Star Message: The Arcturian Group (od Marilyn Raffaele) – 18. januára 2022

Arkturiáni

Zdravím vás, milí čitatelia.

V týchto časoch chaosu a zdanlivej negativity je dôležité si pripomenúť, že napriek vonkajšiemu vzhľadu je všetko podľa Božieho plánu. Môžete sa pozrieť do sveta a povedať si, že sa nič nemení, ale pochopte, že predtým, ako sa môže čokoľvek materiálne prejaviť, musí najprv existovať predstavivosť a energia v neviditeľnom.

Zmeny, ktoré navonok ešte nevidíte, sa formujú na iných úrovniach, pretože toľko ľudí sa teraz prebúdza k hlbšej pravde o sebe, čím pridávajú svetlo do kolektívneho vedomia. Vonkajší svet nemôže a nebude časom zlyhať v manifestácii týchto energií vyššieho vedomia, pretože ich podstata bude prítomná v neviditeľnom, aby sa potom mohli objaviť v hmotnej forme.

Toto je čas dôvery, čas prestať posudzovať svetový vývoj podľa trojdimenzionálnych štandardov založených na starej energii, ktorá podľa všetkého stále vládne svetu. Ako sa podstata, energia a podstata mnohých zastaraných presvedčení duchovným prebúdzaním čoraz väčšieho počtu ľudí zmenšuje, stará energia – ktorá pôvodne formovala a dodnes podporuje to, čo mnohí stále považujú za správny a jediný spôsob, ako robiť veci – nie. už existujú.

Zem je duchovný vesmír obývaný Božími deťmi. Tí, ktorí to nevedia, tvoria a žijú z veľmi obmedzeného trojdimenzionálneho systému viery a zažívajú všetko svoje dobré a zlé na fyzikálno-hmotnej úrovni, neuvedomujúc si, že sú prejavmi Boha a sú jedno so všetkým životom. Toto je ten ľudský stav, ilúzia oddelenosti, ktorú ste prišli pomôcť vyriešiť tým, že vstúpite do týchto energií a zažijete ich na vlastnej koži.

Ako sme už veľakrát povedali, nič také ako nevyjadrené vedomie neexistuje. Božské vedomie sa vždy vyjadruje v nekonečnej forme a rozmanitosti. Individuálne vedomie (čo je JEDINÉ vedomie v individualizovanej forme) sa preto vždy prejavuje. Akýkoľvek kúsok falošnej energie, ktorú držíte vo vedomí, sa prejaví, ale často jednoduchými, nepozorovanými spôsobmi. Keď to spoznáte, využite tieto skúsenosti ako príležitosť na preskúmanie vášho systému viery a odstránenie falošných, bez ohľadu na to, aké nedôležité sa vám to môže zdať.

Keď človek žije vo fyzickom tele obklopenom energiami duality a oddelenosti, nemôže si pomôcť, ale niektoré z nich absorbuje. Rozhodli ste sa byť v tomto čase na Zemi nielen preto, aby ste pridali svetlo do procesu vzostupu sveta, ale tiež aby ste odstránili starú nahromadenú energiu z vašej vlastnej bunkovej pamäte. Čistky často zahŕňajú opätovné prežívanie niektorých starých energií fyzicky, emocionálne alebo mentálne, keď nimi prechádzajú; tak si nemyslite, že ste nejako duchovne zlyhali alebo idete späť, keď sa to stane. Predstavte si tieto skúsenosti ako povýšenie alebo promócie.

Mnohí z vás pokračujú v čistení sľubov, prísľubov a prísah z minulosti, z ktorých niektoré ste obnovili v nasledujúcich životoch, pretože presvedčenia s nimi spojené boli stále pevne držané vo vašom vedomí ako pravda. Nájdite si čas na to, aby ste sa pokojne posadili a vyjadrili svoj zámer vymazať všetky staré prísahy, sľuby, ktoré, ak boli raz urobené s úprimnosťou a intenzívnou vierou, tie prenikli do bunkovej pamäte a často si vyžaduje čas, kým budú úplne očistené.

Väčšina z vás žila životy s úprimným sľubom chudoby (máte pocit, že máte vždy nedostatok?). Zložili ste aj dobrovoľný sľub poslušnosti (máte pocit, že vždy nasledujete vodcu a bojíte sa robiť vlastné rozhodnutia?). Nakoniec bol aj sľub čistoty. (Stále považujete tieto sľuby o sexualite za nízke a neduchovné?) Zatiaľ čo účastníci prijali tieto sľuby s úprimnosťou a túžbou byť bližšie k Bohu, tie isté sľuby často poskytovali cirkvám a ich vodcom moc a kontrolu

Sexualita je posvätným aspektom podstaty a bytia každej ľudskej bytosti. Nevedomosť a neznalosť trojdimenzionálneho myslenia to má – najmä v organizovaných náboženstváchn– odmietané ako zlo, hriešne a pokušenie spôsobené ženami. Pre veľkú časť sveta je sex stále len zdrojom potešenia a zarábania peňazí, niečím, čo treba odsunúť na vedľajšiu koľaj, skrývať a o čom sa nikdy nehovorí. V týchto časoch prebúdzania sa na sexualitu začína pozerať novým a vyšším spôsobom, no stále je zobrazovaná v médiách, filmoch, knihách atď. spôsobom, ktorý väčšinou odráža staré trojrozmerné myslenie.

Posvätná sexualita bola vyučovaná v starovekých mystériách a vo vysokovibračných a rezonančných chrámoch ako cesta vedúca k hlbšiemu uvedomeniu si vlastnej vrodenej božskosti. Ako všetko v hmotnej podobe, aj ľudská sexualita vyviera z oveľa hlbšej reality, bez ktorej by hmotná forma neexistovala. Božské vedomie nie je ani muž, ani žena, ale súhrn oboch ako JEDNO.

V energii duality tretej dimenzie je jednotlivec buď muž alebo žena. Fyzicky, emocionálne a mentálne sa mužská energia prejavuje ako činná, bytie, konajúca, zatiaľ čo ženská energia sa prejavuje ako vnímavá, milujúca a intuitívna. Keď sa fyzicky spoja, vznikne dieťa, nový človek.

Každý jednotlivec, a nie len niekoľko, stelesňuje všetky kvality Boha a nie polovicu z nich alebo len niektoré - VŠETKY. Na Zemi je väčšina ľudí vychovaná tak, aby len zdôrazňovali kvality vlastného fyzického pohlavia a vyhýbali sa vlastnostiam toho druhého, ale to sa mení. Muži sa otvárajú vlastnostiam, ktoré boli kedysi považované za ženské a ženy sú čoraz ochotnejšie zažiť mužské energie. Je to znak duchovného rozvoja a nie toho, že by muži a ženy oslabli.

V určitom bode duchovnej cesty každej ľudskej bytosti musí uznať svoj plne mužský aspekt a potom ho vedome zosúladiť so svojím plne ženským aspektom, aby sa zrodil nový a vyšší stav vedomia. Toto dokonalé, celistvé, Božské JA bolo vždy plne prítomné v každej ľudskej bytosti, no vždy bolo väčšinou neznáme a nevnímané.

V duchovnom zmysle, keď ľudská bytosť uzná, prijme a zjednotí svoje mužské a ženské aspekty a umožní im, aby sa stali jej stavom vedomia, to nazýva sa mystické manželstvo. Neprebudené mysle interpretujú mystické manželstvo alebo manželstvo jednoducho ako sex, hoci väčšina tuší, že je za tým niečo hlbšie.

Neznamená to degradovať ľudskú sexualitu ako „menej než“, pretože predstavuje materiálny zmysel pre posvätnú lásku a jednotu, fyzické vyjadrenie mystickej reality individualizovanej úplnosti. Ľudská sexualita je príjemná skúsenosť a je tiež posvätná, keď sa praktizuje s láskou a rešpektom. Avšak, keďže základnou realitou sexu je mystické manželstvo alebo manželstvo, existujú posvätné pokyny. Nikdy nesmie byť vynútená, sprevádzaná strachom, používaná ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, sebecká alebo násilná, praktizovaná bez lásky a rešpektu alebo považovaná za „povinnosť“.

Vedomie, ktoré vie, že je celistvé a úplné, pretože má mužské aj ženské vlastnosti a nie len jednu z nich, žije z pocitu úplnosti, pretože chápe, že jeho/jej mužský aspekt (akcia, iniciatíva, sila, odhodlanie) podporuje a vyvažuje svoj ženský aspekt (lásku, nehu, intuíciu a citlivosť), zatiaľ čo jeho ženský aspekt miluje a intuitívne podporuje svoje mužské činy.

Ľudia, ktorí sú mentálne pripravení prijať svoj mužský alebo ženský aspekt, no zdráhajú sa to urobiť, často zažijú situácie, ktoré ich k tomu donútia. Napríklad žena, ktorá neustále čaká na muža, aby za ňu rozhodol, môže byť rozvodom, smrťou alebo inými okolnosťami prinútená urobiť tieto veci sama. „Mačo“ muž sa môže zrazu ocitnúť v situácii, keď sa musí postarať o dieťa alebo rodiča.

Mnohí sa teraz presúvajú do vyššieho uvedomenia si sexuality a jej hlbšieho významu ako mystické manželstvo/manželstvo a prostredníctvom tohto hlbšieho uvedomenia začínajú akceptovať, že sú úplní a nepotrebujú nič mimo seba.

 

Sme Arkturiánska skupina

 

Star Message: The Arcturian Group (od Marilyn Raffaele) – 2. januára 2022

Arkturiáni

Vážení čitatelia, vitajte v Novom roku, ktorý prinesie prekvapenia a zmeny. Tento rok sa veľa odhalí a niektoré zmeny vás budú šokovať. Väčšina z vás už predvída mnohé oblasti zmien, no niektoré veci vás prekvapia.

Nebojte sa a neznepokojujte sa, drahí, keď vám známe presvedčenia, tradície a staré spôsoby formovania života už nebudú také dôležité a rezonujú vo vás rovnakým spôsobom ako predtým. To jednoducho znamená, že vaša energia sa presunula do novej rezonancie, čo znamená, že už nie ste v energetickej zhode s väčšinou toho, čo ste vždy prijímali ako súčasť svojho života. Vaše preferencie v jedle, oblečení, práci, zábave a väčšine vonkajších aktivít sa zmenia, niektoré výrazne, niektoré len trochu. Možno vás viac priťahuje ticho a osamelosť ako mnohé vonkajšie aktivity, ktoré ste mali radi.

Keďže každý človek je individuálnym vyjadrením božského vedomia, cesta potrebná na to, aby sa stal skutočne dosiahnutým stavom vedomia, nikdy neprestáva. Duchovne duchovná evolučná cesta sa rozprestiera počas mnohých životov a zahŕňa všetky skúsenosti, ktoré sú potrebné na to, aby priviedli každého jednotlivca tam, kde je otvorený, pripravený a ocotný prijať vyššie dimenzionálne reality toho, kým a čím je.

Evolúcia nekončí vtedy keď sa človek prebudí z trojdimenzionálneho systému viery, to je len začiatok. Tretia dimenzia je najnižšou priečkou veľmi vysokého dimenzionálneho rebríka a evolúcia pokračuje nekonečne cez tieto vyššie dimenzie. Boh je nekonečný a nekonečného Boha jednoducho nemožno pochopiť s konečnou, obmedzenou ľudskou mysľou, hoci mnohí sa o to pokúšajú a mnohí iní veria, že uspeli. Boh sa zjavuje do tej miery, do akej je jednotlivec pripravený a schopný to urobiť. Všetci ste dostali zjavenia, ktoré akoby prišli odnikiaľ, ale naozaj prišli odnikiaľ?

Vzostup nie je nič iné ako rozšírenie vedomia prostredníctvom integrácie pravdy, ktorá potom sama o sebe rozpúšťa nepravdu a stáva sa stavom vedomia danej osoby. Keďže existuje iba JEDNO vedomie, každá individualizácia tohto JEDNOHO vedomia je už sama osebe úplná a celistvá, ale ak tomu človek nerozumie, pokračuje vo vytváraní a živote vo svete ilúzie používaním rôznych foriem duality a prežívaním oddelenosti. ktoré nevedomky vytvoril. Duchovná cesta je proces odlupovania neosobných a falošných nánosov a trosiek, ktoré každý človek v nevedomosti nahromadil vo vedomí počas mnohých životov...

Ak došlo k hlbšiemu a komplexnejšiemu poznaniu pravdy, neznamená to, že potom zanecháte svoj bežný život za sebou, ale znamená to, že ste pochopili a integrovali vyššie pravdy o sebe a o svete. teraz vo svete môžete žiť bez toho, aby to bolo. Vyššie vedomie automaticky reaguje na svet vyšším spôsobom, pretože vedomie je tým, čím ste. Slúžite svetlu a podporujete pozemský proces vzostupu jednoducho tým, že ste tým, kým a čím ste.

Netreba neustále bojovať s pokusmi a aktivitami zameranými na prejavenie lásky k niekomu alebo niečomu, ako to učia mnohé náboženstvá. Vaše vedomie, že ste JEDNO a rozpoznanie svetla, ktoré je už prítomné v každom človeku, automaticky vedie k tomu, že do každej situácie vnášate lásku. Toto je ľahká práca a kvôli tomu ste sem prišli. Vyskytnú sa príležitosti keď bude potrebné urobiť niečo konkrétne, ale vo všeobecnosti nie je najvyšším bodom práce so svetlom bojovať a nepokúšať sa predchádzať, liečiť alebo predchádzať chybám alebo aberáciám, ktoré okolo seba vidíte, aby ste ich napravili, ale jednoducho udržať, viesť k pravde a vydávať svedectvo o Božskej Realite, ktorá je vždy prítomná, aj keď sa zdá, že nie je.

Dokonca aj tí, ktorí sa rozhodnú zostať v starej energii, pocítia rezonanciu vyšších dimenzionálnych frekvencií svetla, ktoré nosíte vo vedomí. Niektorí vás kvôli tomu nemusia mať radi, aj keď väčšina nerozumie ich reakcii, iných to bude ťahať k tejto vyššej energii. 

Nenechajte sa však obťažovať ani jednou z týchto reakcií, pretože ste už získali doktorát a ste za ním alebo sa chystáte hľadať potvrdenie od ľudí, pozícií alebo čohokoľvek mimo vás.

Možno ste si všimli, že čoraz viac ľudí sa zapája do pomoci druhým. Často sa to deje na veľmi základnej úrovni a v rámci prísne štruktúrovanej skupiny, ale je to prvý krok k prebudeniu k uvedomeniu si jednoty a presne tak sa deje evolúcia, krok za krokom.

Tí, ktorí uviazli v starej energii a odmietajú sa pohnúť a radšej sa držia zastaraných predstáv o oddelenosti a dualite, vojne, chamtivosti a sebaobsluhe, postupne zistia, že je čoraz ťažšie udržať si svoje pozície a zároveň meniť svet okolo nich. Existuje veľa ľudí, ktorí sa snažia udržať si moc a veria, že osobná moc ich udrží v bezpečí. Čokoľvek, čo vzniká z viery v dualitu a oddelenosť, nie je držané žiadnym zákonom, ale iba vierou v to, a keď táto viera v to upadá, strácajú sa aj jej vonkajšie formy.

Často meditujte a odpočívajte v skutočnej podstate svojho bytia, aj keď počas dňa pokračujete v povinostiach. Niektorí ľudia považujú meditáciu za ďalší spôsob, ako požiadať Boha o to, o čom neverí, že má alebo čo si myslí, že potrebuje. Nikdy nevstupujte do meditácie s úmyslom získať niečo, čo si myslíte, že nemáte, pretože to jednoducho posilní vieru v odlúčenie. Radšej nech vaša meditácia spočíva v tichom vedomí „Mám, pretože JA SOM“. Meditácia jednoducho znamená dovoliť si oddýchnuť si v poznaní jednoty s Bohom.

Je normálne a prirodzené, že pri meditácii vznikajú zvláštne myšlienky. Nikdy neupadnite do zlostného odporu a neverte, že nemôžete meditovať, pretože sa to deje. Nechajte myšlienky prejsť bez toho aby ste im venovali akúkoľvek pozornosť alebo silu a stále sa sústreďte na tiché vedomie jednoty. Nehľadajte svetlá, hlasy a skúsenosti, ktoré ste čítali alebo o ktorých ste počuli, pretože to obmedzí vašu osobnú skúsenosť a môže ísť dokonca o váš vlastný výtvor. Môže sa vám zdať, že sa pri meditácii nič nedeje, ale vedzte, že zakaždým, keď niekto ide dovnútra s úmyslom spočinúť v „JA SOM“, vždy sa niečo deje na hlbších úrovniach.

Ako sa človek vyvíja, začína žiť meditáciou a potreba štruktúrovaných meditácií v sede sa zmenšuje. Stav, o ktorý ste sa usilovali prostredníctvom meditácie, sa jednoducho stane vaším stavom vedomia, ktorý vás sprevádza vždy, keď sa venujete svojej práci, interakciám, zábave alebo čomukoľvek inému. Ide jednoducho o to, aby ste mali malý kúsok vedomia stále vo svojom vnútri a boli si vedomí Božskej reality, čo vám zase umožňuje bez námahy vidieť božstvo druhých, dokonca aj tých, ktorí môžu byť nepríjemní alebo strnulí vo svojich negatívnych presvedčeniach.

Celý účel vašej voľby byť na Zemi v týchto nezvyčajných a intenzívnych časoch je pomôcť spiacemu svetu prebudiť sa do svojej pravej podstaty, do skutočnosti, že Boh nie je starý muž v nebi, ako sa mnohí učili, ale skôr všadeprítomné vedomie, ktoré zase robí zo všetkého, čo vidíte, počujete, ochutnávate, dotýkate sa a ovoniate na úrovni tretej dimenzie, hmotný koncept reality.

Svet, ktorý poznáte, sa zdá byť veľmi skutočný. Zažívate bolesť, nedostatok a obmedzenia v mnohých podobách. V nevedomosti si každý v priebehu mnohých a mnohých životov nahromadil a uložil husté energie, ktoré sa naďalej prejavujú navonok, no momentálne sa odpájajú od svojich fyzických, emocionálnych a mentálnych tiel. Pokiaľ bude ľudské vedomie naďalej veriť, že tretia dimenzia je jedinou realitou, bude ju naďalej prejavovať ako svoju osobnú a globálnu realitu.

Každá ľudská bytosť je tvorca, božská bytosť, ktorá vytvára svoj svet zo substancie svojho vedomia, vedomia, ktoré je vlastne Božské / Boh / Vedomie, no podmienené časom vierou v dobro a zlo, oddelenosť a dve sily a to bolo zahmlené.

To vás môže priviesť k zamysleniu, prečo majú niektorí veľmi milí a milujúci ľudia veľa problémov. Je to preto, že ešte stále vytvárajú z trojrozmerného vedomia.neexistuje neprejavené vedomie. problémy alebo utrpenie nie sú nikdy osobné, avšak tie veci existujú ako prejav jednohonme-osobného univerzálneho systému viery duality, ktorý bol nevedome indivíduom povolený/uznaný, čím sa stal vašim stavom vedomia. Ľudské/materiálne pociťovanie niečoho dobrého je ilzórn tak isto ako pociťovanie niečoho zlého. jednodsucho ste oba konce hypnotickej paličky.

Súčasná doba je ťažká pre všetkých, pre spirituálne prebudených  tak isto ako pre tých, ktorí nie sú. Každý cíti tohodobú intenzitu energie Zeme. Vysokofrekvenčné energie Svetla vyšších dimenzií vyhrábajú a uvoľňujú tašky alebo bubliny s tmavou energiou, ktorá bola schovaná a často bola maskovaná ako obyčajní ľudia, miesta alebo veci. Nakoniec budú všetky odhalené a rozpustené do ničoho, z čoho vlastne sú.

nedvajte ruky do lona a nečakajte, že sa to alebo iné stane alebo, že sa modlíte aby nastala určitá udalosť. Božský plán bol aktivovaný a vyvíja sa tak to musí byť k dosiahnutiu najvyššieho a najlepšieho pre všetkých. Vašou úlohou je udržiavanie SVETLA pravdy a súčasne dôverovať, že osobne ako aj globálne prebieha všetko podľa plánu, čo znamená, že uznávate, že napriek vonkajším javom, je všetko už dokonalé a celé.

Vieme, že ste unavení. Nepokúšajte sa porovnávať prítomnosť s budúcnosťou a nedúfajte, že všetko bude tak ako bolo predtým. Minulosť je uzavretá/ukončená a slúžila tomu aby priniesla Svet k tomu kde teraz je - pripravený pre to nové a vyššie. Nachádzate sa v stredobode masívnej zmeny vedomia.

Stvorenia, ktoré vychádzajú/vystupujú z vyššieho stavu vedomia  môžu byť len lepšie ako tie s nízkymi vibráciami minulosti.

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 02.Januar 2022

Erstellt am Januar 3, 2022 von erstkontakt blog

 

Liebe Leser, willkommen im Neuen Jahr, das Überraschungen und Veränderungen mit sich bringen wird. Vieles wird in diesem Jahr offengelegt werden und manches davon wird euch schockieren. Die meisten von euch ahnen viele Bereiche des Wandels bereits, aber einige Dinge werden überraschend kommen.

Seid nicht ängstlich oder beunruhigt, ihr Lieben, wenn vertraute Glaubenssätze, Traditionen und alte Wege, euer Leben zu gestalten, sich nicht mehr so wichtig anfühlen und für euch nicht mehr auf die gleiche Weise resonieren wie früher. Das bedeutet einfach, dass sich eure Energie auf eine neue Resonanz verschoben hat, was dazu führt, dass ihr mit vielem, was ihr immer als Teil eures Lebens angenommen habt, jetzt nicht mehr in energetischer Übereinstimmung seid. Eure Vorlieben in Nahrung, Kleidung, Arbeit, Unterhaltung und den meisten äußeren Aktivitäten werden sich verändern, einige tiefgreifend, andere nur ein wenig. Möglicherweise fühlt ihr euch mehr zur Stille und zum Alleinsein hingezogen als zu vielen der äußeren Aktivitäten, die ihr früher genossen habt.

Da jeder Mensch ein individueller Ausdruck des Göttlichen Bewusstseins ist, hört die Reise, die erforderlich ist, damit dies zu einem tatsächlich erreichten Bewusstseinszustand wird, nie auf. Die geistig-spirituelle Evolutionsreise erstreckt sich über viele Lebenszeiten und schließt alle Erfahrungen ein, die notwendig seid, um jeden Einzelnen dorthin zu bringen, wo er offen, vorbereitet und bereit ist, die höherdimensionalen Wirklichkeiten dessen, wer und was er ist, anzunehmen.

Die Evolution endet nicht, wenn ein Mensch aus dem drittdimensionalen Glaubenssystem erwacht, dies ist erst der Anfang. Die dritte Dimension ist die unterste Sprosse einer sehr hohen Dimensions-Leiter, und die Evolution geht unendlich weiter durch diese höheren Dimensionen hindurch. Gott ist unendlich und ein unendlicher Gott kann mit dem endlichen, begrenzten menschlichen Verstand schlicht nicht verstanden werden, wenngleich viele es versuchen und viele andere glauben, es sei ihnen gelungen. Gott offenbart SICH selbst in dem Maße, in dem ein Individuum dazu bereit und in der Lage ist. Ihr alle habt Offenbarungen erhalten, die aus dem Nichts zu kommen schienen, aber kamen sie wirklich aus dem Nichts?

Der Aufstieg ist nichts anderes als die Erweiterung des Bewusstseins durch die Integration der Wahrheit, die dann von selbst das Unwahre auflöst und zum Bewusstseinsstatus desjenigen Menschen wird. Da es nur EIN Bewusstsein gibt, ist jede Individualisierung dieses EINEN Bewusstseins bereits in sich vollständig und ganz, doch wenn ein Mensch dies nicht versteht, fährt er fort, eine Welt der Illusion zu erschaffen und zu leben, indem er die verschiedenen Formen der Dualität und Trennung erfährt, die er unwissentlich erschaffen hat. Die spirituelle Reise ist der Prozess des Abschälens der unpersönlichen und falschen Ablagerungen und Trümmer, die jeder Mensch in Unwissenheit im Laufe vieler Lebenszeiten im Bewusstsein angesammelt hat…

Wenn eine tiefere, umfassendere Erkenntnis der Wahrheit stattgefunden hat, bedeutet das nicht, dass ihr dann euer gewöhnliches Leben hinter euch lasst, sondern vielmehr, dass ihr, da ihr die höheren Wahrheiten über euch selbst und die Welt verstanden und integriert habt, nun in der Welt leben könnt, ohne von ihr zu sein. Ein höheres Bewusstsein reagiert auf die Welt automatisch in höherer Weise, denn Bewusstsein ist, was ihr seid. Ihr dient dem Licht und unterstützt den Aufstiegsprozess der Erde einfach dadurch, dass ihr seid, wer und was ihr seid.

Es besteht keine Notwendigkeit, euch ständig mit Versuchen und Aktivitäten abzumühen, die darauf abzielen, jemandem oder etwas gegenüber Liebe zu bekunden, wie es viele Religionen lehren. Euer Bewusstsein des EINS-Seins und das Erkennen des bereits vorhandenen Lichts in jedem Menschen führen von selbst dazu, dass ihr in jede Situation Liebe einbringt. Das ist Lichtarbeit und das ist es, wofür ihr hergekommen seid. Es wird Gelegenheiten geben, bei denen etwas Bestimmtes getan werden muss, aber im Allgemeinen besteht der höhere Sinn der Lichtarbeit darin, nicht zu kämpfen und nicht zu versuchen, die Irrtümer oder Verirrungen, die ihr um euch herum seht, zu verhindern, zu heilen oder zu beheben, sondern einfach an der Wahrheit festzuhalten und Zeugnis von der Göttlichen Realität abzulegen, die immer gegenwärtig ist, selbst wenn es nicht so aussieht.

