Tajomný zdroj nášho vedomia 1.+2. diel...

Jason Mason: Der rätselhafte Ursprung unseres Bewusstseins und der Materie des Universums – Teil 1 (02.Mai 2019)

Jason Mason: tajomný zdroj nášho vedomia a hmoty vesmíru - 1. časť (2. máj 2019)

Veröffentlicht am Mai 2, 2019von erstkontakt blog

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

 Počítačový inžinier dr. Bernardo Kastrup z Technickej univerzity v Eindhovene v Holandsku je odborníkom na umelú inteligenciu a rekonfigurovateľné počítačové systémy. Okrem iného, ​​Dr. Kastrup už pracoval v CERN a publikoval množstvo článkov a kníh o filozofii a vede. Jeho posledná kniha s názvom "Idea/predstava sveta" je založená na sérii rigoróznych analýz a empirických dôkazov a dokazuje existenciu takzvaného "informačného realizmu". Táto práca uvádza, že vedomie je hnacou silou v prírode a vo vesmíre. Nové poznatky o filozofii, neurológii, psychológii a fyzike to nakoniec potvrdzujú.

Ďalším výskumníkom, ktorý sa špecializuje na túto tému, je autor fyziky a bestselleru profesor Max Tegmark, ktorý v roku 2014 vydal knihu "Náš matematický vesmír". V ňom opisuje, že stavebné kamene hmoty – tj. protóny, atómy, molekuly a následne biologické bunky a iné látky až po hviezdy - sú v podstate "zbytočnou batožinou" a nie skutočnou! Z vedeckého hľadiska, iba matematické procesy, ktoré my ľudia používame na opis správania sa hmoty, sú "skutočné" - ale nie záležitosť samotná! Vesmír je teda súborom abstraktných síl a vecí, ktoré sú navzájom prepojené, ale bez hmoty. Naša fyzická existencia je založená na matematických a fyzikálnych opisoch, ale v podstate vyvracia prítomnosť samotnej hmoty. Vo vedeckých pozorovaniach teda nie je záležitosť, ale iba "informácia" samotná je v konečnom dôsledku skutočná! Naše vedomie je základnou požiadavkou koncepcie informačného realizmu, a preto naša existencia na najzákladnejšej úrovni má filozofický charakter, aj keď sa nám zdá, že všetko je len fyzika!

Fyzici sa snažia rozdeliť vesmír a hmotu na stále menšie časti a častice, ktoré sú stále považované za pevné a nemenitelné, ale atómy majú aj stále menšie a menšie stavebné kamene a hlbšie preniká do tohto tajomstva konštrukcie hmoty, existuje menej hmatateľná forma. V konečnom dôsledku vec nie je ničím iným ako energetickými oblasťami zodpovednými za budovanie prírody. Ale keď tieto javy pochádzajú a čerpajú svoju energiu, čo je záhadné a ich pôvod nemožno vedecky pozorovať! Preto pre výskumných pracovníkov v súčasnosti to vyzerá tak, že energia nemá skutočnú podstatu. Preto fyzici teraz tvrdia, že hmota je ilúzia! Takže iba matematické procesy, ktoré vedci používajú vo svojich teóriách, sú skutočné - ale fyzický svet nie potrebný na vytvorenie týchto matematických opisov na prvom mieste!

Preto si realisti informácií myslia, že záležitosť pochádza zo spracovania informácií, nie naopak. Ľudská myseľ, jej psychika a duša sú preto pravdepodobne vyspelým fenoménom čistej abstraktnej manipulácie s informáciami - aspoň to veria výskumníci. Veriaci ľudia v tejto teórii môžu vidieť ďalšie dôkazy o existencii konečného Stvoriteľa Vesmíru, ktorý môže byť tiež nazývaný „Boh“, pretože odkiaľ pôvodne pochádzajú všetky informácie vo vesmíre, ak nemá žiadne fyzické alebo duchovné základy?

 

 Ako by mali čisté informácie existovať bez vedomia, mysle a hmoty? Ľudská myseľ nie je schopná si predstaviť príčinu týchto javov, takže zdroj fyzického vesmíru je v konečnom logickom dôsledku mimo našej schopnosti pochopiť ho v jeho plnom význame. Výskumníci majú svoje problémy vidieť zmysel v týchto zisteniach a pripisujú našu primárnu existenciu prítomnosti informácií! Nechcú priznať, že vesmír podlieha prebiehajúcemu procesu stvorenia, ktorý je pre nás nepredstaviteľný. Filozofia a fyzika sa tu stretávajú s takmer neprekonateľnými hranicami - odpoveďou je iba vyššia božská inteligencia vo forme primárneho zdroja.

Stvorenie je vytvorené na vytvorenie ilúzie hmoty, v ktorej sa my ľudia môžeme vyjadriť prostredníctvom našich tiel, nášho vedomia a našich duší. Pevná hmota je teda kvalitou našich skúseností vo fyzickom vnímateľnom vesmíre. Je to svet vnímania, ktorý je naplnený nepochopiteľnou mysľou, úrovňou, ktorá existuje za fyzickým svetom vnímania. Túto úroveň možno vyjadriť len prostredníctvom našich myšlienok a emócií. Myšlienky vznikajú z nášho vedomia a to zase od zjavného ničoho, napriek tomu môžeme s ním vytvoriť teórie a predpovede! Profesor Max Tegmark považuje záležitos/skutočnosť za zbytočnú batožinu, pretože dospel k záveru, že vesmír je vedomá, inteligentne konštruovaná, mentálna konštrukcia, ktorá robí/vytvára ilúziu na našej obrazovke vnímania!

Toto zobrazenie /predstavu tiež zahŕňa Dr. Kastrup, ktorý vysvetľuje, že tento duševný vesmír v skutočnosti existuje len v našej mysli, nielen v našej individuálnej mysli, ale v kolektívnej mysli všetkých živých bytostí na svete, je to „transpersonálne energetické pole“, ktoré sa prejavuje pred nami ako telesnosť ako tuhá, pevná a definovateľná látka. Naše osobné duchovné procesy s touto vecou pôsobia iba pozorovanie sveta okolo nás. To znamená, že fyzika teraz vedie týchto výskumníkov od informačného realizmu ku konceptu "mentálneho vesmíru", ktorý má nepochopiteľný pôvod, takže veda prišla o krok bližšie k poznaniu existencie nepochopiteľného tvorcu tohto vesmíru!

 

Ďalšia nová teória fyzikov uvádza, že neexistuje lineárne načasovanie, a teda minulosť; súčasnosť a budúcnosť nemôžu koexistovať. Takže všetko okolo nás už bolo plánované komplikovaným spôsobom, predtým než sme sa narodili a budúci osud každého človeka už bol rozhodnutý z tejto nadčasovej perspektívy! Nová teória hovorí, že čas „neprechádza“ a že všetko vo vesmíre existuje večne a musí byť vždy nadčasovou prítomnosťou. Výskumníci z toho odvodzujú, že čas predstavuje samostatný rozmer časopriestoru, ktorý v skutočnosti nemôže bežať lineárne, pretože samotný časopriestor to nerobí! Čas je preto neoddeliteľnou súčasťou väčšieho vzoru v štruktúre vesmíru. To znamená, že všetko, čo sa stalo v minulosti, sa deje práve teraz a bude sa diať v budúcnosti, a preto má presné miesto vo vesmíre vo forme času!

