Sternenbotschaft: Herak aus/zo Sirius – 06.Februar 2016

Veröffentlicht am Februar 11, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fnebadonia.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Fsirius.jpg&sp=f750eb2c34c3d166a0ff02ed4441f278

Sternensaaten-Aktivierung – Aktivácia hviezdnych semien

Liebe Lichtboten,

Milí poslovia Svetla, pokiaľ sa chaneling-médium nachádza v stave hlbokého ústupu (v hlbokom meditatívnom stave) čím je prepojenie veľmi hlboké, dávam vám nové informácie.

Prsteň karantény okolo Gaii/Zeme je teraz oveľa náchylnejší/zranitelný.

Každým mesiacom vznikajú nové uľahčenia v morfogenetickom poli.

Väčšou presiaknutosťou sa stimulujú viac vaše semeno-krištály, to znamená, že proces prebudenia prebieha ešte rýchlejšie. Čo si môžete predstaviť pod výrazom semeno-krištály? Keďže ste svetelné bytosti alebo aspoň sa tam vraciate - sú vaše telá teraz zostavené z krištálínovej štruktúry. Už nie z uhlíka, ako to bolo doteraz ale je založené na základe silikátu. Každá bytosť vesmíru pri jeho narodení prinesie so sebou energetickú signatúru/podpis. Tá energetická štruktúra je v jej pôvodnom zmysle  čistá, bez rušivých polí. Je prepojená so všetkými plasmovými poliami vesmíru. Keď napríklad je vôlou  proces vedomia rušený – buď entitami/bytosťami, ktoré nevibrujú v láske a dobru tak vznikne nerovnováha.

Alebo vznikajú v oblasti plasmy iné zmeny alebo ne-harmónie. To znamená, že energická štruktúra je vedená/riadená falošným smerom. Tá signatúra/podpis napríklad reaguje na rôzne tóny a vibrácie farieb. Aj planéty vo vašej slnečnej sústave sú medzi sebou prepojené vibračným nastavením. To znemená, že keď jedna planéta je v ne-harmóni tak musí nasledovať vyrovnanie/zrovnanie.

ich gebe Euch hier neue Informationen, während unser Channelmedium sich bei einem Meditationsretreat befindet und deshalb heute die Verbindung besonders tief ist.

Der Ring der Quarantäne um Gaia ist jetzt wesentlich anfälliger geworden.

Es ergeben sich mit jedem neuen Monat Erleichterungen im Morphogenetischen Feld.

Duch die größere Durchlässigkeit werden Eure Saatkristalle erheblich mehr stimuliert, d.h. der Aufwachprozess läuft jetzt weiter rasanter. Was dürft Ihr Euch unter dem Begriff Saatkristalle vorstellen? Da ihr Lichtwesen seid oder zumindest wieder dorthin zurückkehrt, bestehen Eure Körper aus einer kristallinen Struktur. Nicht wie jetzt

Kohlenstoff basiert sondern auf Silikatbasis. Jedes Wesen im Universum bringt bei seiner Geburt eine Energiesignatur mit. Diese Energiesignatur ist im ursprünglichen Sinn Rein und ohne Störfelder. Diese Energiesignatur ist verbunden mit allen Plasmafeldern des Universums. Wenn z.B. willentlich der Prozess des Bewusstwerdens gestört wird, sei es durch Entitäten die nicht in Liebe und Güte schwingen, dann gibt es ein Ungleichgewicht.

Oder auch im Bereich der Plasmafelder andere Veränderungen oder Disharmonien anderer Art entstehen. Das heißt die Energiesignatur wird in eine falsche Richtung gelenkt. Die Signatur reagiert u.a. auf verschiedene Klang und Farbschwingungen. Auch sind die Planeten in Eurem Sonnensystem mittels Schwingungsfeinabstimmung miteinander verbunden. Das heißt wenn ein Planet in Disharmonie ist, muss ein Ausgleich eine Ausbalancierung erfolgen.

Wir von der Galaktischen Föderation sind dafür zuständig auch das Ungleichgewicht zwischen Planeten und Sternen auszugleichen. Deshalb halte ich mich auch in Eurem System auf, da ich die spezielle Aufgabe habe Plasmaungleichgewichte im Ringsystem des Saturns zu beheben. Nichts geht im Uni/Multiversum verloren, jedoch ist der Schöpfungsplan so, immer mehr Erfahrungsvielfalt und auch Dichte herzustellen.

