Tvorivý cyklus 2019/20...

Das 8/8 Löwentor 2019: Vollständige Verkörperung der Seele, während wir in den schöpferischen Zyklus von 2019/20 eintreten

Erzengel Michael durch Celia Fenn, veröffentlicht am 8. Juli 2019

Originaltext HIER/tu

Levia brána 8/8:

Úplné stelesnenie duše pri vstupe do tvorivého cyklu 2019/20

Archanjela Michaela od Celia Fenn, zverejnenej 8. júla 2019

Milovaní, ste na pokraji veľkej zmeny. Môžete povedať, že to tak bolo už mnoho rokov a mali by ste byť správne, pretože cesta transformácie a vzostupu sa už rozvinula pred vami. V tomto okamihu a čase portálu Lion Gate Portal 2019 však skutočne vstupujete do zrýchleného času transformácie, ktorý vás prenesie do roku 2020 a nedosiahne svoj vrchol až do roku 2021. Je to čas, keď uvoľníte posledné zvyšky Starého a plne aktivujete proces inkarnácie duše, ktorý je hlavným cieľom procesu vzostupu. Keď je tento proces úplný, stávate sa stelesneným svetlom, stelesneným duchom a nebojácne žijete cestou tvorivej lásky, ktorá je vaším osudom, keď sa rozhodnete inkarnovať vo fyzickej forme.

Ako viete, milovaní, Levia brána je veľmi výnimočný čas v Svätom roku. Je to okamih, keď začína nový cyklus vytvárania času a môžete zastaviť a iniciovať časové harmonogramy alebo časové cykly, ako ich radšej nazývame. Môžete tiež zmeniť časové osy, reality a dokonca aj vesmíry vo svojom tvorivom úsilí žiť svoj najlepší život zlúčením všetkých vašich skúseností do mocného a stále prítomného momentu.

Svätý rok začína 26. júla s planetárnym novým rokom a predchádza mu 25. júla slávnostný "Deň času". 25. starovekí predkovia vedeli ako osláviť prechod od starého cyklu k novému, s tvorivou radosťou a oslavou. Dňa 26. sa začal nový cyklus. 26. júl slávili Mayovia a starovekí Egypťania ako okamih keď čas a priestor pre ďalší cyklus obnovila Božská kreatívna inteligencia. Toto bol tiež čas, keď sa Royal Star Sirius spojil a stál v synchronizácii s naším Slnkom, stúpajúc spolu so Slnkom pri východe Slnka na severnej pologuli a najmä nad Egyptom v čase povodne Nílu. Povodeň Nílu predstavuje návrat hojnosti pôdy a ľudí na ďalší životný cyklus. Siriani a Kráľovskí levi boli a zostávajú Učiteľmi Starej hviezdy, ktorí pomáhali viesť ľudstvo na ceste vzostupu a evolúcie.

Portál Lion Gate je strážený dvomi levmi kráľovského Siria, známymi v posvätných textoch ako "Levi včeraška a zajtraška". Sú to vrátnici, ktorí zabezpečujú, že len tí, ktorí sú zakorenení v tomto momente a poznajú svoju cestu, môžu prechádzať portálom a zámerne vytvárať nový životný cyklus. Nie sú to len strážcovia, ale aj učitelia, ktorí pracujú s anjelmi a archanjelmi aby viedli tých, ktorí sú na to pripravení na svojej ceste prebudenia a stvorenia. Každý z vás, ktorý číta tieto slová, má schopnosť uskutočniť tento vedomý prechod, pretože by ste neboli priťahovaní k týmto slovám keby ste neboli na tej frekvencii, aby ste prilákali túto pravdu a boli súčasťou moci a byť autorizované vytvorenie Levej brány 2019.

Portál Lion Gate sa začína otvárať 26. a jeho úplné otvorenie sa končí 8. augusta alebo 8/8 v Lev. Potom sa začne zatvárať a zatvorí sa 12. augusta. 13. august je oslavou dokončenia a pohybu dopredu, pretože planéta je teraz pod vedením Levovej Kráľovskej Star/hviezdy, Učiteľov Alpha Leonis, srdca leva, ktorý v septembri vedie Zem cez Pannu a rovnodennosť.

Toto bude silný čas a budete skutočne povolaní aby ste vstúpili do vašej plnej moci ako Majstri Svetla a Stvorenia a Stelesnených duší v ľudských anjelských telách.

