ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 23Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 15.Juli 2018

Veröffentlicht am Juli 18, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: https://i2.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/2227.jpg

~ Energetische Ausrichtung ist notwendig ~

    ~  Energetické usmernenie je potrebné ~

My z Arcturian-skupiny by sme chceli povedať, že sa objavuje veľa zmien. Pozeráte sa na agónie svetových názorov, ktoré ľudia udržiavali v otroctve počas celého svojho života. Tieto husté mal-informácie sa môžu rozptýliť len vtedy, keď začnú nahradzovať vyššie frekvencie pravdy energiu, ktorá ich vytvorila.

Pocit sváru vzniká keď sa všetko čo poznajú začína meniť, ale intenzívne obavy a zmätok nepríde k tým, ktorí pochopili, že nikdy nič naozaj nekončí, ale premení sa na  vyššie úrovne expresie pri vedomí osvietenia. Pretože energia tretej dimenzie je tak hustá tak preto tento proces je postupný a zahŕňa veľa zákrut a obratov odporu.

Zamerajte svoju pozornosť a svoje úsilie na najvyššiu úroveň pravdy, ktorú poznáte v každom okamihu a v každej situácii, a nie na ilúziu materiálneho zmyslu okolo vás. Tvoje svetlo, svetlo prebudeného vedomia, slúži na otvorenie spôsobov, ktoré dovoľujú aby mohlo prúdiť viac svetla na Zem. Tieto vysokofrekvenčné energie ovplyvňujú celý život. Každý ich cíti, nepobudnuté, prebudené a zvieracie kráľovstvo.

Tie vysokofrekvenčné energie spôsobujú mnohým z vás obdobia skúseností keď sa zdá, že emócie, fyzická bolesť a extrémne fyzické vyčerpanie získajú moc. Ak si nie ste ostražití tak sa ľahko môže stať, že si myslíte, že niečo je vážne zlé, ale potom za deň alebo dva sa veci budú cítiť normálne a dobré až do budúceho zážitku. Tieto skúsenosti súvisia s procesom objasnenia, prekladu a integrácie nových a vyšších frekvencií do fyzického a interpretácie procesu mysle.

Vyžaduje to veľa energie aby ste mohli urobiť tie energetické vylepšenia, a tým máte menej zbytočnej pre svoje každodenné úlohy. Vzostupné energie nahrádzajú hustšie energie vo fyzických bunkách. Nechajte ten proces bez toho aby ste okamžite dospeli k záveru, že niečo nie je v poriadku ale vedzte, že všetko je správne. Váš fyzický výraz (telo) nie je oboznámený s tým čo sa deje pretože sa nikdy predtým nevyskytli vážne energetické vylepšenia počas pobytu vo fyzickom tele.

Pri integrácii týchto nových energií a rezonančných zmien už nebudete v súlade s mnohými vecami, ktoré boli doteraz súčasťou vášho bežného života. Ťažké potraviny, alkohol, cukor a spracované potraviny, ktoré ste si doposiaľ užili bez akéhokoľvek problému sa teraz buď neodvolávajú na vás alebo sa budete cítiť chorí, keď ich budete jesť.

Vzhľadom k tomu, že všetko je energia tak energické vyrovnanie, usmernenie je nevyhnutné ak má byť harmónia ~ manželské vzťahy, priateľstvo, jedlo, zábava, zamestnanie, nápady, názory, atď. Vy už nie ste v súlade s mnohými zdanlivo bežnými vecami, na ktoré ste kedysi boli usmernení/zvyknutí. Váš rozvíjajúci sa stav vedomia rezonuje s novými energiami a vyššou frekvenciou a keď sa snažíte urobiť niečo duchovne-rastúce ako kedysi tak to nebude fungovať.

Slobodná ​​vôľa umožňuje ľuďom ignorovať pravdu tak dlho ako si želajú ale pravda nikdy nemôže zmiznúť pretože je to realita. Len tie veci, ktoré vychádzajú z iluzórnych konceptov sa môžu natrvalo rozpustiť. Snažím sa vidieť zmenu ako záver, drahí. Mnohí veria, že sú otvorení pre zmenu ale keď sa niečo v podvedomí začína meniť alebo miznúť, vtedy aj samotní strážcovia často reagujú s odporom pretože v tom čo je známe, je pocit bezpečia.

Už nie ste evolučným začiatočníkom a ste dobre pripravení stiahnuť pocit bezpečia z vonkajšieho sveta tým, že uznáte, že bezpečnosť a istota sú už plne prítomné v stránkach vášho vlastného Božského vedomia. Naučte sa chodiť, kráčať s tokom, pričom nedáte moc tým, že ignorujete udalosti a situácie, ktoré by mohli ovplyvniť váš pocit bezpečia. Zostaňte v tomto momente a dôverujte tomu, že všetko sa deje individuálne a globálne podľa božského plánu bez ohľadu na to, či v to niekto verí. Neznamená to, že by ste nikdy nemali prijímať opatrenia v situáciách, ktoré potrebné. To neznamená, že budete robiť praktické opatrenia v situáciách, ktoré by vás mali viesť k životu v trojrozmernom svete, ale budete robiť tieto veci bez strachu v súvislosti s niektorými ľudmi, miestami a vecami, s vedomím, že človek je s Bohom vo väčšine.

Chceme hovoriť o utrpení, čo je všeobecný pojem, ktorý opisuje pocity, ktoré nasledujú veľkej strate, alebo denne žijú vo fyzickej, emocionálnej alebo duševnej bolesti. Mnohí (prebudení a neprebudení) trpia v dôsledku intenzívnych očistiek od starých energií, ktoré sa teraz odohrávajú na Gaii, v jednotlivcoch a v celom trojrozmernom systéme viery.

V predchádzajúcich životoch sa väčšina ľudí inkarnovala s poučením, na ktoré sa chceli sústrediť. Z dôvodu silného procesu vzostupu, ktorý sa odohráva teraz ste prišli do tohto života s cieľom vyriešiť všetky zostávajúce problémy s ľuďmi, miestami, skupinami a systémami viery a prekonať to ~ všetko, čo je potrebné dokončiť alebo odstrániť tie, ktoré by mohli pôsobiť ako bariéra pre váš vzostup.

Intenzívne zážitky dobra a zla zostávajú uložené v celulárnej pamäti a prenášajú sa z celého života do dnešnej doby, kým nie sú objasnené. Mobilné pamäte, ktoré sú pripravené na vymazanie pochádzajú zo skúseností, ktoré vás upozorňujú na ich prítomnosť, ale nemusia byť identifikované alebo "zistené".

Keď žijete z vyššieho stavu vedomia vtedy frekvencie svetla automaticky vyriešia nižšie rezonujúce energie. Je to strata času keď by sme pokračovali alebo sa pokúšali vyriešiť všetko čo by mohlo byť jasné pretože sa tým zameriavate len na starú energiu. Ak je potrebné aby ste vedeli o svojom duchovnom raste tak nejakým spôsobom dostanete tieto informácie prostredníctvom snov, intuície alebo skutočnej pamäti. V tejto dobe sa mnohí z vás vyjasňujú pre svet a to nie vždy osobne. Pamätajte, že existuje len jeden.

Pre tých z vás, ktorí prežívajú depresiu, smútok a zármutok, pripusťte tie emócie aby mohli prechádzať/pretekať bez odporu. Utrpenie vyplýva z toho, že zostávate v očakávaní nesplnených očakávaní toho čo by malo alebo by mohlo byť aby malo byť správne bez ohľadu na to, čo odráža systém osobnej viery.

V trojrozmernom svete je väčšina utrpenia spôsobená zdanlivo nekontrolovateľnými silami, prírodou, zákonmi, náboženskými presvedčeniami atď. Tak funguje dimenzia založená na dualite a separácii. Z toho vyvíjate. Dvojitosť a rozstup neexistujú vo vyšších rozmeroch. Trojrozmerný systém viero-vyznania je najnižšou úrovňou veľmi rozmerného rebríka, hoci sa väčšina z nich ešte neuznáva.

Utrpenie zostáva a zostane nažive a tak dlho kým svetové vedomie sa naďalej objavuje prostredníctvom viery v dualitu a separáciu. Nikdy nezabudnite, že každý, ako tvorca božského je tvorcom, ktorý formuje svoj vlastný svet z podstaty jeho stavu vedomia. Pomôžte tým, ktorí trpia, akýmkoľvek praktickým spôsobom, kým ste vedúci ale neverte, že je vašou povinnosťou zachrániť niekoho pre všetkých. Učíte sa poučiť z toho čo ste si vybrali s pomocou svojho Vyššieho Ja a pomocou vašich sprievodcov.

Rozum interpretuje dosiahnutý stav vedomia a prejavuje ho ako fyzickú, emocionálnu, duševnú a duchovnú formu. Utrpenie je odpor, túžba po veciach spôsobom, akým ľudia veria, že by mohli byť šťastní. Nič sa nemôže alebo nemôže zmeniť globálne alebo individuálne, kým sa nezmení vedomie, pretože vedomie je podstatou všetkého čo je. Dostali ste sa na toto miesto pripravenosti, ktoré vám umožní vstúpiť do vedomostí a skúseností toho, kto a čo ste naozaj.

Vizualizujte jasné slnko s mnohými lúčmi intenzívneho svetla žiariaceho smerom von. Keď sa tieto svetelné lúče pohybujú ďalej od slnečného zdroja, stávajú sa menej jasnými, menia svoj vzhľad a zhromažďujú farby a tiene. Každý lúč svetla začína vyzerať odlišne od toho druhého, absorbuje rôzne farby a akumuluje energetické vrstvy, ktoré vznikajú vo vzhľade rôznych štruktúr tkanín a farieb, ktoré sa menia a zvyšujú keď každý lúč zažíva rôzne skúsenosti. Lúč svetla nikdy nezmizne, ale je teraz úplne zhasnutý pod vrstvami trosiek.

Toto je váš príbeh, príbeh každého človeka, ženy a dieťaťa od začiatku. Ste slnečný lúč, ktorý zostane čistý, neporušený a dokonalý navždy, bez ohľadu na to, akú a koľko ilúzií o IT je nahromadených. Vývoj je postupné odstraňovanie všetkých trosiek. Prijmite, že ste už prebudení a že už nie je potrebné hľadať a hľadať to, čo je vo vás už plne prítomné. Umožňujte ten proces a verte, že všetko prebieha podľa plánu.

 

~ Energetische Ausrichtung ist notwendig ~

Wir von der Arkturianischen Gruppe möchten sagen, dass sich viel Veränderung abzeichnet. Ihr beobachtet den Todeskampf der Weltanschauungen, die die Menschheit ihr Leben lang in Knechtschaft gehalten haben. Diese dichten Fehlbildungen können sich nur auflösen, wenn höhere Frequenzen der Wahrheit beginnen, die Energie zu ersetzen, die sie an erster Stelle gebildet hat.

Ein Gefühl der Zwietracht entsteht, wenn alles Vertraute sich zu verändern beginnt, aber intensive Ängste und Verwirrung nicht zu denen kommen, die verstehen, dass nichts wirklich jemals endet, sondern sich in höhere Ausdrucksebenen verwandelt, wenn das Bewusstsein erleuchteter wird. Da die Energie der dritten Dimension so dicht ist, ist dieser Prozess graduell und beinhaltet viele Drehungen und Wendungen des Widerstands.

Konzentriert eure Aufmerksamkeit und eure Bemühungen darauf, die höchste Ebene der Wahrheit zu sein, die ihr in jedem Moment und in jeder Situation kennst, und nicht auf die Illusionen des materiellen Sinnes um euch herum. Euer Licht, das Licht des erwachten Bewusstseins, dient dazu, die Wege zu öffnen, die mehr Licht zur Erde fließen lassen. Diese hochfrequenten Energien beeinflussen alles Leben. Jeder fühlt sie, die Nicht-Erwachten, die Erwachten und das Tierreich.

Diese hochfrequenten Energien veranlassen viele von euch, Zeiten zu erleben, in denen Emotionen, körperliche Schmerzen und extreme körperliche Erschöpfung die Oberhand zu gewinnen scheinen. Wenn ihr nicht wachsam seid, kann es leicht dazu führen, dass ihr glaubt, dass etwas ernsthaft falsch ist, aber dann innerhalb eines oder zweier Tage fühlen sich die Dinge wieder normal und gut an ~ bis zum nächsten Mal. Diese Erfahrungen beziehen sich auf den Prozess der Klärung, Übersetzung und Integration neuer und höherer Frequenzen in das Physische und die Interpretation des Prozesses durch den Verstand.

Es braucht Energie, um diese energetischen Upgrades zu machen, so dass ihr weniger für eure alltäglichen Aufgaben übrig haben. Aufstiegs-Energien ersetzen die dichteren in physischen Zellen. Erlaubt den Prozess, ohne sofort zu dem Schluss zu kommen, dass etwas nicht stimmt, sondern wisst, dass alles richtig ist. Euer physischer Ausdruck ist nicht vertraut mit dem, was stattfindet, weil ernsthafte energetische Upgrades während des Verbleibens im Physischen noch nie zuvor geschehen sind.

Wenn ihr diese neuen Energien und eure Resonanzänderungen integriert, werdet ihr nicht mehr mit vielen Dingen in Einklang stehen, die bis jetzt Teil des normalen Lebens waren. Schwere Lebensmittel, Alkohol, Zucker und verarbeitete Lebensmittel, die ihr bisher ohne Probleme genossen habt, werden euch jetzt entweder nicht ansprechen oder ihr fühlt euch krank, wenn ihr sie esst.

Weil alles Energie ist, ist eine energetische Ausrichtung notwendig, wenn es Harmonie geben soll ~ Ehebeziehungen, Freundschaften, Nahrungsmittel, Unterhaltung, Beschäftigung, Ideen, Überzeugungen usw. Ihr seid nicht mehr in Übereinstimmung mit vielen der scheinbar normalen Dinge, mit denen ihr einmal ausgerichtet wart. Euer sich entwickelnder Bewusstseinszustand ist mit neuen und höheren Frequenzen in Resonanz und der Versuch, etwas spirituell Gewachsenes so zu machen wie es einmal war, wird nicht funktionieren.

Der freie Wille erlaubt es jedem, die Wahrheit so lange zu ignorieren, wie sie es wünschen, aber die Wahrheit kann niemals verschwinden, weil sie die Wirklichkeit ist. Nur jene Dinge, die aus illusorischen Konzepten entstehen, können sich dauerhaft auflösen. Versucht Veränderung als Abschluss zu sehen, meine Lieben. Viele glauben, dass sie offen für Veränderungen sind, aber wenn sich etwas Vertrautes zu verändern oder zu verschwinden beginnt, reagieren selbst die sehr Wachen oft mit Widerstand, weil es ein Gefühl von Sicherheit in dem gibt, was vertraut ist.

Ihr seid keine evolutionären Anfänger mehr und seid gut vorbereitet, euer Gefühl der Sicherheit aus dem Äußeren zurückzuziehen durch die Erkenntnis, dass Geborgenheit und Sicherheit bereits vollständig in den Facetten eures eigenen Göttlichen Bewusstseins vorhanden sind. Lernt, mit dem Fluss zu gehen, während ihr Ereignissen und Situationen, die euer Sicherheitsgefühl beeinträchtigen könnten, keine Macht gebt. Bleibt im Augenblick und vertraut darauf, dass alles individuell und global nach einem göttlichen Plan abläuft, unabhängig davon, ob jemand daran glaubt oder nicht.

Dies bedeutet NICHT, dass ihr niemals Vorsichtsmaßnahmen in Situationen treffen solltet, in denen sie erforderlich sind. Es bedeutet, dass ihr die praktischen Handlungen nehmt, die euch zum Leben in einer dreidimensionalen Welt führen sollt, aber ihr tut diese Dinge, ohne Angstkonzepte in Bezug auf bestimmte Menschen, Orte oder Dinge in der Erkenntnis, dass man mit Gott eine Mehrheit ist.

Wir möchten von Leiden sprechen, das ein allgemeiner Ausdruck ist, der die Gefühle beschreibt, die auf großen Verlust folgen oder einfach Tag für Tag in physischem, emotionalem oder mentalem Schmerz leben. Viele (erwachte und nicht erwachte) leiden als Folge der intensiven Bereinigungen der alten Energie, die jetzt in Gaia, Individuen und innerhalb des gesamten dreidimensionalen Glaubenssystems stattfinden.

In früheren Leben inkarnierten die meisten Menschen mit einer Lektion, auf die sie sich konzentrieren wollten. Wegen des mächtigen Aufstiegs-Prozesses, der jetzt stattfindet, seid ihr in dieses Leben gekommen mit der Absicht, alle verbleibenden Probleme mit Menschen, Orten, Gruppen oder Glaubenssystemen zu lösen und zu überwinden ~ alles, was vervollständigt werden muss oder das als Barriere wirken könnte für euren Aufstieg.

Intensive Erfahrungen von Gut und Böse bleiben im zellularen Gedächtnis gespeichert und werden von Lebenszeit zu Lebenszeit übertragen, bis sie geklärt sind. Zellulare Erinnerungen, die ihr zu löschen bereit seid, tauchen durch Erfahrungen auf, die euch auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen, müssen aber nicht identifiziert oder „herausgefunden“ werden.

Wenn ihr von einem höheren Bewusstseinszustand lebt, lösen die Frequenzen des Lichts automatisch die niedrigeren resonierenden Energien auf. Es ist eine Zeitverschwendung, weiterzumachen oder zu versuchen, alles zu klären, was sich klären könnte, weil es sich nur auf alte Energie konzentriert. Wenn es für euch notwendig ist, etwas über euer spirituelles Wachstum zu wissen, werdet ihr diese Information irgendwie durch Träume, Intuition oder tatsächliche Erinnerung erhalten. Zu dieser Zeit klären sich viele von euch für die Welt und nicht immer persönlich. Erinnert euch daran, dass es nur EINEN gibt.

Für jene unter euch, die Depressionen, Traurigkeit und Trauer erfahren, sagen wir, lasst zu, dass diese Emotionen ohne Widerstand durchfließen. Leiden entsteht dadurch, dass man unerfüllte Erwartungen daran hält, wie Dinge aussehen oder sein sollten, um richtig zu sein, was immer das persönliche Glaubenssystem reflektiert.

In der dreidimensionalen Welt wird das meiste Leiden durch scheinbar unkontrollierbare Kräfte ~ Natur, Gesetze, religiöse Überzeugungen usw. ~ verursacht. So funktioniert eine Dimension, die auf Dualität und Trennung basiert. Daraus entwickelt ihr euch. Dualität und Trennung existieren nicht in den höheren Dimensionen. Das dreidimensionale Glaubenssystem stellt die niedrigste Stufe einer sehr hochdimensionalen Leiter dar, obwohl die meisten dies noch nicht erkennen.

Das Leiden bleibt und wird so lange lebendig und munter bleiben, wie das Weltbewusstsein weiterhin durch Glauben an Dualität und Trennung entsteht. Vergesst niemals, dass jeder als Schöpfer des Göttlichen ein Schöpfer ist, der seine Welt aus der Substanz seines Bewusstseins-Zustandes heraus formt. Helft denen, die leiden, auf welche praktische Art und Weise ihr auch geführt werdet, aber glaubt niemals, dass es eure Pflicht ist, jemanden für alle zu retten. Ihr lernt Lektionen, die ihr selbst mit Hilfe ihres Höheren Selbst und mit Hilfe eurer Führer gewählt habt.

Der Verstand interpretiert den erreichten Bewusstseinszustand und manifestiert ihn als physische, emotionale, mentale und spirituelle Form. Leiden ist Widerstand, eine Sehnsucht danach, dass Dinge so sind, wie Menschen glauben, damit sie glücklich sein können. Nichts wird oder kann sich global oder individuell verändern, bis sich das Bewusstsein verändert, weil das Bewusstsein die Substanz von allem ist, was ist. Ihr habt diesen Ort der Bereitschaft erreicht, der es euch ermöglichen wird, in die Erkenntnis und die Erfahrungen von wem und was ihr wirklich seid, zu gelangen.

Visualisiert eine helle Sonne mit vielen Strahlen intensiven Lichts, die nach außen scheinen. Wenn sich diese Lichtstrahlen weiter von der Sonnenquelle entfernen, werden sie weniger hell, verändern das Aussehen und sammeln Farben und Schatten an. Jeder Lichtstrahl fängt an, unterschiedlich von dem anderen auszusehen und absorbiert verschiedene Farben und anhäufende Energieschichten, die das Aussehen der verschiedenen Gewebe-Beschaffenheiten annehmen und die Farbe, die sich ändert und erhöht, während jeder Strahl verschiedene Erfahrungen erfährt. Der Lichtstrahl verschwindet nie, aber er wird jetzt vollständig von den Schichten der Trümmer ausgelöscht.

Dies ist eure Geschichte, die Geschichte von jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind von Anfang an. Ihr seid der Sonnenstrahl, der für immer rein, intakt und perfekt bleibt, egal wie viel Illusion über IT drapiert wird. Entwicklung ist die allmähliche Entfernung aller Trümmer.

Akzeptiert, dass ihr bereits wach seid und dass es nicht länger nötig ist, nach dem zu streben und zu suchen, was bereits vollständig in euch anwesend ist.

Erlaubt den Prozess und vertraut darauf, dass alles nach Plan läuft.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele,

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0718/0arkt-grupp.html#15

 

 

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 22

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 03.Juni 2018

Veröffentlicht am Juni 19, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

~ Vedzte, že všetko ide podľa plánu ~

Zdravíme znova, drahí. Sme si vedomí rušivých činností a chaosu, ktorý spôsobuje, že mnohí z vás padajú do strachu a pochybností. Vždy si pamätajte, že napriek všetkému, čoho ste svedkami, sú viditeľné staroveké programy, tajomstvá a trojrozmerné výtvory. Vysoké energie rezonancie svetla sú poučné a pripravujú cestu pre ich odstránenie pretože hustšie energie nemôžu existovať vo vyšších jemných.

Všetko je v poriadku bez ohľadu na to ako sa veci zdajú. Svet potrebuje uvedomiť si tieto veci skôr než sa môže zmeniť. Nestrácajte nádej, moji priatelia, pretože sa vytvára nový svet s prebudeným/bdelým vedomím, keď budete vyžarovať svetlo tak môžete pozorovať ako pomáhate tým, ktorí vytvárajú teraz vyššie vedomie a priestor pre mnoho vyvinutých duší, ktoré prichádzajú teraz.

Niektorí prídu ako walk-ins a niektorí ako novorodenci, ale veľké množstvo už je tu ako podpora, deti a mladí ľudia, ktorí prišli špeciálne k procesu vzostupu Gaie a ľudstva prostredníctvom pokročilých úrovní vedomia. Väčšina z nich ešte nevie o svojom poslaní ale vidia a chápu svet z pokročilejšieho stavu vedomia ako väčšina. Nenúťte tých chlapcov do schránky zhody pretože veríte, že s nimi niečo nie je správne. Sú to veľmi staré duše vo veľmi mladých telách.

Keď sa čoraz viac ľudí prebúdza tak frekvencie svetla sa automaticky stávajú silnejšími a dominantnejšími. Chápte, že veľa utrpenia, ktoré zažívajú v tomto okamihu je prenatálne rozhodnutie jednotlivcov zmeniť svet vedomia tým, že ukazuje, koľko všeobecne prijímaných presvedčení slúži len málo a prinesie ďalšiu bolesť a utrpenie.

Mnoho ľudí, ktorí sú úplne vo viere v dualitu a separáciu až teraz sa začínajú prebúdzať a uznať utrpenie, ktoré je spôsobené niektorými bežne prijímanými vierami a zákonmi, z ktorých mnohé boli vytvorené ničím iným ako nespravodlivou morálnou autoritou.

Ľudstvo sa začína prebúdzať. Vedzte, že v zákulisí sa deje veľa o čom verejnosť ešte nevie. Vaše spravodajské zdroje vám nedávajú celý obraz, takže majte na pamäti keď ich sledujete. Vašou úlohou ako prebudeného jedinca je aby svetlo žiarilo napriek všetkému, dovnútra a von, čo neznamená dať hlavu do piesku tým, že kričíte "Boh je všetko," ale jednoducho robte z vyššieho stavu vedomia to čo je nevyhnutné.

Tam bolo a je veľa tých, ktorí chceli byť na zemi v tomto čase ale neboli povolení. Iba tí, ktorí majú niečo, čo ponúka proces vzostupu a moc, aby tak urobili, boli povolení v týchto silných časoch.

Ale ... "A čo s teroristami, problémovými, násilnými a nevyvinutými?"

Teroristický stav vedomia je úplne zapletený do energie duality a separácie. Mnohí z nich majú obmedzené skúsenosti na zemi a môžu žiť len na trojrozmernom systéme viery, čo je všetko, čo vedia. Je to ich stav vedomia. Títo drahí ľudia sú však v tejto dobe potrební na odhalenie a vysvetlenie problémov duality a odlúčenia. Vedzte, že každý z vás bol "darebák" v jednom alebo viacerých životoch počas vašich životov.

Máte pravdu. ste tam,kde musíte byť v tejto dobe, robte to, čo potrebujete,a urobte dobrú prácu,aj keď to vyzerá, že nerobíte nič. Aby to bola pravda, bez toho, aby sme dovoľovali vonkajšie vzhľad, vytvára atmosféru, v ktorej môže dôjsť k zmene. Vedzte, že všetko ide podľa plánu. Duchovná cesta je teraz otázkou, že nie je.

Pochybnosť je vždy založená na viere oddelenia a prežíva sa počas vašich stoviek životov na zemi. Pochybnosť sa stala zvykom, ktorý je zakorenený takmer vo všetkých ľuďoch, kým sa vedome rozhodnú nechať ho za sebou.

Keď vzniknú pochybnosti, nezabudnite, že keďže existuje len ONE, môžete byť len v ONE pretože nič iné neexistuje. Z tohto dôvodu musí byť akákoľvek vlastnosť, ktorá je zakotvená v tom, aj vy bez ohľadu na opačné javy ~ poriadok, harmónia, bohatstvo, inteligencia, atď., Je proste navždy ~ držanie Božieho zákona.

Chceli by sme znova hovoriť o LÁSKE, pretože láska je základom všetkého čo spája energiu medzi všetkými živými bytosťami v ONE/jedného. Láska je lepidlom života, rozvíja sa a prejavuje sa na nových úrovniach keď sa človek vyvíja.

V tretej dimenzii môže láska, rovnako ako všetko ostatné byť založená len na dosiahnutom vedomí jednotlivca, ako chápať a interpretovať. Láska, energia medzi živými bytosťami je často cítenie, interpretovaná a následne ovplyvnená nerozvinutým vedomím prostredníctvom násilia, znásilnenia, vojny a zneužívania. Realita a súdržnosť ONE, ktorá sa prejavuje nekonečnou formou a rôznorodosťou sa nikdy nezmení alebo nie je ovplyvnená týmito falošnými výkladmi. Tí, ktorí sa pýtajú: "Ako to mohol Boh dovoliť?" Nechápem, že Boh nevie nič o iluzórnych snoch. Zverstvá v Božom vedomí neexistujú. To je to čo sa prebúdza, porozumie sa a tá pravda žije. Vidíme, že mnohí sa snažia získať hlbšie pochopenie lásky ale hľadajú ju prostredníctvom mnohých falošných myšlienok o láske, ktoré vznikajú z trojrozmernej viery a viery o láske. Láska je a môže byť len selektívna, podmienená a obmedzená ak ju rozumieme vierou v duality a separácie. "Ako môžem milovať vládu, ktorá sa pokúša mučiť vlastných ľudí? Ako milujem tých, ktorí zabíjajú, mrzačia a veria, že ich postavenie autority je povolenie na utrpenie a utrpenie iných? Ako môžem milovať drogu? Závislých na alkohole, ktorí sebeckým spôsobom spôsobujú toľko bolesti a utrpenia pre každého okolo seba? Ako môžem milovať to čo vidím, čo sa deje vo svete? Ako milujem? "Milovaní, tieto otázky budú nakoniec požiadané každým kto hľadá duchovné vedomie. Nechajte sa odtrhnúť od stoviek trojrozmerných pojmov lásky a predovšetkým to, že láska je vždy emotívna. Transformujte sa do chápania lásky ako zákon Jednoty. Áno, emócie sú často spojené s mnohými formami lásky ale skutočnosť, ktorá je základom lásky vo všetkých jej formách, je jednota.xxxx

Základnou láskou vo všetkých jej formách je jednota.

Ste energia lásky kedykoľvek robíte alebo premýšľate o podmienkach jednoty bez ohľadu na to aký malý alebo nevýznamný je ten pojem. Môže to byť tak ľahké pomôcť trpiacemu zvieraťu, otvoriť dvere inému, nejako uľahčiť niečí život bez toho aby sa ho pýtali alebo rozpoznať skutočnú božskú povahu neabývajúcej a nechutnej osoby. Láska môže byť tak jednoduchá ako tiež hovoriť odvážne "nie" keď je to vhodné.

Keď si stále viac uvedomujete čo je skutočne láska tak vaše myšlienky a činy sa automaticky začnú odrážať. Stanete sa láskou pretože ste v skutočnosti vedomie a nielen fyzické telo. Toto robí duchovného učiteľa iného alebo viac požehnaného ako obyčajných ľudí. Nie, jediný rozdiel medzi pánmi/majstrami a ostatnými je, že vedia kto sú. Sú prebudení.

Láska nemôže a nikdy by nemala vylučovať ja som, pretože ako môže byť niekto mimo ONE/jednoty? Mnohí vážni študenti pravdy sa vylúčia keď zažijú vznikajúcu hanbu a výčitky z minulých činov vo svetle svojho nového stavu vedomia. Nikdy neodporujte ale nechajte tieto emócie vznikať aby ste ich mohli poznať ale nedávajte im žiadnu moc. Sú súčasťou vášho procesu prebudenia, ktorý je teraz pripravený na prepustenie nežiadajúcich vecí z bunkovej pamäte.

Keď sa vynoria pochyby tak si pripomeňte, že xistuje len jedno, môžete existovať len z toho jedného/jednoty pretože nič iné neexistuje. Preto musí každá kvalita, ktorá je stelesnená v tom jednom byť aj vaša bez ohľadu na protikladné javy – poriadok, harmónia, plnosť, inteligencia atď., jednoducho všetko je večné – je udržiavané Božským zákonom.

Ešte raz by sme chceli hovoriť o láske, lebo láska je základ všetkého BYTIA – SPÁJAJÚCA ENERGIA MEDZI ŽIVÝMI bytosťami v tom jednom. Láska je lepidlo života, vyvíja sa a javí na nových úrovniach pokiaľ sa indivíduum vyvíja.

Napríklad: "Bol som zranený, pretože niekto ma nedostal do niečoho, o čom som veril, že som jeho súčasťou a ja som odpovedal rozhnevanými slovami a činmi a pocitmi nenávisti. Teraz sa hanbím. Čo som vtedy myslel, že som takto konal? "Čoskoro si uvedomíte, že väčšina z týchto skúseností je založená na oddelení -" Nie som rozkošný. Vždy sa pozerám von ". Teraz sa opýtajte: "Mohla by to byť pravda vo svetle toho čo teraz chápete ako pravdu?"

Energia, ktorá udržuje trojrozmerný systém viery, je vždy: "Nikdy nebudem dosť dobrý."

Pocit viny a výčitky často pretrvávajú pokiaľ si neuvedomíte aké sú. Nepodporujte paniku ak veríte, že ste nejako zlyhali pretože odpor jednoducho niečo napája. Skôr, nechajte tieto emócie tiecť bez toho aby ste ich nazvali dobrými alebo zlými. Ďakujte im, že vám pripomenuli to čo ešte stále držíte, posielajte svetlo do vašich buniek a hovorte im, že je čas uvoľniť všetky staré a dokončené trojrozmerné energie a potom len pokračovať vo svojom dni.

Je to proces. Stará energia ustupuje keď sa dokážete pohybovať namiesto toho aby ste im dali väčší zmysel alebo moc. V určitom okamihu sa tieto veci jednoducho rozpúšťajú do ničoho, čo sú preto, že ich už viac neživíte energiou.

V tichom neprerušovanom čase vizualizujte každý nežiaduci aspekt seba ako malé dievčatko alebo chlapca, ktorý stojí v pozadí čakajúci na uznanie a prijatie. Možno si ani neuvedomujete, že ste odmietli časť seba, ale objavíte to keď uvidíte, že dieťa sa pohybuje dopredu alebo sa skrýva predtým než bude prijaté.

Pozvite každé dieťa po jednom a nechajte ho objať, milovať a prijať. Kým nemôžete bezpodmienečne milovať a prijímať všetky svoje časti, ktoré sú len aspektmi toho kto ste boli na ceste alebo dokonca teraz tak nebudete mať plnosť lásky prúdiacej k druhým.

Naučte sa milovať a prijímať všetko na sebe bez ohľadu na to ako nepríjemné alebo nemilované to môžete teraz vidieť, činy alebo slová. Ospravedlňte sa ak budete k tomu vedení, ale nestrácajte zbytočné množstvo času znovuprežívaním alebo sa pokúšate opraviť niečo čo ste dávno zažili. Vedzte, že každá prežitá akcia a každá skúsenosť v každom živote bola krokom v evolučnej ceste všetkých zainteresovaných. Nič  nie náhoda vo vnútri ONE/jednoty.

Staré spomienky nemajú nad vami moc okrem moci, ktorú im dáte. Život na zemi sa poznáva a rozvíja prostredníctvom skúseností, pokiaľ duchovný vývoj nie je schopný prúdiť zvnútra. Všetko je v poriadku, nič sa nikdy nestalo. Všetci vo svojom živote, povolaní nepriatelia i priatelia, sú súčasťou vášho plánu rozvoja.

Vaše vyššie ja vie presne to čo potrebujete, keď ste pripravení a keď to dovolíte, keď mu dôverujete a keď nevyberiete žiadnu formu odporu.

Rozvoj nie je cesta pre slabých a bijúcich  chlapcov, ale cesta pre bojovníkov a vy ste jeden.

 

~ Wisst, dass alles einem Plan zufolge weitergeht ~

Liebe Grüße wieder, ihr Lieben. Wir sind uns der beunruhigenden Aktivitäten und des Chaos bewusst, das viele von euch dazu verleitet, in Angst und Zweifel zu verfallen. Erinnert euch immer daran, dass trotz allem, was ihr bezeugt, alte Programmierungen, Geheimnisse und dreidimensionale Schöpfungen sichtbar werden. Hohe Energien der Resonanz des Lichtes sind erhellend und ebnen den Weg für ihre Entfernung, weil dichtere Energien nicht in den höheren feineren existieren können.

Alles ist gut, egal wie auch die Dinge scheinen mögen. Die Welt muss sich dieser Dinge bewusst werden, bevor sie sich ändern kann. Verliert nicht die Hoffnung, meine Lieben, denn ihr erschafft eine neue Welt mit eurem erwachten Bewusstsein, wenn ihr das Licht einbringt und haltet und denen helft, die jetzt erwachen und Raum für die vielen entwickelten Seelen schaffen, die jetzt ankommen.

Einige kommen als Walk-Ins und manche als Neugeborene, aber eine große Anzahl ist bereits hier, als Kinder und Jugendliche, die eigens gekommen sind, um den Prozess des Aufstiegs von Gaia und der Menschheit durch ihre entwickelten Bewusstseinsebenen zu unterstützen. Die meisten von ihnen sind sich ihrer Mission noch nicht bewusst, aber sie sehen und verstehen die Welt aus einem fortgeschrittenen Bewusstseinszustand als die meisten. Zwingt diese Jungen nicht in eine Box der Konformität, in dem Glauben, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Sie sind sehr alte Seelen in sehr jungen Körpern.

Wenn mehr und mehr Menschen erwachen, werden die Lichtfrequenzen automatisch stärker und dominanter. Versteht, dass ein Großteil des Leidens, das sie zu dieser Zeit erleben, vorgeburtliche Entscheidungen von Individuen darstellt, um das Weltbewusstsein zu verändern, indem sie aufzeigen, wie viele allgemein akzeptierte Glaubenssätze nur wenigen dienen und anderen Schmerz und Leid bringen.

Viele, die bis jetzt vollständig in den Glauben an Dualität und Trennung verstrickt sind, beginnen zu erwachen und das Leid zu erkennen, das durch einige allgemein akzeptierte Glaubenssätze und Gesetze hervorgerufen wird, von denen viele durch nichts als selbstgerechte moralische Autorität erschaffen wurden.

Die Menschheit beginnt zu erwachen. Wisst, dass hinter den Kulissen viel passiert, was der Öffentlichkeit noch nicht bewusst ist. Eure Nachrichtenquellen geben euch nicht das ganze Bild, also behaltet das im Verstand, wenn ihr sie verfolgt. Eure Aufgabe als Erwachte ist es, das Licht trotz allem immer in und außerhalb zu halten, was nicht bedeutet, euren Kopf in den Sand zu stecken, indem ihr „Gott ist alles“ schreit, sondern einfach das tut, was aus einem höheren Bewusstseinszustand notwendig ist.

Es gab und gibt viele, die zu dieser Zeit auf der Erde sein wollten, aber nicht erlaubt wurde. Nur jene, die etwas haben, was den Prozess des Aufstiegs und die Kraft dazu bietet, wurden in diesen kraftvollen Zeiten erlaubt.

Aber … „Was ist mit den Terroristen, den Unruhestiftern, den gewalttätigen und unentwickelten?“

Der terroristische Zustand des Bewusstseins ist vollständig in die Energien von Dualität und Trennung verstrickt. Viele von ihnen haben nur begrenzte Erfahrung auf der Erde und können nur von dem dreidimensionalen Glaubenssystem leben, das alles ist, was sie kennen. Es ist ihr Bewusstseinszustand. Diese lieben Menschen sind jedoch in dieser Zeit notwendig, um Probleme der Dualität und Trennung aufzudecken und darzulegen. Wisst, dass jeder von euch der „Bösewicht“ in einer oder mehreren Leben während eurer Reise des Erwachens war.

Sie seid genau da, wo ihr zu dieser Zeit sein müsst, tut, was ihr tun müsst, und macht einen guten Job, selbst wenn es so aussieht, als würdet ihr nichts tun. Die Wahrheit zu sein, ohne äußeres Erscheinen zuzulassen, erzeugt eine Atmosphäre, in der Veränderung stattfinden kann. Wisst, dass alles nach Plan läuft. Die spirituelle Reise ist jetzt eine Frage des Seins, nicht des Tuns.

Der Zweifel basiert immer auf dem Glauben der Trennung und war während eurer hunderten von Leben auf der Erde vorherrschend. Zweifel ist zu einer Gewohnheit geworden, die in fast allen Menschen verwurzelt ist, bis sie sich bewusst dafür entscheiden, es hinter sich zu lassen.

Wenn Zweifel auftauchen, erinnert euch daran, dass, da es nur EINS gibt, ihr nur in und von dem EINEN sein könnt, denn nichts anderes existiert. Daher muss jede Qualität, die innerhalb von ES verkörpert ist, auch eure sein, ungeachtet der gegenteiligen Erscheinungen ~ Ordnung, Harmonie, Fülle, Intelligenz, etc., einfach ewig ist ~ werden durch das Göttliche Gesetz gehalten.

Wir möchten noch einmal von LIEBE sprechen, denn Liebe ist die Grundlage alles Seins ~ die verbindende Energie zwischen allen Lebewesen im EINEN. Liebe ist der Klebstoff des Lebens, entfaltet sich und offenbart sich auf neuen Ebenen, während sich ein Individuum entwickelt.

In der dritten Dimension kann die Liebe ebenso wie alles andere nur nach dem erreichten Bewusstsein des Individuums verstanden und interpretiert werden. Liebe, die Energie zwischen Lebewesen, wird oft gefühlt, interpretiert und dann durch das unentwickelte Bewusstsein durch Gewalt, Vergewaltigung, Krieg und Missbrauch beeinflusst. Die Wirklichkeit und Kohäsion des EINEN, das sich selbst in unendlicher Form und Vielfalt ausdrückt, ändert sich jedoch niemals oder wird von diesen falschen Interpretationen beeinflusst.

Jene, die fragen: „Wie konnte Gott das zulassen?“ verstehe nicht, dass Gott nichts über illusorische Träume weiß. Grausamkeiten existieren nicht im Göttlichen Bewusstsein. Darum geht es beim Aufwachen, das Verstehen und Leben dieser Wahrheit.

