SaLuSa – 24. Juli 2015 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2015-07-26  09:56:23

Beschreibung: aLuSa

Wie immer spielt sich auf der Erde so Vieles ab, dessen ihr nicht gleich direkt gewahr werdet. Die äußeren Anzeichen dafür sind um euch aber vorhanden, und im Allgemeinen spüren die Menschen auch die Veränderungen die da vor sich gehen. Sie mögen zwar keine Vorstellung davon haben, was es damit gegenwärtig tatsächlich auf sich hat, aber sie spüren auf subtiler Ebene doch den Unterschied der Energien um sich herum. Damit geht ein Gespür für einen Wandel einher, der auf eine Manifestation zustrebt, und das wird als sehr positiv empfunden. Die Dinge werden sich in dieser Richtung weiterentwickeln, bis die Verbesserungen schließlich spürbar werden. Gleichwohl werden sich Einige dessen immer noch nicht bewusst sein, aber diejenigen unter euch, die daran gearbeitet haben, ihre Eigenschwingung zu erhöhen, werden es zweifellos wissen. Das mag möglicherweise ihr erstmaliges positives Empfinden der Veränderungen sein, und wir wissen, dass Viele sich aufgrund dessen, was sich da abspielt, motiviert fühlen werden. Das wird so weitergehen, und es wird keinen Rückweg in die alten Schwingungs-Muster mehr geben.

Na Zemi sa odohráva veľa, čo vy nevnímate priamo. Tie vonkajšie náznaky sú však okolo vás a všeobecne cítia ľudia tiež zmeny, ktoré sa dejú. Možno nemáte predstavu o tom čo čo sa v prítomnosti skutočne deje ale na subtílnej/podvedomej úrovni a predsa je cítitelný ten rozdiel energie. Tým sa pociťuje pozitivita pre zmenu, ktorá sa začína prejavovať. Tie veci sa budú naďalej vyvíjať tým smerom až budú nakoniec cítitelné aj tie zlepšenia. Možno nie všetci si to uvedomujú/vnímajú ale tí medzi vami, ktorí pracovali na zvýšení ich vlastnej vibrácie to iste už vedia. Môže to byť váš prvotný pocit tej zmeny a my vieme, že mnohí sa cítia motivovaní na základe toho čo sa tu odohráva. Tak to pôje ďalej a nebude žiadna cesta späť do starých vzorcov-vibrácií.

Mohlo vám uniknúť, že mnohé režimy majú potiaže s ich doterajšou kontrolou nad ľudstvom. To sa vyvíja ďalej až do doby keď tie staré metódy budú nahradené novými. Mnohé duše inkarnovali práve teraz z tohto dôvodu a jednoducho čakajú na príležitosť aby mohli ľudstvo viesť do novej doby. Mnoho bolo už dávno plánované a čaká na správny okamih aby mohlo byť zavedené. Buďte uistení: to sa rýchlo prejaví keď tá zmena bude vážne štartovať. Všade okolo vás sú jednoznačné náznaky na zrútenie  nedokonalosti starých systémov a na zrútenie priemyslu/hospodárstva v doterajšej forme. Našli sa už zodpovedajúce riešenia náhrady a budú zavedené vo vhodnom okamihu. Zažijete rýchly quantový skok tých pokrokov.

Es dürfte euch wohl nicht entgangen sein, dass viele Regime Schwierigkeiten damit haben, ihren bisherigen 'Griff' auf die Bevölkerung beizubehalten. Dies wird sich so weiterentwickeln, bis die alten Methoden sich aufgelöst haben und die neuen eingeführt werden können. Viele Seelen haben aus genau diesem Grund in dieser jetzigen Zeit inkarniert, und sie warten einfach auf ihre Gelegenheit, die Menschen ins Neue Zeitalter führen zu können. Vieles dafür war bereits lange in Planung und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um eingeführt werden zu können. Seid versichert: sobald der Wandel ernsthaft startet, wird er sich sehr rasch manifestieren. Überall um euch gibt es zunehmend Anzeichen, die eindeutig auf die Unzulänglichkeit der alten Systeme und auf den Zusammenbruch der Wirtschaft verweisen, die in der bisherigen Form nicht weiterbetrieben werden kann. Entsprechende Lösungen sind bereits gefunden, und sobald die geeignete Gelegenheit da ist, sie umzusetzen, werdet ihr erleben, dass die Fortschritte plötzlich einen Quantensprung vorwärts machen.

