SPRÁVA OD MATKY ZEM...

SPRÁVA OD MATKY ZEM

Botschaft von Mutter Erde: „Körper und Seele“ (durch Pamela Kribbe) – 26.September 2016

Veröffentlicht am Oktober 10, 2016von erstkontakt blog

 

„Körper und Seele“ – „Telo a duša“

Milí ľudia,

ja som hlas Zeme. Nesiem vás v mojom tele. Planéta, na ktorej žijete, bývate a beháte je moje telo, výraz mojeje duše a vy ste vítaní. Vy sami ste časť môjho tela, výraz mojej duše, ste vytvorení z hmoty Zeme. Pocíťte raz vedome buňky vo vašom tele. Sú to mnohé malé samostatné bytosti, ktoré presne vedia čo musia robiť, ktoré snažia o rovnováhu a harmóniu a spoluprácu vášho tela.

Predstavte si, že v jadre každej buňky žije vedomie, jeden bod svetla, jedno JA-vedomie. Predstav si teraz, že si prítomný v tvojom vlastnom tele ako žiariace Slnko. Tvoje svetlo nie je od Zeme. Ty prichádzaš z kozmu, ty si žijúca duša, ktorá môže prevziať rôzne tvary a štruktúry a teraz si prítomný v tvojom pozemskom tvare.

Predstav si, že to svetlo tvojej duše horí v strede tvojho tela, stred blízko tvojho srdca. Viď tam horieť svetlo a spomeň si, kto si. Ty si storočia starý, mal si veľa životov, ty nie si tu po prvýkrát. Spomeň kto si! Že si nezávislý od tvojho tela, od tohto života a od spoločnosti okolo teba. Prichádzaš aby si priniesol niečo nové, niečo výnimočné, čo ešte nie je chápané ľuďmi, ktorí ťa obklopujú. Priniesť sem to vyžaduje odvahu a dôveru lebo tie veci prebúdzajú, vzbudzujú odpor.


Liebe Menschen,

ich bin die Stimme der Erde. Ich trage euch in meinem Körper. Der Planet, auf dem ihr lebt, wohnt und umherlauft, ist mein Körper, der Ausdruck meiner Seele, und ihr seid darin willkommen. Ihr seid selbst Teil meines Körpers, euer Körper ist Teil von mir, geschaffen aus Erdmaterie. Fühlt einmal ganz bewusst die Zellen in eurem Körper. Es sind viele kleine, selbständige Wesen, die genau wissen, was sie tun  müssen, die von sich aus Balance und Harmonie und die innerhalb eures Körpers Zusammenarbeit anstreben.

Stelle dir vor, dass im Kern all deiner Zellen Bewusstsein lebt, ein Lichtpunkt, ein Ich-Bewusstsein. Stelle dir nun vor, dass du selbst in deinem eigenen Körper als eine strahlende Sonne anwesend bist. Dein Licht ist nicht von der Erde. Du kommst aus dem Kosmos, du bist eine lebendige Seele, die verschiedene Formen und Strukturen annehmen kann, und du bist jetzt in einer irdischen Gestalt zugegen.

Stelle dir vor, dass das Licht deiner Seele mitten in deinem Körper brennt, im Zentrum nahe bei deinem Herzen. Siehe dort ein Licht brennen und erinnere dich, wer du bist. du bist Jahrhunderte alt, du hast viele Leben gehabt, du bist hier nicht zum ersten Mal. Erinnere dich, wer du bist! Dass du unabhängig von diesem Körper bist, von diesem Leben und von all der Gesellschaft um dich herum. Du kommst etwas Neues hierher bringen, etwas Außergewöhnliches, etwas, das von den Menschen um dich herum noch nicht ganz begriffen wird. Es verlangt Mut und Traute, diese Neue hierher zu bringen, denn neue Dinge wecken Widerstand.

Darum ist es so wichtig, dich daran zu erinnern, wer du bist, an deine Freiheit, deine Unabhängigkeit. Denn nur dann kannst du in dieser Realität wirklich du selbst sein und dein Licht verbreiten.

