„Prebieha nový cyklus stvorenia“...

Botschaft von Erzengel Michael: „Ein neuer Zyklus der Schöpfung ist im Gange“ (durch Celia Fenn) – Februar 2020

„Prebieha nový cyklus stvorenia“

Veröffentlicht am Februar 11, 2020 von erstkontakt blog

Ein neuer Zyklus der Schöpfung ist im Gange“

„Prebieha nový cyklus stvorenia“

Milovaní majstri, pódium je pripravené a opona pre budúci nový začiatok stúpa. Na celom svete sa objavujú nové posvätné víry vyššieho vedomia a stĺpiky svetla stúpajúce z veľkých miest svetla vo vyšších ríšach sú ukotvené stále vätšou rýchlosťou. Veľké infúzie Stvoriteľského Svetla budujú silu a hybnosť a majú ešte väčší vplyv na mysle masy.

Vedzte moji odvážni, ste v záverečných fázach určitej jednotky času a všetci ste podliehali jedinečnému systému pravidiel. Tieto informácie opakujeme a zdôrazňujeme, pretože je nevyhnutné, aby ste pochopili tento pojem v rámci nových univerzálnych zákonov Vodnárskeho veku.

Dokonalá slobodná vôľa bola považovaná za skvelý darček; veľkým bremenom sa však stalo keď sa ľudstvo dostalo do širšieho spektra duality, čo viedlo k veľkej bolesti a utrpeniu. Pravidlá obsahovali klauzulu o nezasahovaní a stanovený čas pre túto konkrétnu fázu stvorenia musel prejsť skôr, ako náš otec / matka Boh mohol vysvetliť:

„To stačí. Je čas na príhovor. Pre tých, ktorí sa usilujú o sebadôveru bude existovať božská výnimka a Duchovná hierarchia a Anjelské kráľovstvo sú oprávnené poskytovať pomoc akýmkoľvek spôsobom v rámci Kozmického zákona. Zákon milosrdenstva existuje ako vyššie frekvencie karmického zákona a odteraz sa bude vzťahovať na vznikajúcu skupinu ministrov sveta, ako aj na ašpirantov a učeníkov na ceste vzostupu. “

Pomaly upútavaš pozornosť a energiu zo svojej starej, nefunkčnej trojrozmernej a nižšej štvorrozmernej reality; preto bude postupne miznúť a prestane existovať, pretože už mu nedáte energiu na udržiavanie.

Keď sa táto konkrétna éra skončí, bude existovať nový systém pravidiel a zákonov, ktorý sa bude vzťahovať na všetky vznikajúce duchovné / ľudské bytosti. Prebieha nový, rozšírený cyklus stvorenia a všetci, ktorí sa usilujú dosiahnuť jednotný stav vedomia, budú opísaní ako spolutvorcovia budúcnosti.

Ako individualizovaný atóm semena Boha Stvoriteľa je vaším božským poslaním rozširovať hranice zjavného vedomia Boha. Vaším cieľom je stať sa majstrom prejavu ~ vytiahnuť podstatu stvorenia a aktivovať ju vo vašom Najsvätejšom Srdci. Potom formujete Božiu podstatu do nekonečnej rozmanitosti foriem prostredníctvom konkrétnych myšlienok z vašej Najsvätejšej mysle. Týmto spôsobom sa stanete skutočným, úplným rozšírením nášho Otca / Matky Boha.

Vy ako jednotlivci sa napojíte na zodpovedajúce atómy Semena Vylepšeného Vedomia Bieleho Ohňa, ktoré obsahujú ďalšiu vyššiu úroveň Božej Esencie vášho Vyššieho JA, ktorá je pre vás v tomto okamihu vhodná. Toto je podstata Vzostupu a čaká na vás od chvíle keď ste sa rozišli/odpojili od svojej Prítomnosti Božského Ja som. Tieto atómy semena Božieho vedomia obsahujú múdrosť, lásku, silu a inšpiráciu, ktoré vám pomôžu v nasledujúcich búrlivých rokoch evolučných zmien.