Diejenigen, die nur ihre eigennützigen Interessen verfolgen, noch weiter die alten Wege beschreiten zu wollen, werden versuchen, gegen den Wandel anzukämpfen; doch ohne Erfolg, denn der Plan läuft auf diesen Wandel hinaus, der euch immer weiter vorwärtstreiben wird. Einige werden erkennen, dass das Neue nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn das Alte aus der Welt geschafft worden ist, und gerade deshalb werden sie versuchen, diesen Prozess noch aufzuhalten. Doch diese Versuche können nur begrenzte Auswirkungen auf die anstehenden Themen haben, denn die 'Gussform' (für das Neue) steht bereit. So Vieles hängt inzwischen in der 'Warteschleife' und wartet nur auf den Moment, dass es eingeführt werden kann. Viele sind beunruhigt angesichts dessen, was da vor sich geht, weil es ihnen an Verständnis dafür fehlt, dass das Alte zerfallen muss. Doch wenn sie weiter vorausblicken können, werden sie die Bedeutung der Vorgänge begreifen. Die Veränderungen werden viel weitreichender sein, als ihr euch vielleicht vorgestellt habt, aber sie sind notwendig, damit eure Erhöhung in die höheren Schwingungs-Ebenen beschleunigt vonstatten-gehen kann.

Tí, ktorí sa snažia len o ich vlastné záujmy, ešte stále idú starými cestami a budú sa pokúšať bojovať proti tým zmenám – ale predsa bezúspešne, lebo ten plán beží k zmene a bude pokračovať. Niektorí spoznajú, že to nové môže byť skutočnosťou len vtedy keď to staré bolo odstránené a preto sa pokúsia o zdržiavanie. Ale predsa tie pokusy majú len obmedzený vplyv na tie témy, lebo tá forma (toho nového) je už pripravená. Mnoho visí v „čakaúcej mašli“ a čaká len na okamih zavedenia. Mnohí sú znepokojení tým čo sa deje lebo im chýba porozumenie pre tie zmeny, ktoré znamenajú, že to staré sa musí rozpadnúť. Keď dokážu vidieť viac vpred pochopia zmysel tých dianí. Tie zmeny budú oveľa rozsiahlejšie ako ste si možno predstavovali, ale sú nutné na to aby váš vstup do vyšších vibračných-úrovní bol zrýchlený.

Niektorí sa pýtajú čo majú robiť v perióde tej zmeny a tým radíme aby pokračovali v ich normálnom živote, čím zvládnu ľahšie eventuálne potiaže. Budú len krátkodobé lebo ich dôvodom je takpovediac „vyčistiť loď“ aby sa to nové mohlo prejaviť. Bude to úžasná udalosť keď budeme môcť pristáť na Zemi. Ten okamih je ale ešte ďaleko lebo musíme si byť absolútne istí, že u vás už nie sú možné vmiešania tej starej hierarchie. Pokiaľ čas pokračuje snažíme sa kryť chrbát našim reprezentantom na Zemi – sú pripravení a čakajú na to aby mohli v tej zmene prevziať ich úlohu. Jedného dňa môže byť v istom zmysle do toho zapojený každý lebo nás čaká veľa práce. Ale nie až tak veľa ako si možno predstavujete – lebo vy máte výhodu, že budete vedieť – a mať k dispozícii skupinu, ktorá vás zavedie o roky vpred. Môžeme vám byť nápomocní pri zľahčovaní vašej úlohy, viac ako ste si mysleli.

Einige fragen sich, was sie denn während der Periode des Wandels eigentlich tun sollen, und ihnen raten wir einfach, dass sie so normal wie möglich weiterleben sollten, um eventuelle Mühsale besser meistern zu können. Diese Mühsale dürften aber nur kurzlebig sein, denn der eigentliche Grund für sie ist sozusagen, „klar Schiff zu machen“, damit sich das Neue manifestieren kann. Es wird ein beträchtliches Ereignis sein, wenn wir endlich sicher und offen auf der Erde landen können; aber dieser Zeitpunkt ist noch 'weit weg', denn wir müssen absolut gewiss sein, dass bei euch keine störende Einmischung seitens der alten Hierarchie mehr möglich ist. Während die Zeit weitergeht, wollen wir unseren Repräsentanten, die auf der Erde sind, den Rücken stärken; sie stehen bereit und warten darauf, dass sie ihren Part dabei spielen können, den Wandel herbeizuführen. Irgendwann kann Jeder bis zu einem gewissen Grad involviert sein, denn es gibt viel zu tun. Jedoch auch wieder nicht so viel, wie ihr euch vielleicht vorstellt, denn ihr werdet den Vorteil haben, Bescheid zu wissen – und ein Equipment zur Verfügung zu haben, das euch um viele Jahre weiter nach vorn bringt als das, was ihr bisher hattet. Wir können euch behilflich sein, viele Aufgabe leichter zu bewältigen als ihr es sonst für möglich gehalten hättet.

