Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (durch Shogun Amona) – 26.April 2016

Veröffentlicht am April 26, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: 7181-die2blichtgeschwister2baus2bsirius2b-2bsirianische2bbotschaft

„Seid voller Zuversicht – dass alles sich zum Höchsten hin entwickelt“ 

„Buďte presvedčení – že všetko sa vyvíja k najvyššiemu“

Milovaní ľudia – milované svetlá Zeme – zdravíme vás v bezpodmienečnej láske a harmónii – MY SME súrodenci svetla zo Síria. Je toho mnoho čo oznámiť – lebo na úrovni Zeme – a špeciálne v pozemskom magnetickom poli prebiehajú teraz zvýšene prispôsobenia a novo-nastavenia. Krátko chceme o tom hovoriť  - čo to znamená pre vás a vaše svetelné telo. Vy ste vašim systémom svetelného telo priamo prepojení s magnetickým polom Zeme – áno, vy ste doslova priamym spôsobom spojení s magnetickým polom Zeme. Všetka vaša vedomosť – všetky vaše spomienky – to všetko – čo viete je zaznamenané v magnetickom poli Zeme. A teraz – lebo energetické toky – ktoré vás zo zdroja – z centrálneho Slnka dosiahnu – sú neustále silnejšie –rozšíria sa tým vaše spomienky a stav vedomosti. Niekedy sa zdá – že tie energie sa silne hromadia a tým „pre-pulzujú“ váš telesný systém – a tak sa krátkodobo môžu vynoriť symptómy – ktoré vás možno zneistia a vy sa nimi musíte zaopberať. To sa môže vyjadriť únavou – ktorá zrazu vznikne – a ak vy môžete tak sa tomu oddajte a doprajte si kľud a dostatočný spánok. Počas takých fáz oddychu budú usmernenia ľahšie integrované/vložené – ako si možno dokážete predstaviť – lebo vaše ego-vedomie a spoluvibrujúce mentálne telo počas spánku tiež sú v kľude. Teda buďte presvedčení – že všetko sa vyvíja k najvyššiemu a vaše prebudenie – kozmické vtelenie – sa úžasne vyvíja. Teraz si tiež viac všimnete – ako tie staré doterajšie systémy vašej spoločnosti sa rútia – a budú nahradené novými impulzmi a nápadmi/myšlienkami. K tomu sa tiež niekedy vynorí strach a neistoty – ktoré môžete kľudne predať/prenechať zdroju a vašim anjelským sprievodcom. Volajte nás – vašich spirituálnych sprievodcov a žiadajte o uľahčenie – keď sa silne dostanete pod tlak a buďte presvedčení – že sme tu vždy – v každom okamihu a - hneď vás podporujeme. Sme súrodenci zo Síria. Vaši bratia a sestry z hviezd. V láske, radosti a spojení   ....

Shogun Amona

Geliebte Menschen – geliebte Erdenlichter – wir begrüßen Euch in bedingungsloser Liebe und Harmonie – WIR SIND die Lichtgeschwister aus Sirius. Es gibt vieles zu berichten – denn auf der Erdenebene – und speziell im Erdmagnetfeld werden jetzt vermehrt Anpassungen und Neujustierungen vorgenommen. Wir möchten kurz darüber sprechen – was dies für Euch und Eure Lichtkörper zu bedeuten hat. Ihr seid mit Eurem Lichtkörper-System direkt an das Erdmagnetfeld gekoppelt – ja Ihr seid auf direkte Art und Weise mit Magnetfeld der Erde verbunden. All Euer Wissen – all Eure Erinnerungen – all das – was Ihr wisst ist im Magnetfeld der Erde aufgezeichnet. Und jetzt – da die Energieströme – die Euch aus der Quelle – aus der Zentralsonne erreichen – immer stärker werden – werden Eure Erinnerungen und Euer Wissenstand kontinuierlich ausgedehnt. Manchmal kommt es vor – daß sich die Energie stark bündeln und so Euer Körpersystem „durchpulsen“ – und so können kurzzeitig Symptome auftreten – die Euch vielleicht verunsichern und Euch beschäftigen. Dies kann sich auch in Müdigkeit – die spontan auftritt – auwirken und wenn Ihr könnt gebt Euch ganz hin und findet Ruhe und ausreichend Schlaf. Während solcher Ruhephasen werden Ausrichtungen viel effizienter integriert – als Ihr Euch das vorstellen könnt – da in den Schlafphasen Euer Ego-Bewusstsein und das mitschwingende mentale Feld ebenfalls ruhig sind. Also seid voller Zuversicht – dass alles sich zum Höchsten hin entwickelt und Euer Erwachen – die kosmische Menschwerdung – wunderbar sich entwickelt. Jetzt bemerkt Ihr auch zunehmends – wie die alten und bisherigen Systeme Euer Gesellschaft in sich zusammenfallen und durch neue Impulse und Ideen abgelöst werden. Dazu zeigen sich manches Mal noch Ängste und Unsicherheiten – die Ihr einfach der Quelle und Euren geistigen Engelbegleitern übergeben dürft. Ruft uns – ruft Eure spirituellen Begleiter – und bittet um Erleichterung – falls Ihr zu stark unter Druck kommt und seid versichert – dass wir immer da sind – augenblicklich und Euch unterstützen. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

