Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 18.September 2018

Veröffentlicht am September 20, 2018von erstkontakt blog

macnatw

Selamat Balik! Prišli sme znova s ​​povzbudzujúcimi správami! Dosiahli sme pokrok. Tmaví kabali teraz dosiahli bod, na ktorom ich jedinou možnosťou je vzdanie sa. Každá stratégia o prerušenie prílivu SVETLA úplne zlyhala. Teraz sa blížime

najvyššiemu limitu udalostí, skutočnej predohre vášho oslobodenia a vznik novej vládnej štruktúry. Spolu s našimi pozemskými spojencami sme v strede vykonania

dobre premysleného plánu, ktorý bude demontovať existujúcu štruktúru moci. Séria komplexných, predtým nevyužitých stratégií sú úspešne implementované, čo opäť straší tmavých kabalov. Naša posvätná koalícia, ktorá spoločne hladko spolupracuje sa usiluje o vytvorenie pódia pre konečný triumf. Je to čistá radosť, pozorovať toľko dynamických strategických elementov, ktoré ako hodvábne vlákna sa navzájom nájdu aby sa tí namyslení kabali zaplietli do vlastnej siete ich skorumpovaného právneho, zákonného systému.

V hre sú už prvky, ktorými tmavé sily legálne boli nútení vzdať sa mnohých oblastí ich moci a zabránilo sa tým veľkým medzinárodným vojnám, ktoré boli plánované. Ďalšími krokmi je ukončenie moci nekrytých papierových peňazí ("fiat money") a opatreniami, ktoré bankárov v ich „jaskyniach“ prebudia. Tieto kroky naopak pripravia pôdu pre trvalú prosperitu, ktorá ukončí celosvetovú chudobu a bezdomovstvo. To zamení predchádzajúcu brutálnu pozemskú tragédiu za jubileum, ktoré oslobodí celé ľudstvo. To vás povznesie ďaleko nad vaše súčasné stratégie prežitia a vy sa konečne stretnete/spojíte, aby ste kreatívne vyriešili problém znečistenia životného prostredia a zastavili odpornú nemorálnosť, ktorá vás už skoro katapultovala do ničoty.

Sme teraz v situácii aby ste mohli pracovať spoločne s obyvateľstvom, ktoré je pripravené akceptovať vlastnú spiritualitu a tým aj jej vnútornú snahu o záchranu Gaii a chrániť ju. Tieto snahy vám tiež pomôžu keď sa chystáte znova stretnúť a zjednotiť s vašimi bratrancami z Vnútornej Zeme.

Rozdelenie preceňovaných cudzích mien bol vytvorený nový časový Plán, ktorý vás má pripraviť pre vaše fondy prosperity. To okrem toho povedie k vytvoreniu nového bankového systému založeného na smerniciach prihlasovacej povinnosti, ako sa rozhodlo pred niekoľkými rokmi. Tie Pravidlá budú reštrukturalizovať operácie bánk a prísne obmedzia proces akéhokoľvek druhu bankového podvodu. Akonáhle sa to dosiahne tak nový vládny systém sa môže voľne a legálne manifestovať. Zruší osobnú daň a umožní vznik úplne novej obchodnej podstaty. Pod týmito spravodlivejšími podmienkami budú takisto predtým potlačené vynálezy sprístupnené verejnosti. Tieto zariadenia budú čistiť váš vzduch, vaše vody a vyčistia nebo, čím sa umožní súčasne odhalenie našej oficiálnej svätej Misie. V priebehu tohto "prvého kontaktu" budeme môcť pristáť na brehoch a zahájiť mentorské programy, ktoré vám pomôžu k dosiahnutiu plného vedomia. V tej dobe sa opäť zoznámite s agarthmi.  

Týmito udalosťami sa stáva náš kontakt s vami veľmi významný.Teraz, keď získavate/vyžadujete späť vlastnú duchovnú podstatu tak sa opätovne spájate aj s tým, kým naozaj ste. Vaša pôvodná Lemurská štruktúra spoločnosti, ktorá bola založená na modeli, ktorý vám priniesli z hviezd je v Agarthe ešte stále každodennou praxou. A spolu vytvoríte nový galaktický prototyp, ktorý má nespočetné množstvo životných foriem galaktickej spoločnosti obsiahnuté v prostredí Galaktickej Federácie. vášmu novému hviezdnemu národu určené vytvoriť prirodzenú energiu, ktorá nakoniec spojí túto galaxiu. V tomto úžasnom SVETE sa nám podarí veľmi prispieť k rozvíjaniu Božieho plánu Stvoriteľa.Vítané je SVETLO! Vpred do nového sveta a do tohto povznášajúceho veku SVETLA!

______

Namaste! Sme vaši vzostúpení Majstri! Prichádzame dnes a doručujeme správu plnú LÁSKY A SVETLA. Rozpoznávame v našich srdciach ako Nebo "orchestruje" potopenie vládnucej temnej kontroly na vašej milovanej planéte Gaia.

Staroveké rodiny, ktoré dlho strážili rozsiahly tajný sklad zlata, striebra a drahokamov pracujú teraz na priblížení vašej finančnej prosperity na ďalšiu úroveň. Súhlasili s prevodom bohatstva na fázu dodania. V súlade so svojimi želaniami vykonávame veľmi potrebné opatrenia, ktoré môžu bezpečne preniesť tieto finančné prostriedky na vás, národy sveta. Chválime tých jednotlivcov v mnohých vašich vládách, ktorí nám pomáhajú s potrebnými mandátmi na prijatie vašich požehnaní. Agartéri, naši spolubojovníci vo vnútornej Zemi tiež pripravujú proces, ktorý umožní čo najjemnejší monumentálny prechod. Je pre mňa cťou urobiť tieto udalosti realitou, pretože sú v súlade s nebeským Božím plánom, aby vás priviedli späť k plnému vedomiu. Tento nový svet iniciuje/začína proces, ktorý vedie ľudstvo späť do Neba a ku hviezdám. Najvyššia radosť je navzájom si pomáhať v LÁSKE a všetkým ukázať zázraky milosrdenstva. Je to radosť, ktorú každý medzi vami musí prežívať. Predovšetkým my majstri máme radi, keď aj tí, ktorí sa navzájom nemilujú, sa učia ako lepšie je milovať a odpúšťať si navzájom. Mnohí z vás sa prebúdzajú prvýkrát, niektorí aj po druhýkrát a vážne sledujú to, čo sa v skutočnosti okolo nich deje. Našťastie, Crystal Children (krišťálové deti) podporujú tento účel s novou sieťou vedomia, ktorú vytvorili. Ich príchod do vášho sveta nám dal bohatú "početnosť" nových spojencov. Váš svet sa približuje k väčšej komunite LÁSKY, SVETLA a vzájomnej starostlivosti. V tomto procese budete naďalej rásť vo vedomí a dobrote.

Mnoho vrstiev vašej budúcej "Merkabah" - vášho Svetlo-tela - je teraz počas tejto doby aktivované. Keď začnete vo vás začleňovať tie dôležité zmeny, môžete mať pocit, že ste "z tohto sveta" alebo pocit spojenia s iným svetom, inou realitou, ktorá sa na krátku chvíľu objaví vo vašej hlave. Tieto zdanlivé vzdušné odrazy sú nepatrné dojmy zo sveta, o ktorom neviete. Tieto veľké transformačné procesy sú výsledkom množstva fyzických a duševných zmien, ktorými prechádzate. Staré vzorce správania "umierajú" a nové sa rodia "; Preto je dôležité, aby ste zostali flexibilní, pretože sa stále rozvíja "tok" vášho neustále meniaceho sa sveta. Použite túto chvíľu, drahí, aby ste sa stále rozrastali a potom sa slňte v tom novom galaktickom SVETLE!

Dnes sme pokračovali v našej týždennej správe. Ako môžete vidieť, chystajú sa prejaviť mnohé nádherné udalosti. Vyjadrite svoju radosť svedomito a milujúco a navzájom si pomáhajte. Buďte pripravení vysvetliť zázraky, ktoré sa aktualizujú. Nie si sám! Prichádzame k transformácii vás a vašej spoločnosti. Viete, drahí, že nespočetné zásoby a nekonečné bohatstvo Neba skutočne patrí vám! Tak to je! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian: Buďte jeden, radujte sa!)

 

 

Selamat Balik! Wir kommen erneut mit aufbauenden Neuigkeiten! Die

Fortschritte kommen voran. Die finstere Kabale hat nun den Punkt erreicht, an

dem es ihre einzige Option ist, sich zu ergeben. Jegliche Strategie, den Zustrom

des LICHTS unterbrechen zu wollen, ist gänzlich gescheitert. Wir nähern uns nun

der äußersten Grenze zu Ereignissen, die das echte Vorspiel zu eurer Befreiung

und zum Entstehen eines neuen Regierungs-Wesens sein werden. Gemeinsam

mit unseren irdischen Verbündeten befinden wir uns mitten in der Ausführung

eines gut durchdachten Plans, der die bisher existierende Machtstruktur

demontiert. Eine Serie umfassender, bisher nicht angewendeter Strategien wird

erfolgreich umgesetzt, die die finstere Kabale erneut verwirrt. Unsere heilige

Koalition, die reibungslos zusammenarbeitet, ist eifrig dabei, die Bühne für den

endgültigen Triumph zu bereiten. Es ist eine reine Freude, so viele dynamische

strategische Elemente dabei zu beobachten, wie sie wie Seidenfäden

zueinanderfinden, um die eingebildete Kabale sich im Netz ihres eigenen

korrupten Gesetzes-Systems verstricken zu lassen.

Es sind bereits Elemente im Spiel, die die Dunkelmächte auf legalem Wege

gezwungen haben, auf viele Bereiche ihrer Macht verzichten zu müssen, und die

verhindert haben, dass groß-angelegte internationale Kriege noch hätten

ausbrechen können. Die nächsten Schritte gelten der Beendigung der Macht des

ungedeckten Papiergelds („fiat money“) und der Maßnahme, die Banker in ihren

‚Höhlen‘ wachzurütteln. Diese Aktionen werden wiederum die Bühne bereiten für

einen permanenten Wohlstand, der die globale Armut und Obdachlosigkeit

beenden wird. Das wird die bisherigen brutalen Erd-gebundenen Tragödien

gegen ein Jubelfest austauschen, das die gesamte Menschheit befreien wird. Es

wird euch weit über die derzeitigen Überlebensstrategien hinausheben, und ihr

werdet endlich zusammenkommen, um in kreativer Weise das Problem der

Umwelt-Verschmutzung zu lösen und die widerliche Sittenlosigkeit zu beenden,

die euch ins Nichts zu katapultieren drohte. Wir sind nun in der Situation, mit

einer Bevölkerung zusammenarbeiten zu können, die bereit ist, die ihr

innewohnende Spiritualität zu akzeptieren und damit ihr inneres Streben, Gaia zu

retten und zu schützen. Diese Bestrebungen werden euch auch insofern dienlich

sein, als ihr euch bereit macht, euch wieder mit euren Cousins der Inneren Erde

zu vereinen.

Für die Verteilung der neubewerteten Auslandswährungen ist ein neuer

Zeitplan erstellt, damit ihr für eure Wohlstandsgeld-Fonds gerüstet seid. Das wird

überdies zu einem neuen Bankensystem führen, das auf Richtlinien der

Meldepflicht basiert, wie sie vor einigen Jahren beschlossen wurden. Diese

Regeln werden die Operationen der Banken neu strukturieren und jegliche Art

von Banken-Betrugs-Versuch strengstens eindämmen. Sobald dies alles erreicht

ist, kann sich das neue Regierungs-Wesen frei und auf legale Weise

manifestieren. Es wird die Personal-Steuer abschaffen und das Entstehen eines

gänzlich neuen Geschäfts-Wesens ermöglichen. Unter diesen faireren

Bedingungen werden auch die bisher unterdrückten Erfindungen in Erscheinung

treten können. Diese Vorrichtungen werden eure Luft, eure Gewässer und den

Himmel reinigen, womit zeitgleich eine offizielle Enthüllung unserer heiligen

Mission ermöglicht wird. Im Zuge dieses ‚Erstkontakts‘ wird es uns möglich sein,

an euren Gestaden zu landen und ein Mentoren-Programm in Gang zu setzen,

das euch zu vollständigem Bewusstsein verhelfen wird. Zu diesem Zeitpunkt

werdet ihr auch wieder mit den Agarthern bekanntgemacht werden.

Diese Ereignisse machen unseren Kontakt mit euch höchst bedeutsam. Da ihr

nun anfangt, eure spirituelle Essenz zurückzufordern, werdet ihr euch auch

wieder damit in Verbindung bringen, wer ihr wirklich seid. Eure ursprüngliche

Lemurische Gesellschaftstruktur, die auf einem Modell beruhte, das euch von den

Sternen hierherbrachte, ist in Agartha noch immer Alltagspraxis. Und gemeinsam

werdet ihr einen neuen galaktischen Prototyp erschaffen, der all die zahllosen

Lebensformen einer galaktischen Gesellschaft verkörpert, die im Umfeld der

Galaktischen Föderation existieren. Eurer neuen Sternen-Nation ist es bestimmt,

eine natürliche Energie zu erzeugen, die diese Galaxis ultimativ vereint.

Eingebettet in dieses ehrfurchtgebietende LICHT werden wir eine Menge dazu

beitragen, den göttlichen Plan des Schöpfers zu entfalten. Gegrüßt sei das

LICHT! Vorwärts in eine Neue Welt und in dieses sich erhebende Zeitalter des

LICHTS!

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute an diesem

Tag und überbringen eine Botschaft, die erfüllt ist von LIEBE und LICHT. In

unseren Herzen erkennen wir, wie der Himmel den Untergang der Kontroll-

Herrschaft der Dunkelmächte über euren geliebten Planeten Gaia ‚orchestriert‘.

Die antiken Familien, die über lange Zeit ein umfangreiches geheimes Depot aus

Gold, Silber und Edelsteinen verwaltet haben, arbeiten nun daran, eure

Wohlstandsfonds auf die nächste Ebene zu bringen. Sie haben eingewilligt, den

euch zustehenden Reichtum ins Auslieferungsstadium zu versetzen. In

Übereinstimmung mit ihren Wünschen treffen wir hoch notwendige

Arrangements, die diese Wohlstandsfonds auf sicherem Wege zu euch, den

Völkern der Welt, transferieren können. Wir loben diejenigen Personen in einer

Reihe von euren Regierungen, die uns bei den notwendigen Mandaten behilflich

sind, damit ihr eure Segnungen in Empfang nehmen könnt. Und auch die

Agarther, unsere Kameraden in der Inneren Erde, bereiten einen Prozess vor, der

einen möglichst reibungslosen monumentalen Übergang ermöglichen soll. Es ist

uns eine Ehre, diese Geschehnisse Wirklichkeit werden lassen zu können, denn

sie befinden sich im Einklang mit dem göttlichen Plan des Himmels, euch wieder

ins vollständige Bewusstsein zurückzuführen.

Diese neue Welt leitet einen Prozess ein, der die Menschheit wieder in den

Himmel und zu den Sternen zurückführt. Die erhabenste Freude besteht darin,

einander in LIEBE zu helfen und Allen die Wunder der Barmherzigkeit zu

offenbaren. Das ist eine Freude, die ein Jeder unter euch erfahren muss. Wir

Meister lieben es vor allem, wenn auch diejenigen, die einander nicht mögen,

lernen, wie viel besser es ist, einander zu lieben und zu vergeben. Viele unter

euch erwachen jetzt zum ersten Mal, einige sogar zum zweiten Mal, und sie

beobachten ernsthaft, was da tatsächlich um sie herum vor sich geht.

Glücklicherweise unterstützen die Kristall-Kinder mit dem von ihnen errichteten

neuen Bewusstseins-Netzwerk diese zweckdienliche Zielsetzung. Ihre Ankunft auf

eurer Welt hat uns einen reichen ‚Überfluss‘ an neuen Verbündeten beschert.

Eure Welt konvergiert zu einer größeren Gemeinschaft der LIEBE, des LICHTS

und der gegenseitigen Fürsorge. In diesem Prozess wachst ihr weiter an

Bewusstsein und Güte.

Viele Schichten eurer künftigen „Merkabah“, – eures LICHT-Körpers –, werden

jetzt in dieser Zeit aktiviert. Während ihr anfangt, diese bedeutsamen

Veränderungen in euch zu integrieren, kann es sein, dass ihr das Gefühl habt,

„nicht in dieser Welt zu sein“ oder eine Verbindung zu einer anderen Welt zu

spüren, – einer anderen Realität, die für einen kurzen Moment in eurem Kopf

auftaucht. Diese scheinbaren Luft-Spiegelungen sind flüchtige Eindrücke von

einer Welt, deren ihr noch nicht bewusst gewahr seid. Diese großen

Umwandlungs-Prozesse sind das Ergebnis einer Fülle von physischen und

mentalen Veränderungen, die ihr durchmacht. Alte Verhaltensmuster ’sterben‘

und neue werden ‚geboren‘; aus diesem Grund ist es wichtig, flexibel zu bleiben,

während der „Fluss“ eurer sich ständig verändernden Welt sich weiter und weiter

entfaltet. Nutzt diese Zeit, ihr Lieben, nun weiter zuwachsen und euch danach in

diesem neuen galaktischen LICHT zu sonnen!

Wir haben heute unsere Wochenbotschaft weitergeführt. Wir ihr sehen könnt,

sind viele wunderbare Geschehnisse im Begriff, sich zu manifestieren. Bringt

eure Freude gewissenhaft und liebevoll zum Ausdruck und helft einander. Seid

bereit, die Wunder zu erläutern, die da aktualisiert werden. Ihr seid nicht allein!

Wir kommen, um euch und eure Gesellschaft umzuwandeln. Wisst, ihr Lieben,

dass der unzählbare Vorrat und niemals endende Reichtum des Himmels in der

Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!

Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 24.Juli 2018

Veröffentlicht am Juli 25, 2018von erstkontakt blog

macnatw

Selamat Ja! Pokračuje sa v rozvíjaní mnohých nádherných vecí!

Temní  kabali sú ešte stále arogantní a nekompromisní ako kedykoľvek predtým. Oni sú zmätení vašim rýchlym vzostupom vedomia a prebudenia a v širokej verejnosti. Podiel LIGHT/SVETLA vo vašej slnečnej sústave rastie exponenciálne - takým spôsobom, aký kabali nikdy neočakávalai, alebo si mysleli, že je to možné. Ich podpora v spoločnosti sa každým dňom oslabuje. Stále viac ľudí si uvedomuje ich bezohľadné intrígy. Už dávno tmaví kabali stratili schopnosť pochopiť stratu ich moci, ktorú bezstarostne používali na ovládanie masy v Múdro zvládnuť. Kabali nesprávne veria ešte stále, že sa znova povzdvihnú ako "fénix z popola".

Existujete v rozširujúcom sa vedomí a jeho prirodzená flexibilita využíva na porážku kabalov a ich aroganciu a tvrdohlavosť. Naši mnohí spojenci storočia strávili pokojne a vedeli sa všade na svete nenápadne manévrovať do veľmi výhodných pozícií moci. Počas desaťročí v tajnosti plánovali ich stratégie aby ľudstvo vytiahli z dlžobného otroctva a aby reštaurovali Gaiu do stavu, v ktorom bude znova planétou, v ktorej rozkvitne mier a sloboda

Budeme sa vás naďalej žiadať Trpezlivosť!

Tieto šikovne rozvinuté opatrenia nemôžu byť prenáhlene vyboxované. Je dôležité aby ste si tej skutočnosti boli vedomí, že robíte demontáž štruktúry moci, ktorá existuje a vládne už viac ako 13-tisíc rokov.

Naši spolupracujúci ľudia majú majú pre kabalov niekoľko špecifických ultimátov. Budete svedkami uskutočnenia tých scenárov a taktiež treba uviesť, že nakoniec temné sily stroskotajú pretože mnohé z ich vlastných zákonov budú použité proti nim ť. Zatknutie najvyšších predstaviteľov kabalov bude vyžadovať špeciálne zaobchádzanie. Nemôžu byť vykonané jeden po jednom ale prevedené v jednom údere.

Buďte pripravený na užitočnú podporu vašej rodiny, vašich priateľov a vašej komunity aby ste stáli po ich boku, pretože pravdepodobne potom bude ich "svet" obrátený na hlavu ", keď to vyzerá, že všetko sa rúti". Chceme dosiahnuť, aby ste boli pripravení, aby ste si to užili a tešili sa a aby bolo možné robiť to, čo sa prejaví v krátkom čase. energie

Pripravte sa na oznámenia, ktoré vás môžu šokovať - ale nakoniec najpozitívnejším spôsobom. Vybavili sme Allianciu novým "počítačovým" systémom: Quantum

Finančný systém, ktorý vymaže a nahradí všetky predchádzajúce "krivé" spôsoby získavania finančných prostriedkov ukradnutím alebo manipulovaním. To bude smrť

Predchádzajúceho systému centrálnych bánk, s ktorými ste kabalmi boli poháňaní do otroctva zadlženia.

 

Akonáhle sa impulz vášho nového vedomia stane viditeľným tak to zmení všetko, čo je v jeho ceste. Chceme dosiahnuť, aby ste boli pripravení, aby ste si to užili aby bolo možné robiť to, čo sa prejaví v krátkom čase. Pripravte sa na oznámenia, ktoré vás môžu šokovať- ale nakoniec najpozitívnejším spôsobom. Allianz je vybavená novým "počítačovým" systémom: Quantum Finančný systém, ktorý odstráni a nahradí  všetky predchádzajúce "krivé" spôsoby získavania finančných prostriedkov ukradnutím alebo manipulovaním,

toré vás oslobodili od neba byť daný. V tejto novej realite sa znova staneme vašou povedzte k svojmu plne vedomému seba. Spoločne nosíme väčšie svetlo na každom rohu tejto galaxie.

....................

Pozdravy od vzostúpených majstrov! Šťastný galaktický Nový rok!

Táto príležitosť je dôvodom na oslavu, pretože vítáte energiu Galaktického nového roku (26. júla). Za úsvitu 26. júla je súhvezdie Sirius nad mayskou pyramídou Chichen Itza a viditeľné nad sopkou Mount Haleakala na Maui. Pretože začíname nový Cyklus tak pamätajte - privítať každý úsvit tým, že vytvoríte nový úmysel. Pomyslite, že čas chce byť zažitý a užívaný – a má byť prežívaný nie len ako „meratelná udalosť“. Dovoľme si odzvoniť tú novú éru so žehnaniami radosti pre všetkých!

... svitanie za úsvitu je treba privítať formulovaním zámeru, želania. Pamätajte si, že čas chce byť skúsený a aby ste si ho užili - a nielen ako "merateľné udalosti" by sa mali spotrebovať. Zoberme si  novú éru s požehnaním radosti, aby všetci viedli! Buďte naplnení radosťou v tomto novom začiatku a buďte vďační za všetky skvelé udalosti, ktoré sa dejú po celom svete! Hlavnou súčasťou akejkoľvek reality je sila kollektívu. Realita je tvorená vedomím. Tento kolektív, Energia sa rozvíja okolo primárnych presvedčení, na ktoré myslíte lebo vás zaujímajú. V rámci tejto energie pracujete aj na individuálnom základe aj na kolektívnom základe. Ale posledný je úplne ten v tom okamihu je rozhodujúce. Každá podjednotka je v rámci kolektívneho celku ovplyvnené aktivitami každej zostávajúcej podjednotky avytvára tak vzájomne prepojený fyzický celok: a kolektívne, celkové vedomie. Duchovné a fyzické vedomie sú úzko súvisiace. Stále viac ľudí na celom svete sa prebúdza k pravde. Tieto interakčné interakcie, takpovediac, tkajú gobelín danej reality. Váš svet je požehnaný tým, že je zaplavený Božím svetlom. S veľkou radosťou pozorujeme, ako sa mení pri každom zvýšení intenzity Svetla. Zároveň sa vaše vlastné SVETLO stáva silnejším a viacstrannejším: jeho čistota vyzařuje z vás ako hranol. Množstvo nových odtieňov a farieb LIGHT/SVETLA je pozoruhodné. To všetko spôsobí, že vaša realita mení svoje súradnice a pohybuje sa úplne novým smerom. Ponecháte tretiu dimenziu ako primárny dom za vami - a ponorte sa do hlavy 5. dimenzie. Hosianna!

Dnes sme pokračovali v našom pretrvávajúcom hlásení toho, čo sa deje okolo vás. Buďte trpezliví, sústredení - a radi sa zamerajte na svoje hlboko požadované ciele. Vedzte vo svojom najhlbšom srdci, že večné zásoby a nekonečné bohatstvo nebes sú skutočne vaše! Tak to bude! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Sirián: radujte sa a buďte požehnaní v Nebeskej láske a radosti!)

 

 

Selamat Ja! Es entfalten sich weiterhin viele wundervolle Dinge! Die

finstere Kabale ist immer noch so arrogant und unnachgiebig wie immer.

Sie sind verwirrt angesichts eurer rapiden Bewusstseins-Aufwallung und

des Aufwachens der allgemeinen Öffentlichkeit. Der LICHT-Quotient in

eurem Sonnensystem steigt in exponentiellem Maße an – auf eine Art und

Weise, wie sie die Kabale nicht vorausgeahnt oder für mögliche gehalten

hatte. Ihr Rückhalt in der Gesellschaft wird mit jedem Tag schwächer, da

immer mehr Menschen ihrer skrupellosen Intrigen gewahr werden. Schon

vor langer Zeit verlor die finstere Kabale die Fähigkeit, den Verlust ihrer

Macht zu ergründen, mit der sie die Massen bisher in unbekümmerter

Weise zu beherrschen gewohnt war. Die Kabale glaubt irrtümlicherweise

immer noch, dass sie sich wieder wie der ‚Phönix aus der Asche‘ ihres

Niedergangs erheben könnte.

Ihr existiert in einem expandierenden Bewusstsein, dass seine ihm

innewohnende Flexibilität nutzt, die Kabale und deren arrogante und

starrsinnige Hartnäckigkeit zu besiegen. Unsere vielen Verbündeten haben

Jahrhunderte damit verbracht, sich überall auf der Welt still und

unauffällig in höchst vorteilhafte Positionen der Macht zu manövrieren.

Und über Jahrzehnte hinweg haben sie insgeheim ihre Strategien geplant,

die Menschheit aus der Schuldensklaverei zu befreien und Gaia wieder in

einen Zustand hinein zu restaurieren, in dem sie wieder zu einem Planeten

wird, der in Frieden und Freiheit gedeiht. Wir bitten euch weiterhin um

Geduld! Diese mit viel List entwickelten Maßnahmen können nicht übereilt

durchgeboxt werden. Es ist unerlässlich, dass ihr euch der Tatsache

bewusst bleibt, dass ihr eine Machtstruktur demontiert, die seit über 13

Jahrtausenden geherrscht hat.

Unsere Verbindungsleute haben der Kabale eine Reihe spezifischer

Ultimaten gestellt. Ihr werdet Zeugen dessen sein, dass diese Szenarien

auch in die Tat umgesetzt werden und dass die Dunkelmächte schließlich

scheitern, da viele der von ihnen selbst ersonnenen Gesetze nun gegen sie

angewendet werden. Die Verhaftungen der obersten Anführer der Kabale

werden eine spezielle Handhabung erfordern. Sie können nicht nach und

nach vorgenommen werden sondern müssen ‚auf einen Schlag‘

durchgezogen werden. Wenn dieser Moment kommt, haltet euch bereit,

eurer Familie, euren Freunden und eurer Gemeinde gegenüber hilfreich

zur Seite zu stehen, denn deren ‚Welt‘ wird sich dann wahrscheinlich ‚auf

den Kopf gestellt‘ anfühlen, wenn es scheinbar ‚drunter und drüber‘ geht.

Sobald der Impuls eures neuen Bewusstseins sich bemerkbar macht, wird

dieser alles verändern, was ihm im Wege ist.

Wir möchten erreichen, dass ihr vorbereitet seid, euch dessen erfreuen

zu können, was sich da innerhalb kurzer Zeit manifestieren wird. Macht

euch auf Bekanntmachungen gefasst, die euch vielleicht schockieren

werden – dies jedoch letztlich auf höchst positive Weise. Wir haben die

Allianz mit einem neuen „Computer“-System ausgestattet: dem Quantum-

Finanz-System, das all jene bisherigen ‚krummen‘ Wege, Gelder zu

stehlen oder zu manipulieren, eliminieren wird. Das wird der Tod des

bisherigen Zentralbanken-Systems sein, mit dem die Kabale euch in die

Schulden-Sklaverei getrieben hatte. Ihr sollt im LICHT leben und euch in

den göttlichen Wahrheiten sonnen können, die euch vom Himmel frei

geschenkt werden. In dieser neuen Realität werden wir euch wieder zu

eurem vollständig bewussten Selbst führen. Gemeinsam tragen wir

größeres LICHT in jeden Winkel dieser Galaxis.

Grüße von den Aufgestiegenen Meistern! Frohes Galaktisches Neujahr!

Diese Gelegenheit ist Anlass zum Feiern, denn ihr begrüßt die Energien

des Galaktischen Neuen Jahres (26.Juli). In der Morgendämmerung des

26.Juli ist das Sternbild Sirius über der Maya-Pyramide Chichen Itza und

über dem Vulkan Mount Haleakala auf Maui sichtbar. Da wir einen neuen

Zyklus beginnen, denkt daran, jeden heraufdämmernden Morgen

willkommen zu heißen, indem ihr eine Absicht, eine Intention formuliert.

Bedenkt, dass Zeit erlebt und genossen werden möchte – und nicht nur

als ‚messbares Geschehen‘ verbraucht werden sollte. Lasst uns diese neue

Ära mit Segnungen der Freude für Alle einläuten!

Seid in dieser Zeit des Neubeginns erfüllt von Freude und seid dankbar

für all die wundervollen Geschehnisse, die überall auf eurem Globus vor

sich gehen! Die Haupt-Komponente einer jeden Realität ist die Macht des

Kollektivs. Eine Realität wird durch Bewusstsein geformt. Diese kollektive

Energie bildet sich um die primären Überzeugungen, an die ihr euch

haltet. Innerhalb dieser Energie funktioniert ihr sowohl auf individueller als

auch auf kollektiver Basis. Doch letztere ist es, die in diesem Moment ganz

entscheidend ist. Jede Teil-Einheit innerhalb des kollektiven Ganzen ist

beeinflusst von den Aktivitäten einer jeden übrigen Teil-Einheit und

erzeugt somit ein untereinander verbundenes physisches Ganzes: ein

gemeinsames, totales Gewahrsein. Geistiges und physisches Bewusstsein

sind innig miteinander verbunden. Immer mehr Menschen überall auf dem

Globus erwachen in Richtung Wahrheit. Diese gemeinschaftlichen

Interaktionen weben sozusagen den ‚Wandteppich‘ der gegebenen

Wirklichkeit. Eure Welt ist gesegnet damit, dass sie von göttlichem LICHT

überschwemmt wird. Wir beobachten mit großer Freude, wie sie sich mit

jeder Steigerung der Intensität des LICHTS wandelt. Gleichzeitig wird auch

euer eigenes LICHT kraftvoller und facettenreicher: seine Reinheit strahlt

aus euch heraus wie durch ein Prisma. Eine Überfülle neuer

Schattierungen und LICHT-Farben macht sich bemerkbar. All dies

veranlasst eure Realität, ihre Koordinaten zu verändern und sich in eine

gänzlich neue Richtung zu bewegen. Ihr lasst die 3.Dimension als primäre

Heimat hinter euch – und stürmt kopfüber in die 5.Dimension. Hosianna in

der Höhe!

Wir haben heute wieder unsere fortlaufende Eröterung darüber weiter-

geführt, was überall um euch herum vor sich geht. Seid geduldig, zentriert

– und freudig auf eure zutiefst ersehnten Ziele fokussiert. Wisst in euren

innersten Herzen, dass der ewige Vorrat und die unendliche Fülle des

Himmels in der Tat Euch gehören! So Sei Es! Selamat Majon! Selamat

Kasitaram! (Sirianisch: Frohlockt und seid gesegnet in Himmlischer LIEBE

und Freude!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 15.Mai 2018

Veröffentlicht am Mai 16, 2018von erstkontakt blog

 

Selamat Jarin! Prichádzame znova, drahé srdcia, s mnohými ďalšími vecami, o ktorých chceme s vami hovoriť! Neustály boj medzi stranou SVETLA a tmavou stranou v tejto sfére sa blíži teraz k rozhodujúcim bodom. Veľa posledných udalostí v posledných týždňoch vytvorili prielom pre stranu SVETLA. Komplexnou stratégiou našich spojencov Zeme v súčasnosti sa blíži termín na vytvorenie veľmi potrebných sľubných okolností. Neodvratná porážka kabalov pokračuje.

Stratégia za stratégiou kabalov zlyháva. A keďže sú kabali oslabení tak ich členstvo sa tiež znižuje. Medzitým sa strana SVETLA stáva silnejšou pretože sú tu " puzzle-kusy ", ktoré sa pohybujú na správne miesto a tým zabezpečia vašu slobodu. Mier, prosperita a nový vládny poriadok sa každým dňom stále viac približuje k bodu ich realizácie. Ako viete, vaše hlavné médiá ignorujú väčšinu dobrých správ, nezverejňujú výsledky štátov BRICS a našich spojencov a čím môže byť dosiahnutá slobodná Zem. Tento moment vašich dejín je vynikajúci zlomový bod pre vás. Temná strana dominovala túto realitu takmer 13 tisícročí. Ale táto realita, v ktorej vy v súčasnosti ešte stále žijete sa postupne mení. Naši spojenci na Zemi pracujú s extrémnou starostlivosťou, usilovnosťou aby sa uistili, že Bohatstvo vášho sveta je dané tým, ktorí sú hlboko zodpovední v prospech správneho pridelenia týchto prostriedkov humanitárnym projektom

Zapojte.

Globálny mier znamená vytvoriť lepšiu realitu. To je založené na organickej sieti vedomia, vytvorené prostredníctvom neustále sa rozvíjajúceho pocitu sebestačnosti a rýchlosti prostredníctvom vnútorného pôsobenia Svetla. Výsledok tohto rozkvetu

vedomia je viacúrovňový systém určený na to aby podporoval spoluprácu, mier a kultúrnu reciprocitu. Každý národ má trvalý záväzok voči svojmu ľudu - zabespečiť jedlo, prístrešie, oblečenie, zdravotná starostlivosť a jedno trvalo udržateľné prostredie bez znečisťujúcich látok. A najdôležitejšie: má poslanie na zabezpečenie slobody a osobnú suverenitu každého a ochranu svojich občanov. Toto sú nezmeniteľné práva všetkých. Ako sme už hovorili v predchádzajúcich správach, budete pripravení na aktiváciu troch nových čakier: "Studňa snov " v zadnej časti hlavy, týmusová žľaza v hornej oblasti hrudníka nad srdcom a bránicou nad vaším slnečným plexom.

Tieto nové čakry môžu na začiatku spôsobiť mierne nepohodlie a spôsobiť príznaky podobné chrípke - a s tým príležitostne bolesť hlavy, poruchy pravidelnej rovnováhy

a kolísania telesnej teploty. Integrácia váho fyzického, duševného, emocionálneho a duchovného tela vstúpi do novej fázy.

Nepretržitý prúd vyšších frekvencií v prítomnosti "Bombarduje" Zem, čo urýchľuje zdokonaľovanie a integráciu vášho nového 13-čakového systému. Tieto zmeny vo vašom tele spôsobujú pripravenosť na náš príchod a vašou prirodzenosťou tiež budú telepatické schopnosti, aby sme tak povedali, čo pre nás je nevyhnutné a uľahčuje optimalizáciu našich vzájomných vzťahov.

...

Zdravím! Sme vaši vzostúpení Majstri. Prišli sme tento týždeň s vami hovoriť o komunite, ktorú používame na zdieľanie alebo výmenu dôverných myšlienok a

pocity, najmä ak táto výmena prebieha na duchovnej úrovni. Spoločenstvo vytvára posvätnú komunitu presvedčených členov, ktorí majú spoločné vedomie o sebe

a udržujú ich život v bdelosti. Umožňuje vám vybudovať dynamické energetické pole, s pomocou ktorého každý jednotlivec, Osoba - ako aj kolektívny celok - môže byť zabezpečený a podporovaný. Spoločenstvo umožňuje každému partnerovi/členovi tej skupiny dynamiku, na podporu vývoja potenciálu každého člena.

 

Členovia tejto stále rastúcej komunity sa stretávajú a diskutujú o ich najdôležitejšom presvedčení a to dôrazne objasňuje spoločnosti ako celok. Také duchovno-spirituálne zloženie vás oslobodzuje k obnoveniu toho, kto a čo ste

a ako zvládnete svoje každodenné záležitosti spoločne. Vaše spoločné vedomie rastie; vytvára vnútornú auru vzájomnej podpory a relaxáciu. Tá spoločne

vy/používaná energia dynamiky čoraz viac rozširuje oblasť, pole vedomia a tým umožňuje dosiahnuť váš úplný jedinečný potenciál. Na tom môžete vidieť prečo je vytvorenie komunity tak dôležitý krok pre vašu novú galaktickú spoločnosť.

Toto dynamické energetické pole umožňuje vyvinúť organický  Systém pre inovatívne spôsoby spoločného riešenia problémov a môže ich rozšíriť. Spoločenstvo tiež uzatvára denné obnovenie mnohých duchovno-spirituálnych poznatkov jednotlivca, ktoré potom kolektívu dobrovoľne zdieľajú navzájom. Jedným spôsobom, prispievania tých poznatkov je rituál. Napriek tomu je komunita viac ako len duchovný rituál. Hoci pojem komunita pre mnohých sa môže zdať trochu mimo miesta ale pre nás je to prax, ktorou sa komunita neustále zlepšuje a duchovne posilňujúcimi cvičeniami drží spolu. Je to holistický spôsob na Rozšírenie vášho a umožní prežívať vedomie ako každý člen stále rastie novým a silným spôsobom. Ak máte zámer dosiahnuť pre seba a pre ostatných len to najlepšie tak sa môžu udiať iba tie najpozitívnejšie udalosti vo vašej realite manifestovať sa/splniť.

Hovorili sme o niektorých situáciách, ktoré vás dnes ovplyvňujú. Udalosti veľkého dôsledku sa formujú, váš svet bude premenený a potom zminú aj hrôzy a prejdete z tmy - smerom k radostiam a pôvabu/dôstojnosti a milosti svetla. Viete, drahí, že nespočetné množstvo zásob a nekonečný blahobyt nebies v skutočnosti patrí vám! Tak to je! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian: Buďte jeden, radujte sa!)

...

Erkenntnisse einzubringen, ist das Ritual. Dennoch ist Gemeinschaft mehr

als nur ein spirituelles Ritual. Zwar mag der Begriff Gemeinschaft für Viele

vielleicht etwas deplatziert erscheinen, doch für uns ist es eine Praktik, die

diese Gemeinschaft in einer sich ständig verbessernden und spirituell

erfüllenden Übung zusammenhält. Sie ist ein holistischer Weg, euer

Bewusstsein auszudehnen und erleben zu können, wie jedes Mitglied in

neuer und kraftvoller Weise weiterwächst. Wenn ihr die Absicht hegt, nur

das Beste für euch selbst und für Andere erreichen zu wollen, können sich

einzig und allein nur die positivsten Geschehnisse in eurer Realität manifestieren.

 

 

 

Selamat Jarin! Hier kommen wir wieder, liebe Herzen, mit vielen weiteren

Dingen, die wir mit euch besprechen möchten! Das ständige Ringen

zwischen der LICHT-Seite und der Dunkelseite in diesem Reich nähert sich

nun einem entscheidenden Punkt. Viele Ereignisse in den letzten paar

Wochen haben einen Durchbruch für die LICHT-Seite geschaffen. In der

Tat ist die umfassende Strategie unserer irdischen Verbündeten nun im

Begriff, die dringend benötigten günstigen Umstände zu schaffen. Die

unabwendbare Niederlage der Kabale nimmt weiter ihren Lauf. Eine

Strategie der Kabale nach der anderen scheitert. Und da die Kabale

geschwächt ist, schwindet auch deren Mitgliederzahl. Währenddessen wird

die LICHT-Seite immer stärker, da jene ‚Puzzle-Teile‘ an ihren Platz

gelangen, die eure Freiheit sicherstellen werden. Frieden, Wohlstand und

eine neue Regierungs-Ordnung nähern sich tagtäglich immer deutlicher

dem Punkt ihrer Verwirklichung.

Wie ihr wisst, ignorieren eure Mainstream-Medien die meisten der guten

Ergebnisse, die seitens der BRICS-Staaten und unserer Verbündeten auf

der Erde erzielt werden. Dieser Moment eurer Geschichte ist ein alles

überragender Wendepunkt für euch. Die Dunkelseite hatte diese Realität

seit nahezu 13 Jahrtausenden beherrscht. Doch diese Realität, in der ihr

zurzeit immer noch lebt, wandelt sich nach und nach. Unsere Verbündeten

auf der Erde arbeiten mit extremem Fleiß, um sicherzustellen, dass der

Reichtum eurer Welt denjenigen in die Verantwortung gegeben wird, die

sich zutiefst für die richtige Zuweisung dieser Fonds an humanitäre

Projekte engagieren.

Globaler Frieden bedeutet die Schaffung einer besseren Realität. Er

basiert auf einem organischen Netzwerk des Bewusstseins, geschaffen

durch ein sich ständig erweiterndes Gespür des Selbst – und veranlasst

durch das innere Wirken des LICHTS. Das Resultat dieses aufblühenden

Gewahrseins ist ein mehrstufiges System das darauf angelegt ist,

Kooperation, Frieden und kulturelle Gegenseitigkeit zu energetisieren.

Jede Nation hat eine dauerhafte Verpflichtung, ihre Bevölkerung mit

Nahrung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheitsfürsorge und einer

nachhaltigen, schadstofffreien Umwelt zu versorgen. Und ganz wichtig: sie

hat den Auftrag, die Freiheit und die persönliche Souveränität eines jeden

ihrer Bürger zu schützen. Das sind die unanfechtbaren Rechte einer jeden

Person.

Wie wir bereits in früheren Botschaften besprochen hatten, werdet ihr

auf die Aktivierung dreier neuer Chakren vorbereitet: des „Brunnens der

Träume“ in eurem Hinterkopf, der Thymusdrüse im oberen Brustbereich

über der Herzgegend, sowie des Zwerchfells oberhalb eures Solarplexus.

Diese neuen Chakren können eventuell zunächst gelindes Unwohlsein und

ein Potential für grippeähnliche Symptome mit sich bringen – und damit

gelegentlich auch Kopfschmerzen, periodische Gleichgewichtsstörungen

und Körpertemperatur-Schwankungen. Die Integration eurer physischen,

mentalen, emotionalen und spirituellen Körper tritt in eine neue Phase.

Der kontinuierliche Strom höherer Frequenzen, der die Erde gegenwärtig

‚bombardiert‘, beschleunigt die Verfeinerung und die Integration eures

neuen 13-Chakra-Systems. Diese Veränderungen in eurem Körper, die

euch für unsere Ankunft bereit machen, werden auch eure natürlichen

telepathischen Fähigkeiten sozusagen ‚anknipsen‘, was es uns wesentlich

einfacher macht, unsere Interaktionen mit euch zu optimieren.

Seid gegrüßt! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Wir kommen in

dieser Woche, um mit euch über Gemeinschaft zu reden, womit wir das

miteinander Teilen oder den Austausch vertraulicher Gedanken und

Empfindungen meinen, besonders, wenn dieser Austausch auf spiritueller

Ebene stattfindet. Gemeinschaft schafft eine heilige Kommunität

überzeugter Mitglieder, die ein gemeinsames Bewusstsein über sich selbst

und ihr Leben wachhalten. Sie ermöglicht euch, ein partnerschaftliches

dynamisches Energiefeld aufzubauen, mit dessen Hilfe jede individuelle

Person – wie auch das kollektive Ganze – versorgt und gefördert werden

kann. Gemeinschaft ermöglicht jedem Teilhaber in dieser Gruppen-

Dynamik, das Potential eines jeden Mitglieds zu fördern.

Die Mitglieder dieser ständig wachsenden Gemeinschaft kommen

zusammen und diskutieren, was ihre innerste Überzeugung ihnen für die

Gesellschaft als Ganzes klar verdeutlicht. Eine derartige geistig-spirituelle

Übereinstimmung befreit euch dazu, zu erneuern, wer und was ihr seid

und wie ihr eure täglichen Angelegenheiten miteinander regelt. Euer

gemeinsames Bewusstsein wächst; es erzeugt eine innere Aura der

gegenseitigen Unterstützung und der Entkrampfung. Diese gemeinsam

genutzte Energie-Dynamik erweitert zudem auch immer mehr das

Bewusstseinsfeld und ermöglicht damit, dessen vollständiges einzigartiges

Potential zu erreichen. Daran könnt ihr erkennen, warum die

Gemeinschaft ein derart bedeutsamer Schritt für die Schaffung eurer

neuen galaktischen Gesellschaft ist.

Dieses dynamische Energiefeld macht es möglich, dass ein organisches

System innovative Wege gemeinschaftlicher Problemlösungen entwickeln

und erweitern kann. Gemeinschaft schließt auch eine tägliche Erneuerung

der vielen geistig-spirituellen Erkenntnisse des Individuums mit ein, die

das Kollektiv dann wohlwollend miteinander teilt. Ein Weg, diese

Erkenntnisse einzubringen, ist das Ritual. Dennoch ist Gemeinschaft mehr

als nur ein spirituelles Ritual. Zwar mag der Begriff Gemeinschaft für Viele

vielleicht etwas deplatziert erscheinen, doch für uns ist es eine Praktik, die

diese Gemeinschaft in einer sich ständig verbessernden und spirituell

erfüllenden Übung zusammenhält. Sie ist ein holistischer Weg, euer

Bewusstsein auszudehnen und erleben zu können, wie jedes Mitglied in

neuer und kraftvoller Weise weiterwächst. Wenn ihr die Absicht hegt, nur

das Beste für euch selbst und für Andere erreichen zu wollen, können sich

einzig und allein nur die positivsten Geschehnisse in eurer Realität

manifestieren.

Wir haben heute einige der Situationen besprochen, die sich auf euch

auswirken. Geschehnisse von großer Tragweite nehmen Gestalt an, die

eure Welt umgestalten werden und diese sodann von den Schrecken der

Finsternis abwenden werden – hin zu den Freuden und der Anmut und

Gnade des LICHTS. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählbare Vorrat und die

niemals endende Fülle des Himmels in der Tat Euchgehören! So Sei Es!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 22.August 2017

Veröffentlicht am August 23, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Dratzo! Nevyhnutná akcia na započatie finančnej podpory prebieha/sa v súčasnosti uskutočňuje sa vo svojom čase. Tento proces sa začal už pred piatimi rokmi a vyžaduje od rady starších aby oddali/dali to kdispozícii a dôverovali tomu čo sa teraz nazýva primárnym prioritným hnutím. Práve táto priorita teraz oslobodzuje všetkých zúčastnených a tú úlohu prenechá Nebu.
V tom je božský zámer. Už dávno boli vyčlenené obrovské nespočetné sumy na začatie tejto záverečnej akcie a teraz je tento proces oficiálne spustený. Všetko čo zostáva je svätý čin, ktorý si Nebo želá. To znamená, že konečné uvoľnenie a rozdelenie finančných prostriedkov je bezprostredné!
Počas posledných tisícročí vytvorili majstri ten Systém a predložili ho radám starších a royal/kráľovským oslovným partnerom. Tí ľudia, ktorým už dávno bola zverená tá moc poskytli prostriedky, ktorými by sa mohlo prejaviť uvoľnenie nových mien ako aj vznik najočakávanejšej republiky NESARA. Tieto akcie budú anulovať nelegálnu spoločnosť v USA a jej sprievodnú sekvenciu súčasnej prezidentskej administratívy. Práve tento nový postup vyradí staré a predstaví nové. Stručne povedané, nové prístupy úlne rozpustia staré!
Pokiaľ ide o to, prosím uvedomte si aké je dôležité to čo sa teraz musí stať! Urobíme nielen globálny mier - ale aj začiatok globálnej prosperity ako aj obrovské stvorenie smerom k odhaleniam. Tieto akty začnú bez pochyby rozširovať vedomie a bude to skvelý skok prebudenia ľudstva a oficiálne vás predstavia našej galaktickej rodine. Podobne začne celá séria božských dekrétov pripravených nebom, ktorá signalizuje zrútenie série starých ľudských cyklov a začiatok niektorých nových cyklov. Tieto nové cykly oslobodia ľudstvo od biedy a strachu a umožnia ukončenie mnohých umelých rozdelení, ktoré už tak dlho trápili ľudstvo.

