arkturiánske správy 3...


Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Suzanne Lie) - 25.August 2014

von erst-kontakt @ 2014-08-29 – 09:00:21

Beschreibung: ie Arkturianer

"Mehrdimensionales Denken"

„Viacdimenzionálne myslenie“

Naši milí vzostúpení.

My Arkturiáni rozpoznáme, že mnohí z vás majú problémy s trojdimenzionálnou pamäťou. Rozpoznáme, že tá neustála záťaž menícim sa svetom môže rušiť vašu pamäť. V minulosti ste však mali viecej štresu bez tohočasnej straty vašej krátkodobej pamäti. Pravdepodobne ste rozpoznali, že vaše 3-D informácie o čase a dátach zabudnete.

Čo je viacdimenzionálne myslenie?

Mnohým z vás, vzostúpeným, sa môže sa zdať, že strácate stále viac informácií o vašom svetovom živote, že ich nemáte k dispozícii pre vaše každodenné myslenie. Prežívate tú výzvu, lebo sa nabíjate z troj/štvordimenzionálneho myslenia do viacdimenzionálneho myslenia. Budete sa pýtať:“čo je viacdimenzionálne myslenie?“

Unsere lieben Aufsteigenden.

Wir die Arkturianer erkennen, dass viele von euch Schwierigkeiten mit ihrem dreidimensionalen Gedächtnis haben. Wir erkennen, dass die ständige Belastung einer sich ständig verändernden Welt euer Gedächtnis stören kann, aber ihr alle habt in der Vergangenheit mehr Stress gehabt, ohne euren gegenwärtigen Verlust eures Kurzzeit-Gedächtnisses. Wahrscheinlich habt ihr erkannt, dass ihr in der Regel eure 3D-Informationen über Zeiten oder Daten vergesst.

Was ist mehrdimensional denken?

Es mag vielen von euch, den Aufsteigenden, scheinen, dass es eine zunehmende Menge an Informationen über euer weltliches Leben gibt, die nicht mehr für euer tägliches Denken verfügbar sind. Ihr erlebt diese Herausforderung, weil ihr dabei seid, euer drei-/vierdimensionales Denken in euer mehrdimensionales Denken hochzuladen. "Was ist mehrdimensionales Denken?" werdet ihr fragen.

Viacdimenzionálne myslenie je schopnosť byť si vedomý viacero versií svojho  viacdimensionálneho JA, pokiaľ sa ešte nachádzate v procese vášho každonného fyzického života. Už ste si zvykli na viacúlohovúprevádzku vo vašom 3-D živote. Napríklad sediac pri vašom písacom stole a platíte vaše účty, ste v stave myslieť na nákup v supermarkete a na to, že vaše dieťa musí riešiť v istom čase nejakú úlohu, že musíte poliať trávua a nezabudnúť zavolať priateľom.

Všetky tie rozličné myšlienky bežia rýchlo vašou hlavou a von, že sa vám zdajú byť jedna myšlienka. S viacdimenzionálnym myslením sa vaše myšlienky neobmedzujú len na váš fyzický svet. Možno sa prechádzate a myslíte na váš posledný sen a pozorujete pritom zvláštne oblaky na nebi a pýtate sa či neskrývajú nejakú vesmírnu loď.

Váš rozum si spomína na ten „sen“, v ktorm sa nachádzate v obrovskej miestnosti mnohými neznámimi osobami, ktorí počúvajú mimoriadne osobnosti. Potom vŕzgajú v blízkosti brzdy auta a vy skočíte do vašej fyzickej reality. Poznáte vŕzganie brzdy ako varovanie, vrátite sa do vášho fyzického vnímania a celkom zabudnete ten krátky okamih vašej viacdimenzionálnej myšlienky.

Fyzické varovné signály sú časté. Aj ke’d deti sú ticho viete, že ich musíte skontrolovať. Vždy keď počujete varovný signál alebo príde ticho-varovanie, opustí vaša pozornosť vaše viacdimenzionálne myslenie, aby ste sa mohli venovať sústrediť na váš fyzický svet. Ten okamih viacdimenzionálneho myslenia sa často zabudne, lebo do vášho vedomia vstúpila úroveň strachu. V tom okamihu, keď vaše vedomie spadne späť „len do fyzického sveta“ vaše krátke stretnutie s viacdimenzionálnym myslením sa stratí.  

 

Mehrdimensionales Denken ist die Fähigkeit, euch mehr als einer Version eures mehrdimensionalen SELBST bewusst zu sein, während ihr im Prozess eures täglichen, physischen Lebens seid. Ihr seid bereits an einen Mehr-Aufgabenbetrieb in eurem 3D-Leben gewöhnt. Ihr könnt z. B. an eurem Schreibtisch sitzen, während ihr eure Rechnungen bezahlt, an den Einkauf im Supermarkt denkt und daran, dass euer Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Aufgabe erledigen muss, der Rasen bewässert und, ach ja, nicht zu vergessen eure Freunde anzurufen.

