Čas pre vedomé duše...

Spiritualität & Erwachen: Die Zeit für bewusste Seelen (von Martin Strübin) – 02.Februar 2020

Spiritualita a prebudenie: Čas pre vedomé duše

Veröffentlicht am Februar 1, 2020 von erstkontakt blog

Väčšina ľudí si bezpochyby stále viac uvedomuje, že dnešná globálna spoločnosť a deštruktívnosť nášho spôsobu života vážne ohrozujú Zem a všetkých jej obyvateľov. Záplava odhalení (grécky Armageddon!) o všetkých bolestivých machináciách je nezastaviteľný a každý deň čelíme novým zverstvám.

Najneskôr od začiatku nového veku po zimnom slnovrate v roku 2012 sme nemilosrdne konfrontovaní s nespočetným množstvom kyslých plodov z našej temnej 5000-ročnej histórie, najmä s nepriateľskými excesmi za posledných 250 rokov. Autor: Martin Strübin, Blaubeerwald-Institut

Súčasne sa spoločnosť už niekoľko desaťročí kolektívne prebúdza, takže čoraz viac ľudí, ktorí boli predtým chytení do vymývania mozgu globálnej matrice, si nielenže objasňuje pozadie globálnych krivd, ale venuje svoje vedomie a neodvolateľne aj svojm spôsob života. prispôsobiť sa duchovným zákonom ducha a duše.

Nie jje to jediný spôsob ako vieme z našej vlastnej skúsenosti, ako môžeme úspešne transformovať neľudské podmienky, ktorým trpíme, a liečiť život na Zemi. Početné presvedčenie, tajomné učenie, ako aj duchovný svet už dlho vyhlasujú, že jediným riešením problémov sveta - ako aj individuálnych výziev - je duchovné rozšírenie vedomia.

Naša história tiež ukazuje, že všetky činnosti, ktoré bojujú proti prevládajúcim podmienkam v akejkoľvek podobe, sú odsúdené na neúspech pretože svojou protichodnou energiou vyživujú presne to proti čomu bojujú.

emigrovať, zatiaľ čo vy môžete!

Našťastie božská inteligencia vesmíru optimálne synchronizovala hlavný plán našej evolúcie. Mnohé starodávne kultúry vo svojich proroctvách poukazovali práve na túto celkovú fázu globálnej transformácie na konci času. Mayský kalendár TZOLKIN, ktorého 9 fraktálnych časových cyklov sa dokončil 21. decembra 2012 a začal znova po určitom čase, symbolizuje tento mystický problém medzi temnotou veku a úsvitom svetlého, zlatého veku.

V súčasnosti sme teda v bezprecedentnom období asi 40 rokov (1993 - 2032), v ktorom by sme sa mali a chceli kolektívne prebudiť z nášho bezvedomia ega do vedomia duše. Každá duša, ktorá je tu vtelená a teraz sa dobrovoľne prihlásila na túto obrovskú kozmickú udalosť, bez ohľadu na to, či je umiestnená na temnej alebo svetlej strane.

Nastal čas pre vedomé duše. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa rodia aj oveľa detskejšie duše, ktoré už nie sú ponorené do zabudnutia a stále si pamätajú svoju mnohorozmernú povahu a mentálne a duchovné schopnosti. Bez ohľadu na to, či ich nazývame indigovia, krištáľové alebo svetlé deti, sú to jednoducho výstražné bytosti, ktorých mentálna amnézia je oveľa nižšia ako u starších generácií.

Niekedy nás nechávajú v úcte nad ich schopnosťou, múdrosťou a psychickou silou, takže sme naklonení označiť ich za špeciálne deti. A starodávni vládcovia temného veku sa ich systematicky snažia tlačiť do temného väzenia zabudnutia rôznymi spôsobmi, ktoré im bránia v plnení ich poslania. Pretože v skutočnosti sú to tzv. duše alebo ľudia nového veku, ktorí ilustrujú cestu von z nášho vteleného pekla.

Čo to znamená byť vedomé duše? V prvom rade to má niečo spoločné s našou identifikáciou. Stotožňujeme sa s našimi telami, s našou osobnosťou, s našimi myšlienkami a pocitmi, s našimi vlastnosťami a skúsenosťami atď., Teda Sme presvedčení, že sme pozemská osoba, ktorá môže mať niekde dušu, alebo sme duša, ktorá vytvorila túto osobu ako pozemský avatar aby dobrovoľne zažila svoj životný film tu na Zemi?

