ŽIŤ V HARMÓNII SO VŠETKÝM...

 

ZADARMO SI VYTVORIŤ VLASTNÝ SPÔSOB – BEZ OHĽADU NA TO ČO JE OKOLO VÁS

 –

 BUĎTE V HARMÓNII S BOŽSKÝM!*

Na vašej planéte je práve teraz veľký strach, pretože svet si začína uvedomovať, že žiadny pokus o kontrolu druhých nemôže zaručiť vaše šťastie, bezpečnosť alebo bohatstvo. Po storočiach snáh o ovládnutie zovňajšku prišiel na vašej Zemi čas, aby ste si začali uvedomovať kde leží vaša skutočná sila.

Ako to, že niektorí ľudia prechádzajú ťažkými finančnými časmi v hojnosti? Ako to, že jedna osoba zostane doma a vyhne sa tak streľbe, zatiaľ čo iná je pri incidente? Ako to, že jeden človek je voľný vo svojom tele, zatiaľ čo milióny iných sa cítia zviazanÍ?

Odpoveď je, bola a vždy bude: Vaša vibrácia je 100% zodpovedná za to, čo priťahujete alebo čo do svojho života vpúšťate. Vaše myšlienky vytvárajú vaše pocity, ktoré sú potom vašimi ingredienciami pre chemické koktaily vo vašom tele. Chémia vašich buniek vytvára rôzne energetické emisie a vy vysielate signál, ktorý je jasný ako vytáčanie čísla na telefóne. A tak sa stanete prijímačom všetkého vonkajšieho, čo je v súlade s vaším signálom.

Prišli ste do tohto života s vedomím, že môžete slobodne tvoriť bez ohľadu na vonkajšiu situáciu alebo okolnosti. Prišli ste s vedomím, že si môžete vybrať zo životného bufetu a sústrediť sa s veľkým očakávaním na to, po čom túžite. Vedeli ste, že tieto myšlienky očakávania vytvoria pocity radosti a že tieto zase vytvoria v tele chémiu, ktorá zase vysiela energie, ktoré vás „vytáčajú“ do reality, ktorú chcete vytvoriť. Pred narodením si  si nerobil ilúziu, že si vydaný na milosť a nemilosť vonkajšiemu svetu. Vedel si, že si slobodný.

Tu na Zemi vám však po storočiach neustále odovzdávaného podmieňovania vymyli mozgy a boli ste primerane vzdelaní a vyškolení v systéme viery, že ste závislí na vonkajšom svete a ste vydaní na milosť a nemilosť. To by mohlo spôsobiť, že budete navždy znepokojení, nespokojní a nahnevaní. Táto myšlienka, že ste ovládaní, spôsobuje vo vašich srdciach veľký chaos, pretože hlboko vo vnútri VIETE, že ste vibračný jemný ladič. Vaša duša vie, že ste slobodní.

Keď sa vaše ľudské myšlienky a presvedčenia nezhodujú s tým, čo vaša duša a božské uznávajú za pravdivé, cítite sa zle. Keď sa však vaše ľudské myšlienky a presvedčenia zhodujú s tým, čo vaša duša a božské uznávajú za pravdivé, cítite sa úžasne. Zvyčajne je vo vás zmes oboch – súhlas so svojou dušou v niektorých otázkach a nesúhlas v iných.

Napríklad, keď myslíte na niekoho alebo niečo, čo milujete, ste v čistom súlade so svojou dušou, ktorá vidí všetky veci a bytosti ako milé. Láska sa cíti úžasne! Či už niekoho milujete, kúsok čokolády alebo krásnu kvetinu, v tom momente čistej, bezpodmienečnej lásky ste vy a Božstvo 100% v súlade. Cítite sa skvele!

Podobne sa cítite posilnení, keď máte slobodu vybrať si svoje myšlienky, pocity, vibrácie, a teda aj svoju realitu. Ste v pohode. Vy a Božstvo ste potom 100% v súlade. Keď si dovolíte kontemplovať zázrak, ktorým ste, vtedy ste vy a Božstvo ste na 100% v súlade.

Naopak, keď sa cítite obmedzovaní alebo viazaní činmi alebo rozhodnutiami iných, zažívate úzkosť, hnev alebo frustráciu. Bojujete o tom, čo vaša duša vie, že je pravda. Bojujete proti láske. Bojujete a debatujete proti poznaniu svojej duše o jej vlastnej slobode a nemáte z toho príliš dobrý pocit. Rovnako, keď sa niekto správa nevhodne, cítite sa zle a nemôžete sa sústrediť na niečo iné alebo na to dobré čo je za zlým správaním. Vaša duša a Božstvo sú vždy zamilovaní do všetkých duší, vždy sa sústreďujú na to, kým skutočne sú, a iba posilňujú lásku vo vnútri bez ohľadu na to, aké zlé správanie môže byť pochované.

