Náhodne odhalená kontrola mysle...

Publicado el abril 4, 2021 por Administrador

Control Mental Revelado Accidentalmente

Náhodne odhalená kontrola mysle

Zdieľaj tento článok:

 

Pri tejto príležitosti sa s vami chceme podeliť o pôvodný zdroj informácií, aby sme mali lepšiu informáciu o tom, ako sa tieto informácie dostali na verejnosť, a tiež tak ponechávame subjekt registrovaného na tomto webe pre prípadné ďalšie použitie.

Šokujúce odhalenie bolo zverejnené prostredníctvom webovej stránky muckrock.com, čo je nezisková organizácia a spravodajské stránky, ktoré združujú novinárov, výskumníkov, aktivistov a žiadosti bežných občanov.

Táto webová stránka poskytuje úložisko s tisíckami stránok pôvodného vládneho materiálu, informácií o tom, ako podať vláde žiadosti o informácie podľa zákona FOIA (zákon o slobode informácií), a tiež nástrojov na uľahčenie procesu.

18. apríla 2018 Curtis Waltman, jeden z používateľov tejto webovej stránky, napísal článok, v ktorom sa podelil o prekvapivé zistenie s názvom „Washingtonské štátne fúzne centrum omylom zverejní záznamy o diaľkovom ovládaní mysle“.

Štátne fúzne stredisko vo Washingtone

Washingtonské štátne fúzne centrum (WSFC) je subjektom vlády štátu Washington, ktorý je zodpovedný za podporu verejnej bezpečnosti a misií národnej bezpečnosti štátnych, miestnych a kmeňových agentúr a tiež subjektov v súkromnom sektore.

Podľa popisu na svojej webovej stránke v časti „Vízia“ uvádza toto: „WSFC je jednotné centrum fúzie pre boj proti terorizmu proti„ všetkým trestným činom “, ktoré zahŕňa agentúry s inteligenciou, kritickou infraštruktúrou, verejnou bezpečnosťou a misiami pripravenosti. , odolnosť, reakcia a zotavenie “.

Curtis Waltman vo svojom článku hovorí, že „ako súčasť žiadosti o záznamy o Antifa a bielych rasistických skupinách WSFC neúmyselne zahrnul (súbor s názvom)„ EM Effects on the Human Body.zip ““

Prijatý spis

Rovnako ako v týchto prípadoch, kedykoľvek je možné podať FOIA,tisíce žiadostí a z času na čas možné dostať zriedkavé odpovede. A v tomto prípade dostal MuckRock veľmi zvláštnu odpoveď.

Curtis hovorí, že v rámci svojho projektu kontroly fúzneho centra, ktorý sa zaoberal vyšetrovaním Antify a niekoľkých ďalších belošských rasistických skupín, predložil žiadosť prostredníctvom WSFC. Po prijatí odpovede, ako vždy, boli k dispozícii e-maily, spravodajské správy a bulletiny, publikácie zdieľané inými fúznymi centrami a súbor (alebo súbor) s názvom „EM Effects on the Human Body.zip“.

EM je skratka pre Electromagnetic, teda „elektromagnetické účinky na ľudské telo“.

V súbore (ktorý si môžete stiahnuť pomocou odkazu vyššie) sa nachádzajú 3 dokumenty PDF, dva z nich so spravodajskými správami kalifornských orgánov činných v trestnom konaní a jeden s informáciami zo Spojeného kráľovstva a juhozápadnej hranice Spojených štátov. USA.

Zaujímavosťou však je, že existujú ďalšie 3 súbory, ktoré sú komprimovanými obrázkami, dva vo formáte JPG a jeden vo formáte GIF.

Prvý typ GIF je nasledovný:

 

 

EM effects on human body.gif Em účinky na ľudské telo.gif

Názov v dolnej časti hovorí o efektoch psycho-elektronických zbraní

Potom sme preložili všetko, čo dokument hovorí podľa častí. Najprv v stĺpci vľavo, zhora nadol:

o Vyvolané chybné akcie.

o indukované zmeny v uchu, ktoré sú zrejmé v smere, ako aj v objeme a niekedy aj v obsahu.

o Náhle násilné svrbenie v očných viečkach.

alebo nútená manipulácia dýchacích ciest, vrátane externe kontrolovaného núteného diskurzu.

o Zrýchlené srdce divoko bez príčiny.

o Vysoko indukované násilné svrbenie, najlepšie v ťažkostných oblastiach, často počas delikátnej alebo neusporiadanej práce.

