Vzostup fyzického tela...

Botschaft von Mahatma: „Voranschreiten des Aufstiegs eures physischen Körpers“ (durch Natalie Glasson) – 05.Mai 2016

Veröffentlicht am Mai 8, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/arktu240515.jpg

„Voranschreiten des Aufstiegs eures physischen Körpers“

Vpred-kráčanie vzostupu vášho fyzického tela“

Pozdravy z kozmických vibrácií, ja som Mahatma, Avatár syntézy a dohliadač kozmických úrovní, som známy ako kozmické logos. Existuje 352 Mahatma-energií, ktoré sa rozťahujú cez všetky dimenzie vesmíru stvoriteľa. To znamená, že existuje 352 stupňov môjho bytia a ten istý počet úrovní, ktoré tvoria vašu bytosť. S tým číslom v porozumení/rozume sa zdá byť dosiahnutelný prístup ku všetkým úrovniam vášho bytia a predsa je každá dimenzia tých 352 úrovní veľmi expanzívna, má obrovské aspekty vesmíru zahrňujúc vašu bytosť. Pre preskúmanie jednej úrovne vášho bytia to môže vyžadovať viacero inkarnác ií/životov na Zemi. Ale vibrácia energie sa zrýchluje, čo znamená, že váš prieskum sa zrýchluje. Teraz môžete preskúmať oveľa viac o vašom JA v jednom jedinom živote, ale tiež to znamená, že vaše aura-pole musí spracovať viac svetla, lásky a vedomia. Keď vaše telo nie je v úplnom súlade s vašou dušou tak prísun energie, svetla a vedomia  môže spôsobiť v tele výzvy vtedy keď sú tie prísuny rozpoznané a stelesnené.

Grüße von den kosmischen Schwingungen, ich bin Mahatma, der Avatar der Synthese und der Aufseher der kosmischen Ebenen, ich bin bekannt als kosmischer Logos. Es gibt 352 Ebenen der Mahatma-Energie, die sich durch alle Dimensionen des Universr ums des Schöpfers erstrecken. Dies bedeutet, dass es 352 Stufen meines Seins und die gleiche Anzahl von Ebenen gibt, die euer Wesen bilden. Mit dieser Zahl im Verstand scheint es erreichbarer Zugang zu allen Ebenen eures Seins zu haben, und doch ist jede Dimension der 352 Ebenen sehr expansiv, riesige Aspekte des Universums und euer Wesen einnehmend. Um eine Ebene eures Seins zu erforschen, kann es zahlreiche Lebenszeiten auf der Erde erfordern, allerdings beschleunigt sich die Energie-Schwingung auf der Erde, was für eure Erforschung der Ebenen eures Seins bedeutet, dass es sich beschleunigt. Es bedeutet, dass ihr so viel mehr von eurem wahren Selbst in einer einzigen Lebens-Zeit erforschen könnt, es heißt aber auch, dass euer Körper und das Aura-Feld mehr Licht, Liebe und Bewusstsein verarbeiten müssen. Wenn euer Körper dann nicht vollständig mit eurer Seele ausgerichtet ist, kann die Zunahme von Energie, Licht und Bewusstsein, die erkannt, angenommen und verkörpert werden, Herausforderungen für euren Körper schaffen.

Es gibt viele Faktoren, die die Schwingung eures physischen Körpers senken und Disharmonie zwischen eurem Körper und eurer Seele schaffen können:

Existuje veľa faktorov, ktoré znižujú vibráciu vo vašom tele a vytvárajú disharmóniu medzi vašim telom a dušou:

Rastúce spirituálne vedomie, sensibilita alebo vedomie, ktoré neboli v tele uzemnené a sú nepoužívané na žiadnej fyzickej úrovni. Tie vibrácie, ktorými sa obklopujete, tie vo vašom okolí – kde žijete alebo pracujete, produkty, ktoré dodávate vášmu telu potravou. Myšlienky a presvedčenia, ktoré máte a recitujete nad vašim telom ako tiež pocity za vašimi myšlienkami. Keď nedovolíte vášmu telu čas na počúvanie jeho požiadavok/správ a čas na pochopenie jeho vedenia, ktoré vám vaše telo neustále sprostredkuje. Ignoraovať hlas vášho tela môže vytvoriť disharmóniu medzi telom a dušou lebo telo nie je uctievané a jeho požiadavky nie sú splnené.

