Rozhovor s jedným anjelom...

Melek Metatron:  

Interview mit einem Engel (durch Blandina Gellrich)

ROZHOVOR S JEDNÝM ANJELOM

Veröffentlicht am Februar 6, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: etatron

[Anmerkung der Redaktion: Diese Botschaft von Melek Metatron durch Blandina Gellrich aus dem Jahre 2006 erscheint uns zeitlos und passt aktuell wunderbar in die Zeitqualität……Shogun vom EK-TEam]

Liebe LeserInnen,

nachstehend der Auszug eines Interviews, das ich kürzlich mit dem Herrn der Herrscharen, Melek Metatron, führen durfte. Der Kontakt mit einem Engel, vor allen Dingen mit einem Engel, der in der Hierarchie des Kosmos so hoch steht, hat mich sehr beeindruckt. Anfangs mußte ich mich allerdings erst an die Energie von Herrn Metatron gewöhnen, auch war ich auf so eine Art von Gespräch überhaupt nicht vorbereitet. Normalerweise zeichne ich die Interviews mit Hilfe eines Kassettenrecorders auf. Das war hier nicht nötig, denn bevor ich laut und deutlich die Fragen stellen konnte, erhielt ich schon die Antwort. Und dies nicht mit Worten, sondern aus der Tiefe meiner Seele. Ich hatte schon Sorge, dass ich alles vergessen werde, denn ich möchte das Gespräch gerne vielen zur Verfügung stellen. Aber die Sorgen habe ich mir umsonst gemacht (das ist meistens so bei Sorgen), ich kann mich immer noch an jedes Detail erinnern. Nachstehend einige Auszüge aus meinem Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Spaß beim Lesen.

Milí čitatelia,

vkladáme výťažok zo 6 rokov  satrého rozhovoru s anjelom Metatronom pretože dnes je viac aktuálny a pochopitelný ako vtedy. Želám ábavu a radosť pri čítaní.

 

Frage: Was ist die Seele, wie sieht sie aus, wo in meinem Körper befindet sie sich?

Otázka: Čo je duša, ako vyzerá, kde, v mojom tele je?

 Antwort: Odpoveď:

Vopred by som povedal, že žiadna otázka, ktorú mi dáš nie je nová. Aj moje odpovede nie sú nové. Mnoho nájdeš v tých mnohých knihách a seminároch, ktoré stoja v tvojej poličke. A napriek tých mnohých kníh a seminárov pripadá mnohým mnoho z tých tém ťažko pochopitelné. Preto sú všetci anjeli a svetelné bytosti z vesmíru vždy pripravení a ochotní na tú otázku odpovedať. Znova a znova pokiaľ tie informácie nepochopili všetci ľudia.

Erst einmal vorweg liebes Kind, keine Deiner Fragen, die Du stellst oder stellen wirst, ist neu. Auch keine meiner Antworten ist neu. Du wirst alles auch in einigen Büchern finden, die dort in Deinem Regal stehen. Aber trotz der vielen Bücher und Seminare zu diesen Themen, fällt es immer noch vielen Menschen schwer, diese Informationen zu verstehen. Deshalb sind alle Engel und Lichtwesen im Kosmos immer wieder gerne bereit, Euch diese Fragen zu beantworten. Immer und immer wieder, so lange, bis alle Menschen es verstanden haben.

Dabei braucht Ihr unsere Antworten eigentlich gar nicht. Denn alles Wissen darüber ist in Eurer Seele enthalten.

Pritom naše odpovede vôbec nepotrebujete. Lebo všetka tá vedomosť je obsahom vašej duše.

Kedysi bola len energia stvoriteľa, nazývaná stvoriteľ, Boh, Bohyňa, alebo – veľmi pekné slovo – Zdroj. Zdroj je počiatkom všetkého, všetkého čo bolo, je a bude. Večnosti existoval zdroj a večne bude exitovať. Kedysi sa Zdroj spýtal – to čo sa mnohí pýtajú – „Kto som?“ ale nebol nikto, kto by mu odpovedal. To „Kto som?“ malo efekt, že zrazu sa zrodili planéty, Slnká, zrodili sa svetlo , temnota, hviezdy... Na tom spoznáš aký veľký účinok majú myšlienky a slová. Aj tvoje myšlienky a tvoje slová. Tou láskou, ktorá bola v tých slovách „Kto som“? sa zrodilo veľa duší. Keďže všetky duše pochádzali zpôvodného Zdroja tak všetky duše obsahujú všetku tú silu a lásku Zdroja. Áno, skutočne sú v každej jedinej duši. To znamená, že každá duša je plná sily Zdroja. Z niektorých duší sa vyvinuli bytosti svetla – ako ja. Na začiatku si bol ty – ako každý človek – svetelná bytosť.

Einst gab es nur die Schöpferenergie, genannt der Schöpfer, der Gott, die Göttin, oder – ein sehr schönes Wort – die Quelle. Diese Quelle ist der Ursprung von allem, von allem was war, von allem was ist und von allem was sein wird. Ewigkeiten existierte diese Quelle, und sie wird ewiglich existieren. Irgendwann fragte sich die Quelle – so wie sich heute viele Menschen fragen – „Wer bin ich?“. Es gab aber niemanden und nichts, was eine Antwort geben konnte. Dieses „Wer bin ich?“ hatte aber den Effekt, dass mit einem Mal Planeten und Sonnen geboren wurden, Licht und Finsternis, Sterne… Daran kannst Du erkennen, welche immensen Auswirkungen jeder Gedanke und erst recht jedes gesprochene Wort haben. Auch Deine Gedanken und Deine Worte liebes Kind. Durch die Liebe, die in dem Gedanken „Wer bin ich?“ enthalten war, wurden ganz viele Seelen geboren. Da alle Seelen aus der Ursprungsquelle stammten, war und ist in ihnen auch die ganze Liebe und Kraft der Quelle enthalten. Ja, wirklich, in jeder einzelnen Seele. Das bedeutet, dass jede Seele voll von Schöpferkraft ist. Aus einigen Seelen wurden mit der Schöpferkraft Lichtwesen, so wie ich. Anfangs bist auch Du – wie jeder Mensch – ein Lichtwesen gewesen.