V tejto novej ére sa ľudia môžu vrátiť k plnému vedomiu. Oneskorenie, ktoré ste doteraz prežívali je v dlhodobom horizonte len "hrb"
Táto cesta prekonala túto ríšu aby dosiahla svoj vysoko vážený cieľ. A teraz sa dosiahli posledné kroky pred našim pristátím. Ľudstvo potrebuje veľa školení a komplexnú korekciu  doteraz vysoko špekulatívnej histórie/dejín.. Všetky neviditeľné body musia byť spojené a oznámené. Bude to čas plný prekvapení a potrebných odhalení. A z toho vyjde aj vaša cesta k vášmu novému JA.

Namaste! Sme vzostúpení majstri! Prišli sme vás informovať, že prebieha séria špeciálnych príprav. Už dávno bola zo strany Neba vyvinutá cesta  na oslobodenie  ľudstva od svojvoľnosti anunnakov a podobne sa tento proces týka tiež známych obmedzení uložených Iluminátmi a ich nezákonnými metódami. Z dlhodobého hľadiska je to koniec tejto nesmierne nesúrodnej skupiny. Vedia, že nemajú inú možnosť ako umožniť opísané výsledky.
Preto nebo vynútilo súčasnú situáciu. Tento proces umožnil aby sa vaše veľké vízie prejavili a nová zázračná sféra nadobudla tvar. Ďakujeme každému z vás za vaše úžasné príspevky k tejto najušľachtilejšej veci! Pre ľudstvo je často ťažké vytrvať s ich veľmi efektívnymi víziami! Ďakujeme každému jednému medzi vami za úžasnú podporu a  príspevky v tej noblej veci!

Vo vašich srdciach vedzte, že na ceste je skutočný zázrak a pozývame vás aby ste sa uistili, že vaše predstavy a váš božský cieľ sa stanú realitou pred vašimi očami! V tomto SVETLE vás jednoducho žiadame aby ste zostali v hľbke srdca angažovaní a pripravení stať sa svedkami obsiahleho zázraku, ktorý bol obsahom v tomto súčasnom veľmi zvláštnom zatmelení Slnka, ktoré odzvonilo koniec obdobia jednej doby a začiatok novej éry. Vo svojom srdci vedzte, že sa to stane! Buďte silní;  a keď Nebo rozhodne/nariadi tak sa pripravte na ťažkú ​​prácu pre dosiahhnutie svojich cenných cieľov! Nakoniec dostanete pomoc, ktorú potrebujete na ukončenie pravidiel a moci tmavých síl a potom môžete slobodne skompletniť svoje ciele! Hallelujah! Hallelujah

Dnes sme ohlásili to čo sa deje po celom tomto mimoriadne krásnom modrozelenom nebeskom telese. Posledné snahy o zmenu tohto sveta k lepšiemu sú teraz v plnom prúde.
Uvoľnenie finančných prostriedkov a vznik novej vlády sú len začiatkom tohto nového impéria. Počas tejto doby budete plní radosti spolu so svojou duchovnou a kozmickou rodinou.

Nezabudnite, drahé srdcia, že nespočetné a nekonečné zásobovanie nebes patrí vám! Tak to bude! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian: Buďte jeden, buď šťastný!)

 

Während des vergangenen Jahrtausends haben die Meister diese System errichtet und es den Ältesten-Räten und deren royalen Ansprech- Partnern vorgelegt. Jene Leute, denen diese Macht vor langer Zeit übertragen wurde, stellten abschließend die Mittel bereit, mit denen sowohl die Freigabe der neuen Währungen als auch das Entstehen der sehnlichst erwarteten NESARA-Republik manifestiert werden konnte. Diese Aktionen werden die illegale USA-Corporation und deren Begleitfolge, die derzeitige Präsidenten-Administration, annullieren. Diese Prozedur ist es, die das Alte hinauswerfen und das Neue einführen wird. Kurzum, die neuen Herangehensweisen werden das Alte komplett auflösen!

Was das betrifft, macht euch bitte die Unermesslichkeit dessen bewusst, was jetzt zu geschehen hat! Wir werden nicht nur den globalen Frieden – sondern auch den Beginn globalen Wohlstands sowie eine gigantische

Öffnung in Richtung der Enthüllungen erleben. Diese Akte werden einen großen Bewusstseins-Sprung in Gang setzen und euch offiziell mit unserer galaktischen Familie bekannt machen. Desgleichen wird eine

ganze Serie göttlicher Dekrete erfolgen, die vom Himmel vorbereitet wurden, die den Kollaps einer Reihe alter menschlicher Zyklen und den Beginn einiger neuer Zyklen signalisieren werden. Diese neuen Zyklen

werden die Menschheit von Elend und Not befreien und das Ende so mancher künstlicher Spaltungen ermöglichen, die die Menschheit so lange geplagt haben.

In dieser neuen Ära können die Menschen sich auf den Weg zurück zum vollständigen Bewusstsein machen. Die Verzögerung, die ihr bisher erleben musstet, sind auf lange Sicht gesehen lediglich ‚Buckel‘ auf

diesem Weg, die dieses Reich überwinden musste, um sein höchst geschätztes Ziel erreichen zu können. Und nun sind auch die letzten Schritte vor den Landungen erreichbar geworden. Die Menschheit benötigt

eine Menge an Training und eine umfassende Korrektur ihrer bisher äußerst spekulativ aufgeschriebenen Geschichte. Da müssen alle bisher unsichtbaren Punkte miteinander verbunden und bekannt gemacht

werden. Das wird eine Zeit voller Überraschungen und notwendiger Offenbarungen sein. Und daraus wird sich auch euer Weg zu eurem Neuen Ich ergeben!

. . .

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen, um euch darüber zu informieren, dass jetzt eine Serie spezieller Vorbereitungen im Gange ist. Vor langer Zeit wurde seitens des Himmels ein Weg entwickelt,

die Menschheit aus der Willkür der Anunnaki und Ihresgleichen zu befreien Dieser Prozess bezieht sich auf die bekannten Einschränkungen durch die Illuminati und deren illegale Methoden. Auf lange Sicht ist dies der

Untergang dieser äußerst unheiligen Gruppe. Sie wissen, dass es für sie nichts anderes zu tun gibt als die beschriebenen Resultate zuzulassen.

Deshalb hat der Himmel die derzeitige Situation herbei-gezwungen. Dieser Prozess hat es ermöglicht, dass sich eure großartigen Visionen manifestieren konnten und das neue, wundersame Reich Gestalt gewinnen kann. Wir danken einem Jeden unter euch für eure wunderbaren Beiträge zu dieser höchst noblen Sache! Für die Menschheit ist es oft schwierig, bei ihren äußerst effektiven Visionen zu bleiben! Wir danken euch für alles,

was ihr dazu beigetragen habt, diese höchst göttliche Sache zu unterstützen! Wisst in euren Herzen, dass wahrlich ein kleines Wunder unterwegs ist, und wir laden euch ein, euch darauf einzustellen, dass eure Visionen und eure göttliche Zielsetzung vor euren Augen zur Wirklichkeit werden!

In diesem LICHT bitten wir euch einfach, dass ihr zutiefst entschlossen dabei bleibt und bereit seid, zu Zeugen des Wunders zu werden, das in dieser derzeitigen, ganz besonderen Sonnenfinsternis enthalten war. Sie

wird das Ende einer Ära eures Lebens signalisieren und den heiligen Beginn einer neuen Ära einläuten. Würdigt in euren Herzen das was da geschehen wird! Seid stark; und wenn es vom Himmel verfügt wird, haltet

euch bereit, hart dafür zu arbeiten, dass ihr eure kostbaren Ziele erreicht!Schließlich empfangt ihr die Hilfe, die ihr benötigt, um die Herrschaft der Dunkelmächte zu beenden und sodann in Freiheit eure Zielsetzungen zu

vollenden! Halleluja! Halleluja!

Wir haben heute wieder über das berichtet, was überall auf diesem äußerst schönen blau-grünen Himmelskörper vor sich geht. Die letzten Anstrengungen, diese Welt zum Besseren zu verändern, sind jetzt im

Gange. Die Freigabe der Fonds und das Entstehen eines neuen Regierungswesens sind lediglich der Start für dieses neue Reich. Während dieser Zeit werdet ihr voller Freude mit euren spirituellen und kosmischen

Familien zusammentreffen! Bedenkt, liebe Herzen, dass der unzählige und niemals endende Vorrat des Himmels Euch gehört! So Sei Es! Selamat

Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 04.Juli 2017

Veröffentlicht am Juli 5, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Selamat Jalwa! Dosiahli sa niektoré dodatočné pokroky. Tie hlavné problémy so starým, obmedzujúcim bankovým systémom, ktoré sme nedávno diskutovali sa systematicky upravujú.  To umožní dodávacej skupine znova-začať pracovný proces, ktorým tie dodávky môžu byť uskutočnené. Očakávame preto, že júlové parametre môžu byť dodržané. Tie pokračujúce aktivity hovoria, že sa uplatní rada našich špecifických odporúčaní. Je jednoducho nutné rozumieť tým komplexným operáciám, ktoré prebiehali v krákej minulosti. Všetci zúčastnení sú rozhodnutí odstrániť všetky vznikajúce prekážky. Prebieha rada úprav, ktoré zaručujú úspech, ktorý v podstate bol možný už v začiatočnom štádiu dodávacieho programu. Všetci zúčastnení si želajú to, že môžu všetko priviesť podľa možnosti čoskoro k jeho ukončeniu. Nebolo jednoduché previesť tie extrémne komplikované úlohy. Opakovane sa vynárali neočakávané situácie, ktoré konečne budú riešené. Napriek incidentom je teraz cesta rovná a tie dodávky môžu prebiehať. A o tom teraz chceme teraz hovoriť.

Tohočasu závisí ten proces veľmi od bánk, ktoré používajú zastarelé metódy a preto nemôžu fungovať ako sponzori. My však zamýšľame oddeliť tú operáciu od takých bánk, ktoré si želáme eliminovať/zrušiť. Potom môžete dôverovať finančným inštitúciám, ktoré reprezentujú druh banky, o ktoré sa snažíme. Tie novo.vytvorené banky môžu financie skladovať v bezpečných, neprekonatelných trezoroch. Tá prirodzená organická operácia  môže potom podporovať vyhlánie NESARA-republiky. To je náš pôvodný/základný cieľ. Okrem toho môže ten druh modelu umožniť aby bol blahobyt oveľa rýchlejšie dostupný pre všetkých. Ten proces je koniec koncov dôvodom pre novo-hodnotenie meny a pre globálnu konkurenčné reorganizácie (GCR- Global Competition Review). Medzičasom sú dostupné elementy/prvky, ktoré ešte musia byť uplatnené zodpovedajúcim spôsobom. Ďakujeme všetkým, ktorí to umožňujú!

Jednoducho je nutný smelý spôsob postupu, ktorý všeobecne umožní uskutočnenie blahobytu a nový vládny systém. Ten proces otvorí riešenie/začiatok tých veci; a tá špecifická myšlienka je to čo my všetci zúčastnení chceme zdôrazniť.

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! V celom ľudstve existuje sen očakávania duchovne-spirituálneho oslobodenia. Kabali, ktorí doteraz viedli/usmerňovali ľudstvo si želali aby ten ľudstom želaný sen nikdy nebol uskutočnený. Ale je to sila ľudského sna, ktorá mu umožnila odstránenie temnej moci a mohlo úplne preniknúť SVETLO. Už dávno bolo predpovedané, že ten bod nastane kedy budú kované zbrane (meče) vojny - aby nastal mier. To sa teraz deje na celom tomto modro-zelenom nebeskom telese. My ďakujeme všetkým na nebi a na Zemi, ktrorí sú presvedčení, že ten víťazný žehnaný plán/sen môže byť skutočnosťou!

Ste blízko rozhodujúceho momentu, v ktorom zažijete novo-naštartovanie vašich dejín. To je veľmi jednoduché. Ale, milí: vy ste prichystaní na to aby ste ten neuveritelný pôvabný/povznášajúci osud zmajstrovali! Vaše vnútorné schopnosti naďalej rastú. Zostaňte pripravení pre akceptovanie nebeských zázrakov, ktorých cesta k vám trvala príliš dlho.

Aj keď bolo nutné prekonať mnoho prekážok -nakoniec predsa prídu - skutočne! Tie mimoriadne a úžasné udalosti budú signalizovať, že skuročne sle slobodné a suverénne/nezávislé bytosti tejto novej ríše. To sa teraz vyvíja a priťahuje ďalšie mnohostranné udalosti, ktoré symbolizujú/predstavujú váš nekonečný blahobyť! Tak oslavujte/tešte sa a vo vašom srdci a vedzte, že všetko bude dobré!

V tejto dobe sa budú manifestovať/javiť mnohé prekvapujúce udalosti úžasným spôsobom.  Berte to ako znameniet oho, že Nebo je viac ako pripravené stáť pri vás a jednoznačne potvrdzuje, že nie ste sami. My majstri - a skutonečne celé Nebo - stojíme za vami! To čo prichádza je prostriedok - darovať vám odvahu a posilniť vašu rozhodnosť aby ste zvíťazili. Odložte vaše frustrácie a vezmite do ruky vašu svätú záležitosť! Doba temnoty končí a doba SVETLA je dosiahnutelne blízko - pre vás. Dovolte si odvahu a konajte jedným spôsobom, ktorý odzrkadluje tú božskú dobu! To je prípad kedy SVETLO a údiv nad tým plnoplatne nad vami rozžiari!!

Dnes sme znova pokračovali našou týždennou správou o tom čo sa na tejto planéte deje. Pohybujeme sa do času, v ktorom tie mnohé úžasné veci nám darujú blahobyt a dajú nám nový vládny systém. Nechajte nás poďakovať tým, ktorí neúnavne konajú aby to umožnili. Vedzte milí, že tie nespočetné, nikdy končiace zásoby Neba skutočne patria vám. Nech tak je! Selamat Gajun! Selamat ja!

Selamat Jalwa! Es wurden einige zusätzliche Fortschritte erzielt. Die Hauptprobleme mit dem älteren, stark einschränkenden Bankensystem, die wir kürzlich diskutiert hatten, werden systematisch behoben. Dies wird es der Lieferungs-Gruppe ermöglichen, eine Arbeitsphase wieder aufzunehmen, mit der die Lieferungen wieder durchführbar werden. Wir erwarten daher, dass die aktuellen Juli-Paramater problemlos eingehalten werden können. Diese nun weiterlaufenden Aktivitäten besagen, dass eine Reihe unserer spezifischen Empfehlungen nun zur Anwendung kommt. Es ist einfach notwendig, den Umfang dieser komplexen Operation zu verstehen und zu begreifen, was da in jüngster Vergangenheit vor sich gegangen ist. Alle Beteiligten sind entschlossen, alle aufkommenden Hindernisse zu beseitigen.

Es läuft eine ganze Serie von Korrekturen, die nun jene Erfolge garantieren, die eigentlich schon in den Anfangs-Stadien des Lieferungs- Programms hätten möglich sein können. Alle Beteiligten wünschen sich zutiefst, diesen Prozess so bald wie möglich zum Abschluss bringen zu können. Es war nicht einfach, diese extrem komplizierte Aufgabe durchzuführen. Immer wieder tauchten unerwartete Situationen auf, die nun endlich rasch aufgelöst werden können. Trotz der Zwischenfälle ist nun der Weg dafür geebnet, dass die Lieferungen durchgeführt werden können. Und über diesen wesentlichen Vorgang möchten wir hier nun sprechen.

Gegenwärtig hängt dieser Prozess noch sehr von jenen Banken ab, die veraltete Methoden anwenden, um als Sponsoren zu agieren. Doch wir beabsichtigen, diese Operation von solchen Banken zu trennen, die wir zu eliminieren wünschen. Dann könnt ihr auf finanzielle Institutionen vertrauen, die jenen Typus von Banken repräsentieren, den wir anstreben.

Diese neu geschaffenen Banken können sodann Finanzen in einem geeigneten, kugelsicheren Safe lagern. Diese natürliche, organische Prozedur kann zudem die rechtmäßige Gründung der NESARA-Republik unterstützen. Das ist unser eigentliches Ziel. Diese Art Modell kann es außerdem ermöglichen, dass der Wohlstand wesentlich schneller Allen verfügbar ist. Diese Prozedur ist schließlich der Grund für die Neubewertung der Währungen und für die globale Wettbewerbs-Neuordnung (GCR = Global Competition Review). Es sind inzwischen Elemente verfügbar, die nur noch entsprechend angewendet werden müssen. Wir danken allen Betreffenden, die dies möglich machen!

Da ist einfach eine kühne Vorgehensweise vonnöten, die diesen allgemeinen Wohlstand und das neue Regierungswesen Wirklichkeit werden lässt. Dieser Prozess wird neue Wege eröffnen, die Dinge anzupacken; und dieser spezifische Gedanke ist es, den wir allen damit Beauftragten deutlich machen möchten!

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! In der gesamten Menschheit existiert ein erwartungsvoller Traum von der totalen geistig-spirituellen Befreiung. Die Kabale, die bisher die Menschheit lenkte, hegte den Wunsch, dass dieser den Menschen willkommene Traum niemals Wirklichkeit werden sollte. Doch es ist die Macht dieses Traums, der es der Menschheit möglich gemacht hat, die Dunkelmächte zu vertreiben und das LICHT vollständig zu sich vordringen zu lassen. Schon vor langer Zeit wurde prophezeit, dass ein Zeitpunkt kommen würde, an dem Waffen („Schwerter“) des Krieges und der Spaltung zu Pflugscharen um-geschmiedet werden würden, sodass Frieden herrschen kann. Dies vollzieht sich zurzeit überall auf diesem wunderbaren blau-grünen Himmelskörper. Wir danken Allen im Himmel und auf der Erde die voller Zuversicht darauf hinarbeiten, dass dieser segensreiche Traum Wirklichkeit werden kann!

Ihr seid jetzt einem entscheidenden Moment nahe,an dem ihr einen Neustart eurer sagenumwobenen Geschichte erleben werdet. Das ist nicht ganz einfach. Aber, ihr Lieben: ihr seid im Begriff, dieses unglaublich anmutende Schicksal zu meistern! Eure inneren Fähigkeiten wachsen rasch weiter. Haltet euch bereit, meine Kinder, jede Menge Himmlischer Wunder zu akzeptieren, deren Weg zu euch viel zu lange gebraucht hat.

Obwohl sie viele Hindernisse zu überwinden hatten, kommen sie nun – in der Tat! Diese außergewöhnlichen und wundervollen Geschehnisse werden signalisieren, dass ihr wahrlich freie und souveräne Wesen dieses neuen Reiches seid. Dies entfaltet sich nun, um weitere vielfältige Ereignisse nach sich zu ziehen, die eure Freiheit und euren endlosen Wohlstand symbolisieren! So jubelt und wisst in euren Herzen, dass alles gut wird!

In dieser Zeit der Wunder werden sich viele erstaunliche Ereignisse in prächtiger Weise manifestieren. Nehmt sie als Vorzeichen dafür, dass der Himmel mehr als bereit steht, euch beizustehen und eindeutig zu bestätigen, dass ihr nicht allein seid. Wir Meister – und in der Tat der gesamte Himmel – stehen hinter euch! Was jetzt bevorsteht, ist ein Mittel, euch Mut zu schenken und eure Entschlossenheit zu bestärken, siegreich zu sein. Legt eure Frustrationen beiseite und nehmt eure heilige Sache in die Hand! Das Zeitalter der Finsternis geht zu Ende und die Zeit des LICHTS ist nun in Reichweite für euch. Lasst euch ermutigen und handelt in einer Weise, die diese höchst göttliche Zeit widerspiegelt! Das ist der Fall, wenn das LICHT und all das Erstaunen darüber endlich vollgültig über euch erstrahlt!!

Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt über das, was sich überall auf diesem Globus abzeichnet. Wir bewegen uns in eine Zeit hinein, in der viele wundersame Geschehnisse uns den Wohlstand schenken und uns allen ein neues Regierungssystem bescheren. Lasst uns all denen danken, deren unermüdliches Handeln dies alles möglich gemacht hat. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählbare und nie endende Vorrat des Himmels Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun!

Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 20.Juni 2017

Veröffentlicht am Juni 21, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Dratzo! Všetko sa pohybuje vlastným spôsobom ďalej vpred. Ľudia, ktorých úlohou je   inventúra/dohľad riadeného rozdelovania peňažných mien sú presvedčení, že tie priebehy budú ukončené v určenom správnom čase. Jediné opozdenia vznikajú používanými metódami, ktoré boli zvolené preto aby tie komplikované úlohy boli zvládatelné. Nám je zaručené, že rada tých procedúr bude prevedená účinne. Zostaňte trpezliví a pripravení na prevzatie tých blahobytných fondov v správnom okamihu. Osoby, ktoré manažujú tie fondy sú povinní urobiť nie len globálne prehodnotenie peňažných mien ale tiež zavedú americkú NESARA-republiku.

Pokiaľ ten komplexný proces sa pohybuje vpred sme my konfrontovaní s jedným jednoduchým problémom. Súvisí to s obrovským rozmerom tej úlohy, s dodávkou množstva tých fondov všetkým zaujatým/povereným. Tí poverení sú konfrontovaní s lúštením toho ako bol vybudovaný ten starý doterajší bankový systém. Aby sa tie fondy mohli presúvať musí doterajší SWIFT-systém byť zrušený a banky musia zmeniť ich doterajšie "normálne" cesty presunu peňazí. Lebo doteraz tam nie je nič použitelné pre tie nové požiadavky. Ako vidíte jedná sa o vývoj nového finančného systému, ktorý je v stave spracovať vznikajúce problémy a prispôsobiť sa novej blahobytnej realite, ktorá sa blíži do celého sveta. Pre tie nové nároky/nutnosti musí byť zavedený a prispôsobený ten nový systém a my staviame na tých, ktorí vložili ich úsile na to aby ten nový systém fungoval v jeho plnom potenciále a im zveríme tie fondy blahobytu. A vieme, že to čo prichádza vás uspokojí špektkulárnym a obrovským spôsobom!

Vítajte v novej realite!    

Namaste! My sme vzostúpení majstri! To o čom chceme hovoriť je dubiózny osud Illuminátov a ich priateľov. Tí naničhodníci vedia ako ich Nebo zamýšľa vytriediť od pozemského ľudstva. Ich osud sa pomaly na nich skláňa, osud, ako oni hovoria "by radšej nehlásili domov". Ako sme už potvrdili - vznik novej republiky a blahobyt sú vám zaručené. To čo sa ešte ťahá sú obmedzenia a výstroj v realite "neandertálskeho" bankového systému starého poriadku.

Napriek všetkým tým prežitým ťažkostiam zostaňte kľudní a pochopte v božskom postoji, že ste žehnaní Nebom - to znamená, že tie žehnania nakoniec prevezmete. Tí ktorí si teraz robia cestu cez to bahno vedia hlboko v ich srdciach, že im patrí tá finančná nadmiera, ktorá bola sľúbená a že musí byť vyplatená. Buďte si toho plne vedomí a vedzte, že ten starý poriadok skončil a trvá na jeho gigantickom osude a nedovoľte aby vás niekto presviedčal o niečom inom! Vaša nová, úžasná realita je vám zaručená ako božská realita.

Tisícročia sme boli svedkami skutočnosti toho ako tá realita bola nohami šľapaná pred vašimi očami. Tie časy ale už navždy skončili a ako sme vždy zdôrazňovali tých očakáva neslávny osud. Nezaťažujte sa v myšlienkach tým škandálnym osudom. Viac buďte múdri a čakajte v pozitívnom postoji tie obrovské fondy a na nový vládny sytém, ktorý vám bol úrčený. Nedajte sa uchopiť tou "nespôsobilou" drámou tých nesvätých hrubostí. Zaoberajte sa radšej slobodou vašej novej reality a tým ako my tie žehnania pôvabným spôsobom medzi vami rozdelíme.

Dnes sme priniesli správu o tom čo sa na tomto drahocennom nebeskom telese deje. Buďte si stále vedomí toho čo prichádza a pridajte vašu podporu tým, že udržíte vaše úžasné energie! Vyjasnite si, že čoskoro vám bude spravený vysokohodnotný dar. Vedzte, milí, že tá nespočetná a nikdy končiaca zásoba Neba skutočne patrí vám!

Nech tak je! Selamat Gejun! Selamat Ja! (sírsky: Buďte jeden! Tešte sa!)

Tie mnohostranné zatýkania padajú k okamihu kedy bude oficiálne prehlásená deklarácia NESARA-republiky. Dovtedy bude každý zatýkaný presne pozorovaný - v príprave na to opatrenie. To jediné čo ešte musí byť spravené je ukončenie poslednej etapy tých dodávaní a tým daná možnosť tomu úžasnému procesu aby bol úspešne ukončený tak ako bolo plánované. Stojíme po boku všetkých tých, ktorí sú tými veľkými úlohami poverení.  Očakávame ich skopmpletovanie v priebehu určeného nebeského načasovania. Tak je všetko čo by ešte malo byť spravené len zostať trpezliví, pomáhať energiám toho rozsiahleho procesu.

Hosiana! Hosiana! Hosiana!

Dratzo! Alles bewegt sich in eigener Weise immer weiter voran. Die mitder sicheren Bestandsaufnahme und geregelten Verteilung der Währungenbeauftragten Leute sind zuversichtlich, dass diese Vorgänge zeitgerecht zum Abschluss gebracht werden können. Die einzigen Verzögerungen entstehen durch die angewandten Methoden, die gewählt wurden, um die erteilten komplizierten Aufgaben zu bewältigen. Uns wird versichert, dass eine Reihe von Prozeduren effizient durchgeführt wird. Bleibt bitte

geduldig und haltet euch bereit, die Wohlstands-Fonds im richtigen Moment in Empfang zu nehmen. Die Personen, die das Wohlstands- Programm managen, sind verpflichtet, nicht nur die Umwertung der Währungen und die gesamte globale Währungs-Umstellung durchzuführen sondern auch die Amerikanische NESARA-Republik einzuführen.

Die umfangreichen Massen-Verhaftungen fallen zeitlich zusammen mit der offiziellen Deklaration der NESARA-Republik. Bis zu diesem Zeitpunkt wird jeder potentielle Arrestant genau beobachtet – in Vorbereitung auf diese umfangreiche Maßnahme. Das einzige, was noch zu tun bleibt, ist, den letzten Abschnitt der Lieferungen zu vollenden und damit diesem wunderbaren Prozess die Möglichkeit zu geben, wie geplant zum Abschluss gebracht zu werden. Wir stehen allen bei, die mit diesen beträchtlichen

Aufgaben betraut sind. Wir erwarten deren Komplettierung innerhalb des angeordneten himmlischen Zeitraums. So ist alles, was euch wirklich noch zu tun bleibt, geduldig zu sein, um angesichts dieses umfangreichen Prozesses diesen Energien zu helfen! Hosianna! Hosianna!

Während dieser komplexe Prozess weiter voranschreitet, sind wir mit einem simplen Problem konfrontiert. Es hat zu tun mit dem schieren Umfang der Aufgabe, die Menge dieser Fonds an alle Betreffenden auszuliefern. Die damit Beauftragten sind unweigerlich damit konfrontiert, wie das alte überholte Bankensystem aufgebaut worden war. Um die Mengen an auszuliefernden Fonds weiterleiten zu können, muss das bisherige SWIFT-System aufgegeben werden, und die Banken müssen ihre bisher ’normalen‘ Verfahrenswege ändern. Denn bisher gibt es da nichts, was die neuen Erfordernisse bedienen könnte. Wie er seht, geht es um die Entwicklung eines neuen Finanz-Systems, das in der Lage ist, diese entstandenen Probleme zu ‚händeln‘ und an die neue, wohlhabendere Realität anzupassen, die sich weltweit anbahnt. Für diese neuen Erfordernisse muss das neue System eingeführt und an- gewendet werden, und wir zählen da auf alle diejenigen, die den nötigen Fleiß eingebracht haben, um diesem neuem System zu seinem vollen Potential zu verhelfen – und denen wir diese Wohlstands-Fonds anvertrauen. Und wir wissen, dass das, was da bevorsteht, geeignet ist, euch auf spektakuläre und immense Weise zufriedenzustellen!

Willkommen in eurer neuen Wirklichkeit!

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Worüber wir sprechen wollen, ist das dubiose Schicksal der Illuminoiden und ihrer Freunde. Diese Taugenichtse wissen, wie der Himmel sie aus der Erden-Menschheit auszusortieren gedenkt. Ihr Schicksal senkt sich allmählich auf sie herab, ein Schicksal, über das sie, wie sie es ausdrücken, „lieber nicht nach Hause berichten“ würden. Wie wir bereits bestätigt hatten, sind das

Entstehen der neuen Republik und euer Wohlstand garantiert. Was sich dabei noch so langwierig hinzieht, sind die alten Einschränkungen und Ausstattungen in der Realität des bisherigen „Neandertal“-Bankensystems alter Ordnung.

Bleibt bitte trotz all der erlebten Schwierigkeiten gelassen und begreift in göttlicher Haltung, dass ihr vom Himmel gesegnet werdet – das heißt: dass ihr eure Segnungen schließlich in Empfang nehmen werdet. Diejenigen, die sich zurzeit ihren Weg durch diesen Morast bahnen, wissen, dass ihr tief in euren Herzen der Überzeugung seid, dass euch die finanzielle Unermesslichkeit, die euch verheißen wurde, zusteht und

ausgezahlt werden muss. Seid euch dessen wohlbewusst und wisst, dass

 die alte Ordnung zu Ende ist und ihres gigantischen Schicksals harrt. Lasst euch nichts anderes einreden! Eure neue, wundervolle Wirklichkeit ist euch als Göttliche Wirklichkeit garantiert!

Wir waren jahrtausendelang Zeugen der Tatsache, wie diese alte Realität vor euren Augen mit Füßen getreten wurde. Diese Zeiten sind nun vorbei, und wie wir immer wieder betont haben, erwartet sie ein unrühmliches Schicksal. Belastet euch nicht mit Gedanken über dieses skandalöse Schicksal. Seid vielmehr weise und erwartet mit positiver Einstellung die immensen Fonds und das neue Regierungssystem, das euch verheißen wurde. Lasst euch nicht einfangen von dem abartigen Drama dieser unheiligen Rohheiten. Beschäftigt euch lieber mit der Freiheit eurer neuen Wirklichkeit und damit, wie wir diese Segnungen in anmutiger Weise an euch verteilen.

Wir haben heute weiter darüber berichtet, was überall auf diesem kostbaren Himmelskörper geschieht. Seid ständig dessen gewahr, was bevorsteht und steuert eure Unterstützung bei, indem ihr eure höchst wunderbaren Energien aufrechthaltet! Macht euch klar, dass euch bald ein höchst kostbares Geschenk gemacht wird. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige und nie endende Vorrat des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 14.März 2017

Veröffentlicht am März 15, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Mini-Update:

Dratzo! Tie udalosti nepokračujú vpred tak rýchlo ako bolo plánované. Prosíme vás aby ste vynaložili najväčšiu trpezlivosť aby sa minimovali návaly frustrácie. Spojenci Galaktickej Federácie pracujú denne na zaistení toho aby sa všetko podľa možnosti udialo a vyvinulo časovo najbližšie k božským dátam. Nebo nám zaručuje, že budú podniknuté všetky nutné kroky pre uskutočnenie novohodnotenia meny a zavedenia NESARA-republiky. Neustále nám pravidelne prichádzajú informácie, že je v platnosti špeciálna kompenzácia/náhrada, ktorá dovolí čoskoro zatknutia a izoláciu priaznivcov tmavých kabalov. Tiež sa blížime k bodu kedy Nebo dovolí naše predčasné pristátie aby boli dokonale a svedomite prevedené všetky dekréty Neba. Stupeň toho opozdenia, ktorý teraz prebieha vo vašom svete na povrchu planéty je absolútne neželatelný! Celá infraštruktúra, ktorá je nutná na prevedenie množstva dekrétov je nezvyčajne mnoho-vrstvová. Možno potrebujete akýsi druh božskej intervencie (zasiahnutie do) aby ste spoznali, že skutočne prebieha rada rozhodujúcich oznámení. K tomu sme pripravení a ochotní keď nám to Nebo nariadi. Teraz budeme k vám znova hovoriť na budúci týždeň ak budú zaznamenané niektoré úžasné pokroky.

Dovtedy sa zatiaľ odhlasujeme

Dratzo! Die Geschehnisse kommen nicht so rasch voran wie geplant. Wir bitten euch, eure äußerste Geduld aufzubringen, um Frustrations-Anwandlungen zu minimieren! Die Verbindungsleute der Galaktischen Föderation arbeiten tagtäglich daran, sicherzustellen, dass Alles sich möglichst zeitnah an den göttlichen Möglichen Daten weiterentwickelt. Der Himmel versichert uns, dass alle notwendigen Schritte zur Einführung der Währungs-Neubewertung und der NESARA-Republik unternommen

werden. Uns wird in konstanter Regelmäßigkeit mitgeteilt, dass eine spezielle Kompensation in Kraft ist, die sehr bald den Arrest und die Isolation der Günstlinge der finsteren Kabale erlaubt. Auch nähern wir uns einem Punkt, an dem der Himmel eine vorzeitige Landung autorisieren kann, um sicherzustellen, dass alle Dekrete des Himmels gewissenhaft ausgeführt werden. Der Grad an Verzögerung, der da zurzeit auf eurer Welt der Erd-Oberfläche abläuft, ist gänzlich unerwünscht! Die gesamte Infrastruktur, die für die Durchführung eine Anzahl Dekrete erforderlich ist, ist ungewöhnlich vielschichtig. Vielleicht braucht ihr eine Art göttlicher Intervention, um zu erkennen, dass da eine Reihe entscheidender Verlautbarungen tatsächlich durchgeführt wird. Dazu sind wir bereit, wenn der Himmel dies so anordnet. Wir werden nun nächste Woche wieder zu euch sprechen, wenn wir den Eindruck haben, dass in der Tat einige wunderbare Fortschritte zu verzeichnen sind.

Bis dahin melden wir uns vorerst ab.

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity….die EK-Redaktion

Galaktická správa 29

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 28.Februar 2017

Veröffentlicht am März 2, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatwSpráva Galaktickej Federácie

Dratzo! Tohodobý horor sa pomaly vyjasňuje. Sily, ktoré už nejaký čas bojovali proti aktivitám a krížili cesty tmavých mocí a ich lakajov stoja krátko pred odhalením veľmi smutnej „udalosti“. Vytrvalosť tmavých síl stojí pred odhalením. Táto ríša sa nachádza teraz pred veľmi ponižujúcim Coup/aktom. Strana SVETLA vždy vedela, že na zaistenie totálneho víťazstva bude potrebovať špeciálnu stratégiu. Časový bod triunfu je teraz v dosahu. Tmavá strana si toho vôbec nie je vedomá. Pred veľmi dávnom poslalo Nebo „bojovníkov“ svetla s jedným jediným cieľom. V oblasti toho cieľa sa tmavé sily mohli húpať v pocite, že skutočne majú vedenie na tej svätej planéte. Ten „komplot“ ale dozrel a priaznivci tmavých síl sú na konci. Tí nepotrební hanebníci zažijú šok keď budú bezmocne musieť opustiť pole. Je na čase aby vedenie prenechali silám SVETLA, čas uskutočniť vytúženého momentu  slobody; urobiť koniec predstáv tmavej strany, že môžu rozširovať nenávisť a rozdelenie aby vás mohli kontrolovať, vládnuť nad vami; je čas aby sa žilo v úcte a LÁSKE. Je to svätý okamih aby sa presunula do popredia jednota všetkého života.

Nechajte nás uskutočniť to všetko!

 

Dratzo! Der gegenwärtige Horror klärt sich allmählich. Die Kräfte, dieschon seit langer Zeit die Aktivitäten der Dunkelmächte und derenscheinbar ständig präsenter Lakaien bekämpft und durchkreuzt haben,stehen nun kurz davor, eine sehr traurige ‚Überraschung‘ zu enthüllen. DieResilienz der Dunkelkräfte steht kurz vor ihrer Enttarnung und Entlarvung.Dieses Reich befindet sich jetzt vor einem äußerst niederschmetternden Coup. Die LICHT-Seite wusste von Anfang an, dass es einer speziellen Strategie bedürfen würde, ihren totalen Sieg zu sichern. Dieser Zeitpunkt

des Triumphs ist nun in Reichweite. Dieser Tatsache ist sich die Dunkelseite gänzlich unbewusst. Vor langer Zeit hatte der Himmel die Krieger‘ des LICHTS mit einem einzigen Ziel ausgesandt. Innerhalb dieser Zielsetzung konnte sich die Dunkelseite in dem Gefühl wiegen, sie hätte tatsächlich die Führung über diesen höchst heiligen Planeten. Dieses Komplott ist aber nun ‚ausgebrütet‘, und die Günstlinge der Dunkelseite

sind am Ende! Diese unnützen Wesenheiten werden einen Schock erleben, wenn sie hilflos das Feld räumen müssen. Es ist an der Zeit, den Kräften des LICHTS die Führung zu überlassen; Zeit, den verheißenen Moment der Freiheit zu verwirklichen; Zeit, den Vorstellungen der Dunkelseite, Hass und Spaltung streuen zu dürfen, um euch beherrschen zu können, ein Ende zu machen; Zeit, in Würde und LIEBE zu leben. Es ist der heilige Augenblick dafür, dass die Einheit allen Lebens in den Vordergrund rückt.

Lasst uns all dies verwirklichen!

Wir kommen jetzt, um das zu vollenden, was das LICHT vor dreizehn Jahrtausenden in Gang gesetzt hat. Der Dunkelseite wurde ein temporärer ‚Moment‘ gewährt, aber dieser zerrann rasch zu Arroganz und Tyrannei. Diese deplacierte ‚Mischung‘ ist nun vorbei. Deren letzten Spuren ist es beschieden, rasch zu jenem ‚ Stoff‘ zu werden, aus dem schlechte Träume gemacht sind. So kommen wir nun frohgemut in sinnvoller Weise voran damit, zu garantieren, dass die Herrschaft der Finsternis beendet ist. Die

Atlanter und deren Konsorten haben schon viel zu lange geherrscht. Die Dunkelkräfte begannen zu glauben, dass die Dekrete des Himmels durch schiere Beharrlichkeit ‚zurückgeschlagen‘ seien. Doch dies hat sich als Irrtum erwiesen. In Wirklichkeit war es dieser abartige Denkansatz, der zu ihrer größten Schwäche wurde. Und nun ist es für sie auf wundersame Weise zu spät. Wir sind gekommen wie Engel in der Nacht und haben alles beiseite geräumt, was zutiefst an seine dunkle und skurrile Denkweise glaubte. Das wird sich als ein Ereignis erweisen, das ganz plötzlich kommt und Jeden beseitigt, der den Wunsch gehegt hatte, das Unvermeidliche noch weiter hinauszuzögern. Es wird der Moment sein, der diese kommende neue Zeit aufgreift. Und es wird der Moment sein, ab dem Alle endlich einfach nur sein können und diesen großartigen Augenblick desTriumphs akzeptieren können!

 

Teraz prichádzame aby sme ukončili to čo SVETLO pred 13 000 rokmi dalo do pohybu. Tmavej sile sa povolil dočasný „moment“ ale ten vyvrcholil rýchlo v arogancii a tyranstve. Tá nevhodná „zmes“ sa už skočila. Tým posledným stopám je súdené stať sa tým z čoho sa robia zlé sny. A tak ideme vpred nadšení spôsobom, ktorý dáva zmysel aby sme zaručili, že skončilo panovníctvo temnoty. Atlanti a ich podriadení panovali príliš dlho. Tmavé sily začali myslieť, že Dekréty/zmluvy Neba sa dajú vytrvalosťou „odraziť“ ale to sa preukázalo ako omyl. V skutočnosti to bol náznak ich myslenia, ktorý sa stal ich najväčšou slabosťou. A teraz je to ako zázrakom pre nich už neskoro. My sme prišli ako anjeli v noci a odsunuli stranou všetko čo divným spôsobom dôverovalo spôsobu tmavého myslenia. To sa preukáže ako udalosť, ktorá neočakávane rýchlo príde a odstráni každého kto ešte stále mal želanie zadržiavať to neodvratné prichádzajúce. Bude to moment, ktorý zachytí prichádzajúcu novú dobu. A bude to moment, od ktorého bodu všetci konečne budú môcť jednoducho len žiť a budú ten úžasný okamih triunfu akceptovať!

V tomto okamihu víťazstva buďte jeden milí priatelia! Tmavá strana pocíti, že vytvorila len zdanie jej starej „reality“. V skutočnosti to je len fata-morgana. Staré prístupy/spôsoby sú navždy skončené a ako hovorí porekadlo „Humpty Dumptyho“ už nemôžu byť znova poskladané. Trvalo príliš dlho než to tmavé sily pochopili. Teraz sa musia zmieriť s ich porážkou a naučiť sa mnnoho lekcií o novom, mierovom spôsobe konania/správania. Tak rozpoznajú pomaly základné chyby, ktorých sa dopustili, čím sa naučia ochotu k tomu, že má zmysel byť dobrou stranou tej novej reality, - jednej reality, ktorá je až nad okraj naplnená LÁSKOU a SVETLOM. Potom sa môže antická Lemúria znova vrátiť k jej božským cieľom: byť ochrannou silou Gaii. V tejto svätej ríši znova upravíte to čo atlanti dôkladne pokazili. To bude skutočne „druhá šanca“ ľudstva! A potom môže aj táto zvláštna slnečná sústava znova prevziať stav, ktorý jej už bol súdený.

Seid Eins, liebe Freunde, in dieser göttlichen Zeit des Siegs! Die Dunkelseite wird zu spüren bekommen, dass sie lediglich einen Anschein ihrer alten ‚Realität‘ hervorgebracht hat. In Wirklichkeit ist diese lediglich eine Fata Morgana. Die alten Herangehensweisen sind für immer vorbei, und wie der sprichwörtliche ‚Humpty Dumpty‘ („Kobold“) können sie nicht immer wieder von neuem zusammengebastelt werden. Es hat viel zu lange gedauert, bis die Dunkelkräfte dies alles begriffen haben. Nun müssen sie sich mit ihrem Niedergang abfinden und eine Menge Lektionen

lernen, bei denen es um eine neue, freundlichere Verhaltensweise geht. Auf diese Weise werden sie allmählich ihre grundlegenden Fehler erkennen und die Bereitschaft erlernen, zu erkennen, dass es Sinn macht, ein gütiger Part dieser neuen Wirklichkeit zu werden, – einer Wirklichkeit, die ‚bis zum Übersprudeln‘ erfüllt ist von LIEBE und LICHT. Dann kann jenes antike Lemuria wieder zu seinen göttlichen Zielsetzungen zurückkehren: Gaias höchst verheißungsvolle Schutzmacht zu sein. In diesem heiligen Reich werdet ihr das wieder zurechtrücken, was die Atlanter so gründlich vermasselt haben. Das wird in der Tat die „zweite Chance“ der Menschheit sein! Und dann kann auch dieses besondere Sonnensystem jenen Zustand annehmen, der von den antiken Vorfahren bereits verheißen wurde.

Diese eure neue Welt wird von einer Fülle neuer Dinge gekennzeichnet sein. Sie wird erfüllt sein von LIEBE und LICHT. Die Lektionen der Dualität werden sich einem sanftmütigen Eins-Sein fügen. Alte Tyranneien werden neuer, freudiger Begeisterung Platz machen. In diesem göttlichen Reich werden Tod und dessen Auswirkungen nicht mehr existieren. Es wird ein ‚Land‘ heiliger Einigkeit und souveräner Freude sein. Krieg wird verbannt sein und alte finstere Empfindungen werden ausgelöscht sein. Es wird ein

Land sein, in dem göttliche Menschlichkeit in einem außergewöhnlichen Reich erfüllter Träume wohnt. Wir selbst sind in einem solchen ‚Land‘ geboren. Und wir kommen, um dies auch euch zu schenken. Schon viele Nächte habt ihr von einem solch wundersamen ‚Ort‘ geträumt. Aber das sind keine ‚Träume‘ – sondern echte, künftige Wirklichkeit! Deren Wunder schenken uns unsere natürliche Persönlichkeit. Das ist etwas, was wir nun auch euch wieder zurückgeben möchten. Dieses Reich ist dann komplett – in einer speziellen Galaktischen Gesellschaft und deren heiligen Gesetzen, die euch aufzeigen, wie diese Wunder funktionieren! Unsere göttliche Zielsetzung ist, dies in zeitgerechter Art und Weise zu manifestieren und alles, was dazugehört, euch zur Verfügung zu stellen – einschließlich dessen wunderbarer Technologie.

Ten váš nový svet bude označený plnosťou nových vecí. Bude plný LÁSKY a SVETLA. Lekcie duality sa prepoja jemne s jedno-bytím. Staré tyranstvo urobí miesto radostnému nadšeniu. V tejto svätej ríši už nebude existovať smrť a jej následky. Bude to „krajina“ svätej jednoty a suverénnej/nezávislej radosti. Vojna bude vyhnaná a staré pocity budú vymazané. Bude to krajina, v ktorej býva božská ľudskosť v mimoriadnej ríši splnených snov. My sami sme sa v takej krajine narodili. A prichádzame aby sme to darovali aj vám. Už mnoho nocí ste o takej „krajine“ snívali. Ale to nie sú sny – ale pravá, budúca realita!  Jej zázraky nám darujú našu prirodzenú osobnosť. To je tiež niečo čo vám teraz chceme vrátiť. Táto ríša bude kompletná – v jednej špeciálnej galaktickej spoločnosti a v jej svätých zákonoch, ktoré vám ukážu ako tie zázraky fungujú.  Našim božským cieľom je manifestovať/prejaviť to vo vhodnom čase prirodzeným spôsobom so všetkým čo k tomu patrí a dať vám to k dispozícii – včetne úžasnej technológie.

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! V tento obzvlášť heroický deň prichádzame aby sme oslavovali prítok nového vedomia. Každý deň nám pripravuje duch (spirit) nový dar. Ten dar symbolizuje tie pritekajúce nové energie z Neba a sväté vibračné-frekvencie. Dávajú nám schopnosť akceptovať našu skrytú božskosť  čo nám umožňuje súčasne učiť sa  prijať a cítiť všetko v každom aspekte, ktorý tvorí rastúcu, čoraz väčšiu časť našej bytosti. Tie nové energie sú jednoduchým kľúčom k rastu nášho ducha. Ľudstvo tým doteraz nebolo veľmi žehnané. Vy ste jeden národ, ktorého určenie/odhodlanie musí byť lepšie chápané. Mnohí z vás ešte stále trvajú na ich doterajší spôsob života a ešte sa bránia proti tomu čo Nebo teraz robí preto aby ste boli oprávnení/schopní prijať tie žehnania. Napriek tomu sa učíte pustiť vaše staré nastavenia a vidíte to čo Nebo ponúka. My sme obzvlášť vďační za mnohé najnovšie zmeny.  Halleluja! Halleluja!

Tie dekréty/zmluvy transformujú ríšu povrchu Zeme. Spôsob, ktorým reagujete na tie sväté dekréty pomáha pri prísune neustále pokračujúcej rady žehnaní. Tie žehnania ešte pomáhajú zmeniť radu vážnych výmenných priebehov a vytvoriť podmienky, ktoré umožňujú udržať život na Gaii. Napĺňalo nás smútkom keď sme s trpkosťou museli pozorovať ako každý druh vášho eko-systému bol očividne napadaný širokosiahlym neželajúcim vyhubením.  Ten horor bude teraz odsúvaný úžasným spôsobom tým, že sa rýchlo meníte. A tak vládne teraz uľahčenie o tom, že mnohí z vás sa zaoberajú tým čo teraz treba podnikať proti tomu čo sa zmarilo už len za posledných 50 rokov a aby sa mnohé veci mohli vrátiť do pôvodného stavu. Ešte raz povedané: Vo vás existuje/vynára sa  kolektívna a rýchlo -prichádzajúca nádej.  Zdá sa, že teraz ste v stave vyťažiť z prostriedia humánnejší a jemnejší druh interakcie. Ten postoj sa vytvoril v tichu pokiaľ ste dosiahli/vytvorili novú perspektívu vášho vzťahu k prírode.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen an diesem äußerst heroischen Tag, um einen neuen Bewusstseins-Zustrom zu feiern. Jeden Tag bereitet uns der Geist (Spirit) ein neues Geschenk. Dieses Geschenk symbolisiert die aus dem Himmel strömenden neuen Energien und heiligen Schwingungs-Frequenzen. Sie befähigen uns,

unsere verborgene Göttlichkeit zu akzeptieren und zugleich zu lernen, auch all das anzunehmen, was es uns ermöglicht, dies in jedem Aspekt zu spüren, der einen zunehmenden Bestandteil unseres Wesens bildet. Diese neuen Energien sind ein einfacher Schlüssel zu Wachstum unseres Geistes. Bisher war die Menschheit damit noch nicht so sehr gesegnet. Ihr seid ein Volk, dessen Bestimmung noch besser verstanden werden muss. Viele unter euch beharren immer noch hartnäckig auf ihrer bisherigen Lebensweise und leugnen immer noch ab, was der Himmel jetzt tut, um

euch zu befähigen, jede Segnung anzunehmen. Gleichwohl lernt ihr, eure alte Einstellung loszulassen und zu sehen, was der Himmel euch offeriert. Wir sind da für zahlreiche Veränderungen in jüngster Zeit äußerst dankbar! Halleluja! Halleluja!

