Kreativita...

Botschaft von Erzengel Jophiel: „Kreativität – die Verbindung zur schöpferischen Wirklichkeit“ (11.Februar 2016)

Veröffentlicht am Februar 13, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Jophiel

„Kreativität – die Verbindung zur schöpferischen Wirklichkeit“

„Kreativita – prepojenie k tvorivej realite“

V čistej a dokonalej láske vás zdravím – milované svetlá v Bytí – JA SOM anjel Jophiel a chcem teraz s vami hovoriť o kreatívnom procese tvorenia. Kreativita je veľmi úzko prepojená s vašou božskosťou – vašou láskou k vám samým a s uskutočnením vašich potenciálov. Keď sa kreatívne vyvíjate – ste kanály – ktoré pohybujú jemnohmotné energie do pozemskej reality. Kreativita a umelecký výraz vám dávajú možnosť – proces tvorenia – ktorý vždy je proces tvorenia – pozorne pozorovať a úplne vedome vnímať. Tak si ľahšie spomeniete na vašu tvoritelskú prirodzenosť – na vaše najvnútornejšie prepojenie s tvoritelskou realitou. Každá jediná duša prinesie so sebou jej jedinečnosť – ktorá sa od prírody chce vyvíjať a stať sa skutočnosťou. Stvorenie je nekonečný bazén kreatívnych možností. Stačí keď sa rozhodnete. Keď sa počujete a raz spýtate: „Čo a čím sa cítim inšpirivaný? Aká práca mi robí radosť? Je to hudba? Je to – pozorovať obraz – malovať, možno napísať jeden príbeh a jednoducho užívať si ten kreatívny tok – ktorý tak vo vás vzniká? Milované svetlá – vidíte – je veľa možností – vytvárať - božskú krásu dokonalosť a radosť. Vytvoriť vedome – vedome stvoriť z nekonečného bazénu stvorenia povzdvihne vás a vašu dušu a inšpiruje súčasne vašich spolu-ľudí a spolu-duše – aby sa zaoberali ich kreatívnym seba-výrazom. Vy ste stvoritelia a to zodpovedá vašej prirodzenosti – byť kreatívni a pritom zažiť kreatívne vašu radosť duše a na/splnenie. Posielame vám našu lásku a povzbudzujeme vás – venovať pozornosť vašej kreativite, inšpirácii a uskutočniť vaše nápady/myšlienky. Zostaňte v mieri a tešte sa z krásnych vecí – ktoré život ponúka. Sme s vami v božskom JA SOM – JA SOM anjel Jophiel

In reiner und vollkommener Liebe begrüße ich Euch – geliebte Lichter im Sein – ICH BIN Engel Jophiel und ich möchte jetzt mit Euch über den kreativen Schaffensprozess sprechen. Kreativität ist ganz eng mit mit Eurer Göttlichkeit – Eurer Liebe zu Euch selbst und mit der Verwirklichung Eurer Potenziale – verbunden. Wenn Ihr Euch kreativ entfaltet – seid Ihr Kanäle – die Energie aus den feinstofflichen Ebenen in das irdische Sein bewegen. Kreativität und künstlerischer Ausdruck geben Euch die Möglichkeit – den Erschaffungsprozess – welcher immer ein Schöpfungsprozess ist – achtsam zu beobachten und ganz bewusst wahrzunehmen. So erinnert Ihr Euch leichter an Eure Schöpfernatur – an Eure innigste Verbindung zur schöpferischen Wirklichkeit. Eine jede Seele bringt eine ganz besondere Form und Einzigartikeit mit – die von Natur aus sich entfalten möchte und verwirklicht werden möchte. Die Schöpfung ist ein unendliches Pool an kreativen Möglichkeiten – Ihr braucht nur zu wählen. Wenn Ihr in Euch hört und Euch einmal fragt: „Was oder wodurch fühle ich mich inspiriert? Welche Tätigkeit bereitet mir Freude – tiefe herzgefühlte Freude? Ist es Musik? Ist es – ein Bild zu betrachten – zu malen oder ist es vielleicht eine Geschichte zu schreiben und einfach den kreativen Fluss – der so in Euch entsteht – zu genießen?“ Geliebte Lichter – seht Ihr – es gibt so viele Möglichkeiten – göttliche Schönheit – Vollkommenheit und Freude zu kreieren. Bewusst zu erschaffen – bewusst zu schöpfen aus dem unendlichen Pool der Schöpfung erhebt Euch und Eure Seele und Ihr inspiriert so gleichzeitig Eure Mitmenschen und Mitseelen – sich mit kreativem Selbstausdruck zu beschäftigen. Ihr seid Schöpfer und es entspricht Eurer Natur – kreativ zu sein und dabei Seelenfreude und tiefe Erfüllung zu erfahren. Wir senden Euch unsere Liebe und ermutigen Euch – Euren Inspirationen Aufmerksamkeit zu schenken und Eure Ideen zu verwirklichen. Seid in Frieden und erfreut Euch an den schönen Dingen – die das Leben zu bieten hat. Wir sind mit Euch im göttlichen ICH BIN – ICH BIN Engel Jophiel.

…   …   …

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELLEnergieübertragung zur Zellerneuerung & Verjüngung (mit Lady Rowena und Engel Jophiel) am14. Februar 2016

Nähere Informationen und Anmeldung HIER

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29