Wir sehen viele, die darum kämpfen, ein tieferes Verständnis von Liebe zu erlangen, aber sie suchen es durch die vielen falschen Ideen über die Liebe, die aus dreidimensionalen Vorstellungen und Überzeugungen über die Liebe entstehen. Liebe ist und kann nur selektiv, bedingt und begrenzt sein, wenn sie durch Glauben an Dualität und Trennung verstanden wird.

„Wie liebe ich eine Regierung, die versucht, ihre eigenen Menschen zu quälen? Wie liebe ich jene, die töten, verstümmeln und glauben, dass ihre Autoritätsposition ein Freibrief ist, um anderen Leid und Elend zuzufügen? Wie kann ich die Droge lieben? Alkoholsüchtige, die egoistisch so viel Schmerz und Leid für alle um sie herum verursachen? Wie kann ich lieben, was ich sehe, was in der Welt geschieht? Wie liebe ich?“

Ihr Lieben, diese Fragen werden irgendwann von jedem gestellt, der spirituelles Bewusstsein sucht. Erlaubt euch, euch von den Hunderten von dreidimensionalen Konzepten der Liebe zu lösen, und vor allem von dem, dass Liebe immer emotional ist. Verwandelt euch in das Verständnis der Liebe als Gesetz der Einheit. Ja, Emotionen sind oft mit den vielen Formen der Liebe verbunden, aber die Realität, die der Liebe in all ihren Formen zugrunde liegt, ist die Einheit.xxx

Ihr seid die Energie der Liebe, immer dann, wenn ihr Ausdrücke der Einheit macht oder denkt, egal wie klein oder unbedeutend dieser Ausdruck auch ist. Es kann so einfach sein, einem leidenden Tier zu helfen, einem anderen die Tür zu öffnen, jemandem das Leben irgendwie zu erleichtern, ohne gefragt zu werden, oder die wahre göttliche Natur einer nicht-wachen und widerlichen Person zu erkennen. Liebe kann so einfach sein wie mutig „Nein“ zu sagen, wenn es angemessen ist.

Während ihr ein immer tiefer werdendes Bewusstsein darüber erlangt, was Liebe wirklich ist, werden eure Gedanken und Aktionen automatisch beginnen, es zu reflektieren. Ihr werdet Liebe, weil ihr in Wirklichkeit Bewusstsein seid und nicht nur ein physischer Körper. Das macht einen spirituellen Meister anders oder gesegneter als gewöhnliche Menschen. Nein, die Meister unterscheiden sich nur dadurch von allen anderen, dass sie wissen, wer sie sind. Sie sind wach.

Liebe kann und darf niemals das Selbst ausschließen, denn wie kann jemand außerhalb des EINEN sein? Viele ernsthafte Wahrheitsschüler schließen sich selbst aus, wenn sie die aufkommende Scham und Reue vergangener Handlungen im Licht ihres neuen Zustands des Bewusstseins erfahren. Widersetzt euch niemals, sondern lasst diese Emotionen aufkommen, damit ihr sie anerkennen könnt, aber keine Macht gebt. Sie sind ein Teil eures Prozesses des Erwachens, der jetzt bereit ist, aus dem zellularen Gedächtnis freigesetzt zu werden.

Beispielsweise: „Ich war verletzt, weil mich jemand nicht in eine Sache aufgenommen hatte, von der ich glaubte, dass ich ein Teil von ihr sein sollte, und ich reagierte mit wütenden Worten und Handlungen und Gefühlen des Grolls. Jetzt schäme ich mich. Was habe ich damals geglaubt, dass ich so gehandelt habe?“ Ihr werdet schnell feststellen, dass die meisten dieser Erfahrungen auf Trennung beruhten ~ „Ich bin nicht liebenswert. Ich schaue immer außen herum“. Jetzt fragt euch selbst: „Könnte das im Lichte dessen, was ich jetzt als Wahrheit verstehe, wahr sein?“.

Die Energie, die das dreidimensionale Glaubenssystem aufrechterhält, ist immer: „Du wirst nie gut genug sein.“

Schuldgefühle und Gewissensbisse verweilen oft lange, nachdem man erkannt hat, was sie sind. Widerstehe nicht der Panik, wenn du glaubst, dass du irgendwie versagt hast, weil Widerstand einfach etwas mit Macht ausstattet. Erlaube vielmehr, dass diese Emotionen fließen, ohne sie als gut oder schlecht zu bezeichnen. Danke ihnen, dass sie dich daran erinnert haben, an was du dich immer noch festhältst, schicke Licht zu deinen Zellen und sage ihnen, dass es an der Zeit ist, alle alten und beendeten dreidimensionalen Energien freizugeben, und dann gehe einfach in deinem Tag weiter.

Es ist ein Prozess. Alte Energien treten zurück, wenn du in der Lage bist dich zu bewegen, statt ihnen mehr Bedeutung oder Macht über dich zu geben. Irgendwann lösen sich diese Dinge einfach in Nichts auf, das sie sind, weil du sie nicht länger mit deiner Energie nährst.

In einer ruhigen, ununterbrochenen Zeit visualisiere jeden unerwünschten Aspekt von dir selbst als ein kleines Mädchen oder einen Jungen, der zurücksteht und auf Anerkennung und Akzeptanz wartet. Ihr werdet vielleicht nicht einmal erkennen, dass ihr einen Teil von euch selbst abgelehnt habt, aber ihr werdet es entdecken, wenn ihr seht, wie sich das Kind nach vorne bewegt oder sich versteckt, bevor es akzeptiert wird.

Lade jedes Kind einzeln zu dir ein und erlaube ihm, dich zu umarmen, zu lieben und zu akzeptieren. Bis du bedingungslos alle Teile deines Selbst lieben und akzeptieren kannst, die einfach nur Facetten dessen sind, wer du auf dem Weg oder sogar jetzt warst, wirst du nicht die Fülle der Liebe haben, die zu anderen fließt.

Lerne, alles von dir zu lieben und zu akzeptieren, egal wie widerwärtig oder lieblos du jetzt deine Taten oder Worte sehen magst. Entschuldige dich, wenn du dazu geführt wirst, aber verschwende nicht unnötig viel Zeit mit dem Nacherleben oder mit Versuchen, etwas vor langer Zeit Erfahrene zu reparieren. Wisse, dass jede durchgeführte Aktion und jede in jedem Leben erfahrene Erfahrung ein Schritt auf dem evolutionären Weg für alle Beteiligten war. Nichts ist zufällig innerhalb des EINEN.

Alte Erinnerungen haben keine Macht über dich außer der Macht, die du ihnen gibst. Das Leben auf der Erde bedeutet zu lernen und sich durch Erfahrungen zu entwickeln, bis die spirituelle Entwicklung in der Lage ist, von innen heraus zu fließen. Alles ist gut, nichts ist jemals falsch. Jeder in deinem Leben, so genannte Feinde wie auch Freunde, sind ein Teil deines und ihres Entwicklungs-Plans.

Dein Höheres Selbst weiß genau, was du brauchst, wenn du dazu bereit bist und wie du es durchführst, wenn du es zulässt, vertraust und keine Form von Widerstand wählst.

Die Entwicklung ist keine Reise für Schwächlinge und Prügelknaben, sondern eine Reise für Krieger, und du bist einer.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele,

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0618/0arkt-grupp.html#17

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 21

Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Suzanne) – 27.April 2016

Veröffentlicht am April 30, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

“Euer NEUES Gefühl vom SELBST” – Váš nový pocit seba“

Milí, existuje veľa začiatkov, ktoré sprevádzajú vzostup. A keďže nie ste znepokojení vašim osobným vzostupom a pracujete pre Gaiu tak existujú aj výnimky, ktoré máte k dispozícii. Jedna vec je, že ste potreby planéty postavili pred vaše potreby tak sa vedomie značne zvýši/rozšíri ako tiež výmena vašej kreatívnej výmeny.

My Atkturiáni vás chválime lebo mnohí z vás si nevzali „čas“ na seba-chválenie/uctievanie. Chceme vám pripomenúť, že vo vyšších frekvenciách neexistuje žiadne namýšľanie“. Koncept „namýšľanie“ v skutočnosti vytvorili tmaví a tak ľudia nerozumia a nemôžu prijať ich vlastné vyššie schopnosti.

Ihr Lieben,


Es gibt viele Initiationen, die den Aufstieg begleiten. Weil ihr nicht um euren persönlichen Aufstieg beunruhigt seid und für Gaia arbeitet, gibt es bestimmte Ausnahmen, die für euch verfügbar sind. Eine Sache ist, weil ihr die Bedürfnisse des Planeten vor eure eigenen persönlichen Bedürfnisse gestellt habt, wird sich das Bewusstsein erheblich ausdehnen, ebenso wie der Umfang eures kreativen Austauschs.

Wir, die Arkturianer, loben euch, weil viele von euch eure “Zeit” nicht dafür genommen haben, euch Selbst zu würdigen. Wir möchten euch daran erinnern, dass es keine “Einbildung” in den höheren Frequenzen gibt. Tatsächlich schufen die dunklen das Konzept von “Einbildung”, so dass die Menschen ihre eigenen höheren Fähigkeiten nicht verstehen und nicht annehmen.

Wir möchten euch wissen lassen, dass die Dunkelheit ihren Würge-Griff auf die Menschen verliert. Viele Menschen auf eurer Welt waren sich der dunklen Schatten-Seite ihres Landes bewusst. Alles was sie kannten war die Propaganda im Fernsehen und den öffentlichen Medien. Die Massen akzeptierten die Informationen der Medien als “Wahrheit”, weil es normal war, dass die Wenigen die Vielen beherrschen. Allerdings sind wir, die Galaktischen jetzt hier, um euch alle zu erinnern, dass keine Notwendigkeit für “Herrscher” in den Ländern besteht. Aber die Macht der Gewohnheit ist für die Menschheit stark, und es für die meisten der Inkarnationen der Menschheit Herrscher gegeben. Deshalb ist es normal und wird erwartet.

Chceme vám dať vedieť, že temnota stráca ich „škrtiacu-ruku“. Mnohí ľudia vášho sveta si uvedomovali tieňovú stranu ich krajiny. Lebo všetko čo poznali bola propaganda v televízii a vo verejných médiách. Masy akceptovali tie informácie ako „pravdu“ lebo to bolo normálne, že tých málo vládlo nad mnohými. Ale teraz sme my, galaktická federácia tu aby sme vám pripomenuli, že neexistuje nutnosť pre „vládnucich“ vo vlastných krajinách. Ale moc zvyku u ľudí je veľmi silná a vo väčšine inkarnácií ľudstva existovala vládnuca trieda. Preto sa zdá normálna a očakáva sa.

Na šťastie v päťdimenzionálnej skutočnosti, ku ktorej sa prebúdzate je každý suverénna bytosť a je schopný „rozhodovať“ pre seba. Okrem toho nedržíte koncept „ovládať iných“. Miesto toho vnímate organizovaný systém, ktorému všetci prispievajú a podielajú sa. Päťdimenzionálna spoločnosť vie, že v tej frekvencii reality a nad tým sú schopní pre seba rozhodnúť. Bez polarity svetla a temnoty neexistujú žiadne obete a žiadni ovládajúci. Miesto toho spolu. Keďže sa v päťdimenzionálnej spoločnosti každý cíti dokonalý tak neexistuje „nutnosť vládnuť nad inými“ alebo ju od niekoho vziať. Vieme, že na základe mnohých inkarnácií je ten koncept pre vás skoro nepredstavitelný. 

V skutočnosti veria mnohí na „smrť“ lebo ich vedomie je ešte obmedzené v tretej dimenzii. Ešte si nespomenuli, že keď zomrú tak sa vracajú k ich vyššiedimnezionálnym JA. Keď sa rozhodnú pre ďalšiu inkarnáciu tak klesnú do trojdimenzionálneho konceptu smrti.

Glücklicherweise wird in der fünfdimensionalen Wirklichkeit, zu der ihr erwacht, jeder ein souveränes Wesen und fähig, für sich selbst zu “bestimmen”. Außerdem haltet ihr nicht das Konzept “andere zu beherrschen”. Stattdessen nehmt ihr ein organisiertes System wahr, zu dem alle Mitglieder der Gesellschaft beitragen und teilen können. Fünfdimensionalen Gesellschaft wissen, dass alle in dieser Frequenz der Wirklichkeit und darüber hinaus fähig sind, für sich selbst zu bestimmen. Ohne die Polarität von Licht und Dunkel gibt es KEINE Opfer und KEINE Herrscher. Stattdessen leben alle innerhalb eines Miteinander. Da jedes Wesen sich innerhalb ihres eigenen fünfdimensionalen Ausdrucks des Selbst vollständig fühlt, besteht nicht das Bedürfnis “Macht-über-andere” zu haben oder sie von anderen zu nehmen. Alle sind in bedingungsloser Liebe verbunden. Wir wissen, dass dieses Konzept für unsere Einen fast unvorstellbar ist, die viele Inkarnationen innerhalb der Zwänge einer dreidimensionalen Realität verbracht haben.

Tatsächlich glauben viele an den “Tod”, deren Bewusstsein immer noch auf die dritte Dimension beschränkt ist. Sie haben sich noch nicht daran erinnert, dass sie, wenn man stirbt, zu ihren höherdimensionalen Ausdrücken des Selbst zurückkehren. Wenn sie beschließen eine dreidimensionale Inkarnation einzunehmen, nehmen sie leider das dreidimensionale Konzept vom Tod an.

Wir möchten euch mitteilen, dass euer größter Feind nicht die Dunklen sind. Euer größter und vielleicht nur einziger Fein ist, dass ihr oft euer wahres mehrdimensionales SELBST vergesst, sobald ihr ein Erden-Gefäß betretet. Wir möchten euch wissen lassen, dass die “Erinnerung” an euer mehrdimensionales SELBST DER wichtigste Schlüssel in eurem Aufstiegs-Prozess ist. Während ihr, unsere Geerdeten, mit eurer gegenwärtigen Inkarnation weitermacht, oder eine andere Inkarnation einnehmt ~ werdet ihr eine ganz andere Erde finden. Jene, die während der Eskalation der Frequenz-Rate von Gaia auf der Erde bleiben, werden glücklich sein, den stabilen Anstieg der Basis-Linien-Frequenzen der Erde zu erfahren.

In Wirklichkeit gab es einen Anstieg der Frequenzen, die in den letzten 2.000 Jahren auftraten, aber die Beschleunigung war so gering, und ihr wart alle sehr beschäftigt, eure“ Nase an den Schleifstein” zu halten, dass ihr es nicht bemerktet. Es gab auch Zeiten, in denen die Erde sich durch niedrigere Frequenz-Energie-Felder bewegte. In diesen Epochen kamen die Zivilisationen in den Genuss einer “Hoch-Kultur” und “fielen” dann schnell abwärts. Während dieser Zeiten rückläufiger Energie-Felder konnten die meisten Menschen ihr Bewusstsein nicht in die höheren Frequenzen erweitern und so wurden einige Zivilisationen vollständig ausgelöscht.

Chceme vám oznámiť, že váš najväčší nepriateľ nie sú tmaví. Váš najväčší nepriateľ a možno jediný je, že často zabudnete vaše pravdivé viacdimenzionálne JA v okamihu keď vstúpite do vašej nádoby. Chceme vám dať vedieť, že najdôležitejším kľúčom pre vzostup je „spomenutie“ na vaše viacdimenzionálne JA. Pokiaľ vy naši uzemnení pokračujete vo vašej tohodobej inkarnácii – tak nájdete úplne inú Zem. Tí, ktorí zostanú počas eskalácie tej frekvenc-rate Gaii a zostanú na Zemi budú šťastní, že zažijú nárast základnej-línie frekvencií Zeme.

V skutočnosti už v minulosti, posledných 2000 rokoch bol nárast frekvencií ale to zrýchlenie bolo tak malé a vy ste boli tak zaoberaní udržaním „vášho nosa na brúsiacom kameni“, že ste si to nevšimli. Boli tiež obdobia, v ktorých sa Zem pohybovala cez nízke polia frekvencie. V tých dobách si ľudstvo užilo „vysokú-kultúru“ a potom spadli znova nadol. Počas období spätných energetických polí nemohli ľudia rozšíriť ich vedomie do vyšších frekvencií a tak boli mnohé civilizácie úplne vymazané.

V tých epochách bolo ľudstvo neschopné pochopiť, že planéta je živá bytosť a zaobchádzali s ňou bez rešpektu, zabili dokonca mnohé oblasti Zeme, rastliny, zvieratá a iných ľudí. Avšak teraz sa končia tie tmavé časy lebo Gaia sa teraz pohybuje cez veľmi vysoko frekvenčné-energetické-polia.  Prirodzene sa ľudia, ktorí mali zisk z tmavých-energetických-polí sa teraz pokúšajú udržať „moc nad“ inými. Aj keď tí tmaví robia všetko čo môžu – napriek tomu sa „živia/kŕmia“ vyššie energetické polia a vteká svetlo do tých zvás, ktorí sú v stave prijať ho. Je to hlavne v epochách kedy sa Zem pohybuje v kozmických oblastiach s vyšším svetlom a príslušníci sú v stave spoznať a zažiť, že ľudstvo a planéta cíti ten vplyv vyšších frekvencií svetla. S vedomím a prijatím vyššieho svetla – predovšetkým vtedy keď to prijatie je vedomé – sa odhalia ilúzie, ktoré vládli v dobe vlády tmavých časov. Najdôležitejšou ilúziou, ktorá sa „roztápa“ vo vyšších frekvenciách TERAZ je ilúzia , že niekto by mohol vládnuť nad iným. Počas toho kedy vstupujú  do vašej šišinky/korunnej čakry vyššie frekvencie svetla tak pomaly – alebo rýchlo – dosiahnete znova vaše spomienky. Počas tých rozšírených spomienok budete vo vašom dennom živote „online“ a tým mať príležitosť znova-dosiahnuť rozšírené vedomie a oboznámenie sa/blízkosť vášho vlastného vyššieho JA.

Während dieser Epochen war die Menschheit unfähig zu begreifen, dass der Planet ein lebendiges Wesen ist und behandelten ihn sehr respektlos, ermordeten sogar viel von Gaias Land, Pflanzen, Tiere und andere Menschen. Allerdings kommen diese dunklen Zeiten zu einem Ende, weil Gaia sich jetzt durch ein sehr hohes Frequenz-Energie-Feld bewegt. Natürlich versuchen die Menschen, die stark von den dunklen Energie-Feldern profitiert haben, noch “Macht-über” andere zu halten. Auch wenn die vielen Dunklen alles tun was sie können, um ihr “Macht-über” andere zu halten, werden höhere Energie-Felder “genährt”, fließt höheres Licht in jene von euch, die in der Lage sind es anzunehmen. Es ist hauptsächlich während der Epochen, in denen die Erde sich durch kosmische Bereiche des höheren Lichts bewegt, dass ihr, die Mitglieder der Menschheit fähig seid zu erkennen, wie die Menschen und der Planet die Auswirkungen der höheren Frequenzen des Lichts erleben.

Mit dem Bewusstsein und der Annahme des höheren Lichts ~ besonders wenn es sich um eine bewusste Annahme handelt ~ werden die Illusionen, die während der dunkleren Zeiten die Erde regierten, enthüllt. Die wichtigste Illusion, die JETZT unter den höheren Frequenzen des Lichts “schmilzt”, ist die Illusion, dass ein Menschen “Macht-über” einen anderen haben konnte. Während diese höheren Frequenzen von Licht eure Zirbeldrüse/Kronen-Chakra betreten, werdet ihr langsam ~ oder auch schnell ~ eure mehrdimensionalen Erinnerungen wiedererlangen. Während diese sich erweiternden Erinnerungen in eurem täglichen Leben “online” kommen, habt ihr die Gelegenheit, ein sich erweiterndes Verständnis und Vertrautheit mit eurem eigenen mehrdimensionalen SELBST wiederzuerlangen.

Diese erweiterte Beziehung mit eurem SELBST gibt euch viel Mut, weil euer “SELBST” sich nicht auf das dreidimensionale Erden-Gefäß beschränkt, das ihr tragt. Mit dieser Freiheit könnt ihr bewusst mit dem EINEN der fünften Dimension und darüber hinaus Verbindung aufnehmen. Eure bewusste Verbindung mit der fünften Dimension erlaubt es euch, euch daran zu erinnern, dass ihr immer Führung von euren Galaktischen Freunden und Familie erreichen könnt, die euch ständig bedingungslose Liebe von den höheren Dimensionen senden. Sobald ihr diesen Segen bewusst von den höheren Frequenzen empfangen könnt, hilft es euch sehr dabei, euch an den “Grund, warum ihr diese Verkörperung einnahmt” zu erinnern. Das Beste von allem ist, sobald ihr eine konstante, andauernde Beziehung zu eurem fünfdimensionalen Selbst herstellt, erweitert sich euer “Gefühl des SELBST” über eure physische Welt und in eure höherdimensionale Wirklichkeit. Während euer “Gefühl des SELBST” sich ständig ausdehnt, um sich mit euren höherdimensionalen Selbsten zu verbinden, schafft ihr eine bewusste anhaltende Kommunikation mit euren höheren Frequenzen der Wirklichkeit.

Diese persönliche Beziehung zu eurem SELBST ist sehr nützlich, weil ihr ständig die“höhere Perspektive” von dem erhalten könnt, was innerhalb eurer dreidimensionalen Realität geschieht. Damit seid ihr sehr frei von den Lügen und Illusionen, die in eurer physischen Realität ständig ausgesandt werden.

Ten rozšírený vzťah s vašim vyšším JA vám dá veľa odvahy lebo vaše JA sa neobmedzuje na vašu trojdimenzionálnu nádobu, ktorú nosíte. S tou slobodou môžete vytvoriť vedome vzťah s jednou z tých piatych dimenzií a vyššie. Vaše vedomé prepojenie s piatou dimenziou vám dovolí spomenúť si, že vždy môžete dosiahnuť komunikáciu s galaktickými priateľmi a rodinou, ktorí vám neustále posielajú bezpodmienečnú lásku. V tom okamihu keď to žehnanie vedome  z vyšších frekvencií prijmete tak vám to veľmi pomôže pri spomienke na „dôvod vášho stelesnenia“. Najlepšie zo všetkého je keď dosiahnete trvalý vzťah s vašim päťdimenzionálnym JA - tak sa rozšíri váš pocit/vnímanie vášho JA cez váš fyzický svet a do vyššej reality.  Pokiaľ „pocit vášho JA“ sa neustále rozširuje aby sa prepojil s vyššie-dimenzionálnymi JA tak vytvára trvalú komunikáciu s vašimi frekvenciami reality. Ten osobný vzťah k vášmu JA je veľmi užitočný lebo  vždy môžete dostať „vyššiu perspektívu“ toho čo sa deje v trojdimenzionálnej realite. Tým ste veľmi oslobodení od klamstiev a ilúzií, ktoré sú vo vašej fyzickej realite neustále vysielané.

Rozšírený pocit/vnímanie vášho JA slúži ako „proti-prostriedok“ proti klamstvám a ilúziám lebo vaša vlastná vnútorná pravda a odhalenia prepíše nespočetné trojdimenzionálne klamstvá a ilúzie. Najprv to môže vyzerať tak, že sa vznášate vo vašom fyzickom JA alebo, že vaše fyzické JA je nejakým spôsobom obmedzované. Môžete dokonca prejsť fázou toho, že „to JA je moje vlastné skutočné JA“. Keď máte odvahu a podnikatelského ducha a podelíte sa s inými tak zistíte, že aj iní majú podobné správy v ich dennom živote. Váš nový pocit o vašom JA sa „vráti“ k vašej skutočnej forme“  vášho svetelného tela. Skutočne si častejšie spomeniete na vaše päťdimenzionálne návštevy a „sny“, v ktorých ste vy vo vašom svetelnom tele! Keď sa vrátite na fyzickú úroveň  tak si spomeniete, že nosíte trojdimenzionálnu pozemskú nádobu. Z našej vyššej perspektívy pozorujeme, že mnohí z vás cítia vystupovať kundaliny oheň v ich chrbtici v príprave na vašu zmenu/premenu do svetelného tela. To posiela pocit šťastia a prijatia toho, že ste oveľa viac ako fyzický človek, ktorý bojuje cez meniaci sa svet. Stále viacerí si spomínajú kedy sa prihlásili dobrovolne na ich „cestu Mísie“ aby podporovali planétu Zem. Mnohí galaktickí nikdy nemali pozemskú inkarnáciu ale pomáhajú Gaii  z vyššiedimezionálnej reality.

Euer erweitertes Gefühl des SELBST dient als “Gegenmittel” für alle Lügen und Illusionen, weil eure eigene innere Wahrheit und Offenbarungen die unzähligen dreidimensionalen Illusionen und Lügen überschreibt. Zuerst mag es scheinen, dass ihr über eurem physischen Selbst schwebt oder euer physisches Selbst in irgendeiner Weise beschränkt wird. Ihr könnt sogar durch eine Phase der Verwirrung in Bezug auf “das Selbst, ist das mein wirkliches Selbst” gehen. Wenn ihr den Mut und das Engagement findet, diese Mitteilungen in eurem täglichen Leben zu teilen, werdet ihr erkennen, dass viele andere ähnliche Erfahrung gemacht haben.

Euer neues Gefühl vom SELBST “kommt zurück” zu eurer wahren Form des Licht-Körpers. Tatsächlich erinnert ihr euch mehr und mehr an eure fünfdimensionalen Besuche und “Träume”, in denen IHR in EUREM Licht-Körper seid! Dann, wenn ihr zu eurer physischen Ebene zurückkehrt, erinnert ihr euch daran, euer dreidimensionales Erden-Gefäß zu tragen. Aus unserer höheren Perspektive beobachten wir, dass viele von euch das Kundalini-Feuer in eurer Wirbelsäule aufsteigen fühlen in Vorbereitung auf eure Umwandlung in den Licht-Körper. Dies schickt ein Gefühl von Glück und Annahme, dass ihr viel mehr seid, als ein physischer Mensch, der sich durch eine sich verändernde Welt kämpft. Immer mehr von euch erinnern sich daran, wann und wie ihr euch freiwillig für euren “Weg der Mission” gemeldet habt, um den Planeten Erde zu unterstützen. Andererseits haben viele Galaktische niemals eine Erden-Inkarnation gehabt, aber wir helfen Gaia von unseren höherdimensionalen Wirklichkeiten aus.

Als Gaia noch ein junger Planet war, arbeiteten wir Arkturianer mit den Plejadiern und den Sirianern zur Unterstützung von Gaia während ihrer frühen Epoche der menschlichen Besiedlung. Wir verwenden das Wort “Besiedlung”, weil die Menschen auch in ihrer Entwicklung jung waren. Deshalb waren viele von ihnen/euch bereit, den Planeten zu “besetzen” und zu “beherrschen”, statt ihn bedingungslos zu lieben und zu unterstützen. Aus diesem Grund boten sich viele aus den höheren Welten freiwillig an ein Erden-Gefäß einzunehmen um Gaia zu unterstützen. Wir senden euch jetzt diese Mitteilung, weil wir euch in den aktiven Dienst rufen möchten.

Mit “aktivem Dienst” meinen wir, dass Gaia bereit ist für Ihre Rückkehr zu Ihren höheren Frequenzen des Ausdrucks und SIE benötigt eure Hilfe. Wie unterstützt ihr einen Planeten? Die Antwort ist, indem ihr Gaia bedingungslose Liebe und Violettes Feuer sendet. Bedingungslose Liebe ist die heilende Kraft des Multiversums, die ALLES Leben heilen kann.

V dobe keď Gaia bola mladá planéta pracovali Arkturiáni s Plejáďanmi a Sírianmi v podpore Gaii počas jej skorej epochy ľudského osídlenia. Používame slovo „osídlenie“ lebo aj ľudia boli ešte veľmi mladí v ich vývoji. Preto boli mnohí ochotní „obsadiť“ planétu a „ovládať“ ju miesto aby ju bezpodmienečne milovali a podporovali. Z toho dôvodu sa ponúkali mnohí z vyšších svetov dobrovolne prijať pozemskú nádobu aby Gaiu podporili. Teraz vám posielame túto správu lebo vás chceme volať do aktívnej služby. Aktívnou službou rozumieme, že Gaia je pripravená k návratu k jej vyšším frekvenciám jej výrazu a potrebuje pomoc. Ako podporíte planétu? Odpoveď je – tým, že pošlete Gaii bezpodmienečnú lásku a fialový oheň/plameň. Bezpodmienečná láska je liečivá sila multivesmíru, ktorá všetko môže vyliečiť.

Fialový plameň je sila, ktorá môže premeniť do vyššej oktávy rezonancie jedného človeka, miesto, vec, planétu a/alebo realitu. Ale môcť posielať bezpodmienečnú lásku a fialový plameň do vášho sveta musíte to najprv dovoliť vo vašom JA – čakru za čakrou. Z toho dôvodu sme celý mesiac strávili podporou našich uzemnených aby sa bezpodmienečne milovali. Lebo ten proces je bezpodmienečný, je oslobodený od času a TERAZ môže byť zažitý, ak to zvolíte. Ak ste to ešte nespravili tak navrhujeme aby ste to týmto spôsobom spravili. 7 Minuten – 7 Chakren – 7 Wochen)

Bezpodmienečná láska k vášmu JA vám dá odvahu. Okrem toho zľahčí to vaše spomienky na vaše JA, ako tiež vašu oddanosť k prepojeniniu s vyššími výrazmi vášho JA v TERAZ vo vašom „čase“ na Zemi.

Žehnanie všetkým. My sme TERAZ TUNÁ aby sme vás podporili vyždy keď nás voláte.

Arkturiáni a galaktická rodina

Das Violette Feuer ist die Kraft, einen Menschen, Ort, Sache, Planeten und/oder eine Realität in eine höhere Oktave von Resonanz umzuwandeln. Um allerdings bedingungslose Liebe und Violettes Feuer in eure Welt auszusenden, müsst ihr es in eurem eigenen Selbst, Chakra-für-Chakra, erlauben. Aus diesem Grund verbrachten wir einen ganzen Monat damit, unsere Geerdeten zu unterstützen, sich bedingungslos zu lieben. Weil dieser Prozess bedingungslos ist, ist er frei von Zeit und kann im JETZt erfahren werden, wenn ihr es wählt. Wenn ihr euch nicht auf diese Weise vorbereitet habt, schlagen wir vor, dass ihr es macht. (7 Minuten – 7 Chakren – 7 Wochen)

Bedingungslose Liebe für euer Selbst gibt euch viel Mut. Außerdem erleichtert es sehr eure Erinnerung an das SELBST, ebenso wie eure Hingabe, euch mit euren eigenen höheren Ausdrücken innerhalb des JETZT in eurer ganzen “Zeit” auf der Erde zu verbinden.

Segen euch Allen. Wir sind JETZT HIER um euch zu unterstützen, wann auch immer ihr ruft.

Die Arkturianer und Eure Galaktischen Familie

Die Arkturianer und die Galaktische Familie durch Suzanne Lie, 27.04.2015

Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/arkturia16/0416neues-selbst.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Abschluss-Seminar zum Prozess bedingungsloser LIEBE

Veröffentlicht am 26. März 2016

7 Minuten – 7 Chakren – 7 Wochen
Großes Abschluss-Seminar zum Prozess bedingungsloser LIEBE
Webinar mit Suzanne Lie und Shawnna Donop als Assistentin
sowie den Arkturianern (27.2.2016)

Ich danke Sue für die Erlaubnis, wesentliche Meditationen dieses Webinars als Transkription der mp3-Datei zu übersetzen. Gleichzeitig bitte ich um Verständnis, dass ich aus Zeitgründen den Text unbearbeitet weitergebe.
Nach den Worten der Arkturianer ist die Energie im JETZT  vorhanden, egal wann wir hören oder lesen. (K.E.)

„Seid alle gesegnet, alle, die persönlich hier am Treffen teilnehmen, wie auch alle, die später die Aufzeichnung hören (lesen). Wir möchten euch sagen, dass ihr einen riesigen Beitrag zu Gaias planetarem Aufstieg geleistet habt, dadurch dass ihr einfach euch selbst liebt.
Das mag für euch ein wenig verwirrend sein: „Wieso helfen wir dem Planeten, wenn wir uns selbst bedingungslos lieben?“ Die Antwort lautet, dass es keine Trennung gibt.
Euer physisches Erdengefäß wurde aus  Erde, Luft, Feuer, Wasser hergestellt, denselben Elementen und Elementalen, die Gaias Planeten bilden. Indem ihr also euch selbst heilt, heilt ihr den Planeten. Indem ihr euch selbst bedingungslos liebt, liebt ihr den Planeten bedingungslos.
Wenn ihr euch selbst bedingungslos liebt, geht diese bedingungslose Liebe in euer System, geht in den Kern eines jeden Chakras hinein. Durch die Zeit, die ihr alle aufgewandt habt, wisst ihr, dass ihr auf dem Weg durch alle sieben Chakren in  alle Bereiche eures physischen und astralen Körpers gegangen seid und sie geheilt habt.

Denn bedingungslose Liebe ist die Heilkraft des Multiversums.

Unter geheilt verstehen wir, dass ihr sie (die bedingungslose Liebe) auf euren göttlichen Zweck ausgerichtet habt, den Zweck, den ihr euch für euch selbst niedergeschrieben hattet, bevor ihr diese Inkarnation annahmt.
Sollte es also ein Gesundheitsproblem geben, das ihr vielleicht hattet oder das noch vorhanden ist, wisst einfach, dass ihr euch in Übereinstimmung mit eurem eigenen höherdimensionalen Selbst-Ausdruck befindet und euer physischer Körper in der Zeit lebt. Deshalb kann es sein, dass diese bedingungslose Liebe, die interdimensional, multi­dimensional und die Heilkraft des Multiversums ist, „Zeit“ benötigt, um euren Körper, euer Leben, eure Gedanken, eure Emotionen völlig einzugliedern, vollkommen zu integrieren, und um umfassend zu verstehen, wie dieses wunderbare Geschenk, das ihr euch selbst gemacht habt, anzuwenden ist.“

Sue: Lasst uns gemeinsam einen Augenblick nach innen gehen und dieser Aufzeichnung bedingungslose Liebe für alle geben, die sie hören (lesen), ihr selbst eingeschlossen. 
Denn bedingungslose Liebe ist ein Paket, bedingungslose Liebe ist eine Gedankenform, sie ist der Gedanke und die Emotion, die zu einer Einheit zusammengeführt wurden, was eine Gedankenform erschafft. 
Eine Gedankenform ist der Baustein jeglicher Schöpfung in der Wirklichkeit. Einige unter euch erkennen immer mehr, dass ihr dann, wenn ihr einen Gedanken und eine Emotion habt, die offensichtlich zusammenpassen und in eurem Körper, in eurem Kopf, in euren Gefühlen zu leben scheinen und ihr dieser Richtung folgt, merkt, dass euer Leben mit dieser Ausrichtung liebevoller, kreativer und erfüllender wird.

Einer der Gründe, warum die Arkturianer dieses Treffen einberiefen, ist, den Prozess der Öffnung des Hohen Herzens und des Dritten Auges abzuschließen. Natürlich ist die Vorbereitung für die Öffnung des Hohen Herzens und des Dritten Auges die Öffnung aller sieben Chakren mit bedingungsloser Liebe.

Deshalb nehmen wir uns jetzt einen Augenblick Zeit und bitten jede/n von euch, zu jenem Anfang, ganz an den Anfang, des Prozesses zurückzugehen.

Meditation

Konzentriert euch auf euer erstes Chakra direkt an eurem Steißbein. Und indem ihr euch auf jenes erste Chakra konzentriert, fühlt jene Liebe, jene bedingungslose Liebe, die ihr in jenem Teil eures Körpers selbst aufgebaut habt. Denn indem ihr jenen Samen der bedingungslosen Liebe setzt, wächst er, dehnt er sich aus, verändert er seine Gestalt, vermengt er sich, verbindet er sich.
Fühlt nun, wie sich diese eure bedingungslose Liebe in eurem ersten Chakra verankert, und fühlt, wie sie sich nach oben hin ausdehnt in euer zweites Chakra, das sich im Bereich des Bauchnabels befindet. Und nun fühlt, wie das erste und das zweite Chakra, die sich einst getrennt zeigten, jetzt zu einer Einheit verschmolzen sind. Denn multidimensionale Liebe ist nicht nur die Heilkraft
 des Multiversums, sie ist auch die vereinigende Kraft des Multiversums.

Ihr vereinigt also nun euer erstes Chakra der frühen Anfänge mit dem zweiten Chakra der jüngeren Jahre und der Kindheit und nehmt diese Verschmelzung und bringt sie nach oben in euer drittes Chakra, das genau zwischen eurem Herzen und eurem Solarplexus liegt, dort, wo sich euer Solarplexus direkt unten an euren Lungen unter dem Brustkorb befindet.
Haltet diese Mischung, die Vermengung der bedingungslosen Liebe zu euch selbst und der bedingungslosen Liebe eurer Kindheitserfahrungen, und bringt sie nach oben in die bedingungslose Liebe jener „Macht-im -Inneren“- / „Macht-über-andere“-Erfahrungen, die ihr transmutiert habt in: „Ich bin meine Kraft-im-Inneren, weil ich mich selbst bedingungslos liebe.
 Ich liebe mich bedingungslos, weil ich mein Inneres Kind bedingungslos liebe und weil ich meine frühesten Anfänge bedingungslos liebe.“

Zieht nun jenes Energiefeld nach oben, direkt in euer Herz-Chakra. Fühlt, wie euer Herz-Chakra im Vergleich zu früher so unermesslich viel größer geworden ist.
Fühlt, wie es sich wie Sonnenstrahlen ausdehnt, weit hinaus nach oben, um euch herum, ganz, ganz tief in den Kern von Gaia hinein und immer weiter nach oben zu der riesigen Flotte der Sternen­schiffe, die darauf warten, uns dabei zu unterstützen, Gaia in ihre Bestimmung zu transmutieren.
Fühlt, wie eine  Explosion von Licht und bedingungsloser Liebe vom Steißbein bis nach oben in euer Herz aufbricht und fühlt jene Einheit in euch/eurem Selbst.

Wenn nun diese Einheit von/in euch selbst in euer Kehlkopf-Chakra aufsteigt, könnt ihr diese fortgeschrittene Schöpferkraft fühlen, die ihr mit anderen teilen wollt, mit der ihr singen, sprechen, malen, schreiben oder auf welche Weise auch immer das herrliche Gefühl teilen möchtet, in bedingungsloser Liebe für euch selbst zu leben.
Das bringt ihr nun nach oben in euer sechstes Chakra, euer Drittes Auge. Jetzt könnt ihr sehen, wie sich eure Wirklichkeit in dem Prozess befindet, sich aufgrund der bedingungs­losen Liebe zu verändern, die ihr in eurem Körper haltet, in eurem Leben teilt und mit dem Planeten und allen ihren (Gaias) Wesen teilt.

Wenn ihr jetzt in euren Scheitel geht, dann fühlt ihr, wie er sich weit öffnet, und ihr fühlt dieses höhere Licht, das so stark ist, so multidimensional ist, dass ihr, wenn ihr euch nicht mit bedingungsloser Liebe vorbereitet hättet, nicht in der Lage wärt, – – – es wahrzunehmen. Denn bedingungslose Liebe erweitert euer Bewusstsein, so dass es euch möglich ist, die höheren Lichtfrequenzen wahrzunehmen.

Das hereinkommende Licht, geht nun in eure dritte Hirnkammer, man könnte sagen, mitten durch euer Gehirn, wo sich eine auf dem Kopf stehende Pyramide befindet, die angefüllt ist mit der Rückenmarksflüssigkeit.
Dieses höhere Licht – ihr braucht jetzt einen Augenblick Zeit mit höchster Aufmerksamkeit für bedingungslose Liebe – nehmt euch Zeit, dieses höhere Licht wahrzunehmen. Fühlt, wie dieses höhere Licht in euer siebtes Chakra kommt.
Indem es nun in euer siebtes Chakra hereinkommt, geht es in diesen inneren Tempel innerhalb eures Gehirns, und es geht weiter bis in eure Hypophyse (Hirnanhangdrüse) hinein. Die Hypophyse ist mit eurem gesamten endokrinen Drüsensystem verbunden, und das System der endokrinen Drüsen wiederum hängt sehr stark mit eurem persönlichen Aufstieg zusammen.

