Botschaft von Saul:  

„Es ist Zeit aufzuwachen“ (durch John Smallman 08.Mai 2016

Je čas prebudiť sa...“

Veröffentlicht am Mai 12, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/anton4.jpg

„Es ist Zeit aufzuwachen und alle alten Ideen und Glauben zu verwerfen, die euch konsequent in Konflikte geführt haben“

„Je čas prebudiť sa a zahodiť všetky staré myšlienky a viery, ktoré vás konzekventne/dôkladne viedli do konfliktov/nepokojov“

Prebudenie je kolektíny úmysel ľudstva a pokiaľ všetci sú jeden so zdrojom tak ich úmysel prebudenia je nevyhnutný.

Ste na ceste prebudenia, vždy ste boli a budete pokračovať dokedy sa neprebudíte. Netreba sa ničoho obávať, že by ste prepásli moment prebudenia lebo už bolo spravené neodvolatelné rozhodnutie návratu domov. Prebudiť sa znamená znovu-jednota s Bohom, večne v božskej prezencii, od ktorej ste nikdy neboli oddelení – vždy držaní v láskyplnom božskom objatí, ktoré je všetko. To VŠETKO zahrňuje všetko, neexistuje nič nad tým, žiadne mimo neho, bez NEHO, žiadne vylúčenie od NEHO. Je to Boh a vy ste v jeho večnom extatickom objatí, večne neoddelitelní a večne so želaním pokračovať v tom stave a tak to bude.

Es ist die kollektive Absicht der Menschheit zu erwachen, und, während alle Eins sind mit der Quelle, ist deren Absicht zu erwachen unvermeidlich.

Ihr seid auf dem Weg des Erwachens, ihr seid es immer gewesen und ihr werdet es fortsetzen, bis Erwachen geschieht. Es gibt nichts zu fürchten, ihr könnt euren Moment des Erwachens nicht verpassen, weil ihr die unwiderrufliche Entscheidung getroffen habt nach Hause zurückzukehren. Zu Erwachen bedeutet, euch wieder als Eins mit Gott zu befinden, ewig in der göttlichen Präsenz, von der ihr niemals getrennt gewesen seid ~ ewig gehalten in der liebevollen Umarmung Gottes, die ALLES ist. Das ALLES ist ALL-umfassend, es gibt kein darüber hinaus, kein außerhalb von IHM, ohne IHN, keinen Ausschluss aus IHM. Es ist Gott und ihr in einer ewigen und ekstatischen Umarmung, ewig untrennbar, und ewig in dem Wunsch diesen Zustand fortzusetzen, und so wird es sein.

Alle spirituellen Kanäle bestätigen euch das bevorstehende Erwachen der Menschheit, und dennoch halten viele von euch Zweifel, ziehen durch die Negativität der Illusion, während sie ständig von den Medien an Kriege, Leiden, unerhörter Armut und Korruption erinnert werden, die weltweit geschehen. Ja, es gibt eine enorme Menge von Leiden auf der Welt, aber wenn ihr euch intuitiv physisch berufen fühlt zu helfen, vermindert ihr durch die Zusammenarbeit mit Wohltätigkeits-Organisationen das Leiden, oder indem ihr in Gebiete geht wo ihr Zugang habt, wo ihr persönlich helfen könnt aber nicht näher auf das Leiden eingeht. Wenn ihr stattdessen Liebe, Mitgefühl und Heilung in alle Bereiche senden möchtet, vor allem euch betreffend oder sogar die ganze Welt, wisst, wenn ihr kraftvoll die Absichten haltet, es extrem wirkungsvoll ist. Dann freut euch in demWissen, dass alle Dinge gut werden.

Všetky spirituálne kanály potvrdzujú prichádzajúce prebudenie ľudstva a predsa mnohí z vás pochybujú, tiahnu cez negativitu ilúzie pokiaľ sú médiami neustále bombardovaní správami o vojnách, utrpení, bezhraničnou chudobou a korupciou, ktoré sa dejú po celom svte. Áno, vo svete existuje množstvo utrpenia ale keď sa intuitívne cítite fyzicky volaní pomáhať tak spoluprácou s humanitárnymi organizáciami pomôžete zlepšiť to utrpenie alebo ak tým, že máte prístup do tých oblastí kde môžete osobne pomáhať - ale nezaoberajte sa bližšie s tým utrpením. Miesto toho môžete posielať lásku, súcit a liečbu do tých oblastí a predovšetkým vám alebo celému svetu, vedzte, keď silne udržujete váš úmysel, že to je nezvyčajne účinné. Potom sa tešte vo vedomí, že všetko bude dobre.

Proces prebudenia sa pohybuje nezadržatelne vpred lebo ľudstvo urobilo kolektívne rozhodnutie spraviť to. Pre vás ako človek je skoro nepochopitelné ako mocné vaše láskyplné úmysly sú. Uisťujem vás, že je nekonečné. Ale zlé alebo znepokojujúce správy vás môžu odpútať, čím je vaša pozornosť usmernená iným smerom a to zmenšuje efektivitu toho čo je váš ciel v živote (mal by byť), totiž lásku posielať tam kde je v každom okamihu nutná. Keď sa ráno prebudíte, keď meditujete, uvoľňujete sa, premýšľate alebo keď počas dňa sa modlíte a predtým než pôjdete spať tak obnovte váš úmysel a vedzte, skutočne vedzte, že je to nekonečne účinné lebo to je v úplnom súlade/usmernení s vôlou Boha. Ako ľudia na Zemi sa zdáte žiť v jednom demonštratívnom neláskavom okolí, v ktorom sa odmení (odmeňovala) individuálna bez-láskavoť, nemilosrdná podnikatelská chamtivosť, pokiaľ tí, ktorí milujú a sú láskyplní, s láskou v srdci sú (boli) kopaní nohami, ignorovaní, jazdení a odstrčení. Ale predsa je to láska, ktorá je nekonečne mocná a to zmení svet. Nenechajme sa zvádzať z cesty správami z médií, sú to príhody, ktoré majú úmysel vzbudiť strach a nepokoj aby ste naďalej od-dávali vašu moc – ktorá je skutočne nekonečná – tým vládnucim, ktorí hovoria, že konajú v najlepšom úmysle pre ľudstvo.

Der Prozess des Erwachens bewegt sich unaufhaltsam vorwärts, weil die Menschheit die kollektive Entscheidung getroffen hat, und sie hält die feste Absicht, dies zu tun. Als Menschen ist es fast unmöglich zu verstehen, wie mächtig eure liebevollen Absichten sind. Ich versichere euch, dass sie unendlich sind. Allerdings können euch schlechte oder beunruhigende Nachrichten ablenken, wodurch ihr eure Aufmerksamkeit anderswo konzentriert, das reduziert die Effektivität dessen, was euer Ziel im Leben sein sollte, nämlich Liebe dort hinzuschicken, wo es in jedem Moment benötigt wird. Wenn ihr morgens aufwacht, wenn ihr meditiert, euch entspannt, nachdenkt, oder während des Tages betet und bevor ihr euch zur Nachtruhe begebt, erneuert diese Absicht und wisst, wisst wirklich, dass es unendlich wirksam ist, weil es in kompletter Ausrichtung mit dem Willen Gottes ist.

Auf der Erde scheint ihr als Menschen in einer demonstrativ lieblosen Umgebung zu leben, einer Umgebung, in der individuelle und gewerbliche Gier mitleidslos belohne wird, während jene, die lieben und liebevoll mit der Liebe in ihren Herzen leben, die sie in jedem Moment ermächtigt, mit Füßen getreten, ignoriert, geritten und ins Abseits gedrängt werden. Allerdings ist die Liebe, die so sehr ausgedrückt wird, unendlich mächtig und das verändert die Welt. Lasst euch nicht von den Geschichten und Berichten in den Medien in die Irre führen, es sind Geschichten mit der Absicht euch in die Irre zu führen und eure Ängste zu wecken, damit ihr weiterhin eure Macht ~ das ist wirklich enorm ~ an die Obrigkeit abgebt, die behauptet in bestem Interesse ihrer Bürger zu handeln.