Alle diese unterschiedlichen Gedanken fließen so schnell in und aus eurem Kopf, dass sie fast wie ein Gedanke scheinen. Mit mehrdimensionalem Denken sind eure Gedanken nicht nur auf euer physisches Leben beschränkt. Ihr macht vielleicht einen Spaziergang und denkt über den Traum der letzten Nacht nach und beobachtet dabei, dass die Wolken am Himmel seltsam sind, ihr fragt euch, ob eine davon ein Raumschiff verschleiert.

Euer Verstand erinnert sich dann an den "Traum", in dem ihr in einem riesigen Zimmer mit vielen unbekannten Menschen seid, die außergewöhnlichen Menschen zuhören, die sprechen. Dann quietschen in der Nähe Auto-Bremsen und ihr springt in eure physische Realität zurück. Weil ihr quietschende Bremsen als Warnung gewohnt seid, kommt ihr zu euren physischen Wahrnehmungen zurück und vergesst völlig den kurzen Moment eurer mehrdimensionalen Erinnerungen.

Physische Warntöne sind sehr häufig. Auch wenn Kinder zu leise sind wisst ihr, dass ihr sie überprüfen müsst. Wann auch immer ihr einen Warnton oder eine Ruhe-Warnung bekommt, verlässt eure Aufmerksamkeit euer mehrdimensionales Denken, so dass ihr euch auf eure physische Welt konzentrieren könnt. Jener Moment mehrdimensionalen Denkens wird oft vergessen, weil eine Ebene von Furcht euer Bewusstsein betreten hat. Sobald euer Bewusstsein in die "nur physische Welt" zurückfällt, geht euer kurzes Zusammentreffen mit mehrdimensionalem Denken verloren.

V okamžiku, keď zahrniete do vášho myslenia správu od vášho vyššieho JA, ktorá sa pri vašej rannej meditácii naskytla, alebo sa vyskytla vo vašej túžbe, pripomínajúc vám niečo, tak môžete šťastnou náhodou na to položiť váš prst a váš mozog pomaly zrýchli do vyšších mozgových vľn vášho viacdimensionálneho myslenia. Týmto spôsobom sa pohybujete do vášho viacdimenzionálneho myslenienia a von.

Keď ste kľudný a spokojní rozšíri sa vaše vedomie do vyšších mozgových vĺn. Tým je vaše viacdimenzionálne myslenie zamestnané a vy začnete rozmýšlať o vyšších svetoch. Zrazu preruší trojdimenzionálne varovanie vaše myslenie, pokiaľ pozeráte na hodiny a zistíte, že sa musíte starať o nejaké fyzické aktivity – vaše vedomie padá späť do nízkych mozgových vĺn vášho 3-D života.

Viacdimenzionálne myslenie prerobiť na normalne-myslenie.

Dôležitá časť vrátiť sa k vášmu viacdimenzionálnemu mysleniu spočíva v tom, že urobiť ho „normálne“ tak ako vaše 3-D myslenie. Napríklad keď nebo skúmate po vesmírnych lodiach, napíšte si vaše sny, keď sa zobudíte a/alebo počúvate vaše vyššiedimenzionálne JA, bude vaše viacdimenzionálne myslenie tak normálne ako vaše trojdimenzionálne.

Tak isto ako je vaše ucho nastavené počuť volanie vašich detí, prosbu vášho šéfa alebo zvuk vtáka, teda  počuť „všetky správy z vyšších dimenzií, ktoré ste určili za dôležité“. Bohužiaľ má váš trojdimenzionálny mozog jedno obmedzenie vzťahujúce sa na počet vedome rozpoznateľných informácií. 

Sobald ihr eine mögliche Mitteilung von eurem Höheren Selbst einschließt, etwas, was in eurer Morgen-Meditation auftrat oder in eurer Sehnsucht, euch an etwas zu erinnern, könnt ihr glücklicherweise euren Finger darauf setzen und euer Gehirn allmählich in die höheren Gehirnwellen eures mehrdimensionalen Denkens beschleunigen. Auf diese Weise bewegt ihr euch in euer mehrdimensionales Denken hinein und hinaus.

Wenn ihr ruhig und friedlich seid, erweitert sich euer Bewusstsein in höhere Gehirnwellen. Dann wird euer mehrdimensionales Denken beschäftigt und ihr beginnt über eure höheren Welten nachzudenken. Plötzlich unterbricht eine dreidimensionale Warnung euer Denken, während ihr auf die Uhr schaut und erkennt, dass ihr euch um einige physische Aktivitäten kümmern müsst ~ euer Bewusstsein fällt zurück in die niedrigeren Gehirnwellen eures 3D-Lebens.

