Die Aktivierung läuft ...

 Spiritualität & Erwachen:  Spiritualiata a prebudenie

„Die Aktivierung läuft …“ (von Bruno Würtenberger)

„Aktivácia prebieha....“

Veröffentlicht am Juli 2, 2016von erstkontakt blog

„Die Aktivierung läuft“ –Aktivácia prebieha“

„Všetci cítia, že prebieha niečo VEĽKÉ. Ale čo presne? Deje sa aktivácia nášho celého/úplného potenciálu a to nie je pre každého radostné“

Normálne sa všetci tešia keď sa im povie, že sa aktivujú všetky ich potenciály. Ale tak jednoduché to nie je. Aspoň nie pre každého z nás. Prečo? Lebo sa aktivujú nie len naše svetelné, ale aj naše tieňové potenciály. Všetko nepekné čo sme v nás ešte netransformovali/nepremenili vystupuje z tieňovej strany na povrch. Niektorí ľudia žijú ich svetlé a iní ich tmavé strany. To samé ale neurčuje čo sa vynorí na povrch. Skutočne zlí ľudia môžu totiž zrazu byť dobrí a doteraz dobrí sa menia na opak. Kto mňa pozná ten vie, že „dobré“ alebo „zlé“ pre mňa nie je hodnotenie. Myslím to v zmysle deň a noc. Tým teda rovnohodné. To sa dá pozorovať – aj keď máte sklon, ako ja k dobrému. Niektorí z nás potláčali ich tmavé alebo temné strany alebo aspoň ich kontrolovali. A to v budúcnosti už nebude možné. Kde je svetlo bude svetlo a kde je temnota bude temnota. Teda všetko čo doteraz bolo potláčané alebo kontrolované sa krok za krokom vynorí na povrch. Tí ľudia, ktorí doteraz potláčali ich hnev sa už nemôžu zdržiavať a tí, ktorí sa nechali unášať temnými historkami ale v podstate chcú len dobré a plné svetla rozkvitnú v ich plnej kráse. Mnohí ale u seba z toho nič nezistia/nevšimnú si. Totiž tí, ktorí už žijú to čo skutočne cítia. V podstate teda nejde o „dobro“ alebo „zlo“ ale o: žiť to čo je pravda. Doteraz sa dala schovať. Ale teraz sa vracia pravdivosť a my všetci sa zažijeme v svetle pravdy. A ukáže sa či sme správne zvolili našich priateľov, kolegov, partnerov. V budúcnosti teda nemusíme byť prekvapení keď sa niekto odhalí ako niečo čo sme nemysleli. V dobrom ako aj v zlom. Môžeme byť prekvapení aj z nás....

„Alle spüren, dass etwas GROSSES am Laufen ist. Aber was genau geschieht? Es geschieht die Aktivierung unseres Gesamtpotentials und das ist nicht für jeden erfreulich.“

Normalerweise freuen sich alle, wenn man ihnen sagt, dass all‘ ihre Potentiale aktiviert werden. Aber so einfach ist das nicht. Zumindest nicht für jeden von uns. Warum? Weil nicht nur unsere lichtvollen, sondern auch unsere Schattenpotentiale aktiviert werden. Alles, was wir an Unschönem in uns noch nicht transformiert haben, wird aus seiner Schattenexistenz hervortreten und zum Vorschein kommen.

Einige Menschen leben ihre dunkle Seite und andere ihre lichtvolle. Dies alleine lässt aber nicht bestimmen, was nun während der Aktivierung an die Oberfläche kommen wird. Eher schlechte Menschen können nämlich plötzlich gut werden und bisher gute und liebe Menschen kehren sich plötzlich ins Gegenteil. Wer mich kennt weiß, dass ich ‚gut’ und ‚schlecht’ nicht bewertend meine. Ich meine das im Sinne von Tag und Nacht. Somit also gleich-wertig. Das kann man durchaus so betrachten – auch wenn man selber, so wie ich, zur lichtvollen Seite tendiert. Einige von uns haben ihr Licht und andere ihren Schatten unterdrückt oder zumindest kontrolliert. Nun, dies wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wo Licht ist wird Licht sein, und wo Schatten ist wird Schatten sein. Es kommt also überall mehr und mehr genau das zum Vorschein, was bisher unterdrückt oder kontrolliert wurde. Menschen die zum Beispiel bisher ihre Wut unterdrückt und überspielt haben, können sich nicht mehr zurückhalten und jene die sich zu finsteren Geschichten haben mitreißen lassen, aber eigentlich nur das Gute und Lichtvolle wollen, werden in ihrer ganzen Schönheit erblühen.

