PLEJÁDSKE POSOLSTVO Z DECEMBRA 2023

„Toto je obdobie, ktoré umožňuje pripraviť sa na prechod do ďalšej fázy éry New Dawn. Existuje množstvo čisto geometrických foriem svetla, ktoré sa údajne vracajú na Zem. Tieto otvory sa nazývajú okná."

Milovaní, pozdravujeme vás, Svetelné vedomie efektu Scahndahlah naďalej naberá na sile a vytvára obrovské vlny čistého svetelného vedomia prúdiaceho cez vašu planétu.

Tento obrovský obsah rieky/toku spúšťa väčšiu plynulosť na celej planéte. Plynulosť tohto pohybu možno prirovnať k silnému prúdu, ktorého účelom je pevne vás posunúť na vašu prirodzenú vyššiu cestu. Energetické úrovne Zeme sa obnovujú, aby odrážali posvätné frekvencie hviezdneho svetla, ktoré vždy existovali v našom obývanom vesmíre. Tieto frekvencie hviezdneho svetla v sebe nesú vibráciu vašej pôvodnej rodiny, ktorá je súčasťou vášho vyššieho JA.

Tento aspekt vašej posvätnej konštitúcie je vo vás obnovený a tieto vibrácie prirodzene interagujú v bunkách vášho srdca. Funkciou frekvencie hviezdneho SVETLA je spustiť vibračné volanie v bunkách vášho srdca. Pomocou magnetického efektu vytvoria kompozíciu, ktorá prerovná bunky vášho srdca s mnohými posvätnými časticami spoločenstva čistého svetla, ktoré vznikajú v kryštalickej štruktúre epifýzy. Tieto posvätné častice vždy existovali v tomto vesmíre a vo všetkých časoch a len teraz sú prostredníctvom vás obnovené.

Tieto častice komunity vás prebúdzajú a privádzajú späť do harmónie s vaším posvätným dedičstvom, ktoré bolo vždy úplne nedotknuté, bolo hneď za závojmi. Toto je „volanie“, ktoré má rásť, keď sa blížite ku koncu tohto roka. Toto volanie aktivuje vysielač, ktorý je multidimenzionálnym komponentom vašich srdcových buniek. Tento vysielač mení bunkovú vibráciu celého multidimenzionálneho srdca.

Každý z týchto individuálnych posunov sa vytvára v rámci prípravy na masívny kolektívny energetický posun, ktorý sa očakáva, že zaplaví planétu presne v čase Nového roka. Existuje množstvo čisto geometrických foriem svetla, ktoré sa údajne vracajú na Zem. Tieto otvory sa nazývajú okná. Tieto okná sa otvárajú dvakrát v posledný deň v roku, dvadsať minút pred východom Slnka a dvadsať minút pred západom Slnka (a 5 minút potom). Tieto okná obsahujú a udržiavajú frekvenčný vzor, ​​ktorý nikdy predtým nebol na Zemi znázornený.

Tieto okná sú určené na premenu tých z vás, ktorí sa im v určitých časoch rozhodnú otvoriť svoje vedomie. Tieto čisté myšlienky musia vytvoriť úplný cyklus zmien na celej multidimenzionálnej úrovni magnetického jadra Zeme. Toto je čas, aby ste sa pripravili na prechod do ďalšej fázy éry New Dawn. Chystáte sa vstúpiť do nového časového kontinua, ktoré so sebou prinesie hlbokú a rýchlu premenu Zeme.

Toto je skutočné oslobodenie, ktoré spôsobí preniknutie cez magnetické jadro do svetla vedomia Zeme a vytvorí obrovský posun vo vašom vlastnom vedomí. Energetické konfigurácie Zeme sa menia, aby vytvorili vhodnú nádobu pre vaše znovuzrodenie. Ako kyvadlo sa budete kývať v ilúzii; Schopnosť multidimenzionálnej transformácie vášho srdca bude počas tejto silnej udalosti pôsobiť ako stabilizačná jednotka. Teraz ste povolaní urobiť krok vpred vo svojej príprave tým, že urobíte vedomé rozhodnutie opustiť všetko, čo vám už neslúži. Multidimenzionálny aspekt vášho srdca má schopnosť udržiavať plné kryštalické vedomie vašej vyššej bytosti. V tomto čase je vaše rozšírené vedomie hviezdneho svetla predurčené zostúpiť, ukotviť a integrovať sa do bunkovej štruktúry vášho fyzického tela, pričom súčasne obnoví rozsiahlejší aspekt vášho multidimenzionálneho vedomia.