Rozumieme, drahí, že občas môžete mať pocit, že je ťažké vyrovnať sa s hlbokou bezpodmienečnou láskou. Napriek tomu sa vždy môžete rozhodnúť milovať sa a zamerať sa na niečo alebo niekoho lepšieho. Môžete sa sústrediť na to, čo chcete, namiesto toho, čo máte pocit, že vás niekto okradne. Môžete sa sústrediť na veci, ľudí, riešenia, situácie a výsledky, z ktorých máte dobrý pocit. Nejde o to, aby ste mali dobrý pocit zo zlého správania druhých. Je to tak, že sa musíte sústrediť na niečo, čo vám dovolí cítiť sa lepšie, pretože potom ste vy, vaša duša a božské vo vzájomnom súlade: V tejto realite sa cítite dobre. Cítiš boha Pohybujete sa smerom ku všetkému, po čom túžite.

Niektorí by povedali, že obhajujeme popieranie „reality“, ale v skutočnosti obhajujeme zameranie sa na skutočnú realitu, ktorá leží pod tým, čo nazývate „realitou“. Obhajujeme zameranie sa na lásku, zameranie sa na dobro za všetkými vecami, bytosťami a situáciami. Obhajujeme, aby ste vzali svoju ladičku, ladičku a nasmerovali ju na niečo, čo sa cíti ako láska, aby ste vy a božské mohli byť v súlade a mohli ste mať lásku, bezpečie, istotu, slobodu, zážitok radosť a hojnosť, pre ktorú ste sem prišli.

Drahí, nedávajte svoju silu navonok a outsiderom. Je ich veľa, čo by chceli vziať. Neistí chcú, aby ste verili, že majú nad vami moc, pretože nie sú spojení s ich skutočnou silou. Neverte ich príbehom. Zranení chcú, aby ste uverili, že vám môžu ublížiť, aby ste sa k nim pridali v ich biede. Nepleťte sa do toho. Na svete je nespočetné množstvo vecí, pri ktorých tí, ktorí nie sú v súlade so svojou dušou hovoria, že Boh by chcel, aby ste uverili, že ste takí bezmocní, ako sa oni cítia, ale vy ste všetko, len nie bezmocní.

Keď viete ako zamerať svoje myšlienky na veci, z ktorých sa cítite dobre, začnete ovládať a regulovať svoju vlastnú chémiu, svoju energiu a všetko, čo priťahujete alebo dovoľujete do svojho života. Drahí, ste mocní. Nedovoľ, aby ti svet hovoril, že si niečo iné. Nedovoľ, aby ti svet povedal, že nie si slobodný. Nedovoľte, aby vás svet oklamal do pocitov neistoty, nedostatku a neporiadku. Ste oveľa viac než len to a je na vás, aby ste sa sústredili na pokojnú, harmonickú a hojnú realitu a tým ju zažili. Tým, že si dovolíte túto krásu a milosť, stanete sa svetlom pre svet.

Boh ti žehnaj! veľmi ťa milujeme

Anjel

*Ann Albers často používa rôzne tituly v rôznych distribučných zoznamoch

 

Anjelské posolstvo: „Zadarmo – vytvorte si svoj vlastný spôsob...“ (prostredníctvom Ann Albers) – 9. júla 2022

Engel-Botschaft: „Frei – den eigenen Weg zu erschaffen…“ (durch Ann Albers) – 09.Juli 2022

Erstellt am Juli 12, 2022 von erstkontakt blog

 

FREI, DEN EIGENEN WEG ZU ERSCHAFFEN – EGAL WAS IM AUSSEN IST 
 – 

 SEID IN EINKLANG MIT DEM GÖTTLICHEN!* 

 Die Engel, gechannelt durch Ann Albers 

Meine lieben Freunde, wir lieben euch so sehr.

Auf eurem Planeten besteht im Moment sehr viel Angst, da die Welt langsam erkennt, dass kein Versuch, andere zu kontrollieren, euer Glück, eure Sicherheit oder euren Reichtum garantieren kann. Nach Jahrhunderten der Bemühung, das Äußere zu kontrollieren, ist auf eurer Erde die Zeit gekommen, in der ihr zu erkennen beginnt, wo eure wahre Macht liegt.

