Výzva indiánskych národov...20.04.2015

Aufruf der Indigenen Völker: Earth Day am 22.April 2015

von erst-kontakt @ 2015-04-20 – 09:16:24

Aufruf der Indigenen Völker: Earth Day am 22.4.2015

Výzva indiánskych národov: Deň Zeme 22.04.2015

Beschreibung: arth Day 2015

Gemeinschaften der indigenen Völker Amerikas rufen dazu auf, am 22.4.2015 etwas für die Erde zu tun. Der diesjährige Earth Day steht unter dem Motto “PLEDGE TO PLANT”. Mach mit bei der bisher größten Pflanz-Aktion und gib der Erde etwas zurück!

Spoločnosti indiánskych národov Ameriky vyzývajú urobiť niečo pre našu Zem 22.04.2015. Tohtoročný deň Zeme prebieha pod motom „PLEDGE TO PLANT“. Zúčastnite sa aj vy tej najväčšej akcii vysádzania a vráťte Zemi niečo späť!

Stará indiánska tradícia hovorí, že v okamihu keď Zemi niečo vezmeš musíš jej tiež niečo vrátiť. Tým dňom Zeme 2015 ďakujeme Zemi. Dáme niečo späť a tým povieme ďakujem za všetko čo sme od matky Zeme dostali. Cieľom je vysadiť celosvetovo miliardu stromov/rastlín. Platí každá rastlina!

Eine alte indianische Tradition besagt, sobald du etwas von der Erde nimmst, musst du ihr auch etwas zurück geben. Mit dem „Earth Day 2015“ bedanken wir uns bei der Erde. Wir geben ihr etwas zurück und sagen somit DANKE für alles, was wir von Mutter Erde bekommen haben. Das Ziel ist es, eine Billion Bäume / Pflanzen weltweit zu säen. Jede Pflanze zählt!

Achte darauf, dass was auch immer du pflanzt, bio, beständig und vor allem für das Anbauklima deiner Umgebung geeignet ist. Falls das Wetter und die Temperaturen am 22. April noch nicht zum Pflanzen geeignet sind, pflanze etwas drinnen oder versprich dir selbst einen Baum zu pflanzen, sobald es draußen warm genug ist.

Dávaj pozor, že čokoľvek vysadíš – bio, trvalé a majú byť predovšetkým také, ktoré sú vhodné pre tvoje okolie. Ak počasie a teploty ešte nie sú vhodné pre vysádbu – tak zasaď niečo vnútri alebo sľúb sebe, že posadíš jeden strom v okamihu keď to teplota dovolí.

Ak bývaš v malom byte tak zasaď niečo do kýbla alebo venuj jeden strom jednej záhrade v susedstve. Staraj sa o tvoje rastliny dokedy nie sú v stave postarať sa same o seba. Jedno čo robíš, zaviaž sa tebe a matke Zemi. Pre klímu Zeme je to dôležité z dôvodu prežitia – istá časť planéty pozostáva z lesov. Každý strom, každá rastlina podporuje stabilizáciu klímy a ponúka životné prostredia pre mnohé zvieratá a druhy rastlín.

Falls du in einer kleinen Wohnung wohnst, pflanze etwas in einem Kübel oder spende einen Baum an einen Garten in der Nachbarschaft. Kümmere dich um deine Pflanzen wie um Kinder bis sie in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Egal was du tust, verpflichte dich dazu, dir gegenüber und Mutter Erde! Für das Klima der Erde ist es überlebenswichtig, dass ein bestimmter Teil des Planeten aus Wäldern besteht. Jeder Baum und jede Pflanze, die gepflanzt wird, unterstützt die Stabilisierung des Klimas und bietet Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten.

Wir können nicht mehr länger warten, bis etwas von alleine geschieht. Die Veränderung sind WIR

>Nemôžeme naďalej čakať až sa niečo udeje same od seba. Tá zmena sme MY.

Tuná niekoľko návrhov:

Pre motýľov: hodvábne rastliny, Geissblatt?, astry

Pre včely: púpava, levandula, margarity, žeruha, slnečnica, rebríček, orgován....

