Poklad‚ ktorý má slúžiť ľudstvu...


Udo Pelkowski: Ein Schatz der dem Licht dienen soll (06.Februar 2015)

von erst-kontakt @ 2015-02-06 – 10:36:58

Ein Schatz der dem Licht dienen soll.

Poklad, ktorý má slúžiť ľudstvu

Von Udo Pelkowski

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/01.jpg

100.000 US$ Gold – zlato bankovky - Bullion der Serie von 1934

Mancher mag sich noch an meine Geschichte um den Schatz, welcher auf dem Meeresboden der Philippinen gefunden wurde, erinnern.

Niektorí si možno spomínajú na môj príspevok okolo pokladu, ktorý sa nachádza na dne mora na Filipínach – dole link k môjmu príbehu:

Zur Erinnerung hier die Links zu meiner Geschichte veröffentlicht auf Wir sind Eins:

http://wirsindeins.org/2012/01/10/beweise-die-die-neuen-behauptungen-von-david-wilcock-bekraftigen/

http://wirsindeins.org/2012/01/17/udo-fhrt-mit-der-geschichte-des-philippinischen-schatzes-fort/

http://wirsindeins.org/2012/02/03/schatz-auf-dem-meeresboden-gefunden/

 

All die Jahre seit dem ich von seiner Entdeckung erfahren hatte, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum ist dieser Schatz hier auf den Philippinen  und warum sind all die anderen Schätze hier?

Die Menge der Schätze welche bereits gehoben wurden sind enorm, nicht daran zu denken, was noch im Verborgenen darauf wartet ans Licht zu kommen.

Odkedy boli objavené tie poklady som si všetky tie roky dával otázky prečo ten poklad a mnoho iných sú na Filipínach. Množstvo tých pokladov, ktoré už boli vyzdvihnuté a čo všetko je ešte v skrýšach čaká vyjsť na svetlo.

Niekoľko mesiacov potom čo moje obrazy tých pokladov išli okolo sveta zhrnul jeden novinár moje informácie do jedného článku. Tým priniesol svetlo do tých priebehov v čase filipínsko/čínskeho konfliktu o malú skupinu ostrovov a tie dôvody prečo oba národy si robili nároky na tie poklady. Neil Keenen a Benjamin Fulford tiež o tom diskutovali. Ten priložený Link je bohužiaľ v angličtine ale je veľmi odporúčania hodný.

Einige Monate nachdem meine Bilder von den gefundenen Schätzen um die Welt gingen, fasste ein Journalist die von mir gelieferten Informationen in einen Artikel zusammen. Er brachte dadurch Licht in die Vorgänge um die Zeit des philippinisch/chinesischen Konflikts um eine kleine Inselgrupe und die Gründe, warum beide Nationen diese beanspruchen. Neil Keenen und Benjamin Fulford hatten dies ebenfalls diskutiert.  Der beigefügte Artikel ist leider in Englisch. Jedoch empfehlenswert!

http://destination-yisrael.biblesearchers.com/destination-yisrael/2012/05/the-globalists-fight-for-the-american-gold-certificates-hidden-in-the-philippines.html

 

Der ehemalige Präsident der Philippinen Ferdinand Marcos war einer, wenn nicht der größte Schatzsucher aller Zeiten.  Ende des zweiten Weltkrieges waren die Philippinen das wirtschaftlich stärkste Land in Süd-Ost Asien. Während der 20-jährigen  Marcos Diktatur waren die Philippinen wirtschaftlich immer noch ein starkes Land, auf das die Filipinos noch heute mit Stolz blicken, trotz der Vorwürfe der Plünderung des Landes durch ihren Präsidenten.

Bývalý prezident Filipín, Ferdinand Marcos bol jeden, keď nie najväčší hľadač pokladov všetkých časov. Koncom druhej svetovej vojny boli Filipíny hospodársky najsilnejšia Zem v južnej Ázii. Počas Marcos-diktatúry boli hospodársky ešte stále veľmi silná Zem, na ktorú filipíni ešte stále s hrdosťou spomínajú, napriek vykrádaniu ich prezidentom.

Odkiaľ pochádzajú tie bohatsvá, ktoré Marcos v bankovkách deponoval po celom svete.?

Tento príspevok má priniesť svetlo do temnoty, ktorá tým pokladom je prilepená a transformovať – obrátiť – ju.

,

Woher stammen die unglaubliche Reichtümer welche Präsident Ferdinand Marcos in Bankkonten in aller Welt deponiert hatte, was ist aus ihnen geworden?

Dieser Bericht soll dem Licht dienen und helfen, die Finsternis, welche diesen verborgenen Schätzen anhaftet aufzulösen und zu transformieren.

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/02.jpg

Der japanische General Tomoyuki Tamashita brachte den größten Teil der in Ost und Süd-Ost Asien während der japanischen Besatzungszeit des zweiten Weltkrieges geplünderten Schätze zu den Philippinen und deponierte sie in eigens angelegten Bunkern welche als 777 und 999 Depots bekannt wurden. Die Zahlen 777 und 999 stellen den Wert der deponierten Schätze in Billionen Yen der damaligen Zeit dar. Es wurden zahlreiche dieser Depots angelegt.