Selbst diejenigen, die wählen, in der alten Energie zu bleiben, spüren die Resonanz der höherdimensionalen Frequenzen des Lichts, die ihr im Bewusstsein tragt. Einige mögen euch darum nicht mögen, auch wenn die meisten ihre Reaktion nicht verstehen, andere werden sich zu dieser höheren Energie hingezogen fühlen. Doch lasst euch von keiner der beiden Reaktionen beunruhigen, denn ihr habt bereits promoviert und befindet euch jenseits der Suche nach Bestätigung durch Menschen, Positionen oder irgendetwas außerhalb von euch oder seid kurz davor, diesen zu erlangen.


Ihr habt vielleicht bemerkt, dass sich immer mehr Menschen damit befassen, anderen zu helfen. Oft geschieht dies auf einer sehr grundlegenden Ebene und innerhalb einer starr strukturierten Gruppe, aber es stellt einen ersten Schritt hin zum Erwachen in ein Bewusstsein der Einheit dar, und genau so geschieht Evolution, immer einen Schritt nach dem anderen.

Diejenigen, die in der alten Energie feststecken und sich weigern, sich zu bewegen, und lieber an veralteten Vorstellungen von Trennung und Dualität, Krieg, Gier und Selbstbedienung festhalten, werden allmählich feststellen, dass es immer schwieriger wird, ihre Positionen zu halten, während sich die Welt um sie herum verändert. Es gibt viele, die darum kämpfen, an der Macht festzuhalten, in dem Glauben, dass persönliche Macht sie sicher und versorgt halte. Alles, was aus dem Glauben an Dualität und Trennung entsteht, wird von keinem Gesetz an Ort und Stelle gehalten, sondern nur von dem Glauben an es, und wenn dieser Glaube an es schwindet, dann schwinden auch seine äußeren Formen.

Meditiert oft und ruht aus in der wahren Natur eures Wesens, selbst dann, wenn ihr eurem Tag nachgeht. Meditation wird von manchen als ein weiteres Mittel angesehen, um irgendeine Vorstellung von Gott um das zu bitten, was diese Person nicht zu haben glaubt und zu brauchen meint. Geht niemals mit dem Vorhaben in die Meditation, etwas zu erlangen, von dem ihr glaubt, dass ihr es nicht habt, denn das wird schlicht den Glauben an die Trennung stärken. Lasst eure Meditation vielmehr ein Ruhen im stillen Gewahrsein des „Ich habe, weil ich BIN“ sein. Meditation bedeutet einfach, dass ihr euch erlaubt, in der Erkenntnis des Einsseins mit Gott zu ruhen.

Es ist normal und natürlich, dass beim Meditieren fremde Gedanken auftauchen. Verfallt niemals in wütenden Widerstand oder glaubt, dass ihr nicht meditieren könnt, weil das geschieht. Lasst die Gedanken einfach vorbeiziehen, ohne ihnen Aufmerksamkeit oder Macht zu geben, und konzentriert euch weiterhin auf das stille Gewahrsein des Einsseins. Sucht nicht nach Lichtern, Stimmen und Erfahrungen, von denen ihr gelesen oder gehört habt, denn das schränkt eure persönliche Erfahrung ein und kann sogar selbst geschaffen sein. Es mag euch so vorkommen, als ob nichts geschieht, wenn ihr meditiert, aber wisst, dass jedes Mal, wenn jemand mit der Absicht nach innen geht, im „ICH BIN“ zu ruhen, immer etwas auf den tieferen Ebenen geschieht.

Wenn ein Mensch sich entwickelt, beginnt er, Meditation zu leben, und das Bedürfnis nach strukturierten Sitzmeditationen wird geringer. Der Zustand, den ihr durch die Meditation angestrebt habt, wird einfach zu eurem Bewusstseinsstatus, der euch immer begleitet, wenn ihr eurer Arbeit, euren Interaktionen, eurem Spaß oder was auch immer nachgeht. Es geht einfach darum, ein winziges Stückchen Bewusstsein immer nach innen gerichtet zu halten und euch der Göttlichen Realität bewusst zu sein, was euch wiederum erlaubt, mühelos die Göttlichkeit anderer zu erkennen, selbst derjenigen, die unangenehm oder starr in ihren negativen Überzeugungen sein mögen.

Der ganze Zweck eurer Wahl, gerade in diesen ungewöhnlichen und intensiven Zeiten auf der Erde zu sein, besteht darin, einer schlafenden Welt zu helfen, zu ihrer wahren Natur zu erwachen, zu der Tatsache, dass Gott kein alter Mann im Himmel ist, wie so viele gelehrt wurden, sondern vielmehr ein allgegenwärtiges Bewusstsein, das wiederum alles, was ihr auf der drittdimensionalen Ebene sieht, hört, schmeckt, berührt und riecht, zu einem materiellen Konzept der Realität macht.

Die Welt, die ihr kennt, scheint sehr real zu sein. Ihr erlebt Schmerz, Mangel und Begrenzung in vielen Formen. In Unwissenheit hat jeder im Laufe vieler, vieler Leben dichte Energien angesammelt und gespeichert, die sich weiterhin nach außen hin ausdrücken, sich aber gegenwärtig aus ihren physischen, emotionalen und mentalen Körpern lösen. Solange das menschliche Bewusstsein weiterhin glaubt, dass die dritte Dimension die einzige Realität sei, wird es diese weiterhin als seine persönliche und globale Realität manifestieren.

Jeder Mensch ist ein Schöpfer, ein Gotteswesen, das seine Welt aus der Substanz seines Bewusstseins erschafft, eines Bewusstseins, das in Wirklichkeit Göttlich/Gott/Bewusstsein ist, aber im Laufe der Zeit durch den Glauben an Gut und Böse, Trennung und zwei Mächte konditioniert und vernebelt worden ist.

Dies mag euch zu der Frage veranlassen, warum einige sehr freundliche und liebevolle Menschen viele Probleme haben. Es liegt daran, dass sie immer noch aus einem dreidimensionalen Bewusstseinszustand heraus erschaffen. Es gibt kein nicht ausgedrücktes Bewusstsein. Schwierigkeiten oder Leid sind niemals persönlich, sondern diese Dinge existieren als Ausdruck eines nicht-persönlichen universellen Glaubenssystems der Trennung, von dem Individuen unwissentlich zugelassen haben, dass es zu ihrem Bewusstseinszustand wurde. Das menschliche/materielle Empfinden von etwas Gutem ist ebenso illusorisch wie das menschliche Empfinden von etwas Schlechtem. Sie sind einfach die beiden Enden des Hypnotisier-Stabes.

Die gegenwärtigen Zeiten sind für alle schwierig, sowohl für die spirituell Erwachten als auch für diejenigen, die es nicht sind. Jeder spürt die derzeitige Intensität der Energie der Erde. Hochfrequente Lichtenergien aus den höheren Dimensionen wühlen auf und legen Taschen oder Blasen mit dunkler Energie frei, die im Verborgenen lagen und oft als gewöhnliche Menschen, Orte oder Dinge maskiert waren. Alle werden schließlich bloßgelegt werden und sich in das Nichts auflösen, aus dem sie gebildet sind.

Legt nicht die Hände in den Schoß und wartet darauf, dass dies oder jenes geschieht, oder betet, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Der Göttliche Plan ist aktiviert worden und entfaltet sich so, wie es zum höchsten und besten Wohl aller sein muss. Eure Aufgabe ist es, das Licht der Wahrheit zu halten und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass persönlich wie global alles nach Plan verläuft, was bedeutet, dass ihr anerkennt, dass trotz aller Äußerlichkeiten in Wirklichkeit alles bereits vollkommen und ganz ist.

Wir wissen, dass ihr müde seid. Versucht nicht, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen und euch danach zu sehnen, dass alles wieder so wird, wie es war. Die Vergangenheit ist abgeschlossen und hat dazu gedient, die Welt dorthin zu bringen, wo sie jetzt ist – bereit für das Neue und Höhere. Ihr befindet euch inmitten eines massiven Bewusstseinswandels.

Schöpfungen, die aus höheren Bewusstseinszuständen hervorgehen, können nur besser sein als solche, die aus den niederen Resonanzen der Vergangenheit hervorgehen.


Wir sind die Arkturianische Gruppe


Channeling: Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-212022

. . .

 

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 05.September 2021

Erstellt am September 6, 2021 von erstkontakt blog

Hviezdna správa: The Arcturian Group (Marilyn Raffaele) - 5. septembra 2021

Vážení čitatelia, vitajte. Naše posolstvá k vám prúdia v láske a so zámerom priniesť vedenie, znalosti a osvietenie všetkým, ktorí s nimi rezonujú.

Všetko ide podľa plánu a vyvíja sa tak, ako je potrebné k vytvoreniu väčšieho vedomia o existencii nespočetných všeobecne akceptovaných programov založených na segregácii. Ich odhalenie slúži na otvorenie očí trojrozmernej väčšine bolesti a utrpení, ktoré boli a stále sú výsledkom mnohých zákonov a sociálnych konceptov.

Povodne, požiare a cyklóny sú energia. Energie utrpenia, vojny, násilia a všetkých aktivít založených na odlúčení, ktoré boli dlho nečinné, ale stále sú prítomné. Tieto energie teraz vystupujú na povrch a čistia sa, čo núti tých mnohých, ktorí šťastne žili v stave odlúčenia od prírody a ostatných ľudí, premýšľať o planéte Zem a všetkých formách života na nej a o tom ako všetko spolu súvisí.

Niektorí - nie všetci -, ktorí v súčasnosti zažívajú ničivé udalosti, si vybrali túto skúsenosť ako súčasť svojho vzdelávacieho procesu (takpovediac ich duchovný „zoznam prianí“), zatiaľ čo iní sa rozhodli byť súčasťou týchto typov udalostí, pretože im dávajú príležitosti lásky a môcť dávať službu druhým. Prevažná väčšina je však duchovne pripravená na viac, ale potrebuje skúsenosti, ktoré ich prinútia vyviesť sa zo sebauspokojenia a ísť do hlbšieho vnútorného testovania.

  Avšak…. vedzte:

Boh NEBUDE a nemôže SEBA formovať ako deštruktívnu činnosť. Extrémne deštruktívne udalosti vyplývajú z kolektívnej viery v oddelenie a zo strachu, ktorý z neho vyplýva. Nezabudnite, že ste tvorcovia.

Buďte trpezliví a nesnažte sa súdiť to čo v súčasnosti vidíte a počujete vo všetkých médiách, pretože to takmer vždy vychádza z trojrozmerných pohľadov a konceptov toho, ako veci musia byť aby boli správne alebo nesprávne. V tomto bode je veľmi dôležité dôverovať svojej intuícii.

Strach sa v tejto dobe stal dominantnou emóciou vo svete. Buďte pozorní a uvedomte si, ako vás na mnohých úrovniach šíriaci sa strach. Aj tie najjednoduchšie reklamy vám môžu napovedať, že ak ich produkt nepoužijete, stane sa niečo zlé. Správy, vo všetkých formách, sú takmer 100% založené na nejakej forme strachu, ktorý sa po vašom prijatí stane vašim stavom vedomia a môže alebo nemusí sa nejakým spôsobom prejavovať.

Identifikuje mnoho foriem, v ktorých sa strach prejavuje: pravidlá, predpisy, správy, koncepty, kolektívne presvedčenie, náboženské a iné doktríny a tradície, ktoré všetky nesú rôzne úrovne presvedčení založených na strachu, ktoré sa časom zakotvia v kolektívnom vedomí.

Strach vždy pramení z viery v oddelenie - že ak niekto neverí a nekoná tak a robí to alebo ono, ako mu prikazujú jednotlivci a skupiny, bude oddelený od svojho fyzického, emocionálneho, mentálneho alebo duchovného dobra, od nadriadených, ktorí tvrdia, že majú nadriadené vynikajúce znalosti. V skutočnosti je väčšina toho čo zastupujú, len odrazom kolektívnych konceptov, ktoré časom vyplynuli z väčšinovej viery v dvojaké sily, dualitu a oddelenie.

Strach je ilúzia, drahí, hustá hmla, ktorú tvorí iba ilúzia odlúčenia. Tí, ktorí si uvedomujú, že oni a všetky formy života sú božským vedomím vo vyjadrení, pomáhajú rozpustiť túto starú ťažkú ​​hmlu prítomnosťou vyššie vibrujúceho svetla, ktoré nesú vo svojom vedomí. Mnoho veľmi vysoko vyvinutých duší sa teraz inkarnuje, aby do procesu nanebovstúpenia Zeme pridali vysoko vibrujúce svetlo svojho vedomia.

Je ťažké prestať sa báť, pretože strach dobre slúžil na informovanie ľudí o nebezpečných situáciách. Naučte sa rozlišovať medzi hlasom intuície, ktorý vás vedie a neopodstatneným strachom. Nebojte sa strachu ak sa prejavuje v tej či onej forme, ale jednoducho ho priznajte a sami rozhodnite, či to, čo cítite tak je legitímne alebo nie.

Buďte pozorní voči jemným správam vložených do reklám a vyhlásení „pre svoje vlastné dobro“, ktoré sa k vám dostávajú prostredníctvom všetkých foriem médií. Čoskoro začnete rozpoznávať základné koncepty založené na strachu, ktoré vám budú predložené, aby ste si ich mohli prečítať, poslúchať ich a potom ich prijať ako svoju realitu. Autori alebo zástancovia takýchto vecí sa vás nepokúšajú vždy oklamať alebo vystrašiť, pretože často nevedia, že vyvolávajú strach a veria, že pomáhajú druhým alebo že ich propagácia je jednoducho dobrý obchod.

Strach prebieha podprahovo a má mnoho foriem, všetky sú prítomné v kolektíve a sú k dispozícii každému kto je v súlade s ich konkrétnou energiou. Mnohí z vás zažívajú v tomto období strach a úzkosť a nevedia prečo. Keďže existuje len JEDEN, tak každý je v určitom bode vnímavý k energiám kolektívu. Vedzte, že strach, úzkosť alebo iné negatívne energie vám osobne nikdy nepatria. Až keď ich osobne vyhlásite za svoje, stanú sa vašimi.

To neznamená, že tí, ktorí sú duchovne bdelí by mali ignorovať praktické každodenné problémy života, ktoré si vyžadujú pozornosť, ale skôr to znamená, že robte to,  k čomu ste veden, bez toho aby ste vybavili akúkoľvek situáciu mocou - či už k lepšiemu alebo k horšiemu.  Nikto nemôže žiť Absolútno pokiaľ sa nestane dosiahnutým stavom jeho vedomia - o tom je duchovná evolúcia. Verte, že vaše vyššie JA vám poskytne to, čo sa potrebujete naučiť a rozvíjať, aj keď sa vám zážitky, ktoré prežívate, nemusia zdať veľmi pozitívne alebo duchovné.

Mnohokrát sme hovorili o potrebe zbaviť sa závislosti na duchovných / metafyzických nástrojoch. Chceme objasniť, že to neznamená, že už nemôžete vlastniť a milovať kryštály, oleje, zvuky atď., ktoré ste sa naučili milovať na svojej duchovnej ceste. Keď hovoríme, že sa máme vzdať nástrojov, myslíme tým, že na duchovnej ceste každého príde bod, v ktorom musí prestať dávať týmto veciam väčšiu moc ako svoju vlastnú, pretože verí, že sú schopní dať im niečo, čo ešte nie je vo vlastnom vnútri.

Kryštály, zvukové vibrácie, farby a oleje sú všetky účinné nástroje na vyváženie energie (liečenie) a boli hlavným zameraním v starovekých liečebných chrámoch, kde mnohí z vás pracovali. Každý kryštál, každý olej a každý zvuk nesie svoju vlastnú, jedinečnú energiu, ktorá potom môže zosilniť a aktivovať rovnakú energiu, ktorá drieme v človeku, ale je už plne prítomná.

Vždy majte na pamäti, že duchovné nástroje vám nikdy nemôžu dať to, čo ešte nemáte. Používajte ich a milujte ich, ale nikdy nestrácajte zo zreteľa skutočnosť, že sú v nich a majú rovnakú energiu ako vy, pretože existuje iba JEDEN, či už sa prejavuje ako ľudský, kryštálový, zvierací alebo stromový.

Relaxujte v procese. Duševná a duchovná evolúcia je po veky založená na úsilí, praktikách a činnostiach toho či onoho druhu, ktoré majú ľudí urobiť „duchovnejšími“ alebo viesť bližšie k Bohu. Je načase zbaviť sa toho všetkého, pretože tieto typy presvedčení sú zastarané a už nie sú relevantné akonáhle si uvedomíte skutočnosť, že Boh je už vo vás úplne prítomný. Relaxujte, prestaňte bojovať a dovoľte aby ste boli tým, čím už ste.

Nikdy sa nebojte zmeny, pretože zmena je proces, pomocou ktorého sa bežný každodenný život stáva láskavejším, spravodlivejším, lepším, jednoduchším, vyspelejším a láskyplnejším.

Stále je toho veľa, drahí. Buďte trpezliví, keď temnota vypláva na povrch preto aby ju väčšina videla a rozpoznala. Vedzte a dôverujte, že existuje božský plán a že ste sa rozhodli byť jeho súčasťou. Priznajte sa a vedzte, že všetko je tak ako má byť.

Sme skupina Arkturiánov

Channeling: Marilyn Raffaele

Preklad: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Zdroj Nemčina: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-05092021

 

. . .

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 06.Juni 2021

Erstellt am Juni 9, 2021 von erstkontakt blog

ie Arkturianer

Vitajte, vážení čitatelia.

Pozorujeme, že teraz, keď obmedzenia ubúdajú, mnohí očakávajú, že sa ich životy dostanú presne tam, kde skončili pred fázou izolácie. Nič nemôže alebo nebude presne také, aké bolo, pretože energia Zeme sa zmenila a bude v tom pokračovať. Dovoľte proces, vážení.

Je dôležité, aby ste čestne preskúmali svoj systém viery a umožnili vám vidieť, na čom sa možno stále držíte, pokiaľ ide o to, ako veci musia byť „správne“. Buďte otvorení zmenám pochopením a akceptovaním toho, že svet vstúpil do nového vibračného vzorca, ktorý mu už neumožňuje vyjadrovať sa presne tak, ako predtým.

Počúvajte svoju intuíciu, úplne jej dôverujte a dovoľte jej, aby vás viedla k novým a predtým neznámym spôsobom života vo svete s vyšším vibrovaním. Pre tých, ktorí predtým neboli duchovne prebudení, sa tento čas stal časom strachu, pretože keď sa ich pohodlný a známy systém viery začína rúcať, prežívajú to ako stratu svojho základu, jedného postaveného na piesku.

Božské vedomie je trvalý stav naplnenia. Božské vedomie nikdy nedáva jednotlivcovi naplnenie, pretože Božie vedomie nejde s vierou v oddelení alebo s vierou, že jednotlivci sú oddelení od NEHO / SEBA. Boh sa SÁM vždy napĺňa ako tiež prostredníctvom jednotlivcov.

Jednotlivé výrazy [ľudia] Božského vedomia prežívajú naplnenie podľa toho, aké otvorené je ich vedomie na ich prijatie. Vedomie, ktoré je už naplnené falošnou vierou v dva druhy síl, dualitu a oddelenie, nemá priestor, cez ktorý by sa mohlo prejaviť Božské naplnenie.

Je načase zamyslieť sa a zhodnotiť bežné, každodenné aspekty vášho života. „Prečo sa snažím udržať si prácu, vzťah, spôsob života, ktorý sa cíti ukončený a neaktuálny? Ktoré viery ma poháňajú? Robím tieto veci, aby som potešil ostatných? Sú tieto viery pravdivé vo svetle toho, čo viem, alebo sú to iba koncepty, ktoré som prijal a ktoré mi vyhovujú? “Výhodou programu Time Restraint je, že dal jednotlivcom príležitosť položiť si tieto otázky, čo mnohým pomohlo vymaniť sa zo starých vier, ktoré ich držali v zajatí.

 

Počas celého života väčšina ľudí pohodlne prijímala a žila to, čo ich viedlo k tomu, že ich považovali za „správnu cestu“ alebo „pravdu“ vo vzťahu k všetkým možným veciam, zatiaľ čo väčšina bola založená predovšetkým na dualite a odlúčení. Tretia dimenzia je najnižšia priečka rebríčka veľmi vysokých dimenzií, milovaní, a preto väčšina ľudí nedokáže ľahko hovoriť so svojimi vodcami, učiteľmi a blízkymi na druhej strane.

Trojrozmerné energie nemožno uviesť do súladu s jemnejšími svetelnými energiami vyšších dimenzií. Mnohí naďalej veria, že vyššie dimenzie neexistujú, pretože ich nemôžu vidieť ani počuť. Niektorí, ktorí veria v posmrtný život, ho naďalej považujú za úzke a mylné predstavy o „nebi“ alebo „pekle“, ktoré čakajú na každého, čo je zase kontrolný nástroj, ktorý dobre využívajú cirkvi, rodičia, vlády atď. Nikdy nepochybujte o tom, že ľudia žijúci vo vyšších dimenziách sú v poriadku a zdraví, učia sa a rozvíjajú a sú šťastní, že sú opäť doma.

Duchovia sú jedinci, ktorí sú tak úplne zameraní na trojrozmernú energiu, že sa na ňu plne sústredia aj po smrti ich fyzického tela. Je to ich stav vedomia. Vyššie dimenzionálne bytosti sú vždy nablízku a pripravené pomôcť, ale slobodná vôľa im umožňuje nechať vás vo svojich ilúziách tak dlho ako sa nerozhodnete žiadať pomoc, ako si sami zvolíte. Tí, ktorí ustavične smútia za niekým, kto zomrel, vztyčujú mu oltáre, držia seansy a neustále sa s nimi snažia skontaktovať, neslúžia sebe, smútia za stratenou láskavosťou, pretože tieto činy spôsobujú, že obaja sú pripútaní k niečomu čo sa skončilo a zabrániť tomu, kto odišiel, ísť ďalej.

Nie je nič také ako smrť, nikdy nebola a nikdy nemôže byť. Môže niekedy všadeprítomný, všemohúci a vševediaci Boh zomrieť?

Keď sa ľudia budú duchovne rozvíjať a rásť, bude to jednoduchšie, stáva sa pre nich ľahšia a prirodzenejšia komunikácia so sprievodcami alebo dokonca s blízkymi, keď je potrebný kontakt. Je to preto, že keď sa energia človeka zušľachťuje, prirodzene sa začne vyrovnávať s rovnakými energiami vo vyšších dimenziách.

Nikdy nezabudnite, že nie ste človekom s vedomím, ale že ste vedomím, ktoré v súčasnosti používa hmotné telo podľa potreby pre život v hustejšej energii Zeme.

Pozorujeme váhanie u mnohých ľudí, ktorí sú si vedomí svojej skutočnej podstaty, ale nie sú jej schopní plne dôverovať, pretože veria, že sa to nikdy neprejaví tak ako očakávali, že to bude nepredvídateľné a že to preto nie je možné pre každodenný život. Uznajte a pamätajte, že vedomie je základnou látkou formy a nie čisto intelektuálnym poznaním pravdy. Preto sa zdá, že počiatočné fázy duchovnej cesty neprinášajú veľa ovocia.

Každý má skúsenosti, vďaka ktorým pochybuje o tom, čo sa dozvedel o sebe a Bohu. Je to súčasť evolučného procesu. Necítite vinu, neľutujte sa alebo zlyhajte. Buďte si istí, že pravda nie je nikdy sa meniacou realitou, ale že pre ľudí zvyknutých na život v energiách tretej dimenzie musí byť pravda udržiavaná v tichosti a posvätnosti a musí sa s nimi pracovať, kým ich milostivo nedosiahnu navonok sami.

 

Verte, že vaše vyššie JA nastaví tón a prinesie vám to, čo potrebujete. Len čo sa človek vedome alebo nevedome rozhodne duchovne rozvíjať, začína sa jeho cesta, na ktorej už niet cesty späť. Od tej chvíle sú jeho zlé i dobré skúsenosti založené na učení sa, objasňovaní a hlbšom duchovnom vedomí.

Nepokúšajte sa hodnotiť svoj život podľa vonkajšieho zdania, pretože skúsenosti môžu byť na všetkých úrovniach dosť ťažké, pretože stará, uložená energia zo stoviek minulých životov začína vyplávať na povrch. Hľadajte lekciu, ktorá je základom všetkých zážitkov, pretože vždy existuje.

Je dôležité, aby ste venovali určitý čas vyjadreniu svojho zámeru očistiť všetky prísahy, sľuby alebo záväzky prijaté v tomto i vo všetkých minulých životoch, pretože vás môžu viazať na ich konkrétne energie. Aj životy vedené ako bojovník môžu človeka pripútať k energii prísah a sľubov, ktoré boli dané vodcovi, krajine alebo byť verný až na smrť. Rovnako staré sľuby chudoby môžu viesť človeka k tomu, aby neustále bojoval s hojnosťou. Väčšina sľubov, prísah a sľubov minulosti bola v tom čase primeraná, ale ako sa človek vyvíja, funguje ako kotva a brzdí nové.

