Šťastný nový rok z neba...

Engel-Botschaft: „Frohes neues Jahr aus den Himmeln“ (durch Ann Albers) – 28.Dezember 2019

 Anjelský odkaz: „Šťastný nový rok z neba“ (autorka Ann Albers)

Veröffentlicht am Dezember 28, 2019von erstkontakt blog

"Šťastný nový rok z neba"

Moji drahí priatelia, veľmi vás milujeme.

Teraz, keď sa váš rok blíži ku koncu, namiesto toho, aby ste s úľavou povedali: „Pane, ďakujem Bohu, že je koniec“, venujte čas sústredeniu sa na svoj život s vďačnosťou a láskou. Duša vie, že bez ohľadu na to aké náročné alebo jednoduché to je, každý vzácny okamih života na vašej planéte Zem je dar. Ako sa toto desaťročie zmení, využite ho ako príležitosť poďakovať za váš život, za vaše požehnanie a predovšetkým za seba.

V týchto búrlivých a neuveriteľných časoch ste mali veľkú odvahu vteliť sa na planétu Zem! Máte odvahu každé ráno, ak sa rozhodnete prebudiť z nebies a znova sa ponoríte do svojho pozemského sna. Máte odvahu byť nositeľom pravdy - že láska je väčšia sila ako nenávisť, že dobrota je vznešená a že snaha o porozumenie je vyššia forma sily a moci ako snaha „mať pravdu“.

Pre mnohých z vás to nebol jednoduchý rok. Vaša drahá Matka Zem išla hlboko dovnútra, aby sa vyživovala, čo spôsobilo, že mnohí z vás spracovávali emócie, o ktorých ste predtým nevedeli, že vo vás existujú. Vaša politická a sociálna klíma bola mimoriadne deliaca. Zdalo sa, že došlo k hromadnému exodu, pretože mnoho duší náhle opustilo planétu bez varovania.

Mnohí z vás sa nás na nebesiach pýtali: „Kam smeruje svet?“ Existuje iba jedna odpoveď, milí ... láska.

Váš svet sa snaží stať sa láskou.

Vy ste Pracovníci Svetla. Vy ste nositeľmi tejto lásky! Vy ste tí, ktorí volajú po jednote uprostred rozmanitosti. Vy ste tí, ktorí sa modlia za svetlo vo vás a snažia sa milovať svetlo vo vnútri seba, dokonca aj v tých, ktorých osobnosť nemôžete vydržať. Vy ste tí, ktorí posilňujú našu matku Zem.

Bez ohľadu na to, koľko veľa alebo ako málo si myslíte, čo ste tento rok dosiahli; bez ohľadu na to, koľko uznesení máte alebo nemáte ... ste tí, ktorí majú odvahu priviesť lásku na povrch, tu na vašej Zemi.

Vy ste tí, ktorí majú odvahu žiť viac vedome každý deň, a keď upadnete do starých obáv, starých rozhorčení, starých nepríjemností a pochybností, máte vnútornú silu, aby ste znova preskúmali vaše spojenie s anjelmi a s božským, nájsť svoju silu.

Každý z vás nie je v podstate nič iné ako láska, ktorá žije vo všetkých veciach a vo všetkých bytostiach. Každý z vás je tu, aby to našiel, cítil, zdieľal a hlavne ... aby boli nimi.

Uznesenia (rozhodnutia), ktoré urobíte, sú nádherné. Vaše ciele sú skutkami sebapoznania. Ale ak urobíte iba uznesenie a máte iba jeden cieľ na budúci rok - na celý zvyšok svojho života - nechajte to veľmi jednoduché:

„Vo všetkom, čo si myslím, vo všetkom, čo robím, v každom slove, ktoré hovorím, sa pokúsim priniesť na povrch viac lásky. "

"Predovšetkým sa pokúsim tento rok a vždy seba milovať." Pokúsim sa o sebe láskavo hovoriť. Pokúsim sa rešpektovať a ctiť svoje pocity. Pokúsim sa byť autentický. Prejdem na to, čo ma baví a odvrátim druhú tvár od toho čo mi spôsobuje bolesť. Budem ctiť a vážiť si svetlo v sebe a v iných a odmietam uctievať temnotu bez ohľadu na to ako sa prezentuje. Vyberiem lásku. “

Toto, drahí, je účelom vašej duše, nielen keď sa začína nový rok a desaťročie, ale s každým jedným dychom, ktorý robíte na planéte Zem.

Milujeme vás. Vážime si vás. Svedčíme o vašom svetle, keď sa teraz objavuje a zintenzívňuje vo svete potreby svetla. V nasledujúcom roku buďte k sebe láskaví. Konajte akoby ste vedeli, že Boh sám prežíva váš život, pretože u každého z vás prežívajú skutočne božské životy vo vás a zážitky a skúsenosti.

Šťastný Nový Rok, milí priatelia. Kiež sa vo vašej skúsenosti zo života na Zemi šíri svetlo lásky a možno sa budete učiť pozerať sa za ilúzie a len svedčiť o tejto láske.

Boh ti žehnaj! Milujeme ťa tak veľmi.

Anjeli

 

„Frohes neues Jahr aus den Himmeln“

Meine lieben Freunde, wir lieben euch so sehr.