Počas japonského obsadenia v druhej svetovej vojne vo východno-južnej Ázii Japonský generál Tomoyuki Tamashita deponoval večšiu časť tých ukradnutých pokladov na Filipínach do, za tým účelom založených bunkerov, ktoré boli známe ako depot/sklad 777 a 999 – čo boli hodnoty tých pokladov v biliónoch Yen vtedajšej doby. Bolo založených mnoho takých depot/skladov.

Americké vojenské lode s obrovskými pokladmi na palube boli ponorené bez obťažovania nepriateľom na strategických bodoch. Ako som sa v roku 2002 dozvedel od hľadačov pokladov bola ponorená americká loď v mori pri Mindanao s tisícmi Palladium-barren/tehlami o váhe 217 Kg každá. Okrem toho bolo vytiahnutých viac tuctov bední s U235. Viac už zverejnené na Linku dole:

Amerikanische Kriegsschiffe mit ungeheuren Schätzen an Bord wurden ohne Feindberührung an strategischen Punkten versenkt. Wie ich von Schatzsuchern im Jahre 2002 erfahren konnte wurde auf einem amerikanischen Kriegsschiffswrack im Meer bei Mindanao tausende von Palladium-Barren mit einem Gewicht von je 217 KG gefunden. Außerdem wurden mehrere Dutzend Kisten mit U 235 vom selben Wrack gehoben.

Mehr hierüber wurde auf Wir sind Eins veröffentlicht:

http://wirsindeins.org/2012/10/28/unsere-andere-geschichte-teil-3-dies-geht-uns-alle-an/

 

 Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/03.jpg

Pd 106.4-46

 

Auf dieser Webseite werden sie noch heute angeboten, bitte unten links das Angebot beachten:

na tej westrane ešte dnes ponúkané, prosím všimnúť si Link dole:

Available: Palladium Bars

Product:

Palladium bullions

Specs:Druh:

PD 106-4-46 Alinso

Weight:Váha:

217 kilos up

 

Country:Zem:

Philippines

 

Log in to send inquiry or Register FREE

http://metalsplace.com/board/?s=33&req=cn9&o=sell&g=1qd&f

 

Palladium ist ein äußerst seltenes Metall. In 2002 war es teurer als Platin.

 Palladium je veľmi zriedkavý kov. V roku 2002 bol drahší ako Platina.

S týmito údajmi chcem naznačiť čo sa dialo.

Ich möchte mit diesen Angaben andeuten was hier vor sich ging.

 

Von einem Informanten, den ich kurz nach den Veröffentlichungen über den auf dem Meeresboden gefundenen Schatz auf Golden Age of Gaia, in Manila kennenlernte, erhielt ich weitere interessante Informationen.

Während der japanischen Besatzung wurden mehrere deutsche Kriegsschiffe mit ebenfalls gewaltigen Schätzen, die von Hitlers Plünderungen stammen, im philippinischen Meer ohne Feindkontakt versenkt.

Nach der japanischen Kapitulation wurden sowjetische/russische Kriegsschiffe Stalins, ebenfalls mit wertvoller Fracht, an strategischen Punkten des philippinischen Meeres versenkt.

Informationen darüber, dass amerikanische Kriegsschiffe mit Schätzen an Board im philippinischen Meer versenkt wurden, wurde durch David Wilcock bereits in seinem Internet Epos Finanzial Tyranny bestätigt.

Dass auch deutsche und sowjetische/russische Kriegsschiffe versenkt wurden, ergab anfangs keinen Sinn für mich, deshalb habe ich bisher geschwiegen. Jedoch mit der Zeit kamen Erkenntnisse hinzu, welche ein immer vollständigeres Bild über die Zusammenhänge formten, welche angestrebt wurden eine Neue Welt Ordnung NWO zu erschaffen. Was zuvor keinen Sinn ergab, stellte sich mittlerweile als eine an nichts mehr grenzende Verschwörung der existierenden Mächte dar.

 Od jedného informanta, s ktorým som sa zoznámil krátko po zverejnení o nájdenom poklade na dne mora na Zlatý vek_Gaii v Manile som dostal viac informácií.

Počas obsadenia Japonskom boli tiež ponorených viacero nemeckých lodí s obrovskými pokladmi – ktoré pochádzali z Hitlerových krádeží - vo filipínskom mori bez kontaktu s nepriateľom.

Po kapitulácii Japonska boli ponorené tiež Stalinove sovietske/ruské lode s vysokohodným nákladom na strategiských bodoch filipínskeho mora.