Wachsendes spirituelles Bewusstsein, Sensibilität oder Bewusstsein, das nicht im physischen Körper geerdet wurde und auf keiner physischen Ebene benutzt wird.

Die Schwingungen mit denen ihr euch umgebt, mit jenen aus der Umgebung, in der ihr arbeitet und lebt, die Produkte, die ihr eurem Körper durch Nahrung zuführt.

Die Gedanken und Überzeugungen die ihr habt und unbewusst über euren physischen Körper rezitiert, sowie die Gefühle hinter den Gedanken.

Euch keine Zeit erlauben eurem Körper zuzuhören, um die Mitteilungen und Führung zu verstehen, die er ständig für euch ausdrückt. Die Stimme eures physischen Körpers zu ignorieren, kann Disharmonie zwischen der Seele und dem Körper schaffen, weil der Körper nicht geehrt oder erfüllt wird.

Um euren Körper harmonisiert zu halten mit den großen Verschiebungen innerhalb eurer Seele in dieser Zeit des Aufstiegs und der größeren Annahme der 352 Ebenen eures Wesens macht es notwendig einzusehen, dass das Wachstum und Erfüllung eures Körpers ein Aspekt eures Aufstiegs-Prozesses ist. Wenn eurem Körper entsprochen wird und mit eurer Seele harmonisiert ist, dann ist es so viel einfacher für euch eure Wahrheit zu verkörpern und mit größerer Fülle täglich zu erfahren. Euer Wunsch nach weiterem spirituellen Erwachen ist mächtig und entwickelt sich mit jedem Tag mehr, aber ich wünsche, dass ihr erkennt, ob ihr euren physischen Körper ignoriert. Stellt euch diese Frage. Ihr könnt spüren, dass es unmöglich ist euren physischen Körper zu ignorieren, wenn ihr euch eures Körpers in eurem ganzen Tag bewusst seid. Aber ihr habt Perspektiven und Überzeugungen innerhalb eures Verstandes und eures Unter-Bewusstseins über euren Körper programmiert, die unkorrekt oder ungenau sind. Vielleicht fühlt ihr euch mit eurem Körper vertraut, aber wenn ihr euch nicht mit eurem physischen Körper verbindet und ihm zuhört, dann könnte es Disharmonie innerhalb der Ausrichtung eures Körpers zu allen Aspekten eures Wesens geben.

Pre udržanie harmónie vášho tela v dobe vzostupu, presunov vo vašej duši a príjmom 352 úrovní vašej bytosti je nutné priznať, že rast a splnenie požiadavok vášho tela je aspekt vzostupu. Keď sa vášmu telu zodpovedáte a je harmonizované s vašou dušou tak potom je jednoduchšie pre vás stelesňovať pravdu a denne ju v plnosti zažiť. Vaša túžba  po spirituálnom prebudení je mocná a dene sa neustále vyvíja viac a ja si želám aby ste spoznali či ignorujete vaše telo. Dajte si tú otázku. Pocítite, že je nemožné ignorovať vaše fyzické telo keď ste si ho celý deň vedomí. Ale vy máte vo vašom rozume perspektívy a presvedčenia a vaše podvedomie je nesprávne a nepresne programované nad vašim telom. Možno sa cítite s vašim telom dôverní ale keď sa s vašim telom prepojíte a počúvate ho tak potom môže  vtedy byť zistená disharmónia v usmernení vášho tela ku všetkým aspektom vašej bytosti.

Vezmite si moment času, seďte kľudne, sústreďte sa na vaše dýchanie aby ste dosiahli meditatívny stav. Predstavte si vaše fyzické telo pred vami, ako projekciu vás. Uznajte, že pred vami stojí vaše telo a pozvite vaše fyzické telo podeliť sa s vami o to čo potrebuje. Možno sa začne vaše telo sťažovať, že je ignorované alebo nemilované, keď sa to stane tak dovolte vášmu fyzickému telu bez akéhokoľvek úsudku alebo netrpezlivosti to povedať. Vaše fyzické telo uvolní energiu, ktorú udržiavalo a pustí ju a lieči sa. Možno chce vaše fyzické telo vám hovoriť o jeho utrpení a znovu môže byť nutné pustiť tie energie alebo vám povie ako sa liečiť. Keď sa výraz vášho fyzického tela javí negatívne tak neverte, že ste nagatívni, v okamihu keď tá energia je uvolnená tak nastane proces liečby a zmanifestuje/prejaví sa harmónia. Vaše fyzické telo chce možno vedenie, podeliť sa s vami o svätú, spirituálnu múdrosť a vyjasnenie aby slúžilo vzostupu. O čo viac sa učíte počúvať vaše telo tým zdravšie bude, bude s vami tá krajšia a svätejšia časť. Predstavte si, že ste neustále ignorovaní a to utrpenie, ktoré prosí o pomoc – pomoc nedostane, možno máte množstvo nahromadenej energie, ktorá chce byť uvolnená. Prosím buďte milí počas zdielania pravdy vášho tela.