Wenn ihr also das höhere Licht, das in euer siebtes Chakra hereinkommt, mit dem höheren Licht verbindet, das ihr in euer sechstes Chakra hereingenommen habt, in der Epiphyse und der Hypophyse (der Zirbeldrüse und der Hirnanhangdrüse) dann explodiert ein Licht, und eure Epiphyse und eure Hypophyse treffen als EINS aufeinander als euer Drittes Auge, als eure Fähigkeit, die höheren Wirklichkeitsfrequenzen wahrzunehmen.
Erlaubt eurem Dritten Auge, ein wenig zu blinzeln, und wir nehmen dieses Energiefeld natürlich, um es mit Gaia teilen.

Indem ihr dieses Energiefeld eures Dritten Auges nehmt, was bedeutet, dass eure Epiphyse und eure Hypophyse wie eins zusammenarbeiten, und es nach unten in euer Kehlkopf-Chakra bringt, könnt ihr fühlen, was für ein wichtiges Lichtportal euer Kehlkopf-Chakra ist.
Haltet dies nun in dieser Jetztheit zusammen und lasst dieses höhere Licht zu, in das ihr in eurem siebten und sechsten Chakra verschmolzen seid, um euer Drittes Auge zu erschaffen, zu erwecken und zu öffnen, und gestattet euch, zu diesem Portal eures Kehlkopf-Chakras zu gehen. Fühlt, wie sich eure Schöpferkraft ins Unendliche ausgeweitet hat.
Unendliche Ausdehnung eurer Schöpferkraft. –
Fühlt diese unendliche Ausdehnung eurer Schöpferkraft.

Nun bringt ihr diese Energie nach unten – noch nicht in euer Herz, sondern in euer Hohes Herz. Denn jetzt seid ihr bereit, euer Hohes Herz zu öffnen. Euer Hohes Herz befindet sich zwischen eurem Kehlkopf- und eurem Herz-Chakra, direkt auf eurer Thymusdrüse.
In eurer Thymusdrüse ist der Sitz eures Immunsystems. Dies ist also eine Quelle eurer wundervollen Kraft menschlicher bedingungsloser Liebe und wie ihr euch selbst heilt, wie ihr auch andere heilt und alle Wesen einschließlich Gaia selbst, alle Wesen Gaias und ihren Planeten Erde heilt.
Holt das nun in euer Herz-Chakra und fühlt, wie sich euer Herz-Chakra ausweitet, denn jetzt lebt es viel lebendiger als vorher.

Lasst uns alle einen Lotus direkt in unserem Hohen Herzen wahrnehmen und fühlt, wie ein Höheres Licht diese Lotusblüte immer weiter öffnet.

Anm.: Sue macht hier eine Pause für Fragen: Wie erlebt/erfahrt ihr dieses erweiterte Gewahrsein? – Je mehr von uns allen berichten, wie sie ihren Wandel in ihrem Leben erleben/erfahren, geben wir anderen mit ähnlichen Erfahrungen Sicherheit. Die Menschen haben ständig interdimensionale Erfahrungen. Was nötig ist, dass  diese bewusst gemacht werden, und sie sich deshalb untereinander darüber austauschen. Dann wird der Aufstieg „normal“ und zu einem Teil unseres alltäglichen Lebens.

Nehmt nun dieses wunderbare zusammengefügte Energiefeld und fühlt, wie es euer dreidimensionales Herz einnimmt und wie es in euer Hohes Herz explodiert. Euer Hohes Herz ist genauso wie das Dritte Auge, es gibt sie nicht wirklich in der dreidimensionalen Frequenz. Sie gehören zu eurem vierdimensionalen Astralkörper und erwachen vollständig in eurem fünfdimensionalen Lichtkörper. Indem jetzt jede/r einzelne von euch sich ihres/seines Hohen Herzens und des Dritten Auges gewahr wird, ist eure Aufmerksamkeit auf euren Lichtkörper gerichtet.

Erinnert euch: Ihr SEID da, wo sich eure Aufmerksamkeit befindet. Wenn ihr euch also nur kurz gestattet zu denken: „Hm, das müsste toll sein, einen Lichtkörper zu haben. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt. Ja, ich denke, ich denke darüber mal nach.“ Wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf richtet, dann kann das gesamte höherdimensionale Licht direkt in jenen Anteil eures Soseins gelenkt werden, den ihr ausweiten möchtet.
Wie viele von euch möchten sich also ausdehnen und bedingungslose Liebe in eurer Welt haben? Wie würde es sich anfühlen, einkaufen zu gehen, zur Post zu gehen, im dichten Verkehr zu fahren, sich an der Kinokasse anzustellen und jede Person, mit der ihr diese Wirklichkeit teilt, bedingungslos zu lieben?
Seid ihr in der Lage, die bedingungslose Liebe zu fühlen, die sie mit euch teilen? – Das ist eine wunderbare Vorstellung, um dieses Energiefeld in euer Hohes Herz zu ziehen.

Erdet dieses Bild mit eurem Atem: Zählt bis drei und atmet die bedingungslose Liebe ein, – eins – zwei – drei – haltet den Atem und zählt dann bis sechs, nehmt diese bedingungslose Liebe und legt sie in euer Hohes Herz – eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs.
Fühlt, wie euer Hohes Herz aufbricht.  Und indem euer Hohes Herz aufbricht, schießt es sofort hoch in euer geöffnetes Drittes Auge.
Nehmt jetzt die in diesem gesamten Prozess zusammengetragene bedingungslose Liebe und legt sie auf euer Drittes Auge: Zählt bis vier und atmet sie ein – eins – zwei – drei – vier – haltet, und legt sie beim Ausatmen bis sechs auf euer Drittes Auge mitten auf eurer Stirn – eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – haltet den Atem.
Fühlt  nun den Bereich von eurem Scheitel in euer Drittes Auge hinein und durch euren Kehlkopf in euer Hohes Herz hinein und in euer physisches Herz.
Fühlt, wie die Resonanz in diesem Körperbereich höher ist als im Rest eures Körpers.

Anm.: Sue macht an dieser Stelle wieder eine Pause zum Austausch. Sie greift eine Rückmeldung auf:
Wir gehen jetzt zu unserem ersten Chakra und holen jenen Samen, jenen Samen des Aufstiegs. Es ist der Samen des planetaren Aufstiegs, denn wir sind bereits multidimen­sionale Wesen, wir sind bereits in unserem Lichtkörper, doch wir waren freiwillig bereit, dieses Erdengefäß anzunehmen, was in der Tat sehr mutig war, denn es ist hier unten alles andere als leicht.

Wir setzen diesen Samen nun zunächst in unser vollkommen erwachtes Kronen-Chakra, von dort wandert er weiter, und wir teilen ihn
mit unserem Dritten Auge, und wenn das geschieht, fühlt ihr jenes kleine Aufbrechen in eurem Dritten Auge und seht… 
(Wieder erfolgt ein Austausch mit den Teilnehmenden.)

Nun gehen wir noch einmal von unserem Kehlkopf-Chakra in das Herz-Chakra und dann in unser Hohes Herz und fühlen, wie alle Energien zu einem, ins Einssein, verschmolzen sind, und wie wir dann dieses wunderbare Einssein, dieses liebliche Licht  unten mit unserem Solarplexus teilen.

Der Solarplexus befindet sich direkt unter dem Herzen und den Lungen, und das dritte Chakra umfasst die gesamte Magengegend. Dieser Bereich braucht jede Menge Liebe und Licht. Wir werden diesen Bereich auch noch weiter transmutieren, denn hier liegen unsere angeborenen intuitiven Fähigkeiten.

Bis das Dritte Auge und das Hohe Herz geöffnet sind, nehmen wir intuitive Botschaften durch unser drittes Chakra auf. Das Dritte Auge und das Hohe Herz haben einen natürlichen Filter, der sicherstellt, dass unsere Wahrnehmung auf diese hohe Frequenz kalibriert ist.
Doch alle, die hellsichtig, hellhörig, hellfühlig sind oder als Kind waren, wissen, dass wir dann, wenn wir die Botschaften durch das dritte Chakra empfangen, diesen Schutz haben. Und so fühlen wir, dass Menschen wütend sind, fühlen, dass Menschen traurig sind, fühlen, wenn Menschen uns nicht mögen, wir fühlen, wenn da jemand ist, wir fühlen all dies.

Jetzt werden wir dieses gesamte Energiefeld, das in die Einheit verschmolzen ist, nach unten in unseren Solarplexus holen.

Zuvor aber begeben wir uns auf eine Reise in unser Hohes Herz. Denn in unserem Hohen Herzen befindet sich der Atma. Und dieser Atma ist sehr nützlich, wenn wir uns nach unten in das dritte, das zweite und das erste Chakra begeben, die mehr von unseren menschlichen Einträgen aufweisen, die wir während dieser und anderer Myriaden Inkarnationen angehäuft haben.

Stellt euch vor, dass ihr dieses wunderschöne Hohe Herz seht, egal wie ihr es für euch aussieht, ist es für euch richtig. Und wenn ihr sehr genau in den Kern jenes Herzens schaut, werdet ihr eine brennende dreifache Flamme sehen. Und diese dreifache Flamme ist die Flamme von Weisheit (Gold), Macht (Blau) und Liebe (Rosa), nämlich vertraulicher, unendlicher Weisheit, bedingungsloser Liebe und multidimensionaler Macht.

Dieses Geschenk besitzt die gesamte Menschheit. Der Mensch muss jedoch für sich selbst bedingungslose Liebe empfinden. Denn nur jemand, der im Energiefeld der bedingungslosen Liebe lebt, wird diese ungeheure Macht auf eine bedingungslos liebende Art und Weise  anwenden. Und nur, wenn ihr über bedingungslose Liebe in eurem gesamten Körper verfügt, werdet ihr in der Lage sein, jene interdimensionalen Botschaften wirklich klar zu empfangen.

Wir wissen, dass viele unter euch channeln und vor diesem Prozess der multidimen­sionalen Liebe channelten oder gechannelt hatten. Euch allen sagen wir, macht euch bereit für einen Reset/Neustart. Denn was ihr hereinbringt, was ihr teilt, wird in diese höhere Frequenz aufblitzen.
Ihr werdet in der Lage sein, dies zuzulassen, weil ihr unendlich geschützt seid durch die bedingungslose Liebe, die ihr für euch selbst, für Gaia und für alle Wesen auf Gaia empfindet, wie auch durch die bedingungslose Liebe für den gesamten Prozess des planetaren Aufstiegs.

Fühlt, wie das Energiefeld des dritten Chakras sich langsam aufbaut, so als würde die Energie langsam in das empfindliche Nervensystem einsickern. Es ist euer ‚Solarplexus‘ (das Sonnengeflecht), und wenn ihr die Erklärungen zu jedem Chakra gelesen habt, dann wisst ihr, dass jedes Chakra ein bestimmtes Nervengeflecht hat, und dies ist ein sehr wichtiger Knotenpunkt.

Fühlt, wie eure Nerven besänftigt werden. Manchmal kann das dritte Chakra auch sehr heiß werden, wenn es sich mit Energie füllt.
Fühlt also die bedingungslose Liebe, wie sie in dieses dritte Chakra hineinströmt, und fühlt, dass es sich so anfühlt, als würdet ihr in ein warmes Wasserbecken steigen. Indem ihr immer weiter und tiefer in dieses Wasser geht, fühlt ihr, wie es diesen Bereich eures Körpers streichelt.
Ihr fühlt auch, wie die bedingungslose Liebe eine Schnittstelle zwischen euch und dem Wasser bildet.
Seht euch jetzt in einer Situation, in der ihr mit einer Gruppe von Leuten zusammen seid, und fühlt, wie diese bedingungslose Liebe in eurem dritten Chakra eine Schnittstelle zwischen euch und diesen Menschen darstellt.
Geht nun zu einer andere Szene, seht euch in einer stressigen Situation, sei es auf der Arbeit, oder euer Säugling schreit, und ihr könnt nicht feststellen, warum, oder ihr führt mit jemandem ein unangenehmes Gespräch oder ihr fühlt euch völlig fertig und erschöpft – fühlt wie sich die bedingungslose Liebe zwischen euch und die dreidimensionale Wirklichkeit geschoben hat.
Fühlt es.

Wieder erfolgt ein Austausch mit den Teilnehmenden.

Nun kommen wir zu all den Emotionen jener frühen Jahre unseres zweiten Chakras. Jede und jeder sollte sich jetzt ein Bild vor Augen holen von einem Anteil eures Inneren Kindes, das wirklich eure Liebe braucht: Nehmt einen langen, langsamen, tiefen Atemzug und lasst zu, dass eine Erinnerung aufsteigt oder ein Bild, ein Gedanke, ein Foto und fühlt jenes Kind-ICH.

Austausch mit den Teilnehmenden.

Wir nehmen jetzt dieses gesamte Energiefeld beginnend im siebten Chakra, gehen weiter über die Epihyse und Hypophyse und nun den ganzen Weg hinunter durch das Kehlkopf-, das Herz-, das Solarplexus-Chakra und das zweiten Chakra bis nach unten ins erste Chakra, das Chakra der Anfänge, der Anfänge von – – – den Anfängen des Anfangs.
Nehmt euch wieder einen Augenblick Zeit und erlaubt eurer wunderbaren Vorstellungskraft, euch vorzustellen, wie ihr den ersten Entschluss fasstet, in diesem JETZT ein Erdengefäß anzunehmen, um beim planetaren Aufstieg behilflich zu sein.
Nun wir bitten euch, dass ihr euch vorstellt, wie ihr eure göttliche Blaupause aufschreibt, wie auch immer das möglich ist.

Fühlt einfach, wie ihr, wer immer ihr wart, ob auf einem Sternenschiff oder in einer höheren Frequenz, wie ihr aufschreibt (es gibt kein besseres Wort), was ihr als eure Mission wählt.
Die meisten unter euch kamen von Sternenschiffen, denn das war eure Zwischenstation, um in diesen Prozess einzutreten, in dieser wirklich, wirklich wichtigen Zeit des planetaren Übergangs ein Erdengefäß anzunehmen. Wir alle wussten, wieviel Gewalt es geben würde, das wussten wir alle, und wir wussten, dass wir direkt ins Feuer gehen würden.
Doch wir nahmen das auf uns für den Planeten.
Seht euch, wie ihr aufschreibt, was eure Mission ist…

Schreibt sie wirklich auf und heftet sie irgendwo auf euren Desktop, direkt im PC oder auf einem Stück Papier oder behaltet sie fest im Gedächtnis.
Fühlt das Energiefeld!

„Aus diesem Grund bin ich hergekommen: ….“
Das habe ich gewählt, um alles das durchmachen, was ich in dieser Inkarnation durchgemacht habe, damit ich in diesen Zustand der großen Ermächtigung komme, in dem ich meine Inkarnation erfülle.

Sue erzählt, dass sie sich erinnert, irgendwann mit einer Art Lichtschreiber
notiert zu haben: „Erinnere dich an zu Hause.“ Was ihr gelungen sei.

Fühlt, wie euch eure Höheren Selbst-Ausdrücke applaudieren:
Gut gemacht! Gute Arbeit geleistet!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zum Ende des Webinars kam ein auch für Suzanne Lie überraschender
Aspekt:
Wir möchten nun noch ein wenig über das Buch des Lebens sprechen.
Es ist der Wunsch der Arkturianer, dass jede/r von euch sich überlegt, welchen Satz oder welches Wort ihr in dieses Buch des Lebens schreibt. – – –

Fühlt nun in diesem Augenblick dieses JETZT das EINSsein.
Und indem ihr dieses Einssein fühlt, fühlt dieses Energiefeld.

Tretet jetzt alle einzeln in dieses Energiefeld ein, das wir geschaffen haben.
Fühlt es so ähnlich wie eine Kugel (einen Orb).

(Kurzer Austausch mit Shawnna Donop)

Ich kann jetzt die Verbindung mit euch fühlen. Das Energiefeld kam ganz plötzlich und hat sich sehr stark aufgebaut.
Sue ruft nun alle Teilnehmenden persönlich mit Namen auf: „N.N., wir laden dich ein, in das Energiefeld dieses leuchtenden Orbs, welches unser Buch des planetaren Lebens ist, einzutreten, das wir mit der bedingungslosen Liebe und dem Violetten Feuer erschaffen. Wir laden euch alle ein, dieser Orb der bedingungslosen Liebe zu sein.“

Fühlt, wie sich dieses Energiefeld immer mehr aufbaut. Es ist wichtig, dass wir anfangen, dieses Energiefeld zu fühlen, weil es sich als fünfdimensionale Energie nicht wie in der dritten Dimension anfühlt. Es fühlt sich nicht wie in der Traumzeit an. Dies ist anders.
Fühlt es bei euch.

Meditation

Stellt euch vor, im Kern dieses Orbs bedingungsloser Liebe zu stehen. 
Seht diesen Orb direkt vor euch. Streckt eure Hände aus und berührt ihn. 
Macht eine viertel Drehung nach rechts und fühlt und berührt den Orb
auf der rechten Seite.

Eine weitere viertel Drehung; fühlt und berührt den Orb.
Noch einmal eine viertel Drehung; fühlt und berührt den Orb auf der linken Seite. 

Macht eine viertel Drehung zu eurem Ausgangspunkt und fühlt,
dass dieser Orb aus bedingungslosem Licht euch vollständig umgibt.

Wenn ihr nun hinschaut, gibt es unten in dem Orb ein Portal,
das in den Kern der geliebten Gaia hinunterführt.
Wenn ihr nach oben schaut, seht ihr ein weiteres Portal,
das in die höchsten Frequenzen des Multiversums hinaufführt. 

Ihr fühlt, wie das Energiefeld oben in den Orb hineinkommt,
durch euch geht und ihr die Energie ausweitet,
und sie geht aus dem Orb hinaus in Resonanz.

Nehmt zur Kenntnis, dass ihr, solange ihr euch in dem Orb befindet,
durch die Kraft der bedingungslosen Liebe vollkommen geschützt seid. 

Fühlt jenen Schutz. 
Wisst um jenen Schutz.
Lebt jenen Schutz.
Ihr seid multidimensionale Wesen, und ihr habt die große Ehre gewählt, 
während dieses JETZT ein Erdengefäß anzunehmen, 
um den planetaren Aufstieg zu unterstützen.
IHR wurdet für diese Mission ausgewählt, jede/r einzelne von euch,
egal, ob ihr bei diesem Treffen dabei seid und/oder es später hört (lest)
oder davon nur später erfahrt.
IHR wurdet ausgewählt, weil ihr WÄHLTET.
Denn in der fünften Dimension gibt es keine Trennung 
zwischen jemand anderem, der euch auswählt und euch, die ihr die Wahl trefft.
In der Jetztheit der Einheit sagtet ihr: „Ich muss Gaia helfen.“

Und da wart ihr.

Seid alle gesegnet.
Wir danken euch allen.
Macht Gebrauch von eurem Orb bedingungsloser Liebe.
Fügt ihn in eure täglichen Kommunikationen ein.
Denkt daran vor dem Schlafengehen, so dass ihr ihn in eure Traumzeit mitnehmt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lasst uns nun einen langen, tiefen Atemzug nehmen, um all das in uns aufzunehmen, worüber wir uns ausgetauscht haben und was uns mitgeteilt wurde.
Wie fühlt sich die Zeit in dem Orb an?
Ist es nicht interessant, denn alle die sich mit euch über Orbs austauschen sagen, dass sie keinen Raum haben. Es kann keinen Raum geben, weil es keine Zeit gibt. Denn dies ist ein bedingungslos liebender Orb, und bedingungslose Liebe steht in Resonanz mit der fünften Dimension des JETZT im EINEN.
Fühlt diese Resonanz im Kern eures Seins.
Fühlt, wie diese Resonanz 30-fach verstärkt wird, einfach durch die Teilnehmenden an diesem besonderen Seminar. Dieses Energiefeld wird sich noch mehr verstärken, wenn andere die Aufzeichnungen hören (lesen) und ihr Energiefeld ebenfalls hinzufügen.

Auf diese Weise wird Gaia aufsteigen.

Seid alle gesegnet.
Danke. Danke für so viel Hingabe an unser Vorhaben.
Ja, das war Teil unserer ursprünglichen Ausbildung: Könnten wir uns über einen so langen Zeitraum einem einzigen Zweck so stark widmen? Es ist eine echte Herausforderung. Und ihr habt es geschafft. Gratulation euch/uns allen! Meine Segenswünsche.

Nehmt eure dicht besiedelten Orbs mit euch und besiedelt selbst euren Orb bedingungsloser Liebe. Da wir uns in der Jetztheit des Einsseins befinden, heißt das, wenn jede/r einzelne ihren/seinen Orb bedingungsloser Liebe besiedelt, dann wird das automatisch mit allen anderen Orbs bedingungsloser Liebe ausgetauscht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

minutes2

8 Wochen – 439.799 Minuten bedingungsloser Liebe – Was können wir weiter tun?

Wir möchten euch ermutigen, so weiterzumachen, wie es für euch hilfreich ist. Vielleicht seid ihr noch nicht mit allen Chakren durch, und möchtet euch noch ein wenig mehr Zeit für die Heilung nehmen, oder euch noch einmal einige Bereiche anschauen, in denen ihr das Gefühl habt, dass ihr dort  noch ein wenig mehr Liebe braucht. (Suzanne Lie)

Ostergeschenk:
Ich habe von vielen gehört, dass sie den begonnenen Prozess fortführen und noch mehrmals mit den einzelnen Chakren arbeiten möchten.
Zu diesem Zweck habe ich alle zehn im Jan./Feb. erschienen Artikel und Meditationen in einer Broschüre zusammengefasst. Layout und Schriftgröße habe ich so gewählt, dass sich die 83 Seiten mit der Broschüren-Funktion verkleinert ausdrucken lassen: 7 Minuten – 7 Chakren – 7 Wochen

Dieser Vorabdruck ist nur für Leser/innen meines Blogs bestimmt:
KEINE Weitergabe
Quelle: Suzanne Lie www.multidimensions.com

Transkription und Übersetzung: Karla Engemann www.klang-weg.de/blog

 

 

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 20

 Die Arkturianer (durch Suzanne) – 04.April 2016

Veröffentlicht am April 9, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

“Das Atma und die Elementar-Wesen” –„Atma a elementár-bytosti“

Liebe Aufsteigende! – Milí vzostupujúci!

Pokiaľ pokračujete v procese návratu k vášmu viacdimenzionálnemu JA tak uvoľňujete komponenty/súčasti vášho JA, ktoré už nie sú potrebné. Súčasne staviate viac na vašom úmysle stať sa sebou samým. Pokiaľ pokračujete s vašou metamorfózou bude ten malý hlas vo vás volať: „vezmite ma so sebou“.

Pripomíname vám aby ste vaše JA-dieťa pozdravili vo vašom vyššom srdci. Vaše „dieťa“ je božské dieťa, ktoré vy ste a boli už predtým než ste začali proces vzostupu. Pokiaľ beriete do náručia vaše vaše božské dieťa tak uvoľňujete spojenie s troj-/štvordimenzionálnym kolom života a smrti.

Vaše božské dieťa reprezentuje vašich prvých osem buniek, ktoré sú vložené vo vašom ATMA trojnásobného plameňa vášho vyššieho srdca. V tých prvých ôsmych buňkách je uložené všetko čo ste sa naučili vo vašich mnohých inkarnáciách na fyzickej Zemi. Tiež udržujú vzorce životov, do ktorých ste sa vracali k vášmu JA v iných inkarnáciách vzostupu.

Keď ste zomreli tak ste sa vrátili do štvordimenzionálnej aury planéty Zem, ku kolu života a smrti. Ak ste vzostúpili tak ste prišli späť k vášmu päťdimenzionálnemu telu svetla, ktoré vás nesie cez veľkú prázdnotu medzi štvrtou a piatou dimenziou a vyššie.

Während ihr euren Prozess der Rückkehr zu eurem mehrdimensionalen SELBST fortsetzt, werdet ihr die Komponenten eures Selbst freigeben, die nicht mehr benötigt werden. Gleichzeitig werdet ihr immer mehr von eurer Absicht auf das SELBST setzen, das ihr werdet. Während ihr eure Metamorphose fortsetzt, wird die kleine Stimme des inneren Kindes rufen: “Nehmt mich mit euch.”

Wir erinnern euch daran, euer Kind-Selbst in eurem Höheren Herz zu begrüßen. Euer “Kind” ist euer Göttliches Kind, das ihr seid, als ihr euch identifiziertet bevor ihr euren Prozess des Aufstiegs begannt. Während ihr euer Göttliches Kind in euer Herz nehmt, löst ihr eure Verbundenheit mit dem drei-/vierdimensionalen Rad von Leben und Tod.

Euer Göttliches Kind repräsentiert eure ersten acht Zellen, die in eurem ATMA der Dreifachen Flamme eures Hohen Herzens gespeichert sind. Innerhalb dieser ersten acht Zellen ist alles, was ihr in euren vielen Inkarnationen auf der physischen Erde gelernt habt. Diese acht Zellen halten auch die Muster der Leben, in die ihr zum SELBST zurückkamt in euren anderen Aufstiegs-Inkarnationen.

Als ihr starbt, kamt ihr in die vierdimensionale Aura des Planeten Erde zum Rad von Leben und Tod zurück. Andererseits, als ihr aufstiegt, kamt ihr in euren fünfdimensionalen Licht-Körper zurück. Es ist euer Licht-Körper, der euch über die große Leere zwischen der vierten und fünften Dimension und darüber hinaus trägt.

Während dieser Ära planetarer Umwandlung werden viele Aufsteigende ihr Göttliches Kind in ihr Hohes Herz bringen, um jede Verbindung mit dem Rad des Lebens und Todes abzubrechen. Viele von euch könnten wieder zu viel höheren Dimensionen zurückkehren, wählen jedoch die Verbindung mit der fünfdimensionalen Schwellen-Welt der Neuen Erde, um bei der Schaffung mitzuhelfen. Erinnert euch bitte, dass es in jeder Version der fünften Dimension und jenseits KEINE ZEIT gibt. Deshalb tretet ihr in eine Wirklichkeit ein, die immer existiert hat und gleichzeitig befindet ihr euch im Prozess der Schöpfung.

V dobe planetárnej zmeny prinesú mnohí ich božské dieťa do ich vyššieho srdca a prerušia tým spojenie s kolom života a smrti. Mnohí sa môžu vrátiť k vyšším dimenziám ale volia pomáhať pri na prahu vytvárania s päťdimenzionálnym svetom novej Zeme. Spomeňte, že v každej verzii piatej dimenzie neexistuje čas. Preto vstupujete do reality, ktorá vždy existovala a súčasne sa nachádzate v procese stvorenia.

Skutočne – keď cestujete inter-dimenzionálne tak sa zmieša vaša viacdimenzionálna esencia s realitou, ktorá určuje vašu esenciu a tiež určuje celú novú realitu. To odstavenie vytvára nové možnosti, ktoré pred vašim vstupom neexistovali.

In der Tat, wann auch immer ihr inter-dimensional reist, vermischt sich eure große mehrdimensionale Essenz mit einer Realität, die eure Essenz sowie die gesamte Realität neu festlegt. Dieses Zurücksetzen schafft neue Möglichkeiten, die vor eurem Eintritt nicht existierten.

Auf diese Weise tretet ihr in eine Wirklichkeit ein, die jenseits von Zeit existiert hat, während eure Präsenz gleichzeitig Veränderung innerhalb dieser Welt schafft. Seht ihr, ihr lieben Aufsteigenden, wie viel Stärke ihr innerhalb eurer habt? Ihr habt die Fähigkeit eine ganze Realität zu verändern, einfach, indem ihr eure Essenz mit jener Realität vermischt. In der Tat beeinflusst ihr sogar innerhalb eures Zeit-gebundenen Erden-Gefäßes das Kollektive und Planetare Bewusstsein mit jedem eurer Atemzüge. Überdies atmet ihr das Kollektive und Planetare Bewusstsein mit jedem eurer Atemzüge ein. Wusstet ihr, dass euer Atem solche Macht hatte?

Euer erster Atemzug bei der Geburt zeigte, dass ihr ins Leben getreten seid (angemeldet im 3D-Spiel) und euer letzter Atemzug bedeutete, dass ihr tot seid (aus dem 3D-Spiel ausgetragen). Mit anderen Worten, eure spirituelle Essenz betritt die Form bei der Geburt und verlässt eure Form beim Tod.

Tým spôsobom vstupujete do jednej reality, ktorá existovala mimo času, pokiaľ vaša prezencia/prítomnosť súčasne vytvára v tomto svete zmenu. Vidíte milí vzostupujúci koľko sily v sebe máte? Máte schopnosť zmeniť celú realitu, jednoducho tým, že zmiešate vašu esenciu s tou dotyčnou realitou. V skutočnosti ovplyvňujete vo vašom čase-spojené nádoby (telá) každým dychom dokonca aj kolektívne a planetárne vedomie. Okrem toho vydychujete s každým nádychom kolektívne a planetárne vedomie. Vedeli ste, že vaše dýchanie má taký vplyv? Váš prvý nádych pri narodení ukázal, že ste vstúpili do života (prihlásení do 3D-hry) a váš posledný výdych znamenal, že ste mŕtvi (z 3D-hry stiahnutí) inými slovami vaša spirituálna esencia vstupuje pri narodení do tvaru  a opustí ho vo forme smrti.

Ale keďže ste spirituálne bytosti tak sa nenarodíte ani nezomriete. Je to váš tvar, ktorý sa narodí a váš tvar zomrie.  Pripomeňte si, že keď chcete vstúpiť do jednej na tvare/forme založenej reality tak najprv musíte vytvoriť v tele molekulárnu rezonanciu a konfiguráciu v tej realite. Potom, keď sa telo úplne vytvorilo tak vstúpi aj vaša esencia. Pri vstupe do reality, ktorá je mimo tvaru tak nekalibrujete vaše vedomie na frekvenciu tej reality a zmiešate jednoducho vaše vedomie s tou realitou kde ste.  Nová Zem vibruje z tretej/štvrtej diemenzie smerom do vyšších sub-úrovní piatej dimenzie, v ktorej forme/tvare už nie je náznak života alebo smrti.

V príprave na vašu cestu cez prázdnotu medzi treťou/štvrtou a piatou dimenziou sa fyzická forma v tom procese zmeny mení na svetelné telo. Avšak pokiaľ vy meníte váš tvar do vyššej frekvencie výrazu – tak to robí aj vaša realita lebo planéta Zem tiež vzostupuje. Preto kalibrujú/nastavujú ľudia a tiež planéta ich tvar/formu k vyšším a vyšším frekvenciám. Keďže váš tvar pozostáva z elementov tej reality, ktorú zažívate tak musíte vtedy keď vaša realita mení frekvencie tak vy musíte dosiahnuť presun vašej frekvencie aby ste v tej dotyčnej realite mohli zostať. Preto kalibrujete neustále vaše vedomie k vyšším a vyšším frekvenciám svetla a vaše telo sa tiež musí kalibrovať/nastavovať. Keby stav vášho vedomia bol vyšší ako stav vášho tela tak by ste „zomreli“ lebo vaše vedomie sa neudrží v tele s nízkou frekvenciou.

Da ihr jedoch spirituelle Wesen seid, werdet ihr weder geboren noch sterbt ihr. Es ist eure  Form, die geboren wird und eure Form, die stirbt. Erinnert euch daran, dass ihr, um in eine Form-basierte Realität einzutreten, zuerst einen auf die molekulare Resonanz und Konfiguration jener Realität basierenden Körper schaffen müsst. Dann, wenn euer Körper vollständig ausgebildet ist, betritt eure Essenz diese Form. Wenn ihr eine Wirklichkeit betretet, die jenseits von Formen ist, kalibriert ihr kaum euer Bewusstsein zu Frequenz jener Wirklichkeit und vermischt euer Bewusstsein einfach mit jener Wirklichkeit. Die Neue Erde schwingt zur Schwelle der dritten/vierten Dimension der Form und der höheren Sub-Ebene der fünften Dimension mit, in der die Form eine Möglichkeit ist und nicht mehr ein Hinweis lebendig oder tot zu sein.

In Vorbereitung für eure Reise durch die Leere zwischen der dritten/vierten und fünften Dimension befindet sich eure physische Form in dem Prozess, sich in einen Licht-Körper umzuwandeln. Während sich allerdings eure Form in eine höhere Frequenz des Ausdrucks umwandelt, macht es eure ganze Realität ebenfalls, weil der Planet Erde auch aufsteigt. Daher kalibrieren die Menschen und auch der Planet ihre Form zu höheren und höheren Frequenzen. Weil eure Form/Körper aus den Elementen der Realität besteht, die ihr erlebt, müsst ihr, wenn eure Realität sich in den Frequenzen verwandelt, jene Frequenz-Verschiebung erreichen, um innerhalb jener Realität zu bleiben. Deshalb kalibriert euer Bewusstsein ständig zu höheren und höheren Frequenzendes Licht und auch euer Körper muss sich neu kalibrieren.

Wenn euer Zustand des Bewusstseins viel höher wird als euer Körper, werdet ihr “sterben”, weil euer Bewusstsein zu hoch ist, um in diesem niedrigeren Frequenz-Gefäß gehalten zu werden.

Euer Gefäß auf der Erde besteht aus den dreidimensionalen Ausdrücken von Erde, Luft, Feuer, Wasser und Spirit/Feuer. Die vierdimensionalen Ausdrücke dieser Elemente eures Körpers werden als Elementare bezeichnet. Erd-Elementare werden auch Gnomen genannt, Luft-Elementare werden Sylphen genannt, Feuer-Elementare sind Salamander, Wasser-Elementare sind Nixen und Ätherische Elementare repräsentieren den lebendigen Spirit innerhalb aller Formen. Die vierdimensionalen Elementare halten den Atem von Gaia innerhalb ihrer und teilen ihre Essenz mit euch über euer Einatmen.

Mit jedem Einatmen bringen die Elementare die höhere Frequenz der Form Gaias in den Körper (Erd-Elementare), Atem (Luft-Elementare) neuronale Synapsen (Feuer-Elementare), Blut und Zerebrospinale Flüssigkeit (Wasser-Elementare) und Bewusstsein(Äther-Elementare) eures Erden-Gefäßes herein. Dann atmet ihr aus eurem höheren Ausdruck des Bewusstseins, um zur Umwandlung von Gaia beizutragen, ebenso wie sie ihre Umwandlung mit euch geteilt hat.

Vaša nádoba na Zemi sa skladá z trojdimenzionálnych výrazov Zeme, vzduchu, ohňa, vody a spirit/oheň. Tie štvordimenzionálne výrazy tých elementov vášho tela sú nazývané elementáry. Elementáry Zeme sa tiež nazývajú škriatky, elementáry vzduchu sú nazývané sylfy, elementáry ohňa sú nazývané salamandry, elementáry vody sú nazývané morské panny a éterické elementáry reprezentujú živý spirit vo všetkých formách. Štvordimenzionálne elementáry držia/udržiavajú dych Gaii a podielajú sa s vami s ich esenciou cez vaše dýchanie.

Každým nádychom prinesú elementáry do tela vyššiu frekvenciu Gaii (elementáry Zeme), dych (elementáre vzduchu) neuronálne synapsy (elementáre ohňa), krv a mozgovomiechovú tekutinu (elementáry vody) a vedomie (elementáry éteru) vášej pozemskej nádoby. Potom dýchate z vyššieho výrazu vedomia aby ste prispeli k premene Gaii tak isto ako ona prispieva/delí sa s jej premenou.

 • Tým spôsobom sa prispôsobuje vaša premena premene formy Zeme/Gaii – krajiny.
 • Váš meniaci sa dych (vzduch) sa spája s meniacimi sa synaptickými spojeniami v „elektrickom“ systéme Gaii.
 • Premena všetkých vašich fyzických tekutín (voda) sa spája s meniacimi sa vodnými cestami Gaii a masívnymi oceánmi.

Pokiaľ sa vaše vedomie mení z éterického (štvordimenzionálneho) do spirituálneho (päťdimenzionálneho) tak sa prepája vaše osobné vedomie s planetárnym vedomím, ktoré sa z  troj/štvordimenzionálneho mení na päťdimenzionálne.

Fyzická prezentácia Gaii je troj/štvordimenzionálna Zem a päťdimenzionálna Gaia je nová Zem.

* Auf diese Weise gleicht sich eure Umwandlung der Form (Erde) der Umwandlung der Form von Gaias Land an.

* Euer sich umwandelnder Atem (Luft) verbindet sich mit der sich verwandelnden Atmosphäre von Gaia.

* Eure Umwandlung des Nerven-Systems (Feuer) verbindet sich mit den sich verwandelnden synaptischen Verbindungen innerhalb von Gaias “elektrischen” Systems.

* Die Umwandlung all eurer physischen Flüssigkeiten (Wasser) verbinden sich mit Gaias sich umwandelnde Wasser-Wege und massiven Ozeane.

* Während euer Bewusstseins sich von ätherisch (vierdimensional) in spirituell (fünfdimensional) umwandelt, verbindet euer persönliches Bewusstsein sich mit dem planetaren Bewusstsein, das von drei-/vierdimensional zu fünfdimensional umwandelt.

Die physische Präsentation von Gaia ist die drei-/vierdimensionale Erde und die fünfdimensionale Präsentation von Gaia ist die Neue Erde.

Während ihr, die Aufsteigenden, euer persönliches Bewusstsein mit dem planetaren Bewusstsein von Gaia und ALLEN ihren Bewohnern fließen lasst, tragt ihr erheblich zum planetaren Aufstieg bei. Gleichzeitig trägt die große Masse von Gaias aufsteigendem Körper zu eurem persönlichen Aufstieg bei. Ihr erreicht auch den zusätzlichen Nutzen eines friedlichen Übergangs in die Neue Erde, weil ihr durch die ganzen aufsteigenden Planeten geschützt seid, die euch umgeben.

Die Herausforderung bei dieser Konfiguration des Aufstiegs ist ~ denn es gibt viele Versionen des Aufstiegs ~ dass ihr leicht Zweifel hegen könntet, dass ihr aufsteigt, weil ihr nichts verlasst. Wenn ihr jenseits des Planeten aufsteigen würdet, würdet ihr euch aus dieser Realität ziehen und das Gefühl haben, als ob ihr die Erde verlassen würdet. Dann hättet ihr den physischen Beweis eures Aufstiegs.

Pokiaľ vy vzostupujúci necháte v toku (tiecť) vaše osobné vedomie s planetárnym vedomím Gaii a VŠETKÝMI jej obyvateľmi tak význačne prispievate k planetárnemu vzostupu. Súčasne prispieva veľká masa Gaii k vášmu osobnému vzostupu. Dosiahnete tiež aj dodatočný úžitok jej mierového prechodu do novej Zeme – lebo ste chránení všetkými vzostupujúcimi planétami, ktoré vás obklopujú. Výzva pri tej konfigurácii/verzii vzostupu – lebo existuje veľa verzií vzostupu – je, že by ste mohli váhať, že vzostúpite keď vás nič nepovzbudí. Ako keby ste vzostúpili mimo planéty tak by ste sa stiahli z tejto reality a mali by ste pocit, že opustíte Zem. Vtedy by ste mali fyzický dôkaz vášho vzostupu.

Ale podľa fyzického dôkazu nie je v tomto vzostupe nič konstantné/stabilné. Preto by bolo najlepšie pustiť túhy vášho ega po dôkazoch a dôverovať vašej vnútornej vedomosti, že – lebo ste jeden s Gaiou – spolu vzostúpite. Tým spôsobom sa NÁVRAT týka ľudí a tiež planéty.

My sa s vami láskyplne spájame pokiaľ sa vraciame do stavu ako jeden s ľuďmi a planétou.

Galaktickí arkturiáni a vaša rodina

Allerdings, je nach physischem Nachweis, ist nichts in diesem Aufstieg konstant. Stattdessen ist es am besten euer Ego-Bedürfnis nach Beweisen loszulassen und eurem inneren Wissen zu vertrauen, dass ~ weil ihr und Gaia EINS seid ~ ihr beide gemeinsam aufsteigt. In dieser Weise betrifft DIE RÜCKKEHR sowohl die Menschen als euch den Planeten.