V priebehu mnohých životov sa každý vzdal svojej osobnej moci pre ostatných, či už pre náboženstvo, osobu pri moci, manžela, manželku, dieťa alebo vec. Ľudstvo dosiahlo vnútorný stav duchovnej pripravenosti na znovuzískanie vrodenej sily, ktorú dobrovoľne, nechtiac alebo povinne vzdalo osobe, miestu, veci atď.

Integrácia a vyváženie mužskej a ženskej energie, ktoré sú plne prítomné v každej ľudskej bytosti, ale často nerozpoznané, sú nevyhnutnou súčasťou opätovného získania sily ako božskej bytosti. Tí, ktorí ignorujú vlastnosti buď pohlavia, alebo sa im odmietajú otvoriť, narazia na príležitosti, ktoré ich prinútia hlbšie sa zaoberať touto záležitosťou.

Každý v tomto alebo predchádzajúcom živote uveril prostredníctvom skúseností a učenia, že je bezmocný. Pre mnohých zostáva bezmocnosť nedotknutá ako ich stav vedomia a teraz sa navonok prejavuje v každej stránke ich života. Proces vývoja mimo vedomie bezmocnosti často zahŕňa situácie, ktoré sa javia ako problematické, ale ktoré sú v skutočnosti skúsenosťami vytvorenými vyšším Ja a potrebné na dosiahnutie osobného zmocnenia.

Keď človek dosiahne vnútorné miesto \ prehlási „NIKDY VIAC!“ Vyššie ríše sa radujú, pretože to znamená, že sa človek začal spájať s vlastným vedomím a s osobou, miesto alebo čokoľvek mimo neho sa uvoľňuje a zbavuje sa energií, ktoré nesie v sebe už veľa životov.

Zdanie nie je nikdy také, aké sa javí v trojrozmernom myslení. Trojrozmerná myseľ, bez ohľadu na to, aká je vzdelaná alebo inteligentná, má prístup iba k tomu, čo je už známe v trojrozmernom kolektívnom vedomí, jednoducho preto, lebo s tým je v zhode. Čerstvé, nové myšlienky môžu prúdiť iba zo zdroja tvorivosti - Božského vedomia.

Veľkí umelci nehľadajú nové myšlienky v tom, čo už existuje v trojrozmernom kolektíve, ale pozerajú sa dovnútra, kde žije kreativita. Veľkí umelci a tvorcovia všetkých čias, ktorí si často neuvedomujú, čo robia, sa zamýšľali a ticho počúvali a otvárali cestu, cez ktorú by mohli prúdiť nové nápady pre hudbu, umenie, tanec, medicínu, učenie atď.

Hneď ako nová myšlienka vyjde z vnútorného zdroja tvorivosti, stane sa súčasťou kolektívu a je k dispozícii ostatným. Preto sa často stáva, že dvaja ľudia vymyslia to isté v rovnakom čase, a preto každá pravda, ktorú poznáte a integrujete, slúži na pozdvihnutie kolektívneho vedomia a jeho doplnenie.

Žijete v mocných časoch a všetko ide podľa plánu.

Raduj sa

Sme Arkturianska skupina

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 23.Mai 2021

Erstellt am Mai 24, 2021 von erstkontakt blog

ie Arkturianer

Vitajte vážení čitatelia.

Je zrejmé, že svet je plný zmien, chaosu a zmätku, napriek tomu sú známe spôsoby riešenia týchto problémov ťažké a ťažko sa ich zbaviť. Všeobecne akceptované koncepty riešení z minulosti zostávajú ukotvené v systéme kolektívnej viery a naďalej ovplyvňujú tých v pozíciách moci, aj keď tieto koncepty zlyhávajú v prítomnosti rastúceho vedomia na Zemi.

Nové a vyššie frekvencie sa jednoducho nedajú vtlačiť do foriem, ktoré boli kedysi navrhnuté tak, aby pojali hustejšie energie duality a oddelenia. So zvyšovaním energetických frekvencií Zeme nebudú predstavy a viery, ktoré sú stále v súlade so starým, v súlade a súhlasom s novým, teraz rozvíjajúcim sa systémom viery. Toto nedostatočné zosúladenie bude mať za následok zlyhanie mnohých starých „osvedčených“ spôsobov riešenia problémov, jednoducho preto, že látka (energia), ktorá v minulosti tieto prístupy podporovala, už nebude existovať.

Nikdy nezabudnite, že vedomie je základnou látkou každej formy a že rozvíjajúce sa duchovné vedomie čoraz viac ľudí bude slúžiť na to, aby prirodzene produkovalo nové a vyššie formy všetkého vo všetkých oblastiach života na Zemi.

Rozpoznajte pokušenie vrátiť do svojho života niečo, čo sa cíti dokončené alebo  vzdorujte tomu, aj keď to staré bolo vo vašom živote šťastným obdobím. Odvážne nasledujte svoje vnútorné vedenie, keď vám hovorí, že je čas „ísť ďalej“, pretože tlak na obnovenie alebo udržanie niečoho čo už bolo dokončené pochádza od iných - od priateľov, od rodiny alebo dokonca od náboženských skupin.

Existujú ľudia, ktorí sa tešia zo slávy minulosti a oživujú ju pre seba i ostatných. Snažia sa ju udržiavať pri živote prostredníctvom skupín, klubov a časopisov zameraných na konkrétny čas alebo udalosť, ktorú majú osláviť. Účelom tohto tvrdenia nie je znížiť statočnosť alebo plodné minulé skúsenosti, ktoré vo vás vždy budú, ale skôr vám pomôže pochopiť, že život v minulosti je krokom späť, drahí, bez ohľadu na to, do akej miery môžu staré dni v porovnaní s dneškom vyzerať lepšie.

Evolúcia je pokračujúca cesta, ktorú každá duša vedie dobrými a zlými skúsenosťami z mnohých životov, aby nakoniec dospela do bodu, keď je pripravená prebudiť sa k uskutočneniu jednoty. Duchovný vývoj nemožno nikdy riadiť, zastaviť alebo usmerniť ľudským myslením, bez ohľadu na to, o koľko lepšie alebo horšie sa zdá, že skúsenosti z minulosti boli.

Buďte trpezliví s procesom, drahí, pretože nové sa nemôže objaviť cez noc. To, čo je pevne zakotvené v systéme ľudskej viery sa môže len postupne rozpustiť a naráža na odpor a strach tých, ktorí sú spokojní so súčasným stavom vecí. Existuje veľa ľudí, ktorí sa naďalej spoliehajú na trojrozmerné alebo náboženské viery a viery o živote bez ohľadu na to ako bolestivá sa ich osobná situácia mohla stať. Platí to najmä pokiaľ ide o vzťahy.

Dosiahli ste vnútorné miesto duchovnej pripravenosti, ktoré vám umožní ustúpiť späť ako divák namiesto toho, aby ste ďalej bojovali s liečením, zmenami alebo opravou seba a ostatných zastaranými metódami. To neznamená, že už nikdy nebudete vedení k používaniu bežných metód na zmiernenie utrpenia človeka. Znamená to však, že aj keď to robíte, ste si stále vedomí, že v realite JEDNÉHO sa nič nezahojí, nezmení a nebude treba nič opravovať. .

Mnohí z vás majú alebo čoskoro dosiahnu duchovnú úroveň pripravenosti prijať a integrovať skutočnosť, že všetky vlastnosti obsiahnuté v Bohu / Zdroji / JA SOM sú vo vás plne prítomné a vždy boli. Hľadanie božských vlastností - úplnosť, celistvosť, harmóniu, hojnosť, inteligenciu atď. - mimo seba, namiesto vo vnútri, kde existujú v ich plnosti, je výsledkom viery v dve rôzne sily, ktoré priniesli dualitu a separáciu, ktorá tvorí energiu tretej dimenzie.

To neznamená, že vážni duchovní študenti by nikdy nemali robiť ľudské kroky, ktoré im môžu kedykoľvek pomôcť, ale znamená to, že tieto kroky sa robia s duchovným vedomím a dôveryhodnou intuíciou, to znamená, že tieto kroky sa robia s duchovným vedomím a dôveryhodnou intuíciou,  pokiaľ nebudú viac potrebné.

Stvorenia, ktoré vychádzajú z trojrozmerných vier, rituálov a konceptov, budú vždy obsahovať prvky duality a oddelenia, vďaka ktorým bude tento výtvor niekedy úspešný a niekedy nie. To je dôvod, prečo tak často úprimná tvrdá práca a sny, ktoré sú alebo boli vytvorené z energií založených na dualite a odlúčení - ktoré sú všetky dostupné nevedomiu, tak často zlyhávajú.

Keď pôjdete do svojho vnútra a dovolíte si odpočinúť v realite vášho VY, otvoríte dvere všetkému, čo je skutočné VY. Nikdy nezabudnite, že vaša jednota so Zdrojom automaticky predstavuje vašu jednotu so všetkým, čím je Zdroj. Meditácia je tiché počúvanie „tichého malého vnútorného hlasu“, ktorý môžete „počuť“ alebo nie, pretože to nie je cieľom meditácie. Potom to môže byť o niečom viac, viac „vedomostí“ ako slov. Dôležitý je zámer jednotlivca zosúladiť sa, počúvať a odpočívať vo vedomí jednoty.

Tvojmu JA nikdy NEMUSÍŠ povedať, čo potrebuješ alebo chceš, pretože si to TY. Použitie meditácie ako čas na vymenovanie zoznamu želaní a potrieb naznačuje vieru v oddelenie. Všetko, čo hľadáte už úplne je, pretože TO STE VY - nie ľudský koncept „vás“, ale skutočné VY - individualizované Božské vedomie.

Meditácia je tiché odpočívanie vo vedomí svojej dokonalosti a nie sú v nej potrebné žiadne slová ani myšlienky. Myšlienky všetkého druhu budú preplávať, ale nebráňte sa im a nevyvíjajte z nich nijakú silu ani moc. Len dovoľte tejto myšlienke, aby sa preniesla cez vás a znova von, bez toho aby ste sa na ňu sústredili, zatiaľ čo odpočívate v Jednote.

Uvažujte a praktizujte každú pravdu, ktorú si uvedomíte, až kým sa neprejde z čisto intelektuálneho poznania na váš stav vedomia. Mnoho bežných problémov a otázok každodenného života samo od seba zmizne z vašich skúseností bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili, ak každý deň potichu odpočívate v realite svojho vlastného Božského bytia a sústredíte sa na to.

Vedomie je základnou látkou formy/hmoty, pretože vedomie je všetko, čo existuje,  JE všadeprítomné. Stav vedomia každého človeka (individualizované JEDNO božské vedomie) sa prejavuje ako váš život a skúsenosti. Keď je vedomie človeka plné viery v dualitu a separáciu, tak to vytvorí. Ste tvorcovia, pretože ste Božie bytosti, ktoré robia ľudskú skúsenosť.

V prítomnosti realizovanej pravdy (nie pravdy ako čisto intelektuálneho poznania, ani slov v knihe, ani nejakej opakovanej mantre) nereálne jednoducho nemôže a nebude existovať a vytvorí formy, ktoré odrážajú podstatu čistého božského vedomia.

Tí z vás, ktorí sú naladení na tieto správy alebo na akékoľvek mystické učenia o jednote, sú pripravení, viac než pripravení, umožniť meditácii, aby bola tým, čím má byť, čo je vedomé zosúladenie s už úplne existujúcim JA SOM, ktorým ste. Mnohí z vás už poznajú Pravdu a meditujú už dlho, ale naďalej sa považujete za oddeleného od NEHO [JA SOM] a svoj meditačný čas trávite hľadaním SEBA SAMÉHO. Nastáva bod, keď si každý musí uvedomiť, že už JE, preto aby TO BOLO.

Často choďte dovnútra, nehovorte, snažte sa niečo vytvoriť, niečo prinútiť alebo sa usilovať o predpokladaný výsledok, ale jednoducho sa zosúladiť s NIM. Nesnažte sa pochopiť, čo to je, pretože ľudská myseľ nie je schopná to pochopiť. Mnohí sa snažia a mnohí si myslia, že sa im to podarilo, ale nekonečnému sa nikdy nedá porozumieť konečným, takže to neskúšajte. Keď budete pripravení, odhalí vám to SEBA/VÁS.

Mediácia vám nikdy nemôže priniesť niečo, čo vo VÁS ešte nie je úplne prítomné. Teraz nastal čas, aby každý seriózny duchovný študent sám prijal, že už TO JE a že meditácia je jednoducho čas, ktorý človek potrebuje na odpočinok v tomto vedomí, kým jedného dňa nebude meditovať v jednom trvalom stave vedomia a bude jednoducho prežívaný.

Odstúpte od dnešnej neustálej záplavy správ a ľudského názoru. To neznamená, že nemôžete byť informovaní, ale skôr to, že sa už nerozhodnete sledovať, počúvať alebo sa nepretržite zaoberať ilúziami trojrozmerného sveta. Toto je obrovský krok pre tých, ktorí sú zvyknutí byť informovaní a vyjadrovať svoje názory na všetko, čo sa deje v trojrozmernom svete.

Keď sa fyzicky, emocionálne, duševne a duchovne spojíte s dobrým a zlým svetom, dáte týmto vonkajším javom moc a realitu, ktoré sú prejavmi falošných presvedčení a nemajú žiadny skutočný zákon, ktorý by ich podporoval alebo udržiaval na mieste. Keď z niečoho urobíte silu, dáte tomu hmotu, pretože energia udržuje a drží formu. Akákoľvek „vojna“ vedená proti chorobe, situácii alebo viere slúži iba na to aby sa z nej vytvorilo viac, nie menej.

Začnite prekladať všetky zdania do reality, na ktorej sú založené. (Vojna - Jednota, nesprávne interpretovaná vierou v oddelenie.) Pozorujte vonkajšiu scénu a nepopierajte ju, ale prekladajte ju realizáciou uvedomenia si, že Boh sa nikdy nevyjadril, bude sa vyjadrovať ako vojna, choroba, bolesť, nedostatok atď.

Dôverujte, uvoľnite sa a súhlaste na základe vedomia, že nikdy nemusíte povedať nekonečnej inteligencii svojho vlastného JA to, čo potrebujete, pretože vaše vedomé zameranie na IT sa bude navonok prejavovať celistvo a pre vás. úplnosť.

Často počúvajte a odpočívajte vo vedomí, že VLASTNÉ JA si vždy plne uvedomuje SEBA ako VY/VÁS.

Sme Arcturianska skupina

 

Willkommen, liebe Leser.

Es ist für alle offenkundig, dass die Welt voll von Veränderung, Chaos und Verwirrung ist, aber dennoch sind die altvertrauten Wege, mit diesen Themen umzugehen, zählebig und schwer loszuwerden. Allgemein akzeptierte Lösungskonzepte aus der Vergangenheit bleiben im kollektiven Glaubenssystem verankert und beeinflussen weiterhin jene in den Machtpositionen, auch wenn diese Konzepte in der Gegenwart des ansteigenden Bewusstseins auf der Erde versagen.

Neue und höhere Frequenzen können einfach nicht in Gussformen gepresst werden, die einst dafür geschaffen wurden, die dichteren Energien der Dualität und Trennung in sich aufzunehmen. Indem die energetischen Frequenzen der Erde ansteigen, werden Ideen und Glaubenssätze, die noch auf das Alte ausgerichtet sind, nicht mit dem neuen sich nun entfaltenden Glaubenssystem in Einklang und Ausrichtung sein. Dieser Mangel an dieser Ausrichtung wird dazu führen, dass viele alt-„bewährte“ Wege, Probleme zu lösen, versagen werden, einfach weil die Substanz (Energie), die diese Lösungsansätze in der Vergangenheit unterstützt hat, nicht mehr existieren wird.

Vergesst nie, dass Bewusstsein die Grundsubstanz jeder Form ist und dass das sich entfaltende spirituelle Bewusstsein von immer mehr Menschen dem dienen wird, in allen Bereichen des Lebens auf der Erde ganz von selbst neue und höhere Formen von allem hervorzubringen.

Erkennt die Versuchung, etwas in eurem Leben wiederherzustellen, das sich vollendet oder beendet anfühlt, und widersteht ihr, auch wenn dieses Alte eine glückliche Periode eures Lebens war. Folgt voller Mut eurer inneren Führung, wenn sie euch sagt, dass es Zeit ist, „weiterzugehen“, denn oft kommt der Druck, etwas wiederherzustellen oder am Laufen zu halten, das bereits abgeschlossen oder beendet ist, von anderen – von Freunden, von der Familie oder sogar von einer religiösen Gruppe.

Es gibt einige, die sich an der Glorie der Vergangenheit erfreuen und sie für sich selbst und andere wieder aufleben lassen und anstreben, sie durch Gruppen, Clubs und Zeitschriften am Leben zu erhalten, deren Fokus sich auf eine bestimmte Zeit oder bestimmte Ereignisse richtet, die von ihnen verherrlicht werden. Diese Aussage soll nicht die Tapferkeit oder die fruchtbaren Erfahrungen der Vergangenheit herabmindern, die immer in euch sein werden, sondern sie soll euch helfen zu verstehen, dass in der Vergangenheit zu leben ein Rückschritt ist, ihr Lieben, und das unabhängig davon, inwiefern die alten Tage dem Anschein nach im Vergleich zu heute besser erscheinen mögen. 

Evolution ist die fortlaufende Reise, die jede Seele durch die guten und die weniger guten Erfahrungen vieler Lebenszeiten hindurch macht, um schließlich einen Punkt zu erreichen, an dem sie bereit ist, in ein Erkennen des Einsseins zu erwachen. Spirituelle Evolution kann niemals durch menschliches Denken kontrolliert, gestoppt oder gesteuert werden, ganz gleich wie viel besser oder schlechter die Erfahrungen einer früheren Zeit scheinbar waren.

Habt Geduld mit dem Prozess, ihr Lieben, denn das Neue kann nicht über Nacht erscheinen. Was im menschlichen Glaubenssystem fest verankert ist, kann sich nur allmählich auflösen, und es stößt bei denen, die mit dem bisherigen Stand der Dinge zufrieden sind, auf Widerstand und Angst. Es gibt viele, die sich auch weiterhin auf dreidimensionale oder religiöse Anschauungen und Überzeugungen über das Leben verlassen, ganz unbenommen, wie schmerzhaft ihre persönliche Situation inzwischen geworden sein mag. Das gilt besonders in Bezug auf Beziehungen.

Ihr habt einen inneren Ort spiritueller Bereitschaft erreicht, der es euch ermöglicht, als Betrachter zurückzutreten, statt weiterhin beständig darum zu ringen, euch selbst und andere mit überholten Methoden zu heilen, zu verändern oder in Ordnung zu bringen. Das bedeutet nicht, dass ihr nie wieder dazu angeleitet werdet, gewöhnliche Methoden anzuwenden, um das Leid von jemandem zu lindern, sondern es bedeutet, dass ihr, während ihr dies tut, euch bewusst bleibt, dass in der Realität des EINEN nichts geheilt, verändert oder repariert werden muss.

Viele von euch haben oder werden bald eine spirituelle Ebene der Bereitschaft erreichen, die Tatsache anzunehmen und zu integrieren, dass alle Qualitäten, die in Gott / in der Quelle / im ICH BIN verkörpert sind, vollständig in euch präsent sind und schon immer waren. Die Göttlichen Eigenschaften – Vollständigkeit, Ganzheit, Harmonie, Fülle, Intelligenz etc. – außerhalb des Selbst zu suchen, statt im Innern, wo sie in ihrer ganzen Fülle existieren, ist Folge des Glaubens an zweierlei Mächte, der die Dualität und die Trennung hervorgebracht hat, die die drittdimensionale Energie ausmachen.

Das bedeutet nicht, dass ernsthafte spirituelle Schüler niemals die menschlichen Schritte tun dürfen, die ihnen an irgendeinem Punkt helfen mögen, sondern es bedeutet, dass diese Schritte mit einem spirituellem Bewusstsein und vertrauensvoller Intuition getan werden, bis sie dann nicht mehr gebraucht werden.

Schöpfungen, die aus dreidimensionalen Überzeugungen, Ritualen und Konzepten entstehen, werden immer Elemente der Dualität und der Trennung enthalten, die dazu führen, dass diese Schöpfung manchmal erfolgreich ist und manchmal nicht. Das ist der Grund, warum so oft aufrichtige harte Arbeit und Träume scheitern, die aus Energien erschaffen werden oder wurden, die auf Dualität und Trennung basieren – welche alles sind, was dem Unbewussten zur Verfügung steht.

Wenn ihr nach innen geht und euch erlaubt, in der Wirklichkeit eures IHR zu ruhen, öffnet ihr die Tür zu all dem, was das wahre IHR ist. Vergesst nie, dass euer Einssein mit der Quelle automatisch auch euer Einssein mit allem darstellt, was die Quelle ist. Meditation ist ein ruhiges Lauschen auf die „stille, kleine innere Stimme „, die ihr vielleicht tatsächlich „hört“ oder vielleicht auch nicht, denn das ist nicht das Ziel der Meditation. Es mag dann eher ein „Wissen“ über etwas kommen, als Worte. Wichtig ist die Absicht des Einzelnen, sich auszurichten, zuzuhören und in einem Gewahrsein des Einsseins zu ruhen.

Ihr müsst IHM niemals sagen, was ihr braucht oder wollt, denn Es ist IHR. Die Meditation als eine Zeit zu nutzen, in der ihr eine Liste von Wünschen und Bedürfnissen aufzählt, weist auf einen Glauben an Trennung hin. Alles, was ihr sucht, ist bereits vollständig vorhanden, denn ES IST IHR – nicht das menschliche Konzept von „Ihr“, sondern das wirkliche IHR – individualisiertes Göttliches Bewusstsein. 

Meditation ist ein stilles Ruhen im Gewahrsein eurer Vollkommenheit und in ihm werden keine Worte oder Gedanken benötigt. Gedanken aller Art werden vorbeischweben, aber wehrt euch nicht dagegen und macht keine Kraft oder Macht aus ihnen. Erlaubt diesen Gedanken einfach, durch euch hindurch und wieder hinaus zu treiben, ohne euch auf sie zu konzentrieren, während ihr im Einssein ruht.

Sinnt über jede Wahrheit nach, derer ihr euch bewusst werdet, und praktiziert sie, bis sie sich von einem rein intellektuellen Wissen in euren Bewusstseinsstatus verwandelt. Viele der gewöhnlichen Probleme und der Fragen des täglichen Lebens werden von selbst aus eurer Erfahrung verblassen, ohne dass ihr es überhaupt bemerkt, wenn ihr jeden Tag still in der Realität eures eigenen Göttlichen Selbst-Seins ruht und euch auf Es ausrichtet.

Bewusstsein ist die Grundsubstanz der Form, denn Bewusstsein ist alles, was existiert, ES ist allgegenwärtig. Der Bewusstseinsstatus eines jeden Menschen (das individualisierte EINE Göttliche Bewusstsein), manifestiert sich als sein Leben und seine Erfahrungen. Wenn das Bewusstsein eines Menschen voll von Glaubenssätzen von Dualität und Trennung ist, dann ist es das, was er erschaffen wird. Ihr seid Schöpfer, denn ihr seid Gotteswesen, die eine menschliche Erfahrung machen.

In der Gegenwart realisierter Wahrheit (nicht Wahrheit als rein intellektuelles Wissen, nicht Worte in einem Buch, nicht irgendein wiederholtes Mantra) kann und wird das Unwirkliche einfach nicht existieren, und sie wird Formen erschaffen, die die Substanz des reinen Göttlichen Bewusstseins widerspiegeln.

Diejenigen von euch, die mit diesen Botschaften oder jeglichen mystischen Lehren des Einsseins in Einklang gehen, sind bereit, mehr als bereit, der Meditation zu ermöglichen, das zu sein, was sie sein soll, nämlich die bewusste Ausrichtung auf das bereits vollständig vorhandene ICH BIN, das ihr seid. Viele von euch kennen bereits die Wahrheit und meditieren schon seit langer Zeit, aber sie halten sich weiterhin für getrennt von IHM [dem ICH BIN] und verbringen ihre Meditationszeit damit, ES zu suchen. Es kommt ein Punkt, an dem jeder einsehen muss, dass er ES bereits IST, um ES zu SEIN. 

Geht oft nach innen, nicht um zu sprechen, etwas zu erschaffen zu versuchen, etwas zu erzwingen oder ein vermeintliches Ergebnis anzustreben, sondern einfach um euch mit IHM auszurichten. Versucht nicht zu verstehen, was ES ist, denn der menschliche Verstand ist nicht fähig, ES zu begreifen. Viele versuchen es und viele denken, dass sie es geschafft haben, aber das Unendliche kann niemals vom Endlichen verstanden werden, daher versucht es nicht. Wenn ihr bereit seid, wird ES SICH euch SELBST offenbaren.

Mediation kann euch niemals etwas bringen, das nicht schon vollständig in EUCH vorhanden ist. Für jeden ernsthaften spirituellen Schüler ist nun die Zeit gekommen, für sich zu akzeptieren, anzunehmen, dass er ES bereits ist und dass Meditation einfach nur die Zeit ist, die man sich nimmt, um in diesem Bewusstsein zu ruhen, bis irgendwann die Meditation zu einem permanenten Bewusstseinszustand wird und einfach gelebt wird. 