Informácie o tom, že boli ponorené vo filipínskom mori aj americké lode boli Davidom Wilcockom potvrdené na jeho Internet_epose: Epos Finanzial Tyranny

Že boli ponorené aj ruské lode nedávalo na začiatku žiaden zmysel, preto som doteraz mlčal. Ale časom prichádzali k tomu poznatky, ktoré vytvárali celistvá obraz prepojení, ktoré sa snažili o vytvorenie NWO – nový svetový poriadok -. To čo na začialu nedávalo zmysel sa vyjavilo ako najväčšie spiknutie existujúcich vládnych síl.

Čo mali spoločné, očividne rozličné moci keď schovávali ich korisť na Filipínach.

USA okradli v roku 1934 ich vlastný národ a tajne aj Breton-Woods-dohodou obrovské časti sveta. Bankový-kartel Illuminátov chcel tým posilniť ich snahu o nadvládu sveta – NWO. Dnes bolo odhalených mnoho tajomstiev a vieme, že všetky štyri moci boli v pozadí Illuminátmi manipulované. Pre naše šťastie namierilo Putinove Rusko iným smerom.

Was haben diese vier scheinbar unterschiedlichen Mächte gemeinsam gehabt um ihre Beute auf den Philippinen zu verbergen?

Die USA hatten mit dem Gold Ban von 1934 ihr eigenes Volk und insgeheim durch das Bretton-Woods-Abkommen hinaus weite Teile der Welt geplündert. Das Bankenkartell der Illuminati wollte so seine Agenda eine NWO zu erschaffen verstärken. Heute wurden viele Geheimnisse gelüftet und wir wissen, dass alle vier Mächte im Hintergrund von den gleichen Kräften, den Illuminati, manipuliert wurden. Putins Russland hat heute zu unserem Glück einen anderen Weg eingeschlagen.

 

Meine Artikel:moje články:

http://wirsindeins.org/2013/01/31/unsere-andere-geschichte-teil-8-1-das-alpha-und-omega-der-us-federal-reserve-bank/.

http://wirsindeins.org/2013/02/13/unsere-andere-geschichte-teil-8-2-das-bevorstehende-ende-der-us-federal-reserve-bank/

 

In diesen Artikeln beschreibe ich das Vorgehen der Illuminati (Kabale) am Beispiel der US Federal Reserve Bank in der Erschaffung von Geld ohne Gegen-WERT. Es wird einfach aus der Luft heraus erschaffen. Als auch wie wir manipuliert wurden diesem Fiat-Geldsystem (Fiat Currency System) oder auch Orion- Währungs-System (Orion – Monetary – System), bedingungslos unser Vertrauen zu schenken.

V tých článkoch opisujem konanie Illuminátov na príklade banky US-federálnej Rezervy pri vytváraní peňazí bez protikladnej hodnoty (Fiat Currency Systém) alebo tiež Orion-peňažný systém - ich snahu o našu bezpodmienečnú dôveru.

Nasledujúcim príkladom by som chcel predstaviť energie vytvorené našim úmyslom pomocou Kirlian-fotky. Nie len živé organizmy majú auru, ale tiež predmety. Ako na fotkách vidno – aj peniaze.

 

Am folgenden Beispiel möchte ich die Energie welche durch unsere Absicht an Hand von Kirlian-Fotografien entsteht vorstellen. Nicht nur lebende Organismen besitzen eine Aura, sondern ebenfalls Gegenstände. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, auch Geld.

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/05.jpgBeschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/06.jpgBeschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/07.jpgBeschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/08.jpg

 

Die Kabale haben mit ihren negative Taten wie Tod und Krieg den Schätzen einen negativen Anhang verliehen, welche sie obendrein in Kriegsschiffen, nicht etwa in Handelsschiffen im philippinischen Meer versenkt haben. Es gibt ein Sprichwort welches lautet: “An jeder Millionen klebt eine Leiche”.

Kabali priložili tým pokladom negatívny prívesok ich negatívnymi skutkami ako vojna a smrť, ktoré boli okrem toho vo vojenských a nie v dopravných lodiach ponorené do filipínskeho mora. Existuje porekadlo:“na každom milióne je prilepená jedna mŕtvola“.

Existuje planetárna sieť – Becker-Hagens-Grid-Systém alebo tiež známa ako Ley-línie (sväté línie).

 

Es gibt ein planetares Netzwerk, das Becker-Hagens-Grid-System oder auch Ley Linien(heilige Linien) genannt.

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/09.jpg Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/10.jpg

 

Wo sich die Linien dieses geometrisch ausgerichteten Systems  kreuzen befinden sich Kraftzentren. Schon unsere Vorfahren errichteten auf den Kreuzpunkten ihre heiligen Kultstätten. Überall auf dieser Welt wurden Kathedralen, Kirchen, Moscheen, Tempel etc. auf diesen Kreuzpunkten errichtet. Dem hermetischen Gesetz der Anziehung folgend, zieht Geometrie Energie durch Zwang an. Die Kabale wissen dies und nutzen es für ihre Ziele aus. 

