„Nová Zem“ ako dar...

Etwas Himmlisches geschieht: Wir bekommen gerade eine ‘Neue Erde’ geschenkt! (von Frank Schwede)

Deje sa niečo nebeské: práve dostávame „Novú Zem“ ako dar!

Veröffentlicht am Mai 24, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/05/titel-neerd230518.jpg?w=640&ssl=1

Deje sa niečo nebeské: práve dostávame „Novú Zem“ ako dar!

Viac ako šesť rokov sa na Gáii, Matke Zemi, dejú čudné veci. Klíma sa mení, posun ročných období, prírodné katastrofy dramaticky rastú takmer na každom kontinente, veľa druhov zvierat a hmyzu vymierajú a mnoho ľudí má pocit, že už nie sú v stave vyrovnať sa so svojimi životmi a nemôžu sa vyrovnať s každodenným životom, pretože sa cítia vyhorení. Je to všetko stále normálne? Áno, to je ono. Prečo? Prečítajte si to tu! Frank Schwede.

Ak prebehne niečo staré a nové je už v štartovacích blokoch tak zvyčajne to nikdy nie je úplne bez chaosu na javisku. Pochopiteľne. Staré nechce zomrieť a nové chce zúfalo vidieť svetlo dňa všetkou svojou silou.

A pretože starí a noví nikdy neboli priatelia tak to nevyhnutne vedie ku všetkým druhom nesúladu. A nakoniec, starý musí byť úplne porazený a prenesený do hrobu, aby nový mohol prevziať pravidlo. A nový je teraz v určitom zmysle v poslednej pracovnej bolesti skôr než za pár dní konečne môže vidieť svetlo dňa.

S novým mesiacom v býku je býk chytený do rohov a ďalšie potrebné zmeny môžu konečne začať. A to sa stalo 15. mája, keď Urán vstúpil do znamenia býka. Ale naopak.

Keď Mayský kalendár skončil v decembri 2012, tak povediac sa stará Zem skončila a položila základy novej éry, Zlatý vek, ktorý sa blíži. Momentálne sme v ťažkej prechodnej fáze pre nás všetkých.

Mnohí kritici a proroci predpovedali koniec sveta s koncom mayského kalendára. To je pravda. Iba tento pád musíme predstaviť inak ako nám to proroci preniesli.

Čo sa v tomto prípade potápa je starý systém. Staré vzorce myslenia a správania, v ktorých sme stále zachytení, tento starý systém nám prezentuje ako keby sme boli v nekonečnej slučke, je to ako močiare, to mnohí ľudia veria - a majú teda v istom zmysle pravdu.

Staré musí padnúť skôr než začne nové

Táto nekonečná slučka je umelo vytvorená matica, hologram, ktorý neumožňuje zmenu typu "big-to-the-out-to-inside". Poznáte film "A každý deň vás svišťuje? Podobne veľa ľudí v súčasnosti prežíva svoj život. To znamená, že život sa javí ako nekonečná slučka bez akejkoľvek možnosti zmeny, zdá sa, že čas nám všetkým ustálil.

To je zrejmé v súčasnej dobe tiež veľmi silne v našom politickom systéme, ktorý sa zdá, aby sa zabránilo dokonca akýkoľvek typ zmeny po celé roky, s tým, že ľudia sú nudné týmto spôsobom čím ďalej viac. Život bez zmien je ako ochorenie, je hlúpy a pomalý, čo prinúti mnohých ľudí k depresii.

Stále viac ľudí hľadá liečbu psychosomatických chorôb pretože sa domnievajú, že už nemôžu kontrolovať svoj život. Avšak umelo udržiavaná matica nie je jediným dôvodom prečo sa dnes veľa ľudí cíti tak zle a zdá sa, že padajú do spánku za súmraku.

Za to zodpovedné sú čiastočne zvyšujúce sa vibrácie na zemi, ktoré postihujú celú prírodu a teda i ľudí a zvieratá. Možno v minulosti ste si už všimli, že zvieratá sa v poslednom čase správajú čudným spôsobom.

Nízke 3D vibrácie na Zemi po nejakú dobu stále viac ubúdajú, takže teraz máme možnosť prejsť na vyššie vibrácie do multidimenzionálnej reality úrovne 5D, čo samozrejme je sprevádzané veľkými zmenami na Zemi. DNA ľudí a zvierat a rastlinného sveta je v súčasnosti v procese premeny, čo samozrejme nie je úplne bez sťažností.