2019 - 2020: Čas veľkého potenciálu a veľkej moci

Milovaní, radi by sme povedali niečo o frekvencii a sile prichádzajúceho cyklu a nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto období dokončíte cyklus duchovného rastu a duchovnej transformácie, ktorý sa začal v roku 1999 a dosiahne svoj vrchol v roku 2021. Toto je archetypálna cesta hľadača, ako ju človek poznal v dávnych dobách, snaha o cestu symbolov, ktoré odhalili ich moc a múdrosť tým, ktorých srdcia a duše boli otvorené súdu.

V roku 2019 bolo zameranie cesty na Božiu ženu ako duchovného vodcu a učiteľa, pretože je to Božská žena, ktorá v tomto tisícročí určuje tón Stvorenia, ktorému dominuje frekvencia číslo 2, ktorá je duchovnou frekvenciou božského ženstva. 2019 už 3 roky, čo je číselná frekvencia Matky Zeme a hojnosti. Tieto numerické frekvencie spoločne slúžia na posilnenie Božskej ženy v jej vedení a úlohe stvorenia pre novú Zem, pričom zároveň posilňujú vzostup Nového Človeka na Novú Zem.

2020 prináša novú energiu, ktorá je dvojnásobne vyššia ako frekvencia hlavného čísla, a to dvojnásobok 2, ktorý posilňuje božskú ženu a dvojnásobnú 0 znamená prázdnotu, nulu a klíčenie nového semena, Božieho ženského pohlavia. v jej stvorení bude tanec tancovaný do prejavu, keď zrodí nový cyklus pre novú Zem. Nové Božské mužstvo bude zároveň úplne uzemnené na Zemi a bude vyjadrovať svoje energie ako splnomocnenie a zjavné stvorenie a vznik nových spoločenstiev Svetla pre Novú Zem.

Tak buďte istí, milovaní, že tento cyklus vašich životov bude veľmi silný a kreatívny. Budete miešať a tancovať, to čo chcete vložiť do stvorenia, keď vaše zameranie a účel sú jasné, a keď sa podriadite toku Božskej tvorivej inteligencie a dovoľujete proces klíčenia a narodenia na duchovnej úrovni.

Kompletné stelesnenie duše: dokončenie tejto fázy procesu vzostupu s oslavou

Cieľom tohto osobného cyklu bude dokončenie procesu realizácie duše v rokoch 2018/19. V tomto minulom cykle vám diamanty a zlaté svetelné kódy umožnili aktivovať pôvodnú DNA šablónu pre božského človeka. Toto vytvorilo priestor pre dušu, aby úplne vstúpila do tela a dokončila túto fázu vzostupu vedomia.

To nebolo v žiadnom prípade jednoduché, pretože to zahŕňalo hlboké uzdravenie a prepustenie všetkých starých myšlienok a vzorov viery, ktoré nesúhlasili s frekvenciou duše. Inými slovami, ego sa muselo vzdať všetkého toho správania a presvedčení, ktoré bránili duši plne vyjadriť svoje energie v ľudskej skúsenosti. Preto, milovaní, ste sa zapojili do intenzívneho čistiaceho procesu na emocionálnej, mentálnej a fyzickej úrovni. Tak intenzívny bol tento proces, ktorý mnohí z vás cítili, že nemôžete pokračovať. Ale buďte si istí, milý, tento proces dosahuje svoj vrchol. V tomto prichádzajúcom cykle bude duša schopná úplne vstúpiť do posvätného spojenia tela a duše a začnú žiť ako jeden. Nebude žiadny rozdiel medzi telom a dušou a telu bude jasné vyjadriť tvorivú energiu duše. Toto bude predohra k obdobiu veľkého vnútorného pokoja a harmónie, ktorá sa postupne začne odrážať vo vonkajšom svete, keď čoraz viac Pracovníkov Svetla a Pathfinders/prieskumníci tento proces ukončia.

Milovaní, čoskoro všetko, čo urobíte, bude vyjadrením duše a božského stvorenia. Budete schopní cítiť vo svojom tele keď vaša duša tancuje vo svetle, alebo sa cítite nepríjemne pri výbere, pretože to nie je v súlade s vlastným životným plánom. Potom budete jemne poučení, aby ste urobili nové rozhodnutia, ktoré sú viac v harmónii, a tak sa budete môcť na svojej ceste pohnúť vpred, čím vytvoríte vo svojej realite novú Zem, len plnosť/hojnosť, pokoj a radosť.