Táto teória je od Dr. Bradford Skow, profesor filozofie na Massachusetts Institute of Technology (MIT); Skow hovorí, že naše pozorovanie vesmíru nám ukazuje, že čas a udalosti v čase sa súčasne rozširujú vo všetkých smeroch. To znamená, že naše lineárne vnímanie času je nesprávne. Čas nie je lineárny a všetko okolo nás existuje navždy v časopriestore! Táto nová teória času sa nazýva "blokový vesmír" a v ňom existuje vždy čas. Inými slovami, akonáhle nastane nejaká udalosť, tak bude aj naďalej existovať niekde v časopriestore vesmíru. Táto teória je v súlade s teóriou relativity Alberta Einsteina, ktorý vyhlásil, že priestor a čas sú v skutočnosti súčasťou štvorrozmernej štruktúry, v ktorej všetky udalosti, ktoré sa odohrávajú v čase, majú svoju vlastnú koordináciu v časopriestore! Dr. Skow dodáva, že teória blokového vesmíru uvádza, že naše činy ovplyvňujú nielen budúcnosť, ale aj súčasnosť a minulosť - pretože sa šíria vo všetkých smeroch priestoru. My ako ľudia sa preto nenachádzame v jedinom čase, ale existujú v rôznych "časových úsekoch" v nekonečnom vesmíre!

Tieto teórie ukazujú existenciu vnímajúceho vedomia vo vesmíre a táto skutočnosť je jednou z najväčších vedeckých záhad všetkých čias! Je to len ďalší dôkaz existencie milujúcej sily vo vesmíre, ktorá ovplyvňuje vedomie našej duše. Existencia a vznik biologických mechanizmov a ľudských tiel, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli tieto skúsenosti zbierať, ešte stále nie je možné vysvetliť vedou! Ako by mohol vesmír vytvoriť biologické bytosti so sebapoznaním, aby sa subjektívne vnímali? Tieto debaty opäť zintenzívnili nové objavy kvantovej mechaniky pretože ukazujú, že vedomie je symbiotickou univerzálnou silou potrebnou na vytvorenie reality časopriestoru!

Teoretický fyzik Roger Penrose a psychológ Stuart Hameroff vyvinuli teóriu „redukcie objektívneho cieľa“ alebo ORCH-OR. Hovorí, že vedomie nevzniká v našom mozgu, ale v kvantovom jadre nášho vesmíru. Je to pôvodný zdroj, ktorý existuje imanentne a večne vo vesmíre!

Z tohto dôvodu neexistuje žiadna fyzická smrť, pretože naše vedomie je večné a nesmrteľné! My ľudia môžeme zanechať dojem svojou mysľou vo forme reziduálnych informácií v štruktúre sveta okolo nás a dvaja výskumníci vysvetľujú, že táto kontroverzná myšlienka kvantového vedomia nezávisí od biologického tela, a preto s veľkou pravdepodobnosťou večný život musí existovať po smrti!
 
 
 
Ďalšou teóriou je tzv. „Panpsychizmus“, podľa ktorého všetky existujúce hmotné objekty majú duchovné vlastnosti. Takže všetko vo vesmíre je vedomé a vynorilo sa z proto-vedomia, ktoré muselo existovať pred stvorením vesmíru. Nemecko-americký fyzik Bernard Haisch tiež vysvetlil, že vedomie vychádza z kvantového vákua a nie je obmedzené na biologické organizmy, ale existuje ako forma vedomenia a inteligencie v celom vesmíre. Haisch to nazýva aj "Božou teóriou". Vo svojej rovnomennej knihe píše, že konečne všetci ľudia by sa mali naučiť, že ako nesmrteľná duchovná bytosť nesú božskú iskru a že toto poznanie môže byť použité na ukončenie nenávisti a strachu vyvolaného násilia na našej planéte! Následne ďalší známi vedci, ako napríklad známy fyzik John Archibald Wheeler (1911-2008), ktorý pracoval na základných experimentoch v kvantovej mechanike, tvrdia, že iba ľudské pozorovanie produkuje fyzický vesmír - dovtedy existuje v nedefinovanom kvantovom potenciáli alebo „superpozícii“, kým naše vedomé pozorovanie nezabezpečuje, že sa realita zrúti do jedného stavu. Bez nášho vedomého pozorovania teda nie je možná žiadna objektívna realita vo vesmíre - nemôže existovať nezávisle bez nás!
 
 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 96
 
Dr. Daryl Bem stanovil určité experimenty, ktoré opisuje vo svojej práci „Pocit budúcnosti“. Obsahuje experimentálne dôkazy, že ľudská myseľ prijíma spomienky na budúcnosť a má kognitívny zmysel budúcnosti, ktorý sa prejavuje v dnešnej dobe. Presný mechanizmus, ktorý spôsobuje tieto PSI-fenomény predpovede je zatiaľ neznámy ale pravdepodobne má niečo spoločné s blokovým vesmírom a skutočnosťou, že náš mozog funguje ako kvantový počítač!
Všetky tieto fakty nie sú v podstate ničím novým, pretože bolo skúmané mimosmyslové vnímanie, ako napr diaľkové prezeranie a experimentovanie s PSI-právomocami ľudí. Americká tajná služba CIA uverejnila v roku 2017 mnohé doteraz najtajnejšie dokumenty o tomto výskume a jeho legendárnej Projektovej bráne. To bol program, v ktorom vyškolení americkí a sovietsky PSI-špióni pracovali proti sebe v období studenej vojny, aby sa špehovali prostredníctvom diaľkového sledovania.
Tieto procesy, ktoré nemožno merať fyzikálnymi prostriedkami sú už popísané v starodávnych legendách a mýtoch stvorenia pretože boli zaznamenané/odovzdané v mnohých písmach. Vo vesmíre existuje vysoký rozvoj ľudského vedomia a jeho duší, ktoré existujú navždy pretože lineárny čas je ilúziou. Existujú určité kozmické zákony života, ktoré sa majú na/sledovať, aby sa mohli vydať na výstupnú cestu vo vesmíre. Toto je možné učiť sa duchovne, rásť prostredníctvom vedomých skúseností v pozemskom živote a nakoniec získať duchovné postrehy, ktoré vedú k stále novým úrovniam duchovného rastu. Táto cesta nás vedie späť do božského zdroja existencie, pôvodu a zdroja všetkej lásky. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto kontroverzných udalostiach, prečítajte si moje knihy "Môj otec bol MiB časť 1 a časť 2".
Tento článok môže byť s radosťou zdieľaný!

 

 

 

Jason Mason: Der rätselhafte Ursprung unseres Bewusstseins und der Materie des Universums – Teil 2 (08.Mai 2019)

Veröffentlicht am Mai 7, 2019von erstkontakt blog

Tajomný zdroj nášho vedomia a hmoty vesmíru - 2. časť (8. máj 2019)

ttps://i1.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2019/05/Milchstra%C3%9Fe-768x511.jpg

Ďalšia nová teória-Theorie  je, že zákony fyziky vo vesmíre boli zakódované vynikajúcou inteligenciou do štruktúry fyziky. Táto teória pochádza d profilovaného astronóma a astrobiológa Caleba Scharfa, ktorý tvrdí, že mimozemské alebo nadprirodzené vedomie je naprogramované do štruktúry vesmíru. Scharf postuluje, že vyššia forma inteligencie môže zaviesť živé systémy do fyzikálnych zákonov vesmíru a použiť túto energiu na manipuláciu „svetelnej hmoty“ pretože živé bytosti, ako sú ľudia, sú zložené z hmoty, ktorá je v podstate zložená z čistého svetla. Faktom je, že veda hlavného prúdu stále chápe veľmi málo o skutočných procesoch vo vesmíre.