Zieht euch von der heutigen ständigen Flut von Nachrichten und menschlichen Meinungen zurück. Das heißt nicht, dass ihr nicht informiert sein könnt, sondern vielmehr, dass ihr euch nicht mehr dafür entscheidet, euch rund um die Uhr die Illusionen der dreidimensionalen Welt anzusehen, anzuhören oder euch damit zu beschäftigen. Dies zu tun, ist ein riesiger Schritt für diejenigen, die es gewohnt sind, informiert zu bleiben und zu allem ihre Meinung zu äußern, was in der dreidimensionalen Welt passiert.

Wenn ihr euch physisch, emotional, mental und spirituell auf das Gute und das Böse der Welt ausrichtet, gebt ihr diesen äußeren Erscheinungen, die die Manifestationen falscher Überzeugungen sind und kein wirkliches Gesetz haben, das sie unterstützt oder an ihrem Platz hält, Macht und Wirklichkeit. Wenn ihr etwas zu einer Macht oder Kraft macht, gebt ihr ihm Substanz, denn Energie ist das, was die Form erhält und aufrechterhält. Jeder „Krieg“, der gegen eine Krankheit, eine Situation oder einen Glauben geführt wird, dient dadurch nur dazu, mehr davon zu erschaffen, nicht weniger.

Beginnt, alle Erscheinungen in diejenige Realität zu übersetzen, die ihnen zugrunde liegt. (Krieg — Einssein, fehlinterpretiert durch den Glauben an Trennung.) Beobachtet die äußere Szenerie und verleugnet sie nicht, sondern übersetzt sie durch die Erkenntnis, dass Gott sich nie als Krieg, Krankheit, Schmerz, Mangel usw. ausgedrückt hat, ausdrücken wird und ausdrücken kann.

Vertraut, entspannt euch und willigt ein, kraft der Erkenntnis, dass ihr der unendlichen Intelligenz eures eigenen SELBST niemals mitteilen müsst, was ihr braucht, denn eure bewusste Ausrichtung auf ES wird sich von selbst auf eine Weise im Außen ausdrücken, die für euch Ganzheit und Vollständigkeit darstellt. 

Lauscht und ruht oft, in der Erkenntnis, dass ES SICH SEINER SELBST immer vollauf als IHR bewusst ist. 


Wir sind die Arkturianische Gruppe

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 25.April 2021

Erstellt am April 26, 2021 von erstkontakt blog

Zdravím vás, vážení čitatelia.

Zmätok a smútok sú aj naďalej veľkou súčasťou každodenného života mnohých ľudí, je však dôležité neposudzovať ich podľa fyzického vzhľadu. Mnoho súčasných situácií konfliktov a násilia predstavuje vznik starých a hustých energií založených na odlúčení, ktoré boli dlho potichu pochované - osobne aj kolektívne. Prítomnosť vysoko vibrujúceho svetla, ktoré teraz prúdi na Zem, vystavuje tieto staré bubliny alebo vrecká hustých energií a umožňuje im znovu aktivovať sa. Ľudia, ktorých stav vedomia sa zhoduje s týmito energiami, sa potom cítia povzbudení a splnomocnení prežiť ich. Niektoré z násilností, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú výsledkom manipulácie s informáciami tých, ktorí sa snažia udržať ľudstvo uväznené v zajatí a kontrole, ktorá im doteraz umožňovala žiť bohatým a mocným spôsobom. Pre mnohých ľudí sú problémy, nezhody a konflikty nevyhnutnou súčasťou ich prebudenia. Všeobecne prijímané nápady, postupy a viery, ktoré vedú k strachu a úzkosti pre ostatných, na ktoré sa v súčasnosti čoraz viac ľudí pozerá novými spôsobmi. Predtým uzavreté mysle sa začínajú otvárať, aby pochopili, že existujú lepšie a vyššie spôsoby ako robiť veci a že veľa „starých spôsobov“ už nie je prijateľných. Tieto náhľady predstavujú medzeru v tme, ktorá sa nakoniec rozšíri a stane sa súčasťou kolektívu. Verte, že všetko ide podľa plánu. Ustúpte a buďte svedkom reality v každej situácii a situácii dodržiavaním pravdy jednej sily a vedomím, že táto jedna sila sa nevyjadruje a nemôže vyjadrovať ako strach, hnev, násilie, utrpenie, vojna alebo podobne, úplne nie bez ohľadu na to, aký desivý alebo silný môže byť vonkajší vzhľad. Pamätajte vždy na to, že Jedna mocnosť nemôže viesť vojnu proti SEBE. Táto Jedna Sila je to, kto a čo ste - nie vo svojej ľudskej ulite, ale vo svojej realite, svojej skutočnej podstate, svojej duši. To je presne dôvod, prečo duchovní majstri viedli veky hľadajúcich po celé veky, aby pozerali do svojho vnútra, namiesto toho, aby pokračovali v hľadaní riešení na všetkých úrovniach mimo seba. Všetky odpovede ležia vo vnútri, nie preto, že by sa vo vnútri nachádzala nejaká magická kniha, ale preto, že vaša jednota so Zdrojom automaticky predstavuje vašu jednotu so všetkým, čím je Zdroj - harmónia, úplnosť, blaho, inteligencia, hojnosť, neobmedzená a navždy. Pravou podstatou každého človeka je a vždy bolo sebestačné, sebestačné Božské vedomie. Ale väčšina z nich si ešte neuvedomuje svoju jednotu s Bohom alebo je tejto myšlienke vôbec otvorená. Pán Ježiš bol ukrižovaný, pretože sa pokúsil odovzdať túto pravdu ľuďom svojej doby. Akonáhle si jednotlivec uvedomí svoju jednotu so Zdrojom, vrodené vlastnosti Božského vedomia sa začnú prejavovať samy od seba, jednoducho preto, že vedomie je substanciou formy/hmoty. Mnohí to vedia vo svojom intelektu, ale rozhodli sa naďalej veriť, že žitá pravda je nemožný cieľ, nepraktická a „funguje“ iba pre duchovne vyvinutejších. Ale ... TY SI. Príklad: Vedomie jednoty s Božskou harmóniou umožňuje vyjadrovať sa ako harmónia spôsobom, ktorý je osobný pre každého človeka. Každý človek vyjadruje svoj vlastný stav vedomia. Harmónia môže pre jedného človeka znamenať niečo úplne iné ako pre iného. Pre niektorých môže harmónia znamenať, že rodinné problémy sa riešia pokojne a bez námahy. Pre inú osobu to môže jednoducho znamenať, že všetko zapadá do každodenného pracovného programu bez námahy. Vedomie sa nikdy neprestane prejavovať. Každodenný život sa stáva ľahším pre niekoho, kto dosiahol vedomú jednotu so Zdrojom, pretože harmónia, mier, hojnosť atď., ktoré prúdia zo Zdroja, ďaleko prevažujú nad akýmikoľvek koncepciami harmónie, mieru, hojnosti atď., ktoré sú tvorené trojrozmernou mysľou . Výtvory trojrozmernej mysle sú vždy a vždy môžu byť iba obmedzené a získavať informácie z kolektívu iba prostredníctvom filtrov duality a oddelenia. Je však veľmi dôležité poznať a akceptovať rozdiel medzi potrebami a želaniami pre seba, ako aj pre ostatných. Všetko, čo ľudia hľadajú, je už úplne zakomponované do vedomia, pretože existuje iba jedno vedomie - božské vedomie. Väčšina to však zatiaľ nevie, pretože naďalej hľadajú všetko, v čo veria v ľudia, na miestach a v podmienkach mimo seba a veria, že materiálne záležitosti a veci sú oddelené od duchovných. Duchovné nikdy neexistuje a nikdy by sa nemohlo oddeliť od materiálu, pretože hmota je len koncept, trojrozmerná interpretácia mysle duchovnej reality. Dokonca aj tie najjednoduchšie potreby sú splnené, keď si človek uvedomí Jednotu. Úplnosť a celistvosť Božského vedomia sa prejaví ako to, čo je potrebné podľa porozumenia tejto osoby. Mechanik nenájde zrazu nové nápady na vykonávanie lekárskych operácií, ktoré by mu zaliali myseľ, a chirurgovi nebudú poskytnuté informácie o tom, ako opraviť motor, pokiaľ to nie je v danom okamihu nevyhnutné, a potom to urobí. Všadeprítomnosť - formy dopravy - vševedúcnosť - príjem správnych odpovedí a riešení -, všemohúcnosť - splnomocnenie a sila rozhodovať a žiť. Nekonečnosť a trvanlivosť všetkého dobrého je realita, ktorá len čaká na svoje rozpoznanie. Obrady, mantry, praktiky alebo čokoľvek, čo má priniesť požadovaný výsledok, je v skutočnosti formou modlárstva. Tieto praktiky sú vhodné pre začiatočníkov, ktorí v oblasti učenia energií ešte len začínajú, ale kým pochopíte tieto správy, ste už dávno za týmto bodom svojej cesty. Mnohí sa zadržiavajú tým, že sa stále držia starodávnych náboženských učení o tom, čo predstavuje duchovno. Cesta žiadneho človeka nie je úplne rovnaká ako cesta iného, ​​pretože každý mal v priebehu mnohých životov individuálne skúsenosti, ktoré viedli k rôznym lekciám a cieľom. Viera v to, že človek musí žiť alebo trpieť presne ako ktorýkoľvek „svätý…“ alebo slávny „svätý človek“, aby bol bližšie k Bohu, mu iba bráni nájsť vlastnú duchovnosť. Energia bola v školách záhad študovaná už dávno, ale niektoré vtedy neboli na vysokej úrovni vedomia a zistili, že môžu sobecky manipulovať a používať to, čo sa učia. Takto začalo „čierne umenie“a pre niekoľkých existuje aj naďalej. Nikdy sa nebojte týchto vecí, pretože nižšia energia nikdy nemôže ovplyvniť vyššiu, pokiaľ na to nedostane moc prostredníctvom strachu a viery v jeho realitu. Môže sa stať, že vám vyhovuje váš život, užívate si harmóniu a celistvosť a zrazu zistíte, že do vášho života vstúpilo niečo veľmi neharmonické. To neznamená, že ste nejakým spôsobom zlyhali, ale skôr to, že si uvedomíte, že harmónia je vaše samotné vedomie, a to automaticky vyčistí všetko, čo s tým nesúhlasí. Nikdy si nenárokujte problém alebo ťažkosť ako svoje vlastné, až potom sa stanú vašimi. Každá „chyba“ je a vždy môže byť iba neosobnou vierou - ktorá sa týka všetkých úrovní. Vyššie Ja každého človeka vedie ich duchovný vývoj, ale slobodná vôľa a ľudské ego to môžu dočasne zablokovať. Pretože ľudské ego má korene vo viere v oddelenie, je často ustráchané, obáva sa a nie je schopné uveriť, že vo svete existuje poriadok, ktorý sa prezentuje skúsenosťami duality a odlúčenia. Väčšina ľudí sa cíti odpojená od svojej pohody a dobrých pocitov jednoducho preto, že tomu veria, jednoducho preto, lebo je to ich stav vedomia. Pamätajte, že ste tvorcovia a že svoj exteriér formujete zvnútra. Mnohí z vás sú úplne pripravení pohnúť sa za hranice duality a odlúčenia, ale všetky zostávajúce vrecká alebo bubliny energie s nízkou vibráciou uložené zo životov prežitých v energii s nízkou vibráciou sa musia najskôr rozpustiť, aby prešli cez frekvencie Svetla, ktoré sa majú vymeniť. Tento proces vzostupu je iný ako kedykoľvek predtým, pretože to robíte/uskutočňujete zatiaľ čo stále používate fyzické telo. Myseľ nie vždy vie, čo sa v skutočnosti deje v procese zúčtovania a integrácie a prekladá to, čo sa stalo, ako bolesť alebo chyba (príznaky vzostupu). Verte, že všetko pôjde podľa plánu, aj keď to nebude sa to nebide zdať alebo vyzerať tak, ako ste očakávali. Len čo sa človek vedome alebo nevedome rozhodne duchovne rozvíjať, už sa nemôže vrátiť do predchádzajúceho stavu vedomia. Životné skúsenosti sa teraz stávajú aspektmi jeho procesu duchovného učenia. Skutočnosť, že sa rozhodol rozvíjať slobodnou vôľou, ho posúva z úrovne „náhod a nehôd“, ktorú prežívajú tí, ktorí žijú úplne v trojrozmernom systéme viery. Ak však bolo toto rozhodnutie prijaté na nevedomej úrovni, ľudská myseľ sa to často pokúsi zablokovať, takže si tento človek kladie otázku, prečo to vyzerá, že má toľko „životných lekcií“. Rozhodnutie o slobodnej vôli vyvíjať človeka vyvedie z úrovne „náhod a nehôd“, ktorú zažívajú tí, ktorí žijú naplno v systéme trojrozmernej viery. Verte, že vaše vyššie ja vie, kde má byť, čo potrebujete a ako sa tam dostať. Dosiahli ste duchovný bod, v ktorom musí byť umožnené, aby zastarané viery z minulosti odpadli, aby ste mohli žiť z novej a vyššej úrovne. Tento aspekt vašej cesty je často ťažký, pretože ste si zvykli žiť život podľa trojrozmerných princípov, ktoré vás od detstva učia a ktoré vám slúžili dobre. Nechajte sa viesť intuíciou vo všetkom, pretože niektoré zo „starých prístupov“ sú stále legitímne alebo platné. Televízia, telefón, reklama, knihy atď. 24/7 kričia: „Takto sa stanete úspešnými, bohatými, krásnymi, populárnymi, silnými, inteligentnými atď.“ A vo chvíľach nevedomosti tomu takmer každý verí. Aj po prebudení v Pravde majú tieto koncepty svoje spôsoby, ako sa prepracovať k vedomiu a zostať tam, pretože dominujú v kolektívnom myslení. Zostaňte ostražití, čo vo svojom vedomí zanechávate, a necítite sa vinní, ak občas vkĺznete do starého programovania. Evolúcia je proces. Nemôžete zlyhať, aj keď trvá čas, kým úplne prijmete niektoré pravdy. Len zostaňte otvorení a plynulí. Láska umožňuje každému rozvíjať sa tempom, ktoré je pre neho najcennejšie a najlepšie. Niektorí pochopia a budú kráčať podľa týchto princípov, zatiaľ čo iným môže chvíľu trvať, kým nad tým premýšľajú, ale duchovná evolučná cesta každej duše k uskutočneniu a presadeniu Jednoty nikdy nespí. Obmedzte sledovanie správ, ak môžete vyhľadajte ticho. Meditujte často, ale nie starým štruktúrovaným a rigidným spôsobom, ktorý mnohých z vás učili ako začiatočníkov. Nechajte meditáciu, aby sa stala tichým, posvätným a tajným odpočinkom v pravde, keď sa prechádzate v prírode alebo keď sedíte za stolom v práci alebo len umývate riad, sedíte vo svojom obľúbenom kresle alebo dokonca uprostred chaosu. Celý dôvod, prečo ste v súčasnosti na Zemi, je spomenúť si, kto ste a potom pomôcť ostatným urobiť to isté. Je to proces, ktorý môže byť niekedy bolestivý a strašidelný, ale naučili ste sa, ako znovu interpretovať vzhľad. Špička lietajúceho šípu cíti horúčavu. Vy, úplne prebudení, formujete prvú vlnu, hlavu evolučného šípu. Si milovaný.

Sme arkturiánska skupina

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 25.April 2021

Erstellt am April 26, 2021 von erstkontakt blog

Seid gegrüßt, liebe Leser. 

Verwirrung und Traurigkeit sind weiterhin für viele Menschen ein großer Teil des täglichen Lebens, doch es ist wichtig, nicht nach äußeren Erscheinungsbildern zu urteilen. Die vielen aktuellen Situationen von Konflikt und Gewalt stellen ein Herauftauchen alter und dichter Energien dar, die auf Trennung basieren und die lange Zeit still und leise begraben gelegen haben – sowohl persönlich als auch kollektiv.

Die Anwesenheit von hoch schwingendem Licht, das jetzt auf die Erde strömt, legt diese alten Blasen oder Taschen dichter Energien frei und ermöglicht ihnen, sich zu reaktivieren. Menschen, deren Bewusstseinsstatus mit diesen Energien übereinstimmt, fühlen sich dann ermutigt und ermächtigt, sie auszuleben.

Ein Teil der Gewalt, die jetzt stattfindet, ist ein Ergebnis der Manipulation von Informationen seitens derjenigen, die die Menschheit in der Knechtschaft und Kontrolle gefangen halten wollen, die ihnen bisher ein reiches und mächtiges Leben ermöglicht hat. 

Für viele Menschen sind Probleme, Uneinigkeit und Zwiespalt notwendige Komponenten ihres Erwachens. Allgemein akzeptierte Vorstellungen, Praktiken und Überzeugungen, die zu Furcht und zu Angst um andere führen, werden nun von immer mehr Menschen auf eine neue Art und Weise gesehen. Zuvor verschlossene Gemüter beginnen sich dafür zu öffnen, zu verstehen, dass es bessere, höhere Wege gibt, Dinge zu tun, und dass viele der „alten Wege“ nicht länger akzeptabel sind. Diese Einsichten stellen einen Lichtspalt in der Dunkelheit dar, der sich schließlich ausdehnen und Teil des Kollektivs werden wird.

Vertraut darauf, dass alles nach Plan verläuft. Tretet zurück und seid in jeder Lage und Situation Zeugen der Realität, indem ihr euch an die Wahrheit der Einen Macht haltet und wisst, dass diese Eine Macht sich nicht als Angst, Wut, Gewalt, Leid, Krieg oder ähnliches ausdrückt und ausdrücken kann, ganz gleich wie beängstigend oder mächtig die äußeren Erscheinungsbilder auch sein mögen. Erinnert euch immer daran, dass die Eine Macht nicht gegen SICH selbst Krieg führen kann.

Diese Eine Macht ist, wer und was ihr seid – nicht in eurer menschlichen Hülle, sondern in eurer Wirklichkeit, eurer wahren Essenz, eurer Seele. Genau darum haben spirituelle Meister im Lauf der Zeiten Suchende darin angeleitet, nach innen zu schauen, statt weiter auf allen Ebenen außerhalb ihrer selbst nach Lösungen zu suchen.

Alle Antworten liegen im Inneren, nicht weil es im Inneren eine Art magisches Buch gibt, sondern weil euer Einssein mit der Quelle automatisch euer Einssein mit allem darstellt, was die Quelle ist  – Harmonie, Ganzheit, Vollständigkeit, Intelligenz, Fülle, unbeschränkt und für immer. Die wahre Essenz eines jeden Menschen ist und war schon immer sich selbst erhaltendes, sich selbst bewahrendes Göttliches Bewusstsein. Doch die meisten sind sich des Einsseins mit Gott noch nicht bewusst oder auch nur offen für diese Vorstellung. Der Meister Jesus wurde gekreuzigt, weil er versucht hat, den Menschen seiner Zeit genau diese Wahrheit zu vermitteln.

Sobald ein Individuum das Bewusstsein seines Einsseins mit der Quelle erlangt hat, beginnen sich von selbst die angeborenen Eigenschaften des Göttlichen Bewusstseins zum Ausdruck zu bringen, einfach weil Bewusstsein die Substanz der Form ist. Viele wissen dies in ihrem Intellekt, wählen aber, weiterhin zu glauben, dass die gelebte Wahrheit ein unmögliches Ziel sei, nicht praktikabel sei und nur für die spirituell höher Entwickelten „funktioniere“. Aber … IHR SEID SIE.

Ein Beispiel: Ein Gewahrsein des Einsseins mit der Göttlichen Harmonie ermöglicht ihr, sich auf eine Weise als Harmonie auszudrücken, die bei jedem Menschen jeweils persönlicher Art ist. Jeder Mensch bringt seinen ganz eigenen Bewusstseinsstatus zum Ausdruck. Harmonie kann für den einen Menschen etwas völlig anderes bedeuten als für den anderen. Harmonie kann für den einen bedeuten, dass sich Familienprobleme friedlich und ohne Mühe lösen. Für einen anderen Menschen kann sie einfach bedeuten, dass in seinem täglichen Arbeits-Zeitplan alles mühelos an seinen Platz fällt. Bewusstsein hört nie auf, sich selbst auszudrücken.

Das tägliche Leben wird für jemanden, der das bewusste Einssein mit der Quelle erlangt hat, einfacher, weil die Harmonie, der Frieden, die Fülle usw., die aus der Quelle fließen, bei weitem alle Konzepte von Harmonie, Frieden, Fülle usw. überwiegen, die vom dreidimensionalen Verstand geschaffen werden. Die Schöpfungen des dreidimensionalen Verstandes sind immer und können immer nur begrenzt sein und beziehen Informationen aus dem Kollektiv nur durch die Filter der Dualität und der Trennung. Es ist jedoch sehr wichtig, den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen für euch selbst wie auch für andere zu kennen und zu akzeptieren.

Alles, was die Menschen suchen, ist bereits vollständig im Bewusstsein verkörpert, da es nur Ein Bewusstsein gibt – das Göttliche Bewusstsein. Die meisten wissen dies jedoch noch nicht, da sie weiterhin alles, was sie zu brauchen glauben, bei Menschen, an Orten und in Bedingungen außerhalb ihrer selbst suchen, während sie glauben, dass materielle Angelegenheiten und Dinge vom Spirituellen getrennt seien. Das Geistige [spiritual] existiert niemals getrennt vom Materiellen und könnte dies auch niemals, denn Materie ist lediglich ein Konzept, eine dreidimensionale Verstandes-Interpretation der spirituellen Realität. 

Selbst die einfachsten Bedürfnisse werden erfüllt, wenn ein Mensch ein Bewusstsein des EINSeins erlangt. Die Vollständigkeit und Ganzheit des Göttlichen Bewusstseins wird SICH selbst als das ausdrücken, was gemäß dem Verständnis desjenigen Menschen benötigt wird. Ein Mechaniker wird nicht plötzlich feststellen, dass neue Ideen für die Durchführung von medizinischen Operationen in sein Bewusstsein fließen, und der Chirurg wird keine Informationen darüber erhalten, wie man einen Motor repariert, es sei denn, das ist das Bedürfnis des Augenblicks, und dann wird er es tun. 

Allgegenwart – Formen der Transportation -,  Allwissenheit – der Erhalt richtiger Antworten und Lösungen -,  Allmacht – die Ermächtigung und Stärke, Entscheidungen zu treffen und zu leben. Eine Unendlichkeit und Unbegrenztheit alles Guten ist die Wirklichkeit, die nur darauf wartet, erkannt zu werden.

Zeremonien, Mantras, Praktiken oder was immer ein gewünschtes Ergebnis einbringen soll, sind in Wirklichkeit eine Form des Götzendienstes. Diese Praktiken sind in Ordnung für Anfänger, die neu darin sind, etwas über Energien zu lernen, aber wenn ihr diese Botschaften versteht, seid ihr längst über diesen Punkt auf eurer Reise hinaus.

Viele halten sich selbst zurück, indem sie weiterhin an alten religiösen Lehren darüber festhalten, was Spiritualität ausmache. Die Reise keines Menschen ist genau wie die eines anderen, denn jeder hat im Laufe seiner vielen Leben individuelle Erfahrungen gemacht, die zu unterschiedlichen Lektionen und Zielen geführt haben. Zu glauben, man müsse exakt so leben oder leiden wie irgendein „Sankt …“ oder ein berühmter „Heiliger Mensch“, um Gott näher zu sein, verhindert nur, dass man seine eigene Spiritualität findet. 

Energie wurde vor langer Zeit in den Mysterienschulen studiert, aber einige waren damals nicht auf einem hohen Bewusstseinsstand und entdeckten, dass sie das, was sie lernten, selbstsüchtig manipulieren und benutzen konnten. So begannen die „schwarzen Künste“ und bestehen für einige wenige noch fort. Fürchtet euch niemals vor diesen Dingen, denn eine niedrigere Energie kann niemals auf die höhere einwirken, es sei denn, ihr wird durch Angst und einen Glauben an ihre Realität die Macht dazu gegeben. 

Es kann sein, dass ihr euch mit eurem Leben wohlfühlt und euch an Harmonie und Ganzheit erfreut und plötzlich feststellt, dass etwas sehr Unharmonisches in euer Leben getreten ist. Das bedeutet nicht, dass ihr irgendwie versagt habt, sondern vielmehr, dass eure Erkenntnis, dass Harmonie euer eigentliches Bewusstsein ist, automatisch alles aufräumt, was mit ihr nicht übereinstimmt. Beansprucht niemals eine Problematik oder eine Schwierigkeit als eure persönliche, denn dadurch erst wird sie zu eurer eigenen. Jeder „Fehler“ ist und kann immer nur ein unpersönlicher Glaube sein – das gilt für alle Ebenen.

Das Höhere Selbst eines jeden Menschen lenkt seine spirituelle Entwicklung, aber der freie Wille und das menschliche Ego können dies vorübergehend blockieren. Weil das menschliche Ego im Glauben an die Trennung verwurzelt ist, ist es oft ängstlich, besorgt und unfähig zu vertrauen, dass es eine Ordnung in einer Welt gibt, die sich selbst durch die Erfahrungen der Dualität und Trennung hindurch präsentiert. Die meisten Menschen fühlen sich von ihrem Wohl und vom Guten getrennt, einfach weil es das ist, was sie glauben, einfach weil es ihr Bewusstseinsstatus ist. Erinnert euch daran, dass ihr Schöpfer seid und euer Äußeres aus eurem Inneren heraus formt.  

