Americké vesmírne lode...

ET&UFO Disclosure: Dr. Richad Boylan – Antigravitationsraumschiffe der USA wurden mit außerirdischer Technologie gebaut (07.Dezember 2017)

USA-Antigravitačné vesmírne lode boli vyrobené mimozemskou technológiou

Veröffentlicht am Dezember 7, 2017von erstkontakt blog

Dr. Richard Boylan, profesor a bádateľ z USA vysvetlil, že už viac ako 15 rokov má dočinenia s ľuďmi, ktorí videli mimozemšťanov. Hovorí, že americká vláda vie o tých mimozemských návštevníkoch.

Boylan hovorí, že exotické artefakty umožnili vláde napodobniť mimozemskú technológiu a vyrobiť antigravitačné vesmírne lode. Boylan vysvetľuje, že sa uskutočnili mnohé stretnutia s mimozemskými návštevníkmi a z bezpečnostných dôvodov to má byť naďalej utajované.

Dr. Boylan používal svoje kontakty a skúmal túto tému po celé desaťročia. Potom začal publikovať svoje výsledky na medzinárodných kongresoch, časopisoch a v mediálnych rozhovoroch.

To pritiahlo záujem vysokopostavených vládnych úradníkov, armády a tajných služieb. Niektorí z tých ľudí sa s ním skontaktovali a zásobovali ho s ďalšími informáciami.

Bolo neželatelné aby tie informácie priblížil (interesovanej) verejnosti, ktorú to zaujíma. Mnohí z tých svedkov hovorili o existencii amerických antigravitačných vozidlách a bol oboznámený tiež s najmenej 12 rôznymi druhmi špeciálnej technológie v pokročilých lietajúcich strojoch.

Vojenský výraz pre tie stroje je „Plattformen/plošiny“. Niektoré z tých plošín sú Northrop Grumman B-2 Spirit Stealth Bomber, F 22 Raptor Advanced Sealth Fighhter, F-35 Lightning II Advanced Fighter , Aurora, Lockheed-Martinś X-33A, Lockeed X-22A Antigravitačný disk, Boening/Airbus Industries Projekt Nautilus, TR3-A Kurbiskern/tekvicové zrno, TR3-B trojuholník, Northrop-ove „Veľké tekvicové jadro“, Teledyne Ryan Aeronautical XH-75D Shark-antigravitačný-vrtulník a Northrop Qanten-teleportation-disk.

Pohonné systémy tých technológií fungujú rozličnými spôsobmi. Najjednoduchší je  spôsob elektrogravitácie. Pri tom sa vyrábajú milióny Volt aby sa tým zrušilo gravitačné pole okolia a tým sa vynulovala pozemská gravitácia. Výsledkom je zredukovanie/zníženie 89% gravitácie. Ten systém okrem iného bol používaný v B-2 Stealth bombardéri.

Iné technológie používajú magnetické impulzy a vytvárajú veľmi silné elektromagnetické polia, ktoré majú podobný účinok. Ďalšou vyššou úrovňou sú pohony s tzv. "Magnetickou hustotou".

Pri tom sa presunú vysokoenergetické torrision-polia do nesmierne vysokej rýchlosti. To ruší tiež prirodzené gravitačné pole a je tak silné, že vsadí/vyrobí protisilu a to vozidlo vytlačí od povrchu Zeme. Tá technológia je používaná v lietajúcich trojúholníkoch – TR-3B. Ten pohon je úplne bezhlučný.

 

Nasledujúca vyššie-vyvinutá technológia pracuje na atómovej úrovni a ovplyvňuje atomové jadrá. To vytvára veľkú silu, ktorá neutralizuje príťažlivosť Zeme. Potrebuje sa k tomu „element 115“. Ten element/čiastica sa volá Moskovium alebo Ununpentium a je super-ťažký. Elektromagnetické silové pole sa tým elementom rozširuje.