Nun da sich euer Jahr dem Ende zuneigt, nehmt euch – statt mit einem kollektiven Seufzer der Erleichterung zu sagen „Puh, Gott sei Dank ist das vorbei“ – Zeit, um euch mit Dankbarkeit und Liebe auf euer Leben zu konzentrieren. Die Seele weiß, dass, ganz gleich wie herausfordernd oder wie einfach er ist, jeder kostbare Moment des Lebens auf eurem Planeten Erde ein Geschenk ist. Indem nun das Jahrzehnt sich wendet, nutzt dies als eine Gelegenheit, um für euer Leben, eure Segnungen und vor allem für euch selbst zu danken.

Ihr hattet großen Mut, in diesen turbulenten und unglaublichen Zeiten auf dem Planeten Erde zu inkarnieren! Ihr habt jeden Morgen Mut, wenn ihr wählt, aus den Himmeln zu erwachen und wieder in euren irdischen Traum einzutauchen. Ihr habt den Mut, die Träger der Wahrheit zu sein – dass Liebe eine größere Kraft ist als Hass, dass Güte edel ist und dass das Streben nach Verständnis eine höhere Form der Kraft und Macht ist als der Versuch, ‘Recht zu haben‘.

Es war kein einfaches Jahr für viele von euch. Eure liebe Mutter Erde ging tief in ihr Inneres, um sich selbst zu nähren, was viele von euch dazu brachte, Emotionen zu verarbeiten, von denen ihr vorher nicht wusstet, dass sie in euch existierten. Euer politisches und soziales Klima war äußerst spaltend. Es schien einen Massenexodus zu geben, da viele Seelen den Planeten plötzlich und ohne Vorwarnung verließen.

Viele von euch haben uns hier in den Himmeln gefragt: „Wo geht es hin mit der Welt?“ Es gibt nur eine Antwort, Ihr Lieben… Liebe.

Eure Welt versucht, in die Liebe hineinzuwachsen.

Ihr seid die Lichtarbeiter. Ihr seid die Fackelträger dieser Liebe! Ihr seid diejenigen, die inmitten der Vielfalt nach Einheit rufen. Ihr seid diejenigen, die für das Licht in euch beten und versuchen, das Licht im Innern zu lieben, selbst in denen, deren Persönlichkeit ihr nicht leiden könnt. Ihr seid diejenigen, die unsere Mutter Erde stärken.

Ganz gleich, wie viel oder wie wenig ihr glaubt, in diesem Jahr erreicht zu haben; ganz gleich, wie viele Vorsätze ihr gehalten habt oder nicht… ihr seid diejenigen mit dem Mut, die Liebe an die Oberfläche zu bringen, hier auf eurer Erde.

Ihr seid diejenigen, die den Mut haben, jeden Tag bewusster zu leben, und wenn ihr in alte Ängste, alten Groll, alte Verstimmungen und Zweifel verfallt, habt ihr die innere Stärke, abermals eure Verbindung zu den Engeln und dem Göttlichen zu suchen, um eure Kraft zu finden.

Jeder von euch ist in seiner Essenz nichts weniger als die Liebe, die in allen Dingen und allen Wesen lebt. Jeder von euch ist hier, um sie zu finden, sie zu fühlen, sie zu teilen und vor allem… sie zu sein.

Die Vorsätze, die ihr fasst, sind wunderschön. Eure Ziele sind Akte der Selbstliebe. Doch wenn ihr nur einen Vorsatz fasst und nur ein Ziel für das kommende Jahr habt – und zwar für den Rest eures Lebens -, dann lasst es sehr einfach sein:

„In allem, was ich denke, in allem, was ich tue, in jedem Wort, das ich spreche, werde ich versuchen, mehr Liebe an die Oberfläche zu bringen. „

„Vor allem werde ich dieses Jahr und immer versuchen, mich selbst zu lieben. Ich werde versuchen, freundlich zu mir selbst zu sprechen. Ich werde versuchen, meine Gefühle zu achten und zu ehren. Ich werde versuchen, authentisch zu sein. Ich werde mich auf das zubewegen, was mir Freude macht und ‘die andere Wange‘ von dem abwenden, was mir Schmerzen bereitet. Ich werde das Licht in mir selbst und in anderen würdigen und ehren und mich weigern, die Dunkelheit zu verehren, ganz gleich wie sie sich präsentiert. Ich werde die Liebe wählen.“

Dies, meine Lieben, ist der Vorsatz eurer Seele, nicht nur da ein neues Jahr und das neue Jahrzehnt beginnen, sondern bei jedem einzelnen Atemzug, den ihr auf eurem Planeten Erde tut.

Wir lieben euch. Wir ehren euch. Wir bezeugen euer Licht, wie es nun in einer Welt in Not immer weiter hervortritt und sich verstärkt. Seid im kommenden Jahr freundlich zu euch selbst. Ehrt das Licht in euch. Handelt, als wüsstet ihr, dass Gott selbst die Erfahrung eures Lebens macht, denn in der Tat lebt das Göttliche in euch und erlebt und erfährt jeden einzelnen von euch.

Frohes neues Jahr, liebe Freunde. Möge sich das Licht der Liebe weiterhin in eurer Erfahrung des Lebens auf der Erde ausbreiten, und mögt ihr lernen, über Illusionen hinaus zu blicken und einzig diese Liebe zu bezeugen.

Gott Segne Euch! Wir lieben euch so sehr.
Die Engel

Originaltext: Ann Albers, https://www.visionsofheaven.com/messages-from-the-angels
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/channelings-von-ann-albers/frohes-neues-jahr-aus-den-himmeln-die-engel-ann-albers

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19