Wir verbinden uns liebevoll mit euch, während wir alle zurückkehren als EINS Menschen und Planet.

Die  Galaktischen Arkturianer und eure Familie

Die Arkturianer durch Suzanne Lie, 07.04.2015, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/arkturia16/070416atma.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 19

Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Suzanne Lie) – 27.Februar 2016

Veröffentlicht am März 7, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: f55d-die2barkturianer

“Begegnungen im Traum” „Stretnutia v sne“

Mnohí a stále viacerí sa prebúdzajú s veľmi živými ale rýchlo uprchajúcimi správami z ich nočných stretnutí počas snívania. Tie stretnutia sú veľmi reálne ale keď sa z vášho štvordimenzionálneho sna prebudíte tak ich rýchlo zabudnete.

Preto vám radíme aby ste pri posteli mali poznámkový blok alebo nejaký iný prostriedok k zdokumentovaniu/zaznamenaniu aby ste ho pri vstávaní rýchlo mohli použiť.

Mehr und mehr von euch erwachen mit lebhaften, jedoch schnell verschwindenden Botschaften aus euren nächtlichen Begegnungen im Traum. Diese Begegnungen sind sehr real, aber sobald ihr aus eurer vierdimensionalen Traumzeit erwacht, vergisst sie euer dreidimensionales Selbst schnell.

Deshalb raten wir, dass ihr einen Schreibblock oder Mittel zur Dokumentation neben eurem Bett bereit haltet, sodass ihr beim Erwachen diese interdimensionalen Begegnungen dokumentieren könnt.

Ihr müsst diese inneren Begegnungen fast sofort beim Erwachen dokumentieren, da euer dreidimensionales Gehirn noch nicht dafür trainiert ist, diese Informationsfrequenz zu speichern und die Begegnung, die zunächst sehr lebhaft und „real“ war, schnell vergessen wird.

Wir sagen „real“ und meinen damit, dass euer dreidimensionales Gehirn beim Erwachen und/oder kurz davor in der Lage ist, diese Botschaften nicht als „Traum“ zu speichern, sondern als „reale“ Erfahrung. Erinnert euch, euer dreidimensionales Gehirn ist dafür programmiert, nur physische Begegnungen als „real“ wahrzunehmen.

Tie vnútorné stretnutia musíte skoro hneď po prebudení zaznamenať lebo váš trojdimenzionálny mozog ešte nie je trénovaný na záznamy tej informačnej frekvencie, ktoré sú tak živé a „reálne“ a hneď zabudnuté.

Hovoríme „reálne“ a tým myslíme, že váš trojdimenzionálny mozog v okamihu prebudenia a/alebo krátko predtým nie je v stave tie správy zaznamenať ako „sen“ ale ich zaznamená ako „reálnu“ skúsenosť. Spoemeňte, váš trojdimenzionálny mozog je programovanývnímať len pre fyzické stretnutia.

Preto sú všetky skúsenosti z vašich štvordimenzionálnych alfa-vĺn-vedomia vnímané ako „sen“ alebo jednoducho ako „vaša predstava“. Na šťastie vaše multidimenzionálne vedomie, ktoré sa TERAZ vo vašom fyzickom mozgu prepája vám pripomenie, že „všetko čo je vnímatelné - je reálne“.

Možno nerozunuje/nie je v súlade s hmotným trojdimenzionálnym svetom. Vaše meditácie sú reálne. Vaše denné sny sú reálne. Vaše nočné sny sú reálne a vaše predstavy sú reálne.

Deshalb werden alle Erfahrungen in eurem vierdimensionalen, Alpha-Wellen-Bewusstsein von eurem 3D-Gehirn als „ein Traum“ oder „einfach eure Vorstellung“ betrachtet. Glücklicherweise wird euer multidimensionales Bewusstsein, das sich JETZT mit eurem physischen Gehirn verbindet, euch erinnern, dass „alles was ihr wahrnehmt real ist.“

Es resoniert jedoch vielleicht nicht mit der Frequenz der dreidimensionalen, materiellen Welt. Eure Meditationen sind real. Eure Tagträume sind real. Eure Träume in der Nacht sind real und eure Vorstellung ist real.

Ihr seid JETZT aufgerufen, euren gesamten physischen Körper zu aktivieren. Damit meinen wir, ihr seid aufgerufen, euer „gesamtes Denken im Gehirn“, eure Träume, Tagträume und eure Vorstellungskraft mit eurem dreidimensionalen Gehirn hervorzubringen.

Ihr denkt vielleicht, diese Information wäre überwältigend, aber erinnert euch, dass ihr Myriaden von Inkarnationen lang auf der Erde „gehirngewaschen“ gewesen seid zu glauben, dass eure Wahrnehmungen nur real wären, wenn sie mit der Frequenz der dritten Dimension resonieren.

TERAZ ste volaní aktivovať celé vaše fyzické telo. Tým myslíme, že ste volaní zrodiť vašim trojdimenzionálnym mozgom, priniesť na povrch „všetko myslenie v mozgu “, vaše sny, denné sny a predstavy.

Možno myslíte, že tá informácia je ohromujúca ale spomeňte, že ste boli myriády (tisíce?) inkarnácií „mozog-vymývaní“ tak aby ste verili, že vaše vnímania sú len vtedy reálne keď sú v súlade s trojdimenzionalitou.

Vaše vnímanie bolo len vtedy uznávané ako „reálne“ keď ich 3D-konsens-realita  opečatila ako OK. To primitívne používanie toho úžasného kontaktného systému vášho fyzického mozgu začalo počas vášho života v neskorej dobe Atlantídy – keď ste boli „mozgo-vymytí“.

To vymývanie mozgu pokračovalo počas tej dlhej temnej časovej doby a dokonca pokračuje aj vo vašom „modernom svete“. Myriády kostolov, ktoré skutočne boli vedené Illuminátmi, tiež používali mnohé druhy vymývania mozgu a tiež pomocou vašich reklám – boli/sú veľmi efektívne. „Reklamy“, ktoré sa vnucujú do vášho vedomia zo všetkých médií, ako tiež reklamné tabule na uliciach a obrovské plakátové steny vám hovoria čo máte myslieť, robiť a žiť keď chcete byť uznávaní inými alebo aby vás mali radi.

Ako sme už povedali vymývanie mozgu začalo na vrchole Atlantídy, keď sa to začínalo rútiť. Atlantída bola štvordimenzionálna realita, ktorá začala pomaly klesať zlými úmyslami „moci nad inými“. Ich zastupitelia boli prisťahovalci na Zemi potom keď prehrali vo veľkej galaktickej vojne.

Eure Wahrnehmungen wurden auch als „real“ betrachtet, wenn sie von der 3D-Konsensrealität mit einem OK versehen wurden. Dieser primitive Gebrauch des wundervollen Kontaktsystems eures physischen Gehirns begann als ihr während eurer Leben in den späteren Tagen von Atlantis „gehirngewaschen“ wurdet.

Diese Gehirnwäsche setzte sich dann fort während der langen, dunklen Zeitalter und selbst in eurer „modernen“ Welt. Die Myriaden von Kirchen, die tatsächlich von den Illuminaten geleitet wurden, wie auch die vielen Formen der Gehirnwäsche, die euch durch eure modernen Werbespots verabreicht wurden, sind sehr effektiv gewesen.

Diese „Werbespots“, die sich eurem Bewusstsein aus jeder Medienform aufdrängen, wie auch als Schilder an der Straße und als riesige Plakatwände, sagen euch, wie ihr denken, handeln und leben sollt, wenn ihr wollt, dass andere euch akzeptieren oder sogar mögen.

Wie wir schon sagten, begann diese Art von Gehirnwäsche nach dem Höhepunkt von Atlantis, als es sich auf seinen Fall zubewegte. Atlantis war eine vierdimensionale Realität, die durch die bösartigen Absichten der „Macht über andere“ langsam tiefer und tiefer sank. Deren Vertreter waren auf der Erde eingewandert, nachdem sie den Großen Galaktischen Krieg verloren hatten.

Ihr, unsere lieben Aufsteigenden, expandiert gerade JETZT euer Bewusstsein über die dreidimensionalen Beta-Wellen hinaus. Diese Beta-Welle, dreidimensionales Denken, begrenzt euren Glauben auf das Denken, dass nur die dreidimensionale, physische Welt real wäre und alles andere wäre einfach eure Einbildung.

Mehr und mehr von euch erweitern jedoch ihr Wachbewusstsein, um das Konzept zu umarmen, dass die vierdimensionale Welt „nicht einfach ein Traum“ ist. Ihr, die Erwachenden, erinnert euch zunehmend der vielen Botschaften, die ihr empfangt, und der Erfahrung, die ihr im Traum habt.

Vy moji milí vzostupujúci práve TERAZ rozširujete vaše vedomie nad trojdimenzionnálne beta-vlny. Beta-vlny, trojdimenzinálne myslenie obmedzujú vašu vieru na vplyv myslenia, ktoré uznáva len trojdimenzionálny fyzický svet ako reálny a všetko iné je len výmysel.

Rastúci počet tých z vás, ktorí rozširujú ich bdelé vedomie aby objali štvordimenzionálny svet vedzte, že to nie je „len sen“. Vy prebúdzajúci si pripomínate tie mnohé správy, ktoré dostávate a tiež skúsenosti vo vašich snoch.

Keď si spomeniete tie skúsenosti tak rozpoznáte, že môžete vyhrať veľa záznamom vašich snov. Keď ten proces začne tak sa pomaly alebo rýchlo rozšíri koncept „reálneho sveta“ do štvrtej dimenzie.

Na tomto bode si začnete spomínať vaše „stretnutia v sne“. My, galaktickí a nebeskí, ktorí sme rozšírili našu multidimenzionálnu esenciu aby sme mohli byť v palete vašej štvrtej dimenzie vás zdravíme s radosťou vo frekvencii tej reality.

Sobald ihr euch an diese inneren Erfahrungen erinnert, erkennt ihr, dass es mit Erinnern und Dokumentieren eurer Träume viel zu gewinnen gibt. Sobald ihr diesen Prozess beginnt, erweitert sich eure Konzeption der „realen Welt“ langsam – oder schnell – auf die vierte Dimension.

An diesem Punkt beginnt ihr, euch an eure „Begegnungen im Traum“ zu erinnern. Wir, die Galaktischen und Himmlischen, die wir unsere multidimensionale Essenz erweitert haben, um innerhalb der Bandbreite eurer vierten Dimension Resonanz zu haben, begrüßen euch fröhlich innerhalb dieser Frequenz der Realität.

Ihr könnt mit uns kommunizieren, und viele tun es, während ihr wach seid und meditiert. Ihr könnt über Meditation in die Traumzeit und viel höhere Welten eintreten. Wenn ihr meditiert, statt zu schlafen, gibt es außerdem einen Teil eures multidimensionalen Selbst, der eure Erfahrungen im JETZT, das ihr dann erfahrt, dokumentieren kann.

Diese Dokumentation ist wichtig, da euer physisches Gehirn multidimensionale Botschaften nicht effektiv speichern kann. Wenn ihr eure Erfahrungen dokumentiert und besonders, wenn ihr sie mit anderen teilt, erdet ihr sie zum Glück in eurer physischen Welt.

Sobald diese Botschaften in der dritten Dimension verankert sind, beginnen sie mit der Myriade von dreidimensionalen Gedankenformen, die unsichtbar wie Viren durch eure physische Realität fließen, in Wechselwirkung zu treten. Diese dreidimensionalen Gedankenformen dienen auf viele Arten wie Viren, indem sie euer angeborenes multidimensionales Denken „infizieren“.

Môžete teraz s nami komunikovať a mnohí to už robia keď ste v stave bdelosti a meditujete. Môžete vstupovať cez meditáciu do stavu snívania a do vyšších svetov. Keď meditujete tak časť vášho vyššieho multidimenzionálneho JA môže zaznamenať vaše skúsenosti, ktoré v meditácii zažijete v TERAZ.

Tie záznamy sú dôležité lebo váš fyzický mozog nie je v stave efektívne zaznamenať multidimenzionálne správy. Keď zaznamenávate vaše skúsenosti a obzvlášť keď sa o ne delíte s inými tak ich našťastie uzemníte do vášho fyzického sveta.

Keď sú v tretej dimenzii uzemnené tak sa začnú ako jemný vírus prepájať s myriádou trojdimenzionálnych myšlienok cez fyzickú realitu. Trojdimenzionálne myšlienky slúžia na mnohé druhy vibrácie ako vírus tým, že infikujú vaše vrodené multidimenzionálne myslenie.

Z toho dôvodu tí stratení/tmaví zaplavili vašu realitu myriádami 3D-správ, ktorá vám rozprávajú, že keď chcete byť akceptovaní tak musíte kúpiť istú „vec“.

Samozreme všetky tie peniaze čo stoja tie tmavé veci plujú k nim, k tým, ktorí  použili váš nimi vnútený pocit „nebyť dosť dobrý“. To je dvojstranný meč lebo keď im dáte vaše peniaze tak nemáte peniaze na podporu osôb, zariadení a situácií, ktoré by boli nutné na záchranu/liečbu planéty.

Preto sme vzali na nás riziko pravidelných stretnutí v stredných a vyšších oblastiach štvrtej dimenzie – aby sme mohli počas spánku s vami komunikovať. Hovoríme „riziko“ lebo pre nás je štvrtá dimenzia porovnatelná s tým ako je pre vás zdržiavať sa na dne oceána.

Frekvencia štvrtej dimenzie je pre nás tak hustá, že sa to cíti ako by na nás ležala váha oceánu. Preto na tej frekvencii zostávame len krátko.

Aus diesem Grund haben die Verlorenen/Dunklen eure Realität mit Myriaden von 3D-Botschaften geflutet, die euch erzählen, dass wenn ihr akzeptiert werden wollt, wenn ihr „gut genug“ sein wollt, MÜSST ihr dieses „Ding“ kaufen.

Natürlich geht das ganze Geld, das es kostet, um dieses nutzlose Ding zu kaufen, zu denen, die die Angst eures „Nicht-Gut-Genug“-Seins benutzt haben, damit ihr ihnen euer Geld gebt. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn wenn ihr ihnen euer Geld gebt, habt ihr nicht genug Geld für Personen, Orte, Einrichtungen und Situationen, die euer Geld verwenden würden, um Personen und den Planeten zu heilen.

Aus diesem Grund sind wir das Risiko regelmäßiger Treffen in der mittleren bis höheren vierten Dimension eingegangen, damit ihr uns in euren Träumen treffen könnt. Wir sagen „das Risiko eingegangen“, weil die vierte Dimension für uns ganz so ist, wie für euch der Boden des Ozeans.

Die Frequenz der vierten Dimension ist für uns so dicht, dass es sich anfühlt, als ob das Gewicht eines Ozeans auf uns liegt. Deshalb halten wir es kurz und bleiben nur für einen kurzen Betrag dessen, was ihr als Zeit wahrnehmt, auf der Frequenz.

Wir möchten euch gratulieren, ihr Freiwilligen für die Erde, für das Klären eurer eigenen vierdimensionalen Auras1, das der Reinigung von Gaias vierdimensionaler Aura dient; genug, dass wir die Dichte der vierdimensionalen Aura der lieben Gaia kurz tolerieren können.

Wir sind sehr erfreut, dass viele unserer Freunde, die physische Körper tragen, in der Lage gewesen sind, mehr und mehr unserer Besucher auf der Erde, die sich in den Lügen und Illusionen der Zeitlinie eurer dreidimensionalen Erde verloren hatten, zu unterrichten.

Vám dobrovolníkom pre Zem chceme gratulovať za očistu vašej vlastnej aury, čo slúži očiste Gaii; je to dosť na to aby sme krátko v hustote štvordimenzionálnej aury Gaii vydržali.

Sme veľmi radi, že naši priatelia nosia fyzické telo čím boli/sú v stave vyučovať tých návštevníkov Zeme, ktorí sa stratili v klamstvách a ilúzii časovej línie trojdimenzionálnej Zeme.

Lebo mnohí z vás boli v stave prebudiť sa k ich multidimenzionálnej prírode a sú teraz schopní znášať/akceptovať frekvencie svetla, ktoré zaplavujú Gaiu aby ju tým pripravili k vzostupu.

Tí, ktorí TERAZ majú pozemské telo majú zriedkavú príležitosť zúčastniť sa udalosti planetárneho vzostupu. „Planetárnym vzostupom“ je myslené, že Gaia otvorí „vedomým obyvateľom“ jej päťdimenzionálny životný priestor.

Povieme „vedomí obyvatelia“ lebo mnohí z vás sa nespomínajú na ich skúsenosť keď prišli na päťdimenzionálnu Zem. Zabudli to v okamihu vstupu do trojdimenzionálneho pozemského tela – obmedzuje vnímanie.

Weil so viele von euch in der Lage waren, zu ihrer wahren, multidimensionalen Natur zu erwachen, seid ihr fähig, die höheren Lichtfrequenzen zu akzeptieren, die die liebe Gaia überfluten, um sie für ihren planetaren Aufstieg vorzubereiten.

Diejenigen, die JETZT einen Erdenkörper tragen, haben die seltene Gelegenheit, an dem anstehenden Ereignis des planetaren Aufstiegs teilzunehmen. Mit „planetarem Aufstieg“ meinen wir, dass Gaia ihren fünfdimensionalen Lebensraum für „bewusste Bevölkerung“ öffnet.

Wir sagen „bewusste Bevölkerung“, weil viele von euch die fünfdimensionale Erde besucht haben, aber diese Erfahrung nicht erinnern, sobald sie zu den begrenzten Wahrnehmungen eures dreidimensionalen Erdenkörpers zurückkehren.

Aus diesem Grund besuchen wir eure Träume, kurz bevor ihr bereit seid zu erwachen, in der Hoffnung, dass ihr euch an unsere Begegnung erinnert. Wir hoffen weiter, dass ihr unser Treffen dokumentiert und mit anderen teilt. Erinnert auch solche, mit denen ihr kommuniziert, daran, ihre Erfahrungen mitzuteilen.

Eure Werbespots haben euch dafür trainiert, dass ihr dieselbe Botschaft immer wieder auf leicht unterschiedliche Art hören müsst, bevor ihr feststellen könnt, dass diese Botschaft „real“ ist und nicht „nur eure Einbildung“.

Z toho dôvodu navštevujeme vaše sny krátko pred prebudením v nádeji, že zaznamenáte naše stretnutia a podelíte sa s nimi s inými.

Vaše reklamy vás trénovali tým, že ste museli tú istú správu počúvať rôznymi spôsobmi aby ste si uvedomili, že nie je to „len vymyslené“ ale „reálne“.

Našťastie neprekročí tá 3D-Indokrína hranice k vášmu štvordimenzionálnemu mysleniu pokiaľ udržíte vašu „sebaúctu“. „Sebaúctou“ myslíme vašu vlastnú hodnotu, ktorú v sebe nosíte.

Mnohé z „našich stretnutí počas snívania“ sa sústreďujú na pripomienku, že ste veľmi uctievaní galaktickou rodinou, kvôli všetkému čo ste spravili aby ste podporovali Gaiu pri planetárnom vzostupe.

Ako si spomeniete, že ste sa práve prebudili zo stretnutia v sne? Pravdepodobne hneď po prebudení si na to spomeniete ale naše správy sú často len krátke pre vaše trojdimenzionálne vedomie.

Glücklicherweise überschreitet diese 3D-Indoktrination nicht die Grenze zu eurem vierdimensionalen Denken, solange eure Selbstachtung nicht in großem Umfang geschwächt ist. Mit „Selbstachtung“ meinen wir die Wertschätzung, die ihr für euch selbst haltet.

Viele unserer „Begegnungen im Traum“ sind darauf fokussiert gewesen, euch daran zu erinnern, dass ihr von eurer Galaktischen Familie mit großer Wertschätzung betrachtet werdet, wegen allem, was ihr getan habt, um Gaia bei ihrem planetaren Aufstieg zu unterstützen.

Wie erinnert ihr euch daran, dass ihr gerade von einer Begegnung im Traum erwacht seid? Ihr werdet wahrscheinlich sofort nach eurem Erwachen unsere Begegnung erinnern, aber unsere Botschaft ist zu oft sehr flüchtig für euer dreidimensionales Bewusstsein.

Schließe deshalb sofort wieder deine Augen, wenn du mit den Gedanken an einen Traum erwachst, bevor du vollständig erwachst.

Keď sa prebudíš s myšlienkou na jeden sen tak znovu hneď zatvor oči predtým než sa úplne prebudíš.

 • Uvoľni sa do pocitu, že si vo svete snov ako tiež vo fyzickom svete.
 • Dovoľ si potom tancovať s tvojim nočným cestovaním pomocou 3D-pamäti.
 • Vstúp do meditatívneho stavu, v ktorom nespíš a tiež nie si úplne bdelý.
 • V tom stave často môžeš znova získať dôležité vyššiedimenzionálne správy, ktoré tvoj 3D-mozog vysvetlil ako „len jeden sen“.

Potom keď otvoríš oči:

 • Vezmi hneď do ruky záznamový blok, ktorý máš vždy pri posteli.
 • A rýchlo zapíš všetko na čo si spomenieš. Ak klesáš znovu do spánku tak je to preto aby si bol podporovaný v spomienke na tvoj sen. Preto povedz si nahlas ten sen a zapíš ho.

§  Entspanne dich dann in das Gefühl, sowohl in deiner Traumwelt als auch in deiner physischen Welt zu sein.

§  Erlaube dann den Bildern deiner nächtlichen Reise, mit deinem 3D-Gedächtnis zu tanzen.

§  Gehe in einen meditativen Zustand, in dem du weder schläfst, noch völlig erwacht bist.

§  In diesem Zustand kannst du oft die wichtigen höherdimensionalen Botschaften, die dein 3D-Gehirn als „nur ein Traum“ interpretiert hat, wiedergewinnen.

Sobald du diesen Traum zurückgewinnst:

§  Gehe in den Traum und erzähle dir selbst den Traum mit geschlossenen Augen.

§  Wenn du dir selbst deinen Traum erzählst, transportierst du den Traum aus deiner vierdimensionalen Traumrealität in dein dreidimensionales bewusstes Denken.

 

Dann, wenn du deine Augen öffnest:

§  Greife sofort nach dem Block und Stift, die immer neben deinem Bett liegen.

§  Und schreibe schnell alles nieder, woran du dich erinnern kannst. Wenn du in den Schlaf zurückgleitest, ist es wahrscheinlich deshalb, um dich dabei zu unterstützen, deine Traumbotschaft zu erinnern. Achte deshalb darauf, dir den Traum selbst zu erzählen und schreibe ihn sofort auf.

Mit Praxis wirst du dein dreidimensionales Gehirn im Wachzustand trainieren, deine Träume länger zu erinnern und/oder das kleine Bild oder die Botschaft, die im Moment des Erwachens durch deine Wahrnehmung flogen, zu erinnern.

Dieses kleine Bild oder die Botschaft sagen dir: „Dies ist eine interdimensionale Botschaft, die du in deinem Wachzustand erinnern willst.“ Wenn du dem Prozess oben folgst, wirst du beginnen, deine Träume lebhafter und öfter zu erinnern.

Du wirst auch in der Lage sein, deine Träume eine längere Zeit zu erinnern, sodass du zu deinem Computer gehen kannst, um sie einzutippen. Wenn du eine tägliche Meditationspraxis hast, selbst wenn es nur für ein paar Minuten ist, wirst du mehr in der Lage sein, deine Träume zu erinnern.

S praxou budeš tvoj trojdimenzinálny mozog trénovať v bdelom stave na to aby si si spomenul na tvoje sny a/alebo si spomenieš malý obrázok alebo správu, ktorá preletela tvojim vnímaním keď si sa prebudil.

Ten malý obraz alebo správa ti hovoria: „to je medzidimenzionálna správa, na ktorú si spomenieš v bdelom stave“. Keď nasleduješ ten hore uvedený proces tak začneš častejšie snívať a spomenúť si to. Aj budeš v stave spomínať dlhší čas a tak môžeš isť k počítaču a zapísať to tam. Keď máš dennú prax meditácie, aj keď to je len pár minút budeš viac v stave spomínať na tvoje sny.

Pripomeň si, že denná meditácia rozširuje tvoje vedomé vnímanie k stále vyšším frekvenciám reality.

Pokiaľ sa tvoje denné stavy vedomia pohybujú do vyšších dimenzií tak sa zmenia tvoje skúsenosti v dennom živote

Potom sa presunú tvoje priority prežitia/života k pokročilému procesu planetárneho vzostupu.

Existuje stále viac „pozemského-personálu“, ktorí ten presun z 3D-prežitia do 5D-vzostupu pokročilého procesu už urobili. Čo zistili je:“ Čo myslíš – to sa uskutoční“.

Erinnere dich, dass tägliche Meditationen deine bewussten Wahrnehmungen zu immer höheren Frequenzen der Realität erweitern.

Während sich deine täglichen Bewusstseinszustände zu immer höheren Dimensionen erweitern, werden sich deine Erfahrungen im täglichen Leben verändern.

Dann werden sich deine Prioritäten vom tagtäglichen Überleben zum fortschreitenden Prozess des planetaren Aufstiegs verschieben.

Es gibt immer mehr „Bodenpersonal“, das diese Verschiebung vom 3D-Überleben weg und zum 5D-Aufstieg hin gemacht hat. Was sie alle entdecken ist: „Woran du denkst, das realisiert sich.“

Deshalb: Wenn ihr an all die schrecklichen Dinge denkt, die in eurer 3D-Welt passieren können, dient das tatsächlich dazu, eure Aufmerksamkeit auf diese Erfahrungen einzustellen. Wenn ihr andereseits an den planetaren Aufstieg denkt, stellt ihr euer Bewusstsein auf euer multidimensionales SELBST ein.

Mit dem Fokus auf eurem multidimensionalen SELBST seid ihr in konstanter Kommunikation mit den höherfrequenten Wahrnehmungen eures eigenen Höheren SELBST.

Preto: Keď myslíte na hrozné veci, ktoré sa v 3D-realite môžu stať – tak to slúži skutočne pozornosti na tú skúsenosť (splneniu). Ale keď myslíte na planetárny vzostup tak vaše vedomie je nastavené na vaše multidimenzionálne JA.

So sústredením na vaše multidimenzionálne JA ste v neustálom kontakte s vyššie-frekvenčným vnímaním vášho vlastného vyššieho JA.

Pokiaľ tí, ktorí sa  možno sústreďujú len na fyzický svet si robia starosti o myriádach negatívnych a kontrolujúcich správach, ktoré každý deň dostávajú – tak vy sa sústreďujete na vyššie-dimenzionálnu realitu, ktorá sa neustále mieša s vašim 3D-životom.

Während dann jene, die nur in der physischen Welt gegenwärtig sein können, sich sorgen über die Myriaden von negativen und kontrollierenden Botschaften, die sie jeden Tag erhalten, konzentriert ihr euch auf die höherdimensionale Realität, die sich kontinuierlich mit eurem täglichen 3D-Leben vermischt.

Über diesen höherdimensionalen Fokus werdet ihr mehr und mehr Informationen über die sich entwickelnde multidimensionale Realität bekommen, die ihr besucht während eurer Träume, Meditationen, kreativen Unternehmungen und Konversationen mit anderen, die ebenfalls ihr höherdimensionales SELBST und ihre höherdimensionalen AUFFASSUNGEN umarmt haben.

Cez vyššiedimenzionálne sústredenie dostanete stále viac informácií o vyvívjajúcej sa viac-dimenzionálnej realite, ktorú navštevujete vo vašich snoch, meditácii, kreatívnym podnikaním a rozhovormi s inými, s tými, ktorí tiež objali ich vyššiedimenzionálne JA a vyššiedimenzionálne VNÍMANIE.

Kto svoje vnímanie usmerní na troj- a spodné štvor-dimenzionálne verzie reality bude stále viac vystrašený, nahnevaný, nestály a zmetený.

Kto ale prijme svoje vnímanie vyššiedimenzionálnych skúseností ako „reálne udalosti“ bude kľudnejší, sústredenejší a venuje sa viac podpore planetárneho vzostupu Gaii.  

Wer seine Wahrnehmungen auf die dreidimensionalen und unteren vierdimensionalen Versionen der Realität ausrichtet wird zunehmend erschrocken, ärgerlich, sprunghaft und verwirrt.

Wer andererseits seine höherdimensionalen Erfahrungen als „reale Ereignisse“, die in der „realen Welt“ auftreten, umarmt hat, wird ruhiger, zentrierter und widmet sich zunehmend der Unterstützung von Gaia bei ihrem Prozess des planetaren Aufstiegs.

von den Arkturianern, gechannelt von Suzanne Lie, 27.02.2016
Übersetzung: Gerhard Hübgen

1 AdÜ: Trauma aus der Vergangenheit wird überwiegend im astralen und emotionalen Körper gehalten, zu einem kleinen Teil auch im physischen Körper. (Almine)

Zum Original: Meeting in Dreamtime

Video ‘We Are Here Now’: We Are Here Now ~ Dr. Suzanne Lie

Quelle deutsch: http://spiritgate.de/docs/suzanne-lie-begegnungen-im-traum.php

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Peace, Love & Unity……die EK-Redaktion

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 18

Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Meredith Murphy) – 10.November 2015

Veröffentlicht am November 13, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

„Wer Du Wirst“

Es ist uns eine große Freude, uns mit euch zu verbinden. Wenn wir uns in diese Art der bewussten Kommunikation begeben, erfahren wir mehr über eure Gesamtheit, und dafür danken wir euch.

„Kým budeš“

Prepojiť sa s vami je pre nás veľkou radosťou. Keď vstúpime do tohto spôsobu vedomej komunikácie dozvieme sa viac o vašom celku a za to vám ďakujeme.

Dnes by sme chceli s vami hovoriť o hlavných bodoch vašich skúseností. Odzrkadlíme vám vaše novo vytvárajúce skúsenosti aby sme vám pomohli odhaliť kým budete. Je nápomocné rozpoznať aké kvality sa v tvojom živote vyvíjajú lebo esencia v tvojom stelesnení ti je vždy o jeden krok vpred a vedie ťa ďalej do vyššieho stavu tvojho BYTIA.

Heute möchten wir mit euch über die Hauptmerkmale eurer Erfahrungen sprechen. Wir spiegeln euch eure neu entstehenden Erfahrungen, um euch dabei zu helfen, herauszufinden, wer ihr werdet.  Es ist dir hilfreich zu erkennen, welche Qualitäten sich nun in deinem Leben entfalten, denn deine Essenz, in deiner Verkörperung, ist dir hier immer einen Schritt voraus und führt dich weiter und weiter in einen erhöhten Zustand deines SEINs.

Die wichtigste und bedeutendste Qualität, die sich jetzt zunehmend auftut, ist die Wahrnehmung deines Wissens. Jede/r von euch trägt das Wissen in sich, in jeder möglichen Situation und Begebenheit Bescheid zu wissen, über alles. Völlig informiert zu sein, bedeutet nicht, dass du notwendigerweise jede Menge Informationen bekommst, es ist vielmehr so, dass du in diesem Moment genau wissen wirst, was von wirklicher Bedeutung ist. Du wirst Zugriff auf das Wissen haben, wie du in deinem Leben wählst und denkst und wie du es zuordnest und erlebst und erfährst. Eines der herausforderndsten Dinge des Lebens ist, aus diesem Strom tief in dir aus einem Bewusstsein heraus zu „sehen“, das über Zeit und Raum geht. In diesem Fluss der unbegrenzten Intelligenz, welchen du als deinen Wesenskern – diesem ruhenden Pol in dir – wahrnimmst, begegnest du der „Ewigkeit“.  Hier gibt es keine Eile. Auch keine Spur des Zweifels und der Zögerlichkeit. Einfaches SEIN und WISSEN. In diesem Raum findest du alles vor, was du wissen musst. Manchmal wirst du Dinge vorhersehen, oder Visionen empfangen und Einblicke auf eine Art gewinnen, die sehr vorteilhaft für deine Zukunft sind, doch diese innere Eingebung ist weder prophetisch noch voraussagend. Dieses Wissen ist einfach da und informativ. Es gewährt dir innere Einblicke und vermittelt dir die Weisheit, um deine innere – und äußere – Ausrichtung zu optimieren. Du kannst ganz leicht auf dieses Wissen zugreifen  – fühl‘ einfach in dich hinein und spüre nach, was am besten für dich ist, jetzt. Wenn du dich diesem stillen, tiefen, inneren Strom hingibst, wirst du mehr Frieden erfahren und dein Leben wird immer noch mehr Synchronizitäten aufweisen. Du wirst erleben, wie dein Leben erfüllender und schöner wird.

Tá najdôležitejšia a najvýznamnejšia kvalita, ktorá sa teraz javí je vnímanie tvojich vedomostí. Každý z vás nosí v sebe vedomosť – v každej možnej situácii a v každom dianí vedieť všetko o všetkom. Byť úplne informovaný neznamená, že musíš nutne dostávať množstvo informácií, je to viac tak, že v tomto momente budeš presne vedieť čo je skutočne dôležité. Budeš mať dosah k vedomosti o tom čo máš voliť a čo myslíš a ako tie veci zaradíš a zažiješ a vnímaš. Tou najvyzývavejšou vecou života je „vidieť“ z toho toku v tvojej hĺbke to čo je mimo času a priestoru. V tom toku bezhraničnej inteligencie – ten kľudný pól v tebe – vnímaš a stretneš večnosť. Tu nie je ponáhlanie. Ani žiadna stopa pochyby a váhania. Jednoduché BYTIE a VEDOMOSŤ. V tom priestore nájdeš všetko čo musíš vedieť. Niekedy uvidíš tie veci vopred alebo príjmeš vízie a náhľady spôsobom, ktorý je veľmi výhodný pre tvoju budúcnosť, ale ten nápad nie je ani proroctvo ani predpoveď. Tá vedomosť je jednoducho informatívne tu. Dovolí ti vnútorný náhľad a dá/dovolí ti múdrosť aby optimovalo tvoje vnútorné a vonkajšie usmernenie. Môžeš ľahko siahnuť na tú vedomosť – cíť jednoducho do teba a precíť čo pre teba je to najlepšie, teraz. Keď sa oddáš tomu kľudnému, hlbokému toku v tebe tak vždy budeš zažívať viac mieru a tvoj život bude preukazovať viac synchronicity. Zažiješ ako tvoj život bude naplnitejší a krajší.

Ďalším dôležitým bodom/znakom vašej rozširujúcej sa skúsenosti ľudského potenciálu je ODVAHA. Viac a viac si uvedomíte ako sa v súvislosti s pocitmy rozširujete. Zrealizujete skutočnosť, že vaše city  sú druhy prejavu a manifestácie. Vznikajú z jedného druhu pohľadu, odvodzujú sa z vašej telesnej chémie, majú pôvod v tvojej vibrácii a sú vždy časové a rýchlo prebiehajúce/miznúce. TVAROVATELNÉ. To spoznanie je obrovské.

Ein weiteres wichtiges Hauptmerkmal eurer sich erweiternden Erfahrung des menschlichen Potenzials ist der MUT. Mehr und mehr werdet ihr euch gewahr, wie ihr euch in Bezug auf eure Gefühle ausdehnt. Ihr verwirklicht die Tatsache, dass eure Gefühle Erscheinungsformen und Manifestationen sind. Sie entstehen aus eure Art der Sicht, sie ergeben sich aus eurer Körperchemie, sie haben einen Ursprung in deiner Schwingung und sie sind immer temporär und schnell vergänglich. FORMBAR.  Diese Erkenntnis ist enorm.

Noch ermächtigender und aufbauender an der Qualität dieses Wissens ist deine Zuverlässigkeit und dein inneres Vertrauen beruhend auf der Tatsache, dass du nicht deine Gefühle BIST. Du hast lediglich eine Erfahrung aufgrund eines vorausgegangenen Gedankenguts, oder eines energetischen Musters, aber du bist nicht dieses Gefühl, und diese erweiterte Erkenntnis ist enorm. Du wirst dir deiner mehrdimensionalen Identität immer bewusster. Ausdehnend. Mitteilend. Größer und weiter als jeder einzelne Moment der Erfahrung. Diese Eigenschaft und das daraus resultierende Leistungsvermögen, das Leben als eine Aneinanderreihung sich entfaltender Erfahrungen zu er-LEBEN, ohne sie mit deiner ureigenen Identität gleichzusetzen, ist ein Quantensprung für die Menschheit.

Ešte zmocňujúcejšie a povzbudzujúcejšie na kvalite tej vedomosti je tvoja spoľahlivosť a tvoja vnútorná dôvera založená na skutočnosti, že NIE SI tvoje pocity. Len si mal skúsenosť na základe predošlého súhrnu myslenia alebo energetického vzoru, ale ty nie si ten pocit a to spoznanie je obrovské. Stále viac si uvedomíš tvoju viacdimenzionalitu. Rozširujúc sa. Sprostredkovať. Zväčšovať a ísť ďalej/pokračovať tak ako každý jednotlivý moment tej  skúsenosti. Táto vlastnosť a z nej vyvíjajúca sa výkonoschopnosť, ZAŽIŤ život ako poradie vyvíjajúcich sa skúseností bez toho, že by sa zrovnávali s tvojou pravlastnou identitou je kvantový skok pre ľudstvo.

Väčšina ľudí, ktorí sú si vedomí planetárneho presunu budú vždy lepší v tom – jazdiť na vlnách tohto energetického vysokofrekvenčného svetla. Lebo spoznáte, že nie ste vystavení nálade tých energií ale, že je to viac tvoje božské JA, ktoré ti pripravuje vzostup a hladí cestu k nemu. Ty si bezpochybne jednota s týmy stúpajúcimi tokmi svetla. Ty priťahuješ tie svetlaplné energetické toky a zosilňuješ ich keď ich potrebuješ. Spomienka na život bezmocného indivídua, ktoré vrhá pohľad do Neba – na nadprirodzenú múdrosť - , ktorá nad tebou vládne, časom tvojho vývoja zbledne stále viac. Na jeho miesto vstúpi vnútorná vedomosť a ty sa (spo)uznáš ako kováč tvojho osudu/šťastia, ako tá nekonečná a večná bytosť, KTORÁ SI.

Die meisten Menschen, die sich der planetarischen Energieverschiebung bewusst sind, werden auch immer besser darin, die Wellen dieses energetischen Hochfrequenzlichtes zu reiten. Denn ihr erkennt, dass ihr nicht den Launen dieser Energien ausgesetzt sind, sondern, dass es viel eher dein göttliches Selbst ist, welches dir den Aufstieg bereitet und ebnet. Du bist, fraglos, eine Einheit mit diesen ansteigenden Strömungen des Lichts. Du ziehst diese lichtvollen Energieströme an und baust sie auf, wenn du sie brauchst. Die Erinnerung daran, ein dem Leben ausgeliefertes Individuum zu sein, das seinen Blick gen Himmel – auf eine übergeordnete Wesenheit – richtet, die über dich verfügt, verblasst im Laufe deiner Entwicklung immer mehr. An diese Stelle tritt dein inneres Wissen und du (an)erkennst dich als deines eigenen Glückes Schmied, als dieses unendliche und ewige Wesen, das DU BIST.

Indem du deine wahre Beziehung zu deiner Entwicklung und deinem Aufstieg erkennst und verwirklichst, fühlst du dich frei. Du wirst mit jedem Mal spielerischer und vertrauensvoller darin. Und du entspannst dich.

Tým, že spoznáš pravdivý vzťah k tvojmu vývoju a k tvojmu vzostupu spoznáš ho a uskutočníš, tým sa budeš cítiť slobodný. Stále budeš v tom hravejší a dôvernejší. A uvolníš sa.

My povzbudzujeme každého, keď to ešte nerobíte – aby ste sa vedome tým zaoberali a praktizovali denne. Na to zavrieš jednoducho oči, usmerníš tvoje vnútorné oko na jadro tvojej bytosti, srdce, do vnútra a prepojíš sa SO VŠETKÝM ČO SI. Pozvi k tebe tvoje božské JA aby ťa podporovalo celý deň (a noc) pri tvojom usmernení V TVOJOM BYTÍ. Dovoľ tej energii jadra tvojej bytosti tiecť cez teba, PRESVIETIŤ ŤA úplne a rozšíriť ťa spôsobom, ktorý zdraví/víta ten energetický tok. Maj stále viac dôvery vo vedomosti a pocitu BYŤ SÁM SEBOU, plný rozširujúcej sa energie. Cíť ako tá energia tvojim telom preteká a udržuj to spojenie až dovtedy keď ju manifestuješ a aj sám cítiš. Keď to robíš tak vieš čo to znamená byť úplne uzemnený. Byť uzemnený znamená, že si prišiel do tvojho tela a zakotvil sa plným tvojim vedomím! Tvoje skúsenosti sa potom rozširujú prirodzeným spôsobom lebo ti zrkadlujú prísun a prijatie energie a splnia ti všetko čo nimi vytváraš.

