ANTIGRAVITY...

Disclosure: Geheimakte Gravitationstechnologie und der Eintritt in die Nullpunktenergie – wie die Öffentlichkeit getäuscht wird (08.Oktober 2021)

Erstellt am Oktober 7, 2021 von erstkontakt blog

Zverejnenie: Tajné súbory gravitačnej technológie a vstupu do energie nulového bodu - Ako je verejnosť klamaná (8. októbra 2021)

Americký fyzik Thomas Townsend Brown pozná princíp elektrogravitácie už sto rokov pod názvom Biefeld-Brownov efekt. Nikola Tesla tiež na prelome storočí pracoval na konštrukcii lietajúceho disku. V polovici 50. rokov bol gravitačný výskum zaradený a výskum pokračoval pod ochranou vojenského tajomstva. Správa od Franka Schwedeho

21. november 1950, utorok. Poštou od kanadského ministerstva dopravy je tajné memorandum. Autorom je Gilbert M. Smith, vyšší úradník oddelenia a vyštudovaný rádiotechnik. Smith vo svojom liste vyzýva kanadské ministerstvo dopravy, aby sa bližšie zaoberalo fenoménom UFO.

Smith zistil, že tieto objekty fungujú na princípe geomagnetizmu, zároveň je presvedčený, že geomagnetizmus je možné využiť aj ako zdroj energie. V liste sa doslova píše:

"Veríme, že sme na stope toho, čo by sa mohlo ukázať ako cesta k novej technológii." Existenciu tejto ďalšej technológie potvrdzuje výskum, ktorý sa v súčasnosti vykonáva na lietajúcich tanieroch. “

Približne v rovnakom čase vyšla kniha Behind the Flying Saucers od amerického novinára Franka Scullyho, ktorá vyvolala senzáciu po celom svete.

Scullyová vo svojej práci tvrdila, že vláda USA vlastní najmenej tri vraky UFO, ktoré havarovali v štátoch Nové Mexiko a Arizona.

Scully píše, že geofyzik Dr. Silas Newton mu zveril fakt, že lietadlá sa pravdepodobne budú pohybovať po magnetických siločiarach Zeme a poháňa ich v tom čase neznámy magnetický princíp.

Smith z vyhlásenia vyvodil vlastné závery, ale Scullyovu knihu považoval za potvrdenie svojej vlastnej teórie a napísal:

"Ak predpokladáme, že náš geomagnetický výskum ide správnym smerom, teória pohonu tanierov sa mi zdá byť správna, pretože kvalitatívne a kvantitatívne vysvetľuje všetky pozorované javy." Úprimne verím, že sme na dobrej ceste a že sme aspoň blízko k odpovedi. “

Smith bol však voči Scullyov0mu vyhláseniu, že USA majú tri lietajúce taniere, skeptický. S pomocou vojenského atašé na kanadskom veľvyslanectve vo Washingtone Smith nadviazal kontakt s profesorom Dr. Robert I. Sarbacher, jeden z najdôležitejších predstaviteľov vlády USA.

Na osobnom stretnutí 15. septembra 1950 Sarbacher Smith potvrdil, že Scullyho vyhlásenie je pravdivé vo všetkých bodoch a že USA skutočne majú tieto lietajúce disky. Sarbacher doslova: "Vec je klasifikovaná o dve úrovne vyššie ako vodíková bomba." V skutočnosti je to v súčasnosti najprísnejšie utajovaný problém vlády USA. “

Smitha toto vyhlásenie zaujalo a kanadská vláda bola tiež povzbudená vo svojom úsilí dostať sa k podstate veci a nazvala „Magnet projektu“.

Uznávaní vedci ako profesor J.T. Wilson z University of Toronto, fyzik Dr. James Wait z výboru pre obranný výskum a odboru gravitácie odboru výskumu Dr. G.D. potvrdil.

V roku 1952 bola zverejnená prvá predbežná správa, v ktorej odborníci dospeli k záveru, že lietajúce taniere fungujú na základe magnetických princípov a sú mimozemského pôvodu. Smith navrhol pozorovaciu stanicu UFO, ktorá by nepretržite sledovala nepoznané objekty.

V novembri 1953 kanadské ministerstvo dopravy zriadilo v Shirleys Bay na rieke Ottawa prvú stanicu, ale o rok neskôr kanadské ministerstvo dopravy ukončilo „Project Magnet“ s odôvodnením, že nesplnilo očakávania.

Smithovi potom bolo v mene kanadskej vlády zakázané vyjadrovať sa k fenoménu UFO. Čo je skutočne za opustením výskumnej práce a prečo kanadská vláda zakázala Smithovi oficiálne zaujať stanovisko, stále nie je známe.

Je možné, že sa kanadské ministerstvo dopravy dozvedelo, že prvé prototypy lietadiel s gravitačným pohonom boli vyzdvihnuté na začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia.

Koniec koncov, tento región je známy tým, že v minulosti bola kvôli riedkej populácii testovaná tajná technológia a stále sa to deje. Dá sa predpokladať, že do konca štyridsiatych rokov sa technológia vyvinula do takej miery, že prvé lietajúce disky už bolo možné testovať. Výskum v oblasti gravitačnej technológie začal v USA v roku 1921 vtedy celkom mladý fyzik Thomas Townsend Brown. 

V skutočnosti je to pravdepodobnejšie kvôli náhode. Brown si pri experimentovaní s trubicou Coolidge všimol niečo zvláštne. Keď zapol elektrónku, mierne sa pohla. Browna jeho objav natoľko fascinoval, že musel presne zistiť, čo bolo príčinou tohto efektu. Čoskoro mal odhaliť tajomstvo. Dôvodom reakcie je, že silný prúd pretekajúci trubicou vytvára tlak, ktorý pôsobí proti gravitácii. Brownova zvedavosť od tej chvíle vzbudzovala. Brown vykonal ďalšie experimenty na gravitátore vlastnej výroby a zistil, že keď bol sto kilovoltový zdroj energie zapnutý, testovaný predmet stratil až jedno percento svojej hmotnosti. Brown objavil prevratný princíp: vplyv elektriny na gravitáciu. 

Na Denisonskej univerzite v Granville v štáte Ohio Brown nakoniec našiel kolegu: profesora Paula Alfreda Biefelda, spolužiaka Alberta Einsteina. V rámci ďalšieho skúmania dokázali Brown a Biefeld dokázať, že kondenzátor zavesený na vlákne vykazoval tendenciu pohybovať sa v smere kladného pólu, ak bol predtým umiestnený pod veľmi vysokým napätím. V tomto prípade sa hovorí o takzvanom Biefeldovom-Brownovom efekte. 

