Urobte tieto časy dobou radosti ...

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 20.Oktober 2019

Veröffentlicht am Oktober 24, 2019von erstkontakt blog

~ Urobte tieto časy dobou radosti ~

Vážení čitatelia, opäť k vám prichádzame s veľkou láskou a úctou, najmä v tých časoch, keď toľko ľudí prežíva chaos a zdá sa im, že sa strácajú - pôrodné bolesti, vydávanie novej Zeme, nové kolektívne vedomie a evolúcia ľudí. Na základe toho, čo vidíte nebuďte nervózni ani pochybní, ale vedzte, že ľudstvo je dobre oboznámené s evolučnými zmenami, ktoré boli nevedome túžené a časom dlho hľadané.

Keď jednotlivec dosiahne určitý stupeň duchovného vedomia, nie je nútený vteliť sa. Teraz ste sa rozhodli byť na Zemi. Mnohí tu chceli byť v týchto časoch ale nebolo to dovolené pretože ich svetlo ešte nestačilo na podporu procesu vzostupu Zeme.

Vy, ktorí tieto správy čítate a rozumiete im, ste tu preto aby ste slúžili Svetlu ako príklady a učitelia. To neznamená, že sa na to musíte najprv stať duchovným guruom, kanálom alebo učiteľom v obyčajnom, obmedzenom zmysle názvu. Stávate sa týmito vecami a ešte oveľa viac keď sa začnete tajne a ticho spájať s pravdou v každom Teraz-okamihu, keď prechádzate bežnými každodennými činnosťami.

Trojrozmerný systém viery založený na dualite a odlúčení vytvoril bohov, svätých a kráľov. Učíte sa už veky a stále učí, že niektorí jednotlivci, ako aj hmlistý mužský boh, sú na oblohe lepšie ako vy a musíte k nim vzhliadať a zbožňovať ich. V skutočnosti tieto pojmy jednoducho predstavujú aspekty odlúčenia, vieru, že tí, ktorí nadobudli, buď narodením alebo skúsenosťou, kvalifikáciu „vysvätenú“ človekom, sú hodnotnejší, múdrejší, láskavejší a „čestnejší“ ako ktokoľvek iný.

„Svätý“ nie je nič iné ako človek, ktorý splnil určité trojrozmerné koncepty spirituality. Mnoho vyznaných svätých nebolo prebudených k pravej duchovnej pravde. Pretože ste stvoriteľom, človek, ktorý o tom premýšľa 24/7 a zameriava sa na stigmy alebo na koncept Božej skúsenosti, to ľahko pre seba urobí.

Preto je dôležité opustiť všetky koncepty toho ako musí spiritualita vyzerať ako autentická. Nechajte rozvíjať svoj osobný vývojový proces a verte, že vaše vyššie ja vie, čo je pre vás to pravé a kedy, čo môže byť úplne iné ako skúsenosť iného.

Trojrozmerné tituly neznamenajú nič vo väčšej schéme vecí aj keď existuje individualita, všetok život je v JEDNOM a iba život. To neznamená, že človek nemôže vzdať česť a rešpekt tam, kde si to zaslúži, ale zbožňovanie a napodobňovanie svätca, slávnej osoby alebo trojrozmernej myšlienky Boha na úkor božskej povahy je modlárstvo.

Väčšina duší sa inkarnuje, aby sa nestali slávnymi, ani nedosahujú to, čo ich robí trojrozmernými štandardmi cennými, milými alebo dôležitými pre iných. Avšak väčšina vtelených duší zabudne na svoj účel a stratí ho zo zreteľa, keď vstúpia do hustejších energií Zeme.

O kariére alebo činnosti, ktorá vedie k sláve a cti, nie je nič duchovné. Človek je často priťahovaný k nejakej činnosti a je v tom veľmi dobrý, pretože tak už urobil v iných životoch. Profesionálna dokonalosť alebo sláva akéhokoľvek druhu môže byť nevyhnutnou súčasťou zvoleného diela svetla - spôsob ako ukázať ostatným, že človek môže byť slávny, bohatý alebo fyzicky krásny, zatiaľ čo žije na vysokej úrovni duchovného vedomia.