Wir ermutigen jede/n von euch, wenn ihr dies nicht bereits tut, sich absichtlich und bewusst damit zu befassen, und es täglich zu praktizieren. Dazu schließt du einfach deine Augen, richtest dein inneres Auge auf deinen Wesenskern, dein Herz, nach innen und verbindest dich mit ALLEM WAS DU BIST. Lade dein göttliches Selbst den ganzen Tag (und die ganze Nacht) über zu dir ein und bitte es, dich bei deiner täglichen Ausrichtung IN DEINEM SEIN zu unterstützen. Erlaube dieser Energie deines Wesenskernes durch dich zu strömen, dich vollkommen zu durch-LICHTEN und dich auf eine Weise ausdehnen zu lassen, die diesen energetischen Strom begrüßt. Werde immer vertrauter in dem Wissen und in dem Gefühl DU SELBST ZU SEIN, voll von sich stetig ausdehnender Energie. Fühle wie die Energie in deinen Körper fließt und halte diese Verbindung aufrecht, bis du sie manifestierst und es auch selbst FÜHLST. Wenn du dies tust, dann wirst du wissen, was es bedeutet, vollständig geerdet zu sein! Geerdet zu sein, meint vollkommen im Körper angekommen und verankert zu sein mit deinem ganzen Bewusstsein! Deine Erfahrungen breiten sich dann auf natürliche Weise aus, weil sie dir deine Energiezufuhr – und aufnahme spiegeln und dir das erfüllen, was du damit erschaffst.

Körperlich, wenn du vollkommen mit der Energie deines Wesenskerns erfüllt bist, fühlt es sich an wie ein Prickeln, und einige Menschen nehmen einen Wechsel in ihrer Körpertemperatur wahr, wenn sich dieser Energiestrom erhöht. Diese Energie tritt über dein Kronen-chakra in dein Körpersystem ein, also richte deine ganze Aufmerksamkeit darauf und lade sie ein und bitte dein göttliches Selbst um noch mehr. Lerne den Fluss dieses Stromes zu steigern und fühle dich wohl darin und damit. Du wirst es mögen und du wirst mögen, was es in dein Leben bringt.

Telesne, keď si úplne naplnený energiou zdroja tvojej bytosti pociťuješ svrbenie(?) a niektorí hovoria, že ich telesná teplota sa mení keď sa zvýši ten energetický tok. Tá energia vstupuje korunnou čakrou do tvojho telesného systému, tak usmerni na to tvoju pozornosť a pozvi ju a popros tvoje božské JA o ešte viac. Nauč sa ten tok stupňovať a cíť sa pri tom a v tom dobre. Budeš mať rád to čo to prinesie do tvojho života.

Spomeň si na to, že si tvoje božské JA v rozšírenom a jasnom výraze/vzhľade. Tým sa môžeš viac a viac vyjadriť v tom jedinečnom vedomí a pokiaľ udržíš to prepojenie viacnásobnejšie a častejšie ako len možné a pri tom intenzivuješ, tak sa ten energetický tok rozširuje ešte viac. O čo častejšie sa prepojíš s tvojou dokonalosťou, o to samozrejmejšie bude tvoje sebavedomie. Budeš sa viacej cítiť ako ty a budeš schopnejší milovať sa TAKÝ AKO SI. Vyzývaj opakovane tvoje božské JA aby tvoj život – s tebou – bol ľahší.

Erinnere ich daran, dass du dein göttliches Selbst bist, im ausgedehnten erweiterten und klaren Ausdruck. Dadurch kannst du dich mehr und mehr zum Ausdruck bringen, in diesem einzigartigen Bewusstsein, und während du diese Verbindung so zahlreich wie nur möglich aufrecht erhältst und dabei intensivierst weitet sie sich noch mehr aus. Desto öfter du dich mit deiner eigenen inneren Vollkommenheit verbindest, desto selbstverständlicher wirst du dir deiner selbst bewusst. Du wirst dich eher wie dich selbst fühlen und immer fähiger darin werden dich selbst zu lieben, SO WIE DU BIST. Fordere dein göttliches Selbst wiederholt auf, damit wird dein Leben – mit dir – sehr viel leichter werden.

Kannst du sehen, dass es hier eine sehr wichtige Thematik gibt? Das Leben an vorderster Front wird um so vieles leichter. Warum? Du beginnst, das Leben über die Idee von Trennung = durch Angst hinaus anzuerkennen. Da du lernst, wie du dich selbst liebst, triffst du bessere Wahlen und Entscheidungen FÜR dich. Denn du möchtest dich ganz natürlich selbst lieben, und so entwickelst du positive – dir zugewandte – Programme und Weisen in deinem Leben und für dein Leben, die wiederum eine langfristige Auswirkung auf dich und dein Leben haben. Da du hierdurch weniger oft Angst aufbaust, triffst du auch weniger kurzfristige ad-hock-Entscheidungen, die sich zwar für den Moment gut anfühlen mögen, aber auf lange Sicht hin dein inneres Gedankengut untergraben, deine innere Zielsetzung verfehlen und dich damit an dem hindern, was du wirklich für dich willst. Du hörst auf, dich selbst zu sabotieren. Stattdessen wählst du alles, was dein Herz und deinen Geist nährt, und was dir hilft zu dir zu stehen und der Mensch zu werden, der du in diesem Lebensausdruck sein möchtest. Du wirst bessere, reichhaltigere, zukunftsorientierte und dem Leben zugewandte Wahlen treffen – und zur Umsetzung bringen – und damit bleibst du besser fokussiert und WESENtlich leichter auf das ausgerichtet, was du WIRKLICH willst.

Môžeš vidieť, že tu je jedna veľmi dôležitá téma? Život v prednej línii bude ľahší. Prečo? Tak začneš uznávať život nad rozdelenie – zo strachu von. Keďže sa učíš ako sa sám môžeš milovať, tak budeš robiť lepšie voľby a rozhodnutia PRE TEBA. Lebo ty sa chceš celkom prirodzene milovať a tak vyvinieš pozitívne – k tebe usmernené – programy a spôsoby v tvojom živote a pre tvoj život, ktoré majú na teba a tvoj život dlhodobé účinky. Pretože vytvoríš menej strachu budeš robiť menej krátkodobých rozhodnutí, ktoré sa možno v momente dobre pociťujú ale dlhodobo podkopávajú tvoje myšlienky, minú tvoje vnútorné ciele a tým ti prekážajú v tom čo vlastne chceš. Miesto toho volíš to čo živí tvoje srdce a ducha a čo ti pomáha stáť a stať sa človekom, ktorý chceš v tvojom výraze života byť. Budeš robiť lepšie, bohatšie voľby, viac orientované na budúcnosť a život – a prinesieš ich k uskutočneniu – a tým zostaneš lepšie sústredený a OVEĽA ľahšie usmernený na to čo SKUTOČNE chceš.

Mnohí z vás žijú život v obrovskej bolesti a strachu a prebrali ste ten postoj od tých ľudí, s ktorými ste vyrástli a ktorých ste milovali. Tým, že sa od toho začneš oslobodzovať a začneš sa cítiť lepšie – nad tým strachom – neliečiš len teba, ale aj celú pokrvnú líniu. Tvoja pribudajúca JEDNOTA s tebou – ten energetický tok – má účinok nad časom a priestorom, vyjasňuje tvoju minulosť a zmení a vytvára tvoju budúcnosť. Žiješ tvoj život s viac radosťou a s viac láskou, nezávisle od akýchkoľvek podmienok alebo akejkoľvek situácie. Si viac naplnený a tým veľkorysejší a prezetnejší. To je tvoj úžasný vývoj, ktorý sa (ešte nikdy predtým) deje teraz.

Viele von euch lebten ein Leben in ungeheurem Schmerz und in peinigender Angst und ihr habt diese Konditionierung von jenen Menschen gelernt und übernommen, mit denen ihr aufgewachsen seid und die ihr geliebt habt. Indem du beginnst, dich davon zu befreien und dich damit besser zu fühlen – über die Angst hinaus –, heilst du nicht nur dich selbst, sondern auch deine Abstammungslinie. Deine zunehmende EINHEIT mit dir – dieser energetische Strom – wirkt über Raum und Zeit hinaus, klärt deine Vergangenheit und verändert und gestaltet deine Zukunft.
Du lebst dein Leben mit mehr Freude und mit mehr Liebe, unabhängig jedweden Umstandes oder jedweder gegebenen Situation. Du bist in dir erfüllter und damit großzügiger und präsenter. Dies ist die / deine wunderbarste Entwicklung, die jemals stattfindet.

Obgleich der neue Eklipse-Zyklus weiterhin emotionale Muster und Denkformen klärt, und die alten Paradigmen des Trennungsgedankens filtert, integrieren sich zur gleichen Zeit Verbesserungen und sogenannte Nachrüstungen, und diese erweiterten Downloads beginnen neue Potenziale in dir zu erschließen. Während du in deiner inneren Ausrichtung, und in der Fähigkeit dich selbst zu lieben, wächst, erschließen sich dir neue Möglichkeiten und neue Gelegenheit breiten sich vor dir aus. Wenn du anfängst dies zu bemerken, dann atme tief ein und sauge es sprichwörtlich in dich hinein. Diese Verschiebung kann eine wunderbare Welle der Erneuerung und der Umstrukturierung sein und dich auf deinem langen und herausfordernden Weg ins Neuland erfrischen. Du baust diese neue Welt auf und erforscht sie, nahezu gleichzeitig. Das kann manchmal sehr erschöpfend sein, doch der Weg bleibt.

Aj keď cyklus eklipsy naďalej vyjasňuje emocionálne vzory a spôsoby myslenia a filtruje staré paradigmy myšlienok rozdelenia, integrujú sa v tom istom čase zlepšenia a takzvané dobýjania a tie rozšírené downloads/sťahovania začínajú otvárať v tebe potenciály. Pokiaľ ty tvojim usmernením do vnútra rastieš a tvojou schopnosť vedieť milovať sa, otváraš si - sa pred tebou prestierajú -  možnosti a nové príležitosti. Keď to začneš pozorovať, tak sa hlboko nadýchni a doslova to vstreb do teba. Ten presun môže byť  úžasná vlna obnovy a preštrukturovania a môže ťa občerstviť novou „zemou“ na tvojej dlhej vyzývavej ceste. Ty buduješ ten nový Svet a skoro súčasne ho skúmaš. To môže byť niekedy veľmi unavujúce/vyčerpávajúce, ale tá cesta zostane.

Ten proces výuky zľahčenia a zjednodušenia života je skutočné žehnanie, ktoré je pre teba vždy prístupné. Začínaš ten spôsob života skúšať keď sa prinesieš do energie, ktorá je pozitívnejšia a vyššie-vibrujúca. Môžeš to dosiahnuť tým, že vstúpiš stále intenzívnejšie a častejšie do dialógu s tvojim božským JA. Mier na Zemi naberá tvar. O čo intenzívnejšie je tá vnútorná výmena medzi tebou a tvojim božským JA, o to viac splynieš do jednoty – s tvojim duchom. Harmónia, rozšírenie, radosť. Všetky sú tak medzi sebou presietené (prepojené do jednej siete), že my ich vidíme ako jedno. A to všetko čo ťa ešte vyzýva podčiarkuje tvoj vlastný rozpor a pozýva ťa vstúpiť do vnútra a znova vytvoriť tú jednotu a prepojenie – so všetkým čo si. Pri tom nie je dôležité v čom je ten konflikt alebo čo vidíš ako výzvu. Cesta vzostupujúcej jednoty je cestovanie nepretržitého rozširovania, aby si sa stále viac stretol s tebou – a tým aj s týmto Svetom; a každým krokom na tej ceste vytváraš v tebe mier a harmóniu a tým sadíš mier a harmóniu do Sveta.

Der Lernprozess, das Leben leichter und einfacher sein zu lassen, ist ein wahrer Segen, der immer verfügbar für dich ist. Du beginnst diese Art der Lebensführung zu erfahren, wenn du dich in eine Energie bringst, die positiver und höher schwingend ist. Das kannst du erreichen, indem du immer mehr, immer öfter und immer intensiver mit deinem göttlichen Selbst in Dialog trittst. Der Friede auf Erden nimmt Form an. Je intensiver dieser innere Austausch zwischen dir und deinem göttlichen Selbst ist, desto mehr verschmilzt du zu einer Einheit – mit deinem Spirit. Harmonie. Ausdehnung. Freude. Sie alle sind so miteinander vernetzt, dass wir sie als eins ansehen. Und all‘ das, was dich noch herausfordert, unterstreicht deine innere Zwietracht und lädt dich dazu ein, nach innen zu gehen und wieder diese Einheit und Verbundenheit – mit allem was du bist – aufzubauen. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wo dieser Konflikt liegt, oder was du als Herausforderung ansiehst. Der Weg zur aufgestiegenen Einheit ist eine Reise kontinuierlicher Ausdehnung, um dir selbst immer mehr zu begegnen – und damit auch dieser Welt; und mit jedem Schritt, den du auf diesem Weg voranschreitest, Frieden und Harmonie in dir schaffst und damit Frieden und Harmonie in der Welt aussäest.

Tie dané situácie a jednotlivé stanice v tvojom živote a tie vnútorné konflikty, ktoré cítiš ťa pozývajú priniesť ťa do rozšíreného stavu tvojej – energetickej – jednoty. Si veľmi zvyknutý udržovať v tebe myšlienku rozdelenia čím si robíš prekážky a znemožňuješ si cestu von z tej dilemy a riešenie tej udalosti k blahu – všetkých - Myslíš často, že sa musíš rozhodnúť medzi dvomi alternatívami, miesto toho aby si lepšie pozoroval ten vnútorný spor – z tvojho stredu – snažil sa nájsť to čo obsahuje všetky perspektívy. Tie odpovede, ktoré hľadáš v tvojom svete sú tie isté, ktoré hľadáš v tebe. Keď ale pritiahneš späť k tebe všetky tie odpadnuté triesky aspektov a vložíš ich, zvýšiš tým zosilnenou mierou aj tvoj energetický potenciál. Tvoja rozšírená a zošľachtená – lebo vyvinutá – energia vytvára/formuje kolektívne vedomie a vytvára tým skúsenosť, to znamená keď v tebe nosíš mier a harmóniu tak sa to prejaví aj vonku a bude viditelné/vnímatelné. Nepodceňuj tvoju schopnosť a účinnú silu pre UZATVORENIE  MIERU S TEBOU SAMÝM.

Die gegebenen Situationen und einzelnen Stationen in deinem Leben und die inneren Konflikte, die du spürst, laden dich ein, dich in einen erweiterten Zustand deiner – energetischen – Einheit zu bringen.  Du bist so sehr daran gewöhnt, diesen Trennungsgedanken in dir aufrecht zu erhalten, womit du dir die Fähigkeit verbaut und verwehrt hast, den Ausweg aus diesem Dilemma zu sehen und diese Gegebenheit zum höchsten Wohle – aller – zu klären und zu lösen. Du denkst oftmals, du müsstest dich zwischen zwei Alternativen entscheiden, anstatt diesen inneren Widerstreit eingehender zu betrachten und einen Weg – aus deiner Mitte heraus – zu finden, der sämtliche Perspektiven beinhaltet. Die Antworten, die du in deiner Welt suchst, sind die gleichen Antworten, die du in dir selbst suchst. Wenn du jedoch all‘ die abgespaltenen Splitteraspekte zu dir zurückholst und integrierst, erhöhst du in gesteigertem Maße auch dein Energiepotenzial. Deine erweiterte und veredelte – weil entwickelte – Energie gestaltet das Kollektivbewusstsein und schafft damit Erfahrung, das heißt, wenn du Frieden und Harmonie in dir trägst, wird sich das auch im außen manifestieren und sichtbar werden. Unterschätze nicht deine Fähigkeit und Wirkkraft FRIEDEN MIT DIR SELBST ZU SCHLIEßEN.

Die Arkturianer durch Meredith Murphy, 10.11.2015, mit dem Titel „Wer Du Wirst“

Übersetzung: Roswitha

http://www.expectwonderfulblog.com/2015/11/who-you-are-becoming.html

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2015/11/11/meredith-murphy-die-arkturianer-vom-10-11-2015-mit-dem-titel-wer-du-wirst/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Arkturiánska vesmírna loď vstujúca do vybuchnutej sopky. Ten film je v španielčine a Angličtine bez titulkov, ale tie záznamy hovoria same o sebe. Popisujú ich rozmer a vybavenie....

 

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 17


Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 18.Oktober 2015

von erst-kontakt @ 2015-10-21 – 09:38:04

Beschreibung: ie Arkturianer

„Verantwortich, Glücklich und Schuldfrei Leben"

„Žiť zodpovedne, šťastní a bez pocitu viny“

Vitajte milí, buďte vítaní v dobe nových energií a bezpodmienečnej lásky.

Pohybujete sa rýchlo do tej „Novosti“ a zažívate jej energie v mnohých formách/tvaroch. Nepochybujte o tom, že sa nachádzate v strede úžasnej zmeny, neposudzujte to čo vnímate v tom trojdimenzionálnom štandarde lebo už neslúžia ako presné merítko.

Mnohí z vás myslia, že sú neschopní tolerovať isté potraviny (obzvlášťJunk/odpad potravu) a že z toho čo jete potrebujete oveľa menej. To záleží na tom, že vaše vyššie vibrácie tela začínajú vstrebávať čistú energiu ako potravu, čo vaše telá boli neschopné v tých hustejších energiách. Hmotná potrava je vlastne hmotný zmysel božskej energie, ktorá vás navždy nesie a podporuje.

Willkommen, ihr Lieben, willkommen in diesen Zeiten neuer Energien und bedingungsloser Liebe.

Ihr bewegt euch schnell in die "Neuheit" und erfahrt jetzt seine Energie in vielen Formen. Hegt keine Zweifel daran, dass ihr euch mitten in großartigen Veränderung befindet, beurteilt nicht, was ihr in der Welt dreidimensionaler Standards wahrnehmt, denn sie dienen nicht mehr als genaues Maß.

Viele von euch finden, dass ihr unfähig seid gewisse Nahrung (besonders Junkfood) zu tolerieren, und dass ihr viel weniger von dem benötigt, was ihr esst. Dies liegt daran, dass eure höheren mitschwingenden Körper beginnen reine Energie als Nahrung aufzunehmen, etwas, was eure Körper unfähig waren in den dichteren Energien zu tun. Materielle Nahrung ist eigentlich der materielle Sinn der Göttlichen Energie, die euch ewig trägt und unterstützt.

Viele, für euch früher als wichtige Dinge für euer Glück betrachten, sind irrelevant geworden ~ oft ohne von euch bemerkt. Vertraut, ihr Lieben, vertraut. Ihr werdet weder verrückt, noch werdet ihr zu sterben ~ nur aus den alten Energien. Ihr befindet euch mitten im Aufstiegs-Prozess von Gaia und euch selbst, ob ihr nun fähig seid es in vollem Umfang anzunehmen oder nicht.

Wir möchten nun über zwei oft missverstandene Probleme des Leben auf der Erde sprechen ~ über Nahrung und Sex.

Es gibt und war immer nur EINE SICH SELBST manifestierende Form in unendlicher Vielfalt. Jede Pflanze ist voll von Leben und sogar Felsen haben Bewusstsein. Dem Menschen wurde fälschlicherweise beigebracht, dass er allen anderen Lebensformen gegenüber überlegen ist und damit das Recht hat zu dominieren. Das ist eine falsche Interpretation der Bibel. Der Mensch hat die Fähigkeit zu helfen, zu unterstützen und mit anderen Lebensformen durch sein Wissen und seine Gaben zu arbeiten, aber ihm ist nicht die Erlaubnis gegeben, zu herrschen, Missbrauch zu betreiben oder Leid zu verursachen, das repräsentiert die Dualität und die Trennung.

Mnohé, kedysi pre vás dôležité veci pre šťastie už nie sú dôležité – často vami ani nevšimnuté. Ani sa nezbláznite ani neumierate – len odchádzate z tých starých energií. Dôverujte milí, dôverujte. Nachádzate sa v strede procesu vzostupu Gaii a vás samých, jedno či ste v stave vnímať to vedome alebo nie.

Existuje a vždy existovalo len JEDNA SEBA SAMÚ prejavúca mnohostranosť. Každá rastlina je plná života a dokonca kamene majú vedomie. Bohužiaľ boli ľudia falošne učení, že sú nadradení nad inými životnými formami a preto majú právo dominovať. To všetko je falošná interpretácie Biblie. Človek má schopnosť pomáhať, podporovať a pracovať s inými životnými formami pomocou vedomosti a darov ale nebolo mu dané právo/povolenie na panovanie. Zneužívanie a spôsobiť utrpenie to reprezentuje dualitu a rozdelenie.

To poznanie spôsobuje často vnútorný boj v súvislosti s výživou a to predovšetkým pri jedení mäsa. Väčšina fyzických tiel sú ešte stále životočasmy programované na konzumáciu mäsa ako zdroj proteínu, aj keď sa to mení lebo telo je jemnejšie a ľahšie. Mnohí vážni študenti sa pokúsia vynechať mäso len aby zistili, že z mnohých dôvodov nie sú toho schopní. Keď zapínač nie je prepojený tak to vidia ako spirituálny neúspech. Ak ste mali takú skúsenosť tak pochopte jednoducho bez pocitu viny, že vaše telo ešte nie je úplne energeticky pripravené na eliminovanie mäsa.

Diese Erkenntnis verursacht häufig ein inneres Ringen hinsichtlich der Nahrung und besonders beim Essen von Fleisch. Die Mehrheit physischer Körper ist immer noch von Lebenszeiten programmiert, Fleisch als Proteinquelle zu benötigen, obwohl sich dies verändert, weil der Körper feiner und leichter wird. Viele der ernsthaften Studenten werden versuchen Fleisch wegzulassen, nur um festzustellen, dass sie aus vielen Gründen nicht fähig dazu sind. Wenn der Schalter nicht umgelegt ist, sehen sie das als spirituellen Misserfolg. Wenn dies eure Erfahrung gewesen ist, versteht einfach ohne Schuldgefühl, dass euer Körper energetisch noch nicht vollständig auf die Eliminierung von Fleisch vorbereitet ist.

Esst weiterhin Fleisch als einen Teil (nicht alles) eurer Nahrung, aber beginnt bewusst zu essen. Wählt Fleisch von Quellen aus, in denen das Tier nicht leiden muss oder Misshandlung erfuhr, denn dieses Fleisch dieser lieben Tiere trägt immer noch die Energie von Furcht und Leiden. Erinnert euch auch, dass eure Einkäufe dazu dienen, die Handlungen, gleich von welchen Unternehmen, zu fördern, die so ein Fleisch zu Verfügung stellen. In vielen Kulturen der Vergangenheit wurde einem Tier gedankt und es wurde für sein Opfer geehrt, wenn es gebeten wurde zu erscheinen, um als Nahrung zu dienen. Diese höheren Wege gegenseitigen Respekts und Ehre haben sich verändert, und das Essen von Fleisch ist einfach sehr von der Großindustrie gefördert worden.

Jedzte naďalej mäso ako jednu časť (nie všetko) vašej stravy, ale začnite jesť vedome. Vyberte si mäso zo zdrojov, v ktorých to zviera nemuselo trpieť alebo bolo zneužívané - lebo mäso tých zvierat ešte stále nesie tú energiu strachu a utrpenia. Pripomeňte si, že nakupovania slúžia k podpore podnikov, ktoré predávajú také mäso. V mnohých kultúrach minulosti sa zvieraťu ďakovalo za jeho obeť keď bolo žiadané slúžiť ako potrava. Tie vyššie cesty vzájomného rešpektu a úcty sa zmenili a mäsové jedlo je podporované veľkým priemyslom.

Mnohí pracujú teraz na tom, že sa prináša rešpekt, ohl’aduplnosť a šťastie do života zvierat, ktoré sa pestujú ako potrava. Využívajte tie zdroje. Energeticky sa pohybujete smerom potravy zo zrna a zeleniny, ktoré sú kompatible/v súlade s jemnejšou energiou vašich vzostúpených tiel a to je dôvod prečo tie ťažké potravy sa už nejedia – vaše telo s tým už nesúhalsí. Tiež sa budete bez potiaží cítiť automaticky priťahovaní ľahšími, čistými potravinami. Vo vyšších dimenziách nie je jedlo ako ho poznáte nutné – potrava je plnená malým množstvom svetla.

Viele arbeiten jetzt daran, Respekt, Rücksicht und Glück in die Leben der Tiere zu bringen, die zur Nahrung gezüchtet werden. Nutzt diese Quellen. Ihr bewegt euch energetisch in Richtung einer pflanzlichen Ernährung durch Getreide und Gemüse, die mit den feineren Energien eurer aufsteigenden Körper kompatibel sind, das ist der Grund, warum viele der schwereren Lebensmittel nicht mehr von euch gegessen werden ~ euer Körper ist damit nicht mehr einverstanden. Ihr werdet euch automatisch zu leichteren, sauberen Lebensmittel gezogen fühlen, ohne großen Aufwand. In den höheren Dimensionen ist Essen, wie ihr es kennt, nicht erforderlich ~ die Nahrung ist mit kleinen Mengen von Licht gefüllt.

Ehrt und dankt auch pflanzlichen Lebens-Formen für ihr Opfer. Der Ursprung des Tischgebetes vor dem Essen war nicht nur einem Gott im Himmel zu danken, sondern das Opfer des Lebensmittels zu ehren. Segnen, ehren und allem Licht schicken, das ihr esst, wird die Energie von dem erleichtern, was auf eurem Teller ist und passt mit eurem aufsteigenden Körper besser zusammen. Vergesst niemals, was Nahrung wirklich auf einer tieferen Ebene repräsentiert und wisst, dass die Energie von denen, die das Essen vorbereiten, ein Teil der Energie des Essens wird.

Alle müssen wissen und verstehen, dass es eine höhere Wirklichkeit zu allem Materiellen und normalen gibt ~ Essen ist einfach ein Teil davon. Tragt spirituelles Bewusstsein in jeder Situation und Aktion durch euren Tag. Es hat niemals spirituell gegen nicht-spirituell gegeben, sie sind NICHT zu trennen. Alles ist eine spirituelle Idee, aber auf der Erde nach dem Zustand des Bewusstseins des Individuums interpretiert.

Vážte si a ďakujte aj rastlinným formám života za ich obeť. Pôvodne modlitbami u stola pred jedlom sa neďakovalo len Bohu v Nebi ale tiež obeti tej potravv. Žehnať, ctiť a všetkému čo jete posielať svetlo zľahčí energie toho čo máte na tanieri a hodí sa lepšie k vášmu vzostúpenému telu. Nikdy nezabudnite čo reprezentuje potravu na nižšej úrovni a vedzte, že energia tých, ktorí to jedlo pripravujú je tiež súčasťou toho jedla.

Všetci musia vedieť a rozumieť, že existuje vyššia realita ku všetkému hmotnému a normálnemu – jedlo je jednoducho jednou časťou toho. Noste cez váš deň spirituálne vedomie v každej situácii a akcii. Nikdy neexistovalo spirituálne proti nespirituálnemu, nie sú rozdelitelné. Všetko je spirtuálna myšlienka, ale na Zemi je interpretovaná podľa stavu vedomia indivídua.

Napríklad: Obchod/podnik sú v skutočnosti hmotný zmysel lásky a vďačnosti v realite (ja vám dám a vy mi dáte vo vďačnosti späť). Auto, vlaky, lietadlá, lode atď. sú trojdimenzionálne koncepty všadeprítomnosti a menia sa časom s vývojom vedomia človeka. Liečba a hľadanie na všetkých úrovniach je reprezantácia vrodenej dokonalosti, ktorá už vždy bola v každom jednom indivíduu prítomná.

Beispiel: Handel/Unternehmen sind in Wirklichkeit der materielle Sinn von Liebe und Dankbarkeit in der Realität (ich gebe euch, ihr gebt mir in Dankbarkeit zurück). Auto, Züge, Flugzeuge, Schiffe usw. sind dreidimensionale Konzepte der Allgegenwart und verändern sich im Laufe der Zeit, während das Bewusstsein des Menschen sich entwickelt. Heilung und die Suche auf allen Ebenen repräsentiert das Bemühen der angeborenen Vollkommenheit, die schon immer innerhalb eines jeden Individuums gegenwärtig war.

Wie bei so vielen anderen Dingen, wird sexueller Ausdruck auf menschlicher Ebene oft missbraucht, missverstanden und von Konzepten von Schuld und Scham durchsetzt. Sex wird normalerweise entweder mit objektiver und unpersönlicher Begeisterung als die allerletzte Erfahrung angenommen, oder es wird als Tabu, Böses und "Sündhaftes" vermieden. Nichts ist wahr. Sexuelle Erfahrung auf der menschlichen Ebene ist weder ein Ende von allem, noch ist es ein zu vermeidendes Übel.

Es gibt jene, die Erfahrungen sexueller Anziehung benötigen um zu wachsen, um sich zu einem höheren Sinn von Liebe/Sex zu entwickeln. Andere benötigen diese Erfahrungen nicht, weil sie aus unterschiedlichen Gründen inkarnierten. Viele Seelen-Verträge umfassen die Notwendigkeit für den Abschluss mit einigen Individuen oder sexuelle Erfahrungen aus vergangenen Lebenszeiten, und deshalb werden sie in die Erfahrungen dieses Lebens einbezogen.

Ako pri mnohých iných veciach, aj sexuálny výraz je na ľudskej úrovni často zneužívaný, neporozumený a presietený konceptom viny a hanby. Sex je často objektívnym alebo neosobným nadšením prijatý ako posledná skúsenosť alebo zamietnutý ako tabu, niečo zlé alebo „ hriešne“. Nič nie je pravda. Sexuálna skúsenosť na ľudskej úrovni nie je koniec všetkého ani žiadne postrádatelné zlo.

Niektorí potrebujú exuálne skúsenosti z dôvodu rastu, aby sa vyvinuli k vyššiemu zmyslu láska/sex. Iní tú skúsenosť nepotrebujú lebo inkarnovali z iných dôvodov. Mnohé duševné zmluvy zahŕňajú nutnosť ukončenia s niektorými indivíduami alebo so sexuálnymi skúsenosťami z minulých životov a preto sú zahrnuté do skúseností tohto života.

Ako všetko aj sex reprezentuje v ľudskej skúsenosti vyššiu pravdu – krok do spirituálnej dokonalosti. Spirituálna realita je spojenie a vonkajšie vyrovnanie mužských a ženských aspektov duše, ktorá nie je zvyčajne indivíduom rozpoznaná ale je úplne prezentná/prítomná – v mužskom alebo ženskom tele. Na určitom bode spirituálnej cesty sa tie dva aspekty prepoja k jednému, duša je celá a javí sa na vonok ako nové a osvietené indivíduum, schopné vyjadriť obe sily, mužské a ženské, podľa toho ako sú v dennom živote potrebné. Na ľudskej úrovni vedie prepojenie ženského a mužského k novému človeku.

Wie alles, wird Sex in der menschlichen Erfahrung repräsentativ für eine höhere Wahrheit verstanden ~ ein Schritt in spirituelle Vollendung. Die spirituelle Wirklichkeit ist die Vereinigung und der äußerliche Ausgleich der männlichen und weiblichen Aspekte der Seele, die in der Regel innerhalb eines jeden Individuums nicht erkannt aber vollständig präsent sind ~ ob im männlichen oder weiblichen Körper. An einem bestimmten Punkt auf der spirituellen Reise werden die zwei Aspekte Eins, die Seele ist vollständig und manifestier sich äußerlich als ein neues und erleuchtetes Individuum, fähig, beide, die männlichen und weiblichen Kräfte auszudrücken, so wie sie im täglichen Leben benötigt werden. Auf der menschlichen Ebene führt die Verbindung des Männlichen und Weiblichen zu einem neuen Menschen.

Alles Materielle muss in der Wirklichkeit als spirituell verstanden werden. Alles was ein dreidimensionales Bewusstsein seht, hört und erkennt, wird durch die Filter der Dualität und Trennung verstanden. Denkt daran, dass ihr die Welt und alles darin wie durch ein farbiges Glasfenster seht, das, was ihr seht, ist perfekt, aber ihr seid unfähig wahrzunehmen, wie es wirklich ist.

Sex ist heilig und nicht egoistisch zu verwenden. Sexuelle Aktionen müssen immer einen liebevollen Respekt und gegenseitiges Einverständnis zwischen den Partnern beinhalten, ob männlich/weiblich, männlich/männlich oder weiblich/ weiblich. Lasst Intuition immer euer Führer sein, wie auch immer eure aktuellen Gedanken sein mögen oder die Regeln und Vorschriften durch andere. Sexuelle Anziehung zeigt nicht das Bedürfnis nach einer sexuellen Beziehung an.

Všetko hmotné musí v skutočnosti byť rozumené spirituálne. Všetko čo vidí, počuje a rozpozná trojdimenzionálne vedomie je pochopené filtrom duality a rozdelenia. Myslite na to, že vidíte svet a všetko v ňom ako cez farebné sklo – to čo vidíte je perfektné, ale ako to skutočne je nedokážete vnímať.

Sex je svätý a nie je egoisticky použitelný. Sexuálne akcie musia vždy obsahovať láskyplný rešpekt a vzájomný súhllas medzi tými partnermi, jedno či mužský/ženský, mužský/mužský alebo ženský/ženský. Dovolte intuícii byť vašim vodcom akékoľvek sú vaše aktuálne myšlienky alebo pravidlá a predpisy inými. Sexuálna príťažlivosť neukazuje na potrebu sexuálneho vzťahu.

Láska a spirituálne vedomie sú energia, ktorá povzdvihne seuálnu skúsenosť do úrovne, ktoré nikdy nebudú dosiahnuté náhodnými sexuálnymi stretnutiami. Ako u všetkých vecí sú úrovne nad úrovňami... v predošlých dobách bola sexualita, jej prax a vyššia pravda vyučované v temploch aby ľuďom dali správny zmysel pre sexualitu. To učenie bolo z väčšej časti stratené a tak ľudia často boli ne-poznaním/nevedomosťou hlbších mystérií sexualitou zranení alebo zmätení.

Liebe und spirituelles Bewusstsein sind eine Energie, die sexuelle Erfahrung zu Ebenen anheben kann, die durch zufällige sexuelle Begegnungen niemals erfahren werden können. Wie bei allen Dingen gibt es Ebenen über Ebenen…. In früheren Zeiten wurde Sexualität, ihre Praxis und die höhere Wahrheit davon in den Tempeln gelehrt, um Menschen einen richtigen Sinn für Sexualität zu geben. Diese Lehre wurde zum größten Teil verloren, so dass die Menschen oft verwirrt und durch Unkenntnis der tieferen Mysterien der Sexualität verletzt wurden.

Viele lassen sich sexuell benutzen und verwechseln es mit Liebe. Die intensiven Energien der sexuellen Erfahrung bleiben im Energiefeld eines Individuums ~ gut sich zu erinnern, wenn ihr durch eine zufällige Begegnung in nur physische Anziehung geratet. Dies ist der Grund, warum der Missbrauch von Kindern so schädlich für sie ist, die Energie bleibt innerhalb ihres Energie-Feldes und sie sind auf einer Ebene noch nicht reif genug es zu verstehen, zu lösen und zu heilen.

Viele von euch hatten diese Arten von Erfahrungen in vergangenen Lebenszeiten und ihr habt diese Energien durch Lebenszeiten mit euch getragen, die sich nun möglichweise als ungelöster Zorn und sexuelle Verwirrung manifestieren, zusammen mit anderen mentalen und emotionalen Problemen. Es taucht auf, weil ihr jetzt dafür und für alle Zeit bereit seid, dies aufzulösen.

Mnohí sa nechajú sexuálne používať a považujú to za lásku. Tie intenzívne energie sexuálnej skúsenosti zostanú v energetickom poli toho indivídua – mali by ste si pripomenúť keď sa dostanete do len fyzickej príťažlivosti náhodným stretnutím. To je dôvod prečo je zneužívanie detí tak škodlivé pre nich, tá energia zostane  v energetickom poli a oni ešte nie sú na úrovni zrelosti aby to pochopili a mohli pustiť a liečiť.

Mnohí z vás mali také skúsenosti v minulých životočasoch a vy ste ich nosili životočasmi s vami, ktoré sa javia ako hnev a sexuálne zmätenie, spolu s inými mentálnymi a emocionálnymi problémami. Vynára sa to lebo ste teraz a pre všetky časy ochotní/schopní rozpustiť to.

Nebráňte sa, ale dovoľte si pustiť miesto cítiť. Milujte sa a to zranené dieťa vo vás, nedovolte žiadnu vinu alebo hambu pri vstúpení do toho procesu. Spomeňte si na to celý ten čas, že ste v skutočnosti spirituálna bytosť s ľudskými skúsenosťami. Rozumte tomu čo to je – stará energia, ktorú už so sebou nemusíte nosiť. Tie skúsenosti končia a je čas opustiť ich, pustiť do prachu - to čo skutočne sú.

Leistet keinen Widerstand, sondern erlaubt euch stattdessen euch zu fühlen. Liebt euch selbst und das verletzte Kind in euch, erlaubt keine Scham noch Schuld, um den Prozess zu betreten. Erinnert euch die ganze Zeit daran, dass ihr in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen mit menschlichen Erfahrungen seid. Versteht was es ist ~ alte Energie, die ihr nicht mehr mit euch tragen müsst. Diese Erfahrungen werden beendet und es ist an der Zeit sie zu verlassen, im Staub des Nichts, das sie wirklich sind.

Einige werden versucht sein, in der Wahrnehmung der "Besonderheit" der Opfer-Rolle zu bleiben, da es oft für liebevolle Unterstützung, Sympathie und eine Entschuldigung sorgt, um in altem und erledigtem zu bleiben. Eine Phase der Heilung kann notwendig werden, aber bleibt nicht lange in dieser Phase, denn die Wahl in den Erfahrungen der Vergangenheit zu bleiben, hält euch fest und ihr werdet weiterhin neu verursachen statt zu klären.

Niektorí sú v pokušení zostať naďalej v úlohe obete pri vnímaní tej „zvláštnosti, lebo to často prinieslo milú podporu, sympatiu a ako ospravedlnenie za pozostanie v starom a už vybavenom. Fáza liečby môže byť dôležitá/nutná ale nezostaňte v nej dlho – lebo tým volíte zostať v skúsenostiach minulosti, to vás pevne drží a vy naďalej novo-spôsobujete miesto jasnenia/čistenia.

Študujte informačné kanále od Marie Magdalény o božskej sexualite a zanechajte vinu alebo hanbu, ktorú nahromadili v súvislosti so sexualitou. Sexualita je jedna tvár ľudskej skúsenosti a pocit viny z toho je stará zbytočná energia, vytvorená a udržiavaná ignoračnými presvedčeniami.

 

Studiert die Informations-Kanäle von Maria Magdalena über Göttliche Sexualität und lasst Schuld oder Scham gehen, die ihr bezüglich Sex angesammelt habt. Sexualität ist eine Facette der menschlichen Erfahrung und Schuld daran ist eine alte und nutzlose Energie, erzeugt und aufrechterhalten durch ignorante Überzeugungen.

Tie energeticky nové časy umožnia všetkým, ktorí si to zvolia žiť zodpovedne, šťastne a bez pocitu viny. To sú plody, ktoré nekonečne, automaticky vtekajú z prebudeného  stavu vedomia, jednému, ktoré sa vyvinulo vzdialené od ilúzie zmyslov pripútaných do otroctva trojdimenzionálneho sveta.

To je vzostup.

Sme arkturiánska skupina.