Hlboké úrovne týchto vyšších arén sa budú naďalej vyvíjať, keď sa blížite k Novému roku a posúvate sa vpred do roku 2024. Budete individuálne pripravení vstúpiť do obrovského priestoru neobmedzeného potenciálu. Nikdy nie si sám. V súčasnosti ste sledovaní a podporovaní predbežnými opatreniami, ktoré ste urobili pred touto inkarnáciou a ktoré sa teraz prejavujú.

Váš ľudský aspekt je spochybnený. Akékoľvek staré systémy viery, ktorých sa držíte z predchádzajúcich skúseností, akékoľvek bludné presvedčenia, ktoré zastávate, sú teraz vo vašom živote posilnené. Toto je čas vzdať sa všetkého úsilia. Môžete sa vedome rozhodnúť nechať to odísť. Existuje širší aspekt vášho Vyššieho JA, ktorý dokáže ľahko odfiltrovať všetky ilúzie.

Budete schopní preladiť sa s touto vyššou intuíciou vášho vedomia. Vaše intuitívne poznanie môže na vás pôsobiť iba vo chvíľach ticha nástrojom vášho srdca. Žiada sa od vás, aby ste sa vedome rozhodli pustiť, ak/keď vás chytí ilúzia strachu, boja a drámy každodenného života.

Už ste na určitej úrovni vo forme tohto prúdiaceho prúdu vedomia. Neostáva nič iné, len sa odovzdať prúdu a nechať sa viesť, aby ste splnili tieto vopred určené zmeny. Hlboký posun nastane vo vašom živote, keď sa rozhodnete zosúladiť so svojím intuitívnym poznaním a vstúpite do nového stavu vedomia s frekvenciou alternatívnej reality.

Vstúpite do arény veľmi odlišnej, keď si vyberiete momenty, aby ste sa zosúladili s touto čistou a neuveriteľne transformujúcou frekvenciou toku pravdy. My, Plejáďania, naďalej držíme energetickú platformu pre toto prechodné obdobie na Zemi. Pamätajte, že intenzita na planéte sa bude zvyšovať, keď sa blíži čas Nového roka. Udržujte si stabilitu vytváraním posvätných chvíľ spojenia so svojím srdcom (meditáciou). To sa dosiahne vytvorením momentu spojenia so svojím srdcom, stačí jeden moment počas dňa. Nahromadením týchto srdečných momentov vo vás vytvoríte stabilitu a mier, aby ste dosiahli to, čo musíte urobiť!

Práve teraz ste volaní, aby ste sa pustili/nechali ísť v mnohých rôznych úrovniach. Pripomíname, že nie ste sami. Toto nie je čas snažiť sa pochopiť, čo sa deje, ale radšej sa rozhodnúť vstúpiť do priestoru „nevedomia“ vo svojom srdci. Pamätajte, že ste spojení so stavom Božieho vedomia prostredníctvom svojich kolektívnych sŕdc. Váš ďalší krok je priamo pred vami.

Pustite, pustite, pustite... z mysle vetko, čo už neslúži

Rozhodnite sa, že sa vedome otvoríte, aby ste prijali a stiahli odtlačok svojho odkazu svetla do svojho vedomia, a venujte tomu pár chvíľ, aby ste zostali vo svojom srdci. Nárokujte si vlastníctvo svojej hviezdnej sily so slovami „JA SOM“. Ste sledovaní a držaní v rozsiahlych sférach lásky. požehnanie, Plejáďania

Autorizovaný preklad: Vilma Capuano Zdroj: https://www.christinedayonline.com/2023/11/02/pleiadian-message-december-2023-article/

SVETLO znamená v tej súvislosti všetko pozitívne, všetko, čo rozžiari našu dušu.

Posolstvo z Plejád SEPTEMBER 2023

Cristina Day

Milovaní, pozdravujeme vás, Obrovské svetelné sily z efektu Scahndahlah dramaticky menia magnetické jadro Zeme. Tieto prúdy silného svetla vychádzajú cez magnetické jadro a vyžarujú von.