Tí, ktorí sú v určitom postavení autority alebo celebrity nesú veľkú zodpovednosť pretože sú považovaní za príklady tým, ktorí si ešte neuvedomili svoju jedinečnosť, a preto ich často napodobňujú. Jedinou duchovnou chybou akéhokoľvek rozhodnutia o živote je použiť ho výlučne na službu sebe samému a nie na pozerať sa interne/ do vlastného vnútra, ale na fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné potvrdenie.

Urobte tieto časy časom radosti nie utrpenia, pretože múry väzeniapadajú aby umožnili väzňom prebudiť sa a zažiť realitu ich už dokonalého vedomia, zatiaľ čo velitelia väzníc vytiahnu všetky zastávky v márnom úsilí k tomu aby zachovali súčasný stav ,

Chceme hovoriť o súcite a o tom, ako nie je vždy vidieť v jeho najpravdepodobnejšej podobe. Súcit je stav vedomia, ktorý je schopný porozumieť, prijať a podmieniť, ktorý je schopný porozumieť, prijať a bezpodmienečne milovať bez toho aby sa stal chlapcom alebo bičom. Mnohí stále falošne veria, že ak chcú byť milujúcou alebo duchovnou osobou, musia iným dovoliť iba to, čo im spôsobí niekto iný fyzicky, mentálne alebo emocionálne.

Súcit nikdy nepopiera situáciu, ale cez ňu vidí základné komponenty a súčasne podniká všetky potrebné a zrozumiteľné ľudské kroky pre seba a pre ostatných. Bez ohľadu na to, ako dobre mienené, je pošetilosť dávať niekomu, kto ešte nedosiahol vedomie, ktoré je schopné sa s nimi vyrovnať, slovami pravdy.

Preto je prax obrátenia alebo vynútenia vlastnej viery, bez ohľadu na to, ako pravdivá sa zdá tomu druhému, nesprávnym zmyslom ega - viera, že iba konvertant má správne odpovede a všetci ostatní sa mýlia.

Konverzia môže byť škodlivá mnohými spôsobmi. Vytvára vinu, falošné presvedčenie a často stratu už existujúceho duchovného základu človeka (často vyvíjaného podľa toho, čo sa učí). Nakoniec každá vyvíjajúca sa duša dosiahne stav vedomia, keď viera ostatných už nemá moc vyvolávať pochybnosti alebo pochybnosti.

Súcit nezodpovedá nízkej rezonančnej energii iného, ​​ako je to v prípade sympatie. Pre tých, ktorí profesionálne pracujú v medicíne, psychológii, práve, sociálnej práci atď., je veľmi dôležité porozumieť rozdielu medzi súcitom a súcitom. Títo v týchto pracovných priestoroch sú každý deň vystavení hustým smútkom, bolesti, utrpeniu a obeti.

Keď pracujete s ostatnými z úrovne sympatie ~ „Cítim vašu bolesť“ a nie súcit ~ „Poznávam vašu bolesť“ ~ prispôsobíte sa nižšej rezonančnej energii toho druhého, ktorý vás potom živí a spôsobuje únavu, vyčerpanie a cítiť sa neschopní ponúknuť zrozumiteľné, ale vysoko kvalitné riešenia, ktoré môžu pomôcť situácii danej osoby.

Aj keď to nie je vaša profesionálna práca, väčšina z vás nájde iných, ktorí vás stále viac priťahujú a zveria vám ich bolesť, problémy a smutné príbehy. Je to tak preto, že keď sa človek duchovne vyvíja vtedy jeho energetické pole vyžaruje viac svetla a pretože každý vedome a nevedome hľadá svetlo tak cítia sa priťahovaní ale len málo svojimi vlastnými.

To sa deje tak pre tých, ktorí sú vo fyzickom tele, ako aj pre tých, ktorí sú na druhej strane, preto je dôležité udržiavať vysokú hladinu energie a vždy ju naplňovať svetlom. Môžete požiadať svojich sprievodcov aby vám pomohli a keď máte pocit, že ste vkĺzli do hustej energie, zastavte sa a vycentrujte sa, keď sa vizualizujete v zlatom / bielom svetle. Nižšia rezonančná energia nemôže preniknúť do vyšších, ale vyššia si môže dovoliť skĺznuť do nižších.