Nehmt euch einen Moment Zeit ruhig zu sitzen, konzentriert auf eure Atmung, um einen meditativen Zustand zu erreichen. Stellt euch vor, euer physischer Körper vor euch ist, es wird scheinen, als ob es einfach eine Projektion von euch ist. Erkennt an, dass vor euch euer physischer Körper ist und ladet euren physischen Körper dazu ein ~ was auch immer er benötigt ~ mit euch zu teilen. Vielleicht beginnt euer physischer Körper sich darin zu beschweren ignoriert zu werden oder ungeliebt zu scheinen, wenn dies geschieht, erlaubt eurem physischen Körper ohne irgendein Urteil oder mit Ungeduld dies zu teilen. Euer physischer Körper gibt Energie frei, der er gehalten hat um loszulassen und zu heilen. Vielleicht möchte euer physischer Körper euch von einem Aspekt eures Körpers erzählen, der Leiden erfährt und wieder kann erforderlich sein die Energie freizugeben oder mit euch die Anleitung zu teilen, wie zu heilen ist. Wenn der Ausdruck eures physischen Körpers negativ scheint, glaubt bitte nicht, dass ihr negativ seid, sobald die Energie freigegeben wurde, wird ein Heilungs-Prozess stattfinden und Harmonie wird sich manifestieren. Euer physischer Körper möchte vielleicht die Führung, heilige spirituelle Weisheit und Aufklärung teilen, um euch weiter in eurem Aufstieg zu dienen. Je mehr ihr lernt eurem Körper zuzuhören, desto gesünder wird euer Körper werden, der schönere und heilige Teil wird mit euch sein. Stellt euch vor, wenn ihr ständig ignoriert würdet und das Leiden, das um Hilfe bittet, die nicht gegeben wird, vielleicht habt ihr eine Menge aufgestauter Energie, die ihr loslassen möchtet. Bitte seid liebevoll, während euer physischer Körper seine Wahrheit mit euch teilt.

Übt täglich eurem physischen Körper zuzuhören, das wird eurem Körper während einer Meditation, Heilung oder Aufstiegs-Ausübung erlauben bewusst oder unbewusst die Energien anzunehmen, mit denen ihr kommuniziert. Ihr werdet vollständiger werden und fähig sein, die Übergänge oder Prozesse des Loslassens zu erkennen, die innerhalb eures Körpers auftreten, bevor sie zu herausfordernd werden, um euch damit zu beschäftigen.

Cvičte (učte sa) denne počúvať vaše fyzické telo, to si vaše telo uvedomí počas meditácie, liečby alebo pri konaní vzostupu a dovolí vedome alebo nevedome prijať energie, s ktorými komunikujete. Budete celistvejší, dokonalejší a schopní rozpoznať prechody alebo procesy pustenia, ktoré vznikajú vo vašom tele ešte predtým než budú vyzývavé tak veľmi aby ste sa tým zaoberali.

Pripomeňte si, že vaše telo vám môže „povedať“ všetko čo vy potrebujete a možno si želáte. Môže vám chcieť povedať čo sa deje vo vašom tele a na všetkých energetických úrovniach vašej bytosti, prečo sa to deje a ako to treba liečiť. Je to jednoducho nutnosť otvorenia sa aby ste rozpoznali tú vznikajúcu múdrosť a aby ste počúvali a cenili aj vtedy keď iní vám možno povedia niečo iné. Počúvať vaše telo je prirodzená schopnosť, ktorá musí byť aktivovaná a používaná aby sa vyvinula k mocnému nástroju, ktorý udrží zdravie a vitalitu vášho tela, ako tiež usmernenie tela k vášmu božskému JA vo vás.