Ovplyvňuje to energetickú rotáciu planéty a mení vnímanie toho, čo nazývate časom. Vzorce počasia budú odrážať zmeny v rotácii energie a vytvoria nestabilné podmienky v oblasti veľmi odlišnej od poveternostných systémov, ktoré sa tvoria na Zemi.

Žiada sa od vás, aby ste opustili staré, opotrebované vzorce vytvorené mylným vnímaním vašej ego mysle.

Ak chcete začať inú cestu vedenia cez priestor vášho srdca, váš skutočný referenčný bod; Váš kompas smerujúceho svetla pochádza z vášho srdca.

V ďalšej fáze potrebujete vodiace svetlo svojho srdca.

Pomôžeme vám prejsť drámou a hustotou, ktorá vzniká na tomto rozhraní na Zemi. V tomto nasledujúcom období bude aj naďalej veľa nepokojov, strachu a bojov.

V skutočnosti sa tejto rastúcej a rozširujúcej sa ilúzie niet čoho báť. Toto je inscenácia trojrozmernej drámy, ktorá sa vás nemusí dotknúť.

Nechajte svoje vedenie vychádzať z vášho srdca, vykročte vpred, keď sa vedome rozhodnete dovoliť zmenu a vstúpiť do vášho života.

Toto je vaša fáza, v ktorej si vyberiete, čo pre seba potrebujete. Nebojte sa o iných, vyberte si sami seba.

Doprajte si chvíle ticha vo svojom srdci a urobte kroky vpred s vedením, so zmyslom pre spravodlivosť pre seba. Počas niekoľkých nasledujúcich dní neváhajte posunúť svoje vnímanie z mysle ega do svojho srdca.

Zažívame ťa z pohľadu pravdy, svetla. požehnanie,

Plejáďania

Posolstvo z Plejád august 2023

Milovaní, pozdravujeme vás,

Vo vnútri Zeme pôsobia silné energetické sily. Vplyv udalosti Sahndahlah sa každým dňom zvyšuje v intenzite svetla. Toto svetlo rekonfiguruje energetické víry a ley čiary na zemskej rovine.

V týchto energetických centrách sa obnovuje množstvo multidimenzionálnych posvätných vzorov. Tieto svetelné vzory umožňujú vírom a líniám ukotviť a stabilizovať vyššie štruktúry svetla, ktoré sa otvárajú po celej planéte a v magnetickom jadre Zeme.

Energetická rotácia Zeme sa zrýchľuje a koncept času sa rúca, keď vaša planéta prechádza kompletným multidimenzionálnym procesom prestavby. Celá energetická štruktúra vašej planéty prechádza masívnym procesom transmutácie, ktorý sa bude ďalej zrýchľovať so začiatkom nového roka.

Zároveň prechádzate procesom transmutácie vašej kryštalickej štruktúry vášho fyzického tela. Tento proces ovplyvňuje aj vašu epifýzu, mozgovú synapsiu, mozgový kmeň a srdce, pretože vaše elektrické frekvenčné systémy prechádzajú rýchlou transformáciou. Posun je tu a vy musíte pracovať v rámci energetickej platformy svojho srdca ako nikdy predtým. Vaše spojenie so srdcom je pre vás v tomto období prirodzeným stabilizátorom. Vaše srdce funguje ako posvätný kompas, ktorý vám dáva orientačný bod a udržiava vás v rovnováhe počas tohto prechodu.

Počas tohto obdobia transmutácie máte k dispozícii energetickú podporu. Vaša rodina svetla, vaše duchovné ríše a my Plejáďania sme tu, aby sme hrali túto úlohu. Vy máte slobodnú vôľu a preto musíte každého z nás volať a dať nám povolenie, aby sme vám pomohli pri úprave vašej energetickej štruktúry, aby sme vám pomohli počas prebiehajúceho procesu transmutácie. Všetko je po ruke. Toto je váš čas na rozvinutie vášho posvätného narodenia.

Sme svedkami, máte naše požehnanie,

Plejáďania

Posolstvo z Plejád pre máj 2023 ...

Posolstvo z Plejád pre máj 2023

Christine Day – 3. mája 20230

 

Milí priatelia, pozdravujeme Vás, Veľké vetry posunu ovplyvňujú prílivový posun v rámci energetického rytmu, ktorý riadi celú Zemskú rovinu. Tento posun spôsobuje nahromadenie tlaku v magnetickom jadre Zeme. Tento tlak vytvára expanzívny pulz tekutého svetla, ktoré sa uvoľňuje z magnetického jadra ako obrovská vlna, pohlcujúca a narážajúca na víry, línie a brány po celej Zemi.

