Silné vetry zo stredu galaxie 11.11.2015 ...


Spiritualität & Erwachen: “Gottes-Teilchen” – Heftige Winde aus dem Zentrum unserer Galaxie

„Božské častice“ – silné vetry zo stredu našej galaxie

Veröffentlicht am November 11, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: amma Ray BurstSendet das galaktische Zentrum in unserer Milchstraße unser geliebten Erde die heilenden Energien, die sie benötigt um im Einklang mit den kosmischen Gesetzen sich neu auszurichten? Das “Chandra x-ray Observatory” in Cambridge, Massachusetts und “Marshall Space Flight Center” in Huntsville, Alabama berichteten im “Astronomy Magazine”, dass das Herz Zentrum unserer Galaxie, bekannt als Sagittarius A *, vor kurzem eine zehnfache Zunahme in seinen Aktivitäten gezeigt hat.

Posiela náš galaktický stred do našej Mliečnej Dráhy a našej Zeme liečebné energie, ktoré sú nutné na prispôsobenie s kozmickými zákonmi a sa novo-zaradia? „Chandra x-ray observatory“ v Cambrdgi, Massachusett a „ Marshall Space Flight Center“ v Huntsville, Alabama ukázali v „Astronomy magazine“, že srdcový stred našej galaxie, známy ako Sagitarius A má teraz desaťnásobné zvýšenie jeho aktivity.


Eine neue Studie offenbart, dass Sgr A* ein helles Röntgenstrahl-Aufflackern alle 10 Tage erzeugt hat. Jedoch, innerhalb des letzten Jahres, hat es eine zehnfache Zunahme der Rate des hellen Aufflackerns von Sgr A*, also ungefähr jeden Tag, gegeben.

Beschreibung: amma Burst Wallpaper 1920x1080 Gamma ...Was unsere Augen als leeren Raum wahrnehmen, ist mehr ein überfüllter, dicht gepackter “Schießstand” für Billionen von hoch geladenen energetischen Welle-Teilchen-Strahlen – ein pulsierender Ozean in den Weiten des interplanetaren Raums. Einige von uns können diese Energien im Himmel über uns “sehen”.

To, čo naše oči vnímajú ako prázdny priestor je skorej husto preplnený priestor „strelecká búda“ biliónov vysoko nabitých energetických vlna-žiarenie-častíc , jeden pulzujúci oceán v šírkach interplanetárneho priestoru. Niektorí z nás tie energie na Nebi dokážu „vidieť“.

Nová veda vesmírnej fyziky nám odhaluje súčasnú komplexitu/celistvosť kozmického žiarenia, ktoré sú určované dvomi spôsobmi: galaktické kozmické žiarenie, GCRs vysokoenergetické častice mimo slnenečného systému a solár energetické častice vychádzajúce zo Slnka. Galaktické kozmické žiarenie sa môžu vyskytovať a prichádzať do Mliečnej dráhy a mimo nej - tá energia, ktorá vstupuje do našej héliosféry zo srdca Mliečnej dráhy a mimo nej.

Die neue Wissenschaft der Weltraumphysik offenbart die allgegenwärtige Komplexität der kosmischen Strahlung, die von zwei Arten bestimmt sind: die Galaktische kosmische Strahlung, GCRs hochenergetische Partikel außerhalb des Sonnensystems, und Solar energetische Teilchen, von der Sonne emittierte SEPs. Galaktische Kosmische Strahlen können von innerhalb oder außerhalb der Milchstraße kommen, somit ist die Energie, die in unserer Heliosphere eintritt, von unserer Sonne, aus dem Herzen der Milchstraße und darüber hinaus.


Beschreibung: ttps://i0.wp.com/i.space.com/images/i/000/034/745/i02/bright-gamma-ray-burst-1600.jpgEs gibt hochkomplexe Wechselwirkungen der Partikel im interplanetaren Raum, die aus dem galaktischen Zentrum, der Sonnen und der Planeten reisen, um unsere Erde zu ernähren. Unsere Erdmagnetosphäre braucht diese Energien, eine Art metaphorische “Milch” aus den verschiedenen Teilen der Milchstraße, um sie magnetisch zu füttern, und um sie vital und lebendig zu halten. Diese “Milch” ist vergleichbar mit Samen für unseren Planeten – elektrische Doppel-Polaritäten im Universum, die unsere Heliosphäre durch die verschiedenen kosmischen Strahlungen beleben.