In Liebe, Freude und Verbundenheit………Shogun Amona

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/


AKTUELL: Aufstiegs-Energieübertragung “Die Brücke der Erneuerung”(Aldebaran – Sternentor 33):

Beschreibung: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=61x1024:format=jpg/path/sadee7a5c58ef7c36/image/ib9e9255038801b67/version/1441834530/image.jpg

 

Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (24.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 24, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2016/01/e7181-die2blichtgeschwister2baus2bsirius2b-2bsirianische2bbotschaft.png?w=640

“Jeder Mensch – jede Seele – hat in diesem Prozess einen eigenen göttlichen Zeitpunkt gewählt“

„Každý človek – každá duša – zvolila v tom procese vlastný božský časový bod“

Milovaní ľudia Zeme – zdravíme vás v láske a svetle všetko-jedného-bytia – sme súrodenci zo Síria. Deje sa mnoho v tejto pozemskej fáze. Sloboda a suverenita – ktorá bola tisícročia v hlbokom spánku – sa na mnohých miestach tlačia na povrch vášho bytia a mnohí ľudia zotázňujú tú situáciu viac ako kedykoľvek predtým – ktorá by doteraz bola jednoducho prijatá. Zvolili ste silné spúšťače  - milí – aby sa tá zmena a vaše prebudenie udialo. Vidíme ako mnohí hľadajú istotu a zabezpečenie a my vám chceme pripomenúť – že ochranu a zabezpečenie nájdete vo vašom vnútri. Ukľudnite sa a uvolnite vaše telo. Kľud a uvolnenie sú odjakživa vaše vstupné brány do vnútorných ríší vášho bytia. Obráťte vašu pozornornosť do vášho vnútra a preskúmajte krajinu/oblasť vašej duše.

Geliebte Erdenmenschen – wir begrüßen Euch in der Liebe und dem Licht des All-Einen-Seins – wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius. Vieles geschieht jetzt während dieser Eurer irdischen Zeitphase. Die Freiheit und Souveränität – die Jahrtausende sich im Tiefschlaf befunden hat – drängen nun an vielen Stellen an die Oberfläche Eures Seins und viele Menschen hinterfragen mehr denn je die Situation – die bis vor kurzem noch einfach so hingenommen worden wäre. Ihr habt starke Auslöser gewählt – Ihr Lieben – damit die Veränderungen und Euer Erwachen auch wirklich geschehen können. Wir sehen – wie jetzt viele Menschen suchen nach Sicherheit und Schutz und wir möchten Euch daran erinnern – dass Ihr Schutz und Geborgenheit in Eurem Inneren findet. Kommt zur Ruhe und entspannt Euch und Eure Körper. Ruhe und Entspannung sind seit jeher Eure Eingangstore in die inneren Reiche des Seins. Richtet Eure Aufmerksamkeit nach innen und erkundet die Landschaft Eurer Seele.