Ihr seid göttliche Wesen auf der Erde, die in dieser Zeit die Liebe auf alle erweitern und mit allen teilen, ohne Ausnahme. Immer mehr von euch erkennen und geben tägliche ihre Ängste frei, während ihr euch liebevoll mit allem beschäftigt, mit dem ihr selbst in kurzen Zusammentreffen interagiert, und das ist es, was die Menschheit dazu bringt, zu erwachen. Erlaubt eure Zweifel nicht und habt keine Furcht euer Verhalten negativ zu beeinflussen, erinnert euch stattdessen daran, dass ihr die unendlich mächtigen Kinder Gottes in diesem Moment auf der Erde seid, um eure schlafenden Brüder und Schwestern zu heilen und zu wecken. Wirklich, das ist es, was ihr macht.

Vy ste božské bytosti na Zemi, ktoré rozšíria lásku na všetkých a so všetkými sa o ňu podiela, bez výnimky. Stále viacerí z vás rozpoznajú a uvoľňujú ich strachy pokiaľ vy sa láskyplne zaoberáte so všetkými, s ktorými sa krátko stretnete a to je to čo ľudstvo prinesie k prebudeniu. Nedovoľte si pochcby a nebojte nikomu ovplyvňovať vaše správanie, miesto toho si pripomeňte, že ste nekonečne mocné deti Boha v tomto momente na Zemi aby ste prebudili a liečili vaše spiace sestry a bratov. To je skutočne to čo robíte.

Bez vášho vkladu, bez láskyplného úmyslu sa ľudstvo nemôže prebudiť. To je prečo ste teraz stelesnení. Vy ste urobili to obrovské rozhodnutie – byť katalyzátorom v zrýchlenom procese prebudenia ľudstva a to aj vtedy keď nie ste v stave vidieť, že vaše úmysly sú viac ako účinné.

Ohne eure Eingabe, ohne eure liebevolle Absicht, kann die Menschheit nicht erwachen. Das ist, warum ihr gegenwärtig verkörpert seid. Ihr alle habt die großartige Wahl getroffen Katalysatoren im beschleunigten Prozess des Erwachens der Menschheit zu sein, und auch wenn ihr meistens nicht in der Lage seid zu sehen, was für eine enorme Auswirkung ihr habt, kann ich euch versichern, dass eure Absichten mehr als wirksam sind.

Der Grund dafür, dass die verschiedenen erhebenden spirituellen Kanäle die Notwendigkeit für euch bekräftigen, eure Absicht in jedem Moment eures Seins zu erneuern und in jeder Situation liebevoll zu sein ist, weil die vergängliche Natur der illusorischen Welt, in der ihr all dies erlebt, ihr immer wieder von eurer heiligen Aufgabe durch die täglichen Anforderungen des irdischen Lebens abgelenkt werdet. Unsere Aufgabe ist es, eure Aufmerksamkeit immer wieder zum Wissen zurückzubringen, wer ihr wirklich seid, damit die Liebe, die eure wahre Natur ist, kontinuierlich und reichlich durch euch fließt, wie ihr es beabsichtigtet, als ihr wähltet zu inkarnieren. Zusammen machen wir dies.

Dôvodom toho je, že rôzne povznesujúce spirituálne kanály posiľňujú váš úmysel v každom okamihu vášho bytia obnovujú ho a posilňujú vás v každej situácii byť láskyplní lebo skáze podliehajúca príroda iluzórneho sveta, v ktorom zažívate všetko to čo vás znova a znova odpúta od vašej božskej úlohy denými výzvami pozemského života. Našou úlohou je priniesť vašu pozornosť späť k vedomiu toho kto skutočne ste aby láska, ktorá je vaša prirodzená príroda – neustále a bohato cez vás pretekala, tak ako ste mysleli pred inkarnáciou. Spolu to robíme.

Nikto nekoná sám. Nikto nemôže konať sám. Každý na Zemi koná v harmónii s mnohými ako božskí aktivisti aby toto javisko bolo prinesené k úspešnému ukončeniu v božskom pláne pre ľudstvo – k prebudeniu ľudstva. Aj keď to vyzerá, že je niečo čo sa udeje v budúcnosti tak predsa je to dohodnutá vec, ktorá sa už udiala, je to už len tá zá/clona reality, ktorá to pred vami skrýva, presne tak ako tiež skutočnosť vášho prebudenia. To čo vy všetci robíteje, že vy rozpúšťate alebo od-hmotňujete tú zá/clonu. Pokiaľ sa tá realita rozpadá zjaví/prejaví sa láska Boha v jej celej kráse, ona je všetko čo existuje a každý jeden z vás je jej neoddelitelným aspektom, geniálne žiariaca faceta/obraz.

Niemand handelt alleine. Keiner kann alleine handeln. Jeder auf der Erde handelt in Harmonie mit vielen anderen als göttliche Aktivisten, um diese Bühne im göttlichen plan für die Menschheit zu seinem erfolgreichen Abschluss zu bringen ~ dem Erwachen der Menschheit. Obwohl es etwas zu sein scheint, das in der Zukunft geschehen wird, ist es in der Tat eine beschlossene Sache, die bereits stattgefunden hat, es ist nur, dass der Schleier der Realität es vor euch versteckt, genau wie die Tatsache eures Erwachens. Das, was ihr alle macht ist, ihr löst auf oder entmaterialisiert den Schleier. Während die Realität zerfällt, wird die Liebe Gottes in ihrer ganzen herrlichen Pracht offenbart, sie ist alles was existiert, und jeder einzelne von euch ist ein untrennbarer Aspekt, eine genial leuchtende Facette.

Haltet weiter die Liebe! Das ist der Grund, warum ihr die Verkörperung gewählt habt, und ihr alle seid Meister der Liebe. Wenn Zweifel bezüglich eurer Fähigkeiten, Kompetenz oder Wirksamkeit entstehen…, liebt jene Zweifel! Denn ihr wisst genau, dass die Liebe die Antwort auf jedes Problem ist, das euch präsentiert wird oder mit dem ihr euch beschäftigen müsst. Und eure eigenen persönlichen Zweifel und Ängste sind Themen, die nur geliebt werden müssen.

Držte naďalej lásku! To je dôvod prečo ste zvolili stelesnenie a vedzte, že všetci ste majstri lásky. Keď vznikajú pochyby o vašich schopnostiach, kompetencii alebo vplyvu..., milujte všetky pochyby!  Lebo presne viete, že láska je odpoveď na každý problém, ktorý sa vám prezentuje alebo s ktorým sa musíte zaoberať. A aby ste vedeli, že stačí aby ste vedeli, že vaše vlastné osobné pochyby a strachy musia byť len milované.

Sú len niektorí medzi vami, ktorí nepoláskali/neutešili malé deti keď sa poranili a potom ste videli ten prekvapujúci účinok, ktorý tou útechou nastal. Vaše pochyby a strachy sú ako malé deti vo vás, potrebujú vašu láskyplnú starostlivosť a pozornosť, nepotrebujú seba-odsudzovanie alebo znehodnotenie - ktoré to len zhoršia. Len tým, že ich uznáte zabránite ďalšie vnútorné konflikty, ktoré závisia od toho, že ich chcete uvoľniť/pustiť.

Všetci múdry mystici a mudrci vám už vždy hovorili, že spirituálna cesta je cesta oddania. Konflikt vedie vždy k ďalším konfliktom, pokiaľ láska konflikt rozpustí. Vy ste láska, neexistuje nič iné. Všetko čo je v protiklade k tomu je iluzórne. Keď hodíte loptu proti stene tak sa vždy vráti – keď sa tá stena odstráni tak tá lopta sa už nevráti. Konflikt je ako lopta, ktorá sa stane stenou a len láska tú stenu odstráni.

Es gibt nur sehr wenige unter euch, die nicht kleine Kinder trösteten, wenn sie sich verletzt hatten, und ihr habt dann die erstaunliche Wirkung gesehen, die mit dem Trost kam. Eure Zweifel und Sorgen sind wie kleine Kinder innerhalb eurer, sie benötigen eure liebevolle Sorgfalt und Aufmerksamkeit, sie brauchen keine Selbst-Verurteilung oder Herabsetzung, die es nur verschlimmert. Wenn es Aspekte von euch sind, die ihr als würdig oder nicht akzeptabel fühlt, erkennt sie einfach an, ohne zu versuchen sie zu verändern oder zu beseitigen. Nur indem ihr sie anerkennt verhindert ihr innere Konflikte, die an dem hängen, was ihr freigeben möchtet.