Ich bitte dich nun, von diesem Kern in deinem Herzen aus das Licht deiner Seele mit allen Körperzellen zu verbinden, die ihr eigenes Bewusstsein haben, die Teil von mir, der Erde, sind. Stelle dir vor, dass das Licht deines Herzens, deiner Seele, Kontakt mit dem Bewusstsein in all deinen Körperzellen aufnimmt. Dein Licht strahlt bis in alle Zellen. Die Zellen reagieren hierauf mit Freude: dies ist es was sie wollen. Sie wollen von dir beseelt, inspiriert werden! Das ist ihr Ziel, das ist ihre Funktion.

Vielleicht denkst du: ‘Die Körperzellen haben die Aufgabe, meinen Körper in Stand zu halten, um zu überleben, um zu funktionieren‘. Auf einer bestimmten Ebene ist das wahr, aber auf einer tieferen Ebene nicht. Dein höchstes Ziel auf der Erde ist es, deiner Seele hier Raum dafür zu geben, sich zu verwirklichen, sich zu manifestieren. Das ist es, wofür dir dein Körper dient. Das Verbinden Deiner Seele mit deinem Körperbewusstsein ist daher äußerst wichtig. Dein ganzer Körper macht dann eine Transformation durch, die von der materiellen Ebene aus nicht zu erklären ist.

Deshalb stelle dir nun einmal vor, dass das Licht aus deinem Kern, aus deinem göttlichen Kern, sich langsam von deinem Herzen aus ausbreitet und auf eine zarte, behutsame Weise alle Körperzellen berührt: in deiner Brust und deinen Schultern, weiter durch deinen Hals und deinen Nacken, alle Zellen in deinem Kopf werden berührt von deiner Seelenenergie und nehmen sie in sich auf. So bekommen sie Weisung und Führung aus einer göttlichen Quelle.

Preto je tak dôležité aby si si spomenul kto si, na tvoju slobodu, tvoju nezávislosť. Lebo len vtedy môžeš v tejto realite byť sebou samým a môžeš rozširovať tvoje svetlo.

Prosím ťa prepoj to svetlo tvojej duše z toho jadra v tvojom srdci so všetkými buňkami tvojho tela, ktoré majú svoje vlastné vedomie, ktoré sú časťou mňa, Zeme. Predstav si, že svetlo tvojho srdca, tvojej duše vytvára kontakt s vedomím všetkých tvojich buniek tela. Na to reagujú buňky tvojho tela s radosťou: to je to čo chcú. Chcú byť tebou zduševnené/zduchovnené, inšpirované! To je ich cieľ, ich funkcia.

Možno myslíš: „Buňky majú úlohu udržovať moje telo na jeho prežitie a fungovanie“. Na istej úrovni je to aj pravda ale na hlbšej úrovni nie. Tvojim najvyšším cieľom na Zemi je ponúknuť tvojej duši priestor aby sa mohla realizovať, manifestovať. To je to čomu slúži tvoje telo. Spojenie tvojej duše s vedomím tvojho tela je preto veľmi dôležité. Tvoje telo potom prechádza transformáciou/premenou, ktorá nie je vysvetlitelná hmotnou úrovňou.

Preto si predstav teraz, že svetlo z tvojho jadra sa rozpína a  jemným spôsobom sa dotýka tvojich buniek: v tvojej hrudi a pleciach, ďalej cez tvoj krk a šiju, všetky buňky v tvojej hlave sú zasiahnuté tvojou energiou duše a vstrebávajú ju do seba. Tak dostanú tvoje buňky pokyny a vedenie z tvojho božského zdroja. 

Potom nechaj energiu tvojej duše, svetlo tvojho srdca plynúť k tvojmu solár-plexu do tvojho žalúdka a cez brucho pretekať a pritom vnímaj stred tvojho brucha. Tam môžu bývať staré emócie, ktoré ti sťažujú oddať sa svetlu tvojej duše. Je to tu pre mňa skutočne bezpečné? Môžem tu skutočne byť s mojou jedinečnou energiou, mojim svetlom? Pozri sa či tvoje svetlo duše môže preniknúť do tvojho brucha, do konca chrbtice, do tvojej panvy.

Keď cítiš oblasti, ktoré odporujú, ktoré nestrpia tie energie tak ich len pozoruj, nič nevynucuj. Jednoducho sa len prizeraj či je v tvojom tele tmavé miesto/oblasť alebo napätie. Potom sa na to trochu sústreď a pozeraj zvedavými očami na tú oblasť ťažkosti/bolesti, kde tá energia je skrytá. Tvoje vedomie je jemné a prispôsobivé. Ako jemný vánok obklopuje pozorne ten fľak.