Pozorovania kvantovej mechaniky dokazujú, že medzi vedomím a tvorbou fyzickej reality existuje zahlmené a základné spojenie

Kým veda môže pozorovať, čo hmota robí prostredníctvom experimentovania - Experimente , výskumníci stále nevedia, čo vlastne je alebo kto alebo aký "softvér" poskytuje pre tento "hardvér". Neurológovia vysvetľujú, že naše vedomie funguje ako softvér a náš mozog funguje ako hardvér, ale zdroj vedomia zostáva stále neznámy. Až donedávna vedci navrhli, že ľudské vedomie je založené na chémii hmoty a mozgu a nemá žiadne nehmotné alebo transcendentálne vlastnosti. Fyzika sa však odklonila od tohto modelu, pretože ako môže človek vysvetliť, že komplex zdanlivo náhodných, nevedomých zložiek hmoty vytvára komplexné vedomie s rôznymi emocionálnymi stavmi a emóciami, ako majú ľudia, ktorí sú tiež schopní sebapoznania ?

 

 Hlboká povaha nášho vedomia leží za merateľnou a pozorovateľnou oblasťou, ktorú dnes veda môže dosiahnuť: fyzika môže rozbiť stavebné kamene hmoty na základné častice, ale nemôže vysvetliť ako sú postavené alebo nezávislé od našich. Môže sa objaviť pozorovanie v časopriestore. Pretože fyzici nepoznajú odpovede na tieto otázky, môžu len zistiť, že fyzické štruktúry a hmota sa v konečnom dôsledku skladajú zo síl, ktoré samy o sebe nemajú žiadnu štruktúru a preto sa správajú ako softvér v zdrojovom kóde vesmíru. To je dôvod, prečo si súčasní výskumníci uvedomujú, že náš fyzický svet môže byť vnímaný iba naším vedomím ako štruktúra tvorená vedomými skúsenosťami v časopriestore! Celý náš život pozostáva zo zbierky takých skúseností v lineárnom časovom priebehu až po udalosť, ktorú nazývame „smrťou“, ale ktorá predstavuje iba prechod  večnej energie do iného stavu vedomia!

Táto skutočnosť vystrašuje materialistických vedcov pretože v sebe zahŕňa mystiku a filozofiu vo vesmíre, ktorá je výsledkom starostlivej série myšlienkových procesov a pozorovaní o obmedzeniach objektívnej vedy! Preto mnohí výskumníci teraz musia radikálne zmeniť svoje myslenie pretože to je jediný spôsob ako dosiahnuť ďalší pokrok pri riešení týchto problémov!

Otázkou už nie je ako vedomie vzniká z nevedomej veci pretože všetka hmota vo vesmíre je pôvodne vedomá. Otázkou už nie je ako je vedomie založené na hmote - pretože hmota je vlastne založená na vedomí realizovanom prostredníctvom kvantových fyzikálnych procesov pozorovateľa vo vesmíre. Hoci experimenty už dávno dokázali, že vo vesmíre pracujú neviditeľné sily (gravitácia, čas, temná hmota, sily PSI atď.) tak ešte stále existuje mnoho skeptikov, ktorí neveria pretože tieto nehmotné javy nie sú fyzické Experimenty - ktoré tiež pozostávajú z hmoty - nemôžu to pochopiť. Tak je to s našou dušou a emocionálnym životom, pretože naše myšlienky a emócie tiež nie sú viditeľné.

Preto je skutočná povaha takýchto nefyzických vlastností stále tajomná a pravdepodobne súvisí s vyššími dimenziami existencie, ktoré sú pre nás neprístupné. Najradikálnejšia verzia týchto modelov uvádza, že fyzická realita sa v konečnom dôsledku neskladá z hmoty ale iba z čistého vedomia, ktorého pravý pôvod nemôžeme pozorovať! V tomto zmysle je fyzicko-materiálny svet o niečo viac ako štruktúra v nepochopiteľnom ľudskom vedomí, ktoré vytvára vonkajší svet, ktorý vnímame, čo je v konečnom dôsledku ilúzia alebo holografické premietnutie vedomia samotného! Bez vedomia, fyzický vesmír a náš svet by nemohli existovať nezávisle! Realita potrebuje mentálneho „realizátora“ vo forme hardvéru.
Skeptickí vedci si nedokážu predstaviť, že najmenšie základné častice hmoty by mohli byť vedomé, ale prečo by nemali byť, my ľudia sme súčtom našich volieb a teda vedomí. Možnosť, že vedomie je skutočným a pevným materiálom našej reality, čo je v podstate hardvér, ktorý obsahuje softvér, je samozrejme radikálna myšlienka! Ale až potom môžu vzniknúť naše fyzikálne a matematické teórie o vesmíre! Táto realizácia úplne zvráti náš normálny pohľad na realitu spôsobom, ktorý je nepolapiteľný!
Ďalším bodom je, že v kvantovej fyzike existuje viac ako jedna realita! Nové experimenty nakoniec poskytli odpovede na ďalšiu starú skladbu teoretickej fyziky, ktorá sa týka základnej reality. Zložitý myšlienkový experiment ukázal, že dvaja ľudia pozorujúci rovnaký fotón môžu urobiť dva rôzne závery o absolútnom stave tohto fotónu. Je to podobný princíp ako myšlienkový experiment  Schrödingerovej mačky - to je paradox v priamom prenose kvantových mechanických konceptov do sveta makrokozmu, ktorý je našou každodennou realitou. Tieto experimenty ukazujú, že súčasne môžu vznikať aspoň dve skutočnosti a obaja pozorovatelia toho istého fotónu môžu mať pri interpretácii protichodnej reality dokonale pravdu! Nová štúdia bola publikovaná vo februári 2019 Ministerstvom experimentálnej fyziky na Univerzite v Innsbrucku a  časopis Live Science to oznámil.
Zakladateľom tohto experimentu bol laureát Nobelovej ceny a fyzik Eugene Wigner (1902-1995). Dospel k záveru, že fotón je dvojnásobne polarizovaný predtým než dôjde k pozorovaniu človeka v experimente a že fotón je v "superpozícii", ako je opísané v kvantovej mechanike – tj. má dva možné stavy súčasne. Keď človek pozoruje tento fotón v laboratóriu vtedy zaberá pevnú polohu ale pre externého pozorovateľa, ktorý nevie o výsledku merania je nemeraný fotón stále v stave svojej superpozície. Realita vonkajšieho pozorovateľa sa teda líši od reality osoby v laboratóriu ale žiadne z týchto protichodných pozorovaní nie je nesprávne! Až donedávna bola táto práca stále považovaná za čistý experiment ale teraz dokázali nedávne laboratórne testy, že Eugene Wigner mal pravdu s jeho predpokladom!
Pracovníci z Innsbruckskej univerzity vykonali prísny experiment, v ktorom boli použité dve laboratóriá. Tam umiestnili dva páry zapletených fotónov, čo znamená, že ich osud je spojený. Ak poznáme stav prvého, potom vieme aj o stave druhého fotónu. Ako pozorovatelia sa použili štyri osoby, z ktorých dve boli umiestnené v jednom z laboratórií a meral sa fotón jedného z prepojených párov. Toto spojenie sa rozpadlo a zrútilo superpozíciu do konečného stavu pretože fotón teraz prevzal pevnú polarizáciu. Výsledky boli zaznamenané ako kvantová pripomienka a skopírované do polarizácie druhého fotónu. Ostatní dvaja pozorovatelia boli mimo laboratórií a dostali dve možnosti, ako urobiť vlastné pozorovania. Mali možnosť buď pozorovať meranie svojich priateľov uložených v kvantovej pamäti a tým získať rovnaký výsledok ako oni, alebo si mohli urobiť vlastný experiment s iným párom zapletených fotónov.