Alle weisen Mystiker und Weisen haben euch immer wieder gesagt, dass der spirituelle Weg der Weg der Hingabe ist. Konflikt führt immer zu weiteren Konflikten, während die Liebe den Konflikt löst. Ihr seid Liebe, es gibt nichts anderes. Was im Gegensatz dazu erscheint, ist illusorisch. Wenn ihr einen Ball gegen eine Wand werft, kommt er immer wieder zurück, wenn die Wand entfernt wird, kehrt der Ball nicht zurück. Ein Konflikt ist wie einen Ball an die Wand zu werden, und Hingabe an die Liebe entfernt die Wand.

Die Menschheit hat im Laufe der Äonen zahlreiche psychologische Barrieren zwischen ihren Familien, Stämmen, Nationen, Kulturen und Religionen aufgebaut, und sie alle führten unaufhaltsam in Richtung Konflikt. Nun, jetzt helfen viele liebevolle und Weise unter euch, endlich diese unwirklichen Barrieren zu entfernen und zeigen euch, dass sie unnötig sind.  Während die Barrieren fallen, beginnen die Menschen die Unterschiede zwischen sich und anderen zu prüfen und zu studieren, und sie entdecken, dass es vieles gibt, das geehrt und bewundert werden kann. Wahrlich, alle sind Eins und die Unterschiede, die euch scheinbar voneinander getrennt haben, sind wunderbar kreative Gelegenheiten, die ihr für Heilung, Aussöhnung und harmonische Interaktionen verwenden könnt, die Freude für alle bringen.

Ľudstvo Äony vy/budovalo nespočetné prekážky medzi rodinou, národmi, kultúrami a náboženstvami a všetky viedli nezastavitelne ku konfliktom. Teraz vám pomáhajú mnohí láskyplní a múdri medzi vami aby tie neskutočné prekážky padli, ľudia ich začínajú odstraňovať a ukazujú vám, že nie sú nutné. Pokiaľ tie prekážky padajú tak ľudia začínajú rozpoznávať, odhaľovať, že je toho viac čo môže byť uctievané a obdivované. Všetci sú skutočne jeden a tie rozdiely, ktoré vás údajne oddelovali sú úžasné kreatívne príležitosti, ktoré môžete použiť pre liečbu, rozpustenie a harmonickú interakciu, všetko čo prinesie radosť všetkým.

Pokiaľ vaša rozhodnosť sa intenzivuje aby vyjadrila lásku a v každom okamihu dokázala, tak vy budíte ľudstvo z Äony dlhého zlého-sna strachu, bolesti a utrpenia. Je čas prebudiť sa a zahodiť všetky staré koncepty a presvedčenia, ktoré vás konzekventne viedli/držali v konfliktoch. Vaša pravdivá príroda je láska a keď ju prijmete a keď sa tým zaoberáte tak sa neliečite len vy ale celý svet. Sústreďte sa na príjem vašej prirodzenosti (pravdivej prírody), pusťte pochyby, ktoré možno ešte o svete máte a vedzte, že neexistuje nič prečo by Boh jeho deti odsudzoval. K tej  vedomosti sa  môžete držať tým, že idete k vašim vnútorným svätostiam a otvoríte vaše srdcia pre príjem toho čo vám robí radosť. Láska Boha k vám je nekonečná, večná a nezmenitelná a to je perfektný dôvod k tomu aby ste sa tešili!

S veľmi veľa láskou Saul

Während ihr eure Entschlossenheit intensiviert um Liebe auszudrücken und in jedem Moment in Aktion zu beweisen, weckt ihr die Menschheit aus ihrem Äonen langen Albtraum von Furcht, Schmerz und Leiden. Es ist Zeit aufzuwachen und alle alten Konzepte und Überzeugungen wegzuwerfen, die euch so konsequent in Konflikte geführt haben. Eure wahre Natur ist die Liebe, und wenn ihr Sie annehmt, und wenn ihr euch damit beschäftigt, heilt ihr euch und ihr heilt die Welt. Fokussiert euch auf die Annahme eurer wahren Natur, lasst alle Zweifel los, die ihr vielleicht noch über euren Wert habt und wisst, dass es nichts gibt, wofür Gott eines Seiner geliebten Kinder verurteilt. Auf dieses Wissen könnt ihr zugreifen, indem ihr zu euren heiligen inneren Heiligtümern geht und eure Herzen öffnet um zu empfangen, was euch in jedem Moment angeboten wird, was euch erfreuet. Gottes Liebe für euch ist unendlich, ewig und unveränderlich, und das ist der perfekte Grund euch zu freuen!

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 08.05.2016, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0516/0saul.html#02

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-REdaktion

 

Botschaft von Saul: „Ihr seid höchst geehrt hier in den spirituellen Reichen” (durch John Smallman) – 27.April 2016

V spirutuálnych ríšach ste vysoko uctievaní

Veröffentlicht am April 28, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/li_bew-erwei.jpg

„Ihr seid höchst geehrt hier in den spirituellen Reichen”

„Tuná v spirituálnych ríšach ste veľmi uctievaní “

Pocit jednoty vzniká v miliónoch ľudí všade na planéte a pokiaľ sa to deje pocítia to aj ďalšie milióny. Ľudstvom hýbe úmysel prebudenia a neexistuje žiadne späť! Vaše prebudenie je neodvrátitelné a je na prahu. Celosvetové správy o utrpení a nedostatku, nezávisle od dôvodu tej nešťastnej situácie spôsobujú súcit dosiaľ na Zemi neexistujúci. Cunami lásky rastie ďalej a zosilňuje sa lebo mnohí sú rozhodnutí byť láskyplní v každej situácii. Sila vášho úmyslu je prekvapujúca a čoskoro si budete vedomí tej sily v každom individuálnom živote pokiaľ pokračujete otvárať vaše srdcia božskému polu lásky, ktorá vás neustále objíma.

Das Gefühl von Einheit der Menschheit entsteht in Millionen von Menschen überall auf dem Planeten, und während dies geschieht, wird es auch von Millionen mehr gespürt. Die kollektive Absicht zu erwachen bewegt die Menschheit, und es gibt kein zurück! Euer Erwachen ist unvermeidlich und steht bevor. Die weltweiten Nachrichten von Leiden und Entbehrungen, unabhängig von der Ursache oder dem Grund für diese unglücklichen Situationen sind inspirierend, Mitgefühl auf einer niemals zuvor auf der Erde gesehenen Skala entwickelnd. Der Tsunami der Liebe wächst weiter und verstärkt sich, weil so viele beabsichtigen, in jedem Moment eurer Leben liebevoll zu sein. Die Stärke eurer Absicht ist erstaunlich, und bald werdet ihr euch jener Kraft in jedem eurer individuellen Leben bewusst werden, während ihr fortfahrt eure Herzen für das göttliche Feld der Liebe zu öffnen, die euch ständig umarmt.

Das Licht, das ihr Licht-Träger, Licht-Halter und Licht-Wirkenden durch euer lebendiges Beispiel von Liebe in Aktion durch euer Mitgefühl, Verzeihen, Annahme und Mangel an Urteil manifestiert, wird mit jedem Tag heller. Ja, die meisten von euch scheitern von Zeit zu Zeit und fallen in Furcht und egoistisches Verhalten zurück, aber eure Absicht zu lieben bleibt und wird schnell wieder hergestellt, während ihr seht was geschehen ist und euch selbst vergebt.

To svetlo, ktoré vy svetlo-nositelia, svetlo-držitelia a svetlo-účinkujúci manifestujete v akcii súcitom, odpustením, prijatím a nedostatkom odsudzovania je každým dňom jasnejšie. Áno, mnohí zlyhajú z času na čas a padnú do strachu a egoistického správania ale ich úmysel milovať zostáva a je rýchlo znovu nastavený pokiaľ vy zistíte čo sa deje a sebe odpustíte.

Ako tiež tí v spirituálnych ríšach neustále pripomínajú – láska je všetkozahrňujúca, neexistuje odsudzovanie, len bezpodmienečné prijatie. Ľudská podmienka je veľmi náročná, Boh to nie je! Ste na ceste učenia lebo vaša planéta ešte pred vašim stelesnením to určila, že budete robiť chyby a učiť sa. Dôležitým bodom je, že si priznáte, podľa možnosti upravíte a napravíte keď ste to urobili úmyselne a potom išli ďalej. Často to vyzerá tak, že ľudia sa rozhodnú úmyselne si navzájom ubližovať a často si nie sú vedomí, že ich správanie je urážajúce. Politická správnosť je založená na strachu, je používaná často na ubližovanie iným alebo iným uškodiť keď človek neuzná ich problémy nedostatku seba-hodnoty – jeden násilný a bolestivý stav.