„Element 115“ dostali vlády k dispozícii od mimozemšťanov. Spolu s mimozemskými poradcami sa pracovalo na vývoji tých technológií v zariadení Area-51 a v blízkej tajnej základni S-4. Keď tie sily boli kombinované so silným antihmotným reaktorom tak to umožnilo zdvihnúť tie vozidlá a riadiť ich. Navigácia fungovala prostredníctvom zmeny vektorov antigravitačných polí.

Aj UFO-whistleblower Bob Lazar pracoval na tej technike. V Porovnaní s aktuálnou technikou mimozemských návštevníkov boli tie pohonné metódy ešte  veľmi primitívne. Lode mimozemšťanov používajú pohon pola, s ktorým je možný transit/prechod cez hyper-priestor a sú poháňané nulovou-energiou.

TR-3B trojuholníky boli vyvinuté v „čiernych projektoch“ firmy Boening. Dokážu vytvoriť antigravitačné pole, ktoré vynuluje 90% zemskej príťažlivosti. Potrebuje len slabý dodatočný pohon z paliva na to aby sa udržali vo vzduchu alebo zrýchlili nad 10 Mach. Vonkajší obal v TR-3B je elektrochemicky-reaktívny a dokáže odzrkadlovať, odrážať radar a okrem toho tiež meniť farbu. Vonkajšia kôra TR-3B pozostáva z polymeru, ktorý sa môže použiť na to aby ten trojuholník vyzeral ako malé lietadlo alebo ako lietiaci cylinder.

Dokonca sa dá prekabátiť/podviesť radar - reflektuje/odráža tvar čo sa na radare  javí ako rôzne lietadlá alebo dokonca viacero lietadiel na rozličných miestach! Pred efektmi magnetických narušení-pola je  posádka chránená ochranným prsteňom z plasma-pola.

Tá oblasť môže vo vozidle voľne rotovať/točiť sa a je veľmi pokročilá v porovnaní s našou bežnou technológiou. Vnútorné G-4 sily sa tým oslabujú o 90% a pre členov posádky sú možné zaťaženia až do 40-G a viac! V pozemskej atmosfére môžu TR-3Bs zrýchliť na 9 mach a mimo atmosféry oveľa rýchlejšie.

XH-75D Shark antigravitačný helikoptér bol vyrobený firmou Teledyne Ryan Aeronautical Corporation, ktorá je v súčasnosti časť podniku Northrop-Grumman. Tie helikoptéry boli nasadené na vyzdvihnutie havarovaných UFO. Údajne boli nimi páchané aj znetvorenia zvierat v celej Amerike aby sa tak vyvolal strach pred mimozemšťanmi. Údajne boli tým prevádzané aj vojenské UFO-zajatia/zhabania MILABS).

Tie nové pohony, ktoré používajú Qantovú-teleportáciu sú oveľa pokročilejšie. Tá loď sa jednoducho odstráni/vzdiali z jedného miesta a vynorí zrazu v leteckej výške bez toho, že by bol vzostup viditelný. To je Quantová-teleportácia.

Pre pozorovateľa to vozidlo prestane na okamih existovať a bez straty času sa presadí na iné miesto. Aj tá techonológia bola vyvinutá firmou Northrop. Nazýva sa „Quantová-teleportatácia-disk“.

Dr. Boylan dodáva, že tie technológie sú ešte dnes v rukách globálne agitujúceho kartelu, ktorí sa nazývajú kabali. Kabali už desaťročia pracujú na tom aby zabránili zverejneniu všetkých tých tajomsiev. Tie technológie sú dodnes používané proti mierumilovným mimozemšťanom, ktorí sa pokúšajú pomôcť ľudstvu.

V US-armáde existujú aj skupiny odporu, ktoré odporujú kabalom a bojujú o oslobodenie/zdostupnenie tých technológií. Vyzerá to tak, že to úsilie bolo korunované úspechom a konečne sa odhaluje stále viac informácií. To povedie k revolúcii v každom sektore energie a voľnou energiou môže ľudstvo konečne naštartovať dôležité, nové veľko-projekty a mierová doba môže začať.