Naša identifikácia predstavuje základ pre to, či sa prežívame v obmedzenom svete ako samostatné bytosti, ktoré neustále musia bojovať proti všetkým ostatným za svoje výhody a prežitie, v prípade potreby násilím. Alebo či sa nachádzame/vidíme ako večné božské bytosti v neobmedzenom mnohorozmernom svete plnosti, v milovaní jednoty so všetkým čo je a vieme o našich tvorivých schopnostiach, ktoré zľahka používame pre dobro celku.

Ako vedomá duša si nemyslím, preto som, ale ja som a využívam magické schopnosti môjho vedomia, silu svojej vôle, myslenia, cítenia, hovoreného slova a svojich činov aby som vytvoril môj individuálny svet založený na láske a múdrosti ( = Stanovenie). Zároveň si uvedomujem svoju spoločnú tvorivú zodpovednosť za globálnu realitu a sledujem Božie povolanie alebo „svet“ (= povolanie), aby som prispel k súčasnej premene ľudstva, nech je to čokoľvek.

Ja sa sústredím tu a teraz, ale to sa neobmedzuje iba na miesto a čas kedy a kde som fyzicky, ale rozširuje sa do univerzálnej simultánnosti a bezpriestoru. S mojím vedomím sa pôvabne pohybujem vo vyšších svetoch duše, ako aj v nevedomých priestoroch ducha a v pozaďových oblastiach prírody a spoznávam a realizujem božské archetypy mojej súčasnej existencie.

Rozdiely medzi životom ako osoba nakazená egom a dušou uvedomujúcou svetlo sú také obrovské, že si ich nedokážeme predstaviť, kým sme stále v (ego) amnézii súčasného dolného bodu.

Ale aké možnosti musíme podporiť náš proces prebudenia? Predovšetkým je užitočné vedieť, že Zem a celé ľudstvo už boli touto univerzálnou vlnou osvietenia uchopení. Táto transmutačná zmena sa už odohráva na všetkých úrovniach života, aj keď ju zatiaľ neuznávame. Duchovná bytosť sa teraz prebúdza vo všetkých živých bytostiach a oblastiach života a toto prebudenie sa už deje vo vás a s vami! Už tomu nemôžete zabrániť, môžete to iba trochu oneskoriť, ale je lepšie ak to aktívne podporujete.

Najmä otvorením a aktiváciou vašej srdcovej čakry - ako sídla ako duše vo vašej ľudskej bytosti - a v dôsledku toho aj vašej korunnej čakry si stále viac uvedomujete impulzy a sily božskej prítomnosti svojho JA a zažívate realitu v každodennom živote ako stále viac duší.

Zároveň sa vaša pozornosť a identifikácia čoraz viac presúva od materiálnej úrovne a jej zjavnej (ego) dôležitosti k vyšším úrovniam vašej duševnej a duchovnej bytosti. Stále viac sa pozeráte na svet a svojich spoločníkov s milujúcimi očami duše a múdrosťou vašej kozmickej inteligencie a prežívate sa čoraz jasnejšie „dovnútra, ale nie z tohto sveta“.

Na svojej ceste duše preberáte zodpovednosť za husté kryštalizované časti a štruktúry, ktoré ste vytvorili a internalizovali v milénii svojho pôvodu aby ste láskyplne ale definitívne objasnili svoju energiu a zvýšili svoju frekvenciu. Vedome pracujete so svojou láskou, múdrosťou a silou v rôznych oblastiach vášho vnútorného vesmíru, uzdravujete, oslobodzujete a osvetlujete a aktívne podporujete postupnú premenu svojho ľudstva pre bytie na Zemi.

Vy ako duša vediete svoju ľudskú bytosť cez rôzne svety a priestory vášho mnohorozmerného bytia, čím sa vo vás stáva posvätné manželstvo medzi Nebom a Zemou, medzi dušou a človekom, čo nakoniec vedie k postupnej zmene v celej našej ľudskej spoločnosti. Vaša cesta duše vám pomôže preskúmať váš vnútorný multidimenzionálny vesmír, zažiť seba a všetkých ostatných ako duchovné a duševné bytosti, spoznať svoje stvorenia na všetkých úrovniach bytia, transformovať a osvetľovať husté kvality, aby sa stále viac prejavoval svet. ktorý od srdca chcete.