Diese energetisch neue Zeiten ermöglicht allen, die es wählen, voll verantwortlich, glücklich und schuldfrei zu leben. Dies sind die Früchte, die endlos und automatisch von einem erwachten Zustand des Bewusstseins fließen, einem, das sich jenseits der Illusion der Sinne entwickelt hat, die noch viel der dreidimensionalen Welt in Sklaverei halten.

Dies ist Aufstieg.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 18.10.2015,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1015/0arkt-grupp.html

DEMNÄCHST: Unsere neue Blogadresse: https://erstkontakt.wordpress.com/

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

ARKTURIÁNSKE SPRÁVY 16

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 20.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-24 – 09:39:50

Beschreibung: ie Arkturianer

„Ehre, Ehrlichkeit und reine Absicht müssen Teil ausgeführter Aktionen sein"

„Česť, pravdivosť a čistý úmysel musia byť súčasťou vykonaných akcií“

milí, začínate vidieť mnohé zmeny vo vašom Svete. Nepokúšajte sa držať tie koncepty ako by tie zmeny mali vyzerať aby boli platné; miesto toho učte sa byť mlčanlivý pozorovateľ všetkého okolo vás. Pozorujte reakcie národov a počúvajte čo hovoria.pozorujte stúpajúcu nervozitu/vzrušenie politikov, ako sa šplhajú aby vás zadržali tam kde vás udržiavali v strachu a starých energiách. Všimnite si ako sú reklamy stále hlučnejšie a nervovejšie. Všetky druhy starých starých a hustých energií sa snažia – napriek pribúdajúcemu svetlo-vedomia  - intenzívne zadržať Zem v tomto čase. Tí, ktorí zadržiavajú ešte stále energie založené na strachu si nie sú vedomí a nemajú záujem na tom, že existujú vyvinutejšie a jednoduchšie cesty.

Ihr Lieben, Ihr fangt an viele Veränderungen in eurer Welt zu sehen. Versucht nicht Konzepte zu halten, wie jene Änderungen aussehen müssen, um gültig zu sein, sondern lernt stattdessen ein schweigsamer Beobachter von allem um euch herum zu sein. Beobachtet die Reaktionen der Völker und hört dem zu, was sie sagen. Beachtet die zunehmende Erregung der Politiker, wie sie klettern, um euch aufzuhalten, wo sie euch in Furcht und alter Energie halten wollen. Bemerkt, wie die Werbung immer lauter und nerviger zu werden scheint. Alle Formen der alten und dichten Energien bemühen sich ~ trotz des zunehmenden Lichts des Bewusstseins ~ die Erde in dieser Zeit intensiv festzuhalten. Jene, die immer noch an Furcht-basierenden Projektionen des nicht-erwachten Bewusstsein festhalten, sind einfach nicht bewusst und nicht interessiert an dem Wissen, dass es weiterentwickelte und einfachere Wege und Lebensweisen gibt.

Diese lieben Seelen leisten weiterhin intensiven Widerstand gegen Änderungen in der Hoffnung sich selbst und die Welt in dem zu halten, was bekannt oder profitable ist, Werkzeuge benutzend, die nicht mehr mit vielen in Resonanz sind. Die meisten von euch entdecken, dass es sehr leicht geworden ist, den Unsinn zu durchschauen…, ihr lebt nicht mehr auf dieser Ebene. In eurem Verlauf spiritueller Suche habt ihr gelernt, dass ihr Schöpfer wart und dass die Menschen ihre eigenen Situationen schaffen. Dies hat dazu geführt, dass viele ernsthafte Studenten die "Probleme" in ihrem Leben als spirituelle Misserfolge betrachteten, als Zeichen, dass sie nicht das korrekte Verständnis für die Wahrheit hätten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jedes "Problem" in eurem Leben absichtlich und perfekt von euch zum Lernen und für euer Wachstum geschaffen wurde.

Tie milé duše ešte stále robia odpor proti tým zmenám v nádeji držať sa a Svet v tom čo im je známe a prináša zisk. Používajú náradia, ktoré už nie sú v rezonancii s mnohými vecami. Ale väčšina z vás odhaluje, že je ľahké presvietiť tie hlúposti... , vy už žijete na tej úrovni. V priebehu vášho spirituálneho hľadania ste sa naučili, že ste boli stvoritelia a že ľudia sami vytvárajú ich vlastné situácie. To viedlo k tomu, že mnohí vážny študenti začali vidieť ich „problémy“ ako spirituálny neúspech v živote, ako nesprávne pochopenie pravdy. Je veľmi pravdepodobné, že každý „problém“ vo vašom živote je úmysený a perfektný a bol vytvorený aby ste sa naučili a rástli.

Je čas kľudu a dôvery. Dajte si povolenie robiť absolútne nič a jednoducho len BYŤ. Všetky koncepty viažu ľudstvo na presvedčenia, že keď sa trávi veľa času nič-nerobením tak je to lenivosť. Výsledkom toho je Svet plný ľudí, ktorí bežia dňom, stratili tým kontakt k ich vlastnému kľudnému miestu a obnove vnútra. Strávte čas v prírode aj keď je to len malý park v meste. Hľadajte mista, na ktorých môžete jednoducho byť bez rušenia a hluku. Učte sa počúvať ticho. V strede pracovitých rodín a v prácovnom živote je to často ťažké nájsť kľudné okamihy. Ale keď si urobíte námahu tak čoskoro odhalíte ako sa ľahko a rýchlejšie sústredíte/centrujete a že vo vašom dni všade nosíte mier. Sú aj takí, ktorí v polovici noci sa prebudia pre vnútorné pohľady/pozerania, lebo je to ich jediný kľudný čas.

Es ist Zeit für Ruhe und Vertrauen. Gebt euch die Erlaubnis absolut nichts zu tun und einfach nur zu sein. Alte Konzepte binden die Menschheit an Überzeugungen, dass Zeit, die damit verbracht wird nichts zu tun, Faulheit reflektiert. Das Ergebnis ist eine Welt voller Menschen, die durch ihren Tag rasen, die ihren Kontakt und das Gespür für ihren eigenen ruhigen Ort und Erneuerung innerhalb verloren haben. Verbringt Zeit in der Natur, auch wenn es nur ein kleiner Park in der Stadt ist. Sucht euch Plätze, an denen ihr einfach sein könnt, ohne Ablenkungen und Lärm. Lernt, nur der Stille zu lauschen. Mitten in beschäftigten Familien und dem Arbeits-Leben ist es oft sehr schwierig, ruhige Momente zu finden. Aber wenn ihr euch anstrengt, werdet ihr schnell entdecken, wie ihr euch leichter und schnell zentriert, und dass ihr überall in eurem Tag einen Frieden mit euch tragt. Es gibt jene, die mitten in der Nacht für eine Innenschau und Meditation aufstehen, denn das ist ihre einzige ruhige Zeit.

Viele von euch wissen von bestimmten Daten, die euch für die erste Welle des Aufstiegs gegeben wurden. Legt keinen Aufstieg auf ein bestimmtes Datum fest. Dies bedeutet, dass sich in dieser Zeit jene, die vorbereitet sind, in höherdimensionale Energien bewegen werden. Zu glauben, dass es nur an oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen kann, ist dreidimensionales Denken. In der Tat sind viele von euch bereits dort oder bewegen sich heraus. Fürchtet euch nicht, ihr geht nicht, sondern ihr verschiebt euch in eine neue Resonanz, während ihr noch in eurem physischen Körper seid ~ ihr erkennt es aus einem neuen Bewusstsein. Dies ist der Grund, warum die Reinigung von alten Energien aus diesem und vergangenen Leben so notwendig gewesen ist.

Mnohí z vás poznajú isté dáta, ktoré vám boli dané pre prvú vlnu vzostupu. Neviažte sa na žiaden dátum. To znamená, že vtomto období sa budú tí, ktorí sú pripravení pohybovať do vššiedimenzionálnych energií. Veriť, že sa to stane len v istom časovom bode je trojdimenzionálne myslenie. V sktutočnosti sú už mnohí z vás tam alebo sa práve pohybujú von. Nebojte sa, vy neodchádzate, len sa presúvate do novej rezonancie pokiaľ zostávate vo vašom tele – rozpoznáte to na novom vedomí. To je dôvod prečo bola tak nutná očista zo starých energiía minulých životov.

Neočakávajte, že sa zrazu skončia všetky vojny, lebo ešte stále je veľa tých, ktorí nie sú ochotní povzdvihnúť sa nad trojdimenzionálne skúsenosti. Ale vy vo vojne nebudete, okrem, že sa k tomu rozhodnete – to už nie je súčasťou vášho vedomia. Boli aj vojaci, ktorí odhalili, že ich stav vedomia sa vyvinul nad to sfarbenie a násilie a tak sa našli v strede intenzívnych bojov viny, zmetenia a pocitu zlyhania. Niektorí z nich, ktorí nevidli žiadne východisko a inú cestu zvoli ako jedinú zdanlivú cestu – samovraždu. Tí milí verili to čo im bolo povedané misto aby dôverovali svojej intuícii a učili sa zo skúseností mocnú lekciu o osobnej moci a voľbe. To vedomie prinesú neporušené do ich ďalšieho života a budú zakladelia mieru.

Erwartet nicht, dass plötzlich alle Kriege aufhören, denn es gibt noch viel, die nicht bereit sind, sich über solche dreidimensionalen Erfahrungen zu erheben. Aber ihr selbst werdet nicht im Krieg sein, außer ihr beschließt es zu sein, weil es nicht mehr ein Teil eures Bewusstseins ist. Es hat einige im Militär gegeben, die entdeckten, dass sich ihr Zustand des Bewusstseins über die Tötung und Gewalt entwickelt hatte, und so fanden sie sich mitten in intensiven inneren Kämpfen von Schuld, Verwirrung und einem Gefühl des Versagens. Einige von ihnen, die keinen anderen Weg sahen, wählten als ihre scheinbare einzige Möglichkeit ~ Selbstmord. Diese Lieben glaubten, was ihnen gesagt wurde, statt ihrer Intuition zu vertrauen und aus den Erfahrungen zu lernen, eine mächtige Lektion über persönliche Macht und Wahl. Dieses Bewusstsein werden sie unversehrt in ihr nächstes Leben bringen, denn sie werden die Friedensstifter werden.

Das Erreichen eines Bewusstseins der Einheit manifestiert sich als eine Veränderung der Einstellungen und Überzeugungen über die sogenannten "Feinde". Nachrichten sind öfter einfach Angst-Propaganda, die sich kontinuierlich auf irgendeinen "Feind" konzentriert, um in der Öffentlichkeit die allgemeine Annahme für militärische Handlungen und zusätzliche Überwachung zu gewinnen. Erinnert euch immer daran, dass der "Feind" auch ein Ausdruck des Göttlichen ist, sich jedoch nicht so entwickelte, wie ihr. Viele sind nur einige Male verkörpert, und durch Unwissenheit erlaubten sie von Bildern der Trennung und Dualität hypnotisiert zu werden. Aber in Unwissenheit dessen und dem was sie sind, übergaben sie ihre persönliche Macht jenen, die behaupten alle richtigen Antworten zu haben, doch die nutzten diese Gefolgsleute für ihren persönlichen, beschränkten, eigennützigen und machthungrigen Gewinn. Alle werden schließlich erwachen, alle müssen es, aber es ist vielleicht nicht für viele Lebenszeiten.

Dosiahnutie jedného vedomia jednoty sa prejavuje ako zmena postoja a presvedčenia o takzvaných „nepriateľoch“. Správy sú často len „propaganda strachu“, ktorá sa neustále sústreďuje na nejakého nepriateľa aby verejnosť bola získaná pre „pochopenie“ vojenských podnikaní a kontrolu. Pripomeňte si, že ten „nepriateľ“ je božským výrazo ale nevivynul sa tak ako vy. Mnohí sú stelesnení len niekoľkokrát a v nevedomosti si dovolili byť hypnotizovaní obrazmi rozdelenia a duality. Ale nevedomosťou o tom kto sú dali ich osobnú moc tým, ktorí tvrdia, že majú správne odpovede. Ale oni využívali ich následovníkov pre ich osobné, obmedzené, egoistické a moc-žiadajúce výhry/prospech. Nakoniec sa prebudia všetci, všetci musia, ale možno nie pre mnohé životočasy.

Zdá sa, že čas sa pohybuje stále rýchlejšie a tak má každý pocit, že musí hekticky riešiť/robiť každý deň nutné veci. To sa deje preto lebo energie sú jemnejšie a vyššie v ich vibrácii a opúšťajú tie nízke a staré vibrácie, na ktoré ste boli zvyknutí. V tej novej energii rozpoznáte, že všetky tie veci, ktoré myslíte, že musíte urobiť sa vám budú dariť ľahšie a rýchlejšie. Zdanlivo sa javia riešenia keď bude nutné. Možno odhalíte, že tí ľudia, miesta a presvedčenia, ktoré vás viedli k tomu, že ste reagovali kriticky už pre vás nie sú dôležité. Filmy. Knihy, hudba, časopisy, TV, šport,a iné zábavy, ktoré ste mali radi už nie sú pre vás tak zaujímavé ako kedysi. Rozpoznáte, že „zábava“, ktorá sa nesústreďuje na hodnoty človeka je založená na rozdelení.

Die Zeit scheint sich immer schneller und schneller zu bewegen, so dass jeder das gefühlt hat, hektisch die notwendigen Dinge jeden Tag zu tun. Dies geschieht, weil die Energie feiner und höher in ihrer Schwingung geworden ist, und die alten und langsameren Schwingungen verlässt, die ihr gewohnt wart. Ihr werdet in dieser neuen und höheren Energie erkennen, auch wenn ihr eine nie enden wollende Liste der zu behandelnden Dinge zu haben scheint, sie immer leichter und schneller getan werden. Lösungen scheinen sich zu manifestieren, wenn es erforderlich ist. Möglicherweise werdet ihr entdecken, dass die Menschen, Orte und Überzeugungen, die euch früher veranlasst haben mit Kritik zu reagieren und mit Urteil, einfach nicht mehr wichtig erscheinen. Zuvor geliebte Filme, Bücher, Musik, Zeitschriften, TV-Sendungen, einige Sportarten und andere Unterhaltungen liegen nicht mehr in eurem Interesse, so wie sie es einmal taten. "Unterhaltungen", die sich auf Menschen in wertender oder sarkastischer Weise konzentrieren, werden stattdessen als nicht-entwickeltes Verhalten erkannt, basierend auf Trennung.

Die Arkturianische Gruppe möchte euch wissen lassen, dass das Wetter sich in eine Zeit der Ruhe bewegen wird. Es kommt eine Zeit der Ruhe für die Welt von den Kämpfen, die so viele ergreifen. Die Brände, Hochwasser und Wetterextreme sind Gaias Weg weiterhin restliche alte eiternde Energien für ihren Aufstieg zu entfernen. Diese Ereignisse dienen dazu, dass viele auf einmal erwachen. Die alte Energie der "Besitzenden und Habenichte" dient nicht, wenn alle sich auf der gleichen Ebene befinden und mit den gleichen Fragen beschäftigen. Alle Erden-Erfahrungen in jeder Lebenszeit sind für den einzigen Zweck gewesen, jede Seele in die Verwirklichung des EINEN in seiner reinsten Form und Liebe zu führen.

Arkkturiánska skupina vám chce dať vedieť, že počasie sa bude pohybovať do času kľudu. Príde čas pokoja pre svet bojov. Požiare, povodne a extrémne počasie sú naďalej cestou Gaii na odstránenie zbývajúcich hnisavých energií – pre jej vzostup. Tie udalosti slúžia prebudeniu. Staré energie tých „majúcich a nemajúcich“ už neslúžia keď sú všetci na tej istej úrovni a zaoberajú sa tými istými otázkami. Všetky pozemské-skúsenosti vo všetkých životočasoch slúžili len jednému cieľu – viesť každú dušu do uskutočnenia toho JEDNÉHO v jeho najčistejšej forme a láske.

Tí utečenci, krých vidíte utekať pred násilím a vojnou slúžia tomu aby verejnosť sveta bola vedená hlbšie do uskutočnenia jednoty, nezávisle od reči alebo farby vašej pleti. Ten problém núti k pozornosti a pomáha prebudiť tých, ktorí trávia život tým „nie je môj problém“-vedomí, že tie udalosti sa dejú inde a nemajú s tým nič spoločné. Tie obrazy perfektne ukazujú, že vojna a násilie nič nevyriešia.

Die Flüchtlinge, die ihr täglich vor Gewalt und Krieg fliehen seht dienen dazu, die Aufmerksamkeit der Welt-Öffentlichkeit noch tiefer in die Verwirklichung der Einheit zu führen, unabhängig von Sprache oder Farbe eurer Haut. Dieses Problem erzwingt die Aufmerksamkeit und hilft jene zu wecken, die ihr Leben in einem "ist nicht mein Problem" Bewusstsein verbringen, dass die Ereignisse woanders stattfinden und sie nichts damit zu tun haben. Diese Bilder sind auch ein perfektes Beispiel dafür, dass Krieg und Gewalt nichts lösen.

Erinnert euch immer daran, dass jede Seele wählt oder ihr geholfen wird, die notwendigen Erfahrungen für ihr Erwachen zu wählen. Lernerfahrungen werden nur erlaubt, wenn ein Individuum die notwendige Entwicklungs-Stärke erlangt und daraus lernt. Es gibt spirituell entwickelte Seelen, die ein Problem nach dem anderen zu haben scheinen und sich fragen, warum. Der Grund ist, weil die meisten von euch zu dieser energetisch kraftvollen Zeit mit einer Liste von Lebens-Lektionen kamen, die notwendig sind, um sich in die Aufstiegs-Energie zu bewegen. Wenn ihr nicht vollständig fähig dazu in der Lage wäret, würde euch nicht erlaubt sein, so viele Lektionen hereinzubringen.

Spomeňte si, že každá duša volí alebo sa jej pomôže voliť nutnými skúsenosťami prebudiť sa. Učebné skúsenosti sú dovolené len vtedy keď indivíduum dosiahlo nutnú silu-vývoja a učí sa z toho. Existujú spirituálne vyvinuté duše, ktoré zdanlivo majú jeden problém za druhým a pýtajú sa prečo. Dôvodom je, že mnohí prišli v tomto enrgeticky mohutnom čase s listinou životných lekcií, ktoré sú nutné pre pohyb do enrgie vzostupu. Ak by ste neboli úplne schopní tak by vám nebolo dovolené priniesť so sebou tak veľa lekcií.

Túto správu chceme ukončiť niekoľkými slovami o časti. Pravdivosť a česť sú veľmi dôležité keď robíte rozhodnutia a vyslovíte osobnú mienku. Keď jedny akcia pluje z najvyššieho pocitu práva, spravodlivosti jedného človeka (aj keď myslí trojdimenzionálne), tak si dovolí prístupnosť pre zmeny a vyššie pochopenie, pre jeho vieru/presvedčenie a jeho konania.

Wir möchten diese Mitteilung mit einigen Worten über die Ehre schließen. Ehrlichkeit und Ehre sind äußerst wichtig, wenn ihr Wahlen trefft und persönliche Meinungen äußert. Wenn eine Aktion vom höchsten Gefühl des Rechts eines Menschen fließt (auch wenn er vollständig im dreidimensionalen Denken ist), erlaubt er sich zugänglich für Änderungen und ein höheres Verständnis zu sein, für seinen Glauben und seine Handlungen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass jeder, der es mit der spirituellen Reise ernst meint, überaus ehrlich mit sich selbst ist: "Verfolge ich diese besondere Überzeugung oder die Aktion, weil es mich erfreut und wichtig macht? Ist es ein Gefühl der Überlegenheit über andere? Hinterfrage ich nicht, sondern folge dem, weil es immer auf diese Weise gewesen ist? Habe ich Furcht, dass, wenn ich nicht mit Familie, Kirche, Freunden, Eltern übereinstimme, ich ausgeschlossen werde?"

Je absolutne nutné aby každý, kto sa výžne zaoberá spirituálnou cestou, že musí byť absolútne úprimný k sebe samému. „Sledujem to zvláštne presvedčenie alebo konanie z radosti a dôležitosti? Je to pocit prevýšenia nad inými? Nepýtam sa, ale pokračuje tým spôsobom lebo to vždy tak bolo? Mám strach, že budem vylúčený keď nesúhlasím s rodinou, priateľmi, cirkvou, rodičmi?“

To sú otázky, ktoré si musí robiť každý kto to berie vážne so spirituálnym rastom v súvislosti s pevnými presvedčeniami: „Verím tomu lebo mi to odhalí pravdu alebo preto lebo mi to bolo povedané? Je to strach pred stratou mojej dôveryd’hodnosti ako spirituálny učiteľ, poradca, rodič, alebo priateľ v prípade, že trvám na svojich presvedčeniach?“

Česť a pravdivosť a čistý úmysel musia byť súčasťou vykonanej akcie a presvedčenia keď chcete rásť, učiť sa a vzostúpiť.

Tí, ktorí skutočne vedia udržiavajú pravdu v tajnosti, v kľude a svätosti, nemajú túžbu vykričať ju zo strechy, meniť iných alebo všetko.

Sme Arkturiánska skupina

Dies sind Fragen, die jeder, der es mit spirituellem Wachstum ernst meint, sich hinsichtlich auf alle starr gehaltene Überzeugungen stellen muss: "Glaube ich dies, weil es mir als Wahrheit enthüllt wurde, oder weil es mir gesagt wurde? Ist es die Furcht meine Glaubwürdigkeit als spiritueller Lehrer, Berater, Elternteil oder Freund zu verlieren, dass ich an Überzeugungen festhalte, über die ich hinausgewachsen bin?"

Ehre, Ehrlichkeit und reine Absicht müssen ein Teil jeder ausgeführten Aktion und Überzeugung sein, wenn ihr wachsen, lernen und aufsteigen wollt.

Jene, die wirklich wissen, halten die Wahrheit geheim, ruhig und heilig innerhalb, sie fühlen kein Bedürfnis sie von den Dächern zu schreien, andere oder alles zu verändern.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 20.09.2015,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0915/0arkt-grupp.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

arkturiánske správy 15

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 06.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-09  09:30:36

ie Arkturianer

„Vertraut, entspannt euch, vor allem LIEBT" „Dôverujte, uvoľnite sa, predovšetkým milujte“

Zdravíme milí, tešíme sa vás znova stretnúť. Kanál potreboval pauzu pokiaľ vy sa vyvíjate do tých nových energií a rastiete, ako to všetci v tomto období prežívate.

Všetko sa naďalej deje na všetkých úrovniach a vy sa prebúdzate zo sna. Mnohí z tých prebúdzajúcich sa ešte nechápu čo sa stalo a vidia ich zmeny ako zmenu mienky alebo ako mienku k jednej téme. V skutočnosti je to rozšírenie vedomia, ktoré vám umožňuje povzdvihnúť sa nad na strachu-založené presvedčenia. Tešte sa moji priatelia, že sa vynárate z tej kukly nevedomia a meníte sa na motýla vedomia aj keď nemyslíte, že to ste.

Grüße, ihr Lieben, wir freuen uns euch wieder zu treffen. Der Kanal brauchte eine Pause, während sie sich auch in die neuen Energien entwickelt und wächst, wie ihr alle es zu dieser Zeit erfahrt.

Vieles geschieht weiterhin auf allen Ebenen, während immer mehr aus dem Traum erwachen. Viele dieser Erwachenden verstehen noch nicht was geschehen ist, sondern sehen innere Veränderungen einfach als ändern ihrer Meinung, oder als eine neue Meinung zu einem Thema. In Wirklichkeit ist es eine Erweiterung des Bewusstseins das euch ermöglicht euch über viele Furcht-basierende Überzeugungen zu erheben. Freut euch, meine Freunde, da ihr aus dem dichten Kokon der Unwissenheit als ein Schmetterling des Bewusstseins auftaucht, auch wenn ihr nicht denkt, dass ihr es seid.

Es gibt viele ernsthafte spirituelle Suchende, die weiterhin Konzepte halten, wie Spiritualität und Aufstieg aussehen müssen. Die meisten dieser Konzepte kommen aus Büchern mit Geschichten und Informationen über die Erfahrungen von anderen ~ Erfahrungen, die oft nicht vollständig verstanden und somit interpretiert und anderen dargestellt wurden mit den Augen des dreidimensionalen Bewusstseins und religiösen Überzeugungen. Keine einzige Entwicklungs-Erfahrung eines Menschen ist genau wie die eines anderen. Jeder von euch hat viele Lebenszeiten mit unterschiedlichen Erfahrungen gelebt, und nun seid ihr hier um Lehren zu ziehen, die für euch persönlich sind. Die Erfahrungen eines jeden Menschen werden anders sein, davon abhängig, was benötigt wird, um euch über der alten Energie in die Wirklichkeit zu bewegen. Oft schaffen jene, die als Misserfolge im weltlichen Denken angesehen werden eigentlich gewaltiges spirituelles Wachstum durch ihre gewählten Erfahrungen.

Existuje mnoho spirutuálnych hľadajúcich, ktorí udržiavajú naďalej koncepty toho ako by spiritualita a vzostup mali vyzerať. Väčšina tých konceptov prichádzajú z kníh s informáciami o skúsenostiach iných – skúsenosti, ktoré často nie sú celkom pochopené a preto interpretované a iným hovorené, predávané očami trojdimenzionálneho vedomia a náboženskými presvedčeniami. Ani jedna skúsenosť jedného človeka je totožná s inou. Každý z vás žil mnoho životočasov s mnohými skúsenosťami a teraz ste tu aby ste ťažili z tých vašich osobných skúseností. Každá skúsenosť každého bude iná, závisle od toho čo je potrebné aby ste sa mohli pohybovať z tých starých energií reality. Často vytvárajú práve tí, ktorí sú označení ako neúspech vo svetovom myslení, oni sú zodpovední za ohromný spirituálny rast cez ich, nimi zvolené skúsenosti.

Pozorujeme vás všetkých ako sa pohybujete do hlbšieho porozumenia a vedomia, čo láska skutočne je a ako sa žije. Falošné predstavy o láske v ľudskom vedomí spôsobili v priebehu storočí príliš mnoho utrpenia a obmedzení. To pokračuje potom u detí, ktoré sú voľné od konceptov obmedzenia ich výrazu lásky – ale učí sa im istých ľudí nemilovať alebo milovať istým spôsobom. Láska sa vysvetľovala/prijímala ako emócia čo vedie k tomu, že mnohí veria, že sú neschopní bezpodmienečnej lásky lebo necítia žiadne emócie.  Vy sa vyvíjate a láska začína byť rozumená ako spoznanie a aktivita, ktrorá vyteká z vedomia jednoty – jedno uznanie vrodenej božskosti každej jednej duše a každej živej bytosti – nezávisle od vonkajších javov.

Wir beobachten euch alle, wie ihr euch in ein tieferes Verständnis und Bewusstsein für das bewegt, was Liebe wirklich ist und wie man sie lebt. Falsche Vorstellungen von Liebe innerhalb des menschlichen Bewusstseins haben im Laufe der Jahrhundert zu viele Leid und Begrenzungen für viele geführt. Dies setzt sich fort, wie bei Kindern, die frei von Konzepten der Begrenzung ihres Ausdrucks der Liebe sind, denen jedoch gelehrt wird, bestimmte Menschen nicht zu lieben oder in gewissen Weisen. Liebe wurde als eine Emotion angenommen, was dazu führt, dass viele glaubten, dass sie unfähig waren bedingungslos zu lieben, eben weil sie keine Emotionen fühlten. Ihr entwickelt euch und Liebe fängt an als Erkenntnis und Aktivität verstanden zu werden, die aus einem Bewusstsein der Einheit fließt ~ eine Anerkennung der angeborenen Göttlichkeit einer jeden Seele und jeden Lebewesens ~ unabhängig von den äußeren Erscheinungen.

Dieser erlangte Zustand des Bewusstseins erkennt an, dass ALLE Lebewesen respektiert und geehrt werden sollten, denn nichts kann jemals außerhalb des EINEN existieren ~ einem allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenden Göttlichen Bewusstseins. Der Mensch ist nicht besser als andere Lebewesen, wie so viele fälschlicherweise glauben. Wenn dies von der Mehrheit verstanden und angenommen wird, wird sich die Welt nichts mehr dabei denken, mit Bäumen, Pflanzen, Natur-Spirits und Tieren zu kommunizieren, wie viele von euch es bereits machen.

Haltet die Energie der Liebe, ungeachtet dessen, was in eurem Tag geschieht. Das ist die Praxis. Engagiert euch nicht auf den Ebenen niedrigerer mitschwingender Energien, sondern erfüllt jede Situation aus einem Punkt des Lichts. Es geschieht oft, dass der Akt ruhig zu sein und angesichts einer Widrigkeit nichts zu tun, keine spirituelle Lösung ist wie es geglaubt wird, sondern es ist eine Flucht, die eine Annahme der niedriger-dimensionalen Energie als eine Kraft reflektiert. Bei einem Problem fragt euch: "Was glaube ich, dass es dazu führt zu handeln oder was veranlasst mich auf diese Weise zu denken?"

Ten dosiahnutý stav vedomia rozpozná, že VŠETKY živé bytosti by mali  byť rešpektované a ctené lebo nič nemôže existovať mimo toho JEDNÉHO – jedného všadeprítomného, všemocného, všetko-vediaceho božského vedomia. Človek nie je lepší ako iné živé bytosti, ako mnohí omylom myslia. Keď to bude pochopené a prijaté väčšinou tak svet sa nebude diviť keď sa hovorí so stromami, rastlinami, prírodnými duchmi a zvieratami, ako mnohí to už robia.

Udržujte energiu lásky, bez ohľadu na to čo sa vo vašom dni deje. Je to prax. Neangažujte sa na tých nízkofrekvenčných energiách ale splňte každú situáciu z bodu svetla. Často sa stane, že jeden akt vyzerá kľudný a v okamihu odporu sa nedá nič robiť, žiadne spirituálne riešenie – ale je to útek, predpoklad toho, že tie nízko-dimenzionálne energie odzrkadlujú silu. Pri nejakom probléme sa spýtajte: „Čo verím, čo vedie k tomu konaniu alebo čo ma ovplyvňuje aby som týmto spôsobom myslel?“

Viďte vášho „tyrana“ (ktorý môže byť niekto, kto jeho blbosť na vás projektuje) z miesta svetla. Môžete tiež byť vedení, jednoducho zostať v kľude ale ten kľud bude iný. „Skrývam sa pred tým a tým dávam tomu silu?“ alebo „Podporujem svetlo pravdy a vidím cez ten jav?“ možno budete vedení k tomu, že sa musíte nad tým usmiať alebo poviete/myslíte „ďakujem za vašu mienku“ alebo odpoviete pevnými slovami.

Seht eurem "Tyrannen" (der einfach jemand sein kann, der seinen Unsinn auf euch projiziert) von einem Ort des Lichts an. Ihr könnt vielleicht auch geführt werden, einfach still zu sein, aber diese Stille wird anders sein. "Verstecke ich mich davor und gebe dem so Kraft?" oder "Unterstütze ich das Licht der Wahrheit und durchschaue die Erscheinung?" Ihr werdet vielleicht geführt einfach zu lächeln, oder ein "vielen Dank für eure Meinung" denken, oder sogar mit festen Worten antworten.

Niedrigere resonante Energien können sich nicht in die höheren bewegen. Haltet euer Energie-Feld gefüllt mit Licht und Wahrheit, während ihr euch durch euren Tag bewegt und erlaubt anderen das Vorrecht, entsprechend ihres erlangten Zustands des Bewusstseins zu leben. Dies bedeutet nicht, dass ihr in einer missbräuchlichen Beziehung, egal welcher Art, aufhalten müsst.

Wir möchten mit euch über die Liebe als eine Energie sprechen, und deshalb ist es so wichtig für die Menschen, dass ihr euch selbst als auch andere liebt. Liebe in ihrer reinsten Form schwingt auf einer sehr hohen Ebene ~ es ist reines Licht. Wenn ein Mensch sich nicht liebt oder sich nicht selbst ehrt, blockiert er den Fluss und die Integration dieser Energie. Ihr könnt euch nicht aus dem Bild herausnehmen, wenn ihr Liebe lernen und erfahren wollt, die das Fundament von allem ist, was existiert. Erinnert euch daran, es ist nur EIN Ausdruck des Selbst in unendlicher Form und Vielfalt, und deshalb könnt ihr niemals verlassen werden.

Nízke rezonantné energie sa nemôžu pohybovať do vyšších. Držte vaše energetické pole naplnené svetlom a pravdou keď sa pohybujete dňom a dovoľte iným právo žiť podľa ich dosiahnutého stavu vedomia. To neznamená, že sa musíte zdržiavať v zneužívatelnom vzťahu, jedno akého druhu.

Chceme s vami hovoriť o láske ako energia a preto je dôležité pre ľudí aby milovali seba a tiež iných. Láska v najčistejšej forme vibruje na jednej veľmi vysokej úrovni – je to čisté svetlo. Keď ľudia sa/seba nemilujú alebo ctia tak blokujú tok a integráciu tej energie. Vy sa z toho obrazu nemôžete vybrať keď sa lásku chcete učiť a zažiť, ktorá je fundamentom všetkého čo existuje. Pripomeňte si, je to len JEDEN výraz vlastného JA v nekonečnej forme a mnohostranosti a preto nikdy nemôžete byť opustení.

Mnohí boli falošným spôsobom učení, že spiritualita je: seba znetvorovať. Tá viera je urážka toho božského – vašej pravdivej prirodzenosti. Láska je energia toho JEDNÉHO, je nekonečne prítomná a tečie CEZ VÁS SAMÝCH, je interpretovaná/pochopená zodpovedajúc stvavu vedomia indivídua.

Dokončím

Tá vysolá rezonancia lásky sa javí aby hojila, zmenila a povzdvihla ochotu/schopnosť vnímania, ale to čo sa skutočne deje je, že tie iluzórne javy sa rozpustia a prejaví sa skutočnosť. To je to ako liečil Ježiš, známy majster. Jeho vedomie poznalo a uznalo len božskú dokonalosť, ktorá slúžila tomu, že on mohol vložiť vedomie do tých prijatia-schopných.

Viele sind fälschlicherweise unterrichtet worden, dass es spirituell ist, das Selbst zu verunglimpfen. Dieser Glaube ist eine Beleidigung für das Göttliche ~ eure wahre Natur. Liebe, die Energie des EINEN ist unendlich präsent und fließt innerhalb von EUCH SELBST. Alles was ihr seht, hört, schmeckt, berührt und riecht, ist DAS SELBST, entsprechend des Zustands des Bewusstseins des Individuums interpretiert. Nichts oder niemand kann jemals vom SELBST getrennt sein.

Die hohe Resonanz der Liebe erscheint um zu heilen, zu verändern und Aufnahmebereitschaft anzuheben, aber was wirklich geschieht ist, dass sich diese illusorische Erscheinungen auflösen und die Wirklichkeit enthüllt. Dies ist, wie der als Jesus bekannte Meister heilte. Sein Bewusstsein kannte und anerkannte nur die göttliche Vollkommenheit, die dazu diente, das Bewusstsein der Empfänglichen hineinzuheben. Die Welt nannte es Heilung, aber es war eine Offenbarung. Jesus war ein Wegbereiter und er versuchte die Welt zu unterrichten, dass diese Geschenke nicht seine allein waren, wie viele immer noch glauben, sondern dass sie natürlich sind, sobald dieser Zustand des Bewusstsein erreicht wurde (nicht nur intellektuell verstanden).

Während ein Individuum die Wahrheit mit jeder Situation übt, wird es allmählich sein Zustand des Bewusstseins und beginnt sich in ganzen täglichen Leben zu manifestieren. Viele machen den Fehler zu glauben, dass sie, sobald sie das intellektuelle Gespür für eine Wahrheit haben, es in ihrem Leben funktionieren wird. Beispielsweise werfen sie benötigte Medikamente fort, während sie rufen: "Ich bin göttlich, ich brauche sie nicht mehr." Und dann brechen sie zusammen. Spirituelle Entwicklung ist die allmähliche Verwirklichung eines Bewusstseins der Wahrheit, das zu einem Punkt führt, an dem das Medikament tatsächlich weggeworfen werden kann. Dies kann aber nicht in einer Lebenszeit erreicht werden.

Ihr nähert euch dem Ende eurer dreidimensionalen Lektionen und ihr seid bereit, euch in eine neue und höhere Energie zu bewegen. Ihr machtet die Arbeit, mühtet euch ab und schließlich graduiertet ihr. Dies wissend, ungeachtet äußerer Erscheinungen. Ihr würdet dies nicht lesen oder in Resonanz mit diesen Mitteilungen sein, wenn das nicht der Fall wäre.

Die hohe Resonanz-Energie der wahren und wirklichen Liebe, die vom Bewusstsein so vieler in dieser Zeit fließt, wird die Welt in den Aufstieg heben. Jeder Mensch, der das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe erreicht, fügt mehr Licht hinzu, um universelles Welt-Bewusstsein zu erreichen. Nichts hält Bilder der Dualität und Trennung an Ort und Stelle, außer die Energie des Glaubens an sie. Viel davon wird zu verschwinden beginnen oder sich zu höheren Formen entwickeln, je mehr Menschen erwachen.

Pokiaľ indivíduum cvičí/uplatňuje pravdu v každej situácii tak pomaly sa začne manifestovať stav jeho vedomia v dennom živote. Mnohí robia chybu, že veria: že to bude fungovať v okamihu dosiahnutia intelektuálneho citu pre pravdu. napríklad zahodia nutné medikamenty a volajú: „ja som božský, už ich nepotrebujem“ a potom sa zrútia. Spirituálny vývoj je pomalé uskutočnenie vedomia pravdy, ktoré vedie k bodu, na ktorom ten medikament skutočne môže byť zahodený.

Vysoká rezonancia-energie pravdivej a skutočnej lásky, ktorá pluje z vedomia tak mnohých v tomto čase povzdvihne Svet do vzostupu. Každý človek, ktorý dosiahne vedomie bezpodmienečnej lásky pridáva viac svetla aby bolo dosiahnuté univerzálne svetové-vedomie. Nič nedrží na mieste obraz duality a rozdelenia okrem energie viery na ňu. Mnoho z toho začne miznúť alebo vyvíjať sa do vyššej formy keď sa prebudí viac ľudí.

Vojna, násilie a boj nikdy nepovzdvihnú svet do mieru. Tie aktivity môžu manifestovať viac z toho istého, lebo je vliata do nich tá energia. Vy ste stvoritelia, pripomeňte si to. Máte moc zmeniť všetko čo chcete ale tie vyššie formy niečoho sa môžu javiť len vtedy keď vedomie to považuje za nutné – manifestovať tie vyššie formy.

Krieg, Gewalt und Kampf werden niemals die Welt in den Frieden heben. Diese Aktivitäten können mehr von dem Gleichen manifestieren, weil die Energie in sie eingegossen ist. Ihr seid Schöpfer, erinnert euch daran. Ihr habt die Macht alles zu verändern was ihr möchtet, aber die höheren Formen von etwas können nur manifestieren, wenn das Bewusstsein (Substanz der Form) es als notwendig erachtet, diese höheren Formen zu manifestieren.

Zu dieser wichtigen Zeit bekommen die Welt und alles was empfänglich ist, mächtige Hilfe von entwickelten Wesen des Lichts, Engeln, Erzengeln und von entwickelten planetaren Wesen. Viel neue und höhere Energien fließen, um beim Aufstieg zu unterstützen. Versucht nicht, euch vor der Zukunft zu fürchten oder herauszufinden, wie sich alles entfaltet, denn es gibt ein größeres Bild, als das, was der menschliche Verstand verstehen kann.

V tomto dôležitom období dostane veľkú pomoc Svet a všetko čo je vnímavé od vyvinutých bytostí svetla, anjelov, Archnjelov a od vyvintých planetárnych bytostí. Vtekajú mnohé nové a vyššie energie aby podporovali pri vzostupe. Nepokúšajte sa mať strach pred budúcnosťou alebo prísť na to ako sa to vyvíja, lebo existuje väčšý obraz ako by ľudský rozum mohol pochopiť.