V živočíšnej ríši zvyšovanie vibrácií spôsobuje vyhynutie mnoho živočíšnych druhov ktoré mohli žiť na Zemi stovky rokov, nemôžu sa dostatočne prispôsobiť na vyššie vibrácie. Ale aj na ľuďoch má zmena vibrácií vážne účinky, ktoré sú vyjadrené najmä v psychogénnej oblasti. Mnoho ľudí si roky sťažuje na nevysvetliteľnú únavu, úzkosť a poruchy spánku.

Zemné člny medzi rozmermi

Mnoho ľudí zažíva svoj súčasný život len ​​v akomsi snovom stave, čo sa prejavuje tým, že sa pohybujú medzi dvoma skutočnosťami dopredu a dozadu a sú na dvoch miestach.

V skutočnosti máme ešte stále starú Zem ale nová Zem je už prítomná. Stará a nová Zem existujú takpovediac v tom istom priestore ale na rôznych úrovniach.

Podľa teórie kvantovej dimenzie je možné, že objekty môžu existovať v tom istom priestore ale v rôznych dimenziách. Inými slovami, je celkom možné, že počas dňa často prechádzame medzi rozmermi, ktoré sa prejavujú najmä v našom psychickom správaní.

Cítime sa napríklad na niektorých miestach, v určitých situáciách šťastní, vtedy sme len vo vyššej vibračnej úrovni, reagujeme podráždení, nervózni a náchylní k náhlej panike tak sme prešli späť na nízku 3D-úroveň vibrácií.

Ľudia, ktorí už sa pohybujú dlhú dobu v stave vyšších vibrácií si všimli, že stále viac strácajú záujem o veci, pre ktoré boli predtým inšpirovaní, v tej dobe tiež dobrovolne rozbili mnohé priateľstvá a manželstvá, čo tiež súvisí s tým, že možno priatelia alebo manžel nedosiahli výšku na 5D úrovni.

Pre ľudí, ktorí už zvládli vzostup to znamená, že sa často cítia osamelí a opustení. Títo ľudia potom cítia, že žijú na ostrove, zatvorení a oddelení od vonkajšieho sveta.

Premena na vyššiu vibráciu je v súčasnosti najväčšou výzvou pre ľudí, zvieratá a prírodu, zdá sa však, že rastliny a zvieratá to zvládajú lepšie ako ľudia. Na celej planéte je táto transformácia obrovský kvantový skok vpred pretože prastaré vzorce viery, ktoré platia pre ľudstvo stovky alebo dokonca tisíce rokov budú teraz zrazu vrstvu po vrstve pred očami miznúť ako pavučiny, takže pravda sa časom presadí.

Faktom je, že žiadny kameň nezostane na druhom v Novej Zemi, Zem bude kompletne zrekonštruovaná a prestavaná čo sa z nášho hľadiska spočiatku odráža v mori chaosu. Tento chaos však môže skončiť za niekoľko mesiacov, keď sa odstránili staré viery spolu s vládnucimi elitnými hlavami.

Už teraz môžeme vidieť prvé zmeny, napríklad v mnohých rezignáciách v medzinárodnej politike a podnikaní. Mnoho prominentných ľudí samozrejme odhodí svoje klobúky, budú spievať a deklarovať svoju rezignáciu pretože vedia, že na Novej Zemi nebudú mať šancu.

Vzťah medzi ľuďmi, prírodou a zvieratami sa zásadne zmení. Nikto už nebude mať v budúcnosti právo zotročovať a využívať ľudské a zvieracie druhy, ktoré potom budú rozhodovať sami, ich vlastnou osobnou a slobodnou vôľou.

Súčasné prevládajúce celosvetové zotročovanie sa skončí. Ľudia sa naučia zdieľať svoje zdroje a tovar, chamtivosť už nebude v budúcnosti povolená čo povedie k tomu, že v budúcnosti už nebude chudoba.

Posun vo vedomí je proces, ktorý sa nemôže stať cez noc ale my sme v súčasnosti uprostred tejto zmeny, čo je pravdepodobne najväčšia paradigma v histórii sveta, tak termín môže byť pravda apokalypsa.

Ale predovšetkým je dôležité uvedomiť si, že zmena musí nastať v každom z nás - a proces zmeny môže byť urýchlený predovšetkým pozitívnymi myšlienkami, ktoré posielame svetu. Myšlienky sú energia a negatívne myšlienky vytvárajú vo svete negatívne procesy.

