Roztiahni svoje krídla...

Roztiahni svoje krídla a leť svoju víziu

Táto správa zatiaľ nie je dostupná na webovej stránke Ronna Star, Star Quest Mastery.

 Milovaní majstri, je čas zobrať do úvahy to, čo myslíte a emocionálnu energiu, ktorú projektujete/vysielate počas týchto dní konfliktov, nepokojov a stresu na vašej planéte. Zrušujete alebo narúšate auru harmónie, ktorú ste vytvorili okolo vás tým, že sa necháte zachytiť v chaosu skreslenia a ničenia, ku ktorému dochádza na Zemi v tejto dobe? Zapôsobíte do scenárov, ktoré sa opakovane prezentujú prostredníctvom televízie, rozhlasu a novín? Opäť ste dovolili, aby ste sa dostali späť do hustoty negatívneho prostredia ilúzie? Ak je vaša odpoveď na niektorú z týchto otázok áno tak pridávate chaotické vibrácie svetovej situácie s vašou energiou, namiesto toho, aby ste pridali svoju lásku / svetlo / silu k iným vyslancom mieru na celom svete. Stojíte na strane tých, ktorých najväčšou túžbou je dosiahnuť mierové riešenie pre najväčší prospech všetkých alebo sa neúmyselne zjednotíte s tými, ktorí chcú zachovať oddelenie, utrpenie a nadvládu?

            Nemyslíme si, že by ste nemali zostať informovaní o tom, čo sa deje po celom svete ale hovoríme, že teraz, ako nikdy predtým, musíte vzísť nad to, čo sa deje, a pripojiť sa k nám ako pozorovatelia z vyššej pozície, výhodou, kde nie je správna ani nesprávna cesta, len rôzne odtiene pravdy a rôznych motívov, výhodou, kde žiadna rasa, krajina alebo náboženstvo nie je úplne spravodlivé alebo bezúhonné, ani úplne nesprávne. Pamätajte, že každá duša na Zemi nesie vnútornú iskru Božského. Musíte zostať centrom srdca a sústredení na vaše Vyššie JA s duchom inšpirovaným vedomím aby vaše činy a rozhodnutia boli vždy v súlade s Božím plánom. Potom, milovaní stojite medzi radmi tých spravodlivých, ktorých najväčšou túžbou je vrátiť Zem a ľudstvo do skutočného stavu pokojného spolužitia v prostredí kde vládne náš Najvyšší / Najvyšší Boh.

       Súhlasí s tým, že mnohí súhlasili s hraním na "ďáblovho advokáta", tými, ktorí vám predstavujú tieňovú stranu v jej najničivejšom spôsobe. Existujú aj iní, ktorí tvrdia, že majú iba tie najvyššie a najkrutnejšie motívy, ale poznajú a spoznajú neskoré motívy za rozhodnutiami, ktoré sa robia a činy, ktoré sa začínajú v mene mieru a spravodlivosti. Hra duality sa hraje na Zemi v najdramatickejšej podobe práve v tomto okamihu a je na vás či vás budeme vťahovať do víriacej sa špirály masovej karmickej akcie, ktorá teraz prebieha.

            Hovorili sme mnohokrát predtým o zákonoch príčiny a následku alebo o tom, že v každej akcii existuje reakcia, ktorá vedie k tomu čo je známe ako negatívna alebo pozitívna karma. V mnohých veciach ste vy, ako en-osvetlený ľudia, usilovne pracovali aby ste vyrovnali svoju osobnú karmu, rodovú karmu a karmické vplyvy. To bola hlavná časť hry dvojakosti a polarity: návrat k rovnováhe a harmónii vo všetkých fazetách vašej Bytosti. A tak, čo sa deje teraz ako vetry, vojny, konflikty a ničenia sa víri ako temný a ťažký oblak okolo Zeme, dotýkajú sa a ovplyvňujú všetko a všetko? Záleží na tom čo cítite a premýšľate, drahí, čo je vo vašej mysli a vo vašom srdci o tom či budete pevne stáť vo Svetle alebo sa pridáte k negatívnym karmickým myšlienkovým formám, ktoré sa vytvárajú každý moment. Mnohí z vás úspešne vyvážili svoju karmickú knihu života a teraz ju nazývame tvojou knihou "Ledger of Life", v ktorej máš stĺpec plus a mínus a tvojou úlohou je premeniť mínus na plusy alebo pozitívne v energetických modeloch.

