Sternenbotschaft: SaLuSa – 04. September 2015 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2015-09-05 – 09:41:43

Beschreibung: aLuSa

Ihr Lieben: Was für eine Zeit ihr jetzt da jetzt erlebt, in der die Botschaften, die ihr empfangt, augenscheinlich eine allgemeine Übereinstimmung hinsichtlich dessen aufzeigen, was demnächst kommen wird! Dieser Monat ist ein Wendepunkt – unabhängig davon, was sonst noch geschehen mag, denn die einströmenden Energien werden sich mehr oder weniger auf alle Seelen auswirken. In der Tat hat sich das Vorhandensein dieser Energien bereits bemerkbar gemacht, weil sie euer Bewusstsein beeinflusst haben – mit dem Resultat, dass Viele bei sich selbst Veränderungen wahrnehmen. Die höheren Energien bringen LIEBE, und sie führen ultimativ einen Frieden herbei, den ihr in eurer derzeitigen Dimension nur kurzfristig kennenlernen konntet. Jene Wesen auf eurer Erde, die ihre Eigenschwingung (noch) nicht erhöhen können, werden auf eine entsprechende Ebene geleitet, die ihren Notwendigkeiten angepasst ist. Jede Seele wird sich auf der Ebene wiederfinden die für ihre weiteren Notwendigkeiten die richtige ist; alle Dinge werden exakt so sein, wie sie sein müssen.

Milí: Aký čas!, ktorý teraz prežívate, ktorom prijímate správy, ktoré hneď ukazujú všeobecný súhlas v tom čo teraz príchádza. Tento jesiac je bod premeny – nezávisle od toho čo sa ešte bude diať, lebo tie vnikájúce energie majú viac menej vplyv na všetky duše. Skutočne je vplyv tých energií už pozorovatelný lebo ovplyvnil vaše vedomie – s výsledkom, že mnohí už cítia/vnímajú zmenu. Tie vyššie energie prinášajú LÁSKU a ultimatívne prinášajú mier, ktorý ste v tejto dimenzii len krátkodobo spoznali. Tie bytosti na vašej Zemi, ktoré ich vlastnú vibráciu (ešte) nemohli zvýšiť budú presmernení, vedení na úroveň, ktorá je prispôsobená ich nutnosti. Každá duša sa nájde na tej úrovni, ktorá je pre ďalšie nutnosti správna. Všetky veci budú presne tak ako musia byť.

To je teraz čas, v ktorom pomaly vyjde pravda na povrch až napuchne do crescenda informácií, že sa vám zatočí hlava. Je toho tak veľa čo vám bolo predložené ako „pravda“, ale od pravdy veľmi vzdialené. Za tým sa schovával úmysel tmavých síl aby vás naďalej mohli držať v ich pazúroch. A skutočne boli v tom veľmi úspešní, ale v tvári v tvár rozširujúcej sa úrovni-vedomia už nie sú v stave zabrániť tomu, že pravda sa zverejní. To znamená, že už nebudete automaticky akceptovať to čo sa vám predloží lebo vyvíjate ostrosť očí a veci preskúmate. Medzičasom pokračujú aj svetelní pracovníci v tom, že sa delia s vami o ich vedomosti. Pravda už nemôže byť pred vami utajená a pokiaľ vy sa aktívne zapojíte do Novej Doby tak sa vám predstavia mnohé múdre hlavy.

Dies ist jetzt die Zeit, in der die Wahrheit allmählich zum Vorschein kommen wird, bis sie zu einem Crescendo voller Informationen anschwillt, das euch den Kopf schwirren lassen wird. Da gibt es so Vieles, was euch bisher als angebliche „Wahrheit“ aufgetischt wurde, von der wirklichen Wahrheit aber weit entfernt ist; dahinter verbarg sich die Absicht der Dunkelmächte, euch weiterhin in ihren Klauen halten zu können. Und in der Tat waren sie darin recht erfolgreich; aber angesichts des sich immer weiter ausdehnenden Bewusstseins-Niveaus sind sie nicht mehr in der Lage, zu verhindern, dass die Wahrheit bekannt wird. Das bedeutet, dass ihr nicht länger automatisch akzeptiert, was euch da vorgesetzt wird, da ihr mehr Scharfblick entwickelt und die Dinge hinterfragt. Unterdessen kommen auch die Lichtarbeiter weiter voran darin, ihr Wissen mit euch zu teilen. Die Wahrheit kann euch nicht länger vorenthalten werden, und während ihr euch aktiv teilnehmend in das Neue Zeitalter einbringt, machen viele kluge Seelen sich euch bekannt.

Während die Zukunft noch offenbart werden muss, mag es euch so scheinen, als ob um euch herum nur Verwirrung herrscht. Dies wird zwar noch eine Weile so bleiben, aber sobald die Aktivitäten der Dunkelkräfte beschnitten sind, werden sie nicht mehr fähig sein, euch eure Lebensweise zu diktieren oder sich störend darin einzumischen. Der mit dem Neuen Zeitalter verbundene Wandel wird tatsächlich starten, und innerhalb kurzer Zeit werdet ihr die Wohltaten erleben, die in rascher Folge kommen werden. Ihr müsst bedenken, dass wir nicht auf euren derzeitigen Wissensstand Rücksicht nehmen können, über den wir ja bereits weit hinaus sind. Doch auch ihr seid bereits auf halbem Wege dahin, denn seit einigen Jahren habt auch ihr schon von manchen Fortschritten profitiert, die das Resultat von Technologien sind, die durch uns zu euch gelangt sind oder aus anderen Quellen als euren eigenen stammen.

Pokiaľ budúcnosť ešte musí byť odahalená môže to vyzerať ako keby okolo vás vládol chaos. To ešte nejaký čas tak zostane ale v okamihu keď budú postrihnuté aktivity tmavých síl už nebudú v stave vám diktovať váš spôsob života alebo sa rušivo miešať. S tou Novou Dobou prepojená zmena bude skutočne štartovať a čoskoro zažijete dobré skutky, ktoré prídu v rýchlych krokoch. Musíte pomyslieť, žeže nemôžeme brať ohľad na vaše tohto-dobé znalosti, nad ktorými sme my oveľa vyššie. Ale aj vy ste už na polovičnej ceste lebo už nikoľko rokov profitujete z pokroku, ktorý je výsledkom technológií, ktoré k vám prišli cez nás alebo iných než vašich zdrojov.

