Ste pripravení...

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe (durch Marilyn Raffaele) – 06.März 2016

Veröffentlicht am März 8, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: f55d-die2barkturianer

 Ihr Seid Bereit” – „Ste pripravení“

Ihr Lieben, sprechen wir von einem Ort der Liebe und des Respekts für euch und für die enorme Arbeit, die ihr unternommen habt und jetzt manifestiert. Wir sehen auch viele von euch schwach, traurig und sogar ab und zu verzweifelt scheinend, während ihr beginnt mit neuen Augen und offenen Herzen zu sehen, die es euch erlauben zu erkennen, wie das Leben auf der Erde anders sein könnte.

Milí, hovorme o mieste lásky a rešpektu pre vás a o tej obrovskej práci, ktorú ste robili a teraz manifestujete, predvádzate. Vidíme aj mnohých, ktorí sú slabí, smutní a dokonca vyzerajú zúfalí pokiaľ začínate vidieť novými očami a otvorenými srdcami, ktoré vám dovolia rozpoznať ako by život na Zemi mohol byť iný.

V tejto nevyhnutnej dobe intenzívnej cesty sa pokúste vyhnúť spadnutiu do negativity lebo nemá žiaden zákon, ktorý by to podporoval. Nikdy neodmietajte javy – ale pokúste sa vidieť cez ne. Milujte všetkých účastníkov (uznaním ich prirodzenosti) a pohybujte sa ďalej vpred. Odpor proti niečomu dáva tomu moc, ktorú nemá.

Chceme sa vrátiť k téme zmeny. Zvládnutie a prijatie tej zmeny vo svete potrebuje veľa odvahy ale zabudnete (ignorujete?) vo viere, že je to správne. Tie nové a vyššie energie slúžia odloženiu všetkého starého, hustého – všetkých mnohých chýb, ktoré ľudia ešte stále akceptujú ako pravdu a ako prijatelné správanie.

Tie nové a vyššie energie slúžia tomu, že všetko staré, husté a vybavené treba odložiť – tie vrodené chyby mnohých, ktroré svet a ľudia považujú zatiaľ ešte za akceptovatelné správanie. Ak niektorí začnú rozpoznávať, veriť a žiť z nového vedomia– odhliadajúc od toho ako svetová viera vyzerá – a prestanú to ignorovať ako nepríjemnosť ich spôsobu života. Preto sú nutné isté „volania prebudenia“.

Während der unvermeidbaren “Down-Zeiten” dieser intensiven Reise versuch zu vermeiden in die Negativität der Erkenntnis abzurutschen, dass alles was ihr bezeugt, nicht wirklich ein Gesetzt hat es zu unterstützen. Leugnet niemals die Erscheinungen, sondern lernt es zu durchschauen. Liebt alle Beteiligten (durch Anerkennung ihrer wahren Natur) und bewegt euch weiter. Widerstand gegen irgendetwas verleiht ihm Macht, die es nicht wirklich hat.

Wir möchten zum Thema der Veränderung zurückkehren. Es braucht viel Mut zur Bewältigung und Annahme des Wandels in der Welt und anderen aber (ignoriert?) ihr vergesst Veränderungen für euch in dem Glauben, dass sie richtig sind wo sie sein sollten.

Die neuen und höheren Energien dienen dazu, alles alte, dichte und erledigte auszusetzen ~ die angeborenen Fehler von vielen, welche die Welt und die Menschen immer noch als Wahrheit und akzeptables Verhalten halten. Wenn einige glauben, egal wie weit der falsche weltliche Glaube anerkannt und akzeptiert wird, muss der Mensch, sobald er es erkannt hat, anfangen aus diesem neuen Bewusstsein zu leben, statt es als eine Unannehmlichkeit seines Lebensstils zu ignorieren. Dies ist der Grund, warum gelegentlich “Weck-Rufe” geschehen müssen.