Ľudstvo je uprostred dramatickej zmeny životných kódov atómov pamätných semien, keď vy hviezdne semeno prebudíte svoje nadprirodzené schopnosti. Vaše videnie sa rozšíri za ultrafialové spektrum svetla a váš prirodzený spôsob videnia sa stane panoramatickejším keď sa vaše periférne videnie do istej miery zvyšuje.

V oblasti epifíznej žľazy (šišinka) v mozgu sa nachádzajú malé ľahké kryštály v tvare pyramídy, ktoré sa aktivujú keď začnete chápať zvuk a farbu a naučíte sa ich používať na liečenie.

A tak vás prosíme, milovaní, ste pripravení zavrieť dvere do minulosti a vydať sa po ceste, ktorá vás dovedie do magického sveta všetkých možností? Spôsob je pripravený. Jediné, čo musíte urobiť, je súhlasiť a tento proces vám bude krok za krokom odhalený. Snažíme sa tento prechod prispôsobiť čo najjednoduchší, pretože ste dosť trpeli a je čas na ľahkosť a milosť.

Vytvára sa veľká aliancia - znovuzjednotenie veľkých rozmerov, keď konsolidujeme proces znovuzjednotenia so spoločným cieľom - tak z vyšších ríš, ako aj od vás, pozemských predstaviteľov Stvoriteľa. Čas oddelenia sa rýchlo chýli ku koncu a paradoxne sa spájajú tí, ktorí sú stále preplnení ilúziou tretej / štvrtej dimenzie. Budú zvarení bližšie k sebe vo svojom boji aby si udržali oddelenie prostredníctvom svojho boja o nadvládu a sily poháňanej nenávisťou, strachom a chamtivosťou.

Pred mnohými vecami sme sľúbili každému z vás, keď ste šli svojou vlastnou cestou, aby ste splnili svoju časť univerzálnej božskej misie. Sľúbili sme, že ak sa experiment na planéte Zem skončí, znova sa stretneme, aby sme sa mohli opäť vidieť. Sľúbili sme, že aj keď zabudnete na svoj pôvod v rámci experimentu, pomôžeme vám spomenúť si a získať späť vaše dedičstvo v primeranom čase a že sa budeme pohybovať vpred, vedľa seba a zo srdca k srdcu , To je teraz, milí.

Žiadame vás, aby ste sa zaviazali, že sa stanete Svetelným doručovateľom a svetovým sluhom.

Tým sa zvýši vaše povedomie a účinnosť skokmi a hranicami. Dynamika skupinovej meditácie v päťdimenzionálnej svetovej serverovej pyramíde vás rýchlo urobí majstrom spoluvytvárania a vzorom pre vaše prostredie. Najrýchlejší spôsob, ako upútať pozornosť druhých, je iniciovať, demonštrovať a zosobniť prospešnú teóriu.

Uvidíte, ako si vybudujete solídny základ a jednotu so Zemou, keď si užívate bohatstvo a krásu, ktorú ponúka a, ktoré vám prvé tri dimenzie môžu ponúknuť. Získajte prístup k množstvu pozitívnych myšlienkových foriem uložených vo štvrtej dimenzii, aby ste si pomohli vybudovať svoju víziu a spevniť svoje sny. Potom sa presuňte do svojej pyramídy moci v piatej dimenzii, aby ste získali prístup k životnej sile stvorenia a naplnili svoje výtvory kozmickým ohňom.

Posolstvo povzbudenia pre priekopníkov hviezdneho semena

V minulých životoch a v minulých vekoch bolo toto zjednotenie duše a ducha veľmi individuálnou a osobnou udalosťou, ktorú masy nezažili, ale iba zopár. To už neplatí. Teraz je čas na prebudenie mas, čas na globálne, galaktické a univerzálne znovuzjednotenie a vzostup na zvýšený stav vedomého vedomia preniknutého tvorivou mysľou.

Teraz máte potenciál spojiť sa s mnohými aspektmi vašej rodiny duší, s vaším vyšším ja, s mnohými nadmernými zásobami a s vaším atómom semienka Bieleho ohňa (I AM Prítomnosť). Na kozmickej úrovni, teraz Najvyšší Stvoriteľ vysiela svoje žiarenie Svojho JA cez Veľké Centrálne Slnko, ktoré je filtrované dole na Zem v obrovských výbuchoch Živého plameňa cez Slnko vašej Slnečnej sústavy.