Žijete vo vzrušujúcich časoch, ktoré vás vytiahnu z tých nízkych vibračných-úrovní aby ste si mohli užívať vynálezy a už existujúce technológie, ktoré vám boli zatajené. Vaše nutnosti budú úplne uspokojené a potom budete konečne mať veľa času pre seba – bez nutnosti toho, že by ste museli veľa z vás dávať na získanie hodnotného života. Tmavé sily nikdy nemali úmysel vám dopriať nezávislý život a na základe ich nečestných plánov z vás cielovo urobili otrokov vašej práce a peňažného-systému. To všetko sa v správnom čase zmení. Ale najprv musia tí, ktorí žijú v hraničnej núdze byť vytiahnutí z chudoby a núdze. Môže to vyzerať ako obrovská úloha ale budte úplne prekvapení ako rýchlo tá pomoc môže byť prevedená.

Ihr lebt in aufregenden Zeiten, die euch aus den niederen Schwingungs-Ebenen herausheben werden, damit ihr von neuen Erfindungen und bereits existierenden Technologien profitieren könnt, die euch bisher vorenthalten worden waren. Eure Bedürfnisse werden vollständig zufriedengestellt werden, und dann werdet ihr endlich sehr viel Zeit für euch selbst haben – ohne jene bisherige Notwendigkeit, vieles von euch selbst abzugeben, um ein lohnenswertes Leben haben zu können. Die Dunkelkräfte hatten nie die Absicht, euch ein unabhängiges Leben zu gönnen, und anhand ihrer unaufrichtigen Pläne haben sie euch gezielt zu Sklaven eurer Arbeit und des Geld-Systems gemacht. All das wird sich zur rechten Zeit ändern; aber zunächst müssen die, die in äußerster Not leben, aus ihrer Armut und ihrem Elend herausgeholt werden. Das mag als ungeheure Aufgabe erscheinen, aber ihr werdet gänzlich überrascht sein, wie diese mit unserer Hilfe rasch durchgeführt werden kann.

Die Menschen müssen auf den Wandel zum Besseren vorbereitet werden, und auf dem Weg dahin werden gewisse Unbequemlichkeiten die Sache wert sein. Ihr werdet endlich zu unabhängigen Selbstversorgern werden, denn die Tage, in denen ihr so viel von euch selbst geben musstet, um für euer Überleben sorgen zu können, werden sich ändern. Ihr werdet mehr als reichlich genug Zeit haben, eure eigenen Interessen verfolgen zu können und zu unterschiedlichen Gegenden der Erde aufbrechen zu können, welcher 'Zeitvertreib' auch immer euch da vorschweben mag. Seid versichert, dass die Zukunft sicher ist, was all diese Dinge betrifft, denn Gott hat verfügt, dass dies so sein soll. Kriege und jegliche Form von Aggression werden verschwinden, und die Völker werden in Harmonie und Zufriedenheit miteinander leben. Aufgrund des dann etablierten permanenten Friedens werden eure Freunde aus dem Weltraum mehr Kontakte mit euch herstellen, und ihr werdet die Freude haben, gemeinsame Aktivitäten mit ihnen starten zu können. Bald wird es an der Zeit sein, dass ihr mit anderen Zivilisationen zusammenkommt, die ebenfalls den Wunsch haben, ihr Wissen mit euch zu teilen; und einige halten sich bereits in eurem Sonnensystem auf und warten auf den geeigneten Zeitpunkt, sich euch offen bekannt machen zu können.

Ľudia musia byť na tú zmenu k lepšiemu pripravení a na tej ceste tam sa môže vyskytnúť isté nepohodlnosti, ktoré sú tej veci hodné. Stanete sa konečne nezávislými samo-zásobitelmi lebo tie dni sa zmenia kedy ste museli z vás tak veľa dávať aby ste si zaručili prežitie. Budte mať veľmi veľa času na vaše záujmya môžete vyraziť do oblastí Zeme alebo robiť čokoľvek si predstavujete. Buďte uistení, že vaša budúcnosť je zaistená tými vecami, lebo Boh prikázal, že to tak má byť. Vojny a akýkoľvek druh agresie zmiznú a národy budú spolu žiť v harmónii a spokojnosti. Na základe ustanoveného trvalého mieru budú vaši priatelia z vesmíru s vami častejšie kontaktovať a vy sa budte tešiť zo spoločných aktivít. Čoskoro sa stretnete s inými civilizáciami, ktoré si tiež želajú deliť sa svami o ich vedomosti  aniektorí už čakajú v slnečnej sústave na vhodný okamih aby sa vám mohli predstaviť.

Pre každého jedného z vás je to výzva zostať sústredení na SVETLO a nenechať sa rozptýliť tým čo sa okolo vás deje. Bude veľa rozptylujúcich manévrov a falošných informácií, lebo mnohí, ktorí sa obávajú zmeny sa zúfalo držia toho čo poznajú a čím cítia sa v pohode. Súčasne vyjde al napovrch veľa faktov o tom ako ste tmavými silami boli manipulovaní. Mnohí sú už v stave rozpoznať tie klamstvá, ktoré sa im predkladajú a tak sú ochotní prebudiť sa k pravde. Bude sa rozširovať v rýchlosti – hlavne ústnym prejavom až dovtedy keď začne/bude nútené aj novinárstvo a iné zdroje priniesť správy o zmenách, ktoré sa dejú. Pravda sa počuje ako správna lebo intuitívne viete, že to je akceptovatelné a mnoho z toho bude vami vítané aprekvapivé – lebo je to pre blaho všetkých. Ale buďte aj ochotní nájsť vlastnú cestu cez masu tých informácií, ktoré sa vám ponúknu.

Für euch als Einzelne ist es die größte Herausforderung, auf das LICHT fokussiert zu bleiben und euch nicht von dem ablenken zu lassen, was um euch herum geschieht. Es wird viele Ablenkungsversuche und falsche Informationen geben, da Viele, die Angst vor Veränderungen haben, sich verzweifelt an das klammern, was sie kennen und womit sie sich behaglich fühlen. Gleichzeitig werden jedoch immer mehr Fakten ans Tageslicht kommen darüber, wie ihr von den Dunkelmächten manipuliert worden seid. Einige unter euch sind ohnehin bereits in der Lage, die Lügen klar durchschauen zu können, die ihnen aufgetischt wurden, und so sind sie bereit, zur Wahrheit hin zu erwachen. Sie wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten – weitgehend auf mündlichen Wege, bis auch die Presse und andere Quellen gezwungen sind, Meldungen über die Veränderungen zu bringen, die vor sich gehen. Die Wahrheit wird sich richtig anhören, weil ihr intuitiv wisst, was man akzeptieren kann, und vieles darunter wird euch überraschen und willkommen sein, denn es ist zum Wohle Aller. Seid jedoch auch bereit, euren eigenen Weg durch die Massen an Informationen zu finden, die euch geboten werden.