V inom experimente bol kondenzátor zavesený na závažie s pólmi zarovnanými vertikálne v rovnováhe. Ak bol kondenzátor pod vysokým napätím a kladný pól bol na dolnom konci, došlo k pohybu v tomto smere - ak však bol pól na hornom konci, kondenzátor sa pohyboval iným smerom, to znamená, že sa pohybuje proti gravitácii. 

Brown už v tejto reakcii videl antigravitačný efekt. Thomas Townsend Brown a tajomstvo pohonu UFO V roku 1926 fyzik skonštruoval svoje prvé vozidlo, ktoré nazval „kozmická loď“. Bolo to lietadlo postavené na elektrogravitačných princípoch bez pohyblivých prvkov. Pohonný a riadiaci mechanizmus bol založený výlučne na mechanizme zmeny a zosilnenia elektrickej polarizácie. Podľa vzoru Biefeldovho -Brownovho efektu sa vozidlo vždy pohybovalo v smere kladného pólu - takže ak potrebovalo zmeniť smer, bolo ho treba iba posunúť. Tvar disku sa ukázal ako ideálny tvar pre Browna. Odhalil Brown tajomstvo pohonu UFO? 

Brownova vesmírna loď bola schopná generovať vlastné elektrogravitačné pole a fungovať nezávisle od gravitácie. Brown komentoval svoju prácu týmito slovami: "Pole sa správa ako vlna s negatívnym pólom na vrchu a pozitívnym pólom na dne." Disk sa pohybuje ako surf po rastúcej vlne, ktorú neustále drží v pohybe jeho elektro-gravitačný generátor. Pretože orientáciu poľa je možné ovládať, disk môže lietať na vlastnej neustále generovanej vlne v ľubovoľnom požadovanom uhle a v akomkoľvek letovom pohybe. “ Brown zistil, že jeho disk bol kvôli výbojom vysokého napätia obklopený miernou žiarou a mal tiež vplyv na rastliny a zvieratá. 

Výsledky výskumu priviedli Browna v roku 1939 k výskumným laboratóriám amerického ministerstva obrany, kde mal rozpočet päťdesiat miliónov amerických dolárov a tím päťdesiatich renomovaných vedcov - vrátane Alberta Einsteina. Počas druhej svetovej vojny bol Brown vedúcim početných projektov vo Výbore pre národný obranný výskum (NDRC) a neskôr aj u výrobcu lietadiel Lockheed - aj keď podľa oficiálnych informácií Brown v tom čase v štúdiu elektrogravitácie pokračoval iba v r. súkromnom kontexte. Až na začiatku päťdesiatych rokov sa jeho zameranie vrátilo ku gravitačnému výskumu. 

Keď sa v roku 1947 objavili v USA prvé správy o „lietajúcich tanieroch“, americké ministerstvo obrany bolo presvedčené, že povahu pohonného systému záhadného lietadla môže vysvetliť iba Brown. Alebo už mal Pentagon odpovede? V roku 1952 ministerstvo obrany založilo projekt Winterhaven, ktorý nakoniec prevzal Brown. V rámci výskumného projektu sa Brownovi podarilo vyvinúť lietadlo, ktoré na stopercsnt fungovalo. 

Po svojich experimentoch si bol Brown istý, že dokáže zostrojiť aj elektrickú gravitačnú raketu s posádkou s dostatočne silným zdrojom energie.

Obrovské sumy za gravitačný výskum

Celé vojenské vedenie USA bolo tak fascinované myšlienkou, že jedného dňa bude možno v blízkej budúcnosti dominovať pomocou antigravitácie celý vesmír, že sa do budúcnosti uvoľnili obrovské sumy finančných prostriedkov na výskum.

V roku 1955 organizoval New York dokonca vlastnú konferenciu na tému gravitácie, na ktorej sa zúčastnili takmer všetci poprední fyzici v USA.

Okrem iných Edward Teller, vynálezca vodíkovej bomby a Robert Oppenheimer, „otec atómovej bomby“ a vedúci „projektu Manhattan“: Vedecký redaktor New York Herald Tribune zhrnul konferenciu nasledujúcimi slovami:

"Mnoho amerických leteckých a elektronických spoločností je nadšených možnosťou využiť magnetické a gravitačné polia ako spôsob pohonu lietajúcich zariadení, ktoré môžu lietať nezávisle od odporu." Tieto vesmírne lode by boli schopné zrýchliť na niekoľko tisíc kilometrov za hodinu za niekoľko sekúnd bez toho, aby cestujúci vďaka gravitačným silám čokoľvek cítili. William P. Lear, generálny riaditeľ spoločnosti Lear Inc., jedného z najväčších výrobcov leteckej elektroniky u nás, strávil mesiace štúdiom nového vývoja a teórií so svojimi hlavnými vedcami a inžiniermi.

Je presvedčený, že bude možné vytvoriť umelé elektrogravitačné polia, ktorých polaritu je možné ovládať, aby sa zrušila gravitácia Zeme “… Eugene M. Gluhareff, prezident spoločnosti Gluhareff Helicopter and Airline Company na Manhattan Beach, Cal. rôzne teoretické štúdie tvaru na okrúhlych lietadlách v tvare taniera a skúmali ich možné uplatnenie pri cestovaní vesmírom. “

William P. Lear bol presvedčený, že UFO sú svojou povahou skutočné a že úzko súvisia s teóriou gravitačných polí. Lear doslova: „Sme blízko k dokázaniu existencie týchto antigravitačných síl.“

Nemecký raketový výskumník a učiteľ Wernher von Brauns, Hermann Oberth, bol tiež presvedčený, že letové správanie UFO naznačuje prítomnosť ich vlastných gravitačných polí a že cestujúci na palube takéhoto lietadla nebudú cítiť žiadny účinok, aj keby došlo k rýchla zmena smeru alebo rýchlosti.

Oberth navyše obhajoval tézu, že pole G umožňuje kozmickej lodi dosiahnuť extrémne vysoké rýchlosti až do rýchlosti svetla.

