"Kódovať sa pre mier"...

Engel-Botschaft: „Euch für den Frieden kodieren…“ (durch Ann Albers) – 22.August 2020       "Kódovať sa pre mier"

Veröffentlicht am August 25, 2020von erstkontakt blog

 

"Kódovať sa pre mier"

"Keď prijímame svetlo dovnútra - nemáme sa čoho báť."

Moji drahí priatelia, veľmi vás milujeme.

Vaše slová v ich najlepšej a najúčinnejšej aplikácii sú symboly vibrácií, ktoré predstavujú. Napríklad, ak poviete: „Milujem to“ a dovolíte si cítiť lásku, vaše slová obsahujú vibráciu lásky. Keď poviete: „Pokoj s vami“ a cítite vibráciu mieru vo svojom srdci, vaše slová zdieľajú len to. Ak necítite to čo hovoríte, vaše slová majú slabé vibrácie. Ak si dáte čas na rozhovor so svojím srdcom a dušou, vaše slová môžu upokojiť búrky.

Zhlboka sa nadýchni. Ako sme uviedli minulý týždeň, myslite na osobu alebo situáciu, v ktorej sa cítite hlboko v pokoji. Urobte si chvíľku času, zavrite oči a hlboko sa spojte s pocitom mieru. Povedzte „pokoj“ sebe a cítite ten pocit. Urobte to tak často, ako môžete. Kódujete sa sami, aby ste cítili pokoj vo chvíli, keď hovoríte alebo myslíte to slovo.

Teraz sa nadýchnite. Pomysli na niekoho alebo na niečo, čo máš rád. Zatvorte oči, cítite pocity lásky, až kým ňou nebudete naplnení, a potom si povedzte „láska“. Ste sa kódovali sami - cítiť lásku vo chvíli, keď vyslovíte slovo alebo o tom premýšľate.

Zhlboka sa nadýchnite. Pomysli na čas vo svojom živote, keď si cítili radosť alebo si predstavovali fantáziu, keď ste skutočne cítili radosť. Ak môžete, preháňajte pocity a potom si povedzte „radosť“. Zakaždým, keď to urobíte, budete sami cítiť kód radosti.

Môžete to urobiť s akoukoľvek pozitívnou vibráciou a zodpovedajúcim pozitívnym slovom. Môžete sa „zapojiť“, aby ste cítili mier uprostred búrok, lásku tvárou k tým, ktorí sa hnevajú, a dokonca aj radosť v čase, keď mnohí nenájdu dôvod, aby sa cítili radostne. Môžete trénovať, aby ste relaxovali, keď hovoríte slovo „relaxovať“ a aby ste sa stali energickejší, keď hovoríte slovo „energizovať“.

Toto je zručnosť, ktorá sa hodí v najbližších mesiacoch. Vaša matka Zem uvoľňuje veľa energie. Ona ťa miluje. Nesnaží sa vám ublížiť ani trestať ľudstvo. Uvoľňuje len tlaky, ktoré sa vyskytujú v ľudských srdciach, záplavy nevyjadrených emócií a vášnivá horiaca túžba po väčšej, láskavejšej a prepojenejšej láskyplnej realite.

Bez ohľadu na to, ako vyzerá vonkajší svet, vo vás stále žije mier. Nikto a nič to nemôže vziať preč od vás. Vo vás existuje láska. Nikto a nič  vám to nemôže vziať. Radosť vo vás existuje. Je len na vás, aby ste ju zavolali. Môžete precvičiť tieto pocity, môžete precvičiť ich spojenie s jedným alebo dvoma slovami a môžete praktikovať vstup do týchto stavov podľa vlastnej vôle.

Keď sa viac a viac zameriavate na tieto vysoko vibračné stavy bytia, ocitnete sa uprostred sveta, ktorý sa cíti búrlivo. Keď sa pripojíte k týmto energiám, vaše rozhodnutia už nebudú vyžadovať bolestivé procesy myslenia, ale odpovede prídu organické, ľahké a radostné. Doslova vás pohne duch vo vašom vnútri. Ste nasmerovaní okolo búrok života, alebo v niektorých prípadoch to budete tí, ktorí búrky riadia svojím úmyslom a pozitívnymi modlitbami.

Mier. Láska. Joy/radosť. Prajeme vám toto a ešte oveľa viac, milí. Sme tu s každým jedným z vás, milujeme vás, usmerňujeme a zosilňujeme vaše pozitívne vibrácie. Pošleme vám našu lásku, náš pokoj a naše úmysly pre vašu radosť. Chceme pre vás to, čo chcete pre seba.

Keď praktikujete tieto vyššie alebo iné vibrácie, ktoré vás potešia, budete počuť naše vedenie čoraz jasnejšie, budete cítiť našu lásku a budete vedieť, že bezpečne odpočívate v Božom náručí. V týchto rafinovanejších energiách môžete slovom „počasie“ akékoľvek počasie v pokoji, láske a radosti a môžete byť pokojným a silným modlitebným hlasom, ktorý vás buď prevedie okolo búrok, alebo upokojí búrky okolo vás.

Boh ti žehnaj! Milujeme ťa toľko.

Anjeli

* Ann Abers často používa rôzne tituly v rôznych zoznamoch adries

 

 

„Euch für den Frieden kodieren

„Wenn wir das Licht im Inneren umarmen – haben wir nichts zu fürchten“

Meine lieben Freunde, wir lieben euch so sehr.

