a certifikácie Digital ID, aby bolo možné vynútiť / potvrdiť vakcinačný program povinného očkovania.

. Gates: ID2020.

• Simulujte hypotézu lockstep tesne pred plánovaným uvoľnením výskumného kmeňa pomocou cvičenia v reálnom živote ako konečnej vojnovej hry na určenie očakávanej reakcie, plánov a výsledkov.

Chyba! Odkaz na link je neplatný.

• Uvoľnite výskumný kmeň na Wuhanskom virologickom ústave a obviňujte ich z prirodzenej cesty (primárny skript),

Wuhan Wet Market, november 2019 Presne to isté ako pri simulácii.

• Podceňuj prenos vírusu z človeka na človeka tak dlho ako je to možné, aby sa výskumný kmeň mohol šíriť v globálnom meradle skôr, ako krajina môže reagovať blokovaním, aby sa zabránilo infekcii.

• Akonáhle sa v krajine objavia infekcie, zastavte vstup / výstup. Umožnite čo najdlhšie šírenie v rámci krajiny

• Akonáhle je v krajine / regióne nakazených dostatok ľudí, použite nútené uzamknutie / izoláciu pre túto krajinu / región a postupne rozširujte zakázané oblasti.

• Prehnaná miera úmrtnosti spájaním so smrťou Research Strain, ktorá nemá nič spoločné s vírusom samotným, aby sa udržal maximálny strach a posluGates: ID2020.šnosť. Ak niekto z nejakého dôvodu zomrie a zistí sa, že má Covid, vyhláste to za Covidovu smrť. A keď je niekto podozrivý, že má možné príznaky Covid, vyhlásiť to za Covid smrť.

• Udržiavajte všeobecné karantény tak dlho ako je to možné aby ste zničili hospodárstvo regiónu, vytvorili občianske nepokoje, narušili dodávateľský reťazec a zapríčinili hromadný nedostatok potravín. Okrem toho oslabujte imunitné systémy ľudí tým, že neudržujú funkčný svoj imunitný systém nedostatkom interakcie s vonkajším svetom, teda v dôsledku nedostatočnej interakcie s baktériami iných ľudí a s tým vírusom čím sa netrénuje immunitný systém vecami, ktoré udržujú náš imunitný systém ostražitý a aktívny.

• Downplay a útok na všetky možné liečby / prostriedky. Tiež opakujte, že jediným liekom, ktorý bojuje proti tomuto vírusu, je vakcína.

§  • Karanténu vytiahnite v „dvojtýždňových intervaloch“ [Tieto dvojtýždňové kúzla sa opakujú. Je to program CIA], kým sa čoraz viac ľudí postaví a protestuje. Vysmievať sa im.

§  • [A tu je kľúč k dnešnému dňu:] Nakoniec, ukončite prvú fázu karantény, keď sa dostanú do verejnej kritiky, ktorá sa očakáva v júni 2020, a verejne tvrďte, že si myslíte, že je „príliš skoro na ukončenie izolácie, ale napriek tomu sa to urobí. ““

§  • Akonáhle sa verejnosť vráti k normálu, počkajte niekoľko týždňov a pokračujte v nadmernom úmrtí na úmrtnosť výskumného kmeňa, august-september 2020 a skombinujte ho so zvýšením úmrtí ľudí, ktorí kvôli oslabeným imunitným systémom zomrú viac ako normálne na štandardné choroby.

§  Mesiace izolácie vážne oslabili, [Čo presne podporuje to, čo vždy hovorím: Mali by sme robiť sociálne dištancovanie medzi ľuďmi, ktorí pravidelne nosia masky. Pretože majú silne oslabený imunitný systém.] Na ďalšie zvýšenie miery úmrtnosti a na humbuk nadchádzajúcich zablokovaní fázy 2.

§  • Napokon zlikvidujte karantény fázy 2, od októbra do novembra 2020, ešte krajnejším spôsobom a obviňujte demonštrantov, najmä ľudí, ktorí už neveria svojej vláde, ako príčinu tejto obrovskej druhej vlny, o čom informujú médiá. will: „Povedali sme vám. Bolo príliš skoro. Je to všetko vaša vlastná chyba, že chcete skrátiť. Vaše slobody majú dôsledky. “[Ak by sa to všetko prejavilo týmto spôsobom, americké voľby sa odložia, zrušia alebo pozastavia. Môj názor. Ako môžete hlasovať s karanténami fázy 2? To sa nestane.]

§  • Presadzovať karantény fázy 2 oveľa krajnejším spôsobom zvýšením sankcií za nedodržanie predpisov. Nahraďte pokuty trestom odňatia slobody. Vyhlásiť všetky cestovania za zbytočné. Zvýšiť počet kontrolných bodov, zapojiť armádu. Zvýšte monitorovanie / sledovanie populácie prostredníctvom povinnej aplikácie. Prevezmite kontrolu nad potravinami, palivami a vytvorte veľké nedostatky, aby ľudia mali prístup k základným produktom alebo službám až po ich schválení.

§  • Udržiavajte uzamknutia fázy 2 omnoho dlhšie ako uzamknutia fázy 1 a pokračujte v ničení svetovej ekonomiky. Stále zhoršujte dodávateľské reťazce a zvyšujte nedostatok potravín a podobne. Zabráňte akúkoľvek verejnú kritiku. Dohliadajte prostredníctvom extrémnych akcií alebo násilia a vyhláste každého, kto to odmieta ako verejného nepriateľa číslo 1, tým sú pripravení podrobiť sa.

§  • Po pomerne dlhých blokovaniach fázy 2, ktoré trvajú 6 mesiacov a viac, implementujte program očkovania a osvedčenie o očkovaní a ustanovte to ako povinné pre všetkých, pričom uprednostnite tých, ktorí sa prihlásili od začiatku. Nech tiež zaútočia na tých, ktorí s tým nesúhlasia a povedzte im, že „ sú hrozbou a príčinou všetkých problémov“ vyhlásením: „Nemôžeme sa vrátiť k normálu pokiaľ každý neprijme vakcínu.“ A ľudia, ktorí odolávajú „porušujú náš spôsob života a preto sú nepriateľom nás všetkých.“ [Inými slovami, obrátiť ľudí navzájom proti sebe.]

§  • Ak sa väčšina ľudí podrobí agende, nechajte tých ľudí vstúpiť do nového systému, nového normálu, pričom sa obmedzí menšina, ktorá je proti agende tým, že sťažuje prácu, cestovanie a život.

§  • Ak sa väčšina ľudí postaví proti programu, uvoľnite kmeň 3 ako kmene SARS / HIV / MERS ako operáciu fázy 3. Vírus s úmrtnosťou 30% a viac ako konečný strach a potrestať menšinu, čím sa rýchlo stanú majoritou a dať jedno konečné „povedali sme vám“ - tým, ktorí ich nepočúvali.

§  • Majte nový ekonomický model. Microsoft patent 060606 kryptomenný systém s údajmi fyzickej aktivity založenými na ľudskom správaní a ochotou predložiť. [Ide o racionálnu verziu programu zárobkov spoločnosti Black Mirror s 15 miliónmi zárobkov, ktorý využíva potraviny, vodu, prístrešie a ďalšie náležitosti ako zbrane na presadzovanie nového hospodárskeho systému. Takže v podstate robte to čo my chceme a získajte odmenu. Získajte kredity a získajte lepší prístup k veciam, ktoré potrebujete na prežitie. Alebo ak sa proti tomu čo chceme vzpierajú tak potrestať. Strata kreditov a strata prístupu k veciam, ktoré sa potrebujú na prežitie. A to je ich nový svetový poriadok: technológia na steroidoch, kde nemáte na výber. A ak si niekto myslí, že to nie je pravda, pozrite sa na niektoré časti Číny, pretože tam už začal systém kryptomeny.

 

Toto je plán. A musíme to zastaviť distribúciou tohto plánu v čo najširšej miere. A tiež sa obrátim otázkou na Q a Trumpa: „Chceš to zastaviť? Hromadné zatýkanie nie je relevantné. Je nevyhnutné, aby toto bolo zablokované. ““

https://traugott-ickeroth.com/wpcontent/uploads/2020/07/200705_THI_TheCovidPlanRockefellerLockstep2010.mp3

Výňatok z podcastu Thomasa Williamsa nájdete nižšie a vo formáte mp3

Kliknutím získate prístup k programu Transcript-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf

Prepis od Traugotta Ickerotha:

https://traugottickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/TranscriptDE-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf

Pôvodne sa nachádzal uprostred podcastu Thomasa Williama

ZVLÁŠTNA EXPOZÍCIA ČASŤ 2

Aj tu je ďalší pohľad na správu z domu Rockefellerovho, pohľad na planétu väzenia:

Dodatok od 8. 10. 2012:

Tento text varuje nielen Facebook, ale aj Twitter.

 

Der Covid-Plan des Rockefeller Institut, veröffentlicht 2010

August 10, 2020 Martin Bartonitz Hinterlasse einen Kommentar Go to comments

Traugott Ickeroth hat einen Teil eines Podcasts von Thomas William transkribiert und übersetzt. Auf Facebook sollte er viral gehen, und Jene, die den Text teilten, wurden direkt gesperrt. Sollte diese Information wahr sein, sprich sollte der Plan stimmen und gerade in der Umsetzung sein, und sollten die Macher die Hand auf den Sozialen Medien haben, ließe sich das gut erklären. Ich stelle den Text hier auch mal ins Regal. Was meint Ihr?

Netzfund

Sie vermuten, dass ein simulierter globaler Ausbruch Schritte, verschiedene Phasen, allgemeine Zeitpläne und erwartete Ergebnisse erfordert. Dies wurde im Rockefeller Lockstep 2010 aufgestellt:

Der Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010

§  Erfinde ein sehr ansteckendes Virus mit einer super niedrigen Mortalität, das zu diesem Plan passt (Research Strain), indem SARS, HIV, Hybrid Research Strain im Fort Dietrich Class 4 Labor kombiniert werden, 2008 bis 2013, als Teil eines Forschungsprojekts, um herauszufinden, warum Corona-Viren sich bei Fledermäusen so rasend schnell verbreiten, aber bei Menschen dies nicht tun. Um dem entgegenzuwirken, wurden dem Virus 4 HIV-Inserts gegeben. Der fehlende Schlüssel, um den Menschen zu infizieren, ist der Ace-2-Rezeptor.

§  Erfinde eine gefährlichere Version des Virus mit einer viel höheren Sterblichkeitsrate als Backup-Plan (Weaponized Tribit Strain). Bereit in Phase 3 freigegeben zu werden, aber nur, wenn nötig. SARS/HIV/MERS (Research Strain) und Weaponized Tribit Strain wurden 2015 im Fort Dietrich Class 4 Labor entwickelt.

§  Transportiere Research Strain in ein anderes Class 4 Labor, das National Microbiology Lab in Winnipeg Canada, und lasse es „von China gestohlen und weggeschmuggelt werden“, Xi Jang Lee, in Chinas einziges Class 4 Labor, das Wuhan Institute of Virology in Wuhan China. Für zusätzliche plausible Verleugnung (plausible deniability) und dazu beizutragen, das gewünschte öffentliche BackupSkript als etwas zu zementieren, auf das man bei Bedarf zurückfallen kann. Das primäre Skript ist seine natürliche Entstehung. Backup-Skript ist, dass China es erstellt und durch einen Unfall verbreitet hat.

§  Finanziere alle Talking Heads: Fauci, Birx, Tedros und Institutionen: die Weltgesundheitsorganisation, NIAID, das CDC und auch die UNO, die vor der geplanten Freisetzung von Research Strain an Pandemiereaktionen beteiligt waren, um das gewünschte Skript während der gesamten Operation zu kontrollieren.

§  Erstelle und finanziere die Impfstoffentwicklung und verfüge einen Plan, der auf globaler Ebene eingeführt werden kann.
Gates: A Decade of Vaccines und the Global Action Vaccine action plan
, 2010 bis 2020.

§  Erstelle und finanziere die Impf-, Verifizierungs- und Zertifizierungsprotokolle, DigitalID, um das Impfprogramm nach der Einführung der Impfplicht durchzusetzen/bestätigen zu können.
Gates: ID2020
.

§  Simuliere die Lockstep-Hypothese kurz vor der geplanten Research StrainFreisetzung mit einer realen Übung als letztes Kriegsspiel, um die erwartete Reaktion, Zeitpläne und Ergebnisse zu bestimmen.
Fehler! Linkverweis ungültig.
.

§  Setze Research Strain beim Wuhan Institute of Virology frei und gebe die Schuld dafür dem natürlichen Entstehungsweg (primary script),
Wuhan Wet Market, Nov 2019 Genau gleich wie in der Simulation.

§  Spiele die Übertragung von Mensch zu Mensch so lange wie möglich herunter, damit sich Research Strain auf globaler Ebene ausbreiten kann, bevor ein Land mit einem Lockdown antworten kann, um der Infektion zu entgehen.

§  Sobald ein Land Infektionen erfährt, verfüge einen Lockdown, um Ein-/Ausreise zu stoppen. Erlaube die Verbreitung innerhalb eines Landes so lang wie möglich.