Dr. Boylan odhalil aj, že od 1980-rokov existuje tiež tajný vesmírny program pod menom Solar Warden (strážca Slnka). Ten program pozostáva z najmenej osem cylindrových vesmírnych materských lodí, ktoré nesú 43 menších bádatelských lodí. Tá malá flota podlieha armáde US-námorníctva a hlavné stanovisko toho Space Operations Comand je vo Virginii.

Tá flota je zodpovedná za bezpečnosť slnečnej sústavy. Tá flota, podľa Boylana tiež mohla zabrániť aby kabali nasadili ich orbitálne energetické systémy. Tým mohli vydierať celé krajiny a plánovali použiť tie zbrane proti každému nepriateľovi.

Tá flota však nie je čisto americká, všetko riadi OSN. Solar Warden podlieha okrem toho vedeniu pokročilých mimozemských skupín. UFO-hacker Gary McKinnnon narazil na tie tajomstvá pred niekoľkými rokmi. Dal správu o „nepozemských dôstojníkoch“.

Jeden z insiderov Dr. Boylana bol colonel Wilson. Steve Wilson (1993-1997) bol penzionovaný bývalý člen US-Air Force a bývalý vedúci projektu Pounce. Je to čierny projekt havarovaných UFO a ich posádky. Col. Wilson tiež prezradil k tomu všetkému aj niektoré detaily.

Povedal, že prvý antigravitačný let USA bol 18.júla 1971 na S-4-základni v blízkosti Area-51. Ten lietajúci prístroj mal svetlo-lámajúce schopnosti a tým sa mohol stať úplne neviditelným. Wilson a iní insideri vojska hlásili Dr. Boylanovi aj to, že tie veľké firmy vojenského vzdušného vojska ako McDonnell-Douglas, Lockheed-Martin a Northrop sú podzemne prepojené. Sú to predovšetkým oblasti, v ktorých sa vyvíjajú tie čierne projekty (giganti pod zemou: tajné podzemné mestá vojska (vídeá)).

Existujú tam super-rýchle tunelové vlaky, ktoré cestujú vákuovými tunelmi, ktoré prepájajú Area-51 s inými tajnými podzemnými zariadeniami. Ten systém je magnetická visiaca/húpajúca trasa a tie vlaky cestujú vo vákuu. Menujú sa TAUSS (Trans-America Underground(podzemný) Subway System).

Colonel Wilson tiež rozprával o tajnej mobilnej jednotke v Delta Force – je to super-tajná National Teconnaissance Organization (NRO). Je zodpovedná za všetky UFO-záležitosti. NRO má jednu zbraň, ktorá používa/nasadí energie nízkofrekvenčnej pulzujúcej mikro-vlny a tým môže odstreliť UFO.

Nazýva sa „Equalizer“. Vynuluje sa tým antigravitačný efekt UFO a vyrába to firma LTV (Ling-Temco-Vought) v Anaheim, Kalifornia.

Aj Rusko má tieto antigravitačné technológie a má vlastné vesmírne lode. Paul Sonehill, rešpektovaný ruský UFO-bádatel rozprával Dr. Boylanovi, že rusi začali v apríli 1988 s tou technikou prelámať časo-priestor. Antigravitačná technológia má totiž ešte vedľajší efekt, s ktorým sa môže cestovať časom. USA a Rusko teda prinajmenšom od roku 1988 podnikali cestoavania časom!

 

ET&UFO Disclosure: Dr. Richad Boylan – Antigravitationsraumschiffe der USA wurden mit außerirdischer Technologie gebaut (07.Dezember 2017)

Dr. Richad Boylan, ein Professor und Forscher aus den Vereinigten Staaten, erklärte, dass er seit mehr als 15 Jahren mit Personen zu tun hat, die Außerirdische gesehen haben. Er sagt auch, dass die amerikanische Regierung über diese außerirdischen Besucher Bescheid weiß.

Boylan berichtet über exotische Artefakte, die es der Regierung ermöglichte, außerirdische Technologie nachzubauen und so Antigravitationsraumschiffe anzufertigen. Boylan erklärt, dass es viele Treffen mit diesen außerirdischen Besuchern gegeben hatte und dies aus Sicherheitsgründen weiterhin geheim gehalten werden soll.