Pole G je zodpovedné aj za tichý let vesmírnej lode. Podľa Oberthovej tézy by v tomto prípade bol okolitý vzduch nasávaný spolu s ním, aby nevznikol žiadny vzdušný vír, turbulencie ani hluk. Zmeny v žiare a zmene farby nastávajú podľa Obertha v dôsledku transformácie obštrukčných lúčov na lúče s vyššími vlnovými dĺžkami, ktoré generujú svetlo a elektrinu.

Po skončení konferencie však téma elektrogravitácie zmizla zo scény rovnako rýchlo, ako sa objavila. V nasledujúcich rokoch nikto o tejto téme otvorene nehovoril.

Nebolo možné o tom nič čítať vo všetkých známych denníkoch alebo v odborných publikáciách, čo nakoniec viedlo k predpokladu, že téma elektrogravitácie bude odteraz považovaná za prísne tajné a že ďalší výskum v tejto oblasti sa vykonáva pod ochrana vojenského tajomstva.

Takmer všetky veľké zbrojárske spoločnosti a výrobcovia lietadiel v USA teraz pracovali na tejto technológii, aj keď za zatvorenými dverami. Spoľahlivo to naznačuje štúdia z roku 1956 o elektrogravitačných systémoch, v ktorej sa uvádza, že všetky veľké spoločnosti v USA vytvorili pracovné skupiny na podrobnejšie skúmanie a štúdium problémov s elektrostatikou a elektrogravitáciou, vrátane popredných výrobcov Lockheed a Boeing. Tiež to hovorilo:

„Vedúci pracovníci, ktorí na tom pracujú s najmodernejšími výskumnými nástrojmi, očakávajú dôležité teoretické objavy v objavovaní príčin gravitácie. Úlohou leteckého priemyslu je poskytnúť prostriedky a presvedčiť fyzikov o naliehavosti tejto záležitosti. "

Autor Paul LaViolette vo svojej knihe klasifikovanej antigravitačným pohonom vo 4. časti 2. kapitoly predpokladá, že mnohé výskumy v oblasti gravitácie sú stále prísne tajné.

Aviation Report v roku 1954 napísal, že antigravitácia je podporovaná predovšetkým kvôli svojej schopnosti brániť sa. Príležitosť na obranu je podporovaná a nie je dostupná oficiálnej vede.

Teslovi bol zamietnutý patent kvôli národnej bezpečnosti

Tiež v dokumentoch fyzika Nikolu Teslu, ktoré zaistila federálna polícia FBI krátko po jeho smrti v newyorskom hoteli, sú údajne stavebné plány na stavbu „lietajúceho taniera“, pre ktorý mal Tesla patent už na začiatku 20. storočia je zaregistrovaný, ale bol zamietnutý z dôvodu národnej bezpečnosti.

Ako neskôr odhalili dokumenty, Tesla plánoval diaľkovo ovládať lietajúci kotúč prostredníctvom svetového bezdrôtového systému. Tesla vo svojich poznámkach 5. marca 1904 zaznamenal nasledujúce vety:

"Je ťažké získať správnu predstavu o úžasnej sile tohto jedinečného zariadenia, ktoré mení svet." Elektromagnetické žiarenie sa tým zníži na bezvýznamnú veľkosť a pri zachovaní správnych rezonančných podmienok obvod funguje ako obrovský stabilizátor medzi primárnymi príčinami a účinkami na Zem a jej vodivú atmosféru, čím ukladá neobmedzenú energiu primárnych príčin a účinkov na Zem vytvára harmonické sily vibrácií, ktoré, ako ukázali súčasné testy, je možné posunúť tak ďaleko, že presahujú hodnoty prírodnej statickej elektriny. “

Cieľom Teslovho návrhu celosvetového bezdrôtového systému bolo napájať akékoľvek zariadenie vrátane „lietajúceho taniera“ zo zariadenia, ktoré dokáže generovať veľké množstvo statickej elektriny.

Dodnes však nie je známe, či Tesla skutočne vyvinul lietajúci kotúč. Newyorský vynálezca Otis Carr neskôr tvrdil, že sa s Teslom v New Yorku v roku 1937 spriatelil, keď tam žil.

Tam ho vraj Tesla informoval o všetkých podrobnostiach, čo je potrebné na stavbu lietajúceho disku, ktorý je poháňaný elektronickým generátorom, a ako to funguje.

Carr neskôr podal patentovú prihlášku na americký obchodný a patentový úrad. Potom, čo Carr získal súkromné ​​finančné prostriedky na stavbu lietajúceho disku s názvom OTC-XI, ho zrejme v roku 1961 úspešne otestoval.

Aspoň to neskôr tvrdil Carrov bývalý kolega Ralph Ring. Ring uviedol, že disk poháňal stroj vysokého napätia, ktorý bol zodpovedný aj za navigáciu.

Ak Ring skutočne hovoril pravdu, pred šesťdesiatimi rokmi bola úspešne postavená a prvýkrát testovaná civilná vesmírna loď. Zásadnou otázkou teraz je, či sa v dokumentoch Tesly našli zodpovedajúce stavebné plány a stavebné výkresy.

Tesla zomrel v roku 1943 v miestnosti v newyorskom hoteli. Krátko po jeho smrti sa rozšírili zvesti, že agenti vtrhli do hotelovej izby a zobrali všetky dokumenty, než našli Teslovo telo.

Ak je to tak, je veľmi dobrá šanca, že Tesla bol zabitý práve kvôli týmto dokumentom. Tajné služby si zrejme boli vedomé toho, že Tesla pracuje na revolučnejšej technológii vrátane systému pohonu lietajúcich diskov.

Malo by byť zaujímavé, že Otis Carr bol neskôr zatknutý a obvinený z údajných podvodov s cennými papiermi, takže jeho výpoveď už pre jeho obvinenie nestála za nič. Koniec koncov, kto verí zločincovi?

Skutočnosť, že lietajúce disky boli skutočne postavené v USA, dokazujú aj vyhlásenia leteckých inžinierov Brada Sorensona a Marka McCandlisha, ktorí podľa vlastných vyhlásení predstavili tri takéto zariadenia na leteckej show na leteckej základni Norton na východnom okraji mesta San Bernadino v americkom štáte Kalifornia sa mali pozrieť.

Sorensonovi a McCandlishovi bolo predložené video, na ktorom jedno z vozidiel urobí skokový pohyb, rýchlo zrýchli a v zlomku sekundy ticho zmizne zo zorného poľa kamery.