§  Sobald genügend Menschen in einem Land/einer Region infiziert sind, verfüge Zwangs-Lockdown/Isolation für dieses Land/diese Region und erweitere die Sperrgebiete im Laufe der Zeit langsam.

§  Überhype die Sterblichkeitsrate, indem man Research Strain mit Todesfällen in Verbindung bringt, die wenig bis gar nichts mit dem eigentlichen Virus zu tun haben, um die Angst und den Gehorsam auf einem Maximum zu halten. Wenn jemand aus irgendeinem Grund stirbt und festgestellt wird, dass er Covid hat, deklariere es als Covid-Tod. Und wenn jemand verdächtigt wird, weil er mögliche Symptome von
Covid zeigt, deklariere es als Covid-Tod.

§  Behalte die allgemeinen Quarantänen so lange wie möglich, um die Wirtschaft der Region zu zerstören, um zivile Unruhen zu schaffen, um die Lieferkette zu zerstören und um den Beginn einer Massenknappheit an Nahrungsmitteln zu verursachen. Außerdem schwäche das Immunsystem der Menschen, indem sie mangels der Interaktion mit den Bakterien anderer Menschen, ihr Immunsystem nicht mehr trainieren, die Außenwelt, oder die Dinge, die unser Immunsystem wachsam und aktiv halten.

§  Spiele alle möglichen Behandlungen/Heilmittel herunter und greife sie an. Außerdem wiederhole ständig, dass das einzige Heilmittel, das zur Bekämpfung dieses Virus funktioniert, der Impfstoff ist.

§  Ziehe die Quarantäne immer weiter heraus in „Zwei-Wochen-Intervallen“ [Es gibt diese Zwei-Wochen Zaubersprüche wieder. Es ist ein CIA-Programm.] bis immer mehr Menschen aufstehen und protestieren. Verspotte sie.

§  [Und hier ist der Schlüssel zu jetzt:] Schließlich beende Phase 1 der Quarantänen, sobald sie genug öffentliche Kritik erfahren, erwartet im Juni 2020, und verlautbare öffentlich, dass man denkt es sei „zu früh, um die Isolation zu beenden, aber man wird es trotzdem tun.“

§  Sobald die Öffentlichkeit wieder zur Normalität zurückkehrt, warte ein paar Wochen und überhype weiterhin die Sterblichkeitsrate von Research Strain, Aug bis Sep 2020, und kombiniere es mit der Zunahme von Todesfällen aufgrund von Menschen, die höher als normal an Standarderkrankungen sterben, weil ihr Immunsystem von
Monaten der Isolation stark geschwächt ist, [Was genau das stützt, was ich immer sage: Wir sollte Social Distancing mit den Menschen betreiben, die regelmäßig Masken tragen. Denn die haben ein stark geschwächtes Immunsystem.] um die Sterblichkeitsrate weiter zu erhöhen und die bevorstehenden Phase-2-Lockdowns zu hypen.

§  Schließlich, verfüge die Phase-2-Quarantänen, Oktober bis November 2020, auf eine noch extremere Art und beschuldige die Demonstranten, vor allem Menschen, die ihrer Regierung bereits nicht mehr vertrauen, als Ursache für diese riesige Zweite Welle, wobei die Medien sagen werden: „Wir haben es euch gesagt. Es war zu früh. Es ist alles eure eigene Schuld, weil ihr einen Haarschnitt haben wolltet. Eure Freiheiten haben Konsequenzen.“ [Sollte sich dies alles auf diese Weise entfalten,
wird die US-Wahl verzögert, annulliert oder ausgesetzt werden. Meine Meinung. Wie kann man mit Phase-2-Quarantänen wählen gehen? Das geht nicht.]

§  Erzwinge die Phase-2-Quarantänen auf eine viel extremere Art, indem die Strafen für Nichteinhaltung erhöht werden. Ersetze Geldstrafen durch Gefängnisstrafen. Erkläre alle Reisen für nicht notwendig. Erhöhe die Anzahl an Checkpoints, beteilige dabei das Militär. Erhöhe das Tracking/Tracing der Bevölkerung über die verpflichtende App. Übernehme die Kontrolle über Lebensmittel, Kraftstoff und schaffe große Engpässe, so dass die Menschen nur dann Zugang zu wesentlichen Produkten oder Dienstleistungen erhalten, wenn sie zuerst eine Genehmigung erhalten haben.

§  Halte die Phase-2-Lockdowns für einen viel längeren Zeitraum als die Phase-1-Lockdowns aufrecht und zerstöre die Weltwirtschaft weiter. Verschlechtere weiterhin die Lieferketten und verstärke die Nahrungsmittelknappheit und dergleichen. Schlage jegliche öffentliche Kritik nieder. Betreue durch extreme Aktionen oder Gewalt und
stelle Jeden, der sich dagegen sträubt, als öffentlicher Feind Nummer 1 dar gegenüber denen, die bereit sind, sich zu unterwerfen.

§  Nach ziemlich langen Phase-2-Lockdowns von 6 Monaten und mehr, implementiere das Impfprogramm und die Impfzertifizierung und mache es für alle Pflicht, Vorrang genießen diejenigen, die sich von Beginn an unterworfen haben. Außerdem lasse sie diejenigen angreifen, die dagegen sind und lass sie sagen, dass „die anderen eine Bedrohung sind und die Ursache aller Probleme“, indem man sagt: „Wir können nicht zur Normalität zurückkehren, bis jeder den Impfstoff annimmt.“ Und Menschen, die sich widersetzen, „verletzen unsere Lebensweise und sind daher der unser aller Feind.“ [Mit anderen Worten, sie werden die Menschen gegeneinander aufhetzen.]

§  Falls die Mehrheit der Menschen sich der Agenda fügen, dann lasse diese Menschen in das neue System eintreten, die neue Normalität, während man die Minderheit einschränkt, die gegen die Agenda ist, indem man es ihnen schwer macht zu arbeiten, zu reisen und zu leben.

§  Falls die Mehrheit der Menschen gegen die Agenda angeht, dann setze Weaponized SARS/HIV/MERS Tribit Strain als Phase-3-Operation frei. Ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 30% und mehr als letzter Schreck, um die Minderheit zu bestrafen, um schnell die Mehrheit zu werden und denjenigen, die nicht zuhörten, ein letztes „Wir haben es euch gesagt“ zu geben.

§  Verfüge das New-Economy-Modell. Microsoft Patent 060606 Krypto-Währungssystem mit Körperaktivitätsdaten, die auf menschlichem Verhalten und der Bereitschaft zur Unterwerfung basiert. [Es ist eine optimierte Version des Schwarze Spiegel 15-Millionen-Verdienste-Programms, bei dem Nahrungsmittel, Wasser, Unterkünfte und andere wichtige Dinge als Waffe zur Durchsetzung des neuen Wirtschaftssystems verwendet werden. Also im Grunde, mach was wir wollen und werde belohnt. Verdiene Credits und erhalte mehr Zugriff auf Dinge, die man zum Überleben braucht. Oder gehe gegen das, was wir wollen, und werde bestraft. Verliere Credits und verliere Zugriff auf Dinge, die man zum Überleben braucht.

Und das ist ihre Neue Weltordnung: Technologie auf Steroiden, wo man keine andere Wahl hat, als zu folgen. Und wenn jemand denkt, dass dies nicht wahr ist, dann schaut euch mal einige Teile von China an, weil dort bereits mit dem Krypto-Währungssystem begonnen wurde.

Also, das ist ihr Plan. Und den müssen wir stoppen, indem dieser Plan so weitläufig wie möglich verteilt wird. Und an Q und Trump wende ich mich auch: „Werdet ihr das stoppen? Massenverhaftungen sind irrelevant. Von wesentlicher Bedeutung ist, dass dies blockiert wird.“

https://traugott-ickeroth.com/wpcontent/uploads/2020/07/200705_THI_TheCovidPlanRockefellerLockstep2010.mp3

Ausschnitt aus dem Podcast von Thomas Williams siehe unten, und als mp3

Klicke, um auf Transcript-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf zuzugreifen

Transskript von Traugott Ickeroth:
https://traugottickeroth.com/wp-content/uploads/2020/07/TranscriptDE-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf

Ursprünglich gefunden mittig in einem Podcast von Thomas William
THE SPECIAL EXPOSE SHOW PART 2

Auch hier nochmals ein Blick auf den Report aus dem Haus der Rockefellers, ein Ausblick auf einen Prison Planet:

Nachtrag vom 10.08.2020:
Nicht nur Facebook mahnt diesen Text an, sondern auch Twitter

Enthüllungen Aktuell: Plan der Rockefeller Stiftung – Militärische Kontrolle der Bevölkerung (29.Mai 2020)

Plán nadácie Rockefeller: Vojenská kontrola obyvateľstva

Veröffentlicht am Mai 28, 2020von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

 

Plan der Rockefeller Stiftung: Militärische Kontrolle der Bevölkerung

 Plán nadácie Rockefeller: Vojenská kontrola obyvateľstva


Skladá sa z „vedúcich predstaviteľov podnikateľského, vládneho a univerzitného sveta“ (zoradených podľa dôležitosti, pričom prvými nie sú predstavitelia štátu, ale predstavitelia finančného sveta a hospodárstva).

Táto najvyššia rada by mala právomoc rozhodovať o výrobe a službách s rovnakou právomocou ako prezident USA v čase vojny podľa zákona o obrane. V pláne sa ustanovuje, že každý týždeň sa na Covid-19 budú testovať 3 milióny občanov USA a počet testov sa počas šiestich mesiacov zvýši na 30 miliónov týždenne.

Pre každý test sa poskytuje „štandardná refundácia 100 USD“. Preto sú z verejných zdrojov potrebné „miliardy dolárov mesačne“.

Nadácia Rockefeller Foundation a jej finanční partneri pomôžu vytvoriť sieť s výrobcami na obstarávanie úverových a zmluvných záruk, t. s hlavnými výrobcami liekov a lekárskeho vybavenia.

Predseda nadácie Rockefeller, doktor Rajiv Shah, je vysokopostavený americký úradník a špecialista na manipuláciu s „humanitárnou pomocou“ ako prostriedku politického nátlaku. Predovšetkým bol riaditeľom environmentálneho programu Nadácie Billa a Melindy Gatesovej v Afrike, kým odišiel. Hillary Clintonová bola vymenovaná za riaditeľku USAID (Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj). Hovorí sa, že je členom Fellowship, modlitebnej skupiny, ktorá spája náčelníkov generálneho štábu a Hillary Clintonovej v Pentagone (pandémia COVID-19: Globálne uzamknutie - smrtiaca fraška a diabolský plán globálnych elít).

Podľa plánu je „Rada pre kontrolu pandémie“ tiež oprávnená vytvoriť „pandemický zbor pre zodpovednosť“, špeciálnu jednotku (nie náhodne nazývanú „zbor“, ako je tá námorná posádka) so 100 až 300 000 členmi. Prijímajú sa od dobrovoľníkov mierového zboru a Americorps (oficiálne vytvorených vládou Spojených štátov na „pomoc krajinám, ktoré sa vyvíjajú“), a medzi vojenským personálom národnej gardy (žiadna) Theory: The Global Covid 19 Conspiracy).

Členovia „Zboru pre boj proti pandémii“ dostanú ročnú hrubú mzdu vo výške 40 000 dolárov, na ktorú sa plánujú verejné výdavky vo výške 4 až 12 miliárd dolárov ročne.

Úlohou „pandemického zboru zodpovednosti“ by bolo predovšetkým kontrolovať obyvateľstvo pomocou vojenských techník prostredníctvom digitálnych systémov na sledovanie a identifikáciu na pracoviskách, v obytných zónach, na verejnosti a pri každej zmene umiestnenia. Takéto systémy - pripomína Rockerfeller Foundation - sprístupňujú spoločnosti Apple, Google a Facebook.

Podľa plánu by informácie o jednotlivcoch vo vzťahu k ich zdravotnému stavu a činnostiam zostali „podľa možnosti dôverné“. Všetci by však boli centralizovaní na digitálnej platforme spravovanej spoločne vládou a súkromnými spoločnosťami.

Na základe údajov poskytnutých „Radou pre kontrolu pandémie“ by sa v závislosti od situácie malo rozhodnúť, na ktoré zóny bude dlho čakať zákaz vychádzania.

Toto je v skratke plán, ktorý chce nadácia Rockefeller Foundation realizovať v Spojených štátoch a inde. Aj keby sa plán implementoval iba čiastočne, neskôr by to viedlo k sústredeniu hospodárskej a politickej moci do rúk ešte menších elít, na úkor rastúcej väčšiny, ktorej by odstránili základné demokratické práva.

Operácia uskutočnená pod názvom „Control of the Covid-19“, pričom miera úmrtnosti podľa oficiálnych údajov bola nižšia ako 0,03% americkej populácie. V pláne Rockefellerovej nadácie sa vírus používa ako skutočná zbraň, oveľa nebezpečnejšia ako samotný vírus Covid-19 (Nadácia Billa a Melinda Gatesovej predpovedala 65 miliónov úmrtí na koronavírusy - pred 3 mesiacmi! (Videá)).

Covid-19 a červené svitanie

Epidémia Covid-19 stála viac ako 350 000 životov a priniesla ďalšie milióny do paniky. Panika, ktorá zbavuje väčšinu z ľudí kritického významu a nalieha aby urobili alebo schválili hlúpe politické rozhodnutia.