Jednoducho žite každý okamih dňa bez očakávaní toho ako by sa to mohlo, „malo“ vyvíjať aby ste mali „pravdu“. Častejšie sa naučíte dôležité lekcie a viac keď tie veci nefungujú tak ako očakávate. Vy nie ste tu náhodou, vy ste zvolili byť tuná a ste na tej ceste tým alebo iným spôsobom. Je čas pohybovať sa v dôvere. Dôverujte tomu, že v skutočnosti ste božské bytosti, ktoré robia trojdimezionálne skúsenosti aby ste sa učili a rástli. Dôverujte tomu, že vás vedú vodcovia a bytosti svetla. Dôverujte vašej intuícii, vždy, aj pri banálnych skúsenostiach denného života. Dôverujte, že každá skúsenosť, ktorú robíte vás podporuje pri prebudení z toho čo ešte môžu byť falošné predstavy a presvedčenia.

Lebt einfach jeden Moment des Tages ohne Erwartung dessen, wie es sich entfalten "sollte", um "Recht" zu haben. Meistens, wenn Dinge nicht funktionieren, wie ihr es erwartet, werden wichtige Lektionen gelernt. Ihr seid nicht durch Zufall hier, ihr wähltet hier zu sein und ihr seid auf dem Weg, ob es nun die Art und Weise ist oder nicht. Es ist Zeit, euch ins Vertrauen zu bewegen. Vertraut, dass ihr in Wirklichkeit göttliche Wesen seid, die dreidimensionale Erfahrungen machen, um zu lernen und zu wachsen. Vertraut, dass euch Führer und Wesen des Lichts führen. Vertraut eurer Intuition, immer, selbst bei den banalsten Erfahrungen des täglichen Lebens. Vertraut, dass jede Erfahrung die ihr macht, euch dabei unterstützt, was auch immer ihr noch an falschen Vorstellungen und Überzeugungen halten könntet, zu wecken.

Vedeli ste, že to bude ťažké – žiť v tých nízkych vibráciách, ktoré teraz stelesňujete ale napriek tomu ste to spravili lebo tie časy vám tiež môžu ponúkať príležitosti ako žiadne iné. Bolo a ešte stále je veľa tých, ktorí dúfajú byť na Zemi v tomto období. Dajte vašu vďaku za to, že ste tu, nezávisle od ťažkostí, ktoré možno zažívate, lebo to je žehnaná česť.

Dôverujte a uvoľnite sa, predovšetkým MILUJTE.       Sme Arkturiáni

Ihr wusstet, dass es schwierig werden würde, in den niedrigeren Energien zu leben, wenn ihr in dieser Zeit verkörpert, aber trotz des Wissens machtet ihr es, da diese Zeiten euch Gelegenheiten bieten würden, wie keine anderen. Es gab und gibt noch viele, die immer noch hoffen, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde zu sein. Gebt eure Dankbarkeit, dass ihr hier seid, ungeachtet der Schwierigkeiten, die ihr vielleicht erfahrt, denn es ist eine gesegnete Ehre.

Vertraut und entspannt euch, vor allem LIEBT.

Wir sind die Arkturianische Gruppe


Arkturiánske správy 14

Die Arkturianer (durch Suzan) - 29.August 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-06 – 09:48:49

Beschreibung: ie Arkturianer

"Eure Erden-Aufgabe"

Unsere lieben Aufsteigenden.

Die Realität ist in Schichten von Frequenzen in die holographischen Projektionen der 3D/4D-Erde eingebettet. Eure Schwierigkeiten auf diesen Ebenen der Realität sind nicht nur über die Menschen, die Kabale oder Dunkle genannt werden abgestimmt, sondern sie haben auch mit der Frequenz der Realität zu tun, mit der ihr abgestimmt seid.

Naši milí vzostupujúci.

Realita je vo vrstvách frekvencií vložená do 3D/4D-Zeme - holografických projekcií. Vaše potiže na tých úrovniach reality nie sú len o ľuďoch, Kabaloch alebo o takzvaných tmavých ale majú tiež dočinenia s frekvenciou reality, s ktorou ste zladení.

 Keď si pozriete tie nízke astrálne úrovne a nižšie úrovne-prežitia tretej dimenzie tak uvidíte, že Kabali ešte majú trošku kontroly na tých frekvenčných-úrovniach reality. Skutočne tí, ktorí túžia po moci  vnikli hlbšie do nízkych úrovní reality lebo to vyššie svetlo neznášajú (nemôžu spracovať), ktoré klesá hlbšie a hlbšie do 4. a vyššiedimenzionálnej úrovne Gaii/Zeme. Medzičasom vy a Gaia stúpate stále do vyšších frekvenčných vrstiev reality, v ktorej tá energia je podporovaná do rýchlejšieho návratu. Kabali a iní ovládaní hnevom a zlobou sú zhrození z toho, že tá energia, ktorú vysielajú sa rýchlo vracia. Oni tú energiu, ktorú vysielajú poznajú a nechcú zažiť to, že sa k ním vráti. Egoizmus, brať od iných, moc nad a strach prežívaný ako hnev a ovládanie toho čo nechcú zažiť v ich živote. Preto hľadajú útulok v nižších frekvenčných-vrstvách reality kde dlho nenájdu enrgiu podpory. V nízkych realitách vládnu nad tými, ktorí tiež žijú v tých nízkych vrstvách v rezonancii. Aby ste mohli žiť mimo nízkych frekvencií reality musíte „pustiť“ tie trojdimenzionálne koncepty o tom „čo je dôležité“. Často musíte pustiť vaše upútanie na bohatstve, lebo peniaze sa stali negatívnou silou na fyzickej Zemi.

Wenn ihr euch die vierdimensionale niedrigere Astral-Ebene und die niedrigere Überlebens-Ebene der dritten Dimension anschaut, könnt ihr sehen, das die Kabale noch einige Kontrolle auf jenen Frequenz-Ebenen der Realität ausüben. In der Tat sind viele von jenen, die Macht-über-andere wünschen, in diese niedrigeren Ebenen der Realität gewandert, weil sie das höhere Licht nicht vertragen können, das tiefer und tiefer in Gaias vierte und höherdimensionale Ebenen der Realität fließt. Inzwischen ziehen immer mehr von euch, einschließlich Gaia selbst, in die höheren Frequenz-Schichten der Wirklichkeit, in welcher die Energie eine schnelle Rückkehr als Energie unterstützt. Die Kabele und andere von Wut und Zorn beherrschte, sind ziemlich entsetzt darüber, dass die Energie, die sie senden schnell zurückgegeben wird. Sie kennen die Energie, die sie in die hinaus gesetzt haben, und sie wollen NICHT erleben, dass sie zu ihnen zurückkommt. Der Egoismus, das Nehmen von anderen, die Macht-über und die Furcht gelebt als Zorn und Beherrschung ist etwas, was sie in ihrem Leben NICHT erfahren wollen. Deshalb suchen sie Zuflucht in niedrigeren Frequenz-Schichten der Realität, wo für eine lange Zeit keine Energie der Unterstützung herauskommen. In den niedrigeren Realitäten herrschen sie über jene, die auch innerhalb jener Resonanz leben. Um jenseits der niedrigeren Frequenzen der Realität zu leben, müsst ihr die dreidimensionalen Konzepte von dem "was wichtig ist" loslassen. Sehr oft müsst ihr auch eure Anhaftung an Reichtum loslassen, weil Geld eine negative Kraft auf der physischen Erde geworden ist.

Das Bedürfnis nach "mehr Geld" ist der Grund für Morde, Kriege, Herrschaft und egoistische Macht-über-andere gewesen. Geld ist nicht unbedingt eine Komponente der höheren vier- und fünfdimensionalen Lebensraum-Zonen-Ebenen der Realität. Tatsächlich ist Geld, außer in der niedrigeren Astral-Ebene, kaum ein Bestandteil der vierten Dimension.

Potreba/túžba po „viac peniazoch“ bola dôvod vrážd, vójn, panovníctva a egoistickej moci nad inými. Peniaze nie sú nutne komponentom vyššej štvrtej a päťdimenzionálnych životných-zón-úrovní reality. Peniaze nie sú v skutočnosti súčasťou štvrtej dimenzie, mimo nízkych astrál-úrovní.

Pokiaľ rozširujete vaše vedomie do vyšších a vyšších mozgových vĺn začnete uvoľňovaním trojdimenzionálnych konceptov ťažko zarábať peniaze – takže máte „dosť“ alebo „viac“. Kabali nechcú aby iní mali peniaze, lebo to znamená ohrozenie, lebo peniaze sú dôležitou súčasťou ich moci nad inými. Pokiaľ stúpa frekvencia vášho vedomia – stúpajúc na šťastie vibrujete viac s tokom toho TERAZ. Preto pomaly opúšťate trojdimenzionálny „čas“, rozširuje sa vaše vedomie v rezonancii do reality, ktorá je mimo/nad bohatsva, zarábania alebo moci nad iným, vy rozširujete vašu kreativitu a tým aj vašu slobodu.i

Während ihr euer Bewusstsein in höhere und höhere Gehirnwellen erweitert, beginnt ihr mit der Freigabe der dreidimensionalen Konzepte schwer zu arbeiten, um Geld zu bekommen, so dass ihr "genug" oder "mehr" habt. Die Kabale möchten nicht, dass andere Geld erhalten, da es eine Bedrohung für sie darstellt, weil das Geld ein wichtiger Bestandteil ihrer Macht-über-andere darstellt. Während eure Frequenz des Bewusstseins steigt, schwingt ihr glücklicherweise zunehmend mit dem Fluss des JETZT mit. Deshalb bewegt ihr euch allmählich aus der dreidimensionalen "Zeit" fort, euer Bewusstsein erweitert sich in die Wirklichkeit, die jenseits von Reichtum, Erwerb oder Macht-über-andere in Resonanz ist, ihr erweitert eure Kreativität und damit auch eure Freiheit.

Je mehr und mehr von euch diese Verschiebung machen, werden jene, die noch immer kämpfen und hart arbeiten sich wundern und sich fragen, ob sie vielleicht auch herausfinden könnten, ob auch durch ihr Leben Frieden und ein Gefühl von Fülle fließen könnten. Dieses "Gefühl von Fülle" dreht sich nicht um Geld oder Dinge, die ihr für Geld kaufen könnt. Fülle ist ein Zustand, der euch an eure eigene Fähigkeit erinnert, eure Aufmerksamkeit und eure Absicht in den Frieden, die Liebe und das Glück zu lenken, um euer eigenes Leben zu schaffen. Je mehr von euch eure Unternehmen und Arbeitsplätze verlassen, aufs Land ziehen, ihre eigene Nahrung anbauen und mit dem Handel treibt, was ihr benötigt, werdet ihr erkennen, dass ihr mit weniger "Zeug glücklich" seid. Diese Art von Entscheidung lassen die Kabale genauso schnell kleiner werden, wie die bedingungslose Liebe aus den höheren Dimensionen zu ihnen geschickt wird. Schließlich werdet ihr zurück in den Neige-Punkt, die Quanten-Verschiebung und die Umwandlung in die höheren Frequenzen eures mehrdimensionalen SELBST zurückfließen.

Čím viacerí z vás robia ten presun – budú tí, ktorí s tým ešte bojujú a tvrdo pracujú a pýtajú sa či možno nájdu cestu von, či aj cez nich/ich život by mohol tiecť mier pocit plnosti/blahobytu. Ten „pocit plnosti“ sa točí okolo peňazí alebo vecí, ktoré sa peniazmi dajú kúpiť. Plnosť je stav, ktorí vás vedie a vám pripomína vaše schopnosti, vašu pozornosť a váš úmysel do mieru, lásky a šťastia na vytvorenie vášho vlastného života. Čím viacerí opustia ich podniky a pracovné miesta, presťahujú sa vidiek, posadia vlastnú potravu a obchodujú s tým čo potrebujú tak rozpoznáte, že ste s menj „vecami“ šťastní. Ten druh rozhodnutia zmenší rýchlo Kabalov ako rýchlo k nim „padá“ bezpodmienečná láska z vyšších dimenzií. Nakoniec sa vrátite do bodu-klesu, quantového-presunu a premeny do vyšších frekvencií vášho viacdimenzionálneho JA.

Čo sa stane keď väčšina rozhodla/zvolila v prvom rade rozmýšľať o Zemi, iných ľuďoch a kreativite? Čos a stane keď len menšina myslí na úspech, hromadenie a moc? Keď ľudia SA NESTRATIAv boji a sne o „viac a viac“ – môžuľahšie vtiecť do frekvencií skutočnosti, ktoré sú mimo ilúzie „potrebovať viac“. Viac potrebovať je protiklad od byť vďačný. Keď „chcete viac“ tak potvrdzujete, že „nemáte dosť“. Vtedy plníte vaše myšlienky emóciou strachu a hnevu. Tieto myšlienky a emócie kombinujú tvorenie negatívnej myšlienkovej formy.

Was geschieht, wenn die Mehrheit der Menschen gewählt hat, in erster Linie über die Erde, andere Menschen und die Kreativität nachzudenken? Was passiert, wenn nur die Minderheit der Menschen über Anhäufung, Erfolg und Macht Nachdenken? Wenn Menschen NICHT im Kampf und Traum von "immer mehr" verloren gehen, können sie leichter in die Frequenzen der Wirklichkeit fließen, die jenseits der Illusion von "mehr brauchen" mitschwingen. Mehr zu brauchen ist das Gegenteil des Dankbar-sein. Wenn ihr "mehr wollt" bestätigt ihr, dass es "nicht genug" gibt. Dann füllt ihr diese Gedanken mit Emotionen der Furcht und des Zorns. Diese Gedanken und Emotionen kombinieren die Schaffung einer negativen Gedanken-Form.

Diese Gedanken-Form reist in die Welt hinaus, um Furcht zu verbreiten, dass es "nicht genug" gibt, was eine kollektive Furcht und Wut aktiviert. Außerdem kehrt diese 3D-Gedanken-Form zum Absender zurück und schafft eigentlich MEHR von "nicht genug". Andererseits, wenn ihr denkt "ich danke euch für die Substanz" verbinden sich eure Gedanken mit eurem Gefühl der Dankbarkeit und kombiniert so eine positive Gedanken-Form. Diese Gedanken-Form ruft hinaus, "ich bin dankbar für das, was ich habe". Dann bewegt sich eure Gedanken-Form hinaus in die Welt und dehnt Dankbarkeit für alles aus, das ihr habt. Schließlich kommt diese Gedanken-Form zu euch, dem Absender, mit dem Segen des "mehr von dem was ihr habt" zurück.

Tá myšlienková-forma cestuje von do sveta aby rozširovala strach, že „nie je dosť“  - čo spôsobuje kolektívny strach a aktivuje hnev, okrem toho sa trojdimenzionálna forma myslenia vracia k odosieľatelovi a vytvára VIAC z toho „nie je dosť“. Na druhej strane, keď myslíte „ďakujem za tú substanciu“ tak vaše myšlienky sa prepoja s pocitom vďačnosti a kombinujú tak pozitívnu-formu myslenia. Tá volá von „som vďačný za to čo mám“. Potom sa pohybuje váš spôsob myslenia do sveta a rozširuje vďačnosť za všetko čo máte. Nakoniec sa vráti tá myšlienková-forma k vám späť, k tomu odosieľatelovi so žehnaním toho „viac z toho čo mám:

Výzvou pre mnohých z vás je, že sa tie pravidlá 3D-hry zmenili a vy ste nedostali memo. V starej verzii trojdimenzionálnej Zeme ste museli tvrdo pracovať aby ste mohli ísť vpred a nevedeli ste si predstaviť, že si môžete vytvoriť vlastnú realitu. Na šťastie vstúpila „stará“ trojdimenzionálna verzia  do oveľa vyššieho svetla, že máte pocit, že miesto tvrdej práce odhalíte nové technológie, ktoré zjednoduchšia život – tým máte pocit tvorby a nie pocit práce. Lebo váš život je naplnený kreativitou tak sa rozšíri vaše vedomie a vaše vnímanie do vyšších frekvencií reality. Inými slovami vtekáte do TERAZ tej novej Zeme.

Die Herausforderung für viele von euch ist, dass sich die Regeln des 3D-Spiels geändert und viele von euch das Memo nicht erhalten haben. In der alten Version der dreidimensionalen Erde musstet ihr hart arbeiten, um weiterzukommen und ihr konntet euch nicht vorstellen, dass ihr eure eigene Realität schaffen könnt. Glücklicherweise ist die "alte" dreidimensionale Version der Realität in so viel höheres Licht gebracht worden, dass ihr statt harter Arbeit das Gefühl habt, statt zu arbeiten ihr neue Ideen und Technologien entdeckt, die das Leben einfach machen ~ damit habt ihr das Gefühl zu schaffen statt zu arbeiten. Weil euer Leben dann mit Kreativität gefüllt ist, erweitern sich das Bewusstsein und eure Wahrnehmungen in die höheren Frequenzen der Wirklichkeit. Mit anderen Worten, ihr fließt in das JETZT der Neuen Erde.

Während ihr zur Schwelle der 5D Neuen Erde vorankommt, erwartet die Galaktische Föderation, die eure Vorfahren und höheren Ausdrücke des SELBST darstellen, die großartige Wiedervereinigung. In dieser vor-fünfdimensionalen Lebens-Raum-Zone existiert Geld nicht mehr, da es nicht mehr benötigt wird.

Ihr alle werdet Replikatoren haben, die sofort das schaffen können, was ihr an Nahrung, Möbeln, Autos und sogar bis zu Häusern benötigt. Ihr werdet auch kostenlose persönliche Sprach-Erkennungs-Übersetzer, Bio-Scanner, Tricorder, Schwerelosigkeits-Autos usw. haben. In der Tat werden all diese Geräte in dem Augenblick eurer gegenwärtigen Übergangs-Realität "entdeckt" werden. Allerdings will die Kabale diese Geräte NICHT mit ihren "Arbeiter-Bienen" teilen. Deshalb arbeiten viele schwer, um eine Mahlzeit auf den Tisch zu stellen, während die Dunklen einfach ihre persönlichen Replikatoren programmieren.

Pokiaľ postujete k prahu 5D Novej Zeme očakáva Galaktická Federácia to úžasné znovu-zjednotenie, oni predstavujú vašich predkov a vyššie výrazy toho JA. V tomto pred-päťdimenzionálnom životnom-priestore-zóne už neexistjú peniaze, lebo nie sú nutné.

Všetci budete mať replikátory, ktoré hneď dokážu vyrobiť čo potrebujete – potravu, nábytok, autá a dokonca domy. Budete mať bezplatné osobné rečové-rozpoznacie-preklady, bio-scaner, tricorder, beztiažne-autá atď. Tie prístroje budú skutočne „objavené“ v okamihu vášho súčasneho reality-prechodu. Ale Kabali sa nechcú deliť o tie prístroje s ich „včelami-robotníčkami“. Preto mnohí pracujú tvrdo aby mali na stole jedlo, pokiaľ tí tmaví jednoducho programujú svoje osobné replikátory.

Pokiaľ vtekáte do vyšších frekvencií reality uvidíte na šťastie stále viac z tých technológií. To sa stane preto, že Kabali a iní tmaví schovali tie technológie, ktoré už nebudú v stave zostať v rezonancii tej reality. Z toho dôvodu bude voľne rozdelovaná. Bude každému prístupná lebo tí prví rozšíria ich vedomie do vedomia toho, čo vlastne doteraz držala kôpka ľudí, pokiaľ iní, ktorí „tvrdo pracujú“ a teraz vám povedia: „Vedeli ste, že ste tie technológie už mohli mať?“

Während ihr weiter in die höheren Frequenzen der Wirklichkeit fließt, werdet ihr glücklicherweise mehr von dieser Technologie in eurem täglichen Leben sehen. Dies geschieht, weil die Kabale und andere Dunkle diese Technologie versteckt haben, die nicht mehr fähig sein wird, in der Resonanz dieser Ebene der Realität zu bleiben. Deshalb wird die Technologie für jeden frei verbreitet werden. Diese Technologie wird für jeden verfügbar sein, weil die Ersten ihr Bewusstsein in das Bewusstsein dessen erweitern, was eigentlich eine Schar von Wenigen hielt, während die vielen die "hart arbeiten" kommen und sagen werden: "Wusstet ihr, dass ihr diese fortgeschrittene Technologie haben konntet?"

Während euer Bewusstsein mehr und mehr von der Neuen Erde wahrnehmen kann, werdet ihr von euren galaktischen und himmlischen Familien begrüßt werden. Da diese Mitglieder von eurem höherdimensionalen Selbst von "oben herab" zu kommen scheinen, werdet ihr auch eure Lemurische und Atlantische Familie treffen, die aus dem Kern von Gaia entstehen werden. Natürlich sind herab und entstehen dreidimensionale Begriffe, die auf die Polarität von oben und unten basieren. Eure fünfdimensionale Wirklichkeit wird von diesen Polaritäten frei sein. Während ihr eure höherdimensionalen Wahrnehmungen weiter anpasst, werden die Konzepte der Polarität, Trennung, Macht-über und sogar Konflikte aus unserer Wirklichkeit verblassen.

V priebehu rozšírenia vášho vedomia budete stále viac vnímať tú Novú Zem a budete zdravení vašimi nebeskými a galaktickými rodinami. Keďže členovia vášho vyššiedimenzionálneho JA príchádzajú akoby „z hora nadol“, stretnete sa tiež s vašou Lemúrskou a Atlantídskou rodinou, ktorá povstane, vzostúpi z jadra Gaii. Prirodzene sú výrazy nadol a povstať trojdimenzionálneho pôvodu, ktoré sú založené na polarite – hore a dole. Vaša päťdimenzionálna realita je od polarity oslobodená. Pokiaľ vy prispôsobujete vaše vyššiedimenzionálne vnímania tak zblednú koncepty polarity, rozdelenia, moc-nad a konflikty z našej reality.

Vaše galaktické, nebeské, lemúrske a atlantídske rodiny vám budú pomáhať vytvoriť osobnú a kolektívnu Novú Zem, pomôžu vášmu obyvateľstvu pohybovať sa do lásky a tých novo-prebudených podporovať v tom aby odložili strach a ako nový spôsob života otvorili sa bezpodmienečnej láske a viacdimenzionálnej kreativite. Najprv sa budete pohybovať z a do vyšších zón tej reality. V tej vyššej frekvencii Zeme to potrebuje cvičenie a ovládanie vašich myšlienok a emócií na udržanie trvalej prezencie v tej vyššej frekvencii Zeme. Vaše vyššie-dimenzionálne myšlienky a milé emócie a rozširovať vašu pozornosť smerom stále rastúcim 5-dimenzinálnym fyzickým pocitom. Niektorí sa len pomaly prispôsobia tým pocitom, iní zase rýchlo a iní sa vôbec neprispôsobia. Tí, ktorí sa nedokážu prispôsobiť tým vyšším frekvenciám budú pokračovať ich trojdimenuionálnym životom ako keby sa nič nestalo.  Zostanú v tej istej ilúzii, ktorú prežívali v nespočetných verziách 3D- Zeme/života. Keď v istom čase, ktorí oni zvolili „zomrú“ predtým než prevzali inkarnáciu tak budú schopní študovať v štvordimenzionálnej škole-mystérií dovtedy až budú pripravení/ochotní odložiť/pustiť ich závislosť na tretej dimenzii.

Eure galaktischen, himmlischen, lemurischen und atlantischen Familien werden euch dabei helfen, eine persönliche und kollektive Neue Erde zu schaffen, eurer Bevölkerung zu helfen sich in die Liebe zu bewegen und alle neu Erwachten zu unterstützen, die ihre Furcht freigeben und sich der bedingungslosen Liebe und mehrdimensionalen Kreativität als eine neue Lebensweise öffnen. Zuerst werdet ihr euch in und aus diesen höheren Zonen der Realität bewegen. In dieser höheren Frequenz der Erde braucht es Übung und mehr Beherrschung eurer Gedanken und Emotionen, um eine konstante Präsenz in dieser höheren Frequenz der Erde beizubehalten. Glücklicherweise werden eure höherdimensionalen Gedanken und liebevollen Emotionen eure Aufmerksamkeit in Richtung eurer ständig wachsend fünfdimensionalen physischen Empfindungen ausdehnen. Einige von euch werden sich langsam diesen Empfindungen anpassen, einige werden sich sehr schnell anpassen, und andere werden sich überhaupt nicht anpassen. Jene, die sich nicht einer höheren Frequenz-Version der Wirklichkeit anpassen können, werden ihre dreidimensionale Leben führen, als ob nichts geschehen wäre. Sie bleiben in der gleichen Illusion, die sie durch unzählige Versionen des Lebens auf der 3D-Erde lebten. Wenn sie in der bestimmten Zeit "sterben", die von ihnen gewählt wurde, bevor sie eine Inkarnation einnahmen, werden sie fähig sein, in der vierdimensionalen Mysterien-Schule zu studieren, bis sie bereit sind, ihre Sucht zur dritten Dimension freizugeben.

Ja, die dritte Dimension macht sehr süchtig, denn allzu oft erhaltet ihr nicht die Zufriedenheit "einen Job gut gemacht" zu haben. Ohne dieses Gefühl der Zufriedenheit haben einige von euch Probleme zu wachsen. Deshalb probiert ihr wieder und wieder die gleichen Dinge und erwarten ein anderes Ergebnis.

Áno, tretia diemenzia spôsobuje závislosť lebo príliš často sa vám nedostáva spokojnosť „neurobili ste nejakú prácu dobre“. Bez pocitu spokojnosti majú niektorí z vás problémy rastu. Preto skúšajú znova a znova tie isté veci a očakávajú iný výsledok.

Vidíte, Kabali sa pohybujú hlboko do výchovného/vzdelávacieho systému aby sťažovali ľuďom učiť sa, rozpoznať nové cesty a žiť ich vlastný život. V okamihu keď si spomeniete na to ako ste dosiahli stav 5-dimenzionálnneho vedomia spomeniete si tiež, že ste už majstri vášho energetického pola ale, že ste to zabudli keď ste vstúpili do vášej 3D-nádoby. Keď sa častejšie spomeniete na vaše viacdimenzionálne JA tak sa nemusíte učiť, skúšať alebo čakať. Vaše 5-dimenzionálne svetelné-telo bude hneď usmerňovať vaše vedomie a vnímanie s 5-dimenzionálnou rezonanciou reality. V tej frekvencii reality sa tá fyzická pozemská-nádoba, ktorá vás nosila cez trojdimenzionalitu sa hneď premení na vaše 5-dimenzionálne svetelné telo. Presne tak ako fyzické trojdimenzionálne telo je aj vaše svetelné telo v rezonancii s 5-dimenzionálnou Novou Zemou. Inými slovami, váš päťdimenzionálny stav vedomia vás usmerní s vašim päťdimenzionálnym vnímaním tej päťdimenzionálnej Zeme.

Ihr seht, die Kabale bewegen sich tief in das Bildungs-System, um es für die Menschen schwer zu machen, zu lernen, neue Wege zu erkennen und ihr Leben zu leben. Sobald ihr euch daran erinnert, wie ihr euren Zustand fünfdimensionalen Bewusstseins erreicht, werdet ihr euch daran erinnern, dass ihr bereits Meister eures Energie-Feldes seid, aber ihr habt diese Tatsache vergessen, als ihr in euer 3D-Erden-Gefäß eingetreten seid. Sobald ihr euch ständig an euer mehrdimensionales SELBST erinnert, müsst ihr nicht mehr lernen, versuchen oder warten. Euer fünfdimensionaler Licht-Körper wird euer Bewusstsein und eure Wahrnehmungen sofort mit der fünfdimensionalen Resonanz der Wirklichkeit ausrichten. Innerhalb dieser Frequenz der Wirklichkeit wird das physische Erden-Gefäß, das euch durch eure dreidimensionale Realität trug, sich sofort in euren fünfdimensionalen Licht-Körper umwandeln. Genauso wie euer dreidimensionaler physischer Körper mit den dreidimensionalen Lebens-Raum-Zonen von Gaia in Resonanz war, ist euer fünfdimensionaler Licht-Körper mit der fünfdimensionalen Neuen Erde in Resonanz. Mit anderen Worten, euer fünfdimensionaler Zustand des Bewusstseins wird euch mit euren fünfdimensionalen Wahrnehmungen der fünfdimensionalen Erde ausrichten.

Sobald ihr jene Frequenz der Wirklichkeit wahrnehmen könnt, könnt ihr wählen, in jener Frequenz der Wirklichkeit zu leben.

Erinnert euch daran, dass euer fünfdimensionales Licht-Körper-SELBST wählte, dass die Wesen in einem dreidimensionalen Gefäß Gaia bei ihrem planetaren Aufstieg unterstützen. Deshalb ist euer fünfdimensionaler Licht-Körper euer natürlicher Körper, und euer dreidimensionaler physischer Körper ist eine dreidimensionale Schöpfung, die mit der 3D-Matrix verbunden ist. IHR seid ein mehrdimensionales Wesen, das sich entschied vorübergehend ein dreidimensionales Erden-Gefäß zu tragen. Ihr wähltet jenes Gefäß in dieser "Zeit" zu tragen, um beim planetaren Aufstieg zu helfen. Eure Aufgabe war:

Pripomeňte si, že vaše 5-dimenzionálne-telo-SAME volilo, že podporí Gaiu pri jej vzostupe v trojdimenzionálnej nádobe. Preto je vaše 5-dimenzinálne svetelné.telo vaše prirodzené telo, vaše trojdimenzionálne fyzické telo je trojdimenzionálne stvorenie, ktoré je prepojené s 3D-matrix. VY ste viacdimenzinálna bytosť, ktorá sa rozhodla prechodne nosiť trojdimenzionálnu pozemskú-nádobu. Tú nádobu ste zvolili nosiť v tomto „čase“ aby ste pomohli pri planetárnom vzostupe. Vašou úlohou bolo:

Usmerniť vaše päťdimenzionálne vedomie s trojdimenzionálnou pozemskou nádobou.` Nezabudnite vaše viacdimenzionálne JA a staňte sa fyzickým človekom.` Spomeňte si vaše viacdimenzionálne JA a vráťte sa pomaly k vášmu svetelnému telu.` Vráťte sa  tým, že prídete späť k vedomému vnímaniu vášho 4-5 – dimenzionálneho JA.` Pokiaľ sa vraciate k vášmu 5-dimenzionálnemu vedomiu meníte pomaly vašu 3D-nádobu aby ste sa mohli prepojiť s vašim 5-dimenzionálnym-svetelným-telom.` Počas elementárnej premeny vašej pozemskej nádoby elementárne meníte TIEŽ planetárnu pozemskú-nádobu Gaii.` Tým podporujete Gaiu v jej návrate k päťtdimenzionej planéte-svetla.

* Richtet euer fünfdimensionales Bewusstsein mit dem dreidimensionalen Erden-Gefäß aus. * Vergesst euer wahres mehrdimensionales SELBST und werdet zu einem physischen Menschen. * Erinnert euch bitte an euer mehrdimensionales SELBST und kommt allmählich zu eurem Licht-Körper zurück. * Kehrt zum Licht-Körper zurück, indem ihr zu einer bewussten Wahrnehmung eures vier- und fünfdimensionalen SELBST zurückkommt. * Während ihr zu eurem mehrdimensionalen Bewusstsein zurückkehrt, verwandelt ihr allmählich euer 3D-Gefäß, damit es sich mit eurem fünfdimensionalen Licht-Körper vereinen kann. * Während ihr euer persönliches Erden-Gefäß, elementar um elementar umwandelt, verwandelt ihr AUCH Gaias planetares Erden-Gefäß elementar für elementar um. * Während ihr zu eurem fünfdimensionalen Licht-Körper zurückkehrt, unterstützt ihr Gaia zu ihrem fünfdimensionalen Licht-Planeten zurückzukehren.

Erinnert euch daran, dass die Schöpfung in den höheren Dimensionen beginnt und sich nach unten in die niedrigeren Dimensionen erweitert. Deshalb gehen die höheren Dimensionen niemals verloren oder verschwinden. Allerdings verschwinden die höheren Welten aus EUREN Wahrnehmungen, sobald euer Bewusstsein in die niedrigeren drei- und vierdimensionalen Gehirn-Wellen fällt.

Während ihr jedoch euer Bewusstsein ins JETZT der Zone der Wirklichkeit ausdehnt, in der ihr euren Licht-Körper tragt, werdet ihr leicht die Neue Erde wahrnehmen, die IMMER existierte. Da es KEINE Zeit in der fünften Dimension und darüber hinaus gibt, gibt es auch keinen Anfang und kein Ende. Es gibt nur das EINE im JETZT.

Pripomeňte si, že stvorenie začína vo vyšších dimenziách a rozširuje sa do nižších dimenzií. Preto nikdy nezmiznú alebo sa stratia tie vyššie dimenzie. Oni sa stratia len vo vašom vnímaní keď padne vaše vedomie do nízkych 3-4-dimenzionálnych mozgových vĺn.

Pokiaľ vy ale rozširujete vaše vedomia do TERAZ-zóny reality, v ktorej nosíte vaše svetelné telo – tak ľahko budete vnímať tú Novú Zem, ktorá vždy existovala. Lebo v piatej dimenzii a vyššie neexistue ŽIADEN čas – tak neexistuje ŽIADEN začiatok ani koniec. Existuje len TO JEDNO v TERAZ.

Keď ste sa učili chodiť - ste často spadli. Keď ste sa učili hovoriť - často ste povedali falošné slová. Museli ste cvičiť, cvičiť, cvičiť a „rásť“. Teraz všetci rastiete a vraciate sa k vášmu viacdimenzionálnemu JA. Buďte teda trpezliví a milí k vášmu JA, tak ako by ste boli aj s vašim dieťaťom.

V skutočnosti ste milované deti vesmíru. Pokiaľ infiltruje/vniká do vašej reality vyššie svetlo opustíte „tok-času“ do TERAZ tých vyšších frekvencií reality.

Keď veríte, že musíte ťažko pracovať tak vytvárajte myšlienky, ktoré vás usmernia s tou verziou-reality. VY ste majstri v učení. Ale keďže ste viacdimenzionálne bytosti tak sa už nemusíte učiť, okrem:

SPOMENÚŤ SA NA TO, ČO UŽ VIETE.

Žehnanie – sme Arkturiáni

Als ihr lerntet zu laufen, seid ihr oft gefallen. Als ihr lerntet zu sprechen, sagtet ihr oft falsche Worte. Ihr musstet einfach üben, üben, üben und "aufwachsen". Ihr wachst jetzt alle und kehrt zu eurem mehrdimensionalen SELBST zurück. Seid deshalb geduldig und liebevoll mit eurem Selbst, wie ihr mit eurem geliebten Kind wäret.

In der Wirklichkeit seid IHR geliebte Kinder des Universums. Während das höhere Licht zunehmend eure Realität infiltriert, werdet ihr den "Zeit-Fluss" ins JETZT der höheren Frequenzen der Wirklichkeit verlassen.

Wenn ihr glaubt, dass ihr leiden oder schwer arbeiten müsst, schafft Gedanken-Formen, die euch mit der Wirklichkeits-Version ausrichten wird. IHR seid Meister in der Ausbildung. Weil ihr aber ein mehrdimensionales Wesen seid, müsst ihr nichts weiter lernen, außer:

EUCH DARAN ZU ERINNERN, WAS IHR BEREITS WUSSTET.

Segen

Wir sind die Arkturianer

Die Arkturianer durch Suzanne Lie, 29.08.2015, http://suzanneliephd.blogspot.de/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/arkturia13/020915aufgabe.html

 

 


arkturiánske správy 13

Die Arkturianer (durch Suzan) - 28.August 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-04 – 09:46:35

Beschreibung: ie Arkturianer

"Rückkehr zur Neuen Erde" – „Návrat k novej Zemi“

Unsere lieben Aufsteigenden.

Wir freuen uns, dass ihr das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe während des Öffnens der Tür zur Neuen Erde beibehalten konntet. Es ist das kontinuierliche GEFÜHL bedingungsloser Liebe, das unseren Aufsteigenden versichert, dass sie sich "in dem Prozess der Schaffung einer Neuen Erde" befinden.

Naši milí vzostupujúci.

Tešíme sa, že ste udržali vedomie bezpodmienečnej lásky počas otvorenia dverí k Novej Zemi. Je to neustály pocit bezpodmienečnej lásky, ktorý našim vzostupujúcim umožňuje/zaisťuje, že sa nachádzajú „v procese vytvárania Novej Zeme“.

Vieme, že prežijete tiež momenty na strachu-založeného trojdimenzionálneho myslenia ale my chceme aby ste rozpoznali, že tie momenty nie sú znaky „neúspechu“. Je to len prechodný „pád“ do starých „zvykov“. Zvyk je primárny mechanizmus prežitia, ktorý ste vytvorili na prežitie toho obzvlášť vyzývajúceho obdobia konca Kali Yuga (posledných 2 000 rokov trojdimenzionality). Tie zvyky neboli zlé – boli nutné. Preto - neodsudzujte sa.

Wir wissen, dass ihr alle einige Momente Furcht-basierten dreidimensionalen Denkens erlebt, aber wir möchten, dass ihr erkennt, dass jene Momente in keinster Weise ein "Misserfolg" sind. Stattdessen sind diese Momente ein vorübergehendes in "Gewohnheiten" fallen. Gewohnheit ist der primäre Überlebens-Mechanismus, den ihr geschaffen habt, um die äußerst herausfordernde Zeit des Endes des Kali Yuga (die letzten 2.000 Jahre der dreidimensionalen Realität) zu überleben. Diese Gewohnheiten waren nicht schlecht, sie waren notwendig. Deshalb beurteilt euch nicht selbst.

Stattdessen gratuliert euch. Sich alter Gewohnheiten bewusst zu sein, ist ein enormer Erfolg, weil sich Gewohnheiten in eurem unbewussten und tiefen unterbewussten Verstand verbergen. Gewohnheiten sind die "primären Überlebens-Mechanismen", auf denen all eure Verhaltens-Programme geschrieben wurden. Deshalb seid ihr JENE EINEN, die ihr dreidimensionales Denken auf "Null" setzen. Aber während ihr euer dreidimensionales Denken freigebt, werdet ihr automatisch die Basis-Programmierung jenes Denkens auch loslassen. Und während ihr eure alten Programmierungen freigegeben habt, müsst ihr nicht mehr tief in eure Vergangenheit eintauchen, um sie zu heilen.

Miesto toho si gratulujte. Byť si vedomý starých zvykov je obrovský úspech lebo skrývajú vo vašom ne/podvedomí hlboké podvedomé vedomosti/rozum. Zvyky sú „primárne mechanizmy-prežitia“, na ktorých boli zapísané všetky vaše druhy správania. Preto ste TÍ KTORÍ trojdimenzionálne myslenie nastavia na nulu. Ale pokiaľ uvoľňujete vaše trojdimenzionálne myslenie, uvoľníte automaticky tiež základné naprogramovanie toho myslenia. A pokiaľ uvoľňujete vaše naprogramovania nemusíte sa ponárať do vašej minulosti aby ste ju vyliečili.

Teraz môžete jednoducho žiť, oslobodení silou vašej bezpodmienečnej seba-lásky, ktorá je vyšší frekvečný-formát vášho viacdimenzionálneho myslenia. Viacdimenzionálne myslenie je skutočne jedinou cestou na porozumenie vášho procesu vzostupu a na vytvorenie Novej Zeme. Áno milí, keďže ste sa dobrovolne prihlásili podporiť Gaiu v procese zmeny späť k jej vlastnému JA, tým ste sa prepojili s nádherným pokusom, ktorý je pozorovaný a povzbudzovaný bezpodmienečnou láskou všetkých multivesmírov.

Jetzt könnt ihr einfach lieben, frei mit der Kraft eurer bedingungslosen Selbst-Liebe, die das höhere Frequenz-Format eures mehrdimensionalen Denkens ist. Mehrdimensionales Denken ist wirklich der einzige Weg euren Aufstiegs-Prozess vollständig zu verstehen, und die Neue Erde zu schaffen. Ja, ihr Lieben, weil ihr euch freiwillig gemeldet habt Gaia in ihrem Umwandlungs-Prozess zurück zu ihrem Selbst zu unterstützen, habt ihr euch in einem wunderbaren Versuch verbunden, der von allen Multiversen mit Ermutigung und bedingungsloser Liebe beobachtet wird.