Dr. Boylan nutzte seine Kontakte und erforschte jahrzehntelang dieses Thema. Danach begann er damit, seine Resultate auf internationalen Kongressen, in Magazinen und Medieninterviews zu veröffentlichen.

Das zog das Interesse von hochrangigen Regierungsangestellten, des Militärs und der Geheimdienste auf ihn. Einige dieser Leute sind später an ihn herangetreten und haben ihn mit zusätzlichen Informationen versorgt. Von Jason Mason.

Es war erwünscht, dass er diese Informationen einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht. Viele dieser Zeugen berichteten ihm von amerikanischen Antigravitationsfahrzeugen, und er wurde über die Existenz von mindesten 12 verschiedenen Arten von Spezialtechnologie in fortschrittlichen Fluggeräten in Kenntnis gesetzt.

Der militärische Ausdruck für solche Maschinen lautet „Plattformen“. Einige dieser Plattformen sind der Northrop Grumman B-2 Spirit Stealth Bomber, der F-22 Raptor Advanced Stealth Fighter, F-35 Lightning II Advanced Stealth Fighter, die Aurora, Lockheed-Martin’s X-33A, die Lockheed X-22A Antigravitations-Scheibe, Boeing/Airbus Industries Projekt Nautilus, TR3-A Kürbiskern, TR3-B Dreieck, Northrops „Große Kürbisscheibe“, den Teledyne Ryan Aeronautical XH-75D Shark Antigravitations-Hubschrauber und die Northrop Quanten-Teleportations-Scheibe.

Die Antriebssysteme dieser Technologien funktionieren unterschiedlich. Die einfachste Art ist die Elektrogravitation. Dabei werden Millionen von Volt erzeugt, um das Umgebungsgravitationsfeld zu stören und somit die Erdgravitation aufzuheben. Das Resultat ist eine 89%ige Reduzierung dieser Gravitation. Dieses System wurde unter anderem beim B-2 Stealth Bomber eingesetzt.

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2017/12/bild2-9.jpg?w=640&ssl=1

Andere Technologien arbeiten mit magnetischen Pulsen und erzeugen sehr starke elektromagnetische Felder, die einen ähnlichen Effekt aufweisen. Das nächst höhere Level sind Antriebe mit der sogenannten „Magnetogravitation“.

Dabei werden hochenergetische Torrisionsfelder in eine unglaublich hohe Drehgeschwindigkeit versetzt. Das stört ebenfalls das natürliche Gravitationsfeld und ist so stark, dass eine Gegenkraft einsetzt und das Fahrzeug von der Erdoberfläche wegdrückt. Diese Technologie wird in den fliegenden Dreiecken, den TR-3B´s, verwendet. Der Antrieb arbeitet dabei völlig geräuschlos.

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2017/12/bild4-3.jpg?w=504&ssl=1

Die nächst höher entwickelte Technologie arbeitet auf der atomaren Ebene und beeinflusst die Atomkerne. Dies erzeugt eine starke Kraft, welche die Anziehungskraft der Erde neutralisiert. Es wird das „Element 115“ dafür benötigt. Dieses Element heißt Moskovium oder Ununpentium und ist superschwer. Das elektromagnetische Kraftfeld breitet sich von den Atomkernen dieses Elements aus.

„Element 115“ wurde den Regierungen durch Außerirdische zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit außerirdischen Beratern wurde in der Area-51 und der nahegelegenen Geheimbasis S-4 an der Rückentwicklung dieser Technologien gearbeitet. Als man diese Kräfte mit einem starken Antimateriereaktor kombinierte, wurde es möglich, die Fahrzeuge in die Luft zu erheben und zu steuern. Die Steuerung funktionierte durch die Veränderung der Vektoren der Antigravitationsfelder.