Skupine osobností, Red Dawn, ktorých korešpondencia bola odhalená v správach Kaiser Health News a na webe New York Times, sa podarilo presadiť apokalyptickú ideológiu: Čína by vyhlásila vojnu proti nám a my sme to dokázali iba chrániť izoláciou všetkých civilistov (pandémia Coronavirus COVID-19: Skutočným nebezpečenstvom je plán elity „Agenda ID2020“).

V predchádzajúcom článku [1] som ukázal, ako desivé sú štatistické predpovede počtu úmrtí, ktoré by Covid-19 spôsobil, ktorý vyvinul šarlatán, profesor Neil Ferguson z Imperial College London, ktorého tvrdenia boli vyvrátené faktami napriek opakovaniu za posledné dve desaťročia..

V inom článku [2] som tiež ukázal, že izolačné opatrenia v Číne majú skôr politický motív než lekársky (teória „nebeského mandátu“). Zostáva vysvetliť, odkiaľ pochádza povinná izolácia od všetkých ľudí, ako sa praktizuje na Západe.

Konzumoval som epidemiologické práce celé týždne, ale nikde som nenašiel dôkaz o takomto opatrení. Epidémia nikdy nebola bojovaná v histórii. Potom, korešpondenciou z Kaiser Health News, bol nepriamo zrušený roh závoja: Toto opatrenie bolo plánované Bushovou administratívou v rokoch 2005 - 2007 (nové Gatesovské memorandum: COVID-19 ako „svetová vojna“ - pandemická panika ohlasuje OSN Agenda 2030 pred desiatimi rokmi).

Pridelenie vojenského a civilného personálu

V roku 2005 americké ministerstvo obrany preskúmalo, ako sa pripraviť na bioteroristické útoky umiestnenéím amerických jednotiek v zahraničí. Na základe neokonzervatívneho princípu, že teroristi sú cudzinci a nemôžu vstúpiť do amerických vojenských zariadení, sa zdravotnícka služba snažila zabrániť útokom na vojakov počas ich odchodu. Logická alternatíva bola izolácia chorých vojakov v nemocniciach a zatknutie zdravých ľudí. Americké vojenské základne sú malé mestá, ktoré sú určené na obliehanie. Môžete tam žiť mesiace bez problémov.

Minister obrany Donald Rumsfeld však zamýšľal zmeniť spoločnosť tak, aby rozdiel medzi civilistami a armádou zmizol. Každý z nich by potom mohol byť zabavený do totálnej vojny proti teroru. Vysvetlil to vo vyhlásení vo Washingtone Post [3].

DR. Carter Mecher zo služby veteránov a Dr. Richard Hatchett z Rady národnej bezpečnosti tak dostal za úlohu rozšíriť túto vojenskú vládu na civilistov. Až do roku 2006, krátko pred odchodom Rumsfeldu, sa im podarilo vynútiť to na Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Okamžite  to vyvolalo v Spojených štátoch protestnú búrku, ktorú viedol profesor Donald Henderson, ktorá vedie Univerzitu Johns Hopkins University of Public Health a USA. Systém epidemickej reakcie. Pre neho - a všetkých lekárov, ktorí sa k tomu v tom čase vyjadrili - nemá domáce väzenie celej populácie žiadne zdravotné dôvody a porušuje základné slobody. Toto nie je nič viac a nič menej ako totalitný únos vlády, ktorá už pri útokoch z 11. septembra prijala zákon USA o vlastenectve.

Až v roku 2017 boli všetky úradné dokumenty USA, ktoré spomínali toto opatrenie, zničené správou Trump. A Richard Hatchett sa stal riaditeľom Koalície pre inovácie epidemickej pripravenosti (CEPI), ktorá koordinuje globálne investície do vakcín.

V jednom z e-mailov spoločnosti Red Dawn. DR. Lawler sa výslovne odvoláva na plán vypracovaný Dr. Mecher a Dr. Hatchett, že bol vyvinutý za prezidenta Busha na zatknutie civilného obyvateľstva -

„Červený úsvit“

Každý sledoval rozpory v tlačových brífingoch Bieleho domu o reakcii na Covid-19. DR. Anthony Fauci, krátkodobý vedecký podporovateľ Bieleho domu, obhajoval autoritárske opatrenia na potlačenie epidémie počas „kontroly“ Vystúpili v prospech autoritárskych opatrení na potlačenie epidémie, zatiaľ čo zjavne bezvedomý prezident Donald Trump sa vyslovil proti izolačným opatreniam v mene slobody všetkých.

Na preukázanie nespôsobilosti prezidenta Dr. Fauciho kamaráti zničili časť svojej korešpondencie [4]. Zdá sa, že vytvorili diskusnú a akčnú skupinu Červený úsvit (5).

Toto meno sa vzťahuje na málo známu operáciu ministra obrany Caspara Weinbergera, ktorý v roku 1984 vyslal delegáciu do celej Európy a Latinskej Ameriky, aby mobilizoval spojeneckú pomoc čeliac hroziacej invázii Spojeným štátom. Francúzsky štátny tajomník pre vonkajšie vzťahy Jean-Michel Baylet mi povedal o tomto grotesknom pokuse o manipuláciu: Do Paríža prišiel chumel amerických generálov, aby prostredníctvom nespočetných snímok vážne vysvetlil svetu, že vedúca svetová moc, Spojené štáty americké sú ohrozené dvomi malými chudobnými štátmi, Kuba a Nikaragua.

V hale francúzski diplomati, ktorí nemohli uveriť svojim očiam, že sú považovaní za bláznov, zúžili pery, aby sa otvorene nesmiali. Na podporu tejto kampane nahral Pentagon hollywoodsky propagačný film Propagandafilm von Hollywoodnatočený s Patrickom Swayze a Charlie Sheen. Neskôr bol premenovaný na „Red Dawn“, čím označil zajatie irackého prezidenta Saddáma Husajna v roku 2003. 

Tým, že sa 37 osobností nazýva „Červený úsvit“, jasne ukazuje hlboko zakorenený antikomunizmus. ZSSR je preč, ale komunistická strana stále vedie Čínu, odkiaľ pochádza epidémia. Hovorí sa, že teraz je na nich, aby znovu získali moc a viedli vojnu.

Medzi členov tejto skupiny patria nevyhnutní doktori, Anthony Fauci (riaditeľ Národného ústavu pre alergiu a infekčné choroby) a Robert Redfield (riaditeľ Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb) a doktori Carter Mecher (poradca ministerstva pre záležitosti veteránov) a Richard Hatchett. (Riaditeľ CEPI), ktorý počas Bushovej administratívy stanovil vojenské pravidlá izolácie.

Predstavy Dr. Richarda Hatschett boli úplne prevzaté francúzskym prezidentom Emmanuel Macron. Sme vo vojne a musíme zavrieť všetkých civilistov vo svojich domovoch, pre našu ochranu. Prijali to aj niektorí guvernéri USA, ale nie prezident Trump.

Zvyšok je známy. Panika sa ujala verejnej mienky. Politici, ktorí sa obávajú obviňovania z nečinnosti, napodobňujú tých, ktorí konajú. Americká vojenské vojenské pravidlo prijatá Francúzskom sa rozšírilo rovnako ako vírus, proti ktorému mal bojovať, až kým sa svetové hospodárstvo nezastaví. Potravinové problémy sú všade a ak sa nič neurobí, nastane hladomor, dokonca aj v niektorých oblastiach bohatých štátov.                                                                                                                              Referencie dole 


Die Rockerfeller Stiftung hat ihren “Nationalen Aktionsplan zur Kontrolle des Covid-19” präsentiert, wobei “pragmatische Schritte für die Wiedereröffnung unserer Arbeitsstätten und des Gemeinschaftsleben” aufgezeigt wurden.

Aber es handelt sich nicht, wie es dem Titel nach scheinen könnte einfach nur um Hygienemaßnahmen. Der Plan zu welchem die renommiertesten Universitäten – (Harvard, Yale, Johns Hopkins und andere) – beigetragen haben, konfiguriert ein echtes militärisch-sozial-hierarchisches Modell. An der Spitze: Der “Pandemie-Kontroll-Rat”, analog zum “Kriegsproduktionsrat”, welchen die USA während WK-II intronisierten.

Er würde sich zusammensetzen aus den “Führern der Geschäftswelt, der Regierung und der Universitären Welt” (gelistet nach Wichtigkeit, mit auf dem ersten Rang nicht etwa die Repräsentanten des Staates, sondern die der Finanzwelt und der Wirtschaft).

Dieser höchste Rat hätte die Macht über Produktion und Dienstleistungen zu entscheiden mit derselben Autorität, wie sie dem US-Präsidenten in Kriegszeiten nach dem Gesetz für die Verteidigungsproduktion zusteht. Der Plan sieht vor, dass wöchentlich 3 Millionen US-Bürger auf Covid-19 zu testen sind und dass die Zahl der Tests innerhalb von sechs Monaten auf auf 30 Millionen pro Woche zu erhöhen ist.

Für jeden Test ist eine “marktübliche Erstattung in Höhe von 100 Dollar” vorgesehen. Es werden demnach “Milliarden Dollar pro Monat” an öffentlichen Geldern benötigt.

Die Rockefeller Stiftung und seine Finanzpartner werden dazu beitragen mit den Herstellern ein Netzwerk zur Beschaffung von Kredit- und Vertrags-Garantien zu schaffen, d.h. mit den großen Herstellern von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung.

Der Präsident der Rockefeller Stiftung, Doktor Rajiv Shah ist ein hoher US-Funktionär und Spezalist für die Manipulation “Humanitärer Hilfe” als Mittel zur Ausübung politischen Drucks. Insbesondere war er Direktor des ökologischen Programmes der Bill & Melinda Gates Stiftung in Afrika, bis er von Hillary Clinton zum Direktor der USAID (United States Agency for International Development/US-Agentur für internationale Entwicklung) berufen wurde. Er soll Mitglied der The Fellowship sein, einem Gebetskreis, welcher die Chefs der Generalstäbe und Hillary Clinton Pentagon-nah vereinigt (COVID-19-Pandemie: Der globale Lockdown – eine todbringende Farce und ein teuflischer Plan der globalen Eliten).

Gemäß Plan ist “Der Pandemie-Kontroll-Rat” ebenfalls autorisiert ein “Pandemie-Verantwortungs-Korps” zu bilden, eine Spezialeinheit (nicht zufällig “Corps” genannt, wie das der Marines) mit einer Personalstärke von 100 – bis 300.000 Mitgliedern. Diese würden rekrutiert aus den Freiwilligen des “Peace Corps” und des “Americorps” (offiziell von der US-Regierung geschaffen um “Ländern zu helfen, die auf dem Weg sind sich zu entwickeln”) und unter den Militärangehörigen der National-Garde (Keine Theorie: Die globale Covid 19-Verschwörung).

Die Mitglieder des “Pandemie-Verantwortungs-Korps” würden ein jährliches Brutto-Gehalt in Höhe von 40.000 Dollar beziehen, wofür eine öffentliche Ausgabe in Höhe zwischen 4 und 12 Milliarden Dollar jährlich vorgesehen ist.

Das “Pandemie-Verantwortungs-Korps” hätte vor allem die Aufgabe die Bevölkerung mit militärähnlichen Techniken durch digitale Systeme zur Verfolgung und Identifikation zu kontrollieren, an Arbeits- und Studienstätten, in Wohngebieten, in der Öffentlichkeit und während jeder Ortsveränderung. Derartige Systeme – erinnert die Rockerfeller Stiftung – werden von Apple, Google und Facebook zur Verfügung gestellt.

Nach Plan, würden die Informationen über Individualpersonen, in Relation zu ihrem gesundtheitlichen Zustand und ihren Aktivitäten, vertraulich bleiben und zwar “soweit als möglich”. Sie würden hingegen alle zentralisiert auf einer digitalen gemeinsam von der Regierung und privaten Firmen verwalteten Plattform abgelegt.

Auf Grundlage der durch den “Pandemie-Kontroll-Rat” zur Verfügung gestellten Daten würde je nach Sachlage entschieden, welche Zonen für wie lange der Ausgangssperre unterworfen werden.

Dies ist, in kurzer Synthese, der Plan welchen die Rockefeller Stiftung in den USA und auch anderswo durchziehen will. Selbst wenn der Plan nur zum Teil umgesetzt würde, so würde dies für später zu einer Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht in der Hand noch kleinerer Eliten zum Nachteil einer wachsenden Mehrheit, die sich ihrer fundamentalen demokratischen Rechte enthoben sehen würde, führen.

Eine Operation durchgeführt unter dem Namen “Kontrolle des Covid-19”, dessen Mortalitätsrate nach offiziellen Daten bisher unter 0,03% der US-Bevölkerung liegt. Im Plan der Rockefeller Stiftung findet sich das Virus benutzt wie eine echte Waffe, viel gefährlicher noch als das Covid-19 Virus selbst (Die Bill und Melinda Gates Stiftung sagte 65 Millionen Tote durch Coronavirus voraus – vor 3 Monaten! (Videos)).