Diese Dekrete transformieren dieses Reich der Erd-Oberfläche. Und die Art und Weise wie ihr auf diese heiligen Dekrete reagiert, hilft dabei, euch eine beständige Folge von Segnungen zukommen zu lassen. Diese Segnungen helfen zudem, eine Reihe ernsthafter Austauschvorgänge zu ändern, die das Leben auf Gaia aufrechterhalten. Es hat uns betrübt, mit Missfallen beobachten zu müssen, wie jede Form eures Öko-Systems einer

weitgreifenden, unerwünschten Ausrottung anheimzufallen schien. Dieser Horror wird nun abgewendet durch die wundervolle Art und Weise, in der ihr euch rasch verändert. So herrscht tiefe Erleichterung darüber, dass Viele unter euch sich damit befassen, was ihr tun müsst, um Vieles wieder rückgängig zu machen von dem, was allein in den letzten fünfzig Jahren passiert ist. Noch einmal sei’s gesagt: In euch existiert eine kollektive und rapide zum Vorschein kommende Hoffnung. Ihr scheint jetzt bereit zu

sein, eine humanere und sanftere Form der Interaktion aus eurer Umwelt zu ziehen. Diese Einstellung hat sich in der Stille herausgebildet, während ihr eine neue Perspektive eurer Beziehung zur Natur gewonnen habt.

Jednoduchým konečným záverom je: ukazujete rýchlu hlbokú starosť o túto planétu – váš úžasný domáci svet. Ešte nedávno ste boli v úplnom súhlase s tými neslávnymi a infánmimi služobníkmi temnoty, ničitelmi tejto ríše. Robilo to dojem ako keby aj vy by ste boli jednoducho len „časť nešťastných momentov“ spoločného vyhubenia všetkého života na povrchu Gaii. Váš súčasný prevrat zdravíme a sme veľmi vďační. Našim najhlbším želaním je, že to bude pokračovať a dosiahne vyššie proporcie lebo sa pohybujete smerom k bodu úplného vedomia. Ten proces je ďalším dôkazom toho  ako pozitívne prospieva to nové nastavenie/naladenie tomuto kráľovstvu (ríši). Tiež očakávame, že tí mentori/učitelia z našich vesmírnych súrodencov budú mať na vás podobný mnohostranný vplyv. Oslavujte prichádzajúce časy a to čo teraz duch (spirit) pre vás vytvára. Buďte si vedomí spôsobu akým sa meníte a buďte pripravení/ochotní akceptovať nový svet povrchu sveta a susednú ríšu Agartha. Hosiana! Hosiana!

Práve sme dnes znova pokračovali našou správou a pripomenuli zmeny vo vašej ríši povrchu Zeme. Nachádzate sa na prahu k udalostaim, ktoré vám prinesú, darujú slobodu, blahobyt, suverenitu a návrat do plného vedomia. Vedzte milí, že tie nekonečné zásoby a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patria vám! Nech tak je!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (siriánsky: Buďte jeden! Tešte sa!).

Die einfache Schlussfolgerung ist: Ihr zeigt uns rapide eure tiefe Sorge um diesen Planeten – eure prachtvolle Heimatwelt. Noch vor einiger Zeit schient ihr euch in vollständiger Allianz mit den unrühmlichen und infamen menschlichen Lakaien der Finsternis, den Zerstörern dieses Reichs zu befinden. Es hatte den Anschein, als ob auch ihr einfach nur „Bestandteil unglücklicher Momente“ einer gemeinschaftlichen Ausrottung allen Lebens auf Gaias Oberflächenreich wärt. Eure jetzige Kehrtwende begrüßen wir höchst dankbar! Es ist unser tiefster Wunsch, dass dies so weitergeht und

immer höhere Proportionen gewinnt, da ihr euch immer näher zum Punkt eures vollständigen Bewusstseins hinbewegt. Dieser Prozess ist ein weiterer Beweis dafür, wie eure neue Einstellung sich positiv auf dieses Reich auswirkt. Wir erwarten hier auch, dass die Mentoren unserer Weltraumgeschwister mannigfaltige Wirkung auf euch haben werden. Bejubelt die kommenden Zeiten und das, was der Geist (Spirit) jetzt für euch erschafft! Seid euch der Art und Weise bewusst, wie ihr euch wandelt, und seid bereit, eure neue Welt der Erdoberfläche und das benachbarte Reich Agartha zu akzeptieren! Hosianna! Hosianna! Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt und die Veränderungen auf eurem Reich der Erdoberfläche erläutert. Ihr befindet euch auf der Schwelle zu Ereignissen, die euch Freiheit,

Wohlstand, Souveränität und eine Rückkehr ins vollständige Bewusstsein schenken werden. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

 

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 17.Januar 2017

Veröffentlicht am Januar 18, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

 

Dratzo! Tie procedúry, pri ktorých sa dosiahla jednota sa pohybujú v opatrnom tempe ďalej vpred. Hlavným bodom je naďalej bezpečnosť a udržanie rovnomerného toku (tých peňazí). Tak sa tá operácia zmenšila a ponecháva zatiaľ verejnosť „v temnote“ až dovtedy keď budú zaručené bezpečné kroky. To je pre úspech toho procesu veľmi dôležité. Prvými elementmi zostáva naďalej globálne zavedenie nového „úradu pokladu“ – peňazí novej republiky, ktorá znamená komplexné novo-hodnotenie meny v Amerike a odstup od GCR (globálna súťažná-revízia). Tie nové peniaze budú sprevádzané oficiálnym zavedením nového medzinárodného finančného systému. V tom čase môže potom nový prezident predstaviť NESARA-program a vyvolať oslavy pre všetkých. Tá séria špeciálnych prehlásení/oznámení môže potom umožniť odhalenia a konečne – aj nám dovoliť naštartovať vysielanie našich televíznych a rádiových staníc. To bude pripravovať javisko pre ďalšie udalosti, ktoré si vynútia svetový mier ako tiež môžu otvoriť cestu k prostrediu, o ktorom sa doteraz dalo len snívať - odkedy v roku 1999 bola NESARA navrhnutá.

Jednou najvýznamnejšou udalosťou, ktorej bude nasledovať NESARA a prehlásenie NESARA-republiky je oficiálne zavedenie nového finančného systému. My už môžeme pozorovať ako sa celosvetový bankový systém zavedie. Oceánia bude poslednýmm bodom tej novej bankárskej reality. Nové globálne meny oživia nový blahobyt pre ľudstvo a vyzvonia koniec dlžobného-otroctva. Musíme Gaii ukázať, že to myslíme vážne s očistou vody, vzduchu a pôdy. Súčasne je nutné znova-vytvoriť spájaci-systém prúdov oceánov/morí, ktoré vyživujú a temperujú hraničné pobrežia a faunu všade na svete. Ten denný proces udržiava regulovanie systémov počasia sveta, podporujú tok morí so sprístupnením elementov, ktoré pomáhajú udržať funkčné globálne eko-systémy.

Ten priorodzený vzorec bol prerušený tajným vládnym úradom. Tá tajná operácia mala celosvetový vplyv a viedla k prerušeniu regulárnych/normálnych oteplení a ochladení mora. To začalo mať pomaly vplyv na masu vzduchu nad morom. Tá vládna operácia začala okolo roku 2010. Viedla k nezvyčajne silným prílyvom v Európe a v Severnej Amerike, k nezvyčajným odtaveniam arktických a antarktických ľadovcov a viedla k divným zimným teplotám v Európe a Amerike.. Tie tajné experimenty viedli tiež k obdobiam sucha v Kalifornii a anomáliám počasia v Ázii  a Severnej Afrike. A veľmi dôležité je: blokovalo to Severo-atlantický golfový prúd. Tým hrozilo presmernnenie vzorcov počasia, ktoré vlastne zmenili tie prirodzené zmeny globálnych podmienok k obrovskej klimatickej katastrofe.

Tá séria umelých zmien počasia viedla k ďalšiemu tlaku na prirodzené priebehy odumierania istých oblastí života a zabíla v priebehu posledných desťročí 40% flóry a fauny vo svete. To sa stalo súčasne s veľkou zmenou, ktorá bola započatá Gaiou pre znovu-zjednotenie jej, toho času oddelených oblastí vnútornej a vonkajšej Zeme. K tomu patrila tiež rada nebeských dekrétov, ktoré prikazujú ukončenie korupčného a neudržiteleného sveta priaznivcov Anunnakov. Tá operácia sa toho času nachádza v jej konečnom štádiu k úspechu. Gaia vám chce umožniť aby ste sa mohli vrátiť do štátusu piatej dimenzie a tú procedúru chce ukončiť jej vlastným návratom do piatej dimenzie.

To isté predurčenie majú ďlšie planéty tejto slnečnej sústavy. Pozorujeme ako pokračuje ten nutný proces na každej planéte s jednotlivými systémami mesiacov. Tie úspešné premeny/konvertovania vodných planét a fenoménom a  veľmi zaujímavá je rekonštrukcia obrovského trans-marsového sveta do jej bývalého stavu. Jednoznačne ukazuje tie úžasné cesty Neba!

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! Tohodobá situácia sa rýchlo zlepšuje. Naši partneri nám zaisťujú, že tie výplaty budú čoskoro pokračovať. Tí medzi vami, ktorí to už dávno očakávali môžue vedieť teraz, že to čakanie je už skoro skončené. A tu chceme poďakovať tým, ktorí udržiavali živú pozitívnu energiu tej vízie. Ceníme a žehnáme vo vysokej miere vaše denné afirmácie/predstavy. Tá celá oprácia jednoznačne ukazuje ako odmení pozitívna trpezlivosť. Táto ríša sa nachádza v procese prechodu, ktorý je označený našim zjavením/príchodom a veľkou múdrosťou o ktorú sa s vami chceme podeliť. Keď to konečne bolo dosiahnuté tak môžete vyhlásiť ako vlastnú realitu, ktorá je charakterizovaná vašou slobodou, suverenitou a vašim neobmedzeným spoločným blahobytom. Tú krajinu budete obývať a odhalovať nespočetné žehnania. Tá krajina vám odhalí ako sú vo vernosti prepojené vnútorné oblasti Gaii. Buďte múdri! Buďte otvorení a pripravení na preskúmanie toho ako tá krajina funguje.

Dratzo! Die Prozeduren, über die nun Einigkeit erzielt worden ist, bewegen

sich in dem ihnen eigenen behutsamen Tempo weiter voran. Das Haupt-

Augenmerk gilt weiterhin der Sicherheit und der Aufrechterhaltung eines

gleichmäßigen Flusses (der Gelder). Somit wurde diese Operation darauf

reduziert, in großen Sequenzen voranzuschreiten und die Öffentlichkeit so

lange „im Dunkeln“ zu lassen, bis gewisse vorrangige Sicherheitspunkte

erreicht worden sind. Dies ist von höchster Bedeutung für den Erfolg

dieses Prozesses geworden. Die ersten Elemente bleiben nach wie vor die

globale Einführung der neuen ‚Schatzamts‘-Gelder („treasury monies“) der

neuen Republik, die komplexe Neubewertung der Währungen („RV-Operation“)

in Amerika und der Austritt aus der GCR („Global Competition Review“ =

„Globale Wettbewerbs-Revision“). Diese neuen Gelder werden

begleitet von der offiziellen Einführung des neuen internationalen Finanz-

Systems. Zu diesem Zeitpunkt kann dann der neue designierte Präsident

das NESARA-Programm erläutern und die Jubelfeier für Alle ausrufen.

Diese Serie spezieller Bekanntmachungen kann dann schließlich auch ein

Statement der Enthüllungen möglich machen – und endlich auch uns

gestatten, mit unseren Fernseh- und Rundfunk-Übertragungen zu starten.

Das wird dann die Bühne für weitere Ereignisse bereiten, die einen Welt-

Frieden erzwingen sowie einen Weg eröffnen können, das Umfeld zu

schaffen, von dem man bisher nur träumen konnte, seit NESARA zum

ersten Mal – Ende der 1990er Jahre – angeregt wurde. Diese globale

Kondition kann dann wiederum zu einer Reihe weiterer Geschehnisse

führen.

Eines der wesentlichsten Geschehnisse, die der Einführung von NESARA

und der Ausrufung der neuen NESARA-Republik folgen werden, ist die

offizielle Einführung des neuen Finanz-Systems. Wir können bereits

beobachten, wie das neue internationale Banken-System weltweit

eingeführt werden soll. Zuerst wird es in China und im übrigen Asien

eingeführt. Sodann muss es in Europa, beiden Amerikas und in Afrika zum

vorherrschenden System gemacht werden. Ozeanien wird dann der letzte

Punkt der neuen Banken-Realität sein. Neue globale Währungen werden

einen neuen Wohlstand für Alle beleben und die offizielle Beendigung der

Schulden-Sklaverei einläuten. Diese Welt muss Gaia zeigen, dass sie es

ernst meint mit dem Vorhaben, Luft, Gewässer und Böden zu reinigen.

Zugleich ist es notwendig, das Verbund-System der Meeres-Strömungen

wiederherzustellen, das die angrenzenden Landmassen und die Fauna

überall auf der Welt temperiert und nährt. Dieser tägliche Prozess hält die

Regulierung der Wettersysteme der Welt aufrecht und unterstützt die

Meeresströmungen bei der Bereitstellung der Elemente, die helfen, die

globalen Öko-Systeme funktionsfähig zu halten.

Dieses natürliche Muster war seitens einer geheimen Regierungsbehörde

unterbrochen worden. Diese heimliche Operation hatte weltweite

Auswirkungen und führte zu einer Unterbrechung der regulären Meeres-

Erwärmung und -Abkühlung. Dies begann sich dann auch allmählich auf

die Luftmassen über den Meeren auszuwirken. Jene Regierungs-Operation

begann in den frühen 2010er Jahren. Sie führte zu ungewöhnlich starken

Springfluten in Europa, bedenklichem Abschmelzen der Arktischen und

Antarktischen Eisschollen und zu sonderbaren Winter-Kälteperioden in

Europa und Nord-Amerika. Diese geheimen Wetter-Experimente führten

darüber hinaus zu schweren Dürreperioden in Kalifornien sowie zu

beträchtlichen Wetter-Anomalien in Asien und Nord-Afrika. Und was ganz

wichtig ist: Es blockierte den Nord-Atlantischen Golfstrom! Somit drohte

eine umfassende Verlagerung der Wettermuster die eigentlich natürliche

Veränderung der globalen Bedingungen zu einer riesigen Klimakatastrophe

entarten zu lassen.

 

Diese Serie künstlicher Wetterveränderungen übten zusätzlichen Druck

auf natürliche Vorgänge des Absterbens bestimmter Lebensbereiche aus

und tötete im Laufe der letzten Jahrzehnte 40% der Flora und Fauna in

der Welt. – Dies vollzog sich gleichzeitig mit dem großen Wandel, der von

Gaia für die Wiedervereinigung ihrer zurzeit getrennten Bereiche der

Inneren und Äußeren Erde eingeleitet wurde. Dazu gehörte auch eine

Reihe himmlischer Dekrete, die die Beendigung der korrupten und

unhaltbaren Welt der Anunnaki-Günstlinge verfügten. Diese Operation

befindet sich zurzeit in ihren abschließenden Stadien zum Erfolg. Gaia

möchte euch ermöglichen, dass ihr wieder in euren natürlichen Status der

fünften Dimension zurückkehren könnt, und sie möchte diese Prozedur

mit Ihrer eigenen Rückkehr in den Status der fünften Dimension

abschließen.

Eine gleiche Bestimmung gilt für alle weiteren Planeten dieses Sonnen-

Systems. Wir beobachten, wie dieser notwendige Prozess auf jedem dieser

Planeten und auf deren jeweils eigenen Mond-Systemen voranschreitet.

Die erforderlichen Konvertierungen der Wasser-Planeten und die

Rekonstruktion der riesigen Trans-Marsianischen Welt in ihren einstigen,

ursprünglichen Zustand ist ein Phänomen, das zu beobachten äußerst

interessant ist! Es zeigt eindeutig die großartigen Wege des Himmels!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Die derzeitige

Situation verbessert sich rasch. Unsere Partner versichern eifrig, dass die

Auszahlungen bald weitergehen. Diejenigen unter euch, die nun schon so

lange auf ein Zeichen gewartet haben, dürfen wissen, dass das Warten

nahezu vorbei ist. Und hier möchten wir auch all denen danken, die die

positiven Energien für eure Visionen lebendig gehalten haben. Wir

wertschätzen und segnen euch in hohem Maße für eure täglichen

Affirmationen. Diese gesamte Operation zeigt eindeutig, wie positive

Geduld euch am Ende belohnt. Dieses Reich befindet sich in einem

gewaltigen Übergangsprozess, der von unserem Erscheinen und von so

mancher Weisheit gekennzeichnet ist, die wir mit euch teilen möchten.

Wenn all dies endlich erreicht ist, werdet ihr eine Wirklichkeit euer Eigen

nennen, die durch ihre Freiheit, durch eure Souveränität und durch ihren

umfassenden gemeinsamen Wohlstand charakterisiert ist. Dieses Land

werdet ihr bewohnen und dessen zahlreiche Segnungen entdecken. Dieses

Reich wird offenbaren, wie die Reiche der Inneren und Äußeren Gaia in

Treue miteinander verbunden sind. Seid weise! Seid offen und bereit,

herauszufinden, wie dieses neue Land funktioniert!

Wenn ihr all dies in euch zu verarbeiten beginnt, könnt ihr eure

Erkenntnis-Sphäre ausdehnen und euch von euren Ängsten und Sorgen

verabschieden. Die Länder der Erdoberfläche dieser Welt sind in den

letzten 13 Jahrtausenden in eine Welt der Angst abgedriftet, – erzeugt

und aufrechterhalten durch die grausamen Behauptungen der Anunnaki-

Lakaien. Erkennt diese neue Zeit als den Moment, in dem dieser

schreckliche Albtraum euch endlich verlassen wird. Dieser heilige Ort wird

endlich im glühenden LICHT des Himmels existieren. Zudem werdet ihr

mit euren Cousins und Cousinen der Inneren Erde zusammenkommen und

viele Dinge lernen über euren Übergang aus der Vergangenheit ins Jetzt,

in die „Gegenwart des Erwachens“. In diesem neuen Land werdet ihr

frohgemut eure Familien aus dem Weltraum willkommen heißen und die

Natur eurer vielen geistig-spirituellen Familien kennenlernen. Bedenkt tief

in euren Herzen, dass ihr nie wirklich allein seid. Eure neuen Gefährten

werden euch in eure prächtige Zukunft geleiten und euch erläutern, wie

diese Zukunft am besten zu erreichen ist. Seid willkommen – und fühlt

euch vor allem wahrlich geliebt!

Keď to všetko začnete vo vás spracovávať tak môžete rozptýliť vašu sféru poznania a odlúčiť sa od starostí a strachu. Krajiny povrchu Zeme tohto sveta padli posledných 13 tisíc rokov do sveta strachu – vyrobený a udržiavaný poskokmi Anunnakov ich drzými, krutými tvrdeniami. Rozpoznajte tento čas ako moment, v ktorom vás opustí ten hrozný sen. Toto sväté miesto konečne bude znova existovať v žiarivom SVETLE neba. K tomu príde, že sa znovu stretnete s vašimi brancami  a sesternicami z vnútornej Zeme a naučíte sa veľa vecí o vašom prechode z minulosti do Teraz, do „prítomnosti prebudenia“. V tej novej krajine privítate vaše duchovne spirituálne rodiny z vesmíru. Hlboko v srdci pomyslite, že nikdy nie ste skutočne sami. Vaši sprievodcovia vás budú sprevádzať do úžasnej budúcnosti a vysvetlia vám ako sa tá budúcnosť najlepšie dá dosiahnuť. Buďte vítaní a cíťte sa predovšetkým milovaní!

To čo sa všade na tomto božskom telese deje je obrovský proces učenia. Ten proces má potenciál liečiť Všetko a Všetkých. Pred dávnou dobou sem prišli predkovia a začali ich cestu mnohými stanicami, ktoré vás priniesli ďaleko od toho čo bolo pôvodným účelom. To všetko teraz vstrebávate do seba a učíte sa ako sa najlepšie pripravíte na to čo vás očakáva. To nie je len čas prechodu, ktorý je naplnený množstvom pripravených lekcií. Buďte vždy ochotní spracovať tie lekcie a žehnajte ich za to čo vám dokážu povedať. Čoskoro sa stretnete s vašimi mentormi/učiteľmi. Spolu s nami vytvárajú špeciálny tím, ktorí vás opatrne sprevádza do novej, značne vedomenšej existencie.  Niekedy môže byť ťažké pre vás spracovanie toho všetkého. Využite tú mocnú víziu, ktorá vás môže niesť do obzvlášť obtiažnych momentov. My sme s vami na tejto obzvlášť svätej ceste. Zostaňte otvorení a schopní prijať našu lásku, ktorá vás vedie k víťazstvu.

Dnes sme pokračovali v našich správach o tej komplexnej „krajine“. Zostaňte pozitívni a otvorení voči všetkému čo čoskoro skríži vašu cestu. Vedzte, že tie nespočetné zásoby a nikdy končiaci blahobyt neba patria skutočne vám.

Was da überall auf diesem göttlichen Himmelskörper vor sich geht, ist

ein riesiger Lernprozess. Dieser Lernprozess hat das Potential, Alle und

Alles zu heilen. Vor langer Zeit kamen eure Vorfahren hierher und

begaben sich auf eine Reise mit vielen Stationen, die euch weit abseits

stranden ließen von dem, wofür sie eigentlich einsthierhergekommen

waren. Dies alles nehmt ihr zurzeit in euch auf und lernt, wie ihr euch am

besten vorbereiten könnt auf das, was euch bevorsteht. Dies ist nicht nur

eine Zeit des Übergangs sondern auch eine Zeit, die angefüllt ist mit einer

Menge sorgfältig vermittelter Lektionen. Seid allezeit bereit, diese

Lektionen zu verarbeiten und segnet sie für das, was sie euch zu sagen

haben. Bald werdet ihr mit euren Mentoren zusammentreffen. Mit uns

gemeinsam bilden sie ein spezielles Team, dencie. ťažkéas euch behutsam in eine neue und wesentlich bewusstere Existenz geleitet. Es kann für euch zuweilen schwierig sein, dies alles zu verarbeiten. Nutzt eure mächtige

Vision, die euch auch durch äußerst anstrengende Momente tragen kann.

Wir sind mit euch auf dieser höchst heiligen Reise. Seid offen und fähig,

unsere LIEBE anzunehmen, die euch zum Sieg führt!

Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Berichte über dieses

höchst komplexe ‚Land‘ weitergeführt. Bleibt positiv und offen allem

gegenüber, was recht bald euren Weg kreuzen wird! Wisst, ihr Lieben,

dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der

Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid

Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Galaktické správy 27

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 03.Januar 2017

Veröffentlicht am Januar 4, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Dratzo! Po jednotlivých búrivých diskusiách o zákulisí neustále meniacej sa „filozófie vojny“ sa konečne znova pohybujú vpred finančné projekty. Dôležité rozdielne predstavy sa týkali otázky ako má byť vládnutý svet po rozšírení blahobytu. Tam sa zdôraznilo chýbanie základneho pohľadu na svet a vždy závažné množstvo hlbokosiahajúcich diskusií/rozhorov bola všetkými stranami upravená a prehlásila sa detailná agenda/plán. Tak teraz všetci súhlasíme s radou cieľou – taktiež s časovým nasadením ako a kedy tie projekty prevádzať. Tá predohra bola vysoko-nutná na základe pokusov ilegálnej US-korporácie o machinácie. To napínavé je, že teraz sa skutočne všetci nachádzame na „tej istej strane“. Nový vládny systém pozostáva z rôznych skupín revolučných osôb, ktoré nie vždy spolupracovali harmonicky. Ten organický proces prešiel svoju vlastnú tichú revolúciu a vyšiel z toho v jeho celistvosti. Meníme teda niektoré základné procesy a formulujeme/vyjadrujeme cestu pre tú skupinu a ukazujeme ako môže manažovať tú komplexnú situáciu. To viedlo k spôsobu pracovania, ktorý môže priniesť sadu nutných riešení. Toho času vypracujeme generálny časový plán pre udalosti a sme presvedčení, že príde to najlepšie!

Dratzo! Nach einigen weiteren heftigen Diskussionen über dieHintergründe einer ständig wechselnden „Philosophie des Krieges“kommen die Finanzierungsprojekte nun endlich wieder voran. Wesentliche Meinungsverschiedenheiten betrafen die Frage, wie die neue Welt nach Ausbreitung des Wohlstands zu regieren sei. Da wurde das Fehlen einer grundlegenden Weltsicht deutlich, und in einer ernsthaften Reihe tief-

greifender Diskussionen wurde diese von allen Parteien revidiert, und eine detaillierte Agenda wurde daraufhin proklamiert. So sind wir uns nun über eine Reihe von Zielsetzungen einig – sowie über ein Timing, diese in korrekter Weise in die Tat umzusetzen. Dieses Vorspiel war höchst notwendig aufgrund einer Reihe versuchter übler Tricks seitens der illegalen US-Corporation. Das Spannende daran ist, dass wir uns nun tatsächlich „auf derselben Seite“ befinden. Das neue Regierungswesen besteht aus einer vielfältigen Gruppe revolutionärer Personen, die zu gewissen Zeiten nicht immer harmonisch zusammengearbeitet hatten.

Dieser organische Prozess hat seine eigene stille Revolution durchlaufen und ist als eine Ganzheit daraus hervorgegangen. Wir ändern nun viele fundamentale Prozesse und formulieren einen Weg für diese Gruppe, wie sie diese äußerst komplexe Situation managen kann. Dies hat zu einem Arbeits-Stil geführt, der nun ein wahrlich wunderbares Set erforderlicher Lösungen hervorbringen kann! Zurzeit erarbeiten wir einen generellen Zeitplan für Events und sind zuversichtlich, dass das Beste noch kommen wird.

Die inneren Mechanismen einer definitiven Lösung hängen zum Teil von einer längst überfälligen gemeinsamen Willenserklärung ab. Wir habej jetzt zutiefst das Empfinden, dass diese neue generelle Übereinstimmung der wesentliche nächste Schritt ist, eure Welt aus dem alten System herauszuführen, das von den Anunnaki entwickelt worden war und einzig und allein nur dem Nutzen ihrer Günstlinge diente. Wir erschaffen eine

globale Gesellschaft, die sich im Einklang mit dem wachsenden neuen

globalen Bewusstsein befindet. Dieses künftige Reich muss wohlhabend, frei und – äußerst wichtig: souverän sein! Seine Mentalität muss sich als fähig erweisen, die neuen Ziele dieser sich immer noch entwickelnden Gesellschaft zu begreifen. Sie zeigt eine Vielfalt an Variationen, die seitens regionaler Regierungen unterstützt werden muss. Dieser Prozess ermöglicht neue Wege gegenseitiger Toleranz, die Wachstum und

Gedeihen fördern. Und dieser Prozess bewegt euch tagtäglich weiter in Richtung einer geeigneten Atmosphäre für die Enthüllungen. Diese eine Tatsache zeigt uns, wie rapide euer „Streben nach Glück“ euer Reich verändert. In einer solchen Welt werden wir gerne bei euch in Erscheinung treten! Wenn wir uns – und die Agarther sich – euch vorstellen, wird dies das glorreiche abschließende Stadium dieses ständig fortgesetzten Wandels sein. Ihr entwickelt euch rasch weiter – hinein in jene Stadien, die das Entstehen einer wahrlich beachtlichen galaktischen Gesellschaft erahnen lassen!

Vnútorné mechanizmy definitívneho riešenia závisia čiastočne od už dávno očakávaneho spoločného vyhlásenia vôle. Hlboko cítime, že nový generálny súhlas je dôležitým krokom aby váš svet bol vynesený zo starého systému, ktorý bol vyvinutý Anunnakmi a slúžil len výhodám ich poskokov, priaznivcov. My vytvoríme globálnu spoločnosť, ktorá zodpovedá rastúcemu globálnemu vedomiu. Tá budúca ríša musí byť bohatá, slobodná a – obzvlášť dôležité: nezávislá! Jej mentalita musí byť schopná pochopiť tie nové ciele ešte sa vyvíjajúcej spoločnosti. Ukazuje množstvo možností, ktoré musia byť regiolnálnymi vládami podporované. Ten proces umožní vzájomnú toleranciu/uznanie, ktorá podporuje blaho a rast. A ten proces vás každý deň pohybuje stále ďalej v smere vhodnej atmosféry pre odhalenia. Tá skutočnosť nám ukazuje ako vaša „túžba po šťastí“ rýchlo ovplyvní/zmení vašu ríšu. V takom svete sa radi zjavíme vo vašom svete! Keď my a Agarthi  sa vám predstavíme – bude to glórijské ukončujúce štádium tej neustále pokračujúcej zmeny. Vy sa vyvíjate rýchlo ďalej – do tých štádií, ktoré dovolujú tušiť vznik skutočnej galaktickej spoločnosti.

Pokiaľ vy vo vedomí rastiete, rastiete súčasne aj v iných oblastiach, ktoré zmenia spôsob vnímania meniacej sa reality. V posledných dňoch Atlantídy sa ľudstvo vyvinulo späť a potom ale po posledných zlatých vekoch sa pomaly začalo vyvíjať vpred. To časové obdobie bolo poznačené schodovým vývojom nahor – von z nekonečnej barbarie 20. storočia pred narodením Krista – až do súčasnosti. Ten vývoj vpred sme pozorne pozorovali a sme sa u vás usadili. Pomocou  vniknutia jedného Avatára po druhom. Nebo v tom procese pomáhalo tým, že prikázalo rôzne sesterstvá a bratsvá aby sa ten proces zrýchlil. Tak je súčasnosť prelomová operácia Neba, ktorá má zaručiť, že tie tmavé mocnosti opustia túto realitu vo vhodnom okamihu. To sa vyvíja teraz a ten mnoho-vrstvový proces, ktorý nazývate „symptómy vzostupu“ sa neustále pohybuje ďalej. Tak je to veľmi zvláštna doba, v ktorej ľudstvo povrchu Zeme sa pripravuje na budúce úlohy aby mohli prevziať úlohu strážcov nad Gaiou a nad jej eko-systémoch. A je to tiež čas kedy sa pripravujete na to, že nás a vašich Agarthských bratrancov budete akceptovať.

Tento proces je hlboko prepojený so zvýšením vášho vedomia. Nebo sa zaručilo zvýšiť spôsob vášho vnímania tejto ríše a aby ste si uvedomili ako veľmi je celý ten proces/udalosti medzi sebou prepojený. V priebehu globálneho eko-hnutia ste sa už naučili o tom svätom presietení. A predsa musíte rásť nad to a musíte uznať niektoré sväté pravidlá, podľa ktorých rozširuje a udržuje Nebo život – a to nie len na Gaii ale tiež v celej tejto galaxii. Pokiaľ my sme sa pohybovali cez túto galaxiu boli sme zasvätení do mnohých rozličných ciest, cez ktoré duch (spirit) udržuje život. Tie mnoho-početné spôsoby fungovania života nás ešte stále ohromujú. Je to tá múdrosť, s ktorou prídete do styku keď sa stanete galaktickými ľuďmi. My sme mali privilég, prednosť odhaliť zdanlivo nekonečnú mnohostrannosť života. Každý druh života bola špeciálnym spôsobom prepojená s jeho životným prostredím a so stálym zázrakom života a jeho skutočne nekonečnou mnostrannosťou. My sa už tešíme na to keď vy budete cestovať cez tú úžasnú skutočnosť/realitu.

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! V priebehu posledných desaťročí sme vás pozorovali pri vašom scénare kolotočovej jazdy. Našim prednostným cieľom je aby vaša spirituálna revolúcia pokračovala. Nebo v jeho nekonečnom dobre dovolilo aby naši partneri mohli pokračovať vpred neregulárnym spôsobom. A tak sa tie rôzne projekty mohli nezvyčajným spôsobom pohnúť ďalej. Odporúčame aby každý naďalej udržiaval pozitívne energie aj keď sa tie výsledky musia ešte len ukázať. Je dôležité aby ste vedeli, že Nebo s nami spolupracuje aby sa dosiahlo, že tento gregoriánsky rok 2017 sa zjaví/prejaví s istým stupňom otvorených manifestácií, ktoré budú rýchlo videné všetkými. Ten proces môže niekedy vyzerať dosť metúci. Naši partneri mohli za sebou nechať všetky prekážky.  Tak sa mohol dosiahnuť súhlas s podmienkami, ktoré umožňujú sprístupniť všetky inštrumenty, ktoré sú zdrojom financovania. To by mohlo signalizovať, že mnohé rozhodujúce Eventy/udalosti sa blížia k ukončeniu.

Nebo uvolnilo koncom minulého roku množstvo energií, ktoré čistia slnečnú sústavu a tak môže zaviesť rýchlu zmenu v separátnych/oddelených realitách. V posledných tisícročiach bola táto slnečná sústava donútená do prestávky.  Temnou stranou boli blokovaní planetárny ochránci a anjeli. Ten stav skončil skoro so solárnou-novou v roku 1970. Venuša, Mars a Pax budú pripravované na osídlenie v blízkej budúcnosti. Tá nebeská operácia je ďalším znamením, že to opozdenie sa blíži ku koncu, ktoré doteraz bolo hlavným stavom tejto reality. Toho času sú veľké planéty pásu života v tejto slnečnej sústave skutočne veľmi aktívne. Tiež ďalšie znamenie pozitívneho pokroku. BOŽSKÁ VÔĽA Neba je na bode pocítenia! Tak je to teraz vysoko radostný rok pre všetkých!

Ste významná skupina bytostí, ktoré sa v tomto období inkarnovali na Gaii. Nebo spravilo mnohé dohody s vami. Našou svätou úlohou je prispieť nutným, zriedkavým božským dobrom, ktoré vás oprávni pocítiť prednostné dôvody, kvôli ktorým ste tu. Tá úloha nám dala príležitosť aby sme zistili aký je náš vzťah k vám ; a ten proces sa neustále vyvíja ďalej pokiaľ my sa blížime k momentu, v ktorom sa prepoja všetky body. To zahŕňa aj výuku, ktorá vás zoznámi s pravdivými dejinami – od drsných začiatkov zániku Atlantídy do dneška. V tom okamihu  budete v stave rozpoznať prečo môžeme zdraviť tú prichádzajúcu skutočnosť. To povedie k stretnutiam s Agarthmi a predovšetkým s vašimi duchovne-spirituálnymi a kozmickými rodinami.

To všeo je určené preto aby sa  to stalo a mnohé veci pri tom budú odhalené. Buďte v mieri a predovšetkým buďte si istí toho čo sa čoskoro udeje! Halleluja!

Mali sme dnes ďalšiu príležitosť pozorovať to čo sa na povrchu tejto prekrásnej planéty skutočne udeje! Zostaňte trpezliví. Skutočne to potrebovalo dlho než sa dosiahol tento štátus/stav. Počet eventov sa pripravuje k manifestácii/uskutočneniu a k zmene všetkých frustrácií, ktoré vás doteraz obklopovali. Vedzte milí, že tie nespočetné zásoby a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patria vám!

Während ihr im Bewusstsein wachst, wachst ihr zugleich auch in

anderen Bereichen, die die Art und Weise verändern, wie ihr diese sich

ständig verändernde Realität wahrnehmt. Die Menschheit hatte sich in den

späten Tagen von Atlantis zunächst zurückentwickelt, dann jedoch, nach

den letzten Goldenen Zeitaltern, allmählich wieder weiter vorwärts-

entwickelt. Dieser Zeitraum war gekennzeichnet durch eine stufenweise

Aufwärts-Entwicklung – heraus aus der endlosen Barbarei des

20.Jahhunderts vor Christi Geburt – bis hinein in die Gegenwart. Diese

Vorwärtsentwicklung haben wir sorgfältig beobachtet und uns mithilfe

eines Avatars nach dem anderen aus unseren Reihen bei euch

eingebracht. Der Himmel trug seinerseits zu diesem Prozess bei, indem er

spezielle himmlische Schwestern- und Bruderschaften beorderte, diesen

wundersamen Prozess zu beschleunigen. So ist nun diese gegenwärtige

Zeit eine durchgreifende Operation des Himmels, die garantieren soll, dass

die finsteren Mächte diese Realität zum geeigneten göttlichen Zeitpunkt

verlassen. Dies entfaltet sich jetzt, und der vielschichtige Prozess, den ihr

als „Aufstiegs-Symptome“ bezeichnet, bewegt sich immer weiter voran.

So ist dies nun eine ganz besondere Zeit, die Menschheit der

Erdoberfläche auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten, damit sie ihre

Hüter-Rolle über Gaia und deren viele Öko-Systeme übernehmen kann.

Und es ist eine Zeit, in der ihr euch darauf vorbereitet, uns und eure

Agarthischen Cousins akzeptieren zu können.

Dieser Prozess ist zutiefst mit der Erhöhung eures Bewusstseins

verbunden. Der Himmel hat sich verpflichtet, eure Wahrnehmungsweise

hinsichtlich dieses Reichs zu erhöhen und euch dessen gewahr werden zu

lassen, wie vernetzt dieses gesamte Geschehen wahrlich ist. Ihr habt im

Zuge der globalen Ökologie-Bewegung bereits einiges über diese heilige

Vernetzung gelernt. Doch nun müsst ihr darüber hinausgehen und eine

Reihe göttlicher Regeln anerkennen, anhand derer der Himmel Leben

ausbreitet und aufrechterhält – und das nicht allein auf Gaia sondern auch

in dieser gesamten Galaxis. Während wir uns durch diese Galaxis bewegt

haben, wurden wir in die vielen unterschiedlichen Wege eingeweiht, über

der der Geist (Spirit) Leben aufrechterhält. Diese Vielzahl heiliger

Funktionsweisen versetzt uns immer noch in Erstaunen. Es ist diese

Weisheit, der ihr begegnen werdet, wenn ihr zu galaktischen Menschen

werdet. Wir hatten das Privileg, eine scheinbar endlose Vielfalt des Lebens

entdecken zu können. Jede Lebensart war mit einer spezifischen Ordnung

ihrer Umwelt verbunden und wies das beständige Wunder des Lebens und

dessen wahrlich endlose Vielfalt auf. Wir freuen uns schon darauf, wenn

wir miterleben können, wie ihr durch diese großartige Wirklichkeit reist.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Im Laufe der

letzten Jahrzehnte haben wir bei euch eine Art „Achterbahnfahrt-Szenario“

beobachtet. Unsere vorrangige Zielsetzung ist, darauf hinzuwirken, dass

eure stille geistig-spirituelle Revolution weiter vorankommt. Der Himmel

hat es in seiner unendlichen Güte gestattet, dass unsere Partner auf

höchst irreguläre Weise vorgehen dürfen. Und dadurch konnten die

verschiedenen Projekte sich in höchst ungewöhnlicher Weise weiter-

bewegen. Wir empfehlen, dass Jeder unter euch weiterhin seine positiven

Energien aufrechterhält, auch wenn die Resultate sich erst noch

manifestieren müssen. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass der Himmel mit

uns zusammenarbeitet, um zu erreichen, dass dieses neue Gregorianische

Jahr 2017 mit einem gewissen Grad offenkundiger Manifestationen

beginnt, die rasch für Alle sichtbar werden können. Dieser Prozess kann

zuweilen ziemlich irritierend wirken. Unsere Partner konnten inzwischen

alle bisherigen Schwierigkeiten hinter sich lassen. So haben sie sich

endlich über Bedingungen geeinigt, die es möglich machen, viele der

Instrumente freizugeben, die die Quelle der Finanzierungen sind. Dies

dürfte signalisieren, dass viele entscheidende Events sich ihrer Vollendung

nähern.

Der Himmel hat gegen Ende des vergangenen Jahres eine Menge an

Energien freigesetzt, die dieses Sonnensystem reinigen und einen rapiden

Wandel in separaten Realitäten einleiten können. Während der zurück-

liegenden Jahrtausende ist dieses Sonnensystem in eine Art Zwangspause

versetzt worden. Planetare Betreuer und begleitende Engel wurden durch

die ständige Einmischung der Dunkelseite blockiert. Dieser Zustand

endete mit dem beinahe Solar-Nova-Event in den frühen 1970er Jahren.

Venus, Mars und Pax werden jetzt für eure Besiedelung in naher Zukunft

vorbereitet. Diese himmlische Operation ist ein weiteres Zeichen dafür,

dass die Verzögerung, die bisher der übergeordnete Zustand dieser

Realität gewesen ist, sich ihrem verdienten Ende nähert. Zurzeit sind die

größten Planeten des Lebens-Gürtels in diesem Sonnensystem in der Tat

recht aktiv. Auch dies ist ein weiteres Zeichen positiver Fortschritte. Der

GÖTTLICHE WILLE des Himmels ist im Begriff, spürbar zu werden! So ist

dies jetzt ein höchst erfreuliches Jahr für Alle!

Ihr seid eine beachtliche Gruppe von Wesen, diein dieser Zeit auf Gaia

inkarniert haben! Der Himmel hat eine Reihe einzigartiger Übereinkünfte

mit euch getroffen. Unsere heilige Aufgabe ist es, die notwendige seltene

göttliche Güte beizusteuern, die euch befähigt, die vorrangigen Gründe zu

erfüllen, derentwegen ihr hier seid. Diese Aufgabe hat uns Gelegenheit

gegeben, herauszufinden, wie wir mit euch in Beziehung stehen; und

dieser Prozess entwickelt sich beständig weiter, während wir uns dem

Moment nähern, an dem sich all diese Punkte miteinander verbinden. Dies

schließt auch eine Unterrichtung ein, die euch mit der wahren Geschichte

dieser Gesellschaft vertraut macht – von ihren rauen Anfängen zurzeit des

Untergangs von Atlantis bis heute. In diesem Moment werdet ihr dann in

der Lage sein, zu erkennen, warum wir die kommende neue Wirklichkeit

begrüßen sollten. Das wird zur Begegnung mit den Agarthern und vor

allem auch mit euren geistig-spirituellen und kosmischen Familien

führen.

Da ist Vieles dazu bestimmt, zu geschehen, und viele Dinge werden dabei

enthüllt werden. Seid in Frieden und seid euch vor allem dessen sicher,

was bald geschehen wird! Halleluja! Halleluja!

Wir hatten heute eine weitere Chance, zu betrachten, was auf der Erd-

Oberfläche dieses wunderschönen Himmelskörpers wahrlich geschehen

wird. Bleibt geduldig! Es hat wahrlich eine lange Zeit gebraucht, diesen

jetzigen Status zu erreichen. Eine Anzahl Events macht sich bereit, sich zu

manifestieren und all die Frustrationen umzuwandeln, die euch bis jetzt

ständig umgeben haben. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und

nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

 


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Galaktické správy 26

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 20.Dezember 2016

 

Veröffentlicht am Dezember 21, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Dratzo! Tie osoby, ktoré dostali za úlohu novohodnotenie meny a rozdelenie blahobytných programov pracujú usilovne aby dosiahli, že tie projekty budú podľa možnosti spoločne a rýchlo prinesené na trh. Toho času prechádza novohodnotenie meny rôznymi úrovňami, ktoré boli zariadené usilovnými pracovníkmi SVETLA. Vieme o význame tých mnohých blahobytných balíkov. NESARA-republika bude zákonom chránená/zaistená v okamihu keď budú vydané 70% tých špeciálnych peňazí.  Ten faktor je značný základ toho čo teraz sa prevádza našimi partnermi.  Medzitým prebieha ďalej proces novohodnotenia meny. To sa deje preto aby bolo zaistené aby tie extrémne vysoké sumy peňazí prišli úspešne k tým pod-privilegovaným (zanedbaným) na tomto celom glóbuse. Tie humanitárne projekty prinesú tento svet do stavu – nekomplikovaným spôsobom zaručiť slobodu, potravu, hygienu, bývanie, oblečenie a elektrinu, - veci, ktoré sú jednoducho nutné na to aby každý bol na najnovšej úrovni. To súčasne umožní vzdelanie a informácie cez internet, ktoré sú nutné aby vôbec bolo možné, že každý pochopí to čo robíme. Ako vidíte robia sa veľké pokroky. Avšak je nutné oveľa viac predtým než môžeme dosiahuť náš cieľ. Naši partneri v tomto svete robia úžasnú prácu! Ale existujú ešte mnohí zo skupiny kabalov, ktorí boli nedávno zistení. Väčšina tých naničhodníkov nižších úrovní mohla byť „zaistená“. Tá skupina však bola tiež tá, ktorá v posledných týždňoch pomohla aby mohli byť zatknutí  skupiny naničhodníkov nasledujúcej-vyššej úrovne. Ten priebeh nám pomohol vybádať ako tí „potkani“ operovali a to nám pomohlo identifikovať ich až do najvyšších rangov. Naši agenti teraz spájajú posledné kúsky toho hanebného puzle.

Dratzo! Die Personen, die mit der Neubewertung der Währungen und der

Verbreitung der Wohlstands-Programme beauftragt sind, arbeiten emsig

daran, zu erreichen, dass diese Projekte möglichst gemeinsam und zügig

auf den Markt gebracht werden. Zurzeit wird die Währungs-Umwertung

durch die verschiedenen Ebenen geschleust, die vonjenen fleißigen

LICHT-Arbeitern eingerichtet wurden. Wir wissen um die Bedeutung dieser

vielen Wohlstands-Pakete. Sobald mehr als 70% dieser speziellen Gelder

ausgeliefert worden sind, ist die Schaffung der NESARA-Republik

gesetzlich abgesichert. Dieser eine Faktor ist die wesentliche Grundlage

dessen, was zurzeit von unseren irdischen Partnern durchgeführt wird.

Währenddessen läuft der Prozess der Währungs-Umwertung weiter. Dies

geschieht, um zu garantieren, dass die extrem riesigen Summen von

Geldern erfolgreich an die Unterprivilegierten auf diesem gesamten Globus

verteilt werden können. Diese humanitären Projekte bringen diese Welt in

die Lage, in unkomplizierter Weise für Freiheit, Nahrung, Hygiene,

Wohnraum, Kleidung und Elektrizität zu sorgen, – Dinge die einfach

notwendig sind, um Jedermann auf den neuesten Stand zu bringen. Dies

ermöglicht zugleich die Bildung und die Informationen übers Internet, die

notwendig sind, damit überhaupt begriffen werden kann, was wir tun. Wie

ihr seht, werden große Fortschritte gemacht. Allerdings ist noch

wesentlich mehr erforderlich, bevor wir unsere gesetzten Ziele erreichen

können. Unsere Partner auf dieser Welt machen einen wunderbaren Job! Es gibt

aber immer noch viele aus der Kabalen-Gruppe, die sich erst in jüngster

Zeit zu erkennen gegeben haben. Die meisten dieser Schurken niederen

Ranges konnten ‚geschnappt‘ werden. Diese Gruppe war es dann aber

auch, die in den letzten Wochen geholfen hat, jene Taugenichtse der

nächst-höheren Ebene unter Arrest zu stellen. Dieser Vorgang hat uns

wiederum geholfen, herauszufinden, wie diese niederträchtigen Ratten

operiert haben, und das hat uns ermöglicht, diese hinterhältige Operation

bis fast zu den höchsten Rängen hin zu identifizieren. Unsere Agenten

fügen nun die letzten Teile dieses schändlichen Puzzles zusammen. Zweck

dieser abschließenden Ermittlungen ist, unsere Partner in die Lage zu

versetzen, in globalem Umfang den finalen Umsturz dieses monströsen,

verflochtenen Übels durchzuziehen. Die Anunnaki hatten eine entsetzlich

hinterhältige Organisation der Finsternis geschaffen, die alle Ecken und

Winkel dieses Globus‘ durchdrungen hatte. Aufgrund dessen hat sich das

Aufspüren dieser Verbrecher als recht gründliches Studium der Denkweise

dieser verschlagenen Ratten erwiesen. Unser gemeinsames Ziel war, die

Fonds zu sichern und der massiven globalen Korruption ein Ende zu

setzen. Diese Ziele sind nun in Sichtweite. Es freut uns, zu wissen, dass

jeder Tag uns den Enthüllungen und NESARA näher bringt!