Tento proces aktivácie Božskej Ľudskej Šablóny a jej prenikanie do Božského Diamantového Svetla sa prejaví aj na kolektívnej úrovni vedomia. Uvidíte, ako staré vzory života a existencie v komunitách dávajú cestu novým myšlienkam komunity a novým spôsobom bytia a zdieľania zdrojov. Ako komunity sa tiež vzdávate starých vzorov, ktorým dominuje ego a myseľ, aby ste vytvorili priestor pre viac spôsobov a ako s nimi zaobchádzať.
Mnohí z vás sa budú cítiť vyzvaní na to aby iniciovali nové spoločenské formy ako súčasť vášho poslania duše aktivovať posvätnú energiu Zeme a niektorí budú vedení aby pomohli transformovať existujúce komunity prostredníctvom svetla duše Božskej Ženy a Nového samca.
V tomto cykle budú zvýšené úrovne toho, čo nazývame „uzdravovanie predkov“ na individuálnej a komunitnej úrovni a dokonca aj na národnej úrovni, pretože všetko, čo patrí do mysle a ega, začína ustupovať štruktúram založeným na srdci, duši a súcitnej láske. Minulosť a budúcnosť sa navždy zmenia, keď sa sústredíte na tento cyklus a urobíte zmeny, ktoré určia, že tento časový rad 2019/20 bude ten, ktorý všetko zmení a vytvorí Zlatú budúcnosť ktorú chcete vytvoriť a zažiť.

 
Čo to pre vás znamená priekopníkov Novej Zeme
Milovaní, toto nebude pre vás ľahký čas, pretože chaos a búrky okolo vás budú naďalej poháňať požiare transformácie a zmeny. Ale vieme, že ako sa vaša duša stáva viac tým, kým ste a čo ste, kto ste tak vaša cesta vpred a vašou schopnosťou vytvárať to čo si želáte, stanete sa bezpečnejšími.
Vždy pamätajte, kto ste a čo je vaša duša, ako bytosti nekonečného svetla a energie, prišli ste na Zem, aby ste to vytvorili a zažili. Nikdy nezabudnite, ako ste požehnaní keď sa držíte povedomia a vedomia, zatiaľ čo mnohí žijú v zmätku a zápasoch a majú len úzkostné ego, ktoré ich vedie.
Bez ohľadu na doslovné a emocionálne búrky, ktoré môžu zúriť okolo vás, zachovajte si vnútorný pokoj a zostaňte uzemnení. Pamätajte, že ako stelesnená duša a Božský Človek žijete „zvnútra von“ a nie „zvonku“. To jednoducho znamená, že bez ohľadu na to, čo sa deje v životnej dráme "vonku", viete, že vo vás je miesto mieru, hojnosti a lásky. Nevzdávajte sa svojej moci na drámach strachu a nedostatku, ale jednoducho sa zamerajte na svoju vášeň a na to, čo chcete vytvoriť a zažiť ako Božské požehnanie na Zemi.
V tomto období, v tomto cykle, existujú dve koexistujúce verzie Zeme: Multidimenzionálna Nová Zem a Alternatívna Zem Dolných Rozmerov, pretože Zem tretej dimenzie už neexistuje. Súčasťou chaosu, ktorý zažívate, je prepínanie medzi dimenziami, ktoré sú v bezvedomí a nešťastné pre väčšinu ľudí. Ale pre vás, keď získavate skúsenosti s vedením vašej duše, učíte sa prepínať medzi dimenziami a skutočne medzi svetmi a časovými líniami s milosťou a eleganciou a bez traumy a drámy.
To bude tiež čas aby ste sa postarali o vaše telo. Teraz je Svätým Chrámom vašej duše a bude chvíľu trvať, kým sa telo prispôsobí vyšším frekvenciám a vyššiemu uvedomeniu, ktoré prichádza s prenikaním vnímania a pocitov duše. Telo sa môže cítiť vyčerpané, pretože umožňuje týmto intenzívnym frekvenciám prúdiť a vysporiadať sa s intenzívnymi skúsenosťami, ktoré sú oveľa silnejšie ako čokoľvek, čo by mohla vytvoriť stará myseľ ega. Kľúč je tu vždy oddanosť. Uvoľnite sa a umožnite duši a vyššiemu JA aby boli vašou podporou a vytvorili zázraky, ktoré vás privedú do nových úrovní lásky, skúseností a radosti, keď sa vaše telo prispôsobí týmto intenzívnym a silným tokom energie. Duša zvyknutá a akceptovaná.
Buďte bdelí, buďte si vedomí a splnomocnení.
Ste zmena vedomia v ľudskej forme. To je to, čo ste zažili.
Prajeme vám radosť, keď budete prechádzať Levou bránou. Anjelské ríše sú tu, aby vám pomohli, Galaktickí Učitelia sú tu, aby vás viedli a Majstri držia energiu tých, ktorí otvorili cestu.
Stačí si len vybrať a zamerať na zámer pri vytváraní sna.
Budúcnosť patrí vám a je teraz!
 