Auch der UFO-Whistleblower Bob Lazar hatte an dieser Technik gearbeitet. Im Vergleich zur aktuellen Technik der außerirdischen Besucher waren diese Antriebsmethoden allerdings immer noch primitiv. Die Schiffe der Außerirdischen benutzen einen Feldantrieb, mit dem man einen Transit durch den Hyperraum vollziehen kann und werden von freier Nullpunktenergie angetrieben.

Die TR-3B Antigravitations-Dreiecke wurden vom Unternehmen Boeing in „schwarzen Projekten“ entwickelt. Sie können ein Antigravitationsfeld erzeugen, welches 90% der Erdanziehung aufhebt. Man benötigt nur einen schwachen Zusatzantrieb mit Brennstoff, um sie in der Luft zu halten oder auf Geschwindigkeiten von über Mach 10 zu beschleunigen. Die Außenhülle des TR-3B ist elektrochemisch-reaktiv und kann Funkfrequenzen und Radar reflektieren und außerdem die Farbe ändern. Die Außenhaut des TR-3B besteht aus einem Polymer, das dazu benutzt werden kann, das Dreieck optisch wie ein kleines Flugzeug oder einen fliegenden Zylinder aussehen zu lassen.

Man kann sogar das Radar austricksen und die Form so reflektieren, dass auf dem Radar verschiedene oder sogar mehrere unterschiedliche Flugzeuge an verschiedenen Orten aufscheinen! Die Mannschaft wird durch einen abschirmenden Ring aus Plasmafeldern vor den Effekten der magnetischen Feldstörungen geschützt.

Dieser Bereich kann im Fahrzeug frei rotieren und ist unserer herkömmlichen Technologie weit voraus. Die inneren G-Kräfte werden dadurch ebenfalls um 90% reduziert und es werden für die Besatzungsmitglieder Belastungen von bis zu 40 G und mehr möglich! Innerhalb der Erdatmosphäre können die TR-3Bs auf mehr als Mach 9 beschleunigen und außerhalb der Atmosphäre noch erheblich schneller.

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2017/12/bild3-6.jpg?w=640&ssl=1

Die XH-75D Shark Antigraviations-Helikopter wurden von der Teledyne Ryan Aeoronautical Corporation gebaut, die heute ein Teil des Northrop-Grumman-Unternehmens ist. Diese Helikopter wurden eingesetzt, um abgestürzte UFOs zu bergen. Angeblich wurden damit auch die Viehverstümmelungen in ganz Amerika durchgeführt, um Furcht vor Außerirdischen hervorzurufen. Auch die militärischen UFO-Entführungen (MILABS) wurden angeblich damit durchgeführt.

Die neuen Antriebe, die die Quantenteleportation benutzen, sind noch viel fortschrittlicher. Das Schiff blendet sich einfach von seinem Startort aus und erscheint dann urplötzlich in Flughöhe, ohne dass man es aufsteigen sehen kann. Es handelt sich dabei um Quanten-Teleportation.

Für den Beobachter hört das Fahrzeug für einen Augenblick auf zu existieren und versetzt sich ohne Zeitverlust an einen anderen Ort. Auch diese Technologie wurde von Northrop entwickelt. Man nennt es die „Quanten-Teleportations-Scheibe“.

Dr. Boylan fügt hinzu, dass sich diese Technologie heute immer noch in den Händen eines global agierenden Kartells befindet, das man die Kabale nennt. Die Kabale arbeitet seit Jahrzehnten daran, eine Offenlegung all dieser Geheimnisse zu verhindern. Diese Technologien wurden und werden heute gegen friedliche Außerirdische eingesetzt, die versuchen, der Menschheit zu helfen.

Es gibt aber auch Widerstandsgruppen innerhalb des US-Militärs, die sich der Kabale widersetzen und für die Freigabe dieser Technologie kämpfen. Wie es aussieht, waren diese Bemühungen von Erfolg gekrönt und immer mehr Informationen werden jetzt endlich enthüllt. Das wird zu einer Revolution auf dem Energiesektor führen und mit freier Energie kann die Menschheit endlich wichtige, neue Großprojekte starten und eine friedliche Ära kann beginnen.