Alebo nútený tlak z ramena počas delikátnej alebo chaotickej práce, čo spôsobuje rany alebo chyby.

o Osobitná pozornosť na oblasť genitálií: svrbenie, nútený orgazmus, intenzívna bolesť.

o Intenzívna všeobecná bolesť alebo pocity horúcich ihiel, ktoré stlačili hlboko do mäsa.

Alebo aj divoké miešanie, niekedy nasledované krátkymi obdobiami "Rigor Mortis" (rigidita).

Alebo svrbenie v oblasti, ktoré je ťažké dosiahnuť, hore a dole, nikdy lenivé, čo sa často začína ako pocit malých elektrických šokov.

o "Demo" neuro-control o ohýbanie každého špičky takmer o 90 stupňov, jeden naraz, v čase niekoľkých minút.

Stĺpec vpravo hovorí, zhora nadol:

alebo čítanie a prenos myšlienok.

alebo kontrolované sny.

Alebo vízie prebudenia nútených, niektoré v synchronizácii s pohybom tela.

o Počúva mikrovlnná rúra (táto poznámka má hviezdičku, ktorá sa spája s poznámkou v spodnej časti stĺpca vpravo. Hovorí: Prvý odtajnený úspešný prenos ľudského hlasu priamo do lebky živej osoby bola vykonaná Dr. Josephom C. SHARP, z Walter Reed Army Research Institute, v roku 1974. Transformáciou hlasu z hypnotizujúceho s použitím tichého zvuku alebo metód miešania Smirov, používané v Gulfovej vojne, je možné hypnotizovať cieľ bez toho, aby bol gól, všimnite si, že hypnotizmus je sú skryté, ponechanie nulového zdvihu dôkazov).

alebo «transparentné viečka»

alebo umelé tinitus.

o nútený pohyb čeľuste a zubných pútkov.

Alebo "svalový tremor" nútený z veľkých svalov na chrbte.

Alebo manipulácia s nútenou presnosťou rúk, niekedy synchronizovaná s nútenými víziami prebudenia.

V nižšom patrí ďalší text, ktorý hovorí:

Všeobecné účinky: Náhle prehriatie, bolesť po celom tele, prevencia núteného spánku «Kofeín», nútená indukcia spánku «Cátete v akcii», neodolateľné objednávky «Choď sem, choďte tam», horiace mikrovlnné, elektrické šoky.

Kmitanie/hýbanie predmetmi, tiež skúsenosti: medzery a vstupy domov a v práci s oblečením a nábytkom, obchodnými dokumentmi, sabotovanými alebo ukradnutými počítačovými súbormi. Dôvodom je pravdepodobne výskum psychologickej vojny.

Tento obrázok má na spodnej strane webovú stránku, ktorá zrejme už nenesie nič z týchto informácií: www.raven1.net

 

Druhý obrázok je v názve "Remote Mental Control / Remote Brain Mapping".

 

Nad to, čo tento graf hovorí, zhora nadol a doprava doľava:

o Masívne a individuálne diaľkové mentálne ovládanie prostredníctvom siete mobilných telefónov a mobilných telefónov.

o Individuálne diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných psychotronických zbraní skrytých ako komunikačné vozidlá.

o Jednotlivé a skupinové diaľkové mentálne ovládanie cez "čierny" vrtuľník zaťažený psychotronickými zbraňami

o Individuálne diaľkové ovládanie prostredníctvom prepravných psychotronických zbraní.

