Relaxácia...

Anjelská správa: „Relaxácia zvyšuje vaše vibrácie ...“ (autor Ann Albers) - 15. mája 2021

 

Relaxácia zvyšuje vaše vibrácie

  -

Relaxácia umožňuje, aby sa vaše vibrácie prirodzene zvýšili *

Moji drahí priatelia, máme vás veľmi radi.

Predstavte si, že sedíte pri priezračnom horskom potoku. Vzduch je čistý a jasný. Zhlboka sa nadýchnite a pochutnajte si na pocite, že vám do pľúc prúdi vzduch. Pustíme jemne. Na vzduchu cítiť jemný chlad, ktorý sa mieša s teplom Slnka. Predstavte si svoje bosé nohy na hladkých skalách alebo na chladných trávach. Sledujte, ako sa poľné kvety hojdajú vo vetre. Možno by ste tiež uprednostnili pláž alebo les. Aj to je v poriadku. Predstavte si krásne, pokojné a šťastné miesto a jednoducho „buďte“ tam, vo svojom vnútornom svete. Ukľudnite sa. Zhlboka dýchajte. Vychutnajte si „výhľad“ alebo tú senzáciu. Vyhrievajte sa v tejto vyrovnanosti. Nájdite si čas a vráťte sa, kedykoľvek budete chcieť.

Aj keď sa vám toto cvičenie zdá byť jednoduché - možno príjemné, ale nie až tak zmysluplné -, vaše chvíle odpočinku majú skutočne veľkú hodnotu. Keď relaxujete, vaše pole sa prirodzene naladí na vyššie frekvencie. Potom môžeme nasmerovať našu lásku a liečivú energiu do vášho poľa a pomôcť vám vyladiť vašu energiu na to, čo chcete/si želáte. Počas relaxácie sa vaše telo energeticky a fyzicky samo od seba otvára cirkulácii krvi, lymfám, nervovým signálov a božskej láske.

Existuje toľko spôsobov relaxácie, koľko je ľudí na tejto planéte. Pokoj môžete nájsť v meditácii alebo pri tichej prechádzke alebo sledovaní vĺn zrážok na pláži alebo hviezd blikajúcich na oblohe. Môžete si oddýchnuť tichým pohľadom na plameň sviečky, prechádzkou so psom alebo počúvaním úžasnej hudby. Niektorí z vás nájdu relaxáciu pri určitých činnostiach - varenie, jogging, lyžovanie alebo dokonca hranie videohier. Spôsobov relaxácie je neúrekom. Iba vy viete, čo pre vás funguje najlepšie.

Nie ste zďaleka leniví keď relaxujete, ale potom ste hlboko prepojení so zdrojom všetkého stvorenia, a preto ste otvorení láske, milosti, dobrote a vedeniu.

Relaxácia sa ďaleko líši od toho, ako je otupiť sa. Relaxácia upokojuje myseľ a vťahuje vás do prítomného okamihu spolu so silnými pocitmi spokojnosti, ocenenia alebo blaženosti. Na druhej strane znecitlivenie/otupenie znamená zámerné zabránenie tomu aby ste niečo cítili.

Činnosti, ktoré vyvolávajú relaxáciu alebo anestéziu, môžu byť totožné. Rozdiel predstavuje energia, ktorú vnesiete do okamihu. Môžete napríklad siahnuť po pohári vína s úmyslom utopiť svoje starosti, alebo môžete siahnuť po pohári vína a byť plne prítomní v zážitku: môžete si vychutnať jeho vôňu a chuť, vychutnať si jeho teplo a dopriať si dobré pocity relaxácie, ktoré to vyvoláva. V prvom prípade je to akt znecitlivenia, ktorý vás odreže od vyšších frekvencií, v druhom príklade je to akt všímavosti, ktorý vás otvorí pre vyššie frekvencie.

Rovnako tak existujú deti, ktoré hrajú videohry, aby sa vyhli nepríjemným pocitom, a ktoré ich používajú na znecitlivenie a otupenie, zatiaľ čo súčasne existuje veľa detí, ktoré hrajú videohry, pretože sa pri tom cítia vášnivo a živo a sú plné radosti a sú živé všetky vaše zmysly a s pozitívnymi pocitmi. Ste prítomní intenzívnym spôsobom, ste ponorení do sveta intuitívneho cítenia mimo mysle a ste hlboko uvoľnení. Podobne môžete buď otupieť pri televízii, alebo sa môžete skutočne pozerať a užívať si chvíľu pohodlne a s uznaním.