Najmä v súčasnom období, keď zažívame toto extrémne zrýchlenie a spiritualizáciu nášho sveta a vývoja, stále viac počujeme volanie ich duše k vedomému splynutiu a mnohorozmernej jednote. Pretože nič iné nemôže skutočne uspokojiť náš vnútorný hlad a smäd, uzdraviť a potešiť nás a svet, ako byť jednotkou s naším božským JA. Rozpoznávate tiež svoje skutočné JA a uznávate: „Ja som Boh vo vás!“

Ak chcete získať podrobné informácie o duchovnom povolaní Christine a Martina Strübina a ich početných poučných a liečivých ponukách, máte tu tieto možnosti:

info@blaubeerwald.de, www.blaubeerwald.de, www.monoatomischesgold.de, www.cantorholistictouch.de, www.delphine-delfine.de, www.ausbildung-channeling.de, www.aurasystem.de, www.blaubeerwald-verein.de, shop.blaubeerwald.de

Quellen: PublicDomain/Martin Strübin für PRAVDA TV am 01.02.2020

 

Spiritualität & Erwachen: Die Zeit für bewusste Seelen (von Martin Strübin) – 02.Februar 2020

Den meisten Menschen wird zweifelsohne immer deutlicher bewusst, dass unsere heutige globale Gesellschaft und die Destruktivität unserer Lebensweise die Erde und all ihre Bewohner ernsthaft gefährden. Die Flut von Offenbarungen (griechisch Armageddon!) über all die leidvollen Machenschaften ist nicht mehr aufzuhalten, und wir werden tagtäglich mit neuen Grausamkeiten konfrontiert.

Spätestens seit Beginn des neuen Zeitalters nach der Wintersonnenwende 2012 werden wir gnadenlos mit den unzähligen sauren Früchten aus unserer finsteren 5000-jährigen Geschichte, insbesondere mit den lebensfeindlichen Auswüchsen der letzten 250 Jahren, konfrontiert. Von Martin Strübin, Blaubeerwald-Institut

Gleichzeitig findet seit einigen Jahrzehnten ein kollektives Erwachen statt, so dass immer mehr Menschen, die zuvor noch in der Gehirnwäsche der globalen Matrix gefangen waren, sich nicht nur über die Hintergründe der weltweiten Missstände klar werden, sondern auch ihr Bewusstsein hingebungsvoll erweitern und ihre Lebensweise unwiderruflich den spirituellen Gesetzmäßigkeiten des Geistig-Seelischen anpassen.

Beides ist nicht nur aus eigener Erfahrung der einzige Weg, wie wir die unmenschlichen Zustände, unter denen wir leiden, erfolgreich transformieren und das Leben auf der Erde heilen können. Zahlreiche Glaubensrichtungen, Mysterienlehren wie auch die geistige Welt verkünden seit langer Zeit, dass die einzige Lösung für die Probleme der Welt – als auch für die individuellen Herausforderungen – die spirituelle Bewusstseinserweiterung ist.

So zeigt auch unsere Geschichte, dass eigentlich alle Aktivitäten zum Scheitern verurteilt sind, die gegen vorherrschende Zustände in welcher Form auch immer ankämpfen, nähren sie mit ihrer entgegen gerichteten Energie doch genau das, was sie bekämpfen.

wandere aus, solange es noch geht!

Glücklicherweise hat die göttliche Intelligenz des Universums den Masterplan unserer Evolution optimal synchronisiert. Viele alte Kulturen haben in ihren Prophezeiungen auf genau diese allumfassende globale Transformationsphase am ‚Ende der Zeit‘ hingewiesen. Der Mayakalender TZOLKIN, dessen 9 fraktale Zeitzyklen sich am 21.12.2012 vollendeten und nach einer Phase der Nicht-Zeit von Neuem begannen, symbolisiert dieses mystische Nadelöhr zwischen dem finsteren Zeitalter des Abstieges und dem Anbruch eines lichten, goldenen Zeitalters.