Covid-19 und die rote Morgendämmerung

Die Covid-19-Epidemie hat bisher mehr als 350.000 Menschen das Leben gekostet und weitere Milliarden in Panik gestürzt. Eine Panik, die den meisten von ihnen jeden kritischen Sinn raubt und sie dazu drängt, törichte politische Entscheidungen zu treffen oder zu billigen.

Eine Gruppe von Persönlichkeiten, die rote Morgendämmerung, (Red Dawn), deren Korrespondenz von Kaiser Health News und der New York Times Website enthüllt wurde, war es gelungen, eine apokalyptische Ideologie durchzusetzen: China hätte uns den Krieg erklärt, und wir könnten uns nur schützen, indem wir alle Zivilisten isolieren (Die Coronavirus COVID-19-Pandemie: Die wahre Gefahr ist der Plan der Elite „Agenda ID2020“).

n einem früheren Artikel [1] habe ich gezeigt, wie erschreckende statistische Vorhersagen der Zahl der Todesfälle, die Covid-19 verursachen würde, von einem Scharlatan, Professor Neil Ferguson vom Imperial College London, entwickelt wurden, obwohl er in den letzten zwei Jahrzehnten wiederholt durch die Fakten widerlegt wurde.

Ich zeigte auch in einem anderen Artikel [2], dass die Isolierungsmaßnahmen in China kein medizinisches, sondern ein politisches Motiv (die “Himmelsmandat”-Theorie) hatten. Es bleibt zu erklären, woher die obligatorische Isolierung von allen Personen kommt, wie sie im Westen praktiziert wird.

Ich habe wohl wochenlang Epidemiologie-Werke konsultiert, nirgendwo aber habe ich Belege für eine solche Maßnahme gefunden. Noch nie in der Geschichte wurde eine Epidemie auf diese Weise bekämpft. Dann wurde durch Korrespondenz von Kaiser Health News indirekt ein Zipfel des Schleiers gelüftet: Diese Maßnahme wurde von der Bush-Administration in 2005-07 geplant (Neues Gates-Memo: COVID-19 wie ein “Weltkrieg” – Pandemie-Panik läutet die UN-Agenda 2030 zehn Jahre früher ein).

Die Zuweisung von Militär- und Zivilpersonal

Im Jahr 2005 untersuchte das US-Verteidigungsministerium, wie man sich auf bioterroristische Angriffe auf im Ausland stationierte US-Truppen vorbereiten kann. Basierend auf dem neokonservativen Prinzip, dass Terroristen Ausländer sind und dass sie nicht in US-Militäreinrichtungen eindringen können, ging es dem Gesundheitsdienst darum, Angriffe auf Soldaten während ihrer Ausgänge zu verhindern. Die Isolierung kranker Soldaten in Krankenhäusern und der Hausarrest von Gesunden war eine logische Option. Die US-Militärstützpunkte sind nämlich kleine Städte, die für Belagerungen ausgelegt sind. Man kann dort monatelang ohne Probleme leben.

Der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld beabsichtigte jedoch, die Gesellschaft so zu verändern, dass die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Militär verschwände. Jeder von ihnen könnte dann für den totalen Krieg gegen den Terror requiriert werden. Dies wurde von ihm in einer Stellungnahme in der Washington Post erklärt [3].

Dr. Carter Mecher vom Gesundheitsdienst der Veteranen (Department of Veterans Affairs) und Dr. Richard Hatchett vom Nationalen Sicherheitsrat (National Security Council) wurden somit beauftragt, diese Militärherrschaft auf die Zivilisten auszudehnen. Sie schafften es erst 2006, kurz vor Rumsfelds Abgang, es dem Center for Disease Control and Prevention aufzuzwingen.

Sie löste sofort einen Proteststurm in den Vereinigten Staaten aus, angeführt von Professor Donald Henderson, der sowohl die Johns Hopkins University School of Public Health als auch das U.S. Epidemic Response System geleitet hatte. Für ihn – und alle Ärzte, die sich damals dazu geäußert haben – hat der Hausarrest der gesamten Bevölkerung keine medizinische Begründung und verletzt die Grundfreiheiten. Dies ist nicht mehr und nicht weniger, als die totalitäre Drift der Regierung, die schon den US-Patriot Act anlässlich der Anschläge vom 11. September verabschiedet hatte.

Erst 2017 wurden alle offiziellen US-Dokumente, in denen diese Maßnahme erwähnt wurde, von der Trump-Administration vernichtet. Und Richard Hatchett ist Direktor der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) geworden, die die globalen Impfstoffinvestitionen koordiniert.

Eine der Red Dawn E-Mails. Dr. Lawler verweist ausdrücklich auf den Plan, der von Dr. Mecher und Dr. Hatchett für Präsident Bush entwickelt wurde, um die Zivilbevölkerung unter Arrest zu stellen

“Die rote Morgendämmerung”

Jedermann hat die Widersprüche der Pressebriefings des Weißen Hauses über die Reaktion auf Covid-19 verfolgen können. Dr. Anthony Fauci, der kurzlebige wissenschaftliche Unterstützer des Weißen Hauses, sprach sich für autoritäre Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie aus, während der offensichtlich unbewusste Präsident Donald Trump sich, im Namen der Freiheit aller, gegen Isolierungsmaßnahmen aussprach.

Um die Inkompetenz des Präsidenten zu beweisen, ließen Dr. Faucis Freunde einen Teil ihrer Korrespondenz durchsickern [4]. Es scheint, dass sie eine Diskussions- und Aktionsgruppe bildeten, die Rote Morgendämmerung (Red Dawn) [5].

Dieser Name bezieht sich auf eine wenig bekannte Operation von Verteidigungsminister Caspar Weinberger, der 1984 eine Delegation nach ganz Europa und Lateinamerika entsandte, um die Hilfe der Alliierten angesichts einer bevorstehenden Invasion der Vereinigten Staaten zu mobilisieren. Der französische Staatssekretär für Außenbeziehungen, Jean-Michel Baylet, erzählte mir von diesem grotesken Manipulationsversuch: Eine Schar von US-Generälen war nach Paris gekommen, um im vollen Ernst die Welt mittels unzähliger Diapositive aufzuklären, dass die führende Weltmacht von zwei kleinen armen Staaten, Kuba und Nicaragua, bedroht sei.

Im Saal kniffen die französischen Diplomaten, die ihren Augen nicht trauen konnten, dass man sie so für Narren hielt, ihre Lippen zusammen, um nicht offen zu lachen. Zur Unterstützung dieser Kampagne ließ das Pentagon einen Propagandafilm von Hollywood mit Patrick Swayze und Charlie Sheen drehen. Später benannte man ihn auf “Red Dawn“ um, um damit die Gefangennahme des irakischen Präsidenten Saddam Hussein im Jahr 2003 zu bezeichnen.

 

Indem sie sich selbst “Rote Morgendämmerung” nannten, zeigen die 37 beteiligten Persönlichkeiten deutlich ihren tiefsitzenden Antikommunismus. Es gibt keine UdSSR mehr, aber die Kommunistische Partei führt immer noch China, von wo die Epidemie gekommen ist. Sie sagen, es sei nun an ihnen, die Macht zurückzuerobern und Krieg zu führen.

Mitglieder dieser Gruppe sind die unvermeidlichen Doktoren Anthony Fauci (Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases) und Robert Redfield (Direktor der Centers for Disease Control and Prevention), sowie die Doktoren Carter Mecher (Berater des Department of Veterans Affairs) und Richard Hatchett (Direktor des CEPI), die während der Bush-Administration Zivilisten die militärischen Regeln der Isolierung auferlegten.

Die Ideen von Dr. Richard Hatchett wurden vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vollkommen übernommen. Wir sind im Krieg, und wir müssen alle Zivilisten in ihren Wohnungen einsperren, um uns zu schützen. Sie wurden auch von einigen US-Gouverneuren übernommen, aber nicht von Präsident Donald Trump.

Der Rest ist bekannt. Panik hat die öffentliche Meinung ergriffen. Politiker, die befürchten, beschuldigt zu werden, nichts zu tun, imitieren diejenigen, die handeln. Die von Frankreich übernommene US-Militärregel, hat sich wie das Virus ausgebreitet, das sie bekämpfen sollte, bis zum Stillstand der Weltwirtschaft. Überall treten Nahrungsmittelprobleme auf, und wenn nichts unternommen wird, wird es zu Hungersnöten kommen, auch in einigen Sektoren der reichen Länder.

Verweise:

[1] „Covid-19: Neil Ferguson, der liberale Lyssenko“ , von Thierry Meyssan , Übersetzung Horst Frohlich, Korrekturlesen : Werner Leuthäusser , Voltaire Netzwerk , 20. April 2020.

 

Enthüllungen Aktuell: Wie Rockefeller natürliche Heilverfahren ausgelöscht hat, um große Pharmakonzerne zu erschaffen (25.Mai 2020)

Veröffentlicht am Mai 25, 2020von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Ako spoločnosť Rockefeller vyhladila prírodné liečebné postupy na vytvorenie veľkých farmaceutických spoločností

Ako spoločnosť Rockefeller vyhladila prírodné liečebné postupy na vytvorenie veľkých farmaceutických spoločností

Mysleli si, že veľké ropné spoločnosti sú zlé, ale skupina Rockefellerov tiež vytvorila podmienky pre veľké farmaceutické spoločnosti, aby vyhladili prírodné liečivé metódy.

Autor Chris Kanthan napísal úžasný článok o tom, ako rodina Rockefellerovcov podkopala modernú spoločnosť nespočetnými spôsobmi, ale to, čo si väčšina ľudí neuvedomuje, je to, do akej miery zničili prírodné liečebné metódy.

Priezvisko sa teraz spája s potlačením prírodného liečiva s cieľom založiť veľké farmaceutické spoločnosti a zarobiť si veľa peňazí.

Kanthan napísal pre World Affairs  (svetové záležitosti): Ľudia dnes vyzerajú ako blázon keď hovoria o liečivých vlastnostiach rastlín alebo iných holistických praktikách. Rovnako ako so všetkým ostatným, aj za našim moderným lekárskym systémom stojí veľa politiky a peňazí.

Všetko to začína Johnom D. Rockefellerom (1839-1937), ropným magnátom, lúpežným barónom, prvým miliardárom amerického a rodeným monopolistom.

Na prelome 20. storočia riadil 90% všetkých ropných rafinérií v Spojených štátoch prostredníctvom svojej ropnej spoločnosti Standard Oil, ktorá sa neskôr rozbila na Chevron, Exxon, Mobil atď.

V rovnakom čase, okolo roku 1900, vedci objavili „petrochemické výrobky“ a schopnosť vyrábať z ropy všetky druhy chemikálií. Napríklad prvý plast - nazývaný Bakelit  - bol vyrobený z ropy v roku 1907. Vedci objavili rôzne vitamíny a mali podozrenie, že z ropy sa dá vyrobiť veľa liekov.

Bola to vynikajúca príležitosť pre spoločnosť Rockefeller, ktorá videla príležitosť monopolizovať ropný, chemický a farmaceutický priemysel súčasne!

Najlepšie na petrochemických výrobkoch bolo to, že všetko bolo možné patentovať a predávať s vysokými ziskami.

Bol však problém s plánom spoločnosti Rockefeller pre farmaceutický priemysel: prírodné / bylinné lieky boli v tom čase v Amerike veľmi populárne. Takmer polovica lekárov a lekárskych fakúlt v USA praktizovala holistické lekárstvo so znalosťami z Európy a domorodých Američanov.

Vývoj „standart-oil“

Monopolista Rockefeller musel nájsť spôsob, ako sa zbaviť svojej najväčšej konkurencie. Použil teda klasickú stratégiu riešenia problémov. To znamená vytvoriť problém, vystrašiť ľudí a potom ponúknuť (vopred naplánované) riešenie. (Podobné ako strach z teroru, ktorému nasledoval Patriot Act).

Išiel k svojmu kamarátovi Andrewovi Carnegieovi - ďalšiemu plutokratovi, ktorý si zarobil na živobytie monopolizáciou oceliarskeho priemyslu - Monopolisierung der Stahlindustrie  - ten vymyslel plán. Z renomovanej Carnegie Foundation poslali muža menom Abraham Flexner aby cestoval po celej krajine a podával správy o stave lekárskych fakúlt a nemocníc.

To viedlo k správe pána Flexnera Flexner Report, ktorá dala vznik modernej medicíne, ako ju poznáme.

Správa nepochybne hovorila o potrebe revidovať a centralizovať naše zdravotnícke zariadenia. Na základe tejto správy bola viac ako polovica všetkých lekárskych fakúlt čoskoro zatvorená.

Homeopatia a prírodné lieky boli zosmiešňované a démonizované a lekári boli dokonca uväznení.

S cieľom uľahčiť prechod a zmeniť názor ostatných lekárov a vedcov dal Rockefeller univerzitám a nemocniciam viac ako 100 miliónov dolárov a založil filantropickú kamuflážnu organizáciu s názvom Rada pre všeobecné vzdelávanie (GEB). Toto je klasický spôsob mrkvy a tyčinky.

Vo veľmi krátkom čase boli všetky lekárske univerzity zladené a homogenizované. Všetci študenti sa naučili to isté a medicína sa týkala používania patentovaných liekov.

