SaLuSa 06.12.2014...


Sternenbotschaft: SaLuSa – 05. Dezember 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-12-06 – 09:58:54

Beschreibung: aLuSa

Bolo nám radosťou zostať stranou a dovoliť Michalovi inú správu – miesto našich zvyčajných. Tá správa vás iste povzniesla, lebo už dávno ste očakávali niečo povzbudzujúce, čo jasne naznačuje začiatok zmien na Zemi. A bude veľa zmien, pre ktoré už bolo uskutočnených veľa príprav. To znamená, že sa stratilo len málo času v premene súčasnej situácie plnej vojny a nedorozumení – na podmienky, ktoré oznamujú príchod lásky a mieru. Často sme povedali, že príde zmena a teraz budete mať jasný signál potvrdenia. Mnohí iste ešte stále budú mať obavy veriť to, čo sa pred ich očami bude diať. Ale odmietnutie tú skutočnosť nebude môcť prekryť. Nové obdobie začalo.

Es war uns eine große Freude, einmal „beiseitezutreten“ und Michael (Mike) zu erlauben, eine andere Botschaft – anstelle der sonst üblichen von uns – zu übermitteln! Diese übermittelte Botschaft dürfte eure Gemüter beträchtlich aufgerichtet haben, denn ihr habt nun schon sehr lange auf so eine aufmunternde Botschaft gewartet, die klar und deutlich auf den Beginn vieler willkommener Veränderungen auf der Erde hinweist. Und es wird viele Veränderungen geben, für die die Vorbereitungen bereits getroffen wurden! Das bedeutet, dass nur recht wenig Zeit verloren wurde darin, eure derzeitige Situation voller Kriege und Zweitracht zu ändern – hin zu Bedingungen, die das Kommen von LIEBE und Frieden auf Erden ankündigen. Schon oft haben wir euch ja gesagt, dass der Wandel kommen wird, und nun werdet ihr endlich ein klares Signal der Bestätigung haben. Viele werden sich zwar immer noch scheuen, zu glauben, was sich da vor ihren Augen ereignet; aber Leugnung wird die Tatsache nicht verbergen können, dass eine neue Ära begonnen hat.

Keď sa pozriete späť zistíte, že sme váš Svet chránili/udržali a to znamená, že Galaktická federácia sa intenzívne zaoberala zaistením udržania svetového mieru. Menšie vojny alebo nejaké nepokoje tiež koniec koncov skončia a príde čas, v ktorom negatívne činy nebudú prevedetelné. Frekvencia tej vibrácie bude neustále stúpať a v budúcnosti bude jednoducho príliš vysoká pre prejavy negatívnych činov. Milí: boj medzi tmavýmí silami a SVETLOM je už skoro ukončený a vy vo vašom čase prežijete, že tí, ktorí vás utláčali budú (zo Zeme) odstránení a tak už nebudú môcť zadržiavať tie zmeny. Tie akcie splnia predpovede/sľuby, ktoré ste už dávno dostali a my ďakujeme tím, ktorí zostali pri nás a neodvrátili sa z ich cesty.

Wenn ihr zurückblickt, werdet ihr feststellen, dass wir eure Welt behütet, (bewahrt) haben, und das bedeutet, dass die Galaktische Föderation intensiv damit befasst war, sicherzustellen, dass ein Weltfrieden aufrecht-erhalten werden konnte. Kleinere Kriege oder so mancher Aufruhr werden schließlich ebenfalls aufhören, und es wird eine Zeit kommen, in der solche negativen Handlungen nicht mehr durchführbar sein werden. Die Frequenz-Höhe der Schwingungen wird stetig weiter ansteigen, und in der Zukunft wird sie einfach zu hoch sein, als dass derart negative Handlungen sich überhaupt noch manifestieren könnten. Ihr Lieben: Der Kampf zwischen Finsternis und LICHT ist fast vorbei, und ihr werdet in eurer Zeit erleben, dass diejenigen, die für eure Niederlage verantwortlich waren, (von der Erde) entfernt werden, sodass sie den Wandel nicht länger aufhalten können. Diese Aktionen werden jene Verheißungen erfüllen, die euch bereits vor langer Zeit gegeben wurden, und wir danken denen, die unerschütterlich an unserer Seite geblieben sind und sich von ihrem Weg nicht abbringen ließen!

