"Učeň" 5-dimenzionálneho vedomia

Spiritualität & Erwachen: Das Wissen Von Nichts ~ „Leerling“ des 5-dimensionalen Bewusstseins (von L‘Aura Pleiadian)

Veröffentlicht am Mai 27, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://pleiadiandelegate.files.wordpress.com/2016/03/embracinglove.jpg?w=1184&h=666

Das Wissen Von Nichts ~ „Leerling“ des 5-dimensionalen Bewusstseins

Vedomosť o ničom – „učeň“ 5-dimenzionálneho vedomia

V blahu tuná sediac... cítim aké veľkolepé to doslova je ...NIČ vedieť. Aké radostné to je byť oslobodený od všetkých tých nekonečných príbehov, oslobodený od nutnosti musieť niečo vedieť, oslobodený od strachu, oslobodený od všetkého čo nie je ctihodná prítomnosť mojej božskej prezencie... TERAZ.

Aj ty môžeš vedome žiť (ako) tvoje božské JA.

Selig hier sitzend … fühle ich, wie großartig es wortwörtlich ist … NICHTS zu wissen. Wie freudig es ist, frei von all‘ den unendlichen Geschichten zu sein, frei von der Notwendigkeit irgendetwas wissen zu müssen, frei von Angst, frei von alledem was nicht die ehrenvolle Anwesenheit meiner Göttlichen Präsenz ist … JETZT

Auch du kannst bewusst (als) dein Göttliches Selbst leben.

Jederzeit und überall im gegenwärtigen Moment zu leben, ist die Freiheit eines Lebens in Freude und Glückseligkeit. ALLES ist magisch, wenn du (als) dein Göttliches Selbst (bewusst), (als) dein Ewigliches DU lebst … in einem Körper.

In jedem Augenblick präsent und bewusst zu sein, ist wie ein Kind zu sein … [Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder …].

Žiť vždy a všade v terajšom momente je sloboda života v radosti a pocitu blaha. VŠETKO je magické keď žiješ tvoje božské JA (vedome) ako tvoje večné TY ... v jednom tele. Byť v každom okamihu prezentný a vedomý je ako byť dieťa.... (keď nebudeš/sa nestaneš ako deti...)

Život je vzrušujúci , je uvoľnený a MIERUMILOVNÝ ... keď je prijatý v každom okamihu otvoreným srdcom v radostnej prítomnosti/prezencii. Je bohatý a naplňujúci.

Vdychuj to hlboko... teraz. Cíť to hlboko v tebe ... teraz.

V súčasnom momente si slobodný od všetkých očakávaní aj voči iným ľuďom.

Das Leben ist sehr reizvoll und anregend, es ist entspannt und FRIEDVOLL … wenn es jeden Augenblick mit offenem Herzen in der freudigen Präsenz empfangen wird. Es ist reich, es ist erfüllend.

Atme es tief ein … jetzt. Fühle es ganz tief in dir … jetzt.

Im gegenwärtigen Moment bist du frei von irgendwelchen Erwartungen, auch anderen Menschen gegenüber.

Wenn dein Bewusstsein aus dem gegenwärtigen Jetzt-Moment genommen wird, dann gehst du durch fixe Vorstellungen, durch aufgewärmte Geschichten und alte Ängste – die mit der Vergangenheit oder der Zukunft verbunden sind – in den Verstand. Und sobald du im Verstandesdenken bist, geht deine bewusste Wahrnehmung verloren und du bist nicht mehr präsent. Das Defizit, das Versäumnis, der Verlust all‘ dessen, was nicht hier und jetzt ist, und der daraus resultierende Wunsch, das haben zu wollen, was bis jetzt noch nicht in deinem Leben ist, ist die Ursache allen Leids.

Keď tvoje vedomie berieš zo súčasného teraz-momentu tak potom ideš cez pevné predstavy, ohriate príbehy a staré strachy – ktoré sú prepojené s minulosťou a budúcnosťou – v rozume. A keď si v myslení s rozumom tak sa stratí tvoje vedomé vnímanie a ty nie si prezentný. Ten nedostatok, zmeškanie, strata všetkého čo nie je tuná a teraz a z toho vyplývajúceho želania chcieť mať to čo ešte nie je v tvojom živote je dôvodom všetkého utrpenia.

V súčasnom okamihu ti tvoje srdce ukazuje cestu. To je tvoje vedomé prepojenie s tvojou božskou prítomnosťou. Tvoje vedomé prepojenie k slobode, k láske, k životu... VÄČŠIE ako všetko to čo si si kedy predstavil. K životu tvojich snov. To je 5-dimenzionálne vedomie.

Tvoj život sa VYVÍJA zázračne... vo vedomej prezencii.  

Im gegenwärtigen Moment zeigt dein Herz dir den Weg. Dies ist deine bewusste Verbindung mit deiner Gottesgegenwart. Deine bewusste Verbindung zur Freiheit, zur Liebe, zum Leben … GRÖßER als alles, was du dir jemals vorgestellt hast. Zum Leben deiner Träume. Das ist 5-dimensionales Bewusstsein.