Pre Löwentor bude preložené do nemeckého jazyka ďalšia séria webinárov. Viac informácií čoskoro.
 
Archanjel Michael prostredníctvom Celia Fenn 2019. Zdroj neznámy. Preklad: Zarah Cyanide 2019.

Feedback geben

 

 

DEUTSCH:

Geliebte, ihr steht an der Schwelle zu großen Veränderungen. Ihr sagt vielleicht, daß das schon seit vielen Jahren so ist, und ihr hättet tatsächlich recht, da der Pfad der Transformation und des Aufstiegs sich vor euch entfaltet hat. Doch in diesem Augenblick und zu dieser Zeit des Löwentor-Portals 2019 tretet ihr wahrhaft in eine beschleunigte Zeit der Transformation ein, die euch in das Jahr 2020 hineintragen und erst 2021 ihren Höhepunkt erreichen wird. Es ist eine Zeit, in der ihr die letzten Reste des Alten entlaßt und den Seelenverkörperungsprozeß vollständig aktiviert, was das Hauptziel des Aufstiegsprozesses ist. Wenn dieser Prozeß abgeschlossen ist, werdet ihr zu verkörpertem Licht, verkörpertem Spirit und lebt furchtlos den Pfad schöpferischer Liebe, der euer Schicksal ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, in physischer Form zu inkarnieren.

Wie ihr wißt, Geliebte, ist das Löwentor eine ganz besondere Zeit im Heiligen Jahr. Es ist der Augenblick, da ein neuer Zyklus der Zeitschöpfung beginnt und ihr Zeitlinien oder Zeitzyklen, wie wir sie lieber nennen, beenden und einleiten könnt. Ihr könnt auch Zeitlinien, Realitäten und sogar Universen wechseln in eurem kreativen Bestreben, euer bestes Leben zu führen, indem ihr alle eure Erfahrungen in den kraftvollen und stets gegenwärtigen JETZT-Moment hinein verschmelzt.

Das Heilige Jahr beginnt am 26. Juli mit dem Planetaren Neujahr, und ihm geht der festliche „Tag außerhalb der Zeit“ am 25. Juli voraus. Am 25. wußten eure Vorfahren der alten Zeit den Übergang vom alten Zyklus zum neuen mit kreativer Freude und Festlichkeiten zu feiern. Am 26. wurde dann der neue Zyklus eingeleitet. Der 26. Juli wurde von den Mayas und den alten Ägyptern als der Moment gefeiert, in dem Zeit und Raum für einen weiteren Zyklus von der Göttlich-Schöpferischen Intelligenz erneuert wurde. Dies war auch die Zeit, da der Königliche Stern Sirius mit unserer Sonne in Konjunktion stand und steht und bei Sonnenaufgang auf der Nordhalbkugel und besonders über Ägypten zur Zeit der Nil-Überschwemmung zusammen mit der Sonne aufgeht. Die Nil-Überschwemmung repräsentiert die Wiederkehr der Fülle zum Land und zu den Menschen für einen weiteren Lebenszyklus. Die SirianerInnen und die Königlichen Löwenwesen waren und bleiben die Meister-SternenlehrerInnen, die geholfen haben, die Menschheit auf dem Pfad des Aufstiegs und der Evolution zu leiten.