Wie euch jene in den spirituellen Reichen immer wieder erinnern ~ Liebe ist allumfassend, es gibt kein Urteilnur bedingungslose Annahme. Die menschliche Bedingung ist anspruchsvoll, Gott ist es nicht! Ihr seid alle auf dem Weg des Lernens, den ihr plantet, bevor ihr verkörpert seid, und so ist vorgesehen, dass ihr Fehler macht, das ist, wie ihr lernt. Der wichtige Punkt ist, eure Fehler zuzugeben, sie möglicherweise zu korrigieren und wieder gut zu machen, wenn ihr es absichtlich getan habt und dann weiterzuziehen. Oft scheint es, dass die Menschen wählen einander zu verletzen und zu kränken, weil sie sich häufig nicht wirklich bewusst sind, dass ihr Verhalten beleidigend ist. Politische Korrektheit ist ein Furcht-basierendes Konzept, das häufig verwendet wird um zu verletzen oder anderen zu schaden, wenn ein Mensch sich weigert ihre eigenen Probleme von Mangel, von Selbst-wert anzuerkennen ~ ein sehr heftiger und schmerzhafter Zustand.

Beleidigt zu werden ist die Wahl eines Menschen. Ihr alle seid perfekte Kinder Gottes, wenn ihr also fühlt, dass ihr jemand gekränkt habt, wählt ihr euch weniger perfekt zu sehen und akzeptiert das Urteil jenes Anderen über euch. Warum solltet ihr das tun? Nur ihr kennt eure Motive und Absichten, und die Meinung von anderen über euch ist einfach eine Meinung, basierend auf eine Fehlinformation und Mangel an Wissen. Nehmt es nicht übel, erkennt stattdessen, dass jemand, der versucht euch zu kränken in Wirklichkeit nach Liebe und Annahme ruft. Reagiert sanft, ohne Zorn, und lasst die negative Energie dieses Augenblicks sich zerstreuen.

Byť urazený je voľba človeka. Vy všetci ste perfektné deti Boha a keď cítite, že ste niekoho urazili tak ste zvolili byť menej perfektní a akceptujete nad vami rozsudok toho človeka. Prečo by ste to mali robiť? Len vy poznáte vaše pohnútky a úmysly a mienka iných o vás je len mienka založená na falošnej informácii a nedostatku vedomosti o vás. Neberte to vážne, miesto toho uznajte, že niekto kto vás uráža v podstate hľadá lásku a uznanie. Reagujte mierne, bez hnevu a nechajte rozprášiť tú negatívnu energiu toho momentu.

Kvôli intenzívnym bolestiam, ktoré mnohí zažili v ich formujúcich rokoch bolo nutné, že rýchlo zamietnu alebo zakopú tú bolesť aby prežili. Ale to zamietnuté alebo zakopané „smetie“ hnisá a rastie fyzická infekcia  a keď sa mu nedovolí vynoriť sa na povrch a reagovať tak to vedie k viac vážnym fyzickým alebo psychickým škodám.

Každý má zahrabané „smetie“ alebo ho zapiera a často nie je vítané na tomto bode prebudenia ľudstva aby mohlo byť rozpoznané a pustené. Spoznajte čo vzniká, vytvorte priestor a nechajte to vami pretiecť, ako smútok. Nemôže to byť pre-rýchlené, ale pokus spomenúť si svoj pôvod alebo pokúsiť sa rozumieť zastaví tok a nechá vás krúžiť v nekonečnej mašle znovu-zažitia.

Tá vznikajúca bolesť môže byť veľmi intenzívna, presne ako bolesť popálenia a môže viesť k tomu, že plačete, kričíte a krčíte sa  pekelnom utrpení. Nechať tie emócie tiecť je proces pustenia. Zastaviť ten tok lebo to je bolestivé alebo zahanbujúce nebude fungovať.

Je to ako by ste naplnili kontainer starou bolesťou a utrpením – a ten kontainer je vaše srdce! Vy tomu musíte dovoliť odtiecť a keď sa to stane tak sa cítite vyčerpaní. Ale potom máte vo vás priestor pre lásku a liečbu. Nechajte to cez vás tiecť pokiaľ to nie je pustené (vonku), vy ste vytvorili obranný systém, ktorý drží tú bolesť a vymyká lásku.

Wegen der intensiven Schmerzen, die so viele Menschen in ihren prägenden Jahren erlebten, wurde es notwendig, dass sie sehr schnell den Schmerz verleugnen oder begraben, um zu überleben. Aber dieses begrabene oder verweigerte “Zeug” eitert und wächst wie eine physische Infektion, und wenn ihm nicht erlaubt wird wieder aufzutauchen und zu reagieren, dann führt es zu mehr ernsten physischen oder psychologischen Schäden.

Jeder hat “Zeug” begraben oder verleugnet, und es erscheint oft nicht eingeladen an diesem Punkt im Prozess des Erwachens der Menschheit, um erkannt und losgelassen zu werden. Erkennt an, was entsteht, schafft Raum und lasst es durch euch fließen, wie Trauer. Es kann nicht überstürzt werden, aber der Versuch sich an seine Ursprünge zu erinnern oder zu verstehen stoppt den Fluss und lässt euch in eine Endlosschleife des Wiedererfahrens fallen.

Der entstehende Schmerz kann sehr intensiv sein, genau wie der Schmerz einer Verbrennung und kann dazu führen, dass ihr heult, schreit uns euch in Höllenqual krümmt. Die Emotionen fließen zu lassen, ist der Prozess des Loslassens. So erlaubt es. Den Fluss zu stoppen weil es so schmerzhaft oder beschämend ist, wird nicht funktionieren.

Es ist, als ob ihr innerhalb einen Container mit altem Schmerz und Leiden gefüllt hattet ~ und dieser Behälter ist euer Herz! Ihr müsst ihm erlauben abzufließen, und wenn es geschieht, fühlt ihr euch ausgelaugt und erschöpft. Aber dann gibt es Raum in euch, Raum für die Liebe und Heilung. Bis es freigegeben wird, lasst es durch euch fließen, ihr habt ein effektives Abwehrsystem aufgebaut das den Schmerz hält und die Liebe aussperrt.

Wenn ihr wählt den Prozess des Loslassens von all dieser klebrigen Masse loszulassen ~ und auch wenn es sich ungebeten zu ergeben scheint bedeutet dies, dass ihr auf einer tieferen Ebene gewählt habt, dieses Freigeben zu ermöglichen ~ es kann äußerst hilfreich sein einen liebevollen und guten Freund zu haben, dem ihr vertraut, der euch hält und das Wohlgefühl bietet, das ihr nicht hattet, als der Schmerz ursprünglich aufgetreten ist. Es wird auch reinigend für den Freund sein, weil diese Art von Loslassen für ihn und die Menschheit heilend wird. Erinnert euch, ihr seid niemals alleine, denn es gibt keine Trennung, und das Loslassen gemeinsam zu teilen, das ihr erfahrt, ist ein liebevoller Austausch, der euch beide heilt, zusammen mit der Menschheit.

Keď zvolíte proces pustenia všetkej tej lepivej látky – a keď to tiež vyzerá nevítané oddať sa tak to znamená, že ste sa rozhodli pre hlbšiu úroveň kde to môže byť uvolnené – veľmi pomocné by bolo mať pomocného a láskyplného priateľa, ktorému dôverujete, ktorý vás drží a udržuje pocit blaha, ktorý ste mali keď tá bolesť pôvodne vznikla. Bude očistujúce pre toho priateľa lebo to pustenie bude pre neho a ľudstvo liečivé. Spomeňte, nikdy nie ste sami lebo neexistuje žiadne oddelenie a deliť sa o to pustenie, ktoré zakúsite je láskyplná výmena, ktorá lieči oboch, spolu s ľudstvom.

Ako viete, vy ste teraz na Zemi aby ste ľudstvo podporovali v prebudení, pomohli pustiť tú zakopanú bolesť – ľudstvo je v obrovskom mori traumy – je to zásadná časť procesu. Na celom svete kričia po láske zamknuté srdcia plné bolesti a sú neschopní prijať ju. Medzi vami sú niektorí, ktorých nepoznáte a majú uzatvorenú v sebe bolesť, hnev, strach, vinu a tak nemôžu k sebe nikoho pustiť, nikoho kto by ich ľutoval a ukazujú svetu neprekonatelnú prekážku.