Nižšia časť hovorí "príklad elfovej mozgovej stimulácie", pod vzorkami tri stĺpce s názvom "mozgové plochy", "frekvencia bioelektrickej rezonancie" a "indukované informácie prostredníctvom modulácie". Každý stĺpec má tieto údaje:

- VLNOVÁ DĹŽKA riadenia motorov, 10 Hz, koordinácia motorických impulzov

- sluchová vlnová dĺžka, 15 Hz, zvuk, ktorý vyhladí uši

- Vizuálna vlnová dĺžka, 25 Hz, obrázky v mozgu, ktorý sa vyhýba očiam

-Somatherentes, 9 Hz, duch touch Sense

-Centrum myslenia, 20 Hz, podvedomí dane.

Tretí obrázok je nasledovný, s názvom "Spectrum" a to opisuje, čo sa zdá byť magnetické elektrické signály, ktoré ovplyvňujú ľudské telo:

Následovne prekladáme, čo tento graf hovorí, zhora nadol a z doprava doľava:

        Masívna a individuálna vzdialená mentálna kontrola prostredníctvom siete mobilných telefónov a mobilných telefónov.

        Individuálne diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných psychotronických zbraní dopravníkov skrytých ako komunikačné vozidlá.

        Individuálna a skupinová vzdialená mentálna kontrola cez vrtuľník "Čierna" naložená psychotronickými zbraňami

        Individuálna vzdialená mentálna kontrola cez prepravovateľné psychotronické zbrane.

 

Nižšia časť hovorí "príklad elfovej mozgovej stimulácie", pod vzorkami tri stĺpce s názvom "mozgové plochy", "frekvencia bioelektrickej rezonancie" a "indukované informácie prostredníctvom modulácie". Každý stĺpec má tieto údaje:

- frekvencia riadenia motorov, 10 Hz, koordinácia motorických impulzov

- sluchová frekvencia, 15 Hz, zvuk, ktorý vyhladí uši

- Vizuálna frekvencia, 25 Hz, obrázky v mozgu, sa vyhýba očiam

-Somatherentes, 9 Hz, duch touch Sense

-Centrum myslenia, 20 Hz, podvedomé myšlienky.

Preklad toho, čo hovorí, je nasledujúci:

    Spektrum: Emisná alebo propagačná vlna (elektronický signál). Uskutočniť komunikáciu, identifikovať akýkoľvek objekt emitujúci frekvenciu. Ľudské telo vysiela veľmi nízky elektronický signál, ako je teplota / teplo (mozgová vlna - Delta, Theta, Alfa, Beta, Gamut atď.).

    - Bio_Elektromagnetické pole, ktoré je jedinečné pre každého človeka.

    To je frekvenčný signál ID (identifikácie) každého objektu.

    Signál elektronického radaru detekuje objekt (ľudské telo) na moduláciu ľudskej mozgovej vlny.

Spodok hovorí:

    Vlna ľudského mozgu:

    Delta je frekvenčný rozsah do 4 Hz.

    Theta je frekvenčný rozsah od 4 Hz do 7 Hz.

    Alfa je frekvenčný rozsah od 8 Hz do 12 Hz.

    Beta predstavuje frekvenčný rozsah od 12 Hz do 30 Hz.

    Rozsah je frekvenčný rozsah približne 30 - 100 Hz.

    Mu má rozsah 8-13 Hz.

Tento dokument má podpis v pravej dolnej časti Supratik Saha a hovorí, že ide o „Softvérového, elektronického a komunikačného inžiniera“

Curtis vo svojom článku hovorí, že prítomnosť týchto záznamov (ktoré neboli vytvorené fúznym centrom a nie sú vládnymi dokumentmi) by sa nemala považovať za dôkaz toho, že ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tieto zariadenia vlastní alebo že tieto zariadenia vôbec existujú. .

Podľa nášho názoru sa nám však zdá prinajmenšom zaujímavé to, že takéto dokumenty „náhodne“ unikli na verejnosť vzhľadom na to, že pochádzajú z vládnej agentúry, v tomto prípade vlády štátu Washington, ale Buď spôsobom, to je prekvapujúce.

Nie je jasné, ako sa tieto dokumenty stali súčasťou tohto odtajnenia, možno mali byť odtajnené v inej žiadosti alebo žiadosti FOIA, alebo možno unikli spravodajskému dôstojníkovi.