Wie kommt es, dass manche Menschen schwierige finanzielle Zeiten in einer Fülle durchsegeln? Wie kommt es, dass ein Mensch zu Hause bleibt und so einer Schießerei entgeht, während ein anderer bei dem Vorfall dabei ist? Wie kommt es, dass ein Mensch in seinem Körper frei ist, während Millionen andere sich gefesselt fühlen?

Die Antwort ist, war und wird immer lauten: Eure Schwingung ist zu 100 % dafür verantwortlich, was ihr in euer Leben anzieht oder hereinlasst. Eure Gedanken erschaffen eure Gefühle, die dann eure Zutaten für die chemischen Cocktails in eurem Körper sind. Die Chemie eurer Zellen erzeugt verschiedene energetische Aussendungen, und ihr sendet damit ein Signal aus, das so klar ist wie wenn ihr eine Nummer auf einem Telefon wählt. Und so werdet ihr zum Empfänger für alles Äußerliche, das mit eurem Signal übereinstimmt.

Ihr seid in dem Wissen in dieses Leben gekommen, dass ihr frei seid, zu erschaffen, völlig unabhängig von den äußeren Situationen oder Umständen. Ihr kamt in dem Wissen, dass ihr aus dem Buffet des Lebens auswählen und euch voll großer Vorfreude auf das konzentrieren könnt, was ihr euch wünscht. Ihr wusstet, dass diese Gedanken der Vorfreude Gefühle der Freude erzeugen würden, und dass diese wiederum eine Chemie im Körper erzeugen würden, die wiederum Energien aussendet, die euch in die Realität „einwählen“, die ihr zu erschaffen wünscht. Vor der Geburt hattet ihr keinerlei Illusion, dass ihr der Gnade der Außenwelt ausgeliefert wärt. Ihr wusstet, dass ihr frei wart.

Hier auf der Erde jedoch seid ihr nach jahrhundertelanger Konditionierung, die beständig weitergegeben wurde, durch eine Gehirnwäsche gegangen, und wurde entsprechend erzogen und in dem Glaubenssystem unterwiesen, dass ihr von der Außenwelt abhängig und ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert wärt. Dies könnte euch auf ewig ängstlich, unzufrieden und wütend machen. Diese Vorstellung, dass ihr kontrolliert werdet, verursacht großes Chaos in euren Herzen, weil ihr in eurer Tiefe WISST, dass ihr Schwingungs-Feinstimmer seid. Eure Seele weiß, dass ihr frei seid.

Wenn eure menschlichen Gedanken und Glaubenssätze nicht mit dem übereinstimmen, was eure Seele und das Göttliche als wahr erkennen, fühlt ihr euch schlecht. Wenn jedoch eure menschlichen Gedanken und Überzeugungen mit dem übereinstimmen, was eure Seele und das Göttliche als wahr erkennen, fühlt ihr euch fantastisch. Normalerweise gibt es in euch eine Mischung aus beidem – ihr stimmt bei einigen Themen mit eurer Seele überein und seid bei anderen nicht einverstanden.

Wenn ihr zum Beispiel an jemanden oder etwas denkt, den oder das ihr liebt, seid ihr in einem reinen Einvernehmen mit eurer Seele, die alle Dinge und Wesen als liebenswert ansieht. Liebe fühlt sich fantastisch an! Ganz gleich, ob ihr einen Menschen, ein Stück Schokolade oder eine schöne Blume liebt, in diesem Moment der reinen, bedingungslosen Liebe seid ihr und das Göttliche zu 100 % im Einklang. Ihr fühlt euch großartig!

Entsprechend fühlt ihr euch ermächtigt, wenn ihr die Freiheit habt, eure Gedanken, Gefühle, Schwingungen und damit eure Wirklichkeit zu wählen. Es geht euch gut. Ihr und das Göttliche seid dann zu 100% im Einklang. Wenn ihr euch gestattet, über das Wunder nachzusinnen, das ihr seid, seid ihr und das Göttliche zu 100% im Einklang.