Nechajte svoj lightwork/prácu svetla byť tam, kde ste a príde k vám ten kto vašu pomoc potrebuje. Nie je potrebné to hľadať. Môže to byť rovnako bežné ako niekto v životnom cykle, ktorý intuitívne vie, že potrebuje tiché duchovné uznanie. Učiteľ môže byť intuitívne vedený k problémovému študentovi, ktorý potrebuje niekoho s kým by sa mal rozprávať. Môže to byť priateľ alebo príbuzný, ktorý je ústretový a túži dozvedieť sa viac o duchovnej pravde, ktorú vy poznáte.

Keď žijete so súcitom, žijete na vyššej úrovni vedomia, čím môžu ostatní byť môžu byť povznenesení keď sú pripravení a vnímaví. Takto dochádza k skutočnému uzdraveniu ale potom je na tom druhom, aby zostal, sa udržal v tom stave vyššieho vedomia. Vašou úlohou nie je nikdy viesť inú osobu na neurčito z falošného pocitu lásky, to znamená nedovoliť lásku a možno vziať vybranú lekciu.

Keď sa Zemská energia zvyšuje a zintenzívňuje, vtedy vás skorej nájde v práci, doma, v dave alebo na večierku, kdekoľvek ~, na získanie pomoci. Preto ste sa rozhodli byť teraz na Zemi a preto sa koncepty duality a separácie rozpustia do nicoty, ktorou sú.

 

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 20.Oktober 2019

 

 

~ Macht diese Zeiten zu einer Zeit der Freude ~

Liebe Leser, wieder einmal kommen wir mit großer Liebe und Respekt zu euch, besonders in diesen Zeiten, in denen so viele Menschen Chaos erleben und scheinbar verlieren ~ den Geburtsschmerzen, eine neue Erde, ein neues kollektives Bewusstsein und weiterentwickelte Menschen hervorzubringen. Seid nicht ängstlich oder zweifelhaft, basierend auf dem, was ihr seht, sondern wisst, dass die Menschheit gut in die evolutionären Veränderungen eingeweiht ist, die unbewusst gewünscht und im Laufe der Zeit gesucht wurden.

Sobald ein Individuum ein gewisses Maß an spirituellem Bewusstsein erreicht hat, ist es nicht gezwungen sich zu inkarnieren. Ihr habt euch entschieden, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde zu sein. Viele wollten in diesen Zeiten hier sein, es wurde aber nicht erlaubt, weil ihr Licht noch nicht ausreichend war, um den Aufstiegsprozess der Erde zu unterstützen.

Ihr, die ihr diese Botschaften lest und versteht, seid hier, um dem Licht als Beispiele und Lehrer zu dienen. Das bedeutet nicht, dass ihr, um dies zu tun, zuerst ein spiritueller Guru, Kanal oder Lehrer im gewöhnlichen, begrenzten Sinne dieser Titel werden müsst. Ihr werdet zu diesen Dingen und noch viel mehr, wenn ihr anfangt, euch heimlich und still mit der Wahrheit in jedem Moment des Jetzt auszurichten, während ihr durch eure gewöhnlichen täglichen Aktivitäten geht.

Das dreidimensionale Glaubenssystem, das auf Dualität und Trennung basiert, hat Götter, Heilige und Königtum geschaffen. Es hat seit Äonen gelehrt und lehrt immer noch, dass einige Individuen, sowie ein nebulöser männlicher Gott am Himmel besser sind als ihr und zu dem man aufblicken und ihn sogar verehren müsst. In Wirklichkeit stellen diese Bezeichnungen einfach Facetten der Trennung dar, den Glauben, dass jene, die entweder durch Geburt oder Erfahrung eine „vom Menschen ordinierte“ Qualifikation erworben haben, wertvoller, weiser, liebenswerter und „heiliger“ sind als alle anderen.

Ein „Heiliger“ ist nichts anderes als eine Person, die bestimmte dreidimensionale Konzepte der Spiritualität erfüllt hat. Viele der erklärten Heiligen waren nicht wach für die wahre spirituelle Wahrheit. Weil ihr Schöpfer seid, wird eine Person, die rund um die Uhr darüber nachdenkt und sich auf die Wundmale konzentriert, oder ein Konzept einer Gotteserfahrung, es leicht für sich selbst schaffen.