Mehrdimensionales Denken zum Normal-Zustand machen
Ein bedeutender Bestandteil zu eurem vollen mehrdimensionalen Bewusstsein zurückzukehren, ist euer mehrdimensionales Denken so "normal" zu machen, wie euer 3D-Denken. Wenn ihr z. B. den Himmel routinemäßig nach einem Raumschiff absucht, schreibt eure Träume auf, wenn ihr erwacht und/oder auf die innere Führung eures höherdimensionalen SELBST hört, wird mehrdimensionales Denken so normal wie euer dreidimensionales Denken.

Genauso wie euer Ohr abgestimmt ist, eure Kinder rufen zu hören, die Bitte eures Chefs oder den Ton von Vögeln, ist euer Ohr zu dem abgestimmt, was ihr als "wichtige Mitteilungen aus den höheren Dimensionen" bestimmt habt zu hören. Leider hat euer dreidimensionales Gehirn und Bewusstsein eine Beschränkung bezüglich dessen, wie viele Informationen bewusst erkannt werden können.

Pokiaľ sa zaoberáte vašimi trojdimenzionálnymi zodpovednosťami budete kalibrovaní na fyzické informácie a potom ukladáte vaše vyššie-dimensionálne myslenie na neskorší časový bod. Zaujímavé je, že vaše vedomie sa rozšíri na päťdimenzionálne len vtedy, keď si doprajete čas. V momente, keď rozšírite vaše vedomie na túto frequenciu môžete tie „dáta“ čítať, ktoré ste uložili do vášho neviditelného „viacdimenzionálneho rozumu“.

Tak ako viete čítať internet, keď ste s počítačom „online“, môžete len vtedy váš viacdimenzionálny rozum „čítať“, keď ste vašim viacdimenzionálnym JA „online“/pripojení/prihlásení. Vtedy si pripomeniete čo vám váš vnútorný hlas povedal. Spomeniete si aj vlny neviditelného svetla, ktoré prešli okolo rohu vášho oka. Alebo na ten dôležitý sen, ktorý v skutočnosti bol iná realita.

Keď každé ráno čítate noviny kalibrujete vaše myslenie na 3-D vnímanie. Keď každé ráno meditujete, napíšete vaše sny, alebo si predstavíteže vaše vyššie JA je blízko vás, tak kalibrujete vaše myslenie a vnímanie na štvrtú alebo vyššiu dimenziu.

Samozrejme nemusíte na sledovanie správ každý deň čítať noviny, ani nemusíte každý deň meditovať na to aby ste mohli držať krok svašim vyšším JA. Ale zvyky, ktoré vo vašom živote určujete rozhodujú čo je „normálne“ a čo je „jedinečné“.

Keď uvažujete len o tom čo sa vo vašom fyzickom živote vyskytuje, je to abnormálne uvažovať o vašom vnútornom JA.  Keď sa začnete venovať vašim vnútorným pocitom, krátkym vnímaniam a vnútorným správam z vášho viacdimenzionálneho sveta budú vyššie kimensie normálne.

Während ihr euch um eure dreidimenzionalen Verantwortungen kümmert, werdet ihr zuerst auf physische Informationen kalibriert und dann um euer höher-dimensionales Denken für einen späteren Zeitpunkt zu speichern. Interessant ist, dass euer Bewusstsein sich nur in euer fünfdimensionales Bewusstsein ausdehnt, wenn ihr euch Zeit lasst. Sobald ihr euer Bewusstsein auf diese Frequenz ausdehnt, könnt ihr "die Dateien" lesen, die ihr in eurem unsichtbaren "mehrdimenzionalen Verstand" gespeichert habt.

So wie ihr nur euer Internet lesen könnt, wenn ihr "online" mit dem Computer seid, so könnt ihr nur euren mehrdimenzionalen Verstand "lesen", wenn ihr mit eurem mehrdimenzionalen Denken "online" seid. Sobald ihr in eurem mehrdimensionalen SELBST angemeldet seid, könnt ihr euch wieder erinnern, was euch eure innere Stimme gesagt hat. Ihr könnt euch auch an die Wellen von fast unsichtbarem Licht erinnern, das schnell an der Ecke eures Auges vorbeiging, oder an den wichtigen Traum, der eigentlich eine andere Wirklichkeit war.

Wenn ihr jeden Morgen die Zeitung lest, kalibriert ihr eure Wahrnehmung und euer Denken auf 3D. Andrerseits, wenn ihr jeden Morgen meditiert, schreibt ihr euch eure Träume auf oder stellt euch vor, dass euer höheres SELBST euch nahe ist, so kalibriert ihr euer Denken und eure Wahrnehmung zur vierten Dimension und darüber hinaus.

