Enthüllungen Aktuell: Wer steuert die Europäische Union wirklich? + Wie Konzerne Europas Kassen plündern – Luxemburg-Leaks (08.November 2014)

​Kto skutočne riadi Európsku úniu? + ako vyprázdňujú koncerny európske kasy/pokladne 

von erst-kontakt @ 2014-11-08 – 20:12:23

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Skandale in der EU – Wer steuert die Europäische Union wirklich?

Wie der European Round Table of Industrials (ERT) die EU-Kommission fest im Griff hat eher eine EU-Institution ist als ein Club und warum die EU wirklich gegründet wurde.

Ako Európska ROUND TABLE OF INDUSTRIALS má pod pevnou kontrolou Európsku-komisiu, je skorej EU-inštitúcia ako Club a prečo EU bola vytvorená/založená.

Vedeli ste , že Brussel (EU) je na druhom mieste medzi mestami sveta, v ktorých sa praktikuje koncernlobyiing/ clubováspoločnosť. Na prvom mieste je Washington DC (USA) a brussel rýchlo dobieha.!!!

Vedeli ste, že pre koncernlobyiing sa vydáva viac ako miliarda Euro?

A vedeli ste, že v Bruseli je viac ako 10 000_20 000 lobyistov – nikto nevie presné číslo pretože nie je transparentné/priehľadné. (utajované)

-Wussten Sie, dass Brüssel (EU) an zweiter Stelle der Weltstädte steht, in denenKonzernlobbying betrieben wird? An erster Stelle liegt übrigens Washington DC (USA) – doch Brüssel holt rasant auf!!!
-Wussten Sie ferner, dass für Konzernlobbying momentan weit mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben wird?
-Und wussten Sie auch, dass es etwa 10'000-20'000 Lobbyisten in Brüssel gibt – keiner kennt die genaue Zahl, weil es selbstverständlich keine Transparenz darüber gibt.

My sme investovali čas a námahu na vytvorenie tejto zvesti pre vás. Prosím prečítajte si to pozorne a urobte si obraz o tej situácii.

Dokimentárny film – Brussel-busines, z ktorého pochádzajú fakty bol na kriminalistickom vyhľadávaní a pýta sa podnikateľov, kritikov lobyismu, aktivistov, EU-komisárov, vedcov pre zistenie skutočnosti – kto ťahá v EU niťe.

Na You Tube nie je tá dokumentácia dostupná, preto sme si ju pozreli a zhrnuli do tohto príspevku. Chceme vedieť ako sa vytvárajú zákony a prečo a ktoré projekty sa uskutočnia a ešte budú...

Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, um für Sie diesen Bericht zusammen zu stellen. Bitte lesen Sie ihn aufmerksam durch und machen sich selbst ein Bild der Lage.

Der Dokumentarfilm,Brüssel Business aus dem die Fakten stammen, machte sich auf eine kriminalistische Spurensuche und befragt Unternehmer, Lobbyismus-Kritiker, Aktivisten, EU-Kommissare und Wissenschaftler, um herauszufinden, wer in der EU die Strippen zieht.

Wir haben uns die Dokumentation angeschaut und für Sie zusammen gefasst, denn gerade solche Beiträge sind auf youtube nicht erhältlich. Es ist wichtig, solche Informationen zu wissen, denn genau so wie die  Filmemacher Friedrich Moser und Matthieu Lietaert verstehen wollen  wer in der EU wirklich die Strippen zieht, genau das wollen auch wir wissen. Wir wollen wissen, wie bestimmte Gesetze zustande kommen und warum welche Projekte durchgeführt wurden und noch werden...

Quelle und weiter: http://netzfrauen.org/2014/11/08/skandale-in-der-eu-wer-steuert-die-europaeische-union-wirklich/#more-20337

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Offener Brief: Wie Konzerne Europas Kassen plündern – Luxemburg-Leaks

Otvorený dopis: ako koncerny okrádajú európske kassy – Luxemburg-Leaks

 

 

Beschreibung: rief

An Steuerberatungsunternehmen, internationale Konzerne und Politiker/innen

Steuerfrei – Wie Konzerne Europas Kassen plündern und die Luxemburg-Leaks – Die Steuerdeals der Konzerne

Bez daní – ako koncerny okrádajú EU kasy- a Luxemburg-Leaks a tie daňové dohody koncernov

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ako sa koncerny pomocou vyhýbajú plateniu daní. Ako daňové poradne sú podielané na obrate a zisku. 

To najväčšie okrádanie nášho času zodpovedné za naše štátne dlžoby. včera vyšla správa ako Luxemurgské úrady povoulujú komplikové finančné štruktúry, ktoré vytvára PricewaterCoopers na žiadosť svojich klientov - veľkých koncernov.

