Úplné uzemnenie...

Botschaft von Erzengel Metatron: „Ich bin wohlig geerdet“ (18.April 2016)

Veröffentlicht am April 19, 2016von erstkontakt blog

„Ich bin wohlig geerdet“ – „Som príjemne uzemnený“

zdravím milé bytosti na tejto úžasnej planéte. Nachádzate sa teraz v najväčšej premene a aj tí medzi vamí, ktorí sa  odvážne postavili tomu procesu cítia teraz ako sa vynárajú dlho-trvajúce vzorce a blokády. Ale vy už dokážete s tým veľmi dobre zaobchádzať. Tie veci sa práve teraz ukazujú leb oste pripravení. Ste pripravení, máte silu a vytrvalosť aby ste tie veci pozreli, dovolili, cítili a pustili. Otvárajú sa najhlbšie úrovne aby prišlo k ich liečbe. To sa deje lebo už ste láskyplne s vami prepojení a odpočívate vo vašom vnútri.

Seid gegrüßt geliebte Wesen auf diesem wunderbaren Planeten Erde. Ihr befindet euch jetzt im größten Wandel und auch diejenigen unter euch, die sich den stattfindenden Prozessen so mutig und tief gestellt haben, auch sie spüren, wie tiefste und lange währende Muster und Blockaden auftauchen. Doch ihr könnt bereits sehr gut damit umgehen. Diese Dinge können genau jetzt sich zeigen, weil ihr bereit seid. Ihr seid jetzt dazu bereit, habt nun die Kraft und Standfestigkeit, diese Dinge anzuschauen, zuzulassen, zu fühlen, loszulassen. Tiefste Ebenen öffnen sich, um in die Heilung zu gelangen. Dies geschieht, weil ihr bereits in euch ruht, liebevoll mit euch verbunden seid.

Je vo vás bezpečnosť/istota, dôvera. V mnohých okamihoch cítite jednotu s vami, to láskyplné BYTIE vo vás. Teraz ste pre vás ako rodičia, ktorí spoločne pozorujú veci, ktoré to „dieťa“ znekľudňujú a vytvárajú strach. Láskyplne držané a vnímané a vážne brané jeho pocity. A cez láskyplných a silných rodičov znova prepojené v dôvere. A to sa teraz deje v tebe keď sa ukazujú bolestivé veci z minulých časov a životov aby mohli byť úplne uvolnené a vymazané. A tým sa otvára viac prepojenie so zdrojom a je jasnejšie a tak môžu odtiaľ byť prijímané impulzy a energie. A o čo širší a vyšší je „otvor“ nahor, o to dôležitejšie je vaše uzemnenie/zakorenenie. Vaša najhlbšia kotva v Zemi. Sú mnohí, ktorí túžia po najvyšších výškach, po svetle, ľahkosti a investujú mnoho do toho želania. Často je pri tom zabudnuté uzemnenie. A tak vzniká vo vás pochcyba o vás. Myslíte, že pre seba robíte veľa na to aby ste dosiahli výšky. Nie. Zvolili ste byť na tejto planéte, na Zemi. A k tomu patrí príjemné uzemnenie. Byť príjemne zatvený. Dobre cítiace/pociťujúce zakorenenie hlboko do Zeme. Tým hlbokú lásku, hlboké prepojenie so Zemou. To je dôležité tých, ktorí sú prepojení vysoko: príjené uzemnenie. Som Metatron a podporujem proces vzostupu, ako to nazývate. Som pri vás a pripomínam vám najhlbšie uzemnenie. Tam siahate do vašej pra-dôvery. Mnohí inkarnovali na túto planétu s bolestivými spomienkami na minulé životy. A vy ste ešte neprišli hlboko. Hlboko do vás cez tú bolesť, ktporú ste sem priniesli ste nechceli skutočne byť tuná aj keď si to plne neuvedomujete. Bolo to „nie celkom“ bytie tuná. To teraz môže odísť. Práve v tomto momente ste prišli sem a teraz môžete pripustiť ísť do hĺbky a povedať ÁNO najhlbšiemu prepojeniu  s matkou Zem a dovoliť to.