             Nežiadame vás aby ste pasívne sedeli pri boku a nič nerobili. Budete vyzvaní, aby ste sa postavili a započítali sa pretože vaša dynamická energia - Life Force - je teraz potrebná ako nikdy predtým. Ste oveľa silnejší než si dokážete predstaviť, moji odvážni priatelia; hráte dôležitú úlohu pri dosahovaní mierového riešenia veľmi znepokojujúcej svetovej situácie. Energia, ktorú vyžarujete z vášho srdcového centra má rovnako veľký vplyv na výsledok tohto veľkého konfliktu ako iniciatíva tých, ktorí sú na "frontových líniách". Aj vy ste na fronte,  tak-povediac, máte schopnosť zasiahnuť do čistej, nemanifikovanej substancie Stvoriteľa a formovať ju do silných myšlienkových foriem a činností, ktoré dokážu prekonať akékoľvek nepriaznivé situácie. Tie odvážne duše, tí, ktorí boli povolaní na bojisko, bez ohľadu na to, na ktorej strane bojujú, ak to robia s túžbou po skutočnej spravodlivosti pre všetkých a so súcitom ducha pre svojich blížnych - miesto nenávisti, túžbe po pomstve a zotročovanie alebo ovládanie druhých, tak tí potom fungujú ako spravodliví

Ak sa k nám pridáte v našom úsilí priniesť svetlo do tieňového sveta a do srdca ľudstva; ak budete pevne držať svoje presvedčenie, že v konečnom dôsledku budete mať pravdu (vediac, že ​​iba náš Otec / Matka Boh si uvedomuje celkový obraz a to, čo je naozaj najlepší výsledok); ak môžete udržať pocit pokoja a radosti vo vnútri a vyžarovať expanzívnu lásku Stvoriteľa na VŠETKO ľudstvo; potom si naozaj bojovník v našich Legiach svetla.

            Tí, ktorí protestujú, kričia a pochodujú za mier pridávajú svoju energiu do taviaceho potrubia chaosu. Neposkytujú riešenia ani neprijímajú pozitívne opatrenia ale kladú vinu a protestujú proti činom druhých a zároveň tvrdia, že nečinnosť je jediný spôsob ako dosiahnuť mier a harmóniu. Ide o inú formu zasadnutia plotu, alebo nie. Už sme vám mnohokrát povedali, že je na čase "vystúpiť z plotu", je na čase vyhlásiť, ktorej strane budete slúžiť, svetlo alebo tieň. Je načase vyhlásiť buď to, že vy ste vyslancom Svetla, horiacou Sparkou Božskej a spoluzakladateľom lásky, radosti, hojnosti a harmónie, alebo že ste ľudskou bytosťou, ktorá je ochotná konať jednoduchým spôsobom podľa pokynov druhých, čím ste zatiaľ odložili svoje Božské prirodzené právo.