Tento impulz ohlasuje čas svätého vzkriesenia pre planétu. Toto vzkriesenie zahŕňa obnovenie žiarivého magnetického svetelného poľa, ktoré sa znovu prejavuje a vytvára interakciu medzi všetkými posvätnými miestami na planéte. Každé jedno posvätné miesto sa prestavuje na svoju pôvodnú, pôvodnú frekvenciu. Magnetické pole Zeme vytvára silnú sieť špecifických energií určených na zapálenie ďalších zmien na Zemi.

Táto sieť je tiež navrhnutá tak, aby vám umožnila lepší prístup k plynulejšiemu aspektu Svetla interagujúceho v rámci multidimenzionálnej zložky vášho Svätého Srdca. Pretože magnetická tekutina je vo svojej podstate elektrická, umožňuje interakciu prostredníctvom kryštalickej štruktúry vášho srdca a zároveň transformuje elektrickú frekvenciu v rámci multidimenzionálnej funkcie srdca. Vaše srdce je váš multidimenzionálny nástroj, ktorý je teraz pripravený na použitie vo vašom každodennom živote. Jedným z aspektov úlohy vášho srdca je poskytnúť multidimenzionálnu výživnú látku na posilnenie vašich systémov a umožniť vám vzostúpiť do rozšírenej sféry vedomého opätovného spojenia. Táto magnetická plynulosť vám umožňuje ľahšie sa zosúladiť so zložkou vášho Vyššieho Ja komunity. Vaše telepatické centrum sa začne znovu prebúdzať, pretože automaticky reaguje na volanie elektrickej frekvencie prúdiace cez elektrickú sieť magnetického svetla. Táto sieť vám umožňuje pustiť , čo sa dosiahne prostredníctvom automatickej vedomej interakcie, ku ktorej dochádza prostredníctvom magnetickej siete. Toto je formulované tak, aby vás posilnilo pri prestavbe a návrate k fungovaniu vašich posvätných darov.

To vám umožňuje fungovať vo vašom autentickom, jedinečnom priestore vedomia, ktorý je súčasťou tohto rezidentského vesmíru. Posolstvo Plejád z mája 2023 Magnetická sieť sa vynorí z čistej formy svetla pochádzajúcej zo stavu vedomia Boha a je určená na zväčšenie a preinštalovanie čistej esencie životnej sily na celej planéte.

Prostredníctvom tohto vytvárania životnej sily sa opäť otvárajú sústredené formy svetla. Táto vyššia frekvencia životnej sily vytvorí vrstvy preskupení a otvorí sa do úplne iného súboru multidimenzionálnych portálov, ktoré budú na Zemi po eónoch prvýkrát odhalené. Tieto portály sú roztrúsené po celej zemskej rovine, no napriek tomu sú strategicky umiestnené na špecifických miestach alternatívnej reality na energetickej časovej osi. Tieto portály sú špeciálne navrhnuté tak, aby začali čistenie mnohých prastarých, hustých vibračných vreciek, ktoré sú obzvlášť sústredené na posvätných miestach a v rámci nich roztrúsených po celej planéte. Čisté vibračné uvedomenie vždy existovalo v rámci multidimenzionálnych vrstiev magnetického jadra, teraz tieto vrstvy začínajú reagovať.

Obraz: Otvára sa lotosový kvet, okvetné lístky sú čisté a biele, v strede lotosového kvetu stúpa posvätný fialový plameň, obklopený prúdiacim jemným ružovým obláčikom čistého vedomia životnej sily, stúpajúcim smerom nahor a von. Neustále sa rozširuje vo svojej svetelnej sile. Zmena je za rohom. Vaše jedinečné srdce začne pulzovať v tomto prúde a pohybovať sa v rozsiahlych rovinách preskupenia, oživené účinkami fialového plameňa stúpajúceho z lotosového kvetu. Je to, ako keby vaše srdce držalo uzavreté v posvätnom fialovom plameni. Toto je váš čas vzkriesenia, či už to vaša myseľ chápe alebo nie. Nič nebude stáť v ceste vašej transmutácii. Tí z vás na ceste budú premiestnení a premiestnení v rámci posvätnej siete na cestu fialového plameňa. Prostredníctvom posvätného otvorenia fialového plameňa v jadre budete môcť vedome interagovať s touto mocnou esenciou. Keď sa začnete vedome zapájať cez svoje srdce, dôjde k prirodzenej interakcii medzi vašimi srdcovými bunkami a posvätným plameňom. Všetka životná sila vo vesmíre