Das Leben ENTFALTET sich wundersam … in bewusster Präsenz.

OFFEN zum EWIGEN jetzt, zu deiner Ewigkeit. Deiner Göttlichkeit. Deiner Freiheit. Deiner Präsenz. Deiner Wahrnehmung. Deines Bewusstseins.

Lass‘ alles los, was nicht im Jetzt ist. Jede Last, die ganzen Sorgen, all‘ den Stress, sämtliche Nöte, allen Mangel, jedwede Angst. Alle Ge-Schichten.

Lass‘ das Bedürfnis los irgendetwas WISSEN oder TUN zu müssen. Wenn dir dies gelingt, dann bist du im Hier und Jetzt. Dann bist du in deiner gegenwärtigen, bewussten Präsenz.

OTVORENÝ k VEČNÉMU teraz, k tvojej večnosti. Tvojej božskosti. Tvojej slobode. Tvojej prezencii. Tvojmu vnímaniu. Tvojmu vedomiu.

Pusť nutnosť musieť niečo VEDIEŤ alebo ROBIŤ. Keď sa ti to podarí tak potom si tu a teraz. Potom si v tvojej súčasnej, vedomej prezencii.

To je oslobodenie od kontroly nad udalosťami.

To je tvoja sloboda.

Das ist die Freilassung der Kontrolle über die Ergebnisse.

Das ist deine Freiheit.

Es gibt nichts mehr Erstrebenswerteres, als bewusst im Glanz deiner eigenen Göttlichen Präsenz zu leben. Deines Gotteswesens. Du, dich selbst liebend. Du, verschmolzen mit deiner eigenen Herrlichkeit. Du, als die Meisterin, der Meister, die/der du BIST. Du, lebend, atmend, fließend, als das Göttliche Wesen, das du bist, in Form, in deinem Körper.

Atme tief ein … und empfange nun diese Strömungen der Liebe, während du tief in dein Herz, in deine Magie, in deinen Göttlichen Herzraum (ein)gehst..

Neexistuje už nič cieľahodnejšie ako žiť vedome v lesku tvojej vlastnej božskej prítomnosti. Tvojej božskej bytosti. Ty, milujúci teba. Ty, splynutý s tvojou vlastnou úžasnosťou. Ty, ako majster/ka, ktorá/ý si. Ty, žijúc, dýchajúc, v toku ako božská bytosť, ktorá si, v tvare, v tvojom tele.

Dýchaj hlboko... a prijímaj toky lásky pokiaľ vstupuješ do tvojho srdca, do tvojej mágie, do božského priestoru srdca....

Vdychuj hlboko do teba ... do všetkých tvojich buniek. Cíť slávu a bohatstvo tvojho vedomia v každej buňke.

Cíť tvoju božskosť, teraz, cíť ako sa ona – ako tvoje vedomie – pulzuje cez večnosť.

Cíť tvoje JA, cíť teba, cíť tvoje JA SOM ako žije večne v súčasnom okamihu.

V lesku všetkého čo je, hlboko v tvojom srdci. Prijímaj. Teraz. Prijímaj prenos bezpodmienečnej lásky. V sláve všetkého, to znamená hlboko v tvojom srdci dostaneš to teraz. Dostanete prenos bezpodmienečnej lásky.

Nebo na Zemi – navždy.a večnosť!

Atme tief in dich hinein … in alle deine Zellen. Fühle die Pracht und den Reichtum deines Bewusstseins in jede deiner Zellen.

Fühle deine Göttlichkeit, jetzt, fühle wie sie – als dein Bewusstsein – durch die Ewigkeit pulsiert.

Fühle dein Selbst, fühle dich, fühle dein ICH BIN, wie es im gegenwärtigen Moment EWIG lebt.

Im Glanz von Allem Was Ist, tief in deinem Herzen. Empfange. Jetzt. Empfange die Übertragung der Bedingungslosen Liebe. Im Ruhm von Allen D. h. tief innerhalb Ihres Herzens, erhalten Sie das Jetzt. Erhalten Sie diese Übertragung der Vorbehaltlosen Liebe.
Himmel auf Erden ~ für immer und ewig!

 

 

http://www.pleiadiandelegate.com/

https://thenewdivinehumanity.com/

https://thenewdivinehumanity.com/2015/09/30/knowing-nothing-5th-dimensional-consciousness/

Každú hodinu 11 – 33, teda od 11-tej minúty do 33-tej minúty sa môžeš prepojiť s mojou energiou (k aktivácii alebo k úmyslu aktivácie): link dole

Teším sa na teba.

L’Aura Plejadian

Stündlich 11 ~ 33, also von Minute 11 bis Minute 33 jeder Stunde kannst du dich auf meine Energie (zur Aktivierung / oder zur Absicht der Aktivierung) einlassen … hier der entsprechende Link dazu:

https://www.facebook.com/laurapleiadiandivineascendedbeing

Ich freue mich auf dich!

Pleiadian

Quelltext: Alchemistische Transformation / von L‘Aura Pleiadian / vom 26.05.2016 / Pleiadische Delegation / Übersetzung Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/05/26/laura-das-wissen-von-nichts/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

...

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52