Vor dem Beginn der "Zeit" entschieden viele Seele sich zu vereinigen, um das Abenteuer ein Planet zu sein, gemeinsam zu schaffen. Einige von euch wollten den tatsächlichen Körper von Gaia erleben, der dazu bestimmt war, in die niedrigeren Frequenzen der Polarität und Trennung einzutreten. Deshalb wurdet ihr Mitglieder vom Mineral-Reich, Partner der vierdimensionalen Elementar-Wesen, den Gnomen. Einige von euch wollten Mitglieder des Pflanzen-Reichs sein, das in Einheit mit den Sylphen-Elementaren der Luft und den Undinen-Elementaren des Wassers arbeiten würde, um den Körper von Gaia zu verschönen. Andere wieder wollten Strahlen des Sonnenlichts sein und vereinigten sich mit den Salamander-Elementaren. Einige von euch meldeten sich freiwillig, sich dem Pflanzen- oder Tier-Reich anzuschließen, und einige schlossen sich dem menschlichen Königreich an. Über Äonen lebten die drei- und vierdimensionalen Wesen in Kooperation, Harmonie und großem Frieden. Der Blaue Planet, die Erde, war einer der schönsten Juwelen in diesem lokalen Universum.

Mnohé duše rozhodli prepojiť sa pred začiatkom toho „času“ aby bolo spoločné to dobrodužstvo vytvárania novej planéty. Niektorí z vás skutočne chceli zažiť telo Gaii, ktorému bolo určené vstúpiť do nízkych frekvencií polarity a rozdelenia. Preto ste sa stali členmi ríše minerálov, partnermi štvordimenzionálnych elementárnych-bytostí Gnómov. Niektorí chceli byť členmi ríše rastlín, ktorí pracujú v jednote so Symphen-ellementmi vzduchu a Undin-ellementmi vody aby skrášlili telo Gaii/Zeme. Iní zase chceli byť lúčmi Slnka a prepojiť sa so Salamander-elementmi. Niektorí sa dobrovolne prihlásili k zvieracej a rastlinnej ríši a niektorí sa spojili s ľudskou ríšou. Äony žili tie troj- a štvordimenzionálne bytosti v kooperácii, harmónii a vo veľkom mieri. Modrá plnéta bola jednou najkrajšou planétou v tomto lokálnom vesmíre.

Mnohé vyvinuté civilizácie navštevovali Gaiu kvôli jej kráse a mieru. Lebo tie civilizácie ešte boli „mladé“ v ich vývoji – zobrali bez náhrady z Gaii všetko čo potrebovali. Experimentovali s Gaiou, obzvlášť so zvieracou ríšou, z dôvodu pokusu vytvorenia pracovníkov pre ich egoistické potreby. Boli započaté vojny a Gaia bola častejšie ako viete počítať na pokraji jej zničenia. Gaia musela opakovane žiadať vo vyšších dimenziách o jej oslobodenie z rúk toho ničenia. Ona, tá odvážna planéta však vždy znova obnoví jej telo. Na šťastie má tiež podporu jej viac-dimenzionálnych pomocníkov. Preto sa opakovane vracia vždy k jej pôvodnej kráse a nádhere. Teraz je kompletná pomocu jej skúsenosti – je polarizovaná bytosť formy. Gaia sa naučila jej lekcie, ktoré si želala zažiť ako troj- a štvordimezionálny výraz jej vlastného JA a vzostupuje do jej päťdimenzionálneho výrazu Novej Zeme. Chceme vám povedať, že VY VŠETCI ste „čakali v rade“ a „podpísali ste žiadosti“ pre získanie tej česti byť inkarnovaní na Zemi v tomto „čase“ Zeme.

Viele entwickelte Zivilisationen besuchten Gaia, um ihre Schönheit und den Frieden zu erleben. Da diese Zivilisationen noch "Jugendliche" in ihrer Entwicklung waren, waren sie sehr oft egoistisch und nahmen von Gaia was sie benötigten, ohne es zu ersetzen. Sie experimentierten mit Gaias Königreichen, besonders mit dem Tier-Reich, um zu versuchen, Arbeiter für ihre egoistischen Bedürfnisse zu schaffen. Kriege wurden ausgefochten und die liebe Gaia war viel öfter am Rand der Vernichtung, als ihr zählen könnt. Immer wieder musste Gaia in den höheren Dimensionen ihre vierdimensionalen Elementar-Reiche und ihre Förderer bitten, sie aus der Hand der Zerstörung zu befreien. Allerdings wird das tapfere Planetare Wesen, das sie ist, immer wieder ihren Körper aufbauen. Glücklicherweise hat Gaia auch die Unterstützung ihrer höher-dimensionalen Helfer. Deshalb kehrt sie immer wieder in ihre wahren Schönheit und Pracht zurück. Jetzt ist die mit ihrer Erfahrung vollständig, ein polarisiertes Wesen der Form. Gaia hat alle Lektionen gelernt, die sich ihre drei- und vierdimensionalen Ausdrücke des SELBST zu erfahren wünschten, und Sie steigt in ihren fünfdimensionalen Ausdruck der Neuen Erde auf. Wir möchten euch sagen, dass IHR ALLE "Schlange-gestanden" und die "Anträge unterschrieben" habt, um die große Ehre der Inkarnation zu dieser "Zeit" auf der Erde zu haben.

Genau wie Gaia keine Ahnung hatte, wie herausfordernd ein polarisierter Körper sein könnte, wurden auch viele von euch überrascht, die ihr eure große mehrdimensionale Essenz in euer gegenwärtiges Ton-Gefäß absenktet, wie schwierig es wäre innerhalb der Illusion der Trennung vom EINEN zu leben. Glücklicherweise sind viele von euch, die während ihres Übergangs auf Gaia inkarnierten, Mitglieder von Gaias erster Manifestation und ihr seid zurückgekehrt, um ihr bei ihrer Umwandlung in die Neue Erde zu helfen. Daher habt ihr so viele Herausforderungen mit Mut und großer Hingabe an eure Mutter Erde entsprochen.

Viele von euch hörten während des Falls von Atlantis Gaias Ruf um Hilfe. Als ihr zu jener Zeit eine Form auf Ihrem Planeten betratet, meldetet ihr euch freiwillig, euch dem Zyklus von Tod und Wiedergeburt anzuschließen, bis Gaias endgültiger Sieg des Aufstiegs geschieht. Jene von euch, die ihr jenes große Opfer brachtet, euer mehrdimensionales Bewusstsein in eine dreidimensionale Form zu senken, seid JETZT inkarniert oder habt innerhalb der Aura von Gaia gelebt, um bei Ihrem großen Planetaren Aufstieg zu helfen.

Presne tak ako Gaia nevedela ako vyzývajúce je polarizované telo, boli prekvapení aj mnohí z vás, ktorí ste znížili vašu viacdimenzionálnu esenciu do tejto „keramickej-nádoby“ a nevedeli sté aké obtiažne bude žiť v ilúzii rozdelenia. Šťastnou náhodou sú mnohí z tých, ktorí inkarnovali na Gaii boli členmi prvej manifestácie a vrátili ste sa aby ste jej pri premene k Novej Zemi pomáhali. Preto ste s odvahou uspeli a zvládli tie výzvy s veľkým oddaním k matke Zem inkarnovali TERAZ.

Mnohí z vás počuli to volanie o pomoc počas veľkého pádu Atlantídy. Keď ste vstúpili na vašu planétu prihlásili ste sa dobrovoľne do cyklu smrti a znovunarodenia dokedy Gaia nedosiahne jej víťazstvo vzostupu. Tí z vás, ktorí priniesli obeť tým, že znížili ich vedomie do trojdimenzionality, ste TERAZ inkarnovali alebo žili v aure Gaii aby ste jej pomohli pri jej vzostupe.

 Milí, boli ste vaši kňazy a kňažkyne a vaši bojovníci a stvoritelia. Utrpeli ste veľa životov vo vojne, chudobe a utláčaní. Našťastie ste viedli aj významné životy v múdrosti, moci a láske. Ale tak ako Gaia aj vy sa cítite kompletní s tou skúsenosťou polarity a ste  posledný krát stelesnení kvôli podpore vašej milovanej planéty Zem aby mohla vkĺznuť do jej täťdimenzionálneho výrazu. Z nás, galaktických tiež mnohí udržiavali stelesnenie, na Gaii vám pomáhame z vyšších dimenzií. Sme vaši podporovatelia, vaši poradci a MY sme VY. Áno, mnohí z nás poslali odtlačok nášho vedomia do trodimenzionálnej formy aby ste boli „v prednej línii“ planetárneho vzostupu.   

Ihr Lieben, ihr wart ihre Priester und Priesterinnen, Ihre Krieger und Ihre Schöpfer. Ihr erlittet viele Leben in Krieg, Armut und Unterdrückung.
Glücklicherweise führtet ihr auch einige ruhmvolle Leben in Weisheit, Macht und Liebe. Aber genau wie Gaia fühlt ihr euch jetzt komplett mit der Erfahrung der Polarität und seid ein letztes Mal verkörpert, um eurem geliebten Planeten Erde zu unterstützen in seinen fünfdimensionalen Ausdruck zu schlüpfen. Wir, die Galaktischen, von denen viele auch eine Verkörperung auf Gaia hielten, helfen euch aus den höheren Dimensionen. Wir sind eure Unterstützer, eure Berater und wir sind IHR. Ja, viele von uns haben einen Abdruck unseres Bewusstseins in eine dreidimensionale Form geschickt, um in "Front-Linie" des planetaren Aufstiegs zu sein.

Wir freuen uns, dass viele unserer geerdeten Ausdrücke wach sind und mit uns auf einer regulären Basis kommunizieren. Tatsächlich kommunizieren mehr und mehr von euch auf einer ständigen Basis mit uns. Ihr seht, JETZT sind wir EINS mit unseren geerdeten Ausdrücken und unseren Aufsteigenden. Falls ihr das Gefühl habt, nicht mit eurer Galaktischen und Himmels-Quelle verbunden zu sein, seid nicht entmutigt. Jeder von euch hat einen "Flash-Punkt" zu eurem SELBST zurückzukommen, es wurde vor eurer Geburt beschlossen. Vielleicht seid ihr noch nicht an diesem "Flash-Punkt" angekommen, oder ihr habt es noch nicht anerkannt. Dieser Mangel an Anerkennung eures SELBST ist wahrscheinlich, weil ihr noch in alten Gewohnheiten seid. Ihr seid nicht alleine. Wir sind mir euch. In der Tat sind wir IHR!

Tešíme sa, že mnohé z našich uzemnených výrazov/bytostí sú bdelé a s nami komunikujú. Skutočne vás viac a viac komunikuje na trvalom základe. TERAZ sme JEDEN s našimi uzemnenými výrazmi (ľuďmi) a našimi vzostupujúcimi. Keď máte pocit, že nie ste prepojení s vašim galaktickým a nebeským zdrojom nevzdávajte sa. Každý z vás má „flash-bod“ vrátiť sa k svojmu JA – to bolo rozhodnuté pred vašim narodením. Možno ste ešte k tomu bodu neprišli alebo ste ho neprijali. Ten nedostatok uznania vášho JA je pravdepodobný, lebo ste ešte stále vo vašich starých zvykoch. Nie ste sami. Sme pri vás. V skutočnosti sme VY!

Sme tu, okolo vás a pomáhame pri uvoľňovaní tých zvykov rozdelenia aby ste ľahšie mohli ísť späť zo zabudnutia do vašich zvykov päťdimenzionálneho života v jednote so všetkým životom. Počúvajte hlas vášho srdca, hladkajte ho a vnímajte tie vízie Novej Zeme, ktoré blikajú vo vašom treťom oku. Polarita končí a jednota sa vracia. Preto končí aj rozdelenie od vášho vlastného JA, ktoré bolo vytvorené/spôsobené ilúziou. Nemusíte nič „robiť“, lebo „robiť“ je trojdimenzionálny koncept – a „BYŤ“ je viacdimenzionálny koncept. Preto všetko čo musíte „robiť“ je byť VAMI SAMÝMI.

Wir sind hier, um euch bei der Freigabe der Gewohnheit der Trennung zu helfen, damit ihr leichter zurück aus dem Vergessen in eure Gewohnheit des fünfdimensionalen Lebens in Einheit mit allem Leben findet. Hört auf die leise Stimme eures Hohen Herzens, liebkost und nehmt die Visionen der Neuen Erde wahr, die in euer geöffnetes Drittes Auge flackern. Die Polarität endet und die Einheit kehrt zurück. Zeit geht zu Ende. Daher endet auch die Trennung von eurem SELBST, die von der Illusion verursachter Zeit geschaffen wurde. Ihr braucht nichts "machen", da zu "machen" ein dreidimensionales Konzept ist, wohingegen "Sein" ein mehrdimensionales Konzept ist. Deshalb ist alles was ihr "machen" müsst, euer SELBST SEIN.

Während ihr ständig und bewusst zu eurem wahren mehrdimensionalen SELBST zurückkommt, werdet ihr zunehmend eure ständige Kommunikation mit eurem SELBST hören und ihr werdet die höheren Frequenzen der Wirklichkeit wahrnehmen, die mit eurer dreidimensionalen Wahrnehmung verbunden wurde. Es ist wahr, dass ihr die Neue Erde schafft, aber weil Zeit eine Illusion ist, stimmt auch, dass ihr zur Neuen Erde zurückkehrt. Während ihr mit der Gewohnheit Zeit-gebundenen Denkens weitermacht, seid ihr jedoch an dreidimensionale Wahrnehmungen gebunden.

Andererseits, wenn ihr ständig euer mehrdimensionales SELBST in euer tägliches Leben importiert und integriert, werdet ihr allmählich ~ oder schnell ~ zum mehrdimensionalen Denken zurückkehren. Erinnert euch daran, Übung macht den Meister. Eigentlich ist es korrekt zu sagen, dass die Übung euer SELBST zu SEIN, euch erlauben wird zu eurem SELBST zurückzukehren.

Pokiaľ neustále a vedome sa vraciate k vášmu viacdimenzionálnemu JA, budete viac/častejšie počuť vašu komunikáciu s vašim JA, budete vnímať vyššie frekvencie reality, ktorá bola s vašim trojdimenzionálnym vnímaním prepojená. Je pravda, že vy tvoríte tú Novú Zem ale keďže čas je ilúzia tak je pravda aj to, že sa vraciate k Novej Zemi. Pokiaľ pokračujete so starými časom-prepojenými zvykmi myslenia tak ste pripútaní na trojdimenzionálne vnímanie.

Inak, ak neustále importujete vaše viacdimenzionálne JA do vášho denného života a vložíte ho, tak časom sa budete pomaly – alebo rýchlo – vracať k viacdimenzionálnemu mysleniu. Spomeňte, cvik robí majstra. Vlastne je správne povedať, že cvik BYTIA VÁŠHO JA vám dovolí vrátiť sa späť k vášmu JA.

Prosíme vás preto aby ste zatvorili vaše oči a hlboko vdýchali a potom pomaly vydýchli na usmernenie vnímania s vašim vrodeným viacdimenzionálnym JA... dýchajte ďalej hlboko pokiaľ/až pocítite, že vaše vedomie sa rozťahuje do vyšších frekvencií reality... so zatvorenými fyzickými očami sa otvorí tretie oko pre vnímanie vyšších frekvencií, ktoré sa miešajú s vašou fyzickou realitou... vo vašom vysokom srdci budete tým pocitom schopní rozlišovať medzi „päťdimenzionálnnym a vyššie“ a medzi „štvordimenzionálnym a nižšie“...

Prosím u/robte ten proces...

Robte ten cvik tak často ako možné. Vezmite si pár minút vo vašom namáhavom dni: Zavrite oči ..., dýchajte hlboko aby ste videli cez vaše tretie oko ... používajte vysoké srdce (thymus) aby ste rozlíšili trojdimenzionálnu Zem od Novej Zeme.

Wir bitten euch deshalb, dass ihr eure Augen schließt und tief einatmet, dann langsam ausatmet, um eure Wahrnehmungen mit eurem angeborenen mehrdimensionalen SELBST auszurichten…. Atmet weiter tief durch, bis ihr fühlt, dass euer Bewusstsein sich in die höheren Frequenzen ausdehnt…. Mit euren geschlossenen physischen Augen öffnet euer Drittes Auge, um die höheren Frequenzen der Wirklichkeit wahrzunehmen, die sich mit ihrer physischen Realität vermischen…. Ihr werdet in eurem Hohen Herzen durch das Gefühl fähig sein, zwischen den "fünfdimensionalen und darüber hinaus" und den "vierdimensionalen und darunter" zu unterscheiden….

Bitte macht jetzt diesen Prozess….

Macht diese Übung bitte so oft ihr könnt. Nehmt euch in eurem anstrengenden Tag ein paar Momente:

Schließt die Augen…, atmet tief durch, um über euer drittes Auge zu sehen…. Benutzt euer Hohes Herz, um die dreidimensionale Erde von der Neuen Erde zu unterscheiden.

Anfänglich müsst ihr eure physischen Augen schließen, um die dreidimensionalen Reize auszuschließen, damit ihr durch euer Drittes Auge seht. Die höheren Frequenzen der Wirklichkeit werden nicht von den starken Rändern und hellen Farben der physischen Welt gebunden. Fünfdimensionale Farben liegen eine Oktave über den drei-/vierdimensionalen Farben. Deshalb sind sie mit mehr Licht gefüllt und haben oft einen silbernes Überleuchten. Es gibt keine "Ränder" und scharfen Abgrenzungen in der fünften Dimension und darüber hinaus. Objekte, Menschen und Orte scheinen zu schwanken, ähnlich wie bei einer Reflexion auf einem ruhigen Teich. Sobald ihr euch vollständig "innerhalb dieses Teiches" befindet, wird die schwankende Bewegung abnehmen und "normal" werden. Deshalb, wenn ihr das Schwanken und einmalige Farben unbekannter Form seht, nehmt ihr wahrscheinlich die Neue Erde wahr.

Na začiatku musíte vaše fyzické oči zatvárať aby ste vylúčili trojdimenzionálne rušenia a tak mohli vidieť tretím okom.

Wenn ihr in eurem Leben ein blinder Mensch wart und plötzlich einen chirurgischen Eingriff hattet, der eure Vision vollständig wiederherstellte, würdet ihr die Welt um euch sehen, aber ihr hättet keine neuronalen Verbindungen in eurem Gehirn, die identifizieren können, was ihr seht. In der gleichen Weise habt ihr unzählige Leben auf Gaia verbracht, in denen ihr nur in die vierte Dimension gingt wenn ihr starbt, schlieft oder in tiefer Meditation wart. Auf diese Weise habt ihr die neuronalen Verbindungen zu eurem mehrdimensionalen Verstand vergessen.

Wenn ihr euer fünfdimensionales Bewusstsein wieder herstellt, werdet ihr auch eure Verbindung zu eurem mehrdimensionalen Verstand wiederherstellen. Durch Übung und Geduld werdet ihr diese Verbindung wieder herstellen und fähig sein zu identifizieren, was ihr wahrnehmt. Seid geduldig mit euch selbst, ihr Lieben, denn ihr kehrt zur Neuen Erde zurück und wir, die Galaktischen und Himmlischen, sind hier, um euch zu helfen euch zu erinnern. Wir sagen "erinnern" statt "lernen", denn ihr seid ein galaktisches und ein himmlisches Wesen, genau wie jene, die euch unterstützen.

Es ist lediglich, dass ihr üben müsst euch daran zu erinnern, was ihr schon immer gewusst, nur vergessen habt. Wenn ihr die oben erwähnte Übung macht, entspannt euch in die Erfahrung und lasst die Illusion der Zeit los, um euch an euer mehrdimensionales SELBST zu gewöhnen. Ihr erwacht einfach aus einem sehr langen Traum, von dem ihr dachtet, dass er Realität wäre. Während ihr übt die "alte 3D-Erde" und die "neue mehrdimensionale Erde" zu erkennen, erinnert euch IMMER an das Gefühl der bedingungslosen LIEBE.

Dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe ist euer Hohes Herz und es spricht: "Das ist das Gefühl der Neuen Erde." Setzt eure Aufmerksamkeit auf jenes Gefühl, denn:

Wo eure Aufmerksamkeit ist, dort seid auch ihr!

Die Arkturianer

Die Arkturianer durch Suzanne Lie, 28.08.2015, http://suzanneliephd.blogspot.de/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/arkturia13/280815rueckkehrerde.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Arkturiaánske správy 12

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) - 26.April 2015

von erst-kontakt @ 2015-04-29 – 08:57:41

Beschreibung: ie Arkturianer

„Kennt die Wahrheit des Absoluten, aber lebt aus eurem höchsten erreichten Bewusstseins-Zustand" –

poznajte pravdu toho absolútneho, ale žite z vášho najvyššieho, už dosiahnutého stavu vedomia“

Zdravím vás milí počas tohto času nových začiatkov. Prichádzame dávajúc vám odvahu a lásku lebo mnohi z vás prežívajú vnútorný spor ako tiež z vonka. Staré nápady zostarnú rýchlo a rozpustia sa ale tie nové ešte nie sú úplne v stave (osobne a univerzálne) javiť sa a zanechávajú vás zmetených.

Grüße ihr Lieben, während dieser Zeit neuer Anfänge. Wir kommen, um euch Ermunterung und Liebe zu bringen, da scheinbar viele von euch Zwietracht sowohl innerhalb als auch außerhalb erleben. Alte Ideen werden schnell veralten und sich auflösen, aber die neuen sind noch nicht vollständig in der Lage (persönlich und universell) sich zu manifestieren, euch verwirrt hinterlassend.

Es mag scheinen, als ob die Welt wie gewohnt funktioniert, und dennoch stellt ihr fest, dass vieles davon nicht mehr mit euch in jener Weise in Resonanz ist, wie ihr es kennt und erwartet. Dies ist die Verwirrung und führt dazu, dass ihr euch selbst in Frage stellt. Zweifelt nie oder glaubt, dass ihr einfach Dinge erfindet, übermäßig müde seid, oder einfach nur verrückt seid, wenn Veränderungen beginnen innerhalb eures Bewusstseins stattzufinden. Veränderung bedeutet ein sich ausdehnendes Bewusstsein ~ oft fort von dem, was vertraut oder bekannt ist.

Môže sa zdať, že svet funguje podľa zvyku a predsa zisťujete, že už nie je v súlade s vami tým spôsobom ako to poznáte a očakávate. To je ten zmätok a vedie k tomu, že si sami dávate otázky. Nepochybujte nikdy ani neverte, že si vymýšľate, alebo ste nadpriemerne unavení alebo zbláznení keď začnú vo vašom vedomí vznikať zmeny. Zmena znamená rozšírenie vedomia samým sebou – často vzdialené od toho čo je dôverné alebo známe.

Vy nie ste si vedomí toho veľa čo sa deje na iných úrovniach počas vášho spánku, meditácie alebo keď kráčate dňom. Ľudia sú programovaní analyzovať a rozoberať všetko mentálne ale ten náznak už nefuguje teraz - s tým čo sa deje na hlbších úrovniach.

Ihr seid euch nicht bewusst, wie viel auf anderen Ebenen geschieht, während ihr schlaft, meditiert oder einfach durch den Tag geht. Die Menschen sind programmiert zu analysieren und mental alles herauszufinden, aber dieser Ansatz funktioniert jetzt nicht mit dem, was auf tieferen Ebenen stattfindet.

Das Gefühl der Trennung, mit dem die Menschheit Leben für Leben gelebt hat, hat eine Welt von viel unnötigem Leiden für viele manifestiert. Die wenigen, die den Fehler dieses Konzepts erkannten, sind immer hart von der nicht-erwachten Mehrheit zum Schweigen gebracht worden, und so lebt der Mythos weiter. So wurden aufrichtig Suchende daran gewöhnt, außerhalb von sich bei jenen Kenntnisreichen und Geschulten in der Wahrheit zu suchen, aber sehr oft wurde gesagt, dass der Mensch befleckt ist und sich seinen Weg zurück in die Gnade eines Gottes erarbeiten muss, im Bild und Gleichnis durch arbeiten, leiden und große Anstrengungen.

Pocit rozdelenia, s ktorým ľudstvo žilo mnoho životov prejavil vo svete mnoho utrpenia pre mnohých. Máloktorí, ktorí ten koncept rozpoznali boli tými neprebudenými tvrdo prinútení k mlčaniu a tak ten mýtos žije ďalej. Tak boli pravdivo hľadajúci zvyknutí hľadať pravdu mimo seba – u tých, ktorí mali mnoho znalostí a boli školení v pravde a často im bolo povedané, že človek má fľaky a preto musí hľadať cestu späť, k odpusteniu jedného Boha, v obraze a porovnaní cez prácu, utrpenie a veľkú námahu.

Falošné učenia nikdy neovplyvnili pravdu ale cez životočasy vášho súhlasu-prijatie tej pravdy. Všetky skúsenosti (mnohé nie príjemné) z tej nevedomosti sú dôležité aspekty tej cesty-vývoja a priniesli vás tam kde teraz ste. Nie je nutný strach alebo pochyby. Milí vy ste na vašej ceste – nezávisle od toho či to veríte alebo nie. Zanechať musíte učenia, ktoré vám hovoria, že musíte niečo veriť alebo, ktoré vám vnucujú isté ceremónie aby ste boli „zachránení“ alebo  spirituálni a že ste to nikdy neboli. Je čas aby ste porozumeli, že vy ste už zachránení a spirituálni. To je to sväté tajomstvo schované vo vnútri každého jednotlivca, tam kde to nikdy nebolo predpokladané – vy ste vždy boli výraz toho zdroja. Vaše opravdové JA a nikdy nemohlo byť oddelené od všadepríptomného božského vedomia, od všetkého čo je. Odkiaľ inak by ste prišli?  

Falsche Lehren haben niemals die Wahrheit beeinflusst, aber durch Lebenszeiten eure Annahme der Wahrheit. Alle Erfahrungen (viele nicht so angenehm) aus dieser Unwissenheit sind wichtige Aspekte der Entwicklungs-Reise und brachten euch dorthin, wo ihr jetzt seid. Es gibt nicht die Notwendigkeit für Furcht oder Zweifel, ihr Lieben, ihr seid auf eurem Weg, ob ihr es glaubt oder nicht. Solche Lehren, die euch sagen, dass ihr eine bestimmte Art glauben oder euch einer bestimmten Zeremonie unterziehen müsst um "gerettet" zu werden oder spirituell zu sein, müsst ihr zurücklassen. Es ist Zeit zu verstehen, dass ihr bereits gerettet und spirituell seid, und es zu keinem Zeitpunkt jemals nicht wart. Das ist das heilige Geheimnis, lange verborgen innerhalb des Einzelnen, wo es niemals vermutet wurde ~ ihr seid immer ein Ausdruck der Quelle gewesen. Euer wahres Selbst war und konnte niemals vom Allgegenwärtigen Göttlichen Bewusstsein von Alles Das Ist, getrennt sein. Wo würdet ihr sonst herkommen?

Entwicklung ist einfach der schrittweise Prozess des Erinnerns, von Lebenszeit zu Lebenszeit ~ eintreten und fallen, eintreten und fallen. Die Erde ist eine mächtige und schwierige Schule, aber ihr werdet als mächtige Wesen des Lichts ausgebildet und vorbereitet. Alles verläuft nach Plan, und ihr könnt jetzt über das Eintreten und Fallen hinaus gehen und ins Wissen kommen.

Vývoj je jednoducho spomínať krok za krokom, životočas za životočasom – vstúpiť a padať. Zem je mocná a ťažká škola ale vy budete vyučení a pripravovaní ako mocné bytosti svetla. Všetko prebieha podľa plánu a vy sa teraz môžete povzniesť nad to vstúpanie a padanie.

Spirituálna ochotnosť je vedomie o tom, že sme vedení vyšším JA, na každom kroku vášho cestovania životom. Tá vedomosť slúži k odstráneniu potiaži, pokúsiť sa rozumieť všetko mentálne a nepretržite bádať. Mnohé metafycké knihy, ktoré boli napísané v minulosti dávali k dispozícii určité nutné praktiky pre rast. Keď ste niektorými praktikami priťahovaní – je to v poriadku lebo mnohé z nich sú skutočne založené na pravde. Ale keď sa necítite nimi byť priťahovaní – lebo to pre vás je „staré“ – tak dôverujte a neverte, že ste nejakým spôsobom zlyhali.

Spirituelle Bereitschaft ist das Wissen, vom Höheren Selbst geführt zu werden, jeden notwendigen Schritt eurer Reise. Dieses Wissen wird dazu dienen, die Lasten von euch zu entfernen, zu versuchen, alles mental zu verstehen und kontinuierlich herauszufinden. Viele metaphysische Bücher, die in der Vergangenheit geschrieben wurden, stellten bestimmte notwendige Praktiken für Wachstum zur Verfügung. Wenn ihr zu gewissen Übungen gezogen werdet, ist das in Ordnung, weil viele davon tatsächlich auf Wahrheit basieren, wenn ihr euch jedoch nicht hingezogen fühlt, weil es für euch "alt" ist, dann vertraut und glaubt nicht, dass ihr in irgendeiner Weise gescheitert seid.

Die meisten von euch haben sich darüber hinaus entwickelt, viele äußere Werkzeuge zu benötigen. Viele (nicht alle) der älteren Bücher wurden für Anfänger geschrieben, um ein gewisses Maß an Verständnis für spezifische Übungen zu wecken, und es gibt immer noch viele, die psychisch mit spirituell gleichsetzen.

Mnohí z vás sa už vyvinuli nad tú úroveň – potrebovať nejaké vonkajšie náradia. Mnohé (nie všetky) z tých starých kníh boli písané pre začiatočníkov pre dosiahnutie, na prebudenie, určitej miery pochopenie pre isté špeciálne cviky a ešte stále niektorí, ktorí psychické vysvetlujú ako spirituálne.

Presun ľudstva do vyššej úrovne vedomia prejavuje navonok mnohých nových a veľmi vyvinutých učiteľov. Na energii ich slov ich rozpoznáte. Buďte tomu otvorení lebo môžu prezentovať myšlienky pravdy, ktoré môžu najprv znieť divne. Mnohé veľmi vyvinuté bytosti svetla inkarnujú teraz alebo volia „walk ins“ na pomoc tým, ktorí sú pripravení/ochotní pomáhať, kráčať hlbšie a vyššie ako doteraz bolo známe alebo učené.

Die Verschiebung der Menschheit in höhere Ebenen des Bewusstseins manifestiert nach außen hin so viele neue und sehr entwickelte Lehrer. Ihr werdet sie an den Energien ihrer Worte erkennen. Seid offen dafür, denn sie können Ideen der Wahrheit präsentieren, die zuerst seltsam erscheinen. Viele sehr entwickelte Wesen des Lichts inkarnieren jetzt oder wählen "Walk Ins" um den vielen zu helfen, die bereit sind zu helfen, tiefer und höher vorwärts zu schreiten, als was bis jetzt bekannt und gelehrt wurde.

Es ist nicht notwendig alles herauszufinden, wisst nur, dass ihr einfach geführt werdet. Der "Affen-Verstand" liebt es, die spirituelle Reise mit Anregungen, Ideen und Urteil vorzuschreiben, aber erinnert euch daran, dass der menschliche Verstand nur auf das zugreifen kann, was bereits im Welt-Bewusstsein vorhanden ist, außer, wenn mehr von tieferen Ebenen gegeben wird. Ihr habt euch über die mentale Stufe hinausbewegt ~ liebt es, dankt für die Vorschläge und zollt dem keine Aufmerksamkeit, wählt stattdessen zuzuhören und von innerhalb geführt zu werden.

Nie je nutné vybádať všetko, len vedzte, že ste vedení. Ten „opicový rozum“ miluje predpisovať spirituálne cestovanie nápadmi, myšlienkami a hodnotením ale spomeňte si na to, že ľudský rozum môže sprístupniť to čo vo svetovom vedomí už existuje, okrem – keď je dané viac z hlbších úrovní. Vy ste sa vyvinuli nad mentálnu úroveň – milujte to, ďakujte za tie návrhy a nevenujte tomu žiadnu pozornosť, zvolte počúvať a byť vedení vašim vnútrom.

Všetky nepríjemné skúsenosti, ktorými teraz môžete prechádzať sú jednoducho staré energie (koncepty, presvedčenia, skúsenosti), ktoré prídu aby ste si ich všimli a potom vysvetlili na vyššej úrovni a pustili ich. Tieto skúsenosti sú znamenia, že ste pripravení na hlbšie pravdy, ktoré sa na tom starom mieste ešte nemohli integrovať/vložiť.

Alle unangenehmen Erfahrungen, die ihr in diesem Augenblick durchlaufen mögt, sind einfach alte Energien (Konzepte, Überzeugungen, Erfahrungen), die kommen um bemerkt zu werden, um auf einer höheren Ebene interpretiert und freigegeben zu werden. Diese Erfahrungen sind Zeichen, dass ihr auf die tieferen Wahrheiten vorbereitet seid, die sich noch nicht mit dem alten an Ort und Stelle integrieren können.

Karmische Situationen benötigen die Vollendung, spitzen sich für viele zu. Krankheiten, irrationale Ängste und alle Arten von Fragen, die in der dritten Dimension Probleme gewesen sind, präsentieren sich jetzt vielen sehr entwickelten Seelen die fähig und bereit sind sie aufzulösen. Probleme sind niemals ein Zeichen des Misserfolgs für einen ernsthaft Suchenden der Wahrheit. Wenn Dinge auseinanderzufallen scheinen, erkennt die Erfahrung als ein Zeichen für eure Bereitschaft an, tiefer zu sehen, und dass ihr jetzt genug entwickelt seid, um die Arbeit zu erledigen. Seht euch selbst oder andere niemals als ein Misserfolg, basierend auf äußere Erscheinungen, denn es kann gut sein, dass eine sehr entwickelte Seele gewählt hat tiefe Ebenen alter Energien in dieser Lebenszeit auszuarbeiten.

Karmické situácie potrebujú ukončenie, špičkujú sa. Choroby, irrationálne strachy a všetky druhy otázok, ktoré boli problémom v tretej dimenzii sa teraz javia vyvinutým dušiam, ktoré sú schopné a ochotné rozpustiť ich. Problémy nikdy nie sú znamením neúspechu pre vážne hľadajúceho pravdy. Keď sa zdá, že veci sa rozpadajú, rozpoznajte/uznajte tú skúsenosť ako znamenie vašej ochotnosti/pripravenosti na videnie hlbšie a že ste dosť vyvinutí teraz na vykonanie tej práce. Nikdy neviďte vás alebo iných ako neúspech založený na vonkajšom vzhľade, lebo môže byť, že jedna veľmi vyvinutá duša sa rozhodla spracovať hlbšie úrovne starých energií v tomto životočase.

Existujú pokusy neuznávať „problémy“ keď prídu, mysliac, že to je spirituálna cesta (problémy nie sú Bohom-chcené a preto neexistujú). Často je to pasca pre vážneho študenta, lebo je to absolútna pravda v skutočnosti ale absolútne nežitá a môže byť plne žitá – keď sa dosiahne stupeň toho vedomia. Poznajte pravdu toho absolútneho ale žite z vášho najvyššieho stavu-vedomia.

Es gibt einige Versuche "Probleme" zu verweigern wenn sie auftauchen, glaubend, dass dies der spirituelle Weg ist (Probleme sind nicht Gott-gewollt und deshalb existieren sie nicht). Dies wird oft eine Falle für den ernsthaften Studenten, weil dies die absolute Wahrheit in der Wirklichkeit ist, aber absolut nicht gelebt und voll erlebt werden kann, bis man diesen Zustand des Bewusstseins erreicht hat. Kennt die Wahrheit des Absoluten, aber lebt aus eurem höchsten erreichten Bewusstseins-Zustand.

Ablehnung und Widerstand können Probleme verfestigen, Ablehnung und Widerstand nähren sie mit Energie. Leugnet niemals die Missklänge in eurem Leben, aber wisst, dass sie keine wirklich Macht haben als jene, die ihr ihnen gebt. Wir sagen nicht, dass ihr, wenn ihr besorgt über einige Gesundheits-Probleme seid, ihr keinen Arzt besuchen dürft oder dass dies ein Schritt zurück ist, liebevolle und engagierte Hilfe manifestiert und ist auf allen Ebenen verfügbar.
Wenn Probleme betroffen sind:

Odmietnutie a odpor môžu problémy zapevniť, odmietanie a odpor ich živia energiou. Nikdy neodmietnite nezrovnalosti vo vašom živote ale vedzte, že nemajú žiadnu moc ako tú, ktorú im dáte vy. Nehovoríme, že nemáte navštíviť lekára ak sa staráte o svoje zdravie alebo, že by to bol krok späť – láskyplná a aktívna pomoc je možná na všetkých úrovniach.

Keď sa to týka problémov:

 • Nechajte padnúť ten obraz a poznajte absolútnu pravdu
 • Vstúpte do vášho vnútra, proste o vedenie a počúvajte vašu intuíciu. Odpovede neprídu možno v tom okamihu, ale prídu keď ich najmenej očakávate a spôsobom, ktorý ste nečakali. Nikdy nežiadajte určitý výsledok (koncept) ale to čo je najvyššie a najlepšie pre všetkých.
 • Prijmite akékoľvek kroky, ktorými ste vedení.

Tie kroky vám pomôžu odstrániť strach a odpor, ktoré dávajú moc mnohým „problémom“, ktorú nemajú.

* Lasst das Bild fallen und kennt die absolute Wahrheit

* Geht nach innen, bittet um Führung und hört auf eure Intuition. Antworten kommen vielleicht nicht in diesem Moment, werden jedoch manifestieren, wenn ihr es am wenigsten erwartet und in einer Weise, die ihr nicht erwartet. Fordert niemals ein bestimmtes Ergebnis (Konzept) ein, als das was zum höchsten und besten für alle ist.

* Nehmt, gleich welche menschlichen Schritte ihr geführt werdet, zu machen.

Diese Schritte helfen die Furcht und den Widerstand zu beseitigen, die so vielen "Problemen" die Macht zu geben scheinen, die sie zu haben.

Ihr bewegt euch in ein neues Paradigma des Lebens, in ein Bewusstsein für euch als mächtige Wesen ~ Schmetterlinge, die aus schweren Kokons der Dualität und Trennung kraftloser Lebenszeiten auftauchen. Der Kokon muss abgeworfen werden, egal wie vertraut oder bequem geworden, kann es die Änderung reflektieren in dem was ihr esst, wie ihr spielt, eure Arbeit macht und in allen Dingen des Lebens. Ihr erlebt eine Verschiebung in die höhere Wahrnehmung normaler Dinge, was nicht bedeutet, dass ihr alles zurücklassen müsst, was wichtig für euch ist, ihr müsst lediglich bereit sein einigen Dingen einen neuen Platz einzuräumen, sich in Neues zu entwickeln oder vielleicht zurückzulassen.

Vy sa pohybujete do nového paradigma života, do vedomia ako mocné bytosti – motýly, ktoré sa zo slabých životočasov vynárajú z ťažkej kukly duality a rozdelenia.  Tá kukla musí byť odhodená – jedno ako dôverná alebo pohodlná sa stala, môže odrážať zmenu v tom čo jete, ako sa hrajete, robíte vašu prácu  a vo všetkých veciach života. Prežívate presun do vyššieho vnímania normálnych vecí, čo neznamená, že musíte všetko opustiť čo vám je dôležité – len musíte byť ochotní urobiť nové miesto istým veciam, vyvinúť sa do nového alebo nechať.

Ten spôsob BYTIA bude automatický keď začnete súladiť s vašim vnútrom. Chcete zostať v tom čo je vám známe a dôverné – jedno ako nepohodlné to je, alebo chcete kráčať k niečomu novému? Nestrachujte sa milí, lebo to spirituálne nové sa bude prejavovať stále vo vyšších a lepších tvaroch. Neopúšťate nič skutočne, budete rozumieť a zažijete ako tieto rovnaké veci prídu na vyšších úrovniach.

Sme arkturiánska skupina

Diese Art des Seins wird automatisch, wenn ihr beginnt abgestimmt mit eurem Inneren zu leben. Möchtet ihr in dem was bekannt und vertraut ist bleiben, egal wie unbequem es ist, oder möchtet ihr zu etwas Neuem weitergehen? Fürchtet euch nicht, ihr Lieben, denn das spirituell Neue wird sich in immer höheren und besseren Formen manifestieren. Ihr verlasst nichts wirklich, ihr werdet verstehen und erleben, wie diese gleichen Dinge auf höheren Ebenen kommen.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 26.04.2015,http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0arkt-grupp.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19