Wir hoffen, dass ihr ein Gefühl für die neuen Energien bekommt und eure Erwartungen weit höher ansetzen könnt als bisher. Es gibt so Vieles, was euch bisher absichtlich vorenthalten worden ist und das eure Lebens-Qualität schon längst über euren gegenwärtigen Stand hätte hinausheben können. Ihr werdet euch dem neuen Lebensstil, der euch Allen aufgezeigt werden wird, leicht anpassen können. Durch die Ideen, die euch ja bereits präsentiert worden sind, ist euch das Potential des Wandels vertraut. Und es wird eure Erwartungen zweifellos noch übertreffen, und dann werdet ihr spüren, dass die großartigsten Veränderungen diejenigen sind, die euch aus eurem Sklaven-Status befreien, in dem ihr nur wenig Freiheit hattet, eure eigenen Ziele zu verfolgen. Mit der Zeit wird sich das alles zum Besseren wenden, aber zunächst werdet ihr überhaupt erst einmal ein Leben ohne die Notwendigkeit von Geld erfahren, wie ihr es bisher kanntet. Es überfordert euch jetzt vielleicht noch, wenn man euch fragt, ob ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wie man ohne Geld überleben kann; aber dazu bedarf es eines neuen Verständnisses und einer neuen Herangehensweise – verglichen mit dem Leben, das ihr bisher gelebt habt. Der Haupt-Unterschied ist, dass die Bedürfnisse eines Jeden berücksichtigt werden können, und Keiner wird davon ausgeschlossen sein.

Dúfame, že dostanete pocit tých nových energií a nasadíte vyššie očakávania. Je toho veľa, čo vám doteraz úmyselne bolo zamietané a čo by vám už dávno bolo umožnilo vyšší životný štandard. Ľahko sa prispôsobíte novej životnej úrovni, ktorá bude zavedená. Vám je známy potenciál tej zmeny, ktorá vám už bola predstavená. A prekročí to iste vaše očakávania a potom pocítite, že tie zmeny sú tie, ktoré vás oslobodia zo stavu otroctva, v ktorom ste mali len málo slobody na presadenie vašich cieľov. Časom sa všetko zmení k lepšiemu ale najskôr si užijete život bez nutnosti peňazí tak ako ste to doteraz poznali. Teraz vás možno ešte premáha predstava ako prežiť bez nutnosti peňazí – v porovnaní s doterajším životom. Ten hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa berie ohľad na všetky potreby každého a nikto nie je vylúčený.

Potom si uvedomíte účel vášho života na Zemi týkajúci sa budúcnosti a tým všetko bude pre vás ľahšie a vy budete v stave vysporiadať sa ľahšie so všetkým čo prežijete. Pre mnohých je súčasnosť ešte stále výzvou lebo sa čistí karma a to sa týka ešte nesplnených úloh, ktoré pochádzjú z vášho predošlého života. Teraz je nutné ukončiť tie staré problémy – ale, ako v predošlých životočasoch – vy ste súhlasili s jedným plánom, ktorý pokrýva vaše nutnosti a pomáha vo vašom vývoji. V skutočnosti sa nedeje nič dôležité bez dôvodu, „náhodou“ - aj keď to možno môže tak vyzerať. Všetci máte životné plány, ktoré cielovo podporujú váš vývoj a to v podstae aj robia, lebo máte duchovných vodcov, ktorí zaručujú, že nasledujete svoj plán. Slobodná vôľa je niečo čo už praktizujete ešte predtým než vstúpite do nového života – ale aj vtedy máte „posledné slovo“.