Irgendwann hat der Planet Erde beschlossen, sich als eine ganz besondere Art von Schule für Seelen zur Verfügung zu stellen. Damit die Ursprungsquelle noch genauer erfahren konnte, wer sie sei, haben viele Seelen beschlossen, ihre Schöpferkraft tief zu verstecken und für lange Zeit zu vergessen. Dafür haben sie eine neue Art von Kraft geschaffen: das Ego. In dem Ego sind alle Gedanken und Gefühle enthalten, die nichts mit der ursprünglichen Schöpferkraft zu tun haben. Ängste, Zweifel, rationaler Verstand… Mit Hilfe des Egos konnten die bewußten Seelen sich bis auf einen dünnen Faden von der ursprünglichen Schöpfungsenergie abnabeln. Wir anderen konnten und können dies nicht. Mit Hilfe des Egos wurden Leben und Tod erschaffen, hierarchische Strukturen, Macht und Ohnmacht… Das Spiel der Seelen auf Erden wurde immer intensiver, so intensiv, dass alles, was hier gespielt wird, als wirklich erfahren wurde und die Wirklichkeit als Traum.

Nun, nach so langer Zeit, hat die Erde den Wunsch geäußert, wieder ins Universum eingebunden zu werden. Sie war so lange Zeit Eure Bühne, hat so viel gelitten, um Euch und der Quelle diese Erfahrungen zu ermöglichen, dass alle im Kosmos diesen Wunsch respektieren. Daher geschieht es, dass sich jetzt einige Seelen wieder erinnern. Erinnern, dass ihre Träume die Wirklichkeit sind und die Wirklichkeit ein Traum. Sie erinnern sich an den dünnen Faden, der sie immer noch mit der Ursprungsquelle verbindet. Die Erde erleichtert Euch es mit jeder Schwingungserhöhung immer mehr, dass Ihr Euch erinnern könnt. Erinnern, wo Ihr herkommt, erinnern, warum Ihr auf Erden seid, erinnern an Eure Freunde und Freundinnnen. Ja, alle Engel und Lichtwesen sind Eure Freunde. Je stärker Ihr Euch erinnert, desto dünner wird der Schleier, der uns trennt. Alle Engel und Lichtwesen heißen Euch Menschen von Herzen willkommen. Was für ein Fest für uns. Euer Ego wird kleiner und schwächer, und dafür entdeckt Ihr Eure Seele und die darin verborgene Liebe und Schöpferkraft.

A teraz po dlhom čase vyjadrila Zem želanie byť znova zapojená do vesmíru. Tak dlho bola vašim javiskom, toľko trpela aby vám a Zdroju umožnila skúsenosti, že všetci vo vesmíre jej želanie rešpektujú. Preto sa stane, že mnohé duše si znova spomínajú. Spomínajú, že ich sny sú skutočnosť a realita je len sen. Spomínajú na tie tenké nite, ktoré ich ešte stále spájajú s pôvodným Zdrojom. Zem vám to uľahčuje s každým zvýšením vibrácie aby ste si mohli spomenúť. Spomenúť si odkiaľ pochádzate, prečo ste na Zemi, spomenúť na vaše priateľky a priateľov. Áno, všetci anjeli a svetelné bytosti sú vaši priatelia. O čo silnejšie spomínate, o to tenší bude závoj, ktorý náš oddeluje. Všetci vás srdečne vítame.  Aká oslava pre nás. Vaše ego sa zmenšuje a zoslabuje a preto odhalíte vašu dušu a v nej ukrytú lásku a silu stvorenia.

Aj keď ty milé dieťa pozeráš s úctou nahor k nám – tak ver mi, že všetci anjeli a svetelné bytosti obdivujú každého jedného z vás, ktorí Zdroju slúžia tak veľmi. Cíťte moju nemeratelnú lásku a pomocou tvojej lásky rozhodni čo je realita a čo je sen.

Tak, ako vidíš milé dieťa zodpovedal som všetky tvoje otázky, ktoré si mi chcela dať. Dokonca aj otázky, ktorých si nie si vedomá. Ďakujem ti veľmi za tento rozhovor a za tvoju pozornosť. Mysli na to, že nikdy sme neboli oddelení.

Auch wenn Du liebes Kind, ehrfurchtsvoll zu uns Engeln aufschaust, glaube mir, alle Engel und Lichtwesen bewundern jeden einzelnen Menschen, der damit der Quelle einen so großen Dienst erwiesen hat. Fühle meine unermeßliche Liebe zu Dir und entscheide mit Hilfe dieser Liebe, was ist die Wirklichkeit, was ist ein Traum.

So, liebes Kind, wie Du siehst, habe ich gleich Deine anderen Fragen, die Du mir noch stellen wolltest, mit beantwortet. Sogar die Fragen, die Dir noch gar nicht bewußt waren. Ich danke Dir sehr herzlich für dieses Gespräch und Deine Aufmerksamkeit. Denke daran, liebes Kind, wir waren nie getrennt voneinander.

 

Ähm… lieber Herr Metatron, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch…

Blandina Gellrich

Melek Metatron durch Blandina Gellrich am 20.11.2006, http://licht-der-seele.net/

Quelle deutsch: http://licht-der-seele.net/news-service/interview-mit-einem-engel-geschichte/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29