Osobný pokrok 2017...

06.Februar 2017

2017 – výzva k pionerskej práci – po zdokonalení do s/tvorenia

Zdravíme vás milí! Ako sa tešíme, že sme znova pri vás. Ctíme si vás za vašu snahu vo vašom procese prebudenia a za vašu starostlivosť pri vašom raste a vývoji. Ako veľa ste toho v minulom roku dosiahli!.

2017 – Der Aufruf zur Pionierarbeit –

Nach der Vollendung hinein in die Schöpfung

Seid gegrüßt, Ihr Lieben! Wie froh wir sind, dass wir wieder bei Euch sind. Wir ehren Euch für Euer Engagement für Euren Erwachens-Prozess und für Eure Sorgfalt in Eurem Wachstum und Eurer Entfaltung. Wie viel habt Ihr im vergangenen Jahr Eurer linearen Zeit erreicht!

Die energetische Veränderung der Energien im Übergang vom Jahr 2016 in das Jahr 2017 hinein ist größer und tiefer als Ihr es normalerweise im Übergang von einem Jahr zum Anderen erlebt. Das ist so, weil Ihr gerade in ein Jahr der persönlichen Vollendung sowie in einen Vollendungs-Zyklus gehüllt gewesen wart. Um uns klarer auszudrücken, es wurde eine Vollendung innerhalb der Vollendung vollzogen, was das Jahr 2016 für viele von Euch in Bezug auf Heilung und Loslassen zu einem denkwürdigen Jahr gemacht hat.

Jedes letzte Ding in Euch, das untersucht, gefühlt, aufgelöst oder freigelassen werden musste, hat sich Euch mit aller Bestimmtheit zu erkennen gegeben, um erlöst zu werden. Es gab kein Entkommen vor dem, was anerkannt werden sollte. Einfach ausgedrückt, was zwischen Euch und dem Entdecken Eurer eigenen Göttlichkeit und dem Eintreten in Eure authentische Macht stand, musste gehen.

Energetické zmeny v prechode z roku 2016 do roku 2017 sú väčšie a hlbšie ako normálne zažívate v prechode iných rokov. Je to z dôvodu, že ste boli zahalení do jedného roku dosiahnutia osobnej dokonalosti a do ukočujúceho cyklu. Jasnejšie vyjadrené: prebiehalo skončenie v ukočení čo pre mnohých z vás bol divný rok v súvislosti s liečbou a povolením (dovoliť  odchod nežiadúcich energií). Každá posledná vec vo vás, ktorá musela byť skúmaná, cítená, uvolnená a ponechaná k odchodu a iste sa tie veci dalik poznaniu aby mohli byť rozpustené. Nebolo úniku pred tým čo muselo byť uznané, rozpoznané. Jednoducho povedané: všetko to čo bolo medzi vami a vašou božskosťou muselo odísť  aby sa umožnil vstup do vašej autentickej moci.

To bola pre vás náročná práca, lebo tá  hlboká liečba sama o sebe je už náročná a bola spojená so silným prílyvom energií, ktoré zaplavili vašu planétu. Ak sa ešte cítite unavení a rozbití tak buďte si istí, že väčšina tej práce je spravená a vy ste vo fáze asimilácie a integrácie (čo my nazývame energetické jemné prispôsobenie).

To všetko znamená, že ste spravili dobrú a dôležitú prácu, všetko na prípravu doby, do ktorej teraz prichádzate. Na sprístupnenie predstavy o tom ako tá energetická práca je hlbokosiahujúca: pred niekoľkými rokmi by ste jednoducho neboli v stave stelesniť tú energiu, ktorá je vo vás. Pre vaše telo by nebolo možné vydržať to.

Čo to všetko znamená? Znamená to, že ste všetko vypratali a pustili, vymazali všetko čo vás zdržiavalo – staré rany, starú hustotu, staré systémy viery, strach, a nastavenia, ktoré vás udržiavali zakotvených v 3D-vedomí. To bolo nutné aby ste boli v stave pracovať a mohli byť podporovaní novšími energiami a aby ste tak z plno-mocného priestoru mohli vytvoriť to čo zodpovedá tomu čo ste a chcete skutočne zažiť.