Ako sa vaša charizma rozširuje a stáva sa silnejšou a ďalekosiahlejšou, stávate sa zjednotenou silou s ostatnými pracovníkmi Svetla, ktorá nebude poprená - sila pre transformáciu a zmenu najvyššej úrovne. Buď statočný vo svojej vízii; uvidíte, čo je správne vo vašom svete, a tým posilnite lásku / svetlo, ktoré prebýva v každej jednotlivej osobe, ktorú stretnete. Nezameriavajte sa na tiene, pretože kamkoľvek obrátite svoju pozornosť, vaša energia pôjde tam.

Mnohokrát sme vám povedali: „Váš skutočný nepriateľ je strach.“ Jedna z vašich najväčších nevýhod však zostáva na ceste nahor. Pustite strach z budúcnosti a zlyhania. Usilujte sa zostať sústredení vo svojom Najsvätejšom Srdci, keď vyžarujete lásku / svetlo do sveta formy - potom sledujte, ako sa zázraky od/vyvíjajú.

Ste majstri prejavu; jednoducho ste to zabudli. Verte v seba a prestaňte vytvárať veci, ktoré vám prinášajú bolesť, vinu a utrpenie. Staňte sa znova spolutvorcom svetla, mieru, rovnováhy a harmónie a pomôžte znovu získať nedotknutú krásu planéty Zem a harmóniu medzi všetkými vnímajúcimi bytosťami. Vďaka vašej usilovnosti pri štúdiu a zdokonaľovaní svojich schopností seba-majstra a spolutvorcu je vaša duša postupne preniknutá božskou nespokojnosťou, ktorá sa pomaly filtruje do vášho vedomia. Začali ste sa otočiť dovnútra, skrotiť túžbu tela ega a znovu sa spojiť s dušou, presahom a rôznymi aspektmi vášho väčšieho JA.

Teraz ste pripravení ukázať svoju múdrosť a „učenie nového veku osvietenstva“ a zdieľať ich s ostatnými drahými dušami, ktoré sa práve začínajú prebúdzať. Masy sú v pohybe a potreba vodcovstva a inšpirácie bude rásť a rýchlo sa rozšíri na všetkých ľudí na celom svete.

Hovoríme vám, že je čas počúvať vlastné vnútorné vedenie aby ste mohli začať dôverovať svojim intuitívnym silám. Choďte do svojej Svetelnej pyramídy v piatej dimenzii a vyjadrite svoju túžbu jasne, pochopiť ako by ste mali postupovať pri napĺňaní svojej božskej misie - vo vhodnom čase pre svoje najväčšie dobro a najlepšie dobro všetkého.

To zladí vašu vôľu s vaším vyšším Supersoul Selfom (superduše JA) a umožní nám to viesť vás na miesto kde budete najefektívnejší; do situácií, ktoré vám tiež pomôžu ľahkým a milostivým pohybom na ceste vzostupu, keď vytvoríte svoju verziu raja na Zemi. Dovoľte nám aby sme boli vaším sprievodcom a nasledovali ten malý hlas vo vnútri, ktorý predstavuje náš spôsob komunikácie s vami v súčasnosti.

Ak získate väčšiu dôveru vo svoju novú múdrosť a dôverujete svojmu vnútornému poznaniu, zistíte, že vás ľudia priťahujú. Máte schopnosť koordinovať a spájať ostatných, ktorí sa snažia nájsť cestu. Budete vedení, aby ste im pomohli pochopiť proces transformácie, ktorý všetci zažívate v týchto časoch zrýchlenej transformácie na jednej alebo druhej úrovni.