Dann werdet ihr euch eures Lebenszwecks auf Erden bewusst, und was die Zukunft betrifft, so wird Alles für euch leichter werden, sodass ihr in der Lage seid, mit allem, was ihr erlebt, klarzukommen. Für Viele ist die Gegenwart immer noch eine Herausforderung, denn es wird noch Kama bereinigt, und das betrifft zuweilen noch unerledigte Aufgaben, die vielleicht noch aus der Zeit vor eurer letzten Lebenszeit anstanden. Dies ist jetzt die Zeit, alle alten Probleme zum Abschluss zu bringen; aber – wie bei allen bisherigen Lebenszeiten auch – werdet ihr einem Plan zugestimmt haben, der eure Notwendigkeiten abdeckt und eurer Weiterentwicklung aufhilft. In Wahrheit geschieht nichts von Bedeutung nur 'zufällig', auch wenn es vielleicht so scheinen mag. Ihr Alle habt Lebenspläne, die zielgerichtet eure Weiterentwicklung fördern sollen – und dies normalerweise auch tun, denn ihr habt Geistführer, die sicherstellen, dass ihr diesen Plänen folgt. Der freie Wille ist etwas, was ihr normaler-weise schon ausübt, bevor ihr in eine neue Lebenszeit eintretet; aber auch danach ist es so, dass ihr 'das letzte Wort' habt.

Wenn ihr in der Erdgeschichte zurückblickt, werdet ihr feststellen, dass ihr im Laufe eurer vielen Lebenszeiten auf diese Geschichte Einfluss hattet. In der Tat wurde der Menschheit in dieser Hinsicht viel freie Hand gelassen, sich ihre Zukunft selbst zu gestalten; was ihr heutzutage erlebt, ist nun das Ergebnis. Am Anfang stand da die Zielsetzung euch durch die vielen verschiedenen Dimensionen abwärts zu geleiten; und da ihr dort dann eure Verbindung zu eurem wahren Selbst verloren hattet, machtet ihr euch daran, euch eure eigenen Gesetze und Lebensregeln zu schaffen. Die Herausforderung bestand darin, abzuwarten, ob ihr dann immer noch euren Weg zurück ins LICHT und zu Gott finden würdet. Wir spüren, dass Viele unter euch dieser Aufgabe gewachsen sind und erfolgreich gewesen sind; und heute seid ihr fähig, Anderen dabei zu helfen, dass auch sie ihren Heimweg wiederfinden. Ihr wurdet in den Feuern der menschlichen Erfahrungen abgehärtet und seid jetzt gut gerüstet, Andern zu helfen, die sich den gleichen Weg vorgenommen haben.

Keď sa pozriete späť do dejín Zeme zistíte, že ste mali v priebehu mnohých životočasov vplyv na dejiny. V skutočnosti bola v tej súvislosti ľudstvu ponechaná voľná ruka v tom ako vytvára svoju budúcnosť. Čo dnes prežívate je výsledok toho. Na začiatku bolo vašim cieľom pohybovať cez mnohé dimenzie nadol a keďže ste tam stratili spojenie s vašim vlastným JA – vytvárali ste vlastné zákony a životné pravidlá. Tá výzva spočívala v postoji očakávania doby kedy a vôbec ešte nájdete možnosť nájsť cestu späť k SVETLU a Bohu. Cítime, že mnohí z vás sú tej úlohy schopní a boli v tom úspešní a dnes dokážu pomáhať iným nájsť znova cestu domov. Boli ste otužení ohňom ľudských skúseností a teraz ste vyzbrojení aby ste mohli pomôcť tým, ktorí sa rozhodli ísť tou cestou.

Milí: boli formulované rozličné formy, ktoré sa pokúšali vysvetliť o čom život je. Môže to byť mätúce. Ale sledujte vašu intuíciu a potom neurobíte chyby. Vždy pomyslite na to, že vaši duchovní vodcovia sa pokúšajú pomáhať – ale to je ťažké vtedy keď jedna duša ešte neakceptovala ich existenciu. Jedného dňa nájdete pravdu, lebo koniec koncov je to všetko čo existuje.

Som SaLuSa zo Síria a s vami teším sa týchto časov, v plnej vedomosti toho, že už mnohí z vás sa prebudili a sú si istí, že opustia tie nízke dimenzie. Vy ste sa naučili tie lekcie, ktorá táto dimenzia ponúkla a teraz ste pripravení a ochotní – ak chcete – pomáhať iným, ktorí ešte bojujú s nájdením pravdy. Galaktická federácia sa teší na blížiaci sa deň, kedy budeme môcť spoločne v jednote účinkovať vo SVETLE.