Musela prebiehať úplná očista a novo-kalibrovanie (nastavenie) vášho energetického systému aby ste nevytvorili pre vás úpný osobný chaos keď vstupujete do energií rýchlej manifestácie (demonštrácie predstavy). To vytvorilo priestor jasnosti, ktorú ste predtým nevnímali, väčšie stelesnenie vašej božskej esencie a vašich jedinečných tvarov/vzhľad a tak skutočne sa môžete ponoriť do radostného s/tvorenia, do zmeny , ktorá je teraz možná v tých nových energiách nového cyklu stvorenia. Jednoducho muselo odísť všetko čo stálo medzi vami a vašou pravdou.

Dies war eine anstrengende Arbeit für Euch, denn tiefe Heilung ist schon bereits für sich energetisch anspruchsvoll, und sie war zudem gekoppelt mit einem starken Zustrom von Energien, die Euren Planeten überflutet haben. Wenn Ihr Euch noch immer etwas zerschlagen und erschöpft fühlt, seid versichert, dass der Großteil der Arbeit getan ist und Ihr Euch in den Phasen der Assimilation und Integration  befindet (was wir mitunter als energetische Feinabstimmung bezeichnen).

All dies bedeutet, dass Ihr gute und wichtige Arbeit getan habt, alles in Vorbereitung der Zeit, die Ihr jetzt betretet. Um Euch eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie tiefgreifend die energetische Arbeit ist, die Ihr getan habt: Ihr wäret noch vor wenigen Jahren schlicht nicht in der Lage gewesen, die Energie zu verkörpern, die Ihr nun innehabt. Sie wäre für Euren Körper nicht auszuhalten gewesen.

Was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Ihr aufgeräumt und gelöscht habt, was Euch zurückgehalten hatte – alte Wunden, die alte Dichte, alte Glaubenssysteme, Ängste und Konditionierungen, die Euch im 3D-Bewusstsein verwurzelt gehalten hatten. Dies war notwendig, damit Ihr in der Lage seid, in den neueren Energien arbeiten und unterstützt werden zu können, so dass Ihr aus einem vollmächtigen Raum heraus in einer Weise erschaffen könnt, die dem entspricht, wer Ihr wirklich seid und was Ihr wirklich erleben möchtet.

Es musste eine vollständige und totale Reinigung und Neukalibrierung Eures Energiesystems stattfinden, damit Ihr für Euch kein persönliches Chaos erschafft, wenn Ihr in die Energien der sehr schnellen Manifestation eintretet. Dies hat einen Raum der Klarheit geschaffen, den Ihr zuvor nicht wahrgenommen habt, eine größere Verkörperung Eurer göttlichen Essenz und Eurer einzigartigen Züge, so dass Ihr wirklich in die freudige Schöpfung eintauchen könnt, die jetzt in den neuen Energien eines neuen Schöpfungs-Zyklus‘ möglich ist. Es musste schlicht alles, was zwischen Euch und Ihrer Wahrheit stand, nun gehen.

Um es zu verdeutlichen: Ihr werdet Euch immer weiterentwickeln und -entfalten, denn dies ist die eigentliche Natur des Universums, aber Ihr werdet dies aus einer höheren energetischen Ebene tun, wenn Ihr es so ausdrücken wollt, die es zu einem einfacheren und angenehmeren Prozess machen wird, als wenn Ihr Euch mit der hohen Dichte abzuschleppen versucht. Es ist sehr ähnlich wie wenn Ihr entdeckt, dass Ihr gerade versucht, Euer Auto mit angezogener Notbremse zu fahren und sie dann löst. Eine wahrlich viel leichtere Vorwärtsbewegung!

Auch der Planet wird sich weiterhin verändern und erlösen und höhere Energien integrieren. Ihr werdet es viel einfacher finden, Euch aus dem klareren energetischen Raum heraus, den Ihr aufgrund der harten Arbeit, die Ihr im Jahr 2016 getan habt, jetzt verkörpert, mit diesen Energien mitzubewegen. Ihr seid auch weit geschickter in Eurer Mitbewegung mit den Energien geworden und wisst Euch selbst in diesem Prozess zu unterstützen und zu ehren.

Jasnejšie povedané: vy sa budete vyvíjať stále ďalej a rozvíjať lebo je to prirodzenosť vesmíru ale budete to robiť z vyššej energetickej úrovne ak to chcete tak povedať – že to urobí ten proces príjemnejší a jednoduchší ako keby ste to robili so záťažou hustoty 3D dimenzie; ako napr. jazdiť vaše auto s ručnou brzdou. Teraz je to skutočne ľahší pohyb vpred.