Zuerst kann Leben aus einem neuen Bewusstsein zu leben, in ein wenig inneren wie äußeren Konflikten resultieren. Innere Veränderung schafft automatisch eine energetische Trennung von jenen, die jetzt von einer anderen Resonanz sind. Dies sind normalerweise Menschen die ihr gut kennt und oft wird es von Argumenten begleitet, die “alten” noch zu kennen und zu lieben. Unstimmigkeiten können auftreten, weil ihr energetisch nicht mehr mit gewissen Mitgliedern eurer Familie, Freunden oder organisatorischer Gruppe übereinstimmt.

Dies bedeutet nicht, dass ihr plötzlich ablehnt mit jenen Menschen, die ihr gekannt habt, zu sein und immer noch liebt. Es bedeutet einfach, dass ihr, wenn ihr mit ihnen seid, ihr entdecken werdet, dass ihr weniger gemeinsam habt und viele Dinge anders sehen werdet, was oft in ein allmähliches Wegfallen von bisheriger Nähe resultiert.

Žiť z nového vedomia môže najprv vyústiť vo vnútorných a vonkajších konfliktoch. Vnútorná zmena automaticky spôsobuje vzdialenie od tých, ktorí sú v inej rezonancii/vibrácii. Sú to často ľudia, ktorých dobre poznáte a často je to sprevádzané argumentom: tých „starých“ ešte milujem. Môžu vzniknúť nedorozumenia lebo už nie ste v súlade s priatelmi, rodinou alebo organizáciami. To neznamená, že zrazu odmietate byť s ľuďmi, ktorých poznáte aj keď ich máte radi. Znamená to jednoducho, že keď ste s nimi tak odhalíte, že už máte menej spoločných vecí a mnoho vidíte inak, čo spôsobí pomalé vzdialenie od nich.

Existujú aj takí, ktorí sa pokúsia žiť v stave vedomia, z ktorého vyrástli. Tí sa zúfalo pokúšajú držať sa na ľuďoch, miestach alebo veciach za účelom znova-vytvorenia minulosti. To sa často deje v romantických vzťahoch. Vy nemôžete po prebudení znova zaspať a ignorovať, to je veľmi ľudské. Vedomie a láska sa manifestujú same ako nový pocit odvahy. Odvaha k preskúmaniu nových vecí napriek tomu čo iní myslia alebo mať odvahu opustiť zneužívajúcu situáciu, o ktorej ste mysleli, že to je karmická záležitosť/vina alebo, že vás to učí trpezlivosť. Byť spirituálny znamená, že nikdy nedovolíte vaše zneužívanie.

Es gibt einige, die versuchen zurückzukehren und weiter in einem Zustand des Bewusstseins zu leben, dem sie entwachsen sind. Diese Lieben halten verzweifelt an einigen Menschen, Orten oder Dingen fest, versuchend die Vergangenheit wieder herzustellen. Dies geschieht oft in romantischen Beziehungen in denen behauptet wird jemand zu sein, um den anderen und die Beziehung zu halten, damit sie funktioniert. Ihr könnt nicht wieder einschlafen nach dem Aufwachen und es ignorieren, dies ist sehr menschlich.

Bewusstsein und Liebe manifestieren sich selbst als ein neues Gefühl von Mut. Mut, neue Dinge auszuprobieren, ungeachtet dessen, was andere denken können oder vielleicht der Mut, eine missbräuchliche Situation zu verlassen, von der ihr glaubtet eine karmische Schuld zu begleichen oder sie lehrt euch Geduld. Spirituell zu sein bedeutet niemals euch missbräuchlich behandeln zu lassen.

Lernt zu erkennen und euch über die gewöhnlichen Formen von Selbst-Missbrauch zu erheben. Viele betrachten mentalen, emotionalen und sogar physischen Missbrauch nicht, den sie sich selbst als echten Missbrauch zufügen. Ihr seid die Göttlichen in menschlicher Form, würdet ihr das Göttliche missbrauchen?

Spirituelle Erleuchtung auf der Erde zu erreichen, ist nichts für Schwächlinge. Es braucht großen Mut und Kraft es zu tun, und deshalb werdet ihr beobachtet, bewundert und so sehr auf dieser Seite geliebt. Die Reise ist schwierig, besonders am Anfang, weil alles was vorher als Wahrheit gehalten wurde, beginnt sich aufzulösen und das Erwachen fühlt sich an, als ob der “Teppich unter den Füßen” weggezogen wird. Weil die Sicherheit eines ganzen Glaubens-Systems kollabiert, folgt eine extrem traumatische Phase des Zweifels und der Furcht. Man hat sozusagen einen Fuß in beiden Welten.