Natürlich müsst ihr nicht jeden Tag die Zeitung lesen, um die Nachrichten zu verfolgen, noch müsst ihr jeden Tag meditieren, um mit eurem SELBST Schritt zu halten. Aber die Gewohnheiten, die ihr in eurem Leben herstellt, bestimmen was "normal" und was "einzigartig" ist.

Wenn ihr nur an das denkt, was in eurem physischen Leben auftritt, ist es abnorm über euer inneres Selbst nachzudenken. Sobald ihr beginnt euch zu euren inneren Gefühlen, flüchtigen Wahrnehmung und inneren Mitteilungen aus eurer mehrdimensionalen Welt zu bekennen, werden die höheren Dimensionen normal.

Inými slovami „normálne“ je to, čo nosíte pravidelne vo vašom rozume. A to čo myslíte, spôsobíte. Keď teda rozmýšlate čo čítate v novinách, na tie úlohy čo dnes čakajú, ktoré účty musíte zaplatiť a čo vašej rodine alebo v práci treba robiť, tak vy sami ste sa obmedzili na trojdimenzionalitu.

Keďže máte pozemskú-nádobu a žijete v trojdimensionálnej realite je trojdimensionálne myslenie nutné. Na druhej strane myslíte viacdimensionálne keď rozmýšľate nad vašimi štvordimensionálnymi snami a kreatívnymi podnikaniami, počúvate vaše vnútorné vedenie a spomínate si  vyššie výrazy toho vášho JA počas vášho vášho svetoveho bytia/života.

Stav vedomia viacdimenzionálneho myslenia nie je obmedzený na počuté alebo čítajúce slová, pretože je „rečou-svetla“. Svetlo-reč sa prenáša a je porozumené cez emócie, fantázie, citové senzácie, zvuky a farby, ktoré zrazu vstúpia do vášho vedomia. Keď sa zaoberáte s tými „svetlo-správami“ rozširujete vaše trojdimenzionálne myslenie na viacdimenzionálne.

Mit anderen Worten, "normal" ist, was auch immer ihr regelmäßig in eurem Verstand tragt. Und das, was ihr denkt, verursacht ihr. Wenn ihr also nur darüber nachdenkt, was ihr in der Zeitung lest, die Aufgaben, die ihr an dem Tag habt, welche Rechnungen zu bezahlen sind und was im eurer Familie oder auf der Arbeit zu tun ist, habt ihr euch selbst auf nur dreidimensionales Denken beschränkt.

Weil ihr ein Erden-Gefäß tragt und in einer dreidimensionalen Realität lebt, ist das dreidimensionale Denken notwendig. Auf der anderen Seite, wenn ihr auch über eure vierdimensionalen Träume und kreativen Unternehmungen nachdenkt, auf eure innere Führung hört und euch daran erinnert, euch mit euren höheren Ausdrücken des SELBST zu verbinden, während ihr in eurem weltlichen Leben einhergeht, dann denkt ihr mehrdimensional.

Zustände des Bewusstseins Mehrdimensionales Denken ist nicht auf zu hörende oder zu lesende Worte beschränkt, da es eine Form der "Licht-Sprache" ist. Licht-Sprache wird übertragen und über Emotionen, Phantasie, fühlbare Empfindungen, Klänge und Farben verstanden, die plötzlich in euer Bewusstsein eintreten. Ihr erweitert euer dreidimensionales Denken in mehrdimensionales Denken, indem ihr euch mit dieser "Licht-Mitteilung" befasst.

Je dôležité rozpoznať:

*vaše vedomé myslenie určuje stav vášho vedomia

*váš stav vedomia určuje vaše vedomé vnímanie

*vnímania, ktorým sa vedome venujete diktujú víziu vášho života. Tým istým spôsobom ovplyvňujú vaše city váš stav vedomia.

*keď cítite „zlú náladu“ vidíte to, čo je nesprávne vo vašom živote a vaše vedomie klesá do trojdimenzionálneho myslenia.

*keď sa cítite „dobre naladení“ vidíte to, čo je správne vo vašom živote a vaše vedomie sa rozšíri do viacdimenzionálneho myslenia.

Zlá nálada sa zvyčajne stane, keď sa vkradne do vášho myslenia strach. Na základe tej nízkej frequncie/vibrácie myslenia sa vzťahujete v prvom rade od „mal by som“ na „musím“ vo vašom trojdimenzionálnom živote.