Das Löwentor-Portal wird von zwei der Königlich-Sirianischen Löwen bewacht, die in den Heiligen Texten als die „Löwen von Gestern und Morgen“ bekannt sind. Sie sind die Torwächter, die dafür sorgen, daß nur diejenigen, die im Gegenwärtigen Moment geerdet und sich ihres Pfades bewußt sind, durch das Portal gehen und auf bewußte Weise einen neuen Lebenszyklus erschaffen können. Sie sind nicht nur Wächter, sondern auch Lehrer, die mit den Engeln und Erzengeln arbeiten, um diejenigen zu leiten, die in ihrer Reise des Erwachens und der Schöpfung bereit dafür sind. Jede/r von euch, der/die diese Worte liest, hat die Fähigkeit, diesen bewußten Übergang zu machen, denn ihr wäret nicht zu diesen Worten hingezogen worden, wenn ihr nicht auf der Frequenz wäret, diese Wahrheit anzuziehen und ein Teil der Kraft und ermächtigten Schöpfung des Löwentores 2019 zu sein.

Das Löwentor-Portal beginnt sich am 26. zu öffnen und erreicht seine volle Öffnung am 8. August oder dem 8/8 im Sternzeichen Löwe. Danach beginnt es sich zu schließen und ist am 12. August abgeschlossen. Der 13. August ist die Feier der Vollendung und der Vorwärtsbewegung, da der Planet sich jetzt unter der Leitung der Königlichen Löwen-SternenlehrerInnen von Alpha Leonis, dem Herzen des Löwen, befindet, die die Erde durch das Sternzeichen Jungfrau und zur Tagundnachtgleiche im September führen.

Dies wird eine kraftvolle Zeit, und ihr werdet tatsächlich aufgerufen sein, in eure volle Kraft als MeisterInnen des Lichts und der Schöpfung und Verkörperte Seelen in Menschenengel-Körpern einzutreten.

2019 – 2020: Eine Zeit großen Potentials und großer Kraft

Geliebte, wir möchten gerne etwas über die Frequenz und die Macht des hereinkommenden Zyklus‘ und der nächsten zwei Jahre sagen. Zu dieser Zeit werdet ihr einen Zyklus spirituellen Wachstums und spiritueller Transformation abschließen, der 1999 begann und 2021 seinen Höhepunkt erreicht. Dies ist die Archetypische Reise des Suchenden, wie sie den Menschen in alter Zeit bekannt war, das Verfolgen eines Pfades aus Symbolen, die ihre Macht und Weisheit für diejenigen freigaben, deren Herzen und Seelen für den Prozeß offen waren.

2019 lag der Fokus der Reise auf dem Göttlich-Weiblichen als spirituelle Führerin und Lehrerin, denn es ist das Göttlich-Weibliche, das den Ton für die Schöpfung in diesem Jahrtausend angibt, welches von der Frequenz der Zahl 2 dominiert wird, was die spirituelle Frequenz des Göttlich-Weiblichen ist. 2019 ist ein 3er-Jahr, was die Zahlenfrequenz der Erdmutter und der Fülle ist. Zusammen dienen diese Zahlenfrequenzen dazu, das Göttlich-Weibliche in seiner Führungs- und Schöpfungsrolle für die Neue Erde zu ermächtigen, während gleichzeitig der Aufstieg des Neuen Männlichen für die neue Erde ermächtigt wird.

2020 bringt eine neue Energie herein, die in der Frequenz eine doppelte Meisterzahl ist, nämlich eine doppelte 2 zur Ermächtigung des Göttlich-Weiblichen und eine doppelte 0, um die Leere, den Nullpunkt und das Aufkeimen einer neuen Saat anzudeuten, die vom Göttlich-Weiblichen in ihrem Schöpfungstanz in die Manifestation getanzt werden wird, während sie einen neuen Zyklus für die Neue Erde gebiert. Gleichzeitig wird das Neue Göttlich-Männliche vollständig in die Erde geerdet werden und wird seine Energien als Ermächtigung und manifeste Schöpfung und das Hervorbringen neuer Gemeinschaften des Lichts für die Neue Erde zum Ausdruck bringen.

Seid euch also gewiß, Geliebte, daß dieser Zyklus eurer Leben enorm kraftvoll und kreativ sein wird. Ihr werdet alles, was ihr euch wünscht, in die Schöpfung hineingebären und -tanzen, wenn euer Fokus und eure Absicht klar sind und wenn ihr euch dem Flow der Göttlich-Schöpferischen Intelligenz hingebt und den Prozeß des Aufkeimens und der Geburt auf spiritueller Ebene zulaßt.