Unsere Raumflotte beobachtet weiterhin die Länder auf Gaias

Erdoberfläche. Jeder Winkel dieses Globus befindet sich zurzeit unter der

Attacke zweier großer Kräfte. Die eine ist der Klima-Wandel. Dieser

Prozess, angetrieben durch die rapide Globalisierung eures primitiven

Industrie-Zeitalters, hat unzählige Mengen von Schadstoffen in die

Atmosphäre, die Ozeane und über die Landmassen ‚gepustet‘. Dieser

horrende Eingriff hat zu weiteren massiven Auswirkungen während der

Periode nach dem Ende des 2.Weltkriegs geführt. Aus dem Weltraum

konnten wir das Ausmaß der Umweltverschmutzung beobachten, die sich

allein während der letzten vierzig Jahre dann noch zusätzlich entwickelte.

Wir wissen, wie gefährlich all diese Gifte wirklich sind! – Der andere Faktor

ist der Prozess, der von Gaia selbst in Gang gesetzt worden ist, um diese

Welt der Erdoberfläche für ihre künftige Wiedervereinigung mit dem

Paradies der 5.Dimension der Inneren Erde bereit zu machen. Diese

umfassende Operation vollzieht sich in einem relativ langsameren Tempo

als der andere Faktor. Der Grad, in dem sich jene künstliche Umwelt-

Verschmutzung auf diese natürlichen Veränderungen auswirkt, ist

erstaunlich! Sie hat zur Entstehung ungewöhnlicher Temperatur-Gefälle

geführt. Und sie hat unzählige Ansammlungen von Plastik-Müll in den

Ozeanen entstehen lassen, die aktuell deren natürliche Strömungen

aufhalten und verdrehen.

Účelom tých posledných bádaní je priviesť našich partnerov do stavu dokončenia finálneho globálneho prevratu toho obrovského, presieteného „neporiadku“. Anunnaki vytvorili jednu strašnú zákernú organizáciu temnoty, ktorá presiakla všetkymi kútmi celého glóbusu. Na základe toho sa to bádanie prejavilo ako štúdium spôsobu myslenia tých zákerných potkanov. Našim spoločným cieľom bolo zaistenie tých fondov a urobiť koniec s globálnou korupciou. Tie ciele sú teraz na dosah. Teší nás, že vieme, že každý deň nás prináša bližšie k odhaleniam a k NESARA .Naša vesmírna jednotka naďalej pozoruje krajiny na povrchu Gaii. Každý kút glóbusu sa teraz nachádza pod paľbou dvoch silných síl. Jedna je zmena klímy. Ten proces je následkom rapídnej globalizácie vášho primitívneho priemyselného obdobia, ktoré „vyfúklo“ do atmosféry, pôdy a do oceánov obrovské množstvá škodlivých látok. Ten obrovský útok viedol po druhej svetovej vojne k ďalším masívnym vplyvom. Z vesmíru sme mohli to znečistenie pozorovať, ktoré sa dodatočne vyvinulo počas posledných 40 rokov. Vieme ako tie jedy sú skutočne nebezpečné! – iným faktorom je proces, ktorý bol zahájený Gaiou samou aby pripravila svet povrchu na znovuspojenie s rajon 5. Dimenzie vnútornej Zeme. Tá rozsiahla operácia prebieha v relatívne pomalšom tempe ako ten iný faktor. Prekvapujúci stupeň umelého znečistenia ovplyvňuje tie zmeny. Viedlo to ku vzniku nezvyklých výkyvou teploty. A umožnila nahromadenie plastového odpadu na dne oceánov, ktoré aktuálne zdržiavajú a otáčajú ich prirodzené toky.

Tie zmeny sa nakláňajú k vzostupu rýchlosti zhoršenia obyvatelných zón na vašom glóbuse. To nám robí starosti lebo chceme vás oslobodiť k tomu aby tie problémy boli riešené – spoločnou technológiou ako viditelné, spolu s vašim stále stúpajúcim vedomím. Stupeň (atómového) žiarenia, ktorý je pumpovaný do vašich oceánov kombinovaný s pieskovým prachom zo severnej Ázie vyžaduje náležité nutné riešenia na celom svete. Vyjadrili sme naše starosti vašim štátnym vodcom a žiadali aby termín odhalenia bol skorej. Je nevyhnutné aby rada potiaží, ktoré očividne ignorujete bola rozumne vyriešená a preto musia byť rýchlo zahájené nevyhnutné akcie. Mnohí z vašich politikov majú názory, ktoré pre vás všetkých budú čoskoro nebezpečné. Preto sme už zahájili radu malých prípravných akcií, ktoré vám môžu priniesť trochu času na vyriešenie tých otáznych záležitostí. Našim poznatkom je, že zmena vo vašich vládnych systémoch môže tie nedostatky globálne vyriešiť. Je nevyhnutné aby bolo zahájené riešenie väčšiny tých problémov – a aby tie problémy neboli ignorované.

Diese Veränderungen tendierten dahin, das Tempo der Verschlechterung

bewohnbarer Gebiete auf eurem Globus zu steigern. Dies macht uns

Sorgen, denn wir möchten euch ja dazu frei machen, diese Probleme lösen

zu können – mit vereinter Technologie, die in Verbindung mit eurem

immer weiter wachsenden Bewusstsein zu sehen ist. Der Grad an (Atom)-

Strahlung, die in eure Ozeane gepumpt wird, schafft, wenn diese mit dem

zunehmenden Sandstaub aus Nord-Asien kombiniert wird, ein Problem,

das wahrlich weltweit nach einer dringend nötigen Reihe von Lösungen

verlangt. Wir haben euren Staatsführern gegenüber unsere Besorgnisse

zum Ausdruck gebracht und gefordert, dass der Zeitpunkt für globale

Enthüllungen vorverlegt werden muss. Es ist unerlässlich, dass eine ganze

Reihe von Schwierigkeiten, die ihr zu ignorieren scheint, vernünftig gelöst

werden muss und dafür eine Abfolge dringender Aktionen prompt in die

Tat umgesetzt werden muss. Viele eurer Politiker haben Ansichten, die

schon kurzfristig für euch Alle gefährlich sind. Daher haben wir bereits

einige geringfügige vorbereitende Aktionen getätigt, die euch ein wenig

zusätzliche Zeit verschaffen, um viele dieser bedenklichen Fragen lösen zu

können. Unsere Erkenntnis ist, dass ein Wandel in eurem Regierungs-

System diese Missstände global beseitigen kann. Es ist unerlässlich, dass

die meisten dieser Probleme in Angriff genommen – und nicht ignoriert

werden!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Die Welt befindet

sich inmitten eines gesegneten Wandels. Die Wesen, die diesen Wandel

überwacht haben, erkennen, dass er mehr Zeit benötigt als ursprünglich

einzuschätzen war. Dennoch wird dieser Wandel einem Jeden unter euch

ermöglichen, eine Form von Freiheit kennenzulernen, die man bis vor dem

Untergang von Atlantis nicht mehr erlebt hat. In diesem Lichte betrachtet,

wird euch der große Wohlstand erlauben, euch endlich eure großartigsten

Träume erfüllen und eindeutig erleben zu können, dass eure lange

verlorenen Fähigkeiten wiederhergestellt werden. Wir Meister haben eng

mit dem Himmel und unseren irdischen Partnern zusammengearbeitet, um

sicherzustellen, dass dieses Werk vollkommen geschützt ist – und sicher

ist vor allem, was auch immer die ‚alte Ordnung‘ möglicherweise noch

dagegen unternehmen wollen würde. Deshalb dauerte dieses gesamte

Projekt so viel länger. Bleibt trotzdem positiv eingestellt, ihr Lieben! Wisst

in der Tiefe eurer Herzen, dass diese neue Zeit endlich nahe ist! Es wird

eine Zeit des Feierns sein, im Wissen, dass ihr bald den Rest eurer

himmlischen und galaktischen Familien begrüßen werdet!

Buďte žehnaní! Sme vzostúpení majstri! Svet sa nachádza v strede žehnanej zmeny. Bytosti, ktoré tie zmeny pozorovali uznávajú, že to potrebovalo viac času ako sa pôvodne predpokladalo. A predsa umožní tá zmena každému jednému z vás spoznať jeden druh slobody, ktorá od zániku Atlantídy nebola známa. Pozorované pod tým svetlom umožní vám ten veľký blahobyt splnenie vašich veľkorysých snov a jednoznačne môcť zažiť, že vaše dávno stratené schopnosti budú znovu-zrodené. My majstri sme úzko spolupracovali s Nebom a s našimi pozemskými partnermi aby sme zaistili, že to dielo bolo chránené – a predovšetkým zaistili proti všetkému čo by „starý poriadok“ ešte mohol niečo proti tomu urobiť. Preto celý ten projekt trval dlhšie. Napriek tomu zostaňte v hĺbke vášho srdca pozitívni vo vedomí, že čoskoro pozdravíte zbytok vašej nebeskej a galaktickej rodiny.

Ten prichádzajúci čas označí jasne a dôrazne vašu konečnú cestu do plného vedomia. Tak tvoria teraz-momenty periódu, v ktorej môžete získať jasný obraz toho ako ste mohli uniknúť z väzby Anunnaki-poskokov. Na základe tých pokrokov v tom procese a tej rýchlosti sme my majstri povzbudení a veríme, že sa to blíži do konečného štádia. Potom dosiahnu tie peniaze rýchlo ich cieľ a to je potom ten správny časový bod založenia NESARA-republiky. My a Agharti berieme tú operáciu do ruky. Je nám jasná mnohovrstvosť toho všetkého a vás prosíme udržať vaše pozitívne vízie. Tie majú veľmi úžasnú energiu, ktorá pomáha všetkému dosiahnuť cieľ, ako už poznamenané. Tá spoločná akcia je úspešná len na základe toho čo vy naďalej robíte. Pripravujú sa mnohé úžasné udalosti pre uskutočnenie. Ten tmavý .... sa blíži ku koncu.

Pre nás bol celý ten proces zázrak. Náš svätý nebeský koncil bol založený kedysi pred 900 000 rokmi kedy sa Lemúria-kolónia pohybovala smerom ku GAIA. Účelom tej kolónie bolo vytvoriť jednu galaktickú, ľudskú a planetárnu úniu. Mala uznávať to zvláštne prepojenie s Ceatete-národom (veľryby a delfíni), ktoré bolo vytvorené. Ale rada temných faktorov viedla k tomu, že sa musela vytvoriť nová časová línia. Naše sesterstvá a bratsvá sa prispôsobili tomu čo z Neba bolo nariadené.  A tak teraz kráčame do súčasnosti v plnom porozumení toho, že tie udalosti sa skutočne udejú. Naši galaktickí a pozemskí bratia a sestry kompletujú/doĺňajú akcie, ktoré vám prinesú radu vítaných darov. Dovoľme si aby koniec tohto roku a začiatok nového bolo obdobie radosti a začiatkov toho všetkého čo vy s náruživosťou chcete robiť.

Hosiana! Hosiana! Hosiana!

Dnes sme zase priniesli informácie o tom čo sa celosvetovo deje v tejto ríši. Využite ten čas na ukončenie všetkých vašich príprav. Nebo vám chce darovať tie dary, ktoré si najviac želáte. Vedzte milí, že tie nespočetné zásoby a nikdy končiaci blahobyt skutočne patria vám! Nech tak je! Selamat Gaiun! Selamat Ja! (Siriánsky: buďte jeden! Tešte sa!)

Diese kommende Zeit wird klar und deutlich euren endgültigen Weg ins

vollständige Bewusstsein vorzeichnen. So bilden die jetzigen Momente

eine Periode, in der ihr ein klares Bild davon gewinnen könnt, wie ihr der

Gefangenschafft der Anunnaki-Lakaien entkommen könnt. Wir Meister

sind sehr ermutigt angesichts der Fortschritte dieses Prozesses und des

Tempos, mit dem dieser sich rasch seinen abschließenden Stadien nähert.

Sodann werden die Gelder rasch ihr Ziel erreichen, und das ist dann der

richtige Zeitpunkt, die Gründung der NESARA-Republik zu deklarieren. Wir

und die Agarther nehmen diese göttliche Operation in die Hand. Wir sind

uns über deren Vielschichtigkeit im Klaren und bitten euch einfach, eure

positiven Visionen aufrechtzuerhalten. Wie bereits angemerkt, haben

diese eine äußerst wunderbare Energie, die Allem hilft, zum Erfolg zu

gelangen. Diese vereinte Aktion ist nur aufgrund dessen erfolgreich, was

ihr weiterhin leistet. Viele wunderbare Ereignisse machen sich für ihre

Verwirklichung bereit. Der finstere Morast bewegt sich seinem Ende

entgegen.

Dieses gesamte Projekt war für uns ein Wunder. Unser heiliges

himmlisches Konzil wurde einst vor 900.000 Jahren gegründet, als die

Lemuria-Kolonie sich auf ihrem Weg in Richtung Gaia befand. Der Zweck

dieser Kolonie war, eine galaktische, menschliche und planetare Union zu

schaffen. Sie sollte die besondere Verbindung anerkennen, die geschaffen

worden war, und eine Partnerschaft mit der wundervollen Cetacäen-Nation

bilden.(*)– Doch eine Reihe finsterer Faktoren führte dazu, dass eine

neue Zeitlinie hergestellt werden musste. Unsere Schwester- und

Bruderschaften adaptierten diese, wie vom Himmel angeordnet. Und so

rücken wir nun in die Gegenwart in voller Erkenntnis, dass die von uns

beschriebenen Ereignisse tatsächlich geschehen. Unsere galaktischen und

irdischen Brüder und Schwestern komplettieren nun Aktionen, die euch

eine Reihe höchst willkommener Geschenke geben. Lasst das Ende dieses

Jahres und den Beginn des neuen Jahres eine Zeit des Frohlockens und

der Anfänge all dessen sein, was ihr mit euren großartigen Leidenschaften

tun möchtet. Hosianna! Hosianna! Hosianna! (*Cetacäen = Wale und Delfine)

Wir haben heute wie immer berichtet, was weltweit in diesem Reich vor

sich geht. Nutzt diese verbleibende Zeit, um eure vielen Vorbereitungen

zum Abschluss zu bringen. Der Himmel möchte euch jene Gaben

schenken, die ihr am meisten herbeiwünscht. Wisst, ihr Lieben, dass der

unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat

Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!

Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Botschaft von der Galaktischen Föderation (durch Sheldan Nidle) – 13.Dezember 2016

Veröffentlicht am Dezember 14, 2016von erstkontakt blog

Dratzo! Tie udalosti sa naďalej pohybujú vpred. Najdôležitejšie časti novohodnotenia meny sú už na mieste. To znamená, že tie dodávky humanitárnych/blahobytných fondov stoja pred udkutočnením. Očakávame, že ten proces vedie teraz k vyhláseniu NESARA a vyvolaniu novej americkej republiky. Séria tých operácií sleduje predurčenej sekvecii/poradiu a rada spoločných juristických/právnych rozhodnutí zaistí, že to bude môcť byť prevedené účinne. Preto očakávame radu mnohých akcií – jedna za druhou – a tak sa môže tá nová realita prejaviť prirodzeným spôsobom. Tým poradiam musí nasledovať úplné odhalenie našej existencie! V tom časovom bode už budeme ako už povedané vysielať (cez vaše médiá) krátky prehľad o možných akciách, ktoré poukazujú na naše masové pristátia. Každá z tých udalostí je prepojená s inou. Séria dlhých stretnutí rozličných frakcií, ktoré sa na tom podielajú prispela k tomu komplexnému časovému plánu. Ten prechod spojil mnohostranné tímy, ktoré nám pomáhajú pri zrýchlení posunu tých vecí.  Preto vás prosíme o trpezlivosť pokiaľ tie plány vedú k uskutočneniu.

Celý ten proces zmeny vašej planetárnej spoločnosti sa prejavil komplikovanejší než sme pôvodne predpokladali. Vaša ríša bola skoncipovaná (navrhnutá) Anunakmi ako „krajina“, v ktorej vládne viera, že tí „mocní“ sú neporazitelní. Preto tohodobá skupina priaznivcov sa považovala za bytosti, ktoré sú schopné prekonať všetko čo by mohlo  ich moc zmenšiť alebo ukončiť.  V ich psyche bolo doslova vpálené nahromadenie arogantných „presvedčení“. Ich bláznivé základné predstavy boli jedným dôvodom našich potiaží, prečo sme SVETELNÝM SILÁM NEMOHLI  byť nápocní. Tá viera sa však nachádza v odstupe lebo Nebo usmernilo každý deň na ľudstvo  salvy pozitívnych vedomie zvyšujúcich energií. Mohli sme pozorovať ako naši pozemskí partneri mohli negatívne presvedčenia meniť a mohli uviesť do uskutočnenia radu zatýkaní priaznivcov tej negatívnej skupiny. Cieľom tej operácie je záruka toho, že blahobyt vedie priamo k uskutočneiu GESARA - pre tento už tak dlho trpiaci svet. Krok za krokom to bude teraz skutočnosťou!  Tie udalosti sú súčasťou jedného projektu, ktorý má byť základom ríše, v ktorej chceme pristáť keď prišiel vhodný božský časový bod. Je to plynulé pokračovanie pozície, ktorú chceme v blízkej budúcnosti priviesť k ukončeniu spolu s vzostúpenými majstrami. Národy v Gaii sú v sérii neustáleho rastu, zvyšuje sa počet obyvateľstva. Našou zodpovednosťou je aby bolo zabezpečené pokrytie aspektov tohto globusu  pomocou potrebných fondov a tým sa dosiahli rozhodujúce cielové riešenia. K tomu patrí čistá voda, elektrizovanie a moderný odvodný systém. Ohromujúce pre nás je keď vidíme, že pre väčšinu ľudí chýbajú prostriedy na pripojenie k internetu a elektrizovanie prostredia. Ten primitívny stav musí byť rýchlo upravený. V tomto svete je dosť energie a finančných prostriedkov na to aby sa tá situácia v tomto svete  rýchlo vyriešila. Tie problémy a rastúca potreba vzdelania musia byť našimi pozemskými partnermi rýchlo riešené. Nebo už dávno najprv vytvorilo projekt riešenia a predalo do zodpovednosti vzostúpených majstrov. Bolo rozhodnuté aby bola oznámená tá nová realita, v ktorej ľudstvo povrchu Zeme bude oslobodené do nikdy kočiaceho blahobytu a návratu do vytúženej slobody. Ľudstvo má znova získať individuálnu suverenitu (nezávislosť), ktorú stratilo ilegálnymi prehláseniami Anunakov, - čím sa upravia tie ich zlé konania. Vzostúpení majstri dostali úlohu dohliadať a pomáhať ľudstvu a Nebo presne pripravilo k tomu niektoré pravidlá. Dané boli potrebné finančné prostriedky a pravidlá boli doržané presne podľa ediktu/rozhodnutia, aby bolo možné zabezpečenie obrovského blahobytu. Okrem toho má byť zostavený špeciálny tím, ktorý má cestou zákona odmocniť priaznivcov Anunakov keď to bude nutné. Keďže tá úloha už je kompletne doriešená tak vy ste na bode užívať si plody tej mocnej námahy. Okrem toho získajú tie projekty podporu našim príchodom tak ako to nariadilo Nebo. Nasledujúce kroky sú uskutočniť tie udalosti, z ktorých sa skladá tá operácia – a pripraviť nás na prvý kontakt s vami.  

::: Namaste! My sme vzostúpení majstri! Nasledujúce obdobie nášho spirituálneho vývoja zabraňuje návratu moci tmavých síl akéhokoľvek druhu. Žehnané administrácie Neba predurčili ich porazenie. Je to božský proces, ktorý skutočne môžete oslavovať. Buďte si v česti vedomí toho, že to čo sa teraz deje a riadi vaše vizionárne schopnosti pre túto najdôležitejšiu záležitosť. Nebo orchestrovalo proces, ktorý je skutočne božský. Vzhliadnite na doterajšiu ralitu lebo to je múdra cesta k tomu aby ste mohli vnímať kto je teraz „na palube“ pre umožnenie tých mimoriadnych zmien, ktoré teraz prichádzajú. Pred trinásťtisíc rokmi sa tmavé sily zmocnili tejto reality a urobili z toho svet, ktorý sa stal  strašidelným pre obyvateľstvo povrchu Zeme. Teraz je nutné aby ukázali ich pravdivú „farbu“ všetci tí, ktorí vzdorovali prichádzajúcej zmene a aby sa pridali do listiny tých, ktorí božskou cestou od vás musia byť izolovaní. Tak stojí pripravený ten božský scénar na odhalenie tých, ktorí novú republiku podporujú – ako tiež odhalenie tých, ktorí ju nepodporujú!

Preto vás prosíme udržte pri tom všetkom trpezlivosť a pripravte sa na blížiace sa oznámenia. Nebo nechce aby ešte niekto musel trpieť. V plnej miere mienime predstaviť americký vládny tím  keď ten proces bude ukončený a skončiť s „tmavou tvárou“, ktorá začala pred viac ako 150 rokmi. Chýbal „Bill of Rigts“(zákon práva) keď bola kedysi predstavená pôvodná ústava. Vládny systém bol právoplatný keď bol doložený. A to platí aj teraz. Ešte musia byť právoplatné dokumenty NESARA. Majte trpezlivosť a vsrdci si buďte vedomí toho čo sa teraz čoskoro udeje. Stretnite sa a vnímajte to čo sa deje a používajte tie energie na to aby sme všetci boli v stave triunfovať/sláviť. Tí, ktorí ešte kráčajú arogantne a hrdo budú izolovaní od našich svätých partnerov. Tá operácia už začala! Buďte trpezliví a dovolte aby sa to všetko prejavilo a bolo skutočnosťou.

Pomyslite milí, že tá realita sa teraz rezolútne odtrhne od tmavýchh síl a vpustí SVETLO. Tá operácia potrebuje mnoho akcií pod „falošnou vlajkou“ a aby tým bol zaistený zámer a mohli byť zachytené všetky aspekty oligarchie a mohli byť úspešne od vás izolovaní. Ten proces potreboval cestu, ktorá umožnila vystúpiť na verejnosť tým, ktorí boli skrytí a mohli sa jednoznačne identifikovať ako naši partneri. Tá operácia trvá dlhšie ako pôvodne bolo predpokladané. Buďte trpezliví vy žehnaní. Ten proces sa čoskoro bude meniť na základe základných prehlásení. Potom sa predstaví nová vláda a tá situácia sa potom skutočne zlepší. Tá operácia umožní prejaviť sa aj tým, ktorí boli tak hlboko skrytí, že ich nemohli odhaliť ani naše bádacie tímy. Časový bod božského prejavenia je skutočne už veľmi blízko. Hosiana! Hosiana! Hosiana!

Dnes sme zase pokračovali s našou reportážou. Vytvorili sme prehľad o tom čo sa všade na tomto zeleno-modrom krásnom nebeskom telese vyvíja a pozorujeme ako sily SVETLA dokážu priviesť ich konečné víťazstvo! Odhaluje sa mnoho vhodných vecí,ktorí vedú k zmene k zlepšiemu tohto sveta. Vedzte milí, že tie bezpočetné zásoby a nekonečný blahobyt skutočne patria vám.

 

Dratzo! Die Geschehnisse bewegen sich immer weitervoran. Die

wichtigsten Bestandteile der Neubewertung der Währungen sind jetzt an

Ort und Stelle. Dies bedeutet, dass die Auslieferungen der Wohlstands-

Fonds sehr nahe vor ihrer Verwirklichung stehen. Wir erwarten, dass

dieser Vorgang jetzt endlich zur offiziellen Bekanntgabe von NESARA und

zur Ausrufung der neuen Amerikanischen Republik führt. Diese Serie von

Operationen folgt einer vorgegebenen Sequenz, und eine Reihe

gemeinschaftlicher juristischer Entscheidungen wird sicherstellen, dass

dies alles rasch und effizient durchgeführt werden kann. Daher erwarten

wir, dass zahlreiche Aktionen – eine nach der anderen – aufeinander

folgen, sodass die neue Realität in geeigneter Weise manifestiert werden

kann. Und diesen Sequenzen muss dann rasch auch die vollständige

Enthüllung unserer gutwilligen Existenz folgen! Zu diesem Zeitpunkt

werden wir, wie bereits erwähnt, (über eure Medien) eine kurze Übersicht

über mögliche Aktionen ausstrahlen, die auf einen potentiellen Zeitpunkt

für unsere Massenlandungen hindeuten. Jedes dieser Geschehnisse steht

mit den jeweils anderen in Verbindung. Eine Serie langer Zusammen-

treffen, bei denen die unterschiedlichen Fraktionen beteiligt waren, hat zu

diesem sehr komplexen Zeitplan beigetragen. Dieser Vorgang hat

vielfältige Teams zusammengeführt, die uns beim Vorantreiben der Dinge

assistieren! So bitten wir um Geduld, während diese gemeinsam

erarbeiteten Zeitpläne in die Tat umgesetzt werden.

 

Dieser gesamte Prozess der Veränderung eurer planetaren Gesellschaft

hat sich als wesentlich komplizierter herausgestellt als wir ursprünglich

angenommen hatten. Euer Reich wurde einst von den Anunnaki konzipiert

als ein ‚Land‘, in dem im Wesentlichen der Glaube vorherrschte, dass die

Mächtigen ‚unbesiegbar‘ seien. Daher betrachtete die derzeitige Gruppe

von Günstlingen sich selbst als Wesen, die fähig seien, alles überwinden

zu können, was ihre Macht reduzieren oder beenden könnte. Da war eine

höchst arrogante Ansammlung von ‚Überzeugungen‘ in deren Psyche

regelrecht ‚eingeätzt‘. Einer der vielen Gründe für unsere Schwierigkeit,

unseren Partnern im LICHT behilflich sein zu können, bestand aus diesen

verrückten Grundauffassungen. Aber dieser Glaube befindet sich jetzt auf

dem Rückzug, da der Himmel Tag für Tag Salven positiver und

Bewusstseins-erhöhender Energien auf die Menschheit richtet. Wir

konnten beobachten, wie unsere irdischen Partner diese negativen

Überzeugungen wandeln konnten und eine umfassende Serie von

Verhaftungen innerhalb dieser Gruppe irdischer Günstlinge in die Wege

leiten konnten. Das Ziel dieser Operation ist, zu garantieren, dass der

Wohlstand direkt zu einem GESARA für diese seit langem leidende Welt

führt. Schritt für Schritt wird dies nun in der Tat Wirklichkeit!

Diese Ereignisse sind Bestandteil eines umfassenderen Projekts, das die

Grundlage für jenes Reich bilden soll, in dem wir landen wollen, wenn der

geeignete göttliche Zeitpunkt dafür gekommen ist. Es ist die konsequente

Weiterführung einer Position, die wir zusammen mit den Aufgestiegenen Meistern in sehr naher Zukunft zum Abschluss bringen möchten.

GaiasVölker befinden sich inmitten einer Serie ständig weiter wachsender Bevölkerungszahlen. Unsere Verantwortung ist es, dafür Sorge zu tragen,

dass die bedenklichsten Aspekte dieses Globus‘ mit den erforderlichen

Fonds abgedeckt werden, die benötigt werden, um eine Reihe

entscheidender Lösungsziele zu erreichen. Dazu gehören sauberes

Wasser, Elektrifizierung und ein modernes Abwassersystem. Es ist

erschreckend für uns, zu sehen, dass es dem größten Teil dieses Planeten

an Mitteln fehlt, sich ans Internet anschließen zu können und nachts in

einem elektrifizierten Umfeld leben zu können. Diese primitiven Zustände

müssen rasch korrigiert werden. Es gibt genügend Energie und Geldmittel

in dieser Welt, um diese Situation rasch ändern zu können. Diese

Probleme müssen, zusammen mit dem wachsenden Bedarf Bildung,

von unseren irdischen Partnern in die Hand genommen werden.

Der Himmel hatte vor langer Zeit zunächst dieses gesamte Projekt

geschaffen und die Aufgestiegenen Meister feierlich damit beauftragt. Er

verfügte, dass die neue Realität, in der die Menschheit der Erd-Oberfläche

befreit werden soll, für ihren nie endenden Wohlstand bekannt werden

soll, begleitet von der Rückkehr in eure seit langem ersehnte Freiheit. Die

Menschheit sollte die individuelle Souveränität wiedererlangen, die sie

durch die illegalen Proklamationen der Anunnaki verloren hatte, – womit

diese schlimme Missetat nun wiedergutgemacht werden soll. Es sollte die

vorrangige Mission der Aufgestiegenen Meister sein, die Menschheit zu

beaufsichtigen und ihr behilflich zu sein, und für diese Aufgabe wurden

vom Himmel einige Regeln aufgestellt. Diese Regeln wurden genau so

befolgt wie das Edikt, die notwendigen Geldmittel bereitzustellen, um

diesen immensen Wohlstand aufbauen zu können. Außer dem sollte ein

spezielles Team zusammengestellt werden, das auf gesetzlichem Wege die

Günstlinge der Anunnaki entmachten sollte, wenn es erforderlich werden

sollte. Da diese Aufgabe nun komplettiert ist, seid ihr im Begriff, die

Früchte dieser mächtigen Anstrengung zu kosten. Diese Projekte sollten

des Weiteren Unterstützung erfahren durch unser Kommen zu euch, so,

wie der Himmel es angeordnet hat. Die nächsten Schritte werden sein, die

Verwirklichung der Ereignisse zu ermöglichen, aus denen diese spezielle

Operation sich zusammensetzt, – und uns auf den Erstkontakt mit euch

vorzubereiten.

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Diese nächste Periode

eurer spirituellen Entwicklung beugt einer Rückkehr der Dunkelkräfte zu

irgendeiner Art von Macht vor. Die gesegneten Administrationen des

Himmels haben deren Niederlage vorherbestimmt. Dies ist ein göttlicher

Prozess, den ihr wahrhaftig feiern könnt. Seid euch aufrichtig dessen

bewusst, was da geschieht, und lenkt eure außergewöhnlichen visionären

Fähigkeiten auf diese höchst wichtige Angelegenheit! Der Himmel hat

einen Prozess orchestriert, der wahrlich göttlich ist. Blickt auf die bisherige

Realität, denn das ist ein kluger Weg, um wahrnehmen zu können, wer da

jetzt ‚an Bord‘ ist für diese außergewöhnlichen Veränderungen, die da

kommen. Vor dreizehn Jahrtausenden bemächtigten sich die Dunkelkräfte

dieser Realität und machten daraus eine Welt, die für die gesamte

Bewohnerschaft der Erdoberfläche zu einer Welt des Schreckens wurde. Es

ist nun unerlässlich, dass all Jene, die sich dem nun anstehenden Wandel

widersetzt haben, ihre wahren ‚Farben‘ zeigen und der inzwischen langen

Liste derer hinzugefügt werden, die auf göttlichem Wege von euch isoliert

werden müssen. So steht nun dieses gesegnete Szenario in Bereitschaft,

diejenigen zu offenbaren, die die neue Republik unterstützen – wie auch

diejenigen zu entlarven, die sie nicht unterstützen!

Wir bitten euch einfach, dass ihr bei alldem Geduld bewahrt und euch

auf eine kommende großartige Bekanntmachung vorbereitet. Der Himmel

möchte nicht, dass noch irgendjemand weiterhin leiden muss! Sobald

dieser Prozess vollendet ist, beabsichtigen wir in vollem Umfang, die neue

Amerikanische Regierungsmannschaft vorzustellen und der dunklen Farce

ein Ende zu machen, die vor nunmehr fast 150 Jahren ihren Anfang nahm.

Als einst die originale Verfassung proklamiert wurde, fehlte dieser der

Zusatzartikel „Bill of Rights“ (wörtlich: Gesetz der Rechte). Als dieser dann

hinzugefügt worden war, war jenes Regierungssystem rechtskräftig

proklamiert. Und das gilt auch jetzt. Es müssen nur noch die NESARA –

Dokumente rechtskräftig werden. Habt Geduld und seid euch im Herzen

dessen bewusst, was bald geschehen wird. Kommt zusammen und seid

dessen gewahr, was geschieht, und nutzt eure Energien, um uns alle in

die Lage zu versetzen, triumphieren zu können! Jene, die jetzt noch so

arrogant herumstolzieren, werden von unseren heiligen Partnern isoliert!

Diese Operation hat bereits begonnen! Seid geduldig und lasst zu, dass

dies alles sich manifestiert und diese Wirklichkeitumwandelt.

Bedenkt, ihr Lieben, dass diese Wirklichkeit sich jetzt resolut von der

Finsternis losreißt und das LICHT hereinlässt. Diese Operation benötigt

eine Reihe von Vorgängen „unter falscher Flagge“, um das Vorhaben

abzusichern, dass alle Aspekte der alten Oligarchie erfolgreich gefangen

gesetzt und zuverlässig von euch isoliert werden können. Dieser Prozess

benötigte einen Weg, der es denen, die sich bisher in Deckung hielten,

ermöglicht, hervorzutreten und sich eindeutig als unsere Partner zu

identifizieren. Diese Operation braucht nun etwas länger als ursprünglich

angenommen. Seid geduldig, ihr Gesegneten! Dieser gesamte Prozess

wird sich bald anhand einer Serie entscheidender Bekanntmachungen

ändern. Sodann kann sich die neue Regierungsmannschaft offenbaren,

und diese Realität kann wahrhaftig zum Besseren gewandelt werden.

Diese göttliche Operation kann auch all Jene zum Vorschein bringen, die

so tief verborgen waren, dass auch gründliche Nachforschungen unserer

Partner sie nicht entdecken konnten. Der Zeitpunkt, den wir göttlich zu

manifestieren gedenken, ist recht nahe. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt.

Wir haben einen weiteren Überblick über das verschafft, was sich überall

auf diesem wunderschönen blau-grünen Himmelskörper entwickelt, und

wir beobachten, wie die Kräfte des LICHTS es schaffen, ihren großartgien

Sieg herbeizuführen! Da entfaltet sich vieles, was geeignet ist, diese Welt

zum Besseren umzuwandeln. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat

und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei

Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Galaktické správy 24

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 28.Juni 2016

Veröffentlicht am Juni 29, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: macnatw

Dratzo! Javí sa niečo úžasné. Tisíce rokov starý svet tmavých kabalov sa rozpadá. Votum/hlas Británie vystúpiť z EU je viditelná časť toho čo sa deje všade vo svete. Tmavé sily boli posledné mesiace v nepokoji lebo tí, ktorí si želajú aby sa zariadila nová ríša dosiahli súhlas a založili organizácie aby zaviedli tie „nové“. To prinieslo globálne novo-hodnotenie meny tohto sveta, ktoré majú byť všeobecne kryté zlatom alebo striebrom. Akciové kurzy a burzy tmavých síl/mocí padajú lebo tie nové finančné inštrumenty ako CIPS, BRICS a AAIB ukazujú ich účinok. Nastúpia na miesto starých organizácií ako SWIFT a IMF. Čas oficiálneho účtovania prišiel! Čoskoro zažijete ako jadro vedenia starých finančných a vládnych systémov budú zatknutí a oddaní do zaslúženenj izolácie. Potom už sa nebudú môcť rušivo miešať do vývoja alebo ich divným spôsobom spôsobovať opozdenia toho čo sa začína javiť. To je súčasne začiatok úžasných udalostí, ktoré sú vhodné zmeniť vašu ríšu k lepšiemu.

Dratzo! Etwas Wundervolles bahnt sich an! Die jahrtausendealte Welt der

finsteren Kabale fällt auseinander. Das Votum für den Exit Britanniens aus

der Europäischen Union ist ein sichtbarer Bestandteil dessen, was überall

auf dieser Welt vor sich geht. Die Dunkelkräfte waren insgeheim in

Aufruhr während der letzten Monate, da diejenigen, die sich wünschen,

dass ein neues Reich errichtet wird, Einigungen erzielt und Organisationen

gegründet haben, um „das Neue einzuführen“. Dies hat eine globale

Neubewertung der Währungen dieser Welt mit sich gebracht, die

universell durch Gold oder Silber gedeckt werden sollen. Die Kurse der

Aktien-Märkte und Börsen der Dunkelmächte fallen, da die neuen Finanz-

Instrumente wie CIPS, BRICS und AAIB jetzt Wirkung zeigen. Sie werden

an die Stelle der alten Organisationen wie SWIFT und IMF treten. Die Zeit

der offiziellen Abrechnung ist endlich gekommen! Bald werdet ihr erleben,

wie der Kern der Führerschaft der alten Finanz- und Regierungs-Systeme

öffentlich unter Arrest gestellt und in eine wohl-verdiente Isolation

geschickt wird. Dann können sie sich nicht länger störend in die

Entwicklung dieses neuen Systems einmischen oder es auf ihre

absonderliche Weise hinauszögern, während es jetzt global in den

Vordergrund rückt. Dies ist zunächst einmal ein wunderbarer Anfang vieler

weiterer Geschehnisse, die geeignet sind, euer Reich radikal umzugestalten!

Diese Dinge erfordern ein neues Regierungs-System.

Bereits vor Jahrzehnten wurde NESARA ‚geboren‘ aber dann solange ‚unter Verschluss gehalten‘, bis die Welt für einen Wandel wirklich bereit war. Das neue

Banken-System benötigt eine Reihe willkommener neuer Regeln, die

geeignet sind, den Wandel zum Besseren herbeizuführen. Zugleich

benötigt diese Struktur ein neues internationales Instrument, mit dem das

tägliche Business und der freie Transfer beträchtlicher Summen von der

einen Seite dieser Realität auf die andere durchgeführt werden kann.

Diese Struktur nennt sich CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment

System). Sie vermischt sich zurzeit mit den SWIFT-System, um ein

internationales System anbieten zu können, das in der Lage ist, den

groben Störmanövern der Vergangenheit, die unnötige Verzögerungen

und fragwürdige Hinhaltetaktiken bei größeren Finanz-Transaktionen

verursacht hatten, ein Ende zu machen. Die neue Organisation, die den

Nachkriegs-IMF ersetzen wird, besteht aus der Gruppe der BRICS-Staaten

(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und der AIIB (Asian

Infrastructure Investment Bank). Mit deren Hilfe können die bisherigen

schwerfälligen Anleihen, die der Welt bis jetzt durch den IMF aufgenötigt

worden waren, endlich reformiert werden. Diese Dinge sind wahrlich der

Beginn der Etablierung eines Finanz-Systems, anhand dessen ein

internationaler Wohlstand und ein neues Regierungswesen „wie

Wildblumen“ aus dem Boden schießen können.

Už pred desaťročiami sa zrodila NESARA a bola udržiavaná pod zámkom do doby kedy svet bol skutočne pripravený pre zmenu. Bankový systém potrebuje vítané nové pravidlá, ktoré sú vhodné na presadenie zmeny k lepšiemu. Tiež potrebuje tá štruktúra nové medzinárodné inštrumenty, ktoré umožnia busines/obchod a voľný transfer/prevoz značných množstiev peňazí z jednej reality do druhej. Tá štruktúra sa nazýva CIPS (Cross-borders Inter-bankPayment System). Zmieša sa toho času so SWIFT-system aby mohla ponúknuť medzinárodný systém, ktorý je v stave vyhnúť sa rušivým manévrom minulosti a divným taktikám pri väčších transakciách peňazí. Tá nová organizácia, ktorá nahradí povojnový IMF pozostáva zo skupiny BRICS-štátov (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) a AIIB ((Azian Infrastructure bank). Tou pomocou budú odstránené pôžičky, ktoré boli s IMF vnútené a budú konečne reformované. Tie veci sú skutočne začiatok usadenia finančného systému, na základe ktorého bude strieľať zo zeme medzinárodný blahobyt ako „divé kvety“.

Ten blahobyt bude dosiahnutý rozličnými spôsobmy. Najdôležitejším základom sú prostriedky, ktoré boli nazbierané a použili medzitým čas na prípravu budúcich novohodnotení meny. Ten blahobyt sa bude rozširovať okrem toho tým, že sa skončí so záťažami, ktoré boli ľudstvu, mnohým národom vnútené bankami a vládami. Okrem toho musia byť bankami a vládami vrátené nezvyčajné dane, pôžičky a povinosti musia byť odstránené. Okrem toho musia bankové poplatky alebo úplne zmiznúť alebo v prípade citlivých transferov udržiavané v hraniciach. Čoskoro budete žiť v ríši, v ktorej budete môcť slobodne rozhodovať o peniazoch, ktoré budete mať k dispozícii a budete ich podľa svojho vkusu používať. Používajte tento čas aby ste sa informovali o moci, ktorá bola vytvorená peniazmi a súčasne zistiť ako je doteraz utajovanými technológiami možné odstrániť zo sveta tú starú „nutnosť“ peňazí v akejkoľvek forme. To je lekcia, od ktorej cítime, že bude vašim rozširujúcim sa vedomím prijatá.

DOKONČÍM....

Dieser Wohlstand wird auf unterschiedliche Weise erreicht. Die

wichtigste Grundlage dafür sind die Mittel, die von denen angesammelt

wurden, die ihre Zeit darauf verwendet haben, die künftige Neubewertung

der Währungen vorzubereiten. Dieser Wohlstand wird sich zudem auch

dadurch ausbreiten, dass den großen Belastungen, die die Regierungen

und Banken der Bevölkerung vieler Nationen der Welt aufgebürdet hatten,

ein Ende gemacht wird. Diese abwegigen Steuern, Kredite und

Verpflichtungen müssen aufgehoben und von vielen Regierungen und

Banken zurückgezahlt werden. Außerdem müssen die überzogenen

Gebühren, die von Banken erhoben wurden, entweder ganz wegfallen oder

im Falle sensiblerer Transaktionen wenigstens begrenzt werden. Ihr

werdet bald in einem Reich leben, das es euch gestattet, über die Gelder,

die ihr besitzen werdet, frei zu verfügen und sie zu verwenden. Nutzt

diese jetzige Zeit, um euch über jene Macht zu informieren, die da durch

Geld geschaffen wurde, und zugleich zu erkennen, wie eine Reihe bisher

verheimlichter Technologien geeignet ist, diese alte ‚Notwendigkeit‘ von

Geld in jeglicher Form aus der Welt zu schaffen. Dies ist eine Lektion, von

der wir spüren, dass euer zunehmendes Bewusstsein sie frei aufnehmen

wird. Anhand eures neuen Wohlstands werdet ihr erkennen, wie da eine

gänzlich anders strukturierte Gesellschaft geschaffen werden kann.

Dieses neue Reich wird der Übergang zwischen einer von begrenzten

Ressourcen gekennzeichneten Welt und einer neuen Welt sein, die auf

endlosen Möglichkeiten aufgebaut ist. In dieser Übergangs-Wirklichkeit

werdet ihr die hoch-notwendigen Lektionen der Aufgestiegenen Meister

empfangen und den Beginn der wundersamen Verwirklichung eines

massenhaften Erstkontakts mit uns erleben. Diese Vorgänge sind

erforderlich, bevor wir euch in die Zeit mit euren Mentoren weiterbewegen

können. Die Mentoren halten Verbindung zu euren medizinischen Teams,

um individuelle Dossiers erstellen zu können, damit jede einzelne Person

unter gleichen Voraussetzungen starten kann. Anhand dieses Prozesses

werdet ihr auf eure künftigen Kristall-LICHT-Kammern vorbereitet. Das

ultimative Ziel dieser Operation ist, euch wieder zu vollständig bewussten

galaktischen Menschenwesen zu machen. Hierdurch werden jene hastig

durchgeführten Prozeduren der Atlanter korrigiert und alle Völker dieses

großartigen Himmelskörpers wieder vereint. Sobald dies vollbracht ist,

werdet ihr zügig in angemessener Etikette geschult, um anschließend

zusammengeführt zu werden, damit ihr gemeinsam eine neue Sternen-

Nation gründen könnt. Ein wunderbares ‚Schicksal‘ liegt da vor euch!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Ihr habt jüngst

Kenntnis genommen von dem, was der Chinesische Ältestenrat und die

Royals gemeinsam mit ihren Partnern in West-Europa vollbringen. Diese

vielen Annehmlichkeiten, die da von unseren heiligen Verbündeten für

euren Globus geplant sind, sind der Ausgangspunkt dafür, wie der Himmel

mit uns zusammenarbeitet, um für euch eine neue, bessere Wirklichkeit

zu schaffen. Die finstere Kabale hat bisher diese Wirklichkeit über lange

Zeit beherrscht und sich zutiefst gewünscht, ihr limitiertes Mandat noch

überstrapazieren zu können und für sich in die Tat umsetzen zu können,

was der Himmel ihr bereits strikt verboten hatte. Mit eurer Hilfe haben wir

nun einen neuen Plan geschaffen, von dem der Himmel sich innig

wünscht, dass er für euch Wirklichkeit wird. Wir gewinnen mit diesem Plan

und wollen nun die ersten Stadien dieser wundervollen Vision

manifestieren! Es ist dies jetzt eine Zeit, in der beobachtet werden kann,

wie unsere gemeinsame Partnerschaft aufblüht und erfüllt ist von Anmut

und Demut, jenen Eigenschaften, die die Signatur dieser neuen Ära für die

Menschheit Gaias sein werden. Mögen eure dauerhafte LIEBE und euer

LICHT Allen die ersten Anfänge einer neuen Zeit für eure zunehmende

Freiheit und euren wachsenden Wohlstand bringen!

Während diese LIEBE und dieses LICHT zunehmen, öffnen sie euch den

Weg, im Bewusstsein wachsen zu können und spüren zu können, wie ihr

wahrlich alle miteinander verbunden seid. Ihr werdet eure bisher unter

Verschluss gehaltene Technologie nutzen können, um die noblen

Zielsetzungen des Himmels zu erfüllen. Bisher hattet ihr die natürlichen

Gezeiten von Ebbe und Flut dieses heiligen Himmelskörpers ignoriert;

doch jetzt werden diese zu eurer treibenden Kraft werden, wenn ihr die

riesige Umweltverschmutzung dieser Welt beseitigen und transformieren

und allen Ökosystemen wieder zum Leben verhelfen werdet! Dieses

göttliche Werk werdet ihr mit Freuden vollbringen und damit das

demonstrieren, was der Himmel bereits wusste. Ihr seid in Wirklichkeit ein

heiliges und liebesfähiges Volk. Die Verwüstungen der Vergangenheit

müssen geheilt werden, und die Hüterschaft, die zu akzeptieren ihr lange

Zeit versäumt hattet, werdet ihr nun mit heiliger Leidenschaft

übernehmen. Dies gilt es mit dem zu verbinden, was wir Aufgestiegenen

Meister euch in Kürze lehren werden.

All dies wird demonstrieren, wie da eure Großartigkeit durchscheint. Seit

ihr unsere Botschaften zum ersten Mal vernommen hattet und euch

danach sehntet, in der Lage zu sein, ihnen Folge zu leisten, hingt ihr

immer noch von der ‚Gnade‘ der Dunkelmächte ab. Diese nicht bereiten

Seelen werden nun durch unsere Verbündeten in eine Situation gebracht,

in der sie nicht länger in der Lage sind, euch Schaden zuzufügen. Seid

gerecht und freundlich gesonnen gegenüber diesen neuen Entwicklungen.

Macht euch klar, dass ihr euch mitten in einem Übergangsstadium

befindet, das euch unleugbar zum Besseren hin verändert. Überlasst alle

notwendigen Details dem Himmel. Überlasst das Schicksal der

Dunkelmächte den liebevollen Händen derer, die wissen, wer sie in

Wirklichkeit sind. Blickt einzig und allein positiv auf das, was euch da so

gütig geschenkt wird. Es geschehen zahlreiche erstaunliche Wunder!

Frohlockt darüber und nutzt eure neuen Fähigkeiten, um das

hervorzubringen, was der Himmel so göttlich herbeiwünscht. Wir Alle

gehören zusammen und befinden uns gemeinsam auf jenem heiligen Pfad,

der vom Himmel so wunderbar vorbestimmt ist. Hosianna! Hosianna!

Hosianna!

In diesem Bericht heute habt ihr erkennen können, wie nahe wir Alle

bereits dem Start in eine neue, umgewandelte Wirklichkeit sind. Seid

gütig zu euch selbst und erforscht innerlich, wie ihr am besten zu diesen

neuen Zeiten beitragen könnt. Dies wird wahrlich eine Periode

wundersamer Ereignisse werden. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige

Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört!