Na mieste kde sa tie línie križujú v tom geometrickom systéme sa nachádzajú silové centrá. Už naši predkovia stavali na tých krížových bodoch ich sväté miesta. Všade na svete – na krížových bodoch boli postavené Katedrály, kostoly, mešity, chrámy. Podľa hermetického zákona sledujúc príťažlivosť priťahuje geometria násilne energiu. Kabali to vedia a využívajú to pre ich ciele.

Na tých krížových bodoch sa energia zosilňuje - Energiou úmyslu, ktorý bol koncentrovaný na tom bode. Negatívna energia, ktorú Kabali pridali tým pokladom sa v tom poli príťahom tej istej energie značne zosilňuje.

Američania ponorili veľké množstvo US Bonds-pokladov a Zlato-Bullion(bankoviek) vo filipínskom mori. Na Filipínach existuje tiež množstvo papierových bankoviek. Ako japonské obsadzovacie peniaze, tiež aj víťazné bankovky američanov (Victory-bills) a tiež Wells Fargo, ktoré sa dnes v bankách vymieňajú 1:1.

 An den Kreuzpunkten verstärkt sich die Energie, durch die vorhandene Energie der Absicht welche an diesem Punkt konzentriert wurde. Die negative Energie, welche die Kabale diesen Schätzen angeheftet haben, wird in diesem Feld durch das Anziehen gleicher Energie wesentlich verstärkt.

Die Amerikaner haben große Mengen an US Treasury Bonds und Gold Bullion hier im philippinischen Meer versenkt. Es gibt hier auf den Philippinen auch Unmengen an Papiergeld. Wie japanisches Besatzungsgeld, Siegesgeldnoten der Amerikaner (Victory Bills) und von Wells Fargo welche auch noch heute 1:1 von den Banken gehandelt werden.

An einem Beispniel möchte ich euch veranschaulichen was ich euch mitzuteilen habe.

Na jednom príklade by som vám chcel ukázať čo chcem ohlásiť.

Kabali nás prispôsobili zdôverovať im naše peniaze a im úplne dôverovať. Na prilákanie nám ponúkli úroky na tie vložené peniaze. Naše peniaze mali byť u nich v istote. My sme im dôverovali až toľko, že sme im zdôverili naše akcie, drahé kovy, drahé kamene a cenné papiere. Naše príjmy idú najprv na bankový účet. Bezpeňažným platiacim-systémom zostávajú peniaze v ich systéme. Tým dostali príležitosť infikovať naše peniaze a všetko čo pre nás „spravujú“ ich želanou energiou.

Priniesli by sme náš príjem s radosťou a milými úmyslami k nám domov, predtým než nakúpime ich, v ich fabrikách vyrobený tovar – tak tým by sme ich pridanú energiu transformovali na pozitívnu a tú potom ešte zosilnili.

Plánom NWO je a bola spoločnosť bezpeňažného systému, v ktorej nikto(my) nesmie nič vlastniť. Všetko platené kartami. Pre absolútnu kontrolu by nás Okrem toho očkovali mikročipmi – aby naše kreditné karty a nás mohli deaktivovať kedy sa im zachce.

Die Kabale haben uns konditioniert im guten Glauben unser Geld den Banken anzuvertrauen und ihnen vollkommen zu vertrauen. Um uns zu ködern, gaben sie uns Zinsen auf die eingezahlten Beträge. Unser Geld sollte bei ihnen sicher sein. Wir vertrauten ihnen soweit, das wir ihnen unsere Aktienwerte, Edelmetalle, Edelsteine und Wertpapiere anvertrauten. Unsere Einkommen gehen zunächst auf Bankkonten.   Mit dem Angebot des bargeldlosen Zahlungsverkehrs blieb das Geld weitgehendst in ihrem System. Sie erhielten dadurch die Gelegenheit unser Geld und allem was sie “für uns”verwalten, die von ihnen gewünschte Energie anzuheften.

Würden wir unser Einkommen mit Freude und liebevollen Absichten direkt zu uns nach Hause bringen, bevor wir die in ihren Fabriken gefertigten Waren einkaufen, würden wir angeheftete negative Energien in positive Energien transformieren und bereits angeheftete positive Energien verstärken.

Plan der NWO ist und war eine bargeldlose Gesellschaft zu erschaffen in der Niemand(wir) wirklich etwas besitzen darf. Alles soll mit Kreditkarten bezahlt werden. Zusätzlich würde man uns mit Mikrochips impfen, um ebenfalls absolute Kontrolle über uns zu erhalten ~ um jederzeit unsere Kreditkarte deaktivieren zu können ~ oder uns, wenn es ihnen beliebt.

Die starken heiligen Kraftfelder (Ley Lines) der Philippinen sind der Schlüssel warum all die Schätze hier sind. Forscher sollten sich in Zukunft die Mühe machen, die bereits bekannten Fundstellen der Schätze zu Lande und zur See miteinander  zu verbinden und ihre Nachforschungen in das okkulte vorhandene Wissen investieren. Auf diese Weise könnten noch nichtgehobene Schätze ans Licht kommen.