Staré elity sa nechcú vzdať svojho svetového poriadku. Bojujú proti tým zmenám všetkými nespravodlivými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. A najdôležitejšou zbraňou je vojna. Je náhoda, že práve teraz, keď sa dosahuje vyvrcholenie rozkvetu tak sú vojenské bubny zasiahnuté na celom svete?

Nie, ľudia by preto mali byť v režime panickej a úzkostnej poruchy a zostať v oblasti s nízkymi vibráciami. Ľudstvo by teda malo zostať v starej matici, v starom systéme, so všetkou svojou silou, aby mohlo naďalej existovať v prospech elity.

Ale nebudú uspievať. Slnečnými dňami v posledných týždňoch boli na Zemi zakotvené vibrácie s vysokou úrovňou svetla - prijímame vysokú pozitívnu energiu, ktorá k nám aj naďalej prúdi a Teraz je čas opustiť staré matrice v nás aby sme vytvorili niečo nové, niečo úžasné pre svetové spoločenstvo.

Som si istý, že sa nám to podarí. Najmä buďte v najbližšom čase jedno: pozitívni lebo pozitívne myšlienky nakoniec vytvoria pozitívne sily – a to po celom svete.

Koniec koncov, najsilnejšou zbraňou proti negatívnemu a zlému je pozitívna myšlienka a dobro.

Buďme pozorní!

 

Etwas Himmlisches geschieht: Wir bekommen gerade eine ‘Neue Erde’ geschenkt! (von Frank Schwede)

Veröffentlicht am Mai 24, 2018von erstkontakt blog

Seit nun mehr sechs Jahren geschieht Seltsames auf Gaia, Mutter Erde. Das Klima verändert sich, die Jahreszeiten verschieben sich, Naturkatastrophen nehmen auf nahezu allen Kontinenten dramatisch zu, viele Tier- und Insektenarten sterben aus und viele Menschen haben den Eindruck, dass sie mit ihrem Leben nicht mehr zurecht kommen und den Alltag nicht mehr bewerkstelligen können, weil sie sich einfach nur noch ausgebrannt fühlen. Ist das alles noch normal? Ja, das ist es. Warum? Das lesen sie hier! Von Frank Schwede.

Wenn etwas Altes geht und das Neue bereits in den Startlöchern steht, dann geht das meistens nie ganz ohne Chaos über die Bühne. Verständlich eigentlich. Das Alte will nicht sterben und das Neue will unbedingt mit aller Macht das Licht der Welt erblicken.

Und da nun mal Alt und Neu nie Freunde waren, führt das unweigerlich zu allerlei Unfrieden. Schließlich muss das Alte komplett und ohne wenn und aber besiegt und zu Grabe getragen werden, um dass das Neue die Herrschaft übernehmen kann. Und das Neue liegt jetzt gewissermaßen in seinen letzten Geburtswehen, bevor es in wenigen Tagen nun endlich das Licht der Welt erblicken kann.

Mit dem Neumond im Stier wird der Stier bei den Hörnern gepackt und weitere notwendige Veränderungen können nun endlich starten. Und das passierte am 15. Mai, dann nämlich betritt der Uranus den Stier. Doch der Reihe nach.

Als im Dezember 2012 der Mayakalender endete, endete gewissermaßen auch die Alte Erde und es wurde der Grundstein für ein neues Zeitalter gelegt, das Goldene Zeitalter, das nun kurz vor seiner Vollendung steht. Wir befinden uns jetzt gerade in der für uns alle schwierigen Übergangsphase.

Viele Kritiker und Propheten sahen ja mit dem Ende des Majakalenders einen Weltuntergang voraus. Was ja in gewisser Weise auch stimmt. Nur müssen wir uns diesen Untergang anders vorstellen, als er uns von den Propheten übermittelt wurde.

Was in diesem Fall gerade im Begriff ist unterzugehen, ist das alte System. Alte Denkmuster und Verhaltensweisen, in denen wir noch immer feststecken, dieses alte System präsentiert sich uns als eine Art Endlosschleife, es ist wie ein Sumpf, im dem viele Menschen festzustecken glauben – und sie haben damit in gewisser Weise auch Recht.