Wenn ihr zurückblickt, werdet ihr erkennen, dass da ein wohldurchdachter Plan bestand, euch aufzuklären (zu „erleuchten“), - ein Plan der vieler Jahre zu seiner Durchführung bedurfte, um Früchte tragen zu können. Er entwickelte sich so langsam, weil auch denen Zeit zugestanden werden musste, die noch mehr Hilfe brauchten, um aus den Fesseln ausbrechen zu können, die sie bisher zurückgehalten hatten. Alle Seelen kamen einst aus höheren Ebenen zu Erde, und als sie dann in die niederen Schwingungs-Ebenen eintauchten, verloren sie ihren Kontakt zum LICHT. Und deshalb wird euch jegliche Hilfe dahingehend zuteil, dass ihr euch daran erinnert, wer ihr eigentlich wirklich seid, damit euch eure Rückkehr zum LICHT so leicht wie möglich gemacht wird. Eure Geistführer möchten euch auf eurem Weg behilflich sein; ruft sie also, wenn ihr ihren Beistand benötigt. Auch wir können euch helfen, da wir die Entwicklungen überschauen können, sodass wir euren Erfolg sichern und euch sicher durch diese Periode geleiten können. Es gibt so vieles, auf das ihr euch freuen könnt und das euch mitreißen wird und jeder Mühe wert sein wird, die ihr auf euch genommen habt.

Keď pozeráte späť tak rozpoznáte, že  tu je dodokonale premyslený plán, vysvetliť vám (osvietiť), - plán, ktorý k jeho uskutočneniu potreboval mnohé roky aby mohl niesť ovocie. Vyvíjal sa pomaly lebo aj tým musel byť dopriaty čas, ktorí potrebovali viac pomoci pri odstránení tých pút, ktoré ich zdržiavali. Všetky duše pochádzajú z vyššej úrovne Zeme a keď sa ponorili do tých nižších úrovní vibrácie stratili ste kontakt ku svetlu. A preto vám bude poskytnutá pomoc aby ste si spomenuli na to – kto vlastne ste tým vaša cesta späť do SVETLA bola ľahšia. Vaši duschovní vodcovia vám chcú byť pri tom nápomocní. Volajte ich keď potrebujete podporu. Aj my vám môžeme pomôcť lebo máme prehľad v tom vývoji a tak vás môžeme zaistiť váš úspech v tejto perióde/odseku a vás sprevádzať. Je veľa toho z čo sa môžete tešiť a čo vás zvedie a je tej námahy hodné, ktorú ste naseba vzali.

Máte pred sebou zaujímavý vývoj, ktorý bude začiatok mnohých napínavých zmien a neponechajú pochybnosti, že Nová Doba prichádza. Vy vzostupujete – spolu s matkou Zem, ktorá sa musí zaoberať s jej vlastným procesom vzostupu, ale sa teší, že vás môže zobrať so sebou. Vaše pozitívne konanie bude pomáhať  zrýchliť tie udalosti a koniec koncov sú to tie kolektívne vibrácie na Zemi tie, ktoré rozhodujú o tom kedy vzostúpite. Vy si navzájom môžete pomáhať v tomto období tým, že udržíte v šachu tie strachy – lebo výsledok tých udalostí je zaistený, prinesie vás späť ku SVETLU.

Euch stehen jetzt einige interessante Entwicklungen bevor, die der Beginn vieler spannender Veränderungen sein werden und euch keine Zweifel daran lassen werden, dass das Neue Zeitalter auf dem Wege ist. Ihr steigt auf – zusammen mit Mutter Erde, die sich indes auch mit ihrem eigenen Aufstiegsprozess zu befassen hat, sich aber auch darauf freut, euch mit sich nehmen zu können. Euer positives Handeln wird helfen, die Geschehnisse zu beschleunigen, und schlussendlich sind es die kollektiven Schwingungen auf der Erde, die darüber entscheiden werden, wann ihr aufsteigt. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, um zu diesem wichtigen Zeitpunkt eurer Evolution gelangen zu können, und das Gefühl der Vollendung nimmt zu, da allen Seelen die Möglichkeit offensteht, aufsteigen zu können. Ihr könnt einander durch diese zunehmend herausfordernden Zeiten helfen, indem ihr die Ängste in Schach haltet; denn der Ausgang des Geschehens ist gesichert; er wird euch zum LICHT zurückbringen.

Som SaLuSa zo Síria, jeden z mnohých priteľov z vesmíru, ktorí pozorujú váš pokrok a vás, kde možné vedú k úspechu. Časom sa k nám pripojíte – ako rovnakí s rovnakími – a spolu sa budeme tešiť na odalovaní vesmíru a deliť sa mnohé dobrodužstvá. Ale keď budete úplne vo SVETLE, tak budete rozhodovať sami kam tá cesta die.myslite vo veľkom lebo vám je súdené vrátiť sa späť do SVETLA.

Ďakujem, SaLuSa

Ich bin SaLuSa vom Sirius, einer unter vielen Freunden aus dem Weltraum, die eure Fortschritte mit-verfolgen und euch, wo möglich, eurem euch bestimmten Erfolg zuführen. Mit der Zeit werdet ihr euch uns – als Gleiche unter Gleichen – hinzugesellen, und gemeinsam werden wir uns daran erfreuen, das Universum zu erkunden und viele Abenteuer miteinander zu teilen. Wenn ihr aber wieder vollständig im LICHT seid, werdet ihr selbst darüber bestimmen, wohin eure Reisen gehen sollen. Denkt groß, denn es ist euch bestimmt, wieder vollständig ins LICHT zurückzukehren.

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 04.09.2015, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/2015/09/deutsch-salusa-4september-2015.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Sternenbotschaft: SaLuSa – 17. April 2015 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2015-04-18 – 10:08:51

Beschreibung: aLuSa

Ihr Lieben: Das LICHT dehnt sich immer weiter und immer schneller aus, – und: alle Anerkennung denjenigen unter euch, die unerschütterlich und treu bei ihrem Lebensplan bleiben! Zwar kann es sein, dass ihr nicht „notwendiger-weise“ mit Sicherheit wisst, wie gut ihr eurem Lebensplan folgt, aber es ist ein Gefühl tiefer Befriedigung in euch allen vorhanden. Gemeinsam mit euren Geistführern sind wir darum bemüht, euch, wo wir können, auf eurem richtigen Pfad zu halten und euch zu assistieren. Die Bilanz all eurer hingebungsvollen Aktivitäten ist, dass ihr die Fähigkeit erlangt habt, immer weiter vorwärtszuschreiten, ohne euch von eurem Weg ablenken zu lassen. Die Belohnungen für euer Verhalten sind vielfältig, und eines Tages in nicht zu ferner Zukunft werdet ihr deutlich dessen gewahr werden, wie viel euer Beitrag erreicht hat. Es geht dabei nicht um Quantität sondern um Qualität, denn ein Jeder unter euch hilft auf eigene Weise, das LICHT auf der Erde aufrechtzuerhalten. Tatsächlich seid ihr privilegiert, für diese Aufgaben ausgewählt worden zu sein, denn es haben sich in dieser Zeit viele Seelen bereitgefunden, sich an diesem Werk zu beteiligen. Doch nicht Jeder ist notwendigerweise dafür ausgewählt worden, in diese spezielle Periode aktiv zu werden. Für
euch ist dies die Zeit, auf die ihr bereits während vieler früherer Lebenszeiten hingearbeitet habt, und Einige können bereits die Veränderungen spüren, die sich ergeben haben, – während die negativen Energien an Wirkung eingebüßt haben.