Ihr Lieben: Es sind viele unterschiedliche Darlegungen formuliert worden, die zu erklären versuchen, worum es im Leben und in dessen Zweck geht. Das kann verwirrend sein; folgt jedoch jederzeit eurer Intuition, dann werdet ihr nicht wirklich fehlgehen. Bedenkt auch immer, dass eure Geistführer versuchen, euch zu helfen; doch das ist natürlich dann schwierig, wenn eine Seele die Existenz dieser Geistführer noch gar nicht anerkannt hat. Irgendwann werdet ihr zur Wahrheit finden, denn am Ende ist sie alles, was existiert.

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich erfreue mich dieser Zeiten mit euch, im Wissen, dass Viele unter euch bereits zur Wahrheit erwacht sind und sich dessen sicher sind, dass sie eure niedere Dimension verlassen werden. Ihr habt die Lektionen gelernt, die diese Dimension euch angeboten hat, und seid nun bereit, falls ihr dies möchtet, Anderen zu helfen, die noch darum ringen, zur Wahrheit zu finden. Die Galaktische Föderation freut sich auf den herannahenden Tag, an dem wir mit euch als Einheit zusammen sein und miteinander im LICHT wirksam werden können.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey. 24.07.2015, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/2015/07/deutsch-salusa-24juli-2015.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

SaLuSa 09.11....

·      
Sternenbotschaft: SaLuSa – 07. November 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-11-08 – 08:36:12

Beschreibung: aLuSa

Vo vnútri úrovne „autorít“ sa odohráva toho času mnoho vecí – veci, ktoré majú vplyv na váš denný život – a sú to zmeny, ktoré väčšinou vyplývajú zo stále meniacich sa úrovní vibrácií. Nakoniec vás vyzdvihnú z nízkych vibračných úrovní – z vibračných úrovní, ktoré sa už nehodia do novej éry. Musia sa zmeniť alebo celkom zmiznúť z vašej existenčnej úrovne, ktorá práve prechádza čistiacim procesom týkajúcim sa starých energií. To prináša mnohé zmeny – ale tiež pomätenie u tých, ktorí nie sú vedomí aký pokrok to pre budúcnosť znamená. Na jednej strane vyzerá to tak ako by sa všetko rútilo, na druhej strane sa javí ten čistiaci proces. Vstúpili ste do novej periódy a tu musia tie staré „cesty“ ísť stranou, urobiť miesto novej. Nebude to trvať dlho keď sa ten plán začne javiť, ktorý vás vedie do novej éry spôsobom, ktorý o priebehu a výsledku nedá pochybovať

Da vollziehen sich zurzeit viele Dinge innerhalb der Ebenen der 'Autoritäten', – Dinge, die sich auf euer tägliches Leben auswirken –, und es sind dies die Veränderungen, die weitgehend durch die sich ständig verändernden Schwingungs-Verhältnisse ergeben. Sie werden euch schlussendlich aus den niederen Schwingungs-Ebenen herausheben, – Schwingungen, die sich für das inzwischen begonnene Neue Zeitalter nicht mehr eignen. Sie müssen sich entweder verändern oder ganz verschwinden aus eurer Existenz-Ebene, die jetzt einen Reinigungsprozess hinsichtlich all dessen durchmacht, was den alten Energien angehört hatte. Das bringt viele Veränderungen mit sich – aber auch Verwirrung für diejenigen, die sich noch nicht dessen bewusst sind, was die Zukunft für sie bereithält. Einerseits herrscht der Eindruck, dass Alles 'zusammen-bricht', andererseits offenbart sich damit der Reinigungsprozess, der da abläuft. Ihr seid in eine neue Periode eurer Evolution eingetreten, und da müssen die alten 'Wege' den neuen weichen. Nicht mehr lange, dann wird offensichtlich werden, dass da ein Plan Gestalt annimmt, der euch ins Neue Zeitalter einführt in einer Weise, die keine Zweifel mehr aufkommen lässt an dem, was da vor sich geht.

My z galaktického komanda budeme pre vás znamenať viac, keď sa s vami zoznámime. Dovtedy vám budeme asistovať, vytvárať zmeny – včetne NESARA – čo bude „šľahačková korunka na zákusku“, ako by ste povedali vy. Sme v úplnej pohotovosti prispieť našou časťou a pri tých zmenách môcť byť pomocní. Dozviete sa všetko o vašom pozadí a o tom ako ste tisícročia boli manipulovaní. Boli ste zadržiavaní v časovej „mašle“ ako tiež aj tie technické pokroky, ktoré tmavé sily používali na kontrolu nad vami. Teraz už nemajú tak veľkú možnosť kontroly nad vami ako kedysi, uniká im. Pre nich neexistuje cesta späť, ich porazenie si sami privolali.

