TÁ UDALOSŤ BY SA MOHLA STAŤ EŠTE TENTO MESIAC

13.dec.2021

Poslednú noc, 12.dec.2021, tuná na Novom Zeelande, som robila terapiu niekomu, na kom mi veľmi záleží

 

Pre čitateľa Blogu: som kvalifikovaná, skúsená reinkarnacion-terapeutka. k nášmu prekvapeniu začalo jej vyššie JA čanelovať informácie o tej UDALOSTI, O KTOROM sa predpokladá že sa udeje pred 21. decembrom. inými slovami, v priebehu niekoľkých dní.

Prosím používaj tvoju intuíciu keď čítaš tieto riadky. Ja verím v integritu toho chanelingu lebo som tú osobu pozorovala počas chanelingu a viem, že sa jedná o hlboký stav v transe.

Na konci som napísala odstavec v čiernom, lebo tie informácie sú prekvapivé. Prosím nezmeškaj prečítať si to.

Veľa zábavy!

 

CHANELING O UDALOSTI

Pociťuje sa to ako zemetrasenie, nie nutne silné, ale GLOBÁLNE. Stane sa to na celom svete súčasne. Mám pocit, že to je december. nejdná sa o obete, ale bude to niečo čo ešte nikdy nebolo. Je to dosť na stretnutie s každým človekom súčasne.

Mám pocit, že ten otras prebudí viacero ľudí, odpúta pozornosť od Covidu. Dosť na otázku: čo pre Boha sa deje a to prebudí ešte viac ľudí.

Myslím, že tá udalosť je inscenovaná mimoplanetárnymi bytosťami. Je to súčasť plánu. Je to prvé domino lebo to je niečo čo nikto nevie vysvetliť a ľudia začnú pochybovať o realite. Prestanú pozerať správy lebo to (udalosť) je nevysvetlitelné.

Pracovníci SVETLA musia byť pripravení a nebáť sa ničoho. Nie je to nič čoho by sme sa mali báť, ale budú aj niektprí vystrašení. Pracovníci SVETLA to budú vedieť. Je to jediné, čo môže odpútať pozornosť od Covidu. To je začiatok. Odpútanie pozornosti.

Všetko musí byť preklepané predtým než sa to môže znova uviesť do poriadku. Budú troskotania na finančných trhoch. Tie veci musia byť najprv zničené. To sa niektorým bude zdať hrozné, ale tak nemôžeme pokračovať. Neexistuje nič, čo by (svetových) vládcov mohlo zastaviť v súvislosti s Covidom. Okrem toho, že by sa stalo niečo fyzické, čo je mimo ich kontroly.

Všetko sa musí zrútiť predtým než nastane blahobyt a mier a to potrebuje čas. 

Zotázniť kontrolu, narrativ, realitu. Ľudia budú rozzlobení, že boli medzi sebou tak dlho rozdelení.

 

Tak dlho sme verili, že sa to týka len našej krajiny, ale keďže tá UDALOSŤ postihne celý globus tak ľudia budú rozzlobení, že nevidia ľudí v iných krajinách. A bude jasné, že my SME NÁŠ SVET a nie len izolovaná krajina.

 

Ľudia budú chcieť aby sa otvorili hranice, lebo ich príbuzní tiež boli postihnutí. Covid bol posledný pokus (tmavých síl) o udržanie moci. Najdôležitejšie čo môžeme urobiť je nemať strach a udržiavať SVETLO pre ostatných.

 

Mám pocit, že v mozgoch ľudí sa uskutoční výbuch (?), ktorý začal. akoby ten otras posunul všetko späť na svoje miesto. Akoby by sme vystúpili z hmly.

Cítim, že ten otras bude za niekoľko dní. U mňa je to 21., ale mohlo by to byť aj 21 ako rok. Je to tak veľký presun časových línií, že nie je cesta späť.

Ľudia budú rozumieť pravdu  na úrovni, ktorú potrebujú na jej učenie. Niektorí budú musieť začať úplne na začiatku aby pochopili pravdu o svete a o tom čo sa deje milióny rokov. O kontrole Temnoty.

Preto majú ľudia strach, lebo to príde ako spomienka. Niektorí ľudia, ako pracovníci SVETLA  nepotrebujú veľa spomínať - ale pre iných to bude ohromujúce.