V tvojej zablokovanej energii je život, život, ktorý je zatknutý z rozličných dôvodov. Pozvi ten život aby sa ti ukázal. „Kto si“? spýtaj sa to. „Nemaj strach predomnou, ukáž sa“. Potom  pozri či  sa niečo zjaví/ukáže: obraz, symbol, môže to byť aj zviera alebo človek, dieťa. Všetko, čo v človeku je skryté, blokované chce najradšej navonok, chce byť slobodné.  Ale je veľmi bojazlivé a preto sa často schováva. Aby si to dosiahol nesmieš robiť tlak, nesmieš nič chcieť. Musíš byť jemne prítomný a naslúchať - to stačí.  Jednoducho nechcieť nič meniť, nič odstrániť – to najlepšie pomáha. Úplne kľudne pozeraj či niečo vidíš alebo cítiš, niečo čo sa chce z tej tmavej skrýše tebe predstaviť, oslobodiť. Potom si predstav, že ponúkaš ruku tomu zjavenému a že ho ukľudňuješ. Že mu hovoríš: „Všetko je dobre, môžeš tu byť“.  A tak môžu fungovať na tejto určitej úrovni

Dann lasse deine Seelenenergie, das Licht deines Herzens, bis hin zu deinem Sonnengeflecht bei deinem Magen und durch deinen Bauch hindurch strömen und nimm dabei das Zentrum deines Bauches wahr. Dort können alte Emotionen oder Widerstände gegen das Leben wohnen, die es dir schwer machen, dich dort auf das Licht deiner Seele einzulassen. Ist es hier wirklich sicher für mich? Darf ich wirklich hier sein, mit meiner einzigartigen Energie, meinem Licht? Schaue, ob dein Seelenlicht bis hinein in deinen Bauch vordringen darf, in dein Steißbein, in dein Becken.

Wenn du spürst, dass es Bereiche gibt, die sich widersetzen, die das Licht nicht dulden, betrachte sie einfach nur, forciere nichts. Schaue einfach nur, ob es irgendwo in deinem Körper einen dunklen Ort oder einen angespannten Bereich gibt. Konzentriere dich dann ein wenig darauf und schaue mit einem neugierigen, offenen Blick den Bereich dieser Schwere an, wo die Energie verborgen ist. Dein Bewusstsein ist ganz sanft und anpassungsfähig. Wie ein sanfter Wind umgibst du den Flecken mit Aufmerksamkeit.

Innerhalb dieser blockierten Energie steckt Leben, Leben, das aus verschiedenen Gründen gefangen ist. Lade dieses Leben ein, sich dir zu zeigen. „Wer bist du?“ Frage das einmal. „Habe keine Angst vor mir, lasse mich dich sehen.“ Schaue dann einmal, ob du etwas Erscheinen siehst: ein Bild, ein Symbol, es kann auch ein Tier sein oder ein Mensch, ein Kind vielleicht. Alles was in einem Menschen verborgen und blockiert ist, möchte am liebsten heraus, möchte frei werden. Aber es ist furchtsam, darum versteckt es sich oftmals. Um das erreichen zu können, darfst du nichts wollen, erzwingen oder forcieren. Sanft anwesend zu sein und zu lauschen reicht aus. Einfach nichts verändern wollen, nichts davon weghaben wollen, das ist am hilfreichsten. Schaue daher ganz ruhig, ob du etwas siehst oder fühlst, was sich aus diesem dunklen Teil offenbaren möchte. Stelle dir dann vor, dass du dem, was erscheint, die Hand ausstreckst, und dass du es beruhigst. Dass du ihm sagst: „Es ist gut, du darfst da sein“.
Du heißt diesen Teil deiner selbst in deinem Energiehaushalt willkommen, du gelobst, dass du mit ihm zusammenarbeiten wirst. Denn in jeder verborgenen und blockierten Energie sitzt auch eine Kraft, eine Fertigkeit, die zu dir gehört. Es geht niemals darum, eine Blockade oder ein Problem einfach zu auszuschalten. Es geht um Transformation, um das Freisetzen alter Energien, so dass der Lichtkern, die Lichtessenz darin sich dir hinzufügen kann. Darum ist der Weg die Liebe und nicht, einen Kampf mit negativen Energien oder Problemen in dir selbst zu führen.