Normálne máte dobrú náladu, lebo vaše vedomie sa mohlo sústrediť na lásku, bezpodmienečnú lásku. Potom je vaše vedomie kalibrované na vyšší stav vedomia, ktorom si spomínate na vašu vrodenú schopnosť venovať sa vášmu viacdimezionálnemu JA.  

Es ist wichtig zu erkennen, dass:

* Euer bewusstes Denken bestimmt euren Zustand des Bewusstseins.

* Euer Zustand des Bewusstseins bestimmt eure bewusste Wahrnehmung.

* Die Wahrnehmungen, denen ihr euch bewusst widmet, diktieren eure Vision des Lebens.
Auf die gleiche Weise beeinflussen eure Gefühle euren Zustand des Bewusstseins.

* Wenn ihr "schlechte Laune" fühlt, seht ihr was falsch ist in eurem Leben und euer Bewusstsein senkt sich in dreidimensionales Denken.

* Wenn ihr euch "gut gelaunt" fühlen, sehen ihr was richtig mit eurem Leben ist und euer Bewusstsein dehnt sich in mehrdimensionales Denken aus.

Schlechte Laune geschieht in der Regel, weil Furcht in euer Denken eingedrungen ist. Aufgrund dieser niedrigeren Frequenz des Denkens nehmt ihr in erster Linie Bezug auf Bereiche von "Ich sollte" und "Ich muss" in eurem dreidimensionalen Leben.

Gute Laune ist normalerweise, weil euer Bewusstsein sich auf Liebe, besonders bedingungslose Liebe konzentrieren konnte. Dann wird euer Denken in einen höhere Zustand des Bewusstseins kalibriert, in dem ihr euch daran erinnern könnt, euch eurer angeborenen Verbindung mit eurem mehrdimensionalen SELBST zu widmen.

Mozgové vlny

Vaše mozgové určujú určitý stav vášho vedomia.

Váš stav vedomia určuje vaše myslenie.

Vaše myslenie určuje frequnciu vášho vnímania.

Vaše viacdimenzionálne JA je neustálom prepojení so všetkými mozgovými vlnami, stavy-vedomia vrámci toho TERAZ toho JEDN0HO. Vaše fyzické JA môže byť obmedzené len na stav-vedomia jedného času.

Gehirnwellen

Eure Gehirnwellen bestimmen euren Zustand des Bewusstseins.

Euer Zustand des Bewusstseins bestimmt euer Denken.

Euer Denken bestimmt die Frequenz eurer Wahrnehmungen.

Euer mehrdimensionales SELBST ist in ständiger Verbindung mit allen euren Gehirnwellen, Bewusstseins-Zuständen innerhalb des JETZT des EINEN. Allerdings kann euer physisches Selbst nur auf einen Bewusstseins-Zustand zu einer "Zeit" beschränkt werden.

Beschreibung: ehrinwellen

*Vaše Beta mozgove vlny smerujú k vnímaniam vášho trojdimenzionálneho stavu vedomia, myslenia a vnímania.

*Vaše Alpha-mozgové vlny smerujú k vnímaniu vášho štvordimenzionálneho stavu, vašim kreatívnym vedomím, myslením a vás spája s vnímaním vášho vyššieho troj-štvordimenzionálneho života.

*Vaše Theta-mozgové vlny smerujú s vedomím vášho 4-5-dimenzionálneho stavu vedomia, spirituálnym a šamanským myslením a začiatkom vedomého vnímania spoznanie a akceptovanie viacdimenzionálneho výrazu toho vlastného JA.

*Vaše Delta-mozgové vlny smerujú k vedomiu vášho 5-dimenzionálneho svetelného-JA-tela, ako tiež prináša do súladu vaše viacdimenzionálne myšlienky a vnímanie s tým TERAZ toho JEDNÉHO.

Vaše mozgové vlny sú podobné/porovnatelné vašim „mentálnym svalom“. Čím viac sú trénované, tým sú silnejšie. Keď ich nepoužívate zoslabnú. Inými slovami, ke’d sa vedome naladíte na vyššie mozgové vlny a z tohovyplývajúci stav vedomia je otvorená brána medzi vašim fyzickým mozgom a vašim viacdimenzionálnym vedomím.

* Eure Beta-Gehirnwellen werden mit den Wahrnehmungen eures dreidimensionalen Zustand des Bewusstsein, Denken und Wahrnehmung ausgerichtet.

* Eure Alpha-Gehirnwellen werden eurem vierdimensionalen Zustand des Bewusstsein, eurem kreativen Denken und der Wahrnehmung eures oberen drei- und vier-dimensionalen Lebens verbunden.

* Eure Theta-Gehirnwellen sind ausgerichtet mit den höheren vier- und fünf-dimensionalen Zuständen des Bewusstseins, spirituellem und schamanischen Denken und den Anfängen der bewussten Wahrnehmung und Anerkennung der mehrdimensionalen Ausdrücke des SELBST.