 
V tomto druhom experimente by fotóny stále existovali v ich superpozícii, ale tentoraz by to malo iný stav! Potvrdený experiment Wignerovej myšlienky a to, že dve reality môžu existovať vedľa seba súčasne a obe merania sú správne a overiteľné - hoci výsledky si navzájom odporujú! V objektívnej vede je akceptovaná skutočnosť, že je možné opakovať výsledky testov v laboratóriu a odmietnuť ich ak ich nie je možné opakovať. Ale teraz to vyzerá, že kvantová mechanika, na rozdiel od klasickej fyziky dokazuje, že takéto čítania nemožno považovať za absolútne pravdy, ale odrážajú iba relatívne stanovisko pozorovateľa experimentu, ktorý ho vykonal!

 

To je dôvod prečo vo fyzických experimentoch už neexistuje nezávislosť medzi výsledkom a pozorovateľom! To má ďalekosiahle následky!
Vedecké "fakty" sú preto primárne založené na vedomí a očakávaní experimentátora, čo vyvoláva ďalšie otázky a vedie nás späť k možnosti "globálnej vlnovej funkcie" a interpretácie modelu mnohých svetov Johna Archibalda Wheelera! Preto nekonečné paralelné vesmíry môžu existovať okrem našej reality a pri každom pozorovaní sa vytvárajú nové úrovne; rôzni pozorovatelia reality nesúhlasia s výsledkom získaným v takomto experimente. To môže znamenať len to, že skrze tieto protirečivé skutočnosti musí skutočne existovať nekonečný počet paralelných vesmírov, ktoré sú takmer presne podobné nášmu vesmíru a tiež obsahujú ľudí, ktorí sú takmer presne ako my. Okrem týchto možností existujú aj skutočnosti, ktoré sú úplne a celkom odlišné od našich.
 
Jedinou otázkou je, ako môžeme určiť a preskúmať tieto paralelné dimenzie a nekonečné vesmíry. Napríklad kvantové počítače ponúkajú riešenie. Ďalšou otázkou je: prečo sú častice najprv v superpozícii a len kolaps v našej vlnovej funkcii prostredníctvom nášho pozorovania a vytvárajú konkrétnu realitu, ktorú vnímame ako existujúcu. Táto otázka je pre vedcov ezoterická a veľká otázka je vlastne to, čo je naša realita a je to naozaj tam? Ďalšia nevyriešená otázka sa týka vzniku gravitácie a niektorí fyzici sa teraz domnievajú, že vzniká z teoretických ale nezmerateľných gravitónov, ktoré sú vo forme častíc v extra dimenziách nášho vesmíru. Ale ak je to naozaj pravda tak
to nemôže byť konečne dokázané!
Teraz je výskumníkom jasné, že nemôžu dokázať, že realita vesmíru je skutočne reálna alebo že je zdrojom existencie. Mnohé sily a javy v našom svete možno vysvetliť len vplyvmi neznámych extra dimenzií alebo v paralelných vesmíroch. Rovnako záhadné je a zostáva zdrojom a objavením vedomia vo vesmíre, všetkej hmoty vo vesmíre, nášho sveta a v konečnom dôsledku aj samotnej biologickej osoby obdarenej duchovnými silami schopnými premeniť celý vesmír. ! Mnohí výskumníci odmietajú, napriek všetkým týmto novým vedeckým poznatkom, prijať to čo je pre nich nepredstaviteľné - že náš vesmír bol stvorený "Bohom" vo forme nadradenej inteligencie a stále sa drží v existencii a navždy. Keďže môžeme pozorovať zákony fyziky, matematické princípy a informácie uložené v hmote, jedinou možnosťou zostáva, že vesmír NIE JE vytvorený bezvýznamnou zhodou okolností ale bol inteligentne navrhnutý a dokonale naplánovaný pred jeho vytvorením! V tomto pláne hráme dôležitú úlohu my ľudia, v našich dušiach a v našom vedomí a v tomto vývoji človeka existuje cieľ, ktorý existuje večne cez všetky hmatateľné skúsenosti nášho života v časopriestore!
 
Tieto procesy, ktoré nemožno merať fyzikálnymi prostriedkami, sú už popísané v starodávnych legendách a mýtoch stvorenia, pretože boli odovzdané v mnohých písmach. Vo vesmíre existuje vysoký rozvoj ľudského vedomia a jeho duší, ktoré existujú navždy, pretože lineárny čas je ilúziou. Existujú určité kozmické zákony života, ktoré sa majú nasledovať, aby sa mohli vydať na výstupnú cestu do vesmíru. Toto je možné učiť sa, duchovne rásť prostredníctvom vedomých skúseností v pozemskom živote a nakoniec získať duchovné postrehy, ktoré vedú k stále novým úrovniam duchovného rastu.
Táto cesta nás vedie späť do božského zdroja existencie, pôvodu a zdroja všetkej lásky. Z času na čas sa veľkí duchovní majstri stelesňujú ako ľudské bytosti na Zemi a pomáhajú nám pochopiť toto metafyzické tajomstvo života. Títo majstri zahrňovali napríklad Krišnu, Budhu a tiež Ježiša Krista, ktorý musel vykonať mimoriadne dôležité poslanie na Zemi, čo zase spúšťalo udalosti, ktoré ešte nie sú úplné pretože sme teraz v konečnom čase veľkého kozmického cyklu. a v prechode na nový vek.
Negatívne satanské sily sú proti tomuto plánu a na Zemi sa odohrávajú podivné udalosti, ktoré súvisia aj s paralelnými rozmermi a časovým cestovaním. Navyše, naša planéta je monitorovaná ďaleko pokročilejšími cudzími bytosťami, ktoré robia zvláštne experimenty na planéte Zem a snažia sa nám pomôcť, ľuďom nájsť cestu okolo času veľkej transformácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto kontroverzných udalostiach, prečítajte si moje knihy "Môj otec bol MiB časť 1 a časť 2".

Tento článok môže byť s radosťou zdieľaný!

 

Jason Mason: Der rätselhafte Ursprung unseres Bewusstseins und der Materie des Universums – Teil 1 (02.Mai 2019)

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82Der Computeringenieur Dr. Bernardo Kastrup von der Eindhoven University of Technology in Holland ist ein Experte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und der rekonfigurierbaren EDV. Unter anderem hat Dr. Kastrup bereits in CERN gearbeitet und er veröffentlichte eine Reihe von Facharbeiten und Bücher über Philosophie und Wissenschaft. Sein neuestes Buch trägt den Titel „The Idea of the World“ und basiert auf einer Reihe von rigorosen Analyse-Beobachtungen und empirischen Beweisen und belegt das Vorhandensein eines sogenannten „Informations-Realismus“. Diese These besagt, dass Bewusstsein die treibende Kraft in der Natur und im Universum ist. Neue Erkenntnisse in der Philosophie, der Neurowissenschaft, der Psychologie und der Physik bestätigen das jetzt endlich.

Ein weiterer Forscher, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, ist der Physiker und Bestsellerautor Professor Max Tegmark, der im Jahr 2014 das Buch „Unser mathematisches Universum“ veröffentlicht hat. Darin beschreibt er, dass die Bausteine der Materie – also Protonen, Atome, Moleküle, und in weiterer Folge biologische Zellen und andere Materie bis hin zu Sternen – im Grunde „überflüssiges Gepäck“ und nicht real sind! Aus wissenschaftlicher Sicht sind nur die mathematischen Vorgänge, die wir Menschen dazu benutzen, um das Verhalten von Materie zu beschreiben, „real“ – doch nicht die Materie selbst! Das Universum ist demnach eine Ansammlung von abstrakten Kräften und Dingen, die miteinander in Beziehung stehen, jedoch ohne Materie. Unsere physische Existenz beruht auf mathematischen und physikalischen Beschreibungen, die jedoch im Grunde das Vorhandensein von Materie selbst widerlegen. In den wissenschaftlichen Beobachtungen ist daher nicht Materie, sondern nur „Information“ selbst ultimativ real! Unser Bewusstsein ist die Grundvoraussetzung für die Auffassung des Informations-Realismus und daher hat unsere Existenz auf grundlegendster Ebene einen philosophischen Charakter, auch wenn es für uns denn Anschein hat, dass alles nur mit Physik zu tun hat!