Und der Schöpfer möchte im gesamten Universum hohe Bewusstseinsstände herstellen.

So ist das auch mit Euren Saatkristallen, durch den seit tausenden von Jahren betriebenen Machtmissbrauch wurden die Energiesignaturen vorsätzlich verändert.

My z Galaktickej Federácie sme zodpovední za vyrovnanie/vytvorenie súladu medzi planétami a hviezdami. Preto sa ja zdržiavam vo vašom systéme lebo mám špeciálnu úlohu – odstrániť a vyrovnať nerovnováhu plasmy v prstenovom systéme Saturnu. Vo vesmíre sa nič nestratí ale plán stvorenia je vytváranie mnohostranosti skúseností a tiež hustoty.

A stvoriteľ chce vytvoriť v celom vesmíre vysoké stavy vedomia.

A tak to je s vašimi semeno.krištálmi, pomocou tisícročia trvajúceho zneužívania moci boli energetické signatúry úmyselne zmenené.

To sa teraz mení vďaka Božského Dekrétu/zmluvy a s tým spojeným prítokom toku lásky z vášho centrálneho Slnka. Tie energie obsahujú, keď to chcete, náradia opravy aby signatúra bola premená do jej pôvodnej čistej formy. Želáme vám v skupinách alebo jedincom veľa úspechu pri dosiahnutí znovu-vytvorenia vášho plného vedomia.

Tým sa rozlúčime s láskyplnými pozdravmi hviezd z Prometheus-a.

Nech tak je. SELAMAT Herak zo Síria

Diese ändert sich nun, dank des göttlichen Dekrets, und den damit verbundenen immensen Liebesstrom von der Zentralsonne und EurerSonne. Diese Energien enthalten, wenn ihr so wollt, Reparaturwerkzeuge, um die Signatur wieder in Reinform umzuwandeln. Wir wünschen Euch für die weiteren Arbeiten in den Gruppen und natürlich auch einzeln viel Erfolg für die Erlangung und Wiederherstellung Eures Vollbewusstseins.

Somit verabschieden wir uns mit liebevollen Sternengrüssen von der Prometheus.

So sei es.

SELAMAT Herak-Sirius

Gechannelt über Frank Scheffler am 60.02.2016

Quelle: https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/02/channeling-vom-06-02-2016.pdf

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

Sternenbotschaft: Herak aus Sirius – 01.März 2016

Veröffentlicht am März 4, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fnebadonia.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Fsirius.jpg&sp=f750eb2c34c3d166a0ff02ed4441f278

VERBEUGUNG VOR DEN MUTIGEN DIE WEITER AN DEN OFFENBARUNGEN ARBEITEN

DEN SOGENANNTEN „WHISTLEBLOWERN“ SOWIE EIN GEDENKCHANNELING FÜR DEN

VERSTORBENEN US-ASTRONAUTEN EDGAR MITCHELL

POKLONA PRED TÝMI ODVÁŽNYMI, KTORÍ NAĎALEJ PRACUJÚ NA ODHALENIACH, PRED TÝMI TAKZVANÝMI „WHITLESBLOWER-MI“ AKO TIEŽ MYŠLIENKOVÝ CHANNELING PRE ZOMRELÉHO US-ASTRONAUTA EDGAR MITCHEL

S upozornením, že Mitchell úplne otvorene hovoril o mimozemšťanoch a UFO. Srdečne vás zdravím z Prometea, dnes máme  ja a chanel-médium rozhnodli pre myšlienkový-chcneling pre US-astronauta EDGARA MITCHELA, ktorý vošiel do inej dimenzie.

mit dem Hinweis, dass Mitchell ganz offen über Außerirdische und Ufos sprach

Ich grüße Euch herzlich von der Prometheus, heute haben unser Channelmedium und ich uns zu einem Gedenkchannelling für den, in eine andere Dimension gewechselten,

US-Astronauen Edgar Mitchell entschieden.