Viele von euch sind voll und ganz bereit, sich jenseits von Dualität und Trennung zu bewegen, aber alle verbleibenden Taschen oder Blasen mit niedrig schwingender Energie, die aus Leben gespeichert sind, die in niedrig schwingender Energie gelebt wurden, müssen sich zuerst auflösen, um durch Frequenzen des Lichts ersetzt zu werden. Dieser Aufstiegsprozess ist anders, als er es je zuvor war, weil ihr ihn macht, noch während ihr zugleich einen physischen Körper nutzt. Der Verstand weiß nicht immer, was bei dem Klärungs- und Integrationsprozess tatsächlich geschieht, und übersetzt das Geschehen als Schmerz oder als Fehler (Aufstiegssymptome). Vertraut darauf, dass alles nach Plan verläuft, auch wenn es sich nicht so anfühlt oder aussieht, wie ihr erwartet habt, dass es sich anfühlen oder aussehen würde. 

Sobald sich ein Mensch bewusst oder unbewusst dafür entscheidet, sich spirituell weiterzuentwickeln, kann er nicht mehr in seinen vorherigen Bewusstseinszustand zurückkehren. Lebenserfahrungen werden nun zu Facetten seines spirituellen Lernprozesses. Das er mit seinem freien Willen die Entscheidung trifft, sich zu entwickeln, verschiebt ihn aus der Ebene der „Zufälle und Unfälle“ heraus, die diejenigen erleben, die vollkommen im dreidimensionalen Glaubenssystem leben. Wenn diese Entscheidung aber auf einer unbewussten Ebene getroffen wurde, wird der menschliche Verstand oft versuchen, sie zu blockieren, so dass dieser Mensch sich fragt, warum er so viele „Lebenslektionen“ zu erleben scheint.

Die freie Willens-Entscheidung zu treffen, sich weiterzuentwickeln, versetzt einen Menschen aus der Ebene der „Zufälle und Unfälle“ heraus, die diejenigen erleben, die vollständig im dreidimensionalen Glaubenssystem leben. Vertraut darauf, dass euer Höheres Selbst weiß, wo ihr sein müsst, was ihr braucht und wie ihr dorthin gelangen könnt.

Ihr habt einen spirituellen Punkt erreicht, an dem überholte Glaubenssätze aus der Vergangenheit wegfallen dürfen müssen, damit ihr von einer neuen und höheren Ebene aus leben könnt. Diese Facette eurer Reise ist oft schwierig, weil ihr euch daran gewöhnt habt, das Leben nach den dreidimensionalen Prinzipien zu leben, die euch von der Kindheit an beigebracht wurden und die euch gute Dienste geleistet haben. Lasst euch in allen Dingen von eurer Intuition leiten, denn einige der „alten Herangehensweisen“ sind weiterhin berechtigt oder gültig.

Fernsehen, Telefon, Werbung, Bücher usw. schreien täglich und rund um die Uhr „So wird man erfolgreich, reich, schön, beliebt, stark, klug usw.“, und in Momenten der Unwissenheit glaubt fast jeder hier und da daran. Selbst nach dem Erwachen zur Wahrheit haben diese Konzepte ihre Wege, sich in das Bewusstsein einzuarbeiten und dort zu verbleiben, denn sie dominieren das kollektive Denken. Bleibt wachsam dafür, was ihr in euer Bewusstsein lasst, und fühlt euch nicht schuldig, wenn ihr gelegentlich in alte Programmierungen abrutscht. Evolution ist ein Prozess.

Ihr könnt nicht scheitern, auch wenn es Zeit braucht, bis ihr einige Wahrheiten vollständig annehmt. Bleibt einfach offen und fließend. Die Liebe erlaubt jedem, sich in dem Tempo zu entfalten, das für ihn am wertvollsten und am besten ist. Einige werden diese Prinzipien erfassen und mit ihnen gehen, während andere vielleicht etwas Zeit dafür brauchen, darüber nachzudenken, aber die spirituelle evolutionäre Reise jeder Seele in Richtung der Erkenntnis und Verwirklichung des EINS-Seins ruht nie. 

Schränkt das Nachrichtenschauen ein, sucht die Stille, wenn ihr könnt. Meditiert oft, aber nicht auf die alte strukturierte und starre Weise, die vielen von euch als Anfänger beigebracht wurde. Lasst die Meditation zu einem stillen, heiligen und insgeheimen Ruhen in der Wahrheit werden, während ihr in der Natur spazieren geht oder wenn ihr bei der Arbeit hinter eurem Schreibtisch sitzt oder einfach beim Abwaschen, in eurem Lieblingssessel sitzend oder sogar inmitten des Chaos. 

Der ganze Grund, warum ihr zu dieser Zeit auf der Erde seid, ist, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, und dann anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Es ist ein Prozess, der manchmal schmerzhaft und beängstigend sein kann, aber ihr habt gelernt, wie ihr die Erscheinungen neu interpretieren könnt.

Die Spitze eines fliegenden Pfeils spürt die Hitze. Ihr, die vollständig Erwachten, bildet die erste Welle, die Spitze eines evolutionären Pfeils.

Ihr werdet geliebt.


Wir sind die Arkturianische Gruppe


Channeling:  Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.ph/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-2542021

. . .

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 04.Oktober 2020

Veröffentlicht am Oktober 4, 2020 von erstkontakt blog

ie Arkturianer

Vitajte, vážení čitatelia.

Niektorí z vás majú pocit, že strácajú nádej, aj keď vytrvajú proti tomu. Vedzte, že je v poriadku cítiť emócie, ktoré vznikajú v týchto silne energetických časoch, keď sa navonok zosilňuje toľko negativity. Nebráňte sa im a neposudzujte sa keď vzniknú, iba ich uznajte ako to, aké sú - majú neosobnú povahu - a nechajte ich ísť. Môžu vám poslúžiť ako dokonalý nástroj na precvičenie a uskutočnenie toho, čo viete.

Veľa z toho, čo teraz zažívate vo vonkajších arénach, je trojrozmerná reakcia na nesprávne a strach vyvolávajúce informácie propagované rôznymi formami médií tými, pre ktorých je výhodou zachovanie nevedomosti a strachu u väčšiny ľudí. .

Mnoho starých a už nie relevantných programov sa rozpadá, aby prešlo do vyššej formy, ale ľudskej mysli sa zdá, že všetko ide dozadu a zhoršuje sa. Tí, ktorí nechápu čo sa deje na to reagujú zo svojej príslušnej úrovne vedomia, ktorá je často založená na dualite a odlúčení.

Duchovný vývoj je nezastaviteľný. Trojrozmerný systém viery, ktorý vládol životu na Zemi po celé veky, sa musí rozpustiť vo svojej vlastnej ničote, aby ho nahradil systém, ktorý je súčasťou vyššej reality. Hľadači pravdy to vždy vedeli, ale mnohí neočakávali, že cesta od troch, cez štyri a do päťrozmernej energie bude naplnená toľkým chaosom a zmätkom. Skôr si predstavovali plynulý prechod do šťastného a pokojného sveta bez problémov.

Zbavte sa akýchkoľvek koncepcií, ktoré by ste ešte mohli mať o tom, aký by mal byť osobný alebo globálny vzostup. Verte, že sa Božský plán bude vyvíjať tak, ako sa bude, pretože je to proces a je veľmi silný, ktorému nemôžu zabrániť tí, ktorým sa táto myšlienka jednoducho nepáči. Jednotlivci vystupujúci do energií vyšších dimenzií, zatiaľ čo zostajú vo svojich fyzických telách, to sa nikdy predtým nevidelo a tí v ostatných dimenziách ich s nadšením sledujú.

Ak by jednotlivec integroval vysoko rezonančné energie naraz a bez akejkoľvek prípravy tak by zomrel pretože jeho fyzický systém by ich nebol schopný absorbovať a adaptovať. Z tohto dôvodu teraz prežívate proces, v ktorom sú zvyšné husté energie vymazané z bunkovej pamäte a súčasne sú integrované energie s vyššou rezonanciou. Rýchlosť, načasovanie a ochota, to určuje vyššie ja každého jednotlivca, nikdy preto neporovnávajte svoj proces s procesom iného.

Nie všetci sú pripravení na úplnú integráciu energie piatej dimenzie v tomto živote. V skutočnosti môžu robiť presne to, prečo do tohto života prišli a pokusy niekoho osvietiť, ktorí na to nie sú pripravení, to sú iba zásahy a kývanie. Je preto dôležité zbaviť sa pocitu, že musíte „prebudiť“ priateľov a rodinu do falošnej viery, že im tým robíte láskavosť. Vždy dôverujte svojej intuícii, rozlíte toho kto „má uši na počutie“, a s láskou sa môžete podeliť o to, čo viete.

Príležitostne bude myseľ niekoho, kto sa práve prebudil k energii a pravde, interpretovať začlenenie vyšších a rôznych frekvencií ako votrelca a bude odolávať, čo spôsobí, že táto osoba zažije bolesť, negativitu a často strach. Keď si myseľ zvykne na tento proces, tieto veci ustupujú.

      Udelené, udelené, udelené, drahí. Dosiahli ste pripravenosť na schválenie.

Schválenie neznamená vzdať sa v zmysle bezmocnosti alebo slabosti, ale skôr to znamená zvoliť si, že budete žiť každú chvíľu z najvyššej úrovne svojho dosiahnutého duchovného vedomia bez toho aby ste sa snažili niečo uzdraviť, zmeniť alebo poškodiť. správne. Vyžaduje to žiť pravdu nepretržite, nielen vtedy, keď je to vhodné.

Ak chcete prejsť k poskytovaniu grantov, musíte to najskôr pochopiť, pretože pre ľudské myslenie nemá udelenie grantu zmysel a zdá sa, že je v rozpore s trojrozmernými presvedčeniami o tom ako žiť úspešný život. Udelenie grantu je krokom v evolučnom procese každého človeka, keď si uvedomí,že je JEDEN Celý. To mu potom umožňuje žiť život z vnútorného miesta dôvery - s vedomím reality, ktorá je základom všetkých vonkajších prejavov. Vy, ktorí čítate a rezonujete s týmito správami, ste pripravení na schválenie, inak by vás tieto informácie nezaujímali ani by ste ich nechápali.

Prípravné práce ste vykonali počas mnohých životov. Študovali ste a praktizovali ste veľa rôznych právd a mali ste dobré, zlé a strašné skúsenosti s učením. Žili ste v kláštoroch, kláštoroch a ašramoch. Boli ste bojovníkmi a tvorcami pokoja, mužskými i ženskými, bohatými i chudobnými, šikovnými a hlúpymi, zdravými i chorými, šťastnými i nešťastnými, slobodnými i zotročenými. Teraz ste kvalifikovaní prijať realitu toho, kto a čo ste a prestať sa súdiť podľa trojrozmerných štandardov, ktoré sú pre vás zastarané.

Boli ste naučení po mnoho životov a svet vás to učí aj teraz, že vaše dobro je mimo vás a že musíte urobiť všetko pre to aby ste ho dosiahli. Sami ste sa naučili metódy a techniky v metafyzickom učení, aby ste to k sebe pritiahli zvonka. Vo všetkých oblastiach života dostali takzvaní „odborníci“ právomoc rozhodovať o vašich rozhodnutiach, o tom, čo je vlastne odovzdanie vrodenej sily, ktorá je vlastná každému človeku ako božskej bytosti.

Nakoniec musí každý uveriť a veriť, že pozostáva z Božej substancie, z Božského vedomia, a preto už musí stelesňovať všetko, čo tvorí Boha - pokoj, harmóniu, hojnosť, bezpečnosť, úplnosť, celistvosť, inteligenciu a to, že ich/vaša Realita je všadeprítomná, všemocná a vševedúca na každej úrovni. To je absolútna pravda. Uvedomenie si toho je to, o čom je cesta.

Nerobte chybu, ktorú urobili niektorí iní keď sa dozvedeli o jednote s Bohom a potom okolo nej prechádzali a vysvetľovali, že nemajú čo robiť, pretože „Ja som Boh“ alebo „Všetko je ilúzia, ignorujte to“. ľahké “. To je veľmi hlúpe, pretože pokiaľ sa pravda nestane dosiahnutým stavom vedomia, zostáva iba informáciou a nemôže sa prejaviť navonok. Spôsob, ako sa tam dostať, je evolučný proces.

Keď sa pravda integruje a stane sa dosiahnutým stavom vedomia človeka, začne človek vo svojom osobnom živote pociťovať Božie vlastnosti, vlastnosti, ktoré boli vždy plne prítomné, ale neboli prístupné ľudským myslením. Pamätajte, že vedomie je základnou látkou formy (hmoty).

Napríklad lekár, ktorý si uvedomil svoju úplnosť ako Božská bytosť, zistí, že riešenie medicínskeho problému sa mu bez akéhokoľvek boja jednoducho dostaví. Myseľ interpretuje vedomie individuálne. Inými slovami, ani mechanik nepríde s novým nápadom na operáciu, ani chirurg nedostane informácie o tom ako opraviť svoje auto (pokiaľ to nepožiada a nepotrebuje).

Je čas uznať svoju božskosť namiesto toho, aby ste naďalej vnímali myšlienku Jednoty ako pekný nápad pre tých, ktorí sú duchovnejší ako vy. Nikto nie je duchovnejší ako iný. ŽIADEN. Rozdiel je v tom, že niekto vie a niekto nie. Všetci sú zdrojom, ktorý vyjadruje SEBA, pretože VY ste všetko, čo existuje.

Náboženstvo sa predtým považovalo za duchovno. Insígnie, obrady a rituály mnohých náboženstiev sa rozpustia keď si ľudstvo bude čoraz viac uvedomovať, že už je jedným so Zdrojom a na jeho uskutočnenie nepotrebuje náboženské „fanfáry“. Existujú ľudia, ktorí budú tieto veci naďalej potrebovať ako prvý krok pri prebudení a preto nezmiznú úplne, ale pre väčšinu už nebudú potrebné.

Zakaždým, keď čelíte výzve zo svojej najvyššej úrovne vedomia, stávate sa súčasťou kolektívu, kde je potom prístupná ostatným, ktorí môžu vo svojom živote potrebovať toto presné riešenie. Pretože existuje iba JEDNO, všetky akcie a myšlienky sa automaticky stávajú súčasťou kolektívneho vedomia. Keď je kolektív čoraz viac napájaný energiami pravdy a svetla, môžu na vonkajšej scéne vzniknúť stále vyššie formy. Jednoducho pomáhate povznášať kolektív bežnými činmi alebo slovami hovorenými s duchovným vedomím a láskou. Toto je tvoja práca.

Nie je potrebné stať sa svetovým vodcom alebo guru aby ste robili to, čo máte robiť. Je to jednoducho o žití pravdy, ktorú viete o sebe a o ostatných vo všetkých situáciách a ak to robíte, čoraz viac vedomia sa rozvíja a otvára na nových úrovniach. Žiť pravdu je v dnešnej dobe ťažké. Strach a hnev spôsobujú, že je veľmi lákavé vrátiť sa k obvyklým riešeniam a spôsobom myslenia, ktoré fungovali v minulosti. Avšak energia, ktorá kedysi niesla mnoho z týchto konceptov, už nie je k dispozícii, čo ich robí nepoužiteľnými.

Každý deň prináša stále vyššie frekvencie svetla. Pocítite to, ale aj tí, ktorí sú stále úplne zapletení do ilúzií, ktoré ich potom často povzbudzujú, aby podnikli nejaké kroky navonok. Uznajte svetlo v každom, najmä v tých, ktorí spôsobujú problémy. Predstavte si, ako plamene svetla obklopujú Zem a vysielajú svetlo z vášho centra posvätného srdca do všetkých kráľovstiev Zeme - do kráľovstva kryštálov a minerálov, rastlín, zvierat, duchov elementálov a živlov a prírodných duchov a do všetkých národov a ľudí.

Žiť život z tejto úrovne nemusí byť komplikovaný. Nevyžaduje to žiť osamote na vrchole hory a meditovať vo dne v noci, aj keď niektorí sú povolaní jednoducho držať svetlo. Ide skôr o to naučiť sa žiť, byť a nechať sa viesť svojou najvyššou realizovanou pravdou o Bohu, o sebe a všetkých formách života.

Ste tichí, pozorní pozorovatelia, ktorí pozorujú a strážia pravdu, keď ste svedkami hry medzi ilúziou a realitou.

Si pripravený.

Sme Arcturianska skupina

 

Poznámka od Marilyn Raffaeleovej: „Vážení čitatelia, z dôvodu osobných záväzkov nebude ďalšia správa skupiny Arcturian zverejnená 17. októbra, ale 24. októbra.“
Channeling: Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Deutscher Text: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-4102020

 

 

Willkommen, liebe Leser.

Zu Einigen von euch kommt das Gefühl auf, die Hoffnung zu verlieren, auch wenn sie ihm standhalten. Bitte wisst, dass es in Ordnung ist, die Emotionen zu fühlen, die in diesen machtvoll energetischen Zeiten aufkommen, in denen im Außen so viel an Negativität verstärkt wird. Wehrt euch nicht gegen sie und verurteilt euch selbst nicht, wenn sie aufkommen, sondern erkennt sie einfach als das an, was sie sind – unpersönlicher Natur -, und lasst sie gehen. Sie können euch als perfekte Werkzeuge dafür dienen, zu üben und in die Tat umzusetzen, was ihr wisst.

Vieles von dem, was ihr jetzt auf den äußeren Schauplätzen erlebt, ist eine dreidimensionale Reaktion auf unrichtige und Angst fördernde Informationen, die via verschiedenste Medien-Formen von denjenigen propagiert werden, die davon profitieren, wenn sie bei der Mehrheit der Menschen Unwissenheit und Angst aufrechterhalten.

Viele alte und nicht mehr relevante Programme brechen zusammen, um in eine höhere Form zu wechseln, doch für das menschliche Denken scheint es, als würde sich alles rückwärts entwickeln und schlimmer werden. Diejenigen, die nicht verstehen, was vor sich geht, reagieren darauf aus ihrem jeweiligen Bewusstseinsgrad heraus, der oft auf Dualität und Trennung basiert.

Die spirituelle Evolution ist nicht aufzuhalten. Das dreidimensionale Glaubenssystem, das seit Äonen das Leben auf der Erde beherrscht, muss sich in sein eigenes Nichts auflösen, um durch ein System ersetzt zu werden, das Teil einer höheren Wirklichkeit ist. Dies war den Wahrheitssuchenden schon immer bekannt, doch viele haben nicht erwartet, dass der Weg von der drei- über die vier- und hinein in die fünfdimensionale Energie von so viel Chaos und Verwirrung erfüllt sein würde. Vielmehr stellten sie sich einen sanften Übergang in eine glückliche, friedliche Welt ohne Störenfriede vor.

Lasst alle Konzepte los, die ihr möglicherweise noch in Bezug darauf habt, wie der persönliche oder globale Aufstieg aussehen sollte. Vertraut darauf, dass der Göttliche Plan sich so entfaltet, wie er es will, denn es ist ein Prozess, und zwar ein sehr mächtiger, der nicht von denen behindert werden kann, denen diese Vorstellung einfach nicht gefällt. Dass einzelne Menschen in höherdimensionale Energien aufsteigen, während sie in ihren physischen Körpern bleiben, hat es noch nie zuvor gegeben und es wird von denen in den anderen Dimensionen voller Begeisterung beobachtet.

Wenn ein Einzelner mit einem Mal und ohne jede Vorbereitung hoch resonierende Energien in sich integrieren würde, würde er sterben, da sein physisches System nicht in der Lage wäre, sie aufzunehmen und anzupassen. Aus diesem Grund erlebt ihr nun einen Prozess, bei dem die verbleibenden dichten Energien aus dem zellulären Gedächtnis gelöscht und gleichzeitig die Energien mit einer höheren Resonanz integriert werden. Die Geschwindigkeit, das Timing und die Bereitschaft dazu werden vom Höheren Selbst jedes Einzelnen bestimmt, vergleicht also niemals euren Prozess mit dem eines anderen.

Nicht alle sind in diesem Leben bereit für die vollständige Integration der fünfdimensionalen Energie. Tatsächlich tun sie vielleicht genau das, wozu sie in diesem Leben gekommen sind, und Versuche, jemanden zu erleuchten, wenn er dazu noch nicht bereit ist, sind dann schlicht und einfach eine Einmischung und Beeinflussung. Deshalb ist es wichtig, das Gefühl loszulassen, Freunde und Familie „erwecken“ zu müssen, in dem falschen Glauben, man tue ihnen damit einen Gefallen. Vertraut immer eurer Intuition darin, wer „Ohren hat, um zu hören“, dann könnt ihr liebevoll teilen, was ihr wisst.

Gelegentlich interpretiert der Verstand von jemandem, der gerade erst neu zu Energie und Wahrheit erwacht ist, das Integrieren der höheren und unterschiedlichen Frequenzen als einen Eindringling und wehrt sich dagegen, was dazu führt, dass dieser Mensch Schmerz, Negativität und oft auch Angst erlebt. Wenn sich der Verstand an den Prozess gewöhnt, klingen diese Dinge ab.

      Bewilligt, bewilligt, bewilligt, ihr Lieben. Ihr habt die Bereitschaft zur Bewilligung erreicht.

Bewilligen, Zulassen bedeutet nicht, aufzugeben, im Sinne von Ohnmacht oder Machtlosigkeit, sondern heißt vielmehr, euch dafür zu entscheiden, jeden Augenblick aus dem höchsten Grad eures erreichten spirituellen Bewusstseins heraus zu leben, ohne zu versuchen, etwas zu heilen, zu verändern oder zu korrigieren. Es erfordert, die Wahrheit rund um die Uhr zu leben, und nicht nur dann, wenn es bequem ist.

Um zum Bewilligen überzugehen, muss man es zuerst verstehen, denn für das menschliche Denken macht Bewilligen keinen Sinn und scheint im Widerspruch zu den dreidimensionalen Überzeugungen darüber zu stehen, wie man ein erfolgreiches Leben führt. Bewilligung ist ein Schritt im evolutionären Prozess jedes Menschen, wenn er ein Bewusstsein des EINEN Ganzen erlangt. Dies ermöglicht ihm dann, das Leben von einem inneren Ort des Vertrauens und der Zuversicht aus zu leben – mit dem Gewahrsein der Wirklichkeit, die allen äußerlichen Erscheinungen zugrunde liegt. Ihr, die ihr diese Botschaften lest und mit ihnen resoniert, seid bereit zur Bewilligung, sonst wärt ihr nicht interessiert oder würdet diese Informationen nicht einmal verstehen.

Ihr habt während eurer vielen Lebenszeiten eure Vorbereitungsarbeit geleistet. Ihr habt viele verschiedene Wahrheiten studiert und praktiziert und gute, schlechte und schreckliche Lernerfahrungen gemacht. Ihr habt in Konventen, Klöstern und Ashrams gelebt. Ihr seid Krieger und Friedensstifter gewesen, männlich und weiblich, reich und arm, klug und dumm, gesund und krank, glücklich und unglücklich, frei und versklavt. Ihr seid jetzt qualifiziert, die Wirklichkeit dessen zu akzeptieren, wer und was ihr seid, und aufzuhören, euch selbst nach dreidimensionalen Maßstäben zu beurteilen, die für euch überholt sind.

Viele Leben lang hat man euch gelehrt, und auch jetzt noch lehrt es euch die Welt, dass euer Wohl außerhalb von euch selbst liegt und ihr alles tun müsst, um es zu erreichen. Ihr wurdet selbst in metaphysischen Lehren Methoden und Techniken darin unterrichtet, es von außen zu euch anzuziehen. Es sind in allen Lebensbereichen sogenannte „Experten“ mit der Macht ausgestattet worden, eure Entscheidungen zu bestimmen, was in Wirklichkeit ein Aufgeben der angeborenen Macht ist, die jedem Menschen als ein Göttliches Wesen innewohnt.

Alle müssen schließlich dahin gelangen, zu glauben und zu vertrauen, dass sie aus Gottes-Substanz, aus Göttlichem Bewusstsein bestehen und deshalb bereits alles verkörpern, was Gott ausmacht – Frieden, Harmonie, Fülle, Sicherheit, Vollständigkeit, Ganzheit, Intelligenz, und dass ihre Wirklichkeit auf jeder Ebene  allgegenwärtig, allmächtig und allwissend  ist. Das ist die absolute Wahrheit. Euch dessen bewusst zu werden, das ist es, worum es bei der Reise geht.

Begeht nicht den Fehler, den manch andere begangen haben, als sie vom Einssein mit Gott erfuhren, und dann weiterhin daran vorbeigingen, mit der Erklärung, dass sie nichts zu tun brauchten, denn „Ich bin Gott“ oder „Alles ist Illusion, ignoriert es einfach“. Das ist sehr töricht, denn solange die Wahrheit nicht zu einem erlangten Bewusstseinsstatus wird, bleibt sie eine bloße Information und kann sich nicht nach außen hin manifestieren. Der Weg dorthin ist der evolutionäre Prozess.

Wenn die Wahrheit sich integriert und zum erlangten Bewusstseinsstatus eines Menschen wird, wird er/sie beginnen, in seinem/ihrem persönlichen Leben Gottes-Qualitäten zu erfahren, Qualitäten, die schon immer voll und ganz präsent waren, jedoch nicht durch menschliches Denken zugänglich waren. Denkt daran, Bewusstsein ist die Grundsubstanz der Form.