Tie filipínske silné sväté silové polia (Ley Lines) sú kľúčom prečo tie poklady boli tu. Bádatelia si majú v budúcnosti urobiť námahu prepojiť tie už existujúce/známe nálezné-miesta tých pokladov a ich nájdené/zistené nové poznatky investovať do existujúcich okultných znalostí. Tým spôsobom by sa vynorili na svetlo aj tie, ešte neobjavené poklady.

In den Bericht über den Vatikan-Holocaust werden die schrecklichen Geschehnisse des Holocaust auf dramatischer Weise in allen Einzelheiten schonungslos offen dargestellt. Dieser Bericht ist leider in Englisch.

http://one-evil.org/content/acts_vatican_holocaust_part_3.html.

 

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/11.jpg ~ Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/12.jpg

Die Orte der Nazi-Vernichtungslager (Abbildung links) sind mit Linien untereinander verbunden und stellen so ein geometrisches Pentagramm (Fünfeck) des Bösen dar. Der Bericht enthält ebenso Angaben über die Ausrichtung der Konzentrationslager und deren Architektur. Der ganze Schrecken wird dargestellt.

In der rechten Abbildung wird ersichtlich, dass diese Pentagramme des Bösen mit anderen Pentagrammen verbunden sind.

Tie miesta Nacistických ničiacich táborov (obraz v ľavo) sú medzi sebou prepojené líniami a vytvárajú Pentagramm zlého. Tá správa obsahuje tiež údaje o nasmerení koncentračných táborov a ich architektúre. Zobrazený celý holocaust.

V pravom obraze sa vidí, že tie Pentagrammy zla sú prepojené s inými Pentagrammi.

Ktoré sú celosvetovo medzi sebou prepojené s inými Pentagrammi na vytvorenie najväčšej mašiny energie, ktorá je pravdepodobne prepojená s Matrix, ktorá nás drží v zajatí.

Na druhej strane existuje tiež aj pozitívny spirituálny aspekt. Tie poklady boli po vyzdvižení rozdelené do celého sveta. Veľká časť sa už nachádza v dobrých rukách. Naši galaktickí bratia a sestry hovoria, že vyťažili už obrovské množstvo skladov a sú v rukách čínskej Draka-rodiny (Dragon Family) na prospech ľudstva. Nedávno ho pozvali pozrieť si tie sklady.

Rodina Draka má v úmysle v prvom rade vykúpiť staré listiny-dlžoby. Prebytok-programy majú nasledovať. Tým spôsobom budú Kabalmi priložené negatívne energie na tých pokladoch transformované. Ktoré vyrovnajú cestu k Nova Earth (nová zem) a nášmu zlatému veku.

Welche untereinander mit weiteren Pentagrammen weltweit verbunden sind, um die wohl größte durch Menschhand errichtete Energie-Maschine zu erschaffen, welche möglicherweise mit der Matrix, die uns gefangen hält, verbunden ist.

Auf der anderen Seite gibt es auch einen positiven spirituellen Aspekt. Die Schätze wurden mittlerweile, nach dem sie gehoben wurden, in aller Welt verstreut. Ein großer Teil befindet sich bereits in sicheren Händen. Unsere galaktischen Brüder und Schwestern sagen, sie haben bereits große Mengen geborgen und  sichergestellt. Von Neil Keenan erfahren wir das gewaltige Depots in den Händen der chinesischen Drachenfamilie (Dragon Family) sind um der Menschheit zu dienen. Erst kürzlich hatten sie ihn eingeladen eines dieser Depots zu besuchen.

Die chinesische Drachenfamilie hat Pläne historische Schuldscheine für humanitäre Projekte vorrangig einzulösen. Überfluss-Programme zum Wohl aller Menschen sollen folgen. Auf diese Weise werden durch die Kabale angeheftete negative Energien an diesen Schätzen, in positive liebevolle Energien transformiert. Welche den Weg zu Nova Earth und unserem goldenen Zeitalter ebnen.

In der Zwischenzeit müssen die Kabale und deren Minions von Machtpositionen, von denen aus sie unsere Zukunft beeinflussen können, entfernt werden, um G.E.S.A.R.A.  den Glogal Economic Security and Recovert Act, einen globalen “Marschallplan zur Sicherheit und Rettung der Wirtschaft”  nicht weiter zu gefährden. Weitere Überfluss-Programme können dann gestartet werden.

Medzičasom musia Kabali a ich „Minioni“ (sluhovia) byť odstránení z pozícií moci, z ktorých môžu ovplyvňovať našu budúcnosť – aby nemohli ohrozovať naďalej GESARA – Global economic Security and Recovert Act, globálny „marš-plán pre istotu a záchranu hospodárstva“. Ďalšie hojnosť-programy môžu potom byť naštartované.