Preto by mohli niektorí kričať na ulici, niektorí mať strach v ich domovoch pretože svet je zrazu iný a oni to musia spracovať. Ale budú ľudia ako my, ktorí rozumia tomu čo sa deje a môžu iných ukľudniť. oni budú počúvať a nasledovať. 

Všetko odpadá. Každá časť spoločnosti, ktorá bola skonštruovaná na ničenie ľudí. Zdravie, spiritualita, prepojenie bude otrasené. Veci ako Fast Food. Ľudia jednoducho opustia to odvetvie. Nikto tam nebude pracovať. Pomaly sa zrúti všetko. ako domino vo všetkých aspektoch.

Ešte pred vianocami sa niečo stane. Kvôli tomu otrasu. Alebo čokoľvek sa stane, keď je to metafora, akákoľvek udalosť pred vianocami, tá PREDSTAVA o vianociach zmizne.

Vakcína a 5G: Myslím, že obsahuje niečo (vakcína) čo bude aktivované. Bude aktivované ale SVETLO tomu zoberie silu a plánovaná (tmavými silami) aktivita sa zvráti.

Mám pocit, že sa skôr jedná o Upgrade ako o to, čo aktivovanie malo spôsobiť. Ľudia, ktorí boli očkovaní to POTREBOVALI na ich vylepšenie. Sú to tí, ktorí museli byť prebudení. A keď (tie tmavé sily) zapnú spínač tak to nebude prebiehať tak ako bolo plánované.

V skutočnosti bude DNA zlepšené. Ľudia budú môcť znova «vidieť». Teda vystrelí to dozadu (k tmavým silám). Ľudia, ktorí sa vakcínovali to POTREBOVALI.

Plán tmavých síl bol napadnutý. Kvôli vysokej vibrácii ľudí na planéte a (pracovníci svetla) robia práve teraz ich prácu, môže byť všetko presmernené. Môže sa zmeniť.

Ľudia, ktorí boli vystrašení a obrátili sa proti naočkovaným sú teraz tí, ktorí ten Upgrade potrebujú. Tí, ktorí očkovaní neboli ten Upgrade nepotrebujú. Alebo vedeli, že sa netreba ničoho obávať.

Mám pocit, že keď príde ten otras alebo čokoľvek, tak ľudia začnú zrazu myslieť na ľudí, ktorí sú im dôležití. To sa stane na celom svete. Je to ako zážitok blízkej smrti. Vlastný život prebieha okolo a človek rozpozná čo je dôležité.

Tá správa práve preniká všetkým. Všetko ostatné odpadá. Práca, peniaze, NIČ už nie je dôležité potom. Je to ako pocit krátkeho rozhodnutia pre všetkých ľudí na planéte.

Ďakujem, že si prečítal tento odkaz. Môžeš ho rád zdielať celý, vrátane linku mojej Blog-strany.

 

Where We Go One We Go All. Kam ide jeden pôjdeme všetci.

Láska a svetlo

 

Sierra

Quelle: stargatenewsletter.blogspot.com

 

 

 

DAS EREIGNIS KÖNNTE NOCH DIESEN MONAT EINTRETEN

13. Dezember 2021

 

Letzte Nacht - am 12. Dezember hier in Neuseeland, also um 12:12 Uhr - habe ich jemanden therapiert, der mir sehr am Herzen liegt.

 

Für die neuen Blog-Leser: Ich bin eine qualifizierte, erfahrene Reinkarnationstherapeutin. Zu unserem Erstaunen begann ihr Höheres Selbst Informationen über das Ereignis zu channeln, von dem angenommen wird, dass es vor dem 21. Dezember stattfindet. Mit anderen Worten, innerhalb von TAGEN.

 

Bitte benutze Dein Unterscheidungsvermögen, wenn Du diese Auszüge aus dem Channeling liest. Ich glaube, dass die Integrität des Channelns einwandfrei ist, da ich die Person während des Channelns genau beobachtet habe und weiß, dass es sich um eine echte tiefe Trance handelt.

 

Ich habe einen Absatz am Ende fett gedruckt, weil die Informationen verblüffend sind. Bitte verpasse nicht, ihn zu lesen.