Všetka životná sila vo vesmíre je prirodzene aktivovaná a zoradená prostredníctvom frekvencie fialového plameňa. Toto je všetko pohlcujúce vibračné svetlo životnej sily, ktorú musíte vrátiť. Ste vyzvaní, aby ste sa pripravili na túto udalosť, ktorej začiatok sa očakáva koncom júla 2023. Aktivácia Diamantového luku vedomia na planéte vytvorí energetickú vetvu, ktorá v konečnom dôsledku spustí túto udalosť. Začnite sa pripravovať na tento čas tak, že si nájdite chvíľku, aby ste sa zosúladili s tichom vo svojom srdci.

Zosúladenie, transmutácia, to sú kroky, ktoré ste povolaní začať svoje vzkriesenie. Toto je čas, aby ste urobili vedomé kroky na prípravu buniek vášho srdca na prijatie aktivácie fialového plameňa vo vašom srdci. Vedomý krok zosúladenia s pokojom umožňuje vašim srdcovým bunkám pripraviť sa na tento posun, ktorý sa prirodzene uskutoční vo vašich srdcových bunkách.

Rozdiel dosiahnete prostredníctvom vedomého konania zosúladenia so svojím srdcom. proces pripraviť Vedzte, že vedomou túžbou vášho srdca je nechať ísť a umožniť transmutáciu. Pamätajte, že vaše srdce je jediným referenčným bodom pravdy. Vaše srdce je váš kompas, vaše vodiace svetlo. Vaše srdce je váš posvätný multidimenzionálny nástroj. Vaše srdce a váš božský prístupový bod (DAP) sú jedno, tvoria vaše posvätné srdce. DAP sa nachádza v spodnej časti hrdla, tesne nad vašou hrudnou kosťou. Vaše srdce/DAP prirodzene interaguje s vašou epifýzou, korunkou, krížovou kosťou, chrbticou a mozgovým kmeňom. Začnite svoju prípravu každý deň s procesom. Zakaždým, keď vytvoríte proces, každá bunka vo vašom fyzickom tele bude reagovať, transformovať sa a transmutovať na inej úrovni.

Proces

1. Fyzicky sa spojte s hornou časťou hrudníka a položte obe dlane na hrudník.

2. Zamerajte svoju pozornosť tam, kde cítite teplo alebo tlak vašich rúk na hrudi.

3. Vedome sa nadýchnite, vdychujte a vydychujte ústami. Ako jemný vietor umiestnite dych tam, kde vidíte zmysel alebo cítite otvorenie svojho srdca. Vedome sa nadýchnite a pustite. Otvorte svoje vedomie tam, kde vidíte alebo cítite otvorenie.

4. Umiestnite zvuk, EEE... EEE... EEE... do priestoru svojho srdca.

5. V miestnosti sa otvoria dvere, ktoré budú reagovať na váš zvuk. Bunky srdca rozpoznávajú váš zvuk.

6. Prineste svoj zvuk do priestoru, ktorý vidíte, cítite alebo cítite. EEE... EEE... EEE...

7. Vedome sa nadýchnite a uvoľnite priestor... 8.

Držte si jednu ruku na srdci a druhou rukou sa dotknite epifýzy (šišinka je 2,5 cm alebo 1 palec nad tretím okom).

9. Uveďte svoje vedomie do polohy šišinky a pohybujte sa cez otvor, či už vidíte alebo cítite nejaký zmysel.

10. Umiestnite svoj zvuk, EEE... EEE... EEE... do priestoru, ktorý prežívate, vedome sa nadýchnite a pustite priestor, do svetla, ktoré vidíte, cítite alebo cítite.

11. Presuňte svoje vedomie nahor na temeno hlavy, ktoré je priamo nad vašou hlavou. Cíťte, ako vidíte alebo cítite špirálový pohyb v priestore. Nechajte sa zosúladiť so špirálovým tokom. Vedome sa nadýchnite a uvoľnite priestor.