            "Mier" je často používané slovo v týchto nepríjemných časoch a môže byť prerušené mnohými spôsobmi. Používate termín "pokoj v mysli", čo znamená mať pokojný, pokojný stav mysle, ktorý je bez diskordných, neharmonických myšlienok alebo duševného konfliktu. Mier môže znamenať vzájomnú dohodu medzi dvomi ľuďmi, rodinou, skupinou, susedstvom, mestom alebo národom, ktoré prinášajú prospech všetkým, ktorí sú zapojení a ktoré prináša pokojnú, a bezpečnú atmosféru ako aj zákonný poriadok. Môže to znamenať aj zmluvu alebo dohodu o zabránení alebo zastavení konfliktu medzi dvomi nesúhlasnými frakciami. Môžete byť povolaný pokojný človek alebo pacifista, pretože ste naklonení alebo sa snažíte podporovať pokojné prostredie. Môžete "usilovať o mier" alebo sa snažiť "zachovať mier" prostredníctvom zmierlivých krokov alebo urovnaním nezhôd prostredníctvom kompromisu. Mier je konečný výsledok dosiahnutia harmónie a rovnováhy v každej situácii. Mier nikdy nie je dosiahnutý prostredníctvom emocionálnej povahy alebo mysle ega, ale prostredníctvom vyšších vibračných energií Ducha, ktorý vždy hľadá najväčší / najlepší výsledok pre všetkých, ktorých sa to týka. Vo vašom svete duality a polarity je optimálnym cieľom hľadanie harmónie a rovnováhy vo všetkých veciach, ale táto harmónia musí začať z vnútra. Musí rozkvitnúť v srdci, keď dovolíte Duchu, aby zostúpil a opäť prevzal vládu vo vašom fyzickom plavidle. Potom začnete vidieť cez oči filtrované s láskou a počúvať s ušami temperovaným súcitom. Budete vedieť, že všetko, čo kedy potrebujete, je vaše, že stačí pýtať sa a už sa nebudete snažiť vziať to, čo patrí inému.

            Vždy sa usilujete o riešenie win / win a viete, že keď stratí človek tak všetci strácajú rovnako. Stanete sa šampiónom Svetla a vy budete pokojne ale odvážne chodiť keď nesiete horiaci éterický meč Božskej vôle, česť, pravdy a spravodlivosti. Vy potvrdzujete to, čo je vaša pravda a žijete svoju pravdu bezúhonne s celistvosťou a pokorou, vyučovaním podľa príkladu a dovolíte všetkým ostatným to isté právo. Musíte najprv hľadať mier z vnútra, milovaní a keď zistíte to čo hľadáte tak vyžarujete z aury mier do sveta kde bude spojená a zväčšená inou mierou a harmonickou povahou.

            Spoločne a v platnosti môžete prekonať každú nepriaznivú situáciu a môžete vytvárať a rozširovať bunky / oblasti Svetla, ktoré staviate na Zemi, ako aj v 5. dimenzii. A keď tieto myšlienkové formy svetla dosiahnu určitú úroveň zväčšenia, zázračne sa začnú prejavovať na pozemskej rovine. Mnohé z vašich vízií sa blížia k tomuto bodu a prejavujú sa zdanlivo bez námahy. Konečné dotyky sa robia a prípravy sú takmer úplné, statočné srdcia; teraz sa pozrite na úžasné výsledky všetkých vašich vytrvalých úsilí.

            Ľudstvo navzájom a každý proti každému bolo pretrvávajúcim, nikdy neprestajným procesom od pádu do hustoty. Mierové spolužitie sotva bolo konečným výsledkom konfliktu. Základným zámerom bolo najčastejšie dobýjať, zmocniť sa a prinútiť ostatných k podriadeniu sa bez toho aby sa bral ohľad na blaho tých, ktorí boli uprostred boja alebo nútení bojovať.