Uisťujeme vás, že ak budete študovať a integrovať informácie a nástroje, ktoré sme vám ponúkli v posledných rokoch a potom zdieľať svoju múdrosť na ceste s tými, ktorí tiež hľadajú svoju vyššiu pravdu, vtedy nájdete mnoho drahých duší, ktoré znepokojené a pripravené vás budú počúvať. Všetci máte potenciál stať sa liečiteľmi duše, drahí. Žiadame vás aby ste vyžarovali lásku, ktorú posielame tým, ktorí stále trpia bolesťou a ilúziou tretej a dolnej štvrtej dimenzie.

Mnohí z vás súhlasili so začlenením maximálneho množstva vyšších frekvencií Božieho Otca / Matky Boha, ktoré sú vám teraz k dispozícii, priekopníci Star Seed/hviezdnych semien. Vieme, že niekedy prežívate nepríjemné príznaky a výkyvy nálady, ale to zmizne keď vaše fyzické cievy uvoľnia zvnútra stále viac a viac narušených alebo negatívnych energií.

Časom zlepšíte fyzickú cievu, keď integrujete viac svojho Božského JA. To je niečo, čo na Zemi nikdy neexistovalo a vážime si vás, že ste v tomto procese priekopníkom. Tí z vás, ktorí ukazujú cestu uľahčujú tým, ktorí vás sledujú.

Vážení, môžete pomôcť zmeniť svoje rodiny, svoje štvrte, mestá a krajiny, v ktorých žijete, a nakoniec svet. Buď statočný vo svojej vízii; uvidíte čo je správne vo vašom svete a tým posilnite lásku / svetlo, ktoré žije v každej jednotlivej osobe, ktorú stretnete. Nezameriavajte sa na tiene, pretože kamkoľvek obrátite svoju pozornosť, vaša energia pôjde tam.

My z anjelských ríš sme tu s veľkou silou aby sme vám pomohli prekonať tieto časy vývoja a veľkých zmien; ale musíte nás o pomoc požiadať, pretože nemôžeme porušiť vašu slobodnú vôľu. Žiadame každého z vás, aby získal späť svoje správne miesto ako Majster Svetla a pamätajte, že vás žiadame, aby ste šli von a zdieľali svoju múdrosť, keď integrujete poznanie Ducha a osvietenú pravdu.

Ak neurobíte nič viac ako vyťažíte a integrujete svoje maximálne množstvo diamantových častíc kreatívneho svetla a potom vyžarujete časť do sveta a ľudstva, bude to stačiť.

Bol daný božský mandát, že proces zjednotenia by sa mal plne aktivovať, aby sa urýchlil proces kozmického vývoja. To znamená, že hranice a bariéry v mysliach a srdciach ľudstva, ako aj vo všetkých náboženstvách, národoch, kultúrach a rasách budú mať príležitosť alebo budú čeliť výzve opustiť všetko, čo nie je v súlade so zmesou všetkých druhov ducha a výtvory nášho Otca / Panny Márie.

Stojíme spolu v ríšach svetla a natiahneme svoje srdcia a ruky smerom k vám aby vás vtiahli do kruhu kozmickej jednoty. Pôjdete o krok vpred? Obklopujeme vás a obklopujeme vás v aurickom poli lásky a ochrany.

Ja som archanjel Michael

 

Botschaft von Erzengel Michael: „Ein neuer Zyklus der Schöpfung ist im Gange“ (durch Celia Fenn) – Februar 2020

Veröffentlicht am Februar 11, 2020

von erstkontakt blog

Geliebte Meister, die Bühne ist bereitet, und der Vorhang für den morgigen Neuanfang hebt sich gleich. Überall auf der Welt manifestieren sich neue heilige Wirbel des höheren Bewusstseins, und die Aufstiegssäulen des Lichts aus den großen Städten des Lichts in den höheren Reichen werden in immer schnellerem Tempo verankert. Die großen Infusionen des Schöpfer-Lichts bauen Stärke und Schwung auf, und sie üben einen immer größeren Einfluss auf den Verstand der Massen aus.

Wisst dies, meine Tapferen, ihr befindet euch in der Endphase einer bestimmten Zeiteinheit, und ihr alle seid einem einzigartigen System von Regeln unterworfen worden. Wir wiederholen und betonen diese Informationen, denn es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr dieses Konzept im Rahmen der neuen universellen Gesetze des Wassermannzeitalters versteht.