Ak nie ste neustále šťastní, vášniví a zaneprázdnení svojím životom, nie je nič lepšie, čo môžete urobiť pre zvýšenie svojej energie, ako si každý deň dopriať čas na relaxáciu.

Ak čelíte výzvam alebo problémom, pred prijatím opatrení relaxujte. Dýchaj. Vkĺznite do svojho vnútorného raja, ako sme vás poučili, alebo, ak chcete, zvoľte iný spôsob relaxácie, ktorý vám vyhovuje.

Mnohí si stále myslia, že relaxácia je len spôsob, ako dočasne uniknúť zo „skutočného“ sveta. My v Nebi to vnímame ako spôsob, ako sa naladiť na svet, ktorý je skutočnejší ako to, čo vnímajú vaše fyzické zmysly. Relaxácia vám umožní prirodzene preniknúť do sveta energií a dobrých pocitov - do sveta nepredstaviteľnej lásky, údivu, pokoja, vyrovnanosti, harmónie, poriadku a radosti, ktorý žije tesne pod povrchom všetkého, čo vnímate.

Relaxujte častejšie. Nechajte svoje vibrácie prirodzene rásť, čím prilákate lepšiu a láskavejšiu budúcnosť a zároveň si tu a teraz užívajte hlboký pokoj a vyrovnanosť.

Boh ti žehnaj! Veľmi vás ľúbime.

Anjeli

 

Engel-Botschaft: „Entspannung lässt eure Schwingung ansteigen…“ (durch Ann Albers) – 15.Mai 2021

Erstellt am Mai 16, 2021 von erstkontakt blog

 

 

Entspannung lässt eure Schwingung ansteigen
  – 
Entspannung ermöglicht eurer Schwingung, auf natürliche Weise zu steigen *

Meine lieben Freunde, wir lieben euch so sehr.

Stellt euch vor, ihr sitzt an einem klaren Bergbach. Die Luft ist rein und klar. Nehmt einen tiefen Atemzug und weidet euch an dem Gefühl, wie die Luft in eure Lungen strömt. Lasst sanft los. Fühlt eine zarte Kühle in der Luft, die sich mit der Wärme der Sonne vermischt. Stellt euch eure nackten Füße auf den glatten Felsen oder auf den kühlen Gräsern vor. Beobachtet, wie die Wildblumen sich im Wind wiegen. Vielleicht würdet ihr auch einen Strand oder einen Wald vorziehen. Auch das ist in Ordnung. Stellt euch einen schönen, friedvollen und glücklichen Ort vor und „seid“ einfach dort, in eurer inneren Welt. Entspannt euch. Atmet tief. Genießt die „Aussicht“ oder die Empfindung. Aalt euch in dieser Gelassenheit. Nehmt euch Zeit und kommt zurück, wann ihr möchtet.

Wenngleich diese Übung einfach erscheint – angenehm vielleicht, aber nicht allzu bedeutungsvoll -, liegt tatsächlich ein großer Wert in euren Momenten der Entspannung. Wenn ihr euch entspannt, stimmt sich euer Feld ganz natürlich auf höhere Frequenzen ein. Dann können wir unsere Liebe und Heilenergie in euer Feld leiten und dabei helfen, eure Energie auf das einzustimmen, was ihr euch wünscht. In der Entspannung öffnet sich euer Körper energetisch und physisch ganz von selbst für die Zirkulation von Blut, Lymphe, Nervensignalen und Göttlicher Liebe.

Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu entspannen, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Ihr könnt Frieden in der Meditation finden oder während eines ruhigen Spaziergangs oder indem ihr die Wellen am Strand oder das Funkeln der Sterne am Himmel beobachtet. Ihr könnt euch entspannen, indem ihr stillschweigend eine Kerzenflamme betrachtet, einen Spaziergang mit eurem Hund genießt oder wunderbare Musik hört. Einige von euch finden bestimmte Aktivitäten entspannend – Kochen, Joggen, Skifahren oder sogar Videospiele Spielen. Die Wege, wie Menschen sich entspannen, sind unendlich. Nur ihr wisst, was für euch am besten funktioniert.

