Tajné vesmírne cestovanie: Odhalenie...

Erstkontakt-INFOs: Geheime Raumfahrt – Die Offenbarung (13.Juni 2019)

Veröffentlicht am Juni 13, 2019von erstkontakt blog

[Anmerkung der Redaktion: Wir veröffentlichen diesen Beitrag der Vollständigkeit halber. Die dargebotenen Infos sind – wie man so schön sagt – nur die Spitze des Eisbergs. Die Galaktische Föderation des Lichts beobachtet alle Programme und hütet wohlwollend im Sinne des freien Willens diese gesamte Entwicklung. Peace – Love & Unity die EK-REdaktion]

[Poznámka redakcie: My publikujeme tento článok pre úplnosť. Prezentované informácie - ako sa hovorí – sú len špičkou ľadovca. Galaktická Federácia Svetla pozoruje všetky programy a stráži benevolentne v zmysle slobodnej vôle celý tento vývoj. Peace - Love & Unity EK-redakcia]

Tajné vesmírne cestovanie: Odhalenie

od Forum voľnomyšlienkárov Tübingen

To odhalenie bolo dokončené

toto poznanie je užitočné aby sme si boli vedomý, že sme bytosti, ktoré sú tvorcom.

1898 kniha "Vojna svetov" bol prepustený.

Na večer 30. októbra 1938, deň pred Halloween, v deň, keď sa deje otvorenie hviezdnych brán a subjekty získajú prístup k Zemi, vtedy herec a režisér Orson Welles vysielal v New Yorku, CBS verziou rozhlasovej hry prezentoval sci-fi román "vojna svetov". Kniha britského autora H. G. Wells sa objavila v roku 1898 a spracovaná v uchvátenou inváziou v južnom Anglicku Marťania, prejednáva teórie o rasových vzťahoch, kolonializmu a technologického pokroku. Scenárista Howard Koch mal šablónu prepracovanú spoločne s Welles v hodinovej "live správe"  o pristátí Marťanov na východnom pobreží. Výsledok bol despotický. Skúšobné pole, ako by masy reagovali na takéto správy, ten pokus viedol k masovej panike a chaosu.

Táto udalosť ukázala manažérom, že ľudstvo nebolo pripravené na sprístupnenie priestorových realít.

(Je otázkou, či je to hrozbou hlásené. Reakcia na pokojný prvý kontakt pravdepodobne príde k odlišným záverom).

Po skončení druhej svetovej vojny, ktorá bola vlastne Vojnou svetov, bola založená OSN víťazmi a ich mimozemskými spojencami, s mandátom zjednotiť svet a zaviesť vesmírny národ.

Prvé kozmické projekty pod JF Kennedy-om slúžili postupnému otváraniu tajných Rauimfahrt/vesmírnych cestovaní pre masy, náhle sprístupnenie podľa skúsenosti  z roku 1938 nebolo dovolené.

Vraždou JFK-ho zo strany CIA-fašistických skupín v konaní bol ten mandát zjednotiť svet unesený pirátmi, ako to radi robia a až do dňa 23.12. 2016 (Sternentorkonvergenz) tie sily nedokázali presadiť nový svetový poriadok pod ich vedením.

Tento mandát bol teraz odovzdaný k pôvodnej mocnej skupine okolo JFK a teraz Donald Trumpovi.

Vesmírne cestovanie od tej doby oficiálne ležalo nedotknuté/prerušené. Ale neoficiálne vytvoril nespočet tajných vesmírnych projektov, ktoré súťažili medzi sebou a rozptýlili sa po celom svete.

Od roku 2017 pokračuje ten program teraz rýchlo vpred, pretože obchodná strata môže generovať kapitalizmu nekonečné zisky, priestor/vesmír ako nevyčerpateľný zdroj.

Kozmické a intergallaktische ťažobné a obchodné zdroje z paralelných vesmírov a nekonečné širokým multiverzom môžu mnohým vniesť do hlavy značky dolára .

Moje predstavy a mnohých iných humanistov sú, že nadišiel čas vystaviť informácie verejnosti uvoľniť tým, ktorí sú ochotní podieľať sa o skúsenosti s tými technológiami, ktoré je možné vytvárať/vyrábať.

Tu je nutná seba-určené vytváranie stavu vedomia pre galaktické komunikácie a inter-kozmické cestovanie.

John Lenard Walson používa špeciálny systém ďalekohľad-kamera, ktorú on vyvinul a môže ňou priblížiť veľké kozmické lode na obežnej dráhe a snímať. Mnohé z nich sú zamaskované ako hviezda a len vtedy, keď sa priblížite môžete vidieť, že sú to lode. Vo vyššie uvedenom videu môžete vidieť len časť toho, čo sa zachytí na obežnej dráhe. Sú tieto lode z nášho tajného vesmírneho programu? Sú niektoré z nich od démonických "cudzincov", tiež známych ako padlých anjelov, ktorí predstierajú, že nám dali a majú prístup k špičkovej technológii, ktorá je oveľa vyspelejšia ako tá, ktorú máme my?

Vidím každý večer na jasnej oblohe hviezdy jasnejšie hviezdu s voľným okom!

Na ceste na Azory sme boli svedkami zhluku vesmírnych lodí!

Tajný priestor na Mesiaci.
Keď prvý astronaut vstúpil na mesiac tak zistil, že je už pripravený fašistami, Mesiac obsadený čím zanikla myšlienka pilotovaných výletov an Mesiac.

Vo filme Iron Sky bolo veľa pravdy. Nemci tam prišli naozaj dlho pred nami s pomocou démonických cudzincov, s ktorými za tú technológiu ešte stále pracujú.

John Walson tiež urobil niekoľko neuveriteľných videí mesiaca, ktoré tiež ukazujú jasne masívne umelé štruktúry všade! Je zrejmé, že všetko, čo nám bolo povedané o mesiaci a súčasnom stave techniky, je lož. Už veľmi dlhú dobu sme nepotrebovali rakety aby sme sa dostali do vesmíru, ale stále nám klamú a účtujú nám plyn a energiu. Ide o sledovanie mesačných platieb a kontrolu.

Tu je svedectvo Garyho McKinnona, britského hackera, ktorý prenikol do NSA a NASA. Pred tým, než bol zatknutý, pozrel sa na obrázky, ktoré ukazujú americké kozmické lode na obežnej dráhe! Našiel tiež zoznam námorných lodí, ktoré neboli loďami na mori, ale vo vesmíre! Boli to kozmické lode s menami, ktoré neexistovali nikde. Dokonca našiel zoznam "cudzích" dôstojníkov. Tento dôkaz, že máme kozmickú loď na obežnej dráhe pochádza z mnohých zdrojov vrátane Johna Leara, ktorého otec vynašiel Lear Jet.

Nasledujúca dokumentácia o výpadkoch a informátoroch tajných vesmírnych ciest sa vydáva len od 18 rokov. To stojí na všetkých indexoch a kto môže uložiť a zabezpečiť, prosím.

Informácie, ktoré máte tu nie sú týmto spôsobom nikde inde a ani ku koncu dokumentácie za podmienok súčasnej situácie sú čoraz citlivejšie.

Chcel by som tu tiež zdieľať dokumenty o vesmírnej technológii, ktorú som zdieľal s priateľmi vo februári 2019.

FRIENDSHIP DISCOVERY FORUM TÜBINGENRevízia spoločnosti

USDIA vojenskej spravodajskej služby cez 38 tajných "tajných" technológií

Dokument: (Dokument: (original englisch) klick) kliknite

Dokument: Nemecký klick kliknite

Zverejnenie tajných vesmírnych programov je teda dokončené a môže byť iniciovaný ďalší krok v re-humanizácii.

Strážcovia - Die Wächter

 

Zdroj - Quelle

Desať tajných vesmírnych programov, ako ich opísal Whistleblower

Vydavateľ Taygeta 11. jún 2018 Exopolitika, vesmírne programy 3

Samuel Popejoy na listverse.com; preložil Taygeta

Už sme informovali o tajných vesmírnych programoch, ktoré odhalil veľký počet zasvätených osôb na rôznych predchádzajúcich postoch. Pre našich nových čitateľov a pre tých, ktorí by chceli zostaviť tieto tajné programy, ktoré sú zjavne oveľa zložitejšie, ako sa pôvodne predpokladalo, prinášame tu prehľad toho čo sa doteraz mohlo považovať za známe.

Po celé desaťročia svet napádal vesmírny výskum NASA. Hoci nie je všeobecne známe,  že NASA je v podstate vojenskou organizáciou čo znamená, že môže zadržať citlivé informácie pod zámienkou obrany a národnej bezpečnosti. Dôkazy naznačujú, že NASA skutočne poslala ľudí na mesiac, ale mnohé z obrázkov zhotovených na Mesiaci boli sfalšované alebo zmenené, rovnako ako NASA zmenila obrázky a videá z ISS.

V roku 2002 Gary McKinnon prenikol do počítačových systémov NASA a údaje, ktoré našiel, potvrdzujú predpoklad, že táto vládna agentúra skrýva informácie od verejnosti (zdrojQuelle).). McKinnon objavil obrazy UFO odstránené zo satelitných snímok, adresárov nákladu pre kozmické lode, ktoré oficiálne neexistovali a zoznamy vojenských dôstojníkov zapojených do mimozemských operácií.

Buzz Aldrin, jeden z prvých mužov na Mesiaci, informoval o stretnutí s UFO v tvare L a tento vesmírny veterán prekvapil v rozhovore s odkazom na umelo postavený monolit na Mars-mesiaci Phobos.