Der vollkommene freie Wille wurde als ein großes Geschenk betrachtet; er wurde jedoch zu einer großen Belastung, als die Menschheit in ein breiteres Spektrum der Dualität versank, was zu großem Schmerz und Leid geführt hat. Es gab eine Nichteinmischungsklausel in den Regeln, und die festgelegte Zeit für diese besondere Phase der Schöpfung musste durchgespielt werden, bevor unser Vater/Mutter Gott erklären konnte:

„Es ist genug. Es ist Zeit, Fürbitte zu leisten. Es wird eine göttliche Dispensation für jene geben, die danach streben, die Selbstmeisterung zu erlangen, und die Spirituelle Hierarchie und das Engelreich sind befugt, im Rahmen des Kosmischen Gesetzes in jeder Weise Hilfe zu leisten. Das Gesetz der Gnade existiert als die höheren Frequenzen des Karmischen Gesetzes und wird von nun an für die entstehende Gruppe der Weltdiener sowie für die Anwärter und Jünger auf dem Pfad des Aufstiegs gelten.“

Ihr zieht langsam eure Aufmerksamkeit und eure Energie aus eurer alten, dysfunktionalen drei- und niederen vierdimensionalen Realität zurück; deshalb wird sie allmählich verblassen und aufhören zu existieren, denn ihr werdet ihr nicht mehr die nötige Energie geben, um sie aufrechtzuerhalten.

Wenn diese besondere Ära zu Ende geht, wird es ein neues System von Regeln und Gesetzen geben, das für alle neu entstehenden Geistigen/ Menschlichen Wesen gilt. Ein neuer erweiterter Schöpfungszyklus ist im Gange, und alle, die danach streben, einen einheitlichen Bewusstseins-zustand zu erreichen, werden als Mitschöpfer der Zukunft bezeichnet werden.

Als individualisiertes Gottessamen-Atom des Schöpfer-Lichts besteht eure göttliche Mission darin, die Grenzen des manifestierten Gottes-bewusstseins zu erweitern. Euer Ziel ist es, ein Meister der Manifestation zu werden ~ die Essenz der Schöpfung hervorzuziehen und sie in eurem Heiligsten Herzen zu aktivieren. Dann formt ihr durch spezifische Gedanken aus eurem Heiligsten Verstand die Substanz Gottes in eine unendliche Vielfalt von Formen. Auf diese Weise werdet ihr zu einer wahren, vollwertigen Erweiterung unseres Vater/Mutter-Gottes.

Ihr als Individuen werdet die entsprechenden Atome des Weißen Feuer-Gedächtnis-Samens des verstärkten Bewusstseins anzapfen, die die nächsthöhere Ebene der Göttlichen Essenz eures Höheren Selbst enthalten, die für euch zu diesem Zeitpunkt angemessen ist. Dies ist die Essenz des Aufstiegs, und sie wartet auf euch, seit ihr euch von eurer Göttlichen ICH BIN-Präsenz getrennt habt. Diese Saatatome des Gottesbewusstseins enthalten die Weisheit, Liebe, Kraft und Inspiration, die euch durch die nächsten stürmischen Jahre des evolutionären Wandels helfen werden.

Die Menschheit befindet sich inmitten einer dramatischen Veränderung der Lebenscodes der Erinnerungssaat-Atome, während ihr, die Sternensaat, eure übersinnlichen Fähigkeiten wieder erweckt. Eure Sicht wird sich über das ultraviolette Spektrum des Lichts hinaus erweitern, und eure natürliche Art zu sehen wird panoramareicher werden, wenn eure periphere Sicht bis zu einem gewissen Grad zunimmt.

Im Gehirn befinden sich im Bereich der Zirbeldrüse winzige pyramiden-förmige Lichtkristalle, die aktiviert werden, wenn ihr beginnt, Klang und Farbe zu verstehen und zu lernen, wie sie zur Heilung eingesetzt werden sollen.