Dr. Boylan legte auch offen, dass es seit den 1980er-Jahren ein geheimes Weltraumprogramm gibt, das den Namen Solar Warden (Sonnenwächter) trägt. Das Programm setzt sich aus mindesten acht Zigarrenförmigen riesigen Mutterschiffen zusammen, die jeweils 43 kleinere Aufklärungsschiffe tragen. Diese Flotte ist der US-Marine unterstellt und das Hauptquartier des Space Operations Command befindet sich in Virginia.

Diese Flotte ist für die Sicherheit im Sonnensystem verantwortlich. Diese Flotte konnte Boylan zufolge auch verhindern, dass die Kabale ihre orbitalen Energiewaffensysteme eingesetzt hat. Sie wollte damit ganze Länder erpressen und hatte vorgehabt, diese fürchterliche Waffe gegen jeden Gegner einzusetzen.

Die Flotte ist aber nicht rein amerikanisch, sondern die UN regelt das alles. Solar Warden untersteht außerdem der Führung von fortschrittlichen außerirdischen Gruppen. Der UFO-Hacker Gary McKinnon ist vor einigen Jahren auf dieses Geheimnis gestoßen. Er berichtete von „nicht-terrestrischen Offizieren“.

Einer von Dr. Boylans Insidern war Colonel Wilson. Col. Steve Wilson (1933-1997) war ein pensionierter ehemaliger Angehöriger der U.S. Air Force und vormaliger Leiter von Project Pounce. Das ist ein schwarzes Projekt zur Sicherstellung von abgestürzten UFOs und seiner Insassen. Col. Wilson verriet noch einige vormals geheime Einzelheiten zu dem Ganzen.

Er sagte, der erste erfolgreiche Antigravitationsflug der USA fand am 18. Juli 1971 auf dem Gelände der S-4 Basis in der Nähe der Area-51 statt. Dieses Fluggerät hatte bereits lichtbrechende Fähigkeiten und konnte sich dadurch komplett unsichtbar machen. Wilson und andere Militärinsider berichteten Dr. Boylan auch davon, dass die großen militärischen Luftfahrtunternehmen wie McDonnell-Douglas, Lockheed-Martin und Northrop unterirdisch miteinander verbunden seien. Das sind vor allem die Bereiche, in denen die schwarzen Projekte entwickelt werden (Giganten unter der Erde: Geheime Untergrund-Städte der Militärs (Videos)).

Es gib dort superschnelle Tunnelzüge, die diese Unternehmen mit der Area-51 und anderen geheimen unterirdischen Anlagen verbinden. Dieses System ist eine Magnetschwebebahn und die Züge reisen in Vakuum-Tunneln. Man bezeichnet sie als TAUSS (Trans-America Underground Subway System).

Colonel Wilson erzählte auch noch von einer geheimen mobilen Einheit innerhalb der Delta Force, das ist die supergeheime National Reconnaissance Organization (NRO). Sie ist für alle UFO-Belange zuständig. Die NRO besitzt eine Waffe, die niederfrequente gepulste Mikrowellen-Energie einsetzt, um damit UFOs abzuschießen.

Man nennt sie den „Equalizer“. Er hebt die Antigravitationseffekte der UFOs auf und wird vom Unternehmen LTV (Ling-Temco-Vought) in Anaheim, Kalifornien, hergestellt.

Auch Russland besitzt diese Antigravitations-Technologie und hat seine eigenen Raumschiffe. Paul Stonehill, ein respektierter russischer UFO-Forscher, erzählte Dr. Boylan, dass die Russen im April 1988 damit begannen, mit dieser Technik die Raum-Zeit zu verbiegen. Die Antigravitations-Technologie hat nämlich noch den Nebeneffekt, dass man damit Zeitreisen durchführen kann. Die USA und Russland haben also seit mindestens 1988 selbst Zeitreisen damit unternommen!

Quelle und mehr: https://www.pravda-tv.com/2017/12/die-antigravitationsraumschiffe-der-usa-wurden-mit-ausserirdischer-technologie-gebaut/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19