 

 

Physiker versucht das Universum und die Materie in immer kleinere Teile und Partikel zu zerlegen, die man immer noch als etwas Festes und Solides betrachtet, doch auch Atome haben immer kleinere und kleinere Bausteine, und je tiefer man in dieses Mysterium des Aufbaus von Materie vordringt, desto weniger greifbare Form existiert dort. Letztendlich ist Materie nichts weiter als Energie und Energiefelder, die für den Aufbau der Natur verantwortlich sind. Doch woher diese Phänomene selbst stammen und ihre Energie beziehen, ist rätselhaft und ihr Urspung kann nicht wissenschaftlich beobachtet werden! Daher sieht es derzeit für Forscher so aus, als ob Energie keine reale Essenz besitzt. Deshalb behaupten Physiker nun auch, dass Materie eine Illusion ist! Nur die mathematischen Vorgänge, die die Wissenschaftler in ihren Theorien verwenden, sind demnach real – doch nicht die physische Welt, die notwendig ist, um diese mathematischen Beschreibungen an erster Stelle zu erschaffen!

Darum denken Informations-Realisten, dass Materie durch die Verarbeitung von Informationen entsteht, und nicht umgekehrt. Der menschliche Geist, seine Psyche und Seele sind darum vermutlich ein weiterentwickeltes Phänomen der reinen abstrakten Informations-Manipulation – das glauben zumindest die Forscher. Gläubige Menschen sehen in dieser Theorie wohl einen weiteren Beweis für die Existenz eines ultimativen Schöpfers des Universums, den man auch „Gott“ nennen kann, denn woher soll all die Information im Universum ursprünglich stammen, wenn sie keine physische oder geistige Grundlage besitzt?

Wie soll reine Information ohne Bewusstsein, Geist und Materie überhaupt existieren? Der menschliche Geist ist nicht dazu fähig, sich die Ursache dieser Phänomene vorzustellen, daher liegt der Ursprung des physischen Universums in letzter logischer Konsequenz jenseits unserer Fähigkeit, es in seiner vollständigen Bedeutung zu erfassen. Forscher haben ihre Probleme damit, in diesen Erkenntnissen einen Sinn zu sehen, und schreiben unsere primäre Existenz dem Vorhandensein von Information zu! Sie wollen sich nicht eingestehen, dass das Universum einem anhaltenden Schöpfungsprozess unterliegt, der für uns unvorstellbar ist. Philosophie und Physik stoßen hier auf schier unüberwindbare Grenzen – nur eine höhere göttliche Intelligenz in Form einer Urquelle ist die Antwort darauf.

Die Schöpfung wird hervorgebracht, um die Illusion von Materie zu erschaffen, in der wir Menschen uns durch unsere Körper, unser Bewusstsein und unsere Seelen ausdrücken können. Feste Materie ist daher eine Qualität unserer Erfahrung im physisch wahrnehmbaren Universum. Es ist eine Welt der Wahrnehmung, die von einem unergründlichen Geist durchdrungen ist, einer Ebene, die hinter der physikalischen Welt der Wahrnehmung existiert. Diese Ebene kann nur durch unsere Gedanken und Emotionen ausgedrückt werden. Gedanken entstehen aus unserem Bewusstsein und dieses wiederum aus dem scheinbaren Nichts, dennoch können wir Theorien und Vorhersagen damit aufstellen! Professor Max Tegmark betrachtet Materie deshalb als unnützes Gepäck, weil er schlussfolgert, dass das Universum ein bewusstes, intelligent aufgebautes, mentales Konstrukt darstellt, das eine Illusion auf unseren Bildschirm der Wahrnehmung erscheinen lässt!

Dieser Betrachtungsweise schließt sich auch Dr. Kastrup an, der erklärt, dass dieses mentale Universum eigentlich nur in unserem Geist existiert, doch nicht nur in unserem individuellen Geist, sondern im kollektiven Geist aller Lebewesen der Welt, es ist ein „transpersonales Energiefeld“, das sich vor uns als eine Physikalität ausdrückt, als feste, solide und definierbare Materie. Unsere persönlichen geistigen Prozesse interagieren mit dieser Materie erst durch die Beobachtung der uns umgebenden Welt. Das heißt, die Physik führt diese Forscher jetzt vom Informations-Realismus zum Konzept eines „mentalen Universums“, das einen unergründlichen Ursprung besitzt.Somit ist die Wissenschaft wieder einen Schritt näher an der Anerkennung der Existenz eines unergründlichen Schöpfers dieses Universums angelangt!

Eine weitere neue Theorie von Physikern besagt, dass kein linearer Zeitablauf existiert und daher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren. Demnach ist alles um uns herum bereits vor unserer Geburt kompliziert geplant worden, und das zukünftige Schicksal eines jeden Menschen wurde aus diesem zeitlosen Blickwinkel bereits entschieden! Die neue Theorie besagt, dass Zeit nicht „vergeht“, und dass alles im Universum ewig existiert und immer zeitlos präsent sein muss. Die Forscher leiten daraus ab, dass Zeit eine eigene Dimension der Raumzeit darstellt, die eigentlich nicht linear verlaufen kann, weil die Raumzeit selbst es auch nicht macht! Zeit ist daher ein fester Bestandteil eines größeren Musters in der Struktur des Universums. Das bedeutet, dass alles was in der Vergangenheit geschehen ist, gerade geschieht und zukünftig geschehen wird, und daher in Form von Zeit eine genaue Position im Raum besitzt!

Diese Theorie stammt von Dr. Bradford Skow, einem Professor der Philosophie am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und Dr. Skow meint, dass unsere Beobachtung des Universums uns zeigt, dass sich Zeit und Ereignisse in der Zeit in alle Richtungen gleichzeitig ausdehnen. Das bedeutet, dass unsere lineare Wahrnehmung von Zeit falsch ist. Zeit ist nicht linear und alles um uns herum existiert ewig in der Raumzeit! Diese neue Theorie der Zeit wird „Block-Universum“ genannt, und darin existiert alle Zeit simultan. In anderen Worten: Wenn ein Ereignis einmal stattgefunden hat, bleibt es weiterhin irgendwo in der Raumzeit des Universums existent. Diese Theorie steht im Einklang mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein, der erklärt hatte, dass Raum und Zeit faktisch Teil einer vierdimensionalen Struktur sind, in der alle Ereignisse, die in der Zeit stattfinden, eigene Koordination in der Raumzeit besitzen! Dr. Skow fügt hinzu, dass die Theorie des Block-Universum besagt, dass unsere Aktionen nicht nur Auswirkungen auf die Zukunft, sondern auch auf die Gegenwart und die Vergangenheit haben – weil sie sich in alle Richtungen des Raums ausbreiten. Wir als Menschen sind daher nicht in einer einzigen Zeit lokalisiert, sondern existieren in verschiedenen „Teilen der Zeit“ im unendlichen Universum!