Und so fragen wir euch, Geliebte, seid ihr bereit, die Tür zur Vergangenheit zu schließen und den Weg zu betreten, der euch in eine magische Welt aller Möglichkeiten führen wird? Der Weg ist vorbereitet. Ihr müsst nur noch zustimmen, und der Prozess wird euch Schritt für Schritt offenbart werden. Wir bemühen uns, diesen Übergang so leicht wie möglich zu machen, denn ihr habt genug gelitten, und es ist Zeit für Leichtigkeit und Gnade.

Es wird ein großes Bündnis gebildet ~ eine Wiedervereinigung von großartigen Ausmaßen, während wir den Prozess der Zusammenführung wieder in einem gemeinsamen Ziel festigen ~ sowohl wir von den höheren Reichen als auch ihr, die erdgebundenen Vertreter des Schöpfers. Die Zeit der Trennung nähert sich rasch dem Ende, und paradoxerweise kommen auch jene zusammen, die noch von der Illusion der Dritten / Vierten Dimension durchdrungen sind. Sie werden in ihrem Kampf um die Aufrechterhaltung der Trennung durch ihren von Hass, Angst und Gier geschürten Kampf um Dominanz und Macht immer enger zusammengeschweißt werden.

Vor vielen Äonen haben wir jedem von euch ein Versprechen gegeben, während ihr euren eigenen Weg gingt, um euren Teil der Universellen Göttlichen Mission zu erfüllen. Wir haben versprochen, dass wir wieder zu einem großen Wiedersehen zusammenkommen würden, wenn sich das Experiment auf dem Planeten Erde dem Ende zuneigt. Wir versprachen, dass wir, auch wenn ihr als Teil des Experiments eure Ursprünge vergessen würdet, euch zu gegebener Zeit helfen würden, euch an euer Erbe zu erinnern und es zurückzufordern, und dass wir gemeinsam voranschreiten würden, Seite an Seite und von Herz zu Herz. Diese Zeit ist jetzt, meine Lieben.

Wir bitten euch, eine Verpflichtung einzugehen, indem ihr ein Lichtträger und ein Welt-Diener werdet.

Dadurch werden euer Bewusstsein und eure Wirksamkeit sprunghaft erweitert. Durch die Dynamik der Gruppenmeditation innerhalb der fünfdimensionalen Weltserver-Pyramide werdet ihr schnell zu einem Meister der Mitschöpfung und zu einem Vorbild für eure Umgebung. Der schnellste Weg, um die Aufmerksamkeit anderer zu erlangen, ist die Initiierung, der Nachweis und die Personifizierung einer segensreichen Theorie.

Seht euch, wie ihr ein festes Fundament schafft und eine Einheit mit der Erde herstellt, während ihr euch an dem Reichtum und der Schönheit erfreut, die sie und die ersten drei Dimensionen zu bieten haben. Greift auf die Fülle positiver Gedankenformen zu, die im Bereich der Vierten Dimension gespeichert sind, um euch beim Aufbau eurer Vision und der Verfestigung eurer Träume zu helfen. Bewegt euch dann in eure Pyramide der Macht in der Fünften Dimension, um Zugang zur Lebenskraft der Schöpfung zu erhalten und eure Schöpfungen mit kosmischem Feuer zu erfüllen.

Botschaft der Ermutigung für die Sternensaat-Wegbereiter

In vergangenen Leben und in vergangenen Zeitaltern war diese Wiedervereinigung von Seele und Spirit ein sehr individuelles und persönliches Ereignis, das nicht von der Masse, sondern nur von einigen wenigen erlebt wurde. Dies ist nicht mehr der Fall. Es ist jetzt eine Zeit des Erwachens der Massen, eine Zeit der globalen, galaktischen und universellen Wiedervereinigung und des Aufstiegs in einen erhöhten Zustand des schöpferisch-spirit-durchdrungenen Bewusstseins.

Ihr habt jetzt das Potential, euch mit den vielen Facetten eurer Seelen-familie, eurem Höheren Selbst, euren vielen Überseelen und eurem Weißen Feuer-Gott-Saatatom (ICH BIN-Präsenz) zu verbinden. Auf kosmischer Ebene sendet der Höchste Schöpfer jetzt die Ausstrahlung Seines Selbst über die Großen Zentralsonnen herab, die in großen Ausbrüchen Lebendiger Lebensflammen über die Sonne eures Sonnensystems auf die Erde heruntergefiltert wird.