Milí,: Svetlo sa neustále rozširuje stále viac a stále rýchlejšie – a: uznanie všetkým medzi vami, ktorí bezpodmienečne a verne zostali verní svojmu životnému plánu. Je možné, že nie vždy ste si „nutne“ vedomí toho ako dobre plníte váš životný plán – ale vo vás všetkých je pocit uspokojenia. Spolu s vašimi duchovnými vodcami sa snažíme udržať vás na správnej ceste a asistovať vám. Výsledok všetkých vašich oddaných aktivít je, že ste dosiahli schopnosť kráčať ďalej bez toho, že by ste sa nechali/dovolili rozptýlenie na vašej ceste. Tie odmeny sú mnohostrané a jedného, blízkeho dňa si dôkladne uvedomíte aký dôležitý bol váš príspevok. Nejde o kvantitu/množstvo ale o kvalitu, lebo každý jeden z vás prispieva svojim spôsobom udržať SVETLO na tejto Zemi. V skutočnosti ste privilegovaní, boli ste volení pre tú úlohu – podeliť sa na tom veľkom diele. Predsa nie každý bol vyvolený byť aktívny v tejto špeciálnej perióde/období. Pre vás je to teraz obdobie, pre ktoré ste už pracovali v mnohých predošlých životoch a niektorí už cítia zmeny – pokiaľ tie negatívne energie strácajú na účinku.

Časy ako tieto, v ktorých sa nachádzate sú ťažko hodnotelné lebo tie zažité extrémy môžu byť zmätené. V súčasnosti sa zdá, že tie negatívne sily pribúdajú viac ako inokedy. A práve preto ich viac pozorujeme.

Je to ako „zoškrábanie posledných zbytkov“ v tom rozpore s poslednými dedičstvami starého cyklu. Jednoznačne sú vyučované ešte posledné lekcie a čoskoro príde časový bod kedy sa vibrácie zvýšia. Keď sa to stane tak budú zvýšené aj vaše vibrácie na úroveň, na ktorej nie sú akceptovatelné nízke vibrácie. Tak zostaňte pevný a pozerajte vpred a nedovoľte byť váhavý vo vašom úmysle. Tie tmavé sily sú si vedomé, že ich čas končí a ako jedno zviera hnaté do kúta – majú sklon bezohladne kopať okolo seba. Ešte stále dúfajú, že môžu Zem náhle opustiť keď sa tie veci obrátia proti ním – ale to už nie je tak jednoduché ako mysleli.
Zeiten wie diese, in denen ihr euch jetzt befindet, sind schwierig einzuschätzen, denn die darin erlebten Extreme können sehr verwirrend sein. In der gegenwärtigen Periode scheinen die negativen Energien noch zuzunehmen und noch mehr Probleme zu schaffen als sonst. Aber genau deshalb schenkt man ihnen auch mehr Aufmerksamkeit.
Es ist wie ein „Zusammenkratzen der letzten Reste“ in der Auseinandersetzung mit den letzten Hinterlassenschaften des alten Zyklus'. Eindeutig werden da immer noch Lektionen gelernt, und bald wird ein Zeitpunkt kommen, an dem die Schwingungen sich erhöhen werden. Wenn dies geschieht, werden diese Schwingungen auch euch mit sich erhöhen – auf eine Ebene, die niedere Schwingungen nicht akzeptieren kann. So bleibt weiterhin standhaft und blickt nach vorn und lasst nicht zu, dass ihr schwankend werdet in eurem Fokus und eurer Entschlossenheit. Die Dunkelmächte sind sich darüber im Klaren, dass ihre Zeit zu Ende geht, und wie ein in die Ecke gedrängtes Tier neigen sie dazu, ohne Rücksicht auf Konsequenzen um sich zu schlagen. Sie hoffen immer noch, die Erde fluchtartig verlassen zu können, wenn die Dinge sich gegen sie wenden, aber das ist nicht mehr so einfach, wie sie sich das gedacht hatten.
Wie ihr ja wisst, „wartet die Zeit auf niemanden“; doch obwohl die Zukunft prinzipiell feststeht, hängt es letztlich von eurem freien Willen ab, wann und wie genau sich dies abspielt. Die Menschheit besteht aus einer sehr unterschiedlich gemischten Gruppe von Seelen, die von verschiedenen Planeten und Sternensystem herstammen. Die Hauptgruppe jedoch besteht aus jenen, die zur Erde gekommen sind um sich dort weiter-entwickeln zu können. Es gibt keinen Ort, der Erde genau gleicht und einen derart raschen Weg zur Weiterentwicklung bietet. Der ist zwar rauh - drsná und fordernd, aber er ist der schnellste, um all das erfahren zu können, was nötig ist, um sich über die niederen Schwingungs-Ebenen hinaus- entwickeln zu können. Bedenkt, dass, ungeachtet dessen, wie hart eine Lebenszeit auch sein mag, eine solche Lebenszeit einer Seele niemals „aufgezwungen“ wird, sondern ihr werdet euren jeweils notwendigen Erfahrungen zugestimmt haben, die euch angeboten werden. In der Tat kann eine Seele aber manchmal auch im letzten Moment ihre Meinung hinsichtlich einer Inkarnation ändern. Das geschieht jedoch sehr selten, denn ihr werdet den Zweck einer Inkarnation normalerweise vorher überlegt haben und genau wissen, was ihr mit dieser erreichen könnt. Hinsichtlich des Ausgangs des Lebensweges einer anderen Seele braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ein Jeder unter euch sammelt seine Erfahrungen entsprechend seinen persönlichen Notwendigkeiten, und viele Seelen werden zwar euren Weg kreuzen aber nur flüchtigen Kontakt mit euch haben. Dies dient dann oft zwar einem speziellen Zweck, beinhaltet aber für keinen von beiden einen „wichtigen“ Schritt. Die Hauptspieler in eurem Leben werden höchstwahrscheinlich schon während anderer Lebenszeiten mit euch zusammen-gewesen sein, und einige Familienbleiben sogar über viele Inkarnationen hinweg beieinander.