Diese Erfahrung kann intensiv und sehr beängstigend sein, besonders für jemanden, der einem bestimmten Glaubens-System verpflichtet ist. Alles was früher als ultimative Wahrheit gehalten wurde, fällt weg, aber sie haben noch nicht die Stärke des neu geborenen Zustandes des Bewusstseins erreicht. Während höhere Ebenen der Wahrheit vertraut und nicht so beängstigend sind, nehmen die Menschen allmählich das neue Bewusstsein an, sich in einen höheren Zustand des Bewusstseins entwickelnd. Wisst, dass Entwicklung ein fortlauender Prozess ist ~ Erden-Erfahrungen repräsentieren die niedrigere Sprosse einer sehr hohen und sich entfaltenden Leiter.

Dosiahnuť spirituálne osvietenie na Zemi nie je nič pre slabochov. Potrebuje veľkú odvahu a silu a preto ste pozorovaní, obdivovaní a na tejto strane veľmi milovaní. To cestovanie je obtiažne, obzvlášť začiatok, lebo všetko sa začne rozpadať všetko to čo ste považovali predtým za pravdu – ako by vám „pod nohami odchádzal koberec“. Kolabuje/rúti sa bezpečnosť celého systému viery, nasleduje traumatická fáza zúfalosti a strachu. Človek má jednu nohu v každej oblasti.

Tá skúsenosť môže byť veľmi intenzívna a zastrašujúca obzvlášť pre niekoho kto sa cíti viazaný s istou vierou. Odpadá všetko čo predtým bolo považované za ultimatívnu/neotrasnú pravdu a vy ste ešte nedosiahli silu novo-zrodeného vedomia. Pokiaľ nové vedomie, vyššie úrovne pravdy vám začnú byť dôverné tak prestanú byť zastrašujúce, tak sa v človeku začne vyvíjať stav nového vedomia. Vedzte, že ten proces je pokračujúci – pozemské skúsenosti predstavujú nízky stupeň jedného veľmi vysokého a rastúceho rebríka.

Keď je človek ochotný/pripravený vyvíjať sa k novému stavu vedomia tak sa to stane alebo nie. Dostane mnohé príležitosti na prijatie vyššej pravdy a keď to ignoruje tak to pokračuje iným spôsobom, v iných tvaroch, dokedy nepríjme. Možno sa pýtate: „Čo so slobodnou vôľou?“ áno, slobodná voľa tam je a môže to spomaliť, ale účelom tej skúsenosti je prebudenie k tomu čo ste a to je dôvod prečo ste zvolili byť teraz tuná.

Wenn ein Mensch bereit ist, sich zu einem neuen Zustand des Bewusstseins zu entwickeln, geschieht es, oder auch nicht. Er wird Gelegenheit um Gelegenheit bekommen, die höhere Wahrheit anzunehmen, für die er bereit ist, und wenn es ignoriert wird, werden sie einfach in neuen Formen fortgesetzt, bis er es “aufnimmt”“Was ist mit dem freien Willen?” fragt ihr vielleicht. Ja, der freie Wille ist darin und kann dazu dienen, diesen Prozess zu verzögern, aber der Zweck aller Erfahrung ist es zu erwachen zu wer und was ihr wirklich seid, das ist der Grund, warum ihr gewählt habt hier zu sein.

Ein gutes Beispiel dafür ist, dass, wenn ein Mensch spirituell bereit ist in einem weiterentwickelten Sinn der Beziehung (Wahl versus Notwendigkeit) er/sie sich in der Regel in eine Beziehung nach der anderen bewegt die scheitern, in Schmerz und Verwirrung beendet werden. Das Individuum vergleicht sich mit anderen und bemüht sich eine glückliche Beziehung auf alle dreidimensionalen Weisen herbeizuführen, gefördert durch die Gesellschaft, die nicht erkennt, dass er/sie sich über diese Konzepte hinaus entwickelt hat.