Inžinieri s úžasom zistili, že lietadlo nemá žiadne pohyblivé časti. Tiež nezanechal žiadny prúd výfukových plynov a bezhlučne plával. Veľký počet nádrží s kyslíkom však vzbudil záujem dvoch leteckých inžinierov. Tanky boli vyrovnané radiálne ako lúče kolesa.

Vo veľkej kupole v hornej časti tabule bola kabína posádky, v strede ktorej bolo veľké plastové puzdro s asi dvadsiatimi medenými cievkami naukladanými na seba. Podlaha bola tiež pokrytá medenými doskami, štyridsaťosem dielov po osem medených dosiek.

Sorenson a McCandlish vedeli, že medené platne na vytvorenie Biefeldovho-Brownovho efektu sú nevyhnutné na vytvorenie levitačného efektu, v ktorom m….

štyri vystreľovacie sedadlá usporiadané v kruhu. Piloti zrejme pracovali so systémom syntetického videnia, ktorý umožňuje perfektný trojrozmerný pohľad.

Elektrické pole potrebné na pohon generovala obrovská Tesla cievka, ktorá vedie prúd vinutím. Princíp je celkom jednoduchý: prúd zvyšuje sekundárna cievka, ktorá je umiestnená na stĺpiku v strede kabíny, čo umožňuje extrémne vysoké napätie. Toto napätie sa nakoniec aplikuje na jednu zo štyridsiatich ôsmich sekcií kondenzátora.

Pilot sa musí rozhodnúť, aký prúd bude prúdiť na každú stranu, aby množstvo prúdu a veľkosť ťahu a vektorové riadenie mohli byť nasmerované v každom smere. V štyridsiatich ôsmich kondenzátoroch je teda možné ovládať, kadiaľ prúdi. Vyžaduje sa však nejaký druh rotujúcej iskrovej medzery, podobne ako rozdeľovač v aute, ktorý posiela elektrickú energiu do každej z týchto sekcií.

Vysokonapäťový potenciometer, podobný reostatu, umožňuje po stlačení páky prevádzať systémom stále viac prúdu, takže disk je v konečnom dôsledku na mori energie, ako to opísal Brown. Aby bolo možné ovládať gravitačnú silu, je však potrebné hmotnosť znížiť.

Sorenson a McCandlish si boli istí, že tento systém našiel spôsob, ako preniknúť energiou nulového bodu a že vozidlo môže určite dosiahnuť rýchlosť svetla.

Potvrdil to aj vedec Moray B: King. King si je istý, že energia tohto vozidla je dostatočná na to, aby bola vložená do časopriestoru. Kráľ:

"Najlepším spôsobom, ako využiť túto energiu, je nevyvážiť ju, poslať ňou rázovú vlnu, môžete získať silu a môžete cez ňu dostať vlny." Ak môžete zbierať túto energiu na druhom konci, máte spôsob, ako ju použiť a využiť. “

Sorenson a Mac Candlish videli, že vo vnútri centrálneho stĺpca je vákuová komora s ortuťovými parami, ktoré vedú elektrický prúd a vytvárajú iónové efekty. Týmto spôsobom sa malé molekuly ortuti nabíjajú neobvyklými spôsobmi.

Skutočnosť, že vesmírna loď skutočne existovala pod názvom Flux Liner, dokazuje oficiálny záznam amerického letectva, ktorý zodpovedá nákresu rekonštrukcie od McCandlisha.

Príbeh je rozprávaný aj vo filme „Nulový bod“ od režiséra Jamesa Allena. Allen záhadne zomrel skôr, ako stihol dokončiť svoj film. Nie je to určite náhoda a opäť to dokazuje skutočnosť, že technológia je skutočná a že vesmírne lode sú v našom vzdušnom priestore viac ako šesťdesiat rokov.

 

Zostaň v pozore!

 

Video:

 

Allerdings war Smith skeptisch bezüglich Scullys Aussage, dass sterben USA im Besitz dreier Fliegender Untertassen seinen. Mit Hilfe des Militärattaché der kanadischen Botschaft in Washington suchte Smith den Kontakt zu Professor Dr. Robert I. Sarbacher her, einem der wichtigsten US-Regierungsvertreter.

Beteiligt daran waren anerkannte Wissenschaftler wie Professor J.T. Wilson von der Universität Toronto, der Physiker Dr. James Wait aus dem Verteidigungs-Forschungsausschuss sowie der Gravitationsexperte des Forschungsministeriums Dr. G.D. Garland.

1952 wurde der erste Zwischenbericht veröffentlicht, in dem die Experten zu dem Ergebnis kamen, dass Fliegende Untertassen auf Grundlage magnetischer Prinzipien funktionieren und extraterrestrischen Ursprungs seien. Smith schlug eine UFO-Beobachtungsstation vor, die rund um die Uhr Ausschau nach unbekannten Flugobjekten halten sollte.

Im November 1953 wurde eine erste Station vom kanadischen Verkehrsministerium in Shirleys Bay am Ottawa River errichtet.

Smith wurde daraufhin untersagt, Kommentare bezüglich des UFO-Phänomens im Namen der Regierung von Kanada abzugeben. Was wirklich hinter dem Abbruch der Forschungsarbeiten steckt und warum die kanadische Regierung Smith untersagt hat, offiziell Stellung zu beziehen, ist bis heute nicht bekannt.

Möglich, dass das kanadische Verkehrsministerium Kenntnis darüber erhält, dass, dass zu Beginn der 1950er Jahre sterben ersten Prototypen von Luftfahrzeugen mit Gravitationsantrieb aufgenommen wurden.

Wenn meine Vermutung zutrifft, dass es sich bei demSeit hundert Jahren ist das Prinzip der Elektrogravitation durch den US amerikanischen Physiker Thomas Townsend Brown unter dem Begriff Biefeld-Brown-Effekt bekannt. Auch Nikola Tesla arbeitete um die Jahrhundertwende an der Konstruktion einer Flugscheibe. Mitte der 1950er Jahre wurde die Gravitationsforschung  klassifiziert und die Forschung unter dem Schutz der militärischen Geheimhaltung fortgeführt. Ein Report von Frank Schwede

21. November 1950, ein Dienstag. In der Post des kanadischen Verkehrsministeriums befindet sich ein geheimes Memorandum. Der Verfasser ist ein gewisser Gilbert M. Smith, ein hochranginger Beamter des Ministeriums und gelernter Radioingenieur. Smith fordert in seinem Schreiben das kanadische Verkehrsministerium dazu auf, das UFO Phänomen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Smith hat herausgefunden, dass diese Objekte auf dem Prinzip des Geomagnetismus arbeiten, gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass Geomagnetismus auch als Energiequelle genutzt werden kann. In dem Schreiben heißt es wörtlich:

„Wir glauben, dass wir auf der Spur von etwas sind, das sich als Weg zu einer neuen Technologie erweisen könnte. Die Existenz dieser anderen Technologie wird bestätigt durch die Untersuchungen, die derzeit an den Fliegenden Untertassen durchgeführt werden.“

Ungefähr zur selben Zeit erschien das Buch Behind the Flying Saucers des US amerikanischen Journalisten Frank Scully, das auf der ganzen Welt für mächtiges Aufsehen sorgte.