Eure Worte in ihrer besten und kraftvollsten Anwendung sind Symbole für die Schwingungen, die sie repräsentieren. Wenn ihr zum Beispiel sagt „Ich liebe das“, und ihr euch erlaubt, Liebe zu empfinden, enthalten eure Worte die Schwingung der Liebe. Wenn ihr sagt „Friede sei mit dir“, und ihr die Schwingung von Frieden in eurem Herzen spürt, dann teilen eure Worte genau dies. Wenn ihr nicht fühlt, was ihr sagt, sind eure Worte in ihrer Schwingung schwach. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, mit Herz und Gefühl zu sprechen, können eure Worte die Stürme besänftigen.

Atmet tief ein. So wie wir es letzte Woche dargelegt haben, denkt an eine Person oder eine Situation, mit oder in der ihr tiefen Frieden empfindet. Nehmt euch einen Moment Zeit, schließt eure Augen und verbindet euch tief mit dem Gefühl von Frieden. Sagt innerlich zu euch selbst „Frieden“ und fühlt dieses Gefühl. Tut das so oft ihr könnt. Ihr kodiert euch dazu, Frieden zu fühlen, im selben Moment, wo ihr das Wort sagt oder denkt.

Nehmt jetzt einen weiteren Atemzug. Denkt an jemanden oder etwas, den oder das ihr liebt. Schließt eure Augen, fühlt die Gefühle der Liebe, bis ihr damit angefüllt seid, und sagt dann zu euch selbst „Liebe“. Ihr kodiert euch damit selbst darauf, in der Minute Liebe zu empfinden, in der ihr das Wort sagt oder über es nachdenkt.

Atmet noch einmal tief. Denkt an eine Zeit in eurem Leben, in der ihr Freude empfunden habt, oder stellt euch eine Fantasie vor, in der ihr tatsächlich Freude fühlt. Übertreibt die Gefühle, wenn ihr könnt, und sagt dann zu euch selbst „Freude“. Jedes Mal, wenn ihr das tut, kodiert ihr euch dazu, Freude zu fühlen.

Ihr könnt dies mit jeder positiven Schwingung und dem entsprechenden positiven Wort tun. Ihr könnt euch dazu „verkabeln“, Frieden inmitten von Stürmen zu empfinden, Liebe im Angesicht derer, die verärgert sind, und sogar Freude in einer Zeit, in der viele keinen Grund finden würden, sich freudig zu fühlen. Ihr könnt trainieren, euch zu entspannen, wenn ihr das Wort „Entspannen“ sagt, und energetischer zu werden, wenn ihr das Wort „Energetisieren“ sagt.

Dies ist eine Fähigkeit, die sich in den nächsten Monaten als nützlich erweisen wird. Eure Mutter Erde setzt sehr viel Energie frei. Sie liebt euch. Sie versucht weder, euch zu verletzen, noch bestraft sie die Menschheit. Sie setzt nur den in den menschlichen Herzen aufgestauten Druck frei, die Fluten nicht zum Ausdruck gebrachter Emotionen und den leidenschaftlichen, brennenden Wunsch nach einer großartigeren, freundlicheren und stärker verbundenen liebevollen Realität.

Ganz gleich, wie die äußere Welt aussieht, Frieden lebt dennoch in euch. Niemand und nichts kann ihn fortnehmen. Liebe existiert in euch. Niemand und nichts kann das fortnehmen. Freude existiert in euch. Es ist an euch, sie anzurufen. Ihr könnt euch in diesen Gefühlen üben, ihr könnt euch darin üben, sie mit einem oder zwei Wörtern zu assoziieren, und könnt euch darin üben, willentlich in diese Zustände einzutreten.

Indem ihr euch mehr und mehr auf diese hochschwingenden Seinszustände fokussiert, werdet ihr euch selbst inmitten einer Welt, die sich turbulent anfühlt, in eurer Mitte wiederfinden. Wenn ihr euch mit diesen Energien verkabelt, werden eure Entscheidungen keine quälenden Gedankenprozesse mehr erfordern, sondern die Antworten werden organisch, leicht und freudig eintreffen. Ihr werdet buchstäblich von dem Geist [spirit] in eurem Inneren bewegt werden. Ihr werdet um die Stürme des Lebens herum gelenkt, oder werdet in einigen Fällen diejenigen sein, die die Stürme mit ihrer Absicht und ihren positiven Gebeten lenken.

Frieden. Liebe. Freude. Wir wünschen euch dies und noch viel mehr, ihr Lieben. Wir sind hier, bei jedem einzelnen von euch, lieben euch, führen euch und verstärken eure positiven Schwingungen. Wir senden euch unsere Liebe, unseren Frieden und unsere Absichten zu eurer Freude. Wir wollen für euch, was ihr für euch wollt.

Wenn ihr diese höheren oder andere Schwingungen einübt, die euch erfreuen, werdet ihr unsere Führung immer deutlicher hören, werdet ihr unsere Liebe spüren und werdet ihr wissen, dass ihr sicher in den Armen des Göttlichen ruht. In diesen verfeinerteren Energien könnt ihr jede Witterung in Frieden, Liebe und Freude „überstehen“, und ihr könnt die ruhige, kraftvolle Gebets-Stimme sein, die euch entweder um die Stürme herum lenkt oder die Stürme um euch herum beruhigt.

Gott Segne Euch! Wir lieben euch so sehr.

Die Engel

* Ann Abers verwendet in den verschiedenen Verteilern oft unterschiedliche Titel

Originaltext: Ann Albershttp://www.visionsofheaven.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/ann-albers/die-engel–euch-fuer-den-frieden-kodieren

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37