Kummer und Versagen lassen normalerweise das Individuum sich nach innen wenden, wo es anfängt zu verstehen, dass es bereits ganz und vollständig ist und nicht die Hälfte eines Ehepaares, wie es geführt wurde zu glauben. Sein neues Bewusstsein für die Vollständigkeit des Selbst kann sich dann ohne Anstrengung nach außen manifestieren, mit oder ohne perfekten Begleiter ~ wenn das immer noch seine Wahl ist. Vollständigkeit ist für viele einfach die Freiheit keinen Partner zu haben.

Dobrý príklad je, že jeden človek je spirituálne vo vyvíjajúcom zmysle toho vzťahu pripravený (voľba proti nutnosti) tak on/ona sa pohybujú z jedného vzťahu do nového a tie stroskotajú v bolesti a pometení/v zmetku. Indivíduum sa porovnáva s inými a snaží sa o šťastný vzťah všetkými trojdimenzionálnymi spôsobmi, podporovaný spoločnosťou, ktorá nevidí, že ten dotyčný sa už vyvinul nad tie koncepty. Starosť a zlyhanie nútia dotyčného vstúpiť do jeho vnútra kde začne chápať, že už je kompletný a už nepotrebuje polovicu/partnera ako bol učený. Jeho nové vedomie celistvosti vlastného JA sa bez námahy môže javiť vonku s perfekným alebo neperfektným partnerom – keď to je ešte jeho voľba. Celistvosť je pre mnohých jednoducho sloboda nemať partnera.

Každý na Zemi chcel byť v tejto dobe tu. Je to mocný vývoj. Každým dňom sa prebúdza viac ľudí, pokiaľ to svetlo uvoľňuje množstvo bolesti a nezhody. Nenechajte sa odradiť tým čo vo svete pozorujete ale uznajte to ako to čo to je – dlho-skrytá hustá energia konfliktov/nezhôd a stá-ročných skúseností, ktoré vyžadujú očistu.

Vysielajte a viďte svetlo súčasnosti keď vidíte nezhody, odporujte alebo neuznajte, že to je pravda, tretia dimenzia je dimenzia ilúzie – vonkajšok neprebudeného vedomia väčšiny, vyplývajúca z duality a rozdelenia. Svet nie je ilúzia – ako to vnímame – zodpovedá stavu vedomia.

Jeder einzelne auf der Erde wollte zu dieser Zeit hier sein. Es ist eine mächtige Entwicklungs-Zeit. Mit jedem Tag erwachen immer mehr, während das Licht zur gleichen Zeit eine enorme Menge von Schmerz und Zwietracht freilegt. Versucht euch nicht von dem entmutigen zu lassen, was ihr in der Welt beobachtet, aber erkennt es als das an, was es ist ~ eine lange verborgene dichte Energie von Konflikten und Erfahrungen aus Hunderten von Jahrhunderten, die der Reinigung bedürfen.

Sendet und seht immer das gegenwärtige Licht, wann und wo auch immer ihr Zwietracht beobachtet, Widersetzt oder glaubt nicht, dass es wirklich ist, die dritte Dimension ist eine Dimension der Illusion ~ eine äußere Erscheinung aufgrund des nicht-erwachten Bewusstseins einer Mehrheit in den Überzeugungen der Dualität und Trennung. Die Welt ist NICHT die Illusion, wie es wahrgenommen wird, entsprechend eines Zustands des Bewusstseins ist es Illusion.

Es ist, als würdet ihr die Welt durch ein schmutziges Fenster betrachten. Jedes neue Bewusstsein über die Wahrheit wischt ein wenig vom Schmutz fort. Es wird immer Paare von Gegensätzen in der dritten Dimension geben, ohne Rücksicht darauf wie hart man versuchen mag schlechte Erscheinungen zu guten zu verändern, damit sie einfach zwei Seiten der gleichen Münze sind.

Je to tak ako by ste svet videli cez špinavé okno. Každé nové vedomie o pravde zmaže niečo z tej špiny. V tretej dimenzii môžu existovať páry protikladov bez ohľadu na to ako sa pokúša zmeniť zlé javy k dobrému tak aby boli jednoducho dve strany tej istej mince.