Nájdete všetko – čo hľadáte. Nájdete prepojenie k božskosti – prepojenie a jednmotu s vašou dušou – v tom okamihu keď vedome/úmyselne vstúpite do vašej vnútornej ríše. Nájdete vašu duchovnú rodinu – vašich anjelských sprievodcov – medzi vami. Tie dvere sú otvorené a len vy rozhodnete – kedy sa to má stať. Vaše rozhodnutia sú ako vždy úplne rešpektované a tak aj vaša slobodná vôla. Každý človek – každá duša – má v tom procese vlastný božský časový bod – milí – a tak opusťte hodnotenia vás a voči iným a oddajte sa vášmu individuálnemu procesu – tak prejavíte aj v kolektíve rýchlo tie zmeny a oslobodíte sa z rady/poradia/z fronty  očakávania. Pripomeňte si, že vždy ste vážení a ctení. Sme s vami ako vaši bratia a sestry z hviezd. Sme súrodenci svetla zo Síria.

Ihr werdet alles finden – wonach Ihr sucht. Ihr werdet Eure Anbindung zur Göttlchkeit – die Verbundenheit und Einheit mit Eurer Seele finden – sobald Ihr absichtsvoll in Euer inneres Reich geht. Ihr werdet Eure Seelenfamilie – Eure Sternenfamilie – und all Eure Engelbegleiter finden – mitten in Euch. Die Türen stehen offen und allein Ihr entscheidet – wann es soweit ist. Eure Entscheidungen werden wie immer vollkommen respektiert und so auch Euer freier Wille. Jeder Mensch – jede Seele – hat in diesem Prozess einen eigenen göttlichen Zeitpunkt gewählt – Ihr Lieben – und so lasst alle Bewertungen Euch selbst und anderen gegenüber gehen und gebt Euch Eurem individuellen Prozess hin – so werdet Ihr auch im Kollektiv die Veränderungen rasch manifestieren und Euch so auch aus der Warteschleife befreien. Erinnert Euch – Ihr seid immer geliebt – Ihr seid immer geschätzt und geehrt. Wir sind mit Euch als Eure Schwestern und Brüder von den Sternen. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

HEUTEZwillingsflamme-Energieübertragung (mit Lady Nada, Mutter Maria und Shakti) – 21 Uhr (Vollmond)

Nähere Infos und Anmeldung HIER

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (11.November 2015)

Veröffentlicht am November 11, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Lichtgeschwister aus Sirius - sirianische Botschaft

„Dies ist wahrlich ein Moment unendlicher Gnade“ (11-11-2015)

Toto je skutočne moment nekonečného žehnania (odpustenia?)

Milované sestry a bratia Zeme – buďte vítaní v láske a svetle toho Jedno-Bytia. Sme súrodenci svetla zo Síria. Na vašej úrovni Bytia a v časovom poli sa deje mnoho – tie udalosti, ktoré jasne javia zmenu a znovuzrodenie Novej Zeme sú pre väčšinu ľudstva viditelné.  Vaše pripojenie na Božskosť má súčasný vplyv na vnútorné úrovne a prinesie viac zakódovania svetla – ktoré vaše duše uvoľňujú a vedú ich k vlastnému určeniu. Pozorujeme aj tie Indigo-majstri-duše – ktoré slúžia teraz v plnom rozmere a tiež tie mnohé krištál- a dúhové deti, ktoré vkladajú ich kvalitu duše. Gaia – perla vesmíru – ako je tiež nazývaná – žiari jasnejšie ako nikdy predtým a tým Svetlom priťahuje mnohé hviezdne a interdimenzionálne životné druhy – aby ten proces vzostupu viedli k úplnému úspechu na všetkých úrovniach.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – seid willkommen in der Liebe und dem Licht des All-Einen Seins. Wir snd die Lichtgeschwister aus Sirius. Auf Eurer Ebene des Seins und in Eurem Zeitfeld gibt es viele Geschehnisse – die den Wandel immer klarer erscheinen lassen und die Geburt der Neuen Erde ist nun für den Großteil der Menschen deutlich sichtbar. Eure Anbindung an die Göttlichkeit wirkt zugleich auf innerer Ebene und bringt die hohen Lichtkodierungen herein – die Eurer Seele freischalten und in Ihre Bestimmung und Berufung führen. Wir beobachten auch die vielen Indigo-Meister-Seelen – die jetzt Ihren Dienst in vollen Umfang aufnehmen und wie auch die vielen Kristall- und Regenbogenkinder ihre Seelenqualität nun voll einbringen. Gaia – die Perle des Universums – wie sie auch genannt wird – strahlt heller denn je und von diesem Licht werden viele stellare und interdimensionale Lebensformen angezogen – um diesen Aufstiegsprozess auf allen Ebenen zu einem vollen Erfolg zu führen.