Niekoľko nocí v lete 1952 obiehali okolo budovy Capitol Building vo Washingtone desiatky UFO. (VideoVideo). (Kto kontroloval tieto lode? Kto skryl informácie, ktoré našiel Gary McKinnon? A kto postavil tento monolit na Phobos? Je tu tajomstvo, ktoré čaká na objavenie/zverejnenia a na nasledujúcom zozname budeme skúmať niektoré z nárokovaných tajných vesmírnych programov, ktorých pracovníci nám mohli poskytnúť odpovede.

 

10

Solárny strážca

( Solárne kryty ') 

[Pozri. ako aj napr. náš článok "Koľko oznamovateľov potrebujete, časť II"]Wie viele Whistleblower braucht es noch, Teil II“]

 

Keď sa Gary McKinnon vhackol do pevných diskov NASA, niektoré z informácií, ktoré našiel boli prepojené s programom Black Budget známym ako Solar Warden (tu napríklad v angličtine, tu). Tento program údajne vznikol v súvislosti s vesmírnou iniciatívou Star Wars a McKinnon sa stretol s informáciami o tom, že operácia sa skladala z ôsmich veľkých lodí a asi 40 menších lodí.

Nedávno opustený zasvätenec tajných vesmírnych programov William Tompkins tvrdil, že spoluvyvinul lode flotily Solar Warden. Tompkins bol uvedený do tajných think-tankov v oblasti kozmického priestoru ešte predtým ako absolvoval strednú školu kvôli jeho ohromujúcim schopnostiam o námorných lodiach. Počas svojej kariéry Tompkins dostal telepatické informácie - vrátane plánov - od benevolentných mimozemšťanov, ktorí chceli, aby sme sa bránili.

Podľa nezávislých posudkov viacerých zasvätených osôb bola v 50. rokoch podpísaná zmluva medzi zlomyseľnými mimozemšťanmi, ktorí boli sponzorovaní spoločnosťou Breakaway Nazis a Eisenhowerovou správou. Výmenou za živé ľudské subjekty, aby im poskytli biologický materiál, títo mimozemšťania sľúbili zaručiť americkú vojenskú nadvládu. Stanovili sa prísne kvóty, aby sa zabezpečilo, že bude unesený len malý počet ľudí. Čoskoro sa však ukázalo, že ET sa nezaoberali touto časťou dohody.

Solárny dozor bol plánovaný ako forma medziplanetárnej „hraničnej kontroly“, aby sa zabránilo zlovoľným cudzincom kradnúť viac ľudí, než im boli pridelené. Solar Warden, vyvinutý v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, bol nasadený v roku 1980 a patrí medzi prvé tajné vesmírne programy. Keďže sa však medzinárodné obchodné záujmy dozvedeli o potenciálnych výhodách interakcie s ET, čoskoro sa vyvinul ďalší program.

9

Medziplanetárne korporátne konglomeráty (ICC)

Interplanetárna sieť podnikania

Oddelenie "Skunk Works" od Lockheed Martin sú radi v utajení. Existencia F-117A bola utajená takmer desať rokov až do predvečera vojny v Perzskom zálive. Kým existencia SR-71 Blackbird je známa, zasvätený Edgar Rothschild Fouche tvrdí, že Lockheed vyvinul tajné lietadlá až do SR-75. Niektoré z týchto lietadiel sú zjavne schopné dosahovať rýchlosti nad 10 Mach.

Rôzni zasvätení tvrdia, že Skunk Works tiež vyvinula kozmické lode schopné dosiahnuť iné svety. Títo svedkovia tajného vesmírneho programu tvrdia, že Lockheed Martin, Northrop Grumman a rôzne spoločnosti, ktoré nie sú leteckým priemyslom, spojili svoje sily aby vytvorili organizáciu s názvom Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC). Zatiaľ čo účelom Solar Warden je obrana slnečnej sústavy, cieľom ICC je medziplanetárny obchod (zdroj-Quelle).

Podľa tajného vesmírneho programu zasväteného Coreyho Goode, ICC obchoduje s viac ako 900 mimozemskými druhmi zo svojich základní na Marse. Zdá sa, že človek má zručnosť v technológii, ktorá môže byť cenná pre iné rasy, ktoré dosiahli úroveň rozvoja, ktorá je zhruba porovnateľná s našou. Tieto základne na Marse obsadili otroci zo Zeme v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch a mnohí z týchto otrokov majú teraz deti, ktoré sú odsúdené na život biedneho otroctva.

V roku 2015 usporiadala Britská medziplanetárna spoločnosť (BIS) veľmi zvláštne stretnutie. Organizátor podujatia Charles Cockell uskutočnil experiment so svojimi spolupracovníkmi aby zistil ako najlepšie zlikvidovať bezohľadného diktátora marťanskej kolónie. Zhodou okolností sa táto udalosť konala v priebehu dní kedy Goode odhalil existenciu kolónie otrokov na Marse.

Keďže na Marse zatiaľ neexistujú žiadne ľudské kolónie, BIS by sa mala viac zaoberať metódami prinášania ľudí na Červenú planétu (alebo získavaním!), Ako aj možnými sociálno-ekonomickými dôsledkami budovania kolónie. Oficiálne neexistuje. Poznajú britské elity niečo, čo my nevieme, alebo sú jednoducho neuveriteľne dôkladní havarijní plánovači?

 

8

Nemecká odtrhnutá civilizácia

Na začiatku tridsiatych rokov sa nemecko-chorvátske médium Maria Orsic v kontraste v stave tranzu skontaktovala s mimozemšťanmi. Orsic bola členom spoločnosti Vril, ktorá bola tiež príbuzná spoločnosti Thule Society (obe založil Karl Haushofer; Zjednodušene povedané, spoločnosť Thule sa venovala materiálnym a politickým záležitostiam a spoločnosť Vril bola v podstate z celého sveta. Viac podrobností o tejto téme nájdete v našom článku „Vril Ženy“ Die Vril-Frauena v ďalších článkoch, ktoré sme uverejnili. Ak sa chcete touto témou zaoberať veľmi intenzívne, odporúčajú sa príslušné kapitoly v knihe "Tajné spoločnosti a ich moc v 20. storočí", ktoré je možné čítať tuhier 

Kým Hitler veril, že Čierny poriadok - skupina riadená SS - dôkladne infiltrovala do spoločnosti Vril a Thule, zdá sa, že Orsic mala iné plány ako kontrolu nad jej schopnosťami, ktoré umožnili - vojnovú tretiu ríšu. Orsic a jej celá skupina zmizli bez stopy v posledných dňoch druhej svetovej vojny, čo viedlo k okultistom, ktorí ich nechali veriť, že úspešne absolvovali výlet do Aldebaran s loďou, ktorá vybudovala spoločnosť Vril.

Nacisti však mali iné plány na dosiahnutie trvalej prítomnosti pod hviezdami.

 

7

Temná flotila

Zatiaľ čo sa Vrilská spoločnosť viac zaujímala o mierové skúmanie vesmíru, Tretia ríša sa snažila len o dobývanie. Podľa viac ako tucet údajných zasvätencov tajného vesmírneho programu sa tieto militaristické ambície výrazne zlepšili, keď nacisti prišli do kontaktu s mimozemskou skupinou nazývanou Dracos, niekedy v 30. rokoch.

Keď sa pozrieme na spoločné témy rôznych svedectiev médií, kontaktov a zasvätených, možno povedať, že Dracos vybudovali medziplanetárnu ríšu, ktorá sa vyvinula v blízkosti súhvezdí Orion. Toto impérium sa skladá z rôznych druhov humanoidných plazov a Dracos je centrálne riadený sofistikovanou umelou inteligenciou. Táto umelá inteligencia pochádza z iného vesmíru a jej jediným účelom je dobývať a ničiť všetky formy biologického života.
Rôzne mediálne kanály, ako napríklad tvorcovia Zákona jednej série kníh, naznačujú, že základný plán ľudského života je zakódovaný v kvantovom systéme samotnej galaxie. Tento prototyp sa prenáša na každú hviezdu v galaxii a každá hviezda prenáša tento program na svoje planéty. Preto, prinajmenšom v našej galaxii, je humanoidný život normou a tento základný "päťhviezdičkový" typ archetypu prevláda v každej životnej forme, ktorá sa stáva dominantnou na konkrétnej planéte.
Účelom umelej inteligencie, ktorá zamorila Dracos vo forme nanitov, je zvrátiť alebo prekrútiť tento posvätný obraz pokročilého života, ktorý kresťanská Biblia nazýva Boží obraz. Podľa zasvätencov tajného vesmírneho programu, kultúrne zobrazenia diabla a démonov pochádzajú z nevedomých alebo tradičných vedomostí o Drakoch a zasvätení veria, že Dracosi žijú na niečom, čo sa nazýva „Loosh“.

"Loosh" je duchovná energia uvoľnená z ľudských životných foriem, keď zažíva negatívne emócie alebo fyzickú bolesť. Elitná kasta v spoločnostiach infiltrovaných Dracosmi je preto proti ich vlastným druhom tým, že buduje dokonale pod dohľadom väzenia, zotročuje a vystrašuje svojich spoluobčanov a udržuje ich chorých a nevedomých.
Tieto misantropické priority urobili z Dracov a nacistov dokonalých partnerov. Nacisti hľadali vesmírne zručnosti a Dracos hľadali nový druh, ktorý by rozšíril ich medzihviezdnu armádu. Rieka Draco, hoci je neustále pod tlakom benevolentných mimozemšťanov, pokrýva veľkú časť galaxie. Temná flotila, ktorá sa skladá hlavne z Nemcov, používa Dracov na obranu existujúcich oblastí a dobývanie nových planét v iných hviezdnych systémoch.
Zatiaľ čo Temná flotila má značnú prítomnosť v našej slnečnej sústave, jej hlavné sily sú zrejme rozmiestnené vo vzdialených oblastiach galaxie kde sa spájajú s inými unesenými rasami aby riešili prebiehajúcu úlohu rozširovania ríše otrokov tých bytostí, ktoré majú mnoho by sa v našom svete nazývali démoni.