Erinnert euch daran, dass euer Körper euch alles mitteilen kann, was ihr benötigt und vielleicht zu wünschen wisst. Er kann euch genau sagen was sich in eurem Körper und allen energetischen Ebenen eures Wesens tu, warum es geschieht und wie es zu heilen ist. Es ist einfach eine Notwendigkeit euch zu öffnen, um die hervorgebrachte Weisheit zu erkennen, zu hören zu empfangen und zu schätzen, selbst wenn andere euch vielleicht etwas anderes sagen. Eurem Körper zuzuhören ist eine natürliche Fähigkeit, die aktiviert und benutzt werden muss, um es zu einem mächtigen Werkzeug zu entwickeln, das die Gesundheit und Vitalität eures Körpers erhält, sowie eure Körper-Ausrichtung zu eurem göttlichen Selbst innerhalb beibehält.

Für eine andere Gewohnheit solltet ihr euch in eurer täglichen Realität Zeit nehmen, vor allem wenn ihr euch entspannt, ladet euren physischen Körper zu einem Verjüngungsprozess ein. In der gleichen Weise, wie ein Computer einen Scan durchführt und alle beschädigten Bereiche, die einer Reparatur bedürfen, repariert, kann euer physischer Körper das Gleiche tun, wenn ihr das erlaubt. Sprecht einfach mit eurem physischen Körper und bittet ihn eine Verjüngung/ Vitalisierung und Heilungs-Prozess laufen zu lassen und alle Bereiche der Disharmonie umzuwandeln. Euer Körper wird automatisch mit eurer Seele und dem heilenden Licht Verbindung aufnehmen und in eurem ganzen Körper verteilen, so dass alle Bereiche eures Körpers  schwingen und oszillieren, während die heilende Energie übertragen wird. Wenn alle Aspekte eures physischen Körpers die gleiche Schwingung annehmen und dann die gleiche Schwingung aussenden wird die Harmonie manifestieren und Heilung findet statt.

Mali by ste vziať aj čas na iný zvyk vašej dennej reality, predovšetkým vtedy keď oddychujete tak pozvite vaše telo k omladzovaciemu procesu. Tým istým spôsobom ako robí počítač scanovanie a zistí všetky poškodené oblasti a opraví ich – vaše telo dokáže to isté keď to dovolíte. Jednoducho hovorte s vašim fyzickým telom a poproste ho omladenie/vitalitu a liečebný proces začne prebiehať a meniť všetky oblasti disharmónie. Vaše telo bude automaticky prepojené s vašou dušou a liečebným svetlom a rozdelí ho po celom tele, takže všetky oblasti vášho tela budú vibrovať a oscilovať pokiaľ sa prenáša liečivá energia. Keď všetky oblasti vášho tela prijmú tú istú vibráciu a tú istú odosielajú tak sa prejaví harmónia a prechádza liečba.

XXXXXPočas celého toho procesu si dovolte vo vašom fyzickom tele pocity a city, to vám môže ponúknuť pohľady na to aké prieskumy sú ešte nutné alebo kde môžete rozpoznať vznikajúci vzorec. Aj v tomto procese budete povzbudzovaní k splneniu požiadavok vášho tela aby s te s ním harmonicky spolupracovali.

Tým istým spôsobom ako vaša duša vyžaduje usmernenie jednoty so stvoriteľom tak aj vaše fyzické telo si žiada zjednotenie s dušou a energiou stvoriteľa, ktorá vašou dušou preteká. Keď telo vytvára disharmóniu má to dôvod a často je to znamením, že aspekty vášho tela prežívajú oddelenie od duše a že musia byť novo-usmernené. Prirodzene bude vaše telo vždy prepojené s dušou ale vaše telo je ako špongia, absorbuje/vstrebáva všetky vibrácie energie. Keď telo príjme vibráciu energie, ktoré nie sú v súlade s vašou dušou tak môžu vzniknúť výzvy vo vašom fyzickom tele.

Während des gesamten Prozesses erlaubt euch Empfindungen oder Gefühle in eurem physischen Körper, dies kann euch Einblicke anbieten, wo weitere Untersuchungen benötigt werden, oder wo ihr ein kontinuierlich auftretendes Muster erkennen könnt, das auftritt. Auch in diesem Prozess werdet ihr dazu ermutigt, harmonisch mit eurem Körper zu arbeiten, um seine Bedürfnisse zu erfüllen.