Bereits durch einen Beitrag in der ARD "Steuerfrei – Wie Konzerne Europas Kassen plündern” am 19.08.2013 und Wiederholung am 23.07.2014, haben wir erfahren, dass Pricewaterhouse & Coopers, Ernst & Young und andere Steuerberatungsunternehmen wesentlich daran beteiligt sind, dass Unternehmen, die in Deutschland und der Welt große Umsätze und Gewinne generieren (wie DHL, Siemens, BASF uvam., auch kleinere), riesige Steuerbeträge den Gastländern nicht zahlen, die allen Bürgern zugute kämen.

Auch der Beitrag ZEITBOMBE STEUERFLUCHT auf Arte, vom 22. Juli 2014 zeigte, dass die gerade erst mit dem Geld der Steuerzahler geretteten Banken neue Strategien erarbeiten, um ihren reichen Kunden die Steuerhinterziehung zu ermöglichen. Die Entlarvung von Steuerflüchtlingen wie Amazon und Total machte begreiflich, wie die tiefen Löcher in Europas Staatskassen entstehen konnten. Dieser Raubzug, der grösste unserer Zeit, ist hauptsächlich für die Explosion unserer Staatsschulden verantwortlich.

Und gestern wurden wir durch den Bericht auf Panorama vom 06.11.2014 aufdie Luxemburg-Leaks aufmerksam gemacht. Deutsche und internationale Konzerne vermeiden mit Unterstützung der Luxemburger Regierung Steuerzahlungen in Milliardenhöhe. Das zeigt die Auswertung von 28.000 Seiten geheimer Dokumente. Das Datenleck belegt, dass die Luxemburger Behörden zum Teil äußerst komplizierte Finanzstrukturen genehmigten, die das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) im Auftrag der Firmen entwickelt hatte. Manche Unternehmen haben aufgrund dieser Steuergestaltungen, auf Gewinne teilweise weniger als ein Prozent Steuern gezahlt...

Quelle und weiter: http://netzfrauen.org/2014/11/07/offener-brief-wie-konzerne-europas-kassen-pluendern-und-luxemburg-leaks/#more-20425

 KLIKOM DO HNEDÉHO PÍSMA STIAHNUŤ:   i can see pixels     pripravuje sa na stiahnutie, bude preložené

Príloha na stiahnutie obsahuje 39 strán odhalení - podložených dôkazmi - korupcie a kriminality na najvyjšších úrovniach. Po dôkladnom preštudovaní som prišla k záveru, že sprístupnenie tých informácií predpokladá „dospelé“ vedomie. Pri súčasnom vedomí ľudstva, založenom na rozdeľovaní vedie v najlepšom prípade ku kritizovaniu, ak nie k protestu...

Táto stránka má slúžiť ako podpora pre dosiahnutie vyššieho vedomia cestou vytvorenia podmienok pre sebaúctu a sebalásky. Dosiahnuť to je možné len na základe odstránenia všetkých tomu zabraňujúcich prvkov vo vnútri kažého jedinca ľudstva. Otvorením srdca a ducha sprístupniť skutočnú silu ľudstva a konať s plným vedomím, uvedomiť si, že nemôžeme očakávať zmeny od niekoho pokiaľ ľudstvo nevytvorí úrodnú pôdu pre základné zmeny myslením/spôsobom myslenia.

Slovensko má šťastie mať Prezidenta, ktorý iste má kapacitu pre povzdvihnutie Slovenska na novú úroveň. Osamelý,  bez podpory ľudu ale iste nedokáže premeny v dlhobo zakorenených praktikách.

V sekcii „Hviezdne správy“ v každom príspevku sú základné pomocné prvky k vytvoreniu sebadôvery ako predpoklad pre prevzatie zodpovednosti – každého - za stav životného prostredia. Uvedomením si zmyslu slova „LÁSKA“ , uvedomiť si jej sily a skutočnej moci, uplatniť to v dennom živote pri každom rozhodnutí. Prestať očakávať a začať tvoriť, spoločne stvoriť nový svet.

Rozhodla som sa nepreložiť. Iste má stránka návštevníkov, ktorí porozumia a podľa ich rozhodnutia môžu preposlať. Je nutné skončiť s kritizovaním a odsudzovaním odložiť závisť, nenávisť, prestať ubližovať svojim blízkym a neblízkym.... vlastnosti škodiace vlastnému JA a na základe ktorých sa udržiava sila a moc tých, ktorí ľudstvo veky manipulujú. 

Myslím, že nastal čas na premyslenie. A potom na základe etických základov konať.

 

Žijeme v období plnej podpory celého vesmíru. Rozhodnúť sa musí ľudstvo.

Týmto spôsobom to vysvetluje Prof. Dr. Michio Kaku:

 

 
 

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19