           
            Vysvetlili sme niekoľkokrát, ako sa rozširuje priepasť medzi Svetlom a tieňmi, takmer tak ako keby svet bol naplnený vibračnými vzormi Svetla a sa prekrýva nad tretím / štvrtým dimenzionálnym svetom ilúzie a tieňov. Táto podmienka sa každým dňom dramaticky definuje. Je nevyhnutné, aby ste ostali ostražití a mali otvorené srdcia a Ducha/dušu v každom okamihu. Musíte sa naučiť nastaviť energický bou a neustále posilňovať štít alebo stĺpec ochranného svetla stvoriteľa. Musíte počúvať šepknutie svojho srdca, lebo tvoji anjelskí vodcovia a učitelia nechávajú poklady múdrosti aby si mohol k nim pristupovať a používať ich. Vráťte sa, moji verní spoločníci a pamätajte ako sme sa toľkokrát stretli v celom vesmíre, vytvárali nové galaxie, svety a civilizácie podľa vašich najdivokejších snov. Pamätajte/pripomeňte si ako ste mali k dispozícii všetku Božskú podstatu Stvorenia a všetko čo musíte urobiť, je osloviť svoju myseľ a formovať ju do tvaru (uskutočnili silou myslenia všetko želané)? Pamätajte si, že všetko čo ste museli urobiť bolo predstaviť si niečo a to sa pred tebou zázračne objavilo. Skúste si spomenúť na mnohé tvary, ktoré ste prevzali, niektoré ľudské ale aj veľa rôznych foriem v rôznych kompozíciách, textúrach a rysoch ale všetky krásne a dokonalé v očiach nášho Otca / Matky Boha. Je dôležité, aby ste si spomenuli, že ste zažili každú rasu, ktorá v minulosti obývala Zem - čo znamená, že ste boli každá farba a vy ste niesli charakteristiky každej rasy, ktorá je teraz zrodená na vašej planéte. Hovoríme vám, že ste viacúčelová bytosť, ktorá zažila všetko bohatstvo a rôznorodosť, ktoré táto Zem, tento slnečný systém, galaxia a vesmír ponúka. A ako môžete po/súdiť svojich bratov a sestry keď v tomto živote majú odlišnú farbu pleti ako vy teraz, pretože majú odlišné zvyky, viery a uctievajú inak alebo volajú svojho Boha iným menom? Bolo povedané, že medveď stále hovorí: "Keď to robíte tak sa len rozhodujete svojim!" Pamätajte, milovaní, počas týchto období veľkých zmien sa môžete zmeniť. Žiariť/vyžarovať vašu Lásku / Svetlo pre všetkých viditelné. Dovoľte nám, aby sme vám pomohli naplniť vaše pozemské poslanie aby ste vychovávali s láskou. Spoločne budeme mať prednosť.

Ja som Archangel Michael. 

Prenesené prostredníctvom Rona / Svätého Scribe * Ako vysielač tohto článku Ja, Ronna Herman Vezane potvrdzujem univerzálne autorské práva v mene archanjela Michaela. Uverejňovanie na webových stránkach je povolené pokiaľ nie sú informácie zmenené, vyčerpané alebo pridané, a kredit autorstva a moja e-mailová adresa a webová adresa sú zahrnuté. Môže byť uverejnená v časopisoch, časopisoch alebo vo verejnej tlači s povolením od: RonnaStar@earthlink.net

This message isn't yet available on Ronna Star's website, Star Quest Mastery.


 Beloved masters, it is time to take an inventory of what you are thinking and the emotional energy you are projecting during these days of conflict, turmoil and stress on your planet.  Are you diluting or distorting the aura of harmony you have created around you by allowing yourself to be caught up in the chaos of miscreation and destruction that is taking place on planet Earth at this time? Are you engrossed in the scenarios that are being presented over and over again via the television, radio and newspaper media?  Have you once more allowed yourself to be drawn back into the density of the negative environment of illusion? If your answer is yes to any of these questions, you are fueling the chaotic vibrations of the world situation with your energy instead of adding your Love/Light/Power to that of other emissaries of peace around the world.  Will you stand on the side of those whose greatest desire is to bring about a peaceful solution for the greatest benefit of all, or will you unintentionally align with those who wish to perpetuate separation, suffering and domination?

            We do not mean that you shouldn’t stay informed as to what is taking place around the world, but we are saying that now, as never before, you must rise above what is occurring and join us as observers from a higher vantage point, a vantage point where there is no right or wrong way, only different shades of truth and different motives, a vantage point where no race, country or religion is totally righteous or blameless, nor totally in the wrong.  Remember, each and every Soul on Earth carries a Spark of the Divine within. You must stay heart-centered and attuned to your Higher Self with a Spirit-inspired consciousness so that your actions and decisions are always in alignment with the Divine plan.  Then, beloveds, you will stand among the ranks of the righteous ones whose greatest desire is to return the Earth and humanity to a true state of peaceful co-existence in an environment where our Father/Mother God reigns supreme.