 

Diese oben angeführten Theorien belegen die Existenz eines empfindungsfähigen Bewusstseins im Universum, und diese Tatsache ist eines der größten wissenschaftlichen Mysterien aller Zeiten! Es ist einfach ein weiterer Beleg dafür, dass im Universum eine liebende Kraft existiert, die auf das Bewusstsein unserer Seele einwirkt. Auch die Existenz und die Entstehung von biologischen Mechanismen und menschlichen Körpern, die nötig sind, um diese Erfahrungen sammeln zu können, kann von der Wissenschaft im Grunde noch immer nicht erklärt werden! Wie konnte das Universum biologische Wesen mit Selbsterkenntnis erschaffen, um sich subjektiv selbst wahrzunehmen? Diese Debatten haben sich mit den neuen Entdeckungen der Quantenmechanik noch einmal intensiviert, denn sie zeigen auf, dass Bewusstsein eine symbiotische universelle Kraft ist, die dazu notwendig ist, die Realität der Raumzeit zu erzeugen!

Der theoretische Physiker Roger Penrose und der Psychologe Stuart Hameroff entwickelten die Theorie der „Orchestrierten Objektiven Reduzierung“ bzw. ORCH-OR. Sie besagt, dass Bewusstsein nicht in unserem Gehirn entsteht, sondern im Quantenkern unseres Universums. Es ist eine ursprüngliche Quelle, die immanent und ewig im Universum existiert! Und aus diesem Grund existiert auch kein physischer Tod, denn unser Bewusstsein ist ewig und unvergänglich! Wir Menschen können mit unserem Geist einen Abdruck in Form von zurückbleibender Information in der Struktur der Welt um uns hinterlassen, und die beiden Forscher erklären, dass diese kontroverse Idee eines Quantenbewusstseins nicht auf einen biologischen Körper angewiesen ist, und deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ewiges Leben nach dem Tod existieren muss!

Eine weitere Theorie ist der sogenannte „Panpsychismus“, laut der alle existierenden materiellen Objekte geistige Eigenschaften besitzen. Somit ist alles im Universum bewusst und entstand aus einem Proto-Bewusstsein, welches schon vor der Entstehung des Kosmos existiert haben muss. Auch der deutsch-amerikanische Physiker Bernard Haisch erklärte, dass Bewusstsein aus einem Quanten-Vakuum entsteht und nicht auf biologische Organismen limitiert ist, sondern als eine Form von Bewusstheit und Intelligenz überall im ganzen Universum vorhanden ist. Haisch bezeichnet das auch als die „Gott-Theorie“. In seinem gleichnamigen Buch schreibt er, dass endlich alle Menschen erfahren sollen, dass sie als unsterbliches spirituelles Wesen einen Gottesfunken in sich tragen und diese Erkenntnis dazu benutzt werden kann, den Hass und die durch Angst erzeugte Gewalt auf unserem Planeten zu beenden! In weiterer Folge behaupten andere namhafte Wissenschaftler wie der berühmte Physiker John Archibald Wheeler (1911-2008), der an grundlegenden Experimenten der Quantenmechanik arbeitete, dass erst die menschliche Beobachtung das physische Universum hervorbringt – bis dahin existiert es in einem undefinierten Quanten-Potential bzw. einer „Superposition“, bis unsere bewusste Beobachtung dafür sorgt, dass die Realität in einen einzelnen Zustand kollabiert. Ohne unsere bewusste Beobachtung ist also gar keine objektive Realität im Universum möglich – es kann ohne uns also gar nicht selbstständig existieren!

 

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 96

 

Dr. Daryl Bem stellte bestimmte Experimente an, die er in seiner Facharbeit „Feeling the Future“ beschreib. Darin findet man experimentelle Beweise, dass der menschliche Geist Erinnerungen aus der Zukunft empfängt und einen kognitiven Sinn für die Zukunft besitzt, der sich in unserer Gegenwart ausdrückt. Der exakte Mechanismus, der diese PSI-Phänomene einer Vorausahnung bewirkt, bleibt vorerst unbekannt, doch vermutlich hat das etwas mit dem Block-Universum und der Tatsache, dass unser Gehirn wie ein Quantencomputer funktioniert zu tun!

All diese Tatsachen sind im Grunde nichts Neues, denn es gab bereits seit Jahrzehnten Erforschungen zu außersinnlicher Wahrnehmung, wie z.B. dem Remote Viewing und Experimente mit den PSI-Kräften von Menschen. Der amerikanische Geheimdienst CIA veröffentlichte im Jahr 2017 viele ehemals streng geheime Dokumente zu diesen Forschungen und seinem legendären Project Star Gate. Das war ein Programm, in dem ausgebildete PSI-Spione der USA und der Sowjetunion in der Zeit des Kalten Krieges gegeneinander arbeiteten, um sich durch Fernwahrnehmung auszuspionieren.

Diese, auf physikalischem Weg nicht messbaren Vorgänge werden bereits in alten Legenden und Mythen der Schöpfung beschrieben, so wie sie in vielen heiligen Schriften überliefert sind. Im Universum findet eine Hochentwicklung des menschlichen Bewusstseins und seiner Seelen statt, die ewig existiert, weil die lineare Zeit eine Illusion darstellt. Es gibt bestimmte kosmische Lebensgesetze einzuhalten, um sich im Universum auf einen Aufstiegsweg zu begeben. Das wird möglich, indem man lernt, durch seine bewussten Erfahrungen in einem Erdenleben geistig zu wachsen und schließlich spirituelle Erkenntnisse zu erlangen, die zu ständig neuen Ebenen des spirituellen Wachstums führen. Dieser Weg führt uns zurück zur göttlichen Quelle der Existenz, dem Ursprung und der Quelle aller Liebe. Wenn Sie mehr über diese brisanten Vorgänge erfahren wollen, lesen Sie meine Bücher „Mein Vater war ein MiB Teil 1 und Teil 2“.

Dieser Artikel darf gerne geteilt werden!

Jason Mason: Der rätselhafte Ursprung unseres Bewusstseins und der Materie des Universums – Teil 2 (08.Mai 2019)

Veröffentlicht am Mai 7, 2019von erstkontakt blog

 

 

Eine weitere neue Theorie besagt, dass die physikalischen Gesetze im Universum von einer überlegenen Intelligenz in die Struktur der Physik kodiert worden ist. Diese Theorie stammt vom profilierten Astronomen und Astrobiologen Caleb Scharf, der die Meinung vertritt, dass ein außerirdisches bzw. überirdisches Bewusstsein in die Struktur des Universums einprogrammiert ist. Scharf postuliert, dass eine höhere Form der Intelligenz möglicherweise lebendige Systeme in die physischen Gesetzte des Kosmos einbringt und diese Energie dazu nutzt, um „leuchtende Materie“ zu manipulieren, denn lebende Wesen wie Menschen bestehen aus Materie, die im Grunde genommen aus reinem Licht zusammengesetzt ist. Fakt ist, dass die Mainstream-Wissenschaft noch immer recht wenig von den tatsächlichen Abläufen im Universum versteht. Beobachtung von der Quantenmechanik belegen, dass es eine nebulöse und fundamentale Verbindung zwischen Bewusstsein und der Erschaffung der physikalischen Realität gibt!