Es ist nun eine Sicherheit in euch, ein Vertrauen. Ihr spürt in vielen Momenten diese Einheit mit euch, dieses liebevolle Sein mit euch. Ihr seid für euch selbst wie Eltern, die gemeinsam Dinge betrachten, die das „Kind“ beunruhigen, die ihm Angst machen. Liebevoll gehalten wird das „Kind“ in seinem Empfinden ernst- und wahrgenommen. Und durch die liebevollen, kraftvollen Eltern wieder mit seinem Vertrauen verbunden. Und dies geschieht auch jetzt in dir, wenn sich schmerzhafte Dinge aus weit vergangenen Zeiten und Leben zeigen, um endgültig befreit zu werden. Und so geschieht es, dass sich eure Verbindung zur Quelle hin mehr und mehr öffnet und klarer wird, so dass ihr die Energien und Impulse, die von dort zu euch fließen, deutlicher und klarer als je zuvor empfangt. Und je weiter und höher deine „Öffnung“ nach oben ist, desto wichtiger ist eure tiefste Verwurzelung. Euer tiefster Halt in der Erde. Es gibt Viele, die sich nach den höchsten Höhen, nach Licht, Leichtigkeit sehnen und viel in diesen Wunsch investieren. Es wird dabei die tiefste Erdung vergessen. Und so entsteht ein Zweifel an euch. Ihr meint, so viel für euch zu tun, um noch höher zu gelangen. Nein. Ihr habt gewählt, hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde zu sein. Und dazu gehört die wohlige Verwurzelung. Wohlig geerdet sein. Eine sich wohl anfühlende Verwurzelung, zutiefst in die Erde hinein. Somit eine tiefste Liebe, eine tiefste Verbindung mit diesem Planeten. Sie ist not-wendig für euch, die ihr bereits so hoch verbunden seid: diese wohlige Erdung.  Ich bin Metatron und ich unterstütze den Aufstiegsprozess, wie ihr ihn nennt. Ich bin bei euch und erinnere euch an eure tiefste Erdung. Hier reicht ihr in euer tiefstes Urvertrauen hinein. Viele von euch sind mit schmerzhaften Erinnerungen aus vergangen Leben hier auf diesem Planeten inkarniert. Und ihr seid nicht wirklich zutiefst hier angekommen. Tief in euch durch den Schmerz, den ihr mitbrachtet, wolltet ihr nicht wirklich hier sein, auch wenn es euch nicht bewusst war. Es war ein“ nicht ganz Einlassen“ hier. Dies darf jetzt gehen. Ihr seid für genau diesen Zeitpunkt hergekommen und ihr dürft jetzt zutiefst ankommen und innig Ja sagen und eure wohlige Verbindung , eure Verwurzelung in die tiefsten Tiefen von Mutter Erde bejahen und zulassen.

Ja som Metatron a tým, že čítate tirto slová tak sa to už deje. Už ste povedali ÁNO. Cez vás svieti svetlo božského zdroja a môže účinkovať a žiariť v plnom rozsahu s príjemným uzemnením. Vezmite si trochu času aby stet o ÁNO  cítili a pustili všetko čo vás od toho zadržiavalo. Pusťte sa do pocitu hlbokého, príjemného uzemnenia. Cíťte vaše korene. A tiež to svetlé prepojenie so zdrojom. Kedysi bolo uzemnenie prepojené s temnotou. Vy ste chceli svetlo. Ste na prahu prekonania duality. A teraz sa to môže stať. Obe rovnako a v rovnováhe. Vy to cítite. Znova a znova. Áno, ja som na tejto úžasnej planéte a som hlboko prepojený s matkou Zem. A tak môže svetlo, ktoré do mňa vteká – pretekať/vtekať do najhlbšej hĺbky a ten pociť nesenia a držania, pra-dôvery preteká cez mňa do zdroja. A tak je harmocký tok vo vás a prináša so sebou nekonečnú lásku a radosť zo života.

Ja som anjel Metatron – a tak to je.
Ich bin Metatron und indem ihr diese Worte lest, geschieht es bereits. Ihr habt ja gesagt dazu. Durch euch scheint das Licht der Göttlichen Quelle und es kann in seinem vollen Umfange wirken und leuchten mit dieser wohligen Erdung. Nehmt euch etwas Zeit, um dieses Ja zu fühlen und all das loszulassen, was euch davon abhielt. Geht ganz in das Gefühl der tiefsten wohligen Erdung hinein. Fühlt es immer wieder. Fühlt eure Wurzeln. Und auch die lichte Verbindung zur Quelle. Tief geerdet zu sein war für euch verhaftet mit Dunkelheit. Ihr wolltet nur das Licht. Ihr seid dabei, die Dualität zu überwinden. Und so darf dies jetzt geschehen. Beides gleichermaßen und ausgewogen. Ihr könnt es fühlen. Immer wieder. Ja, ich bin hier auf diesem wunderbaren Planeten und ich bin zutiefst verbunden mit Mutter Erde. So dass das Licht, das in mich einströmt, bis in die tiefste Tiefe gelangt und dieses Gefühl des Getragen- und Gehaltenseins, des Urvertrauens fließt durch mich in die Quelle ein. Und so ist dies nun ein harmonischer Fluss in euch, der unendliche Liebe und Lebensfreude in sich birgt.
Ich bin Erzengel Metatron.
Und so ist es.

Erzengel Metatron durch Martina Naler, 18.04.2016, http://www.channelhealing.de/

Alle Rechte Bild und Text bei Martina Naler

Quelle: http://www.channelhealing.de/aktuelles/aktuelles.php

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37