So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

 


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Galaktická správa 23

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 26.Januar 2016

Veröffentlicht am Januar 27, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Dratzo! Es vollzieht sich jetzt eine große Veränderung – für das LICHT und dessen Verbündete. Diese wiederaufgenommene Anstrengung gilt dem Ziel, der Menschheit ihre Freiheit und ihren wunderbaren Wohlstand zu bringen. Die Dunkelmächte erkennen jetzt ihre scheußliche Zwangslage. Es sind spezielle Anweisungen verfügt worden, zum Ende dieses ersten Gregorianischen Monats Januar eine Reihe von Schlüssel-Projekten zu vollenden. Dieser Zeitpunkt ist traditionell ja der Moment der Beendigung (alter Vorgänge) und des Neubeginns. Diesen Pfad verfolgend, ist auch das spezielle Projekt gewidmet, die schamlosen Oligarchen aus diesem Reich zu entfernen. Das wird erst allgemein bekannt werden, wenn dieser Globus von den schändlichen Leuten befreit worden ist, die diese irdischen Lande im Laufe des vergangenen halben Jahrtausends fast in den Ruin getrieben hatten. Während dieses Zeitraums verschafften die Anunnaki diesen Taugenichtsen ein erhebliches Maß an Macht über die Menschheit der Erdoberfläche. Dieses plötzlich neuentdeckte Machtgefühl führte zu jahrhundertelanger unsäglicher Sittenlosigkeit. Schließlich jedoch machte eine allmählich entfesselte Technologie euer Erdenreich zugleich auch zu jener Welt, die vom LICHT erobert werden konnte. Das bedeutete, dass die Lakaien der Finsternis sich damit unvorsichtigerweise auch selbst die Bühne für ihren Untergang bereiteten.

Dratzo! Teraz prebieha veľká zmena – pre SVETLO a jeho spojencov. Tá námaha má za cieľ vrátiť ľudstvu slobodu a blahobyt. Tmavé sily rozpoznávajú ich hroznú situáciu. Boli ustanovené príkazy na ukončenie rady istých kľúčových projektov do konca tohto gregoriánskeho mesiaca január. Ten časový bod je tradične moment ukončenia starého a zavedenie nového začiatku. Nasledujúc tú cestu sa ten projekt venoval odstráneniu tých nehanebných oligarchov z tejto ríše. To bude všeobecne známe až potom keď glóbus bude oslobodený od tých hanebných ľudí, ktorí pozemské krajiny viedli do skazy v priebehu tisícročia. Anunnaki im sprostredkovali významnú mieru moci nad ľudstvom povrchu Zeme. Ten zrazu-odhalený pocit moci viedol k storčia trvajúcej nemorálnosti. Nakoniec ale menila vyvíjajúca sa technológia vašu ríšu súčasne aj k svetu, ktorý mohol byť prebraný SVETLOM. To znamenalo, že lakaii temnoty nepozorným spôsobom si sami pripravili javisko ich zániku.

Posledné storočie ukázalo vytváranie situácií, s ktorými na šťastie mohol byť pripravený odchod tmavých síl z tohto svetového javiska. Ich cielom bolo viesť ľudstvo do trvalého zotročenia tými  nemysliacimi monstrami temnoty. Miesto toho každý ich pokus bola predohra k jednej „sonáte“, ktorej zatiaľ nepoznatelný účel bol vrátiť vám, vám určené panovníctvo nad tmavými silami. Pozorované povrchne to nejakú dobu vyzeralo, že dosiahnu istú časť ich intrigantného plánu; v skutočnosti ale stratili dosah k vám. Ich tmavými trikmi najprv zavedli zariadenia, ktoré mali veľký význam pre vznik novej doby digitálnej elektroniky a novej doby „sociálnych médií“. A terajšia perióda otvorila Nebu ďalšie možnosti zrýchliť „pochod“ do stále vyšších úrovní vedomia. Ten fenomén bol kľúčom zániku tmavých síl. Prinieslo to informácie, ktoré našim pozemský spojencom umožnili zhromadiť dáta o skutočných dejinách.

Das letzte Jahrhundert hat nun das Entstehen von Situationen gezeitigt, mit denen glücklicherweise der Boden für den Abgang der Dunkelmächte von dieser Weltbühne bereitet wurde. Ihre Handlungsweise hatte darauf abgezielt, einen Jeden unter euch in einen immerwährenden Status als Sklaven dieser gedankenlosen Monster der Finsternis zu verbannen. Stattdessen wurde jede ihrer Maßnahmen zu einen kurzen Vorspiel für eine ‘Sonate’, deren zunächst noch nicht allgemein erkennbarer Zweck es war, euch eure Freiheit und die euch vorbestimmte Herrschaftshoheit über die Dunkelkräfte wiederzugeben. Oberflächlich betrachtet schien es eine Weile ja so, als ob sie einen gewissen Grad an Erfolg ihres großangelegten intriganten Plans erreichten; tatsächlich verloren sie aber allmählich ihren Zugriff auf euch. Ihre finstere Trickserei erbrachte zugleich die Einführung von Vorrichtungen, die für das Aufkommen des Zeitalters der digitalen Elektronik und der neuen Ära der ’sozialen Medien’ von wesentlicher Bedeutung waren. Und diese jetzige Periode eröffnete dem Himmel nun auch weitere Möglichkeiten, den ‘Marsch’ in immer höhere Bewusstseins-Ebenen zu beschleunigen. Dieses Phänomen war der Schlüssel zum jetzigen Ruin der Dunkelmächte. Es hat Informationen erbracht, die es unseren irdischen Verbündeten ermöglicht haben, Daten über die wahre Historie zusammenzutragen.

Und diese Daten sind es auch, die es unseren Verbündeten erlaubten, jenes Maß an Macht zu gewinnen, das eure Welt nun rapide verändert. Dies ist erkennbar an dem Erstarken der BRICS-Staaten-Gemeinschaft und an weiteren neuen Unions-Konstellationen, die im Begriff sind, das böswillige Betreiben eines wahrlich abwegigen Finanz-Systems zu Fall zu bringen. Und so tritt nun ein neues, transparenteres System in eurem Reich auf den Plan. Es ist ein System, das dem Wohlstand und der globalen Verteilung der humanitären Fonds ‘auf die Beine’ helfen soll. Und diese Fonds werden zugleich ein Währungssystem schaffen, das auf echten Werten basiert. Diese weltweite Neubewertung der Währungen wird euer Reich von der wertlosen Beherrschung durch die ungedeckte Papiergeld-Währung („fiat currency“) befreien (wörtlich: „säubern“). Und sie wird die Bühne bereiten für ein neues Regierungswesen – und vor allem für NESARA! Diese sich nun manifestierende neue Ära für die Menschheit erlaubt uns, auf eure Weltbühne offen in Erscheinung zu treten. Dieser göttliche Wendepunkt wird es ermöglichen, die bisher unternommenen eröffnenden Schritte zum Ende zu führen, – jene Schritte, die euch auch zum vollständigen Bewusstsein führen sollen. Die alten finsteren Methoden müssen für immer verbannt werden.

A tie dáta sú to čo našim spojencom dovolilo dosiahnuť tú mieru moci, ktorá váš svet rýchlo zmení. Rozpoznatelné to je na BRICS-spoločnosti-štátov a ďalších spojeneckých konšteláciách, ktoré sú na prahu zrútiť ten zlomyselný a chybný a podvádzajúci finančný systém. A tak vstupuje do plánu vašej ríše prehladný systém. Je to plán, ktorý má pomôcť na nohy blahobytu a rozdeleniu humanitárnych fondov. Súčasne vytvoria tie fondy menový systém, ktorý je založený na skutočnej hodnote. To celosvetové novo-hodnotenie oslobodí váš svet z bezhodnej, nekrytej peňažnej meny (fiat-curency) doslova „očistí“. A tým sa otvorí javisko pre nový vládny systém a predovšetkým pre NESARA! Tá, už javiaca sa doba pre ľudstvo dovolí ľudstvu vynoriť sa na svetové javisko. Ten božský bod zmeny umožní ukončiť tie otvárajúce kroky, - tie kroky, ktoré vás povedú do plného vedomia. Tie staré, tmavé metódy musia navždy zmiznúť.

V tej novej časovej perióde si uvedomíte váš jedinečný pôvod a odhalíte svätú mísiu, ktorá vás už pred 900 000 rokmi viedla k tomuto prekrásnemu telesu. Tá znova-vytvorená vízia vás bude motivovať podľa možnosti rýchlo k návrátu k vášmu plnému stavu vedomia. V skutočnosti ste veľkolepé bytosti, ktoré boli nebeskými hierarchiami vybrané pre príchod sem a pomáhať Gaii a jej sesterským svetom. Vy sa znova prepojíte do hviezdneho národa. A ten, už sa ukazujúci hviezdny národ vytvorí galaktický mier a zaistí, že zázraky SVETLA sa môžu prejaviť v tejto galaxii. Máte teda svätú mísiu, v ktorej ste boli z času na čas napadnutý tmavými silami. A teraz sme tu my aby sme vám pomohli znovu-vytvoriť božský mandát/povel a tým umožniť vám znova-odhaliť kto skutočne ste. Ako fyzickým anjelom vám bola daná svätá úloha, ktorú musíte „hrať“ pokiaľ sa vyvíja moc SVETLA v tejto úžasnej galaxii. Ste symbol pre tých, ktorý boli tmavými silami zajatí a vy ich pripravíte aby mohli byť prijatí vo svätých energiách SVETLA.

In dieser neuen Zeitperiode werdet ihr euch auf einzigartige Weise eurer Ursprünge bewusst werden und die heilige Mission wiederentdecken, die euch vor etwa 900.000 Jahren zu diesem wundersamen Himmelskörper geführt hat! Diese wiederhergestellte Vision wird euch motivieren, möglichst rasch wieder in euren vollständigen Bewusstseins-Zustand zurückkehren zu wollen. Ihr seid in Wahrheit großartige Wesen, die von den himmlischen Hierarchien dafür ausgewählt wurden, hierher zu kommen und Gaia und ihren Schwester-Welten behilflich zu sein. Ihr werdet euch wieder zu einer Sternen-Nation zusammenschließen. Und diese sich manifestierende Sternen-Nation wird den galaktischen Frieden sichern – und sicherstellen, dass die Wunder des LICHTS in dieser weitläufigen Galaxis vollständig zur Auswirkung gelangen. Ihr habt also eure heilige Mission, während der ihr zeitweise von den Dunkelwesen überfallen wurdet. Und wir sind nun hier, um das göttliche Mandat des Himmels wiederherzustellen und euch zu ermöglichen, von Neuem zu entdecken, wer und was ihr in Wirklichkeit seid. Als physische Engel wurde euch eine heilige Rolle übertragen, die ihr zu ’spielen’ habt, während die Macht des LICHTS sich in dieser besonderen Galaxis rasch entfaltet. Ihr seid ein Symbol dafür, wie diejenigen, die von den Dunkelkräften gefangengenommen wurden, wieder vollständig für die heiligen Energien des LICHTS bereit gemacht werden können!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir sind recht stolz auf die, die in unseren verschiedenen Geheimgesellschaften leben. Die Dunkelkräfte hatten es lange für unmöglich gehalten, dass man sie niederzwingen könnte. Von der großen Finanzkrise gegen Ende des ersten Jahrzehnts dieses neuen Jahrhunderts schien keiner der leitenden Banker berührt zu sein, trotz des hohen kriminellem Grads an Betrug, der damit verbunden war. Doch deren Arroganz gehört nun der Vergangenheit an. Das LICHT hat jetzt einen Punkt erreicht, wo jeder größere Zwischenfall mit Arrest, Beschlagnahme von Fonds und einer gewissen allgemeinen moralischen Verachtung geahndet wird. Es ist zudem der Moment, an dem endlich eine Reihe entscheidender Fonds-Transfers durchgeführt werden kann. Deshalb bitten wir euch, positiv fokussiert zu bleiben und euch im geeigneten Moment aufzumachen, eure Träume zu erfüllen. Der Zeitpunkt für unseren großen Triumph ist endlich gekommen! Seid daher zuversichtlich angesichts der einfachen Tatsache, dass auch eure Zeit gekommen ist! Der Himmel ist mit uns, und die Allianz der Dunkelkräfte stellt keine mehr Bedrohung dar für dieses heilige Unterfangen. Hosianna! Hosianna!

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri. Sme na vás hrdí, na tých, ktorí žijú v našich rozličných tajných spoločnostiach. Tmavé sily dlho nepovažovali za možné, že by sme ich mohli donútiť. Začiatkom tohto desaťročia sa žiaden bankár necítil dotknutý finančnou krízou, napriek vysokému stupňu podvodu, ktorý s tým bol prepojený. Ale ich arogancia patrí už minulosti. SVETLO dosiahlo bod, na ktorom bude trestaná každá nevítaná príhoda väzením, zabavením fondov a istým morálnym pohŕdaním. Okrem toho je to moment, na ktorom konečne budú prevedené rady fondov. Preto vás prosíme zostaňte pozitívne sústredení a vo vhodnom čase sa otvorte splneniu vašich snov. Konečne prišiel čas nášho víťazstva! Preto buďte uistení, že prišiel aj váš čas!  Nebo je s nami a aliancia tmavých síl už nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre tú svätú úlohu. Hosiana! Hosiana!

Počas tejto obzvlášť glórijskej doby sa blíži a je nevyhnutné, že vo vašej perspektíve a vašom dennom konaní zostanete pozitívne naladení. Pripravte sa byť „žiarivý oheň“ pre tie prekvapujúce diania, ktoré „zaplavia“ vaše krajiny. Trvalo to niečo dlhšie lebo museli byť vytrhnuté korene tých podlých elementov, ktoré tvoria sieť lakajov oligarchov. Tá úloha však už je prakticky ukončená a skutočnosťou je, že tie globálne Trust-búdy budú konečne otvorené a krok za krokom môžu byť uvolnené tie obrovské fondy. Ten priebeh sa zrýchluje a tým sme na prahu novej reality. My majstrovia strážime tú rozsiahlu operáciu veľmi zodpovedne. Čas tmavých Kabalov skončil. Ich posledné plány bežia k nule a to umožňuje, že môže uniknúť zo skrýše nový svet bankového a finančného systému a blahobytu.

Während dieser äußerst glorreiche Zeitpunkt näher-rückt, ist es unerlässlich, dass ihr in eurer Zukunftsperspektive und eurem täglichen Handeln positiv eingestellt bleibt. Macht euch bereit, ‘Leuchtfeuer’ zu sein für die erstaunlichen Geschehnisse, die eure Länder ‘überschwemmen’ werden. Es hat etwas länger gedauert, jene zahlreichen heimtückischen Elemente mit der Wurzel auszureißen, die das weitläufige Netzwerk der Lakaien der Oligarchen bilden. Doch diese Aufgabe ist nun nahezu beendet, und diese Tatsache hat es denjenigen, die den immensen globalen Trust hüten, endlich ermöglicht, die schrittweise Freigabe dieser enormen Fonds zuzulassen. Und dieser Vorgang gewinnt jetzt an Tempo, sodass wir uns auf der äußersten Schwelle zu einer neuen Wirklichkeit befinden. Wir Meister überwachen diese umfassende und vielschichtige Operation sehr sorgfältig. Die Zeit der finsteren Kabale ist vorbei. Ihre letzten Planungen laufen auf null hinaus, und das macht es möglich, dass die neue Welt des Banken- und Finanzwesens und des Wohlstands endlich dem Deckmantel der Geheimhaltung entschlüpfen kann.

Diese neue Zeit ist mit einer Menge neuer Verantwortungen verbunden. Die neuen Aufgaben erfordern es, dass wir euch über eure wahre Geschichte in Kenntnis setzen. Dies kann am besten geschehen wenn das neue Regierungswesen weltweit eingeführt worden ist. Jene Ansammlung von Fakten hinsichtlich eures Ursprungs und eurer Lebenszeiten auf diesem edlen Himmelskörper muss euch in einer Weise vermittelt werden, die euch begeistern und inspirieren kann. Da können dann jene Belehrungen und Ansichten, die ihr von den Dunkelwesen übernommen habt, zerstreut und aufgelöst werden und stattdessen eine Serie wahrer Tatsachen dargelegt werden. Niemand kann euer wachsendes Bewusstsein unterdrücken. Ihr werdet die Wahrheit fordern, und der Himmel hält sie für euch bereit. Diese Operation ist eine natürliche Begleiterscheinung eurer Rückkehr ins vollständige Bewusstsein. Wir segnen die Wege des Himmels und machen uns bereit, in diesem neuen Zeitalter des LICHTS eure Diener und Wegweiser zu sein! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Tá nová doba je prepojená s obrovským množstvom zodpovednosti. Tie nové úlohy vyžadujú aby sme vám odhalili vaše skutočné dejiny. To bude najlepšie možné keď bol zavedený nový vládny systém. Zbierka faktov o vašom pôvode a o vašich životočasoch na tomto ušľachtilom nebeskom telese vám musí byť predaná spôsobom, ktorý vás nadchne a inšpiruje. Vtedy budú rozprášené učenia a predstavy, ktoré ste prebrali od tmavých síl. Nikto nemôže utláčať vaše stúpajúce vedomie. Budete vyžadovať pravdu a Nebo ju má pre vás pripravenú. Tá operácie je prirodzenou sprevádzkou vášho návratu do plného vedomia. Žehnáme cesty Neba a pripravujeme sa - byť v tej novej dobe SVETLA vašimi ukazovatelmi a služobníkmi!

Hallelluja! Halleluja!

Wir haben heute unsere Mission weitergeführt, euch mit Informationen zu versorgen, die erläutern, was zurzeit auf eurem Globus vor sich geht. Im Laufe der nächsten kurzen Periode werdet ihr das Geschehen einiger wahrlich erstaunlicher Operationen erleben, die dieses Reich für immer verändern werden! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow


http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Galaktická správa 22

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 19.Januar 2016

Veröffentlicht am Januar 21, 2016 von erstkontakt blog

Selamat Jalwa! Alles ist gut und wunderbar mit Gaia! Diejenigen, die dazu

bestimmt sind, euch eure Annehmlichkeiten auszuliefern, sind im Begriff,

diese großartige Aufgabe zu vollenden! Die Verzögerung, die diese

tapferen Krieger überrascht hat, ist vorbei. Die Operation, die finstere

Oligarchie zu entmachten, geht weiter. Darüber hinaus warten die Leute,

die das neue Regierungswesen einführen werden, in großer Vorfreude

darauf, dass die Lieferungen (der Wohlstandsfonds) die zuvor vereinbarte

‘magische Zahl’ erreichen. An diesem Punkt werden die Pro-Kabale-

Regierungen stürzen und von den neu bestimmten Regierungen abgelöst

werden. Diese neuen Machthaber werden die bisherige Legislative und die

entsprechenden Gerichte auflösen und einen Prozess in Gang bringen, die

der Art und Weise, wie diese Körperschaften bis her zusammengesetzt

waren, umfassend verändern. Neue Regeln bezüglich der Wahlen sowie

generelle Richtlinien für weitere Prozeduren werden in diesen öffentlichen

Organisationen neu erstellt werden. Dies wird es diesen Regierungs-

Organen ermöglichen, sich aus wahrhaftigen, aufrichtigen Gesetzgebern

und Richtern zusammenzusetzen, die willig und ehrlich dem Auftrag des

Öffentlichen Rechts folgen. Dies wird das offizielle Signal sein, dass eure

Befreiung aus der Tyrannei der Banker und deren vieler Verbündeter nun

Tatsache ist.

Selamat Jalwa! Všetko s Gaiou je dobré a úžasné! Tí, ktorí sú určení vydať vám pohodlnosti sú na bode splniť tú krásnu úlohu. Tie opozdenia, ktoré prekvapili tých odvážnych bojovníkov skončili. Operácia odmocniť oligarchov pokračuje. Okrem toho čakajú plní radosti tí, ktorí zavedú nový vládny systém, že tie dodávania (fondov) dosiahnu „magické číslo“.  Na tom bode sa zrútia vlády pro-Kabalov a budú nahradené novými vládami. Tí noví mocnári rozpustia legislatívu a súdy a zavedú proces rozsiahleho zloženia a spôsobu organizácií. Zostavia nové pravidlá volieb a všeobecné smernice nových procedúr. To umožní vládnym orgánom zloženie pravdivých/pravých stanovitelov zákona a sudcom, ktorí sú ochotní a v stave slúžiť čestne úlohe verejného práva. To bude oficiálny signál, že oslobodenie z tyranie bankárov a ich spojencov je ukončené.

Vaša úloha je podporovať to veľkolepé dobrodružstvo, tú premenu a úžasný začiatok vášho blahobytu. Tým začne zároveň „voľné“ zaobchádzanie s bankami a peňažnou menou. Vy budete bohatí – a majstri systému, ktorý vám dovolí vybudovať liečiteľstvo a mnohé humanitárne projekty, ktoré pomôžu ľuďom a ekologickým snahám o úspech vašej ríše. Milióny druhov, ktoré predstavujú floru a faunu vašej ríše nepadnú do zabudnutia. Aj druhy, ktoré boli ohrozené budú zachránené.  Bude eliminované extrémne znečistenie. Problém odpadu, ktorý ucpáva kanalizáciu a zabraňuje zásobe pitnej vody môže byť potom upravený jednoduchým spôsobom. Budete v stave použiť technológie, ktoré zmenia váš svet. A zavediete metódy, ktoré nahradia ten neistý dopravný systém. Pohybujete sa do novej, dynamickej reality.

Euer Part in diesem großartigen Abenteuer ist, diesen Wandel und den

großartigen Beginn eures Wohlstands zu unterstützen. Damit beginnt

zugleich ein ‘freierer’ Umgang mit dem Banken- und Währungswesen. Ihr

werdet wohlhabend – und Meister eines Systems sein, das es euch

erlaubt, euer Heilwesen und viele humanitäre Projekte aufzubauen, die

euren Mitmenschen helfen und die ökologischen Bemühungen eures

Reichs zum Erfolg hin wandeln werden. Millionen von Spezies, die die

Flora und Fauna eures Reichs repräsentieren, werden dadurch nicht dem

Vergessen anheimfallen müssen. Auch Spezies, die kurz davor waren,

dezimiert zu werden, werden gerettet werden. Und die extreme Umwelt-

Verschmutzung wird eliminiert werden. Das Problem der Abfälle, die

zurzeit eure Abwasser-Kanalisation verstopfen und euch daran hindern,

die benötigten Mengen an Trinkwasser bereitzustellen, kann dann auf

einfache Weise korrigiert werden. Ihr werdet in der Lage sein,

Technologien einzusetzen, die eure Welt verwandeln werden. Und ihr

werdet Methoden einführen, die eure bisherigen, unsicheren Transport-

Systeme verändern. Ihr bewegt euch in eine neue, dynamische Realität!

 

Wie ihr seht, steht ihr auf der Schwelle zu einer umfassend reformierten

Wirklichkeit. Dieses neue Reich wird ein neues Regierungswesen und ein

wesentlich transparenteres Finanzsystem übernehmen. Dieser Prozess

wird auch zur Anerkennung Chinas und des Rests der sogenannten ‘dritten

Welt’ führen, die seitens des Westens lange Zeit verweigert wurde. Diese

über lange Zeit unterfinanzierten Nationen müssen in die Lage kommen,

ihre Wasserversorgung und Abwassersysteme aufzubauen, deren

Verwirklichung ihnen bisher zu teuer schien. Diese humanitären Projekte

werden eure Welt umformen und es Allen ermöglichen, sich moderner

Lebenssysteme zu erfreuen, die ihnen bisher verweigert worden waren.

In diesem neuen Lebensumfeld kann die gesamte Menschheit zu den

Projekten beitragen, die eure Gewässer, eure Landmassen und die Luft

umwandeln können. Ihr seid im Begriff, Gaia die Mittel zu erbringen, mit

denen sie ihre vollständige Gesundheit wiederherstellen kann und es der

Menschheit ermöglichen kann, in einem ganz wundervollen Zeitalter zu

leben. In dieser erneuerten Umwelt werden Alle wohlhabend, gebildet und

in der Lage sein, an der neuen Zeit teilzuhaben. Dies ist jetzt eine Zeit,

die euch eine Vielzahl an Möglichkeiten bringen wird, zu wahren Land-

Schützern Mutter Gaias zu werden! Und all dies ist auch nur wieder ein

Vorspiel zu unserer offiziellen Ankunft bei euch.

Ako vidíte stojíte na prahu rozsiahle reformovanej reality. Tá nová ríša prevezme nový vládny a finančný systém. Ten proces prinesie aj uznanie Číny a zbytku krajín takzvaného tretieho sveta, ktoré boli západom ignorované. Tie dlho podfinancované krajiny musia byť v stave vybudovať ich zásoby vodou a kanalizáciu, ktoré sa im doteraz zdali drahé. Tie humanitárne projektypremnia váš svet a umožnia všetkým tešiť sa z moderných životných systémov, ktoré im doteraz boli zapierané. V tom novom životnom prostredí môže prispievať celé ľudstvo tým, že môžu zmeniť vody, pevniny a vzduch. Ste na bode kedy Gaii môžete dať prostriedky aby dosiahla znova jej plné zdravie a tým ľudstvu umožní žiť v úžasne novej dobe. V tom novom životnom prostredí budú všetci bohatí, učení a v stave podielať sa na tom. Teraz je to čas, ktorý prinesie nespočetne veľa možností aby ste boli strážcami/ochrancami Gaii! A to je len predohra k nášmu príchodu.

Náš príchod, ako sme už často predtým spomenuli vám súčasne prinesie mentorov. Predtým než prídu sú nutné učebné sedenia, ktoré vám dajú vzostúpení majstri. Dajú vám možnosť informácie o vašich skutočných dejinách a dozvedieť sa dôvody prečo ste tuná a prečo vás Atlanti tak neočakávane vsadili do obmedzeného vedomia. A dozviete sa  ako vznikli vaše rozličné reči, kultúry a náboženstvá. Bude odhalená pôvodná úloha Anunnakov a ich následníkov a dozviete sa ako bude prechádzať váš návrat do plného vedomia. Keď ste spracovali tie dve pravdy tak budete pripravení počúvať to čo vám dobrovolne budú hovoriť mentori. Niektoré z tých vecí vás budú možno „šokovať“. Najdôležitejším bodom však je ako veľmi ste medzi sebou prepojení. Rozhodujúco dôležité je, že sa navzájom milujete. Vnímajte sa navzájom tým láskyplným spôsobom a buďte v stave úprimne dávať pozor na to ako môžete Gaiu a vás vzájomne udržať pri živote.

Unsere Ankunft, wie bereits in vielen früheren Berichten erwähnt, wird

euch zugleich unsere speziellen Mentoren bringen. Bevor sie kommen, ist

eine Reihe formeller Unterrichts-Sitzungen vonnöten, die von euren

Aufgestiegenen Meistern erteilt werden. Diese Sitzungen werden euch die

Möglichkeit geben, detailliert über eure wahre Geschichte informiert zu

werden und die Gründe zu erfahren, warum ihr hier seid und warum euch

die Atlanter einst so plötzlich in euren begrenzten Bewusstseinszustand

versetzt hatten. Und ihr werdet erfahren, wie eure unterschiedlichen

Sprachen, Kulturen und Religionen entstanden sind. Es wird die einstige

Rolle der Anunnaki und deren Günstlinge enthüllt und euch vermittelt, wie

eure Rückführung in den vollständigen Bewusstseinszustand vor sich

gehen wird. Sobald ihr diese vielen Wahrheiten verarbeitet habt, seid ihr

bereit für das, was unsere Mentoren euch freimütig zu erzählen haben

werden. Manches von alldem wird für euch möglicherweise ’schockierend’

sein. Der wichtigste Punkt ist, dass ihr erkennt, wie sehr ihr alle

untereinander verbunden seid. So ist es entscheiden wichtig, dass ihr

einander wahrlich liebt. Nehmt einander in dieser liebevollen Weise wahr

und werdet fähig, aufrichtig darauf zu achten, wie ihr sowohl Gaia als auch

euch untereinander am Leben erhalten könnt!

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Dies ist jetzt eine

äußerst vielversprechende Zeit für Gaia und für die gesamte Menschheit.

Die Anunnaki und deren finstere Lakaien sind endlich isoliert. Vor langer

Zeit, als wir zu unserer speziellen Reise aufbrachen, befand sich die

Menschheit fest unter dem ‘Daumen’ dieser üblen Oligarchie. Zeitweise

schien es so, als ob diese ‘allmächtig’ sei. Unter der Führung des Himmels

blieben wir jedoch beharrlich und begannen allmählich damit, geheime

Gesellschaften zu gründen, um das LICHT zu unterstützen und dieses der

Menschheit nach und nach zurückzubringen. Vor einigen Jahrzehnten

begann diese ausgedehnte Operation allmählich Erfolge zu zeitigen und

der LICHT-Seite zu ermöglichen, die finstere Kabale sicher zu entmachten.

Vor über einem Jahrzehnt stießen unsere gesegneten Helfer dann auf eine

Methodik, die nun so erfolgreich verläuft wie sie geplant ist. Der

entscheidende Punkt für euch ist hierbei, dass ihr positiv eingestimmt und

fähig bleibt, diese noblen Anstrengungen völlig zu unterstützen! Da stehen

wahrlich erstaunliche Dinge zu ihrer Umsetzung bereit!

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! Toto je veľmi sľubná doba pre Gaiu a celé ľudstvo. Anunnaki a ich následovníci sú už izolovaní. Pred veľmi dávnom, keď sme vyrazili na našu špeciálnu cestu bolo ľudstvo pod palcom oligarchov. Niekedy to vyzeralo tak, že sú „všemocní“. Pod vedením Neba sme ale zostali pevní a pomaly sme začali vytvárať tajné spoločnosti na podporu SVETLA a priniesť tým SVETLO  krok za krokom späť ľudstvu. Pred niekoľkými desaťročiami začala rozsiahla operácia, ktorá začala mať malé úspechy a to umožnilo SVETLU s istotou odmocniť Kabalov. Pred desaťročím narazili naši žehnaní pomocníci na metódu, ktorá teraz úspešne funguje. Rozhodujúcim bodom pre vás je, že ste a zostanete pozitívni a v stave podporovať tie nóble námahy. Sú tu skutočne úžasné veci, ktoré sú na bode uskutočnenia!

To všetko je pozitívny dôkaz vysokého stupňa česti, z ktorej sa skladá spravodlivým spôsobom Nebo. Tmaví oligarchovia boli pevne rozhodnutí používať vás ako „zálohu“ – na základe metód, ktorými vás udržiavali oddelených od vašich duchovných a rodín vo vesmíre. Tie možnosti už nemajú. Čo vás prosíme je aby ste naďalej zostali pozitívni a správali sa podporovatelne na uskutočnení toho čo robia naši spojenci. Nový finančný systém podporuje stály blahobyt , ktorý medzičasom v podstate je už funkčný. Existuje rada programov, pomocou ktorých rýchlo môže byť zavedený nový vládny systém.  Aj tie operácie sú už uzatvorené a sú v pohotovosti. Tie úžasné žehnania sú začiatkom toho čo zmení vašu realitu. Tým príde/prišiel čas vášho „žiarenia“. Buďte múdri vo vašich rozhodnutiach a briliantní vo vašich konaniach.

All dies ist ein positiver Beweis des hohen Grads an Ehre, aus der sich

der Himmel in gerechter Weise zusammensetzt. Die finsteren Oligarchen

waren fest entschlossen, euch zum bloßen ‘Faustpfand’ zu machen –

anhand von Methoden, mit denen sie euch für immer von euren Familien

im Geist und im Weltraum isolieren wollten. Diese Möglichkeiten sind

ihnen nun vereitelt. Was wir von euch erbitten, ist, dass ihr euch weiterhin

positiv und unterstützend verhaltet für das, an dessen Verwirklichung

unsere Verbündeten so gewissenhaft arbeiten. Ein neues Finanzsystem,

das den Zustand permanenten Wohlstands vollständig unterstützt, ist

inzwischen eigentlich bereits funktionsfähig. Da existiert eine Reihe von

Programmen, mit deren Hilfe rasch ein neues, aufgeklärtes

Regierungswesen gebildet werden kann. Auch die dafür notwendigen

Operationen sind bereits abgeschlossen und stehen bereit, verwirklicht zu

werden. Diese großartigen Segnungen sind wiederum erst der Anfang

dessen, wie diese bisher finstere Realität sich wandeln wird. Somit ist eure

Zeit ‘hellen Glanzes’ endlich gekommen, liebe Herzen. Seid klug in euren

Entscheidungen – und brillant in euren Taten.

Bedenkt, wer ihr eigentlich wirklich seid. Ihr seid nicht die Wesen, die

unbekümmert all die Aktionen befolgen, die ihnen von den Dunkelkräften

aufgenötigt werden. In Wirklichkeit seid ihr Wesen, die die Verzerrungen

erkennen, die von den Dunkelkräften angestrengt werden, um eure

Überzeugungen in Verhaltensmuster ‘umzubiegen’, die ihren Ambitionen

entgegenkommen. Dies ist jetzt die Zeit der Befreiung von diesen

finsteren Methoden – und der frohgemuten Rückkehr zu den echten

Überzeugungen, die in die moralischen Wege des LICHTS eingebettet sind!

Diese Prozedur nimmt jetzt ihren Lauf, während ihr euch von Kriegen und

launischer Unzufriedenheit abwendet – hin zu einem neuen Weg, der eure

Verbundenheit untereinander und mit dem LICHT betont. Diese sich

zunehmend ausbreitende Wahrheit wird euch befähigen, euch

zusammenzuschließen und die vielfältigen Arten der Flora und Fauna

Gaias erfolgreich zu verwalten. Wir sind stolz auf euch und höchst erfreut,

über einen Jeden unter euch die Oberaufsicht führen zu dürfen. Die

Zukunft dieses großartigen Reichs ist wahrhaftig strahlend – und erfüllt

von eurem heiligen LICHT!

Pomyslite kto skutočne ste. Vy nie ste tie bytosti, ktoré slepo, bezstarostne nasledujú pokyny, ktoré im vnútia tmavé sily. V skutočnosti ste bytosti, ktoré rozpoznajú skreslenia vytvárané tmavými silami aby vám vnútili presvedčenia, ktoré vyhovujú ich plánom. Teraz je doba oslobodenia z tých tmavých metód – a radostný návrat do pravých presvedčení, ktoré sú vložené do morálnej cesty SVETLA. Ten proces teraz začína pokiaľ vy sa odvraciate od vojny a náladovej nespokojnosti – k novej ceste, ktorá zvýrazňuje vašu prepojenosť medzi vami a so SVETLOM. Tá neustále sa zväčšujúca pravda vám dá schopnosť vedieť spojiť sa a vedieť spravovať mnohostranné druhy flory a fauny Gaii. My sme hrdí a veľmi potešení z každého, ktorým je dovolené vedenie. Budúcnosť tejto úžasnej ríše je skutočne žiarivá – a naplnená vašim svätým SVETLOM!

Dnes sme priniesli nové správy o tom čo sa deje ďalej. Buďte v radosti a vedzte, že ten už dlho platný časový bod vášho oslobodenia z temnoty je už na ceste. SVETLO tiež umôžňuje, že sa vrátite k vášmu plnému vedomiu! Vedzte milí, že tie nespočítatelné zásoby a nikdy končiaci blahobyt neba skutočne patrí vám! Nech tak je! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriánsky: Buďte jeden! Tešte sa!)

Wir haben heute wieder unsere Berichterstattung über das weiter-

geführt, was weltweit vor sich geht. Seid frohgemut und wisst, dass der

großartige Wohlstand sowie der längst überfällige Zeitpunkt für eure

Befreiung aus der Finsternis jetzt auf dem Wege sind. Das LICHT macht es

zugleich möglich, dass ihr zum vollständigen Bewusstsein zurückkehren

könnt! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende

Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun!

Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Galaktická správa 21

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) – 01.Dezember 2015

Veröffentlicht am Dezember 2, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Balik! Mit jedem Tag nähern wir uns immer stärker dem Beginn

einer neuen Ära des LICHTS auf der Erd-Oberfläche Gaias. Eine

bedeutsame Befreiung der Menschheit von der finsteren Kabale steht an!

Es kommt endlich der Zeitpunkt, zu dem man die Umverteilung des

Reichtums und das Entstehen echter Werte in der Welt erleben kann. Es

geht um einen global durchgeführten Neustart, der die Einführung auf

Edelmetallen basierender Währungen nach sich zieht. So stehen

gegenwärtig entsprechende Neubewertungen am Horizont. Damit einher-

gehend wird eine Operation gestartet, euch von euren Schulden zu

befreien und ein neues, vollständig transparentes internationales Banken-

System einzuführen. Dieser Prozess beginnt ernsthaft, während sich der

letzte Monat dieses Gregorianischen Jahres manifestiert.

Selamat Balik! Každným dňom sa viac blížime k začiatku novej Éry Svetla na povrchu Gaii. Je na rade významné oslobodenie ľudstva od tmavých Kabalov! Konečne príde časový bod, v ktorm zažijeme rozdelenie bohatstva a vznik skutočných hodnôt Sveta. Jedná sa o globálne prevedený novo-štart, ktorý so sebou prináša zavedenie na drahých kovoch založenej peňažnej meny. Teraz sú na horizonte prevádzané novo-hodnotenia. V súvislosti s tým sa štartujú operácie, ktoré vás oslobodia od dlžoby a zavedú transparentný medzinárodný bankový systém. Ten proces začína vážne a manifestuje sa v posledný mesiac gregoriánskeho kalendára.

Tmavé sily využili mnoho času na to, že nás donútili k bezpečnostnému módulu, ktorý ale tiež zabránil ich víťazstvo, o ktoré sa tak veľmi snažili. Keďže už ich posledná „slámka“ záchrany nefungovala, tak môžete oslavovať v náhlade do skutočnosti, že ich posledný klamný manéver bol zbytočný. Vám je súdené zažiť moment kedy triunfuje Nebo a vy dosiahnete vašu slobodu. Pomyslite pritom na všetko čo k tomu bolo nutné. Myslite na všetkých tých, ktorí na tom stroskotali alebo stratili/dali život aby to víťazstvo bolo zaručené.

Teraz sa nachádzate v situácii, ktorá je výsledkom generálneho pozorovania, ochrany Sírianmi a ich spojencov.

Die Dunkelmächte haben viel Zeit darauf verwendet, uns in einen Sicherheits-

Modus hineinzuzwingen, der jedoch auch ihren Sieg verhindert hat, den

sie so lange angestrebt hatten. Da nun dieser letzte große ‘Strohhalm’ der

Dunkelmächte ausgespielt ist, könnt ihr jubilieren angesichts der

Tatsache, dass deren Täuschungsmanöver hinsichtlich unseres endgültigen Ziels vergeblich gewesen sind! Euch ist es beschieden, den Moment zu erleben, da der Himmel triumphiert und ihr eure Freiheit wiedererlangt. Bedenkt dabei auch, was alles dazu erforderlich war, damit dieser Sieg garantiert werden konnte! Denkt auch an all die Vielen, die darüber gestürzt sind oder ihr Leben lassen mussten und damit einen hohen Preis gezahlt haben für diesen glorreichen Ausgang!

Ihr befindet euch nun in einer Situation, die das Resultat einer generellen Überwachung seitens der Sirianer und deren Verbündeter ist.

Wir haben sichergestellt, dass, obwohl ihr viele finstere Zeiten ertragen

musstet, es niemals zugelassen wurde, dass ihr weder vernichtet werden

würdet noch zu Experimentier-Wesen eines äußerst unmoralischen und

bestialischen ‘Labor-Programms’ degradiert werden könntet. Die Dunkel-

Mächte standen vor dieser Versuchung aufgrund des ihnen verfügbaren

Einflusses, den sie darauf hätten ausüben können. Als Wächter des

Himmels haben wir aber verhindert, dass eine derartige genetische

Dummheit je begangen werden konnte. Das ist eine äußerst seltsame

Reihe von Geschehnissen, durch die die Anunnaki und deren Lakaien euch

da getrieben haben. Bei vielen Gelegenheiten während des letzten

Jahrhunderts wart ihr kurz davor, durch Kriege, Pest oder nukleare

Katastrophen ausgelöscht zu werden. In einigen Fällen wurde sogar eure

Sonne attackiert und beinahe zerstört. Das waren Katastrophenszenarien,

bei denen unsere Wissenschafts- und Forschungs-Raumflotten gezwungen

waren, zu intervenieren und eng mit jenen Bevollmächtigten zusammen-

zu-arbeiten, in deren Händen die schützende Überwachung der Erde liegt.

My sme zaistili, že  - aj keď ste museli prežiť mnohé tmavé časy – nikdy nebudete znehodnotení k ani vyhladeniu ani nebudete pokusnými bytosťami veľmi nemorálneho a beštiálskeho laboratórneho programu. Ako strážci Neba sme zabránili tomu, že taká genetická hlúposť nikdy nemohla byť uskutočnená. Je to rada veľmi zvláštnych udalostí cez ktoré vás hnali Anunnaki a ich „služobníci“. Pri mnohých príležitostiach počas posledného storočia ste boli krátko pred vyhubením vojnami, morom alebo nukleárnou katastrofou. Boli to katastrofické scenáriá, u ktorých boli naše vedecké vesmírne floty donútené intervenovať/zasiahnuť a úzko-spolupracovať so zmocnenými, v ktorých rukách je ochranné pozorovanie Zeme.

Tie skoro-katastrofy prinútili galaktickú federáciu zasiahnuť špeciálnou vesmírnou jednotkou, ktorá bola k dispozícii ako funkčná rezerva. Sú to udalosti, o ktorých budeme v budúcnosti viac hovoriť. Vy ste špeciálny druh človeka. Pred miliónmi rokmi existovala vo Vega-hviezdnom-systéme ľudstvo z primitývne-orientovaných primátov, ktorých najväčšia „schopnosť“ bolo rybárstvo. Ako takí sme boli v stave udržať len veľmi jednoduchý spoločenský systém a neustále sme boli znepokojení, že budeme napadnutí jednou skupinou lupičov. Do tej ríše neskôr prišli galaktické Cetacäny (veľryby a delfníni). Tie použili viac ako 10.000 životočasov na to aby sa stali strážcami zeme/pôdy. Tie usilovné bytosti nás uvideli a naštartovali s nami preoces ktorý z nás mal urobiť viac ako sme boli dovtedy.

Diese Beinahe-Katastrophen zwangen die Galaktische Föderation, eine

spezielle Raumflotte einzusetzen, die unseren Wächtern als funktionsfähige Reserve zur Verfügung stand. Das sind Geschehnisse, auf die wir uns in der Zukunft euch gegenüber noch weiter zu beziehen haben werden. Ihr seid ein spezieller Typus Mensch. Vor Millionen Jahren existierte auf dem Wega-Sternensystem eine Menschheit aus primitiven Gewässer-orientieren Primaten, deren ‘größte’ Geschicklichkeit im Fische fangen bestand. Als derartige Spezies waren wir lediglich zur Aufrechterhaltung einer sehr simplen Gesellschaftsform in der Lage und ständig beunruhigt darüber, dass wir immer wieder von einer Gruppe bösartiger Räuber belästigt wurden. In dieses Reich kamen dann später die galaktischen Cetacäen (=Wale und Delphine). Diese hatten zusammen zirka 10.000Lebenszeiten darauf verwendet, zu echten Land-Hütern werden zu können. Diese tüchtigen Wesen sahen uns und starteten mit uns einen Prozess, der mehr aus uns machen sollte, als wir bisher gewesen waren.

Sie sahen in uns eine Antwort auf ihre seit Langem betriebene intergalaktische Suche. Diese großartigen Wesen baten die galaktische Spirituelle Hierarchie, uns zu vollständig bewussten Wesen zu machen.

Nach einer langen Reihe von Diskussionen ließ die Spirituelle Hierarchie

sich erweichen. Somit wurde den Wega-Primaten eine spezielle

Entstehungsgeschichte zuteil, und ihnen wurde gesagt, dass es notwendig

sei, zum geeigneten göttlichen Zeitpunkt eines Tages dieses Sonnen-

System zu kolonisieren. Die Erde sollte das heilige Zentrum dieser neuen

Sternen-Nation sein. Denn Gaia trug in sich jenen ‘Funken’, aus dem einst

diese wunderbare Galaxis entstanden war.

Videli v nás odpoveď na ich už dlho robené galaktické prehľadávanie. Požiadali Galaktickú Spirituálnu Hierarchiu aby z nás mohli urobiť plne vedomé bytosti. Po dlhých diskusiách sa spirituálna hierarchia nechala prehovoriť. Tým dostali tí Vega-primáti špeciálne dejiny vzniku a bolo im povedané, že v istom časovom bode, jedného dňa bude  nutné kolonizovať túto slnečnú sústavu. Zem sa mala stať svätým centrom tej novej hviezdnej civilizácie. Gaia niesla v sebe tú „iskru“, z ktorej kedysi vznikla táto úžasná galaxia.

To je príhoda, ktorá je základom našej existencie. Naši vedci a naši spirituálny poradcovia už dávno potvrdili správnosť tej úžasnej príhody dejín. Keď sme sa rozpluli z Lyra-konštelácie – tak nikdy sme nezabudli náš pôvod. Od začiatku sme sa učili rešpektovať všetky životné druhy a vidieť ten obrovský vesmír ako špeciálne holografické stvorenie, inšpirované našim Stvoriteľom, najvyššou stvoriteľskou mocou, alebo v siriánskej reči: „JaTa“ (radosť Neba). Sme sa zhromadili do, už minulých skupín, ktoré sú viac ako 6 miliónov rokov staré. Tá terajšia skupina je samozrejme Galaktická Federácia SVETLA. Sme už zvedaví na vás, keď sa s vami stretneme, keď vy ste pripravení pre ukončenie posledného štádia návratu do štátusu galaktického ľudstva. Tá súčasná doba vašich dejín je prechodná doba medzi tým čo ste doteraz poznali a tým čo teraz bude.

Dies ist die großartige Geschichte, die unserer Existenz zugrundeliegt.

Unsere Wissenschaftler und unsere spirituellen Berater haben die

Richtigkeit dieser großartigen Historie seit Langem bestätigt. Als wir dann

ausschwärmten aus dem, was ihr die Lyra-Konstellation nennt, haben wir

unseren bescheidenen Ursprung dennoch niemals vergessen. Wir lernten

von Anfang an, alle Lebensformen zu respektieren und dieses riesige

Universum als eine spezielle holographische Schöpfung zu sehen, inspiriert von unserem Schöpfer, der Höchsten Schöpfer-Macht – oder in Sirianischer Sprache ausgedrückt: „JaTa“ („Freude des Himmels“). Wir haben uns bereits in vielen früheren Gruppierungen zusammengefunden, die insgesamt über sechs Millionen Jahre alt sind. Die jetzige Gruppe ist natürlich die Galaktische Föderation des LICHTS. Wir sind schon gespannt darauf, mit euch zusammentreffen zu können, wenn ihr bereit seid, euch für die Vollendung des abschließenden Stadiums eurer Rückkehr in euren Status als Mitglieder der galaktischen Menschheit zu präparieren. Die gegenwärtige Zeit eurer Geschichte ist die Übergangsperiode zwischen dem was ihr bisher kanntet, und dem, was aus euch nun werden wird.

Diejenigen, denen es erlaubt war, euch in Finsternis zu bannen, sind

bereits gegangen. Was noch übrig blieb, ist eine Gruppe infamer Lakaien,

deren Zeit für ihren ‘Abmarsch’ nun ebenfalls gekommen ist. Eine höchst

prachtvolle Zukunft wartet auf euch!

Tí, ktorým bolo dovolené udržiavať vás v temnote už odišli. Čo ešte zostalo je skupina infámnych sluhov, ktorých čas odchodu tiež už prišiel. Úžasná budúcnosť vás očakáva!

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! Dnes prichádzame aby sme vás vítali v novej duchovne-spirituálnej dobe ľudstva. Doteraz ste boli tmavými silami vycvičení pochybovať o vás. Tá vnútorná neistota môže ešte stále „pichať“. Kradne vám spirituálne sily, ktoré vám umožňujú niečo manifestovať/duševne vytvoriť a neustále vás frustruje. A predsa bola stvoriteľom každému darovaná schopnosť viesť úspešný život. Kľúčové slová sú: Pozitývne sústredenie! Vstúpte do seba a vypovedajte tej čierno-malujúcej predstave. Ten postoj bol čiastočne vytváraný rodičmi, ktorí to nevedeli lepšie. Nahraďte ten negatívny spôsob myslenia pozitývnym sústredením. To na začiatku môže vyzerať ťažké. Ale buďte trpezliví a uvedomte si to čo ste si želali. Vaše „malé“ úspechy sa časom budú rozširovať/zväčšovať.

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute, um

euch in einer neuen geistig-spirituellen Zeit für die Menschheit

willkommen zu heißen. Bisher wurdet ihr von den Dunkelmächten und

deren negativen Sichtweisen darauf hin-dressiert, an euch selbst zu

zweifeln. Dieser innere Selbstzweifel kann immer noch an euch nagen. Er

beraubt euch eurer spirituellen Kräfte, etwas manifestieren zu können,

und frustriert euch ständig. Doch Jedem, der in dieser jetzigen Zeit lebt,

wurde vom Schöpfer eigentlich die Fähigkeit geschenkt, ein erfolgreiches

Leben zu manifestieren. Die Schlüsselwörter dazu sind: Positiver Fokus!