Scully hat in seinem Werk behauptet, dass die Regierung der Vereinigten Staaten im Besitz von mindestens drei UFO Wracks sei, die in den Bundesstaaten New Mexiko und Arizona abgestürzt seien.

Scully schreibt, dass der an der Bergung und Untersuchung der Schiffe beteiligte Geophysiker Dr. Silas Newton ihm anvertraut habe, dass sich die Fluggeräte aller Wahrscheinlichkeit nach auf magnetischen Kraftlinien der Erde fortbewegen und durch ein zu der Zeit nach unbekanntes, magnetisches Prinzip angetrieben würden.

Smith zog seine eigenen Schlüsse aus der Aussage, sah Scullys Buch aber gleichzeitig als Bestätigung seiner eigenen Theorie und schrieb:

„Wenn wir davon ausgehen, dass unsere geomagnetischen Forschungen in die richtige Richtung gehen, erscheint mir die Theorie vom Antrieb der Untertassen als zutreffend, da sie alle beobachteten Erscheinungen qualitativ und quantitativ erklären. Es ist meine aufrichtige Überzeugung, dass wir auf der richtigen Spur sind und zumindest kurz vor der Antwort stehen.“

Allerdings war Smith skeptisch bezüglich Scullys Aussage, dass die USA im Besitz dreier Fliegender Untertassen seinen. Mit Hilfe des Militärattaché der kanadischen Botschaft in Washington stellte Smith den Kontakt zu Professor Dr. Robert I. Sarbacher her, einem der wichtigsten US Regierungsvertreter.

Bei einem persönlichen Treffen am 15. September 1950 bestätigte Sarbacher Smith, dass Scullys Aussage in allen Punkten zuträfe, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich im Besitz jener besagten Flugscheiben seinen. Sarbacher wörtlich:

„Die Angelegenheit ist zwei Stufen höher klassifiziert als die Wasserstoffbombe. Tatsächlich ist es derzeit die am höchsten klassifizierte Angelegenheit der US Regierung.“

Smith war beeindruckt von der Aussage und auch die kanadische Regierung sah sich bestärkt in dem Bemühen, der Sache weiter auf den Grund zu gehen und rief das „Projekt Magnet“ ins Leben.

Beteiligt daran waren anerkannte Wissenschaftler wie Professor J.T. Wilson von der Universität Toronto, der Physiker Dr. James Wait aus dem Verteidigungs-Forschungsausschuss sowie der Gravitationsexperte des Forschungsministeriums Dr. G.D. Garland.

1952 wurde der erste Zwischenbericht veröffentlicht, in dem die Experten zu dem Ergebnis kamen, dass Fliegende Untertassen auf Grundlage magnetischer Prinzipien funktionieren und extraterrestrischen Ursprungs seien. Smith schlug eine UFO-Beobachtungsstation vor, die rund um die Uhr Ausschau nach unbekannten Flugobjekten halten sollte.

Im November 1953 wurde eine erste Station vom kanadischen Verkehrsministerium in Shirleys Bay am Ottawa River errichtet, doch bereits ein Jahr später beendete das kanadische Verkehrsministerium „Projekt Magnet“ wieder mit der Begründung, dass es die Erwartungen nicht erfüllt habe.

Smith wurde daraufhin untersagt, Kommentare bezüglich des UFO Phänomens im Namen der Regierung von Kanada abzugeben. Was wirklich hinter dem Abbruch der Forschungsarbeiten steckt und warum die kanadische Regierung Smith untersagt hat, offiziell Stellung zu beziehen, ist bis heute nicht bekannt.

Möglich, dass das kanadische Verkehrsministerium Kenntnis darüber erhalten hat, dass zu Beginn der 1950er Jahre die ersten Prototypen von Luftfahrzeuge mit Gravitationsantrieb aufgenommen wurde.

Wenn meine Vermutung zutrifft, dass es sich bei dem Absturz in Roswell um irdische Technologie handelt, wovon ich entgegen anderer Behauptungen noch immer ausgehe, wäre das die Bestätigung dafür.

Immerhin ist diese Region bekannt dafür, dass aufgrund der dünnen Besiedlung in der Vergangenheit Geheimtechnologie getestet wurde und dies nachwievor auch weiter geschieht.

Es ist davon auszugehen, dass gegen Ende der 1940er Jahre die Technologie soweit entwickelt war, dass bereits die ersten Flugscheiben erprobt werden konnten. Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Gravitationstechnologie wurden in den Vereinigten Staaten bereits im Jahr 1921 von dem damals noch recht jungen Physiker Thomas Townsend Brown aufgenommen.

Eigentlich ist es wohl eher einem Zufall zu verdanken. Brown fiel bei einem Experimenten mit einer Coolidge-Röhre etwas Seltsames auf. Wenn er die Röhre einschaltete, bewegte sich diese leicht.

Brown war von seiner Entdeckung derart fasziniert, dass er unbedingt herausfinden musste, was die genaue Ursache für diesen Effekt ist. Bald schon sollte er dem Geheimnis auf die Spur kommen.

Der Grund der Reaktion ist, dass der Starkstrom, der durch die Röhre fließt, einen gegen die Schwerkraft wirkenden Druck bewirkt. Browns Neugier war von dem Moment an geweckt.

An einem selbst gebastelten Gravitator führte Brown weitere Versuche durch und stellte fest, dass bei eingeschalteter Hundert-Kilovolt-Starkstromquelle ein Versuchsgegenstand bis zu einem Prozent seines Gewichts verlor.