Während sich eure Ausstrahlung ausdehnt und immer mächtiger und weitreichender wird, werdet ihr zusammen mit anderen Lichtarbeitern zu einer vereinten Kraft, die nicht verleugnet werden wird ~ eine Kraft für Transformation und Veränderung höchsten Grades. Seid mutig in eurer Vision; seht, was in eurer Welt richtig ist, und stärkt dadurch die Liebe/ das Licht, die in jedem einzelnen Menschen wohnt, dem ihr begegnet. Konzentriert euch nicht auf die Schatten, denn wohin auch immer ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dorthin wird eure Energie gehen.

Wir haben euch schon oft gesagt, „Euer einziger wahrer Feind ist die Angst“. Es bleibt jedoch einer eurer größten Nachteile auf dem Weg des Aufstiegs. Lasst die Angst vor der Zukunft und vor dem Scheitern los. Strebt danach, in eurem Heiligsten Herzen zentriert zu bleiben, während ihr Liebe/Licht in die Welt der Form ausstrahlen ~ dann beobachtet, wie sich die Wunder entfalten.

Ihr seid Meister der Manifestation; ihr habt es nur vergessen. Glaubt an euch selbst und hört auf, die Dinge zu erschaffen, die euch Schmerz, Schuld und Leid bringen. Werdet wieder Mitschöpfer des Lichts, des Friedens, des Gleichgewichts und der Harmonie und helft, die unberührte Schönheit des Planeten Erde und die Harmonie zwischen allen fühlenden Wesen zurückzugewinnen.

Durch euren Fleiß beim Studium und der Vervollkommnung eurer Fähigkeiten als Selbstmeister und Mitschöpfer ist eure Seele allmählich von einer göttlichen Unzufriedenheit durchdrungen, die langsam in euer Bewusstsein gefiltert wurde. Ihr habt begannen, euch nach innen zu wenden, den Wunschkörper des Egos zu zähmen und euch wieder mit der Seele, der Überseele und den vielfältigen Facetten eures größeren Selbst zu verbinden.

Jetzt seid ihr bereit, eure Weisheit und die „Lehren des neuen Zeitalters der Aufklärung“zu zeigen und mit anderen lieben Seelen zu teilen, die gerade erst anfangen zu erwachen. Die Massen sind in Bewegung, und das Bedürfnis nach Führung und Inspiration wird wachsen und sich schnell auf alle Menschen auf der ganzen Welt ausbreiten.

Wir sagen euch, dass es an der Zeit ist, auf eure eigene innere Führung zu hören, damit ihr anfangt, euren intuitiven Kräften zu vertrauen. Geht in eure Lichtpyramide in der Fünften Dimension und bekundet euren Wunsch, klar zu verstehen, wie ihr bei der Erfüllung eurer göttlichen Mission vorgehen sollt ~ zum geeigneten Zeitpunkt für euer höchstes Gut und dem größten Guten von allem.

Dies bringt euren Willen mit eurem Höheren Überseelen-Selbst in Einklang, und es erlaubt uns, euch zu dem Ort zu führen, wo ihr am effektivsten sein werdet; zu den Situationen, die euch auch helfen werden, euch auf dem Weg des Aufstiegs mit Leichtigkeit und Anmut zu bewegen, während ihr eure Version des Paradieses auf der Erde erschafft. Erlaubt uns, euer Führer zu sein und dieser kleinen Stimme im Inneren zu folgen, die unsere Art und Weise ist, mit euch in der Gegenwart zu kommunizieren.

Wenn ihr mehr Vertrauen in eure neue Weisheit gewinnt und eurem inneren Wissen vertraut, werdet ihr feststellen, dass die Menschen sich zu euch hingezogen fühlen. Ihr habt die Fähigkeit, andere, die ihren Weg zu finden versuchen, zu koordinieren und zusammenzubringen. Ihr werdet angeleitet, ihnen zu helfen, den Transformationsprozess zu verstehen, den ihr alle in diesen Zeiten beschleunigter Transformation auf der einen oder anderen Ebene erlebt.

