Energie január 2016...

Spiritualität & Erwachen: Vorausschau auf die Energie für Januar 2016… (von Stefanie Will)

Predpoveď energií v januári 2016

Veröffentlicht am Januar 2, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ichtgeschwindigkeit

Ich begrüße alle Leser sehr herzlich zur ersten Energievorausschau von Lichterwunder für das NEUE Jahr 2016.

Zdravím srdečne všetkých čitateľov k prvému pohľadu vpred do energie zázrakov svetla v novom roku 2016-01-12

Január prejde tak rýchlo ako sa od nás letiac rozlúčil ten starý rok. Predtým než sme sa mohli pripraviť na predvianočný čas – tak už to skončilo. Už v decembri som hovorila o zrýchlení času a že to súčasné cítenie bezčasovosti sa niektorým môže zdať ako vákuum. Vyzerá to tak, že čas už nesleduje predurčenému vzorcu, ale  skorej sa správa ako priestor, ktorý sa mení do všetkých smerov.

Der Monat Januar wird genauso schnell vorüber sein, wie sich das alte Jahr von uns im Fluge verabschiedet hat. Bevor wir uns auf die vorweihnachtliche und besinnliche Zeit einstellen konnten, war sie auch schon vorüber. Ich sprach bereits im Dezember über die Beschleunigung unserer Zeit und das gleichzeitig zeitlose Empfinden, was sich für einige wie ein Vakuum anfühlen kann. Die Zeit scheint keinem vorgegebenen Rahmen mehr zu folgen, sondern vielmehr einen Raum darzustellen, der in beide Richtungen beliebig veränderbar zu sein scheint.

Nach den vielen turbulenten und erschreckenden Ereignissen im Dezember, wird sich auch der Januar nicht weniger bestürzend darstellen.

Po mnohých nekľudných a vystrašujúcich udalostiach v decembri to bude tak pokračovať aj v januári.

Tento mesiac zažijeme náladovosť počasia v rozličnej intenzite a sile okolo celého glóbusu. Veľmi silne stlačené energie sa odpútajú tým spôsobom a pomáhajú nám a matke Zemi do vyrovnanejšieho stavu.

In diesem Monat werden wir gehäuft mit Wetterkapriolen zu tun haben, die rund um den Erdball in unterschiedlicher Intensität und Wucht in Erscheinung treten. Sehr stark geballte Energien entladen sich auf diese Weise und helfen uns und Mutter Erde in eine ausgewogenere Verfassung zu gelangen.

Ein derartiger Ausgleich, der sich zum Teil durch unnatürliche Temperaturereignisse bemerkbar machen werden,  ist unumgänglich und zunächst nur über diese eher unnatürlichen Schwankungen und heftigen Ereignisse, die erneut Krisen nach sich ziehen können, herbeizuführen. Die Menschheit bekommt die Gelegenheit, sich der vollständigen Kraft unseres Planeten und der unbedingt notwendigen Ausgeglichenheit der Extreme bewusst zu werden.

Také vyrovnanie, ktoré bude pozorovatelné výkyvmi teploty je nevyhnutelné a v prvom rade to privedie znova krízy cez tie výkyvy a mocné udalosti. Ľudstvo dostane príležitosť uvedomiť si úplnú silu planéty a nutnosti rovnováhy.

Na všetkých úrovniach cítime značné zmeny nálady a rozličnosť jednotlivých životných konceptov, ktoré kolidujú/náražajú na seba stále viac. Rozpustia sa priateľstvá a už celokom na začiatku nového roku budú ľudia konfrontovaní s rozlúčkami rôznych druhov a mnohí sa zrazu nájdu v situáciách, ktoré predtým nepovažovali za možné.

Wir spüren auf allen Ebenen einen gravierenden Wandel der Gemüter und die Unterschiedlichkeit der einzelnen Lebenskonzepte kollidiert immer mehr miteinander. Freundschaften brechen auseinander und schon ganz zu Anfang des neuen Jahres werden viele Menschen mit Abschieden in unterschiedlichster Form konfrontiert und viele werden sich unverhofft in Lebenssituationen wiederfinden, die sie bisher nicht für möglich hielten.

Das Jahr beginnt insgesamt äußerst emotional und diese Emotionalität lässt sich immer weniger verbergen, so dass eine stetig wachsende Authentizität selbst bei Menschen wahrgenommen werden kann, die bisher ihren Alltag strikt nach ihren bisherigen Glaubensmustern und vorgefertigten Konzepten ausgerichtet hatten. Ihre Strukturen bröckeln und die starre Form ihres bisherigen Daseins weicht zunehmend einer geschmeidigen Flexibilität.

Rok začne veľmi emocionálne a tá emocionalita sa už nedá schovať a tak sa prejaví rastúca osobná totožnosť aj u ľudí, ktorí doteraz žili podľa ich vzorcov viery a predpracovanými konceptmi. Ich štruktúry sa začnú rozpadať a tá tuhá forma bytia sa odkloní k nežnej flexibilite.