Wie ihr wisst, seid ihr zu dieser Zeit auf der Erde, um der Menschheit im Prozess des Erwachens zu unterstützen, den begrabenen Schmerz und das Leid loszulassen ~ die Menschheit befindet sich in einem riesigen Meer von Trauma ~ es ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses. Auf der ganzen Welt schreien verschlossene Herzen, gefüllt mit Schmerz, nach Liebe, aber sie sind unfähig es anzunehmen. Es gibt wenige unter euch, die ihr nicht jemanden kennt, der Furcht, Schuld, Zorn und Schmerz eingeschlossen hat, so dass sie niemandem erlauben sich ihnen zu nähern, niemanden, der sie tröstet und die eine undurchdringliche Barriere der Welt um sie herum präsentieren.

Je to tá prekážka, ktorú pomáhate prekonať keď denne vytvoríte úmysel milovať v každej situácii. Len vy to môžete spraviť. Láska, ktorú každý z vás má v sebe, ktorú ste sa rozhodli veľkoryso deliť je mocná cesta, mimo vašich schopností, aké si neviete predstaviť. Keď vytvoríte s niekym prepojenie, kto je ofenzívny, zlý a vyzerá nedotknutelný tak mu hneď pošlite lásku a vedzte, že v tom okamihu začne liečba. Vy ste skutočne božské bytosti s neotrasnou láskou a súcitom, ktorí ochotne prijali pozemský život aby pomáhali a podporovali masy v procese prebudenia vediac ako ťažká a bolestivá tá cesta bude. V spirituálnych ríšach ste vysoko uctievaní, ako veľmi to spoznáte keď sa vrátite znova domov a budete zdravení ako hrdinovia.

Diese Barriere ist es, die ihr alle helft zu lösen, während ihr eure tägliche Absicht setzt, in jeder Situation zu lieben. Nur ihr könnt es tun. Die Liebe, die jeder von euch in sich hat, die ihr gewählt habt großzügig miteinander zu teilen, ist ein mächtiger Weg, jenseits eurer Fähigkeiten euch das vorzustellen. Wenn ihr mit jemand Verbindung aufnehmt, der offensiv, böse oder unnahbar erscheint, setzt die Absicht, schickt ihm sofort Liebe undwisst, dass in jenem Moment Heilung beginnt.

Ihr seid in der Tat göttliche Wesen mit unerschütterlicher Liebe und Mitgefühl, die bereitwillig ein Erden-Leben gewählt haben, um beim Prozess des Erwachens die Massen in dieser Zeit zu unterstützen, wohlwissend, wie schwierig und schmerzhaft euer Weg sein würde. Ihr seid höchst geehrt hier in den spirituellen Reichen, wie sehr, werdet ihr erkennen, wenn ihr nach Haus zurückkehrt und als Helden begrüßt werdet.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 27.04.2016, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0416/0saul.html

 

 

Botschaft von Saul: „Alle Schulden in der Welt können sofort abgeschafft werden” (19.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 26, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/fantasie/1treppe-hoch.jpg

„Alle Schulden in der Welt können sofort abgeschafft werden”

„Všetky dlžoby sveta môžu byť hneď odpustené“

Okamih prebudenia ľudstva je veľmi blízko. Alternatívne médiá odhalujú informácie o korupcii na vysokých miestach, o ktorých musia hovoriť aj mainstream-médiá a pomaly začínajú uznávať skutočnosť, že sa dejú úžasné zmeny na politickej fronte a oznamujú niektoré korupcie v podnikatelskom svete.

Der Moment des Erwachens der Menschheit ist sehr nahe. So viele Informationen von alternativen Quellen werden über die Korruption in den hohen Stellen enthüllt, von denen die Mainstream-Medien Notiz nehmen müssen, und sie beginnen die Tatsache wenigstens anzuerkennen, dass enorme Veränderung an der internationalen politischen Front geschehen, und sie beginnen über einige Korruptionen in der internationalen Unternehmens-Welt zu berichten.

Die Welt ist ein illusorischer Ort, trotzdem sind menschliche Aktivitäten innerhalb seiner die Ursache für viel Schmerz und Leiden im Verlauf der Äonen gewesen, als eine kleine, aber mächtige Gruppe ihr Äußerstes zur Kontrolle getan hat, und die Menschheit für ihre verschiedenen verruchten eigensüchtigen Programme benutzte, von denen sie immer behaupteten, sie wären zum größeren Guten der Menschheit. Und über Äonen wurde die Menschheit wirksam von diesen mächtigen und korrupten Eliten versklavt. Jetzt, da ihre geheimnisvollen wahren Absichten durch Informanten auf der ganzen Welt enthüllt werden, und auf alternativen aber ehrlichen Internet-Nachrichten-Seiten berichtet wird, kollabiert ihre Macht und ihr Einfluss. Die Kräfte der Korruption können nur funktionieren, wenn sie ausgeblendet werden. Während sie in ihrer ganzen Schurkerei enthüllt werden, löst sich ihre Macht auf, während jene, die sie unterstützten, in Verwirrung fliehen.

Die Zeiten der Verderbtheit werden beendet, genau wie die Albträume, die sie hervorbrachten, sie lösen sich im Licht auf, das jetzt so intensiv in die dunkelsten Orte strahlt. Jeder Mensch ist im tiefen und ewigen Zentrum seines Wesens ein Wesen des Licht, der Liebe ungeachtet der Masken oder unwirklichen Front, die sie mittels ihrer menschlichen Natur der Welt präsentieren ~ ihre egoistische Natur, die Persönlichkeit, die sie in der illusorischen Welt als ein Spieler in einem sich entfaltenden Drama der Trennung zeigen.

Svet je miesto ilúzie a napriek tomu boli Äony ľudské aktivity dôvodom utrpenia a bolesti – keď mocná skupina urobila to najokrajnejšie pre ich kontrolu nad ľudstvom a zneužívali ľudstvo pre ich „preslávené“ egoistické programy, o ktorých vždy tvrdili, že sú pre blaho ľudstva. Äony bolo ľudstvo úspešne zotročené tými mocnými a skorumpovanými elitami. Teraz, keď sa odhalujú na celom svete ich pravé tajné úmysly a na alternatívnych ale čestných internetových-spravodajských-stránkach sa to odhaluje tak ich vplyv a moc kolabuje. Skorumpované sily môžu fungovať len vtedy keď sú zaclonené. Pokiaľ sa odhalujú ich podvody rúti/rozpúšťa sa ich moc a tí, ktorí ich podporujú začínajú zmetení utekať. Doba pokazenosti sa končí, presne tak ako zlé sny, ktoré spôsobila – rozpúšťajú sa vo Svetle, ktoré teraz žiari až do najtmavších kútov. Každý človek je v jeho podstate bytosťou Svetla a Lásky bez ohľadu na masky alebo neskutočnej fronty, ktorú predvádzajú svetu pomocou ich ľudskej prirodzenosti – ich egoistickou povahou, osobnosťou, ktorú ukazovali vo svete ako hráči drámy rozdelenia.

Tá dráma je len divadlo, ktoré má odviesť pozornosť od reálnych udalostí a súvislostí, ktorých jediným cieľom je oddelenie ľudstva od jednoty s našim stvoriteľom. V tej dráme to vyzerá tak, že niektorí z ničivých a nezávislých bytostí sa pokúšajú navzájom proti sebe bojovať aby mohli vytvoriť pre seba základňu moci, z ktorej môžu vládnuť nad svetom. A ako jednoznačne ukazujú vaše dejiny, rúti sa ich moc stále viac pod záťažou zrady a nečestnosti, ktoré ich vlastne mali podporovať. Láska je večná, všetko čo nie je v súlade s láskou je ilúzia a nemôže pretrvať. Ľudstvo konečne rozpoznalo spoločne a výsledkom tej vedomosti je spoločné rozhodnutie obrátiť sa k láske a tým zmeniť svet. Byť v mieri a zaoberať sa individuálnymi kreatívnymi schopnosťami a priniesť ich do života chce väčšina ľudstva. Ste unavení z otroctva dlžobníctva, ktoré vzniklo z nutnosti pracovať pre iných aby ste zaručili vaše udržiavanie života, pre podporu vašej rodiny a pre platbu dlžoby.