Vašou prácou ako prebudené duše je ukončiť tie javy. Viďte svetlo v každom jednom, aj keď môžete vnímať len kúsok. Vedzte, že všetko je v a od toho jedného, nezávisle ich konaní alebo hĺbky ich vedomia. Rozpoznajte pravdu o každom človeku, ktorí príde do vášho vedomia – jedno či cudzí, rodina alebo priatelia. To uznanie môže skutočne viesť k zmene vo vedomí iných keď sú pripravení – bez slova a konania, akcie.

Pokiaľ pozorujete US-politikov, ktorí hrajú „Pánov zámku“ tak rozpoznajte/viďte ich vrodené svetlo. To neznamená, že súhlasíte s nimi alebo s ich eskapádami ale znamená to, že vidíte vyšším vnímaním. Robiť to celý deň, s ľuďmi, miestami alebo udalosťami z vás robí pracovníka svetla. Trénujete váš rozum novým spôsobom a pomáhate mu odhaliť informácie z hlbších zdrojov. Ne-vyučený rozum môže pracovať len s tým čo je už v univerzálnom konsens-vedomí.

Z toho dôvodu sa vám vaše sny zdajú metúce. V spánku môžete mať spirituálnu lekciu alebo skúsenosť ale rozum s jeho dosiahnutelnými vedomosťami nie je v stave spracovať to a preto si niečo vymyslí. Veľká časť očisty sa deje počas spánku, teda keď snívate o istých ľuďoch alebo udalostiach tak to môže byť očista životo-časov z enrgií, ktoré súvisia s tým človekom alebo skúsenosťou.

Eure Arbeit als erwachte Seelen ist es, diese Erscheinungen zu beenden. Seht das Licht innerhalb eines jeden Individuums, sogar wenn ihr nur einen kleinen Punkt wahrnehmen könnt. Wisst, dass alles in und vom EINEN ist, ungeachtet ihres Handelns oder der Tiefe ihrer Unbewusstheit. Erkennt die Wahrheit über jeden Menschen, der in euer Bewusstsein kommt ~ ob Fremde, Familie oder Freunde. Diese Anerkennung kann tatsächlich eine Veränderung im Bewusstsein anderer verursachen, wenn sie aufnahmebereit sind ~ ohne gesprochene Worte und ohne Aktionen.

Während ihr die US-Politiker beobachtet, die “König des Schlosses” spielen, erkennt ihr angeborenes Licht an. Dies bedeutet nicht, einverstanden mit ihnen oder ihren Eskapaden zu sein, sondern es bedeutet, dass ihr mit einer höheren Wahrnehmung seht. Dies überall in eurem Tag, mit den Menschen, Orten oder Ereignissen ausführen, macht euch zu einem Licht-Arbeiter. Ihr trainiert euren Verstand auf neue Weisen zu interpretieren und helft ihm tiefere Quellen von Informationen zu erschließen. Ein nicht-aufgeklärter Verstand kann nur das zurückgreifen, was bereits im universellen Konsens-Bewusstsein präsent ist.

Aus diesem Grund scheinen eure Träume sehr bizarr zu sein. Ihr könnt eine tiefe spirituelle Lektion oder eine Erfahrung während des Schlafs haben, aber der Verstand ist unfähig es mit seinem verfügbaren Wissen in Verbindung zu bringen, und deshalb erfindet er einfach etwas. Ein großer Teil der Reinigung findet im Schlafzustand statt, wenn ihr also immer wieder über euch oder einige Menschen oder Ereignisse träumt, kann die Reinigung auf Lebenszeiten von Energien bezogen sein, die mit diesen Menschen oder Erfahrungen in Verbindung gebracht werden können.