Das Alte muss fallen, bevor das Neue beginnt

Diese beschriebene Endlosschleife ist eine künstlich erschaffene Matrix, ein Hologramm, das keine Veränderung im großen Stil nach außen wie nach innen zulässt. Kennen Sie den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier? So oder ähnlich erleben viele Menschen zurzeit ihr Leben. Das heißt: das Leben erscheint als Endlosschleife ohne jede Möglichkeit auf Veränderung, die Zeit scheint für uns alle zum Stillstand gekommen zu sein.

Das zeigt sich gegenwärtig auch sehr stark in unserem politischen System, das seit Jahren schon jede Art von Veränderung zu verhindern scheint, was dazu führt, dass die Menschen auf diese Weise mehr und mehr abstumpfen. Ein Leben ohne Veränderung ist wie ein Siechtum, es macht dumm und träge, was viele Menschen in die Depression und somit in den Wahnsinn treibt.

Immer mehr Menschen begeben sich wegen psychosomatischer Erkrankungen in Behandlung, weil sie das Gefühl haben, ihr Leben nicht mehr in den Griff zu bekommen. Doch die künstlich aufrechtgehaltene Matrix ist nicht allein der Grund dafür, weshalb sich viele Menschen gerade jetzt so schlecht fühlen und in einen Art Dämmerschlaf zu verfallen scheinen.

Auch die sich zunehmen erhöhenden Schwingungen auf der Erde, die die ganze Natur und somit auch Mensch und Tier beeinflussen, sind mitverantwortlich dafür. Vielleicht ist Ihnen in der Vergangenheit auch schon einmal aufgefallen, dass sich auch die Tiere in letzter Zeit des Öfteren ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legen.

Die niedrigen 3D Schwingungen verlassen die Erde seit geraumer Zeit zunehmend, sodass wir nun die Möglichkeit haben, auf höhere Schwingungen in die multidimensionale Realität der 5D Ebene umzusteigen, was natürlich mit gravierenden Veränderungen auf der Erde einhergeht. Die gesamte DNA von Mensch und Tier und der Pflanzenwelt befindet sich gegenwärtig im Umbauprozess, was natürlich nicht ganz ohne Beschwerden verläuft.

In der Tierwelt äußert sich die Anhebung der Schwingungen im Artensterben, da sich viele Tierarten, die vielleicht schon seit Hunderten von Jahren auf der Erde leben, sich den höheren Schwingungen nicht ausreichend anpassen können. Aber auch auf den Menschen hat die Änderung der Schwingungen gravierende Auswirkungen, die sich insbesondere im psychogenen Bereich äußern. Viele Menschen klagen schon seit Jahren über unerklärliche Erschöpfung, Angstzuständen und Schlafstörungen.

Die Erde pendelt zwischen den Dimensionen

Auch erleben viele Menschen ihren gegenwärtigen Alltag gerade in einem Art Traumzustand, was damit zusammenhängt, dass sie sich zwischen zwei Realitäten hin und her bewegen und an zwei Orten gleichzeitig sind. In der Tat haben wir noch immer die Alte Erde gleichzeitig ist die Neue Erde aber schon präsent. Alte und Neue Erde existieren sozusagen im gleichen Raum aber auf unterschiedlichen Ebenen.

Laut der Quantendimensionaltheorie ist es nämlich möglich, dass Objekte zwar im gleichen Raum, aber in verschiedenen Dimensionen existieren können. Das heißt, es kann also durchaus passieren, dass wir unter tags oft zwischen den Dimensionen pendeln, was sich insbesondere in unserem psychischen Verhalten äußert.

Fühlen wir uns beispielsweise an bestimmten Orten, bei bestimmten Situationen glücklich, dann befinden wir uns gerade in einer höheren Schwingungsebene, reagieren wir hingegen gereizt, ängstlich und neigen zur plötzlichen Panik, navigieren wir wieder auf der niedrigen 3D-Schwingungsebene.

Menschen, die sich schon längere Zeit im Zustand der höheren Schwingungen bewegen, werden an sich bemerkt haben, dass sie zunehmend das Interesse an Dingen verlieren, für die sich früher begeistern konnten, zur Zeit brechen auch viele Freundschaften und Ehen auseinander, was ebenfalls damit zusammenhängt, weil vielleicht Freunde oder er Ehepartner den Aufstieg in die 5D-Ebene noch nicht bewerkstelligt hat.