Das Drama ist nur, dass ein Drama ein Schauspiel von nicht realen Ereignissen und Zusammenhängen ist, deren alleiniger Zweck es ist von der Wirklichkeit abzulenken, von eurer Einheit mit unserem göttlichen Schöpfer. In dem Drama scheint es, dass einige von euch mächtige zerstörerische und unabhängige Wesen versuchen sich gegenseitig zu bekämpfen, um eine unbezwingbare Macht-Basis aufzubauen, von der aus sie jene illusorische Welt regieren. Und, wie eure Geschichte eindeutig zeigt, brechen jene Macht-Basen immer mehr unter der Last von Verrat und Unehrlichkeit zusammen, die sie eigentlich unterstützen sollten.

Liebe ist ewig, alles was nicht in vollständiger Harmonie und Ausrichtung mit der Liebe ist, ist eine Illusion und hält nicht an. Die Menschheit hat dies endlich gemeinsam erkannt, und als Resultat dieser Erkenntnis haben sie gemeinsam beschlossen, sich in Liebe zu wandeln und dadurch die Welt zu verändern. In Frieden sein, um euch mit euren individuellen kreativen Fähigkeiten zu beschäftigen und euch so wirklich ins Leben zu bringen, was die große Mehrheit möchte. Ihr seid müde versklavt durch Schulden zu sein, die aus der Notwendigkeit resultieren für andere zu arbeiten, um euren Lebens-Unterhalt zu verdienen, die Familie zu unterstützen und für Schulden zu arbeiten.

Die ganzen Schulden in der Welt können sofort abgeschafft werden, und wenn es nur durch eine sehr kleine Minderheit der Wohlhabenden wäre, die schändlich verlieren ~ verlieren ist zu verstehen, wie durch die gegenwärtigen globalen Wirtschaftssysteme ~ aber nur von einer bedeutungslosen Menge. Sie würden sehr wohlhabend bleiben und es würde ihnen nichts fehlen. Alles was sie wirklich verlieren würden, wäre ihr Status als mächtige, einflussreiche und angesehene Individuen, denen sich alle anderen unterwerfen. Diese absoluten Aspekte ihrer Natur, die sie am meisten schätzen und die immer Korruption und Betrug züchteten, führen konsequent zu Konflikten, Kriegen und Leiden für die Menschheit.

Všetky dlžoby sveta môžu teraz byť odstránené a keď by tú malú menšinu bohatých zastihli straty – čo sa dá rozumieť ako tohodobým globálnym hospodárskym systémom – bolo by to len malé množstvo. Ešte stále by boli veľmi bohatí a nechýbalo by im nič. Všetko čo by stratili by bol ich štátus moci, ich štátus vplyvu nad ľudstvom. Tie absolútne aspekty ich prirodzenosti, ktoré mnohí obdivovali boli kultivácia korupcie a podvodu čo viedlo k rozporom a vojnám a k utrpeniu ľudstva.

Vo svete je teraz veľa svetlých, inteligentných a vplyvných ľudí, ktorí to vedia a používajú ich schopnosti na odstránenie celosvetovej dlžoby. Ľudia rozpoznávajú, že jedinou šťastnou cestou ľudstva je harmonická a dobrosrdečná spolupráca. V súčasnosti sa možnosť globálnej zmeny v ekonómii/hospodárstve ešte nediskutuje, tiež nie v alternatívnych médiách ale v priebehu procesu prebudenia sa to stane. Starý poriadok, ktorý Äony ľudstvo udržiaval v otroctve sa rúti. V poslednej umierajúcej námahe k udžaniu ich moci nebudú mať úspech, ich čas skončil. Náznaky ich prichádzajúcej smrti sú očividné v tých trvajúcich zlomyselných medzinárodných sporoch o riešenie zdrvujúcich problémov vo svete – plné konfliktov, hospodárskej nerovnosti, chudoby a zaobchádzaním s nespočetnými uprchlíkmi z oblastí, v ktorých vládnu neľudské a neprijatelné životné podmienky.

Es gibt jetzt viele helle, intelligente und einflussreiche Menschen in der Welt, die dies wissen, die ihre Fähigkeiten benutzen, um weltweite Schulden-Erlasse herbeizuführen. Menschen die erkennen, dass der einzige glückliche Weg vorwärts für die Menschheit durch harmonische und weichherzige Zusammenarbeit ist. Gegenwärtig wird die Möglichkeit einer solchen größeren Veränderung in globaler Ökonomie nicht diskutiert, auch nicht in den alternativen Medien, aber es wird im Rahmen des laufenden Prozesses des Erwachens der Menschheit geschehen.

Die alte Ordnung, die seit Äonen bemüht ist, die Menschheit in Versklavung und Schulden zu halten, bricht zusammen. Ihr letzten sterbenden Anstrengungen sich an der Macht zu halten, werden nicht erfolgreich sein. Ihre Zeit ist vorbei. Die Anzeichen für ihren bevorstehenden Tod sind offensichtlich in den anhaltenden bösartigen internationalen Unstimmigkeiten um Lösung der derzeitigen überwältigenden globalen Probleme mit Blick auf die Welt ~ von Konflikten, wirtschaftlicher Ungleichheit, Armut und dem Umgang mit den Massen von Flüchtlingen aus den Gebieten, in denen diese unmenschlichen und unannehmbaren Lebensbedingungen herrschen.

All diese Probleme können gelöst werden, weil der Wille dazu gemeinsam festgelegt wurde. Die Menschheit ist sehr erschöpft und auch nicht mehr bereit, sich mit den degradierenden und unmenschlichen Weisen abzufinden, in denen eine kleine Minderheit von arroganten Tyrannen die guten, normalen und arbeitsamen Bürger des Planeten Erde behandeln.

Všetky tie problémy môžu byť vyriešené lebo bola určená/stanovená spoločná vôla. Ľudstvo je vyčerpané a tiež už nie je ochotné súhlasiť s tými zdegenerovanými a neľudskými spôsobmi, ktorými zaobchdza normálnym, pracovitým ľudstvom planéty Zeme malá menšina arogantných tyranov.

Nová doba prišla a povznášajúce dôkazy toho sú na mnohých miestach viditelné pokiaľ svetlo-účinkujúci a nosiči svetla naďalej udržiavajú úmysel byť láskou v každom okamihu. Keď ten úmysel udržíte tak sa značne rozšíria vaše individuálne energetické polia a ten účinok sa bude cítiť celosvetovo. Vy meníte svet, jednoducho tým, že sa meníte vy, pokiaľ púšťate nespokojnosť a zaoberáte sa prijatím a odpustením medzi sebou a mocou lásky, ktorá je vaša večná prirodzenosť. Vaša večná prirodzenosť je nezmenitelná lebo je perfektná, je stvorená Bohom. V ilúzii ste hrali všetky hry moci a zrady a zbytky toho postoja sa teraz javia a tým ich môžete pustiť. Pre mnohých je to bolestivé lebo ste schovali/zahrabali vo vašom podvedomí aspekty, ktorým opovrhujete a tie tieňové aspekty nie sú v súlade s vašimi láskyplnými úmyslami. Skutočne môže byť otrasné cítiť neočakávané emócie horkosti, nenávisti a hnevu vynárajúce sa teraz na povrch.

Das Neue Zeitalter ist angekommen, und erhebende Beweise dafür erscheinen an vielen Orten, während Licht-Wirkende und Licht-Träger auch weiterhin die Absicht halten, Liebe in jedem Moment zu sein. Wenn ihr diese Absicht haltet, denen sich eure individuellen Energie-Felder enorm aus, und die Auswirkung wird weltweit empfunden. Ihr verändert die Welt, einfach indem ihr euch verändert, während ihr Unzufriedenheit loslasst und euch mit der Annahme und dem einander Verzeihen beschäftigt, durch die Macht der Liebe, die eure ewige Natur ist.

Eure ewige Natur ist unveränderlich, weil sie perfekt ist, perfekt geschaffen von Gott. Innerhalb der Illusion habt ihr alle Spiele der Macht und des Verrats gespielt, und die Reste der Einstellungen, die ihr annahmt während ihr jene Spiele spieltet, kommen jetzt zur Anerkennung und Loslassen hervor. Viele von euch finden dies schmerzhaft, weil ihr Aspekte von euch tief in euer Unterbewusstsein begraben hattet, die ihr verachtetet, und diese Schatten-Aspekte stimmen nicht mit euren liebevollen Absichten überein. Es kann tatsächlich erschütternd sein, unerwartete Emotionen der Bitterkeit, des Hasses und des Zorns an die Oberfläche eures Bewusstseins kommen zu fühlen.