       Granted, there are those who have agreed to play the “devil’s advocate,” those who are presenting your shadow side to you in its most destructive way. There are others who self-righteously claim to have only the highest, most altruistic motives, but we see and know the ulterior motives behind the decisions that are being made, and the actions that are being initiated in the name of peace and justice. The game of duality is being played out on Earth in its most dramatic form right at this moment, and it is up to you as to whether or not you will be drawn into the swirling downward spiral of mass karmic action that is now taking place.

            We have spoken many times before about the laws of cause and effect, or for every action there is a reaction, which results in what is known as negative or positive Karma.  For many ages, you, as the en-Lighten-ed ones, have been working diligently to bring into balance your personal karma, ancestral karma and race karmic influences.  That was a major part of the game of duality and polarity: returning to balance and harmony in all Facets of your Beingness.  And so what will happen now as the winds of war, conflict and destruction swirl like a dark and heavy cloud around the Earth, touching and affecting everything and everyone?  It depends on what you are feeling and thinking, dear ones, what is on your mind and in your heart as to whether you will stand firmly in the Light, or add to the negative karmic thought forms that are being created each and every moment. Many of you have succeeded admirably in balancing your Karmic ledger of life, and let us now call it that, your “Ledger of Life,” whereby you have a plus and a minus column and your goal is to turn the minuses into pluses or positive energy patterns.

             We are not asking you to passively sit by the wayside and do nothing. You are being asked to stand up and be counted, for your dynamic Life Force energy is needed now as never before. You are much more powerful than you can imagine, my brave friends; you are playing an important role in attaining a peaceful solution to a very unsettling world situation. The energy you are radiating forth from your heart center has just as much an influence on the outcome of this great conflict as those who are on the “front lines.” You, too, are on the front lines, so to speak, for you have the ability to tap into the pure, unmanifested Creator substance and mold it into powerful thought forms and actions that can overcome any adversity. Those brave Souls who have been called to the battlefield, no matter which side they are fighting for, if they are doing so with a desire for true justice for all, and with compassion of Spirit for their fellow human beings, instead of hate, a desire for revenge and to enslave or control others, then they are functioning as righteous warriors, and the forces of Heaven are with them.

            It has disturbed or confused many of you that we use the terms “Warriors of Peace” and “Warriors of Light” or what might be construed as militant terminology.  Here again, there are many different interpretations and different facets of truth. Since the Earth’s and humanity’s fall into the density of separation and pain, we have fought diligently for you and with you.  We have fought the shadows of illusion, and the negativity created by your mass consciousness beliefs of fear, guilt and unworthiness. We have fought to assist you to reconnect with your Divinity, and to help you remember how magnificent you truly are. We have diligently carried out the orders and directives handed down from our Father/Mother God and the Creator, “Assist our children to return to the Light and to reclaim their Divine Heritage.”  Yes, we have been involved for eons of time in a war between the Light of the Creator and the shadows of humanity, but our weapons have been love, compassion, understanding and support as you traverse the valleys of despair and seek to soar to the mountain tops of hope and illumination.

            If you will join us in our efforts to bring Light unto the shadow world and hearts of humanity; if you will stand firmly in your convictions that ultimately right will prevail (knowing that only our Father/Mother God are aware of the total picture and what is truly the best outcome); if you can maintain a sense of peace and joy within and radiate the expansive love of the Creator to ALL humanity; then you are truly a warrior in our Legions of Light.

            Those who protest, shout and march for peace are adding their energy to the melting pot of chaos. They are not offering solutions or taking positive action, but laying blame and protesting the actions of others, while declaring that non-action is the only way to achieve peace and harmony. It is another form of fence-sitting, or not taking a stand. We have told you many times before, it is time to “get off the fence,” it is time to declare which side you will serve, the Light or the shadow side.  It is time to declare either that you are an Emissary of the Light, a blazing Spark of the Divine, and a cocreator of love, joy, abundance and harmony, or that you are a human being who is willing to take the easy way by following the dictates of others, thereby, for the time being, putting aside your Divine Birthright.

