DNA sa vyvíja...

Sternenbotschaft: Die Plejadier (durch Barbara Marciniak) – Februar 2016

Veröffentlicht am Februar 29, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Plejaden - plejadische Botschaft

“Unsere DNA entwickelt sich”

„Naše DNA sa vyvíja“

Byť na Zemi v tejto dobe je jedným najvzrušujúcejším aspektom to, že práve teraz sa deje prepojenie našej DNA. Kozmické žiarenie/lúče prichádzajú na Zem a tým sa uskutočňuje zmena na a v našom tele. Tie rozsiahle dáta, ktoré sú obsahom dejín a vedomia „živej knižnice všetkého života“ sa organizujú a novo-zaraďujú.

Einer der aufregendsten Aspekte zu dieser Zeit auf der Erde zu sein, ist, dass gerade eine Umstellung oder eine Umrüstung in unserer DNA stattfindet. Kosmische Strahlen kommen auf den Planeten, so dass auf und in uns eine Änderung übertragen wird und eine Umstellung innerhalb unserer Körper stattfindet. Die weitgefächerten Daten, die die Geschichte und das Bewusstsein der „Lebendigen Bibliothek Allen Lebens“ enthalten, organisieren und ordnen sich nun neu.

Die DNA entwickelt sich. Neue Spiralen und / oder Stränge werden gebildet, weil die lichtcodierten Verbindungen [auch Marienfäden genannt] sich nun immer mehr bündeln. Die gestreuten Daten werden in unseren Körpern durch elektromagnetische Energien der Quelle zusammengefasst und neu strukturiert.

DNA sa vyvíja. Vytvárajú sa nové špirály a/alebo pramene lebo tie svetlo-kódovania sa neustále spájajú. Tie rozptýlené/rozsypané dáta sa elektromagnetickou energiou zdroja spájajú a novo-štrukturujú.

My Plejáďania – sme tu aby sme ten proces pozorovali a tebe pomáhali a aby sme sa spolu s tebou tiež vyvíjali.

Keď sa deje znova-vytváranie alebo premena vyvinieš oveľa lepší nervový systém, ktorý ti dovolí vstrebať viac dát v tvojom vedomí. Budeš aktivovať oveľa viac mozgových buniek, ktoré doteraz boli v kľude a neboli používané a súčasne začneš úplne používať tvoje fyzické telo – miesto toho malého percentuálneho podielu, ktorým si fungoval doteraz.

Wir – die Plejadier – sind hier, um diesen Prozess in dir zu beobachten, um dir zu helfen, und um uns zusammen mit dir weiterzuentwickeln.

Wenn dieser Wiederaufbau oder auch diese Umstellung vonstatten geht, wirst du ein sehr viel besser entwickeltes Nervensystem aufbauen, eines, das dir erlauben wird, viel mehr Daten in deinem Bewusstsein aufzunehmen. Du wirst sehr, sehr viele deiner Gehirnzellen aktivieren, die bisher ungenutzt in dir ruhten, und gleichzeitig wirst du in den vollen Gebrauch deines gesamten physischen Körpers kommen, statt dieses geringen prozentualen Anteils, unter dem du bisher funktioniert hast.

Jeder Ort auf diesem Planeten ist von dieser Veränderung, diesem Bewusstsein betroffen. Diejenigen unter euch, die die Wächter des Lichtes sind, und die diese gegenwärtige Wirklichkeit völlig verändern und verschiedene Optionen darin einbringen möchten, verankern diese Frequenzen. Wenn es nicht verankert und verstanden wird, dann kann es Verwirrung schaffen. Und es wird Verwirrung schaffen. Deshalb musst du dich erden und in deiner Mitte bleiben.

Tou zmenou, tým vedomím je postihnuté každé miesto na planéte. Tí z vás, ktorí sú strážcami svetla a chcú priniesť do tohodobej reality zmeny a rôzne možnosti tie vibrácie zakotvujú. Môže to spôsobiť zmätok keď sa to zakotví a bude porozumené. Preto sa musíš uzemniť a zostať v tvojom strede.

Neporiadok / chaos – správne použitý – vytvára poriadok.  Mikroštruktúry tohot času sa rozpadajú a enrgia je stále silnejšia a väčšia. Spomeň že si sem prišiel aby si bol prvý/á, kto tú energiu používa. Tým, že tú energiu priťahuješ a v tvojom tele ukladáš rovnáš cesty (nového) vedomia. Jednoduchšie povedané, to pomáha iným aby nemuseli prechádzať tým, čím si bol ochotný prechádzať ty.

Mnohí ľudia zrazu začnú cítiť tie energie bez akejkoľvek prípravy. Každý z vás, ktorý tú energiu priťahuje – zložená z dát a informácií – na tejto planéte vytvára nové cesty na prebádanie (nového) vedomia bez akéhokoľvek slova.

Unordnung / Chaos schafft – richtig angewandt – Ordnung. Das Gefüge Zeit bricht in sich zusammen, und die Energie wird stärker und stärker und größer und größer. Erinnere dich, du bist hierher gekommen, um eine/r der ersten zu sein, die diese Energien anwenden. Indem du diese Energie anziehst und in deinem Körper aufnimmst, ebnest du die Pfade des (neuen) Bewusstseins. Vereinfacht gesagt, wird dies den anderen helfen, so dass sie nicht durch all’ das gehen müssen, durch das du gehst (und bereit warst zu gehen).
Viele Menschen werden plötzlich beginnen, diese Energie – ohne jedwede Vorbereitung – zu fühlen. Ein/e jede/r von euch zieht das Licht – bestehend aus Daten und Informationen – auf den Planeten, und während ihr das tut, erschafft ihr neue Wege, um dieses (neue) Bewusstsein zu erforschen, sogar ohne ein Wort darüber zu verlieren.

Die neuen Pfade des Bewusstseins er/schaffen neue Wirklichkeiten, neue Optionen, neue Entscheidungsmöglichkeiten und neue Weisen – zu leben und zu sein.

Deshalb ist der Zusammenbruch eurer Gesellschaft unvermeidlich:

Tie nové cesty vedomia vy/tvoria nové reality, nové možnosti, nové rozhodnutia a nové spôsoby – ako žiť a BYŤ.

Preto je rozpad vašej spoločnosti nevyhnutelný:

Forma spoločnosti, ktorú teraz žijete neudrží svetlo, neobsahuje žiadne multidimenzionálne možnosti, udržiava ťa v jej obmedzení, každý deň ťa novo-upravuje a ty si z toho už unavený.

Diese Form der Gesellschaft, wie ihr sie heute lebt, hält kein Licht, sie beinhaltet keine multidimensionalen Möglichkeiten, sie hält dich innerhalb ihrer Beschränkung, sie konditioniert dich jeden Tag auf’s Neue, und du bist einfach müde davon.

~ Die Plejader durch Barbara Marciniak, http://www.pleiadians.com/

Übersetzung: Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/02/28/die-plejadier-durch-barbara-marciniak/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58