Viele werden bei sich davon aber nicht viel bemerken. Jene nämlich, welche bereits das leben, was sie auch wirklich fühlen. Es geht also nicht wirklich um ‚gut’ und ‚böse’ sondern darum, das zu leben, was die Wahrheit ist. Bisher konnte sie versteckt werden. Doch nun kehrt die Wahrhaftigkeit zurück und wir werden uns und alle anderen im Licht ihrer Wahrheit erleben. Und es wird sich zeigen, ob wir zum Beispiel unsere Freunde, Partner und Kollegen gut gewählt haben oder nicht. Wir dürfen in Zukunft also nicht überrascht sein, wenn der eine oder andere sich als etwas entpuppt, was wir nicht gedacht hätten. Im Guten wie im Schlechten. Wir könnten auch von uns selbst überrascht werden …

Doch nun die gute Nachricht: Sollte etwas Dunkles in uns oder jemand anderem zum Vorschein kommen, dann bietet sich die unglaublich hervorragende Chance, seinen Schatten zu integrieren. Die Aktivierung ist auch eine hervorragende Integrationsphase. In solchen Zeitabschnitten entscheiden wir mehr denn je über unsere Zukunft.

Allerdings will korrektes Integrieren gelernt und geübt sein. Wer dies nicht kann oder glaubt, dass es einfach so ginge, der hat schlechte Karten im Spiel der Wahrhaftigkeit. Daher empfehle ich dringend, dass es jeder so schnell als möglich noch lernt. Theoretisch geht das leider schlecht, denn nur Wissen lässt sich vermitteln und das genügt nicht mehr. Praxis ist notwendig um die Weisheit der Integration auch im echten Leben zu erfahren.

Teraz tá dobrá správa: keby sa v nás alebo v niekom vynorilo niečo tmavé tak sa ponúka neuveriteľne výborná šanca, totiž integrovať svoj tieň. Aktivácia je tiež úžasná fáza integrácie. V takých časových odsekoch totiž rozhodneme našu budúcnosť viac ako kedykoľvek predtým.

Ale korektné integrovanie musí byť naučené a cvičené. Kto to nevie alebo verí, že to je jednoduché – ten má zlé karty v hre pravdivosti. Preto nutne odporúčam aby sa to každý tak rýchlo ako možné naučil. Teoreticky to ale funguje zle, lebo len vedomosť sa dá predať a to už nestačí. Je nutná prax aby sme zažili múdrosť integrácie v dennom živote. (meditácia)

A ako už povedané, aktivácia už prebieha a neberie ohľad na to či sme pripravení alebo nie. Nejde o nás ako individuálne osoby ale o ľudstvo v jeho celku. Aj Zem už nezvládne potláčať jej bolesť. Rada by to naďalej robila kvôli nám. Ale aktivácia sa týka aj jej a tiež celej slnenčnej sústavy. Skončí to tam, že bude znovu-vytvorená úplná, dokonalá harmónia. Pre väčšinu z nás. Budeme mať prístup k vesmírnym vedomostiam a k bezpodmienečnej láske. Počas aktivácie bude pravdepodobne niečo aj nepríjemné. Zmeny sú často sprevádzané rozlúčkami. Ale to nie je niečo čoho by sme sa mali báť. Jedno čo sa v nás a okolo nás  deje je krátodobé a ľahko prekonatelné keď vieme, že to nie je nebezpečné. A nebezpečné to nie je, vynorí sa na povrch len to čo v podkroví už vždy bolo. O čo viac a hlbšie skúmame a integrujeme naše nedostatky tým ľahší bude pre nás ten proces.

Pre niektorých to bude dokonca úžasná doba.

Ako vždy: každý rozhoduje pre seba samého.

Und wie gesagt, die Aktivierung läuft und sie nimmt keine Rücksicht darauf, ob wir bereit sind oder nicht. Es geht nicht um uns als Einzelindividualität, sondern um die Menschheit im Gesamten. Auch die Erde schafft es nicht mehr ihren Schmerz zu unterdrücken. Sie würde es weiterhin tun, uns allen zuliebe. Aber die Aktivierung betrifft auch sie und auch den Himmel und auch unser gesamtes Sonnensystem.

Enden wird es dort, dass die vollkommene Harmonie wieder hergestellt sein wird. Für die meisten von uns. Wir werden wieder Zugang zum universellen Wissen und vor allem zur bedingungslosen Liebe haben. Während der Aktivierung wird manches möglicherweise auch etwas unangenehm sein. Umstellungen sind meistens mit Abschied verbunden. Aber es ist nichts, was zu befürchten wäre. Einerlei was gerade geschieht, in und um uns herum, es ist nur von kurzer Dauer und leicht zu überstehen wenn man weiß, dass es nicht gefährlich ist. Und es ist nicht gefährlich, es kommt ja nur das zum Vorschein, was eh‘ schon die ganze Zeit im Untergrund schlummert. Je mehr und tiefgehender wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten erforscht und integriert haben, desto leichter wird dieser Prozess für uns ablaufen. Für manche wird es sogar eine besonders wundervolle Zeit sein.