* Eure Delta-Gehirnwellen werden ausgerichtet, mit dem Bewusstsein eures fünfdimensionalen Lichtkörper-SELBST, sowie mit den mehrdimensionalen Gedanken und Wahrnehmungen, die mit dem JETZT des EINEN in Resonanz sind.

Eure Gehirnwellen sind ähnlich wie eure "mentalen Muskeln". Je mehr ihr sie aktiviert, desto stärker werden sie. Wenn ihr sie nicht verwendet, werden sie schwächer. Mit anderen Worten, wenn ihr euch bewusst auf eine höhere Gehirnwelle einstimmt und den daraus resultierenden Bewusstseins-Zustand, ist ein Portal zwischen eurem physischen Gehirn und eurem mehrdimensionalen Verstand geöffnet.

„Každý krát“ keď estujete touto bránou medzi vašim viacdimenzionálnym rozumom a vašim fyzickým mozgom sa tá neronálna cesta stále viac aktivuje. Táto aktivácia je podobná aktivácii tých nových nervových-ciest, ktoré sa vytvoria, keď sa učíte novú úlohu. Kedykoľvek sa touto úlohou alebo stavom vedomia zaoberáte, expanduje/rozširuje sa neuronálna cesta, brána, od jednej „malej nezaistenej cesty“ na „veľkú cestu“ až sa stane „dialnicou“.

4ím viac aktivujete vedome vyšší stav vedomia, tým viac môžete tiet mozgové vlny integrovať vo vašom dennom živote. Naopak, keď sa rozhodnete nestimulovať vaše vyššie mozgové vlny bude to ťažšie používať/integrovať stavy vyššieho vedomia vo vašom každodennom živote. V rámci fazického sveta s málom vedomia vášho vrodeného viacdimenzionálneho JA myslieť, vnímať a žiť.

Rozličné mozgové vlny a stavy vedomia určujú aj to, čo emocionálne o vašom živote cítite, ako reagujete a konáte a/alebo ako na váš život reagujete.

*Beta-mozgové vlny a stavy vedomia sú volania k povinnosti a vedú k štresu, strachu alebo depresii.

*Alpha-mozgové vlny a stavy vedomia dávajú pocit kreativity, zábavy, a viac radosti.

*Theta-mozgové vlny a stavy vedomia vám dovolia hlboko myslieť a cítiť spirituálne.

*Delta-mozgové vlny a stavy vedomia sú „inak svetecké“. Tým sa dajú ťažko pochopiť pokiaľ ste bdelý vo vašom fyzickom svete.

 

"Jedes Mal" wenn ihr durch dieses Portal zwischen eurem mehrdimensionalen Verstand und eurem physischen Gehirn reist, wird das Portal/der neuronale Weg mehr aktiviert. Diese Aktivierung ist ähnlich wie die Aktivierung der neuen Nerven-Bahnen, die geschaffen werden, wenn ihr eine neue Aufgabe lernt. Wann auch immer ihr euch mit dieser Aufgabe oder Bewusstseins-Zustand beschäftigt, expandiert der neuronale Weg, Portal, von einer "kleinen unbefestigten Straße" in eine "größere Straße" bis es eine "Autobahn" wird.

Je mehr ihr also bewusst einen höheren Bewusstseins-Zustand aktiviert, desto mehr könnt ihr diese Gehirnwellen in euren Alltag integrieren. Umgekehrt, wenn ihr euch entscheidet, euch nicht auf eure höheren Gehirnwellen einzustimmen, ist es schwieriger, jene höheren Zustände des Bewusstseins in euren Alltag zu integrieren. Dann werdet ihr innerhalb der physischen Welt mit wenig Bewusstsein von eurem angeborenen mehrdimensionalen SELBST denken, wahrnehmen und leben.

Unterschiedliche Gehirnwellen und Bewusstseins-Zustände bestimmen auch das, was ihr emotional über euer Leben fühlt, wie ihr emotional interagiert, reagiert und/oder auf euer tägliches Leben reagiert.

* Beta-Gehirnwellen und Bewusstseins-Zustände sind ein Aufruf zur Pflicht und führen oft zu Stress, Furcht oder Depression.

* Alpha-Gehirnwellen und Bewusstseinszustände fühlen kreativ, Spaß und mehr Freude.

* Theta-Gehirnwellen und Bewusstseins-Zustände lassen zutiefst nachdenklich und spirituell fühlen.

* Delta-Gehirnwellen und Bewusstseins-Zustände sind sehr "anders-weltlich". Damit sind sie schwierig zu erfassen, während ihr in eurer physischen Welt wach seid.