 

 

Ako viete „čas nečaká na nikoho“ a predsa aj keď budúcnosť je už predurčená – koniec koncov záleží od vašej slobodnej vôle – kedy a ako sa odohrá. Ľudstvo spočíva/sa skladá zrôznych druhov duší, ktoré pochádzajú z rozličných planét a hviezdnych sústav. Tá hlavná skupina ale pozostáva z tých, ktorí prišli na Zem aby sa mohli vyvinúť ďalej. Neexistuje žiadne lepšie miesto, ktoré sa podobá  Zemi a ponúka tak rýchly vývoj/pokrok. Berte v úvahu, že aj keď život na Zemi môže byť tvrdý, drsný a vyzývavý – nikdy nebol niekomu nútený. Bol každým, podľa jeho stupňa vývoja a nutnosti každým dobre premyslený a dobrovolne zvolený. V skutočnosti môže každá duša v poslednom okamihu jej mienku zmeniť a zmeniť tým jej inkarnáciu. To sa stane len málokedy. O výsledku života iných duší si nemusíte robiť starosti. Každý z vás zbiera svoje skúsenosti podľa svojich nutností a mnohé duše skrížia vašu cestu ale majú len povrchný kontakt s vami. To môže slúžiť špeciálnemu účelu ale pre žiadneho neznamená „dôležitý“ krok. Hlavnú úlohu hrali pravdepodobne vo vašich životoch niektorí z vašich príbuzných, s ktorými ste boli v predošlých inkarnáciách.

Často hrajú potom rozličné úlohy vo vašom živote, medzičasom viete, že to obsahuje aj rozličné pohlavia. Keď strávite mnoho životov v istom pohlaví tak v prípade nutnosti bude pre vás ťažké prebrať iné pohlavie. Keď sa pozriete na celkový obraz tak pochopíte, že sú nutné rôzne prípravy na zaručenie vášho produktívneho života na Zemi a že tie prípravy boli nutné pre zaručenie vášho ďalšieho vývoja. Tie najkrajšie skúsenosti sú pre vašu budúcnosť plánované a keď príde okamih kedy ste schopní žiť pravdu – vtedy sa vám prejavia. Váš život bude potom od základu iný ako doteraz a má len málo spoločné s tým ako mohlo alebo má byť. Váš smer bol Illuminátmi odtlačený do smeru kde to bolo pre nich užitočné. To sa stalo aby mohli prebrať „kontrolované-panovníctvo“ nad vami a mohli udržiavať istý druh zmätku a tým ste boli udržiavaní v istom druhu „časovej-mašľe“. Z toho však čoskoro vyrazíte a váš život pôjde veľkými skokmi vpred. To ale neznamená, že váš doterajší život bol zbytočný. Práve opak: tu ste sa veľa, rýchlo naučili. Za normálnych okolností by bol váš pokrok oveľa pomalejší. Ale ako sme už povedali – každá situácia vám ponúka príležitosť zrýchliť vašu evolúciu.

Oft spielen sie dann jeweils auch unterschiedliche Rollen, und inzwischen dürftet ihr wohl wissen, dass dies auch das Erleben der gegensätzlichen Energien als Mann oder Frau einschließt. Wenn ihr allzu viele aufeinanderfolgende Lebenszeiten in immer derselben Geschlechter-Rolle verbringt, wird es immer schwieriger, auch wieder einmal zu wechseln, wenn sich die Notwendigkeit dafür ergibt. Wenn ihr auf das Gesamtbild blickt, werdet ihr begreifen, dass eine Menge Vorbereitung damit verbunden ist, zu garantieren, dass eure Lebenszeiten auf der Erde produktiv verlaufen, und dass diese vorbereitenden Maßnahmen für eure Weiterentwicklung hilfreich sind. Die wunderbarsten Geschehnisse sind für eure Zukunft dann geplant, wenn der Punkt erreicht ist, dass ihr fähig seid, die Wahrheit zu leben, die dann offenbart wird. Euer Leben wird dann wesentlich anders sein als das, was ihr bisher erlebt habt und was wenig zu tun hatte mit dem, wie es eigentlich hätte sein können oder sein sollen. Da wurde eure Entwicklung in jene Richtung abgedrängt, die den Zielen der Illuminati dienlich war, die euch unterdrückt haben. Das geschah, damit sie euch unter ihrer Kontroll-Herrschaft und in einem gewissen Zustand der Verwirrung halten konnten, sodass ihr in einer Art 'Zeitschleife' festgehalten wurdet. Daraus werdet ihr nun aber sehr bald ausbrechen, und euer Leben wird sich in großen Sprüngen weiter vorwärts bewegen. Das bedeutet nun aber nicht, dass euer bisheriges Leben nutzlos gewesen wäre; im Gegenteil: da habt ihr sehr Vieles sehr schnell gelernt! Unter normaleren Umständen hättet ihr wesentlich langsamere Fortschritte gemacht. Wie wir jedoch bereits sagten, bietet euch jede Situation eine Gelegenheit, eure Evolution voranzubringen.

Možno ste si všimli, že u vás sú mimozemské základne tak isto na Zemi ako tiež pod vodou. Nám sú známe a je dovolené aby naďalej existovali – za predpokladu, že tie bytosti neskúsia ovplyvňovať iné formy života. Všetci, ktorí sú involvovaní/zapojení do priebehov na matke Zemi sú tuná aby zažili vašu dimenziu a všetko čo s tým súvisí. Niektoré bytosti ako napríklad Agarthi už Äony žijú vo vnútornej Zemi a čakajú na vhodný okamih aby mohli prispieť k evolutívnej budúcnosti Zeme. Iní, ako napríklad Annunaki zasahovali rušením do vašej evolúcie a vyštvali jednu rasu proti inej s výsledkom, že to viedlo k vojnám. Ale predsa ich moc nad vami sa už – po 5000 rokoch – končí. V žiadnom prípade oni neboli prví návštevníci na vašej Zemi, ktorí zasahovali do vašej evolúcie. Cez rôzne periódy prišla do hry tiež karma a ako to s každou výzvou vašich presvedčení je to aj tuná – dá vám to príležitosť môcť rásť ďalej. Na Zemi ste boli vystavení vonkajším vplyvom, ktoré mohli váš evolučný plán zmeniť – z toho ale ste boli stiahnutí pretože tomu evolučnému plánu už dali súhlas vyššie bytosti.