Vollständige Verkörperung der Seele: Abschluß dieser Phase des Aufstiegsprozesses mit Feier

Der Fokus für diesen Zyklus auf persönlicher Ebene wird der Abschluß des 2018/19 begonnenen Prozesses zur Verkörperung der Seele sein. In diesem vergangenen Zyklus wurdet ihr durch die Diamantenen und Goldenen Lichtcodes in die Lage versetzt, die ursprüngliche DNS-Schablone für den Göttlichen Menschen zu aktivieren. Dies erschuf den Raum dafür, daß die Seele vollständig in den Körper hinabsteigen und diese Phase des Aufstiegs des Bewußtseins abschließen konnte.

Das war keineswegs ein leichter Prozeß, denn er beinhaltete tiefe Heilung und das Loslassen aller alten Gedanken- und Glaubensmuster, die mit der Frequenz der Seele nicht übereinstimmten. Mit anderen Worten, das Ego mußte jegliche Verhaltensweisen und Glaubensmuster aufgeben, die die Seele hinderten, ihre Energien vollständig innerhalb der menschlichen Erfahrung zum Ausdruck zu bringen. Daher, Geliebte, wart ihr mit einem intensiven Reinigungsprozeß auf emotionaler, mentaler und körperlicher Ebene beschäftigt. So intensiv war dieser Prozeß, daß viele von euch das Gefühl hatten, als könnten sie nicht weitergehen. Doch seid gewiß, Geliebte, dieser Prozeß erreicht seinen Höhepunkt. In diesem hereinkommenden Zyklus wird die Seele in der Lage sein, vollständig in die Heilige Vereinigung von Körper und Seele einzutreten, und sie werden beginnen, als Eins zu leben. Es wird keine Unterschiede zwischen Körper und Seele geben, und der Körper wird klar sein, um die schöpferische Energie der Seele zum Ausdruck zu bringen. Dies wird der Auftakt zu einer Zeit großen inneren Friedens und Harmonie sein, die allmählich beginnen werden, sich in der Außenwelt widerzuspiegeln, während immer mehr LichtarbeiterInnen und WegbereiterInnen der Prozeß zum Abschluß bringen.

Geliebte, sehr bald wird alles, was ihr tut, ein Ausdruck der Seele und eine göttliche Schöpfung sein. Ihr werdet in eurem Körper fühlen können, wenn eure Seele im Licht tanzt,, oder ob sie sich mit euren Entscheidungen unwohl fühlt, weil sie nicht in Harmonie mit eurem Lebensplan sind. Dann werdet ihr sanft angeleitet werden, neue Entscheidungen zu treffen, die mehr in Harmonie sind, und so werdet ihr euch auf eurer Reise vorwärts bewegen und in eurer Realität der neuen Erde nur noch Fülle, Frieden und Freude erschaffen.

Dieser Prozeß des Aktivierens der Göttlich-Menschlichen Schablone und ihrer Durchdringung mit Göttlichem Diamantlicht wird auch auf der kollektiven Ebene des Bewußtseins manifest gemacht werden. Hier werdet ihr sehen, wie alte Muster des Lebens und Existierens in Gemeinschaften neuen Ideen von Gemeinschaft und neuen Arten des Seins und des Teilens von Ressourcen Platz machen. Als Gemeinschaften werdet ihr ebenfalls alte, von Ego und Verstand dominierte Muster aufgeben, um für mehr von der Seele durchdrungene Seins- und Umgangsweisen Raum zu schaffen.

Viele von euch werden sich gerufen fühlen, als Teil eurer Seelenmission zur Aktivierung der Heiligen Energie der Erde neue Gemeinschaftsformen ins Leben zu rufen, und einige werden geleitet werden, bei der Transformation bereits existierender Gemeinschaften mitzuhelfen, indem sie sie mit dem Seelenlicht des Göttlich-Weiblichen und des Neuen Männlichen durchdringen.

In diesem Zyklus wird es auf individueller und gemeinschaftlicher und sogar auf nationaler Ebene erhöhte Levels dessen geben, was wir „Ahnenheilung” nennen, da alles, was zum Verstand und zum Ego gehört, Strukturen Platz zu machen beginnt, die auf dem Herzen, der Seele und mitfühlender Liebe beruhen. Die Vergangenheit und die Zukunft werden für immer verändert sein, während ihr euch in diesen Zyklus fokussiert und die Veränderungen vornehmt, die bestimmen werden, daß diese Zeitlinie bzw. dieser Zeitzyklus von 2019/20 derjenige sein wird, der alles verändert und die Goldene Zukunft erschafft, die ihr zu erschaffen und zu erleben sucht.