Curtis hovorí, že volal na WSFC, ale v čase, keď uverejnil článok, neprišla žiadna odpoveď. Nevieme, či nakoniec dostali odpoveď alebo nie.

V každom prípade tu necháme údaje, aby ste ich videli. A ak si chcete stiahnuť súbor ZIP, odkaz je vyššie, v zmienke o súbore.

Dole tiež ponecháme odkaz na Curtisov článok o MuckRock.

Zdroj: https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/

 

 

Traducimos a continuación lo que dice este gráfico, de arriba a abajo y de derecha a izquierda:

·      

 • Control mental remoto masivo e individual via red de teléfonos móviles y teléfonos móviles.
 • Control remoto individual via transportadores de armas psicotrónicas móviles disfrazados de vehículos de comunicaciones.
 • Control mental remoto indivual y grupal via helicópter «negro» cargado con armas psicotrónicas
 • Control mental remoto individual via armas psicotrónicas transportables.

La parte inferior dice «Un ejemplo de estimulación cerebral ELF», debajo muestran tres columnas tituladas «área del cerebro», «frecuencia de resonancia bioeléctrica» e «información inducida a través de modulación». Cada columna tiene los siguientes datos:

-Corteza de control motor, 10 Hz, Coordinación de impulso motor
-Corteza auditiva, 15 Hz, Sonido que esquiva las orejas
-Corteza visual, 25 Hz, Imágenes en el cerebro que evitan los ojos
-Somatosensorial, 9 Hz, Sentido del tacto fantasma
-Centro de pensamiento, 20 Hz, Pensamientos subconscientes impuestos.

La tercera imagen es la siguiente, titulada «Espectro» y que describe lo que parecen ser las señales electro magnéticas que afectan al cuerpo humano:

Beschreibung: https://divulgaciontotal.com/w/wp-content/uploads/2021/04/spectrum-mind-control.jpg

 

 

Comparte este artículo:

En esta oportunidad queremos compartir con ustedes la fuente original de la información para tener una mejor referencia de cómo esta información llegó a hacerse pública, y además de esta manera, dejamos el tema registrado en este sitio web, para cualquier futura referencia.

La sorprendente revelación se hizo pública a través del sitio web muckrock.com, el cual es una organización sin fines de lucro, y sitio de noticias que reúne a periodistas, investigadores, activistas y pedidos de ciudadanos regulares.

Este sitio web provee un almacén de miles de páginas de material original del gobierno, información sobre cómo hacer solicitudes de información al gobierno bajo la ley FOIA (Freedom of Information Act=Ley de Libertad de Información) y además herramientas para hacer más fácil el proceso de solicitud.

El 18-ABR-2018 Curtis Waltman, uno de los usuarios del sitio web escribió un articulo en el que compartió el sorprendente hallazgo, y se titula «El Centro de Fusión del Estado de Washington libera accidentalmente registros sobre el control mental remoto».

Washington State Fusion Center

El Centro de Fusión del Estado de Washington (WSFC por sus siglas en inglés) es una entidad del gobierno de ese estado que se encarga de apoyar la seguridad pública y las misiones de seguridad nacional de las agencias estatales, locales y tribales y además a las entidades del sector privado.

Según la descripción de su sitio web, en la sección «Visión» dice lo siguiente: «El WSFC es un centro de fusión unificado de contraterrorismo,  contra “todos los delitos”, que incorpora a las agencias con inteligencia, infraestructura crítica, seguridad pública y misiones de preparación, resiliencia, respuesta y recuperación».

En su articulo, Curtis Waltman dice que «como parte de una solicitud de registros sobre Antifa y grupos supremacistas blancos, WSFC incluyó inadvertidamente (un archivo titulado) ‘Efectos EM en el cuerpo humano.zip’ »

El archivo recibido

Como ocurre en estos casos, siempre que se envían miles de solicitudes FOIA, es posible recibir respuestas raras de vez en cuando. Y en este caso, MuckRock recibió una muy extraña.