Som SaLuSa zo Síria a milujem vašu odhodlanosť, ktorú ste ukázali na udržanie slobody, ktorá je vašim dedičstvom a právom. Sloboda vyjadrenia je podstatná pre skutočnú demokraciu lebo vám dá schopnosť nerušene pokračovať vo vašej evolúcii. Váš súčasný cyklus je u konca a sú náznaky, že začal nový cyklus, ktorý určuje vaše konanie. Hľadajte v každom z vášho okolia SVETLO  a keď sa vyskytne  príležitosť delte sa o vašu radosť a šťastie s inými. Je prekvapujúce ako rýchlo jedno milé slovo alebo milý náznak postaví inú dušu a môže povzdvihnúť jej vlastnú vibráciu.

Ďakujem, SaLuSa

Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass bei euch außerirdische Stützpunkte sowohl an Land als auch unter Wasser existieren. Sie sind uns bekannt, und es wird erlaubt, dass sie weiterhin existieren, – vorausgesetzt, die Wesen dort versuchen nicht, störend in andere Lebensformen einzugreifen. Alle, die in die Vorgänge auf Mutter Erde involviert sind, sind hier, um eure Dimension und alles, was diese zu bieten hat, zu erfahren. Einige Wesenheiten wie etwa die Agarther haben seit Äonen in der
Inneren Erde gelebt und warten auf den geeigneten Zeitpunkt, um an der Zukunft der Erde teilhaben zu können. Andere, wie etwa die Annunaki, haben störend in eure Evolution eingegriffen und eine Rasse gegen die andere aufgehetzt, mit dem Ergebnis, dass es zu Kriegen kam. Doch deren Einfluss und Macht über euch hat nun – nach etwa 5000 Jahren – geendet. Sie waren auch keineswegs die ersten Besucher eurer Erde, die in eure Evolution eingegriffen haben. Über alle Perioden hinweg kam jedoch auch das Karma ins Spiel, und wie mit jeder anderen Herausforderung eurer Überzeugungen ist es auch hier so, dass es euch die Chance gibt, weiterwachsen zu können. Auf der Erde wart ihr den äußeren Einflüssen, die euren Evolutionsplan hätten verändern können, weitgehend entzogen, denn diesem Evolutionsplan haben Höhere Wesenheiten bereits zugestimmt.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich liebe die Entschlossenheit, die ihr gezeigt habt, um die Freiheit aufrechtzuerhalten, die euer Recht und Erbe ist. Freiheit der Rede ist ganz wesentlich für echte Demokratie, denn sie befähigt euch, eure Evolution ungestört weiter voranzutreiben. Euer derzeitiger Zyklus hat sein Ende erreicht, und es gibt bereits Anzeichen dafür, dass ein neuer Zyklus begonnen hat, der euer Handeln bestimmt. Sucht in Jedem um euch zu allen Zeiten das LICHT, und wenn sich
Gelegenheit dazu ergibt, teilt eure Freude und euer Glück mit Andern. Es ist erstaunlich, wie rasch ein freundliches Wort oder eine freundliche Geste eine andere Seele aufrichten und ihre Eigenschwingung anheben können.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 17.04,2015, http://glingerman.blogspot.com.es/
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow
http://paoweb.org

Quelle: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Cont

act/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

SaLuSa 13.12.2014...


Sternenbotschaft: SaLuSa – 12. Dezember 2014 (durch Mike Quinsey)

von erst-kontakt @ 2014-12-12 – 21:37:18

~ Nachricht über die Licht-Städte ~ Správa o mestách Svetla –

Aké vzrušujúce výhľady sú pred nami – lebo sa právom môžete tešiť na niektoré odhalujúce (zjavitelné) udalosti – a pozitívne znemenia, že tie dlho ohlasované zmeny budú skutočnosťou. Rešpektujeme vaše dôvody vášho zdržiavania sa (voči tomuto oznámeniu) ale sme si istí, že časom nebudete mať žiadne pochyby, že zanechávate za sebou ten cyklus starých období! Tie veci naberajú smer, neexistuje cesta späť pre tých medzi tmavými silami, ktorí tie staré cesty podporovali. Prirodzene budú ešte prekážky, ktoré musia byť prekonané, ale tie možnosti tmavých síl, ktoré udržiavali doterajší Svet boli na bolestivý rozmer minimilizované. Dá sa očakávať, že sa ešte pokúsia zabrániť aby tie novosti mohli byť široko rozsiate. Tie novosti sú dôležité a preto nedovolíme aby boli zadržiavané alebo rušené. To môžu byť len malé problémy, - medzitým môžete byť istí, že vám je zaručená nádherná budúcnosť.

Welch aufregende Aussichten da bevorstehen, – denn ihr könnt euch zu Recht auf einige enthüllende (offenbarende) Ereignisse freuen – und auf positive Anzeichen dafür, dass der seit langem erwartete Wandel Wirklichkeit wird! Wir respektieren zwar eure Gründe für eure Zurückhaltung (gegenüber dieser Ankündigung), aber wir sind uns sicher, dass ihr mit der Zeit keine Zweifel mehr haben werdet, dass ihr den Zyklus des Alten Zeitalters hinter euch lasst! Diese Dinge nehmen ihren Lauf, und da gibt es keinen Weg zurück für diejenigen unter den Dunkelkräften, die die alten Wege unterstützt haben. Natürlich wird es immer noch Hindernisse geben, die überwunden werden müssen, aber die Möglichkeiten der Dunkelkräfte, die bisherige Welt aufrechtzuerhalten, wurden in für sie schmerzhaftem Umfang minimiert. Zwar ist zu erwarten, dass sie versuchen werden, zu verhindern, dass die Neuigkeiten breit gestreut werden, doch diese sind so bedeutsam, dass wir nicht zulassen werden, dass sie zurückgehalten oder mit Störmanövern bedacht werden. Das mögen geringfügige Probleme sein, – indes dürft ihr versichert sein, dass eine wunderbare Zukunft garantiert ist.

Pre tie oznámenia zvolený čas boli vianočné sviatky aby dosiahli najviac možné množstvo ľudí. Rodiny môžu tak spoločne diskutovať význam  tých prichádzajúcich  miest SVETLA. To by mohlo dať obyvateľstvu nádej a dôveru do budúcnosti. Vaše skúsenosti boli od počiatku tohto cyklu – pred 26.500 rokmi – dôkladne sledované. Boli ste vedení spôsobom, ktorý umožnil aby ste mohli nasledovať smer, ktorý vám umožňoval skúsenosti pre zrýchlenie vašej evolúcie – príležitosti, ktoré vás mohli povzdvihnúť nad tie nízke energie. Vždy to boli tie koncové obdobia, v ktorých ste rozhodovali, ktorým smerom chcete ísť a my sa tešíme, že dostatočne mnoho duší SVETLA boli úspešné. Možno neboli v množine, ale ich schopnosti pomôcť SVETLU k presadeniu vystačilo na prekonanie tých tmavých energií, ktoré by ich zničili a prebrali totálnu kontrolu.