Aj planéta sa bude naďalej meniť a uvoľňovať a vkladať vyššie energie. Na základe tej tvrdej práce, ktorú ste spravili v roku 2016 to bude tými energiami ľahšie pre vás pohybovať sa z jasného energetického priestoru, ktorý teraz stelesňujete. Stali ste sa  aj šikovnejší s vašim spolu-pohybom s tými energiamia - viete sa sami v tom procese podporovať a uctievať.

Vy všetci pionieri evolúcie. To znamená, že operujete s pravdou a jasňosťou a budete vytvárať z vášho vás vedúceho systému tým, že použijete to čo viete a navigujete z toho priestoru bytia. Znamená to, že jedno čo sa okolo vás deje vy udržíte energie toho čo chcete vytvoriť a zažiť. Znamená to, že zakotvíte energie vášho domova, ktoré ste našli na vašej ceste späť k vám -  mier, bezpodmienečnú lásku a vedomie jednoty.

Pionieri vytvárajú vlastné stezky založené na ich viere, na ich vlastnom kompase a ich dôvere v budúcnosť – úplne nezávisle od toho kde sa iní práve nachádzajú alebo čo práve myslia alebo veria. Je to cesta, ktorá akceptuje, že nie každý je predurčený ísť vpred a že ľudia budú nasledovať vtedy keď to pre nich môže byť správne pohybovať sa do toho smeru. To znamená, že vytvárate každý teraz-moment v jeho momente a nasledujete túžbam vašej duše. To znamená, že hodnotíte viac ten vývoj ako výsledky a chápete neuveritelnú hodnotu tej skúsennosti na každom kroku tej cesty a udržíte váš smer. Nedopustíte aby vás iní ovplyvňovali v tom čo vy považujete za možné pre vás lebo ste úplne srdce-centrovaní a z toho štátusu/stavu sa pohybujete v plnomocnom prúde energie.

Ihr alle seid evolutionäre Pioniere. Das bedeutet, dass Ihr mit der Wahrheit und der Klarheit, mit aus denen heraus Ihr jetzt operiert, aus Eurem eigenen internen Leitsystem heraus erschaffen werdet, indem Ihr anwendet, was ihr wisst und aus diesem Seins-Raum navigiert. Das heißt, dass, ganz gleich, was Ihr um Euch herum sich abspielen sehen mögt, Ihr die Energie von dem aufrechterhaltet, was Ihr erleben und erschaffen möchtet. Das bedeutet, dass Ihr den Frieden, die bedingungslose Liebe, das Einheitsbewusstsein, die Energien von Zuhause verankert, die Ihr auf Eurem Weg zurück zu Euch selbst gefunden habt.

Pioniere erschaffen ihre eigenen Wanderwege, basierend auf ihrem Glauben, ihrem inneren Kompass und ihrem Vertrauen in die Zukunft, ganz unabhängig, wo Andere sich gerade befinden mögen oder was sie möglicherweise glauben. Es ist ein Weg, der akzeptiert, dass nicht Jeder dazu bestimmt ist, voranzugehen, und dass die Leute folgen werden, wann immer es für sie richtig sein mag, sich in diese Richtung zu bewegen.

Das bedeutet, dass Ihr jeden Jetzt-Moment zu seiner Zeit erschafft und dabei den Sehnsüchten und dem Drängen Eurer Seelen folgt. Es bedeutet, dass Ihr mehr Wert auf die Entfaltung legt als auf das Ergebnis und den unglaublichen Wert der Erfahrung und dessen begreift, auf jedem Schritt des Weges Eure höchste Ausrichtung zu erhalten. Ihr lasst nicht zu, dass Andere Euch darin beeinflussen, was Ihr für möglich haltet, denn Ihr seid vollkommen herzzentriert und befindet Euch aus diesem Status heraus in einer vollmächtigen Strömung.

Ihr Lieben, während Ihr Euch in solchen Zeiten wunderbarer Potenziale und wunderbarer Möglichkeiten voran bewegt, bitten wir euch, habt große Träume! Seid nicht besorgt, wenn Ihr nicht alle Schritte kennt, die Euch zu Euren Zielen führen. Das ist die Aufgabe des Universums: auf Eure Absicht und Eure höchsten Potenziale zu reagieren. Eure Aufgabe ist es, die Schönheit und die Wunder der Entfaltung zu verstehen, jeden Schritt zu genießen und ihm durch Euren Fokus und Eure Dankbarkeit Euer beständiges Feedback zu geben.