 
6

Projekt Moon Shadow

('Projekt moonshine')
Projekt Moon Shadow bol program MILAB, ktorý má trénovať geneticky „povznášajúcich“ supersoldierov (zdroj-Quelle ), podľa ďalšieho uznávaného insidera tajných vesmírnych programov Randyho Cramera. MILAB je skratka pre Vojenský únos, termín, ktorý odkazuje na sériu projektov, ktoré údajne chránia a vychovávajú budúcich agentov pre tajné vesmírne programy. Väčšina z týchto obetí už bola zamestnaná ako deti.
V mnohých z týchto projektov sa testovala vhodnosť vysoko citlivých osôb (ako sa spomína najmä detí) pracovať ako intuitívni empati a potom sa vyškolili tak aby mohli byť použití na pozíciách zahŕňajúcich komunikáciu s mimozemšťanmi. Pretože to ukázalo, že vo vhodných situáciách musí byť schopnosť vyvinutá tak aby nebola závislá na vokálnych prejavov. Títo ľudia, ktorí boli prirodzenými empatiami od narodenia, boli zvyčajne identifikovaní na diaľku pomocou spätne vyvinutých mimozemských technológií.
Vývojári projektu Moon Shadow však boli schopní vytvoriť embryá, ktoré geneticky upravili podľa svojich predstáv a potom ich implantovali do nič netušiacich hostiteľov. Tieto deti sa potom narodili normálne a žili niekoľko obyčajných rokov predtým, než boli nakoniec priniesení uprostred noci na palubu vesmírnej lode tajného vesmírneho programu. Potom boli prele
tené na Mesiac, kde boli podrobení tréningovému programu aby evokovali a rozvíjali svoje latentné schopnosti.
Na rozdiel od iných programov MILAB, tréning v Project Moon Shadow nebol spojený s traumatickými zážitkami. Podľa Cramera projekt Moon Shadow pozostával z 300 chlapcov a dievčat vyškolených v stratégii, agilite a sile. Neskôr dostali tieto geneticky modifikovaní detskí vojaci ostré zbrane a boli vyškolení vedľa zmätených dospelých.
Podľa zasvätencov ako Corey Goode a Tony Rodriguez, deti v iných programoch MILAB viedli do absolútne hlboke hrôzy. Deti boli znásilnené a zavraždené pred ostatnými deťmi, účastníci MILAB boli zaradení do scenárov virtuálnej reality kde boli konfrontovaní s monštrami a nútení bojovať o svoje životy. V týchto programoch existovalo všeobecné uctievanie okultných praktík. AJ keď sa Cramer vyhol tomu peklu, nakoniec však skončil čoskoro skoro tak istej situácii

 

Mars Defense Force (MDF)

(„Obranné sily Marsu“)

Po jeho vzdelaní bol Cramer zrejme zahrnutý do vojenskej organizácie s názvom Mars Defense Force (MDF) (zdroj-Quelle). MDF bola spoločná operácia, ktorú začali rôzne vlády na celom svete, aby ochránili päť prekvitajúcich kolónií na Marse. Cramer si spomína na návštevu Aries Prime, prvej kolónie na Červenej planéte. Opisuje, že táto kolónia obsahovala kompletný ekosystém rolníkov, inžinierov a byrokratov.

Poslaním Cramera bolo brániť tieto základne pred natívnymi marťanmi a inými cudzími druhmi. On dokončil 17-ročné pridelenie na Marse pred tým než bol umiestnený na Mesiaci počas zostávajúcich troch rokov.

Ako ostatní účastníci tajných vesmírnych programov, Cramer tvrdí, že bol zapojený do takzvanej misie „20 a späť“. Program „20 a späť“ zahŕňal 20-ročné obdobie poskytovania služieb, na ktoré sa každý účastník dohodol s dlhým katalógom vyhlásení o súhlase. Na konci tohto záväzku budú všetky spomienky na 20 rokov vymazané z pamäti "dvadsaťpäťdesiat" účastníkov a on bude odchádzať do dôchodku vo veku 20 rokov, len niekoľko minút pred vstupom do programu. Podľa rôznych zasvätených, len dve až päť percent z "20-a-späť" účastníkov získali späť svoje spomienky.

4

Globálna galaktická liga národov

(Globálna galaktická liga národov)

V zasvätenej komunite sa všeobecne uznáva, že UFO-udalosť Roswell bola skutočne prípadom havarovanej mimozemskej vesmírnej lode. Americké letecké a kozmické spoločnosti a nacistickí vedci, ktorí sa podieľajú na operácii Paperclip boli poverení reverzným inžinierstvom tohto vozidla aby získali použiteľnú technológiu.

Lietajúce objekty vyvinuté technológiami odvodenými z havárie v Roswelli a iných podobných podujatiach rekonštrukciou sú známe ako vozidlá na reprodukciu cudzineckých objektov. TR-3B je príkladom často bodovaného ARV Spojené štáty však neboli jedinou superveľmocou, ktorá našla trosku cudzej kozmickej lode. Podľa zasvätených príbehov, väčšina informácií, ktoré americký vojenský priemyselný komplex prijal o UFO pochádzalo od zajatých nacistických agentov, ktorí pomohli zvrátiť vývoj starých vzducholodí Vimana nachádzajúcich sa v spoločnostiach Himalayan Vril a Thule. , Reprodukcie Vimanas boli v prevádzke od 30-tich rokov minulého storočia a boli prvými, ktorí pomohli nemeckým vedcom zvládnuť hru UFO, čo im dávalo sporné ceny na konci druhej svetovej vojny.

Prečítajte si s nami: Vimanas – Die Fliegende Objekte aus den altindischen Schriften
UFO-Geheimnisse des Dritten Reichs
- Vimanas - Lietajúce predmety zo starovekých indických písiem

Tajomstvo UFO Tretej ríše

Sovieti nepotrebovali nemeckých vedcov, aby získali tajomstvo z cudzích lodí. Podľa rôznych zasvätených, Stalin tiež našiel na Sibíri  havarované UFO, pre ktorého rekonštrukciu poveril sovietskych vedcov. Výsledkom tejto akcie bola kozmická loď s názvom Cosmosphere, ktorá pritiahla pozornosť amerických síl začiatkom päťdesiatych rokov.

Prítomnosť lietajúcich strieborných guličiek s jedným až tromi členmi posádky na americkom nebi v čase keď Američania spustili svoj vlastný tajný vesmírny program, nakoniec viedla k vytvoreniu Globálnej galaktickej ligy národov. Hlavnými členmi tejto skupiny boli Rusko, Čína, Spojené štáty a Nemecko, ale ostatné krajiny získali symbolické členstvo výmenou za to, že mlčali o fenoméne UFO. Členské štáty sa tiež dohodli, že odovzdajú havarované UFO americkej alebo sovietskej vláde.

Podľa zasvätencov tajných vesmírnych programov spolupracovali americkí a ruskí spravodajskí úradníci počas studenej vojny, napriek oficiálnemu príbehu, ktorý bol predaný masám a veľmoci sveta naďalej pracujú v určitých oblastiach tajných vesmírnych programov bez theatrie, ktorá sa pravidelne používa na pobavenie a rozptýlenie ľudí sveta.

3

Aliancia Zeme

Rôzni zasvätení ukázali, že veľmi citlivé informácie o mimozemšťanoch a tajných vesmírnych programoch sa zvyčajne objavujú vo forme fiktívnych románov a filmov. Týmto spôsobom môžu sociálni inžinieri, ktorí si postavili túto monumentálnu lož, obviniť každého kto privedie pravdu na svetlo, že predstiera neporozumenú fikciu ako realitu alebo že ich myšlienky sú založené na krádeži televíznych programov. Skutočnosť je v realite cudzia ako fikcia - a podivnosť sa dobre predáva.

Zdá sa, že táto zatajovacia taktika bola zavedená na rozmazanie stôp Pozemskej aliancie. V televíznom programe Babylon 5 je Aliancia Zeme otvorenou konfederáciou rôznych ľudských vlád založených na ochrane planéty. Podľa zasvätencov má skutočná Aliancia Zeme podobnú funkciu, ale jej činy sú tajné.

Aliancia Zeme bola vytvorená v opozícii k tomu čo väčšina zasvätencov nazýva kalamita. Toto meno bolo zvolené preto, že členovia Cabalov radšej sa nazývajú Iluminátmi, „osvietení“. Podľa Aliancie Zeme však táto skupina vôbec nie je osvietená a bola v skutočnosti zodpovedná za to, že obyvatelia našej planéty boli vrhnutí do temnej jamy chorôb, vojny, politického odcudzenia, buržoáznej nevedomosti a mzdového otroctva. Kabali sú už niekoľko storočí pod kontrolou Dracosa a je to práve tento pakt, ktorý je zodpovedný za spojenie, ktoré existuje všeobecne medzi okultnými praktikami a "uctievaním diabla".

Aliancia Zeme vždy pracovala v tieni vo svojom úsilí o zrušenie práce kabalov, ktorou je vrhnúť ľudstvo do večnej temnoty, masívneho vyľudňovania a technokratickej vlády. Členovia Aliancie infiltrovali armádu Spojených štátov, Číny, Ruska a ďalších krajín a zasvätený Corey Goode jednoznačne uviedol, že Earth Alliance podporuje prezidenta Donalda Trumpa od začiatku jeho kandidatúry.

Najpredávanejší autor Jerome Corsi ďalej rozpracoval v tomto bode tvrdenie, že frakcie v americkej armáde prijímali/oresvedčili Donalda Trumpa aby kandidoval na prezidenta Spojených štátov a že sa ubezpečili, že všetky snahy o manipuláciu s voľbami bidú zničené. Tento názor potvrdil aj anonymný zdroj informácií "QAnon", ktorý, ako mnohí veria, že sa skladá z tých istých členov vojenskej spravodajskej služby, ktorí vybrali Trumpa.