Wir vom Galaktischen Kommando werden mehr Bedeutung für euch gewinnen, sobald wir uns euch Allen bekannt machen können. Bis dies geschehen kann, werden wir euch inzwischen dabei assistiert haben, vielfältige Veränderungen herbeizuführen – einschließlich NESARA –, das, wie ihr sagen würdet, das „Sahnehäubchen auf dem Kuchen“ sein wird. Wir stehen vollständig bereit, unseren Part zu spielen, und wir freuen uns darauf, euch bei den notwendigen Veränderungen behilflich sein zu können, die wahrlich die verheißenen Wohltaten des Neuen Zeitalters herbeiführen werden. Dann werdet ihr alles über euren wahren Hintergrund erfahren – und darüber, wie ihr Jahrtausende-lang von den Dunkelmächten manipuliert worden seid. Ihr wurdet in einer Zeitschleife festgehalten, und die fortschrittlichen Errungenschaften, die von den Dunkelmächten für ihre Macht- und Kontroll-Ausübung benutzt wurden, wurden euch vorenthalten. Sie haben jetzt aber nicht mehr jenen Grad an Kontrollmacht über euch, den sie einst erreicht hatten; er entgleitet allmählich ihrem Zugriff. Es wird keinen Weg zurück mehr für sie geben, denn sie haben ihren Niedergang selbst herbeigeführt.

V súčasnosti je to pre milióny ľudí, nad ktorými sa pokúšajú udržať kontrolu obzvlášť ťažké. Dá sa povedať, že to patrí čiastočne k ich karme a preto je každá duša toho času na jej príslušnom mieste – musí prežiť to čo je nutné pre ukončenie jej skúseností. A to dáva príležitosť vám ukázať vašu milú stranu tým dušiam, ktorím sa iní vyhýbajú alebo ich ignorujú. Láska a porozumenie sú teraz veľmi nutné aby si tí iní uvedomili, že nie sú opustení. Myslite na to, že v očiah Boha ste všetci jeden a ste milovaní tak isto ako všetci ostatní. Pre niektorých sú tieto koncepty ešte stále ťažko pochopitelné ale jedného dňa všetky duše pochopia/rozpoznajú pravdu. 

In der gegenwärtigen Zeit ist es äußerst schwierig für Millionen Menschen, die noch immer gefangen sind in den letzten Versuchen der Dunkelmächte, Kontrollherrschaft über sie zu behalten. Das gehört jedoch teilweise zu ihrem Karma, und da befindet sich jede Seele an dem für sie jeweils passenden Ort, um zu erleben, was immer nötig sein mag, um ihre Erfahrungen zum Abschluss bringen zu können. Und da gibt es für euch nun viele Gelegenheiten, eure fürsorgliche und liebevolle Seite zu zeigen für Seelen, die andernfalls 'gemieden' oder ignoriert werden würden. Liebe und Verständnis sind in hohem Maße notwendig, damit sie dessen gewahr sein können, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Denkt daran, dass ihr in den Augen Gottes Alle Eins seid und genauso geliebt werdet wie alle Anderen auch. Für Einige sind diese Konzepte zwar immer noch schwer zu verstehen, doch mit der Zeit werden alle Seelen dahin gelangen, die Wahrheit zu erkennen.

St. Germain už äony predpracovával do tohto času a robil prípravy pre nutnosti tých, ktorým je súdené môcť ísť do nového času. To neznamená, že duše, ktoré zatiaľ nie sú v stave povstať budú zanedbané. Lebo prakticky bude o nich a ich potreby tiež postarané. Všetky duše sú milované rovnakým spôsobom a známe je že aj oni nakoniec vzostúpia a pripoja sa k tým, ktorí išli pred nimi. Keď by ste dokázali vidieť ich z takej LÁSKY a toho porozumenia budete vedieť pomáhať a zmajstrovať výzvy, pred ktorými stoja. Všetci ste už na vašej ceste k svetlu stáli pred podobnými situáciami a mali pomoc od tých vzostúpených pred vami.