Beschreibung: https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.M337bb36e1082b3432d56b8571675efd6o0%26pid%3D15.1%26f%3D1&sp=9016a872dcd89e90dbc9ec224e980b43

Ich möchte auch allen mutigen Whistleblowern danken, die weiterhin unermüdlich die verborgenen Wahrheiten versuchen an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Das ist eine risikoreiche Aufgabe, da im Moment die Energien, sowohl von der Machthaberseite und auch die Zyklus bedingten Lichtvollen Energien, aufeinander treffen.

Nun gebe ich ab an unser Channelmedium:

Ďakovať chcem všetkým odvážnym Whitlesblowerom, ktorí sa naďalej neúnavne pokúšajú priniesť na verejnosť skrývané pravdy.

Je to historická úloha lebo sa terazbstretávajú energie mocnárskej strany a tiež cyklus podmienečnej svetlaplnej energie.

A teraz channel médium:

04.02.2016 zomrel vo veku 85 rokov US-astronaut Edgar Mitchell. Patril k tým málo astronautom, ktorí úplne otvorene hovorili o utajovaní mimozemských záležitostí.  Bol členom skupiny Apollo 14, ktorá v roku 1971 pristála na Mesiaci a Mitchell bol 6. Človek, ktorý vstúpil na Mesiac.

Hier der Link: http://paoweb.org/download/channel/herak/herak_16.04.2012.pdf

 

Am 04.02.2016 ist mit 85 Jahren der US-Astronaut Edgar Dean Mitchell verstorben.

Er gehörte zu den wenigen Astronauten die ganz offen über die Vertuschung der

Außerirdischen Angelegenheiten gesprochen hat.

Edgar Mitchell gehörte zu der Apollo-14 Crew die 1971 auf dem Mond landete. Mitchell

betrat damals als 6. Mensch den Erdtrabanten.

Für weitere Informationen über diese Mission gaben Herak und

ich bereits ein Channeling heraus, dies erschien am 16.04.2012.

Hier der Link: http://paoweb.org/download/channel/herak/herak_16.04.2012.pdf

Nach seinem Flug zum Mond widmete sich Mitchell zunehmend den spirituellen Seiten des Lebens. Er hatte bereits schon einen Anfang damit gemacht, als er vor dem Flug mit Apollo 14 auf zwei Doktoren traf, die ihm den Vorschlag machten, telepathisch mit einem Medium auf der Erde und Mitchell in der Kommandokapsel in Verbindung zu treten. Da bisher noch kein telepathisches Experiment, auf eine so große Entfernung von 400.000 km, gemacht wurde, bot es sich an dies hiermit zu versuchen.

Es wurde vereinbart, das verschiedene geometrische Formen gezeichnet wurden, die mit Zahlen versehen wurden. Dann sollte das Medium auf der Erde diese nachzeichnen.

Das Experiment glückte nur zum Teil.

Po jeho letu k Mesiacu sa Mitchel venoval stále viac spirituálnej strane života. S tým začal

Nach dem Flug und dem Ausscheiden aus der NASA gründete Mitchell Anfang der 70er Jahre das Institut für Noetik (Institute of Noetic Sciences) Das Institute of Noetic Sciences (IONS, deutsch: Institut für Noetische Wissenschaften) ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die nach eigenen Angaben wissenschaftliche Forschung über Telepathie, Psychokinese, Hellsehen und Effekte der Meditation betreibt und sponsert.

Noetisch ist vom griechischen noētós (deutsch: geistig wahrnehmbar) abgeleitet

und bezieht sich hier auf ein vom Institut angenommenes intuitives Bewusstsein, das auf Wissen zugreifen können soll, das über das hinausgehe, was den normalen Sinnen und der Vernunft zugänglich sei.

Das Institut hat u.a. eine umfassende Bibliografie der physischen und psychologischen Wirkungen von Meditation, eine Bibliografie über Spontanheilungen

sowie Studien über die Wirksamkeit der mitfühlenden Behandlung bei der Heilung

von Aids-Patienten gefördert. Die Forschung und Informationstätigkeit konzentriert sich auf die Bereiche Weiterentwicklung des Menschen, integrale Gesundheit und Heilung (Integrale Medizin) und neue Weltsichten.

1997 erschien Mitchells Buch mit dem Titel „The Way of the Explorer“ der deutsche Titel lautet: „Wege ins Unerforschte“.