Geht in euch und kündigt der pessimistischen Schwarzmalerei eurer

finster gesteuerten Ansichten. Jene Haltung wurde teilweise auch von

Eltern erzeugt, die es nicht besser wussten. Ersetzt diese negative

Denkweise durch eine positiv fokussierte Denkweise! Das mag zunächst

schwierig erscheinen. Seid dennoch geduldig und vergegenwärtigt euch

das, worum ihr gebeten habt! Mit der Zeit kann diese Praxis ihre Früchte

tragen. Eure bisher angestrebten ‘kleinen’ Siege können dann zu immer

größeren Siegen ausgeweitet werden.

Wenn ihr allmählich lernt, mit diesen machtvollen Fähigkeiten

erfolgreich zu sein, erweitert sich euer Fokus, und eure ersten Erfolge

können zu weiteren, detaillierteren Zielsetzungen führen. Allmählich

beseitigt ihr dann eure negativen Glaubenssätze, die euch irrtümlich

beigebracht wurden, als ihr jung wart. Wenn ihr die Wirksamkeit dieses

Vorgangs erlebt, könnt ihr ihn dahin erweitern, dass ihr ihn gemeinsam mit Anderen als kollektive Übung praktiziert. Denn wenn ihr ihn als Gruppe praktiziert, fügt ihr euren Bemühungen buchstäblich die umfassende Macht des Schöpfers hinzu. Dann habt ihr den Erfolg dieser Bemühungen um einen unendlichen Betrag gesteigert. Erfolg ist dann unumgänglich. Das entscheidende Element dabei ist euer Fokus. Eure

bisherigen, kleineren Erfolge, die euch bereits etwas über euren individuellen Fokus gelehrt hatten, erfordern im weiteren Verlauf einen Gruppen-Fokus. Der Schlüssel dazu ist, euch zunächst einmal zu entspannen.

Keď sa pomaly naučíte byť úspešní s tými mocnými schopnosťami tak sa rozšíri vaše sústredenie a vaše prvé úspechy môžu viesť k detailným cieľom. Potom pomaly rozpustíte vaše negatívne predstavy, ktoré vám boli omylom predané keď ste boli mladí. Keď zažijete účinok toho priebehu tak to môžete rozšíriť do kolektívnych skupinových cvičení, lebo ako skupina pridávate k tomu doslova širokossiahlu božskú moc. Vdety znásobníte úspech tej námahy do nekonečna. Rozhodujúce v tom je sústredenie. Vaše doterajšie malé úspechy, ktoré vás už niečo naučili o vašom osobnom sústredení vyžadujú v tom priebehu skupinové sústredenie. Kľúčom je naučiť sa uvoľniť.

Učte sa pustiť. Predajte vaše problémy s dobrým svedomím Nebu. Nechajte Nebo použiť jeho mocné sily, ktoré tie veci manifestujú/uskuotčnia v správnom božskom časovom bode. Buďte uvolnení v tom a pokračujte vašou prácou.

Potom môžete odhaliť moc toho pokusu (úmyslu). Nebo chce aby ste boli úspešní!

Nebo preskúma vaše úmysly a určí potom ako sa najlepšie dajú uskutočniť. V tomto období vám Nebo dovolí/umožní dosiahnutie vašich želaní.  Kľúčom k úspechu je formulovaná predstava cieľa „poslaná na cestu“ a nedovoliť aby do toho obrazu úspechu vnikla nejaká frustračná predstava. Zostaňte presvedčení. Vedzte, že vaše opravdivé želania sa skutočne úspešne splnia. My, majstri to vieme v našom vnútri – a zisťujeme, že tí, ktorí tú pravdu úprimne nasledujú vedú sily-plný život. Na začiatku je ľahké nechať sa prejsť/udupať frustráciou. Naučte sa viesť úspešný život tým, že odmetiete od seba ochrnujúce seba-pochyby. To vyžaduje cvičenie a hlbokú dôveru do, vo vás existujúcej moci. Buďte teda pripravení na prekonanie seba-pochýb a pohybujte sa do sily sústredeneho pozitívneho úmyslu.

Lernt, loszulassen. Übergebt eure Probleme guten Gewissens dem Himmel. Lasst den Himmel seine machtvollen Kräfte anwenden, die Dinge zum richtigen göttlichen Zeitpunkt zu manifestieren. Seid ungezwungen damit und geht währenddessen eurer Beschäftigung nach.

Sodann könnt ihr die Macht der Intention (Absicht) entdecken. Der Himmel möchte, dass ihr wirklich erfolgreich seid!

Der Himmel überprüft eure Absichten und bestimmt dann, wie sich diese am besten für euch verwirklichen lassen. Zu diesem gegenwärtigen göttlichen Zeitpunkt gewährt euch der Himmel eure Wunschziele. Der Schlüssel zu deren Erfolg ist auch hier wiederum, die formulierten Zielsetzungen ‘auf ihre Reise zu schicken’ und nicht zuzulassen, dass irgendeine Frustration sich in dieses Bild des Erfolgs einschleicht. Bleibt also zuversichtlich! Wisst, dass eure wahrhaftigen Wünsche in der Tat erfolgreich verlaufen werden! Wir, die Meister, wissen dies innerlich – und stellen fest, dass all Jene, die dieser Weisheit aufrichtig folgen, ein kraftvolles Leben führen! Es ist leicht, sich anfänglich noch von Frustration überrumpeln zu lassen. Lernt, ein wirklich erfolgreiches Leben dadurch zu führen, dass ihr eure lähmenden Selbstzweifel beiseite fegt. Das braucht Übung und ein tiefes Vertrauen in die euch innewohnende Macht. Seid also bereit, eure Selbstzweifel zu überwinden und bewegt euch in die Stärke einer fokussierten positiven Absicht. Denkt daran, liebe Herzen: der Schlüssel dazu ist, eure Absichten frei herauszulassen und dem Himmel zu übergeben!

Milé srdcia myslite na: kľúčom je vypustiť vaše úmysly a predať ich Nebu!

Dnes sme znova hovorili o tom čo sa deje vo vašej realite. A osvietili sme niektoré dôležité dôvody v pozadí, ktoré pre vás sú dôležité preto aby ste vedeli o dôvodoch dianí. Majstri opakovane ešte raz poukázali na dôležitosť pozitívnych úmyslov a ako sa môže skončiť s negatívnymi úmyslami. Vedzte milí, že nespočítatelná zásoba a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patrí vám! Nech tak je!

Wir haben heute wieder weiter besprochen, was in eurer Realität vor sich geht. Und wir haben einige wichtige Hintergründe beleuchtet, die für euch wichtig sind, damit ihr besser über die Ursachen dessen Bescheid wisst, was zurzeit vor sich geht. Die Meister haben noch einmal wiederholt, wie man die Kunst positiver Intentionen am besten praktizieren kann und wie man negativen Intentionen ein Ende machen kann. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

Galaktická správa 20


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 27.Oktober 2015

von erst-kontakt @ 2015-10-28 – 09:17:41

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Dratzo! Zurzeit sind die abschließenden Treffen im Gange. Es haben Termin-Planungen Gültigkeit erlangt, weil eine Reihe von Abkommen eine generelle Freigabe der Fonds sowie allererste Anfänge einer offiziellen Wende, weg von der Kabale und hin zum LICHT, ermöglicht hat. Diese Operationen sind geeignet, den Beginn der Manifestation einer neuen Realität hervorzubringen. Wie wir letzte Woche bestätigt haben, steht das neue Finanz-System bereit und ist dabei, Schritt für Schritt eingeführt zu werden. Die Leute, die mit der speziellen Sicherung der neuen Republiken betraut sind, sind zuversichtlich, dass diese über lange Zeit noch geheim gehaltenen Instanzen endlich bekannt gemacht werden können. Dieser Vorgang ist nur möglich, weil wir nachdrücklich klargestellt haben, dass die Programme des Himmels von der Bildung eines neuen Regierungs-wesens und vom Ende der immer noch verwendeten ungedeckten, leicht manipulierbaren Papiergeldwährung („fiat currency“) abhängen. Darum muss ein globaler Wohlstand auf einer weltweiten Neubewertung der Währungen – sowie, ganz wichtig –, auf einer Währung basieren, die einen echten Wert hat. Das heißt: diese Währung basiert auf der Deckung durch Edelmetalle. Dies ist bestenfalls eine temporäre Maßnahme, denn die Verwendung von Geld wird bald verschwinden, wenn Prozessoren und andere diesbezügliche Technologien zum Vorschein kommen. Diese Vorrichtungen entstammen sowohl Erd-basierter Technologie als auch Technologien der Galaktischen Föderation. – Ihr geht in eine Zeit des erhöhten Bewusstseins und der Erkenntnis, dass ihr nicht allein seid.

Dratzo! Toho času prebiehajú ukončujúce stretnutia. Uplatnili sa časové-plánovania lebo sa dosiahli dohody, ktoré umožňujú uvoľnenie fondov a tiež oficiálny obrat – preč od Kabalov k SVETLU. Tá operácia sa hodí pre začiatok manifestácie/vyjadrenia vašej novej reality. Ako sme minulý týždeň potvrdili – ten nový finančný systém je pripravený a krok za krokom sa začína uplatňovať. Ľudia nového vládneho systému sú presvedčení, že tie tak dlho utajované prechody sa môžu zverejniť. Ten priebeh je možný lebo sme objasnili, že programy Neba závisia od vytvorenia nového vládneho systému a ukončenia ešte používanej nekrytej a ľahko manipulovatelnej peňažnej meny (fiat currency). Preto musí byť globálny blahobyt založený na novo-hodnotení peňažnej meny – ako tiež, veľmi dôžité – na peňažnej mene, ktorá má skutočnú hodnotu. To znamená: tá mena je založená na krytí drahými kovmi. To je v najlepšom prípade len dočasné, lebo časom bude používanie peňazí zbytočné keď budú zavedené nové technológie. Tie zariadenia pochadzajú z – na Zemi vytvorených technológií ako tiež z technológií Galaktickej Gederácie. – Kráčate do doby zvýšeného vedomia a k poznaniu, že nie ste sami.

Nový vládny systém je založený na premene otroctva dlžoby – k oslobodeniu. Čo to v realite znamená? Hovorí to, že ste vyrástli nad radu základných presvedčení, ktoré vám pred tisícročiami „vštepili“ Anunnaki a ich podporovatelia. Dosiahli ste slobodu, nechávate za sebou koncept nedostatku a pocitu „menej-hodnosti“. Úspešní muži a ženy rastú nad takými predstavami. Ste na bode prevzatia nových základných predstáv viery. Začínate preberať postoj k mysleniu o vašej doterajšej realite. Tá rastúca prosperita sa zakotví. Vynorí sa skutočná/pravdivá osobnosť jednej úspešnej osoby. To je sprevádzané  veľkou mierou pokory a vnútornej potreby vzájomnej pomoci. Uvidíte túto ríšu v úplne novom svetle. Rozpoznáte dôležitosť a nutnosť vytvorenia novej, pravej spoločnosti. Tá spoločnosť sa globálne presadí a bude slúžiť zaisteniu odstránenia nečistoty vzduchu, vody a zeme. Tento Svet  sa spojí v radosti s Gaiou a jej aspektmi galaktickej rodiny ľudstva.

Das neue Regierungswesen gründet sich auf die Umwandlung der Schulden-Sklaverei – hin zur Befreiung. Was bedeutet das in der Realität? Es besagt, dass ihr über eine ganze Reihe von Grundauffassungen hinaus-gewachsen seid, die euch von den Anunnaki und deren Günstlingen vor Jahrtausenden 'eingeimpft' worden waren. Ihr habt Freiheit erreicht und lasst das Konzept des Mangels und das Gefühl, 'wertlos' zu sein, hinter euch. Erfolgreiche Männer und Frauen wachsen über derartige Glaubens- Auffassungen hinaus. Ihr seid im Begriff, diese neue Einstellung zu über-nehmen, die die Art und Weise, wie ihr denkt und wie ihr eure bisherige Realität einschätzt, verändern wird. Diese gedeihliche Prosperität wird sich in euch verankern. Die wahre Persönlichkeit einer erfolgreichen Person wird plötzlich zum Vorschein kommen. Damit einher geht ein großes Maß an Demut und das Bedürfnis, einander zu helfen. Ihr werdet dieses Reich in einem gänzlich neuen Licht sehen! Ihr werdet die Wichtigkeit der Notwendigkeit erkennen, eine echte Gemeinschaft zu bilden. Diese Gemeinschaft wird sich global durchsetzen und bei dem Prozess dienlich sein, sicherzustellen, dass dieses sich neu bildende Reich der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden ein Ende setzt. Diese neue Welt wird sich in Freude mit Gaia und deren vielen Aspekten eurer galaktischen Menschenfamilie verbinden.

Wie ihr sehen könnt, wird dieses aufblühende neue Reich zahlreiche neue Möglichkeiten schaffen, Barmherzigkeit und Güte zum Ausdruck bringen zu können. Auf diese wundervolle Weise werdet ihr euch über die 'Notwendigkeit' von Geld hinaus-entwickeln und vollständig begreifen, was ihr eigentlich seid. Das Zeitalter des Überlebenskampfs 'Jeder nur für sich selbst' wird vorbei und erledigt sein. Derart großartige Wesen werden da voller Freude in ihr vollständiges Bewusstsein zurückkehren. Wir beobachten, dass ihr dieses wachsende Bewusstsein bereits benutzt, um Kriege zu verhindern, Regierungen zu bewegen, euch in besserer Art und Weise zu dienen, – und: wie euer Glaube an die Ökologie zunimmt. Diese Vorbereitungen sind erst der Anfang dessen, wozu euer großartiges Kollektiv fähig ist. Wenn diese verschiedenartigen Fonds verfügbar werden, werdet ihr sie dazu verwenden, einander zu unterstützen – durch Errichtung von Heil-Zentren und großen Infrastruktur-Projekten, sowie für eine kollektive Beaufsichtigung eurer Regierungen. Dies lässt das großartige Gefühl in euch wachsen, dass ihr in einem „sauberen, vernünftigen, anständigen“ Reich lebt, das erfüllt ist von Freude, Freiheit und einem festen Bestand an verfassungsmäßigen Schutzmechanismen, die euch eure unveräußerlichen Rechte sichern. Diese Transformation wird seitens eurer Aufgestiegenen Meister und unsererseits Unterstützung erfahren.

Ako vidíte vytvorí tá vzkvetajúca ríša nespočetné možnosti pre vyjadrenie súcitu a dobra. Tým úžasným spôsobom sa vyviniete nad nutnosť peňazí a úplne pochopíte to čo vlastne ste. Obdobie „každý pre seba“, boja o prežitie skončilo a bude minulosťou. Tak úžasné bytosti sa vrátia do ich vlastného plného vedomia. Pozorujeme, že to vedomie už používate na zabránenie vojny a na pokus presvedčiť vlády aby vám lepšie slúžili, - a: ako vaša viera o ekológii rastie. Tie prípravy sú len začiatok toho čo je váš kolektív schopný. Keď budú k dispozícii tie fondy tak budete schopní si navzájom pomáhať a podporovať  - vybudovaním zdravotných centier a veľkými projektmi infra-štruktúry ako tiež kolektívne pozorovanie/kontrolu vašej vlády. To dovoľuje rast pocitu, že žijete v „čistom, rozumnom, slušnom“ prostredí/ríši, ktoré je plné radosti, slobody a je pevným základom ústavných opatrení, ktoré vám zaručujú neodvolatelné práva. Tá premena je podporovaná nami a vzostúpenými majstrami.

Zmena vášho vedomia dostáva pomoc od energií, ktoré Nebo sem pohybuje obrvským množstvom. Tie energie veľmi jemne zmenia hormonálne štruktúry vášho fyzického JA. Tá zmena je možná lebo zvýšenie vášho vedomia vytvára vnímanie tejto reality a všetkého čo v nej existuje. Ste pripravovaní vynoriť sa z vášho „detstva“ (3D-ríše) a pomaly sa pohybovať do najkrajnejšej 5-D ríše. My z Galaktickej Federácie sledujeme ten priebeh spoločne s vašimi osobnými fyzickými strážcami/anjelmi. Tá procedúra dosahuje nasledujúci kritický stupeň keď budete konfrontovaní so špeciálnym blahobytom, ktorý slúži tomu aby ste mohli túto realitu vidieť v novom svetle. Ten vynárajúci sa blahobyt spustí zavedenie nového vládneho systému a znovuzrodenie vašich prirodzených práv. Okrem toho to bude signalizovať náš príchod. To bude úvod k oboznámeniu vás s vašimi skutočnými dejinamia s vašimi budúcimi oblasťami zodpovednosti.

Die Veränderung eures Bewusstseins erfährt außerordentliche Hilfe durch die Energien, die der Himmel in immer größeren Mengen hierher-bewegt. Diese Energien verändern die hormonellen Strukturen eures physischen Selbst' in sehr subtiler Weise. Sie machen jene Wandlung möglich, die euer Bewusstsein erhöht und in euch eine neue Wahrnehmung dieser Realität und von allem erzeugt, was in ihr existiert. Ihr werdet darauf vorbereitet, aus eurer 'Kindheit' (diesem 3-D-Reich) aufzutauchen und euch allmählich bis an die äußersten Grenzen eures neuen 5-D-Reichs weiterzubewegen. Hierfür benötigt ihr eure jeweiligen Kristall-LICHT-Kammern, um diese Operation zum Abschluss bringen zu können. Wir in der Galaktischen Föderation überwachen diese Vorgänge, gemeinsam mit euren persönlichen physischen Körper-Engeln. Diese Prozedur wird ihr nächstes kritisches Stadium erreichen, wenn ihr mit einem speziellen Wohlstand konfrontiert seid, der dazu dient, dass ihr diese Realität in neuem Licht sehen könnt. Dieser aufkommende Wohlstand wird auch die Einführung des neuen Regierungswesens auslösen – und damit die Wiedergeburt eurer natürlichen Rechte. Außerdem wird dies unsere Ankunft signalisieren. Das wird ein neuer Zeitpunkt für eure vorbereitende Einführung in eure wahre Geschichte und eure künftigen neuen Verantwortungsbereiche sein!!!

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Dieser Tag markiert eine Wende im Kampf der Menschheit der Erdoberfläche gegen die Dunkelmächte. Der Himmel hat euch euren Weg ins vollständige Bewusstsein geebnet. Ihr habt inzwischen eine erste Hürde auf eurem bedächtigen aber stetigen Marsch genommen. So kann auf diesem Weg zu eurem großartigen Ziel endlich eine Wegmarkierung notiert werden. Die Lakaien der Anunnaki haben ihre Macht über euch abgegeben. Und damit sind die allerersten Schritte zu einem hochnotwendigen Wohlstand bewältigt! Außerdem hat der Himmel seine vielen Schutzengel autorisiert, eine weitere Reihe physischer Veränderungen vorzunehmen, die die ersten von vielen Stadien komplettieren, anhand derer ihr auf das vollständige Bewusstsein vorbereitet werdet. Diese abgeschlossenen Stadien haben die Verankerungen für eure neuen Chakren gebildet und die Art und Weise verändert, wie das Meridian-System in eurem physischen Köper funktioniert. Uns wurde gesagt, dass dieses Stadium die Grundlage dafür ist, zum nächsten Stadium übergehen zu können, in dem eure mehr ätherischen Schichten gefestigt werden. Dies muss von den medizinischen Teams und von uns überwacht werden.

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! Tento deň označuje zmenu v boji ľudstva na povrchu Zeme proti tmavým silám! Nebo vám vyhladilo cestu do plného vedomia. Práve ste prekonali prvú prekážku na vašej pokračujúcej ceste. Tak môže byť na ceste k cieľu označený jeden smerník. Lakaji/služobníci Anunnakov už odovzdali ich moc. A tým sú urobené prvé kroky k veľmi nutnému blahobytu. Okrem toho splnomocnilo Nebo mnohých anjelov aby urobili radu fyzických zmien, ktoré dopĺňajú mnohé štádiá, na základe ktorých sa môže uskutočniť príprava na plné vedomie. Tie ukončené štádiá vytvorili zakotvenia pre vaše nové čakry a zmenia spôsob fungovania meridián vo vašom tele. Bolo nám povedané, že to štádium je základ pre prechod do ďalšieho štádia, v ktorom sa upevnia vrstvy vášho éterického tela. To musí byť pozorované medicínskym tímom.

Prosíme vás v mene toho čo sa s vami deje aby ste zostali pozitívni; a kedykoľvek by ste potrebovali pomoc, tak o ňu poproste! Sme tu preto aby sme vám v tom ťažkom období poslúžili súcitom a pomohli vám udržať pôvab a dobro. Musíme sa rozumieť ako spirituálna spoločnosť, ktorá sa stretne z dôvodu vzájomnej pomoci v súčasnej dobe. Vy, moje deti, ste zvláštne/hodnotné bytosti, ktoré prechádzajú svätou operáciou, ktorá bola Nebom určená pred desaťročiami. Ten svätý proces bude pokračovať a skončí až keď ste boli navigovaní cez zázračné odtiene komorami SVETLA. Pred 15.000 rokmi spravilo Atlantské kňazstvo na vás odporné experimenty. Tá skupina mužov a žien chceli zabrániť zániku ich spoločnosti tým, že chceli získať náklonnosť ich tmavých „kamarátov“. Výsledom boli hnusné experimenty na vašich predkoch.

Wir bitten euch im Namen dessen, was da mit euch geschieht, dass ihr positiv eingestellt bleibt; und wann immer ihr Beistand benötigt, bittet uns darum! Wir sind hier, um Barmherzigkeit zu gewähren und euch zu helfen, in derart schwierigen Situationen Anmut und Güte zu bewahren. Wir müssen uns als geistig-spirituelle Gemeinschaft verstehen, die zusammen-kommt, um sich gegenseitig durch die gegenwärtigen Zeiten zu helfen. Ihr, meine lieben Kinder, seid besondere Wesenheiten, die eine höchst ungewöhnliche Operation durchlaufen, die vor Jahrzehnten vom Himmel veranlasst wurde. Dieser heilige Prozess wird weitergehen und erst dann enden, wenn ihr erfolgreich durch die wundersamen Nuancen der Kristall-LICHT-Kammern navigiert seid. Vor über 15 Jahrtausenden hatte die Atlantische Priesterschaft erstmals die ersten von vielen abscheulichen Experimenten mit euch durchgeführt. Diese Gruppe sagenumwobener Frauen und Männer wollten den Zusammenbruch ihrer Gesellschaft abwenden und wollten dafür die Gunst ihrer finsteren 'Kameraden' gewinnen. Das Ergebnis waren abartige Experimente an euren Vorfahren.

Wir bitten euch noch einmal, positiv zu bleiben. In sehr naher Zukunft möchten wir das, was wir euch gerade berichtet haben, noch ergänzen. Unsere gemeinsame Geschichte ist wie ein Wandteppich, der sanft entrollt werden muss. Unser Ziel ist, euch ein vollständiges Verständnis davon zu vermitteln, wie es dazu kam, dass ihr zu begrenzt bewussten Wesen gemacht wurdet, und euch in verständlicher Weise zu erläutern, wie ihr nun wieder in euren einstigen Zustand hinein restauriert werdet. Ein Jeder unter uns hat, genauso wie ihr, mehrere Lebenszeiten in stummer Verzweiflung durchlebt. Gnade war es, die uns eine Anerkennung zuteil-werden ließ, nach jenen Lebenszeiten eine Zeremonie erleben zu dürfen, die uns unseren Status der Unsterblichkeit zurückgab. Dieser Status wird uns gewährt, weil der Himmel wünscht, dass wir die Barmherzigkeit und die Macht der LIEBE walten lassen, euch zu geleiten. Der Himmel wünscht, dass wir das Göttliche repräsentieren, da wir nach seiner heiligen Beurteilung viele geistig-spirituell exemplarische Lebenszeiten durchlebt haben. Darum wurden wir durch die heilige Zeremonie umgewandelt, um zu Aufgestiegenen Meistern zu werden. Wir wurden in ein geistig-spirituelles „Ausbildungslager“ geschickt, wo wir über unseren künftigen göttlichen Dienst unterrichtet wurden.

Prosíme vás ešte raz aby ste zostali pozitívni. V krátkej budúcnosti vám chceme rozsiahlejšie oznámiť to čo teraz hovoríme. Naše spoločné dejiny sú ako koberec, ktorý sa jemne odroluje. Našim cieľom je – sprostredkovať vám úplné pochopenie/porozumenie toho ako ste boli zmenení na bytosti s obmedzeným vedomím a zrozumitelným spôsobom vysvetliť ako budete znova privedení do pôvodného stavu. Každý z nás, tak isto ako vy prešiel životočasmi naplnenými tichou zúfalosťou. Bola to milosť, ktorá nám dala/vrátila uznanie po mnohých životočasoch utrpenia. Ten štátus dosiahneme lebo Nebo si želá aby sme uplatnili milosrdnosť a LÁSKU pri vašom prechode. Nebo si želá aby sme reprezentovali to božské lebo sme prežili mnohé duchovne-spirituálne životočasy. Preto sme boli svätou ceremóniou zmenení/premenení na vzostúpených majstrov. Boli sme poslaní do „výučných stredísk“, kde sme boli vyučení k svätej službe.

Dnes sme znova pokračovali s našimi správami. Dnešná správa hovorí o radosti a poznaní, že sme prekonali dôležitú časť. Ste oveľa bližšie k vášmu cieľu, vrátiť sa do stavu fyzických anjelov. Tak je cesta pripravená pre uspokojujúce zmeny. Vedzte, že nespočítatelné zásoby a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patrí vám! Nech tak je!

Wir haben heute wieder die Reihe unsere Botschaften fortgesetzt. In der heutigen Botschaft geht es um Freude und um die Erkenntnis, dass ein wichtiger Meilenstein geschafft ist. Ihr seid eurem heiligen Ziel, wieder in euren einstigen Zustand als physische Engel zurückkehren zu können, wesentlich näher gekommen. So ist diese 'Reise' nun bereit für einige wesentlich befriedigendere Wendungen. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

DEMNÄCHST: Unsere neue Blogadressehttps://erstkontakt.wordpress.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 20.Oktober 2015

von erst-kontakt @ 2015-10-22 – 10:08:27

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Balik! Tá doterajšia realita bude rýchlo demontovaná mnohostrannými rozhodnutiami nového zoskupenia antických rodín ako tiež jedným kráľovstvom v Európe. Tie rozhodnutia umožňujú demontovať tie mnoho-hlavové monstrá, z ktorých sa skladajú Kabali. Tí, ktorí sú involvovaní do právnych/juristických aspektov tej operácie sa veľmi tešia, že tie tak dôležité rozhodnutia konečne boli spravené. Naši spojenci nás informujú, že nový finančný systém a jeho súčasti sú už kompletné a čakajú na zavedenie. Očakávame, že nedávno doplnené a skompletované budú použité na prevzatie US federálnej banky a jej nespočetné centrál-bank-filiálky. Tie precedentné-prípady, ktoré vytvorila naša juristická divízia sľubujú, že ten Coup/priebeh bude jednoduchý a rýchly. Doterajším bankám chýbajú krycie drahé kovy čo bude ponúknuté svetu novým systémom. A tak máme pocit, že ten nový finančný systém môže prebrať vedenie nad finančnou realitou pred ukončením tohto gregoriánskeho mesiaca. Tie udalosti jednoznačne signalizujú, že tie mnohé novo-hodnotenia a veľké zmeny v peňažnej mene môžu byť ukončené a zavedené. To je časový bod kedy môžu byť zavedené nové aj vlády.

Selamat Balik! Diese bisherige Realität wird durch die vielfältigen
Entscheidungen einer neuen Gruppierung der antiken Familien sowie eines
neuen Königtums in Europa rasch demontiert. Deren Entscheidungen
machen es möglich, jene vielköpfigen Monster, aus denen sich die Kabale
zusammensetzt, schnell zu demontieren. Diejenigen, die in die juristischen
Aspekte dieser Operation involviert sind, sind höchst erfreut darüber, dass
diese hoch-wichtigen Entscheidungen endlich getroffen werden konnten.
Unsere Verbindungsleute berichten, dass das neue Finanzsystem und
dessen viele Bestandteile praktisch komplett bereit stehen. Wir erwarten,
dass diese kürzlich komplettierten Bestände dazu eingesetzt werden, die
US Federal Reserve Bank und deren zahlreiche Zentralbanken-Filialen zu
übernehmen. Die vielen Präzedenzfälle, die von unserer juristischen
Division geschaffen wurden, versprechen, diesen Coup schnell und einfach
durchführbar zu machen. Den bisherigen Banken fehlt es an der Deckung
durch die Edelmetalle, die der Welt durch das neue Finanzsystem offeriert
wird. Und so haben wir das Gefühl, dass dieses neue System die Führung
über eine neue finanzielle Realität übernehmen kann, bevor dieser
10.Gregorianische Monat endet. Diese Geschehnisse können eindeutig
signalisieren, dass die vielen Währungs-Neubewertungen und die große
globale Währungsumstellung zum Abschluss gebracht und in Kraft gesetzt
werden können. Dies dürfte der Zeitpunkt sein, an dem eine ganze Reihe
neuer Regierungen ins Amt kommen werden.

Diese neuen Regierungen werden endlich auch der jahrzehntelangen UFO-Vertuschung ein Ende machen!

Tie nové vlády ukončia konečne aj utajovania UFO!

Keď bude globálne ukončené zatajovanie tak môžeme začať s radou vysielaní programov, ktoré vás budú informovať kto sme, a spomenú náš mimozemský pôvod. To čo robili kedysi atlanti s politickými dizidentmi bolo dôkazom ich poslušnosti voči tmavým silám. Tá politika bola znova predvedená v jej plnom rozsahu temnými skutkami uskutočnené ich následovníkmi Anunnaki. Od tej doby ste boli kŕmení radou klamstiev a falošnými informáciami. My – vo SVETLE – mienime zverejniť tie dejiny, medziiným aj tie manipulatívne príbehy, ktoré sú vo vašich knihách dejín. Od detstva ste boli ich škodoradosťou kŕmení tým čo vám vaši „páni“ predložili. Tá zbierka falošných zakladných-mienok bola neustále opakovaná. Vojna je psychopatická aktivita. To isté sa môže povedať o nenávisti a z toho vyplývajúci zmysel pre škodlivú nadmoc nad tými, ktorí vám vštepovali nenávisť. Stúpanie vášho vedomia je teraz v procese a rozdrtí tú zbierku klamstiev, nenávisti a iných podobných pocitov, ktoré vám boli naočkované. Začínate sa pýtať na to čo vám bolo hovorené. A my chceme našu technológiu použiť na poukázanie toho čo sa v skutočnosti udialo od začiatku minulého storočia!
Wenn diese Vertuschung global aufgehoben wird, können wir damit
beginnen, eine Reihe von Programmen auszustrahlen, die euch darüber
informieren können, wer wir sind, und euch unsere außerirdische Herkunft
erläutern. Was die Atlanter einst mit den politischen Dissidenten machten,
war zunehmend ein Zeichen ihres Gehorsams gegenüber den finsteren
Mächten. Diese Politik wurde erneut in vollem Umfang demonstriert durch
die finsteren Taten ihrer Nachfolger, den Anunnaki. Seit dieser Zeit wurdet
ihr mir einer ganzen Serie von Lügen und Falschinformationen abgespeist.
Wir – im LICHT – beabsichtigen, euch diese Historie zu erläutern, darunter
insbesondere auch die vielen manipulativen Storys, die in euren
Geschichtsbüchern stehen. Seit eurer Kindheit wurdet ihr in hämischer
Schadenfreude mit dem abgespeist, was euch eure 'Obrigkeit' vorsetzte.
Diese Ansammlung falscher Grundannahmen wurde immer und immer
wiederholt. Krieg ist eine psychopathische Aktivität. Dasselbe kann gesagt
werden über den Hass und über den daraus resultierenden falschen Sinn
für eine schädliche Übermacht über diejenigen, die zu hassen euch
eingeimpft wurde. Das Ansteigen eures Bewusstseins ist nun ein Prozess,
der diese Ansammlung von Lügen hinsichtlich Hass und anderer ähnlicher
Gefühle, die euch eingetrichtert wurden, allmählich zerbröckeln lässt. Ihr
beginnt jetzt zu hinterfragen, was euch da erzählt worden ist. Und wir
wollen unsere Technologie dazu nutzen, euch aufzuzeigen, was seit
Beginn des vorigen Jahrhunderts wirklich geschehen ist!

Tento váš svet sa mení k lepšiemu. Najprv sa to dialo „tajným-skrytým“ spôsobom. V istom vhodnom bode môžu tie zmeny byť zverejnené. Ten proces spoločenskej zmeny už prebieha pod veľkými bezpečnostnými zaisteniami – tak ako to bolo už pred veľmi dávnom určené. Toho času prebiehajú prípravy. Tie sa týkajú teraz oboch Amerík, Európy a Ázie. Séria nových pravidiel/noriem pochádza od antických rodín lebo na palubu prišli mnohí členovia z novej generácie. Tá nová politika zrýchli tie priebehy, ktoré boli schválené pred niekoľkými týždňami. Tým ste blízko toho aby ste videli ako rozkvitne pred vašimi očami nový vládny systém a váš blahobyt! Naši spojenci sú šťastní s tým čo prebieha. Od vás vyžaduje tá nová realita aby ste videli/pozorovali pod novým svetlom. Nové vlády budú transparentné/priesvitné a potrebujú neustále pozorovanie fungovania. Vaša spolupráca je skutočne nutná.  Silný vzťah medzi vládou a vami je teraz to čo obe strany potrebujú.
Diese eure Welt wandelt sich zum Besseren. Zunächst geschah dies
eher auf 'heimlich-verstohlene' Weise. Zum geeigneten Zeitpunkt können
diese Veränderungen aber nun publik werden. Dieser Prozess eines
gesellschaftlichen Wandels vollzieht sich unter hohen Sicherheits-
Vorkehrungen, – so, wie es bereits vor langer Zeit beschlossen wurde.
Zurzeit sind dafür weitere Vorbereitungsmaßnahmen im Gange. Diese
Maßnahmen betreffen jetzt beide Amerikas, Europa und Asien. Eine neue
Serie politischer Regeln geht aus den antiken Familien hervor, da eine
neue Generation von Mitgliedern ihrer vielen Räte 'an Bord' gekommen ist.
Diese neue Politik beschleunigt diese Maßnahmen, denen vor einigen
Wochen zugestimmt wurde. Somit seid ihr jetzt sehr nahe daran, zu
erleben, wie ein neues Regierungswesen, euer Wohlstand und ein neues
Finanz-System vor euren Augen erblüht! Unsere Verbindungsleute sind
überglücklich über das, was da gegenwärtig vor sich geht. Diese sich
manifestierende neue Realität erfordert von euch, dass ihr sie in neuem
Lichte betrachtet. Die neuen Regierungen werden transparent sein und
bedürfen eurer intensiven Funktions-Überwachung. Eure Beteiligung ist
wahrlich vonnöten. Die starke Beziehung zwischen Regierung und euch ist
mehr denn je das, was beide Seiten brauchen und erfordern!

Ako môžete rozpoznať tak sa javí/manifestuje pomaly, v tichu revolúcia. Každý jeden z vás je dôvod pre tú dramatickú zmenu. Je nutné aby ste zažili National Economic Security Act (NESARA) ako prvý krok globálneho diania, ktoré skončí s otroctvom dlžoby a vás viedlo k rastúcemu blahobytu. Vaše najhlbšie sny budú čoskoro skutočnosťou. Okrem toho musí utajovanie UFO byť zmenené v niečo čo nás k sebe privedie. Vidíme moment pravdivého bodu zmeny vo vašich dejinách. 13 000 ročná globálna karanténa sa končí. Vaši mentori najprv použijú čas na ich predstavenie a aby vám do detailu povedali kto vlastne ste. A to je len začiatok úžasného dobrodružstva. Keď ste znova úplne plnovedomí  spojíte sa s Agarthmi a s nami. Vaša komunikácia s Nebom bude znova-vybudovaná. Rodí sa nový hviezdny národ. Končíte/zdokonalujete vaše vám súdené. Halleluja!

 
Wie ihr erkennen könnt, manifestiert sich da allmählich eine stille
Revolution. Jeder unter euch ist der wahre Grund für diesen höchst
dramatischen Wandel. Es ist notwendig, dass ihr den National Economic
Security and Reformation Act (NESARA) als ersten Schritt eines globalen
Geschehens erlebt, das die Schulden-Sklaverei beendet und euch zu
wachsendem Wohlstand verhilft. Eure tiefsten Träume werden bald
verwirklicht sein. Darüber hinaus muss die UFO-Vertuschung in etwas
verwandelt werden, das es ermöglicht, dass ihr mit uns zusammen-
kommen könnt. Wir sehen diesen Moment als wahren Wendepunkt in
eurer Historie. Die fast 13 Jahrtausende währende globale Quarantäne
geht zu Ende. Eure Mentoren werden zunächst einmal die Zeit nutzen,
sich euch vorzustellen und euch detailliert zu erläutern, wer ihr eigentlich
wirklich seid. Und das ist erst der Beginn eines großartigen Abenteuers,
das mit eurer göttlichen Zeit in euren personalisierten Kristall-LICHT-
Kammern seinen Abschluss finden wird. Danach werdet ihr wieder
vollständig bewusst geworden sein und euch wieder mit den Agarthern
und uns vereinen. Eure Kommunikation mit dem Himmel wird vollständig
wiederhergestellt sein. Da wird eine neue Sternen-Nation geboren! Ihr
seid im Begriff eure großartige Bestimmung zu vollenden! Halleluja!
Halleluja!

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! Ste neustále bombardovaní energiami z iných dimenzií. Tie zosilnia žehnaným spôsobom tie fyzické a nefyzické telá. Pri tom všetkom ide o integráciu/vloženie. Tie fyzické časti vyžadujú ich mnohé duchovne-spirituálne časti aby sa mohli prepojiť. Nebo vám tým umožňuje pohybovať sa rýchlejšie do vyšších úrovní vedomia.  Ten božský proces prebieha so súhalsom s našimi partnermi a spojencami. Okrem toho sa jemným spôsobom mení váš postoj a spôsob ako s tou ríšou zaobchádzať. Presne tak sme aj my kedysi boli pripravovaní. Viďte tie zmeny ako „svätý bozk“ Neba. Ste skutočne žehnaní a dobre zaobstaraný. Pred veľmi dávnom sme aj my prešli tou zmenou. To potrebovalo radu nasledujúcich životočasov. Výsledok bol úžasný stav milosrdnosti a božskej služby.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Ihr werdet
gegenwärtig bombardiert mit Energien aus anderen Dimensionen. Diese
Energien verstärken in gesegneter Weise die vielen Anpassungen eurer
physischen und nicht-physischen Körper. Bei alldem geht es um
Integration. Die neuen physischen Komponenten erfor dern es, dass deren
viele geistig-spirituelle Anteile sich mit euren physischen und mentalen
Anteilen verbinden. Der Himmel ermöglicht euch auf diese Weise, euch
rasch und erfolgreich in immer höhere Bewusstseins-Ebenen zu begeben.
Dieser göttliche Prozess vollzieht sich in Übereinstimmung mit unseren
Verbündeten und Partnern. Außerdem wird in behutsamer Weise eure
Einstellung verändert, sowie die Art, wie ihr mit diesem Reich umgeht.
Genauso wurden auch wir einst auf unsere Umwandlung vorbereitet. Seht
diese wertvollen Veränderungen als einen 'heiligen Kuss des Himmels'. Ihr
seid wahrlich gesegnet und gut umsorgt. Vor langer Zeit haben auch wir
diese Art Umwandlungen durchgemacht. Sie benötigten zu ihrer
Vollendung eine ganze Reihe von aufeinander-folgenden Lebenszeiten.
Das Ergebnis war ein wundervoller Zustand der Gnade und göttlichen Dienens.

Pokiaľ vy sa pomaly pohybujete do konečného štádia, ktoré vás vedie späť do ríše fyzických anjelov, tak vedzte hlboko vo vašom srdci o tých nádherných radostiach, ktoré na vás čakajú. Ste zvláštna skupina ľudí. Utrpeli ste neuveritelnú smutnosť počas mnohých životočasov, ktoré vás viedli cez mnohé skúšky. Zažili ste smrť, pest a všetky zlé účinky nezastaviteného tyranstva. A napriek tomu ste nespadli zo svätého SVETLA. To je dlhodobá skúška, ktorá si zaslúži primeranú odmenu. Cez tie životočasy ste prežili. A teraz pozorujete konečný pád tmavých síl – a víťazstvo SVETLA! My sme tiež prežili a pozorovali tie hrozby života v strede klamstiev a veľkého tyranstva. Ste žehnaní a vám bude daná svätá poklona plného vedomia – ako tiež božský návrat do stavu fyzických anjelov.
Während ihr euch nun allmählich in die abschließenden Stadien bewegt,
die euch wieder ins Reich der physischen Engel zurückführen, wisst tief in
euren Herzen um die wunderbaren Freuden, die euch erwarten. Ihr seid
eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Ihr habt unglaubliche Trübsal
erlitten und wurdet in zahlreiche Lebenszeiten hineinversetzt, die euch vor
harte Prüfungen gestellt haben. Ihr habt Tod, Pest und all die schlimmen
Auswirkungen ungezügelter Tyrannei erlebt. Und trotz dieser Tatsache
seid ihr nicht aus dem heiligen Rückhalt des LICHTS gefallen. Das ist eine
langwierige Prüfung, die eine angemessene Anerkennung verdient. Wir
sind Teil dieser großartigen Lebenszeiten voller Herausforderungen des
Herzens und der Wege des Himmels. Durch all diese Lebenszeiten
hindurch habt ihr überlebt. Und nun naht die endgültige Niederlage der
Dunkelmächte – und der großartige Triumph des LICHTS! Wir haben die
Schrecken des Lebens inmitten dieser Lügen und einer großen Tyrannei
beobachtet und miterlebt. Ihr seid gesegnet, und euch wird die heilige
Fügung des vollständigen Bewusstseins zuteil – sowie die göttliche
Rückkehr in den Existenz-Zustand physischer Engel!
Es ist euch beschieden, vor weiteren Lebenszeiten in diesem finsteren
Horror bewahrt zu sein. Wir erwarten euch, wenn ihr voller Freude aus
euren Kristall-LICHT-Kammern kommt. Diese Umwandlung hat mehr Zeit
beansprucht, da die Dunkelseite ein weites Netz der Trübsal über dieses
Reich gespannt hatte. Dieses Netz wurde nun beseitigt! Die nächste
Aufgabe ist, dieses Erdreich mit Freude, Freiheit und Wohlstand zu füllen.
Unsere Verbündeten bereiten schon den Weg dafür, dass sich Dinge
manifestieren können, die euch in Erstaunen versetzen werden. Wisst
somit in euren Herzen, dass sich ein neues Reich formiert. Es ist ein Reich,
aus dem die Lakaien der Finsternis in aller Form entfernt werden.
Diejenigen, die bestrebt sind, dass Wahrheit und Transparenz euer Reich
regieren, benötigen eure vollständige Beteiligung. Seid daher bereit, eure
neue Errungenschaft des LICHTS und der LIEBE wirksam werden zu
lassen. Seid ewig dankbar – und dankt dem Himmel für diesen höchst
heiligen Akt der Gnade. Die Erde wird umgewandelt, und euch ist es
beschieden, euch in den Ländern Agarthas wieder mit euren antiken
geistig-spirituellen und kosmischen Familien zu vereinen. Hosianna!
Hosianna! Wir haben heute erneut unsere wöchentlichen Berichte fortgesetzt. Ihr
seid dem Zeitpunkt nun sehr nahe, an dem dieses wundervolle Erdreich
von Neuem geboren wird. Die Dunkelseite ist endlich bereit, sich
erweichen zu lassen und sich zu ergeben. – Wir unsererseits sind nahe
daran, dass jene Wesen bei uns landen, die uns so lange geschützt haben.
Ein wahrlich großartiger Moment steht nahe bevor! – Wisst, ihr Lieben,
dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der
Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid
Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

GALAKTICKÉ SPRÁVY 18


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 15.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-16 – 20:45:42

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Balik! Naši spojenci sa stretnú na porazenie tmavých Kabablov. Tá operácia robí dojem, že trvá dlhšie ako bolo očakávané. Váš, Anunnakmi koncipovaný svet je plný  tajných mentálnych pascí. Je tu nutný nový koncept. S povolením Neba sme vytvorili novú realitu, ktorá je modelom toho čo vy poznáte a milujete. Tá realita sa teraz bude manifestovať mnohými dekrétmi Neba. Je to realita, ktorú čiastočne nechápu tiež strany SVETLA. Napriek tomu pokračujú tie odvážne duše SVETLA. Tmavá strana usilovne vládla doteraz krutou realitou, ktorá vás udržiavala nútením podriadiť sa ich škodlivým želaniam. Tí tmaví, mlčanliví vládnúci  majú ešte trochu dosah na vás ale začína sa uvoľňovať vodiacou snahou želania SVETELNÝCH síl. Na miesto dosahu tmavých síl teraz  vstupuje hlboko siahajúca nutnosť splniť dekréty SVETLA, ktoré smerujú k realite spravodlivosti. Tie snahy a želania poháňajú antické rodiny k vytvoreniu a dosiahnutiu novej reality, ktorá od-izoluje Kabalov od ich doterajších podriadených. Tým je tmavá strana ultimatívne zasvätená k zániku pokiaľ nová realita získava tvar.

Selamat Balik! Unsere Verbündeten kommen zusammen, um die finstere Kabale zu besiegen. Diese Operation dauert allem Anschein nach länger als ursprünglich erwartet. Eure von den Anunnaki konzipierte Welt ist voller heimlicher mentaler Fallen. Hier ist ein neueres Konstrukt vonnöten. Mit Genehmigung des Himmels haben wir eine neue Realität hervor-gebracht, die nach jenem Modell entworfen ist, die ihr Alle kennt und liebt! Diese Realität wird jetzt durch die zahlreichen Dekrete des Himmels manifestiert. Es ist eine Realität, die sogar die LICHT-Seite zuweilen noch kaum begreifen kann. Trotzdem gehen diese tapferen Seelen des LICHTS weiterhin voran. Die Dunkel-Seite hat bisher über die alte, grausame Realität mit einem Eifer geherrscht, der euch zwang, euch ihren schändlichen Wünschen in erheblichem Umfang unterzuordnen. Diese finsteren, verschwiegenen Beherrscher haben jetzt zwar immer noch einen gewissen Zugriff auf euch, aber dieser beginnt sich angesichts der inneren Wunsch-Bestrebungen der Führerschaft des LICHTS zu lockern. So tritt an die Stelle dieses Zugriffs der Dunkelseite eine tiefgreifende Notwendigkeit, die Dekrete vonseiten des LICHTS zu erfüllen, die auf eine neue, gerechtere Wirklichkeit hinauslaufen. Diese Wunsch-Bestrebungen treiben zurzeit die antiken Familien an, die Schaffung jener neuen Realität zu vollenden, die die finstere Kabale nachhaltig von ihren einstigen Untertanen isoliert. Somit ist die Dunkel-Seite ultimativ dem Untergang geweiht, während die neue Realität allmählich Gestalt gewinnt.

Dieser Realitätswandel benötigt vor allem eure innige Unterstützung! Eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Wandels ist das Aufkommen neuer Erkenntnisse darüber, wie diese Welt eigentlich funktionieren sollte. Während ihr zurzeit erwachsen werdet, werdet ihr noch ständig von den Einflüssen eures Umfelds, eurer Eltern und Freunde 'bombardiert', in 'akzeptabler' Weise (nach deren Muster und Vorstellungen) zu agieren und zu reagieren. Dieser kulturelle Anpassungsprozess war für euch bisher tatsächlich so etwas wie eure „zweite Natur“. Deshalb müsst ihr ein 'Set' neuer Parameter erlernen, die geeignet sind, eure Sicht von der Welt zu erweitern. Es ist erforderlich, dass die bisherige Wirklichkeit anhand dieser neuen Sichtweise wahrhaftig und wirklich verändert wird. Diese machtvollen neuen Erkenntnisse sind der wesentliche Schlüssel auf dem Weg zu vollständigem Gewahrsein. Bis jetzt hat der Himmel euer zunehmendes Bewusstsein dazu genutzt, dass sich ein subtiles Maß an Veränderungen in eure bisherige Realität 'hineinschleichen' kann. Doch dieser Vorgang muss sich nun beschleunigen, da verschiedene Fonds jetzt verfügbar werden. Und daher werden neue Banken-Regeln, eine globale Neubewertung der Währungen und die Einführung Edelmetall-gedeckter Gelder eure alltägliche Wirklichkeit wesentlich verändern. Diese neue Wirklichkeit wird sich auf persönliches Wachstum, äußeren Frieden und auf den Start in den finalen Abschnitt eures Wegs ins vollständige Bewusstsein konzentrieren.