V interplanetárnom priestore existujú vysoko-komplexné  medzi sebou cirkulujúce (zmena účinku) častice, ktoré cestujú z galaktického stredu, zo Slnka a z planét aby živili našu Zem. Naša pozemsko-magnetická-sféra tie energie potrebuje, je to metaforické „mlieko“ porovnatelné so semenom pre našu planétu – elektrické duplované polarity vo vesmíre, ktoré našu Héliosféru oživujú rôznymi kozmickými žiareniami.

Magnetosférická aktivita a dynamika vyžaduje silu, ktorá sa vyťažuje z interakcie medzi magnetosférou a slnečného vetra“. 

'Die magnetospherische Aktivität und Dynamik erfordern Kraft, die in der Interaktion zwischen der Magnetosphäre und dem Sonnenwind gewonnen wird.' – The Dynamic Magnetospherenetosphere

Universelle kosmische “Gott”-Gesetze

Univerzálne kozmické „Boh“-zákony.

Beschreibung: https://i2.wp.com/pre08.deviantart.net/a868/th/pre/f/2014/148/3/2/navigator_by_obliviondawn-d7k4149.jpgAlle wahren Wissenschaften reflektieren die kosmischen Gesetze, die das Universum ins Leben ruft. Wenn Sie theoretisch die grundlegenden Gottes-Gesetze kennen, dann passen die verschiedenen Anwendungen anderer Wissenschaften harmonisch in sie hinein. Das Wissen einer Grundlage bringt Sie dazu, alle anderen zu vestehen, zumindest prinzipiell.

Všetky pravdivé, skutočné vedy reflektujú/odzrkadlujú kozmické zákony, ktoré vesmír privoláva k životu. Keď sa teoreticky poznajú tie základné zákony Boha tak potom sa automaticky do nich harmonicky zaraďujú/prispôsobia tie rôzne použitia iných vied. Vedomosť o jednom základe ich vedie k  porozumeniu všetkých iných vied, teda aspoň v princípe.

Beschreibung: he StarSpire by OblivionDawnMetafyzické zákony, ktoré  ovládajú našu vlastnú realitu; mechanika osvietenia, náš spirit/duch alebo astrálne telo s jeho siedmymi čakrami, tajomstvá piatich vnímaní zmyslov a naše večné prepojenie so všetkým je v harmonickej rezonancii s fyzikálnymi zákonmi, k pochopeniu, že aj naše vedy odzrkadlujú univerzálny kozmický poriadok, zákony Boha. Každá skutočná veda musí byť založená na pra-mordiáloch metafyziky. Lineárne myslenie je obmedzenie a musí byť odstránené a nahradené myslením v harmónii s kozmickými (Boh)-zákonmi.

Die metaphysischen Grundsätze, die unsere eigene innere Wirklichkeit beherrschen; die Mechanik der Erleuchtung, unser Spirit oder Astralkörper mit seinen sieben Chakras, die Geheimnisse der Fünf-Sinneswahrnehmungen und unsere ewige Verbundenheit mit Allem, tritt in harmonischer Resonanz mit den physikalischen Gesetzen, zum Einverständnis, dass auch diese Wissenschaften die universelle kosmische Ordnung, die Gesetze Gottes, wiederspiegeln. Jede wahre Wissenschaft muss in Harmonie mit der primordialen Metaphysik gegründet werden. Lineares Denken ist eine Einschränkung, und muss aufgegeben werden für ein vollständiges (inclusive ganzheitliches) Denken in Harmonie mit den kosmischen Universal-(Gott)-Gesetze.

Beschreibung: https://i2.wp.com/pre14.deviantart.net/7c75/th/pre/f/2008/244/0/c/new_sparta_by_tsarye.jpgTie univerzálne kozmické zákony sú substrát/hnojivo tých videných oblastí. Inými slovami – vzhľad solidity/pevnosti hmotných foriem v rozličnej hustote je založené na metafyzike, ktorá odzrkadluje tie povrchové vlny, nájdené v Pra-Boh-zákone. To vysvetľuje prečo tak mnohé teoretické vedy môžu byť videné v Rig Veda a prečo existuje tak veľa prekladov.

Die Universalen Kosmischen Gesetze sind das Substrat der manifestierten Bereiche. Mit anderen Worten, das Aussehen der Solidität der materiellen Formen in unterschiedlicher Dichte beruht auf einer Metaphysik, die die ewigen Oberwellen, gefunden im Ur-Gott-Gesetz, reflektieren. Das erklärt, warum so viele theoretische Wissenschaften im Rig Veda gesehen werden können, und warum es so viele unterschiedliche Übersetzungen gibt.