 

Viel Spaß!

 

CHANNELING ÜBER DAS EREIGNIS

Es fühlt sich an wie ein Erdbeben, nicht unbedingt ein großes, aber ein GLOBALES. Es geschieht auf der ganzen Welt gleichzeitig. Ich habe das Gefühl, es ist im Dezember. Es geht nicht um Todesopfer, aber es wird etwas sein, was noch nie zuvor geschehen ist. Es ist genug, um jeden Menschen gleichzeitig zu treffen. 

 

Ich habe das Gefühl, dass das Beben mehr Menschen aufweckt. Es hält die Menschen davon ab, sich auf Covid zu konzentrieren. Genug, um zu hinterfragen, was um alles in der Welt passiert, und das wird dann noch mehr Menschen aufwecken. 

 

Ich glaube, dass dieses Ereignis von außerplanetarischen Wesen inszeniert wird. Es ist Teil des Plans. Dies ist der erste Dominostein, denn es ist etwas, das niemand erklären kann, sodass die Menschen beginnen, ihre Realität zu hinterfragen. Sie werden aufhören, die Nachrichten zu hören, weil es (das Ereignis) unerklärlich ist. 

 

Die Lichtarbeiter müssen nur vorbereitet sein und keine Angst haben. Es ist nichts, wovor wir uns fürchten müssten, aber andere Menschen werden Angst haben. Lichtarbeiter werden es wissen. Das ist das Einzige, was global gesehen verhindern kann, dass sich alles um Covid dreht. Das ist ein Anfang. Es ist ein Ablenkungsmanöver.

 

Alles muss durchgeschüttelt werden, bevor es wieder in Ordnung gebracht werden kann. Es wird Zusammenbrüche auf den Finanzmärkten geben. Die Dinge müssen zuerst zerstört werden. Das wird einigen Leuten schrecklich vorkommen, aber wir können so nicht weitermachen. Es gibt nichts, was die (Welt-)Führer in Bezug auf Covid aufhalten kann. Es sei denn, es handelt sich um etwas Physisches, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt.

 

Bevor Frieden und Wohlstand einkehren, muss erst einmal alles zusammenbrechen, und das braucht Zeit. Die Realität, das Narrativ, die Kontrolle in Frage stellen. Und die Menschen werden wütend sein, dass sie so lange von anderen Menschen getrennt waren. 

 

Wir haben so lange geglaubt, dass es nur unser Land betrifft, aber weil dieses Ereignis den GANZEN Globus betrifft, werden die Menschen sehr wütend werden, dass sie die Menschen in anderen Ländern nicht sehen können. Und es macht ihnen klar, dass wir unsere Welt SIND und nicht nur ein isoliertes Land. 

 

Die Menschen werden also wirklich wollen, dass die Grenzen geöffnet werden, weil ihre Angehörigen auch betroffen waren. Covid war ein letzter Versuch (der dunklen Mächte), die Kontrolle zu erlangen. Das Wichtigste, was wir (in Bezug auf das Ereignis) tun können, ist, keine Angst zu haben und das Licht für alle anderen zu halten.

 

Ich habe das Gefühl, dass es (das Ereignis) in den Gehirnen der Menschen einen Knacks geben wird. Wie ein Knall, der losgeht. Als ob die Erschütterung buchstäblich etwas zurück an seinen Platz schnappt. Als ob man aus einem Nebel herauskommt. 

 

Ich spüre, dass diese Erschütterung in wenigen Tagen stattfinden wird. Bei mir ist es der 21., aber es könnte auch 21 wie im Jahr 2021 sein. Es ist eine solche Verschiebung der Zeitlinie, dass es kein Zurück mehr gibt.

 

Die Menschen werden die Wahrheit auf der Ebene verstehen, die sie brauchen, um sie zu lernen. Einige Menschen werden ganz am Anfang beginnen müssen und die Wahrheit über die Welt und das, was seit Millionen von Jahren geschieht, verstehen müssen. Die Kontrolle, die Dunkelheit. 

 

Deshalb haben diese Menschen Angst, denn es ist wie eine Erinnerung, die über jeden kommt. Manche Menschen, wie die Lichtarbeiter, brauchen sich nicht viel zu erinnern - aber für andere ist es überwältigend. 