Deshalb ist es wichtig, alle Konzepte loszulassen, wie Spiritualität aussehen muss, um authentisch zu sein. Lasse deinen persönlichen evolutionären Prozess sich entfalten und vertraue darauf, dass dein Höheres Selbst weiß, was für dich richtig ist und wann, was völlig anders sein kann als die Erfahrung eines anderen.

Dreidimensionale Titel bedeuten im größeren Schema der Dinge nichts, denn obwohl es Individualität gibt, ist alles Leben in und vom EINEN und nur Leben. Das bedeutet nicht, dass man nicht Ehre und Respekt dort geben kann, wo es verdient ist, aber Anbetung und Nachahmung eines Heiligen, einer berühmten Person oder einer dreidimensionalen Vorstellung von Gott auf Kosten der eigenen göttlichen Natur ist Götzendienst.

Die meisten Seelen inkarnieren sich nicht, um berühmt zu werden oder das zu erreichen, was sie nach dreidimensionalen Maßstäben wertvoll, liebenswert oder wichtig für andere macht. Die meisten inkarnierenden Seelen vergessen jedoch ihren Zweck und verlieren ihn aus den Augen, wenn sie in die dichteren Energien der Erde eintreten.

Es gibt nichts Un-spirituelles daran, eine Karriere oder Tätigkeit zu verfolgen, die zu Ruhm und Ehre führt. Oft wird eine Person zu einer Aktivität hingezogen und ist sehr gut darin, weil sie es in anderen Lebenszeiten getan hat. Professionelle Perfektion oder Ruhm irgendeiner Art kann durchaus die notwendige Komponente der gewählten Lichtarbeit sein ~ ein Weg, anderen zu zeigen, dass eine Person berühmt, reich oder körperlich schön sein kann, während sie ein hohes Maß an spirituellem Bewusstsein lebt.

Jene, die sich in einer Art Autoritäts- oder Berühmtheitsposition befinden, tragen eine große Verantwortung, weil sie von denen als Beispiele angesehen werden, die ihre eigene Einzigartigkeit noch nicht erkannt haben und sie daher oft nachahmen. Der einzige spirituelle Fehler jeder Lebensentscheidung besteht darin, sie ausschließlich für den Dienst an sich selbst zu nutzen und sie nicht im Inneren zu betrachten, sondern zur physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Bestätigung.

Macht diese Zeiten zu einer Zeit der Freude und nicht des Leidens, denn die Gefängnismauern kommen herunter und erlauben es den Insassen, aufzuwachen und die Realitäten ihres bereits perfekten Bewusstseins zu erleben, während die Gefängnismeister in vergeblicher Anstrengung, den Status quo aufrechtzuerhalten, alle Register ziehen.

Wir möchten von Mitgefühl sprechen und wie es nicht immer in seiner wahrsten Form gesehen wird. Mitgefühl ist ein Bewusstseinszustand, der in der Lage ist, zu verstehen, anzunehmen und bedingungslos zu lieben, ohne ein Ermöglicher oder Prügelknabe zu werden. Viele glauben immer noch fälschlicherweise, dass sie, um eine liebende oder spirituelle Person zu sein, nur das zulassen müssen, was ein anderer ihnen physisch, mental oder emotional antut.

Mitgefühl leugnet nie eine Situation, sondern durchschaut sie bis zu den zugrunde liegenden Komponenten und unternimmt gleichzeitig alle notwendigen und verständlichen menschlichen Schritte für sich und den anderen. Egal wie gut gemeint es wäre, jemandem, der noch kein Bewusstsein erreicht hat Worte der Wahrheit zu geben, das in der Lage ist, sich mit ihnen auszurichten, ist Torheit.

Deshalb stellt die Praxis der Bekehrung oder Erzwingung des eigenen Glaubens, egal wie wahr er für einen anderen ist, ein falsches Gefühl des Egos dar ~ der Glaube, dass nur der Bekehrer die richtigen Antworten hat und alle anderen falsch liegen.