Das Buch ist hier über diesen Link erhältlich

In„Wege ins Unerforschte”beschreibt der Apollo-14-Astronaut und Wissenschaftler Dr. Edgar Mitchell in aufregender Weise seine äußere Reise zum Mond und seine dadurch ausgelöste innere Transformation. Er stellt dar, wie Wissenschaft und Religion in unserem sich selbstorganisierenden Universum, zueinander finden.

Drei Tage nach dem Start der Saturn-5 Raketeim Jahr 1971betraten die Astronauten Mitchell und Shepard den Mond. Auf der Rückreise vom Mond überkam Edgar Mitchell die tiefe

Empfindung, mit dem Universum ganz verbunden zu sein. Für ihn strömte der glitzernde Kosmos selbst Bewußtsein aus. Die Erfahrung war so überwältigend, dass Mitchell wusste, sein Leben würde nie mehr so sein wie früher.

In den darauffolgenden 25 Jahren erforschte er das Bewusstsein in seinem Institut.

Neben der Tätigkeit für dieses Institut gab Mitchell weltweit Vorträge über seinen Mondflug und die Arbeit des Instituts. Ende der 90er Jahre und Anfang des neuen Jahrtausends

äußerte sich Mitchell auch über das UFO-Phänomen und der damit einhergehenden Frage nach Außerirdischen.

Im Jahre 2008 gab er ein Radio-Interview indem er ganz offen sagt, dass Außerirdische

mit unseren Regierungen zusammenarbeiten und unsere Erde besuchen.

Das Interview mit deutscher Übersetzung ist hier zu finden:

https://www.youtube.com/watch?v=YAihLqb00oY

Weiter mit Herak:

In beispielloser Arbeit für das Thema Bewusstsein, Außerirdische und

der damit einhergehenden Offenlegung möchte sich die Galaktische Föderation mit

tiefem Dank vor Dr. Edgar Dean Mitchell verneigen.

Wir wissen, dass alle Astronauten auf eurem Planeten zum Schweigen verurteilt sind.

Deshalb dieser besondere Dank an Edgar Mitchell.

Zum Schluss möchten wir gerne noch Edgar Mitchell zu Wort kommen lassen:

„In a peak experience, the presence of divinity became almost palpable and I knew that life in the universe was not just an accident based on random processes.

The knowledge came to me directly—noetically. It was not a matter of discursive reasoning

or logical abstraction. It was an experiential cognition.“

„In einer außergewöhnlichen Erfahrung wurde die Gegenwart des Göttlichen fast fühlbar und ich wusste, dass das Leben im Universum nicht nur ein Unfall auf der Grundlage zufälliger Prozesse war. Dieses Wissen kam direkt zu mir – Noetisch. Es war keine Frage

überlegter Argumentation oder logische Abstraktion. Es war Erkenntnis durch Erfahrung.“

– Edgar Mitchell

So sei es.

SELAMAT Herak Sirius

Gechannelt über Frank Scheffler am 01.März 2016

Quelle: https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/03/channeling-vom-01-03-2016.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 


Sternenbotschaft: Herak aus Sirius (30.September 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-04 – 09:08:29

Verbindet Euren Verstand mit dem Herzen und lebt diese Verbindung !!!!

Prepojte váš rozum s vašim srdcom a žite to prepojenie.

Beschreibung: irius

Seid gegrüßt Ihr lieben Erdenhüter. - Zdravím milí ochránci Zeme.

Na našich lodiach sme spolu s vami sprevádzali ten energetický prýliv/nával v posledných dňoch. Obrovské vlny svetelných častíc (fotóny) zaplavili vašu slnečnú sústavu.

Veľká časť rozličných hviezdnych rás upravili pre vás dodatočne tú energiu, aj bytosti z vyšších dimenzií podporovali dodatočne tie kaskády energie a sprevádzali ten posun uvedomenia tuná na Gaii. Táto planéta je vyvolená urobiť tento skok vo vašej galaxii.

CESTA JE VOĽNÁ - OTVORENÁ....