V piatok 16. Januára 2015 som dostal E-mail od jednej právničky z Manily. Niektoré zdroje určili 15. Január ako rozhodujúci/štartovací deň k uvoľneniu peňazí pre vykúpenie historických dlžobných listín. Ako vieme bol ten termín znova preložený. Udala, že zastupuje osobu, ktorá má kontrolu nad globálnymi bankovými účtami, ktoré majú obrovské sumy na vyplatenie historických Bondov(dlžobné listiny). Poukázala na to , že jej informácie a moju adresu má z jednej mojej správy z decembra 2011/január 2012 v Zlatý vek na Gaii, jednej web-stránky svetelných pracovníkov. Povedala, že ten poklad je zo spirituálneho dôvodu na Filipínach a že jej mandant ten poklad chce  použiť k dobrému účelu, k blahu ľudstva. Jedná sa o organizáciu, ktorá sa nazýva „The new Jerusalem“ (nový Jeruzalém), ktorá chce na Filipínach postaviť 12 spirituálnych miest. Bolo mi ponúknuté zoznámiť sa osobne s tým spirituálnym vodcom a dostať informácie o tom projekte.

 

Am Freitag den 16 Januar 2015 erhielt ich eine Email von einer Rechtsanwältin aus Manila.  Einige Quellen hatten den 15. Januar als Stichtag zur Bereitstellung der Summen zur Einlösung  historischer Schuldscheine angegeben. Wie wir wissen wurde dieser Termin erneut verlegt.  Sie gab an, eine Person zu vertreten, die über globale Bankkonten in aller Welt verfügt, welche ungeheure Summen zur Auszahlung von historischen Bonds(Pfandscheine) besitzt. Sie verwies darauf ihre Informationen und meine Anschrift aus meinem Bericht vom Dezember 2011/ Januar 2012 in Golden Age of Gaia, einer Lichtarbeiter Webseite, entnommen zu haben. Sie teilte mir mit, dass der Schatz aus einem spirituellen Grund hier auf den Philippinen ist und dass ihr Mandant diesen Schatz für einen guten Zweck zum Wohl der Menschheit einlösen will. Es geht hierbei um eineOrganisation namens "The New Jerusalem", die 12 spirituelle Städte auf den Philippinen bauen möchte. Mir wurde angeboten den spirituellen Führer persönlich kennenzulernen und Auskünfte über das Projekt zu erhalten.

www.philippines-thenewjerusalem.com

 

Da der Stichtag zur Einlösung der Gold Bullion verschoben wurde, vereinbarten wir unser Treffen zu einem späteren Zeitpunkt.

Keďže ten termín na výkup tých Zlato/Gold Bullion bol presunutý, dohodli sme sa na stretnutí neskôr.

V nasledujúcich dňoch mi prebiehali hlavou spomienky, ktoré som už popísal. David Wilcock varoval Steva Beckova aby moje fotky nezverejňoval, lebo by to bolo veľmi nebezpečné. On sám, spolu s Benjamínom Fulford dostal vyhrážania mučenia a smrti keď neskončia ich správy v súvislosti  s tou 1 Biliónovou žalobou od Neil Keenen.

Mir gingen in den darauf folgenden Tagen alle meine Erinnerungen, welche ich bereits beschrieben habe durch den Kopf. David Wilcock hatte Steve Beckow gewarnt meine Bilder zu veröffentlichen, da dies äußerst gefährlich wäre. Er selbst hatte zuvor zusammen mit Benjamin Fulford Folter– und Mord-Drohungen erhalten, sollten sie nicht ihre Berichterstattung im Zusammenhang mit der 1 Billionen US$ Klage von Neil Keenan beenden.

Hier der Link vom 2 Januar 2012: Leider in Englisch

 

Steve Beckow hatte noch am gleichen Tag während seiner Radioshow “ Eine Stunde mit einem Engel” Erzengel Michael gefragt ob wir mit dem öffentlichen Vorbringen des gefundenen Schatzes in Sicherheit sind und warum dieser Schatz auf den Philippinen ist.

SÚ PREDSTAVENÉ ZVEREJNENIA O TÝCH POKLADOCH A PREČO NA FILIPÍNACH. BOHUŽIAĽ LEN V ANGLIČTINE

Eine Aufzeichnung des Channelings vom 2 Januar 2012 : Leider in Englisch

http://goldenageofgaia.com/building-nova-earth-toward-a-world-that-works-for-everyone/what-role-are-the-angels-playing/transcript-of-an-hour-with-an-angel-jan-2-2012/

In Kürze, Erzengel Michael bestätigt unsere Sicherheit und dass es unsere Mission sei mit dem Fund an die Öffentlichkeit zu treten. Das der Schatz von einem absichtlich versenkten Wrack stammt und dieser Schatz teilweise N.E.S.A.R.A. dient und das es viele dieser Schätze überall auf der Welt gibt.

Ende Januar 2012 lernte ich in Manila eine Person kennen welche mir als rechte Hand von Präsident Ferdinand Marcos und Unterzeichner der Weltweiten Bankkonten unter den Codename “White Spiritual Boy” vorgestellt wurde. Ich hatte drei Stunden Gelegenheit von ihm Informationen über die Hintergründe zu bekommen, warum all diese Schätze auf den Philippinen sind.