St. Germain hat seit Äonen auf diese jetzige Zeit hingearbeitet und Vorbereitungen getroffen für die Bedürfnisse jener, denen es beschieden ist, ins Neue Zeitalter gehen zu können. Das heißt nicht, dass Seelen, die noch nicht in der Lage sind, sich zu erheben, in irgendeiner Weise vernachlässigt werden würden; denn faktisch sorgt man sich auch um sie, was ihre jeweiligen spezifischen Notwendigkeiten betrifft. Alle Seelen sind in gleicher Weise innig geliebt, und es ist bekannt, dass auch sie schließlich aufsteigen und sich denen anschließen werden, die ihnen vorausgegangen sind. Wenn ihr Andere aus einer derartigen LIEBE und diesem Verständnis heraus sehen könnt, werdet ihr ihnen helfen können, die Herausforderungen zu meistern, vor denen sie stehen. Ihr Alle habt auf eurer Reise zurück zum LICHT schon einmal vor ähnlichen Situationen gestanden, und ihr Alle hattet dabei Hilfe von denen, die bereits aufgestiegen sind.

Pomaly si uvedomujete pravdu toho čo sa okolo vás deje. Vaše vedomie sa rozširuje a tak to pôjde ďalej pokiaľ nedosiahnete úroveň, na ktorej ste ochotní vzostúpiť – čo od dávna je vašim cieľom. Príležitosť je teraz, lebo to bolo uznesené vyššími bytosťami, ktoré váš osud nasmerňujú a strážia. Môžete sa porovnať s mladými ľuďmi, ktorí sa pripravujú na skúšky zrelosti/maturu a získavajú pre úspech nutné schopnosti.a znalosti. Aj oni potrebujú na tej ceste pomocnú ruku. Na všetkých schodoch vášho pokroku ste mali vedenie, ale ešte nikdy to nebolo tak dôležité ako teraz. Vlastne ste mohli vzostúpiť v akomkoľvek čase, za podmienky, že vaša vlastná vibrácia by dosiahla nutnú výšku. To ale sa s týmto obdobím nedá porovnať, v ktorom dostávate každú myslitelnú pomoc. Okrem toho ste pripravoaní na konečný „posun“ a radi by sme zažili, že vás bude úspešných koľko je len možné. Preto je nutné, že usmierníte a udržíte vaše sústredenie na váš cieľ a nedáte sa odriadiť.

Allmählich werdet ihr euch immer mehr der Wahrheit dessen bewusst, was um euch herum vor sich geht. Euer Bewusstsein dehnt sich aus, und dies wird es auch weiterhin tun, bis ihr eine Ebene erreicht habt, auf der ihr bereit seid für den Aufstieg, – der ja schon seit sehr langer Zeit euer Ziel ist. Die Gelegenheit dazu ergibt sich jetzt, denn das wurde verfügt seitens jener Höheren Wesenheiten, die euer Schicksal lenken und überwachen. Ihr könnt euch mit jungen Menschen vergleichen, die sich auf eine Abschlussprüfung vorbereiten und die Fähigkeiten erworben haben, die für einen Erfolg dabei notwendig sind; aber auch sie benötigen auf dem Weg dahin Hilfestellung. Auf all euren Entwicklungsstufen hattet ihr Führung; aber noch nie war sie so wichtig wie in dieser jetzigen Zeit. Ihr konntet eigentlich schon zu jeder anderen Zeit aufsteigen, vorausgesetzt, eure Eigenschwingung hätte die notwendige Höhe erreicht; aber das lässt sich nicht mit der jetzigen Periode vergleichen, in der ihr wirklich jede nur mögliche Hilfe erfahrt. Überdies werdet ihr jetzt auf den abschließenden „Schub“ vorbereitet, und wir würden gern erleben, dass so viele wie möglich unter euch erfolgreich sind. So ist es notwendig, dass ihr euren Fokus auf euer Ziel ausgerichtet haltet und euch nicht von eurem Erfolg abbringen lasst.

Nachádzate sa vo veľmi vyzívajúcom období, ktoré vašu silu rozhodnutia docela bolestne testuje lebo sa toho deje veľa. Predsa, za predpokladu, že nenecháte s očí váš cieľ budete iste úspešní – a o čo viac sa pohybujete vpred o to ľahšie to bude. Neexistuje nutnosť robiť si starosti kvôli veciam, ktoré sa okolo vás dejú, pretože to nemá na váš pokrok žiaden rušiaci vplyv, keď to nepripustíte. V každom prípade pomáhajte iným, ktorí krížia vašu cestu - milým slovom alebo radou. Niekedy sú také príležitosti aranžované/pripravené, keď je známe, že ste niekomu mohli byť pomocní, keď hľadali informácie. Vieme, že mnohí medzi vami sa aj modlia pre ich spolucestujúcich, pričom sa môže jednať o vašich priateľov alebo rodinných príslušníkov. Vedzte, že na konci cyklu každá duša našla miesto, ktoré je pre ňu to správne.