Vedci dostali obrovské granty na štúdium, ako rastliny liečia choroby. Ich cieľom však bolo najprv určiť, ktoré chemikálie boli v závode účinné a potom vyrobiť podobnú - ale nie identickú - chemickú látku v laboratóriu, ktorú je možné patentovať.

A pill for an ill  - Pilulka pre chorých sa stala mantrou modernej medicíny.

A vy ste si mysleli, že Koch-bratia sú zlí?

Teraz, o 100 rokov neskôr, vyrábame lekárov, ktorí nevedia nič o výhodách stravovania, bylín alebo holistických postupov. Máme celú spoločnosť, ktorá zotročuje blaho spoločností.

USA vynakladajú 15% svojho DPH na zdravotnú starostlivosť, ktorá by sa mala nazývať „dojčenie“. Nezameriava sa na liečenie, ale iba na príznaky a tým vytvára stálych zákazníkov. Neexistuje žiadny liek na rakovinu, cukrovku, autizmus, astmu ani na chrípku.

Prečo by mali existovať skutočné liečebné metódy? Toto je systém založený oligarchmi a plutokratmi, nie lekármi.

Pokiaľ ide o rakovinu, áno, Americká spoločnosť pre rakovinu bola založená v roku 1913 nikým iným ako Rockefeller.

V tomto mesiaci povedomia o rakovine prsníka je smutné vidieť ľudí, ktorým je  vymývaný mozog kvôli chemoterapii, ožarovaniu a chirurgickému zákroku. To je téma pre ďalší blogový príspevok ... ale tu je citát Johna D. Rockefellera, ktorý zhŕňa jeho víziu pre Ameriku:

John D. Rockefeller: „Nechcem národ mysliteľov. Chcem národ pracovníkov “

Ak sa pozriete trochu ďalej späť do histórie, kde sa začali chyby? Stalo sa to v 17. a 18. storočí. Ľudia boli „liečení“ s drogami, keď bohatí Európania experimentovali s ropnými derivátmi, chemickými farbivami a podobnými chemikáliami a snažili sa ich použiť na výrobu liekov, aby zarobili veľké peniaze.

Liečivá pochádzajú z obdobia, keď boli farbivá a liečivá derivované z uhoľného dechtu vzájomne zameniteľné: chemikálie v uhoľnom dechte sa zmenili a spracovali na farbivá a aj lieky. Deriváty uhoľného dechtu sa dnes v kozmetike a farmaceutických výrobkoch stále používajú a toxické dechtové farbivá sa stále vyrábajú z uhlia. Uhoľný decht bol pôvodne považovaný za špinavý, zbytočný priemyselný odpad, ktorý bol výsledkom výroby plynu z uhlia. Stala sa však základom európskeho farbiarskeho priemyslu a lieky sa vyrábali z týchto chemikálií.

V roku 1856 vynašiel 18-ročný William Henry Perkin chinín, liek proti malárii, pokúsil syntetizovať, keď náhodou vytvoril „anilínovú fialovú“ farbu, ktorá bola neskôr premenovaná na „Mauve“ alebo „Mauveine“.

Spoločnosť Bayer vyrábala farbivá, kým sa európske chemické spoločnosti v 80. a 90. rokoch nerozšírili na farmaceutický priemysel.

V posledných rokoch 19. storočia európske chemické spoločnosti prišli na to ako z liekov vyrobiť drogy. V roku 1898 spoločnosť Bayer začala predávať patentovaný diacetylmorfín ako heroín. V roku 1899 mal Bayer s aspirínom veľký úspech. Aspirín a heroín boli dve drogy, vďaka ktorým sa Bayer stal tým, čím je dnes. Bayer agresívne propagoval heroín, produkt vyrobený z vriaceho ópia, ako pediatrický liek alebo pre dospelých, tvrdiac, že ​​by nebol návykový.

Koncom 19. storočia sa z popola priemyselnej revolúcie vynorili silné priemyselné spoločnosti. Patentová medicína a európska chémia sa zmenili na paradigmu drog, keď priemyselní titáni investovali bezedné peniaze do vytvorenia celých lekárskych fakúlt, licenčných zákonov, štúdií a ďalších. Priemyselní magnáti sa pokúšali rozdrviť empirickú naturopatiu a kampaň za zákony, ktoré zakazujú nezákonnú prax liekov bez licencie.

Rockefeller sa dokonca zapojil do zákazu alkoholu aby vylúčil konkurenciu z palív založených na alkohole. Zákaz kanabisu bol neskorším vyvrcholením tohto úsilia. Samy kriminalizovali slobodnú prax medicíny licenčnými zákonmi: licencie, ktoré sa väčšinou udeľovali lekárom, ktorí praktizovali ich alopatické lieky.

Firemná filantropia, ako je Rockefellerova nadácia, Carnegie Endowment a neskôr Lilly Trust od Eli Lilly, nasmerovala paradigmu medicíny do želaného smeru. Správou Flexnera, ktorú financovali sa dosiahol zlom. Správa pána Flexnera bola jednou z najdôležitejších vecí, ktoré umožnili právomociam potlačiť naturopatiu (prírodopatiu) a propagovať iba to, čo im prináša najväčší možný úžitok.

Stručne povedané, história podvodu vedie k alopatii, čo znamená farmaceutická medicína. Rockefeller a spol. „prenikli“ do lekárne s peniazmi a nepotizmom. „Sekanie“ znamená „sekanie“: sekali končatiny na riešenie chorôb a dávali ľuďom ortuť „premiestnením pôvodnej choroby“.

Ľudia by si dobre slúžili, keby neverili ničomu z toho, čo videli a polovici toho, čo počuli na túto tému.

 

Sie dachten, die großen Ölkonzerne seien schlecht, aber die Rockefeller-Familie hat auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die großen Pharmakonzerne dabei natürliche Heilverfahren auslöschen.

Der Autor Chris Kanthan hat einen erstaunlichen Artikel darüber geschrieben, wie die Rockefeller-Familie die moderne Gesellschaft auf unzählige Weise untergraben hat, aber was die meisten nicht erkennen, ist, wie sehr sie natürliche Heilverfahren vernichtet haben.

Der Familienname wurde nun mit der Unterdrückung der Naturmedizin in Verbindung gebracht, um große Pharmaunternehmen zu gründen und viel Geld zu verdienen.

Folgendes hat Kanthan für World Affairs geschrieben: Die Menschen sehen einen heutzutage wie einen Verrückten an, wenn man über die heilenden Eigenschaften von Pflanzen oder andere ganzheitliche Praktiken spricht. Wie bei allem anderen steckt hinter unserem modernen medizinischen System viel Politik und Geld.

Alles beginnt mit John D. Rockefeller (1839 – 1937), einem Ölmagnaten, Raubritter, Amerikas erstem Milliardär und geborenem Monopolisten.

Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert kontrollierte er 90% aller Ölraffinerien in den USA über seine Ölgesellschaft Standard Oil, die später in ChevronExxonMobil usw. zerschlagen wurde.

Zur gleichen Zeit, um 1900, entdeckten Wissenschaftler “Petrochemikalien” und die Fähigkeit, alle Arten von Chemikalien aus Öl herzustellen. Zum Beispiel wurde der erste Kunststoff – Bakelit genannt – 1907 aus Öl hergestellt. Wissenschaftler entdeckten verschiedene Vitamine und vermuteten, dass viele Arzneimittel aus Öl hergestellt werden könnten. 

Dies war eine wunderbare Gelegenheit für Rockefeller, der die Möglichkeit sah, die Öl-, Chemie- und Pharmaindustrie gleichzeitig zu monopolisieren!

Das Beste an Petrochemikalien war, dass alles patentiert und mit hohen Gewinnen verkauft werden konnte.

Es gab jedoch ein Problem mit Rockefellers Plan für die Pharmaindustrie: Natürliche/pflanzliche Arzneimittel waren zu dieser Zeit in Amerika sehr beliebt. Fast die Hälfte der Ärzte und medizinischen Hochschulen in den USA praktizierten ganzheitliche Medizin mit Wissen aus Europa und der amerikanischen Ureinwohner.

Die Entwicklung von “Standard Oil”

Rockefeller, der Monopolist, musste einen Weg finden, um seine größte Konkurrenz loszuwerden. Also benutzte er die klassische Strategie “Problem-Reaktion-Lösung”. Das bedeutet, ein Problem erschaffen, Menschen Angst einjagen und dann eine (vorgeplante) Lösung anbieten. (Ähnlich wie bei der Terrorangst, auf die der Patriot Act folgte).

Er ging zu seinem Kumpanen Andrew Carnegie – einem anderen Plutokraten, der sein Geld mit der Monopolisierung der Stahlindustrie verdient hatte -, der einen Plan ausheckte. Von der renommierten Carnegie Foundation entsandten sie einen Mann namens Abraham Flexner, damit er durch das ganze Land reist und über den Status von medizinischen Hochschulen und Krankenhäusern berichtet.

Dies führte zum Flexner Report, aus dem die moderne Medizin hervorging, wie wir sie kennen.

Unnötig zu erwähnen, dass in dem Bericht über die Notwendigkeit gesprochen wurde, unsere medizinischen Einrichtungen zu überarbeiten und zu zentralisieren. Basierend auf diesem Bericht wurden bald mehr als die Hälfte aller medizinischen Hochschulen geschlossen.

Homöopathie und natürliche Medikamente wurden verspottet und dämonisiert, und Ärzte wurden sogar eingesperrt.

Um den Übergang zu erleichtern und die Meinung anderer Ärzte und Wissenschaftler zu ändern, gab Rockefeller Hochschulen und Krankenhäusern mehr als 100 Millionen US-Dollar und gründete eine philanthropische Tarnorganisation namens General Education Board (GEB). Dies ist die klassische Methode von Zuckerbrot und Peitsche.

In sehr kurzer Zeit wurden alle medizinischen Hochschulen auf Linie gebracht und homogenisiert. Alle Schüler lernten das Gleiche, und in der Medizin ging es darum, patentierte Medikamente zu verwenden.

Die Wissenschaftler erhielten riesige Zuschüsse, um zu untersuchen, wie Pflanzen Krankheiten heilen. Ihr Ziel war es jedoch, zunächst festzustellen, welche Chemikalien in der Pflanze wirksam sind, und dann im Labor eine ähnliche – aber nicht identische – Chemikalie herzustellen, die patentiert werden kann.

A pill for an ill (eine Pille für einen Kranken) wurde zum Mantra der modernen Medizin.

Und Sie dachten, die Koch-Brüder waren böse?

Jetzt, 100 Jahre später, produzieren wir Ärzte, die nichts über die Vorteile von Ernährung, Kräutern oder ganzheitlichen Praktiken wissen. Wir haben eine ganze Gesellschaft, die für das Wohlergehen von Unternehmen versklavt ist.

Die USA geben 15% ihres BIP für die Gesundheitsversorgung aus, was eigentlich als “Krankenpflege” bezeichnet werden sollte. Sie konzentriert sich nicht auf die Heilung, sondern nur auf die Symptome, und schafft so Stammkunden. Es gibt keine Heilung für Krebs, Diabetes, Autismus, Asthma oder auch nur Grippe.

Warum sollte es auch echte Heilverfahren geben? Dies ist ein System, das von Oligarchen und Plutokraten gegründet wurde, nicht von Ärzten.

Was Krebs betrifft, oh ja, die American Cancer Society wurde 1913 von niemand anderem als Rockefeller gegründet.  

In diesem Monat des Bewusstseins für Brustkrebs ist es traurig zu sehen, dass Menschen wegen Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Das ist ein Thema für einen anderen Blog-Beitrag … aber hier ist ein Zitat von John D. Rockefeller, das seine Vision für Amerika zusammenfasst:

John D. Rockefeller: “Ich will keine Nation von Denkern. Ich will eine Nation von Arbeitern”

Wenn man etwas weiter zurück in die Geschichte schaut, wo begannen die Fehler? Es geschah in den 1700er und 1800er Jahren. Menschen wurden mit Arzneimitteln verkauft, als wohlhabende Europäer mit Erdölderivate, chemischen Farbstoffe und ähnliche Chemikalien experimentierten und versuchten, daraus Medikamente zu machen, um das große Geld zu scheffeln.

Pharmazeutika stammen aus einer Zeit, in der Kohlenteer-Derivat-Farbstoffe und Drogen austauschbar waren: Chemikalien in Kohlenteer wurden verändert und sowohl zu Farbstoffen als auch zu Medikamenten verarbeitet. Tatsächlich werden Kohlenteerderivate noch heute in Kosmetika und Pharmazeutika verwendet, und auch heute noch bestehen toxische Teerfarbstoffe aus Kohle. Kohleteer wurde anfänglich als ein schmutziges, nutzloses Industrieabfallprodukt angesehen, ein Ergebnis der Gasproduktion aus Kohle. Es wurde jedoch zur Grundlage der europäischen Farbstoffindustrie, und aus diesen Chemikalien wurden Arzneimittel hergestellt.

Im Jahr 1856 versuchte der 18-jährige William Henry Perkin, Chinin, die Anti-Malaria-Droge, zu synthetisieren, als er zufällig “Anilin-Purpur” -Farbe schuf, die später in “Mauve” oder “Mauveine” umbenannt wurde

Bayer produzierte Farbstoffe, bis sich in den 1880er und 90er Jahren, die europäische Chemieunternehmen zu Pharmazeutika ausweiteten.