Čo sa deje – je, že všetky úrovne Bytia sa „rodia“ na spoločný stupeň. To predstavuje proces – ktorý tu ešte nikdy nebol – v celom vesmíre. To je skutočne moment nekonečného žehnania (odpustenia?) – ktoré neustále vyteká zo srdca zdroja aby povzdvihol všetok život do vibrácie esencie. Vibrácia esencie je láska – láska – ktorá sa dotkne všetkého a vás vedie do stavu bezhraničnej harmónie – pocitu šťastia – a ekstázy.  Keď ste raz skúsili ten stav – keď ste ten nebský nektár raz  pili – tak už neexistuje cesta späť. V tomto okamihu sa vo vás vyvíja tá vysoká vibrácia lásky prináša vás do duševného rozkvetu. Tie vysoké vibrácie svetla a lásky vám prinesú tiež – to čo ste vy a vaša duša vždy hľadali – pocit hlbokého vnútorného naplnenia a opatery, ktoré sa nedajú vysvetliť slovami. Oddajte sa láske a žehnaniu a dôverujte – že prichádza do vášho života to najvyššie a najlepšie. Nadovšetko vás milujeme. Sme súreodenci svetla zo Síria – vaše sestry a bratia z hviezd.

Was geschieht ist – dass alle Ebenen des Seins auf eine gemeinsame Stufe „geboren“ werden. Dies stellt einen Prozess dar – der so noch nie dagewesen ist – im gesamten Universum. Dies ist wahrlich ein Moment unendlicher Gnade – Gnade – die aus dem Herzen der Quelle pausenlos strömt um alles Leben in die Schwingung der Essenz zu erheben. Die Schwingung der Essenz ist Liebe – Liebe – die alles berührt und Euch in einen Zustand grenzenloser Harmonie – Glückseligkeit – und Ekstase führt. Wenn Ihr einmal diesen Zustand erfahren habt – von diesem himmlischen Nektar getrunken habt – dann gibt es kein Zurück mehr. Augenblicklich entfaltet sich die hohe Liebesschwingung in Euch und bringt Euch zu voller seelischer Blüte. Die hohen Licht- und Liebesfrequenzen bringen Euch das – wonach Ihr und Eure Seele immer gesucht habt – ein Gefühl von tiefster Erfüllung und Geborgenheit jenseits von Worten und Beschreibungen. Übergebt Euch der Liebe und der Gnade und vertraut – dass so das Allerhöchste und Allerbeste in Euer Leben kommt. Wir lieben Euch über alles. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

In Liebe, Freude und Verbundenheit……..Shogun Amona

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

Súrodenci zo Síria...


Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (17.Januar 2015)

von erst-kontakt @ 2015-01-18 – 09:42:48

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Das Licht findet seinen Weg und der Weg ist Liebe“