Curtis dice que como parte de un proyecto suyo de revisión de los centros de fusión, que veía investigaciones a Antifa y varios otros grupos blancos supremacistas, él envió una solicitud a través de WSFC. Al recibir la respuesta, como siempre, habían emails, informes y boletines de inteligencia, publicaciones compartidas por otros centros de fusión y un archivo (o fichero) que se llamaba «Efectos EM en el cuerpo humano.zip».

EM significa Electro Magnetic, así que sería «Efectos Electro Magnéticos en el cuerpo humano».

Dentro del archivo (que pueden descargar en el link de arriba), se encuentran 3 documentos PDF, dos de ellos con informes de inteligencia de las fuerzas del orden de California y uno que tiene información del Reino Unido y de la frontera Sur Oeste de los EEUU.

Pero lo interesante es que hay otros 3 archivos que son imágenes comprimidas, dos en formato JPG y una en GIF.

La primera, de tipo GIF, es la siguiente:

Beschreibung: https://divulgaciontotal.com/w/wp-content/uploads/2021/04/EM-effects-on-human-body.gifEM effects on human body.gif

El título en la parte inferior dice EFECTOS DE ARMAS PSICO-ELECTRONICAS

A continuación traducimos todo lo que dice el documento por partes. Vamos primero con la columna de la izquierda, de arriba a abajo:

·      

 • Blanqueado de memoria forzado y acciones erróneas inducidas.
 • Cambios inducidos al oído, aparente tanto en dirección y volumen y a veces incluso en contenido.
 • Comezón repentina violenta dentro de los párpados.
 • Manipulación forzada de las vías de aire, incluído el discurso forzado controlado externamente.
 • Corazón acelerado salvajemente sin causa.
 • Comezón violenta inducida sin zarpullido, con preferencia por áreas difíciles de alcanzar, a menudo durante trabajo delicado o desordenado.
 • Empujón forzado del brazo durante trabajo delicado o desordenado, causando heridas o derrames.
 • Atención especial al área genital: comezón, orgasmo forzado, dolor intenso.
 • Dolor general intenso o sensaciones de agujas calientes presionadas profundamente en la carne.
 • También agitación salvaje, a veces seguida por cortos periodos de «rigor mortis» (rigidez cadavérica).
 • Sitio de comezón difícil de alcanzar, arriba y abajo, nunca ningún zarpullido, el cual a menudo empieza como la sensación de pequeños shocks eléctricos.
 • «Demo» de neuro-control al doblar cada dedo del pie casi 90 grados, uno a la vez, en un período de un par de minutos.

La columna de la derecha dice, de arriba a abajo:

·      

 • Lectura y transmisión de pensamientos.
 • Sueños controlados.
 • Visiones de despertar forzadas, algunas en sincronía con movimiento del cuerpo.
 • Escucha microondas (esta nota tiene un asterisco que conecta con una nota en la parte inferior de la columna de la derecha. Dice: La primera transmisión exitosa desclasificada de la voz humana directamente al cráneo de una persona viviente fue realizada por el Dr. Joseph C. Sharp, del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, en 1974.  Al transformar una voz de un hipnotista usando el sonido bajo silente o métodos de mezcla Smirnov, usados en la guerra del golfo, es posible hipnotizar un objetivo sin que el objetivo note que se le está ocultando el hipnotismo, dejando cero trazo de evidencia).
 • «Párpados transparentes»
 • Tinnitus artificial
 • Movimiento forzado de la quijada y chasquido de dientes.
 • «Temblor muscular» forzado de los músculos grandes en la espalda.
 • Manipulación con precisión forzada de las manos, a veces sincronizada con las visiones de despertar forzadas.

En la perte inferior hay un texto adicional que dice:

Efectos generales: sobrecalentamiento repentino, dolor en todo el cuerpo, prevención del sueño forzada «campo cafeína», inducción forzada del sueño «cáete en acción», órdenes irresistibles «ve aquí, ve allá», ardor microondas, shocks eléctricos.
Los sujetos a prueba involuntaria también experimentan: brechas y entradas en casa y en el trabajo con ropa y muebles, documentos de negocios, archivos de computadora saboteados modificados o robados. El motivo es probablemente investigación de guerra psicológica.

