Prísaha digitálneho vojaka...

»V tomto videu komentujeme obrovský trend, ktorý sa odohráva na Twitteri, kde mnohí ľudia skladajú prísahu„ Digital Soldier-digitálneho vojaka “.

Slávnostne prisahám (alebo potvrdzujem), že podporím a obhajujem ústavu Spojených štátov proti všetkým nepriateľom, zahraničným aj národným; že budem mať k tomu pravú vieru a vernosť; že túto povinnosť prevezmem slobodne, bez akejkoľvek duševnej výhrady alebo účelu úniku; a že budem verne a dobre plniť povinnosti úradu, do ktorého sa chystám vstúpiť: pomáhaj mi Boh. (WWG1WGA »= kam ide jeden, ideme všetci)

Plán N/Gesara nie je len hojnosť, ale aj zmena mysle ako súčasť Novej Zeme. Preto musí každý z nás urobiť duchovnú premenu. Veľké prispôsobenie je záväzok vybudovať základy nášho nového hospodárskeho a sociálneho systému pre spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a odolnejšiu budúcnosť.

 

Už jeden rok prebieha simultánne nový finančný systém, ktorý eliminuje pomaly matrix, v ktorej sme doteraz museli existovať. Už nie je cesta späť.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v2/streams/free/Todo-Por-Noviembre-3_fixed/a400035571fbe67a6a7aed10ebae54b47e07fc4b

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52