Die Wissenschaft kann zwar durch Experimente beobachten, was Materie macht, doch Forscher wissen im Grunde genommen immer noch nicht, was Materie eigentlich ist bzw. wer oder was die „Software“ für diese „Hardware“ zur Verfügung stellt. Neurowissenschaftler erklären, dass unser Bewusstsein wie eine Software agiert, und unser Gehirn wie eine Hardware funktioniert, die Herkunft des Bewusstseins ist allerdings nach wie vor unbekannt. Bis zuletzt haben Forscher vermutet, dass das menschliche Bewusstsein in der Materie und der Chemie des Gehirns begründet liegt und keine immateriellen oder transzendenten Eigenschaften besitzt. Von diesem Modell ist die Physik inzwischen aber abgerückt, denn wie soll man erklären können, dass aus einem Verbund von scheinbar zufällig entstandenen, nicht bewussten Materie-Komponenten ein komplexes Bewusstsein mit vielfältigen Gefühlszuständen und Emotionen entsteht wie bei Menschen, die außerdem zur Selbsterkenntnis fähig sind?

 

 

Die tiefe Natur unseres Bewusstseins liegt jenseits des messbaren und beobachtbaren Bereichs, den die Wissenschaft heutzutage erreichen kann: Die Physik kann zwar die Bausteine der Materie in fundamentale Partikel zerlegen, doch sie kann nicht erklären, wie sie in sich selbst aufgebaut sind oder unabhängig von unserer Beobachtung in der Raumzeit entstehen können. Weil Physiker keine Antworten auf diese Fragen wissen, können sie nur feststellen, dass physikalische Strukturen und auch Materie letztlich aus Kräften bestehen, sie selbst keine Struktur haben und sich daher wie Software im Quellcode des Universums verhalten. Darum wird Mainstream-Forschern jetzt klar, dass unsere physikalische Welt von unserem Bewusstsein nur als eine Struktur wahrgenommen werden kann, die aus bewussten Erfahrungen in der Raumzeit besteht! Unser gesamtes Leben besteht aus einer Ansammlung solcher Erfahrungen im linearen Zeitverlauf, bis zu dem Ereignis, das wir als „Tod“ bezeichnen, das aber lediglich der Übergang von ewig vorhandener Energie in einen anderen Bewusstseinszustand darstellt!

Diese Tatsache erschreckt materialistische Wissenschaftler, denn sie impliziert Mystik und Philosophie im Universum, die aus einer sorgfältigen Reihe von Gedankengängen und Beobachtungen über die Begrenzungen der objektiven Wissenschaft resultiert! Darum müssen viele Forscher nun auf radikale Weise ihr Denken umstellen, denn nur so können weitere Fortschritte bei der Auflösung dieser Fragen erzielt werden!

 

 

Die Frage lautet nicht mehr, wie Bewusstsein aus unbewusster Materie entsteht, weil alle Materie des Universums ursprünglich bewusst ist. Die Frage lautet nicht mehr, wie Bewusstsein auf Materie basiert – weil Materie in Wahrheit auf Bewusstsein basiert, das durch quantenphysikalische Prozesse und einen Beobachter im Universum realisiert wird. Obwohl in Experimenten seit langer Zeit bewiesen ist, dass unsichtbare Kräfte im Universum wirken (Gravitation, Zeit, dunkle Materie, PSI-Kräfte usw.), gibt es weiterhin viele Skeptiker, die nicht an sie glauben, weil man diese immateriellen Phänomene nicht durch physikalische Experimente – die ebenfalls aus Materie bestehen – verstehen kann. So verhält es sich auch mit unserem Seelen- und Gefühlsleben, denn unsere Gedanken und Emotionen sind auch nicht sichtbar.

Darum ist die wahre Natur solcher nicht-physikalischen Eigenschaften nach wie vor mysteriös, und sie hat vermutlich mit höheren Dimensionen der Existenz zu tun, die uns nicht zugänglich sind. Die radikalste Version dieser Modelle besagt, dass die physikalische Realität letztlich aus gar keiner Materie, sondern nur aus reinem Bewusstsein besteht, dessen wahrer Ursprung von uns nicht zu beobachten ist! So gesehen ist die physisch-materielle Welt nicht viel mehr als eine Struktur im unergründlichen menschlichen Bewusstsein, dass sie die externe Welt, die wir wahrnehmen, überhaupt erst erschafft, die letztlich eine Illusion oder holografische Projektion des Bewusstseins selbst ist! Ohne ein Bewusstsein könnte das physikalische Universum und unsere Welt daher gar nicht eigenständig existieren! Realität benötigt einen geistigen „Realisierer“ in Form einer Hardware.

Skeptische Wissenschaftler können sich nicht vorstellen, dass die kleinsten fundamentalen Partikel der Materie tatsächlich bewusst sein könnten, doch warum sollen sie es nicht sein, wir Menschen sind ja die Summe unserer Bestandteile und deshalb auch bewusst. Die Möglichkeit, dass das Bewusstsein der reale und feste Stoff unserer Realität ist, der im Grunde eine Hardware darstellt, die Software enthält, ist natürlich eine radikale Idee! Doch erst so können unsere physikalischen und mathematischen Theorien über das Universum entstehen! Diese Erkenntnis kehrt unsere normale Sicht auf die Realität völlig um, und zwar auf eine Art und Weise, die nur schwer fassbar ist!

Der nächste Punkt ist, dass in der Quantenphysik mehr als eine Realität existiert! Neue Experimente erbrachten jetzt endlich Antworten auf ein weiteres altes Rätsel der theoretischen Physik, das die fundamentale Realität betrifft. Ein kniffliges Gedankenexperiment hat gezeigt, dass zwei Personen, die dasselbe Photon beobachten, zwei verschiedene Schlussfolgerungen über den absoluten Zustand dieses Photons treffen können. Es ist ein ähnliches Prinzip wie beim Gedankenexperiment bei Schrödingers Katze – das ist ein Paradoxon in der direkten Übertragung quantenmechanischer Begriffe auf die Welt des Makrokosmos, also unserer alltäglichen Realität. Diese Experimente zeigen, dass mindestens zwei Realitäten gleichzeitig entstehen können, und beide Beobachter des gleichen Photons können in ihrer Interpretation der widersprüchlichen Realität vollkommen Recht haben! Eine neue diesbezügliche Studie wurde im Februar 2019 von der Abteilung für Experimentelle Physik an der Universität von Innsbruck veröffentlicht, und das Magazin Live Science hat davon berichtet.

Der Begründer dieses Gedankenexperiments war der Nobelpreisträger und Physiker Eugene Wigner (1902-1995). Er kam dahinter, dass ein Photon doppelt polarisiert ist, bevor es in einem Experiment zu einer Beobachtung durch einen Menschen kommt, und sich das Photon das dahin wie in der Quantenmechanik beschrieben in einer „Superposition“ befindet – also zwei mögliche Zustände gleichzeitig besitzt. Sobald eine Person im Labor dieses Photon beobachtet, nimmt es eine fixierte Position ein, doch für einen außenstehenden Beobachter, der über das Resultat der Messung nicht Bescheid weiß, befindet sich das nicht gemessene Photon noch immer im Zustand seiner Superposition. Die Realität des außenstehenden Beobachters unterscheidet sich daher von der Realität der Person im Labor, doch keiner dieser widersprüchlichen Beobachtungen ist falsch! Bis vor kurzer Zeit galt diese These noch als ein reines Gedankenexperiment, doch jetzt konnte durch neueste Laborversuche wirklich nachgewiesen werden, dass Eugene Wigner mit seiner Vermutung Recht hatte!