Um es in einer Weise auszudrücken, die Ihr leichter versteht: Ihr seid die Schriftsteller des Stückes, die Produzenten, die Schauspieler und das Publikum, alles in Einem, die alle Erfahrungen als Mittel der Entfaltung und des Selbstausdrucks begrüßen.

Euer gesamtes Navigationssystem hat sich verändert. Das Wirken in einem höher schwingenden Raum bedeutet, die wesentlichen Elemente des Erwachens zu begreifen, welche da sind die Hingabe, der Glauben, das Fließen, das Vertrauen, die Dankbarkeit, die Annahme und die Einwilligung. Das hält Euch in einem Raum, der sich nutzbar macht, was auch immer die die Energien gerade unterstützen. Wenn Ihr diese Elemente zusammen anwendet, erschafft das den Raum des Friedens. Das gesamte System ist ein Modell des Einheitsbewusstseins und hält Euch im Fluss der bedingungslosen Liebe der Quell-Energie.

Milí, pokiaľ sa pohybujete vpred v časoch takých úžasných potenciálov a úžasných možností tak vás prosíme majte veľké sny! Nerobte si starosti keď nepoznáte všetky kroky, ktoré vás vedú do vašich cieľov. To je úloha vesmíru: reagovať na vaše úmysly a najvyššie potenciále. Vašou úlohou je rozumieť krásu a zázrak toho vývoja, užívať si každý krok a vašim sústredením a vašou vďačnosťou dávate feedback/odpoveď. Ľahšie porozumitelné: vy ste spisovatelia toho kúsku, producenti a herci a bublikum, všetko v jednom, ste tí, ktorí zdravia, vítajú všetky skúsenosti ako prostriedok vývoja a sebavýrazu.

Váš celý navigačný systém sa zmenil. Konať vo vyššie vibrujúcom priestore znamená porozumieť základné prvky prebudenia, ktoré tu sú  -- ako oddanie, viera, tok, dôvera, vďačnosť, príjem a povolenie. To vás udržuje v priestore, ktorý je užitočný všetkému čo tie energie práve podporujú. Keď tie prvky použijete spolu tak vytvoríte priestor mieru. Celý ten systém je model jedno-vedomia a udržuje vás v toku bezpodmienečnej lásky - energie zdroja.

Bude to radostná cesta ľahkosti a milosrdenstva, ktorá podporuje najvyššiu službu vám ako tiež celému ľudstvu. Odtiaľto môžete odhalovať krásu toho vývoja a môžete objať plný potenciál a krásu a mágiu/kúzlo, ktoré sa z toho vyvíjajú aby boli tu, boli v každom momente prítomné. Vašim uznaním toho TERAZ dávate vesmíru vysokohodnotnú odpoveď a to pripravuje a rovná váš zajtrajšok.

Vyzývame vás aby ste pochopili, že vstupujete z fázy učenia do BYTIA. Je to veľký presun z inaugurácie do aktivácie. Ako po ukončení štúdia staviate na vaše vedomosti a schopnosti a kráčate zo štádia študenta do štádia profesionála, odborníka – tak teraz je to pre vás čas premiestniť do praxe vašu vieru vo váš proces prebudenia a vaše schopnosti.

Ide o to aby ste si dovolili byť to čo skutočne ste ale tiež iným dovolili byť tam kde sú na ich ceste vzostupu a oslavovať vrodené majstrovstvo každého aby boli vytvorené podmienky, ktoré sú nutné pre vašu dušu v jej raste, jej evolúcii a jej seba-vyjadrení. Jedná sa o to, že vediete vašim príkladom a že dôverujete božskej schopnosti každého jediného na tejto planéte.

Es wird der fröhliche Weg der Leichtigkeit und der Gnade, der euren höchsten Dienst, sowohl an euch als auch an der gesamten Menschheit, unterstützt. Von da aus könnt Ihr die Schönheit der Entfaltung entdecken und das volle Potenzial und die volle Schönheit und Magie umarmen, die daraus entstehen, ganz und gar in jedem Moment gegenwärtig zu sein. Durch Eure Wertschätzung für das Jetzt gebt Ihr dem Universum eine wertvolle Rückmeldung, und das ebnet und bereitet Eure Morgen vor.