Ein Beispiel: Ein Arzt, der ein Bewusstsein seiner Vollständigkeit als ein Göttliches Wesen erlangt hat, wird feststellen, dass sich die Lösung für ein medizinisches Problem einfach von selbst und ohne jeden Kampf seinem Bewusstsein präsentiert.  Der Verstand interpretiert Bewusstsein individuell. Sprich, weder wird dem Mechaniker eine neue Idee für eine Operation kommen, noch wird der Chirurg Informationen darüber empfangen, wie er sein Auto reparieren kann (es sei denn, er erbittet und braucht sie).

Es ist an der Zeit, eure Göttlichkeit zu beanspruchen, anstatt weiterhin die Vorstellung des EINSseins einfach als eine nette Idee für diejenigen zu betrachten, die spiritueller sind als ihr. Niemand ist spiritueller als ein anderer. KEINER. Der Unterschied ist, dass einige es wissen und andere nicht. Alle sind die Quelle, die SICH selbst zum Ausdruck bringt, denn SIE ist alles, was existiert.

Religiosität wurde bislang als Spiritualität angesehen. Die Insignien, Riten und Rituale vieler Religionen werden sich auflösen, wenn die Menschheit sich zunehmend bewusst wird, dass sie bereits eins mit der Quelle ist und kein religiöses „Tamtam“ braucht, um sie zu verwirklichen. Es gibt Menschen, die diese Dinge weiterhin als einen ersten Schritt in ihr Erwachen hinein brauchen werden, und daher werden sie nicht vollständig verschwinden, doch für die meisten werden sie nicht mehr notwendig sein.

Jedes Mal, wenn ihr euch einer Herausforderung von eurer höchsten Bewusstseinsebene aus stellt, wird sie Teil des Kollektivs, wo sie dann für andere zugänglich ist, die vielleicht genau diese Lösung in ihrem Leben brauchen. Da es nur das EINE gibt, werden die Handlungen und Gedanken aller automatisch Teil des kollektiven Bewusstseins. Indem das Kollektiv zunehmend mit Energien der Wahrheit und des Lichts gespeist wird, können in der äußerlichen Szenerie immer höhere Formen entstehen. Ihr helft einfach durch gewöhnliche Handlungen oder Worte, die mit spirituellem Bewusstsein und Liebe gesprochen werden, das Kollektiv anzuheben. Das ist euer Wirken.

Es ist nicht notwendig, ein Weltführer oder Guru zu werden, um das zu tun, das zu tun ihr gekommen seid. Es geht einfach darum, in allen Situationen die Wahrheit zu leben, die ihr über euch selbst und andere kennt, und wenn ihr das tut, entfaltet sich immer mehr Bewusstsein und öffnet euch für neue Ebenen. Die Wahrheit zu leben ist in diesen Zeiten schwierig. Furcht und Wut machen es sehr verlockend, zu den gewohnten Lösungen und Denkweisen zurückzukehren, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Die Energie jedoch, die viele dieser Konzepte einst getragen hat, ist nicht mehr vorhanden und macht die Konzepte unbrauchbar.

Jeder Tag bringt immer höhere Lichtfrequenzen. Ihr werdet sie spüren, aber ebenso werden es auch diejenigen, die noch völlig in Illusionen verstrickt sind, was sie dann oftmals zu irgendwelchen nach außen gerichteten Handlungen ermutigt. Erkennt das Licht in jedem Menschen an, besonders in denen, die Probleme verursachen. Visualisiert, wie Lichtflammen die Erde umgeben, und sendet Licht von eurem heiligen Herz-Zentrum hin zu allen Königreichen der Erde – zum Königreich der Kristalle und Mineralien, der Pflanzen, der Tiere, der Geister der Elementale und Elemente und der Naturgeister und zu allen Völkern und Menschen.

Das Leben von dieser Ebene aus zu leben, muss nicht kompliziert sein. Es erfordert nicht, allein auf einem Berggipfel zu leben und Tag und Nacht zu meditieren, wenn auch einige wenige immer noch dazu aufgerufen sind, einfach das Licht zu halten. Vielmehr geht es darum, zu lernen, zu leben, zu sein und euch von eurer höchsten verwirklichten Wahrheit über Gott, euch selbst und alle Lebensformen lenken zu lassen.

Ihr seid stille, aufmerksame Wächter, die die Wahrheit beobachten und über sie wachen, während ihr Zeugen des Spiels zwischen Illusion und Wirklichkeit seid.

Ihr seid bereit.


Wir sind die Arkturianische Gruppe


Anmerkung von Marilyn Raffaele: „Liebe Leser, aufgrund persönlicher Verpflichtungen wird die nächste Botschaft der Arkturianischen Gruppe nicht am 17., sondern am 24. Oktober veröffentlicht.“


Channeling: Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Deutscher Text: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-4102020

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 20.September 2020

 

ie Arkturianer

Vitajte, vážení čitatelia. Mali by ste vedieť, že vyladením týchto správ ste naladení na energiu arkturiánskej skupiny.

Všetko ide podľa plánu, aj keď sa zdanie stáva čoraz negatívnejším, najmä pre tých, ktorí si nie sú vedomí prebiehajúceho procesu vzostupu. Možno si myslíte, že nerobíte nič, ale každý z vás sa rozhodol zúčastniť sa týchto energeticky silných časov, aby sprístupnil kolektívnemu vedomiu svoju energiu, skúsenosti a vedomosti zo stoviek predchádzajúcich životov.

Energiu, ktorá vychádza z vedomia jednotlivca, ostatní - aj keď v inej miere - automaticky pocítia, pretože existuje iba JEDEN. Energie sa vždy snažia zosúladiť samy so sebou priťahovaním svojej vlastnej úrovne vibrácií k sebe. To vedie k porekadlu „rovnaké sa priťahuje “ a je to tiež dôvod, prečo medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom nepoznajú, často dochádza k príťažlivosti alebo odporu.

Nikto nemôže veľmi dlho skrývať za maskou svoj stav vedomia, aj keď sa mnohí snažia a pár dokonca na chvíľu uspeje. Energia hovorí nahlas aj bez slov a činov, najmä k tým, ktorí žijú skôr zvnútra ako zvonku a viac si tieto energie uvedomujú. Dôverujte svojej intuícii, pretože je to mocný nástroj.

Niektoré miesta začnú byť ťažké a nepohodlné, pretože vaša energia bude vibrovať na vyššej frekvencii, čo spôsobí, že ste rozladení s niektorými obľúbenými miestami, ľuďmi alebo činnosťami. Oceňujte tieto skúsenosti bez odporu a rozruchu a namiesto toho s porozumením. Budú aj naďalej situácie, keď sa budete musieť podieľať na veciach, z ktorých ste prerástli, ale namiesto toho, aby ste sa bránili, využite túto príležitosť ako príležitosť na precvičenie pobytu v strede pozornosti bez toho, aby ste súdili alebo kritizovali tých, ktorí sú stále hore sú zarovnaní.

Nikdy sa neskúšajte kvôli nátlaku držať alebo obnovovať niečo, z čoho ste duchovne vyrástli, pocitu viny, pripútanosti alebo spoločnej viery. Keď ste energeticky vyrovnaní s osobou, miestom, vecou, ​​ideou, ideou alebo vierou, nemôže vás nič nechať tak, ako to bolo v predchádzajúcom stave vedomia, pokiaľ sa to nevzdá na vašej úrovni. To je duchovný vývoj.

Je veľmi dôležité, aby ste sa naučili nechať negatívne myšlienky a pocity prúdiť cez vás a von bez toho, aby ste tvrdili, že vám osobne patria, len preto, že si ich uvedomujete. Stovky negatívnych myšlienok a presvedčení, ktoré sa vznášajú v kolektívnom vedomí, sú vždy neosobné, pretože nie sú realitou - nie božským vedomím. V okamihu, keď si ich nárokujete ako svoje vlastné, stanú sa vašimi a potom k vám začnú priťahovať podobné energie.

Jediné vlastnosti, ktoré sú pre teba osobné, sú vlastnosti Božského vedomia. Začnite nárokovať tieto vlastnosti namiesto akýchkoľvek trojrozmerných presvedčení o peniazoch, zdraví, duchovnosti atď., Ktoré sa plavia z kolektívu do vášho vedomia.

Ak zistíte, že sa zdá, že rovnaká alebo podobná negatívna myšlienka sa ukazuje natrvalo, znamená to, že ste nejakým spôsobom v súlade s touto energiou a priťahujete ju k sebe. Využite túto skúsenosť na objavenie a očistenie presvedčení, ktoré sú za touto neustálou myšlienkou. Dobrým príkladom toho je človek, ktorý neustále myslí na svoje zdravie a stará sa o neho, a ktorý automaticky ochorie na vtedajšiu populárnu chorobu.

Myseľ vo svojom perfektnom fungovaní ako cesta vedomia s láskou formuje pre každého človeka presne to, čo má táto vedomá substancia v jeho vedomí. Nie je nezvyčajné, že niekto v lekárskom odbore, ktorý sa špecializuje na konkrétne ochorenie, zistí, že u neho alebo u niekoho z jeho blízkych sa vyvíja rovnaké ochorenie.

Stále prijímate starobu, úpadok a chorobu ako realitu? Môže Boh starnúť alebo klesať? Keby bola choroba súčasťou Božského vedomia, žiadny človek alebo liečba by ju nikdy nedokázala uzdraviť, zmeniť alebo napraviť, pretože by to bolo trvalo udržiavané na mieste božským zákonom. Začnite akceptovať pravdu, že ste tvorcovia.

Keď sa energia zeme zintenzívni a zjemní, všetko sa prejaví veľmi rýchlo, a toa je oveľa jednoduchšie, že keď človek skĺzne späť do starej energie, zrazu sa ocitne v niečom ako nepríjemná situácia.

Nebojte sa, ale buďte ostražití, čo v danom okamihu cítite a veríte. Cvičte pravdu, aj keď si ju možno ešte úplne neuvedomujete. Prvou časťou duchovného prebudenia je poznanie, potom príde prax a nakoniec, keď to najmenej čakáte, uvedomenie si, keď sa poznanie stane vašim dosiahnutým stavom vedomia.

Budúci rok bude rokom nepokojov, ale aj veľkého prebudenia, pretože veľa starého sa začína rúcať. Je dôležité zostať v súčasnosti, nie projektovať a nestarať sa o to, čo je teraz alebo čo má prísť. Verte, že Nanebovstúpenie Zeme je Božský plán a Božské plány nemožno odkloniť alebo ovplyvniť odporom ľudskej mysle, v ktorej dominuje ego a nepravdivé informácie.

Keď čoraz viac svetla prúdi na Zem a uvoľňuje osobné a globálne energie pripravené na uvoľnenie, vaše telo alebo život sa môžu náhle javiť ako rozpadajúce sa. Na praktickej úrovni robte to, čo musíte, ale nikdy nezabudnite, že sa deje oveľa viac, než to čo by naznačoval trojrozmerný vzhľad. Pokiaľ ide o fyzické problémy, ktoré teraz mnohí z vás prežívajú, vedzte, že väčšina z nich je energia starých chorôb alebo zranení z minulého života, ktoré pominú.

Láska je najvyššia forma energie, pretože je to Božská realita. Láska je všadeprítomná, je to, z čoho ste stvorení, a je to všetko. Preto čítate veľa a počujete o láske v správach z vyšších dimenzií.

Láska je energia, ktorá spája všetko a všetkých v JEDNOM a prúdi medzi všetkým v JEDNOM.

Už sme to povedali, ale je veľmi dôležité povedať to znova, pretože pochopenie skutočnej podstaty lásky je kľúčové pre všetko. Láska je uznaním Božskej prirodzenosti každého a všetkého, vrátane vás, spolu s uvedomením si, že ste nikdy neboli ničím iným ako týmto.

Na trojrozmernej úrovni sa láska interpretuje tak, že zodpovedá zodpovedajúcim stavom vedomia, ktoré sú hlboko formované príslušnou vierou v dualitu a oddelenie. Láska sa degradovala na to, že sa používa ako slovo pre pohlavný styk, moc, vlastníctvo niekoho iného, ​​bolesť, trest alebo - v niektorých kultúrach a náboženských skupinách - dokonca ako obeta ľudského alebo zvieracieho života.

O láske sa hovorilo a často sa hovorí, že sa vzdáva svojej identity, aby slúžila inej osobe alebo príležitosti, ktorá je považovaná za dôstojnejšiu ako on sám. Nikdy sa nevzdávaj svojej vrodenej božskej sily a sily kvôli pocitu viny, ľútosti alebo tlaku iných, pretože to je to kto a čo si. Ak potrebujete alebo chcete slúžiť akýmkoľvek spôsobom, nechajte to na vašej vlastnej voľbe, urobenej s plným vedomím svojej božskosti a nie ako niečo, čo vám vnucujú názory a viery ostatných.

Stále viac ľudí vníma pocit jednoty, aj keď väčšina z nich ešte nechápe, čo to cíti. Začína sa to prejavovať v dôsledku ničivých poveternostných udalostí a mnohých demonštrácií, ktoré sa konajú po celom svete. Niektorí, ktorí vždy šťastne žili izolovane v pohodlných domoch, obklopení svojimi „vecami“ a rovnako zmýšľajúcimi priateľmi, sú nútení, buď svojimi vlastnými skúsenosťami, alebo skúsenosťami ostatných, spochybňovať a hodnotiť svoje viery.

Súcit, odhodlanie a rastúce vedomie o problémoch druhých sú prvými krokmi, ktoré nakoniec každého jednotlivca dovedú do stavu vedomia, v ktorom nikto nie je vynechaný, vedomia, ktoré chápe, že nikoho nemožno vylúčiť z JEDNÉHO/JEDNOTY.

Momentálne vidíte veľa politických nepokojov, ktoré vyjadrujú stret starých s novými. Tí, ktorí sú úplne zapletení do starého, si nevedia predstaviť žiadny iný prístup, zatiaľ čo nový si uvedomuje, ako zbytočne sa toľko starého stalo.

Veľa z toho, čo označuje politiku, právo a organizované náboženstvo, je založené na štruktúrach „ovládnutia moci“, a keď sú tieto veci spochybňované a začínajú sa rozpadať, cíti sa to ako umieranie pre tých, ktorí z toho majú prospech. Vo svojej nevedomosti sa snažia nechať všetko tak, ako to bolo, a robiť všetko, čo môžu - slovami a činmi - slovami a činmi - udržiavať starý status quo bez toho, aby si uvedomovali, že z popola starého vznikajú nové a lepšie štruktúry.

Naberte odvahu, drahí, pretože všetko ide podľa plánu a odvíja sa, ako môže. Nemôžeme robiť predpovede, pretože vy, ľudia na Zemi, vytvárate energiu, ktorá sa prejaví navonok. Sme pozorovatelia a sme tu, aby sme pomohli, ale slobodná vôľa znamená, že ľudia na Zemi sami musia pracovať na vytváraní energií potrebných na budovanie nového vedomia sveta.

Ľudstvo je teraz pripravené prestať sa spoliehať na zmeny vecí k lepšiemu, hviezdy, metafyzické postupy, obrady, guru, kňazi, odborníci alebo dokonca vlády. Každý musí prestať myslieť na seba ako na slabého a bezmocného človeka, ktorý podlieha všetkým trojrozmerným vieram.

Opätovné získanie svojej sily znamená pochopenie, prijatie a prežitie vášho života z vedomia, že všetka sila vždy bola a je úplne založená vo vás.

Všetci sú vo vyjadrení božským vedomím a vedomie toho je jediný spôsob, ako sa nakoniec môže prejaviť lepší svet. Je čas, aby si ľudia na Zemi natiahli odrastené nohavice a vystúpili spod pohodlného dáždnika trojrozmernej viery. Či sa vám to páči alebo nie, veľa trojrozmerných „bezpečnostných prikrývok“ už nebude fungovať ako predtým, pretože energia, ktorá ich formovala, sa zmenila a už ich nepodporuje.

Verte, že existuje Boží plán, že ste jeho súčasťou a že všetko pôjde podľa tohto plánu.

Sme Arcturianska skupina

Channeling: Marilyn Raffaele

Preklad: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Zdroj v nemčine: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-2092020

Sternenbotschaft: Die Arkturiansiche Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 06.September 2020

Veröffentlicht am September 7, 2020von erstkontakt blog

ie Arkturianer

 Vážení čitatelia, vítame vás k našej správe.

Všetko ide podľa plánu, aj keď nemusí vyzerať to tak s trojrozmernými očami a cez filter vnímaní, ako by mal vyzerať duchovne sa vyvíjajúci vesmír,.

V priebehu vekov sa temné energie hlboko zakorenili, čo im umožnilo preniknúť do všetkých aspektov života na Zemi. Generácia za generáciou sa učila a stále učí, že dualita a oddelenie sú realitou. Tieto energie teraz postupne vystupujú na povrch, aby ich bolo možné rozpoznať pre to, čo reprezentujú, a nakoniec sa očistia, keď ich ľudia prestanú energicky vyživovať, udržiavať a udržiavať, pretože to je všetko, čo sú stále na svojom mieste a miesto.

Väčšina ľudí v súčasnosti prežíva vysokú úroveň úzkosti. Nechoďte proti týmto pocitom pod falošnou vierou, že ako prebudený človek by ste nemali mať tieto typy emócií. Stačí ich uznať, pamätať na to, že nikdy nie sú osobné, a potom ísť ďalej. Starosti a strach nie sú vlastnosťami Zdroja, a preto nemajú žiadny zákon alebo moc, ktorá by ich podporovala.

Ako sa vyvíjate, vaša energia sa mení a začína vibrovať na vyššej frekvencii, čo vás automaticky robí citlivejšími na energie ľudí, miest a vecí. To môže viesť k tomu, že zažijete emócie ako strach, hnev, úzkosť atď., Ktoré nie sú vaše. Buďte bdelí a nevyhlasujte ich za svoje, len ich nechajte prejsť cez vás bez toho, aby ste im dodávali silu.

Sme si vedomí toho, ako sa väčšina z vás v týchto časoch cíti, a hovoríme vám, že všetko prebieha podľa plánu. Nenechajte sa vtiahnuť energiou vonkajšieho zdania, ale ustúpte ako pozorovateľ - nie ako niekto, kto tieto vonkajšie zdania odmieta, popiera alebo sa ich snaží zmeniť, uzdravuje a napráva, ale ako opatrovník, ktorý je odtrhnutý od miesta Sledovanie povedomia a uvedomovanie si základnej reality všetkých vecí.

Zem je duchovný vesmír, ktorý je obývaný Božími deťmi a ovládaný láskou. Väčšina je však stále hypnotizovaná vonkajšími zdaniami, ktoré ako sa zdá, naznačujú opak. Vždy sa snažte pamätať na to, že všetko, čo vidíte, počujete, ochutnávate, hmatáte a cítite, sú plány duchovnej reality, ktoré hypnotizovaná kolektívna myseľ prekladá ako dobré alebo zlé podľa súčasnej viery v dualitu a oddelenie.

Ak si všimnete, že na niečo alebo niekoho reagujete negatívne, využite túto príležitosť na to, aby ste čestne prehodnotili svoje presvedčenie. Nahromadené zastarané zastarané trojrozmerné viery často zostávajú neodhalené a hlboko skryté vo vedomí, kým sa nestane niečo, čo ich aktivuje a uvedie do povedomia. V tomto bode si jednoducho položte otázku, bez viny a odporu: „Čo verím v to, že sa takto cítim?“

V skutočnosti neexistujú dvojice protikladov; dobrý vzhľad je rovnako iluzórny ako zlý. Realita má duchovnú povahu, ale väčšina ľudí ešte nedosiahla úrovne energetickej rezonancie, na ktorej by sa dokázali zosúladiť s vyššími frekvenciami a preto veria, že neexistujú. Preto je v súčasnosti nevyhnutná vysoká miera dôvery. Nie pretrvávajúca dôvera vo vládu, organizované náboženstvo, priatelia, rodina alebo takzvaní odborníci, ale dôvera v pravdu, že realita je a vždy bola JEDINÝM všadeprítomným, vševediacim a všemohúcim božským vedomím, SEBA ako všetko to Sa prejavuje.

Pretože Božie / božské vedomie je všetko, to znamená, že je a vždy bolo jedinou príčinou a teda aj jediným účinkom. Popremýšľajte o tom.

Prebudenie v pravde neznamená, že náhle prestanete žiť svoj život. V tejto dobe ste na Zemi, aby ste sa vyvinuli do osvietenia vo fyzickej podobe a aby ste neodmietali, nenávideli alebo sa nepokúšali odvrátiť od ľudstva, ako to učia niektoré náboženstvá. Časy kláštorov a náboženských domov s prísnymi pravidlami a nariadeniami ohľadom duchovna sú už dávno preč. Ľudstvo je pripravené naučiť sa ako byť vo svete, ale nie z neho.

Osvietenie jednoducho znamená žiť každý deň z najvyššieho dosiahnutého stavu vedomia, ktorý potom umožňuje rozvinúť viac pravdy. Robte to, čo treba - choďte do práce, navarte večeru, umyte riad, pokoste trávnik, vykonajte chirurgický zákrok, učte, opravujte autá alebo nerobte absolútne nič ... ale robte to s vedomím skutočnosti, že každá činnosť je duchovná a duchovným vedomím skutočnosti, že žiadna nie je duchovnejšia ako tá druhá. Áno, sme si vedomí, že ľudská myseľ zvrátila veľa aktivít, ale realita je taká, že aktivita je spôsob, ako jednotlivci vyjadrujú vrodené vlastnosti Zdroja, ktorý v nich sídli.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa vám nepáčia, čo je často výsledkom interakcie v minulom živote, ktorá nemá nič spoločné so súčasnosťou. V iných prípadoch je to preto, lebo sa zdá, že niektorí ľudia nie sú úplne synchronizovaní s vaším systémom viery. Nesúďte ani seba ako zlých alebo neduchovných, ale pamätajte, že nikto nie je dobrý alebo zlý sám o sebe, pretože Boh je realitou každého človeka. Uvedomte si, že sú hypnotizovaní a konajú na základe neosobných falošných presvedčení založených na dualite a odlúčení medzi sebou a ostatnými.

To neznamená, že by ste sa mali snažiť byť najlepšími priateľmi alebo možno ignorovať akékoľvek nahnevané alebo zraňujúce kroky z vašej strany, ale skôr to, že keď si pripomeniete pravdu o nich, urobíte ľudské kroky, ktoré, ako to robia a každý je povinný. Byť milujúcim a duchovne splnomocneným človekom nikdy neznamená byť rohožkou niekoho iného, ​​ani to neznamená „kráčať po surových vajciach“, aby sme si udržali falošný pocit mieru. Potichu pozdravte každého človeka, ktorého stretnete ako Krista a pošlite svetlo ľuďom široko ďaleko aj zblízka, uvedomujúc si, že „nevedia, čo robia“.

Potreba zákonov a väzníc ešte chvíľu zostane, ale kolektív si čoraz viac uvedomuje, že kroky a riešenia založené na bezpodmienečnej láske sú pre rehabilitáciu a liečenie lepšie ako násilie a agresia.

Je to mocný čas teraz na Zemi, pretože proces nanebovstúpenia, ktorý práve prebieha, umožňuje dušiam uzdraviť sa a dokončiť problémy, ktoré so sebou mohli niesť niekoľko životov. Mnohí sem chceli prísť, ale nebolo im to z toho či iného dôvodu dovolené. Veľa sa stane, čo prebudí čoraz viac ľudí a dodá dôveryhodnosť tomu, čo hovoríme.

Mnohí počas tohto procesu trpia a dokonca zomierajú a ich počet bude stúpať, ale uvedomte si, že väčšina z vás sú dobrovoľníci, ktorí sa s láskou rozhodli pomáhať pri prebudení ľudí na Zemi. Skúsenosti niektorých ľudí boli karmickými úspechmi, ktoré sa zámerne uskutočňovali verejne, aby ich ostatní mohli vidieť a učiť sa od nich. Iní sú osobnou voľbou toho, ako najlepšie slúžiť vzostupu, ale všetci svojim spôsobom pomáhajú dostať univerzálne vedomie z temných vekov na svetlo.

Tí vo vyšších dimenziách sledujú čo sa deje a všetkým posielajú päťku, aj keď sa zdanie na Zemi javí ako svedectvo úplného zlyhania. Vedzte, že veci nie sú také, aké sa zdajú. Všetko ide podľa plánu. Radujte sa aj uprostred temných udalostí, pretože tieto veci odrážajú cestu Zeme z hustoty a procesy, ktoré spôsobujú zmenu.

Napriek pokračujúcim pokusom niektorých udržať ľudstvo uväznené v starodávnych energiách sa veľa ľudí stále prebúdza z hypnotizovaného spánku ilúzie. Pri čítaní kanálov, sledovaní správ alebo pozorovaní konania ostatných buďte ostražití a bdelí a prispôsobte sa svojej intuícii, pretože veľa z nich nie je to, čo sa zdá.

Otvorenie sa vyššej úrovni vedomia je nevyhnutné a nemožno sa mu vyhnúť. Dajú sa odložiť, to áno, ale nikdy sa to nedá obísť, pretože každý človek je božská bytosť, prejav Boha, či sa mu to páči alebo nie. Toto je skutočnosť, ktorá sa nikdy nemôže zmeniť, bez ohľadu na to, koľko životov človek strávi v popretí.