Akonáhle bol Donald Trump zvolený za prezidenta, vtedy Aliancia Zeme začala svoju globálnu prácu aby raz a navždy zničila vplyv kabalov. Sily USMC (vojenské námorné elity Spojených štátov) naliali/vnikli do podzemných priestorov ukrytých pod tábormi FEMA a odstránili agentov Draca. Bol zriadený tajný vojenský tribunál a od októbra 2017 bolo s PACER.gov podaných viac ako 25 000 zapečatených žalôb [Posledné číslo: 35 000 Sealed Charges-100 000].

Aliancia Zeme ukázala svoju skutočnú silu, keď sa malá flotila vesmírnych lodí Dark Fleet pokúšala opustiť planétu z ich úkrytu na Antarktíde. Pred touto udalosťou nikto nevedel, že Aliancia Zeme vyvinula svoj vlastný tajný vesmírny program, ale z ničoho nič sa objavila flotila lodí pripravených na boj, ktorá kriticky spôsobila škody na prchavých lodiach Temnej flotily. Zatiaľ čo Aliancia Zeme naďalej vykonáva operácie na a pod povrchom Zeme, aby zbavila ľudstvo vlády kabalov a Draca, zdá sa, že boli zahrnuté aj do Programov Bratstva Tajného Vesmíru.

2

Tajný vesmírny program vojenského priemyselného komplexu

Zatiaľ čo členovia Aliancie Zeme, Globálnej Galaktickej Ligy národov a dokonca aj kabali súhlasia, že tajomstvá skrytých vesmírnych programov, mimozemských kontaktov a potlačených technológií by mali byť odhalené ľuďom vo svete, existujú určité nezhody o tom ako to dosiahnuť.Kabali chcú zdieľať tieto informácie medzi generáciami. Snažia sa postupne priblížiť globálnu spoločnosť do popredia spôsobom, akým by sa úloha kabalov ako absolútnych a večných vládcov nad ľudstvom stotožnila s povahou jej zverejnenia. Aliancia Zeme chce aby ľudstvo využilo voľnú energiu (alebo energiu s nulovým bodom), superluminálnu vesmírnu dopravu a pokročilé lekárske technológie. Plne si však uvedomujú, že takéto zverejnenie by úplne zvrhlo súčasný globálny ekonomický systém a spôsobilo by celkový chaos na celom svete, kým sa nevytvorí nový poriadok.
Aliancia Zeme a kabali majú v úmysle použiť tretiu frakciu, takzvaný Vojensko-priemyselný komplex so svojím tajným vesmírnym programom (MIC SSP) ako základný kameň pre úplné zverejnenie [Corey Goode]. Na strane 334 The Reagan Diaries/dennik sa zistilo, že 11. júna 1985 bol prezident Reagan informovaný o schopnosti amerického vesmírneho programu umiestniť 300 ľudí na obežnú dráhu. Je samozrejmé, že aj dnes by sa takéto číslo - založené na verejne známych informáciách - považovalo za groteskné.
Zdá sa však, že vzdušné sily vyvíjajú tajné lietadlá a kozmické lode viac ako 30 rokov prostredníctvom čiernych rozpočtových programov. Podľa rôznych insiderov slúžili filmy, ako napríklad Avengersovci, ako usporiadané fenomény, ktoré postupne zvykli divákov na existenciu potlačených technológií. Táto prax prinášania skrytej pravdy do masových mediálnych produkcií je označovaná ako prediktívne programovanie a zrejme je tiež využívaná kabalmi aby uniesli naše spolutvorné vedomie, aby priniesla/použila škodlivé situácie.

Dokonca aj najvyšší členovia MIC SSP netušia, čo sa skutočne vo vesmíre deje. Majú obmedzené základne na obežnej dráhe Mesiaca, Marse a Zemi ale nemajú kontakt s mimozemšťanmi a veria, že ich vedomosti sú absolútnou pravdou. Predpokladá sa, že zverejnenie informácií o tajných lietadlách, ako sú lietadlá TR-3B a lietajúce lietadlové lode by mohlo pripraviť verejnosť na ďalšie zverejnenie komplexnejšieho charakteru.
Kabali tiež majú v úmysle spustiť tento proces zverejňovania, ak sa budú cítiť vážne ohrození v ktoromkoľvek čase/období svojej vlády. To spôsobuje to, že mnohí veria, že nedávne snahy o odhalenie Toma DeLongeho a rôznych vedúcich pracovníkov v oblasti letectva a vojenského personálu boli hlavnou líniou pre psychologickú vojnu čoraz viac zaokrúhlenej kabíny.

 
 

1

Secret Space Program Alliance
(Aliancia tajného vesmírneho programu)
Podľa početných zasvätencov tajných vesmírnych programov má Zemská aliancia náprotivok mimo zemskej sféry. Táto organizácia, známa ako Aliancia tajného vesmírneho programu (SSP Alliance), sa skladá z členov, solárnych dozorcov, ICC a
globálnej galaktickej ligy národov. Hoci Aliancia SSP pozostáva takmer výlučne z členov, ktorí trávia väčšinu svojho času mimo planéty, napriek tomu je táto organizácia stále veľmi zapletená do pozemských záležitostí.
Aliancia SSP má na vrchole totem v hierarchii tajných vesmírnych programov, ktorá získala sídlo v tzv. Super federácii, ktorá sa skladá z viac ako 60 mimozemských druhov experimentujúcich s ľudským, zvieracím a rastlinným životom Zeme. vykonali. Aliancia SSP tiež kontaktovala Galaktickú federáciu, ktorá sa skladá zo stoviek rôznych dobročinných mimozemských rás (zdroj-
Quelle).
Táto organizácia bola tiež v kontakte s hyper-pokročilu spoločnosťou ľudí žijúcich pod zemským povrchom v obrovských klimatizovaných dutinách, kde je možný ľudský život. Táto spoločnosť sa skladá z niekoľkých skupín pochádzajúcich z prirodzeného vývoja ľudského života na Zemi. Hlavná skupina známa ako Anshar [podľa Corey Goode] tvrdí, že prišla z času/doby našej budúcnosti a odcestovala späť na podporu ideálnej časovej osi.
Aliancia SSP v podstate drží v ich rukách otrokov rôznych benevolentných tajných vesmírnych programov pôsobiacich v slnečnej sústave a okolo nej. Táto skupina zúfalo chce aby ľudstvo získalo prístup k informáciám a technológiám, ktoré skrývajú kabali a mnohí v rámci Aliancie SSP aktívne pripravujú ľudstvo na vlnu zvýšeného povedomia o týchto sociálnych zmenách. priniesť.

Názory v rámci aliancie SSP týkajúce sa tejto nadchádzajúcej udalosti sa však odlišujú. Väčšina členov verí, že hroziaci elektromagnetický posun v slnečnej dynamike spustí kvantový skok v ľudskom vedomí. Všeobecne sa verí, že latentné talenty obsiahnuté v ľudskom vedomí boli úmyselne potlačené malígnymi činiteľmi a členovia aliancie SSP spojili svoje sily aby zmarili túto prekrútenú škrupinu spôsobenú skorumpovanými mocami a chcú iniciovať nový zlatý vek pre celý svet a ľudstvo.

Zdroj a viac:http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2019/06/geheime-raumfahrt-die-offenbarung.html

 

Geheime Raumfahrt: Die Offenbarung

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2019/06/c4434-space-fleet-ssp.jpg?w=400&h=300

von Freigeist Forum Tübingen

Die Offenbarung ist vollzogen

Um ein bewusstes Schöpferwesen zu sein ist dieses Wissen hilfreich.

1898 wurde das Buch „Krieg der Welten“ veröffentlicht.

Am Abend des 30. Oktober 1938, einen Tag vor Halloween, dem Tag an dem sich die Sternentore öffnen und die Wesenheiten sich Zugang zur Erde verschaffen, ging der Schauspieler und Regisseur Orson Welles in New York auf Sendung, um für CBS eine Hörspiel-Fassung des Science-Fiction-Romans „Krieg der Welten“ zu präsentieren. Das Buch des britischen Autors H.G. Wells war 1898 erschienen und verarbeitete in einer packenden Schilderung der Invasion Südenglands durch Marsmenschen zeitgenössische Theorien über Rassenbeziehungen, Kolonialismus und technologischen Fortschritt. Der Drehbuchautor Howard Koch hatte die Vorlage gemeinsam mit Welles zu einer einstündigen „Live-Reportage“ über die Landung von Marsmenschen an der amerikanischen Ostküste umgestaltet. Das Ergebnis war beklemmend. Der Feldversuch, wie die Massen auf solch eine Nachricht reagieren würden, führte zu Massenpanik und Chaos.

Dieses Ereignis zeigte den Verwaltern, dass die Menschheit nicht bereit für eine Offenlegung der Weltraumrealitäten gewesen war.

(Es ist fraglich, wenn hier von einem Bedrohungsszenario berichtet wird. Die Reaktionen auf einen friedlichen Erstkontakt wären da wohl zu anderen Ergebnissen gelangt).

Nachdem 2ten Weltkrieg, der in gewisser Weise eine Usmsetzung des Krieges der Welten gewesen ist, wurde von den Siegermächten und deren außerirdischen Verbündeten die UNO gegründet mit dem Mandat die Welt zu vereinheitlichen und in die Raumnation einzuführen.

Die ersten Raumfahrtprojekte unter JF Kennedy dienten der schrittweisen Eröffnung der geheimen Rauimfahrt für die Massen, da die Erfahrung aus 1938 ein Hau Ruck Verfahren nicht zuliess.