Hier ein Link:

http://wirsindeins.org/2012/01/26/udo-pelkowski-ferdinand-marcos-schatz-zum-wohl-der-menschheit/

Hier noch ein Link:

http://www.torindiegalaxien.de/erde13/01gold-zeitalter.html#4

Beide Artikel beschreiben die zu erwartenden Wohlfahrtsfunds.

Oba články popisujú očakávajúce dobročinné fondy.

Tatsache ist, dass wir den gefundenen Schatz an seine Besitzer zurück geben wollten. Wir hatten diese mehrmals angeschrieben und telefonisch ohne Erfolg daran erinnert. Niemand stellte Ansprüche oder Forderungen. Auch blieben Nachforschungen der Polizei hinsichtlich von Falschgeld etc. aus. Niemand fragte mehr danach. Lediglich öffnete kurz nach unserer Anfrage bei James “Jamie” Dimon dem Präsidenten von J. P. Morgan Chase & Co, eine Bankfiliale von J. P. Morgan Chase & Co. hier in Cebu.

Nach geltendem Recht gehört ein Fund nach einem Jahr dem Finder, wenn Niemand den Fund beansprucht. Die Nachricht über den Fund ging in weniger als 24 Stunden um die ganze Welt. Die Schatzsucher bieten jetzt die gefundenen 100.000 US$ Gold Bullion zum Kauf an.

Skutočnosťou je, že sme ten nájdený poklad chceli vrátiť ich majitelovi. Viackrát sme im písali a telefonicky tiež na to bezúspešne pripomenuli. Nikto si nerobil nárok alebo podal žiadosť. Aj policajné bádanie v súvislosti s falošnými peniazmi zostali neriešitelné. Nikto nejavil záujem. Krátko po našom oznámení otvoril James Dimon, prezident J.P.Morgan chase&co v Cebu filiálku banky.

Podľa platného práva patrí po roku nález tomu kto ho našiel, keď si nikto nerobí nárok. Tá správa o náleze bola behom 24 hodín celosvetovo zverejnená. Hľadači pokladov ponúkajú teraz tie nájdené 100.000 US $ banokovky – zlato Bullion – na predaj.

Ja som tie uvedené bankovky mal v ruke. Majú všetky náznaky pravých bankoviek vodné znamenie, papier, farbu... , k tomu patrí tiež popis pôvodu na medených doskách s účeom užívania.

 

Ich hatte diese 100.000 US$ Gold Bullion in meinen eigenen Händen. Sie haben alle Anzeichen echter Banknoten. Wasserzeichen, Papier, Farbe etc., dazu ihre Herkunftsgeschichte auf Messingtafeln mit Verwendungszweck.

Alle die Oben aufgeführten Tatsachen hatten meine früheren kühnsten Träume eine Gemeinschaft Gleichgesinnter (Lichtarbeiter) zu errichten erneut in meine Erinnerung gebracht, zumal eine baldige Auszahlung der Bonds in Sichtweite ist. Alle aufgeführten Quellen sind von der Echtheit überzeugt. Es wurden 1934 genau 42.000 Gold Bullion mit einem Wert von je 100.000 US$ von der US Treasury zum Druck in Auftrag gegeben. Den genauen Wert in Höhe von 4.200.000.000 US$ des Goldes (3197 Metrische Tonnen)den J. P. Morgan 1942 in Fort Knox deponiert hatte.

Všetky uvedené skutočnosti mi pripomenuli moje sny o vytvorení spoločnosti rovnomysliacich (svetelných pracovníkov) a vyplácanie blahobytných fondov - keďže ten termín sa blíži. Všetky uvedené zdroje sú presvedčené o pravosti. V roku 1934 boli US-pokladňou dané do tlače presne 42.000 zlato Bullion – bankovky. Presná suma vo výške 4.200.000.000 US $ zlata, ktoré deponoval J.P. Morgan 1942 vo Fort Knox.

Ešte stále mám kontakt s tými hľadačmi pokladov. Ešte stále sú v ponuke nejaké bankovky. Každá bankovka 100.000 US $ reprezentuje viac ako 76 Kg čistého zlata. Cena zlata bola v roku 1934 znížená na 20,67 ZS $ za unzu.

Ich habe immer noch Kontakt zu den Schatzsuchern. Nach einer Anfrage von mir sind immer noch einige 100.000 US$ Gold Bullion erhältlich. Jeder dieser 100.000 US$ Gold Bullion repräsentiert mehr als 76 KG reines Gold. Der Goldpreis 35 US$ für eine Feinunze Gold wurde 1934 auf den Preis von 1918 in Höhe von 20,67 US$ per Feinunze reduziert.