            “Peace” is an often-used word in these unsettling times, and it can be interrupted in a multitude of ways. You use the term “peace of mind,” which means having a calm, tranquil state of mind that is free of discord, inharmonious thoughts, or mental conflict. Peace can mean a mutual agreement between two people, a family, a group, neighborhood, city or nation, which benefits all who are involved, and which brings about a calm, serene and secure atmosphere, as well as lawful order. It can also mean a treaty or agreement to prevent or stop a conflict between two dissenting factions. You may be called a peaceable person or a pacifist because you are inclined toward or seek to promote a peaceful environment. You may “seek peace” or endeavor to “keep the peace” through conciliatory actions or by settling disagreements through compromise.  Peace is the end result of achieving harmony and balance in any situation. Peace is never attained via the emotional nature or mind of the ego, but through the higher vibrational energies of Spirit, which always seeks the greatest/best outcome for ALL concerned. In your world of duality and polarity, the optimum goal is to seek harmony and balance in all things, but this harmony must begin from within. It must blossom within the heart as you allow Spirit to descend and once more take dominion within your physical vessel. Then you will begin to see through eyes filtered with love, and listen with ears tempered by compassion. You will know that all you ever require is yours for the asking, and you no longer seek to take that which belongs to another.

            You always strive for a win/win solution, and you know that when one loses, everyone loses as well. You become champions of Light, and you walk softly but courageously as you carry the blazing etheric sword of Divine will, honor, truth and justice. You affirm what is your truth, and you live your truth steadfastly with integrity and humility, teaching by example, and you allow all others the same right. You must first seek peace from within, beloveds, and when you find what you are seeking, you will radiate an aura of peace out into the world where it will be joined and magnified by that of others with a peaceful and harmonious nature.

            Together and in force, you can overcome any adversity, and you can create and enhance the cells/areas of Light that you are building on Earth, as well as in the Fifth Dimension.  And when those thought forms of Light reach a certain level of magnification, they will miraculously begin to manifest on the earthly plane.  Many of your visions are nearing that point and will manifest seemingly without effort. The final touches are being made and the preparations are almost complete, brave hearts; now watch for the wondrous results of all your steadfast efforts.

            Humankind’s inhumanity toward one another has been an ongoing, never-ceasing process since the fall into density. Peaceful co-existence has hardly ever been the ultimate outcome of a conflict. The underlying intent has most often been to conquer, seize, and force others into submission without any consideration for the welfare of those caught in the middle or forced to fight.

            We explained several times how the chasm between the Light and the shadows is widening, almost as if a world filled with the vibrational patterns of Light is being superimposed over the Third/Fourth-Dimensional world of illusion and shadows. This condition is becoming more dramatically defined every day.  It is imperative that you stay vigilant, heart-centered and Spirit-inspired each and every moment. You must learn to set energetic boundaries, and to constantly reinforce your shield or column of protective Creator Light. You must listen to the whisperings of your heart, for it is there that your angelic guides and teachers will leave treasures of wisdom for you to access and use.

            Go within, my faithful companions, and remember how, so many eons ago, we soared throughout the universe together, creating new galaxies, worlds and civilizations beyond your wildest dreams.  Remember how you had available to you all the Divine substance of Creation, and all you had to do was reach out with your mind and mold it into form? Remember how all you had to do was envision something and it miraculously appeared before you. Try to remember the many forms you have taken, some human, but also many different forms in a variety of compositions, textures and features, but all beautiful and perfect in the eyes of our Father/Mother God. It is important that you remember that you have experienced every Root Race that has ever populated the Earth -- meaning that you have been every color, and you have borne the characteristics of every Race now embodied on your planet. We are telling you that you are a multi-faceted Being who has experienced all the richness and diversity that this Earth, this solar system, galaxy and universe has to offer.  And so how can you judge your brothers and sisters, because in this lifetime they have different colored skin than you, because they have different customs, beliefs and worship differently or call their God by a different name?  It has been said, but bears saying over and over again: “WHEN YOU DO SO, YOU ARE ONLY JUDGING YOURSELVES!”

            Remember, beloveds, during these times of great change, you can make a difference.  Shine your Love/Light for all to see.  Allow us to assist you to fulfill your earthly mission and nurture you with our love.  Together, we shall prevail.  I AM Archangel Michael.

         ​​​​​​​​​​​​​​​​​Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37