12. Umiestnite zvuk, EEE... EEE... EEE... zažite priestor, ktorý vás vtiahne do prúdu a rozpozná vás prostredníctvom vášho zvuku. Pustite sa a buďte v prúde... Opakujte tento tón ešte dvakrát s vašou korunou.

13. Presuňte svoje vedomie späť do svojho srdca, precíťte, uvidíte alebo cíťte tok z koruny, ktorý vstupuje do srdca a rozširuje tok vo vašom srdci. Vedome sa nadýchnite a pustite priestor, ktorý vnímate alebo cítite.

14. Prineste svoj zvuk, EEE...EEE...EEE... do priestoru svojho srdca. Pusti.

Pozorujeme vás a umožňujeme, aby sa zmeny vo vás prirodzene rozvíjali. Tvoje srdce je ako lotosový kvet. Tvoje srdce je lotosový kvet. Keď sa vaše vedomie zosúladí s vašim srdcom, proces zosúladenia je ako voda pre kvet. Pustite a dovoľte svojmu srdcu, aby sa rozvinulo, pripravte svoje srdce na zapálenie fialovým plameňom.

Požehnanie,

Plejáďani

 

Plejadische Botschaft für Mai 2023

Von Christine Day 3. Mai 2003

Ihr Lieben, wir grüßen euch,

Die großen Winde des Wandels beeinflussen eine Verschiebung der Gezeiten innerhalb des energetischen Rhythmus, der auf der gesamten Erdebene herrscht. Diese Verschiebung führt zu einem Druckaufbau im magnetischen Kern der Erde. Dieser Druck erzeugt einen expansiven Impuls flüssigen Lichts, der vom magnetischen Kern wie eine riesige Welle freigesetzt wird, die die Wirbel, Ley-Linien und Portale auf der ganzen Erde überflutet und auf sie einwirkt. Dieser Schwung läutet eine Zeit der heiligen Auferstehung für den Planeten ein. Diese Auferstehung beinhaltet die Wiederherstellung eines strahlenden magnetischen Lichtfeldes, das erneut manifestiert wird und die Interaktion zwischen allen heiligen Stätten auf dem Planeten schafft. Jede einzelne heilige Stätte wird zu ihrer ursprünglichen, ursprünglichen Frequenz zurückentwickelt.

Das Magnetfeld der Erde schmiedet ein starkes Netzwerk spezifischer Energie, das weitere Veränderungen auf der Erde in Gang setzen soll. Dieses Netzwerk ist auch dazu bestimmt, Ihnen einen besseren Zugang zu einem flüssigeren Aspekt des Lichts zu ermöglichen, der innerhalb der multidimensionalen Komponente Ihres heiligen Herzens interagiert. Da die magnetische Flüssigkeit elektrischer Natur ist, ermöglicht sie eine Interaktion durch die kristalline Struktur Ihres Herzens und transformiert gleichzeitig die elektrische Frequenz innerhalb der multidimensionalen Funktion des Herzens. Ihr Herz ist Ihr multidimensionales Werkzeug, das nun bereit ist, von Ihnen in Ihrem täglichen Leben genutzt zu werden. Ein Aspekt der Rolle Ihres Herzens besteht darin, eine multidimensionale Nährstoffsubstanz bereitzustellen, um Ihre Systeme zu stärken und Ihnen den Aufstieg in einen ausgedehnten Bereich bewusster Wiederverbindung zu ermöglichen.

Durch diese magnetische Fluidität können Sie sich leichter auf Ihre Höhere Selbstkomponente der Gemeinschaft ausrichten. Ihr telepathisches Zentrum beginnt wieder zu erwachen, da es automatisch auf den elektrischen Frequenzruf reagiert, der durch das elektrische Netzwerk aus magnetischem Licht fließt. Dieses Netzwerk ermöglicht es Ihnen, sich selbst zu starten, was durch eine automatische bewusste Interaktion erreicht wird, die durch das magnetische Netzwerk erfolgt. Dies wird formuliert, um Sie zu stärken, während Sie sich neu ausrichten und zum Funktionieren Ihrer heiligen Gaben zurückkehren. Dies ermöglicht es Ihnen, innerhalb Ihres authentischen, einzigartigen Bewusstseinsraums zu funktionieren, der Teil der Zusammensetzung dieses ansässigen Universums ist.