Andersherum dagegen empfindet ihr, wenn ihr euch durch die Handlungen oder Entscheidungen anderer eingeschränkt oder gebunden fühlt, Unruhe, Ärger oder Frustration. Ihr kämpft gegen das an, von dem eure Seele weiß, dass es wahr ist. Ihr kämpft gegen die Liebe. Ihr kämpft und debattiert gegen das Wissen eurer Seele um ihre eigene Freiheit, und ihr fühlt euch dabei nicht allzu gut. Ebenso fühlt ihr euch schlecht, wenn sich jemand sich unangemessen benimmt und ihr euch nicht auf etwas anderes oder das Gute hinter dem schlechten Verhalten konzentrieren könnt. Eure Seele und das Göttliche sind immer in Liebe mit allen Seelen, immer darauf fokussiert, wer sie wirklich sind, und ermächtigen immer nur die Liebe in sich, ganz gleich, wie sehr sie unter schlechtem Verhalten vergraben sein mag.

Wir verstehen, ihr Lieben, dass ihr manchmal das Gefühl habt, dass es schwierig ist, sich mit tiefer bedingungsloser Liebe auszurichten. Nichtsdestotrotz könnt ihr immer für euch wählen, euch selbst zu lieben und euren Fokus auf etwas oder jemanden Besseres zu richten. Ihr könnt euch auf das fokussieren, was ihr wollt, anstatt auf das, von dem ihr das Gefühl habt, dass es euch ein anderer raubt. Ihr könnt euch auf die Dinge, Menschen, Lösungen, Situationen und Ergebnisse konzentrieren, die sich gut anfühlen. Es geht hier nicht darum, dass ihr euch wegen schlechter Verhaltensweisen anderer gut fühlt. Sondern dass ihr einfach nur euren Fokus auf etwas zu richten braucht, das sich besser anfühlt, denn dann seid ihr, eure Seele und das Göttliche miteinander im Einklang: In dieser Wirklichkeit fühlt ihr euch gut. Ihr fühlt Gott. Ihr bewegt euch auf all das zu, was ihr euch wünscht.

Manche würden sagen, dass wir für eine Verleugnung der „Realität“ eintreten, doch in Wahrheit plädieren wir für eine Konzentration auf die wahre Realität, die unter dem liegt, was ihr „Realität“ nennt. Wir plädieren für eine Fokussierung auf die Liebe, eine Fokussierung auf das Gute hinter allen Dingen, Wesen und Situationen. Wir plädieren dafür, dass ihr euer Stimmgerät, euren Tuner nehmt und es oder ihn auf etwas richtet, das sich wie Liebe anfühlt, sodass ihr und das Göttliche in Einklang sein könnt und ihr die Liebe, die Sicherheit, die Geborgenheit, die Freiheit, die Freude und den Überfluss erfahren könnt, derentwegen ihr gekommen seid.

Ihr Lieben, gebt eure Macht nicht an das Außen und an Außenstehende ab. Es gibt viele, die sie sich gerne nehmen würden. Die Unsicheren wollen euch glauben machen, dass sie Macht über euch haben, weil sie nicht mit ihrer wahren Macht verbunden sind. Glaubt nicht an ihre Geschichten. Die Verwundeten wollen euch weismachen, dass sie euch verletzen können, damit ihr ihnen in ihrem Elend Gesellschaft leistet. Lasst euch darauf nicht ein. Es gibt unzählige Dinge in der Welt, bei denen diejenigen, die nicht mit ihrer Seele und dem Göttlichen im Einklang sind, euch glauben machen wollen, dass ihr genauso machtlos seid, wie sie sich fühlen, aber ihr seid alles andere als machtlos.

Wenn ihr wisst, wie ihr eure Gedanken auf Dinge ausrichten könnt, die sich gut anfühlen, beginnt ihr, eure eigene Chemie, eure Energie und alles, was ihr anzieht oder in euer Leben lasst, zu steuern und zu regulieren. Ihr Lieben, ihr seid mächtig. Lasst euch von der Welt nicht einreden, dass ihr etwas anderes seid. Lasst euch von der Welt nicht einreden, dass ihr nicht frei seid. Lasst euch von der Welt nicht Gefühle der Unsicherheit, des Mangels und der Unordnung einreden. Ihr seid so viel mehr als das, und eine friedliche, harmonische Wirklichkeit voller Fülle ist die eure, auf die ihr euch dann konzentrieren und die ihr dadurch dann erfahren könnt. Indem ihr euch diese Schönheit und Anmut erlaubt, werdet ihr zu einem Licht für die Welt.

Gott Segne Euch! Wir lieben euch so sehr.

Die Engel


*Ann Albers verwendet in den verschiedenen Verteilern oft unterschiedliche Titel

Originaltext: Ann Albershttp://www.visionsofheaven.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de
Quelle deutsch: https://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/ann-albers/die-engel–wir-sind-frei-unseren-weg-zu-erschaffen-egal-was-im-aussen-ist

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19