Mitarbeiter von der Universität in Innsbruck führten ein rigoroses Experiment durch, in dem gleich zwei Laboratorien verwendet wurden. Dort platzierte man zwei Paare von verschränkten Photonen, das bedeutet, dass ihr Schicksal verknüpft ist. Kennt man den Zustand des ersten, dann weiß man auch über den Zustand des zweiten Photons Bescheid. Vier Personen wurden als Beobachter eingesetzt, zwei davon wurden in eines der Labore gesetzt und maßen ein Photon eines der verknüpften Paare. Das zerbrach die Verknüpfung und ließ die Superposition in einen finalen Zustand kollabieren, da das Photon jetzt eine fixe Polarisation angenommen hatte. Die Resultate wurden als Quanten-Erinnerung aufgezeichnet und in die Polarisation des zweiten Photons kopiert. Die beiden anderen Beobachter befanden sich außerhalb der Laboratorien und ihnen wurden zwei Möglichkeiten präsentiert, um ihre eigenen Beobachtungen durchführen zu können. Sie hatten die Wahl, entweder die Messung ihrer Freunde zu beobachten, die in der Quanten-Erinnerung gespeichert war, und dadurch zum gleichen Ergebnis zu gelangen wie sie, oder sie konnten ihr eigenes Experiment mit dem andern Paar verschränkter Photonen durchführen.

 

 

In diesem zweiten Experiment würden die Photonen noch immer in ihrer Superposition existieren, doch diesmal einen anderen Zustand einnehmen können! Das bestätigte Wigners Gedankenexperiment, nämlich dass zwei Realitäten gleichzeitig nebeneinander existieren können und beide Messungen korrekt und nachprüfbar sind – obwohl sich die Resultate widersprechen! In der objektiven Wissenschaft wird eine Tatsache akzeptiert, wenn man im Labor Testergebnisse wiederholen kann, und abgelehnt, wenn man sie nicht wiederholen kann. Doch jetzt sieht es so aus, dass die Quantenmechanik im Kontrast zur klassischen Physik beweist, dass solche Messergebnisse nicht als absolute Wahrheit betrachtet werden können, sondern dass sie nur den relativen Standpunkt des Beobachters des Experiments widerspiegeln, der es durchgeführt hat! Darum gibt es in physikalischen Experimenten keine Unabhängigkeit zwischen dem Resultat und dem Beobachter mehr! Das hat weitreichende Folgen!

Wissenschaftliche „Fakten“ beruhen demnach primär auf dem Bewusstsein des Experimentators und seiner Erwartungshaltung, was wieder weitere Fragen aufwirft und uns zurück zu der Möglichkeit einer „globalen Wellenfunktion“ führt und der Interpretation des Viele-Welten-Modells von John Archibald Wheeler! Neben unserer Realität könnten deshalb noch unendliche Paralleluniversen existieren, und mit jeder Beobachtung bilden sich neue Ebenen, denn verschiedene Beobachter einer Realität stimmen nicht mit dem Ergebnis überein, das in einem solchen Experiment ermittelt wurde. Das kann nur bedeuten, dass durch diese widersprüchlichen Realitäten wirklich eine unendliche Anzahl an Paralleluniversen existieren muss, die unserem Universum fast exakt gleichen, und auch Menschen enthält, die fast genauso sind wie wir. Neben diesen Möglichkeiten existieren auch Realitäten, die sich völlig und total von der unsrigen unterscheiden.

 

 

Die Frage ist nur, wie wir diese Paralleldimensionen und unendlichen Universen bestimmen und erforschen können. Eine Lösung bieten beispielsweise Quantencomputer. Die andere Frage lautet, warum sich Partikel zuerst in einer Superposition befinden und erst durch unsere Beobachtung in ihrer Wellenfunktion kollabieren und eine konkrete Realität erzeugen, die wir als existent wahrnehmen. Diese Angelegenheit mutet für Wissenschaftler esoterisch an und die große Frage lautet eigentlich, was unsere Realität eigentlich ist und ob sie überhaupt wirklich existiert? Eine weitere ungelöste Frage betrifft den Ursprung von Gravitation, manche Physiker glauben mittlerweile, dass sie durch theoretische aber nicht messbare Gravitonen entsteht, die sich in Form von Partikeln in Extra-Dimensionen unseres Universums befinden. Doch ob das wirklich stimmt kann nicht endgültig nachgewiesen werden!

Somit wird Forschern nun allmählich klar, dass sie nicht beweisen können, dass die Realität des Universums tatsächlich real ist oder wissen, wodurch seine Existenz ursprünglich hervorgerufen wird. Viele der Kräfte und Phänomene in unserer Welt können nur durch Einflüsse aus unbekannten Extra-Dimensionen oder Paralleluniversen erklärt werden. Ähnlich rätselhaft ist und bleibt die Quelle und die Entstehung von Bewusstsein im Universum, der ganzen Materie im All, unserer Welt und letztlich die des biologischen Menschen selbst, der mit geistigen Kräften ausgestattet ist, die dazu in der Lage sind, ein ganzes Universum zu verändern! Viele Forscher weigern sich, trotz all dieser neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse das für sie Unvorstellbare zu akzeptieren – nämlich, dass unser Universum von „Gott“ in Form einer überlegenen Intelligenz geschaffen wurde und weiterhin und ewig in der Existenz gehalten wird. Da wir die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die mathematischen Prinzipien und die in der Materie gespeicherten Informationen beobachten können, bleibt als einzige Möglichkeit übrig, dass das Universum NICHT durch einen sinnlosen Zufall entstanden ist, sondern vor seiner Entstehung intelligent entworfen und perfekt geplant wurde! In diesem Plan spielen wir Menschen, unsere Seelen und unser Bewusstsein eine tragende Rolle, und es gibt ein Ziel in dieser Weiterentwicklung des Menschen, der durch all die erfassbaren Erfahrungen seines Lebens in der Raumzeit ewig fort existiert!

 

 

Diese, auf physikalischem Weg nicht messbaren Vorgänge werden bereits in alten Legenden und Mythen der Schöpfung beschrieben, so wie sie in vielen heiligen Schriften überliefert sind. Im Universum findet eine Hochentwicklung des menschlichen Bewusstseins und seiner Seelen statt, die ewig existiert, weil die lineare Zeit eine Illusion darstellt. Es gibt bestimmte kosmische Lebensgesetze einzuhalten, um sich im Universum auf einen Aufstiegsweg zu begeben. Das wird möglich, indem man lernt, durch seine bewussten Erfahrungen in einem Erdenleben geistig zu wachsen und schließlich spirituelle Erkenntnisse zu erlangen, die zu ständig neuen Ebenen des spirituellen Wachstums führen.

Dieser Weg führt uns zurück zur göttlichen Quelle der Existenz, dem Ursprung und der Quelle aller Liebe. Von Zeit zu Zeit verkörpern sich große spirituelle Lehrmeister als Menschen auf der Erde und helfen uns dabei, dieses metaphysische Rätsel des Lebens zu verstehen. Zu diesen Meistern gehörten zum Beispiel Krishna, Buddha und auch Jesus Christus, der eine besonders wichtige Mission auf der Erde zu erfüllen hatte, die wiederum Ereignisse ausgelöst hat, die noch nicht abgeschlossen sind, denn wir befinden uns jetzt in der Endzeit eines großen kosmischen Zyklus und dem Übergang in ein neues Zeitalter.

Diesem Vorhaben stehen negative satanische Mächte entgegen, und es spielen sich auf der Erde sonderbare Ereignisse ab, die außerdem mit Paralleldimensionen und Zeitreisen zu tun haben. Zusätzlich wird unser Planet von weit fortgeschrittenen außerirdischen Wesen überwacht, die auf dem Planeten Erde sonderbare Experimente ausführen und uns Menschen dabei helfen wollen, uns in der Zeit der großen Transformation zurecht zu finden. Wenn Sie mehr über diese brisanten Vorgänge erfahren wollen, lesen Sie meine Bücher „Mein Vater war ein MiB Teil 1 und Teil 2“.

Dieser Artikel darf gerne geteilt werden!

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37