Esta imagen tiene en la parte inferior un sitio web que aparentemente ya no contiene nada de esta información: www.raven1.net

La segunda imagen se titula «Control Mental Remoto / Mapeo de Cerebro Remoto».

Beschreibung: https://divulgaciontotal.com/w/wp-content/uploads/2021/04/remote-mind-control-remote-brain-mapping.jpg

Traducimos a continuación lo que dice este gráfico, de arriba a abajo y de derecha a izquierda:

·      

 • Control mental remoto masivo e individual via red de teléfonos móviles y teléfonos móviles.
 • Control remoto individual via transportadores de armas psicotrónicas móviles disfrazados de vehículos de comunicaciones.
 • Control mental remoto indivual y grupal via helicópter «negro» cargado con armas psicotrónicas
 • Control mental remoto individual via armas psicotrónicas transportables.

La parte inferior dice «Un ejemplo de estimulación cerebral ELF», debajo muestran tres columnas tituladas «área del cerebro», «frecuencia de resonancia bioeléctrica» e «información inducida a través de modulación». Cada columna tiene los siguientes datos:

-Corteza de control motor, 10 Hz, Coordinación de impulso motor
-Corteza auditiva, 15 Hz, Sonido que esquiva las orejas
-Corteza visual, 25 Hz, Imágenes en el cerebro que evitan los ojos
-Somatosensorial, 9 Hz, Sentido del tacto fantasma
-Centro de pensamiento, 20 Hz, Pensamientos subconscientes impuestos.

La tercera imagen es la siguiente, titulada «Espectro» y que describe lo que parecen ser las señales electro magnéticas que afectan al cuerpo humano:

Beschreibung: https://divulgaciontotal.com/w/wp-content/uploads/2021/04/spectrum-mind-control.jpg

La traducción de lo que dice es la siguiente:

Espectro: Emisión u onda de propagación (Señal Electrónica). Para hacer comunicación, para identificar cualquier objeto emitiendo frecuencia. El cuerpo humano emite una señal electrónica muy baja como temperatura/calor (Onda cerebral – Delta, Theta, Alfa, Beta, Gama, etc).
– Campo Bio_Electromagnético el cual es único para cada ser humano.
Esa es la señal de frecuencia de ID (identificación) de cada objeto.
La señal de Radar Electrónico detecta el objeto (Cuerpo Humano) para modulación de la onda cerebral humana.

La parte inferior dice:

Onda Cerebral Humana:
Delta es el rango de frecuencia de hasta 4 Hz.
Theta es el rango de frecuencia de 4 Hz a 7 Hz.
Alfa es el rango de frecuencia de 8 Hz a 12 Hz.
Beta es el rango de frecuencia de 12 Hz a alrededor de 30 Hz.
Gama es el rango de frecuencia de aproximadamente 30-100 Hz.
Mu tiene rango de 8-13 Hz.

El documento tiene una firma en la parte inferior derecha de Supratik Saha, y dice que es «Ingeniero de Software, Electrónica y Comunicaciones».

Curtis dice en su articulo que la presencia de esos registros (los cuales no fueron creados por el centro de fusión y no son documentos de gobierno) no deberían ser vistos como evidencia, que el Departamento de Seguridad Nacional posee esos dispositivos o que siquiera existan esos dispositivos.

Sin embargo, en nuestra opinión, sí nos parece al menos interesante, el que se haya filtrado «accidentalmente» ese tipo de documentos al público, considerando que vienen de una agencia de gobierno, en este caso, del gobierno del estado de Washington, pero de cualquier manera, es sorprendente.

No está claro cómo esos documentos llegaron a formar parte de esa desclasificación, quizás tenían destinado ser desclasificados en otra solicitud o pedido FOIA, o quizás se le escaparon a algún oficial de inteligencia.

Curtis dice que hizo una llamada a WSFC pero hasta el momento en que publicó el articulo, no hubo respuesta. No sabemos si finalmente recibieron respuesta o no.

De cualquier manera, dejamos los datos aquí para que los vean. Y si quieren descargar el archivo ZIP, el link está arriba, en la mención al archivo.

También dejaremos el link al artículo de Curtis en MuckRock, en la parte inferior.


Fuente: https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29