 

Das magnetische Netzwerk wird aus einer reinen Form von Licht entstehen, die aus dem Gottesbewusstseinszustand stammt, und soll eine reine Essenz der Lebenskraft auf dem gesamten Planeten vergrößern und neu installieren. Durch diese Lebenskraftschöpfung werden fokussierte Lichtformen wieder geöffnet. Diese höhere Lebenskraftfrequenz wird Schichten von Neuausrichtungen erzeugen und sich zu einer völlig anderen Reihe multidimensionaler Portale öffnen, die zum ersten Mal seit Äonen auf der Erde enthüllt werden. Diese Portale sind über die gesamte Erdebene verstreut und dennoch strategisch an bestimmten alternativen Realitätsorten der energetischen Zeitachse positioniert.

Diese Portale sind speziell dafür konzipiert, mit der Auflösung vieler alter, dichter Schwingungstaschen zu beginnen, die sich besonders auf und innerhalb der heiligen Stätten konzentrieren, die über den ganzen Planeten verstreut sind. Innerhalb der multidimensionalen Schichten des magnetischen Kerns existierte schon immer ein reines Schwingungsbewusstsein, jetzt beginnen diese Schichten zu reagieren. Ein Bild: Eine Lotusblume öffnet sich, die Blütenblätter sind rein und weiß, eine heilige violette Flamme entsteht in der Mitte der Lotusblume, umgeben von einem fließenden, zartrosa Hauch reinen Lebenskraftbewusstseins, der nach oben und außen aufsteigt. In seiner Lichtkraft immer weiter ausdehnend.

Die Veränderung steht vor der Tür. Ihr einzigartiges Herz wird in diesem Fluss zu pulsieren beginnen und sich in weiten Ebenen der Neuausrichtung bewegen, belebt durch die Wirkung der violetten Flamme, die aus der Lotusblume aufsteigt. Es ist, als würde Ihr Herz von der heiligen violetten Flamme umhüllt gehalten.

Dies ist Ihre Zeit der Auferstehung, ob Ihr Verstand dies versteht oder nicht. Nichts wird Ihrer Transmutation im Wege stehen. Diejenigen von Ihnen, die sich auf dem Weg befinden, werden bewegt und im Rahmen des heiligen Netzwerks auf dem Weg der violetten Flamme neu positioniert. Durch die heilige Öffnung der violetten Flamme im Kern werden Sie in die Lage versetzt, bewusst mit dieser kraftvollen Essenz zu interagieren. Wenn Sie beginnen, sich bewusst durch Ihr Herz zu engagieren, wird es eine natürliche Interaktion zwischen Ihren Herzzellen und der heiligen Flamme geben. Die gesamte Lebenskraft im Universum wird auf natürliche Weise durch die Frequenz der violetten Flamme aktiviert und ausgerichtet. Dies ist ein alles verzehrendes Schwingungslicht mit Lebenskraft, das Sie zurückgeben müssen.

Sie sind aufgerufen, sich auf dieses Ereignis vorzubereiten, das voraussichtlich Ende Juli 2023 beginnen wird. Die Aktivierung des Diamantbogens des Bewusstseins auf dem Planeten wird den energetischen Zweig schaffen, der dieses Ereignis letztendlich in Gang setzen wird.

Beginnen Sie, sich auf diese Zeit vorzubereiten, indem Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um sich auf die Stille in Ihrem Herzen auszurichten. Ausrichtung, Transmutation, das sind die Schritte, zu denen Sie aufgerufen sind, um Ihre Auferstehung in Gang zu setzen. Dies ist die Zeit für Sie, bewusste Schritte zu unternehmen, um die Zellen Ihres Herzens darauf vorzubereiten, die Aktivierung der violetten Flamme in Ihrem Herzen zu empfangen. Ein bewusster Schritt der Ausrichtung auf die Stille ermöglicht es Ihren Herzzellen, sich darauf vorzubereiten, dass diese Veränderung auf natürliche Weise in Ihren Herzzellen stattfindet. Sie machen den Unterschied durch eine bewusste Aktion der Ausrichtung auf Ihr Herz.

Prozess zur Vorbereitung

Wisse, dass der bewusste Wunsch deines Herzens darin besteht, loszulassen und die Transmutation zuzulassen. Denken Sie daran, dass Ihr Herz Ihr einziger Bezugspunkt zur Wahrheit ist. Dein Herz ist dein Kompass, dein leitendes Licht. Dein Herz ist dein heiliges multidimensionales Werkzeug.