Presne ako sa mozgové vlny a tie z toho vyplývajúce stavy vedomia vplývajú na vaše emócie, majú aj vplyv na váš mozgový-vlnový-stav-vedomia.

*Strach zníži hneď vaše vedomie do Beta-mozgových vĺn * šťastie zvýši vaše vedomie do štvrtej dimenzie, kde sa aktivuje vaša kreativita.

*Radosť rozšíri vaše vedomie do vášho 5-dimenzionálnej túžby splynúť s vašim viacdimenzionálnym JA.

*Bezpodmienečná láska je vstupenka na vaše medzidimenzionálne cestovanie.

*Odovzdanie je vydanie všetkých reaktívnych emócií, prepojí vás k k nespočetným výrazom vášho viacdimenzionálneho JA.

Pocitmi radosti, bezpodmienečnej lásky a oddaním začnete zažívať vaše viacdimenzionálne JA vo vašom každodennom živote. Krok za krokom dostanete neustálu podporu, ktorú vám vaše JA v každom TERAZ-momente ponúkne. Nakoniec budete vedieť, že ste vedení.

Pokiaľ dovolíte to vedenie vo vašom každodennom živote budete si vedomejší a rozpoznáte, že nikdy nie ste sami. Potom viete, že ste VŽDY vedení, vyučovaní, utešovaní a chránení. Uvedomíte si, že v každej životnej situácii môžete volať o pomoc.

Genauso wie eure Gehirnwellen und die daraus resultierenden Bewusstseins-Zustände sich auf eure Emotionen auswirken, so wirken sich eure Emotionen auf euren Gehirnwellen-Bewusstseins-Zustand aus.

* Furcht senkt sofort euer Bewusstsein in Beta-Gehirnwellen eurer unmittelbaren * Glück erhöht euer Bewusstsein in die vierte Dimension, in der eure Kreativität aktiviert wird.

* Freude erweitert euer Bewusstsein in euren fünfdimensionalen Wunsch mit eurem mehrdimensionalen SELBST zu verschmelzen.

* Bedingungslose Liebe ist die Eintrittskarte für eure Interdimensionalen Reisen.

* Übergabe ist die Freigabe aller reaktiven Emotionen, verbindet euch mit den unzähligen Ausdrücke eures mehrdimensionalen SELBST.

Durch die Gefühle der Freude, bedingungslose Liebe und Hingabe beginnt ihr euer mehrdimensionales SELBST in eurem täglichen Leben zu erfahren. Nach und nach werdet ihr die beständige Unterstützung hören, die euch euer SELBST in jedem JETZT-Moment anbietet. Schließlich werdet ihr wissen, dass ihr geführt werdet.

Während ihr diese Führung in eurem täglichen Leben erlaubt, wird euch zunehmend bewusst und ihr erkennt, dass ihr niemals alleine seid. Dann wisst ihr, dass ihr IMMER geführt werdet, unterrichtet, getröstet und geschützt. Euch wird bewusst, dass ihr für alle Bereiche eures Lebens um Hilfe rufen könnt.

Ale tak ako musíte váš telefón alebo počítať zapnúť aby ste dostali informácie, musíte vaše vyššie vedomie „zapnúť“ keď chcete informácie z vašej vyššej dimenzie. Je dôležité tieto informácie nejakým spôsobom dokumentovať/zapísať, lebo môže byť pre vás ťažké spomenúť si, keď sa vrátite do vášho 3-D vedomia. Cvičením sa naučíte kanalizovať tie vyššie správy písomne, alebo vašim hlasom, aby ste si ich pamätali.

Aktom kanalizácie vášho JA pohybujete vašu perspektívu zo „stratenia trojdimenzionálneho klamstva a ilúzie“ cez starosti denného života, pokiaľ vašim vyšším výrazom toho JA komunikujete. Potom sa môžete potešovať, že sa hýbete s vyššou frequenciou a že  „vaše“ vedenie nesie vašu pozemskú-nádobu v týchto vyzývajúcich časoch do planetárneho vzostúpenia.

Vaše vyššie JA vás v tom podporuje, apripomína:

Najprv vzostupuje vaše vedomie.

Potom vzostupujú vaše myšlienky a city.

Tým môžu vzostúpiť vaše nápady a aktie.

To vedie k ďalším viacdimenzionálnym vnímaniam a skúsenostiam.

A to odhalí vaše osobné a planetárne svetelné telo.

Viem, že mnohí z vás boli sklamaní, že Zem nevsúpila náhle do 5-tej dimenzie, ako bolo viackrát povedané. Ale vzostup nebude stotžňovaný/meraný časom. Vzostup je v skutočnosti akt opustenia času.

