Správa anjelov...


Engelbotschaft: „Richtet Euch auf die Liebe aus“ - August 2015

von erst-kontakt @ 2015-08-17 – 10:19:40

Beschreibung: ngel

„Richtet Euch auf die Liebe aus“ – „Usmernite sa na lásku“

Milované duše! Všetko stúpa nahor! Tie energie neustále stúpajú a my sa zhromaždíme aby sme vás ešte intenzívnejšie sprevádzali. Naša energia sa zosilňuje viac a viac, aby ste dostali sily na vývoj vášho Bytia na Zemi.

Pre vás všetkých existujú okamihy, v ktorých sa cítite prekonaný tými výzvami a v ktorých ste konfrontovani s vašimi temnými stranami. A práve preto sme teraz v posilnenom množstve/sile u vás a okolo vás. S radosťou vám pomáhame tie tiene naplniť láskou až budú svietiť/žiariť. Plný radosti vám pomôžeme – sme okolo vás, sme svetlom na vašej životnej ceste.

Geliebte Seelen! Es geht aufwärts! Die Energien steigen beständig an und wir versammeln uns um Euch noch intensiver zu begleiten. Unsere Energie verstärkt sich mehr und mehr, damit Ihr die Kraft bekommt, Euer Sein auf Erden immer weiter zu entfalten.

Es gibt für Euch alle im Moment Zeiten in denen Euch die Herausforderungen übermannen und Euch mit Euren dunklen Seiten konfrontieren. Doch genau deshalb sind wir jetzt in vielfacher Stärke bei Euch und um Euch. Wir helfen Euch mit Freude, die Schatten mit Liebe zu füllen, bis sie leuchten! Wir helfen Euch voller Freude um Euch ein Licht zu sein auf Eurem Lebensweg.

Noch nie war die Zeit so klar darauf ausgerichtet, die Menschheit in eine Gesellschaft zu verwandeln, die edlen Idealen dient und einander mit Liebe respektiert. Auch wenn es sich für viele von Euch anders anfühlt, weil Eure Medien Euch mit gegenteiligen Botschaften ------------überschwemmen. Es ist die Dunkelheit vor der Morgenröte – und den berühmten Silberstreif könnt Ihr sehen, wenn Ihr mit den Augen Eures Herzens und Eurer Seele schaut.

Ešte nikdy tá doba nebola tak jasne usmernená, premeniť ľudstvo do spoločnosti, ktorá slúži .... ideálom a medzi sebou sa rešpektuje s láskou. Aj keď sa pre mnohých veľa pociťuje inak lebo vaše médiá vás zaplavujú s protikladnými správami--------. Je to temnota pred rannným svitom – a tú známu striebornú čiaru môžete vidieť s očami vášho srdca a keď pozeráte vašou dušou.

O to viac je na čase robiť jasné rozhodnutia pre vašu vlastnú premenu. Nie len naša prezencia/prítomnosť na Zemi je silnejšia – aj pravdivá, jasná a svätá božská energia vás neustále povzdvihuje silnejšie nahor do novej dimenzie. Neustále je cítitelnejšia pre vás a vy môžete tú energiu pozvať prenikať vami deň a noc. Tak dlho až nemôže zostať ani tieň, lebo v tej sile sa všetky tiene roztápajú ako máslo na Slnku.

Umso mehr ist es an der Zeit, klare Entscheidungen für Euren eigenen inneren Wandel zu treffen. Nicht nur unsere Präsenz ist stärker geworden auf der Erde – auch die wahre, klare und heilige göttliche Energie hebt Euch immer stärker hinauf in die neue Dimension. Es wird stetig fühlbarer für Euch und Ihr könnt diese Energie einladen, Euch Tag für Tag und Nacht für Nacht zu durchströmen. Bis kein Schatten mehr bleiben kann, denn sie alle schmelzen in dieser starken Kraft wie Butter in der Sonne.

Richtet Euch immer wieder neu aus, was auch um Euch herum passiert. Richtet Euch auf die Liebe aus. Eine Liebe, die sich frei gemacht hat von Erwartungen. Richtet Euch auf Euren eigenen inneren Frieden aus, denn dieser bringt Frieden in die ganze Welt. Richtet Euch auf Euer Glück aus und ladet es täglich neu ein, Euch zu begleiten.

Und bitte richtet Euch auf die Wunder aus, die nun verstärkt geschehen. Die Ereignisse mögen Euch fremd erscheinen, denn möglicherweise sprengen sie Euren Horizont, doch genau deshalb passieren sie. Damit Ihr Eure Sichtweise erweitert, damit Ihr eine neue Position einnehmen könnt in Eurem Leben.

Usmerňujte sa znova a znova na to čo sa deje okolo vás. Usmernite sa na lásku. Lásku, ktorá sa oslobodila z očakávania. Usmernite sa na váš vlastný vnútorný mier lebo ten prinesie mier do celého sveta. Usmernite sa na vaše šťastie a každý deň ho pozývajte znova aby vás sprevádzalo.

A prosím usmernite sa na tie zázraky, ktoré sa častejšie budú diať. Tie udalosti vám môžu pripadať cudzie lebo možno presahujú váš horizont a práve preto sa dejú. Aby ste rozšírili váš pohľad, aby ste mohli prevziať novú pozíciu vo vašom živote.