„Svetlo nájde svoju cestu a tá cesta je láska“

Milí bratia a sestry Zeme – milované svetlá tejto úrovne Bytia – zdravíme vás v láske a svetle všetko-jednoty. Sme súrodenci zo Síria a tešíme sa – posielať vám teraz v tomto okamžiku cez naše slová lásku a pokoj/mier nášho srdca. Láska a pokoj – tieto slová nie sú v našej úrovni Bytia len slová – je to živá realita – tak živá a reálna – že jej hovoríme „skutočnosť“. A tá skutočnosť je náš najväčší poklad – to najkrajšie a najhodnejšie prežitia/zažitia – čo je a pre čo my sa snažíme – tu, v našej životnej úrovni. Keď pozeráme k vám – a pozorujeme vás pri vašom vývoji – tak môžeme vaše želanie po mieri a láske – rozpoznať dôrazne – aj keď Zemský povrch je zapletený v disharmonických nepokojoch – tak to chceme pomenovať. To je – pri všetkom rešpekte a súcite pre tú situáciu – končiaca fáza dlhého tmavého obdobia –v ktorej ľudstvo  v sebe to pravé JA – božskú esenciu – svetlo – zabudlo. Pozorujeme vás a Gaia – ako sa všetko prebúdza – a vidíme všade svetlo – kam pozeráme – všade preniká svetlo a prináša všetko do pôvodného/určeného stavu. Svetlo prináša späť božský poriadok a to sa deje s láskou. A my sme znova tu – kde sme začali v tej začiatočnej fáze: láska a mier. To želanie – hlboko zakotvené vo vašom srdci a duši – sa nemôže naďalej odsúvať – naďalej potlačovať – hlboká je vaša duša – vaše skutočné Bytie – v koreni lásky – s mierom a harmóniou – prepojené. Svetlo nájde svoju cestu a tá cesta je láska – čistá bezpodmienečná láska. Ďakujeme vám – že ste v tomto období tuná – na vašom mieste a fungujete ako kanály. Každý jeden z vás má nekonečnú hodnotu – ďaleko od akejkoľvek predstavy – ktorú by sme mohli vyjadriť nejakými slovami. Miujeme vás. Sme súrodenci svetla zo Síria. Vaše sestry a bratia z hviezd.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – geliebte Lichter dieser Seinsebene – wir begrüßen Euch in der Liebe und dem Licht der All-Einheit. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius und wir freuen uns – jetzt in diesem Moment durch unsere Worte die Liebe und den Frieden unseres Herzens zu Euch senden zu können. Liebe und Frieden – diese Worte sind in unserer Seinsebene nicht nur Worte – es ist lebendige Realität – so lebendig und so real – dass wir dazu „Wirklichkeit“ sagen. Und diese Wirklichkeit ist unser höchstes Gut – das Schönste und Erstebenswerteste – was es gibt und wofür wir wirken – hier in unserer Ebene der Existenz. Wenn wir zu Euch blicken – und Euch bei Euren Entwicklungen beobachten – so können wir den Wunsch – Euren tiefen Wunsch nach Frieden und nach Liebe – deutlich erkennen – auch wenn die Erdoberfläche noch in disharmonische Turbulenzen – so wollen wir es einmal benennen – verwickelt ist. Dies ist – bei allem Respekt und Mitgefühl für diese Situationen – die Ausklingphase einer langen Schatten-Phase – in der die Menschen einfach das wahre Sein in sich – die göttliche Essenz – das Licht - vergessen hatten. Wir beobachten Euch und Gaia – wie nun alles erwacht – und wir sehen Licht überall – wo wir auch hinblicken – überall kommt jetzt das Licht hervor und bringt alles an seinen vorherbestimmten Platz. Das Licht bringt die göttliche Ordnung zurück und dies geschieht mit Liebe. Und hier sind wir wieder da – wo wir in dieser Durchgabe begonnen haben: Liebe und Frieden. Ihr könnt den Wunsch – der tief in Eurer Seele verankert ist – nicht länger wegschieben – nicht länger unterdrücken – zu tief ist Eure Seele – Eurer wahres Seins – in der Wurzel mit Liebe – mit Frieden und Harmonie - verbunden. Das Licht findet seinen Weg und der Weg ist Liebe – reine und bedingungslose Liebe. Wir danken Euch – dass Ihr zu dieser Zeit hier seid – an Eurem Platz und so als Kanäle wirkt. Ein jeder von Euch ist von unschätzbarem Wert – weitab von jeglicher Vorstellung – die wir Euch in Worten wieder geben könnten. Wir lieben Euch. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58