Ako sme už povedali je vašou zodpovednosťou pomáhať iným cestou tej premeny a sprevádzať ich na ceste ku SVETLU. My a iné skupiny SVETLA nespomalíme v našej snahe na zaručenie ďalšieho pokroku a dáme ochranu proti akýmkoľvek rušiacim vmiešaniam – od kdekoľvek môžu prísť! Veci sa dobre posunuli vpred, ale teraz sa spoliehame na pracovníkov svetla, ktoré ich úlohy tak usilovne plnia. Prirodzene, že po dosiahnutí tak dôležitého bodu v pokroku ľudskej rasy bude vyložená akákoľvek námaha a kroky na posunutie evolúcie. Skutočne je už viditelné, že si to uvedomujú mnohé duše, že niečo pozitívne sa deje aj keď si neuvedomujú akým spôsobom sa to bude manifestovať. Bohužiaľ vaše spravodajstvá sú ešte stále pod vplyvom tmavých síl a preto neprenikajú do správ dobré deje. Natrvalo však nemôžu byť zadržiavané a preniknú bez ohľadu na metódy, ktoré sa snažia o ich potlačenie.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist es eure Verantwortung, Anderen durch diese Zeit des Wandels hindurch-zu-helfen und sie auf den Weg des LICHTS zu geleiten. Wir – und andere Gruppen, die für das LICHT arbeiten –, werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen, zu garantieren, dass die Fortschritte weitergehen, und wir gewähren unseren Schutz gegen jegliche störende Einmischungen – aus welcher Ecke sie auch immer kommen mögen! Die Dinge sind gut vorangekommen, aber jetzt verlassen wir uns wie immer auch auf all die Lichtarbeiter, die ihren Aufgaben so fleißig nachkommen. Natürlich ist es so, dass, nachdem ein derart wichtiger Punkt hinsichtlich der Fortschritte der Menschrasse erreicht worden ist, jede Anstrengung unternommen wird, eure Evolution einen weiteren großen Schritt voranzubringen. In der Tat ist ganz offensichtlich, dass viele Seelen sich dessen bewusst sind, dass da etwas sehr Positives im Gange ist, auch wenn sie sich noch nicht darüber klar sind, auf welche Weise sich das manifestieren wird. Bedauerlicherweise befinden sich eure Nachrichtenquellen immer noch unter dem Einfluss der Günstlinge der Dunkelkräfte, und deshalb erfahrt ihr dort nicht die Wahrheit über (positive) Dinge, die in eurer Welt vor sich gehen. Doch gute Nachrichten können auf Dauer nicht mehr zurückgehalten werden, sondern sie werden durchsickern, ungeachtet der Methoden, die eingesetzt werden, um sie zu unterdrücken.

Ako vždy je našou úlohou strážiť na vašom nebi na zaručenie odblokovania nezvaných navštevníkov – alebo zabrániť pokusom na umiestnenie zbraní, ktoré by mohli byť používané proti vám. Vaša Zem bola dlho v karanténe za účelom obmedzenia vplyvu iných civilizácií vo vývoji vašej evolúcie. Niekedy však bolo nutné priblíženie na testovanie vašej reakcie. To pomohlo vášmu porozumeniu vesmíru a iných foriem života, ktoré v ňom existujú. Mnohé civilizácie sú pokročilejšie ako tá vaša, čo sa týka inteligencie a teraz budete aj vy mať možnosť veľmi povzdvihnúť vašu úroveň. Sme veľmi vzdialení tomu, že by sme vás chceli zadržať, sme zvedaví ako vám pomôcť a zrýchliť váš pokrok a dostať vás znovu na tú úroveň, na ktorej ste už kedysi boli.