In der gleichen Weise, wie eure Seele ausgerichtet werden möchte als Eins mit dem Schöpfer, möchte euer physischer Körper mit eurer Seele und den Energien des Schöpfers vereinigt werden, die durch eure Seele fließen. Wenn euer Körper Disharmonie schafft, hat es einen Grund und ist oft ein Anzeichen, dass Aspekte eures Körpers Trennung von eurer Seele erfahren und wieder ausgerichtet werden müssen. Natürlich wird euer Körper immer mit eurer Seele verbunden sein, allerdings ist euer Körper wie ein Schwamm, er absorbiert Energie-Schwingungen. Wenn euer Körper eine Energie-Schwingung annimmt, die nicht mit eurer Seele in Resonanz ist, können möglicherweise Herausforderungen innerhalb des physischen Körpers entstehen.

Ihr könnt bereits euren physischen Körper als einen Tempel oder heiligen Ashram erkennen, als Zuhause eurer Seele, erkennt ihr euren physischen Körper als einen weisen Führer an, als Quelle der Wahrheit, mit Antworten, Umwandlung und Heilung? Euren Körper als ein weises Bewusstsein zu erkennen, das euch unterstützen kann, wird täglich euren Aufstieg beschleunigen, überall in eurem ganzen Wesen und Körper enorme beschleunigte Umwandlung erlauben und als mächtiger Anker eurer Wahrheit dienen.

Eine weitere Übung eure physische Verkörperung des Göttlichen und größere Harmonisierung mit eurer Seele zu unterstützen ist, meine Energie, Mahatma, zu rufen, um eine Heilung mit euch zu erreichen. Diese Heilung wird die weitere Synthese von Körper und Seele fördern, die Synthese eures ganzen Wesens mit den geeignetsten Ebenen oder den Ebenen der 352 Mahatma-Ebenen. Bitte erinnert euch, dass ich einfach ein Ausdruck des Schöpfers bin und somit die 352 Ebenen der Mahatma einfach eine Manifestation des Schöpfers sind.

Vy už rozpoznávate vaše fyzické telo ako chrám alebo svätý Ashram, ako domov duše, rozpoznávate vaše fyzické telo ako múdreho vodca, ako zdroj pravdy s odpoveďami, premenou a liečbou? Rozpoznať vaše telo ako vedomie, ktoré vás môže podporovať bude denne zrýchlovať proces vzostupu, dovolí rýchlu premenu všade vo vašom tele a v celej bytosti a bude slúžiť ako kotva vašej pravdy.

Ďalším cvičením k podpore vášho fyzického stelesnenia a väčšej harmónie s dušou je privolať moju energiu – Mahatma – aby ste dosiahli vyliečenie. Tá liečba bude vyžadovať ďalšiu syntézu tela a duše, syntézu celej vašej bytosti s vhodnými úrovniami alebo s 352 Mahatma-úrovniami. Prosím pripomeňte si, že som výraz stvoriteľa a  tým je tých 352 úrovní Mahatmu jednoducho manifestácia stvoriteľa.

Okrem toho chcem vás usmerniť s najvýhodnejšími úrovniami tých 352 úrovniami vášho bytia aby sa prebudili vaše poznatky, osvietenie, schopnosti a liečba a aby ste vo vás spoznali vašu vnútornú pravdu. Jednoducho volajte moje tyrkysovo, bielo, perleťové svetlo, ktoré vás obklopuje ako stĺp.

Außerdem möchte ich euch mit der geeignetsten Ebene oder den 352 Ebenen eures Seins ausrichten, damit neue Erkenntnisse, Erleuchtung, Fähigkeiten und Heilung geweckt werden können und ihr euch von innerhalb eurer inneren Wahrheit erinnert.

Ruft einfach mein Türkis, Weiß und Perlglanz-Licht, um euch als eine Säule von Licht zu umgeben. Sagt laut:

Povedzte nahlas:

„Mahatma, Avatár syntézy prosím začni váš proces syntézy v mojej bytosti na podporu mojej liečby, prebudenia a harmonizovanie všetkých aspektov mojej bytosti na všetkých úrovniach. Ďakujem“

Dovolte si prijímať a sústreďte sa na to ako vdychujete každým nádychom moje svetlo. Možno chcete k tomu povedať: „Ja som Avatár syntézy“. Je to mocná mantra, ktorá hovorí, že dovolujete stvoriteľovi vo vás transformovať tak, že vyjadríte všetky aspekty vašej bytosti a boli v súlade s božskou pravdou. Keď sa ten proces pociťuje vyplnený tak uctievajte vaše telo tým, že vdychujete to svetlo, ktoré ste do vášho dostali a proste vaše telo stelesniť to svetlo a zakotvite to svetlo do Zeme.