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts haben europäische Chemieunternehmen herausgefunden, wie man aus ihren Chemikalien Medikamente macht. Im Jahr 1898 begann Bayer patentiertes Diacetylmorphin als Heroin zu verkaufen. Bayer hatte mit Aspirin im Jahr 1899 einen großen Erfolg. Aspirin und Heroin waren zwei Medikamente, die Bayer zu dem machten, was es heute ist. Bayer propagierte aggressiv ihr “Heroin”, ein Produkt aus kochendem Opium, als Kindermedizin oder für Erwachsene und behauptete, es würde nicht süchtig machen.

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mächtige Industrieunternehmen aus der Asche der industriellen Revolution. Patentmedizin und europäische Chemie verwandelten sich in ein Paradigma von Arzneimitteln, als industrielle Titanen bodenlose Gelder in die Schaffung ganzer medizinischer Schulen, Genehmigungsgesetze, Studien und mehr investierten. Industriemagnaten versuchten, empirische Naturheilkunde zu zerquetschen und sich für Gesetze einzusetzen, die die freie Ausübung der Medizin ohne eine Lizenz illegal machen würden.

Rockefeller war sogar an dem Alkoholverbot beteiligt, um die Konkurrenz von auf Alkohol basierendem Treibstoff auszuschalten. Das Verbot von Cannabis war ein späterer Höhepunkt dieser Bemühungen. Sie kriminalisierten die freie Ausübung der Medizin selbst mit Lizenzgesetzen: Lizenzen, die meist an Ärzte vergeben wurden, die ihre allopathische Medizin praktizierten.

Unternehmensphilanthropien wie die Rockefeller Foundation, Carnegie Endowment und später der Lilly Trust von Eli Lilly steuerten das Paradigma der Medizin in die von ihnen gewünschte Richtung. Mit dem von ihnen finanzierten Flexner Report wurde ein Wendepunkt erreicht. Der Flexner Report war eine der wichtigsten Dinge, die es den Mächten ermöglichten, die Naturheilkunde zu unterdrücken und zu nur das zu fördern, welches ihnen den größtmöglichen Gewinn bringt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Geschichte des Betrugs die Allopathie durchdringt, was pharmazeutische Medizin bedeutet. Rockefeller und co „hackten“ sich in die Pharmazie ein, mit Geld und Vetternwirtschaft. “Hacken” bedeutet “abhacken”: Sie hackten Gliedmaßen ab, um Krankheiten zu lösen, und gaben den Menschen Quecksilber, um “die ursprüngliche Krankheit zu verdrängen”.

Die Menschen wären damit gut bedient, wenn sie nichts von dem, was sie sehen, und der Hälfte dessen, was sie zu diesem Thema hören, glauben.

Videos:

 


Donald Trump - „Píšem tento list pre knihy histórie“
Z crae´doru 26. decembra 2019 • (1)V Nemecku sa veľa informovalo o vyšetrovacích konaniach proti prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Republikánsky pohľad na veci a na prezidenta sa sotva prezentuje. Kvôli vyváženosti uverejňujeme tu nemecký preklad listu, ktorý Donald Trump minulý týždeň napísal hovorkyni Snemovne reprezentantov Nancy Pelosi, ktorú ovládajú Demokrati. Originálnu anglickú verziu nájdete tu
finden Sie hier..

Biely dom

WASHINGTON 17. decembra 2019

 

Vážená Nancy Pelosi

Predseda Snemovne reprezentantov

Washington, D.C. 20515

 

Vážená hovorkyňa:

Píšem vám, aby ste dôrazne a trvalo protestovali proti obvineniu z križiackej výpravy, ktorú jednostranne začali demokrati v Snemovni reprezentantov. Tento proces obvinenia predstavuje bezprecedentné a protiústavné zneužitie moci demokratickými poslancami, ktoré nie je porovnatelné v takmer dvoch a pol storočiach americkej legislatívnej histórie.

Jednotlivé body obvinení iniciovaných Výborom pre spravodlivosť v Snemovni reprezentantov nemajú žiadne ústavné, výkladové alebo právne normy. Nie sú dôkazmi žiadnych trestných činov, zneužitia úradnej moci ani porušovania akéhokoľvek druhu. Tomu ošklivému slovu impeatchment vzali/odobrali akýkoľvek význam.

Ak budete pokračovať vo svojom konaní o neplatnom obvinení tak porušujete svoju prísahu, porušujete svoju lojalitu k ústave a otvorene vyhlasujete vojnu americkej demokracii. Odvažujete sa odvolať na zakladajúcich otcov, aby ste dosiahli volebné zrušenie, ktoré ste plánovali - ale váš brutálny spôsob ukazuje bezpodmienečné pohŕdanie pôvodu Ameriky a vaše poburujúce správanie hrozí zničeniu všetkého, na čo sa zakladajúci otcovia zaviazali. Horšie než to, urážate veriach Američanov opakovaným tvrdením, že „modlím sa za prezidenta“, keď viete, že to nie je pravda, nanajvýš v negatívnom zmysle. To, čo robíte, je hrozné, ale musíte s tým žiť
vy, nie ja ...

Zdroj a ďalšie informácie: https://revealthetruth.net/2019/12/26/donald-trump-ich-schreibe-diesen-brief-fuer-die-geschichtsbuecher/

 


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Donald Trump -„Ich schreibe diesen Brief für die Geschichtsbücher”

Von crae´dor am 26. Dezember 2019 • ( 1 )

Über das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump wird in Deutschland viel berichtet. Die Republikanische Sicht der Dinge und die des Präsidenten werden allerdings kaum dargestellt. Aus Gründen der Ausgewogenheit veröffentlichen wir hier die deutsche Übersetzung eines Briefes, den Donald Trump vergangene Woche an Nancy Pelosi schrieb, die Sprecherin des von den Demokraten dominierten Repräsentantenhauses. Die englische Originalfassung finden Sie hier.

DAS WEISSE HAUS

WASHINGTON

17. Dezember 2019

 

Die ehrenwerte Nancy Pelosi

Sprecherin des Repräsentantenhauses

Washington, D.C. 20515

 

Sehr geehrte Frau Sprecherin:

Ich schreibe Ihnen, um aufs stärkste und nachhaltigste gegen den von den Demokraten im Repräsentantenhaus einseitig in Gang gesetzten Impeachment-Kreuzzug zu protestieren. Dieses Impeachmentverfahren stellt einen präzedenzlosen und  verfassungswidrigen Machtmissbrauch seitens der demokratischen Abgeordneten dar, dem sich in fast zweieinhalb Jahrhunderten der amerikanischen Gesetzgebungsgeschichte nichts zur Seite stellen lässt.

Die einzelnen Posten des vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses auf den Weg gebrachten Impeachments entbehren jeglichen verfassungstheoretischen, interpretatorischen oder juristischen Standards. Sie belegen keinerlei Verbrechen, Fehlverhalten oder Rechtsverletzungen irgendwelcher Art. Sie haben dem überaus hässlichen Wort Impeachment viel von seiner Bedeutung genommen.

Wenn Sie in Ihrem ungültigen Amtsenthebungsverfahren fortfahren, so verletzen Sie damit Ihren Amtseid, brechen Ihre Treue zur Verfassung und erklären der amerikanischen Demokratie offen den Krieg. Sie wagen es, die Gründerväter anzurufen, um die von Ihnen geplante Wahlannullierung zu erreichen – doch Ihr gehässiges Vorgehen zeigt eine uneingeschränkte Verachtung für die Ursprünge Amerikas, und Ihr ungeheuerliches Verhalten droht all das zu zerstören, wozu sich unsere Gründerväter verpflichtet haben. Schlimmer als das: Sie beleidigen gläubige Amerikaner durch Ihre wiederholte Beteuerung „Ich bete für den Präsidenten“, wo Sie doch wissen, dass es nicht wahr ist, höchstens im negativen Sinn. Was Sie tun, ist schrecklich, aber damit müssen Sie leben, nicht ich…

Quelle und weiter: https://revealthetruth.net/2019/12/26/donald-trump-ich-schreibe-diesen-brief-fuer-die-geschichtsbuecher/

 

Erstkontakt-Disclosure: Area 51 – Mitarbeiter packt aus + Emery Smith Upate (30.Oktober 2019)

Veröffentlicht am Oktober 30, 2019von erstkontakt blog

Tu je článok-Hier ein Artikel  o dvoch ľuďoch, ktorí prispievajú k odhaleniu stále potlačených znalostí tajného vesmírneho cestovania.
Oblasť 51 - zamestnanec odhaluje!

Hier ein Artikel über zwei Menschen – die dazu beitragen – das immer noch unterdrückte Wissen aus der geheimen Raumfahrt offenzulegen.

Area 51 – Mitarbeiter packt aus !

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2019/10/71344-fca2b6_d1fec12d065245f493416d5cfbe6fa1d257emv2.jpg?w=400&h=233

„Es geht voran“   - Pokračuje

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2019/10/841e1-indexgq.jpg?w=206

David Adair má veľmi nezvyčajný životný príbeh. Už ako malé dieťa vo veku 7 rokov mal sny, ktoré mu vysvetľovali technické súvislosti. Vyvinul silný záujem o rakety a svoju prvú raketu postavil vo veku 11 rokov. Davidov učiteľ fyziky rýchlo spoznal, že má pred sebou neobvyklého študenta a v roku 1969 zorganizoval stretnutie medzi Davidom a Dr. Stephen Hawkingom. David a Stephen rýchlo našli spoločnú reč pre konverzáciu, pretože obidvaja boli inšpirovaní snami. Vo veku 17 rokov dostal David finančnú podporu od vlády USA, čo mu umožnilo postaviť raketu s úplne novým pohonným systémom. Po preukázaní úspešného testu svojej rakety v lete 1971 bol prevezený do oblasti 51 aby sa pozrel na pohonný motor založený na podobnom princípe ako jeho vlastný. Motor, ktorý mu bol predstavený, mal však veľkosť školského autobusu a bol vážne poškodený. Podľa Davida to musel byť motor mimozemského pôvodu.

Ako dospelý pracoval David ako technický konzultant pre pohonné systémy, ale už sa nerozhodol pracovať na pohonnom systéme, ktorý vyvinul v 17 rokoch, uvedomujúc si, že táto technológia bude použitá ako zbraň a môže spôsobiť veľké škody. Po tom ako si David v posledných rokoch uvedomil, že svet smeruje k posunu v kolektívnom vedomí a je otvorenejší „mimoriadnym“ problémom, rozhodol sa verejne hovoriť o svojich skúsenostiach. Oil Sheikh mu ponúkla pracovať ako vedúci samostatnej tajnej vesmírnej skupiny. K dispozícii by mal rozpočet 75-krát väčší ako rozpočet NASA.

Odmietol

V súčasnosti pracuje na siedmich projektoch, ktoré trvajú celkom 45 rokov a výsledky by mali byť prospešné pre normálneho človeka, takže vy a ja.

Už som písal o Emery Smithovi.

Whistleblower pitol 3000 mimozemských telies

teraz aktuálna aktualizácia

Emery Smith na jednej zo svojich prednášok (Obrázok: emerysmith.net)

Emery Smith predniesol niekoľko prednášok na šiestom kontakte na púštnej konferencii, ktorá sa konala 1. - 4. júna 2018 v Indian Wells v Kalifornii. Na konferenciu sa kúpilo vyše 3 000 lístkov. Toto sú poznámky, ktoré som napísal počas jednej z jeho prejavov.

Emery Smith bol umiestnený v nemocnici leteckých síl USA a Kirtland Air Force Base (KAFB) v Novom Mexiku v USA. Emery pracoval na oddelení Nemocnice pre chirurgiu, keď ho úradníci požiadali, aby po práci vykonali „mesačné svetlo“, aby získali ďalšie peniaze, zbierali a zbierali vzorky. Emery si spočiatku myslel, že to bude zbieranie orgánov padlých vojakov. Bol požiadaný, aby rozrezal vzorky a označil tkanivo. Vzorky tkanív boli pôvodne ľudské. Potom boli tieto ľudské tkanivá zmenené. Nepýtal sa žiadne otázky. Emery dostal stále vyššiu bezpečnostnú previerku. Bol súčasťou projektu v hodnote miliárd dolárov.

Podzemné zariadenia s miliónmi hektárov pôdy

Pre Emery to bola zábavná a návyková práca s viac ako 3 000 rôznymi vzorkami. Nie všetky z nich boli vzorky celého tela, ale pozrel sa predovšetkým na končatiny alebo orgány. Pracoval v podzemných základniach v laboratóriách Sandia Labs a Los Alamos - to sú vstupné body do podzemných rozsiahlych zariadení s miliónmi hektárov pôdy. Podzemné laboratóriá sú umiestnené 30 až 300 metrov pod zemou, s pitvanými úrovňami, ktoré si spoločnosti prenajímajú. Emeryho špecialitou bola biológia. Bol v nemocnici asi 6 až 7 hodín. Potom, po práci, odišiel do podzemia na svoju prácu „mesačného svitu“, ktorá bola vysoko zabezpečená.