Der für die Bekanntmachungen ausgewählte Zeitpunkt wurde offenbar mit Blick auf die freien Weihnachtstage gewählt, damit so viele Menschen wie möglich erreicht werden können. Familien können zusammenkommen und die Bedeutung der kommenden LICHT-Städte diskutieren. Das dürfte den Hoffnungen und der Zuversicht hinsichtlich der Zukunft in der Bevölkerung großen Auftrieb geben. Eure Erfahrungen wurden seit Beginn dieses Zyklus' vor zirka 26.500 Jahren eingehend mit-verfolgt. Ihr wurdet in einer Weise geführt, dass ihr einem Pfad folgen konntet, der euch die zur Beschleunigung eurer Evolution nötigen Erfahrungen lieferte – und Gelegenheiten, euch über die niederen Energien hinauszuheben. Immer waren es die Endzeiten, die ihr im Blick hattet bei der Entscheidung, in welche Richtung ihr gehen wolltet, und wir sind froh darüber, dass genügend Seelen des LICHTS darin erfolgreich waren. Sie mögen zwar nicht die Mehrheit gebildet haben, doch ihre Fähigkeit, dem LICHT zum Durchbruch zu verhelfen, hat ausgereicht, um die dunklen Energien zu überwinden, von denen sie sonst zerstört worden wären und die dann die totale Kontrollherrschaft übernommen hätten.

Keďže ste museli k svojim presvedčeniam stáť, - často bez akéhokoľvek dôkazu, že máte niečo hmatatelné, čo by vás podporilo – a to bude v budúcich časoch neustále silnejšie. Pre niektoré duše to bude medzitým ťažké pochopiť rozmer toho diania a preto budú pokračovať v ich doterajšom spôsobe života. To je v tom zmysle v „poriadku“, lebo každý musí nasledovať svoju intuíciu a rozhodovať o svojej budúcnosti. Prakticky nie jemožné jednoducho voliť smer k SVETLU, keď to vaša vlastná vibrácia nedovolí. Preto musíte iným pripustiť/dovoliť definovať ich potreby a nutnosti a ísť vlastnou cestou. Buďte uistení, že koniec koncov všetky duše sa nájdu presne tam kde majú byť. To im umožní sledovať ich vlastnú evolúciu, ktorá zodpovedá ich osobnej úrovni pochopenia. Dlhodobo vzostúpia všetky duše, lebo v skutočnosti aj čas neexistuje tak ako vy ho rozumiete. Tie vyššie úrovne nie sú viazané na žiaden „čas“ a v tej bezčasovosti sa môžu pohybovať vpred alebo dozadu.

Nachdem ihr zu euren Überzeugungen stehen musstet – oft, ohne den geringsten Beweis dafür, dass ihr irgendetwas „an der Hand“ hattet, was euch Rückendeckung hätte geben können –, wird diese jedoch nun im Laufe der Zeit immer kraftvoller werden. Einige Seelen werden es indes immer noch schwierig finden, die Tragweite dessen zu begreifen, was da vor sich geht, und deshalb werden sie ihre bisherige Lebensweise weiterverfolgen. Das ist insofern 'in Ordnung', als ein Jeder unter euch seiner eigenen Intuition folgen und über seine Zukunft selbst entscheiden muss. Denn faktisch könnt ihr es euch nicht einfach so auswählen, euch zum LICHT hin weiterzubewegen, wenn eure Eigenschwingung das noch gar nicht zulässt. Und so müsst ihr auch Anderen zugestehen, ihre eigenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten zu definieren und ihrem eigenen Pfad zu folgen. Seid versichert, dass schließlich alle Seelen sich exakt dort wiederfinden, wo sie sein sollten. Dies wird es ihnen erlauben, ihre eigene Evolution in der Art und Weise weiterzuverfolgen, die ihrer persönlichen Verständnis-Ebene entspricht. Auf lange Sicht werden schließlich alle Seelen aufsteigen, denn in Wirklichkeit existiert auch 'Zeit' nicht so, wie ihr sie erlebt und versteht. Die höheren Ebenen sind an keine 'Zeit' gebunden, und innerhalb dieser Zeitlosigkeit können Seelen sich sowohl rückwärts als auch vorwärts bewegen.

Na Zemi spôsobí oznámenie miest SVETLA veľký vzruch – a dá obyvateľstvu veľkú nádej do budúcnosti. Doteraz vyzerala budúcnosť dosť hrozná a tmavá v tom chaose, ktorý vyzeral stále väčší a dával málo nádeje pre zmenu k lepšiemu. Ako ste zažili môžu byť koncové časy skokové pokiaľ sa tie staré energie odreagujú. Ale nič nezastaví zjavenie nových časov, ktoré v podstate už začali. Čo sa stane je veľká nádej pre ľudstvo do budúcnosti a mnohé, už oznámené pokroky budú súčasťou vašej skutočnosti. Napriek tomu, že ste tými tmavými silami boli utláčaní a zdržiavaní   dosiahli sa pokroky vo vynálezoch, ktoré vám zľahčia život. „Nedostatok“ bude zbytočné slovo lebo príde obdobie, v ktorom bude chudoba vymazaná/zničená. Hlad a nedostok materiálnych prostriedkov, ktoré spríjemňujú život už nebude, lebo existuje veľká zásoba všetkého nutného, čo vám umožní príjemný život.

Auf Erden wird die Nachricht über die LICHT-Städte große Aufregung auslösen – und der Bevölkerung große Hoffnung geben hinsichtlich der Zukunft der Menschheit. Bisher sah die Zukunft eher grimmig und finster aus angesichts eines Chaos', das immer schlimmer zu werden schien und wenig Hoffnung für einen Wandel zum Besseren bot. Wie ihr ja erlebt habt, können die Endzeiten recht sprunghaft sein, wenn die alten Energien sich noch austoben. Nichts jedoch wird die vollständige Manifestation des Neuen Zeitalters stoppen können, das ohnehin schon begonnen hat. Was da geschehen wird, wird der Menschheit große Hoffnung in die Zukunft geben, und viele Fortschritte, von denen ihr bereits gehört habt, werden Bestandteil eurer Wirklichkeit sein. Auch wenn ihr von den Dunkelmächten zurückgehalten und unterdrückt worden seid, bleibt doch die Tatsache, dass es trotzdem Fortschritte gegeben hat, was neue Erfindungen betrifft, die gemacht wurden, und die das Leben erheblich leichter machen werden. „Mangel“ wird schließlich ein überflüssiges Wort werden, denn es wird eine Zeit kommen, in der Armut vollständig ausgerottet sein wird. Hunger und Mangel an materiellen Gütern, die das Leben angenehmer machen, wird es nicht länger geben, denn es wird reichliche Vorräte aller notwendigen Dinge geben, die euch dieses angenehme Leben ermöglichen werden.