Brown hatte ein bahnbrechendes Prinzip entdeckt: Die Wirkung von Elektrizität auf die Gravitation. An der Denison Universität in Granville im US Bundesstaat Ohio fand Brown schließlich einen Mitstreiter: Professor Paul Alfred Biefeld, ein Kommilitone Albert Einsteins.

Im Rahmen weiterer Untersuchungen konnte Brown gemeinsam mit Biefeld nachweisen, dass ein am Faden aufgehängter Kondensator eine Eigenbewegungstendenz in Richtung eines positiven Pols zeigte, wenn er zuvor unter eine sehr hohe Spannung gesetzt wurde. In diesem Fall spricht man vom sogenannten Biefeld-Brown-Effekt.

Bei einem weiteren Experiment wurde der Kondensator mit vertikal ausgerichteten Polen im Gleichgewicht mit einem Gewicht aufgehängt. Stand der Kondensator unter starker Spannung und der positive Pol war am unteren Ende, fand eine Bewegung in diese Richtung statt – war der Pol hingegen am oberen Ende, so bewegte sich der Kondensator in die andere Richtung, dass heißt, er bewegt sich gegen die Schwerkraft. Brown sah in dieser Reaktion bereits einen Antigravitationseffekt.

Thomas Townsend Brown und das Geheimnis des UFO-Antriebs

1926 konstruierte der Physiker sein erstes Gefährt, das er „Raumfahrzeug“ nannte. Es war ein auf elektrogravitativen Prinzipien konstruiertes Fluggerät ohne bewegliche Elemente. Der Antrieb und Steuermechanismus basierte lediglich auf den Veränderungs- und Verstärkungsmechanismus der elektrischen Polarisierung.

Nach dem Muster des Biefeld-Brown-Effekts bewegte sich das Gefährt immer in Richtung des positiven Pols – bei notwendiger Richtungsänderung musste dieser also lediglich verlagert werden. Als ideale Form erwies sich für Brown die Scheibenform.

Hatte Brown das Geheimnis des UFO-Antriebs entdeckt? Browns Raumfahrzeug war imstande, ein eigenes elektrogravitatives Feld zu erzeugen und unabhängig von der Schwerkraft zu funktionieren. Brown kommentierte seine Arbeit mit den folgenden Worten:

„Das Feld verhält sich wie eine Welle mit dem negativen Pol an der Oberseite und dem positiven Pol an der Unterseite. Die Scheibe bewegt sich wie ein Surfbrett auf der aufsteigenden Welle, die ständig durch ihren elektrogravitativen Generator in Bewegung gehalten wird. Da die Orientierung des Feldes gesteuert werden kann, kann die Scheibe auf ihrer eigenen ständig erzeugten Welle in jedem gewünschten Winkel und in jeder Flugbewegung fliegen.“

Brown beobachtete, dass seine Scheibe aufgrund der Starkstromentladungen von einem leichten Glühen umgeben war und auch  Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere hatte.

Die Forschungsergebnisse führten Brown 1939 in Forschungslabore des US Verteidigungsministeriums, wo ihm ein Etat von fünfzig Millionen US Dollar sowie ein Team von fünfzig renommierten Wissenschaftlern zur Verfügung stand – darunter auch Albert Einstein.

Während des Zweiten Weltkriegs war Brown Leiter zahlreicher Projekte beim „Nationalen Verteidigungs-Forschungskomitee (NDRC), später war auch beim Flugzeughersteller Lockheed  – allerdings führte Brown zu dieser Zeit laut offiziellen Informationen seine Studien zur Elektrogravitation nur im privaten Rahmen fort.

Erst zu Beginn der 1950er Jahre richtete sich sein Fokus wieder auf die Gravitationsforschung. Als 1947 die ersten Berichte über „Fliegende Untertassen“ in den USA auftauchten, war das US Verteidigungsministerium überzeugt, dass nur Brown die Art des Antriebs der geheimnisvollen Fluggeräte erklären konnte. Oder lagen dem Pentagon bereits schon die Antworten vor?

1952 gründete das Verteidigungsministerium das „Project Winterhaven“, dessen Leitung schließlich Brown übernahm. Im Rahmen des Forschungsprojekts gelang es Brown, ein Fluggerät zu entwickeln, das Hundertprozent seines Eigengewichts in den Schwebezustand versetzen konnte.

Brown war sich nach seinen Experimenten sicher, dass er mit einer ausreichend starken Energiequelle auch einen flugfähigen, bemannten Elektrogravitations-Flugkörper konstruieren könne.

Unsummen für die Gravitationsforschung

Die gesamte Militärführung der Vereinigten Staaten war von der Idee, mithilfe von Antigravitation in naher Zukunft vielleicht einmal das gesamte Weltall beherrschen zu können, derart fasziniert, dass für die Zukunft Unsummen an Forschungsgelder freigegeben wurden.

Im Jahre 1955 fand schließlich in New York sogar eine eigene  Konferenz zum Thema Gravitation statt, an der so gut wie alle führenden Physiker der Vereinigten Staaten teilnahmen.

Unter anderem auch Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe sowie Robert Oppenheimer, der „Vater der Atombombe“ und Leiter des „Manhattan Projekts“: Der Wissenschaftsredakteur des New York Herald Tribune fasste die Konferenz mit folgenden Worten zusammen:

„Viele amerikanische Luftfahrt- und Elektronik-Unternehmen sind heute von der Möglichkeit begeistert, magnetische und gravitative Felder als Mittel zum Antrieb fliegender Geräte anzuwenden, die unabhängig vom Luftwiderstand fliegen können. Diese Raumschiffe wären in der Lage, in wenigen Sekunden auf mehrere tausend Stundenkilometer zu beschleunigen, ohne dass dank der gravitativen Kräfte die Passagiere etwas davon spüren würden. William P. Lear, Vorstandsvorsitzender der Lear Inc., einem der größten auf Luftfahrt spezialisierten Elektronikhersteller unseres Landes, hat sich seit Monaten mit seinen Chefwissenschaftlern und Ingenieuren mit den neuen Entwicklungen und Theorien befasst.