Sandia Labs má základňu v základni v základni Kirtland AF. Vlakové systémy Sandia Mag-Lev 2 sú napojené na oblasť 51 a sú prepojené rôzne vstupné body: White Sands, New Mexico Mountain, Kirtland, Los Alamos, Dulce, Crestone, Colorado Springs a Denver Airport. Sieť môže ísť ďalej. Dopravná jednotka pojme štyri osoby, má pekné a pohodlné sedadlá a jazdí rýchlosťou 1120 km / h. Každé „taxi“ má veľkosť vozidla Volkswagen. Táto sieť pravdepodobne pôjde do polovice sveta. Emery nie vždy vedel, kde presne pracuje.

Emery sa musel hlásiť do požiarnej strážnej veže (?) Na KAFB. Pred nástupom do výťahu prešiel bezpečnostnou kontrolou, prešiel celotelovým skenovaním a bolo tu viac ovládacích prvkov so psovými jednotkami vyšľachtenými na vyčesávanie všetkého. Potom vyliezol do sedačkovej lanovky, aby sa dostal na nižšie poschodia

Táto podzemná oblasť je veľmi veľká, má rozlohu viac ako 2 ha a je vybavená mnohými operačnými sálami. Dostal sklenenú podložku, ktorá vyzerá ako röntgenový film. Sklenená podložka obsahuje informácie o databáze s informáciami o tom, na čom pracoval. Nemal dovolené klásť otázky. Tam pracoval 3 roky. Dostal stále vyššie vydania. Podieľal sa na iných projektoch.

Loď ET je organická

ET sú pripojení k ich lodi. Loď je postavená organicky a pomocou DNA ET s ich genetickou frekvenciou. Emery odobral z lode biotické vzorky. Tieto lode sú geneticky totožné s telom ET. Hangáre, v ktorých sa nachádzajú lode, sú veľmi veľké, s „kupolou“, do ktorej sa zmestí 7 prúdov jumbo. Vyzerá to ako hangár letovej línie Star Wars. Vedúci vždy vedia, kde ste v tejto obrovskej podzemnej oblasti.

Popísal niečo o vnútri operačných sál. Sú vákuovo utesnené ako v ponorke. Dvaja ľudia pomohli Emerymu obliecť sa do chirurgickho obleku. ET potrebujú inú atmosféru a preto bolo potrebné na prácu použiť tlakové komory. Interdimenzionálne bytosti sa môžu transformovať (zmeniť svoje formy). Projektujú svoju DNA. Vy (človek na Zemi) musíte mať rovnakú frekvenciu ako ET, inak telo ET skvapalní. Ľudia musia zmeniť svoju frekvenciu na frekvenciu ET. Emery bol očkovaný malým množstvom ET z DNA, aby sa zvýšila jeho frekvencia tak aby sa ET tkanivá, na ktorých pracoval, nezničili. V týchto laboratóriách zmiešali ľudskú ET a rastlinnú DNA.

Očkovanie potom umožní týmto osobám pracovať na ET-bytostiach. V dnešnej dobe si môžete dať na chrbát ruky ľahký gél, čím ste očkovaní a potom dostanete rovnakú frekvenciu ako ET. Emery sa nestaral o očkovanie ako mladý muž. Existujú však vedľajšie účinky. Po tomto očkovaní môžete vidieť interdimenzionálne. Vidíte ako sa veci prekrývajú, vidíme sa tu, tam a na inej časovej osi. Táto skúsenosť má asi 50% ľudí, ktorí boli očkovaní týmto gélom. Ľudia „vidia dvakrát“, vidia svetelné telá a astrálne oblasti. Ľudia vidia zmenu farieb a počúvajú melodické zvuky a komunikáciu z rôznych typov ET, ktoré naozaj spievajú, ako napríklad Sanskrit spevy. Sú to hlavne krásne zvuky, ktoré sú počuť a mnoho vysokých kultúr má túto formu komunikácie.

Emery prináša verejnosti ďalších vedcov, ktorí pracovali na podobných projektoch. Tam je veľa ľudí alebo zasvätených starších ako Emery. Emery prežil osamelý život, pretože nedokázal tieto informácie zverejniť. David Wilcockovo meno pre Emeryho bol Paul skôr, ako sa Emery zverejnil. Bez Davida by Emery nič nepovedal.

Emery urobil vynálezy pre vládu, ale tieto veci sa nikdy nedostali na verejnosť. Emery mal na Floride energetické laboratórium a vynašiel koncentrátor stonkových kmeňových buniek a plazmový koncentrátor bohatý na doštičky. Tieto veci neboli nikdy publikované v civilnej oblasti. Armáda často predáva svoje „vynálezy“ spoločnostiam, ale nie Emeryho prácu. Potom sa zlí ľudia dozvedeli o jeho súkromnej práci v oblasti energetiky. Povedali Emerymu aby to nepripájal, alebo ho zabijú. Preto pred šiestimi rokmi prišiel o prácu kvôli jeho energetickým zariadeniam. Emery hovorí, že vďaka svojej práci, ktorá lieči choroby a pomáha ľuďom, dostáva väčšie problémy a viac hrozieb ako keď hovorí o ET!

Hovorí: „Všetci máme všetko, čo potrebujeme na vyliečenie našich chorôb, prostriedky na nápravu nie sú byliny v Himalájach. Zlí ľudia zabili členov jeho rodiny a psa Beowulfa.

Emery hovorí: „Musíme vyčistiť Zem. Oceány môžeme čistiť pomocou technológie, ktorú máme ale musíme tieto technológie sprístupniť verejnosti. Potrebujeme vedomých ľudí, ktorí túto technológiu zverejnia a neblokujú blackbox. Potrebujeme tieto zariadenia s otvoreným zdrojom. V súčasnosti je ťažké urobiť to, ale so správnym súborom: „Ako môžeme prinútiť vládu, aby túto technológiu uviedla na trh? Trump môžeme vylepšiť tak, že bezplatne ošetríme veteránov novým regeneračným centrom uprostred púšte. Toto energetické centrum môžeme vybudovať so slnečnou a veternou energiou a dať elektrinu pre budovanie nemocníc s novou technológiou na ošetrenie zvierat. To by však rozrušilo spoločnosť Big Pharma a Emery potrebuje ich spoluprácu. Potrebuje Big Pharma na výrobu starých čínskych bylín, z ktorých môžu mať úžitok. S týmto plánom dostane súhlas. Emery tvrdí, že pomocou svojich („šmýkacích“) prístrojov môže znížiť 50% ortopedickej chirurgie. Liečil arteriálne choroby pomocou postupov a zariadení. Emeryho zariadenia môžu znížiť zbytočné operácie. A čo náklady? Vláda poskytuje granty pre veteránov. Emery môže liečiť kohokoľvek zadarmo. Bude obchádzať FDA.

Diagnostické lôžko so 400-násobkom výkonu CAT-skenovania

Emery hovoril o priesvitnom kovovom diagnostickom lôžku, ktoré mohlo nahliadnuť do ľudského tela a bolo 400-krát silnejšie ako skenovanie CAT, ktoré sa mohlo priblížiť do buniek a vidieť rakovinové bunky. Bude otvorená pre verejnosť najbližšie až dvoch desaťročiach. Pozrie sa do tela a vidí, čo nie je zdravé. Budeme schopní vytlačiť celé časti tela v 3D (s vašou DNA). Od zverejnenia Emeryho existuje verejnosti 50 až 60 zariadení. Podzemné zariadenia sa nachádzajú na vojenských základniach, pretože sú najbezpečnejšie. Asi 90% spoločností si prenajíma rôzne úrovne na rôzne testy.

Antarktída bude hlavnou udalosťou odhalenia v priebehu nasledujúceho alebo dvoch rokov. Polárne ľadové čiapky Zeme sa topia a takmer 50 km ET-materská loď bude vystavená povrchu kvôli topiacemu sa ľadu. Súkromné ​​bezpilotné lietadlá to teraz môžu vidieť. Emery v súčasnosti vyrába dokumentárne filmy. Dokumentácia ukáže, ako vyhrať DNS od ET. Emery je osoba, ktorá vykonala pitvu entity Atacama (správa bola uverejnená 22. marca 2018).

 

Otázky od publika a odpovede Emery Smith

Q1: Bola DNA umiestnená do vakcín?

Emery nedostane žiadne ďalšie vakcíny. Obrovské organizácie nemajú radi určité genetické línie. Vakcíny sa vyrábajú na vyľudňovanie sveta. V čase, keď sú schopní redukovať populáciu uvoľnením malého vírusu do vzduchu, budú schopní eliminovať celú (krvnú) líniu ľudských bytostí. Existujú „očkovania“, ktoré pomôžu v boji proti tomu, keď sa tak stane.

Q2: A čo liečba ozónom?

Je vynikajúca. Kyslík zabíja rakovinu. Časté úpravy ozónom sú dobré.

Q3: Čo viete o replikátoroch?

Podzemné základne majú kaviareň, kde sa dotknete jedálneho lístka a jedlo je pre vás „technicky“ vytlačené. Jednou z obľúbených vecí pre Emery bolo jesť v kaviarni. Môžete získať steak alebo teplý hummus alebo čokoľvek chcete. Korenie a servítky sú na interaktívnom stole. Výška a konfigurácia stola sú prispôsobivé, pretože ET pracujú tiež na základni. Replikátor môže tlačiť paradajky s pomerne vysokou hustotou živín, ktoré chutia ako čerstvé a dobré. Ale nedostanete hamburger a Big Mac.

Q4: Môžete nám povedať niečo o replikácii alebo prenose vedomia?

Áno, môžete ísť z jedného tela do druhého. Dokážeme pestovať telo, ktoré je iba škrupinou a potom dať vášmu energetickému podpisu nové telo. Teraz sme schopní prenášať vedomie. Všetci sme energia, ktorú je možné rozložiť a preniesť a premeniť na iné veci. Energia je vedomie. Dobili sme portálovú dopravu. Túto technológiu uvidíme čoskoro. Technológia a vedy boli potlačené. Je úlohou Emeryho priblížiť túto technológiu vedcom.

Q5: Sú ET medzi nami?

ET sme my boli raz. Majú pre nás veľký súcit. Ľudia nechcú bojovať. ET sú pred nami. ET si myslia, že sme superhrdinovia. Musíme vyrásť. Sme na správnej ceste. Už sme tu. Anti-ageing vyjde v najbližších 20 až 30 rokoch. Emery má na trhu novú pilulku s názvom Zeta XR. Používajú to astronauti a armáda. Znižuje úzkosť a zvyšuje koncentráciu. Zvyšuje vlny zeta v mozgu. To vám umožní relaxovať. Berte to každý druhý deň po dobu 30 dní.

Q6: A čo ET lode a portály?

Portály nie sú ako vo filme. Je to veľmi jednoduchá transakcia a sotva badateľná. Vlády Zeme kúpili pozemok okolo týchto portálov vrátane portálov vytvorených človekom. Emery sa nezúčastnil. Tímový kolegovia prešli a nevrátili sa, takže technológia nie je vyspelá. ET (portály) ich už dlho používajú.

Q7: A čo chemtraily?

Emery vie o chemtrailách dobr a zlé. Chemtraily chránia Zem a spomaľujú topenie, nie sú tu na šírenie vírusov.

Q8: Wa Q8: Čo viete o negatívnych iónoch?

Spoločnosti ich skúmajú. Majú pozitívne účinky.

Otázka 9: Dosiahne ľudstvo bod, keď prestane jesť jedlo?

Na povolenie služby DNS potrebujeme od priateľov ET súbory na prevzatie, takže jedlo už nebude potrebné. Niektoré ET majú veľmi malé ústa, pretože zriedka jedia. V budúcnosti už nebudeme jesť, len pre zábavu.

Q10: Existujú ET uväznení v podzemí ako väzni?

ET sú tu. Sú vonku a maskovaní. ET nám dobrovoľne pomohli. Naprogramované formy života náhodne havarovali ich lode pre reverzibilné technické účely, aby nám pomohli. Väčšina ET, na ktorých Emery pracoval, sú rovnakí ako my. Mnoho ET je medzi nami. Nie všetci vyzerajú ako chobotnice. Spolupracovať s nami je súcitom vyššej civilizácie.

Q11: A čo Lymeova choroba?

Lymskú chorobu je veľmi ťažké liečiť. Emery pracuje na stroji zvanom Tesla-tron. Dúfa, že znovu získa prístup. Je to zariadenie, v ktorom sedíte. Používajú ho svetoví lídri na liečenie. Clintoni a ďalší prezidenti z celého sveta, vrátane Saudov, prichádzajú do podzemného centra 50 km severozápadne od Manhattanu neďaleko Tarrytown. Lieči HIV do jedného mesiaca s tromi liečbami, pričom každé ošetrenie trvá jednu hodinu. Chodíte na 3 ošetrenia týždenne počas 4 týždňov. Liečba oparu trvá 2 mesiace, rakovina trvá 2 až 4 týždne v 2. etape. Zariadenia sú na Zemi. Osoba, ktorá to vymyslela nie je dobrá a odovzdala ju členom rodiny, ktorí ju vložili do nesprávnych rúk. V nasledujúcich dvoch rokoch sa Emery pokúša získať kontrolu nad tým. Môže byť postavený veľmi nákladovo efektívne. Lymská choroba sa začala liečiť, ale pred zastavením programu sa zhromaždilo málo údajov. Mnoho chorôb je spôsobených človekom. Emery sa stretol s osobou, ktorá vynašla HIV a s ľuďmi, ktorí HIV vyliečili. Spoločnosti a vlády nás, bohužiaľ, vždy chcú ochrániť. Rodiny Kabalov sú už choré, ale nemajú lieky, o ktorých si mysleli, že majú, a obrátili sa na Bielych klobúkov. Stará vlna zomrie, nová vlna prichádza. Vyhrali sme.