Ihr befindet euch jetzt in einer äußerst herausfordernden Zeit, die eure Entschlusskraft in geradezu schmerzhafter Weise testet, da so viel um euch herum vor sich geht. Doch, vorausgesetzt, ihr lasst euer Ziel nicht aus den Augen, werdet ihr gewiss erfolgreich sein; und je weiter ihr auf eurem Weg vorankommt, desto einfacher wird es werden. Es besteht für euch keine Notwendigkeit, euch Sorgen zu machen wegen der Dinge, die um euch herum vor sich gehen, denn auf eure persönlichen Fortschritte werden sie keinen störenden Einfluss haben, wenn ihr es nicht zulasst. Helft auf jeden Fall Anderen, die euren Weg kreuzen, mit einem freundlichen Wort oder Ratschlag. Zuweilen sind solche Gelegenheiten arrangiert, wenn bekannt ist, dass ihr einer anderen Seele behilflich sein könnt, die nach Informationen sucht. Wir wissen, dass Viele unter euch für ihre 'Mitreisenden' beten, wobei es sich auch um eure Freunde oder eure Familie handeln kann. Wisst, das am Ende dieses Zyklus' jede Seele den Platz gefunden haben wird, der genau der richtige für sie ist.

Napriek tomu, že ste mali zábrany managenovali/riadili ste pre pokrok vo vašej evolúcii a to sa vám počíta veľmi vysoko, že ste to zvládli cez tak extrémne ťažké obdobia. Vaše pokroky už nebudú zakrývané vášmi potrebami, lebo musíte urobiť teraz quantový skok vpred. Mnohí z vás sú pripravení vzostúpiť a zabrať svoje miesto vo vyšších dimenziách lebo pozostávaním v tých nižších rovinách nie je nič „vyhrané“. Preto vám zostáva už málo času vo vašej doterajšej dimenzii. Napriek tomu môžete ešte stále zbierať skúsenosti v spolupráci s inými okolo vás. Skutočne je to koniec jedného cyklu – dôležitá, mimoriadna perióda.

Obwohl ihr behindert wurdet, habt ihr es dennoch gemanagt, eure Evolution voranzutreiben, und dabei ist euch hoch anzurechnen, dass ihr dies auch durch eine extrem schwierige Periode hindurch geschafft habt. Eure Fortschritte werden nun nicht länger von euren Bedürfnissen überdeckt, denn ihr müsst jetzt einen Quantensprung vorwärts machen. Viele unter euch sind bereit, aufzusteigen und ihren Platz in den höheren Dimensionen einzunehmen, denn mit einem Verbleib in den niederen Schwingungs-Ebenen ist kaum etwas 'gewonnen'. Daher bleibt euch jetzt auch nur noch wenig Zeit in eurer bisherigen Dimension; dennoch könnt ihr im Zusammenwirken mit Anderen um euch immer noch Erfahrungen sammeln. In der Tat ist das Ende eines Zyklus' eine wichtige, außer-gewöhnlich Periode.

Som SaLuSa zo Síria, ktorý slúži ako hlas rôznych kontaktov, s ktorými aj vy ste v poslednom čase boli v kontakte. Môžem vám povedať, že všetko sa pohybuje dobre vpred a čokoľvek sa môže okolo vás diať nemá to žiaden vplyv na úspešný výsledok. Zanechám vám znova žehnanie a LÁSKU všetkých tých, ktorí sú časťou toho programu vzostupu.

Ich bin SaLuSa vom Sirius, der als Stimme für verschiedene Kontakte dient, mit denen auch ihr in letzter Zeit in Kontakt gekommen seid. Ich kann euch sagen, dass Alles gut vorankommt; und was auch immer um euch herum geschehen mag: am erfolgreichen Ausgang der Dinge wird das nichts ändern. Ich hinterlasse euch nun wieder den Segen und die LIEBE all derer, die Teil dieses Aufstiegs-Programms sind.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 07.11.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/2014/11/deutsch-salusa-7november-2014.html#more

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Formularende

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19