Durch die Ermordung JFKs durch CIA-Faschistische Gruppen wurde die Kontrolle über das Mandat die Welt zu vereinen gekapert, wie es Piraten gerne tun und bis zum letzten Stichtag, des 23.12.2016 (Sternentorkonvergenz) ist es den Kräften nicht gelungen eine Neue Weltordnung unter ihrer Führung umzusetzen.

Dieses Mandat wurde dann an die ursprüngliche Machtgewaltgruppe um damals JFK und nun Donald Trump übergeben.

Die Raumfahrt lag seitdem offiziell brach. Doch inoffiziell entstanden unzählige geheime Raumfahrtprojekte, die untereinander konkurrierten und sich über den gesamten Erdball ausstrecken.

Seit 2017 geht es nun rasant vorwärts, da die Handelsprofitgier alle Kontrollverlustängste Übersteigert und der Weltraum als unerschöpfliche Ressource dem Kapitalismus unendliche Profite generieren kann.

Der kosmische und intergallaktische Bergbau und Handel mit Resourcen aus Paralleluniversen und den unendlichen weiten unserer Multiversen lässt manch einem die Dollar Zeichen zu Kopfe steigen.

Mein Anliegen und das vieler weiterer Menschenfreunde ist es die Informationen soweit freizulegen, damit diejenigen die gewillt sind an den Technologien und den Erfahrungswelten  teilzunehmen die aus umsetzen können.

Dabei ist das selbstbestimmte Umsetzten von Bewusstseinszuständen für die galaktische Kommunikation und der interkosmischen Raumfahrt sehr erforderlich.

John Lenard Walson hat ein spezielles Teleskop-Kamerasystem verwendet, das er entwickelt hat, um große Raumschiffe im Erdorbit heranzuzoomen und aufzunehmen.  Viele von ihnen sind als Sterne getarnt und erst wenn man in sie hineinzoomt, sieht man, dass es sich um Schiffe handelt.   Im obigen Video sehen Sie nur einige von dem, was er im Orbit gefangen hat.  Sind das Schiffe aus unserem geheimen Raumfahrtprogramm?  Sind einige von ihnen von den dämonischen „Außerirdischen“, auch bekannt als die gefallenen Engel, die so tun, als hätten sie uns gemacht und Zugang zu Hochtechnologie haben, die viel fortschrittlicher ist als wir?

Ich sehe jeden abend bei Sternen klarem Himmel mehrere Scheinsterne mit bloßen Auge !

Auf der Azorenreise konnten wir Zeuge eines Geschwaders werden !

Geheime Raumfahrt auf dem Mond.

Als die ersten Mondfahrer sahen dass bereit s schon die Faschisten den Mond besetzten war die Idee der bemannten Mondfahrt gegessen.

Beschreibung: https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2648058360?profile=RESIZE_710x

Es gab viel Wahrheit in dem kitschigen Film Iron Sky.   Die Deutschen sind wirklich lange vor uns mit Hilfe der dämonischen Außerirdischen, mit denen sie noch für die Technik arbeiten, dorthin gekommen.

John Walson hat auch einige unglaubliche Videos vom Mond gemacht, die auch deutlich massive künstliche Strukturen überall auf dem Platz zeigen!  Offensichtlich ist alles, was uns über den Mond und den aktuellen Stand der Technik gesagt wurde, eine Lüge.  Wir haben schon sehr lange keine Raketen mehr gebraucht, um ins All zu kommen, aber sie lügen uns immer noch an, damit sie uns für Benzin und Energie aufladen können.  Es geht darum, uns bei den monatlichen Zahlungen zu halten und die Kontrolle zu behalten.

Hier ist die Aussage von Gary McKinnon, einem britischen Hacker, der sich in die NSA und die NASA gehackt hat.  Bevor er verhaftet wurde, sah er sich Bilder an, die US-Raumschiffe im Orbit zeigten!  Er fand auch eine Liste von Marineschiffen, die keine Schiffe auf See, sondern im Weltraum waren!  Sie waren Raumschiffe mit Namen, die es nirgendwo gab.  Er fand sogar eine Liste von „Außerirdischen“ Offizieren.  Dieser Beweis, dass wir Raumschiffe in Umlaufbahnen haben, stammt also aus vielen Quellen, darunter John Lear, dessen Vater den Lear Jet erfunden hat.

Die folgende Dokumentation von Aussteigern und Whistleblowern der geheimen Raumfahrt ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Sie steht auf sämtlichen Indizes und wer kann bitte abspeichern und sichern.

Die Informationen hier sind in der Weise sonst nirgendwo zu finden und werden gegen Ende der Dokumentation zu dem Stand der aktuellen Lage immer heikler.

Ich möchte hier auch die Dokumente zu den Raumfahrttechnologien hier freigeben, die ich im Februar2019 im Freundeskreis teilte.

FREUNDESKREISFREIGEIST-FORUM-TÜBINGENBericht des

ilitärischen Abwehrnachrichtendienstesder USADIA über 38 geheime Technologien zur „geheimenRaumfahrt“

Dokument: (original englisch) klick

Dokument: deutsch     klick

Damit ist die Offenbarung der geheimen Raumfahrtprogramme vollendet und der nächste Schritt der ReHUmanisierung kann eingeleitet werden. 

Die Wächter

Quelle

Zehn geheime Raumfahrt-Programme, wie sie durch Whistleblower beschrieben werden

Veröffentlicht von Taygeta | Jun 11, 2018 | ExopolitikWeltraumprogramme | |

Von Samuel Popejoy auf listverse.com; übersetzt von Taygeta
Bereits in verschiedenen früheren Beiträgen haben wir über die durch eine mittlerweile grosse Zahl von Insidern enthüllten geheimen Weltraumprogramme berichtet. Für unsere neuen Leserinnen und Leser und für alle jene, die gerne eine Zusammenstellung über diese Geheimprogramme wünschen, die offenbar viel komplexer sind als ursprünglich angenommen, bringen wir hier eine Übersicht über das, was bisher als bekannt betrachtet werden darf.

Seit Jahrzehnten stellt die Welt die von der NASA vorgelegte Weltraumforschung in Frage. Es ist dies zwar nicht allgemein bekannt, aber die NASA ist im Wesentlichen eine militärische Organisation, was bedeutet, dass diese Behörde sensible Informationen unter dem Deckmantel der Verteidigung und der nationalen Sicherheit zurückhalten kann. Beweise deuten darauf hin, dass die NASA tatsächlich Menschen auf den Mond geschickt hat, doch sollen viele der auf dem Mond aufgenommenen Bilder gefälscht oder verändert worden sein, ebenso wie die NASA auch Bilder und Videos von der ISS verändert hat.
Im Jahr 2002 hackte sich Gary McKinnon in die Computersysteme der NASA ein, und die Daten, die er fand, bestätigen die Vermutung, dass diese Regierungsbehörde Informationen vor der Öffentlichkeit verbirgt (Quelle). McKinnon entdeckte Bilder von UFOs, die aus Satellitenbildern entfernt worden waren, Ladungsverzeichnisse für Raumschiffe, die offiziell nicht existierten, und Listen von Militäroffizieren, die an ausserirdischen Operationen beteiligt waren.
Buzz Aldrin, einer der ersten Männer auf dem Mond, hat über die Begegnung mit einem L-förmigen UFO berichtet, und dieser Weltraumveteran überraschte in einem Interview auch mit dem Hinweis auf einen künstlich konstruierten Monolithen auf dem Marsmond Phobos.
An mehreren Nächten im Sommer 1952 kreisten Dutzende von UFOs über dem Capitol Building in Washington, DC. (Video). Wer hat diese Schiffe gesteuert? Wer hat die Informationen versteckt, die Gary McKinnon gefunden hat? Und wer hat diesen Monolithen auf Phobos gebaut? Es gibt hier ein Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden, und in der folgenden Liste werden wir einige der behaupteten geheimen Raumfahrtprogramme erforschen, deren Mitarbeiter uns die Antworten bereithalten könnten.

 

10

Solar Warden
(’Sonnen-Wärter’)

[Vgl. dazu auch z.B. unseren Beitrag „Wie viele Whistleblower braucht es noch, Teil II“]
Als Gary McKinnon sich in die Festplatten der NASA einhackte, waren einige der Informationen, die er fand, mit einem Black-Budget-Programm verbunden, das als Solar Warden bekannt ist (englisch hier
, bei uns z.B. hier). Dieses Programm soll im Zusammenhang mit der Raumfahrt-Initiative „Star Wars“ entstanden sein, und McKinnon stiess auf Informationen, die darauf hindeuten, dass die Operation aus acht riesigen Mutterschiffen und etwa 40 kleineren Schiffen bestand.
Der kürzlich verstorbene Insider der geheimen Raumfahrtprogramme, William Tompkins, behauptete, dass er die Schiffe der Solar Warden-Flotte mitentwickelt hatte. Tompkins wurde in geheime Luft- und Raumfahrt-Denkfabriken aufgenommen, noch bevor er die High School abgeschlossen hatte, da er über erstaunliche Fähigkeiten im Bau von Modellen für Marineschiffe verfügte. Während seiner gesamten Karriere erhielt Tompkins telepathische Informationen – einschliesslich Entwurfsplänen – von wohlwollenden Ausserirdischen, die wollten, dass wir uns verteidigen können.
Nach unabhängigen Zeugnissen mehrerer Insider wurde in den 1950er Jahren zwischen übelwollenden ETs, mitvertreten durch Breakaway-Nazis, und der Eisenhower-Administration ein Vertrag abgeschlossen. Im Austausch für lebende menschliche Versuchspersonen, die ihnen biologisches Material liefern sollten, versprachen diese Aliens die militärische Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu garantieren. Es wurden strenge Quoten festgelegt, um sicherzustellen, dass nur eine kleine Zahl von Menschen entführt werden sollten. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die ETs sich nicht an diesen Teil der Abmachung hielten.
Solar Warden war als eine Form der interplanetaren ’Grenzkontrolle’ geplant, um böswillige Aliens daran zu hindern, mehr Menschen zu stehlen, als ihnen zugeteilt wurden. Entwickelt in den 1960er und 1970er Jahren, und 1980 eingesetzt, ist Solar Warden eines der ersten geheimen Raumfahrtprogramme. Als die internationalen Unternehmensinteressen auf die potenziellen Vorteile der Interaktion mit ETs aufmerksam wurden, wurde jedoch bald ein anderes Programm entwickelt.