Das hat für die Menschen, die den Aufstieg bereits gemeistert haben, zur Folge, dass sie sich oft einsam und allein gelassen fühlen. Diese Menschen haben dann das Gefühl, dass sie auf einer Insel leben, abgeschlossen von der Außenwelt.

Die Transformation in die höhere Schwingung ist gegenwärtig die größte Herausforderung für Mensch, Tier und Natur, nur scheinen Pflanzen und Tiere offensichtlich besser damit umgehen zu können. Für die gesamte Erde bedeutet diese Transformation einen gewaltigen Quantensprung nach vorne, da die gesamten alten Glaubensmuster, an denen die Menschheit seit Hunderten oder gar Tausenden von Jahren festhält, sich nun plötzlich wie Spinnweben vor den Augen Schicht für Schicht ablösen, sodass die Wahrheit mehr und mehr ans Tageslicht kommen kann.

Tatsache ist, dass auf der Neuen Erde kein Stein mehr auf den anderen bleiben wird, die Erde wird komplett grunderneuert und umgebaut, was sich zunächst für uns alle in einem Meer von Chaos äußert. Nur wird sich dieses Chaos vielleicht schon in wenigen Monaten legen, wenn die alten Glaubensmuster zusammen mit den noch herrschenden Eliteköpfen beiseite geräumt sind.

Schon jetzt können wir erste Veränderungen sehen, beispielsweise in den zahlreichen Rücktritten in der internationalen Politik und Wirtschaft. Viele durchaus prominente Größen nehmen offensichtlich sang und klanglos ihren Hut und erklären ihren Rücktritt, weil sie wissen, dass sie auf der Neuen Erde keine Chancen mehr haben werden.

Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und auch zu den Tieren wird sich grundlegend ändern. Niemand wird künftig mehr das Recht haben, Mensch und Tier zu versklaven und auszubeuten, was dann allein zählen wird, ist der eigene, persönliche und freie Wille.

Die derzeit noch herrschende weltweite Versklavung wird ein Ende haben. Menschen werden lernen ihre Ressourcen und Güter zu teilen, Habgier wird zukünftig nicht mehr erlaubt sein, was dazu führend wird, dass es künftig keine Armut mehr geben wird.

Ein Bewusstseinswandel ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschehen kann, doch wir befinden uns gerade inmitten dieses Wandels, dieses wohl größten Paradigmenwechsels in der Geschichte der Erde, so mag der Begriff Apokalypse durchaus zutreffen.

Wichtig aber ist vor allem zu erkennen, dass der Wandel in jedem von uns selbst stattfinden muss – und den Prozess dieses Wandels können wir in erster Linie durch positive Gedanken, die wir in die Welt senden, beschleunigen. Gedanken sind Energie und negative Gedanken erzeugen somit negative Prozesse in der Welt.

Die alten Eliten wollen ihre Weltordnung nicht aufgeben. Sie kämpfen mit allen unfairen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, gegen diese Wandel an. Und die wichtigste Waffe ist Krieg. Ist es ein Zufall, dass gerade jetzt, wo der Höhepunkt der Höhepunkt des Aufstiegs erreicht wird, überall auf der Welt die Kriegstrommeln geschlagen werden?

Nein, die Menschen sollen somit im Angst- und Panikmodus gehalten werden, das heißt aber auch, im niedrigen Schwingungsbereich. Die Menschheit soll also mit aller Gewalt in der alten Matrix, im alten System steckenbleiben, dass es für die Eliten ein weiter so wie bisher geben kann.

Doch das wird ihnen nicht gelingen. Die sonnigen Tage der letzten Wochen haben die Schwingungen durch ein hohes Maß an Licht auf der Erde verankert – Empfangen wir also die positive hohe Energie, die in der nun kommenden Zeit zu uns weiter hereinströmt und verlassen wir die alte Matrix, um in uns und mit der Weltengemeinschaft etwas Neues, etwas Wunderbares zu schaffen.

Ich bin mir sicher, es wird uns gelingen. Seien sie in der kommenden jetzt hereinbrechenden Zeit vor allem eins: positiv, denn positive Gedanken bewirken schließlich positive Kräfte – und das auf der ganzen Welt. Schließlich ist die stärkste Waffe gegen das Negative und Böse der positive Gedanke an das Gute.

Bleiben Sie aufmerksam!

Quelle: https://www.pravda-tv.com/2018/05/etwas-himmlisches-geschieht-wir-bekommen-gerade-eine-neue-erde-geschenkt/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52