Was dies für euch als WegbereiterInnen der Neuen Erde bedeutet

Geliebte, dies wird keine einfache Zeit für euch, da das Chaos und die Stürme um euch her weiterhin die Feuer der Transformation und Veränderung anheizen werden. Doch wir wissen, daß ihr euch, während eure Seele zu mehr von dem wird, wer ihr seid und zum Ausdruck gebracht wird als wer ihr seid, eures Weges nach vorne und eurer Fähigkeit, das von euch Gewünschte zu erschaffen, sicherer sein werdet.

Erinnert euch immer daran, Wer Ihr Seid und was ihr als Seele und als Wesen von unendlichem Licht und Energie zur Erde gekommen seid zu erschaffen und zu erleben. Vergeßt niemals, wie gesegnet ihr seid, dieses Gewahrsein und dieses Bewußtsein zu halten, während so viele in Verwirrung und Kämpfen leben und nur das ängstliche Ego haben, um sie zu leiten.

Welche buchstäblichen und emotionalen Stürme auch um euch her toben mögen, haltet euren inneren Frieden und bleibt geerdet. Denkt daran, daß ihr als Verkörperte Seele und Göttlicher Mensch „von innen heraus” und nicht „von außen nach innen” lebt. Das bedeutet einfach, daß ihr, was immer sich auch in dem Lebensdrama „außerhalb” von euch abspielt, wißt, daß sich in euch der Ort des Friedens, der Fülle und der Liebe befindet. Gebt eure Macht nicht an Dramen der Angst und des Mangels ab, sondern fokussiert euch einfach auf eure Leidenschaft und das, was ihr als Göttliche Segnung auf Erden erschaffen und erleben wollt.

Zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zyklus gibt es zwei nebeneinander existierende Versionen der Erde: die Multidimensionale Neue Erde und die niederdimensionale Alternative Erde, da die drittdimensionale Erde nicht mehr existiert. Ein Teil des Chaos, das ihr erlebt, ist das Wechseln zwischen den Dimensionen, das für die meisten Menschen unbewußt und planlos geschieht. Doch für euch, die ihr mit der Führung eurer Seele Erfahrungen sammelt, ihr lernt, zwischen den Dimensionen und tatsächlich zwischen Welten und Zeitlinien mit Anmut und Eleganz und ohne Trauma und Drama hin- und herzuwechseln.

Dies wird auch eine Zeit sein, in der ihr euch um euren Körper kümmern müßt. Er ist jetzt der Heilige Tempel eurer Seele, und es wird eine Weile dauern, bis sich der Körper an die höheren Frequenzen und das höhere Gewahrsein angepaßt hat, die damit einhergehen, von Seelenwahrnehmungen und -gefühlen durchdrungen zu sein. Der Körper mag sich erschöpft fühlen, da er diese intensiven Frequenzen fließen lassen und mit intensiven Erfahrungen fertig werden muß, die viel kraftvoller sind als irgendetwas, das der alte Ego-Verstand erschaffen konnte. Der Schlüssel hier ist immer Hingabe. Entspannt euch und erlaubt der Seele und dem höheren Selbst, eure Unterstützung zu sein und die Wunder zu erschaffen, die euch vorwärts in neue Ebenen der Liebe, der Erfahrung und der Freude bringen werden, wenn euer Körper sich an diese intensiven und kraftvollen Energieflüsse von der Seele gewöhnt und sie akzeptiert.

Seid wach, seid gewahr und seid ermächtigt.

Ihr seid der Bewußtseinswandel in menschlicher Form. Dies ist es, was zu erfahren ihr hierhergekommen seid.

Wir wünschen euch Freude, während ihr durch das Löwentor geht. Die Engelreiche sind hier, um euch zu unterstützen, die galaktischen LehrerInnen sind hier, um euch zu leiten und die MeisterInnen halten die Energie derer, die den Pfad geöffnet haben.

Ihr braucht einfach nur die Wahl zu treffen und die Absicht zu fokussieren, während ihr den Traum erschafft.

Die Zukunft gehört euch, und sie ist Jetzt!

Es wird wieder eine ins Deutsche übersetzte Webinarserie zum Löwentor geben. Mehr Infos dazu demnächst.

Erzengel Michael durch Celia Fenn 2019. Bildquelle unbekannt. Übersetzung: Zarah Zyankali 2019.
aktualizované: 18.07.2024 10:38:58