Wir fordern Euch auf, zu verstehen, dass Ihr aus Eurer Lernphase aus- und ins Sein eintretet. Es ist die große Verschiebung von der Einweihung hin zur Aktivierung. So wie Ihr nach einem vollendeten Studium ab einem gewissen Punkt Euren Glauben in Eure Kenntnisse und Fähigkeiten setzen und aus dem Studenten-Status in den professionellen Status eintreten müsst, ist es nun Zeit für Euch, Euren Glauben in Euren Erwachens-Prozess und an Eure Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen.

Es geht darum, Euch selbst zu gestatten, zu sein wer Ihr wirklich seid, aber auch Anderen zu gestatten, dort zu sein, wo sie auf ihrem eigenen Aufstiegsweg sind, und die angeborene Meisterschaft jedes Einzelnen zu feiern, um genau die Bedingungen zu erschaffen, die Eure Seelen für ihr Wachstum, ihre Evolution und ihren Selbst-Ausdruck benötigen. Es geht darum, durch Euer Beispiel zu führen und in die göttliche Fähigkeit jeder einzelnen Person auf diesem Planeten zu vertrauen.

Während dies sehr andere, sich stark vom Bisherigen unterscheidende Zeiten sein werden, werdet Ihr sehr schnell beginnen zu bemerken, was unterstützt wird und was nicht. Das Fließen wird das Bemühen ersetzen. Absicht, Ausrichtung und Fokus werden Ehrgeiz, Antrieb und Zwang ersetzen. Eure Akzeptanz und Einwilligung werden die Grundlage für Frieden, Geduld und Einheit erschaffen. Und die Liebe für Euch selbst und für die Schönheit jeder zärtlichen Seele, die ihren eigenen Weg aus ihrer eigenen Dunkelheit heraus in das Licht findet, wird eine Atmosphäre der Sicherheit und der Verbindung erschaffen.

Ihr als Pioniere braucht keine Anderen, um als Erste Liebe zu geben, um Eure Liebe zu empfangen. Ihr werdet wählen, zu lieben, da das der höchste Ausdruck dessen ist, wer Ihr wirklich seid. Ihr werdet durch Eure Weisheit in der Lage sein, die gemeinsamen Nenner zu finden und zu feiern, die die gesamte Menschheit verbinden – die grundlegenden Erfordernisse für Fortschritt und Verbesserung, für Sicherheit, Verständnis, Verbindung, Akzeptanz und Liebe.

Ihr Lieben, was wir Euch einzuschärfen versuchen, ist, dass Ihr alle Schöpferwesen seid. Unabhängig davon, worauf Andere ihren Fokus richten oder was Andere sagen könnten, dass passieren wird, gibt es Niemanden, der mächtiger oder qualifizierter darin wäre als Ihr, zu erschaffen, was Ihr erleben möchtet. Ihr befindet Euch jetzt in Zeiten, die Euch darin unterstützen, in diese Erkenntnis und Meisterschaft einzutreten, mit Energien, die neue Schöpfungen unterstützen.

Vy ako pionieri nepotrebujete iných aby ste ako prví dali lásku preto aby ste vašu lásku dostali. Zvolíte milovať lebo to je najvyššie vyjadrenie toho kto vy skutočne ste. Vašou múdrosťou budete v stave nájsť menovateľov a oslavovať to čo celé ľudstvo spája – tie základné prvky/nutnosti pre pokrok a zlepšenia, pre bezpečnosť, porozumenie, prepojenie, akceptanciu/uznanie a lásku.

Milí, to čo vám chceme vštepiť je, že vy všetci ste stvoriteľské bytosti. Nezávisle od toho na čo sa sústreďujú iní alebo povedia, že sa stane – neexistuje nikto kto je mocnejší alebo kvalifikovanejší v tom čo vy chcete vytvoriť alebo zažiť. Nachádzate sa teraz v časoch, ktoré vás podporujú aby ste vsúpili do poznania a majtrovstva s energiami, ktoré podporujú vaše stvorenia/vytvárania.

Robte to správne pre vás, to čo ctí vaše obľuby a vaše BYTIE a vašu bytosť a spoznajte, že vaše jedinečné vlastnosti a želania prispievajú mozaike toho celého. Vy ste na túto planétu prišli s tými schopnosťami a záujmami z dobrého dôvodu!

Vy vytvárate nové návrhy/podklady, ktorým môžu nasledovať iní a to nie len k vytvoreniu novej Zeme ale tiež aj v zmysle vyššie-vibrujúcich vzťahov – ako k vám tak aj k iným  keď vyjdete z tých starých energií posudzovania a podmienečnej lásky. To navždy bude rovnať cestu k viac blíženeckým-plameňom alebo prepojeniam aby boli odhalené a integrované.