Niektorí budú cítiť silnú nespokojnosť alebo pocítia silnú túžbu zmeniť ich život. Spomenú si dlho zabudnuté sny, uvedomia si rýchlosť pokroku času a na základe toho to môže viesť k rýchlym rozhodnutiam, ktoré prekvapia ich okolie.

Neustále stúpajúca čestnosť/pravdivosť voči sebe a iným vedie k tomu, že sa vytvárajú na rôznych úrovniach nové myšlienky/nápady a spôsob správania.

Einige Menschen werden von einer starken Unzufriedenheit oder Umtriebigkeit heimgesucht und verspüren den dringlichen Wunsch ihr Leben zu verändern. Sie erinnern sich an längst vergessene Träume, werden sich der schnell voranschreitenden Lebenszeit bewusst und infolge kann es zu komplett neuen und mutigen Entscheidungen kommen, die alles Bisherige auf den Kopf stellen und ihr Umfeld in Erstaunen versetzen.

Eine sich stetig ausweitende Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber sorgt bei vielen dafür, dass sich auf unterschiedlichen Ebenen neue Gedanken- und Verhaltensmuster bilden.

Parallel zu den eher aufwühlenden Schwingungen der herannahenden Veränderungen, werden wir mit Liebesenergien überflutet, welche fortlaufend und unaufhörlich auf die Erde einströmen. Auch dieser Umstand lässt nichts mehr so wie es einmal war!

Paralene k tým rozrušujúcim vibráciám blížiacich sa zmien budeme zasypávaní energiami lásky, ktoré neustále vtekajú na Zem. Aj tá skutočnosť neponechá nič ako to kedysi bolo!

Obe vládnuce energie sú totiž veľmi protikladné. Menia sa na základe silných konštelácií „ťažké“ dni s pocitom medzidobej a úžasnej ľahkosti. Tú ľahkosť berte ako príležitosť cítiť sa slobodní a plní radosti. Využite tie uvoľňujúce životné energie pre nové projekty lebo v tom období sa ľahko daria. Užívajte si tie úžasné momenty, ktoré vami budú znova a znova prechádzať. Ten tok môžete vnímať „šteklením“ v brušnom priestore alebo ľahkou vibráciou po celom tele. Sú aj ľudia, ktorí tie vysokoenergetické energie lásky môžu vidieť. Javia  sa žiariace v úžasných a žiarivých, rýchlopohybujúcich, malých a blikajúcich časticiach.

Die beiden vorherrschenden Energieformen stehen allerdings sehr konträr zueinander. Aufgrund dieser frappanten Konstellation wechseln sich “schwere” Tage mit einem Gefühl der zwischenzeitlichen und wunderbaren Leichtigkeit in diesem Monat stetig ab. Nehmt diese Leichtigkeit zum Anlass Euch frei und freudvoll zu fühlen. Nutzt die hierdurch freiwerdenden Lebensenergien für neue Projekte, da sie in dieser Phase leicht gelingen. Genießt diese wunderbaren Momente der Hochgefühle, die Euch immer wieder durchströmen werden. Dieses Strömen kann sich durch ein Kribbeln in der Bauchgegend oder auch durch ein leichtes Vibrieren im gesamten Körper bemerkbar machen. Es gibt Menschen, die diese hochenergetische Liebesenergie auch mit ihren Augen sehen können. Sie erscheinen in wundervollen, glitzernden und strahlend hellen, sich schnell bewegenden, winzig kleinen und funkelnden Teilchen.

Viele Menschen verändern sich in kürzester Zeit und täglich werden immer mehr ihr bisheriges Verhalten hinterfragen. Eine voranschreitende innere Wandlung tritt infolge ein und diese wird sehr schnell auch im äußeren Handeln auf kollektiver Ebene für einen längst überfälligen Wandel sorgen. Hinzukommt, dass sich die Fähigkeiten zur Telepathie, dem Hellsehen und Hellfühlen immer mehr Menschen offenbaren wird.

Mnohí ľudia sa v krátkom čase zmenia a denne mení stále viac ľudí ich doterajšie správanie. Následkom toho je pokračujúca vnútorná zmena a tá povedie rýchlo aj k vonkajším konaniam na kolektívnej úrovni, čo vedie ku schopnostiam ako telepatia, jasno-videctvo a -cítenie, ktoré sa prejavia v rastúcom počte ľudí.

Dôverujte v týchto naďalej nekľudných a napínavých časoch vášmu vnútornému vedeniu a nepokúšajte sa vysvetľovať tie veci vašim rozumom alebo proti ním konať. Zostaňte sústredení na vaše srdce a pokúste sa zaobchádzať so sebou a s inými starostlivo a láskyplne....

Vertraut in diesen weiterhin turbulenten und spannenden Zeiten Eurer inneren Führung und versucht nicht die Dinge mit Eurem Verstand zu klären oder anzugehen. Bleibt auf Euer Herz fokussiert und versucht mit Euch selbst und Euren Mitmenschen liebevoll und sorgsam umzugehen…

Quelle und weiter: http://lichterwunder.com/2015/12/31/vorausschau-auf-die-energie-fuer-januar-2016/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-Redaktion

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58