Die Illusion ist eine Arena der Dualität ~ Gut gegen Böse ~ und so scheint es, dass ihr alle eine gute und eine schlechte Seite habt. Um das Spiel der Trennung real zu spielen, musstet ihr euch einfach selbst in zwei aufteilen und mit dem Selbst spielen, das für den Teil den ihr spieltet, am besten geeignet war. Aber keine dieser Seiten ist, wie sie erscheinen ~ vollständig und unabhängig ~ sie sind alle wesentliche Teile des anderen, und für die Trennung und die Illusion diese beiden Teile aufzulösen, müssen sie wieder integriert werden.

Ilúzia je aréna duality – dobro proti zlu – a tak to vyzerá tak, že máte dobrú a tiež zlú stránku. Aby ste hru rozdelenia mohli hrať museli ste rozdeliť aj seba tak ako bolo najlepšie pre tú časť hry, ktorú ste hrali vy. Ale žiadna z tých častí nie je taká ako vyzerá – nie je úplná a nezávislá – obe sú základné časti tej druhej a aby bolo možné rozpustiť rozdelenie a ilúziu je nutné aby obe časti boli znova integrované/spojené.

Ak udržíte naďalej váš úmysel milovať v každom okamihu – tak sa vám otvorí možnosť pozorovať obe vaše stránky bez úsudku a rozpoznať, že musia prestať proti sebe bojovať a tak sa môžu spojiť v perfektnej harmónii aby znova boli jeden. Nerozrušujte sa vašimi emóciami a pocitmi, ktoré môžu vyzerať divné, znepokojujúce alebo zastrašujúce. Nechajte ich pretekať vašou myslou a vy ich len pozorujte bez toho, že by ste konali alebo sa nimi zaoberali. Sú neskutočné aj keď vašou identifikáciou môžu vyzerať reálne. Oni nie sú vy. Keď jednoducho pozorujete ich tok tak rozpoznáte, že nájdete viac mieru keď sa s nimi nezaoberáte alebo sa s nimi stotožňujete. Miesto toho spoznáte kto ste – nezmenitelná božská bytosť, jeden so zdrojom.

S veľmi veľa láskou Saul

Was ihr macht, während ihr weiterhin die Absicht haltet in jedem Moment zu lieben, ist es euch zu erlauben, diese beiden Seiten eurer Natur ohne Urteil zu sehen und anzuerkennen, damit sie aufhören einander zu bekämpfen und so in perfekter Harmonie zusammenkommen können um wieder Eins zu werden. Seid nicht von euren Gefühlen und Emotionen beunruhigt, die seltsam, verunsichernd oder erschreckend scheinen können. Lasst sie einfach durch euren Verstand fließen, während ihr sie beobachtet, ohne zu handeln oder euch mit ihnen zu beschäftigen. Sie sind unwirklich, auch wenn sie euch sehr real durch die Identifizierung mit ihnen scheinen. Sie sind nicht ihr. Während ihr einfach ihren Fluss betrachtet könnt ihr erkennen, dass ihr großen Frieden darin finden werdet, euch nicht mit ihnen zu beschäftigen oder euch damit zu identifizieren. Stattdessen werdet ihr erkennen, wer ihr wirklich seid ~ ein unveränderliches Göttliches Wesen, Eins mit der Quelle.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 19.01.2016, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0116/0saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

Saul 01:10....


Botschaft von Saul: „Ihr seid jene, die die Menschheit wecken" (28.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-01 – 09:44:11

Beschreibung: aul Botschaft

„Ihr seid jene, die die Menschheit wecken"

„Ste tí, ktorí prebudia ľudstvo“

ten pokrok v smere prebudenia pokračuje, ale v poslednom čase boli nejaké nerovnosti, ktoré sa teraz vyhladzujú. Počet tých, ktorí sa začali podielať na meditáciách mieru pribral ohromne a tie vplyvy toho sú mocné a vzrušujúce. Ako sa vám hovorí: „nedovoľte temnote a pádu, konfliktom a utrpeniu – tých mainstream médií vstúpiť do vášho sústredenia, lebo vás to stiahne dole do negativity a bezmocnosti. Prinesie vám vlastné hmlové energetické pole na živenie toho tmavého. Držte svoje svetlo vysoko aj keď cítite, že nejde do hora/nestúpa, lebo bojuje/pôsobí proti negativite“.

Vy ste veľmi mocné bytosti, ktoré sú božsky vedené v každom okamihu keď slúžite tomuto okamihu. Neexistuje žiaden moment, kedy by to vedenie nebolo k dispozícii ale skutočnosť, že volíte/rozhodnete sa počúvať a prijať alebo ste rozhodnutí odmietnuť/ignorovať je rozhodnutie slobodnej vôle, ktorú trafíte v každom momente. Áno, neustále robíte rozhodnutia lebo život prebieha rozhodnutiami. Mohli by ste byť kreatívni, inšpirovaní a vznešený alebo môžete byť prakticky nevedomí, že to vôbec robíte. Ako ľudia neprežijete  možno to ČO STE, možno ste zvolili pochovať sa v rozptýlení a obmedzovaní vášho iluzórneho sveta a nie ste si vedomí vašej spirituálnej prírody.

Der Fortschritt in Richtung Erwachen setzt sich fort, aber in letzter Zeit gab es einige Unebenheiten, die jetzt geglättet werden. Die Anzahl jener, die begonnen haben an Welt-Friedens-Meditationen teilzunehmen, haben im Verlauf der letzten wenigen Monate enorm zugenommen, und die Auswirkung davon ist mächtig und anregend. Wie euch gesagt wird: "Erlaubt Düsternis und Untergang, Konflikte und Leiden nicht euch in den Fokus der Mainstream-Medien zu drücken, denn sie ziehen euch nach unten in Negativität und Hilflosigkeit, sie bringen euch euer eigenes trübes Energie-Feld, um das Dunkle zu nähren. Haltet euer Licht hoch, selbst wenn ihr es nicht aufwärts fühlt, weil es dieser Negativität entgegenwirkt."

Ihr seid alle äußerst mächtige Wesen, die in jedem Moment göttlich geführt werden, wenn ihr diesen Dienst erweist. Es gibt keinen Moment, in dem die Führung nicht verfügbar ist, aber die Tatsache, dass ihr wählt zuzuhören und es anzunehmen, oder es entschlossen zu ignorieren, ist eine Entscheidung des freien Willens, die ihr in jedem Moment trefft. J, ihr trefft ständig Entscheidungen, weil das Leben über Entscheidungentreffen läuft. Ihr könnt kreativ, inspiriert und erhebend sein, oder ihr könnt praktisch unbewusst sein, dass ihr es überhaupt macht. Als Menschen habt ihr möglicherweise nicht das erleben, was ihr seid, vielleicht habt ihr gewählt euch in den Ablenkungen und Einschränkungen eurer illusorischen Welt zu begraben, während ihr euch eurer ewigen spirituellen Natur nicht bewusst seid.

Ihr habt große Macht, die euch von eurem Vater geschenkt wurde, als ER euch schuf, und ihr benutztet sie, um eine sehr überzeugende Illusion, einen Traum aufzubauen und dann habt ihr euch darin verloren. Aber Träume sind nicht von Dauer, sie sind Momente, und ihr werdet daraus erwachen.

Máte veľkú moc, ktorá vám bola darovaná od vášho otca, kedy ON vás tvoril a vy ste ju používali na vytvorenie veľmi presvedčivej ilúzie, vybudovaním jedného sna a potom ste sa v tom stratili. Vaše sny ale nie sú dlhodobé, sú to momenty a vy sa z nich prebudíte.

V živote ide všetko cez voľby a predsa mnohí z vás to odmietajú rozpoznať a veria, že sú bezmocné, bezvýznamné bytosti plyjúci vesmírom, ktorý je obrovský a neosobný na to aby si vašu existenciu uvedomil. A prirodzene nie je tovedomé, lebo je neskutočné, jeden sen, ktorý snívate spolu a nemá žiaden obsah. A to pre vás je ťažko predstavitelné pretože pre vás je tá ilúzia extrémne skutočná a preto, že to bol váš úmysel keď ste to vybudovali.

Im Leben läuft alles über Wahlen, und doch lehnen viele von euch ab, dieses zu erkennen und glauben, dass ihr hilflose bedeutungslose Wesen seid, in einem Universum treibend, das zu gewaltig und unpersönlich ist, um sin in der kleinsten Weise eurer Existenz bewusst zu sein. Und natürlich ist es nicht bewusst, denn es ist unwirklich, ein Traum, den ihr gemeinsam träumt, es hat absolut keine Substanz. Und das ist sehr schwer für euch vorstellbar, weil es für euch natürlich extrem echt ist, weil es eure Absicht war, als ihr es aufgebaut habt.

