HOME-DOMOV..


Filmtipp: “Home” – Dokumentarfilm zeigt die Erde von oben – Wir haben keinen Planeten B!

von erst-kontakt @ 2015-01-11 – 01:02:31

“Home” – Dokumentarfilm zeigt die Erde von oben – Wir haben keinen Planeten B!

"HOME" - ukazuje planétu ZEM z hora - nemáme žiadnu planétu B! 

http://youtu.be/jqxENMKaeCU

Žijeme vo všetkorozhodujúcom čase. Vedci hovoria, že máme už len 10 rokov času pre zmenu nášho životného štýlu aby sa zabránilo vyčerpaniu prírodných zdrojov a katastrofálnemu vývoju svetovej klímy. Každý jediný sa musí zúčastniť tej spoločnej námahy.

Štyri miliárdy rokov vládla na planéte citlivá ale veľmi stabilná rovnováha. Menej ako 200 000 rokov potreboval človek na celkové pomätenie tej rovnováhy. Globálne oteplovanie, zníženie prírodných zdrojov, ohrozené druhy...: Človek ohrozuje základy jeho vlastnej existencie.

Ten film HOME/DOMOV nás zoberie na cestu našou Zemou. Yann Arthus-Bertrand cestoval s jeho týmom pre vytvorenie tých výškových záberov 50-timi krajinami. Tie obrazy nám ukazujú komplexné súvislosti bez toho, že by bolo nutné zvláštne vysvetlenie. Vidíme ohromujúce panorámy nášho prírodného prostredia ale tiež jazvy, ktoré na Zemi zanecháva ľudstvo. HOME chce nami otriasť a pripomenúť nám: pre záchranu našej domovej planéty nastal čas konania.

FAKTY:

 • 20% svetovej populácie spotrebuje 80% zdrojov
 • svet platí 12X viac za ozbrojenie ako za pomoc
 • denne umiera 5 000 ľudí pre znečistenie vody
 • 1miliarda ľudí nemá prístup k čestvej pitnej vode
 • skoro miliarda hladuje
 • 50% predaného obilia slúži ako krmivo alebo ako bio-pohonná látka
 • 40% poľnej pôdy je trvalo poškodené
 • ročne sa ničí 13 miliónov hektárov lesa
 • každý štvrtý cicavec, každý 8. vták, každá 3. amfíbia vymiera
 • to vymieranie je 1000x rýchlejšie ako prirodzené vymieranie
 • ¾ rybných zásob sú vyčerpané, decimované alebo ohrozené
 • priemerná teplota posledných 15 rokov sú najvyššie merané teploty ako kedykoľvek predtým
 • ľadová vrstva je 40% tenšia ako pred 40-timi rokmi
 • do roku 2050 sa očakáva 200 miliónov klíma-utečencov

Najdôležitejšou požiadavkou pre vytvorenie rovnováhy je zmena v myslení: musíme byť zodpovedný spotrebitelia!

Tú výzvu musíme prijať!

 

Wir leben in einer alles entscheidenden Zeit. Wissenschaftler sagen, wir hätten nur noch 10 Jahre Zeit, um unsere Lebensweise zu ändern, um das Aufzehren der Rohstoffe zu verhindern und um eine katastrophale Entwicklung des Weltklimas zu verhindern. Jeder Einzelne muss an dieser gemeinsamen Anstrengung teilnehmen.” Yann Arthus-Bertrand

Über vier Milliarden Jahre herrschte auf der Erde ein empfindliches, aber stabiles Gleichgewicht. Weniger als 200.000 Jahre hat der Mensch gebraucht, um dieses Gleichgewicht vollkommen durcheinander zu bringen. Globale Erwärmung, Verknappung der Bodenschätze, bedrohte Artenvielfalt: der Mensch gefährdet die Grundlagen seiner eigenen Existenz.

Der Film HOME nimmt uns mit auf eine Reise um die Welt. Für die Luftaufnahmen des Films reiste Yann Arthus-Bertrand mit seinem Team in über 50 Länder. Die Bilder verdeutlichen uns komplexe Zusammenhänge, ohne dass es komplizierter Erklärungen bedarf. Wir sehen überwältigende Panoramen unserer natürlichen Umwelt, aber auch der Narben, die die menschliche Zivilisation auf der Erde hinterlässt. HOME will aufrütteln und uns bewusst machen: es ist Zeit, zu handeln, um unseren Heimatplaneten zu retten!

 Fakten:

·       20 % der Weltbevölkerung verbraucht 80 % der Ressourcen.

·       Die Welt gibt 12 mal mehr für Militär aus, als für Entwicklungshilfe.

·       5.000 Menschen sterben täglich durch verschmutztes Trinkwasser.

·       1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

·       Knapp 1 Milliarde Menschen hungern.

·       Über 50 % des gehandelten Getreides dienen als Futter oder Bio-Kraftstoff.

·       40 % des Ackerlandes sind nachhaltig geschädigt.

·       Jährlich werden 13 Millionen Hektar Wald vernichtet.

·       Jedes 4. Säugetier, jeder 8. Vogel, jede 3. Amphibie wird wohl aussterben.

·       Das Artensterben erfolgt 1.000 mal schneller als im natürlichen Maß.

·       Drei Viertel der Fischbestände sind erschöpft, dezimiert oder gefährdet.

·       Die Durchschnittstemperaturen der letzten 15 Jahre sind die Höchsten der jemals aufgezeichneten.

·       Das Eisschild ist 40 % dünner als vor 40 Jahren.

·       Bis 2050 sind mindestens 200 Millionen Klimaflüchtlinge zu erwarten.

(Stand 2008)

https://www.youtube.com/watch?v=Yg7UjQYnOW4

+HOME (Englisch mit deutschen Untertitel) http://vimeo.com/38948519

Quelle und mehr: http://netzfrauen.org/2015/01/10/home-dokumentarfilm-zeigt-die-erde-von-oben-wir-haben-keinen-planeten-b/#more-22712

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=H_nc9wLX2II - Pôda- zem

https://www.youtube.com/watch?v=8PKTy7LQCcU - Voda

https://www.youtube.com/watch?v=c4l6SxGo-1o - Oceán

http://youtu.be/NIYTfr6TbXM - Prales http://youtu.be/ZoZPMa1UKmA - Korálový útes

http://youtu.be/MGOX9yZ6Zw4- Sekvoje

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37