Die intensiven Zeiten der Reinigung, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden, können Menschen und Probleme betreffen, die ihr lange für abgeschlossen hieltet, die einige völlig neue physische, emotionale oder mentale Probleme plötzlich in eurem Leben erscheinen lassen. Zellulare Erinnerungen, angesammelt über Hunderte von Lebenszeiten, sind oft Energien, auf die ihr euch in keiner Weise mehr bezieht, die ihr jedoch noch unwissentlich tragt. Alle intensiven Erfahrungen bleiben über Lebenszeiten in zellularer Erinnerung, bis ihr genug entwickelt seid um sie zu klären und hinter euch zu lassen. Jetzt seid ihr dabei.

Die Reinigung und Integration neuer Energie hinterlässt oft ein individuelles Gefühl von Müdigkeit und ausgelaugt sein. Ruht, wann immer ihr könnt und glaubt niemals, dass ihr in irgendeiner Weise versagt habt, weil ihr nichts zu tun scheint. Oft kommt das Gefühl, dass während des Integrations-Prozesses nichts passiert, aber auf der spirituellen Reise ist immer etwas los. Erlaubt euch mehr Pausen in eurem alltäglichen, hektischen Leben ~ ohne Schuldgefühl. Die Überzeugung, die Ausruhen oder nichts tun als Faulheit erklärt, sind einfach Konzepte aus vergangenen Zeiten in denen es hieß wer nicht hart arbeitet, braucht nicht essen.

Tie intenzívne časy očisty, ktoré teraz prebiehajú sa môžu týkať ľudí a problémov, ktoré ste už dávno považovali za uzatvorené, ktoré sa teraz vynárajú vo vašom živote ako úplne nové fyzické, emocionálne alebo mentálne problémy. Buňkové spomienky, nahromadené stovkami životo-časov sú často energie, s ktorými sa už vôbec nestotožňujete, ale nevedome ich ešte v sebe nosíte.

Tá očista a integrácia nových energií zanecháva často individuálny pocit únavy a vyčerpania. Oddychujte vždy kedy môžete a nikdy neverte, že ste nejakým spôsobom zlyhali keď nič nerobíte. Často príde pocit, že sa počas procesu integrácie/vkládania nič nedeje ale na spirituálnej úrovni sa vždy niečo deje. Dovoľte si stále viac prestávok vo vašom hektickom živote – bez pocitu viny. Presvedčenie, ktoré vysvetluje oddych ako nič robiť alebo lenivosť sú jednoducho koncepty minulosti, v ktorých sa hovorilo, že kto nepracuje nemusí jesť.

Milujte sa úplne, každú časť vášho fyzického tela – každý orgán a každú funkciu bez ohľadu na to ako vyzerajú. Nechajte odísť tie staré návyky, ktoré zamietajú lásku pre vás – keď uznáte isté kritériá tak dosiahnete dokonalosť. Milujte vaše emócie bez ohľadu na to či vás šokujú, zahanbujú alebo metú. Milujte každého človeka, ktorého vidíte, každé zviera, každú rastlinu a kameň. Milujte DEVA-prírodné-kráľovstvá, elementárne a tiež Gaiu samu, lebo každý a všetko sú jeden. Vy ste jeden. Láska je kľúčom – rozpustenie, koniec, otvor, dokonalosť všetkých vecí.

Ste pripravení. S veľkou láskou a úctou – sme arkturiánska skupina

Liebt euch vollständig, einschließlich jeden Teiles eures physischen Körpers ~ jedes Organ und jede Funktion, unabhängig davon, wie die Dinge erscheinen mögen. Lasst die veralteten Gewohnheiten gehen, die euch die Liebe für euch Selbst vorenthalten, wenn ihr einige Kriterien anerkennt, werdet ihr Vervollkommnung erreichen. Liebt eure Emotionen, ungeachtet wie sehr sie euch vielleicht schockieren, beschämen oder irritieren wenn sie auftauchen. Liebt jeden Menschen, den ihr seht, jedes Tier, jede Pflanze und Felsen. Liebt die Deva-Natur-Königreiche, die Elementare ebenso wie Gaia selbst, denn jeder und alles sind Eins damit. Ihr seid EINS.

Liebe ist der Schlüssel ~ die Auflösung, das Ende, die Öffnung, die Vollständigkeit aller Dinge.

Ihr seid bereit.

Mit großer Liebe und Wertschätzung

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele06.03.2016

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0316/0arkt-grupp.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29