Buďte v pokoji drahí, odpočívajte vo svojich srdciach a často meditujte. Meditácia nemusí byť prísne štruktúrovaný proces, ktorý sa väčšina z vás naučila, keď ste sa prvýkrát naučili meditovať. Tieto metódy boli a sú nevyhnutné pre tých, ktorí sa bez pomoci štruktúry nemôžu uvoľniť alebo získať pokoj. Účelom meditácie nie je nič iné ako dosiahnuť miesto tichého a diskrétneho zosúladenia s „stále tichým hlasom“ vo vašom vnútri. O tomto procese sa dozvedeli všetky štruktúrované pokyny.

Odpočinok v „Ja a otec sme jeden“ je možné vykonať kdekoľvek a kedykoľvek s otvorenými alebo zatvorenými očami - počas prestávky pri stole, pri chodení na toaletu, pri zastavení na červenú, pri sedení pod stromom, pri chôdzi rušnou ulicou alebo pri posteli chorého človeka. Každá činnosť každodenného života ponúka príležitosť sústrediť sa na „Ja som Božské Vedomie“, zosúladiť sa s ním a v tichosti to pre seba spoznať. V určitom okamihu potom a bez vedomého úsilia začnete žiť meditáciu nepretržite a už to nie je niečo, čo robíte, ale niečo, čo ste.

Nebojte sa, drahí, pretože ste presne tam, kde ste pred svojou inkarnáciou plánovali byť. Planéta sa čoraz viac plní prebudenými dušami, ktoré sa rozhodli podporovať prechod Zeme na vyššiu frekvenciu. Ste svedkom sveta, ktorý zažíva ťažké a bolestivé pôrodné bolesti potrebné na to, aby sa zrodilo nové vedomie sveta založené na láske a pravde.

Schválte tento proces, vážení. Umožnite ten proces a udržujte svoje svetlo napriek akýmkoľvek osobným alebo globálnym vonkajším zjavom, pretože svetlo je jedinou realitou.

Wir sind die Arkturianische Gruppe/ sme arkturiánska skupina


Channeling: Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-692020

 

 

 

 

Liebe Leser, willkommen zu unserer Botschaft.

Alles verläuft nach Plan, wenn es auch mit dreidimensionalen Augen und durch den Filter der Auffassungen, wie ein euch spirituell entwickelndes Universum aussehen sollte, vielleicht nicht so aussieht.

Über Äonen hinweg haben sich dunkle Energien tief eingebettet, was es ihnen ermöglichte, jeden Aspekt des Lebens auf der Erde zu durchdringen. Generation um Generation wurde und wird immer noch gelehrt, Dualität und Trennung seien die Realität. Diese Energien kommen nun sukzessive an die Oberfläche, um als das erkannt zu werden, was sie repräsentieren, und klären sich letztlich, indem die Menschen aufhören, sie energetisch zu nähren, beizubehalten und aufrechtzuerhalten, denn das ist alles, was sie noch an Ort und Stelle hält.

Die meisten Menschen erleben zur Zeit ein hohes Maß an Angst. Stellt euch nicht gegen diese Gefühle, in dem falschen Glauben, dass ihr als erwachter Mensch diese Art von Emotionen nicht haben solltet. Erkennt sie einfach an, denkt daran, dass sie immer nie personenbezogen sind, und macht dann weiter. Sorge und Angst sind keine Eigenschaften der Quelle und haben daher kein Gesetz, keine Kraft, die sie unterstützt.

Während ihr euch entwickelt, verändert sich eure Energie und beginnt auf einer höheren Frequenz zu schwingen, wodurch ihr automatisch sensibler für die Energien von Menschen, Orten und Dingen werdet. Das kann dazu führen, dass ihr Emotionen wie Angst, Ärger, Beklemmung usw. erlebt, die nicht die euren sind. Seid wachsam und deklariert sie nicht als eure eigenen, sondern lasst sie einfach durch euch hindurch gehen, ohne ihnen Kraft zu geben.

Wir sind uns bewusst, was die meisten von euch in diesen Zeiten empfinden, und wir sagen euch, dass alles nach Plan verläuft. Lasst euch nicht in die Energien äußerlichen Anscheins hineinziehen, sondern tretet als Beobachter zurück – nicht als jemand, der diese äußeren Erscheinungsbilder ablehnt, verleugnet oder versucht, sie zu verändern, zu heilen und zu korrigieren, sondern als ein Wächter, der von einem Ort losgelösten Gewahrseins aus zusieht und sich der allen Dingen zugrunde liegenden Realität bewusst ist.

Die Erde ist ein spirituelles Universum, das mit Kindern Gottes bevölkert ist und von der Liebe regiert wird. Die Mehrheit ist jedoch noch immer hypnotisiert vom äußerlichen Anschein, der das Gegenteil zu vermitteln scheint. Versucht euch immer daran zu erinnern, dass alles, was ihr seht, hört, schmeckt, berührt und riecht, Entwürfe einer spirituellen Realität sind, die vom hypnotisierten kollektiven Verstand gemäß dem gegenwärtigen Dualitäts- und Trennungsglauben als gut oder schlecht übersetzt werden.

Wenn ihr merkt, dass ihr auf etwas oder jemanden negativ reagiert, nutzt diesen jeweiligen Anlass dafür, ehrlich eure Überzeugungen zu überprüfen. Angesammelte veraltete überholte dreidimensionale Überzeugungen bleiben oft unerkannt und tief im Bewusstsein verborgen, bis etwas geschieht, das sie aktiviert und ins Gewahrsein bringt. An diesem Punkt fragt euch einfach und ohne Schuldgefühle oder Widerstand: „An was glaube ich, das mich so fühlen lässt?“

In der Wirklichkeit gibt es keine Gegensatzpaare, gute Erscheinungen sind ebenso illusorisch wie die schlechten. Die Wirklichkeit ist geistiger Natur, aber die meisten Menschen haben noch keine der Ebenen energetischer Resonanz erreicht, auf der sie in der Lage wären, sich auf höher schwingende Frequenzen auszurichten, und glauben darum, dass es sie nicht gibt. Deshalb ist in der jetzigen Zeit ein hohes Maß an Vertrauen notwendig. Nicht ein fortdauerndes Vertrauen in die Regierung, die organisierte Religion, Freunde, Familie oder die so genannten Experten, sondern ein Vertrauen in die Wahrheit, dass die Realität EIN allgegenwärtiges, allwissendes, allmächtiges Göttliches Bewusstsein ist und immer war, das SICH selbst als Alles Das Ist manifestiert.

Da das Gott-/Göttliche Bewusstsein Alles ist, Das Ist, ist und war ES immer die einzige Ursache und somit auch die einzige Wirkung. Denkt darüber nach.

Zur Wahrheit zu erwachen bedeutet nicht, dass ihr plötzlich aufhört, euer Leben zu leben. Ihr seid zu dieser Zeit auf der Erde, um euch in physischer Form zur Erleuchtung hin zu entwickeln, und nicht, um die Menschlichkeit abzulehnen, zu hassen oder zu versuchen, sich von ihr abzuwenden, wie einige Religionen es lehren. Die Tage der Klöster und Ordenshäuser mit starren Regeln und Vorschriften in Bezug auf Spiritualität sind längst vorbei. Die Menschheit ist bereit zu lernen, wie man in der Welt ist, aber nicht von ihr.

Erleuchtung bedeutet einfach, jeden Tag von eurem höchsten erreichten Bewusstseinsstand aus zu leben, der dann ermöglicht, dass sich mehr Wahrheit entfaltet. Tut, was getan werden muss – geht zur Arbeit, kocht Abendessen, wascht das Geschirr ab, mäht den Rasen, führt Operationen durch, unterrichtet, repariert Autos oder tut rein gar nichts … aber tut es im Bewusstsein der Tatsache, dass jede Aktivität spirituell ist und keine spiritueller ist als die andere. Ja, wir sind uns bewusst, dass viele Aktivitäten durch den menschlichen Verstand pervertiert wurden, aber die Realität ist, dass Aktivität die Art und Weise ist, wie Individuen die ihnen angeborenen Qualitäten der Quelle zum Ausdruck bringen, die in ihnen liegen.

Es wird immer einige Menschen geben, die ihr nicht mögt, was häufig Ergebnis einer Interaktion in einem vergangenen Leben ist, die nichts mit der Gegenwart zu tun hat. In anderen Fällen liegt es daran, dass bestimmte Menschen mit eurem Glaubenssystem absolut nicht im Einklang zu kommen scheinen. Beurteilt euch oder sie nicht als schlecht oder unspirituell, sondern denkt daran, dass niemand an und für sich gut oder böse ist, denn Gott ist die Realität jedes Menschen. Seid euch bewusst, dass sie hypnotisiert sind und aus nicht-persönlichen unwahren Überzeugungen heraus handeln, die auf Dualität und Trennung hinsichtlich ihrer selbst und anderer beruhen.

Das bedeutet nicht, dass ihr versuchen sollt, beste Freunde zu sein oder vielleicht ärgerliche oder verletzende Handlungen ihrerseits ignorieren sollt, sondern es bedeutet vielmehr, dass ihr, nachdem ihr euch selbst an die Wahrheit über sie erinnert habt, dann die menschlichen Schritte unternehmt, die jeweils erforderlich sind. Ein liebevoller und spirituell vollmächtiger Mensch zu sein, bedeutet niemals, der Fußabtreter eines anderen zu sein, noch bedeutet es, „wie auf rohen Eiern zu gehen“, um ein falsches Gefühl des Friedens aufrecht zu erhalten. Begrüßt still jeden Menschen, dem ihr begegnet, als den Christus und sendet Licht zu den Menschen in fern oder nah, in der Erkenntnis, dass sie „nicht wissen, was sie tun“.

Der Bedarf an Gesetzen und Gefängnissen wird noch eine Weile bestehen, aber das Kollektiv wird sich zunehmend bewusst, dass Handlungen und Lösungen, die auf bedingungsloser Liebe basieren, der Rehabilitation und Heilung besser dienen als Gewalt und Aggression.

Es ist eine kraftvolle Zeit dafür, auf der Erde zu sein, denn der jetzt stattfindende Aufstiegsprozess ermöglicht den Seelen, zu heilen und Themen und Problematiken zu Ende zu führen, die sie vielleicht mehrere Leben lang mit sich herumgetragen haben. Viele wollten hierher kommen, waren aber aus dem einen oder anderen Grund nicht zugelassen. Es wird noch viel geschehen, das immer mehr Menschen aufwecken und dem, was wir sagen, Glaubwürdigkeit verleihen wird.

Viele leiden und sterben sogar während dieses Prozesses und es werden noch mehr werden, aber erkennt, dass die meisten von euch Freiwillige sind, die liebevoll gewählt haben, beim Erwachen der Menschen auf der Erde zu assistieren. Die Erfahrungen einiger Menschen waren karmische Vollendungen, die gewolltermaßen öffentlich erfolgten, sodass andere sie sehen und daraus lernen konnten. Bei anderen wiederum handelt es sich um eine persönliche Entscheidung, wie sie dem Aufstiegsprozess am besten dienen können, doch alle helfen auf ihre Weise darin mit, das universelle Bewusstsein aus den dunklen Zeitaltern heraus ins Licht zu bringen.

Diejenigen in den höheren Dimensionen beobachten das Geschehen und schicken Allen High-Fives, auch wenn der Anschein auf der Erde wie das Zeugnis eines völligen Misserfolgs wirkt. Wisst, dass die Dinge nicht sind, wie sie zu sein scheinen. Alles verläuft nach Plan. Freut euch selbst inmitten dunkler Ereignisse, denn diese Dinge spiegeln die Reise der Erde aus der Dichte heraus und die Prozesse, die Veränderungen bringen, wider.

Trotz der anhaltenden Versuche einiger, die Menschheit in alten Energien gefangen zu halten, erwachen weiterhin viele Menschen aus dem hypnotisierten Schlaf des Irrglaubens. Bleibt aufmerksam und wachsam und richtet euch auf eure Intuition aus, wenn ihr Channelings lest, Nachrichten anseht oder die Handlungen anderer beobachtet, denn vieles davon ist nicht das, was es zu sein scheint.

Sich für höhere Bewusstseinsebenen zu öffnen, ist unabdingbar und lässt sich nicht umgehen. Sie können aufgeschoben werden, ja, aber niemals umgangen werden, denn jeder Mensch ist ein Göttliches Wesen, ein Ausdruck Gottes, ob es ihm gefällt oder nicht. Dies ist eine Tatsache, die sich niemals ändern kann, ganz gleich, wie viele Leben ein Mensch in der Verleugnung verbringt.

Seid im Frieden, ihr Lieben, ruht in euren Herzen und meditiert oft. Meditation muss nicht der starr strukturierte Prozess sein, den die meisten von euch gelernt haben, als ihr meditieren lerntet. Diese Methoden waren und sind notwendig für diejenigen, die sich ohne die Hilfe von Struktur nicht entspannen oder erlauben können, still zu sein. Zweck der Meditation ist nichts anderes als das Erreichen eines Ortes der stillen und verschwiegenen Ausrichtung mit der „noch leisen Stimme“ im Innern. Es ist der Prozess, dorthin zu gelangen, um den es bei all den strukturierten Richtlinien ging.

In „Ich und der Vater sind eins“ zu ruhen, kann überall und jederzeit mit offenen oder geschlossenen Augen geschehen – in einer Pause am Schreibtisch, beim Gang zur Toilette, beim Halten an einer roten Ampel, beim Sitzen unter einem Baum, beim Spaziergang auf einer belebten Straße oder am Bett eines Kranken. Jede Aktivität des täglichen Lebens bietet die Gelegenheit, sich im „Ich bin Göttliches Bewusstsein“ zu zentrieren, sich darauf auszurichten und es für sich im Stillen zu erkennen. Irgendwann dann und ohne bewusste Anstrengung beginnt ihr, rund um die Uhr Meditation zu leben, und ist sie nicht mehr etwas, das ihr tut, sondern etwas, das ihr seid.

Habt keine Angst, ihr Lieben, denn ihr seid genau dort, wo zu sein ihr vor eurer Inkarnation geplant habt. Der Planet füllt sich immer mehr mit erwachten Seelen, die gewählt haben, den Übergang der Erde zu einer höheren Frequenz zu unterstützen. Was ihr bezeugt, ist eine Welt, die die starken und schmerzhaften Geburtswehen erlebt, die notwendig sind, um ein neues, auf Liebe und Wahrheit basierendes Weltbewusstsein zu gebären.

Bewilligt diesen Prozess, ihr Lieben. Bewilligt den Prozess und behaltet euer Licht trotz aller persönlichen oder globalen äußeren Erscheinungen bei, denn Licht ist die einzige Realität.

Wir sind die Arkturianische Gruppe


Channeling: Marilyn Raffaele
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-692020

 

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe  

Hviezdna správa: Arkturiánska skupina (durch Marilyn Raffaele) –08.März 2020

Veröffentlicht am März 10, 2020 von erstkontakt blog


Arkturiáni

Vitajte všetci čitatelia,

nastal čas, kedy tí, ktorí sú ochotní vzdať sa akýchkoľvek zostávajúcich konceptov toho, ako by veci mali alebo museli byť, aby sa považovali za správne a prijateľné - a to nielen tie menej dôležité. Dobré pojmy sú rovnako klamlivé ako tie zlé, treba ich vedieť chápať. Aké pohodlné a efektívne vám niektoré koncepty mohli slúžiť v minulosti tak mnohé z nich už nemôžu nič z toho urobiť, pretože vy ste sa zmenili.

Keď sa individuálne vedomie vyvinie a začne vibrovať pri vyššej frekvencii, veľa z toho čo rezonovalo v predchádzajúcom stave vedomia sa automaticky posunie mimo zarovnanie. Mnohí z vás zistia, že vaše obľúbené knihy a filmy, vaši najdrahší priatelia, vaše obľúbené jedlá a dokonca aj vaša práca a ešte oveľa viac, čo bolo uspokojivou súčasťou vášho života, sa zrazu pociťujú nudne a prázdne a už v nich nenájdete uspokojenie.


Nechajte veci, ktoré už nie sú rezonujúce, vyblednú bez ohľadu na to, aké dôležité boli pre ľudí vo vašom okolí, alebo ktoré ešte stále môžu byť. To si môže vyžadovať určitú odvahu, pretože zvyčajne tieto veci, udalosti, presvedčenia, funkčné systémy a činnosti zahŕňajú iné - rodinné tradície, firmy, cirkev atď.

Pustenie toho, čo už s vami vibruje alebo rezonuje, nemusí znamenať zjavné odmietnutie, ktoré môže ľahko vkĺznuť do cvičenia ega. Tieto veci nechajme jednoducho, ticho a bez trary, postupne a jemne ich nechajte zmiznúť z vášho života bez toho, aby im priraďovali moc alebo silu k dobrému alebo zlému. To neznamená, že by ste sa už viac nemali zapájať do aktivít, ktoré kedysi pre vás pracovali a ktoré môžu byť pre ľudí vo vašom okolí stále dôležité, ale že ak sa rozhodnete tak urobiť, budete sa nimi zaoberať bez toho, že im pripisujete však dôležitosť a nevyhnutnosť.

Nápady, projekty a životné problémy, ktoré sú viac v súlade s vašim rozširujúcim sa vedomím, nahradia veľa vecí, ktoré teraz miznú, pretože všetko čo vidíte, počujete, chutíte, dotýkate sa a cítite v tretej dimenzii, je materiálny dizajn, ktorý ich podčiarkuje. ležiaca duchovná realita - z ničoho nič nemôžete urobiť. Dopravné prostriedky sú vlastne božská všadeprítomnosť, premietnutá do hmoty. Domov je skutočne povedomie. Božská realita sa preto bude vždy objavovať na nových a vyšších úrovniach, pokiaľ nebude blokovaná nesprávnymi koncepciami a presvedčeniami.

Toto je proces, ktorý sa neuskutočňuje cez noc. Nikdy si nemyslite, že ste zlyhali ak sa ocitnete uprostred fyzickej, emocionálnej, duševnej, duchovnej alebo duchovnej dilemy. Každý prúdi starý a uzavretý, dokončil energiu hore a von - s prebudeným, ako aj neprebudeným. Nechajte ich vytiecť a ak je to potrebné, riešte akékoľvek problémy alebo dilemy, ktoré ich sprevádzajú. Pokúste sa tieto energie nepovažovať za svoje osobné. Môžu sa zdať také, ale nikdy nemôžu vytvoriť ilúziu, pretože za nimi nemajú žiadny zákon, ktorý by ich podporoval alebo zahŕňal.

Prestaňte bojovať, zápasiť alebo sa snažiť robiť veci tak, ako predtým - ani prostredníctvom naučených metafyzických techník, ani prostredníctvom systému viery tretej dimenzie.

Nechajte seba, o ktorom viete, že sa chce vyjadriť a verte, že IT sa môže vyjadriť iba ako HIMSELF, a to vždy bolo: neobmedzená celistvosť, úplnosť , Harmónia, plnosť, bezpečnosť, istota a oveľa viac.

Boh je a to je všetko, čo môžete vedieť o Bohu, až kým sa vám Boh neodhalí. Je zbytočné snažiť sa veriť, že ľudská myseľ vie čo je Boh. Konečný duch nikdy a nikdy nebude rozumieť nekonečnému Bohu bez ohľadu na to koľko článkov, odborníkov alebo náboženských vodcov tvrdí, že tak urobili. Ak sa vám Boh zjaví, vtedy by ste mali vedieť, že Boh je. Bodka.

Duchovný rozvoj je postupný proces pohybu cez a za akumulovanými vrstvami ilúzií, ktoré prekrývajú osobné a kolektívne vedomie. To všetko sa stalo po dlhú dobu a mnoho životov to žilo v trojrozmerných frekvenciách, ktorých účinkom bolo kolektívne zameranie sa na tieto energie, a nie na vyššie frekvencie svetla, ktorých účinkom bolo kolektívne zameranie sa na tieto energie, a nie na vyššie frekvencie svetla, ktoré zostali po inkarnácii.


Vyčistenie alebo odstránenie jednoducho znamená rozpustenie tých energií, ktoré stále podporujú a udržiavajú vzhľad tieňa a sú veľmi individuálne. Rýchlo sa vyvíjate do nových stavov vedomia a vysokofrekvenčná energia je dôvodom, prečo je objasnenie pre niektorých v súčasnosti veľmi intenzívne. Je to ako zasvietiť jasné svetlo v tmavej miestnosti, kde je zrazu vystavených veľa vecí, ktoré ste predtým nevideli.

Zladenie s dualitou a separáciou ich viedlo k akumulácii a ukladaniu dobrých aj zlých intenzívnych zážitkov z každého života do celulárnej pamäte, až kým každý nezačne hľadať „viac“. Toto je význam biblického príbehu, ktorý hovorí o tom, ako boli Adam a Eva vylúčení z Edenu ich jedením ovocia zo stromu poznania dobra a zla.

Niektorí z vás v súčasnosti prechádzajú intenzívnym fyzickým, emocionálnym, mentálnym alebo duševným konfliktom. Nechajte ... Dôverujte ... Naučíte sa pustiť z potreby bojovať o kontrolu nad všetkým. Myseľ je zmätená. Snaží sa vám pomôcť s tým, čo vie, ale ktoré témy sú obmedzené. A tak ponúka riešenia založené na systéme kolektívneho presvedčenia, ako aj na metafyzických znalostiach, ktoré ste nazhromaždili v rokoch štúdia a ktoré viedli k tomuto bodu. Metafyzické znalosti sú pre väčšinu dôležitou súčasťou cesty, ale nikdy by sa nemali považovať za konečný bod.

Prestaňte sa snažiť všetko zistiť a potom to uzdravte, vymeňte alebo opravte. Nič nie je potrebné opravovať ani liečiť. Nechajte svoje skutočné Božské JA, aby sa stalo vašou realitou bez pocitu, že mu vy musíte povedať ako. Toto je mimoriadne ťažký proces pre tých, ktorí sú zvyknutí byť efektívnymi a organizovanými riešiteľmi problémov. Pokušením zostáva prevziať velenie a vstúpiť do riešení na základe toho čo ste sa v priebehu rokov naučili.


Keď sa Božská ženská energia na Zemi integruje a začne sa vo svete viac prejavovať ako vyvážená mužská / ženská energia vtedy sa agresívne, aktívne, seierové a doerové charakteristiky nevyváženej mužskej energie znížia. Zladením vnímavej, intuitívnej povahy božskej ženy s mužským budú životy tých mužov a žien, ktorí boli vždy nútení vstúpiť a zvládnuť každú situáciu bez  ohľadu na to či to bolo potrebné, ľahšie. byť alebo nie.

Je čas ustúpiť a dovoliť egu vašej bytosti aby konalo a pracovalo cez, vo vás aj z vás, namiesto toho, aby sa snažilo neustále kontrolovať všetko - z hľadiska, ktorý nedokáže vidieť celý obraz. Či sa vám to páči alebo nie, je to energicky silný čas pre každého kto sa rozhodol vystúpiť. Musíte uznať, že mnohé zo starých prístupov jednoducho prestali platiť v prítomnosti, v stále vyšších stavoch vedomia.

Mnohí si udržiavajú svoje pokusy urobiť niečo (často vzťahy), ktoré sú dokončené a dokončené práce podľa svetových predstáv o tom ako veci musia byť aby boli správne, napĺňajúce, zmysluplné alebo milujúce. Tieto myšlienky propagujú vaše médiá a spoločnosť, ktorá naďalej potvrdzuje iba koncepty z tretej dimenzie, ktoré sú založené na dualite a separácii vo všetkých otázkach každodenného života.


Svet v súčasnosti prežíva veľké obavy z vírusovej choroby, ktorá prenikla do svetového vedomia. Keďže médiá ich neustále propagujú, dávajú tým téme viac reality a podstaty ako kedykoľvek predtým, pretože oni vedia že vy ste tvorcovia. Neboj sa a nedaj tomu žiadnu moc a teda ani tému. Rovnako ako vo všetkých veciach, ktoré nie sú nariadené, udržiavané alebo podporované Bohom, prejde do ničoho, čím je, ak to dovolíte.

Smrť nikdy neexistovala a nikdy nemohla existovať, pretože ste duchovné vedomie a nie fyzické telá. Keď človek opustí svoje fyzické vozidlo, nechá ho za sebou, vždy sa to stane so súhlasom hlbšej úrovne.

Krok späť, dištancujte sa a nechajte to všetko, staňte sa tichými pozorovateľmi rozvíjania vedomia namiesto toho aby ste prispievali k ilúziám. Aj keď je vaša práca niekde v oblasti svetového konfliktu, stále si môžete zachovať objektívny postoj a slúžiť a pomáhať tomu najväčšiemu dobru zo všetkých bez toho aby ste sa prispôsobili vonkajšiemu vzhľadu.

Duchovný život neznamená, že nemôžete ísť k lekárovi, keď cítite potrebu, ani to neznamená, že stojíte a jednoducho ignorujete svoj vlastný strach a utrpenie alebo strach ľudí vo vašom okolí, aby ste sa o to pokúsili. Absolútne žiť. Namiesto toho, aby ste predstierali stav vedomia, ktorý ešte nebol dosiahnutý, držte sa pravdy a láskyplne slúžte sebe a ostatným spôsobom, akým vás vedie.

Je to nový čas s novými spôsobmi, novými nápadmi, nápadmi a zmenami a ak sa chcete stať jeho súčasťou, musíte to dovoliť a pohybovať sa s ním. To je dôvod, prečo ste teraz na Zemi. Zosúlaďte sa so svetlom a tiež to považujte za Gaiu, pretože je živou dušou a nie neživou zemou. Potrebuje vašu lásku a podporu, pretože tiež čistí staré energie.