 

9

Interplanetary Corporate Conglomerate(ICC)
(’Interplanetarer Unternehmensverbund’)

 

Die Abteilung „Skunk Works“ von Lockheed Martin  hat eine Vorliebe für Geheimhaltung. Die Existenz der F-117A wurde bis zum Vorabend des Golfkriegs fast zehn Jahre lang geheim gehalten. Während die Existenz der SR-71 Blackbird bekannt ist, behauptet Insider Edgar Rothschild Fouche, dass Lockheed geheime Flugzeuge bis zur SR-75 entwickelt hat. Einige dieser Flugzeuge sind offenbar in der Lage, Geschwindigkeiten von mehr als Mach 10 zu erreichen.

 

Verschiedene Insider behaupten, dass Skunk Works  auch Raumschiffe entwickelt hat, die in der Lage sind, andere Welten zu erreichen. Diese Zeugen der geheimen Raumfahrtprogramme behaupten, dass Lockheed MartinNorthrop Grumman und  verschiedene Nicht-Luft-/Raumfahrtkonzerne sich zusammengeschlossen haben, um eine Organisation unter dem Namen Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC) (’Interplanetarer Unternehmensverbund’) zu bilden. Während der Zweck von Solar Warden die Verteidigung des Sonnensystems ist, ist das Ziel des ICC der interplanetare Handel (Quelle).
Laut dem geheimen Raumfahrtprogramm-Insider Corey Goode betreibt das ICC von seinen Stützpunkten auf dem Mars aus Handel mit über 900 ausserirdischen Spezies. Anscheinend hat der Mensch ein Geschick für Technik, die für andere Rassen wertvoll sein kann, welche ein Entwicklungsniveau erreicht haben, das in etwa mit unserem vergleichbar ist. Diese Basen auf dem Mars wurden mit Sklaven besetzt, die in den 1970er und 1980er Jahren von der Erde geholt wurden, und viele dieser Sklaven haben jetzt Kinder, die zu einem Leben in erbärmlicher Knechtschaft verdammt sind.
Im Jahr 2015 hielt die British Interplanetary Society (BIS) ein ausgesprochen merkwürdiges Treffen ab. Charles Cockell, der Organisator der Veranstaltung, führte mit seinen Mitgesellschaftern ein Gedankenexperiment durch, um herauszufinden, wie man einen rücksichtslosen Diktator einer Marskolonie am besten absetzen kann. Zufällig fand dieses Ereignis innerhalb weniger Tage, nachdem Goode die Existenz einer Sklavenkolonie auf dem Mars enthüllt hatte, statt.
Da es angeblich auf dem Mars bisher keine menschlichen Kolonien gibt, sollte sich die BIS  doch eigentlich eher um Methoden kümmern, wie man Menschen auf den Roten Planeten bringen kann [oder zurückholen kann!], als um mögliche sozioökonomische Auswirkungen als Folge der Errichtung einer Kolonie, die es offiziell nicht gibt. Wissen diese britischen Eliten etwas, was wir nicht wissen, oder sind sie nur unglaublich gründliche Notfallplaner?

 

8

Die Deutsche Breakaway-Zivilisation

In den frühen 1930er Jahren soll das deutsch-kroatische Medium Maria Orsic im Trancezustand Ausserirdische kontaktiert haben. Orsic war Mitglied der Vril Gesellschaft, die auch mit der Thule Gesellschaft im Zusammenhang stand [beide wurden von Karl Haushofer gegründet; vereinfacht gesagt widmete sich die Thule-Gesellschaft den materiellen und politischen Dingen, und die Vril-Gesellschaft war im wesentlichen jenseitig orientiert. Viele Details zu diesem Thema findet man in unserem Beitrag ’Die Vril-Frauen’ und in weiteren von uns geposteten Artikeln. Wer sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen will, dem seien die einschlägigen Kapitel im Buch “Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert“ empfohlen, das hier nachgelesen werden kann].
Während Hitler glaubte, dass der Schwarze Orden – eine von der SS kontrollierte Gruppe – die Vril- und Thule-Gesellschaften gründlich infiltriert hatte, scheint es, dass Orsic andere Pläne hatte, als die Kontrolle über ihre Fähigkeiten, die die Raumfahrt ermöglichten, an das kriegerische Dritte Reich abzugeben. Orsic und ihre gesamte Gruppe verschwanden in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges spurlos und führten die Okkultisten, die sie zurückliessen, zu der Annahme, dass sie mit dem Schiff, das die Vril-Gesellschaft gebaut hatte, erfolgreich die Reise nach Aldebaran gemacht hatten.
Die Nazis hatten jedoch andere Pläne, um eine permanente Präsenz unter den Sternen zu erreichen.

 

7

Die Dunkle Flotte

Während sich die Vril-Gesellschaft mehr für die friedliche Erforschung des Weltraums interessierte, hatte das Dritte Reich nur Sinn für Eroberung. Nach Angaben von über einem Dutzend angeblichen Insidern des geheimen Raumfahrtprogramms wurden diese militaristischen Ambitionen stark gefördert, als die Nazis irgendwann in den 1930er Jahren in Kontakt kamen mit einer ausserirdischen Gruppe, die die Dracos genannt werden.
Wenn man die gemeinsamen Fäden der unterschiedlichen Zeugnisse von Medien, Kontaktpersonen und Insidern betrachtet, kann man festhalten, dass die Dracos ein interplanetares Imperium aufbauten, das in der Nähe der Orion-Konstellation entstanden ist. Dieses Imperium besteht aus einer Vielzahl verschiedener humanoider Reptilienarten, und die Dracos werden zentral von einer hoch entwickelten künstlichen Intelligenz gesteuert. Diese künstliche Intelligenz stammt aus einem anderen Universum, und ihr einziger Zweck ist es, alle Formen biologischen Lebens zu erobern und zu zerstören.
Verschiedene mediale Kanäle, wie die Schöpfer der Buchreihe Law of One
, deuten darauf hin, dass ein grundlegender Bauplan des menschlichen Lebens in das Quantensystem der Galaxie selbst einkodiert ist. Dieser Prototyp wird auf jeden Stern in der Galaxie übertragen, und jeder Stern überträgt dieses Programm auf seine Planeten. Daher ist das humanoide Leben zumindest in unserer Galaxie die Norm, und dieser grundlegende „Fünf-Sterne“-Archetyp setzt sich in jeder Lebensform durch, die auf einem bestimmten Planeten dominant wird.
Der Zweck der künstlichen Intelligenz, die die Dracos in Form von Naniten befallen hat, besteht darin, dieses heilige Bild des fortgeschrittenen Lebens, das die christliche Bibel als Gottesbild bezeichnet, zu pervertieren oder zu verdrehen. Insidern des geheimen Weltraumprogramms zufolge stammen die kulturellen Darstellungen des Teufels und der Dämonen aus unbewusstem oder aus überliefertem Wissen über die Dracos, und die Insidergemeinschaft glaubt, dass die Dracos von etwas leben, das „Loosh“ genannt wird.
„Loosh“ ist eine spirituelle Energie, die von humanoiden Lebensformen freigesetzt wird, wenn sie negative Emotionen oder körperliche Schmerzen erfahren. Die Elitekaste in Gesellschaften, die von den Dracos infiltriert wurden, wendet sich daher gegen ihre eigene Spezies, indem sie perfekt überwachte Gefängnisse errichten, ihre Mitmenschen versklaven und verängstigen, sowie krank und ignorant halten.
Diese misanthropischen Prioritäten machten die Dracos und die Nazis zu perfekten Partnern. Die Nazis suchten Raumfahrtfähigkeiten, und die Dracos suchten nach einer neuen Spezies, um ihre interstellare Armee zu erweitern. Das Draco-Reich, obwohl ständig von wohlwollenden Ausserirdischen unter Druck, erstreckt[e] sich über weite Teile der Galaxie. Die Dunkle Flotte, die sich hauptsächlich aus Deutschen zusammensetzt, wird von den Dracos genutzt, um bestehende Gebiete zu verteidigen und neue Planeten in anderen Sternensystemen zu erobern.
Während die Dunkle Flotte hier in unserem Sonnensystem anscheinend eine beträchtliche Präsenz hat, werden ihre Hauptkräfte offenbar in entfernten Regionen der Galaxie eingesetzt, wo sie sich anderen gekaperten Rassen anschliessen, um sich der andauernden Aufgabe zu widmen, das Sklavenreich jener Wesen zu erweitern, die viele auf unserer Welt als Dämonen bezeichnen würden.