Milí: medzitým môžete mať už predstavu o tom akým smerom ľudstvo ide a to vyrovná/vynahradí tie menej príjemné skúsenosti, ktoré ste museli robiť. Boli v zmysle vývoja a boli z jedného životočasu do druhého naplánované aby ste mohli vyvynúť a zvýšiť vlastnú vibráciu. Nie je dôvod k „sebaobvineniu“ u duší, ktorým sa to ešte nevydarilo, budú mať príležitosti úspechu v nejskoršom období. Ako už bolo povedané, vždy ste mali podporu a nikdy ste neboli sami vo vašich bojoch. Možno vám to tak nepripadalo, ale pomyslite, že môžeme s vami spolupracovať a viesť – ale ten konečný smer podlieha vášmu rozhodnutiu – a kto by sme boli my – alebo niekto iný, keby sme sa miešali do vašich rozhodnutí?!

Ihr Lieben: inzwischen dürftet ihr wohl eine gute Vorstellung davon haben, wohin es mit der Menschheit geht, und das wird die weniger angenehmen Erfahrungen, die ihr machen musstet, wieder wettmachen. Sie alle waren jedoch im Interesse eurer Weiterentwicklung und sind von einer Lebenszeit zur nächsten jeweils vorausgeplant worden, sodass ihr eure Eigenschwingung aufbauen und erhöhen konntet. Bei Seelen, denen dies noch nicht gelungen ist, besteht jedoch kein Grund zur 'Schuldzuweisung'; ihnen werden einfach noch weitere Gelegenheiten zugestanden, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich werden zu können. Wie euch bereits gesagt wurde, hattet ihr zu allen Zeiten Beistand und wurdet in euren Kämpfen nie allein gelassen. Das mag für euch zwar anders ausgesehen haben, aber bedenkt, dass wir euch anleiten und mit euch arbeiten können; nur der endgültige Pfad, den ihr dann einschlagt, unterliegt eurer eigenen Entscheidung – und wer wären wir – oder irgendjemand Anderer, dass wir uns in eure Entscheidung einmischen würden?!

Na Zemi sa nazbieralo veľa karmy, mnohí myslia na pomstu – za to, čo sa na vás spáchalo. To je ale skutočne cesta, ktorá vám prinesie ešte viac karmy, lebo takými skutkami sa skutočne ničoho nedosiahne! Každá duša sa musí postaviť k jej skutkom, keď jej pozemský život skončí. Prirodzene je to ťažké zostať pasívny vo Svete plnom násilia, ale pomyslite, že v každom okamihu tvoríte svoju budúcnosť! Keď ste dušou LÁSKY a SVETLA, ktorá dosiahla tú úroveň, na ktorej môže za každých okolností vyjadriť lásku, tak potom ste skutočne pripravení pre vzostup. Nezúfajte ale na skutočnosti, že v každej dimenzii sú rozličné úrovne a pokiaľ sa láskyplne správate voči vašim bratom a sestrám budete úspešní a vzostúpite.

Auf der Erde hat sich beträchtliches Karma angesammelt durch die, die immer noch an Rache denken – für das, was ihnen angetan wurde. Das ist nun wirklich ein Weg, der euch noch mehr Karma einträgt, denn mit solchen Taten ist überhaupt nichts jemals erreicht! Jede Seele hat sich und ihre Taten dem zu stellen, wenn ihr sterbliches Leben zu Ende ist. Natürlich ist es schwierig, in einer gewaltbereiten Welt passiv zu bleiben, bedenkt aber, dass ihr euch jederzeit eure eigene Zukunft erschafft! Wenn ihr eine Seele der LIEBE und des LICHTS seid, die jene Ebene erreicht hat, auf der sie „Liebe“ unter allen Umständen zum Ausdruck bringen kann, dann seid ihr mit Sicherheit für euren Aufstieg bereit. Verzweifelt jedoch nicht an der Tatsache, dass es innerhalb aller Dimensionen wiederum auch unterschiedliche Ebenen gibt, denn solange eurer Leben darauf basiert, dass ihr euch euren Brüdern und Schwestern gegenüber liebevoll verhaltet, werdet ihr erfolgreich sein und aufsteigen.

Som SaLuSa zo Síria a som šťastný, že vám môžem priniesť správu o mestách SVETLA. Oni sa objavovali neustále už nejaký čas a keď to bude úplné, tak to bude nádherný pohľad. Prilákajú tisíce návštevníkov, aj keď predpokladáme, že ich prejavenie/zjavenie bude nejaký čas „dolehrané“ – ako by ste povedali vy. Tie mestá sú ale širokoplošné a roztiahnuté a to vzbudí veľký záujem! Úradom nebude povolené miešať sa rušivo, proti čomu sú stanovené príslušné opatrenia, ktoré zabezpečujú plnú ochranu. Žite v LÁSKE a SVETLE a vedzte, že ste žehnaní tým, aby ste v tomto dôležitom čase mohli byť na Zemi!

Ďakujem, SaLuSa!

Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bin glücklich darüber, euch die Nachricht über die LICHT-Städte überbringen zu können. Sie haben sich schon seit einiger Zeit allmählich und stetig manifestiert, und es wird ein wunderbarer Anblick sein, wenn dies vollständig der Fall ist. Sie werden Tausende von Besuchern anlocken; wir vermuten aber auch, dass ihr Erscheinen anfänglich noch „heruntergespielt“ werden wird, – wie ihr es ausdrücken würdet. Aber diese Städte sind recht weitläufig und ausgedehnt, und das wird natürlich großes Interesse wecken! Den Behörden wird nicht erlaubt sein, sich störend einzumischen, und es werden adäquate Vorsichts-Maßnahmen getroffen werden, die vollen Schutz gewähren. Lebt in der LIEBE und im LICHT und wisst, dass ihr gesegnet seid damit, in dieser wichtigen Zeit auf der Erde weilen zu können!

Danke, SaLuSa!

Mike Quinsey

SaLuSa durch Mike Quinsey, 12.12.2014, http://glingerman.blogspot.com.es/
Übersetzung: Martin Gadow – http://www.paoweb.org

Quelle deutsch: http://glingerman.blogspot.com.es/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19