Bude to kolektívna námaha, ktorá pohne vpred tie zmeny úžasným spôsobom spolu s inými rovno-zmýšľajúcimi cestu pripravovatelmi. Nenechajte sa pliesť konaním, predpoveďami alebo strachmi iných alebo vyviesť z rovnováhy, lebo vy sa nachádzate v bezpríkladných energiách, ktoré sú plné nekonečných potenciálov a možností!

Vaša schopnosť vedieť videť vrodené majstrovstvo v iných povzbudí iných aby tie veci odhalili sami a začali objímať ich vlastnú autentickú silu a dokonalosť. A vy udržíte  vo vašej neuveritelnej láske a viere v ľudstvo ten energetický priestor aby iní s viac ľahkosťou a radosťou vás mohli nasledovať keď sú pripravení.

To sú šasy, do ktorých teraz vstupujete. Sú to časy, ktorých uskutočnenie ste sa nemohli dočkať. My sme netrpezliví v očakávaní kedy uvidíme čo budete tvoriť, ktorú krásu odhalíte v tom vývoji a aké prepojenia budete robiť, lebo vy všetci žiarite ako glórijské bytosti služby a lásky, ktoré skutočne ste. Ako vždy, my sme na tej ceste vždy pri vás a oslavujeme a milujeme vás nadovšetko. A tým vám povieme adieu. Bolo nám radosťou.

Tut, was für Euch das Richtige ist, was Eure Vorlieben und Euer Sein und Wesen ehrt, und erkennt, dass Eure einzigartigen Eigenschaften und Wünsche nur zum Mosaik des Ganzen beitragen. Ihr kamt mit diesen Fähigkeiten und Interessen aus gutem Grund auf den Planeten!

Ihr erschafft neue Vorlagen, denen Andere nachfolgen können, nicht nur zur Erschaffung einer Neuen Erde, sondern auch im Sinne neuer, höher schwingender Beziehungen, sowohl zu Euch selbst als auch zu Anderen, wenn Ihr aus den alten Energien des Urteilens und der bedingten Liebe herauskommt, hinein in die Energien der Akzeptanz und der bedingungslosen Liebe. Dies wird für immer mehr Seelen-Verbindungen bzw. Zwillingsflammen-Vereinigungen den Weg dafür ebnen, entdeckt und erfolgreich integriert zu werden.

Es wird Eure kollektive Anstrengung sein, die, zusammen mit all den anderen gleichgesinnten Wegbereitern, den Wandel auf die wunderbarsten Weisen weiter vorantreiben wird. Lasst Euch nicht von den Handlungen, Vorhersagen oder Ängsten Anderer verwirren  oder aus der Ruhe bringen, denn Ihr befindet Euch in beispiellosen Energien, die voll von endlosen Potentialen und Möglichkeiten sind!

Eure Fähigkeit, die angeborene Meisterschaft in Anderen zu sehen, wird Andere dazu ermutigen, diese Dinge in sich selbst zu entdecken und zu beginnen, ihre eigene authentische Kraft und göttliche Vollkommenheit zu umarmen. Und Ihr werdet in Eurer eigenen unglaublichen Liebe und Eurem Glauben an die Menschheit den energetischen Raum aufrecht erhalten, damit Andere mit viel größerer Leichtigkeit und Freude folgen können, wenn sie bereit sind.

Dies sind die Zeiten, die Ihr jetzt eintretet. Dies sind die Zeiten, die zu erleben Ihr nicht erwarten konntet. Wir können es nicht erwarten, zu sehen, was Ihr erschaffen werdet, welche Schönheit Ihr in der Entfaltung entdecken werdet, und welche Verbindungen Ihr pflegen werdet, denn Ihr alle leuchtet als die glorreichen Wesen des Dienens und der Liebe, die Ihr wirklich seid. Wie immer sind wir bei jedem Schritt des Weges bei Euch, und wir feiern und lieben Euch weit über alle Maße. Und damit sagen wir Euch adieu. Es war uns eine große Freude.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young: http://trinityesoterics.com/2017/01/18/2017-the-call-to-pioneer-moving-into-creation-after-completion/
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=_Sl6a3utHaI&t=5s
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/der-aufruf-zur-pionierarbeit—nach-der-vollendung-hinein-in-die-schoepfung-erzengel-gabriel-durch-shelley-young

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37