Wir haben den Energieschub der letzten Zeit auf unseren Schiffen mit begleitet. Immense Wogen von Lichtpartikeln (Photonenteilchen) haben dabei Euer Sonnensystem geflutet.
Ein großer Teil verschiedener Sternenrassen haben diese Energie für Euch zusätzlich aufbereitet, auch Wesen aus den höheren Dimensionen haben diese Kaskaden von Energie zusätzlich mit unterstützt, und um hier diese phantastische Bewusstwerdung auf Gaia zu verfolgen.
Dieser Planet ist auserkoren diesen Sprung in Eurer Galaxie zu machen.
Der WEG IST FREI
..

Quelle und weiter als PDF: Channeling vom 30.09.2015

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 


 

 

Herak z hviezdy Sirius..Sternenbotschaft: Herak aus Sirius (08.August 2014)

von erst-kontakt @ 2014-08-09 – 08:55:06

image

"Die neue galaktische Menschwerdung!"

„nová galaktická človekapremena“

buďte zdravení milí svetlapracovníci- a prinášači!!! Chcem vám priniesť dnes zvláštne pozdravy od galaktickej federácie a miloplné blahoželania. Momentálne ste už bližšie tým novým energiám na Gaii. Za to vám chcem blahoželať za ten trvalý postup na ceste, ktorým ste doteraz prešli. Nemýlim sa, keď vám prezradím, že všetky tie prekážky a tým mienim tie vo vás boli odstránené. Tí svetloprinášači, ktorí stoja na správnom mieste/posícii budú presne vedieť čo tým chcem vyjadriť. Všetky svetelné kódy, ktoré ste obdržali od vášho centrálneho Slnka sú už zakotvené vo vašom DNA. Na to bola nie jedna nutná vnútorná práca. Bez tejto meditatívej vnútornej práce nie ste v stave prepojiť všetky komponenty. Kto čaká alebo čakal len na požehnanú akciu z vonka, ten sa obrovsky mýli. Tie duševné zmluvy medzi iným obsahujú spoluprácu vašich duší. Len kto nájde k sebe a ten cíti ten zdroj, ktorým je, je pripravený naďalší skok v tom nekonečnom vývoji svojho duševného vývoja. Tým nie je povedané, že tí ostatní nepokročia, len sa rozhodli neísť ďalšie kroky vo svojom vývoji vzostupu. Vtedy nie sú ešte na svojej posícii kde práve stoja ešte nie tak ďaleko. Napriek tomu obsahuje tento, tak vysoký slnečný cyklus príležitosť rýchlejšie postúpiť v nehmotnom vývoji. OKREM TOHO SA PRIPRAVUJETE NA TELESNÝ KONTAKT S NAMI. Preto vás prosíme naďalej sa prebúdzať a nerobiť spätné kroky.

Seid gegrüßt liebe Lichthalter- und bringer!!!
Ich möchte Euch heute mit besonderen Grüßen von der galaktischen Föderation
sowie alle liebevollen Wünsche überbringen.
Momentan seid Ihr nun noch näher dran an diesen so neuen Energien auf Gaia.
Ich möchte damit Euch meine ganz eigenen Glückwunsche für diesen
beharrlichen Weg, den Ihr bisher beschritten habt, übermitteln.
Ich irre mich nicht, wenn Euch jetzt mitteile, dass alle Schranken und hier meine
ich die innerlichen in Euch beseitigt wurden.
Diese Lichtbringer die auf den richtigen Positionen stehen werden ganz genau
wissen was ich hiermit zum Ausdruck bringen möchte.
Alle Lichtcodes die Ihr bereits von Euren Zentralgestirn der Sonne erhalten habt,
sind sozusagen im Eurer DNA verankert worden.
Dazu bedurfte es einiger inniger Arbeit. Ohne diese meditative innere Arbeit seid
Ihr nicht fähig alle Komponenten zu vereinigen.
Wer nur in Erwartungen auf eine Segensreiche Aktion von Außen wartet oder
gewartet hat, irrt hier gewaltig.
Die Seelenverträge die geschlossen wurden, beinhalten u.a. die Mitarbeit dieser
Seelen. Nur wer zu sich selbst findet und den Kern dessen spürt, was sein Wesen
ausmacht, ist für den weiteren Sprung in der unendlichen Entwicklung seines
Seelenbewusstsein bereit voran zu schreiten.
Damit wird nicht gesagt, dass all die anderen nicht voranschreiten, jedoch haben
sie dann entschieden keine weiteren Schritte in Richtung Aufstieg zu gehen.
Dann sind sie in Ihrer Entwicklung auf der Position wo sie stehen eben noch nicht
so weit.
Jedoch beinhaltet dieser überaus hohe Sonnenzyklus, die Chance schneller in
seiner immateriellen Entwicklung voran zu kommen.
AUSSDEM BEREITET IHR EUCH AUF DEN PHYSISCHEN KONTAKT MIT UNS VOR.
Deshalb bitten wir Euch weiter AUFZUWACHEN und nicht Rückschritte zu machen.