Tá zmena reality potrebuje predovšetkým vašu podporu. Jedno z najdôležitejších výsledkov tej zmeny je vzostup poznaní ako by tento svet mal fungovať. Pokiaľ vy toho času dozrievate – ste neustále bombardovaní - konať a reagovať „akceptovatelným“ spôsobom (podľa ich vzorcov a predstáv). Ten kulturálny proces prispôsobenia bol doteraz skutočne istým druhom „druhej prirodzenosti“. Preto sa musíte učiť „set“ nových parametrov, ktoré sú vhodnejšie pre rozšírenie vášho pohľadu na Svet. Na základe toho nového pohľadu na Svet môže byť realita skutočne zmenená. Tie mocné poznatky sú hlavným kľúčom na ceste k úplnému vedomiu. Doteraz používalo Nebo vaše rastúce vedomie na to aby sa mohla „vkĺznuť“ subtílna/podvedomá zmena do vašej doterajšej reality. Ale ten proces sa musí zrýchliť lebo sú už k dispozícii rozličné fondy. Preto vzniknú nové bankové pravidlá, globálne novo-hodnotenie meny a zavedenie drahými kovmi krytých peňazí, ktoré značne zmenia vašu realitu. Tá nová skutočnosť sa sústredí na váš osobný rast, vonkajší mier a štart do finálneho odseku vašej cesty do plného vedomia.

Pokiaľ vaše vedomie rastie a vkladá do vás nové čakry, tak sa ešte raz zamyslite späť na to „cestovanie“ plné nebezpečenstva, ktoré kedysi začalo keď Anunnaki „zmenili hru“ a vás nútili skoro 13 000 rokov znášať život v obmedzenom vedomí. Ten stav vás terorizoval a viedol k rade ediktov/príkazov, ktoré vám boli vnútené Anunnakmi. Tmavá moc vás izolovala od vašich súrodencov vo vnútri Zeme (Agartha) a kázali koncept moci, ktorá vo vás vyvolala otázku ako by Nebo mohlo vyhrať nad tmavími Kabalmi a ich pomocníkmi/chránencami. Tá skupina nimi chránených dostala na začiatku radu povolení moci, ktoré boli časom Anunnakmi novo-definoné. Nakoniec mali tí chránení pocit „všemocnosti“ a novo-definovali ich edikty/povolenia v rozsiahlej miere pre ich výhody. Ktoré vlastne hovoria, že SVETELNÁ strana sa im musí podriadiť a Nebu mali dovoliť ukončiť to dlho-trvajúce mocnárstvo tmavých síl. Miesto toho inscenovali scénar, ktorý ich trikmi predĺžil pozíciu ich moci o ďalších 20 rokov. Ale ich nehoráznosti viedli k tomu, že teraz budú od vás izolovaní. Ste veľmi blízko k vašej slobode a k novému vládnemu systému – ako tiež blízko k neuveritelne-vyzerajúcej dobe mieru a slobody.

Während euer Bewusstsein wächst und ihr allmählich neue Chakren in euch integriert, denkt noch einmal zurück an die gefahrvolle 'Reise', die einst begann, als die Anunnaki „das Spiel wechselten“ und euch zwangen, fast 13 Jahrtausende lang ein Leben in begrenztem Bewusstsein zu ertragen. Dieser Zustand hat euch terrorisiert und hat zu einer Reihe von Edikten geführt, die euch von den Anunnaki auferlegt wurden. Die Dunkelmächte isolierten euch von euren Geschwistern in der Inneren Erde (Agartha) und predigten ein Macht-Konzept, das in euch die Frage aufkommen ließ, wie denn der Himmel die finstere Kabale und deren viele Günstlinge zu besiegen gedenkt. Dieser Gruppe von Günstlingen wurde anfänglich ein beträchtliches Ausmaß an Machtbefugnissen zugestanden, die die Anunnaki im Laufe vieler Jahrtausende allmählich neu definierten. Am Ende hatten die Günstlinge das Gefühl, sie wären „allmächtig“, und sie definierten die Edikte ihrer einstigen Oberherren für sich um, die eigentlich besagten, dass sie sich nun der LICHT-Seite fügen sollten und dem Himmel zugestehen sollten, die lange währende Vorherrschaft der Dunkel-Seite zu beenden. Stattdessen inszenierten diese Dunkelwesen ein Szenario, das die Periode ihrer üblen Tricks um weitere zwanzig Jahre verlängerte. Doch ihre Missetaten sind nun endlich dazu angetan, sie von euch zu isolieren. Ihr steht sehr nahe vor eurer Freiheit und vor einem neuen Regierungswesen – sowie vor einer schier unglaublich scheinenden Ära des Friedens und der Freiheit.

Es hat eines ziemlich ausgedehnten Zeitraums bedurft, bis dieses nun kommende Zeitalter erreicht werden konnte. Vor langer Zeit wurde den Dunkelkräften eine Art spezifische „Blankovollmacht“ zugebilligt. Dieses spezielle Set an Ausnahmeregelungen sollte eigentlich jedoch nur für eine relativ kurze Zeit gelten. Zu einem besonders vorbestimmten Zeitpunkt wollte der Himmel euch dann wieder seinen liebevollen Halt bieten und in sehr detaillierter Weise die Mittel zur Verfügung stellen, anhand derer ihr wieder zu vollständigem Gewahrsein gelangen konntet. Dieses Gewahrsein soll eure Fähigkeiten wiederherstellen, die euch die Atlanter genommen hatten. Dieser Prozess soll sich zentral in speziellen, lebendigen Kristall-Kammern vollziehen. In der Tat werden die Agarther und wir euch zu Hause willkommen heißen. Dieser Vorgang wird es euch ermöglichen, euch wieder eurer einstigen Rolle als Rebellen in Atlantis zu erinnern. Auf dieser Grundlage könnt ihr eure Fähigkeiten dazu einsetzen, euch mit den Agarthern zu vereinen und eine einzigartige Galaktische Gesellschaft zu gründen, der es bestimmt ist, sich auch auf die anderen drei Wasser-Planeten zu verteilen. Diese Planeten werden innerhalb dieses speziellen Sonnensystems wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Dieses Sonnensystem soll zu einem der wesentlichen Versammlungs-Orte für die Galaktische Föderation werden – wie auch für die vielen Welten der „Galaktischen Union“, die zurzeit aus über 20.000 Nachbar-Galaxien besteht.

Potrebovalo to veľa času až mohla byť dosiahnutá prichádzajúca nová doba. Pred veľmi dávnom dostali tmavé sily akýsi druh „prázdneho splnomocnenia“. Bolo to myslené len pre obmedzené obdobie. K určenému termínu vám Nebo chcelo vrátiť jeho láskyplnú opateru a detailným spôsobom dať k dispozícii prostriedky na dosiahnutie plného vnímania. To vnímanie znovu-vytvorí vaše schopnosti, ktoré vám vzali Atlanti. Ten proces má prebiehať v špeciálnych krištáľových komorách. Skutočne vás my a Agarthi chceme vítať doma. Ten proces vám pripomenie vašu úlohu rebelov v Atlantíde. Na tom základe vložíte vaše schopnosti na prepojenie s Agarthmi a na založenie jedinečnej galaktickej spoločnosti, ktorá vám je súdená a umožní vám rozdeliť sa na iných vodných planétach. Tie planéty budú znova uvedené do ich pôvodného stavu. Táto Slnečná sústava má byť miesto stretnutia Galaktickej Federácie – ako tiež pre mnohé Svety „Galaktickej únie“, ktorá sa skladá z 20.000 susedných Galaxií.

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! Pred tisícročiami Nebom povolené (dočasné) „oslobodenie od istých poviností“. To pravidlo slúžilo našej lepšej príprave na toto obdobie. Počas tohto obdobia boli Nebom žiadaní vodiaci-anjeli založiť špeciálnu skupinu, ktorá má dobrosrdečne stáť pri tých božských nespočetných dobrovoľníkoch. V priebehu rokov sme boli vyvolení my prevziať tú najsvätejšiu úlohu. Pokiaľ všetci podľa pozemského plánu smerujeme  do „nového dňa“ musíme si stále uvedomovať čo sa od nás očakáva. My majstri sme sa stretli aby sme vás sprevádzali na konečnom úseku vašej cesty, ktorý začal v roku 1990 s rozlúčkou Anunnaki a neočakávaným prevzatím moci ich chránencov – tmavých Kabalov. Od toho časového bodu sa vo vás skutočne udiali mnohé druhy spirituálnej, mentálnej a fyzickej zmeny. Našou svätou úlohou je podporovať vás, pomáhať a milosrdným spôsobom strážiť a ukazovať vašu glórijskú cestu do plného vedomia. Pokiaľ sa tá cesta rozvíja vidíte a cítite viac naše špeciálne stráženie vašich svätých duší. Tá úloha vyžaduje od vás, že zostanete pozitívne naladení a necháte stranou akýkoľvek druh frustrácie. Musíte si tie denne prechádzajúce zmeny uvedomovať. A musíte si uvedomovať zmeny vášho vnútra, ktoré sa nepretržite dejú denne. My sme tu aby sme stáli pri vás u vzniku tých veľkolepých poznatkov.

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Vor Jahrtausenden wurde den Dunkelkräften seitens des Himmels eine (zeitweilige) „Befreiung von gewissen Verpflichtungen“ zugestanden. Diese Regelung war geeignet, einen Jeden unter uns noch besser auf die jetzige Zeit vorzubereiten. Während dieser Zeit bat der Himmel seine himmlischen Führungs-Engel, eine spezielle Gruppe zu gründen, die diesen gesegneten göttlichen Heerscharen gütig zur Seite stehen sollte. Im Laufe der Jahre wurden wir dazu auserwählt, diese äußerst heiligen Posten einzunehmen. Während wir alle auf diesem Erdenplan dem 'neuen Tag' zustreben, müssen wir uns ständig dessen bewusst bleiben, was von uns erwartet wird. Wir Meister haben uns zusammengefunden, um euch frei auf euren abschließenden Weg zu geleiten, der mit der Abdankung der Anunnaki und der plötzlichen Machtergreifung ihrer Günstlinge, der finsteren Kabale Mitte der 1990er Jahre begann. Seit diesem Zeitpunkt haben viele Arten spiritueller, emotionaler, mentaler und physischer Veränderungen in der Tat bei euch Platz gegriffen. Unsere heilige Aufgabe ist es, euch zu unterstützen, zu helfen und in barmherziger Weise euren glorreichen Weg ins vollständige Gewahrsein zu weisen. Während sich dieser göttliche Weg entfaltet, seht und spürt ihr mehr von unserer speziellen Überwachung eurer heiligen Seelen! Diese Aufgabe erfordert von euch, dass ihr positiv eingestellt bleibt und jegliche potentielle Frustration beiseitelasst. Und ihr müsst euch eurer inneren Veränderungen bewusst werden, die täglich mit euch vor sich gehen. Wir sind dazu da, euch bei diesen großartigen Erkenntnissen zur Seite zu stehen.

In der kommenden Zeit werden sich viele nahe bevorstehende, wundersame Ereignisse ganz plötzlich manifestieren. Seht sie als Zeichen, dass dieses bisher finstere Reich sich zum Besseren wandelt. Der Jubel über den Schulden-Erlass, der plötzliche Wohlstand und der wachsende Welt-Frieden sind himmlische Zeichen dafür. Seid allezeit dankbar und wendet euch nach innen. Nutzt diese Geschehnisse dazu, eure Träume wiederaufzunehmen und herauszufinden, was diese Geschehnisse wirklich für euch bedeuten. Dankt auf diese Weise dem Himmel und seid bestrebt, zu klären, was dies für euch bedeutet. Dies muss jetzt eine Zeit der inneren Arbeit sein, um die richtigen Dinge tun zu können. Verbindet euch in Harmonie mit Familie und Freunden. Helft einander und beteiligt euch an einer sich entfaltenden Harmonie. Lasst diese Energie wachsen! Ihr werdet es erleben, wie große Dinge eure Wahrnehmung dieser Welt verändern. Helft mit bei den Bemühungen, der Menschheit zu helfen und Gaia zu erlauben, zu erkennen, wie wunderbar dieser (LICHT-volle) Teil der Menschheit wahrlich ist! Dies ist eine Zeit für Freude und dafür, viele positive Ziele zu erreichen.

V prichádzajúcom čase sa zrazu budú manifestovať zázračné udalosti. Viďte ich ako znamenia toho, že táto, doteraz tmavá ríša sa mení k lepšiemu. Oslava nad zrušením dlžoby, zrazu vzniknúci blahobyt a rastúci svetový mier sú tie nebeské znamenia. Buďte vždy vďační a vstúpte do vášho vnútra. Použite tie udalosti na - začať znovu snívať a zistiť čo tie udalosti pre vás skutočne znamenajú. Ďakujte Nebu a usilujte objasniť si ten zmysel toho pre vás. To musí teraz byť vnútorná práca aby ste mohli robiť správne veci. Spojte sa v harmónii s rodinou a priateľmi. Navzájom si pomáhajte a podelte sa na rozvíjajúcej sa harmónii. Dovoľte tej energii rásť. Zažijete ako veľké veci zmenia vaše vnímanie o tomto Svete. Pomáhajte pri snahe ľudstva a dovolte Gaii aby spoznalala ako úžasná je skutočne táto (SVETLA-plná) časť ľudstva. Teraz je čas radosti a pre dosiahnutie pozitívnych cieľov.

Nechajte stranou prehnaný postoj očakávania. Na miesto toho vniknite/vkĺznite do pozítívnej podporujúcej energie. Čas frustrácie skončil. Väčšina z vás pre-čakala desaťročia nesplneného želania tohto okamihu, ktorý sa teraz formuje. Buďte dobrosrdeční a podporujte to čo sa deje. Buďte schopní vidieť to milosrdné SVETLO. Využite vašu schopnosť kooperácie medzi sebou aby ste globálne signalizovali, že ten nový čas prišiel. Miznutie temnoty bolo možné na základe nezištnej snahy mnohých. Dajte im uznanie a ukážte vašu úctu tým odvážnym konaniam/skutkom. Tu stojíte pripravení a ste v stave vytvoriť cez tú úžasnú prácu novú realitu. Myslite najpozitívnejšie a naj-dobrosrdečnejším spôsobom na - s tým prepojenú zodpovednosť. Buďte schopní vniesť vás do toho dobrovolne a pozorujte úprimným spôsobom čo sa globálne deje. Buďte tí, ktorých pokus pomáhať, v radosti splní vaše sny! Halleluja!

Dnes sme znova priniesli všeobecnú aktualizáciu o tom čo sa globálne deje. Buďte pripravení prevziať nové informácie, ktoré vás možno najprv prekvapia. Keď skončila prítomnosť Kabalov tak sa udejú veci, ktoré ste nikdy nepovažovali za možné. My stojíme pripravení informovať vás a hovoriť o tom čo to znamená. Vedzte, že tá nespočítatelná zásoba nikdy končiaci blahobyt skutočne patria vám. Nech tak je!m

Lasst vor allem eure überreizte Erwartungshaltung los. Schlüpft statt-dessen in eine positive, unterstützende Energie. Die Zeit der Frustration ist vorbei. Die Meisten unter euch haben fast ein Jahrzehnt des unerwiderten Herbeiwünschens dessen durch-wartet, was sich jetzt um euch formiert. Seid gütig und unterstützt das, was da geschieht. Seid fähig, alles in höchst gnadenvollem Licht zu sehen. Nutzt eure Fähigkeit, miteinander zu kooperieren, um global zu signalisieren, dass endlich eine neue Zeit gekommen ist. Das Schwinden der Finsternis konnte aufgrund der selbstlosen Anstrengungen Vieler geschehen. Zollt ihnen eure Anerkennung und zeigt eure innere Wertschätzung dieser höchst couragierten Taten. Ihr steht nun bereit und seid in der Lage, durch dieses großartige Wirken eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Denkt in positivster und gütigster Weise an die damit verbundene Verantwortung. Seid fähig, euch freiwillig einzubringen und beobachtet in aufrichtiger Absicht, was da global vor sich geht. Seid diejenigen, deren Intentionen mithelfen, in Freude eure großartigsten Träume zu erfüllen! Halleluja!

Wir haben euch heute wieder wie bisher eine generelle Aktualisierung hinsichtlich dessen übermittelt, was auf diesem Globus vor sich geht. Haltet euch bereit, neue Nachrichten und Geschehnisse in Empfang zu nehmen, die euch zunächst vielleicht in Erstaunen versetzen mögen. Sobald die Anwesenheit der Kabale vorbei ist, werden Ereignisse geschehen, die ihr nie zuvor für möglich gehalten habt. Wir stehen bereit, euch zu informieren und zu erläutern, was dies alles bedeutet! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Galaktické správy 17


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 01.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-02 – 17:24:32

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Balik! Wir befinden uns in der großartigen Zeit des Übergangs! Die finstere Kabale wird weiterhin immer schwächer. Es haben nun Vereinbarungen Gültigkeit erlangt, die nachdrücklich den Niedergang der Kabale dokumentieren! Die Dunkelseite war gezwungen, Abkommen zu unterzeichnen, die darlegen, dass und wie die Existenz der US-Federal-Reserve-Bank beendet werden muss und wie die Neubewertung der Währungen durchgeführt werden soll. Die Reihe von Dokumenten erläutert überdies, wie die Globale Währungs-Reform der Welt zu einem modifizierten Gold-Standard und damit zu einer Reihe neuer Gold- und Silber-gedeckter Währungen verhelfen soll. Diese Währungen funktionieren unter einem neuen Banken-System, dass zuerst vonseiten China und Russland vorgeschlagen worden war. Dieses höchst transparente 'Vehikel' wird das Mittel sein, anhand dessen eine beträchtliche Menge Geld viele hochnotwendige humanitäre und infrastrukturelle Projekte möglich machen kann. Damit wird ein Wohlstand einhergehen, der genutzt werden kann, um schließlich die Existenz von 'Geld an sich' als Bewertungs-Instrument auslaufen zu lassen. Dann werden Technologien eingeführt, die euer Bewusstsein über das alleinige Konzept von „Geld“ hinausführen. Ihr müsst eure Wirklichkeit mehr auf geistig-spirituelle Weise wahrnehmen. Während euer Bewusstsein zunimmt und ihr euch am Rande des Kontakts befindet, werdet ihr eine neue Realität wahrnehmen, die das, was ihr bisher für möglich gehalten habt, in erheblichem Maße ändert.

Selamat Balik! Nachádzame v nádhernom čase prechodu! Tmaví Kabali sú naďalej zoslabovaní. Platnosť dosiahli zmluvy, ktoré jednoznačne dokumentujú pád Kabalov. Tmavá sila bola prinútená podpísať dohody, ktorými bude ukončená existencia US-Federal-Reserve –Bank a bude zavedené novo-hodnotenie meny. Rada dokumentov okrem toho dokazuje ako pomôže zmena globálnej reformy meny Sveta  viesť k modifikovanému zlato-štandardu a tým zlatom a striebrom krytej mene. Tie meny fungujú pod novým bankovým systémom, ktorý bol navrhnutý Čínou a Ruskom. To transparentné „vozidlo“ bude prostriedkom na základe veľkého množstva peňazí, ktoré umožní vysoko-nutné humanitárne a infraštrukturálne projekty. To bude sprevádzané blahobytom, ktorý môže byť použitý na uplynutie existencie „peňazí ako takých“- ako inštrument hodnotenia. Potom budú zavedené technológie, ktoré vedomie povzdvihnú nad „koncept peňazí. Musíte vašu realitu viac vnímať duchovne-spirituálnym spôsobom. Pokiaľ priberá vaše vedomie a vy sa nachádzate na pokraji kontaktu, potom budete vnímať realitu, ktorá vo veľkej miere zmení to čo ste doteraz považovali za možné. 

Máme rešpekt pred tou rýchlosťou vašej zmeny (transformácie). Pokiaľ vy sa rýchlo pohybujete smerom ku kontaktu budete svedkami prekvapivých vecí. Nebo začalo nové tisícročie s časovým plánom. Len za 15 rokov ste sa priblížili k bodu, na ktorom nie je možný „požiar-svetov“. Okrem toho ste prekazili snahu tmavých síl, ktorou vás chceli presvedčiť, že ich vojská „skutočne bojujú pre dobrú vec“. Vytvorili ste radu presvedčení, ktoré zťažujú jednému národu používať výhovorky na vytvorenie regionálnej alebo svetovej vojny. Tie nové presvedčenia sa mohli vytvárať rastúcou sieťou-vedomia, ktorá vás obklopuje. Každým ďalším dňom rastie vaše vedomie lebo Nebo alebo naše zdravotné tímy menia vašu štruktúru vedomia. Tá premena vašich čakier alebo vášho centrálneho nervového systému sú dôvodom prečo sú tmavé sily neschopné zadržať váš vývoj. Nebo nám potvrdzuje, že už ste za bodom, na ktorom by ešte bolo možné zastaviť ďalší vývoj tej úžasnej transformácie. Len niektoré spozdenia v súvislosti s vašim finančným systémom sú ešte možné. Ale aj v tom sa už dosahuje bod, na ktorom tmavé sily už nebudú môcť zadžiavať.

Wir haben Respekt vor der Geschwindigkeit, mit der ihr euch verändert („transformiert“). Während ihr euch rasch auf den Erstkontakt zubewegt, werdet ihr Zeugen einiger erstaunlicher Dinge werden. Der Himmel hat dieses neue Jahrtausend mit einem Zeitplan begonnen. In nur 15 Jahren habt ihr euch bis zu dem Punkt weiterbewegt, an dem nun ein 'Welten-Großbrand' unmöglich geworden ist. Darüber hinaus habt ihr die Bemühungen der Dunkelseite vereitelt, euch davon überzeugen zu wollen, dass ihre Armeen angeblich „wirklich für die richtige Sache kämpfen“ würden. Ihr habt eine Reihe von Überzeugungen entwickelt, die es einer Nation inzwischen schwer machen, irgendwelche Ausreden zu benutzen, um noch einen regionalen oder globalen Krieg anzetteln zu können. Diese neuen Überzeugungen konnten sich durch das wachsende Bewusstseins-Netz herausbilden, das euch umgibt. Mit jedem weiteren Tag nimmt euer Bewusstsein weiter zu, da entweder der Himmel oder unsere medizinischen Teams eure Bewusstseins-Struktur verändern. Diese Umwandlung eurer Chakren oder eures zentralen Nervensystems sind der Grund dafür, dass die Dunkelseite unfähig ist, eure Weiterentwicklung noch aufzuhalten. Der Himmel bestätigt uns, dass ihr bereits über den Punkt hinaus seid, an dem diese großartige Transformation noch hätte gestoppt werden können. Einzig einige Verzögerungen hinsichtlich eures Finanz-Systems sind noch möglich. Doch auch dies erreicht nun einen Punkt, an dem es von der Dunkelseite nicht mehr aufgehalten werden kann!

Ihr befindet euch jetzt tatsächlich recht nahe vor einem Erstkontakt. Die großen Regierungen, die von der finsteren Kabale kontrolliert werden, verlieren ihre Fähigkeit, globale Geschehnisse zu steuern. Das LICHT mit seinen zahlreichen Komponenten ist sehr nahe daran, diese museumsreifen Prahler beiseite zu stoßen. Das wichtigste Ereignis wird nun bald der tatsächliche Austausch der Dokumente für die Neubewertung der (lokalen) Währungen sein – sowie deren Entsprechung: der Globalen Währungs-Reform. Dies sind die ersten Schritte, die zu einer durch Edel-Metalle gedeckten Währung und zu einem revidierten, neuen Banken-System führen. Bedenkt dabei immer, dass damit auch eine ganze Reihe neuer, bisher verheimlichter Technologien einhergeht. Dazu gehört ein Prozessor, der die Methoden verändern kann, wie ihr eure Nahrung, Kleidung und Wohnung beschafft. Außerdem wird sich die Technologie ändern, mit der ihr euch mit Elektrizität versorgt, die euer Leben bestimmt. Ihr werdet befreit von den uralten Notwendigkeiten wie Landwirtschaft, Bergbau und Fischerei. Ihr werdet in der Lage sein, eine Gesellschaft zu bilden, die sich am äußersten Rande ihrer lange währenden bisherigen Abhängigkeit von Geld befindet. Ihr steht auf der Klippe vor einer großartigen neuen Wirklichkeit. Ihr seid jenem Typus einer globalen Gesellschaft recht nahe, wie wir sie kennen.

Nachádzate sa skutočne dosť blízko k prvému kontaktu. Veľké vlády, ktoré sú kontrolované tmavými Kabalmi strácajú možnosť riadiť svetové udalosti. SVETLO  s jeho mnohými komponentmi je veľmi blízko pri odsunutí do strany tých múzeum-zralých namyslených. Najdôležitejšou udalosťou bude skutočná výmena dokumentov pre novo-hodnotenie (lokálnej) meny – ako tiež ich zodpovedajúca: globálna reforma meny. To sú prvé kroky, ktoré vedú k zlatom-krytej mene a k revidovanému, novému bankovému systému. Pomyslite, že to sprevádza zavedenie doteraz utajených technológií. K tomu patrí jeden procesor, ktorý môže zmeniť metódy získania potravy, oblečenia a bývania. Okrem toho sa zmení technológia zásoby elektrinou, ktorá určuje váš život.  Budete oslobodení od starých nutností ako poľnohospodárstvo, baníctvo a rybárstvo. Budete v stave vytvoriť spoločnosť, ktorá sa nachádza na pokraji vašej dlhotrvajúcej závislosti od peňazí. Ste na bode novej skutočnosti. Ste blízko druhu globálnej spoločnosti, ktorý poznáme my.

V súčasnosti sa vám ešte možnosť kontaktu môže  zdať neuveritelná. Ale predsa sú veci, ktoré vy sami ste vyvinuli za posledné storočie, ktoré sú obdivuhodné. Ale väčšina z nich bola pred vami vašimi veľkými vládami utajená a to dôrazne bolo prikázané Kabalmi a ich vyššími pánmi – Anunnaki. To vás udržiavalo na schode/úrovni, ktorá bola Kabalmi využívaná. Napriek tomu kontrolovanému „pokroku“ ste sa za 50 rokov vyvinuli zo „železnej-doby“ do computer-doby. Nasledujúcim krokom  je potom ohromný. Za menej ako desať rokov ste sa vyvinuli nad „computer-dobu“ do spirituálne orientovanej doby. Rastúce vedomie zotázňuje všetky názory a metódy. Vytvárate radu elektronických sub/pod-kultúr, ktoré robia priepasť medzi typickým mladistvým  a niekým kto začína vysokoškolské vzdelanie. Ten generáciou podmienený priestor rozširuje a odzrkadluje skutočnosť ako rýchlo začínate vnímať a používať tie nové úrovne vedomia. A to je len začiatok toho čo príde.

Gegenwärtig mag die Möglichkeit des Erstkontakts noch fast unglaublich erscheinen. Dennoch gibt es ja Dinge, die ihr im Laufe der vergangenen anderthalb Jahrhunderte selbst erfunden habt, die äußerst bemerkenswert sind. Doch die meisten dieser Erfindungen wurden von den großen Regierungen eurer Welt verheimlicht, und zwar auf die nachdrückliche Aufforderung der finsteren Kabale und deren Oberherren, der Anunnaki hin. Dieser Vorgang hielt euch auf einer Stufe fest, die von der finsteren Kabale frohgemut ausgenutzt wurde. Doch trotz dieses kontrollierten 'Fortschritts' habt ihr euch in nur 50 Jahren aus dem „Stahl-Zeitalter“ heraus zum Computer-Zeitalter weiterentwickelt. Der nächste Schritt ist dann recht großartig. In weniger als einem Jahrzehnt habt ihr euch über das Computer-Zeitalter hinaus zu einem sehr spirituell orientierten Zeitalter weiterentwickelt. Das wachsende Bewusstsein stellt all die alten Ansichten und Methoden in Frage. Ihr erschafft eine Reihe elektronischer Sub-Kulturen, die die Kluft verändert zwischen einem typischen Teenager und jemandem, der sich bereits am Beginn eines Hochschul-Studiums befindet. Diese Generations-bedingte Lücke erweitert sich und spiegelt die Tatsache wider, wie rasch ihr anfangt, die neuen Bewusstseins-Ebenen wahrzunehmen und zu nutzen. Und das ist erst der Anfang dessen, was noch kommt.

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Eure Welt befindet sich jetzt im Übergangs-Stadium, da die heiligen Dekrete des Himmels sich allmählich manifestieren. Überall demontiert das LICHT mit seinen vielen mächtigen Bestandteilen die Dunkelkräfte und deren verirrte Wege. Wir beobachten, wie diejenigen, die in so arroganter Weise dachten, den Himmel 'umgehen' zu können, denen vor die Füße fallen, die mutig die göttlichen Befehle ausgeführt haben. Bald werdet ihr es sein, die frohlocken, wenn eure zahlreichen Segnungen und euer neues Regierungswesen gütig über die Finsternis und deren zahlreiche Lakaien triumphieren. Diese Schurken müssen eingekerkert und von der Öffentlichkeit separiert werden, damit sie unfähig sind, die Herstellung der neuen Realität noch störend zu beeinflussen. Darüber hinaus muss diesen Taugenichtsen ihr unehrlich erworbener Reichtum entzogen und jegliche Form von Interaktion mit ihren einstigen Verbündeten verweigert werden. Aufgrund dieser Isolation seid ihr dann endlich in der Lage, Bündnisse zu schließen, aus denen ein neues Regierungswesen hervorgehen kann. Diese Entwicklungen werden eure Welt umgestalten und die Verwirklichung des göttlichen Plans des Himmels möglich machen!

Namaste! Sme vaši vzostúpení majstri! Váš svet sa nachádza v štádiu prechodu lebo sa manifestujú/prejavujú sväté dekréty Neba. SVETLO všade odmontáva/odstraňuje pomocou jeho mnohých mocných súčastí tmavé sily a ich zmetené cesty. Pozorujeme ako tí, ktorí mysleli, že takým arogantným spôsobom by mohli obísť Nebo – teraz padajú pred nohy tých, ktorí odvážne zastupovali božské príkazy. Čoskoro to budete vy, ktorí sa budú tešiť, vtedy keď vaše nespočetné žehnania a váš nový vládny systém víťazí dobrotou nad temnotou a nad ich nespočetnými lakajmi/sluhmi. Tí podvodníci musia byť uväznení a oddelení od verejnosti aby už neboli schopní rušiť výrobu novej reality. Okrem toho im musí byť odňaté ich neprávom získané bohatstvo a odmietnutá akákoľvek interakcia s ich bývalými spojencami. Na základe tej izolácie ste potom konečne v stave uzatvárať zmluvy, z ktorých môže vychádzať nový vládny systém. Tie pokroky premenia váš svet a umožnia uskutočnenie božského plánu.

To čo sa teraz deje je moment oslobodenia z vášho 13 000 rokov trvajúceho otroctva. Potom budete skutočnými „ĎEŤMI“ vždy milujúceho stvoriteľa. Keď vaši predkovia kedysi sem prišli boli slobodné, plným potenciálom vybavené bytosti. Nepoznali ani smrť ani strachy a starosti, ktoré ovládajú váš život. Každá bytosť bola žitá LÁSKOU a bola súčasťou božského cyklu/kolobehu života. Obsahovali SVETELNÉ telo a mali neustály kontakt s ich nesmrtelnými anjelmi a svätými duchovnými vodcami. Každý deň bol naplnený radosťou a nadšením darovaným Nebom a touto fyzickou ríšou.  – Vy ste vybavení obmedzeným vedomím, ktoré obsadzovalo váš život v strachu a tichej zúfalosti - a teraz to už skoro máte za vami. Ten prichádzajúci čas bol dôkladne/opatrne pripravovaný. Naše učenia tvoria to podstatné toho čo vás teraz potká.

Was jetzt geschieht, ist der Moment, an dem ihr aus der Gefangenschaft der vergangenen dreizehn Jahrtausende befreit werdet. Dann werdet ihr wahrlich zu 'Kindern' des immer-liebenden Schöpfers werden. Als eure Vorfahren einstmals hierher kamen, waren sie freie, mit vollständigem Potential ausgestattete Wesen. Diese Wesen kannten weder den Tod noch jene vielen Ängste und Sorgen, die zurzeit euer Leben beherrschen. Ein jedes Leben wurde in LIEBE gelebt und war dem Wesen nach Bestandteil des göttlichen Zyklus‘ des Lebens. Diese Wesen besaßen LICHT-Körper und hatten ständigen Kontakt zu ihren unsterblichen Engeln und heiligen Geistführern. Jeder Tag war erfüllt von Freude und Entzücken, geschenkt vom Himmel und diesem physischen Reich. – Nun habt ihr es fast hinter euch mit dem begrenzten Bewusstsein, das euer Leben mit Ängsten und stiller Verzweiflung besetzt hielt. Die nun kommende Zeit wurde von uns sorgfältig für euch vorbereitet. Unsere Lehren bilden das Wesentliche dessen, was euch begegnen wird.

Vor vielen Jahrtausenden hat der Himmel dokumentiert, wie eine Bruder- und Schwesterschaft des LICHTS auszusehen hat, die aus den heiligen Seelen der Menschheit gebildet werden soll. Geistführer wurden ausgewählt, die darüber wachen und zum gegebenen Zeitpunkt eine Zeremonie durchführen, mit der diese Auserwählten zur Unsterblichkeit verändert werden sollten. Sie sollten mit helfender, schenkender Gnade ausgestattet werden, um Fürsprecher zu werden für jene sterblichen Seelen, die hinübergegangen (gestorben) sind, und/oder für jene, die einer besonderen Führung bedurften. Dies wurde getan, um jedes Leben irgendwie erträglich zu machen und zu zeigen, dass der Schöpfer niemanden in irgendeiner Weise preisgeben würde. Als Aufgestiegene Meister haben wir zahlreiche heilige Pflichten darin, aufzuzeigen, dass jedes Leben dem Schöpfer in der Tat heilig ist. Diese gesegneten Taten sind wesentlicher Bestandteil allen positiven Handelns, das die Menschheit in gütiger Weise weiterbringt. Diese Operation wird nun ihren Abschluss in eurer Rückkehr zu vollständigem Bewusstsein finden. Hosianna! Hosianna!

Pred mnohými tisícročiami dokumentovalo Nebo ako má vyzerať sesterstvo a bratstvo SVETLA,  ktoré má byť vytvorené zo svätých duší ľudstva. Boli zvolení Duchovní vodcovia, ktorí to strážia a v danom bode majú previesť ceremóniu, ktorou tí vyvolení budú zmenení do nesmrtelnosti. Majú byť vybavení pomocnou, darujúcou milosťou aby mohli byť vedúcimi hovorcami pre smrtelných , ktorí odišli/zomreli a/alebo potrebujú zvláštne vedenie. To bolo spravené aby každý život bol akosi znesitelný a tým ukázať, že stvoriteľ nikdy nijakým spôsobom nezabudne/neprezradí nikoho. Ako vzostúpení majstri máme nespočetné sväté povinosti – ukázať, že každý život je pre stvoriteľa svätý. Tie žehnané skutky sú základnou súčasťou všetkého pozitívneho konania, ktoré ľudstvo ponesie ďalej. Táto operácia bude ukončená vašim návratom do plného vedomia. Hosiana! Hosiana!

Dnes sme znova splnili našu povinosť – vás informovať o tom čo sa na tomto úžasnom, ohromnom modro-zelenom nebeskom telese deje. Gaia sa pripravuje obnoviť jej pozmský povrch pokiaľ vy sa meníte na prekrásnych božských „motýlov“. Vedzte milí, že tá nespočítatelná zásoba  a nikdy končiaci blahobyt skutočne patrí vám.

Wir sind heute wieder unserer wöchentlichen Verpflichtung nach-gekommen, nämlich, euch über das zu informieren, was überall auf diesem höchst großartigen blau-grünen Himmelskörper vor sich geht. Gaia macht sich bereit, ihre Erd-Oberfläche zu erneuern, während ihr euch zu äußerst wunderschönen göttlichen 'Schmetterlingen' wandelt! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com|
 Website address: www.paoweb.com

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Peace, Love & Unity....die EK-Redaktion

Galaktické správy 16


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 25.August 2015

von erst-kontakt @ 2015-08-26 – 21:40:53

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Balik! In eurer derzeitigen Welt sind die „alten Wege“ (Methoden)
immer noch stark vertreten. Dennoch stehen verändernde finanzielle und
kulturelle Ereignisse vor ihrer Verwirklichung. Die Dunkelkräfte haben die
Geschicke dieser Welt der Erdoberfläche nahezu 13 Jahrtausende lang
gelenkt. Eine derart lange Herrschafts-Periode hat eine Reihe kultureller
Präzedenzen geschaffen, die nun zurechtgerückt werden müssen. Es gilt,
euch aus einer anscheinend endlosen Schulden-Sklaverei und einem
ständigen Überlebenskampf zu befreien. Diese beiden Punkte werden in
einer Jubelfeier über die Aufhebung der Schulden und über den
kommenden Wohlstand münden. Die finstere Kabale begreift, dass ihre
(bisher) „wesentliche Untermauerung“ transformiert werden wird und dass
sie künftig von euch isoliert werden wird. Diese Dinge sind für sie ein
Gräuel. Ihre Attitüde des „Kampfs auf Leben und Tod“ mag Dinge
hinausgezögert haben, doch ihr Schicksal ist vom Himmel wahrlich
besiegelt.

Selamat Balik! Vo vašom súčasnom svete sú ešte stále silne zastúpené „staré cesty“ (metódy). Napriek tomu stoja pred uskutočnením finančné a kultúrne udalosti. Tmavé sily riadili priebehy na povrchu Zeme približne 13 tisíc rokov. To vytvorilo radu kultúrnych zvykov, ktoré musia byť posunuté vzad. Platí vaše oslobodenie z očividne nekonečného dlžobného otroctva a z boja o prežitie. Tie dva body skončia v oslave vymazania dlhov a prichádzajúcom blahobyte. Tmaví Kabali pomaly chápu, že ich (doterajšie) „podkopanie“ sa mení a že budú od vás v budúcnosti izolovaní. Tie veci sú pre nich hrozné. Ich postoj „boja o život a smrť“ odsunoval isté veci ale ich osud je skutočne spečatený Nebom.

Tmavé sily sedia v kúte, ktorý si sami pripravili, sedia na hromade už neužitočnej papierovej meny (fiat currency) a sú zbankrotovaní a neschopní udržať naďalej ich klamstvá a  znamenia. Krátko:  sami si pripravujú javisko pre ich odchod. Vojenské sily práve preberajú radu scenárov, ktorými sa to môže uviesť k ukončeniu/uskutoční. To umožní radu zatknutí a odhalení škandálov a reformu vlády čo umožní pravdu o tom čo sa udialo koncom 2. Svetovej vojny. Amerika sa stala rýchlo svetovou mocou a zmenila do negativity všetko. Amerika zlyhala v tom, že zmenili isté občianske sklony a stali sa rýchlo „novým britským kráľovstvom“. Tie udalosti veľmi zmenili spôsob ako Amerika mala pôvodne fungovať. Premenila sa na krajinu, ktorá sa snažila o presadenie ako násilná obrana starého Impéria. Pozorovali sme ako Amerika si vymyslela radu klamstiev  na utajovanie UFO. To viedlo k mnohým ilegálnym vojnám a trvali na udržaní rekrutovania -„vstupu do vojska“, čo základne zmenilo život mnohých mladých američanov. Amerika sa podriadila príkazom oligarchie, ktorá predvádzala „jej svaly“, čím dokazovali ich moc. Amerika stratila jej dušu a odklonila sa do smeru, pred ktorým varoval Jefferson a jeho partneri. Vytvorili impérium, ktoré slúžilo bohatým a mocným. Ich počet rástol značne po ukončení občianskej vojny. Vyvolaním 1. Svetovej vojny si zaistila tá skupina ich pozíciu moci.

Die Dunkelseite sitzt in einer Ecke, die sie sich selbst bereitet
hat. Sie ist bankrott, sitzt auf Mengen einer nutzlos gewordenen
Papiergeld-Währung („fiat currency“) und ist unfähig, ihre Lügen und
massiven versteckten Andeutungen noch weiter aufrechtzuerhalten.
Kurzum: sie bereitet sich nun selbst die Bühne für ihren raschen Abgang.
Streitkräfte überprüfen zurzeit eine Reihe von Szenarien, unter denen dies
alles zum Abschluss gebracht werden kann. Dies wird auch Verhaftungen
mit einschließen sowie das Aufdecken von Skandalen und eine Reform des
Regierungswesens, das es dann möglich machen wird, dass ihr die
Wahrheit darüber erfahrt, was seit Ende des 2.Weltkriegs geschehen ist.
Amerika wurde zu einer Weltmacht und hat rasch jedes Szenario, das es
seit Ende seines Bürgerkriegs verfolgt hat, ins Negative gekehrt. Amerika
hat versagt darin, gewisse bürgerliche und isolationistische Tendenzen
aufzufangen und wurde stattdessen rasch zum „neuen Britischen Empire“.
Diese Vorgänge haben die Art und Weise, wie Amerika funktionieren
sollte, schwerwiegend verändert. Es wurde zu einem Land, das danach
strebte, sich als gewaltiger Verteidiger des alten Imperiums zu etablieren,
dem es sich zuvor widersetzt hatte. Wir haben beobachtet, wie Amerika
eine Menge Lügen erfand, aus denen es sich die bisher praktizierte UFO-
Vertuschung gebastelt hat. Es führte illegale Kriege und bestand
beharrlich auf einer Einberufungspraxis, die das Leben vieler junger
Amerikaner grundlegend veränderte. Amerika folgte den Geboten einer
Oligarchie, die 'ihre Muskeln spielen ließ', um zu zeigen, wie mächtig sie
geworden war. Amerika verlor seine Seele und driftete ab in eine
Richtung, vor der Jefferson und dessen viele Partner gewarnt hatten.
Amerika schuf ein Imperium, das den Reichen und Mächtigen zu Diensten
war. Und die Zahl der Mächtigen wuchs nach der Kulmination des
Bürgerkriegs beträchtlich. Mit dem Anzetteln des 1.Weltkriegs festigte
diese Clique dann ihre offizielle Machtposition.
Der Rest des 20.Jahrhunderts war dann die Wiederholung dessen, was
England tat, um seinen Status als Großmacht aufrechtzuerhalten. Die
künstlich hervorgerufene Wirtschafts-Flaute war praktisch ein Vorspiel
zum 2.Weltkrieg. Amerika ging als dominierende Macht aus diesem Krieg
hervor und schürte dann einen 'kalten Krieg', um diese Vorherrschaft
beibehalten zu können. Indem es sich der grausamen Führung der
Anunnaki unterwarf, sicherte es sich die Mittel, die Rolle der Großnation zu
spielen, aus der dann die Dunkelkräfte ihre vorrangigen Günstlinge
rekrutierten. Doch die Proklamationen von Anchara und der Abzug der
Anunnaki Mitte der 1990er Jahre stellten sie vor eine unerwartete
Situation, die sie schließlich zu den Anschlägen am 11.September 2001
trieb – mit dem weiteren Resultat der Kriege in Afghanistan und im Irak.
Diese ermöglichten es ihnen temporär, sich ein weiteres Jahrzehnt zu
sichern, was uns das heutige Dilemma beschert hat. Dies ist nun jedoch
der endgültige Zeitpunkt, zu dem das Unumgängliche wirklich geschieht.
Die gegenwärtige Welt befindet sich jetzt in der Situation einer Art
Sperrzone im Hinblick auf das, was unsere Verbündeten und wir
vorbereiten. Wir haben dem Himmel und unseren irdischen Verbündeten
versprochen, nicht viel mehr darüber zu verraten.

Zbytok 20. Storočia bol opakovaním toho čo Anglicko robilo na udržanie ich štátusu ako veľkomoc. Umelo vyvolaná hospodárska kríza bola prakticky predohrou 2. Svetovej vojny. Z tej vojny vyšla Amerika ako dominijúca moc a vytvorili potom „studenú vojnu“ aby mohli ich pánovníctvo udržať. Tým, že sa podradili krutému vedeniu Anunnakov si zaistili prostriedky na predstieranie „veľko-národa“ a ktorými rekrutovali ich podriadených.  Ale vyhlásenie Anchary a stiahnutie z Anunnakov v 1990-tich rokoch ich priviedlo do neočakávanej situácie, ktorá ich nahnala do útokov 11. Septembra 2001 – s výsledkom, že vyvolania ďalších vojn v Afghanistane a Iraku. To im umožnilo dočasne zaistiť si ďalších 10 rokov - čo nám prinieslo to dnešné dilema. To ale je konečný časový bod, v ktorom sa udeje to neodvrátitelné. Dnešný svet sa nachádza v situácii istého druhu uzavrenej zóny v súvislosti s tým čo my a naši spojenci pripravujeme. Sľúbili sme Nebu a našim pozemským spojencom, že zatiaľ nepovieme viac.

Tmavé sily vedia, že sa proti nim vyslovila rada rozsudkov  a že je pripravené legálne vojsko na ich odmocnenie. Stojíme na okraji priepasti. Rada akcií pokračuje prirodzeným spôsobom. V napätí očakávame ako sa to vyvinie. Toto obdobie ukončí vaše odsúdenie, ktoré vám bolo vašim vnímaním od dectva vnútené. Pádom tmavých síl sa konečne dozviete čo je sloboda. Keď Anunnaki pred 20-timi rokmi opustili Zem požiadali Kabalov aby prestali s ich metódami a cestami a dovolili rozkvit blahobytu aby sa mohol vytvoriť nový vládny systém. Kabali sa rozhodli proti a udržali si ďalších 10 rokov ich nadvládu. Ale tá dominancia zbledla keď sa Amerika zotavila z ich skutkov. Prosíme vás o udržanie trpezlivosti a ujasnite si, že za zatvorenými dverami sa deje veľa čo musí byť (ešte) udržané v tajnosti. Kabali sa totiž ešte snažia o prekážky ale medzičasom je už dosť múdrych, ktorí sú o metódach Kabalov informovaní, čo zabraňuje tomu aby sa to mohlo ešte raz stať. Vedzte teda hlboko vo vašom srdci, že ste vyhrali a že čoskoro sa to prejaví. Potom budete oslobodení a pred vašimi očami rozkvitne nová ríša.

Die Dunkelkräfte wissen, dass eine ganze Reihe Urteile gegen sie gefällt worden ist und
dass eine große, legale Streitmacht sich bereithält, sie zu entmachten.
Wir stehen gegenwärtig an einem Abgrund. Eine Reihe von Aktionen
bewegt sich weiterhin in dem ihnen gemäßen Tempo voran. Wir warten
gespannt ab, wie sich das alles entwickelt. Diese Zeit wird jetzt euer Urteil
über euch selbst beenden, dass ihr euch seit eurer Kindheit anhand eurer
Wahrnehmung gemacht hattet. Mit dem Sturz der Dunkelmächte könnt ihr
endlich wissen, wie Freiheit wirklich ist. Als die Anunnaki vor 20 Jahren die
Erde verließen, baten sie die Kabale aufrichtig, ihre Wege und Methoden
aufzugeben und stattdessen zuzulassen, dass Wohlstand erblühen und ein
neues Regierungswesen sich bilden kann. Die Kabale entschied sich
dagegen, und während des dann folgenden Jahrzehnts sicherte sich die
Kabale ihre Vorherrschaft. Doch diese Dominanz verblasste, als die Welt
sich von den Taten der Amerikaner erholte. Wir bitten euch, Geduld zu
wahren und euch klarzumachen, was da hinter verschlossenen Türen
geschieht und (bisher noch) geheim gehalten wird. Die Kabale ist zwar
bestrebt, das noch zum Scheitern zu bringen, aber inzwischen gibt es
bereits zu Viele, die hinsichtlich der Methoden der Kabale klug genug
geworden sind, um sie nicht noch einmal gewinnen zu lassen. Wisst daher
tief in euren Herzen, dass ihr gewonnen habt und dass dies bald
manifestiert werden wird. Sodann werdet ihr befreit, und ein neues Reich
wird vor euren Augen manifestiert!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Diese Welt
befindet sich jetzt in einem großen Umwandlungsprozess. Vor über zwei
Jahrzenten brachte der Himmel ein Erstkontakt-Team in Stellung, dessen
großartige Betreuer die Orden der Schwester- und Bruderschaften sind,
aus denen sich Gaias Orden der Aufgestiegenen Meister zusammensetzen.
Dies erforderte von uns zunächst, einen Plan zu entwerfen, wie wir
anstelle der Finsternis das neue LICHT für diese göttliche Realität
etablieren können. Nach einem Jahrzehnt voller Fehlschritte wendeten sich
die Gezeiten allmählich zum Ende des ersten Jahrzehnts 21.Jahrhunderts
hin. Wir waren in die Lage versetzt, eine Reihe geeigneter Strategien
entwickeln zu können, mit denen wir unsere vielfältigen Ziele erreichen
konnten. Der wichtigste Part darin war, den vielen antiken Familien zu
erläutern, wie die seit Jahrhunderten angesammelten großen Ressourcen
genutzt werden sollten, um die Macht und die Ressourcen der finsteren
Kabale auflösen zu können. Dies wird den zahlreichen Fraktionen zurzeit
in vollem Umfang erläutert, und ein Plan ist bereits voll in Funktion. Das
Ultimatum für die Vollendung dieses heiligen Plans kommt in Sichtweite.
Und dieser Plan rückt näher trotz der Drohgebärde der Dunkelseite, das
Reich der Erdoberfläche noch einmal in eine Wirtschaftkrise stürzen zu
wollen. Hier bitten wir euch, euren Fokus auf euren/unseren Erfolg
auszurichten.