Wie immer ist es Bestandteil unserer Mission, an eurem Himmel zu patrouillieren, um sicherzugehen, dass sich keine ungebetenen Besucher einfinden – oder Versuche unternommen werden, Waffen im Weltraum zu stationieren, die gegen euch eingesetzt werden könnten. Eure Erde befand sich viele Jahre lang in Quarantäne, um zu garantieren, dass keine anderen Zivilisationen Einfluss auf eure Weiterentwicklung nehmen können oder sich störend einmischen. Zuweilen war es jedoch notwendig, eine Annäherung zuzulassen, um eure Reaktionen zu testen. Das hat eurem Verständnis des Universums und anderer Lebensformen, die darin existieren, weitergeholfen. Viele andere Zivilisationen sind euch, was die Intelligenz betrifft, weit voraus, aber da auch ihr euch ja weiterentwickelt, werdet auch ihr die Gelegenheit haben, euer Niveau beträchtlich zu erhöhen. Weit davon entfernt, euch zurückhalten zu wollen, sind wir begierig darauf, euch bei euren Fortschritten so rasch wie möglich weiterzuhelfen, um euch wieder auf die Ebene zu heben, die ihr einst schon einmal innehattet.

Čo sa týka pozorovaní vesmírnych lodí, môže to byť klamné pokiaľ nepoznáte ten rozličný pôvod. Vaše tmavé sily sú medzičasom v stave napodobniť vesmírne lode, ktoré sa našim podobajú, takže len na základe niektorých znakov sú rozpoznatelné. To môže viesť k „prípadom“, ktoré predstierajú byť spôsobené ET-ími, ale  v skutočnosti to boli vaši tmaví oprátori. Vieme, že to nie je prvý krát ich nápad vytvoriť „situácie“, za ktoré urobia zodpovedných nás. My sa nemôžeme miešať do vašich rozhodnotí – mimo, že by dosiahli rozmeru, ktorý by ohrozoval a vytvoril zmenu v slnečnej sústave. Nerobte si ale žiadne starosti lebo budúcnosť je zaistená a vy sa už pohybujete do energií nového veku.

Was eure Sichtungen unserer Raumfahrzeuge betrifft, so kann ihre Gestalt und Aussehen für euch verwirrend sein, solange ihr nicht deren unterschiedliche Herkunft kennt. Eure Dunkelmächte sind inzwischen so weit, dass sie in der Lage sind, Raumfahrzeuge so nachzubilden und nachzubauen, dass sie den unseren ähnlich sehen, sodass sie, abgesehen von gewissen Markierungen, die einige unter ihnen aufweisen, genauso aussehen können wir unsere. Dies kann daher auch zu 'Zwischenfällen' führen, bei denen angenommen wird, dass sie von ETs verursacht worden seien, – wo aber in Wirklichkeit eure finsteren Operateure am Werk gewesen sind. Wir wissen, dass es nicht zum ersten Mal deren Idee war, einen 'Zwischenfall' zu inszenieren, für den man dann uns verantwortlich machen könnte. Wir können uns andererseits aber nicht in eure Aktions-Entscheidungen einmischen, es sei denn, sie sind von einem Ausmaß, das den Plan für euer Sonnen-System ändern würde. Macht euch darum aber keine Sorgen, denn die Zukunft ist gesichert, und ihr bewegt euch bereits in die Energien des Neuen Zeitalters.

Aj matka Zem zavádza zmeny, lebo aj ona sa pohybuje do nového veku. Jej prácou je očistiť zem/pôdu a vrátiť ju do jej pôvodného stavu a to samozrejme nejaký čas bude trvať, lebo aj ona sa pohybuje cez tie nové vibrácie nahor. Ako teda vidíte je tu množstvo aktivít, ktoré sa dejú vo váš prospech a prepomôžu vám konečne k mierovej a hodnotnej existencii. Opúšťate tie nízke frekvenčné úrovne k dobru a dostanete akúkoľvek pomoc, ktorá vám pomôže nahor. Keď ste sa pred Äonmi dali na cestu, boli ste šťastné duše, odhodlané urobiť to najlepšie z tej príležitosti – zažiť tie nízke frekvencie. Vedeli ste, že nikdy nebudete v tom sami a že vaše pokroky sú sledované a keď príde ten časový bod pomôže sa vám pri návrate k SVETLU. Ten čas teraz prišiel a boli dosiahnuté pokroky. My sme vždy boli s vami a čoskoro bude skutočnosťou, že sa osobne stretneme.