 

Und deshalb könnten Menschen auf den Straßen schreien und andere haben Angst in ihren Häusern, weil die Welt plötzlich anders ist und sie das verarbeiten müssen. Aber es werden Menschen wie wir sein, die verstehen, was vor sich geht, die andere beruhigen können. Sie werden auf uns hören und uns folgen.

 

Alles fällt weg. Jeder Teil der Gesellschaft, der konstruiert wurde, um Menschen zu zerstören. Ihre Gesundheit, ihre Spiritualität, ihre Verbundenheit wird erschüttert werden. Dinge wie Fast Food. Die Menschen werden die Branche einfach verlassen. Keiner wird mehr dort arbeiten. Es wird langsam alles zusammenbrechen, wie Dominosteine, in allen Aspekten.

 

Noch vor Weihnachten wird etwas passieren. Wegen der Erschütterung. Oder was auch immer passiert, wenn es eine Metapher ist, welches Ereignis auch immer vor Weihnachten passiert, wird die IDEE von Weihnachten verschwinden. 

 

Plötzlich wird es um MENSCHEN gehen. Aufgrund dessen, was alle vor Weihnachten durchgemacht haben, werden die Menschen zusammenkommen, aber das Wesentliche an diesem Tag ist, dass wir einfach dankbar sind, dass wir einander haben. 

 

Weihnachten, wie wir es kennen, oder wie Du es planst, wird nicht mehr dasselbe sein. Die Menschen werden lang vermissten Menschen die Hand reichen. Es ist ein Tag des Wiedersehens und des Feierns, ein Mensch zu sein.

 

Der Impfstoff und 5G: Ich denke, es gibt etwas darin (der Impfstoff), das aktiviert wird. Er wird aktiviert, aber das Licht setzt ihn außer Kraft und die (von den dunklen Kräften geplante) Aktivierung geht schief. 

 

Ich habe das Gefühl, dass es sich eher um ein Upgrade handelt, als um das, was die Aktivierung bewirken sollte. Die Menschen, die den Impfstoff erhalten haben, BRAUCHTEN ihn, um sich zu verbessern. Sie sind diejenigen, die geweckt werden mussten. Und wenn sie (die dunklen Mächte) den Schalter umlegen, läuft es nicht so, wie sie es beabsichtigen. 

 

Tatsächlich wird die DNA der Menschen AUFGERÜSTET. Die Menschen können wieder 'sehen'. Es geht also nach hinten los (für die dunklen Mächte). Die Menschen, die es genommen haben (den Pieks), BRAUCHTEN es. 

 

Der Plan der dunklen Mächte wurde gekapert. Wegen der hohen Schwingung der anderen Menschen auf dem Planeten, und weil sie (die Lichtarbeiter) gerade jetzt die Arbeit machen, kann das alles umgewandelt werden. Es kann es verändern. 

 

Die Menschen, die so verängstigt waren und sich gegen die Ungeimpften gewandt haben, sie sind diejenigen, die dieses Upgrade brauchen. Diejenigen, die die Impfung NICHT genommen haben, brauchten sie nicht. Oder sie wussten, dass es nichts zu befürchten gibt.

 

Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, wenn das Erdbeben kommt, oder was auch immer, plötzlich an die Menschen denken, die ihnen wichtig sind. Das wird überall auf der Welt passieren. Es ist wie eine Nahtoderfahrung. Das eigene Leben zieht an einem vorbei und man erkennt, was wichtig ist. 

 

Die Botschaft dringt in diesem Moment durch. Alles andere fällt weg. Die Jobs, das Geld, NICHTS ist mehr wichtig, nachdem das passiert ist. Es ist wie das Gefühl einer knappen 

Entscheidung für alle Menschen auf dem Planeten.

 

Danke, dass Du diesen Beitrag gelesen hast. Du kannst ihn gern weitergeben, solange Du ihn in seiner Gesamtheit veröffentlichst. einschließlich des Links zu meiner Blogseite.

 

Where We Go One We Go All.

 

Liebe und Licht

 

Sierra

 

Quelle: stargatenewsletter.blogspot.comPREČÍTAŤ...

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37