Buďte žehnaní! Sme vzostúpení majstri! Tento svet sa nachádza vo veľkom procese zmeny. Pred 20-timi rokmi prinieslo Nebo prvý-kontakt-tím , ktorého opatrovatelmi sú sestro- bratsvá, ktoré pozostávajú z vzostúpených majstrov. To vyžadovalo od nás najprv vytvoriť plán ako môžeme namiesto temnoty usadiť SVETLO pre božskú realitu. Po desaťročí plnom chybných krokov sa príroda  pomaly  blížila k ukončeniu prvého desaťročia v 21. Storočí. Boli sme presadení do stavu môcť vyvinúť radu strátegií, s ktorými sme dosiahli naše mnohé ciele. Tá najdôležitejšia časť bola vysvetliť antickým rodinám ako sa využijú tie storočia nahromadené zásoby na rozpustenie moci Kabalov. O tom sa teraz hovorí v mnohých frakciách v plnom rozsahu a ten plán už funguje. Ultimátum uskutočnenia božského plánu sa blíži. A blíži sa napriek vyhrážkam tmavých síl, že zrútia túto ríšu ešte raz do hospodárskej krízy. Tu vás prosíme sústrediť sa na váš/náš úspech.

Tmavej strane nie je dovolené rútiť túto ríšu do akýchkoľvek nepokojov – ani hospodárskych alebo filozofických – alebo nejaký druh dôvodu novej svetovej vojny. A doteraz ich predsavzatia troskotali. Tmavé sily nemôžu uniknúť ich seba-zvolenému osudu. Ten čas, v ktorom im Nebo dovolilo ich hlúposti sa ukončil. Tie pasce a klipy, ktoré boli vpracované do ich plánov sa im prejavia teraz a oni sa budú prizerať.  Buďte preto silní, moji žehnaní a dôverujte stvoriteľovi a mnohým tým, ktorí sa tým zaoberajú, že uskutočnenie veľkého božského plánu Neba bude pravdou. Časti informácií musia zatiaľ ešte byť udržiavané v tajnosti dokedy nie sú uskutočnené časti plánov Neba. Milí, buďte vďační, lebo tá doba je už skoro tu. Uzatvárame našu dnešnú správu radosťou pred nasledujúcim úspechom všetkých.

Es ist der Dunkelseite nicht erlaubt, dieses Reich in irgend-
eine Form von Chaos zu stürzen, sei dies nun wirtschaftlicher oder
philosophischer Art – oder ein Vorwand für einen neuen Krieg. Und bis
jetzt scheitern ihre Versuche. Die Dunkelkräfte können ihrem selbst
gewählten Schicksal nicht entkommen. Die Zeit, die der Himmel ihnen für
ihre Dummheiten gelassen hatte, ist endlich vorbei. Die Fallen und
Klippen, die den Dunkelkräften in ihre Pläne eingearbeitet wurden, werden
ihnen jetzt offenbart, während sie zusehen müssen. Seid daher stark,
meine lieben Gesegneten, und vertraut dem Schöpfer und den Vielen, die
damit betraut sind, die großen Pläne des Himmels zu verwirklichen. Bis die
noch nicht veröffentlichen Teile dieser Pläne vollständig manifestiert sind,
müssen Informationen darüber noch geheim gehalten werden. Ihr Lieben:
Seid dankbar; denn dieser Zeitpunkt steht recht nahe bevor.
Wir beschließen unsere heutige Botschaft voller Freude über den
bevorstehenden Erfolg für Alle.

Pred dávnou dobou prenechalo Nebo povrchozemskú-krajinu na presne určené tisíceročné-obdobie tmavým silám. Tá „nájomná zmluva“ sa končí. SVETLU bol daný svätý mandát a teraz sa pripravuje na odsunutie tmavých síl a viesť vás do novej krajiny, kde budete môcť skutočne žiť v blahobyte. Využite ten čas na prípravu toho ako a kde dosiahnete/presadíte božským spôsobom ciele vášho srdca. Spoločne obnovíme túto ríšu a s našimi duchovne-spirituálnymi rodinami vnútornej Zeme a vesmíru ho spojíme/zjednotíme. V nasledujúcom čase plného vedomia zakúsite vaše duchovno-spirituálne intutívne schopnosti. Pozorne sledujte ako tie sily vzostúpia/vstúpia a vedzte, že ste pripravovaní na skutočne veľkolepé časy! Uvidíme ako sa na to Gaia pripravuje a zažijeme ako vy sa stretnete s vašimi sestrami a bratmi SVETLA. Halleluja! Dnes vyšla správa. Dekréty stvoriteľa sa prejavia. Tešte sa buďte pripravení na prevzatie darov. Buďte na to dobre pripravení - na využitie vašich schopností – na zriadenie/vloženie novej, ohromnej skutočnosti. Stanú sa dobré veci tým, ktorý dokážu počkať. Vedzte, že tá nespočítatelná zásoba a nikdy končiaci blahobyt patrí vám! Nech tak je!

Vor langer Zeit überließ der Himmel dieses Erdoberflächen-Land für einen festgelegten Zeitraum von Jahrtausendenden Dunkelkräften. Dieser „Pachtvertrag“ läuft nun aus. Dem LICHT wurde ein heiliges Mandat übertragen, und es bereitet sich nun darauf vor, die Dunkelkräfte zu vertreiben und euch in ein neues Land zu führen, wo ihr frei und wahrhaftig wohlhabend sein könnt. Nutzt diese Zeit, um euch
dafür bereit zu machen, wie und wo ihr euch in göttlicher Art und Weise tatkräftig einbringen könnt, um die wahren Ziele eures Herzens erreichen zu können.
Gemeinsam werden wir dieses Reich erneuern und es mit
unseren geistig-spirituellen Familien der Inneren Erde und des Kosmos
vereinen. In dieser kommenden Zeit des vollständigen Bewusstseins
werdet ihr mehr über eure geistig-spirituellen und intuitiven Fähigkeiten
erfahren. Achtet darauf, wie diese Kräfte aufsteigen, und wisst, ihr Lieben,
dass ihr auf höchst prächtige Zeiten vorbereitet werdet! Wir werden
sehen, wie sich auch Gaia dafür bereit macht, und werden erleben, wie ihr
mit euren Brüdern und Schwestern des LICHTS zusammenkommt! Halleluja! Halleluja!
Eine weitere Botschaft ist nun heute hinausgegangen. Die Dekrete des
Schöpfers werden manifestiert. Freut euch und haltet euch bereit, viele
Gaben in Empfang nehmen zu können. Seid gut darauf vorbereitet, eure
Fähigkeiten zu nutzen, um eine neue, großartige Wirklichkeit zu
etablieren! Gute Dinge geschehen denen, die abwarten können! Wisst, ihr
Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des
Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja!
(Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Galaktické správy 15

Galaktischen Föd des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 18.August 2015

von erst-kontakt @ 2015-08-19 – 11:09:43

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Matah! („Friede Sei Mit Euch!“) Es geschieht viel auf eurer Welt
der Erd-Oberfläche. Es kommt jetzt Bewegung in das Vorhaben, die Art
und Weise, wie eure Realität funktioniert, grundlegend zu verändern.
Zurzeit befinden sich jene, die einen derartigen Wandel herbeiführen
wollen, in einer Abfolge abschließender Verhandlungen darüber, zu
beschließen, wie die Reihenfolge dieser Transformationen manifestiert
werden sollte. All das hängt davon ab, wie unsere Verbündeten die Dinge
umsetzen, denen sie bereits zugestimmt haben. Dieser entscheidende
erste Schritt erfordert von uns, dass wir unsere Treffen mit denen zum
Abschluss bringen, die den heiligen Geheimgesellschaften dieser Welt
angehören. Der erste Teil dieser gemeinsamen Planungen ist jetzt so gut
wie abgeschlossen. Der nächste Schritt ist, mit einer massiven
Neupositionierung ihrer immensen Streitkräfte sowie derer zu beginnen,
die die umfassende Operation der Auslieferungen (der Fonds) in Gang
bringen können. Und so befinden sich nun die Auslieferungs-Operationen
in ihrem Ausgangs-Stadium. Die Kabale ist weiterhin uneins und kaum
noch in der Lage, sich diesen Plänen zu widersetzen. Die Dunkelkräfte
erkennen, dass eine massive Verhaftungs-Prozedur nur noch etwa 10
Tage weit entfernt ist. Wenn diese Verhaftungsmaßnahmen ernsthaft
starten, wird es Zeit, dass die immense Summe an Fonds, die ihr wahrlich
verdient, wirklich an euch ausgeliefert wird. Die Agarther arbeiten
gegenwärtig mit den Operateuren unseres Auslieferungs-Systems daran,
sicherzustellen, dass alles nach Plan verläuft.

Selamat Matah! (Mier buď s vami!). Vo vašom Svete, na povrchu Zeme sa deje toho veľa. Do toho predsavzatia ako zmeniť spôsob fungovania vašej reality prichádza pohyb. Toho času prebiehajú pojednávania tých, ktorí sa o tie zmeny snažia, obsahom je poradie v akom transformácia má prebiehať. Všetko závisí od toho ako naši spojenci tie veci presadia, ktorým už dali súhlas. Ten rozhodujúci prvý krok vyžaduje aby sme priviedli do konečnej fázy stretnutia so svätými tajnými spoločnosťami tohto Sveta. Tá časť spoločných plánovaní je už skoro ukončená. Nasledujúcim krokom je novo-umiestnenie vojenských síl ako tiež tých, ktorí začnú tú rozsiahlu operáciu tých vydaní (fondov) v konečnej fáze. Kabali sú naďalej nerozhodní a už nie sú v stave podniknúť niečo proti. Tmavé sily rozpoznávajú, že masívne zatýkania už budú prebiehať asi za 10 dní. Keď vážne začnú – bude to čas kedy môže začať vydanie obrovskej sumy fondov, ktoré si skutočne zaslúžite a dostanete. Agarthi spolupracujú toho času s operátormi našich vydávacích systémov na zaistenie toho, že všetko bude prebiehať podľa plánu.

V poslednej správe sme spomenuli niečo o vašich antických dejinách. Najdôležitejšou časťou je doba, v ktorej Anunnaki vstúpili do popredia. Boli nimi hovorené nepravdivosti, ktoré neskôr boli používané ich nimi chránenými aby ste boli poslušní pod ich kontrolným panovníctvom a v plnej viere ich manipulovanej pohádke vášho pôvodu. Tie nesprávnosti sa začínajú odhalovať lebo tí chránení Anunnakmi strácajú pomaly kontrolu nad touto „realitou“. Napriek tomu je ešte nutný istý stupeň  mlčanlivosti aby bolo zaistené, že tie vydania môžu prebiehať podľa plánu. Keď tie operácie pokročili bude môcť byť prehlásená NESARA a tá opatrnosť potom bude pomaly zbytočná. Dovtedy majú Kabali ešte istý stupeň moci čo sa musí brať do úvahy. Je to obmedzená moc a s tým prepojené sú triky, tie nutné akcie k ich zatknutiu – a tým aj prostriedky na príjem tých žehnaní, ktoré sa do istej miery opozdili. Musíme vás prosiť o prepáčenie za tie opozdenia, ktoré vás frustrovali a hnevali. Teraz pracujeme na zneškodnení tých desastrov aby sme vám mohli vydať tie žehnania. 
In unserem vorigen Bericht hatten wir einiges aus eurer antiken Historie
erläutert. Der wichtigste Teil dieses Berichts betrifft die Zeit, in der die
Anunnaki in den Vordergrund traten. Da wurden euch Unwahrheiten
erzählt, die später von deren Günstlingen benutzt wurden, um euch
fügsam unter ihrer Kontrollherrschaft und in vollem Glauben an ihre
manipulierten Ursprungs-Storys halten zu können. Diese Unrichtigkeiten
beginnen sich nun zu enträtseln, da die Günstlinge der Anunnaki
allmählich die Kontrolle über diese bisherige 'Realität' verlieren. Dennoch
ist einstweilen noch ein gewisser Grad an Verschwiegenheit erforderlich,
um sicherzustellen, dass die Auslieferungsvorgänge nach Plan verlaufen
können. Sobald diese Operationen weit genug fortgeschritten sind, um
NESARA deklarieren zu können, werden diese Vorsichtsmaßnahmen
allmählich überflüssig werden. Bis dahin besitzt die Kabale noch ein
begrenztes Maß an Macht, die in gewisser Weise berücksichtigt werden
muss. Es ist diese begrenzte Macht und viele damit verbundene Tricks, die
die notwendigen Aktionen zu ihrer Verhaftung – und dazu, euch mit den
Mitteln zum Empfang eurer Segnungen ausstatten zu können, in mancher
Hinsicht verzögert haben. Wir müssen euch um Vergebung bitten für diese
Verzögerungen, die euch so sehr frustriert und verärgert haben! Wir sind
jetzt dabei, diesen bisherigen Desastern etwas entgegenzusetzen und
euch eure benötigten Segnungen auszuhändigen!
Dieser komplexe Vorgang wird dennoch anfänglich etwas mehr Zeit in
Anspruch nehmen als ihr vielleicht erwartet. Seid ungeachtet dessen aber
darauf vorbereitet, das zu sehen, worauf ihr bisher gewartet habt, dass es
endlich beginnt. Es ist nicht so einfach, diese Welt auf die umfassende
Transformation vorzubereiten, die sie benötigt. Ihr habt Lebenszeiten
damit verbracht, an eine 'Realität' angepasst zu werden, in der eure
inneren Kräfte und Fähigkeiten wahrlich gering geschätzt und ignoriert
wurden seitens der Günstlinge samt ihren Oberherren, den Anunnaki. Nun
aber ist es unerlässlich, dass ihr eine Realität akzeptiert, in der das, was
da lange Zeit unterdrückt wurde, im Rahmen einer neuen Wirklichkeit
rasch akzeptiert wird. Und dieser Prozess wird beschleunigt werden durch
die Lektionen, die euch von den Aufgestiegenen Meistern vermittelt
werden. Das ist jedoch erst der Anfang auf dem Weg, diese Welt auf völlig
neue Weise zu sehen. Das 'wuchernde' Elektronik-Zeitalter des
vergangenen Jahrzehnts ist hilfreich für diesen Prozess, da es eine neue
Sichtweise auf die globale interpersonale Kommunikation eröffnet. Dies
beschleunigt in hohem Maße das Tempo, mit dem Nachrichten über das
Geschehen um überall euch rapide verbreitet werden können. Bedenkt,
wie schnell dies erst funktionieren wird, wenn ihr erst einmal eure
telepathischen Fähigkeiten frei anwenden könnt, um lebenswichtige
Informationen über diesen gesamten Globus zu verbreiten.

 

Ten komplexný priebeh bude napriek tomu na začiatku potrebovať ešte viac času ako sme predpokladali. Navzdory tomu by ste mali byť pripravení na to, že uvidíte to – na č oste už tak dlho čakali. Nie je to tak jednoduché pripraviť tento  Svet na tie rozsiahle zmeny, ktoré potrebuje. Životočasy ste strávili prispôsobení „realite“, v ktorej vaše sily a schopnosti boli skutočne znehodnotené a ignorované zo strany chránených Anunnakmi, ich pánmi. Ale teraz je nevyhnutné, že vy akceptujete realitu, v ktorej to čo bolo dlho utláčané bude v rámci novej reality akceptované/uznané. A ten proces bude zrýchlený lekciami, ktoré dostanete od vzostúpených majstrov. To ale je len začiatok tej cesty vidieť tento Svet úplne novým spôsobom. Tá „kypriaca“ elektronická-doba minulého storočia je nápomocná v tom procese, lebo otvára nový spôsob videnia interosobnej komunikácie. To zrýchli vo vysokej miere tempo prenášania správ o tých udalostiach, ktoré rýchlo môžu byť prenášané všade. Pomyslite ako rýchlo to bude fungovať keď znovu dosiahnete vaše telepatické schopnosti a použijete ich na rozširovanie života-nutných informácií po celom glóbuse.

Ako nasledujúce si predstavte ako to bude keď prídeme my. Našou mísiou je pripraviť vás rýchlo k návratu do plného vedomia. Vo vašom dedičskom bohatstve sa nachádza rada kľúčových-sekvencií, ktoré boli pred dávnou dobou zmenené Atlantmi. Tie musia byť vo vašich krištáľových komorách znova uvoľnené – odblokované. Predtým ale musí špecializovaný mentor tú Epi-genetiku ošetriť, lebo bola v priebehu tisícročí do každého z vás pomaly vložená – v skupinách alebo individuálne. Každý mentor musí tú tému vyšetriť/spracovať – v skutočnosti sa jedná o psychologickú záležitosť/fenomén. Tak pozeráte na vašu premenu z dvoch úhlov. Najprv sa musí brať na vedomie séria emocionálnych udalostí a pomocou vašich krištáľových komôr sa musí urobiť niekoľko zmien. Preto musíte vy – váš mentor a vy – frontálne útočiť na skúsenosti v tomto živočase a dosiahnuť prehľad toho čo sa dialo v minulých životo-časoch vo vašej rodine. Aj keď to môže byť traumatické, aj tak je to dobrý vstup do vášho obdobia s obmedzeným vedomím. Na základe toho lepšie pochopíte prečo Nebo Anunnakom dovolilo prechodne vás manipulovať.
Als Nächstes stellt euch vor, wie es sein wird, wenn wir kommen.
Unsere Mission ist, euch rasch für eure Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein bereit zu machen. In eurem umfassenden menschlichen
Erbgut befindet sich eine Reihe von Schlüssel-Sequenzen, die vor langer
Zeit von den Atlantern verändert wurden. Diese müssen nun in euren
Kristall-Kammern wieder freigesetzt, – 'entblockt' werden. Bevor dies
geschehen kann, muss ein spezialisierter Mentor diese Epi-Genetik
behandeln, die im Laufe der Jahrtausende bei einem Jeden unter euch
allmählich eingeführt wurde – entweder gruppenweise oder individuell.
Jeder Mentor muss dieses Thema behandeln, bei dem es sich in
Wirklichkeit um ein psychologisches Phänomen handelt. So blickt ihr aus
zwei Blickwinkeln auf eure Umwandlung. Zunächst muss eine Serie
emotionaler Ereignisse betrachtet werden und mithilfe eurer Kristall-
Kammern muss eine Reihe von Veränderungen vorgenommen werden.
Daher müsst ihr, – euer Mentor und ihr selbst –, frontal das angehen, was
eure Erfahrungen in dieser Lebenszeit betrifft, und einen Eindruck von
dem gewinnen, was in den vergangenen Lebenszeiten eurer Familien
geschah. Wenn dies auch etwas traumatisch ist, ist es doch ein guter
Einstieg in das, was es mit eurer Zeit in begrenztem Bewusstsein auf sich
hatte. Anhand dessen könnt ihr dann besser verstehen, warum der
Himmel den Anunnaki erlaubt hatte, euch vorübergehend zu manipulieren.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Dieses Reich
befindet sich im Prozess der Umwandlung – der Transformation! Die
heiligen und gesegneten Kräfte des Himmels bereiten diesen schönen
Himmelskörper auf ein höchst großartiges Wunder vor. Diejenigen, die
diese Welt jahrtausendelang beherrscht haben, können nun nicht mehr so
weitermachen wie bisher. Ihre wollüstige Handlungsweise und ihre
unmoralischen Pläne kommen jetzt an den Nullpunkt.
Die Dunkelkräfte glauben immer noch an einen unheiligen Plan, die Menschheit zu
zerstückeln. All dies scheitert jedoch in gesegneter Weise, da die Quelle
dieser Macht sich rapide verflüchtigt. In diese zunehmende Leere hinein
sind die Kräfte des LICHTS gekommen, um in liebevoller Weise den Kurs
dieses Reichs zu ändern und die Geschehnisse in Gang zu setzen, die
notwendig sind, um euch zu befreien. Die LICHT-Seite kann außerdem die
monetären Quellen bieten, die erforderlich sind, um Gaia umzuwandeln –
und damit auch alle, die ihre Oberflächen-Welt bewohnen. Diese Abfolge
großartiger Ereignisse beginnt sich nun zu manifestieren, während eine
neue Banken-Welt und neu aufgestellte Währungen auf die 'Bühne'
kommen. In den kommenden Wochen und Monaten werdet ihr bewundern
können, was der Himmel für euch bereitgestellt hat.
Glaubt an das LICHT und richtet in Freude euren Fokus auf das, was nun
bevorsteht!

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! Táto ríša sa nachádza v období zmeny – transformácie. Sväté a žehnané sily Neba pripravujú toto krásne nebeské teleso na úžasné zázraky. Tí, ktorí na ňom vládli tisícročia už nemôžu naďalej pokračovať tak ako doteraz. Ich hriešne a nemorálne spôsoby konania dosiahli nulový bod. Tmavé sily ešte stále veria v ich nesvätý plán zotročovania/rozdrtenia ľudstva. Ale všetko troskotá žehnaným spôsobom lebo zdroj toho konania sa rozpúšťa. Do tých tak vzniknutých prázdnych priestorov vniklo SVETLO aby láskyplným spôsobom zmenilo kurz/smer  a dalo do pohybu nutné udalosti na vaše oslobodenie. Strana SVETLA môže okrem toho ponúknuť tie peňažné prostriedky/zdroje nutné pre premenu Gaii a tým aj všetkých vás, ktorí žijete na povrchu planéty. Sekvencia tých ohromujúcich udalostí teraz sa začína manifestovať, pokiaľ vzniká nový bankový Svet a prídu na javisko novo-vystavené bankovky. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budete obdivovať čo vám Nebo pripravilo. Verte vo SVETLO a sústreďte sa s radosťou na to čo prichádza!

Pred niekoľkými storočami sme my majstri rozhodli transformovať spôsob, ktorým tí chránení Anunnakmi nahromadili a používali úžasné bohatstvo. Táto špeciálna reforma viedla k založeniu niekoľkých svetových-trust-ov a nakoniec k zavedeniu decentrálneho bankového systému. To bola nutná záludnosť/trik na animovanie tmavých síl k lakomstvu a chamtivosti a peňažnej/monetárnej bezhraničnosti. Počas minulého storočia bolo zlato a striebro nahradené papierovými peniazmi, ktoré sa nazývali „fiat-curency“. Tá bezohľadná neslušnosť ich priviedla múdro na cestu do ruiny/bankrotu. Našťastie existovali v tom čase ľudia, ktorí mali múdrosť, LÁSKU a všetky prostriedky na vyrobenie elementov, ktoré boli nutné na uskutočnenie božského plánu. Tak mohlo toto obdobie SVETLA „svítať“ a čoskoro boli tmavé sily bez ich pôvodných nad-pánov a tiež bez ich „nedotknuteľnosti“, aby spoznali čo sa s nimi deje. Tým sa teraz nachádzame tam kde končí doterajšia cesta a tí, ktorí zanedbávali dekréty Neba  majú pred očami nahromadenie realít/skutočností. Teraz je čas, v ktorom vy – moje úžasné bytosti môžete zbierať plody, ktoré vám prináležia po tak dlhej dobe tých zákerných tmavých síl. Pripravte sa na výstup/odchod z vašej doterajšej frustrácie do úplne glórijskej radosti! Nie je ľahké vyčkávať keď sa pre vás očividne nič nemení. Sme si plne vedomí toho čo tie tmavé sily a ich nad-pánovia na vás spáchali. Keď by sa to stalo nám, tak by sme boli doteraz žili v tichej zúfalosti. Tie časy sa však teraz zmenia a vy dostane mzdu/odmenu, ktorá vám patrí. Teraz mnohí pracujú na tom aby sa vám otvorili finančné a sväté zdroje, ktoré vám umožnia uskutočniť tie veci, ktoré všetkým umožnia život v ohromnej a spravodlivej ríši. Je vám súdené žiť v tejto novej realite a vytvoriť spolok z oboch ríší, z ktorých Gaia je. Je vám súdené byť v stave uskutočniť vaše cieľové určenie. Vneste do toho LÁSKU keď podporujete túto bohatú ríšu. 
Vor ein paar Jahrhunderten hatten wir Meister beschlossen, die Art und
Weise zu transformieren, in der die Günstlinge der Anunnaki ihren recht
beeindruckenden Reichtum ansammelten und nutzten. Diese spezielle
Reform führte zu Einrichtung einiger Welt-Trusts und schließlich zur
Einführung eines dezentralisierten Banken-Systems.
Dies war die List, die notwendig war, um diese Dunkelkräfte zu Geiz und Habsucht und zu monetärer Maßlosigkeit zu animieren. Während des vergangenen
Jahrhunderts wurden Gold und Silber dann massenweise durch eine
Papiergeld-Währung ersetzt, die man „fiat currency“ nannte. Diese
rücksichtslose Unanständigkeit wurde nun clever ihrem Weg in den Ruin
zugetrieben. Glücklicherweise gab es nun in dieser Zeit jene Leute, die die
Weisheit, die LIEBE und die Mittel besaßen, um die Elemente zu erstellen,
die für den äußerst köstlichen göttlichen Plan benötigt wurden. Somit
konnte nun dieses Zeitalter des LICHTS heraufdämmern, und alsbald
waren die Dunkelkräfte ohne ihre einstigen Oberherren und auch ohne
ihre bisherige 'Unantastbarkeit', um erkennen zu können, was mit ihnen
geschah. Wir befinden uns somit jetzt in dem Moment, wo der bisherige
Weg endet und eine beträchtliche Ansammlung von Realitäten denen vor
Augen steht, die die Dekrete und Wünsche des Himmels unbeachtet ließen.
Dies ist nun die Zeit, in der ihr, meine ganz wunderbaren Wesen,
endlich die süßen Früchte ernten könnt, die euch nach der Zeit der
Hinterhältigkeit der Dunkelkräfte zustehen. Macht euch bereit, euch aus
eurer bisherigen äußersten Frustration heraus-zu-bewegen, hinein in eine
gänzlich glorreiche Freude! Es ist ja auch nicht einfach, abzuwarten,
während sich für euch kaum etwas zu verändern scheint. Wir sind uns
völlig im Klaren über das was die Dunkelkräfte und deren Oberherren
euch angetan haben. Wenn es uns so wie euch ergangen wäre, hätten wir
ein Leben in stiller Verzweiflung gelebt! Diese Zeiten werden sich nun
ändern, und ein höchst erfreulicher Lohn wird euch nun zuteil. Zurzeit
arbeiten Viele in göttlicher Freude daran, euch die finanziellen und heiligen
Quellen zu erschließen, die es euch ermöglichen, die Dinge in die Tat
umzusetzen, die Allen zur Existenz in einem großartigen und
rechtmäßigen Reich verhelfen. Es ist euch beschieden, in dieser neuen
Wirklichkeit zu leben und eine Union aus den beiden Reichen herzustellen,
aus denen Gaia besteht. Es ist euch beschieden, in der Lage zu sein, eure
Zielbestimmung zu verwirklichen. Bringt eure LIEBE zum Einsatz wenn ihr
dieses üppige Reich unterstützt!

Dnes sme priniesli ďalšiu správu, s ktorou vás informujeme čo sa všade na glóbuse deje. Čoskoro sa budete slniť v životnom spôsobe nového božského Sveta. Využite zostávajúci čas na prípravu uvítania tohto nového obdobia. Vedzte, že tá nespočítalná zásoba a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patrí vám! Nech tak je!

 


Heute haben wir eine weitere Botschaft komplettiert, mit der wir euch
darüber informiert haben, was zurzeit überall auf diesem Globus
geschieht. Bald werdet ihr euch in der Lebensweise einer neuen,
göttlichen Welt sonnen. Nutzt diese verbleibende Zeit, um euch darauf
vorzubereiten, dieses Neue Zeitalter willkommen zu heißen! Wisst, ihr
Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des
Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja!
(Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity....die EK-Redaktion

 

Galaktické správy 14

von erst-kontakt @ 2015-08-13 – 08:09:46

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Selamat Jarin! Vor fast 13 Jahrtausenden trafen eure Vorfahren auf
diesem lebendigen Himmelskörper ein. Wie alle neuen Kolonisten einigten
sie sich zunächst auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Dieser war der
später 'verlorene' Kontinent Muror (=Lemuria). Gleichzeitig errichteten die
Kolonisten jedoch auch Siedlungen in Agartha (der Inneren Erde). Diese
ersten Schritte vollzogen sie in Erinnerung an eine frühere erste Kolonie,
die euch unter dem Namen Hybornea bekannt ist (das Gebiet der Nord-
Polar-Region). Jenes Gebiet wurde vor 2 Millionen Jahren besiedelt. Und
dessen Kolonisatoren wanderten schließlich zum Planeten Mars aus,
dessen innere Bereiche sie vor etwa einer Million Jahren bezogen. Diese
Kolonisten nutzten das Mars-Gebiet als Zwischenstation, um sich von dort
aus erfolgreich weiter – zu sicheren Sonnensystemen der Galaktischen
Föderation hin –, den Sternensystemen Lyra und Centaurus evakuieren zu
können. Einen ähnlichen Plan verfolgten die Atlanter und deren
befreundete Völker, als sie vor etwa 13.000 Jahren von Gaia nach Agena
im Centaurus-Sternensystem auswanderten. Als der Himmel diese
Massen-Emigration beobachtete, wies er uns an, auch unsererseits diese
Vorgänge zu beobachten und uns nur dann einzumischen, wenn es nötig
werden sollte. So blieb euer Planet (Gaia) für eine Weile den Anunnaki
überlassen (der verbliebenden Gruppe aus Atlantis), die dann bis zu einem
festgesetzten Datum einer Rückgewinnung („Erholung“) herrschten. Der
Himmel wünschte, euch (währenddessen) auf eure künftige Rolle in dieser
Galaxis vorzubereiten.

Selamat Jarin! Asi pred 13 tisíc rokmi prišli vaši predkovia na toto živé nebeské teleso. Ako všetci noví kolonialisti aj oni sa najprv dohodli na spoločnom východisku.  To bol, neskôr „stratený“ kontinent Muror (Lemúria). Súčasne vytvorili tí kolonialisti aj sídliská v Agarthe (vnútprná Zem). Prvé kroky sa uskutočnili v zmysle spomienky na predošlú, prvú kolóniu pod menom Hyperborea (oblasť severného pólu). Tá oblasť bola osídlená pred 2 miliónmi rokmi. A tí kolonialisti vycestovali neskôr na Mars, ktorého vnútorné oblasti osídlili pred milión rokom. Využívali Mars ako medzi-štacion aby sa oddtiaľ mohli ľahšie pohybovať/evakuovať k bezpečným slnečným sústavám Galaktickej Federácie – k slnečnej sústave Lyra a Centaurus. Podobný plán sledovali tiež Atlanti a ich priateľské národy keď pred 13 000 rokmi odišli z Gaii/Zeme do Ageny v Centaure-slnečnej sústave. Keď Nebo pozorovalo tie masívne presťahovania nariadilo nám tie priebehy pozorovať a vmiešať nás v prípade, že by to bolo nutné. Tak zostala vaša planéta nejaký čas prenechaná Anunnakom (zostávajúca skupina z Atlantídy), ktorí na Zemi vládli až do doby pevne stanoveného dátumu. Nebo si želalo aby vy ste v tom období boli pripravovaní na vašu budúcu úlohu v tejto galaxii.

Ten krátky prehľad vašej/vášho systému/dejín je nutný aby ste vedeli kde sa v súčasnosti na časovej línii nachádzate, ktorá bola Nebom precízne stanovená. Historické dáta Galaktickej Federácie sú príbuzné/ sa vzťahujú na veľký galaktický rok pred 26.250 pozemskými rokmi – z ktorých každý má 360 (+5) dní. Taký kalendár bol vtedy predaný rade antických národov – ako napríklad civilizácii Maya, egypťanom,  a Tibeťanom – a to od vytvárača kalendárov z rodu Anunnakov, ktorý je v Egypte známy ako Boh „Tahuti“. Udialo sa to ako „svätý príkaz“ Neba a z tých akcií sa vyvinula rada iných kalendárov. My sme to neustále strážili a predtým než pristaneme musíme ten kalendár upraviť. Tie doklady sú veľmi presné. Sú založené na pohyboch hviezd – ako napríklad Plejády - ako tiež na planéte Mars a Venuši. Každé z tých telies je meratelné a z toho sa dá vypočítať rada dát. Tie dáta odzrkadlujú energie, ktoré vyplývajú z rady neustále menitelných sa geometrických nálezov. Tie výslledky môžu byť použité na čítanie rozhodných momentov v živote a časových priebehoch spoločenských foriem.
Dieser sehr kurze Überblick über die Historie eures Systems ist
notwendig, damit ihr besser begreift, wo ihr euch gegenwärtig befindet in
der Zeitlinie, die vom Himmel präzise eingerichtet worden ist. Historische
Daten in der Galaktischen Föderation sind in Beziehung zu sehen zum
Großen Galaktischen Jahr von 26.250 Erdenjahren – mit jeweils ungefähr
360 (+5) Tagen. Ein derartiges Kalenderjahr wurde damals einer Reihe
antiker Völker übergeben – wie z.B. den Zivilisationen der Maya, der
Ägypter und der Tibeter –, und zwar von dem Kalendermacher der
Anunnaki, der in Ägypten z.B. als der Gott „Tahuti“ bekannt ist. Dies
geschah als „heilige Verfügung“, und aus diesen Aktionen ging dann eine
ganze Reihe von Kalendern hervor. Wir überwachen dies alles konstant,
und bevor wir landen, müssen wir diese Kalender korrigieren. Diese
Dokumente sind eigentlich sehr akkurat. Sie basieren auf den
Bewegungen der Sterne – wie etwa der „Plejaden“ – sowie der Planeten
wie Venus und Mars. Ein jedes dieser Objekte kann vermessen werden,
um daraus eine jährliche Reihe von Daten zu berechnen. Diese Daten
reflektieren Energien, die sich aus einer Reihe sich ständig verändernder
geometrischer Befunde ergeben. Diese Ergebnisse können genutzt
werden, um daran entscheidende Momente im Leben und den Zeitläufen
von Gesellschaftsformen abzulesen.
Es ist notwendig, diese Galaxis als eine Energie emittierende Einheit
zu sehen, deren Energie-Messwerte von denen gesammelt werden können,
die die Bedeutung dieser geometrischen Berechnungen verstehen. Die
Anunnaki jedoch wiesen eine Reihe ihrer Leute später an, diese bekannten
Daten zu verwirren und dadurch die Geschichtsschreibung nach den
Wünschen ihrer Räte zu ändern. Daher mangelt es diesen antiken
Kalendern, – obwohl sie immer noch einigermaßen akkurat sind –, an der
genauen Darstellung dessen, was die ursprünglichen 'Time-Keeper'
eigentlich beabsichtigt hatten. Deshalb ist es unser Wunsch, diese
Kalender zu restaurieren und euch mit dem höchst akkuraten Daten-
Verwalter der Agarther bekannt zu machen. Allein Agartha hat die vielen
Traditionen aufrechterhalten, die einst in heiliger Freude von den
Lemuriern angewendet wurden. Ihr werdet mit euren Vorfahren
zusammentreffen, wenn wir endlich landen. Vor diesem großen Ereignis
werden wir uns an euch wenden und euch die Historie von Lemuria
(Muror) erläutern. Wenn ihr euch dessen Sprache und Gebräuche im
Detail vor Augen haltet, werdet ihr deutlich erkennen, wie die Anunnaki
euch auseinander-dividiert haben und wie die Atlanter euer Bewusstsein
herabgesetzt und eure RNA/DNA verändert haben. Der heilige Zeitpunkt
für eine spektakuläre Wiedervereinigung der Menschheit der Erd-
Oberfläche mit der Menschheit der Inneren Erde winkt!

Je nutné vidieť túto planétu ako energiu-vysielajúcu jednotku, ktorej energetické hodnoty môžu byť nazbierané a rozumia významu geometrického výpočtu. Ale Anunnaki nariadili niektorým ich ľuďom zmanipulovať tie dáta a tým zmeniť písanie dejín podľa želania ich poradcov. Preto chýba v tých antických kalendároch – aj keď sú v istej miere presné – presné zobrazenie toho čo bolo zámerom/úmyslom pôvodných „Time-Keeper“ (držateľov času). Našim želaním preto je reštaurovanie tých kalendárov  a zoznámiť vás so správcom Agarthy. Lebo Agartha udržala mnohé tradície, ktoré boli Lemúriou s veľkou radosťou aplikované. Vy sa stretnete s vašimi predkami keď my konečne pristaneme. Pred tou udalosťou sa vám ešte ozveme a vysvetlíme vám dejiny Lemúrie (Muror). Keď si predstavíte ich reč a mravy tak rozpoznáte presne ako vás Anunnaki rozdelili a znížili vaše vedomie a zmenili vašu DNA/RNA.  Kýva časový bod pre úžasné znovu-spojenie ľudstva zemského povrchu a ľudstva vnútornej Zeme.

S ohľadom tých dejín sme pred 2 a pol desťročiami využili tie javiace sa stopy pre štart prvého-kontaktu mísie. Prvé kroky boli podniknuté v nevedomí toho ako sa Anunnaki a ich spojenci budú rušivo miešať do tých mnohých projektov. To nás prinútilo hľadať asistenciu ľudí, ktorí si želajú spolupracovať na našej svätej veci. A teraz sa nachádzame v ukončujúcich štádiách prípravy tých udalostí, ktoré keď sa prejavia zmenia váš život navždy. Tí Anunnakmi „podporovaní“ vo vašom Svete (Kabali) sú teraz na bode ne-návratu. Obrovská svetovo-siahajúca skupina odporu je pripravená vyhnať ich z moci. Okrem toho Kabalom medzičasom chýbajú prostriedky na pokračovanie. Keď sa to všetko berie do úvahy tak ten časový bod sa blíži, kedy sa zverejní rada nutných oznámení. My sme boli v stave plánovať mnoho akcií vo vašom mene. Sme presvedčení, že vaši spojenci môžu vystúpiť a zmeniť tú doterjašiu temnotu na SVETLO! To vyžaduje aby ste sa pridali tým, že sa sústredíte na vizualizáciu tej skutočnosti, ktorú spoločne chceme manifestovať/prejaviť! „Gosho ba shen!“ (Siriánsky: „konať pre všetkých“).
In Anbetracht dieser Historie nutzten wir vor fast 2½ Jahrzehnten ich deren
sich nun offenbarende Spuren für den Start einer Erstkontakt-Mission. Die
ersten Schritte dahin wurden in Unkenntnis dessen unternommen, wie die
Anunnaki und deren Günstlinge sich störend in diese vielen Projekte
einmischen würden. Dies veranlasste uns, nach Assistenz von Leuten
Ausschau zu halten, die sich sehnlichst wünschten, bei unserer heiligen
Sache mitzuwirken. Und nun befinden wir uns in den abschließenden
Stadien der Vorbereitung von Ereignissen, die, wenn sie manifestiert sind,
eure Welt für immer umwandeln werden. Jene 'Günstlinge' in eurer Welt
(die Gruppe der finster gesonnenen Kabale) befinden sich jetzt am Punkt
ohne Wiederkehr. Eine riesige weltweite Gruppe von Opponenten steht
bereit, sie aus der Macht zu vertreiben. Außerdem fehlt es dieser Kabale
inzwischen an Ressourcen, um weitermachen zu können wie bisher. Wenn
man dies berücksichtigt, rückt nun der Zeitpunkt näher, zu dem eine
Reihe notwendiger Bekanntmachungen publik gemacht werden kann. Wir
waren in der Lage, in eurem Namen eine Serie von Aktionen zu planen.
Wir sind zuversichtlich, dass eure Verbündeten hervortreten können und
diese bisherige Düsternis in LICHT verwandeln können! Dies erfordert,
dass ihr euch uns anschließt, indem ihr euren inneren Fokus darauf
ausrichtet, jene Wirklichkeit zu visualisieren, die wir alle gemeinsam
manifestieren wollen! „Gosho ba shen!“ (= Sirianisc
h: „Handeln für Alle“!)

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Während ihr
frustriert auf den Tag wartet, an dem eure Segnungen eintreffen sollen,
hier ein paar Anmerkungen zu diesem Thema. Nach dem Rückzug der
Anunnaki Mitte der 1990er Jahre hatten jene bisherigen Günstlinge, die
sich deren schändlichen Plänen verschrieben hatten, sich geweigert,
zurückzutreten und den Weg freizugeben für eine neue Ära unter der
Herrschaft einer Reihe geheimer Gesellschaften und der vielen antiken
Familien. Diese Trotzhaltung gegenüber dem Himmel funktionierte noch
ein Jahrzehnt lang. Doch dann begannen diese heimtückischen Pläne zu
scheitern. Mitte des dann folgenden Jahrzehnts begannen unsere
gesegneten Verbündeten die Oberhand zu gewinnen. Die Misserfolge der
Dunkelseite signalisierten der LICHT-Seite, dass ihre Zeit einer sich rapide
etablierenden Vormachtstellung endlich gekommen war. Wir entschieden,
einige entscheidende Klärungen mit unseren Verbündeten zu erzwingen
und konnten ein vorbereitendes Datum für die verschiedenen Lieferungen
erhalten. Bisher funktionieren diese Strategien, und wir erwarten, ihr
Lieben, dass diese Daten auch eingehalten werden. Diese Voraussetzungen stellen sicher, dass die Lieferungen demnächst durchgeführt werden können.

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! Pokiaľ vy frustrovaní očakávate ten deň kedy sa dostavia vaše žehnania – tuná pár pripomienok k tej téme. Po stiahnutí Anunnakov v roku 1990 sa ich „chránení“, ktorí sú zasvätení do tých nehabnených plánov nechceli/odmietli stiahnuť a nechceli uvoľniť cestu novému veku pod vedením tajných spoločností a antických rodín. Ten trucovitý postoj Kabalov voči Nebu fungoval vtedy ešte desať rokov, ale potom začali ich plány troskotať. V strede nasledujúceho desaťročia začali naši spojenci pomaly nabúdať na kontrole. Neúspechy tmavej strany signalizovali SVETELNEJ strane, že prichádza pre nich doba v kráčaní ďalej. My sme rozhodli niektoré objasnenia s našimi spojencami a dosiahli sme pripravovací dátum pre rôzne dodávky. Tá stratégia doteraz funguje a my očakávame, že tie dátumy sa dodržia. Tie predpoklady zaisťujú, že tie dodávky môžu čoskoro byť urobené.

Musíme pomyslieť na to prečo najprv bolo založené veľké množstvo fondov. Náš milovaný majster St. Germain si želal v tejto dobe zabezpečiť s vyvolenými ľuďmi dostatočné množstvo fondov a tým dať zvolený smer tomu ako sa to bohatstvo v tejto ríši môže rozdeliť. Preto najprv bolo nutné zmeniť smer, v ktorom musela byť riadená skupina necitlivých autokratov (Kabalov). Tou pascou musí byť zmenený bankový a peňažný systém, ktorý by ich v priebehu niekoľkých storočí mohol viesť do perfektnej pasce (vznik ne-centrálneho bankového systému). Po prvý krát mohli byť lapení do tej pasce začiatkom tohto storočia, druhá, nová možnosť jeden a pol desaťročia potom. Ten druhý časový bod je výhodnejší a je už pripravovaný pokiaľ my hovoríme. Posledný bod toho nebeského plánu sa plní a bude konečným porazením tých veľmi mimo zvrtnutých duší. Dosť často v tej cudzej histótii tejto ríše na povrchu Zeme boli naši priatelia zo strany tých mocných ignorovaní alebo nevšímaní. Jeho výsosť svätosť Graf ST. Germain to vie  - a vytvoril veľmi šikovné scenárium, ktoré za 2 a pol storočí teraz dosiahne výsledky. Keď teraz preberiete vaše žehnania - tešte sa a uskutočnite oddane vaše sväté plány na premenu tejto ríše k lepšiemu. Buďte si vedomí, že vaši spojenci sú uplne pripravení ochraňovať vás a stáť pri vás a pomáhať pri vašej snahe. Táto ríša bude znovu-prepojená s ríšou vašich bratrancov z vnútornej Zeme. Spolu zmeníme túto ríšu a slnečnú sústavu v zmysle Nebeských dekrétov k blahu ľudstva. Gaia sa k nám usmieva plná radosti. Zostaňte sústredení a pozitívni v súvislosti s tým čo sa bude diať. Budúcnosť ľudstva Gaii začína.
Man muss bedenken, warum diese enorme Menge an Fonds in erster
Linie eingerichtet wurde. Unser geliebter Meister Saint Germain hatte den
Wunsch, in dieser jetzigen Zeit die von ihm ausgewählten Leute mit einem
ausreichenden Bestand an Fonds auszustatten, um eine neue Richtung
darin vorzugeben, wie der Reichtum in diesen Reich neu verteilt werden
kann. Deshalb war es zunächst notwendig, die Richtung zu ändern, in der
jene unsensible Gruppe ruchloser Autokraten (die finstere Kabale) gelenkt
werden musste. Die Fallgrube musste ein neues Banken- und Geldsystem
sein, das sie innerhalb weniger Jahrhunderte in die perfekte Falle lenken
konnte (das Entstehen eines dezentralisierten Banken-Systems). Der
Zeitpunkt, an dem diese Falle erstmals zuschnappen konnte, war zu
Beginn dieses neuen Jahrtausends, – und ein neuer dann wieder
anderthalb Jahrzehnte später. Dieser zweite Zeitpunkt ist wesentlich
günstiger, und er wird zurzeit vorbereitet, während wir hier sprechen. Der
abschließende Punkt dieses himmlischen Plans wird eingelöst und wird zur
endgültigen Niederlage jener äußerst fehlgeleiteten Seelen führen.
Oft genug in der befremdlichen Historie dieses Reichs der Erdoberfläche
wurden unsere Freunde seitens der Mächtigen regelmäßig ignoriert oder
außer Acht gelassen. Seine hohe Heiligkeit Graf Saint Germain weiß dies –
und hat in sehr geschickter Weise ein gesegnetes Szenario geschaffen,
das trotz der langen Laufzeit von 2½ Jahrhunderten nun die gewünschten
Resultate erzielen kann. Wenn ihr demnächst eure Segnungen in Empfang
nehmt, jubiliert, und verwirklicht mit großer Hingabe eure heiligen Pläne,
dieses Reich zum Besseren umzuwandeln. Seid euch auch dessen
bewusst, dass eure Verbündeten vollständig darauf vorbereitet sind, euch
zu schützen und euch bei euren zahlreichen gesegneten Bemühungen zur
Seite zu stehen! Dieses Reich wird mit dem Reich unserer Cousins in der
Inneren Erde wiedervereint. Gemeinsam werden wir dieses Reich und
dieses Sonnensystem gemäß der zielgerichteten Dekrete des Himmels
zum Wohl der Menschheit verändern. Gaia lächelt uns Allen darüber voller
Freude zu! Bleibt fokussiert und seid positiv eingestellt hinsichtlich dessen,
was geschehen wird. Die Zukunft der Menschheit Gaias steht vor ihrem
Anfang!

Dnes sme znova pokračovali s našimi správami. Je už zabezpečené, že čoskoro príde veľká zmena na povrchu Zeme - Sveta. Tí tmaví Kabali už „pískajú z poslednej diery“. V priebehu tohto procesu je teraz účinná špeciálna dohoda, ktorá nám umožnila pozíciu, z ktorej môžeme previesť posledné scenárium a tie výsledky budú v tom okamihu rozpoznatelné. Nasledujúca perióda je veľmi radostná! Vedzte milí, že tá nespočítatelná zásoba a nespočítatelné bohatstvo Neba patrí vám! Nech tak je! Selamat GAjun! Selamat JA! – Buďte jeden! Tešte sa!
Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Botschaften an euch
fortgesetzt. Es ist nun gesichert, dass sich bald ein großer Wandel dieser
Erd-Oberflächen-Welt vollziehen wird. Die finstere Kabale 'pfeift sozusagen
aus dem letzten Loch'. Im Zuge dieses Prozesses ist jetzt eine Reihe
spezieller Abkommen wirksam. Diese Abkommen haben uns eine Position
verschafft, aus der heraus wir eine letzte Serie von Operationen
durchführen können, und deren Resultate werden für euch im Moment
ihres Geschehens erkennbar sein. Die nächste bevorstehende Periode ist
höchst erfreulich! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie
endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!
Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58