Mit diesem Verbrechen wurde der Wert des Goldes, bevor es vom amerikanischen Volk beschlagnahmt wurde um 70 % reduziert. Ein Verlust für das amerikanische Volk in Höhe von 2.866.000.000 US$ in 1934. Gemessen am Goldpreis von 2011 wäre es ein Verlust von 200.000.000.000 US$. Dieses Gold wurde von der Privatperson J. P. Morgan in Fort Knox deponiert, obwohl es laut damaligen US Gesetz niemanden erlaubt war mehr als 100 US$ in Gold zu besitzen. Auch wiederspricht sich jede Aussage, dass die 100.000 US$ Gold Bullion nur für den Zahlungsverkehr zwischen den Banken benutzt wurden und keine Privatperson je einen 100.000 US$ Gold Bullion besessen hat.

Tým zločinom bola cena zlata, predtým než bolo americkému odobrané znížená o 70%. Tá strata amerického národa je hodnotená vo výške 2.866.000.000 US $ vroku 1934. Z meranej hodnoty zlata v roku 2011 vyplýva strata 200.000.000.000 US$. To zlato bolo deponované súkromnou osobou J.P. Morgan deponované vo Fort Knox, aj keď vtedajší zákon hovorí, že nikto nemôže mať vo svojom vlastníctve viac ako 100 US $ v zlate. Tiež protirečí to, že tie 100.000 US $ zlato Bullion môžu byť používané k platobným účelom len medzi bankami a žiadna súkromná osoba nikdy nevlastnila Zlato Bullion.

Mám v úmysle v spolupráci s rovnomysliacimi pracovníkmi svetla dostať niektoré z tých existujúcich Zlato Bullionov na vytvorenie spoločnosti rovnoysliacich. Tiež majú byť podporované humanitárne projekty ako voľná energia.... Tá spoločnosť môže byť založená v akejkoľvek časti Gaii/Zeme kde môžeme BYŤ a ROBIŤ bez vmiešania Kabalov.

Ich beabsichtige mit Hilfe von Gleichgesinnten Lichtarbeitern einige dieser noch vorhandenen Gold Bullion von den Schatzsuchern zu erhalten, um eine Gemeinde (Gemeinschaft) Gleichgesinnter Lichtarbeiter zu errichten. Auch sollen andere humanitäre Projekte wie Freie Energien etc. gefördert werden. Diese Gemeinde kann in jedem Teil Gaias sein, wo wir SEIN und TUN leben können ohne die Beschneidungen durch die Kabale.

Auch möchte ich hier in Cebu ein Licht-Zentrum errichten um den Menschen während des Ereignisses (Event) oder sobald die Kabale ihrer “Macht” enthoben wurden mit den notwendigen Informationen zu versorgen, damit sie informiert die richtigen Entscheidungen treffen und somit ihre Zukunft den kommenden Veränderungen anpassen können.

Tiež mienim tuná v Cebu vytvoriť Svetlo-centrum ako informačné miesto pre ľudí v okamihu udalosti (Eventu) alebo v okamihu „odmocnenia“ Kabalov. Tým sa má dosiahnuť, že dôkladne informovaní ľudia môžu robiť v okamihu zmeny správne rozhodnutia pre budúcnosť.

Koncom januára 2015 som sa obrátil na Steva Beckow od Golden Age of Gaia (zlatý vek na Zemi) kvôli zverejneniu môjho projektu. Po novom hovore s Michaelom mi Anjel Michael gratuloval k mojej iniciatíve a predpovedal úspech. Bolo zverejnené 1. Februára, bohužiaľ len v angličtine:

http://goldenageofgaia.com/2015/01/31/sunken-treasure-serve-light/

 

Ende Januar 2015 hatte ich mich an Steve Beckow von Golden Age of Gaia wegen der Veröffentlichung meines Projekts gewandt. Nach einer erneuten Lesung mit dem Erzengel Michael, in der mir Erzengel Michael zu meiner Initiative gratuliert und Erfolg vorhersagt, erschien am 1 Februar 2015: Leider in Englisch,

 

http://goldenageofgaia.com/2015/01/31/sunken-treasure-serve-light/

am 2 Februar 2015: Leider auch in Englisch

http://goldenageofgaia.com/2015/02/01/udo-pelkowski-wealth-hidden-philippines/

 

Alle Lichtarbeiter sind hiermit herzlich eingeladen meinem Projekt zu folgen. Ich schließe mich auch gerne vorhandenen Projekten an. Oder ihr stellt eure eigenen humanitären Projekte vor.

Všetci pracovníci svetla sú srdečne pozývaní nasledovať môj projekt. Ja sa tiež rád pripojím už existujúcim projektom. Alebo predstavte vaše vlastné humanitárne projekty. V prípade záujmu môžete ma kontaktovať na E-mailovej adr. :blisfull.future@outlook.com

Bei Interesse könnt ihr mich unter meine Email-Adresse kontaktieren :blissfull.future@outlook.com

Espavo

Quelle: http://www.torindiegalaxien.de/a-UdoPelkowski/050215schatzLicht.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37