Heftige Winde aus dem Zentrum unserer Galaxie

Silné vetry z centra našej galaxie

Beschreibung: https://i2.wp.com/pre06.deviantart.net/69a3/th/pre/f/2013/268/b/b/aglidican_rift__revamped_by_obliviondawn-d6nw95m.jpgSagitarius A je kompaktný, silne svetelný a neoddelený rádio-zdroj, ktorý leží presne v strede našej Mliečnej Dráhy. Astronómovia sú presvedčení, že Sagitarius A je jediné teleso. Odhaduje sa, že je milión-krát masívnejší ako naše Slnko, takže je najmasívnejšie hviezdne teleso v našej galaxii. Sme obklopení silným vetrom alebo kozmickým žiarením elektrónov a protónov, o ktorých sa hovorí, že sú vytvárané v jedenej malej oblasti Sagitarius A. Tie vetry vytekajú navonok - približne rýchlosťou svetla a jeho častice majú elektromagnetické žiarenie v oblasti nízkofrekvenčných žiarení až po vysokú energiu gama-paprskovu-emísiou (vyžarovanie). – Dr. Paul LaViolette

Sagittarius A * ist eine sehr kompakte, leuchtstarke und ungelöste Radioquelle, die genau in der Mitte unserer Milchstraße liegt. Astronomen sind davon überzeugt, dass Sagittarius A * ein einziger Körper ist. Es wird geschätzt, dass es etwa eine Million mal so massiv wie die Sonne ist, so dass es das massivste Himmelsobjekt in der Galaxie ist. Wir sind umgeben von einem heftigen Wind bzw kosmischer Strahlung von Elektronen und Protonen, von dem gesagt wird, dass er in einer relativ kleinen Region im Sagittarius A * erzeugt wird. Diese Winde strömen nach außen mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit und ihre Teilchen besitzen eine elektromagnetische Strahlung im Bereich von Niederfrequenzradiostrahlung bis hin zu hoher Energie von Gammastrahlenemission. [Dr. Paul LaViolette]

Beschreibung: lack Hole With Gamma Ray Beam - digital, beautiful, abstract, artLaViolette stellt außerdem die Theorie eines zerstörerischen schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie in Frage und berichtet, dass alle bisher gefundenen Anhaltspunkte dagegen sprechen, z.B. dass Gas nicht in Richtung der galaktischen Mitte fließt, sondern nach außen geschoben wird. Er sagt, dass die antiken Völker das Herz unserer Galaxie nicht als Region der Vernichtung ansahen, sondern “als eine Art der Materie- und Energie-Schöpfung, eine kosmische Quelle für die Geburt aller Materie in der Galaxie.”

Genug Stoff zum Nachdenken, oder?

LaViolette tiež pochybuje o teórii ničitelnej čiernej diery v centre našej galaxie a hlási, že všetky doteraz nájdené „držatelné dôkazy“ hovoria proti tej teórii, napríklad, že ten plyn netečie smerom galaktického stredu ale, že je vysúvaný von. Hovorí, že antické národy nevideli srdce našej galaxie ako oblasť ničenia – ale ako „nejaký druh hmoty- a energie stvorenia, kozmický zdroj zrodu všetkej hmoty v galaxii“.

Dosť veľa látky na premýšľanie, alebo?

Die galaktischen Strahlen bieten uns ewiges, universales Gott-Bewusstsein an. Lassen Sie uns bereit sein!

Galaktické lúče nám ponúkajú večné univerzálne Boh-vedomie. Nechajte nás byť pripravení!

 


Credits:Literatúra:

The Dynamic Magnetosphere, Editors: William Liu and Masak Fujimoto; Springer, NY, 2011.
Space Physics, An Introduction to Plasma and Particles in the Heliosphere and the Magnetospheres, by Dr. May-Britt Kallenrode; Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.
The Energy Grid, Harmonic 695, The Pulse of the Universe, by Bruce L. Cathie; Adventure Unlimited Press, Illinois, 1990, 1997.
The Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus, by Rene Guenon, 1946; translated by Michael Allen & Henry D. Fohr; Sophia Perennis, Hillsdale, NY, 2003, 2004.
Earth Under Fire, Humanity’s Survival of the Ice Age, Paul A. LaViolette, PhD.; Bear & Company, Rochester, Vermont, 1997, 2005.

Quelle: https://denkeandersblog.wordpress.com/2015/11/08/gottes-teilchen-heftige-winde-aus-dem-zentrum-unserer-galaxie/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37