Die Bekehrung kann in vielerlei Hinsicht schädlich sein. Es erzeugt Schuld, falsche Überzeugungen und oft den Verlust der bereits vorhandenen spirituellen Grundlage einer Person (oft weiterentwickelt als das, was gelehrt wird). Jede sich entwickelnde Seele erreicht schließlich einen Bewusstseinszustand, in dem die Überzeugungen anderer nicht mehr die Kraft haben, Zweifel oder Fragen zu verursachen.

Mitgefühl stimmt nicht mit der geringen Resonanzenergie eines anderen überein, wie es bei Sympathie der Fall ist. Es ist sehr wichtig für jene, die beruflich in der Medizin, Psychologie, Jura, Sozialarbeit usw. arbeiten, den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid zu verstehen. Jene in diesen Arbeitsbereichen sind jeden Tag dichten Frequenzen von Traurigkeit, Schmerz, Leid und Opferbewusstsein ausgesetzt.

Wenn du mit anderen aus der Ebene der Sympathie arbeitest ~ „Ich fühle deinen Schmerz“ und nicht aus Mitgefühl ~ „Ich erkenne deinen Schmerz“ ~ passt du dich der niedrigeren Resonanzenergie des anderen an, der sich dann von dir nährt und dich müde, ausgelaugt und unfähig fühlen lässt, verständliche, aber hochwertige Lösungen anzubieten, die der Situation der Person helfen können.

Selbst wenn dies nicht eure professionelle Arbeit ist, finden die meisten von euch andere, die sich zunehmend zu euch hingezogen fühlen und euch ihre Schmerzen, Probleme und traurigen Geschichten anvertrauen. Dies geschieht, weil, wenn sich eine Person spirituell weiterentwickelt, ihr Energiefeld mehr Licht ausstrahlt und weil jeder bewusst und unbewusst nach Licht sucht, fühlen sich jene mit wenig Eigenem zu euch hingezogen.

Dies geschieht sowohl für jene im physischen Körper als auch für jene auf der anderen Seite, weshalb es wichtig ist, das Energieniveau hoch zu halten und immer mit Licht zu füllen. Ihr könnt eure Führer bitten, euch dabei zu helfen, und wenn ihr fühlt, dass ihr in die Dichte rutscht, stoppt und zentriert euch, während ihr euch im goldenen/weißen Licht visualisierst. Niedrigere Resonanzenergie kann nicht in das Höhere eindringen, aber das Höhere kann sich erlauben, in das Niedrigere zu rutschen.

Erlaubt eurer Lichtarbeit, dort zu sein, wo ihr seid ~ zu euch zu kommen. Es besteht keine Notwendigkeit, es zu suchen. Es kann so gewöhnlich sein wie jemand in einer Lebenslinie, von dem man intuitiv weiß, dass er stille spirituelle Anerkennung braucht. Ein Lehrer kann intuitiv zu einem unruhigen Schüler geführt werden, der jemanden zum Reden braucht. Es könnte ein Freund oder Verwandter sein, der empfänglich und begierig darauf ist, mehr über die spirituelle Wahrheit zu erfahren, die ihr kennt.

Wenn ihr mit Mitgefühl lebt, lebt ihr auf einer höheren Bewusstseinsebene, in der andere, wenn sie bereit und empfänglich sind, höher erhoben werden können. So findet wahre Heilung statt, aber es liegt dann an dem anderen, sich in diesem Zustand des höheren Bewusstseins zu halten. Euer Job ist es, niemals einen anderen auf unbestimmte Zeit aus einem falschen Gefühl der Liebe heraus auszuführen, das heißt, die Liebe nicht zu ermöglichen, und vielleicht die gewählte Lektion wegzunehmen.

Wenn die Erdenergie immer höher und intensiver wird, wird mehr zu euch finden, bei der Arbeit, zu Hause, in der Menge oder auf einer Party ~ wo auch immer ~ um Hilfe zu erhalten. Deshalb habt ihr euch entschieden, zu diesem Zeitpunkt auf Erden zu sein, und so werden sich die Konzepte von Dualität und Trennung in das Nichts auflösen, das sie sind.

Seid in der Welt so vollständig, wie ihr es wünscht, oder lasst euch leiten, aber seid nicht von ihr.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele,

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/arkturia16/1019arkt-grupp.html#20

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19