Ty vítaš tú časť tvojho JA v tvojej zásobe energie, ty sľubuješ, že budeš s nim spolupracovať. Lebo v každej schovanej, blokovanej energii je aj sila, nejaká schopnosť, ktorá k tebe patrí. Nikdy nejde o vypnutie jednej blokády alebo problému. Jedná sa o transformáciu/premenu, o oslobodenie starých energií a tak môže jadro svetlo pridať esenciu svetla. Preto je tou cestou láska a nie boj s negatívnymi energiami alebo problémami. V tebe samom.

Nakoniec nechaj svetlo tvojej duše do tvoje panvy, do tvojich nôh, stehien. Daruj aj tvojim kolenám moment pozornosti. Predstav si, že kosti v tvojich kolenách, v tých buňkách v nich sa otvárajú svetlu tvojho srdca a spomínajú aké radostné a úžasné môže byť žiť a pracovať na Zemi. Privolaj spomienky radosti a nechaj potom to svetlo putovať nadol do tvojich lýtok, kotníkov a úplne do tvojich nôh, do tvojich piet, do spodnej časti nohy a do prstov.

Zdôveruj tvoje svetlo duše Zemi. Ja som tu aby som ťa niesla, ty si vítaní vo mne a na mne. Nemusíš majstrovať všetko sám. Čím viac pripustíš tvoje svetlo tým viac budeš chránený a nesený cez tvoju múdrosť a tvoje cez prepojenie so mnou, Zem.

Ja vás zdravím z môjho srdca a chcem poďakovať za vašu prítomnosť teraz tu.

Lasse zum Schluss das Licht deiner Seele aus dem Becken in deine Beine, in deine Schenkel, deine Oberschenkel hineinströmen. Schenke auch deinen Knien einen Moment lang Deine Aufmerksamkeit. Stelle dir vor, dass die Knochen in deinen Knien, die Zellen darin, sich für das Licht in deinem Herzen öffnen und sich erinnern, wie erfreulich und wundervoll es sein kann, auf der Erde zu leben und zu arbeiten. Hole Erinnerungen der Freude hervor und lasse das Licht dann weiter hinab sinken in deine Unterschenkel, deine Waden und deine Knöchel und ganz in deine Füße hinein, in deine Fersen, zur Unterseite, in die Fußsohlen und in deine Zehen.

Vertraue dein Seelenlicht der Erde an. Ich bin hier um dich zu tragen, du bist willkommen in und auf mir. Du musst nicht alles allein meistern. Je mehr du dein Seelenlicht zulässt, desto mehr wirst du durch deine eigene Weisheit und deine Verbindung mit mir, der Erde, beschützt und getragen.

Ich grüße euch aus meinem Herzen und möchte euch für eure Anwesenheit hier und jetzt danken.

Die Erde, gechannelt durch Pamela Kribbe, http://pamela.jeshua.net/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Deutscher Text: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/koerper-und-seele-die-erde-durch-pamela-kribbe

 

Wie bei allen Facetten des Lebens auf der Erde ist die Liebe die einzige Lösung ~ keine emotionalen, melodramatischen Konzepte der Liebe, sondern wirkliche bedingungslose Liebe, die nichts anderes als die bewusste Erkenntnis der Göttlichkeit als wahre Essenz jeden Lebewesens ist. Kontinuierlich praktiziert, wird dieses Bewusstsein allmählich euer erreichter Zustand des Bewusstseins, euch erlaubend, leicht das Licht innerhalb eines jeden Menschen zu erkennen ~ sogar von jenen, die von der Gesellschaft als unwürdig der Liebe betrachtet werden.

 

Ako u všetkých aspektoch života na Zemi je láska jediné riešenie – žiadne emocionálne, melodramatické koncepty lásky, ale skutočná bezpodmienečná láska, ktorá nie je nič iné ako vedomé uznanie božskosti ako pravá esencia každej živej bytosti. Neustále praktizované dosiahne to vedomie pomaly stav vedomia, ktorý vám dovolí ľahko spoznať svetlo v každom človeku – dokonca aj v tých, ktorí sú spoločnosťou uznávaní ako nehodní lásky.

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58