September 08...


Botschaft für September: Die Quelle allen Seins (durch Nicole Müller)

Správa pre september: zdroj všetkého bytia (cez Nicole ller)
 

von erst-kontakt @ 2014-09-08 – 08:42:40

 

Beschreibung: utter Vater Gott

Quelle allen Seins

Zdroj všetkého bytia

Pre jedných je Boh zdroj všetkého bytia, pre iných Boh otec/matka Bohyňa alebo Allah alebo iné meno. Tá esencia/základ všetkých mien ale je to isté. Esencia všetkého bytia. Časť tejto esencie majú v sebe všetci ľudia, a týmto dielom sú všetci ľudia medzi sebou a so všetkým čo je prepojení.

 

Die Quelle allen Seins, für die einen ist es Gott, für die anderen Vater Gott / Mutter Göttin oder Allah oder ein anderer Name. Aber die Essenz aller Namen ist die Gleiche. Die Essenz der Quelle allen Seins. Einen Teil dieser Essenz haben alle Menschen in sich, durch diesen Teil sind alle Menschen Miteinander und mit Allem-was-ist verbunden.

"Werdet mündig"

„Dospejte“

Milí ľudia, môžete sa tešiť. Začína bezstarostný, ľahký čas/obdobie. Ako najvyšší cieľ by ste teraz mali mať šťastie, všetko ostatné nie je dôležité. Keď ste šťastný budete do vášho života priťahovať veci, ktoré vás urobia ešte šťastnejšími. Vždy môžete voliť, keď sa dobre o seba staráte, robíme to tiež. Vaša zručnosť formovať váš život určuje, čo potkáte. Keď milujete svoj život, potká vás láska. Keď robíte z vášho života predstavenie povinností, potkáte to najnutnejšie. Váš postoj k životu sa odzrkadľuje v tom , čo pottkáte. Nejde o to koľko zarobíte, ale o to čo vyžarujete.

Liebe Menschen, ihr könnt euch freuen. Eine unbeschwerte, leichte Zeit beginnt. Ihr solltet als höchstes Ziel euer Glück haben, alles andere ist nicht so wichtig. Wenn ihr glücklich seid, werdet ihr auch Dinge in euer Leben ziehen, die euch noch glücklicher machen. Ihr könnt immer wählen, wenn ihr gut für euch sorgt, dann tun wir es auch. Euer Geschick euer Leben zu gestalten, bestimmt was euch begegnet.Wenn ihr euer Leben liebt, wird euch Liebe begegnen. Wenn ihr euer Leben zu einer Pflichtveranstaltung macht, wird euch nur das Nötigste begegnen. Eure Einstellung zum Leben spiegelt sich in allem wieder was euch begegnet, es geht nicht drum was ihr verdient, sondern was ihr ausstrahlt.

Váš život je vaše dielo, pozrite sa tam presne a potom rozpoznáte vzťahy a vedzte kde musíte začať robiť zmeny. Pravdu vidíte len vtedy, keď ste v kľude, inak sa vám do toho zamieša EGO. Vaša pozornosť by vždy mala smerovať k radosti zo života. Čo vám nerobí radosť, to nechajte. Mali by ste z vlastnej moci robiť pre seba/vlastné rozhodnutia akým spôsobom chcete žiť. Vy nesiete konzequencie/následky vašich rozhodnutí. Mali by ste myslieť, že tí, ktorí váš život nikdy neopustia, ste vy. Tí ostatní sa môžu rozhodnúť. Teda ste tá hlavná osoba, ktorá udáva tón. Nikto vás nemôže pre vaše konania kritizovať, lebo nikto nežije váš život. Vy ste tí hrdinovia vášho života, robte niečo z toho. Vaše „teraz“ je vždy nové a vy konáte vždy v “teraz“, máte teda vždy príležitosti zmeniť vás, to čo bolo práve teraz alebo včera nezaujíma. „teraz“ je váš čas.

V pravde a jasnosti, Zdroj všetkého Bytia

Euer Leben ist euer Werk, schaut genau hin, dann könnt ihr die Zusammenhänge erkennen und wisst, wo ihr für Veränderungen ansetzen müsst. Ihr seht die Wahrheit nur, wenn ihr in Frieden seid, sonst wird sich immer euer Ego einmischen. Euer Fokus sollte, bei allem was ihr tut auf Lebensfreude liegen, was euch keine Freude macht, das lasst sein. Ihr solltet eigenmächtig für euch selbst entscheiden, wie ihr leben wollt. Ihr tragt selber die Konsequenzen eurer Entscheidungen. Ihr solltet dran denken, die einzigen die garantiert euer Leben nie verlassen seid ihr, alle anderen haben freie Wahl. Also seid ihr die Hauptperson die den Ton angibt. Euch kann niemand für euer Handeln kritisieren, denn niemand lebt euer Leben. Ihr seid selbst die Helden eures Lebens, macht was draus. Euer 'Jetzt' ist immer neu und Ihr handelt immer im 'Jetzt', habt also immer neue Chancen euch zu verändern, was eben oder gestern war interessiert nicht. 'Jetzt' ist eure Zeit.

In Wahrheit und Klarheit, Quelle allen Seins

durch Nicole Müller,02.09.2014, http://www.soul-body-mind.de/
Quelle: http://www.soul-body-mind.de/quelle-allen-seins-2.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58