Er ist davon überzeugt, dass es möglich sein wird, künstliche elektrogravitative Felder zu erzeugen, deren Polarität gesteuert werden kann, um die Schwerkraft der Erde aufzuheben‘…Eugene M. Gluhareff, Präsident der Gluhareff Helikopter- und Luftfahrtgesellschaft in Manhattan Beach, Cal., hatte verschiedene theoretische Formstudien an runden, untertassenförmigen Fluggeräten durchgeführt und ihre mögliche Anwendung für die Raumfahrt untersucht.“

Auf William P. Lear war davon überzeugt, dass UFOs realer Natur sind und dass sie mit der Theorie der Gravitationsfelder  in enger Verbindung stehen. Lear wörtlich: „Wir sind dicht davor, die Existenz dieser antigravitativen Kräfte zu beweisen.“

Auch der deutsche Raketenforscher und Lehrer Wernher von Brauns, Hermann Oberth, war überzeugt, dass das Flugverhalten der UFOs auf das Vorhandensein eigener Gravitationsfelder hindeutet und dass die Passagiere an Bord eines solchen Fluggeräts selbst bei einem schnellen Richtungs- oder Geschwindigkeitswechsels keinen Effekt spüren würden.

Außerdem vertrat Oberth die These, dass das G-Feld dem Raumfahrzeug die Möglichkeit schafft, extrem hohe Geschwindigkeiten bis hin zur Lichtgeschwindigkeit zu erzielen.

Auch sei das G-Feld für den lautlosen Flug eines Raumschiffes verantwortlich. Laut Oberths These würde in diesem Fall die umgebende Luft mitgezogen, sodass kein Luftwirbel und keine Turbulenzen und Geräusche entstünden. Die Veränderungen im Glühen und Farbwechsel entstehen laut Oberth aufgrund der  Transformation von obstruktiven Strahlen in Strahlen mit höherer Wellenlänge, die Licht und Elektrizität erzeugen.

Allerdings verschwand das Thema Elektrogravitation nach Ende der Konferenz so schnell von der Bildfläche, wie es aufgetaucht war. Niemand sprach in den folgenden Jahren mehr offen über dieses Thema.

Auch war weder in allen bekannten Tageszeitungen noch in Fachpublikationen etwas darüber zu lesen, was schließlich zu der Annahme führte, dass das Thema Elektrogravitation von nun an als Top Secret behandelt wurde und weitere Forschungen auf diesem Gebiet unter dem Schutz militärischer Geheimhaltung durchgeführt wurden.

Nahezu sämtliche großen Rüstungsunternehmen und Flugzeughersteller in den Vereinigten Staaten arbeiteten von nun an dieser Technik, allerdings hinter verschlossenen Türen. Einen sicheren Hinweise dazu lieferte etwa eine Studie aus dem Jahre 1956 über elektrogravitative Systeme, darin hieß es, dass alle großen Firmen in den USA Arbeitsgruppen ins Leben riefen, um elektrostatische und elektrogravitative Probleme näher zu untersuchen und eingehend zu studieren, darunter auch die führenden Hersteller Lockheed und Boeing. Weiter hieß es:

„Wichtige theoretische Durchbrüche in der Entdeckung der Ursachen der Gravitation werden von den führenden Köpfen erwartet, die mit modernsten Forschungsmitteln daran arbeiten. Die Rolle der Flugzeugindustrie ist dabei, die Mittel zur Verfügung zu stellen und die Physiker von der Dringlichkeit der Sache zu überzeugen.“

In seinem Buch Verschlusssache Antigravitationsantrieb geht der Autor Paul LaViolette im 4. Abschnitt des 2. Kapitel davon aus, dass viele Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Antischwerkraft bis heute streng geheim sind.

Der Aviation Report schrieb im Jahr 1954, dass Antigravitation zuerst einmal wegen ihrer Möglichkeit zur Verteidigung gefördert wird und der offiziellen Wissenschaft nicht zugänglich gemacht wird.

Tesla wurde Patent wegen nationaler Sicherheit verweigert

Auch in den Unterlagen des Physikers Nikola Tesla, die kurz nach seinem Tod in einem New Yorker Hotel von der Bundespolizei FBI sichergestellt wurden, sollen sich Konstruktionspläne zum Bau einer „Fliegenden Untertassen“ befunden haben, für die Tesla bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ein Patent angemeldet hat, das ihm aber aus Gründen der nationalen Sicherheit verweigert wurde.

Wie aus den Dokumenten später bekannt wurde, plante Tesla die fliegende Scheibe über ein World Wireless System fernzusteuern. Tesla notierte am 5. März 1904 in seinen Aufzeichnungen die folgenden Sätze:

„Es ist schwierig, sich eine geeignete Vorstellung von der wunderbaren Kraft dieses einzigartigen Geräts zu machen, mit dessen Hilfe die Welt verändert wird. Die elektromagnetischen Strahlungen werden dabei auf eine unbedeutende Größe reduziert, und unter Beibehaltung der richtigen Resonanzbedingungen wirkt der Schaltkreis wie ein riesiger Stabilisator zwischen den primären Ursachen und Auswirkungen auf der Erde und ihrer leitenden Atmosphäre, speichert dabei unbegrenzt Energie der primären Ursachen und Auswirkungen auf der Erde, formt dabei harmonische Schwingungstärken, die, wie aktuelle Tests gezeigt haben, so weit verschoben werden können, dass sie die Werte der natürlichen statischen Elektrizität übertreffen.“

Teslas Vorschlag eines World Wide Wireless Systems hatte zum Ziel, jedes Gerät, einschließlich einer „Fliegenden Untertasse“ über ein Gerät mit Strom zu versorgen, dass dazu in der Lage ist, große elektrostatische Ladungen zu erzeugen.

Allerdings ist bis heute nicht bekannt, ob Tesla tatsächlich eine fliegende Scheibe entwickelt hat. Der New Yorker Erfinder Otis Carr hat später behauptet, dass er sich 1937 in New York mit Tesla angefreundet habe, als dieser dort gelebt hat.

Dort soll ihn Tesla über alle Einzelheit informiert haben, was zum Bau einer fliegenden Scheibe nötig ist, die über einen elektronischen Generator angetrieben wird, und wie sie funktioniert.

Später hat Carr beim US amerikanischen Handels- und Patentamt ein entsprechendes Patent angemeldet. Nachdem Carr private Gelder für den Bau einer fliegenden Scheibe unter der Bezeichnung OTC-XI aufgebracht hat, teste er diese offenbar 1961 mit Erfolg.

Das jedenfalls hat später Carrs ehemaliger Mitarbeiter Ralph Ring behauptet. Ring sagte, dass die Scheibe von einer Hochspannungsmaschine angetrieben wurde, die auch für die Navigation verantwortlich war.