Wie immer: Jeder entscheidet für sich selbst.

Es versteht sich von selbst, dass alles was ich tue und anbiete alleine auf dieses große Ziel ausgerichtet ist. Jetzt ist die beste Zeit Unterstützung anzunehmen. Die beste Zeit um noch ein wenig auszuholen. Je mehr Menschen während diesem Durchbruch bei klarem Verstand und offenem Herzen sind, desto einfacher wird es auch für jene sein, welche leider nicht vorbereitet sind.

Und noch etwas ganz Wichtiges: Für Selbstüberschätzung ist jetzt definitiv eine ziemlich schlechte Zeit! Entweder sind wir vorbereitet und haben die letzten Jahrzehnte an unserer Klärung gearbeitet oder nicht. Entweder haben wir die Arbeit an uns richtig, wahrhaftig, korrekt und wirksam durchgeführt oder nicht. Das Universum funktioniert auf der Basis von Resonanz und diese lässt sich nicht täuschen, bestechen oder mit sich verhandeln.

Je samozrejmé, že všetko čo robím a ponúkam je usmernené na ten veľký cieľ. Teraz je najlepší čas ponúknuť/prijať podporu. Najlepší čas na rozšírenie. Čím viac ľudí je v tomto čase pri jasnom rozume a má otvorené srdce tým jednoduchšie to bude aj pre tých, ktorí bohužiaľ nie sú pripravení.

A ešte niečo dôležité: Pre samoľübosť a ľahostajnosť je definitívne dosť zlý čas. Alebo sme pripravení a pracovali sme posledné desaťročia na našej očiste alebo nie. Vesmír funguje na základe rozonancie a tá sa nedá oklamať alebo podplatiť a ani nevyjednáva.

Čo je, to je.  Teda to nie je čas súdu, Boh nesúdi - ale je to čas pravdivosti. Čo je pravda sa ukáže... Čo je nepravda to sa ukáže tiež...Ale to pravdivé, pravé a krásne bude pretrvávať. Všetko iné sa presunie do úrovne, ktorá už na nás nemá žiaden vplyv. Brány sú otvorené a my všetci budeme fyzicky (niektorí aj telesne) veľmi zaťažení (veľa sa bude očakávať). Je dobre vedieť, že aj fyzicky sme absolútne stabilní.

Inak odporúčam rýchlu stabilizáciu.

Malo by tvoje telo odmietať potravu, na ktorú si predtým bol zvyknutý tak ho počúvaj. Totiž keď chceme zvládnuť tú aktiváciu tak naše telo tiež musí byť čisté aby bolo v rezonancii s našou svetlaplnou budúcnosťou.

Was Ist, das Ist. Es ist also nicht die Zeit des Gerichtes, Gott richtet nicht, sondern die Zeit der Wahrhaftigkeit. Was wahr ist zeigt sich… Was unwahr ist, zeigt sich auch… Aber nur das Wahre, Echte und Schöne wird fortdauern. Alles andere verschiebt sich in eine Ebene, welche keinen Einfluss mehr auf uns hat. Die Tore sind also geöffnet und wir alle werden psychisch (manche auch körperlich) sehr gefordert sein. Gut zu wissen, dass man selbst psychisch absolut stabil ist.

Wenn Dir dieses Angebot bewirkt, dass Du meine Worte nicht mehr ernst nimmst, dann hast Du offenbar nicht begriffen, dass es auch gute, rechtschaffene, aufrichtige und ehrliche Menschen gibt. Wenn Du mir also vertraust – was ich jedem nur empfehlen kann – dann sehen wir uns. Ansonsten Euch allen eine gute Zeit! Wir sehen uns drüben.

Ps: Sollte sich Dein Körper gegen Deine gewohnte Ernährungsweise sträuben oder Du einfach so Gedanken hast, dass Du dies oder jenes nicht mehr konsumieren solltest, dann tue es! Wenn wir die Aktivierung nämlich auch mit unserem physischen Körper überstehen wollen, dann muss auch er genau so rein und sauber sein, wie auch wir es sein müssen, um in Resonanz mit der lichtvollen Zukunft zu sein.

Bruno Würtenberger

Quelle: https://www.facebook.com/notes/bruno-w%C3%BCrtenberger/die-aktivierung-l%C3%A4uft/10154161125767534

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19