Tento paradoxný svet, v ktorom žijete vás dráždi znova a znova zostať visieť v tých starých štruktúrach, takže robíte, ako sa u vás hovorí:“dva kroky dopredu a jeden späť“. Nenechajte sa vodiť na nose od tých mocnárov. Strach chcú vždy vo vás vytvárať. CHOĎTE CESTOU VÁŠHO SRDCA!!! Naučte sa znova počúvať vaše srdce a dôverujte tomu, to vás vedie na osvietenej ceste na to správne miesto vo vašej inkarnácii. V budúcich týždňoch dosiahnu Zem ďalšie mohutné energie. V slnečnej oblasti sa pozorujú mohutné anomálie, ktoré poukazujú na to, že stvoriteľovi napadlo niečo mimoriadne na posunutie vývojového procesu vedomia. Povedať to v časových koordinátoch , čo my vlastne nemôžeme, lebo sa to deje súčasne, napriek tomu sa môže povedať, že roky 2011-2014 boli tie najhlbšie od počiatku vašich časov. My to dokážeme vyjadriť len vo frequenčných energiách. Na quantovej úrovni prechádza kompletná premena/premodelácia vášho buňkového systému. Vaše vnútorné mechnismy sa prerábajú na NOVÉHO GALAKTICKÉHOČLOVEKA. Tak vám posielame najláskyplnejšiu fialovú energiu z našich vesmírnych lodí nasadených vo vašom slnečnom systéme. Náš chanelmedium sa mňa často pýta kde sme. S tou loďou prebieham medzi Slnkom a prsteňovou planétou Saturn.

Selamat Herak Sirius.

Diese Paradoxe Welt auf der Ihr lebt, reizt Euch immer wieder in den alten
Strukturen hängen zu bleiben, sodass Ihr wie Ihr so schön sagt: „Zwei Schritte
vor und einen zurück“ macht.
Lasst Euch von den Machthabern nicht an der Nase herumführen. Angst soll
immer wieder in Euch erzeugt werden.
GEHT DEN WEG EUREN HERZENS !!!!!
Lernt wieder auf Eurer Herz zu hören und vertraut darauf, es führt Euch auf
diesen Weg auf einen erleuchteten Pfad an die richtige Stelle in Eurer
Inkarnation.
Es werden weitere enorme Energien in den nächsten Wochen diesen Planeten
erreichen.
Im Sonnenbereich sind sehr starke Anomalien zu verzeichnen, die ganz klar
darauf hindeuten dass der Schöpfer sich was besonderes hat Einfallen lassen um
den Bewusstwerdungsprozess weiter voran zu bringen.
Um in Zeitkoordinaten zu sprechen, dass wir so eigentlich nicht können, da alles
gleichzeitig stattfindet, trotz allem sind die Jahre 2011-2014 die profundesten
seit Beginn Eurer eigenen Zeitrechnung.
Wir können dies nur in Energiefrequenzen ausdrücken. Es findet eine komplette
Ummodellierung Eures Zellsystems auf der Quantenebene statt.
Alle Eure inneren Mechanismen werden vorbereitet für den NEUEN
GALAKTISCHEN MENSCHEN.
So senden wir Euch die liebevollsten violetten Energien von unseren
Einsatzraumschiffen in Eurem Sonnensystem.
Unser Channelmedium fragt mich häufig, wo ich mich zurzeit befinde. Ich
wechsele häufig die Positionen mit dem Schiff zwischen der Sonne und dem
Ringplaneten Saturn.
So sei es.
SELAMAT Herak Sirius

Herak durch Frank Scheffler, 08.08.2014,
Quelle: https://nebadonia.files.wordpress.com/2014/08/herak-vom-08-08-2014.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37