 

6

Projekt Moon Shadow
(’Projekt Mondschatten’)

Laut Randy Cramer, einem weiteren angenommenen Insider der geheimen Raumfahrtprogramme, war Project Moon Shadow ein MILAB-Programm zur Ausbildung genetisch ’aufgemöbelter’ Supersoldaten (Quelle). MILAB ist eine Abkürzung für Military Abduction, steht also für „militärischen Entführung“, und dieser Begriff bezieht sich auf eine Reihe von Projekten, die angeblich durchgeführt wurden, um zukünftige Agenten für die geheimen Raumfahrtprogramme zu erhalten und auszubilden. Meist wurden diese Opfer bereits als Kinder rekrutiert.
In vielen dieser Projekte wurde die Eignung von hochsensitiven Personen [wie erwähnt zumeist Kinder] für die Arbeit als intuitive Empathen getestet und dann geschult, damit sie in Positionen eingesetzt werden konnten, die die Kommunikation mit Ausserirdischen beinhaltet. Denn es zeigte sich die Notwendigkeit, dass in entsprechenden Situationen die Fähigkeit entwickelt sein musste, nicht von stimmlichen Äusserungen abhängig zu sein. Gewöhnlich wurden diese Menschen, die schon von Geburt an natürliche Empathen waren, mit Hilfe von rückentwickelten Alien-Technologien bereits aus der Ferne identifiziert.
Die Entwickler von Project Moon Shadow konnten jedoch Embryonen schaffen, die sie von Grund auf ihren Vorstellungen entsprechend gentechnisch verändert hatten, und die sie dann in ahnungslose weibliche Wirte implantierten. Diese Kinder wurden dann normal geboren und lebten ein paar gewöhnliche Jahre, bevor sie irgendwann mitten in der Nacht an Bord eines Raumschiffes des geheimen Raumfahrt-Programms gebracht wurden. Sie wurden dann zum Mond geflogen, wo sie einem Trainingsprogramm unterworfen wurden, um ihre latenten Fähigkeiten hervorzurufen und weiter auszubilden.
Im Gegensatz zu anderen MILAB-Programmen war das Training im Project Moon Shadow nicht mit traumatisierenden Erfahrungen verbunden. Laut Cramer bestand das Projekt Moon Shadow aus 300 Jungen und Mädchen, die in Strategie, Beweglichkeit und Stärke trainiert wurden. Später erhielten diese gentechnisch veränderten Kindersoldaten scharfe Waffen und wurden neben verwirrten Erwachsenen ausgebildet.
Nach Aussagen von Insidern wie Corey Goode und Tony Rodriguez wurden in anderen MILAB-Programmen die Kinder in absolute Tiefen des Grauens geführt. Kinder wurden vor anderen Kindern vergewaltigt und ermordet, MILAB-Teilnehmer wurden in Virtual-Reality-Szenarien versetzt, in denen sie Monstern gegenübergestellt und gezwungen wurden, um ihr Leben zu kämpfen. In diesen Programmen herrschte eine allgemeine Verehrung von okkulten Praktiken. Cramer wurde zwar von dieser Hölle verschont, fand sich aber doch bald in einer fast ebenso gnadenlosen Situation wieder.

 

5

Mars Defense Force (MDF)
(’Mars Verteidigungskräfte’)

Nach seiner Ausbildung wurde Cramer offenbar in eine militärische Organisation namens Mars Defense Force (MDF)  aufgenommen (Quelle). Die MDF war eine gemeinsame Operation, die von verschiedenen Regierungen der Erde ins Leben gerufen wurde, um fünf boomende Kolonien auf dem Mars zu bewachen. Cramer erinnert sich an den Besuch von Aries Prime, der ersten Kolonie auf dem Roten Planeten. Er beschreibt, dass diese Kolonie ein vollständiges erdähnliches Ökosystem mit Bauern, Ingenieuren und Bürokraten umfasste.
Cramer’s Auftrag war, diese Basen vor einheimischen Marsianern und anderen ausserirdischen Arten zu verteidigt. Er absolvierte einen 17-jährigen Diensteinsatz auf dem Mars, bevor er für die verbleibenden drei Jahre auf den Mond versetzt wurde.
Wie andere Teilnehmer an den geheimen Raumfahrtprogrammen behauptet auch Cramer, dass er an einem so genannten „20-und-zurück“-Einsatz beteiligt war. Das „20-und-zurück“-Programm beinhaltete eine 20-jährige Dienstzeit, zu der jeder Teilnehmer mit einem langen Katalog von Einverständnis-Erklärungen zustimmt hatte. Am Ende dieser Verpflichtung werden dem „20-und-zurück“-Teilnehmer sämtliche Erinnerungen an die 20 Jahre aus dem Gedächtnis gelöscht, und er wird im Alter um 20 Jahre zurückversetzt, in den Zeitpunkt einige Minuten vor dem Eintritts in das Programm. Gemäss verschiedenen Insidern erlangen nur zwei bis fünf Prozent der „20-und-zurück“-Teilnehmer ihre Erinnerungen zurück.

 

4

Global Galactic League Of Nations
(’Globaler Galaktischer Völkerbund’)

In der Insider-Gemeinschaft wird allgemein angenommen, dass es sich beim Roswell UFO-Ereignis tatsächlich um den Fall eines abgestürzten ausserirdischen Raumschiffs handelte. Amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen und die an der Operation Paperclip beteiligten Nazi-Wissenschaftler wurden mit dem Reverse-Engineering (der Rückkonstruktion) dieses Gefährts beauftragt, um verwendbare Technologien zu gewinnen.

 

Die Flugobjekte, die mit Technologien entwickelt wurden, die vom Roswell-Absturz und von anderen ähnlichen Ereignissen durch Rückkonstruktion gewonnen wurden, sind als Alien Reproduction Vehicles (ARVs) bekannt. Die TR-3B ist ein Beispiel für ein häufig gesichtetes ARV.
Die Vereinigten Staaten waren jedoch nicht die einzige Supermacht, die ein Wrack eines ausserirdischen Raumschiffes fanden. Nach Insider-Geschichten stammte ein Grossteil der Informationen, die der amerikanische Militärisch-Industrielle Komplex über UFOs erhielt, von gefangenen Nazi-Agenten, die dabei geholfen hatten, alte Vimana
-Luftschiffe zurückzuentwickeln, die die Vril- und Thule-Gesellschaften im Himalaya gefunden hatten. Reproduktionen von Vimanas waren seit den 1930er Jahren in Betrieb und halfen den deutschen Wissenschaftlern beim UFO-Spiel als erste auf die Beine, was ihnen am Ende des Zweiten Weltkriegs zu heiss umkämpften Preisen verhalf.

Lese dazu bei uns:
Vimanas – Die Fliegende Objekte aus den altindischen Schriften

UFO-Geheimnisse des Dritten Reichs

Die Sowjets brauchten keine deutschen Wissenschaftler, um zu Geheimnissen von ausserirdischen Schiffen zu kommen. Laut verschiedenen Insidern fand Stalin in Sibirien ebenfalls ein abgestürztes UFO, für deren Rückkonstruktion er sowjetische Wissenschaftler beauftragte. Das Ergebnis dieser Aktion war ein Raumschiff namens Cosmosphere, das in den frühen 1950er Jahren die Aufmerksamkeit der amerikanischen Streitkräfte auf sich zog.
Die Anwesenheit der fliegenden Silberkugeln mit ein bis drei Mann Besatzung am amerikanischen Himmel, zu einem Zeitpunkt, als auch die Amerikaner ihr eigenes geheimes Raumfahrtprogramm auf die Beine stellten, führte schliesslich zur Gründung der Global Galactic League of Nations
. Russland, China, die Vereinigten Staaten und Deutschland waren die Kernmitglieder dieser Gruppe, aber andere Nationen erhielten eine symbolische Mitgliedschaft als Gegenleistung dafür, dass sie über das UFO-Phänomen schweigen. Die Mitgliedsstaaten haben sich auch bereit erklärt, abgestürzte UFOs an die amerikanische oder sowjetische Regierung zu übergeben.
Laut Insidern der geheimen Raumfahrtprogramme arbeiteten amerikanische und russische Geheimdienstleute während der gesamten Zeit des Kalten Krieges zusammen, trotz der offiziellen Geschichte, die den Massen verkauft wurde, und die Supermächte der Welt arbeiten in bestimmten Bereichen der geheimen Raumfahrtprogramme weiterhin zusammen, ohne sich um die Theatralik zu kümmern, die regelmässig eingesetzt wird, um die Menschen der Welt zu unterhalten und abzulenken.

 