So befinden wir uns aktuell in einem noch nie dagewesenen Zeit-Raum von ca. 40 Jahren (1993 – 2032), in der wir kollektiv aus unserer Unbewusstheit des Egos in die Bewusstheit der Seele erwachen sollen und wollen. Jede Seele, die Hier und Jetzt inkarniert ist, hat sich freiwillig zu diesem gigantischen kosmischen Ereignis gemeldet, unabhängig davon, ob sie sich auf der dunklen oder lichten Seite positioniert.

Die Zeit für bewusste Seelen ist nun wahrlich angebrochen. So werden seit Beginn der 1990er Jahren auch wesentlich bewusstere Kinderseelen geboren, die nicht mehr so tief ins Vergessen eintauchen und sich noch an ihr multidimensionales Wesen und ihre geistig-seelischen Fähigkeiten erinnern. Egal ob wir sie Indigo-, Kristall- oder Lichtkinder nennen, es sind einfach wachere Wesen, deren geistige Amnesie wesentlich geringer als bei den älteren Generationen ist.

Sie versetzen uns mitunter in ehrfurchtsvolles Erstaunen ob ihrer Liebesfähigkeit, Weisheit und übersinnlichen Kräften, so dass wir geneigt sind, sie als besondere Kinder zu etikettieren. Und die alten Machthaber des finsteren Zeitalters versuchen systematisch, sie auf vielfältigste Weise in das dunkle Gefängnis des Vergessens zu pressen, und sie daran zu hindern, ihren Auftrag zu erfüllen. Denn in Wahrheit sind sie die berufenen Seelen oder die Menschen des neuen Zeitalters, die uns den Ausweg aus unserer fleischgewordenen Hölle vorleben.

Doch was bedeutet es überhaupt, bewusst Seele zu sein? Zuerst einmal hat es etwas mit unserer Identifikation zu tun. Identifizieren wir uns mit unseren Körpern, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gedanken und Gefühlen, mit unserem Besitz und unseren Erlebnissen usw. – sprich mit unseren Egos – oder identifizieren wir uns mit unseren Geist-Seelen und der göttlichen ICH-BIN-Gegenwart? Sind wir überzeugt, der irdische Mensch zu sein, der vielleicht irgendwo eine Seele besitzt, oder sind wir die Seele, die sich diesen Menschen als irdischer Avatar erschaffen hat, um freiwillig ihren Lebensfilm hier auf der Erde zu erleben?

Unsere Identifikation legt den Grundstein dafür, ob wir uns in einer begrenzten Welt als getrennte Wesen erleben, die ständig gegen alle anderen um ihre Vorteile und ihr Überleben kämpfen müssen, wenn nötig auch mit Gewalt. Oder ob wir uns als ewige göttliche Wesen in einer unbegrenzten multidimensionalen Welt der Fülle wiederfinden, in liebevoller Einheit verbunden mit Allem-was-ist, und uns unserer schöpferischen Kräfte gewahr sind, die wir lichtvoll zum Wohle des Ganzen einsetzen.

Als bewusste Seele denke ich nicht, also bin ich, sondern ICH BIN und nutze die magischen Fähigkeiten meines Bewusstseins, die Macht meines Willens, Denkens, Fühlens, des gesprochenen Wortes und meiner Handlungen, meine individuelle Welt auf Basis der Liebe und Weisheit zu erschaffen (= Bestimmung). Gleichzeitig bin ich mir meiner mitschöpferischen Verantwortung für die globale Realität bewusst und folge dem Ruf Gottes oder der ‚Welt‘ (= Berufung), meinen Beitrag zur aktuellen Transformation der Menschheit zu leisten, wie auch immer dies aussehen mag.

ICH BIN zentriert im Hier und Jetzt, doch ist dieses nicht begrenzt auf den Ort und die Zeit, an dem und in der ich mich gerade körperlich befinde, sondern erstreckt sich in eine universelle Gleichzeitigkeit und Raumlosigkeit. Ich bewege mich mit meinem Bewusstsein anmutig in den übergeordneten Welten der Seele ebenso wie in den unbewussten Räumen des Geistes und den hintergründigen Bereichen der Natur, und erkenne und verwirkliche die göttlichen Urbilder meines jetzigen Daseins.

Die Unterschiede zwischen einem Leben als ego-infizierter Mensch und lichtvoll bewusster Seele sind derartig gewaltig, dass wir uns gar keine Vorstellung davon machen können, solange wir uns noch in der (Ego-)Amnesie des aktuellen Tiefpunktes befinden.