Ihr seid weit davon entfernt, faul zu sein, wenn ihr euch entspannt, sondern seid dann tief mit der Quelle der ganzen Schöpfung verbunden und daher offen für Liebe, Anmut und Gnade, Güte und Führung.

Entspannung ist etwas weitaus anderes als die Entscheidung, euch selbst zu betäuben. Entspannung beruhigt den Geist und zieht euch in den gegenwärtigen Moment hinein, einher mit starken Gefühlen der Zufriedenheit, Wertschätzung oder Glückseligkeit. Betäubung hingegen bedeutet, vorsätzlich zu verhindern, dass ihr etwas fühlt.

Die Handlungen, die entweder Entspannung oder aber Betäubung herbeiführen, können identisch aussehen. Es ist die Energie, die ihr in den jeweiligen Moment hineinbringt, was den Unterschied ausmacht. Ihr könnt z.B. nach einem Glas Wein greifen, mit der Absicht, eure Sorgen zu ertränken, oder ihr könnt nach einem Glas Wein greifen und voll und ganz in der Erfahrung präsent sein: Ihr könnt seinen Duft und Geschmack genießen, euch an seiner Wärme erfreuen und in den guten Gefühlen der Entspannung schwelgen, die er hervorruft. Im ersteren Fall ist es eine Tat der Betäubung, die euch von den höheren Frequenzen abschneidet, im zweiten Beispiel ist es eine achtsame Tat, die euch für höhere Frequenzen öffnet.

Genauso gibt es Kinder, die Videospiele spielen, um unangenehme Gefühle zu vermeiden, und die die Spiele nutzen, um sich zu betäuben und abzustumpfen, während es zugleich viele Kinder gibt, die Videospiele spielen, weil sie sich leidenschaftlich und pulsierend lebendig fühlen und voll und ganz und mit allen Sinnen und mit positiven Gefühlen dabei sind. Sie sind auf eine intensive Weise präsent, eingetaucht in eine Welt des intuitiven Fühlens jenseits des Verstandes, und sind tief entspannt. Auf ähnliche Weise könnt ihr euch auch mit dem Fernsehen entweder betäuben oder ihr könnt wirklich zusehen und voller Behagen und Wertschätzung den Moment genießen.

Sofern ihr nicht durchweg glücklich, leidenschaftlich und eifrig mit eurem Leben beschäftigt seid, gibt es nichts Besseres, was ihr tun könnt, um eure Energie zu erhöhen, als jeden Tag Zeit dafür zu schaffen, irgendeine Form von Entspannung zu genießen.

Wenn ihr mit Herausforderungen oder Problemen konfrontiert werdet, entspannt euch, ehe ihr zur Handlung schreitet. Atmet. Entschlüpft ihnen in euer inneres Paradies, wie wir euch angeleitet haben, oder, wenn ihr dies vorzieht, wählt eine andere Methode der Entspannung, die für euch gut funktioniert.

Viele denken immer noch, dass Entspannung lediglich ein Weg sei, vorübergehend der „realen“ Welt zu entkommen. Wir im Himmel sehen es als eine Möglichkeit, euch auf eine Welt einzustimmen, die realer ist als die, die eure physischen Sinne wahrnehmen. Entspannung erlaubt euch, auf eine natürliche Weise die Welt der Energien und der guten Gefühle anzuzapfen – eine Welt der unvorstellbaren Liebe, der Wunder, des Friedens, der Gelassenheit, der Harmonie, der Ordnung und der Freude, die direkt unter der Oberfläche von allem leben, was ihr wahrnehmt.

Entspannt euch öfter. Ermöglicht eurer Schwingung, sich auf natürliche Weise zu erhöhen, und zieht dadurch eine bessere und freundlichere Zukunft an, während ihr gleichzeitig tiefen Frieden und tiefe Gelassenheit im Hier und Jetzt genießt.

Gott Segne euch! Wir lieben euch so sehr.

Die Engel


*Ann Albers verwendet in den verschiedenen Verteilern oft unterschiedliche Titel

Originaltext: Ann Albers
http://www.visionsofheaven.com

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.ph/geistige-welt/channelings-anderer/ann-albers/die-engel–entspannung-ermoeglicht-eurer-schwingung-auf-natuerliche-weise-zu-steigen

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58