Aber ebenso wie ihr euer Telefon oder euren Computer einschalten müsst um Informationen zu bekommen, müsst ihr euer höheres Bewusstsein "einschalten" um höher-dimensionale Mitteilungen zu empfangen. Es ist wichtig, diese Mitteilungen auf irgendeine Weise zu dokumentieren, da es schwierig sein kann, euch an sie zu erinnern, wenn ihr zu eurem 3D-Bewusstsein zurückkehrt. Mit Übung werdet ihr lernen, wie eure höheren Mitteilungen schriftlich oder über eure eigene Stimme zu kanalisieren sind, damit ihr euch erinnert.

Durch den Akt der Kanalisierung eures Höheren SELBST bewegt ihr eure Perspektive von der "Verlorenheit der dreidimensionalen Lügen und Illusionen" über die Sorgen des täglichen Lebens, während ihr mit eurem höheren Ausdruck des SELBST kommuniziert. Dann kann das "IHR" euch trösten, das mit einer höheren Frequenz mitschwingt und das "ihr" führen, das ein Erden-Gefäß in diesen herausfordernden Zeiten des persönlichen und planetaren Aufstiegs trägt.

Euer höheres Selbst unterstützt euch dabei, euch daran zu erinnern:

Zuerst steigt euer Bewusstsein auf.

Dann steigen eure Gedanken und Gefühle auf.

Dadurch können eure Ideen und Aktionen aufsteigen.

Das führt zu weiteren mehrdimensionalen Wahrnehmungen und Erfahrungen.

Und das wird euren persönlichen und planetaren Lichtkörper enthüllen.

Wir wissen, dass viele von euch enttäuscht wurden, dass die Erde nicht plötzlich fünfdimensional geworden ist, während der vielen vorhergesagten Momente in der Zeit. Aber Aufstieg wird nicht mit Zeit assoziiert. Aufstieg ist tatsächlich der Akt die Zeit zu verlassen.

Keby planéta zrazu vzostúpila do piatej dimenzie v ľudsky obmedzenom „čase“ bola by fyzická planéta hneď neobyvatelná pre všetky trojdimenzionálne druhy a tak by bola wäčšina obyvateľstva Gaii/Zeme zničená.

Gaia je láskyplná matka. Namiesto toho aby „vytiahla koberec“ pod toľkými krásnymi životnými formami, ktoré na, v a nad jej planetárnym telom žijú, rozhodla sa naďalej s tým utrpením žiť, ktoré jej tí tmaví členovia  denne spôsobujú.

Preto, keď budete netrpezliví a pýtate sa: „kedy konečne vzostúpime?“ my, tie vyššie výrazy vášho vlastného viacdimenzionálneho JA odpovedáme: „Č oste dnes pre planetárny vzostup dnes urobili?

Viedeli sme, že tí, ktorí si spomínajú na to, že dobrovoľne sa prihlásili byť pozemskou nádobou, aby tej milej Gaii pri jej vzostupe pomohli. NIE pýtať sa: „kedy sa to stane?“ namiesto toho pýtať sa:“Čo môžeme spraviť, aby sme pomohli“.

Táto otázka je tá, ktorá z vás robí viacdimenzionálneho vodcu.

Arkturiáni

Auch wenn der Planet Erde plötzlich in die fünfte Dimension in einer menschlich zugewiesenen "Zeit" aufsteigen würde, der physische Planet wäre sofort für alle dreidimensionalen Formen unbewohnbar und die größere Mehrheit von Gaias Bewohner würden zerstört werden.

Gaia ist eine liebevolle Mutter Erde. Statt "den Teppich herauszuziehen" unter so vielen der wundervollen Lebensformen, die auf, in und über ihrem planetaren Körper leben, hat sie beschlossen, weiterhin mit dem Leid zu leben, das sie jeden Tag durch die dunklen Mitglieder der Menschheit erfährt.

Deshalb, wenn ihr ungeduldig werdet und fragt: "Wann werden wir endlich aufsteigen?" Wir, die höheren Ausdrücke eures eigenen mehrdimensionalen SELBST, antworten: "Was habt ihr heute für den planetaren Aufstieg getan?"

Wir haben gesehen, dass jene, die sich daran erinnern, dass sie sich freiwillig meldeten ein Erdengefäß dafür einzunehmen, um der lieben Gaia bei ihrem Aufstieg zu helfen, NICHT fragen: "Wann geschieht es?" Stattdessen fragen sie: "Was können wir tun, um zu helfen?"

Diese Frage ist es, die euch zu einem Mehrdimensionalen Führer macht.

Die Arkturianer

Die Arkturianer durch Suzan, 25.08.2014, http://suzanneliephd.blogspot.de/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/arkturia13/250814mehrdim-denk.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.....die EK-Redaktion

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52