Wir versichern euch, wenn ihr die Informationen und Werkzeuge, die wir in den vergangenen Jahren angeboten haben, studiert und integriert und dann eure Weisheit mit jenen auf dem Weg teilt, die ebenfalls nach ihrer höheren Wahrheit suchen, werdet ihr viele liebe Seelen finden, die besorgt und bereit sind, euch zuzuhören. Ihr alle habt das Potenzial, Seelenheiler zu sein, ihr Lieben. Wir bitten euch, die Liebe auszustrahlen, die wir euch zu jenen senden, die noch immer unter dem Schmerz und der Illusion der Dritten und der unteren Vierten Dimension leiden.

Viele von euch haben sich bereit erklärt, die maximale Menge der höheren Frequenzen des Göttlichen Lichts unseres Vater-/Muttergottes zu integrieren, die euch jetzt zur Verfügung stehen, die Sternensaat-Wegbereiter. Wir wissen, dass ihr manchmal unangenehme Symptome und Stimmungsschwankungen erlebt, aber das geht vorbei, wenn euer physisches Gefäß mehr und mehr der beeinträchtigten oder negativen Energien von innen heraus freisetzt.

Mit der Zeit werdet ihr das physische Gefäß verfeinern, während ihr mehr von eurem Göttlichen Selbst integriert. Das ist etwas, was es auf der Erde noch nie gegeben hat, und wir ehren euch dafür, dass ihr zu den Vorreitern dieses Prozesses gehören. Jene von euch, die den Weg zeigen, machen es jenen, die euch folgen, viel leichter.

Ihr Lieben, ihr könnt helfen, eure Familien, eure Nachbarschaften, die Städte und Länder, in denen ihr lebt, und schließlich die Welt zu verändern. Seid mutig in eurer Vision; seht, was in eurer Welt richtig ist, und stärkt dadurch die Liebe/Licht, die in jedem einzelnen Menschen wohnt, dem ihr begegnet. Konzentriert euch nicht auf die Schatten, denn wohin auch immer ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dorthin wird eure Energie gehen.

Wir aus den Engelreichen sind mit großer Kraft hier, um euch zu helfen, durch diese Zeiten der Entwicklung und des großen Wandels zu gehen; doch ihr müsst uns um Hilfe bitten, denn wir können nicht gegen euren freien Willen verstoßen. Wir bitten jeden von euch, seinen rechtmäßigen Platz als Meister des Lichts zurückzufordern, und denkt daran, dass wir euch bitten, hinauszugehen und eure Weisheit zu teilen, wenn ihr das Wissen des Spirits und der erleuchteten Wahrheit integriert.

Wenn ihr nichts weiter tut, als eure maximale Menge an Diamant-Partikeln des Schöpferlichts hervorzuziehen und zu integrieren, und dann einen Teil in die Welt und die Menschheit auszustrahlen, wird es genug sein.

Es wurde ein göttlicher Auftrag erteilt, der besagt, dass der Wieder-vereinigungsprozess in vollem Umfang aktiviert werden soll, um den Prozess der kosmischen Evolution zu beschleunigen. Das bedeutet, dass Grenzen und Barrieren im Verstand und in den Herzen der Menschheit sowie aller Religionen, Nationen, Kulturen und Rassen die Möglichkeit erhalten oder sich der Herausforderung stellen werden, all das loszulassen, was nicht im Einklang mit der Vermischung aller Spirit-Arten und der Schöpfungen unseres Vaters/Muttergottes steht.

Wir stehen zusammen in den Reichen des Lichts, und wir strecken unser Herz und unsere Hände nach euch aus, um euch in den Kreis der Kosmischen Einheit zu ziehen. Werdet ihr vorwärts treten? Wir umgeben und umhüllen euch in einem aurischen Feld der Liebe und des Schutzes.

ICH BIN Erzengel Michael

Februar 2019 EE Michael durch Ronna Herman

Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/eem16/0220lm.html

 

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52