3

Die Erdallianz

Verschiedene Insider haben aufgezeigt, dass hochsensible Informationen über Ausserirdische und die geheimen Raumfahrtprogramme gewöhnlich in Form von fiktiven Romanen und Filmen offenbart werden. Auf diese Weise können die Sozialingenieure, die diese monumentale Lüge errichtet haben, jeden der die Wahrheit ans Licht bringt beschuldigen, dass sie eine falsch verstandene Fiktion als Realität vorgeben, oder dass ihre Ideen auf Diebstahl aus Fernsehsendungen beruhen. Ausserdem ist es tatsächlich so, dass die Realität fremder ist als die Fiktion – und Fremdartigkeit verkauft sich gut.
Es scheint, dass diese Verschleierungstaktik eingeführt wurde, um die Spuren der Erdallianz zu verwischen. In der Fernsehsendung Babylon 5 ist die Erdallianz eine offene Konföderation verschiedener menschlicher Regierungen, die zum Schutz des Planeten gegründet wurde. Nach der Insider-Darstellung hat die reale Erdallianz eine ähnliche Funktion, aber ihre Aktionen werden geheim ausgeführt.
Die Erdallianz entstand in Opposition zu dem, was die meisten Insider als Kabale bezeichnen. Dieser Name wurde gewählt, weil sich die Mitglieder der Kabale lieber Illuminaten nennen, also die „Erleuchteten“. Nach Angaben der Erdallianz ist diese Gruppe jedoch überhaupt nicht erleuchtet und war tatsächlich dafür verantwortlich, die Bewohner unseres Planeten in eine dunkle Grube aus Krankheit, Krieg, politischer Entrechtung, bürgerlicher Unkenntnis und Lohnsklaverei zu werfen. Die Kabale wird seit Jahrhunderten von den Dracos kontrolliert, und es ist dieser Pakt, der verantwortlich ist für die Verbindung, die allgemein zwischen okkulten Praktiken und „Teufelsanbetung“ existiert.
Die Erdallianz hat immer im Schatten operiert in ihren Bemühungen, das Wirken der Kabale rückgängig zu machen, welches darin besteht, die Menschheit in eine ewige Dunkelheit, in eine massive Entvölkerung und eine technokratische Herrschaft zu stürzen. Mitglieder der Erdallianz haben die Militärs der Vereinigten Staaten, Chinas, Russlands und anderer Länder infiltriert, und Insider Corey Goode hat unmissverständlich erklärt, dass die Erdallianz Präsident Donald Trump seit Beginn seiner Kandidatur unterstützt.
Bestsellerautor Jerome Corsi hat diesen Punkt noch weiter ausgeführt, indem er behauptete, dass Fraktionen im US-Militär Donald Trump rekrutierten, um für den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kandidieren, und dass sie ihre Zusicherung gaben, dass alle Bemühungen, die Wahl zu manipulieren, zunichte gemacht würden. Diese Sichtweise wurde auch durch die anonyme Informationsquelle „QAnon“ bestätigt, von der viele glauben, dass sie aus den gleichen Mitgliedern des militärischen Geheimdienstes besteht, die Trump auserkoren haben.
Sobald Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, begann die Erdallianz ihre globale Arbeit, um den Einfluss der Kabale ein für alle Mal auszurotten und zu zerstören. USMC-Truppen (Marine-Elitetruppen des US Militärs) strömten in unterirdische Einrichtungen, die unter den FEMA-Lagern versteckt waren, und eliminierten Draco-Agenten. Ein geheimes Militärtribunal wurde eingerichtet, und seit Oktober 2017 wurden über 25.000 versiegelte Anklagen bei PACER.gov eingereicht [Neueste Zahl: 35.000 versiegelte Anklagen].
Die Erdallianz zeigte ihre wahre Stärke, als eine kleine Flotte von Raumschiffen der Dunklen Flotte versuchte, den Planeten aus ihrem Versteck in der Antarktis zu verlassen. Vor diesem Ereignis wusste niemand, dass die Erdallianz ihr eigenes geheimes Raumfahrtprogramm entwickelt hatte, aber anscheinend erschien aus dem Nichts eine Flotte kampffähiger Raumschiffe, die den fliehenden Schiffen der Dunklen Flotte kritischen Schaden zufügte. Während die Erdallianz weiterhin Operationen auf und unter der Erdoberfläche durchführt, um die Menschheit von der Herrschaft der Kabale und der Dracos zu befreien, scheinen sie auch in die Bruderschaft der geheimen Raumfahrtprogramme aufgenommen worden zu sein.

 

2

Geheimes Raumfahrtprogramm des Militärischer-Industriellen Komplexes

Während die Mitglieder der Erdallianz, des Globalen Galaktischen Völkerbunds und sogar der Kabale sich zwar einig sind, dass die Geheimnisse der verheimlichten Raumfahrtprogramme, der ausserirdischen Kontakte und der unterdrückten Technologien den Menschen der Welt offenbart werden sollten, gibt es doch einige Meinungsverschiedenheiten darüber, wie dies zu bewerkstelligen sei.
Die Kabale will diese Informationen über Generationen hinweg verteilt weitergeben. Sie versuchen, die globale Gesellschaft allmählich dazu zu bringen, dass durch die Art der Offenlegung die Rolle der Kabale als absolute und ewige Oberherren über die Menschheit zementiert würde. Die Erdallianz will, dass die Menschheit die Vorteile der freien Energie (oder Nullpunkt-Energie), der Raumfahrt mit Überlichtgeschwindigkeit und die fortschrittlichen medizinischen Technologien nutzen kann. Sie sind sich aber voll und ganz bewusst, dass eine solche Offenlegung das gegenwärtige globale Wirtschaftssystem völlig zum Einsturz bringen und ein totales weltweites Chaos verursachen würde, bis eine neue Ordnung erschaffen ist.
Sowohl die Erdallianz als auch die Kabale beabsichtigen, eine dritte Fraktion, den so genannten Militärisch-Industriellen Komplex mit seinem geheimen Weltraumprogramm (MIC SSP), als Trittstein zur vollständigen Offenlegung zu benutzen [nach Corey Goode]. Auf Seite 334 von The Reagan Diaries 
(’Die Tagebücher von Reagan’) wird enthüllt, dass Präsident Reagan am 11. Juni 1985 über die Fähigkeit des amerikanischen Raumfahrtprogramms informiert wurde, 300 Menschen in eine Umlaufbahn zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass selbst heute noch eine solche Zahl – auf der Grundlage öffentlich bekannten Informationen – als grotesk betrachtet würde.
Es scheint jedoch, dass über schwarze Budgetprogramme die Luftwaffe seit mindestens 30 Jahren geheime Luft- und Raumfahrzeuge entwickelt hatte. Nach Ansicht verschiedener Insider haben Filme wie die Avengers-Serie als orchestrierte Facetten gedient, um das Publikum allmählich an die Existenz unterdrückter Technologien zu gewöhnen. Diese Praxis, verborgene Wahrheiten in Massenmedienproduktionen einzubringen, wird als Predictive Programming 
(voraussagende Programmierung) bezeichnet, und sie wird offenbar auch von der Kabale benutzt, um unser ko-kreatives Bewusstsein zu kapern, um schädliche Situationen herbeizuführen.
Selbst die höchsten Mitglieder des MIC SSP haben keine Ahnung, was wirklich im Kosmos vor sich geht. Sie haben begrenzte Basen auf dem Mond, dem Mars und in der Erdumlaufbahn, aber sie haben keinen Kontakt zu Ausserirdischen und glauben, dass ihr Wissensstand die absolute Wahrheit ist. Es wird vermutet, dass die Veröffentlichung von Informationen über Geheimflugzeuge wie die TR-3B und fliegende Flugzeugträger die Öffentlichkeit für weitere Offenlegungen mit umfassenderem Charakter vorbereiten könnte.
Die Kabale beabsichtigt auch, diesen Offenlegungsprozess auszulösen, wenn sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Herrschaft ernsthaft bedroht fühlen sollte. Dies veranlasst viele zu glauben, dass die jüngsten Bemühungen zur Offenlegung von Tom DeLonge und verschiedenen hochrangigen Luftfahrt- und Militärangehörigen eine Front für eine psychologische Kriegsführung der zunehmend in die Enge getriebenen Kabale waren.

 

1

Secret Space Program Alliance
(’Geheime Raumfahrtprogramm-Allianz’)

Laut zahlreichen Insidern der geheimen Weltraumprogramme hat die Erdallianz ein Pendant jenseits der irdischen Sphäre. Diese Organisation ist als Secret Space Program Alliance (SSP Alliance) bekannt und besteht aus einer Vielzahl von Mitgliedern wie dem Solar Warden, dem ICC und der Global Galactic League of Nations. Obwohl die SSP Alliance fast ausschliesslich aus Mitgliedern besteht, die die meiste Zeit ausserhalb des Planeten verbringen, ist diese Organisation immer noch stark in irdische Angelegenheiten involviert.
Die SSP Allianz stellt die Spitze des Totempfahls in der Hierarchie der geheimen Raumfahrtprogramme dar. Dieser Gruppe wurde ein Sitz in der so genannten Super Föderation gewährt, die sich aus über 60 ausserirdischen Spezies zusammensetzt, welche Experimente mit dem menschlichen, tierischen und pflanzlichen Leben der Erde durchgeführt haben. Die SSP-Allianz hat auch Kontakt mit der Galaktischen Föderation aufgenommen, die sich aus Hunderten von verschiedenen wohlwollenden ausserirdischen Rassen zusammensetzt (Quelle
).
Diese Organisation hatte auch Kontakt zu einer hyper-fortgeschrittenen Gesellschaft von Menschen, die unter der Erdoberfläche in riesigen klimatisierten Hohlräumen leben, in denen menschliches Leben möglich ist. Diese Gesellschaft besteht aus mehreren Gruppen, die von der natürlichen Entwicklung des menschlichen Lebens auf der Erde abstammen. Die Hauptgruppe, bekannt als die Anshar [nach Corey Goode], behaupten, aus einer Zeit aus unserer Zukunft zu stammen und zurückgereist seien, um eine ideale Zeitlinie unterstützen.
Die SSP Allianz hält im Wesentlichen die Zügel der verschiedenen wohlwollenden geheimen Raumfahrtprogramme, die im und um das Sonnensystem herum operieren, in ihren Händen. Diese Gruppe möchte dringend, dass die Menschheit Zugang zu den Informationen und Technologien erhält, die von der Kabale versteckt werden, und viele innerhalb der SSP Allianz bereiten die Menschheit aktiv darauf vor, auf der Welle des erhöhten Bewusstseins zu reiten, die diese gesellschaftlichen Veränderungen mit sich bringen werden.
Die Meinungen innerhalb der SSP Alliance bezüglich dieses kommenden Ereignisses unterscheiden sich jedoch. Die meisten Mitglieder glauben, dass eine bevorstehende elektromagnetische Verschiebung in der Sonnendynamik einen Quantensprung im menschlichen Bewusstsein auslösen wird. Es wird allgemein angenommen, dass die latenten Talente, die dem menschlichen Bewusstsein innewohnen, absichtlich von bösartigen Akteuren unterdrückt wurden, und die Mitglieder der SSP-Allianz haben sich zusammengeschlossen, um diese verkümmerte Hülle von korrupten Mächten wegzufegen und ein neues goldenes Zeitalter für die gesamte Menschheit einzuleiten.

Quelle und mehr: http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2019/06/geheime-raumfahrt-die-offenbarung.html

Share this:

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19