„Mahatma, Avatar der Synthese, bitte beginnt euren Synthese-Prozess innerhalb meines Wesens, um meine Heilung, Erwachen auf allen Ebenen und Harmonisierung aller Aspekte meines Wesens zu unterstützen. Danke“

Erlaubt euch zu empfangen und konzentriert euch darauf, mein Licht mit jedem Einatmen aufzunehmen. Vielleicht möchtet ihr dazu auch rezitieren: „Ich bin der Avatar der Synthese.“ Dies ist ein mächtiges Mantra das davon spricht dem Schöpfer zu erlauben, innerhalb eurer zu transformieren, so dass alle Aspekte eures Wesens beim Ausdrücken der göttlichen Wahrheit in Einklang gebracht werden.

Wenn der Prozess sich vollständig anfühlt, ehrt euren Körper, indem ihr das Licht atmet, das ihr in euren physischen Körper bekommen habt, bittet euren Körper das Licht zu verkörpern und das Licht in die Erde zu verankern.

Es ist an der Zeit, eure göttliche Beziehung zu eurem physischen Körper zu reformieren. Dies ist jetzt sehr wichtig, da die Wesen von Venus durch das ganze Jahr 2016 reine Liebe in eure physischen Körper mit dem Zweck senden, eure Körper zu fördern und umzuwandeln. Es ist die ideale Gelegenheit um zu heilen und Harmonie in euren physischen Körper zu bringen, so dass euer Körper eine Quelle und Ausdruck der göttlichen Schöpfer-Liebe und Bewusstsein der Verteilung der Wahrheit werden kann. Die Wesen der Venus unterstützen die Umwandlung eures physischen Körpers, damit der wahre Zweck und die Fähigkeiten eures physischen Körpers erwachen und in künftigen Jahren erlebt werden können.

Je na čase reformovať/upraviť váš božský vzťah s vašim fyzickým telom. To je teraz dôležité lebo bytosti z Venuše celý rok 2016 posielajú čistú lásku do vášho fyzického tela za účelom podpory a premeny vášho tela. Je to ideálna príležitosť pre prínos liečby  a harmónie do vášho tela aby sa mohlo stať zdrojom a výrazom božskej lásky stvoriteľa  a vedomia rozdelovania pravdy. Bytosti Venuše podporujú tú premenu vášho fyzického tela aby bol v budúcich rokoch prebudený a zažitý váš pravdivý účel a schopnosti vášho fzického tela.

Podporujte ten proces liečby, ktorý bytosti z Venuše s vami dosiahnu tým, že si vezmete čas na počúvanie a komunikáciu s vašim telom a tým sa stanete pekným príkladom pre inšpiráciu ľudstva. Vaša oddanosť vášmu fyzickému telu a podpora bytosťami z Venuše bude v budúcnosti skutočnosťou pre všetkých; bez choroby a utrpenia fyzického tela. To vytvorí značné presuny vo vzostupe, pokiaľ ľudské telo existuje v zdravom vibračnom stave, ktoré dovolí vyššie frekvencie svetla a vedomia, ktoré budú telom vstrebané, vytvorí obrovskú slobodu a rozšírenie s väčším uznaním stvoriteľa všetkým a vo všetkom.

Unterstützt den Heilungs-Prozess, den die Wesen von der Venus mit euch erreichen, indem ihr euch Zeit nehmt zuzuhören und mit eurem Körper zu kommunizieren, so werdet ihr ein schönes Beispiel werden, um die Menschheit zu inspirieren. Eure Hingabe an euren physischen Körper und die Unterstützung der Wesen von der Venus, werden in der Zukunft eine Wirklichkeit für alle, ohne Krankheit und Leiden des physischen Körpers. Dies würde zu erheblichen Verschiebungen im Aufstieg schaffen, während der physische Körper eines jeden Menschen kontinuierlich in einem gesunden schwingenden Zustand existiert, der höhere Frequenzen von Licht und Bewusstsein erlaubt vom physischen Körper aufgenommen zu werden, gewaltige Freiheit und Ausdehnung schafft, mit größerer Anerkennung des Schöpfers durch alles und innerhalb allem.

Ich bin der Avatar der Synthese

Mahatma

Mahatma durch Natalie Glasson, 05.05.2016, http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0516/0natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29