Auch Mutter Erde ist dabei, Veränderungen einzuleiten, denn auch sie bewegt sich ins Neue Zeitalter. Ihre Arbeit ist, die Erde zu reinigen und wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzten, und das wird natürlich einige Zeit dauern, denn auch sie bewegt sich durch die neuen Frequenzen weiter aufwärts. Wie ihr also seht, ist da eine Menge an Aktionen im Gange, die alle zu eurem Vorteil geschehen und euch schließlich zu einer friedvollen und lohnenden Existenz verhelfen. Ihr verlasst die niederen Frequenz-Ebenen zum Guten hin, und es wird euch jegliche Hilfe zuteil, die euch weiter aufwärts bringt. Als ihr euch vor Äonen „auf den Weg“ machtet, wart ihr glückliche Seelen, entschlossen, das Beste aus eurer Gelegenheit zu machen, die niederen Schwingungs-Ebenen zu erfahren. Ihr wusstet, dass ihr dabei nie im Stich gelassen werden würdet und dass eure Fortschritte sorgfältig überwacht werden würden, – und dass, wenn der Zeitpunkt kommt, euch geholfen werden würde, wieder zum LICHT zurückzukehren. Diese Zeit ist nun gekommen, und es wurden bereits Fortschritte erreicht; wir waren allezeit mit euch, und bald wird es Realität sein, wenn wir wieder persönlich mit euch zusammenkommen können.

Tešíme sa s vami pri myšlienke, že sa znovu môžeme stretnúť. Ale aj keď sme veľmi šťastní, vaše citové extrémy nemôžeme prežívať. Naše pocity sa točia okolo univerzálnej LÁSKY, ktorá nám umožní cítiť hĺbku šťastia, ktorá to sprevádza. Nie je ľahké vyjadriť to vašimi slovami, lebo nie sú vhodné pre veci, ktoré by v skutočnosti mali vyjadriť. Ale keď prídete do nášho obzoru, bez váhania budete vedieť, že sme bytosti lásky a to aj skutočne budete cítiť. Je to stav-bytia mieru a radosti, ktorý sa prenáša a bude aj váš keď ste sa plne vyvinuli ďalej.

Som SaLuSa zo Síria a teším sa, že som rozšíril vaše porozumenie pre tie časy, do ktorých ste už vstúpili! Tešte sa tým časom, lebo zanechávate tie nízke vibrácie vo vás.

Ďakujem, SaLuSa

Wir teilen eure Freude bei dem Gedanken daran, dass wir wieder zusammenkommen können; aber auch wenn wir so glücklich sind wie ihr, erleben wir nicht eure Gefühls-Extreme. Unsere Empfindungen drehen sich um die Universelle LIEBE, die es uns ermöglicht, die Tiefe des Glückszu empfinden, die damit einhergeht. Es ist nicht leicht, das in eure Worte zu fassen, denn sie sind nicht immer geeignet für Dinge, die sie eigentlich zum Ausdruck bringen sollten. Wenn ihr jedoch in unser Präsenzfeld kommt, werdet ihr ohne Zweifel wissen, dass wir Wesenheiten der LIEBE sind, und ihr werdet das in der Tat auch spüren. Das ist ein Seins-Zustand des Friedens und der Freude, der sich überträgt, und er wird auch euch zu Eigen sein, sobald ihr euch in voll entwickelte Wesenheiten weiter-entwickelt habt.

I bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich, in der Lage zu sein, euer Verständnis für die Zeiten zu erweitern, in die ihr nun eingetreten seid! Erfreut euch dieser Zeiten, denn ihr lasst die niederen Schwingungen hinter euch!

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 05.12.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle: http://glingerman.blogspot.com.es/2014/12/deutsch-salusa-5dezember-2014.html#more

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58