Ihr Herz und Ihr göttlicher Zugangspunkt (DAP) sind eins, sie bilden Ihr heiliges Herz. Der DAP befindet sich an der Basis Ihres Rachens, direkt über dem Brustbein. Ihr Herz/DAP interagiert auf natürliche Weise mit Ihrer Zirbeldrüse, Ihrem Scheitel, Ihrem Kreuzbein, Ihrer Wirbelsäule und Ihrem Stammhirn.

Beginnen Sie Ihre Vorbereitung täglich mit dem Prozess. Jedes Mal, wenn Sie den Prozess erstellen, wird jede Zelle in Ihrem physischen Körper auf einer anderen Ebene reagieren, transformieren und umwandeln.

Der Prozess

1.     Verbinden Sie sich körperlich mit Ihrem oberen Brustkorb und legen Sie beide Handflächen auf Ihre Brust.

2.     Bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit dorthin, wo Sie die Wärme oder den Druck Ihrer Hände auf Ihrer Brust spüren.

3.     Atmen Sie bewusst ein, atmen Sie durch den Mund ein und aus. Platzieren Sie den Atem wie einen sanften Wind dort, wo Sie Sinn sehen oder die Öffnung Ihres Herzens spüren. Atmen Sie noch einmal bewusst ein und lassen Sie los. Öffnen Sie Ihr Bewusstsein dorthin, wo Sie die Öffnung sehen oder spüren.

4.     Platziere den Klang, EEE… EEE… EEE… im Raum deines Herzens.

5.     Im Raum öffnet sich eine Tür, die auf Ihren Klang reagiert. Die Zellen des Herzens erkennen Ihren Klang.

6.     Bringen Sie Ihren Klang in den Raum, den Sie sehen, spüren oder fühlen. EEE… EEE… EEE…

7.     Atmen Sie bewusst ein und lassen Sie den Raum los …

8.     Halten Sie eine Hand auf Ihrem Herzen und berühren Sie mit der anderen Hand Ihre Zirbeldrüse (Zirbeldrüse befindet sich 2,5 cm oder 1 Zoll über dem dritten Auge).

9.     Bringen Sie Ihr Bewusstsein in die Zirbeldrüsenposition und bewegen Sie sich durch die Öffnung, egal ob Sie einen Sinn sehen oder fühlen.

10.  Platzieren Sie Ihren Klang, EEE… EEE… EEE… in dem Raum, den Sie erleben, atmen Sie bewusst ein und lassen Sie in dem Raum, in dem Licht, das Sie sehen, spüren oder fühlen, los.

11.  Bewegen Sie Ihr Bewusstsein nach oben zu Ihrem Scheitel, der sich direkt über Ihrem Kopf befindet. Spüren Sie, wie Sie eine spiralförmige Bewegung im Raum sehen oder spüren. Erlaube dir, dich auf den Spiralfluss auszurichten. Atmen Sie bewusst ein und lassen Sie den Raum los.

12.  Platzieren Sie den Klang, EEE… EEE… EEE… erleben Sie, wie der Raum Sie in den Fluss zieht und Sie durch Ihren Klang erkennt. Lassen Sie los und seien Sie im Fluss ... Wiederholen Sie diesen Ton noch zweimal mit Ihrer Krone.

13.  Bewegen Sie Ihr Bewusstsein zurück zu Ihrem Herzen, spüren Sie, sehen oder spüren Sie, wie der Fluss von der Krone in das Herz eintritt und den Fluss in Ihrem Herzen erweitert. Atmen Sie bewusst ein und lassen Sie den Raum los, den Sie wahrnehmen oder fühlen.

14.  Bringen Sie Ihren Klang, EEE… EEE… EEE… in den Raum Ihres Herzens. Loslassen.

Wir beobachten Sie und lassen zu, dass sich die Veränderungen in Ihnen auf natürliche Weise entfalten. Dein Herz ist wie die Lotusblume. Dein Herz ist die Lotusblume. Wenn sich Ihr Bewusstsein auf Ihr Herz ausrichtet, ist der Prozess der Ausrichtung wie Wasser für die Blume.

Lass los und erlaube deinem Herzen, sich zu entfalten, bereite dein Herz darauf vor, von der violetten Flamme entzündet zu werden.

Segen,
die Plejadier

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19