Zatmenie Mesiaca 27.07.2018...

Himmelsgucker aufgepasst: Totale Mondfinsternis am kommenden Freitag

Veröffentlicht am Juli 26, 2018von erstkontakt blog

Himmelsgucker /pozorovatelia oblohy pozor: celkové zatmenie mesiaca budúci piatok – 27.Júla

Európa očakáva najdlhšie úplné zatmenie mesiaca 21. storočia

27. Juli 2018: Europa erwartet die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts


Foto z archívu: celkové zatmenie mesiaca 9. novembra 2003 v Spicheren, v Lorraine.

Obrázok: Sebastian Voltmer, astrophoto.de

Saarbrücken (Nemecko) – Za predpokladu vhodnej predpovede počasia a na dobu 103 minút sa k nám piatok priblíži najdlhšie úplné zatmenie storočia. V rovnakom čase je Mars takisto v takzvanej Opospore - teda tvorí so zemou a slnkom imaginárnu líniu - a preto je mimoriadne jasný na nočnej oblohe.

Zatmenie nastane keď Mesiac vstúpi do tieňa Zeme (s. Obr.) A spln má vtedy farbu červenkastú pretože láme dlhé vlnové dĺžky červeného svetla slnečných lúčov v atmosfére a smeruje k nášmu satelitu, zatiaľ čo vlny modrej svetlej vlny sú úplne rozptýlené v atmosfére Zeme.

Častice popola a prachu v hornej atmosfére prispievajú aj k sfarbeniu "krvavého Mesiaca".

Aj keď zatmenie začne už pred 19:15 tak pozorovatelia v Nemecku a strednej Európe to uvidia o 21 hod., lebo Mesiac v tomto okamihu (alebo lokálne s oneskorením zodpovedajúcim spôsobom neskôr) stúpne len nad juhovýchodným obzorom. Potom trvá asi pol hodiny, kým sa lunárny disk úplne ponorí do základného tieňa Zeme a začne takzvanú celkovú fázu. Centrum temnoty je dosiahnuté okolo 22:22 hodín a končí v 23:13 hodiny. Potom sa Mesiac pomaly - a odteraz stále jasnejšie - vyťahuje z jadrového tieňa Zeme. Od 1:30 hod. Sa satelit/mesiac znovu objaví na nočnej oblohe úplne oslobodený a úplne normálny.

V Nemecku sa dá pozorovať zatmenie Mesiaca na juhu a východe - jasný pohľad na juhovýchodný obzor a ďalej k predpokladaným ideálnym podmienkam počasia, ktoré stanovuje, samozrejme ...

 

Archivbild: Totale Mondfinsternis am 9. November 2003 über Spicheren, in Lothringen.
Bild: Sebastian Voltmer, astrophoto.de

Saarbrücken (Deutschland) – Bei besten Wettervorhersagen und mit einer Dauer von 103 Minuten steht uns am kommenden Freitag die längste totale Mondfinsternis unseres Jahrhunderts bevor. Zugleich steht auch der Mars in sogenannter Oposition – bildet also mit Erde und Sonne eine gedachte Linie – und ist deshalb besonders hell am Nachthimmel zu sehen.

Zu einer Mondfinsternis kommt es immer dann, wenn der Mond in den Kernschatten der Erde tritt (s. Abb.) und der Vollmond eine rötliche Färbung annimmt, weil das langwellige rote Licht der Sonnenstrahlen in der Atmosphäre gebrochen und in Richtung unseres Trabanten gelenkt wird, während die kurzwelligen blauen Lichtwellen vollständig in der Erdatmosphäre gestreut werden.
Beschreibung: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/wp-content/uploads/2018/07/01456.jpg

 

Auch Asche und Staubpartikel in der oberen Atmosphäre tragen das Ihre zur Färbung des „Blutmondes“ bei.

Auch wenn die Mondfinsternis selbst bereits gegen 19:15 Uhr beginnt, kommen Beobachter in Deutschland und Mitteleuropa erst ab frühestens 21 Uhr in deren Genus, da der Mond zu diesem Zeitpunkt (oder lokal verzögert entsprechend später) erst über dem südöstlichen Horizont aufgeht. Danach dauert es dann noch eine halbe Stunde, bis die Mondscheibe vollständig in den irdischen Kernschatten eingetaucht ist und die sogenannte totale Phase beginnt. Die Finsternismitte wird gegen 22:22 Uhr erreicht und endet um 23:13 Uhr. Dann wandert der Mond langsam – und von nun an wieder stetig heller werdend – wieder aus dem Kernschatten der Erde heraus. Ab 1:30 Uhr erscheint der Erdtrabant dann wieder gänzlich befreit und völlig normal am Nachthimmel.

In Deutschland am besten zu beobachten ist die Mondfinsternis im Süden und Osten – freie  Sicht zum südöstlichen Horizont und die vorhergesagten idealen Witterungsbedingungen natürlich vorausgesetzt…

Quelle und weiter: https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/europa-erwartet-laengste-mondfinsternis-des-21-jrhd20180725/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52