Darujeme vám ešte viac odvahy, rotzhodnosti a  tvorivú silu. Lebo tú môžete teraz najzmyselnejšie použiť. Zapaľujeme znova vo vás oheň duše  aby ste skutočne mohli cítiť spojenie so zdrojom. Tak môžete výrazne cítiť, že ste chránení a zabezpečení.

Pozývame vás. Do Sveta, ktorý by ste mohli nazvať raj. Do Sveta, v ktorom je všetko možné. Aj veci, ktoré ste doteraz považovali za nemožné.    

Wir schenken Euch nun noch mehr Mut, Entschlossenheit und Tatkraft. Denn diese könnt Ihr nun am sinnvollsten einsetzen. Wir entfachen das Seelenfeuer in Euch wieder und wieder, damit Ihr die Verbundenheit zur Quelle wirklich fühlen könnt. So könnt Ihr deutlich spüren, dass Ihr immer beschützt und geborgen seid.

Wir laden Euch ein. In eine Welt, die Ihr Paradies nennen könnt. Eine Welt, in der alles

möglich ist. Auch die Dinge, die Ihr bisher für unmöglich erachtet habt.

Wir laden Euch ein in eine Welt, in der sich alle Menschen frei entfalten können. In der jeder Mensch seinem Potential entsprechend gefördert wird. In dem jede inkarnierte Seele die wahre Freiheit genießen und erleben kann. Es wird noch Gefühle geben, auch die machtvollen, die Euch manchmal herausfordern, die Liebe bewusst zurück zu holen.

Es wird noch Auseinandersetzungen geben, denn ewiger Frieden ist Euch doch viel zu langweilig. Doch diese Konflikte und Krisen werden auf konstruktive Weise gelöst, denn Ihr werdet einander mit viel mehr Respekt begegnen.

Pozývame vás do Sveta, v ktorom sa všetci ľudia môžu vyvíjať. V ktorom bude primerane podporovaný potenciál každého človeka. V ktorom každá inkarnovaná duša si bude užívať a prežívať pravdivú slobodu. Ešte budú pocity, aj tie mocné, ktoré vás niekedy vyzvú vedome priniesť späť lásku.

Budú ešte spory lebo večný mier je vám predsa ešte nudný. Ale tie spory a krízy budú riešené konštruktívnym spôsobom, lebo budete k sebe navzájom pristupovať s viac rešpektom.

A TERAZ môžete s tým začať. Cvičte to denne.  Vyslovte v láske vaše pocity a želania. Úprimne pozorujte vaše očakávania voči iným ľuďom. Nenechajte sa vystrašiť tým starým hnevom, ktorý ešte mnohí nosia v sebe. Nemusíte ich vydržať alebo ten hnev inému odobrať, ale môžete alebo v láske a porozumení podať ruku na pomoc alebo sa mierovo stiahnuť.

Čas utrpenia je neodvolatelne skončený. Prišiel čas jasnosti, dôvery a vedomého mierového spojenia.

Cíťte tú jasnosť, ktorú vám posiela moc božského zdroja aby vaše buňky, váš duch a vaše srdce mohli byť oslobodené.

Či vypratáte sami vo vás a vo vašom podvedomí alebo prijmete pomoc – buďte si istí, že vždy budete podporovaní aby ste sa najkrajším spôsobom vyvíjali.

My vás milujeme a ďakujeme za vašu otvorenosť a ochotu ísť touto cestou.

Zo srdca v láske  A NI O’HEVED O’DRACH

 

Und Ihr könnt JETZT damit beginnen. Übt es täglich. Sprecht in Liebe Eure Gefühle und Wünsche aus. Betrachtet ehrlich Eure Erwartungen anderen Menschen gegenüber. Lasst Euch nicht erschrecken von der alten Wut, die so viele noch in sich tragen. Ihr müsst sie nicht aushalten oder dem anderen abnehmen, sondern könnt entweder in Liebe und Verständnis die Hand zur Hilfe reichen oder Ihr könnt Euch friedvoll zurückziehen.

Die Zeit des Leidens ist endgültig vorüber. Die Zeit der Klarheit, des Vertrauens und der bewussten friedlichen Verbindung ist gekommen.

Fühlt diese Klarheit, die Euch die Macht der göttlichen Quelle sendet, damit Ihr Eure Zellen, Euren Geist und Euer Herz befreien könnt.

Ob Ihr allein in Euch und Eurem Unterbewusstsein aufräumt oder ob Ihr Hilfe annehmt – seid Euch gewiss, dass Ihr immer unterstützt werdet, Euch auf das Schönste zu entfalten.

Wir lieben Euch und danken Euch für Eure Offenheit und Bereitschaft, diesen Weg zu gehen.

Von Herzen in Liebe

gechannelt durch Esmeralda, 16.08.2015, http://esmeralda-heilung.jimdo.com/
Quelle: http://esmeralda-heilung.jimdo.com/2015/08/16/engelbotschaft-richtet-euch-auf-die-liebe-aus-august-2015/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52