Wenn Ring tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, wurde vor sechzig Jahren erstmals ein ziviles Raumfahrzeug erfolgreich gebaut und getestet. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob in Teslas Unterlagen entsprechende Baupläne und Konstruktionszeichnungen gefunden wurden.

Tesla starb 1943 im Zimmer eines New Yorker Hotels. Bereits kurz nach seinem Tod machte das Gerüchte die Runde, dass Agenten in das Hotelzimmer einbrachen und sämtliche Unterlagen an sich nahmen, noch bevor Teslas Leiche gefunden wurde.

Sollte das zutreffen, besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass Tesla genau wegen dieser Unterlagen getötet wurde. Offenbar waren die Geheimdienste darüber in Kenntnis, dass Tesla an revolutionärerer Technologie gearbeitet hat, unter anderem an einem Antriebssystem für Flugscheiben.

Interessant dürfte sein, dass Otis Carr später aufgrund eines angeblichen Wertpapierbetrugs verhaftet und unter Anklage gestellt wurde, sodass seine Aussage aufgrund seiner Anklage keinen Pfifferling mehr wert war. Wer glaubt schließlich schon einem Kriminellen!

Das es tatsächlich zum Bau von Flugscheiben in den USA kam, beweisen auch die Aussagen der Luftfahrtingenieure Brad Sorenson und Mark McCandlish, die laut eigener Aussage drei solcher Geräte auf einer Flugschau auf der Norton Air Force Base am östlichen Stadtrand von San Bernadino im US Bundesstaat Kalifornien zu Gesicht bekamen.

Sorenson und McCandlish wurde ein Video präsentiert, auf dem eines der Fahrzeuge eine hüpfende Bewegung macht, rasch beschleunigt und im Bruchteil einer Sekunde lautlos aus dem Bildfeld der Kamera  verschwindet.

Die Ingenieure mussten zu ihrem Erstaunen feststellen, dass das Fluggerät keine beweglichen Teile hatte. Es hinterließ auch keinen Abgasstrahl und es schwebte geräuschlos. Allerdings erregte eine große Zahl an Sauerstofftanks das Interesse der beiden Luftfahrtingenieure. Die Tanks waren radial ausgerichtet wie die Speichen eines Rades.

Die große Kuppel auf der Oberseite der Scheibe war die Mannschaftskabine in dessen Mitte ein großes Plastikgehäuse thronte mit etwa zwanzig übereinander gestapelten Kupferspulen. Auch der Boden war mit Kupferplatten bedeckt, jeweils achtundvierzig Abschnitte mit je acht Kupferplatten.

Sorenson und McCandlish wussten, dass die Kupferplatten zur Erzeugung des Biefeld-Brown-Effekts nötig sind, um einen Levitationseffekt zu erzeugen, bei dem man einen Kondensator auflädt, um ihn in Richtung einer positiven Platte zu heben.

Das heißt, acht Platten wechseln sie sich jeweils ab: negativ positiv. Vier Mal hintereinander, so dass sie mit den positiven Platten enden, die sich immer über eine Reihe von negativen Platten befinden, wenn sie nach oben gehen.

Sorenson und McCandlish sahen in der Mannschaftskabine eine große Säule mit vier im Kreis angeordneten Schleudersitzen. Die Piloten arbeiteten offenbar mit einem synthetischen Sichtsystem, dass eine perfekte dreidimensionale Ansicht ermöglicht.

Das für den Antrieb notwendige elektrische Feld wurde von einer riesigen Tesla-Spule erzeugt, die den Strom durch die Wicklung leitet. Das Prinzip ist recht einfach: der Strom wird durch die Sekundärspule gesteigert, die sich auf der Säule in der Kabinenmitte befindet, was eine extrem hohe Spannung ermöglicht. Diese Spannung wird schließlich auf eine der achtundvierzig Kondensatorabschnitte angelegt.

Der Pilot muss nur entscheiden, wie viel Strom auf jeder Seite fließen soll, damit die Menge an Strom und die Menge an Schub und Vektorsteuerung in jede Richtung gelenkt werden kann.  So ist es möglich zu kontrollieren, wohin der Strom in die achtundvierzig Kondensatoren fließt. Allerdings ist eine Art rotierende Funkenstrecke  nötig, ähnlich wie ein Verteiler im Auto, der den Strom an jeden dieser Abschnitte sendet.

Ein Hochspannungs-Potentiometer, ähnlich wie ein Rheostat, ermöglicht es, beim Drücken eines Hebels, immer mehr Strom durch das System zu leiten, sodass sich die Scheibe schließlich auf einem Meer von Energie befindet, so wie es Brown beschrieben hat. Um die Schwerkraft zu kontrollieren ist es allerdings nötig, die Masse zu reduzieren.

Sorenson und McCandlish waren sich sicher, dass mit diesem System ein Weg gefunden wurde, in die Nullpunktenergie einzudringen und dass mit dem Fahrzeug durchaus Lichtgeschwindigkeit erreicht werden konnte.

Das hat auch der Wissenschaftler Moray B: King bestätigt. King ist sich sicher,  dass die Energie dieses Fahrzeug ausreicht, um in die Raumzeit eingebettet zu werden. King:

„Der beste Weg, diese Energie anzuzapfen, ist, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen, eine Schockwelle durch sie zu schicken, du kannst Kraft bekommen, du kannst Wellen durch sie bekommen. Wenn du diese Energie am anderen Ende sammeln kannst, hast du eine Möglichkeit, sie zu nutzen und sie zu nutzen.“

Sorenson und Mac Candlish sahen, dass sich im Innern der zentralen Säule eine Vakuumkammer mit Quecksilberdampf befindet, die die Elektrizität leitet und ionischen Effekte erzeugt. Auf diese Weise werden kleine Quecksilbermoleküle auf ungewöhnliche Weise geladen.

Dass das Raumfahrzeug unter der Bezeichnung  Flux Liner tatsächlich existiert hat, beweist eine offizielle Aufnahme der US Air Force, die mit der Rekonstruktionszeichnung von McCandlish übereinstimmt.

Außerdem wird die Geschichte in dem Film „Zero Point“ von Regisseur James Allen erzählt. Allen starb auf mysteriöse Weise, bevor er seinen Film beenden konnte. Das ist sicherlich kein Zufall und beweist einmal mehr die Tatsache, dass die Technologie real ist und Raumfahrzeuge schon seit mehr als sechzig Jahren in unserem Luftraum unterwegs sind.

Bleiben Sie aufmerksam!

Video:

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58