Hier noch einige Pflanz-Anregungen:
Für Schmetterlinge: Seidenpflanze, Geißblatt, Aster
Für Bienen: Löwenzahn, Lavendel, Magerwiesen-Margerite, Löwenmaul, Kapuzinerkresse, Sonnenblume, Schafgarbe, wilder Flieder, Igelkopf, Zinnie

Initiatoren:
Earth Day Network, Forest Nation, The Master Shift, The White Feather Foundation
Webseite: forestnation.com/eart-day
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/327883710751172/

Quelle und mehr: http://www.gehvoran.com/2015/04/aufruf-der-indigenen-voelker-earth-day-am-22-4-2015/

 

 

 

 

Je mehr Menschen sich auf Liebe, Heilung, Mitgefühl und all die schönen Qualitäten des Schöpfers konzentrieren, umso mehr Menschen werden ihre gegenwärtigen Perspektiven verschieben und Mutter Erde mit schönen Absichten und mit-schaffenden Energien versehen. Ihr werdet dann wahrlich die Welt sich jenseits eures Erkennens verschieben sehen.

Čím viac ľudí sa sústredí na lásku, liečbu, súcit a tie pekné kvality stvoriteľa – tým viac ľudí presunie ich súčasnú perspektívu a zabezpečia tým matku Zem pekným úmyslom a spolu-tvoriacimi energiami. Potom skutočne môžete vidieť presun Sveta mimo vášho chápania.

„Anjel Sandalphon, prosím ťa obklop ma tvojou anjel-vibráciou a tvojou hlbokou rezonanciou s Matkou Zem. Pokiaľ tvoje svetlo vstupuje do mojej bytosti prosím aktivuj a prines do rovnováhy moju Matka-Zem-šablónu aby som mohol existovať v harmónii a mieri  s matkou Zem – pokiaľ rozpoznám tú krásu a môj vzostup a vzostup matky Zeme a spolutvorím.“

Vezmite si trochu času, dýchajte hlboko čím prijímate moje svetlo, pozorujete a uznáte, že Matka-Zem-šablóna svetla sa intenzívnejšie aktivuje a v mojej bytosti prichádza do rovnováhy.

"Erzengel Sandalphon, ich bitte dich, mich mit deiner Engel-Schwingung und deiner tiefen Resonanz mit Mutter Erde zu umgeben. Während dein Licht in mein Wesen eindringt bitte ich dich, meine Mutter-Erde-Schablone des Lichts zu aktivieren und in Balance zu bringen, damit ich in Harmonie und Frieden mit Mutter Erde existieren kann, während ich die Schönheit und den vollständigen Aufstieg meines Wesens und der Erde erkenne und mit-schaffe. Danke."

Nehmt euch einfach einen Moment Zeit, atmet tief durch um mein Licht anzunehmen, zu beobachten und anzuerkennen, dass eure Mutter-Erde-Schablone des Lichts vollständiger aktiviert wird und innerhalb eures Wesens in Balance kommt.

"Ich wähle jetzt Liebe, Frieden, Harmonie, Schönheit und Glück mit Mutter Erde mit zu schaffen, alle schädlichen Ängste aus meinem Wesen auflösend, damit ich die natürliche Schönheit der Mutter jetzt und für immer mehr und mehr erfahren kann."

Volím teraz spolu-vytvoriť lásku, mier, harmóniu a šťastie s matkou Zem, rozpustiť všetky škodlivé strachy z mojej bytosti aby som mohol zažiť prirodzenú krásu Matky teraz a navždy viac a viac“.

Je to nádherná afirmácia a úmysel za účelom, že sa presvedčíte o prebraní vašej zodpovednosti za vaše myšlienky a perspektívy, deliac s matkou Zem krásu vašej bytosti – čo sa môže manifestovať/prejavovať/prenášať do Zeme aby ste to všetko vedome mohli zažiť.

Vedzte, že ste v rezonancii a spolutvoríte s Matkou Zem – to je niečo čo nemôžete zanedbávať.

S láskou a pravdou anjel Sandalphon

Dies ist eine wunderbare Affirmation und Absicht um sicherzustellen, dass ihr die Verantwortung für eure Gedanken und Perspektiven übernehmt, mit Mutter Erde die Schönheit eures Wesens so teilend, kann sie dies in die Erde manifestieren, um alles zu erleben.

Wisst, dass ihr in Resonanz seid und mit Mutter Erde mit-schafft ~ dies ist etwas, was ihr nicht vernachlässigen könnt.

Mit und in Wahrheit,

Erzengel Sandalphon

Erzengel Sandalphon durch Natalie Glasson, 17.04.2015,http://www.wisdomofthelight.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0natalie.html

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19