Pustite minulosť. Pustite súčasnosť. Pustite všetko a choďte na súhlas. Ste pripravení.

Sme arkturiánrska skupina
Kanálovanie: Marilyn Raffaele

 

Willkommen an alle Leser,

die Zeit ist gekommen, in der diejenigen, die bereit sind, alle verbleibenden Konzepte darüber loslassen, wie alle Dinge sein sollten oder sein müssen, um als korrekt und annehmbar zu gelten – und nicht nur die weniger wichtigen. Gute Konzepte sind ebenso illusorisch wie die schlechten, beide müssen durchblickt werden. Wie bequem oder effizient manche Konzepte euch in der Vergangenheit gedient haben mögen, können viele von ihnen dies nicht länger tun, da ihr euch verändert habt.

Wenn sich das individuelle Bewusstsein entwickelt und mit einer höheren Frequenz zu schwingen beginnt, verschiebt sich vieles, das im vorherigen Bewusstseinszustand mitschwang, automatisch aus der Ausrichtung. Viele von euch entdecken, dass ihre Lieblingsbücher und -filme, ihre liebsten Freunde, ihre Lieblingslebensmittel und sogar ihre Arbeit und vieles mehr, das bisher eine zufriedenstellende Facette ihres Lebens war, sich plötzlich langweilig und leer anfühlen, und finden keine Befriedigung mehr darin.

Lasst die Dinge, die nicht mehr mitschwingen, verblassen, ganz gleich wie wichtig sie den Menschen um euch herum einmal erschienen oder immer noch sein mögen. Das kann einigen Mut erfordern, denn normalerweise sind an diesen Dingen, Ereignissen, Überzeugungen, funktionalen Systemen und Aktivitäten andere mit beteiligt – Familientraditionen, Geschäfte, Kirche etc.

Das Loslassen dessen, was nicht mehr mit euch schwingt oder resoniert, muss keine offenkundige Ablehnung bedeuten, die leicht in eine Ego-Übung abgleiten kann. Lasst vielmehr diese Dinge einfach, still und ohne Trara allmählich und sanft aus eurem Leben verschwinden, ohne ihnen im Guten oder im Schlechten Macht oder Kraft zuzuweisen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht mehr mit Aktivitäten beschäftigen sollt, die einst für euch funktioniert haben und die für die Menschen um euch herum vielleicht immer noch wichtig sind, sondern dass ihr, wenn ihr es so wählt, euch damit befasst, ohne ihnen jedoch eine Bedeutung und Notwendigkeit zuzuschreiben.

Ideen, Projekte und Lebensfragen, die mehr im Einklang mit eurem sich erweiternden Bewusstsein stehen, werden viele der nun verblassenden Dinge ersetzen, weil alles, was ihr in der dritten Dimension seht, hört, schmeckt, berührt und riecht, ein materieller Entwurf der ihnen zugrunde liegenden geistigen Realität ist – ihr könnt nicht aus nichts etwas machen. Verkehrsmittel sind tatsächlich Göttliche Allgegenwart, übersetzt in die Materie. Ein Zuhause ist in Wirklichkeit Bewusstsein. Deshalb wird die Göttliche Realität immer auf neuen und höheren Ebenen wieder-erscheinen, wenn sie nicht durch falsche Konzepte und Überzeugungen blockiert wird.

Dies ist ein Prozess, der nicht über Nacht stattfindet. Denkt nie, dass ihr versagt habt, wenn ihr euch mitten in einem physischen, emotionalen, mentalen, geistigen oder spirituellen Dilemma wiederfindet. Es strömt bei jedem alte und abgeschlossene, beendete Energie herauf und hinaus – bei den Unerwachten wie auch bei den Erwachten. Lasst sie hinausströmen und geht bei Bedarf auf alle sie begleitenden Themen oder Probleme ein. Versucht, diese Energien nicht als eure persönlichen einzufordern. Sie mögen zwar diesen Anschein erwecken, können aber nie wirklich selbst eine Illusion erschaffen, da sie sie kein Gesetz hinter sich haben, das sie aufrechterhält oder unterstützt.

Hört auf zu kämpfen, euch abzumühen oder zu versuchen, die Dinge wieder zu dem zu machen, wie sie ehemals gewesen sind – weder durch erlernte metaphysische Techniken noch durch das Glaubenssystem der dritten Dimension.

Lasst zu, dass das Ich, von dem ihr jetzt wisst, dass ihr es seid, sich zum Ausdruck bringt, und vertraut darauf, dass ES SICH Selbst nur als SICH Selbst ausdrücken kann, und das ist und war schon immer: grenzenlose Ganzheit, Vollständigkeit, Harmonie, Fülle, Sicherheit, Geborgenheit und vieles mehr.

Gott ist und das ist alles, was ihr jemals über Gott wissen könnt, bis Gott SICH Selbst euch offenbart. Es ist ein vergebliches Unterfangen, zu glauben, dass man mit dem menschlichen Verstand wissen kann, was Gott ist. Ein endlicher Geist kann und wird niemals einen unendlichen Gott verstehen, ganz gleich, wie viele Artikel, Experten oder religiöse Führer erklären, sie hätten dies getan. Bis zu dem Punkt, an dem Gott SICH Selbst euch offenbart, solltet ihr einfach wissen, dass Gott ist. Punkt.

Spirituelle Entwicklung ist der allmähliche Prozess, sich durch die und über die angesammelten Schichten der Illusionen hinaus zu bewegen, die das persönliche und kollektive Bewusstsein überlagern. All das geschah über einen langen Zeitraum hinweg und viele Leben hindurch, die in dreidimensionalen Frequenzen gelebt wurden, deren Auswirkung eine kollektive Ausrichtung auf diese Energien war, statt auf die höheren Frequenzen des Lichts, die beim Inkarnieren zurückgelassen wurden.

Aufräumen oder Klären bedeutet einfach das Auflösen jener Energien, die die noch immer die Schatten-Erscheinungen unterstützen und aufrechterhalten, und ist sehr individuell. Ihr entwickelt euch schnell hin zu neuen Bewusstseinszuständen, und die hochfrequente Energie ist der Grund dafür, warum das Klären zu dieser Zeit für einige sehr intensiv geworden ist. Es ist wie wenn man mit einem hellen Licht in einen dunklen Raum leuchtet, wo vieles, was man vorher nicht gesehen hat, plötzlich offen daliegt.

Die Ausrichtung mit der Dualität und Getrenntheit führte dazu, dass sie sich beide als sowohl gute als auch schlechte intensive Erfahrungen aus jedem Leben im zellulären Gedächtnis ansammelte und speicherte, bis irgendwann jeder Mensch nach „mehr“ zu suchen beginnt. Das ist die Bedeutung der Bibelgeschichte, die erzählt, wie Adam und Eva durch ihren Akt des Essens der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aus Eden ausgestoßen wurden.

Einige von euch erleiden zur Zeit intensive körperliche, emotionale, mentale oder geistige Konflikte. Erlaubt… Vertraut…  Ihr lernt, das Bedürfnis loszulassen, um die Kontrolle über alles zu kämpfen. Der Verstand ist verwirrt. Er versucht, euch durch das zu helfen, was er weiß, das aber begrenzt ist. Und so bietet er Lösungen an, die auf dem kollektiven Glaubenssystem sowie dem metaphysischen Wissen basieren, das ihr in den Jahren des Studiums gesammelt habt, und das zu diesem Punkt geführt hat. Metaphysisches Wissen ist für die meisten ein wichtiger Teil der Reise, darf aber nie als der Endpunkt betrachtet werden.

Lasst von dem Versuch ab, alles herauszufinden und es dann zu heilen, zu verändern oder zu reparieren. Nichts muss repariert oder geheilt werden. Erlaubt eurem wahren Göttlichen Selbst, eure Realität zu sein, ohne das Gefühl zu haben, dass ihr ihm sagen müsst, wie. Dies ist ein äußerst schwieriger Prozess für diejenigen, die es gewohnt sind, effiziente, organisierte Problemlöser zu sein. Es bleibt die Versuchung bestehen, das Kommando zu übernehmen und mit Lösungen einzuspringen, die auf dem basieren, was sie über die Jahre gelernt haben.

Wenn sich die Göttliche Weibliche Energie auf der Erde integriert und beginnt, sich in der Welt vollständiger als eine ausgewogene männlich/weibliche Energie auszudrücken, werden die aggressiven, aktiven, Seier- und Macher-Merkmale der unausgewogenen männlichen Energie zurückgehen. Dadurch, dass die empfängliche, intuitive Natur des Göttlichen Weiblichen sich mit dem Männlichen ausrichtet, wird das Leben derjenigen Männer und Frauen leichter sein, die immer unter dem Zwang standen, in jeder Situation einzuspringen und sie in die Hand zu nehmen, ob sie nun gebraucht werden oder nicht.

Es ist an der Zeit, zurückzutreten und dem Ich eures Wesens zu erlauben, durch, in und als ihr zu wirken und zu arbeiten, statt beständig alles zu kontrollieren zu versuchen – aus einer Sicht heraus, die nicht in der Lage ist, das ganze Bild zu sehen. Ob es euch gefällt oder nicht, es ist eine energetisch kraftvolle Zeit für jeden, der sich für den Aufstieg entschieden hat. Ihr müsst akzeptieren, dass viele der alten Herangehensweisen in einer Gegenwart zunehmend höherer Bewusstseinszustände einfach nicht mehr gültig sind.

Viele halten an ihren Versuchen fest, etwas (oftmals Beziehungen), das vollendet und abgeschlossen ist, entsprechend den Vorstellungen der Welt zum Funktionieren zu bringen, wie die Dinge sein müssen, um als korrekt, erfüllend, sinnvoll oder liebevoll zu gelten. Diese Vorstellungen werden durch eure Medien und durch eine Gesellschaft gefördert, die weiterhin nur Konzepte aus der dritten Dimension bejaht, die in allen Fragen des täglichen Lebens auf Dualität und Trennung beruhen.

Gegenwärtig erlebt die Welt eine große Furcht vor der Virus-Erkrankung, die das Weltbewusstsein durchdrungen hat. Indem die Medien mit deren ununterbrochener Promotion fortfahren, geben sie dem Thema mehr Realität und Substanz denn je, denn ihr seid Schöpfer. Fürchtet euch nicht und gebt dem keine Macht und somit keine Substanz. Wie bei allen Dingen, die nicht von Gott verfügt, aufrechterhalten oder unterstützt werden, wird es in das Nichts übergehen, das es ist, wenn man es zulässt.

Es hat den Tod nie gegeben, noch könnte es ihn jemals geben, denn ihr seid spirituelles Bewusstsein und keine physischen Körper. Wenn ein Mensch sein physisches Vehikel hinter sich lässt, geschieht dies immer mit der Erlaubnis seitens einer tieferen Ebene. Tretet zurück, nehmt Abstand und lasst all dies zu, werdet stille Beobachter der Entfaltung von Bewusstsein statt Mitwirkende an Sinnestäuschungen. Selbst wenn eure Arbeit irgendwo im Bereich der Weltkonflikte liegt, könnt ihr immer noch eine objektive Haltung beibehalten und dem höchsten Wohl aller dienen und helfen, ohne euch jedoch mit den äußeren Erscheinungen auszurichten.

Spirituell zu leben bedeutet nicht, dass ihr keinen Arzt aufsuchen könnt, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, noch bedeutet es, dass ihr tatenlos zuseht und eure eigene Angst und euer eigenes Leid oder die der Menschen um euch herum einfach ignoriert, in dem Versuch, das Absolute zu leben. Statt einen noch nicht erreichten Bewusstseinszustand vorzutäuschen, haltet euch an die Wahrheit, während ihr euch selbst und anderen liebevoll in der Weise dient, zu der ihr geführt werdet, was vielleicht einfach nur darin besteht, nichts zu tun, als das Licht zu halten.

Es ist eine neue Zeit mit neuen Wegen, neuen Ideen, Vorstellungen und Veränderungen, und um ein Teil davon zu sein, müsst ihr sie zulassen und euch mit ihr bewegen. Das ist der Grund, warum ihr in dieser Zeit auf der Erde seid. Richtet euch nach dem Licht aus und haltet es auch für Gaia, denn sie ist eine lebendige Seele und kein lebloses Stück Erde. Sie braucht eure Liebe und Unterstützung, denn auch sie klärt alte Energien.

Lasst die Vergangenheit los. Lasst die Gegenwart los. Lasst all das los und geht in die Einwilligung. Ihr seid bereit.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Channeling: Marilyn Raffaele

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-832020

Arkturiánske správy 2020...

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppearkturiánska skupina (durch Marilyn Raffaele) – 26. Januar 2020

Vážení čitatelia, vitajte v našom posolstve nádeje a vedenia. Čoskoro bude odhalené veľa, čo spôsobí, že mnohí spochybnia osobné presvedčenie a presvedčenie sveta všeobecne. Pochopte, že vaša duchovná cesta sa rozvíja bez všetkých obmedzení, ktoré pozostávajú iba z konceptov a viery založenej na skúsenostiach iných, pretože vnútorná cesta každého človeka je individuálna a autentická.

Dohodnite sa tým, že skutočne uznáte, že nie ste osobou, o ktorej ste si mysleli, že ste, ale božská bytosť, prejav vedomia zdroja, ktorý si vytvoril fyzické telo pre prácu v hustejších energiách Pracovná a živá Zem - trojrozmerná interpretácia skutočného tela, tela energie a svetla.

Ste viac ako pripravení sa stotožniť s realitou toho, kto a čo ste - sebestačné, samostatné Božské vedomie. V „sebestačnosti a samostatnosti“ je každá Božská realita - všetko, o čom sa verilo, že chýba: plnosť, harmónia, celistvosť, bezpečnosť, bezpečnosť, mier, úplnosť, inteligencia, komunita a všetko nekonečné a neobmedzené - to len čaká na vedecké uznanie. Toto je tajomstvo života, svätý grál, neviditeľne skrytý tam, kde si väčšina nikdy neuvažuje hľadať - vo vlastnom vnútri.

Božské vlastnosti boli vždy a môžu byť plne prítomné u každého jednotlivca jednoducho preto, že Božské vedomie je všetko čo existuje a prejavuje sa v neobmedzených formách. Viera v dualitu a oddelenie vytvorila kolektívne vedomie, ktoré verí, že je oddelené od iných ľudí, zvierat, rastlín a všetkých živých vecí, ako aj od Boha. Vzostupy a pády, dobré a zlé skúsenosti každodenného života sú jednoducho vyjadrené dualitou, pretože neexistuje žiadne nevyjadrené vedomie.

Toto je to dielo - „Čo nosím ako pravdu vo svojom vedomí?“

Trojrozmerná skúsenosť je ako mať veľký bankový účet, o ktorom neviete, a preto žijete v chudobe a potrebe. Ale každý deň sa viac ľudí prebúdza a uvedomuje si, že to, čo si vždy mysleli, že je pravdivé vo všetkých aspektoch každodenného života, jednoducho nie je pravda. V tomto momente jedlo, zábava, aktivity a túžby začínajú strácať svoju príťažlivosť a táto osoba začína svoju cestu na svoj predtým neznámy „bankový účet“.

Nikdy sa nesnažte získať späť minulosť, drahí, pretože keď už je lekcia konkrétneho zážitku úplná, už viac nie je potrebná. Ak vstúpite do stále vyšších stavov vedomia, už nie ste v súlade s väčšinou svojej minulosti.

Niektorí sa snažia obnoviť minulosť tým, že sa držia nostalgie „starých dobrých dní“ a veria, že tieto časy boli lepšie, ale ktoré v skutočnosti zahŕňali rovnaké husté a negatívne otázky, aké má svet dnes. Neočakávaná väčšina vo všeobecnosti preniesla svoju osobnú moc na ostatných, čo umožnilo ignorovať, odmietnuť alebo zakryť tie isté dnešné husté a negatívne problémy.

Boj o dosiahnutie alebo dosiahnutie dlhodobo ceneného cieľa len preto, že ste si ho v určitom okamihu sami stanovili, môže byť zbytočným úsilím. Zvolenou lekciou môže byť samotná cesta a nie dosiahnutie cieľa. To neznamená, že neexistuje žiadne vnútorné usmernenie k cieľu, ale skôr to, že cieľ, ak existujú pretrvávajúce prekážky a negativita, môže byť založený skôr na nápadoch a konceptoch než na vnútornom vedení.

Ciele sa zvyčajne zakladajú na myšlienke úspechu alebo šťastia, ktoré sa musia dosiahnuť, aby ste sa cítili naplnení alebo sa cítili hodní, aby boli akceptovaní, milovaní, rešpektovaní atď. Len čo si uvedomia, že nemajú a nedosiahnu osobný cieľ, mnohí zažívajú pocit zlyhania. Iní, ktorí skutočne dosiahli nejaký cieľ, zistia, že im nepriniesli naplnenie, ktoré očakávali.

Cesta evolúcie je o tom, ako rásť skúsenosťami, až kým nedosiahnete miesto, kde sa dokážete učiť zvnútra. Keď je človek pripravený čestne preveriť svoj systém viery, začne chápať, že úspech a zlyhanie sú nástroje, ktoré mu umožňujú rozpoznať a prehodnotiť svoje presvedčenie o úspechu, hodnote a dôstojnosti.

Mnohí spáchali samovraždu počas Veľkej hospodárskej krízy, najmä tí, ktorí stratili veľké množstvo peňazí. Nerozumeli, že ten istý nekonečný zdroj, ktorý pôvodne tieto peniaze prejavoval, mohol urobiť to isté znova. Verili, že ich peniaze pochádzajú od nich, a preto boli obmedzené. Títo milovaní budú viac informovaní o hlbších pravdách plnosti vo svojich najbližších životoch, keďže im medzi životmi pomáhali a učili sa o svojich skúsenostiach. Takto funguje evolučný proces.

Niekto, kto je mimoriadne nadaný v umení, vede alebo inom talentu, stráca záujem o životné prostredie čím zdesil svoje prostredie. Je to preto, že dosiahol tento konkrétny cieľ a je dosiahnutý. Každý neustále hľadá naplnenie na všetkých úrovniach vedomia počas celého svojho života, až kým nebude konečne pripravený na skutočné naplnenie a na skúsenosti vedomej jednoty so Zdrojom.

Každý sen a prianie je - bez ohľadu na to, aké to je alebo aké bežné, banálne alebo dokonca negatívne sa môže javiť pre ostatných (vzťahy, peniaze, vzdelanie, sila atď.) je v skutočnosti vnútorným ťahom alebo ťahom, ktorý má každý zažiť, v určitom okamihu znova zažiť svoju vrodenú Jednotu so zdrojom. Božskosť môže a bude vždy iba on sám, v každom jednotlivcovi a túžba po ňom je vnímaná človekom ako túžba po veciach, o ktorých verí, že mu prinesú šťastie.

Každý cíti túto božskú prítomnosť, ale nechápe, čo to je. Táto hlboká túžba po jednote sa premieta z trojrozmerného vedomia do neustálej snahy o naplnenie vo vonkajšom prostredí - ciele a túžby, o ktorých veríme - podľa príslušného stavu vedomia tejto osoby - prinesie celistvosť. Dokonca aj vrah verí, že jeho ciele sú zdravé a že pre neho urobia veci lepšie.

Každý si pred narodením podľa toho vyberie svoje pozemské zážitky, o ktorých verí, že mu pomôžu duchovne rásť nad rámec svojho starého systému viery. Bezdomovcom môže byť veľmi rozvinutá duša, ktorá pred narodením uznala potrebu hlbšieho pochopenia problémov, ktoré prichádzajú s nedostatkami a obmedzeniami.

Transsexuálna osoba, ktorú mnohí označujú za nemorálnych, zlých alebo dokonca odporných, je osoba, ktorá mnoho životov žila ako jedno a to isté pohlavie a uznala potrebu učiť sa a zažiť energie opačného pohlavia, aby vyvážila svojho muža / ženu. Hneď ako boli na Zemi, zabudli na to a začali sa stotožňovať s energiou, ktorá v nich dominovala. Pretože si neuvedomujú, že sú vedomím a nielen fyzickým telom, veria, že sú nejako v nesprávnom tele, zmätení, znechutení a strávia životy skúšaním energie znova s tými, s ktorými sú užšie spojené.

Ani jeden z týchto problémov alebo tém nie je správny alebo nesprávny. Predstavujú iba proces učenia sa každého jednotlivca. Súdiť, kritizovať alebo ponižovať ostatných podľa skúseností z ich cesty je čin neprebudeného vedomia.

Čím viac ľudí pochopí realitu vedomia verzus fyzická realita, tým viac úsudku a kritiky ustúpi a nahradí sa väčšia náchylnosť k poskytovaniu a prijímaniu podpory vo forme praktických rád a pokynov a vo forme usmernení a rady. Poďakovanie tým, ktorí musia bojovať s akýmkoľvek subjektom na akejkoľvek úrovni. Keď si jednotlivec uvedomí, kým skutočne je, môže mu byť ukázané ako pustiť a vyčistiť staré energie, ktoré ho držia v zajatí.

Uznáva, že rozsudky a kritika sa môžu uskutočniť iba vtedy, ak je táto zodpovedajúca energia už k dispozícii; Zvyčajne sa nevedome uloží do svojej celulárnej pamäte a potom sa premieta na inú osobu. Keď je človek schopný milovať a odpustiť, uvedomí si, že jeho úsudok a kritika, ktorú voči iným urobil, sa jednoducho stráca.

Niektorí sú veľmi mladé duše, ktoré neboli na Zemi dosť často na to, aby zhromaždili múdrosť alebo osobnú silu a xxx. Žijú v strachu a veria, že sú vnímaví ku každému trojrozmernému konceptu, ktorý poznajú. Potrebujú štruktúru pravidiel a zákonov, aby  nepoškodili ostatných alebo seba.

Iní boli na Zemi mnohokrát, ale potrebujú viac trojrozmerných skúseností, aby presiahli potrebu týchto pravidiel. Sú to ľudia, ktorí sú priateľskí, ale zvyčajne majú nepružné predstavy o tom čo sa ich učilo a ktorí ešte nemajú hlbšiu pravdu.

Potom sú tu „staré duše“, tí, ktorí prežili stovky životov na Zemi, v ktorých prežili takmer všetko dobré alebo zlé, čo možno len zažiť. Žili so všetkými kožnými tónmi vo všetkých spoločnostiach a ako každé pohlavie, čo často viedlo k stavu vedomia, je múdry a súcitný so všetkými ľuďmi a životnými formami.

Ty si ju. Vy, ktorí rozumiete a snažíte sa vždy žiť zo svojho najvyššieho stupňa vedomia, ste „staré duše“, smerovky. Máte možnosť niesť svetlo pre tých, ktorí putujú temným labyrintom trojrozmerného stvorenia a hľadajú cestu z tohto labyrintu. Nechajte svoje svetlo žiariť, drahí, získali ste právo žiariť. Nie „Už nie som hodný“, nie „ešte nie som pripravený. Potrebujem viac času „viac. Sú to hry tretieho rozmeru, milí, a vy ste prekročili potrebu hier na všetkých úrovniach. Ste pripravení.

Doprajte svojmu svetlu ticho a tajne, nech ste kdekoľvek, či už jednoducho hladkáte osamelého psa alebo poviete cudzincovi priateľské slovo. Vidieť, počuť, ochutnať, dotknúť sa a cítiť realitu všetkého, pretože nič nie je „posvätnejjšie“ alebo duchovnejšie ako iné. Rozpoznajte všetky skúsenosti, dobré a zlé, ako znamenia, sprievodcov, ktoré vás dovedú k hlbšiemu pochopeniu toho, čo stále môžete nosiť ako moc vo vedomí.

Súhlasíte s tým, že vedomie, ktoré ste získali celoživotnou oddanosťou a usilovnou prácou sa splní ako váš každodenný svet. Pozrite sa svojimi prebudenými očami a dohodnite sa, že každé z vašich slov pramení z energie bezpodmienečnej lásky, aj keď tieto slová musia byť občas pevné a rozhodné.

pripusťte ... nie v zmysle vzdania sa, ale v zmysle dôvery v to, že sa stane niečo väčšie, čo presahuje to, čo hovoria ľudské prejavy. Súhlas je prirodzený pre vedomie, ktoré je schopné odpočívať v realite I AM/JA SOM.

Znamená to jednoznačný poznatok, že TO bude fungovať a môže sa prejavovať ako TO samotné a jeho neustála harmónia uprostred bolesti, chaosu a utrpenia. IT/TO je to kto ste nárokujte to teraz, žite to, nech je to tak.

Sme arktúrska skupina

Willigt ein… nicht im Sinne von Aufgeben, sondern im Sinne des Vertrauens darauf, dass etwas Größeres geschieht, das über das hinausgeht, was menschliche Erscheinungen aussagen.  Einwilligen ist ganz natürlich für ein Bewusstsein, das imstande ist, in der Realität des ICH BIN zu ruhen.

Es bedeutet das zweifelsfreie Wissen, dass ES nur wirken wird und kann als ES selbst und SEINE ständig präsente Harmonie selbst inmitten von Schmerz, Chaos und Leid manifestiert.  ES ist, wer Ihr seid, beansprucht es jetzt, lebt es, seid es.

Willigt einWir sind die Arkturianische Gruppe

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58