Len Boh, láska, ten najvyšší zdroj je skutočný. A každý jeden z vás je dôležitá, neoddelitelná, večná čať/aspekt toho jedného. Vy ste skutoční, nie ilúzia tak woľte a rozhodnite sa opustiť/zanechať to, zanechajte to rozpusteniu, odchodu a vypareniu tak ako - pokiaľ vychádza slnko a všetko sa v jeho svetle oteplí.

Nur Gott, die Liebe, die höchste Quelle ist Wirklich. Und jeder einzelne von euch ist ein wesentlicher und untrennbarer ewiger Aspekt des Einen. Ihr seid alle Wirklich, die Illusion ist es nicht, so trefft die Wahl und Entscheidung es gehen zu lassen, lasst es sich auflösen, lasst es wegtreiben und verdunsten wie einen Morgennebel, während die Sonne aufgeht und alles in ihrem Licht erwärmt.

Prebudenie je váš osud a pre dosiahnutie vášho osudu musíte zvoliť prebudiť sa. Tej voľbe sa môžete vyhnúť alebo utiecť! Pripomeňte si, že žiadne rozhodnutie je tiež voľba a ten spôsob voľby môže byť veľmi bolestivý lebo vás môže viesť k viere, že skutočne nie ste nič iné ako bezmocné, nič znamenajúce nahromadenia chemických reakcií, ktoré sa vyskytujú náhodou a bez inteligentného zmyslu v nezmyselnom vesmíre.

Zu erwachen ist euer Schicksal, und um euer Schicksal zu erreichen, müsst ihr wählen zu erwachen. Ihr könnt der Wahl nicht entfliehen! Erinnert euch, dass keine Entscheidung auch eine Wahl ist, und diese Art der Wahl kann sehr schmerzhaft sein, weil es euch dazu führen kann zu glauben, dass ihr tatsächlich nichts anderes als hilflos und unbedeutend Anhäufungen von chemischen Reaktionen seid, die zufällig und ohne intelligenten Zweck in einem planlosen und sinnlosen Universum auftreten.

Ak dovolíte, tak vaše telo dokáže všetko alebo môže byť tou vašou najdôležitejšou časťou. Ale to nie ste definitívne vy. Vy ste nádoba, ktorú prechodne potrebujete k životu pre prežitie utrpenia a ilúzie a to je všetko. Vy, tie spirituálne a večne cítiace bytosti, ktoré stvoril Boh, ste OHROMNÝ ale to je pre vás ako obmedzené stelesnené bytosti nepredstavitelné. Všetci spirituálny vodcovia, mystici a chanely zdôrazňujú tú obrovskú priepasť medzi stelesnenou a obmedzenou bytosťou čo sa zdajú byť a tým čo v skutočnost sú - božské bytosti, jeden s Bohom.

Wenn ihr es erlaubt, kann euer Körper alles, oder zumindest der wichtigste Teil von euch sein. Aber das seid ihr definitiv nicht. Ihr seid ein Gefäß, das ihr vorübergehend zum Leben benötigt, um das Leiden und die Grenzen der Illusion zu erleben, und das ist alles. Ihr, die spirituellen und ewig fühlenden Wesen, die Gott schuf, seid GEWALTIG, aber das ist für euch als begrenzte verkörperte Wesen unvorstellbar. Alle spirituellen Führer, Mystiker und Channel betonen diese enorme Kluft zwischen den verkörperten und begrenzten Wesen, was sie zu sein scheinen und was sie in Wirklichkeit sind ~ göttliche Wesen Eins mit Gott.

Keď sa naučíte prijať tú pravdu - o ktorej ste už veľa krát boli informovaní - že sa jedná o experimentálnu formu existencie, ktorú ste prijali a sa tým vyrovnali, potom budete od radosti ohromení a všetok strach a starosti jednodnoducho odpadnú. mnohí z tých, ktorí majú skúsenosť blízkej smrti o tom písali a hovorili lebo ich život sa dramaticky zmenil k lepšiemu. Keď pochybujete o tom kto ste tak by ste si mali prečítať nejakú knihu k tej téme alebo sa porozprávajte, alebo vypočujte si interviews s tými postihnutými. bude vás to skutočne inšpirovať. A v tomto období rastúceho spirituálneho vedomia ľudstva potrebujete veľa inšpirácie aby vám pomohla udržať vaše svetlo.

Ste tí, ktorí prebudia ľudstvo. Áno, ľudstvo urobilo spoločné rozhodnutie k prebudeniu ale vy ste ten "budík"a musíte urobiť alrm. Ľudstvo je pripravené, spalo dlho a dobre a teraz nastal čas prebudiť sa do konstaného vedomia a vašej skutočnej božskej prirodzenosti. 

Wenn ihr lernt diese Wahrheit anzunehmen ~ ihr seid darüber informiert worden, viele Male ~ dass es eine experimentelle Form der Existenz ist, die ihr angenommen und euch damit arrangiert habt, werdet ihr von Freude überwältigt werden und alle Furcht und Sorgen werden einfach wegfallen. Viele, die eine Nahtod-Erfahrung (NTE) hatten, schrieben und sprachen darüber, weil sie ihr Leben als direkte Folge davon dramatisch zum Besseren verändert haben. Wenn ihr Zweifel darüber habt, wer ihr wirklich seid, dann lest einige Bücher zu diesem Thema, oder führt einige Gespräche, hört euch Interviews mit jenen an, die NTEs gehabt haben. Sie werden euch wirklich inspirieren, und zu dieser Zeit des wachsenden spirituellen Bewusstseins der Menschheit benötigt ihr so viel Inspiration, wie ihr ergreifen könnt, um euch dabei zu helfen, euer Licht hoch zu halten.

Ihr seid jene, die die Menschheit aufwecken. Ja, die Menschheit hat eine kollektive Entscheidung getroffen zu erwachen, aber ihr seid die "Wecker", und ihr müsst Alarm schlagen. Die Menschheit ist bereit, sie hat gut und tief geschlafen, und jetzt ist es an der Zeit, in das konstante Bewusstsein eurer wahren und göttlichen Natur zu erwachen.

Keď vstúpite do seba, do vášho vnútorného svätetstva, do toho miesta stáleho a lákajúceho pokoja a si predstavíte, že každý sa uvoľní vo svojom vnútornom svätetstve - existuje len jeden večný moment - postavíte svoje budíky, ktoré prebudia ľudstvo. S veľkou intenzitou a účelom zameriate sa na to, že všetky budíky budú neodvolatelne nastavené a že sú schopné zvoniť veľmi hlasno na prebudenie vedomia každej jednej citovoschopnej bytosti.

Wenn ihr nach innen geht, in euer inneres Heiligtum, dem Ort des ständigen und verlockenden Friedens, stellt euch vor, dass jeder, der sich in seinem eigenen Heiligtum im gleichen Moment entspannt ~ und es gibt nur einen ewigen Moment ~ stellt die Wecker ein, die die Menschheit wecken werden. Beabsichtigt mit großer Intensität und Zweck, dass alle Wecker vollkommen sind und unwiderruflich gesetzt, und dass sie bereit sind laut zu klingeln, um das Bewusstsein eines jeden empfindungsfähigen Wesens zu durchdringen.

A ten zvuk, ktorý prelomí prebudiac všetko bude tá najkrajšia nebeská hudba navrhnutá a špeciálne vytvorená za úmyslom prebudiť všetko do nadšenej radosti pokiaľ sa prebúdza spoznanie, že život je veľký a nekonečný stav, v ktorom každý je časťou zázraku, že ste jeden v najhlbšej a jedinečnej známosti/prepojenosti medzi sebou a Bohom.

Und der Klang, der hervorbrechen wird, alles erweckend, wird die herrlichste himmlische Musik sein, entworfen und speziell geschaffen zu dem Zweck, alles in überschwänglicher Freude zu wecken, während die Erkenntnis dämmert, dass das Leben ein großartiger und unendlicher Zustand ist, in dem jeder Anteil ein Wunder, Eins in tiefster und einzigartiger Vertrautheit miteinander und mit Gott ist.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 28.09.2014, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/28saul.html

Das könnte Sie auch interessieren:

Friedens-Meditation am Sonntag (19 Uhr): WIR erschaffen Frieden - WE create Peace!

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.......Shogun Amona

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37