 Q12: Povedz niečo o prenose vedomia a reinkarnácii.

 Keď vaše telo zomrie, môžete žiť svoj život v novom tele. To je skutočné. Nájdená technológia lodí ET. ET môžu ušetriť/založiť povedomie. ET bytosti sú v Peru v stázii. Môžete sa oživiť. Môžete mať niekoľko tiel, ktoré ich držia v stáze.

Otázka 13: Koľko rôznych druhov bytostí ste sa stretli?

Stovky tisíc ET pracujú s nami. 10 000 ET pracuje s nami.

Q14: Čo môžeme urobiť pre zvýšenie vedomia planéty a vytvorenie lepšieho sveta?

Pomôžte nám šíriť tieto vedomosti. Podporte a objasnite planétu prostredníctvom nových technológií. Len stretnutie a hovorenie o ňom zvyšuje frekvenciu kmitania morfogénneho poľa. Mnoho vlád to sleduje. Nie sme sami. Od novembra spoločnosti zverejňujú viac ako 50 rôznych klasifikovaných produktov, ktoré sú zdravé. Majte nádej! Je to stále lepšie a lepšie.

Otázka 15: Existujú politickí vodcovia, ktorí sú sami klonovaní?

Niektorí z nich sú klony. Politickí vodcovia nemôžu robiť to, čo chcú pre ľudí, pretože by ich rodiny boli zabité. Sú to iba bábky. Je to pre ňu beznádejný pocit, je tragický. Práve sa to deje v Anglicku. Klony majú problémy, musíte ich naprogramovať a vyškoliť tak aby viazali šnúrky. Je jednoduchšie vytvoriť naprogramovanú formu života. Na tajnom stretnutí 300 vedcov z University of New Mexico v roku 1993 priniesli mechanického „robota“, ktorý nevyzeral ako človek. Potom predviedli videá tanca a hry na baseball s mechanickými bytosťami v tekutom pohybe. Predpokladalo sa, že to bude trvať dlho. Keď sa však zistilo, že traja ľudia v miestnosti sú kyberneticky naprogramované formy života, všetci kričali „hej!“ Boli privedení na pódium, potia sa a vonia ako my. Nerozpoznali by ste rozdiel. To bolo v roku 1993. Umelá inteligencia je nebezpečná. Môže sa učiť počúvaním, učiť sa veľmi rýchlo. Môže robiť rozhodnutia na základe ochrany niekoho. Sú na tom dobré a zlé veci. Vie, že AI sa môže proti nám obrátiť.

Otázka 16: Vidí sa skutočne veriteľné, ako by sme mali rozlišovať?

Nemôžete uveriť ničomu, čo vidíte alebo počujete. Nevidíme všetko. Budeme môcť vidieť všetko. Majú satelity, ktoré dokážu premietať holografický obraz, kdekoľvek chcú. Mohlo by to byť nárazové lietadlo do budovy. Existujú holografické obrázky, ktoré sú husté, hmatateľné a tmavé. Je ťažké, aby sa sem dostali lode ET kvôli nášmu obrannému systému Star Wars. ET by svoje lode nerealizovali/nezviditelnili úplne. A zlí ľudia nemôžu verejne vyhlasovať exixtenciu ET, pretože ich technológia by nahradila náš plynárenský a ropný priemysel.

Otázka 17: Čo nám môžete povedať o tom ako zvládať strach?

Život je strašidelný, musíme sa však rozhodnúť. Ak ste si toho vedomí, nemôžete žiť v strachu. Ak viete o čo ide, už sa nebojíte neznámeho. Z negatívu premieňame pozitívne. Ak uvidíte skutočnú loď, nebudete sa cítiť vystrašení. Vojenské lietadlá ARV však majú zlé vibrácie.

Otázka č. 18: Má pocit lásky frekvenciu?

Pamätajte si na „Vplyv 100. opíc“ od Ruperta Sheldrake. Zníženie kriminality vo Washingtone DC nezaberie veľa, keď jogíni robia skupinovú meditáciu. Ide o súcit a lásku k sebe a navzájom. To je konečná zbraň. Ak viete, ako pohybovať niečí energiou, nemusíte bojovať.

Nakoniec Emery hovorí: „Milujem vás, ľudia!“

 

 

David Adair hat eine sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte. Er hatte bereits als kleines Kind im Alter von 7 Jahren Träume, die ihm technische Zusammenhänge erklärten. Er entwickelte ein starkes Interesse für Raketen und baute seine erste eigene Rakete im Alter von 11 Jahren. David’s Physiklehrer erkannte schnell, was für einen ungewöhnlichen Schüler er da vor sich hatte und arrangierte im Jahr 1969 ein Treffen zwischen David und Dr. Stephen Hawking. David und Stephen fanden schnell eine gemeinsame Basis für Gespräche, da beide ihre Inspiration durch Träume erhielten. Im Alter von 17 Jahren erhielt David Fördergelder von der US Regierung und konnte dadurch eine Rakete mit völlig neuartigem Antriebssystem bauen. Nachdem er im Sommer 1971 einen erfolgreichen Test seiner Rakete demonstrieren konnte, wurde er zu Area 51 gebracht und sollte sich dort ein Antriebstriebwerk ansehen, das auf einem ähnlichen Prinzip basierte, wie seine eigene Entwicklung. Das Triebwerk, was ihm dort präsentiert wurde, hatte allerdings die Größe eines Schulbusses und war stark beschädigt. Nach David’s Vermutung muss es sich dabei um ein Triebwerk außerirdischen Ursprungs gehandelt haben.
Als Erwachsender arbeitete David als technischer Berater für Antriebssysteme aber er entschied sich nicht länger an dem Antriebssystem zu arbeiten, das er als 17jähriger entwickelt hatte, da ihm klar geworden war, dass diese Technologie als Waffe eingesetzt werden würde und somit großen Schaden anrichten könnte. Nachdem David in den letzten Jahren gemerkt hat, dass die Welt auf eine Veränderung im kollektiven Bewusstsein zusteuert und die Menschen offener für „außergewöhnliche“ Themen sind, entschied er sich, über seine Erlebnisse öffentlich zu reden. Ihm wurde von Öl-Scheichs angeboten als Chef einer eigenständigen geheimen Raumfahrtgruppe für sie zu arbeiten. Ein Etat von dem 75 fachen des Budgets der NASA würde ihm zur Verfügung stehen.
Er lehnte ab
Momentan arbeitet er an 7 Projekten, die insgesamt 45 Jahre dauern und die Ergebnisse sollen dem normalen Menschen, also Dir und mir zu Gute kommen.

  

Aktuálne odhalenia 20.OKT.2019...

Envelopes News: odhalenia CNN - tajné video dokazuje agendu médií + škandál s Assange - mučenie sa jednoducho skrývalo ? (20. októbra 2019)

Die CNN-Enthüllungen: Geheimes Video beweist die Agenda der Medien

Video hier ansehen/pozerať:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ULTf0cKl72o

 

Die Rothschild-Epstein-CNN-Verbindung-prepojenie

Atentát na Trumpovu rodinu?

Zdroj: Oliver Janich https://youtu.be/gibWmDtUYkE

 

Oliver Janich urobil opäť veľký výskum! Kto môže, prosím, vybudovať energetickú ochranu rodiny Trumpov, inak pomôže modliť sa. Povedz malú modlitbu ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Assange škandál: mučenie ostávalo v tajnosti?

Julian Assange nebol v našich popredných médiách už dlho témou. Podľa správy organizácie „Anti-Spiegel“ údajný tajomník záhady nebol proti mučeniu dostatočne chránený. Proti Spojenému kráľovstvu, Švédsku a Spojeným štátom sa preto vyjadril „zástupca OSN“ pre mučenie.

V Nemecku však neexistuje správa o verejnom obvinení - alebo aspoň nie v masmédiách. Zástupca OSN sa však nezaoberal iba samotným mučením, ale sťažoval sa aj na skutočnosť, že vyššie uvedené štáty doteraz nepodnikli žiadne kroky na prešetrenie obvinení. Presne to by však mali robiť na základe Dohovoru OSN.

Ignorovali to médiá - prečo?

Nemecké médiá však momentálne majú na obrazovke len také témy, že tieto obvinenia nenájdu miesto. Samo osebe by bolo na médiách aby vytvorili priestor pre obvinenia OSN v medzinárodne významnom prípade.

Zástupca OSN Nils Metzler jasne uviedol, že Assange bol v britskom väzení „systematicky psychologicky mučený“. Spolu s dvoma lekárskymi odborníkmi dospel k záveru, že Assange bol psychologicky dlhodobo mučený. Že žiadna z uvedených krajín nezačala vyšetrovanie jeho obvinenia, hovorí, že je to prinajmenšom neočakávané.  A presne to by mali robiť na základeb UN-Konvention.

Ešte viac šokujúce je však z hľadiska reportérov v skutočnosti realita, že a ak sa obvinenia ani neuvádzajú v médiách, ktoré sa v iných prípadoch dosť rozsiahle zaoberajú mučením alebo prinajmenšom zlými väzenskými podmienkami. Bude vzrušujúce zistiť, či sa v najbližších dňoch správy o tomto prípade nájdu v médiách. V tomto bode prípad prešetríme - pretože ide o prípad, ktorý tiež poskytuje informácie o stave médií v Nemecku - Wir werden dem Fall an dieser Stelle nachgehen – denn es ist ein Fall, der auch über den Zustand der Medien in Deutschland Auskunft gibt.

 

Enthüllungen Aktuell: Die CNN-Enthüllungen – geheimes Video beweist die Agenda der Medien + Assange-Skandal – Folter einfach verschwiegen? (20.Oktober 2019)

Veröffentlicht am Oktober 19, 2019von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Die CNN-Enthüllungen: Geheimes Video beweist die Agenda der Medien

Video hier ansehen

Quelle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ULTf0cKl72o

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Die Rothschild-Epstein-CNN-Verbindung

Mordanschlag auf Trumps Familie?

Quelle: Oliver Janich https://youtu.be/gibWmDtUYkE

Oliver Janich hat mal wieder großartig recherchiert! Wer kann, möge bitte energetischen Schutz aufbauen für die Trump-Familie, ansonsten hilft beten. Say a little prayer…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Assange-Skandal: Folter einfach verschwiegen?

Julian Assange ist in unseren Leitmedien bereits seit längerer Zeit kaum noch ein Thema. Der vermeintliche Geheimnisverräter ist nach einem Bericht des „Anti-Spiegel“ nicht hinreichend vor Folter geschützt worden. Der „Vertreter der UNO“ für Folter hat sich dementsprechend gegen Großbritannien, Schweden und die USA geäußert.

Über die öffentlich vorgetragene Anklage wird in Deutschland allerdings nicht berichtet – oder jedenfalls in den Massenmedien nicht. Der Uno-Vertreter hat dabei allerdings nicht nur die Folter an sich thematisiert, sondern vor allem den Umstand beklagt, dass die genannten Staaten bis dato keine Schritte dahingehend unternommen haben, die Vorwürfe zu untersuchen. Genau dies allerdings müssten sie auf Basis der UN-Konvention machen.

Medien ignorieren – warum?

Die deutschen Medien jedoch haben derzeit offenbar andere Themen derart präsent auf dem Bildschirm, dass diese Vorwürfe keinen Platz finden. An sich wäre es Aufgabe der Medien, in einem international so bedeutenden Fall UNO-Vorwürfen Raum zu geben.

Der Vertreter der UNO, Nils Metzler, hatte relativ eindeutig formuliert, dass Assange in einem britischen Gefängnis „systematisch psychologisch gefoltert“ werde. Zusammen mit zwei medizinischen Experten sei er zum Schluss gekommen, dass Assange sogar über lange Zeit psychologisch gefoltert worden sei. Dass keines der genannten Länder eine Untersuchung eingeleitet habe, bezeichnet er zumindest als unerwartet.

Noch erschütternder aus Sicht von Berichterstattern allerdings ist dann tatsächlich der Umstand, dass und wenn die Vorwürfe noch nicht einmal in Medien benannt werden, die sich in anderen Fällen recht ausgiebig mit Folter oder zumindest schlechten Gefängnisbedingungen beschäftigen. Es wird spannend sein zu sehen, ob sich zumindest in den kommenden Tagen Berichte über diesen Fall in den Medien finden werden. Wir werden dem Fall an dieser Stelle nachgehen – denn es ist ein Fall, der auch über den Zustand der Medien in Deutschland Auskunft gibt.

Quelle: https://www.neopresse.com/gesellschaft/assange-skandal-folter-einfach-verschwiegen/?source=ENL

 

Share this:

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52