Doch welche Möglichkeiten haben wir, unseren Erwachungsprozess zu unterstützen? Erst einmal ist es hilfreich zu wissen, dass die Erde und die gesamte Menschheit von dieser universellen Erleuchtungswoge bereits ergriffen wurden. Auf allen Ebenen des Lebens findet dieser transmutierende Wandel bereits statt, auch wenn wir es als solchen noch nicht erkennen mögen. In allen Lebewesen und Lebensbereichen erwacht nun das spirituelle Sein, und dieses Erwachen passiert auch bereits in und mit Dir! Du kannst es nicht mehr verhindern, sondern nur noch etwas verzögern, aber besser ist es natürlich, wenn Du es auch ‚aktiv‘ unterstützt.

Insbesondere durch die Öffnung und Aktivierung Deines Herzchakras – als der Sitz als Seele in Deinem Menschen – und in der Folge davon auch Deines Kronenchakras, wirst Du Dir den Impulsen und Kräften der göttlichen ICH-BIN-Gegenwart immer mehr bewusst, und erfährst die Wirklichkeit als Seele immer stärker im Alltag.

Gleichzeitig verschiebt sich Deine Aufmerksamkeit und Identifikation immer mehr weg von der materiellen Ebene und ihren scheinbaren (Ego-)Wichtigkeiten, hin zu den übergeordneten Ebenen Deines geistig-seelischen Seins. Du betrachtest die Welt und Deine Mitwesen immer mehr mit den liebevollen Augen der Seele und der Weisheit Deiner kosmischen Intelligenz, und erlebst Dich immer deutlicher ‚in aber nicht von dieser Welt‘.

Auf Deinem Seelenweg stellst Du Dich eigenverantwortlich Deinen dichten kristallisierten Anteilen und Strukturen, die Du in den Jahrtausenden Deines Abstieges erschaffen und verinnerlicht hast, um sie in ihrer Energie liebevoll aber bestimmt zu klären und in ihrer Frequenz erhöhen. Dabei wirkst Du bewusst mit Deiner Liebe, Weisheit und Macht in den unterschiedlichen Bereichen Deines inneren Kosmos heilsam, befreiend und erleuchtend, und unterstützt aktiv die allmähliche Transformation Deines Menschseins zum Seelensein auf Erden.

Du als Seele führst Deinen Menschen durch die unterschiedlichen Welten und Räume Deines multidimensionalen Wesens, wodurch eine heilige Vermählung zwischen Himmel und Erde, zwischen Seele und Mensch in Dir geschieht, woraus schließlich eine allmähliche Veränderung unserer gesamten menschlichen Gesellschaft resultiert. Dein Seelenweg hilft Dir, Deinen inneren multidimensionalen Kosmos zu erforschen, Dich selbst und alle anderen als geistig-seelische Wesen zu erleben, Deine Schöpfungen auf allen Seinsebenen zu erkennen, die dichten Qualitäten zu transformieren und zu erleuchten, um mehr und mehr die Welt zu manifestieren, die Du Dir von Herzen wünscht.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der wir diese extreme Beschleunigung und Spiritualisierung unserer Welt und Entwicklung erfahren, vernehmen immer mehr diesen Ruf ihrer Seele nach bewusster Verschmelzung und multidimensionaler Einheit. Denn nichts anderes kann uns auf Dauer unseren inneren Hunger und Durst wirklich stillen, uns und die Welt heilen und beglücken, als das Einssein mit unserem göttlichen Selbst. Erkenne auch Du Dein wahres Selbst, und Du erkennst: „ICH-BIN Gott in Dir!“ 

Falls Du ausführliche Informationen über die spirituelle Berufung von Christine und Martin Strübin und ihre zahlreichen erleuchtenden und heilsamen Angebote möchtest, hast Du hier die Möglichkeiten dafür:

Blaubeerwald-Institut, D-92439 Altenschwand, Tel: (+49) 09434 3029

info@blaubeerwald.de, www.blaubeerwald.de, www.monoatomischesgold.de, www.cantorholistictouch.de, www.delphine-delfine.de, www.ausbildung-channeling.de, www.aurasystem.de, www.blaubeerwald-verein.de, shop.blaubeerwald.de

 

Quellen: PublicDomain/Martin Strübin für PRAVDA TV am 01.02.2020

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29